a) Rekisterinpitäjä:
Asteri Ohjelmat Oy
Nuijamiestentie 5 C
00400 HELSINKI
asteri@asteri.fi
p. (09)350 7530

b) Käsittelyn tarkoitukset:
Asiakasrekisteri. Yhteydenpitorekisteri.

c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:
Asteri Ohjelmien asiakkaiden yhteyshenkilöt, Asteri ohjelmia tiedustelleiden yritysten yritysten yhteyshenkilöt. Asterin yhteistyökumppaneiden ja päämiesten yhteyshenkilöt. Yhteystiedot

d) Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:
Ei ole. Tietoja ei luovuteta Asteri Ohjelmien ulkopuolelle.

e) Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle:
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan eikä kansainvälisille järjestöille

f) Tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat:
Tiedot poistetaan, kun tietojen säilyttämisen peruste henkilön oikeuksien turvaamiseen on lakannut noudattaen laissa säädettyjä säilytysaikoja.

g) Tekniset ja organisatoriset turvatoimet:
Pääsynvalvonta. Sopimukset. Kahdennus. Varmuuskopiointi. Salaus.