Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakkaaksi

Asteri Ohjelmille jokainen asiakas on tähti.

Ylläpitosopimus

Sisältö

Ylläpitosopimuksen kuuluu:

  • Asteri Ohjelman neuvontapalvelu
  • Oikeus käyttää ohjelmiston uusinta versiota

Neuvontapalvelu

Neuvontapalvelun periaate on, että yleisesti vastaantulevissa Asteri Ohjelman käyttöön tai toimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa Asiakas saa Asterilta ratkaisumallin ongelmaansa. Ylläpitoon kuulumattomia, erikseen veloitettavia töitä ovat mm. monipankin ja tilaustenkäsittelyn neuvonta, pankkiyhteyksien selvittelyt, Asterista riippumattomat tilanteet, yksityiskohtaisempi neuvonta, selvittelytyö, määritysten tekeminen, konsultointi ja koulutus sekä kaikki yli 10 minuuttia kestävät selvittelyt ja puhelut.

Neuvontapalvelu kohdistuu siihen ohjelmistoon, johon on tehty ylläpitosopimus.

Neuvontapalvelu on periaatteen selvittävää ohjelman neuvontaa, jolla Asteri pyrkii tarjoamaan ratkaisun Asiakkaan ongelmaan.

Neuvontapalvelu voi antaa vastauksen linkkinä sivulle tai viittauksen ohjeeseen, jossa on vastaus kysyttyyn asiaan.

Neuvontapalvelu kattaa Asteri ohjelman toiminnan periaatteen selvittävän neuvonnan.

Mitä neuvontapalvelu ei ole?

Neuvontapalvelu ei ole ohjelman käyttökoulutusta (jota on saatavilla kursseilta ja itseopiskeluna tutustumalla ohjeisiimme) tai merkki merkiltä kädestä pitäen opastusta. Missään tilanteessa Asteri Ohjelmat ei ole velvollinen opastamaan ylläpitosopimuksen nojalla käyttäjää ”kädestä pitäen” merkki merkiltä ohjelman käytössä.

Neuvontapalvelu ei ole myöskään sen asian opastusta, mitä käyttäjä ohjelmalla tekee, esim. miten kirjataan verovelat, miten lomapalkka määräytyy, mikä on viivekoron suuruus tänä vuonna, miten palkkatietoilmoitus ladataan tulorekisteriin.

Neuvontapalveluun ei sisälly tietokoneiden käytön eikä muiden ohjelmien käytön neuvontaa, vaikka Asterissa liittymä muuhun ohjelmaan olisikin.

Neuvontapalveluun ei sisälly verkon ylläpito tai verkkoasennukset. Kun Asteri ohjelmia käytetään verkossa, tulee Asiakkaalla olla verkon toiminnasta ja verkkoasennuksista huolehtiva mikrotukihenkilö.

Neuvontapalvelu ei sisällä asiakaskohtaista räätälöintiä, esim. SQL-kyselyjä, laskulomakesovituksia tai palkanlaskennan laskentakaavojen laatimista. Nämä palvelut on ostettavissa lisähintaan.

Neuvontapalvelusta huomioitavaa

Neuvontapalvelun hyödyntäminen edellyttää, että asiakas osaa käyttää resurssienhallintaa ja siirtää sillä tiedostoja ja kansioita tai asiakkaalla on käytettävissä vastaavat taidot omaava mikrotukihenkilö. Mikäli näin ei ole ja neuvoja joutuisi opastamaan käyttäjää merkki merkiltä ja napsautus napsautukselta, tulee käyttäjän varata mikrotukihenkilö avuksi. Tämä korostuu erityisesti kun käytetään liittymiä pankkiyhteysohjelmiin kuten luetaan tiliotteita kirjanpitoon, luetaan konekielisiä tapahtumaluetteloita laskutuksen myyntireskontraan, tehdään suoraveloitusaineistoja isännöinnissä, tehdään verkkolaskuja tai tehdään laskujen maksuaineistoja ostoreskontrasta. Sähköinen ilmoittaminen Verohallintoon toimii niin että käyttäjä tekee Asterilla lähetettävät tiedostot. Ne lähetetään Ilmoitin.fi palvelulla Verohallintoon. Tämä edellyttää myös resurssienhallinnan osaamista.

Etätukipalvelumme on erittäin tehokas ja turvallinen. Sen käyttäminen edellyttää että käyttäjä osaa kirjoittaa kotisivun osoitteemme ”www.asteri.fi” selaimen sivun osoitekenttään. Silloin saadaan kotisivumme auki. Jos käyttäjä kirjoittaa sen esimerkiksi Googlen tai jonkun muun hakuluukkuun, ei välttämättä päästä kotisivullemme. Jos käyttäjällä on selaimena Firefox, niin käyttäjän täytyy osata käynnistää ladattu etätukiohjelma.

Jos ohjelma on asennettu ohjeidemme mukaisesti C-asemalle, onnistuu neuvontamme joustavasti neuvomaan erilaisissa tilanteissa. Ylläpitosopimukseen perustuvaan neuvontaan ei kuulu muulla tavalla asentamisen johdosta syntyvien tilanteiden ratkominen.

Ohjelmiston pääkäyttäjän vaihtuessa (asiakkaan työntekijä vaihtuu) asiakas vastaa uuden pääkäyttäjän opastamisesta ohjelman käyttöön joko itsenäisesti tai lähettämällä uuden pääkäyttäjän ohjelman käyttöä käsittävälle kursseille. Ylläpitosopimukseen ei sisälly ohjelman opettaminen uudelle työntekijälle.

Esimerkkejä neuvontapalvelun jakautumisesta

Neuvontapalvelumme palvelee ensisijaisesti ylläpitosopimusohjelmiin liittyvissä asioissa

Lisämaksusta tehtävät työt ovat sellaisia, jotka asiakas pystyy tekemään tai teettämään meiltä saamien ohjeiden perusteella.

AsiaSisältyyLisämaksusta
Yli 10 min kestävät puhelut, etätuet ja selvittämisetx
Periaatteen selvittävä ohjelmaneuvontax
Ongelman syyn selvittäminen, jos syy Asteri ohjelmassax
Ratkaisumallin antaminenx
Ratkaisumalliin perustuvan asian tekeminen asiakkaan puolestax
Selittäminenx
Tekeminenx
Linkin antaminen ohjeistukseenx
Neuvotun asian tekeminen asiakkaan puolestax
Yksinkertaisen asian näyttäminen etätuella ensimmäisen kerranx
Saman asian neuvominen useaan kertaanx
Ohjelmapäivityksen asentaminen ensimmäisen kerran etätuellax
Ohjelman päivittäminen toistuvasti asiakkaan puolestax
Ohjelman päivittäminen tai asentaminen muualle, kuin C-asemallex
Laskulomakesovituksen, tilinpäätösrungon tai tulostesovituksen koodauksen neuvominenx
Laskulomakesovituksen, tilinpäätösrungon tai tulostesovituksen koodauksen tekeminenx
Finvoice verkkolaskujen määrittely ja käyttöönottox
Selvittäminen, miksi verkkolasku ei löydä perillex
Pankkiyhteysohjelman tms noutaman aineiston siirron opastaminen Asteriin, kun asiakas tietää missä tiedosto onx
Pankkiyhteysohjelman tms noutaman aineiston siirron opastaminen Asteriin, kun asiakas ei tiedä missä tiedosto onx
Asterin tallentaman tiedoston lähettäminen pankkiin, verottajalle tai työeläkelaitokselle etätuella.x
Pankkiyhteysohjelman neuvonta ja sen selvittäminen, mistä kansiosta ohjelma lähettää tiedostot tai minne kansioon se tallentaa pankista noudetut tiedostotx
Aineisto ei kelpaa / virhe aineistossa -vian tutkiminen, kun lähetetään aineistoa pankkiin tai viranomaistahoillex
Asetusten määrittäminen asiakkaan puolesta etätuella palkkalaskelmien/laskujen lähettämiseksi sähköpostillax
Muun, kuin Asteri ohjelmien asentaminenx
SQL-kyselyn laatiminenx
Tilikartan ja -rungon muokkausohjeiden toimittaminenx
Virheiden tutkinta, kun syy Asterin ulkopuolinenx
Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva neuvontax
Neuvonta suomenkielelläx
Neuvonta jollakin muulla, kuin suomenkielelläx

Ohjelmapäivitykset ylläpitosopimusohjelmaan

Ylläpitosopimus kattaa oikeuden käyttää ohjelman uusinta versiota. Asteri Ohjelmat kehittää ohjelmia käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Uusin ohjelmapäivitys on noudettavissa Asteri Ohjelmien kotisivuilta. Kun merkittävä päivitys on valmistunut ja noudettavissa, tiedotamme siitä kotisivuillamme tai sähköpostilla.

Ohjelmapäivityksien toimitustavaksi voi valita:

Postipäivittäjä: Ohjelmapäivitykset (Cd-levy ja ohjevihkonen) toimitetaan kerran vuodessa postitse. Postipäivittäjä voi ladata ohjelmapäivitykset ja käyttöohjeet Asteri Ohjelmien kotisivuilta.

Nettipäivittäjä: Ohjelmapäivityksistä tiedotetaan sähköpostitse tai kotisivujamme lukemalla. Nettipäivittäjä lataa ohjelmapäivitykset ja käyttöohjeet Asteri Ohjelmien sivuilta. Nettipäivittäjä ei saa automaattisesti postitse mitään materiaalia. Nettipäivittäjä voi erikseen tilata levykkeet tai päivitysohjeet postitse voimassaolevan hinnaston mukaisella hinnalla. (Nettipäivittäjän ylläpitosopimus on muuten sama kuin perinteinen postipäivittäjän ylläpitosopimus, mutta nettipäivittäjälle ei automaattisesti postiteta mitään).

Toimitusmaksu: postitse toimitetuista materiaaleista veloitamme minimissään hinnaston mukaisen toimitusmaksun.

Ylläpitosopimuksen tekeminen

Ylläpitosopimuksen voi tehdä ohjelman oston yhteydessä tai myöhemmin.

Ohjelman oston yhteydessä tehty ylläpitosopimus laskutetaan kalenterivuoden loppuun. Seuraavan vuoden ylläpitosopimus laskutetaan yhdessä erässä tammikuussa.

Myöhemmin tehtävä ylläpitosopimus:

Ylläpitosopimus laskutetaan koko kalenterivuodelta.

Ylläpitosopimuksen tekeminen yli vuosi sitten hankittuun ohjelmaan:

Vanhaan, yli vuoden käytössä olleeseen ohjelmaan ylläpitosopimuksen voi tehdä päivittämällä ohjelman ajan tasalle tilaamalla päivityksen päivityshinnalla ja tekemällä ylläpitosopimuksen ohjelmaan. Ylläpitosopimus laskutetaan kuluvalta vuodelta jäljellä olevien kuukausien osalta.

Ylläpitosopimuksen saattaminen takaisin voimaan:

Jos ohjelman ylläpitosopimus on irtisanottu, ylläpidon voi tehdä uudestaan tilaamalla maksullisen ohjelmapäivityksen ja tekemällä ylläpitosopimuksen. Luottotappiotilanteissa edellytämme ennakkomaksua.

Voimassaolo

Maksettu ylläpitosopimus on voimassa aina kalenterivuoden loppuun. Maksettua ylläpitosopimusmaksua ei palauteta, vaikka asiakas luopuisi ohjelman käytöstä kesken vuoden. Laskutusjakso on aina kalenterivuosi.

Eräiden ohjelmien, kuten Tapahtumat Netistä, käyttö edellyttää voimassaolevaa ylläpitosopimusta.

Sopimuksen irtisanominen

Ylläpitosopimus on voimassa kalenterivuoden loppuun. Maksettua ylläpitosopimusmaksua ei palauteta. Seuraavan vuoden ylläpitosopimus tulee irtisanoa 15.12. mennessä sähköpostilla tai kirjeitse Mikäli käyttäjä irtisanoo alkaneen vuoden ylläpitosopimuksen laskun saatuaan, veloitamme käsittelykulun laskun lähettämisen ja hyvityslaskun aiheuttamien kustannusten kattamiseen.

Mikäli Asteri Ohjelmilla on erääntynyttä saatavaa ylläpitosopimuksen tehneeltä käyttäjältä, on Asteri Ohjelmilla oikeus a) pidättyä ylläpitosopimusvelvoitteen toteuttamisesta asiakkaalle sekä b) irtisanoa ylläpitosopimus, jos laskun eräpäivästä on kulunut yli kuukausi.

Pidätämme oikeuden rajata palvelua tai yksipuolisesti irtisanoa ylläpitosopimus häiritsevän tai epäasiallisen käytöksen johdosta.

Asteri Ohjelmat pidättää oikeuden muuttaa ylläpitosopimuksen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Maksuhetkellä voimassaoleva sopimus on voimassa sopimuskauden (enintään kalenterivuoden) loppuun.

Contract of maintenance in brief

Content of the contract:

  • Customer service in Finnish
  • Right to use the newest version of the program

Customer service

In Finnish language. Gives you solution models for the usage of the program.

Solutions can be given in phone, via email or as a link to a website explaining the subject.

All consultation, changing computer preferences, calls over 10 minutes and installing third-party software are not included and are invoiced according to our current hourly fee.

Lessons for our program can be purchased separately. Asteri Ohjelmat is not responsible to advice the user ”hand in hand”.

Remote assistance can be given to the program within the limits of maintenance contract free of charge.

FAQ, does maintenance contract include these?

Solving basic problems considering the program? Yes

Finding the cause of the problem? Yes

Giving a resolution model? Yes

Doing accounting for the customer? No

Advicing third-party software? No

Installing Asteri once to a C-drive with default settings? Yes

Installing Asteri to a network environment, such as server? No

Helping to move Asteri from an old computer to new one?

-Advicing it yes, doing it for you no.

Explaining document, that can be printed such as Balance sheet? Yes

Translating documents to foreign languages? No

Writing or editing a new SQL query? No, but can be adviced briefly

Installing a PDF-document printing program? No, but can be adviced

Software updates to programs with Contract of maintenance

The programs are being developed and upgraded all the time. New versions may come daily or rarely, depending on our coding cycle. Major updates are informed via email.

Contract of maintenance is invoiced in January for the whole year. If a program is purchased in the middle of the year, the contract of maintenance is invoiced for only the remaining months of the year.

The contract of maintenance is valid when paid in full to the end of the year. If customer wants to terminate the contract, it should be done before December 15th, or a fee according to our price list is charged.

If any invoice is overdued, Asteri Ohjelmat has the right to decline any software updates or give advice for the program.