Ajankohtaiset tiedotteet

Maksulista

Palkat voit maksaa SEPA-tilisiirtona tai tulostaa maksulistan.

Maksulista on havainnollinen annettavaksi sille, joka palkat maksaa.  IBAN ja BIC tulostuvat maksulistaan seuraavien määritysten mukaan:

  • saajan pankkitili tulostuu joko kansallisessa muodossa tai IBANein ja BICein sen mukaan kuin olet määritellyt kohdassa Tulosta|Maksulista|Asetukset
  • asetukset-kohdassa voit määrittää, että tulostetaan yksitilisiin maksulistoihin myös pankkiviivakoodit
  • asetuksissa voit määrittää, montako pankkipäivää ennen pal-kanmaksupäivää tarjotaan maksulistan pankkiviivakoodin erä-päiväksi
  • maksajan pankkitileiksi otsikkoriville tulostuu ne nimitykset, jotka olet määritellyt kohdassa Määritä|Palkanmaksajan tiedot|Nimitys maksulistassa tai jos olet jättänyt ko. nimityksen tyhjäksi, tulostuu kansallinen tilinumero

Maksulista yhdestä tilistä paperille tulostaa kuitenkin otsikkoriville maksajan IBANin ja BICin: