Ajankohtaiset tiedotteet

Päivärahat

Päivärahat lasketaan Korvaukset-ikkunassa. Ohjelma tarjoaa oletuksena tulolajia 331 Päiväraja ja ansaintakaudeksi samaa jaksoa, jonka olet syöttänyt palkkajaksoksi. Muuta tiedot tarvittaessa.

Päiväraha vaatii jokaiseen ilmoitukseen ottamaan kantaa, onko makset-tu koko-, osa- tai ulkomaanpäivärahoja. Koodi-sarakkeen tai vapaa3-sarakkeen koodit pvr, opvr ja upvr tuovat nämä tiedot ilmoitukselle