Ajankohtaiset tiedotteet

Palkkojensyötön koodit

Palkanlaskentaohjelmassa käytetään palkkariveillä koodeja erittelemään kunkin rivin merkitystä. Koodausta hyödynnetään mm.tiliöintitositteessa, tulosteissa ja raportoinnissa.

Oletuksena koodit tulevat ohjelman mukana. Jos lisäät rivejä tai tarvitset erilaisia merkityksiä riveille, muuta koodausta.

Koodi-sarakkeisiin syötetään tyypillisesti seuraavan laisia koodeja:

Rahapalkan osissa
kiinteä = kiinteä kuukausipalkka
%100norm= täysi tuntipalkka
%50yli = 50% ylityökorvaus
%100yli = 100% ylityökorvaus
%50la = 50% lauantailisä
%100su = 100% sunnuntailisä
eityel = ei tyel:n alainen
eivael = ei vael:in alainen
eivel = ei vel:n alainen
loma = lomaltapaluu/lomaraha
ploma = työsuhteen päättyessä maksettava lomaraha

Luontoiseduissa
rav = ravintoetu
auto = autoetu
asunto = asuntoetu
mpuh = matkapuhelinetu
lippu = työsuhdematkalippu

Korvauksissa
km = kilometrikorvaus
opvr = osapäiväraha
pvr = kokopäiväraha

Vähennettävissä erissä
ay = ay-maksu
tttyel = työntekijän tyel-maksu
tyött = työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

A-hinnan laskentakaavat, eli zx-kaavat

Asterilla voidaan laskea automaattiVoit määritellä omia rahapalkkaan tai bruttopalkkaan perustuvia laskentoja esimerkiksi pekkaskorvausta tai lomakorvausta varten. Jos syötät koodi-sarakkeen alkuun kirjaimet zr, ohjelma tuo a-hinnaksi rahapalkan. Kertoimeksi voit syöttää haluamasi luvun, jolloin ohjelma laskee kertolaskun. Vastaavasti, jos koodi-sarake alkaa kirjaimilla zb, ohjelma tuo a-hinnaksi bruttopalkan.

zr = a-hinnaksi rahapalkka
zb = a-hinnaksi bruttopalkka
zx = a-hinta laskettuna kaavalla

Pekkaskorvausten, prosentuaalisten lomakorvausten ym laskennallisten palkkatietojen syöttämistä helpottaa zx-koodausmahdollisuus.

Valitse Määritä|A-hinnan laskentakaavat ja syötä sinne zx-alkuisia koodeja ja niiden laskentakaavoja:

Voit käyttää määrittämiäsi zx-koodeja palkkojensyöttötilan ikkunoiden koodi-sarakkeessa:

Esimerkiksi kun syötät zxpekkanen-koodin,

ohjelma laskee, että a-hinta = rahapalkka – sairasajanpalkka – lomat

Voit syöttää vielä kpl-sarakkeeseen sopivan kertoimen, jolloin pekkas
korvauksen rahamäärä tulee lasketuksi ja lisätyksi rahapalkan yhteissummaan:

Rahapalkan osien %100- ja %50 -alkuiset koodit laukaisevat tuntipalkan johdannaisten laskennan. Kiinteä koodatulle riville puolestaan tulee sovittu kiinteä kuukausipalkka. Koodi ‘eityel’ määrittää ei-tyel:n alaisen palkan, jonka ohjelma ottaa huomioon laskiessaan tttyel-koodattua vähennystä. Vastaavasti on koodit eivel ja ttvel.

Vähennettävien erien koodit ay, tttyel, ttvel ja tyött määrittävät, että ohjelma laittaa palkkojensyöttötilassa niiden a-hinta kohtaan kulloisenkin bruttopalkan ja laskee tämän perusteella automaattisesti ay-maksun, työntekijän tyel- ja vel-maksun ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksun.

Saat määrättyä, lasketaanko jokin rahapalkan osanen mukaan toisaalta työntekijän eläkemaksun perusteena olevaan palkkasummaan ja toisaalta työntekijän työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasum-maan. Toimi seuraavasti:

(1) Jos ko. rahapalkan rivi ei kuulu eläke- eikä työttömyysmaksun alaiseksi, merkitse sen rivin koodi-sarakkeeseen sellainen koodi, joka alkaa jollakin seuraavista teksteistä:
eityeltyött
eiveltyött
riippuen ko. palkansaajan eläkejärjestelmästä
(2) Jos ko. rahapalkan rivi kuuluu eläke- mutta ei kuulu työttömyys-maksun alaiseksi, merkitse sen rivin koodi-sarakkeeseen sellainen koodi, joka alkaa tekstillä eityött
(3) Jos ko. rahapalkan rivi kuuluu työttömyys- mutta ei eläkemaksun alaiseksi, merkitse sen rivin koodi-sarakkeeseen sellainen koodi, joka alkaa tekstillä eityel tai eivel mutta ei jatku tekstillä tyött
(4) Jos ko. rahapalkan rivi kuuluu sekä eläke- että työttömyysmaksun alaiseksi, syötä koodiksi jokin muu kuin kohdissa 1-3 kuvattu koodi