Luontoisetujen käsittely kirjanpidossa

Miten kirjataan luontoisedut, esim. autoetu tai matkapuhelinetu kirjanpidossa?

Ei mitenkään. Luontoisetujen raha-arvoja ei kirjata liiketapahtumina kirjanpitoon. Ne kirjataan vain palkkakirjanpitoon.

Kirjanpitovelvollisen työnantajan palkansaajille antamien luontoisetujen raha-arvoja ei merkitä menonsiirtoina eikä muinakaan liiketapahtumina kirjanpitoon. Luontoiseduista tehdään sitä vastoin merkinnät ennakkoperintälaissa tarkoitettuun palkkakirjanpitoon.

Kirjanpitolautakunta on antanut aiheesta lausunnon ”Luontoisetujen kirjaaminen 1149/13.5.1991