Ajankohtaiset tiedotteet

Tiliöintitosite

Tiliöintitosite on tarkoitettu siihen, että palkanmaksun tiedot saadaan siirrettyä kirjanpitoon. Lisäksi voit käyttää tiliöintitositetta muuhun tilastointiin, esimerkiksi kustannuspaikkaerittelyyn.

Tiliöintitositteen saat päiväkirjaksi ja leikepöydälle, josta voit lukea sen Asteri Kirjanpidon päiväkirjan perään, esimerkiksi Asteri Kirjanpidossa leikepöydän kautta.

Tiliöintitositteen saat paperille, josta voit tarkastella ko. tilastoa tai syöttää tiedot muuhun kirjanpitojärjestelmään.

Tiliöintitositteen määritteleminen

Tiliöintitosite määritellään toiminnolla Määritä|Tiliöintitosite.

Taulukossa oleville riveille voit kirjoittaa haluamasi selitteet.

Debet- ja Kredit -sarakkeisiin on tarkoitus syöttää kirjanpidon tilien numerot. Tiliöintitosite paperille tulostaa myös debet- ja kreditsummat yhteensä.

Laskukaava-sarakkeeseen syötetään @-muuttujat, esimerkiksi rahapalkka on @101. Voit myös käyttää laskukaavaa, esimerkiksi 4,4 % bruttopalkasta merkitään 0,044*@104. Apua laskukaavoihin saat painamalla ikkunan Näytä koodivinkki-nettisivu -painikkeesta.

Laskentajärjestys -sarakkeeseen kirjoitetaan ’matemaattinen’, jolloin ensin suoritetaan laskentakaavassa olevat kerto- ja jakolaskut vasemmalta oikealle ja sen jälkeen yhteen- ja vähennyslaskut vasemmalta oikealle. Toinen vaihtoehto on ’esiintymis’, jolloin kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslaskut suoritetaan vasemmalta oikealle esiintymisjärjestyksessä. Kolmas vaihtoehto on ’sava’ (ent. ’sotu’), joka pitää aina merkitä savan (ent. sotun) riville, jotta ohjelma osaa laskea savan (ent. sotun) oikein. HUOM! Selite tai Laskukaava ei vaikuta savan (ent. sotun) laskemiseen, vaan ohjelma ottaa savaprosentiksi (ent. sotuprosentiksi) palkanmaksukerran savaprosentin (ent. sotuprosentin).

Pyöristys -kentällä ei ole euromääräisessä palkanmaksussa merkitystä.

Muokkaa -valikon avulla voit lisätä tai poistaa rivejä, tai kopioida/liittää leikepöydälle koko tiliöintipohjan, jotta voit muokata sitä tehokkaasti esim. Excelissä.

Jos haluat tehdä useita erilaisia tiliöintitositteita, kopioi tilioint.tos -tiedosto resurssienhallinnassa esimerkiksi tilioin2.tos ja tilioin3.tos -nimisiksi, valitse Selaa-painikkeen avulla pohjaksi jompikumpi näistä ja muokkaa sitä. Kun painat OK ja Tulosta|Tiliöintitosite, saat tulostettua aina sen määrityksen mukaan, joka Sinulla on valittuna. Oletustiliöintipohjan voit määrittää kohdassa Määritä/Tiliöintitositteen määrittelyn polku.

Yksittäisen kustannuspaikan lisääminen tiliöintitositteelle

Pikaohje yksittäisen kustannuspaikan lisäämiseen tiliöintitositteelle. Kustannuspaikkoja voi hyödyntää mm. johdon tai osakkaiden palkan erittelyyn, työmaihin jne. Erittely tehdään @144kp -muuttujalla, jossa @144kp viittaa kust.p. sarakkeeseen ja sen perässä oleva teksti ko. kenttään kirjoitettuun koodiin.

Esimerkiksi kust.p. kentässä olevaan tekstiin ”johto” viitataan koodilla @144kpjohto

Tiliöintitositteen tulostaminen

Tiliöintitosite tulostetaan toiminnolla Tulosta|Tiliöintitosite|Paperille, |Leikepöydälle tai |DOS-päiväkirjaksi.

Voit valita, mitkä palkanmaksukerrat otetaan tällä kertaa mukaan tiliöintitositteeseen.

Voit valita, että tiliöintitositteeseen otetaan mukaan kaikki palkansaajat tai osa palkansaajista. Alla olevassa esimerkissä mukaan otetaan vain tuotantopuolen työntekijät, eli ne, joille on palkansaajakortistoon syötetty ryhmä-kenttään teksti ’tuotanto’.

Kun painat OK, tiliöintitosite syntyy.