Tehtäväseuranta

Automaattinen työajanseuranta ja CRM? Onnistuu!

Asteri Tehtäväseuranta on täydellinen lisäominaisuus hieman isompiin tilitoimistoihin! Ohjelma mittaa taustalla Asterin käyttämisastetta ja tositemääriä asiakaslaskutusta varten. Tehtäväseurantaa voi käyttää hyväksi myös selvittelyissä; kuka on tehnyt mitäkin millekin asiakkaalle?

Tehtäväseuranta on myös GDPR syistä tarpeellinen lisäominaisuus, lokittaahan ohjelma taustalla tiedot kunkin käyttäjän toimista. Lisätietoja Asteri Tehtäväseurannan ominaisuuksista löydät täältä.