Ajankohtaiset tiedotteet

Näin lasket palkat

Perustettuasi uuden palkanmaksuvuoden ja palkanmaksukerran voit alkaa laskea palkkoja. Tarvittaessa tee aluksi muutokset verokorttitietoihin.

Palkat lasketaan palkkojen syöttötilassa syöttämällä tarvittavat tiedot sarakkeisiin. Pohjatiedot perustuvat oletusteksteihin. Voit lisätä ja muokata uusia rivejä palkansaajakohtaisesti tai oletuksteksteihin.

Perustettuasi palkanmaksukerran, voit lisätä tai poistaa palkansaajia. Ylimääräiset työntekijät kannattaa poistaa palkanmaksukerrasta.

Kiinteä palkka, jakaja ja kortiston tuntipalkka tulevat palkansaajakortistosta. Kiinteäpalkka on yleensä kuukausipalkka, jakaja on työehtosopimuksen työtuntien kuukausimäärä ja kortiston tuntipalkka sovittu tunnin a-hinta.

SarakeKäyttö
SeliteSelite, mitä palkanerää rivi pitää sisällään
kplKappalemäärä
a-hintaA-hinta, yksikköhinta
yhteensäOhjelman laskema kpl x a-hinta
kust-p.Kustannuspaikka
koodiKoodit lyhyesti ja laajasti
järjestysRivin järjestysnumero
tulolajiTulolajin valitseminen
Ansaintakausi alkoiMiltä jaksolta ko. rivin palkka on ansaittu
Ansaintakausi päättyiAnsaintakauden muuttamisen ohjeet
Vapaa1Vapaamuotoinen kenttä, myös tulorekisteriraportointiin
Vapaa2Vapaamuotoinen kenttä, myös tulorekisteriraportointiin
Vapaa3Vapaamuotoinen kenttä, myös tulorekisteriraportointiin

Kuukausipalkan laskeminen

Syötä kuukausipalkka riville, jossa on koodina kiinteä.

Tuntipalkkojen laskeminen

Käyt. tuntipalkka -kenttään syötät tässä palkanmaksussa käyttämäsi työtunnin ”perusarvon”. Ohjelma kirjaa sen a-hinnaksi %100norm -koodatulle riville ja laskee %-alkuisten rivien a-hinnat automaattisesti (esim. %50 alkuiset saavat a-hinnaksi 50% tuntipalkan perusarvosta).

Syötä tuntipalkkaan kpl-määräksi kaikki tehdyt työtunnit. Erittele korvaukset ja lisät omille riveilleen.

Luontoisedut

Lasketaan, kuten rahapalkan erät. Luontoisedut eivät tulostu tiliöintitositteelle, sillä niitä ei käsitellä kirjanpidossa.

Muutama luontoisetu vaatii kannanottoa. Ravintoedun eri käsittelymallit riippuen sen luonteesta ja autoetu kannanoton Vapaa3-kenttään auton ikäryhmän & edun tyypin perusteella.

Korvaukset

Korvaukset lasketaan kuten muutkin palkat. Kannanotto kilometreihin rakennusalalla on tarpeellinen. Myös päivärahan tyyppi eritellään: ohjelmassa se perustuu koodi-sarakkeen pvr, opvr ja upvr -koodeihin – laskentaan voi vaikuttaa myös vapaa3-kentän avulla.

Vähennettävät erät

Ohjelma käyttää henkilön hetuun ja maksupäivään perustuvaa tyel- ja työttömyysvakuutus automatiikkaa. Vähennettävissä erissä käsitellään myös ulosotto ja ay-maksut.

Palkkojen laskemisen jälkeen

Tulosta tarvittavat tulosteet ja tee viranomaisilmoitukset. Palkat voit maksaa maksulistan perusteella (Tulosta|Maksulista) tai SEPA maksutiedostona. Toimita palkkalaskelmat paperilla tai verkkopalkkoina. Tulosta tiliöintitosite kirjanpitoa varten.

Tee palkkatietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus.