Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklan mukainen informointi henkilötietoja kerättäessä:

Rekisterinpitäjä:
Atsoft Oy Mäkinen / Asteri Ohjelmat Oy
Nuijamiestentie 5 C
00400 HELSINKI
atsoft@atsoft.fi / asteri@asteri.fi
p. (09)350 7530
Y-tunnus 0705493-3 / 3409240-9

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, palvelun tuottaminen, yhteydenpito yhteistyökumppanien, päämiesten ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Käsittelyn oikeusperuste
Käsittelyn oikeusperuste on vähintään yksi seuraavista:
1) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (esim. tilaat Asteri Ohjelman tai pyydät siitä lisätietoja/tarjouksen)
2) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (esim. olet Asteri Ohjelman mikrotukihenkilö tai jälleenmyyjän edustaja ja sellaisessa roolissa edustat asiakastamme)
3) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (olet erityisesti maininnut viestissäsi tästä)

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu edellä mainittuun ”Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi” kohtaan (EU 2016/679 asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan)
Asteri Ohjelmien käyttöoikeuden ja lisenssin haltijan oikeuksien turvaaminen

Henkilötietoryhmät
Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yksilöintitedot kuten Y-tunnus (tai sen puuttuessa henkilötunnus)

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Atsoft Oy Mäkinen, Asteri Ohjelmat Oy

Tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, ja tieto tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseessä on 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siitä, miten niistä saa jäljennöksen tai minne ne on asetettu saataville
Ei siirretä.

Henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun ne ovat käytössä yhteydenpitoon; sopimuksen täytäntöönpanoon; Atsoftin, Asteri Ohjelmien, Sinun tai edustamasi yrityksen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi; kuitenkin lain määräämiä säilytysaikoja noudattaen.

Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan
Sinulla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mistä henkilötiedot on saatu
Sinulta tai siltä henkilöltä, joka ilmoitti Sinun tietosi (esim. tilanteessa, jossa yrittäjä tilaa kirjanpito-ohjelman ja on ilmoittanut sinut kirjanpitäjäkseen). Joissain tapauksissa täydennämme tietoja julkisista lähteistä, kuten ytj.fi tai edustamasi yrityksen kotisivut.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus?
Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemistä edellyttävä vaatimus. Tarvitsemme tietoja mm. tekemäsi tilauksen postittamiseen, tekemäsi tilauksen sähköiseen toimittamiseen, soittamiseen sinulle esittämääsi kysymykseen tai tilaukseen liittyen, sen selvittämiseen että sinulla on oikeus edustaa ilmoittamaasi yritystä sekä velallisen selvittämiseen, jos ostat tuotteitamme laskulla.
Useimpiin ilmoittamatta jättämisiin liittyy vaihtoehtoinen tapa toteuttaa sopimus: Esim. Ostaessasi Asteri Ohjelman, jos päätät olla ilmoittamatta jotain sellaista henkilötietoa, joka on tarpeen ohjelman toimittamiseen tai myymiseen laskulla, voit tulla noutamaan ohjelman toimistoltamme ja maksaa ohjelman käteisellä, käyttäen seteleitä ja tasarahaa.
Onko pakko toimittaa henkilötiedot?
Ei
Henkilötietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset
Riippuen tiedosta, jonka jätät ilmoittamatta, seuraus voi olla esim:
Esittäessäsi meille kysymyksen antamatta vastaamiseen tarvittavaa yhteystietoa, vastaus voi jäädä toimittamatta.
Tilatessasi meiltä ohjelman tai palvelun ilmoittamatta velallisen yksilöivää tunnistetta (Y-tunnus tai henkilötunnus) voimme toimittaa tilauksesi vasta kun olemme saaneet siitä maksun.
Tilatessasi meiltä ohjelman tai palvelun ilmoittamatta toimitusosoitetietoja, sinun tulee noutaa ohjelma toimistoltamme
Tilatessasi meiltä ohjelman tai palvelun ilmoittamatta laskun toimittamiseen tarvittavia tietoja, voimme toimittaa tilauksesi vasta kun olemme saaneet siitä maksun.
Pyytäessäsi tarjousta tuotteistamme tai palveluista antamatta vastaamiseen tarvittavaa yhteystietoa, tarjous voi jäädä toimittamatta.

Automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.
Ei tehdä automaattista päätöksentekoa. Meiltä saat aina henkilökohtaista palvelua.

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot 2 kohdan mukaisesti.
Ei aiota, eikä tulla käsittelemään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeet ja Atsoft Oy Mäkinen sekä Asteri Ohjelmat Oy

Käytämme sivustollamme evästeitä, ja meidän velvollisuutemme on ilmoittaa niistä. Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat. Alla listaus käyttämistämme evästeistä ja tietoa siitä, mihin niitä käytämme.

Google Tag Manager

GTM eli Google Tag Manager on erilaisten seurantatägien hallinnan työkalu. Sen avulla saadaan sivustolle monta eri seurantakoodia yhden koodinpätkän kautta.

Google Analytics

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

Uudelleenmarkkinointi

Sivustomme kerää vierailijoista dataa uudelleenmarkkinointia varten. Uudelleenmarkkinoinnin avulla pystytään kohdentamaan mainoksia jo sivustolla käyneille. Dataa ei kuitenkaa pystytä yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti.

Yhteydenottolomakkeet

Sivuston eri yhteydenottolomakkeet keräävät myös evästeitä. Näissä yhteyksissä myös käyttäjän henkilötietoja tallennetaan, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ja kaikki tiedot ovat hyvässä turvassa palomuurein ja vahvoin salasanoin suojatussa ympäristössä.

Yhteenveto

Atsoft Oy Mäkinen ja Asteri Ohjelmat Oy kerää kävijöistään dataa. Datan kautta kerättyjä sekä sivuston käyttäjän itsensä antamia henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain Atsoft Oy Mäkisen ja Asteri Ohjelmat Oy:n työntekijöiden toimesta ja niitä säilytetään niin kauan, kun tarpeelliseksi nähdään, ottaen huomioon tietojen käyttötarkoitus. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaajien tietoja voidaan säilyttää niin kauan, kun asiakas haluaa uutiskirjeen saada. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.