Ajankohtaiset tiedotteet

Tehtäväseuranta

Automaattinen työajanseuranta ja CRM? Onnistuu!

Asteri Tehtäväseuranta on täydellinen lisäominaisuus hieman isompiin tilitoimistoihin! Ohjelma mittaa taustalla Asterin käyttämisastetta ja tositemääriä asiakaslaskutusta varten. Tehtäväseurantaa voi käyttää hyväksi myös selvittelyissä; kuka on tehnyt mitäkin millekin asiakkaalle?

Tehtäväseuranta on myös GDPR syistä tarpeellinen lisäominaisuus, lokittaahan ohjelma taustalla tiedot kunkin käyttäjän toimista. Lisätietoja Asteri Tehtäväseurannan ominaisuuksista löydät täältä.