Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen

Tarkista oikeat luvut virallisista lähteistä.

Matkakustannusten korvauksia202120202019
KM korvaus0,440,430,43
KM korvaus käyttöetuauto0,100,100,10
Kokopäiväraha44,0043,0042,00
Osapäiväraha20,0020,0019,00
Ateriakorvaus11,0010,7510,50
Yömatkaraha13,0014,0013,00
Luontoisetuja202120202019
Ravintoetu6,906,806,60
Puhelinetu20,0020,0020,00
Työntekijältä perittäviä maksuja202120202019
Työntekijän TyEL 17-52v7.15%7.15%6,75%
Työntekijän TyEL 53-62v8,65%8,65%8,25%
Työntekijän TyEL 63-67v7.15%7.15%6,75%
Työntek. työt.vak.m. 17-64v1.40%1.25%1,50%
Osaomistajan työt.vak. maksu0.65%0.65%0,78%
Palkanmaksajan sava-maksu202120202019
Sava-maksu (ent. sotu-maksu) 16-67v1,53%1,34%0,77%
Palkansaajalle ilmoitettava ennakonpid. sis. maksu202120202019
Sv.päivärahamaksu 16-67v1,36%1,18%1,54%
Sv.pvr.maksu yrittäjä1,55%1.33%1,77%
TyEL alaraja202120202019
TyEL vakuuttamisvelvollisuuden alaraja/kk61,3760,5759,36

Vaihe 1: Varmista itse kaikki luvut ja prosentit

Ylläolevassa taulukossa olevat luvut on poimittu viranomaislähteistä ja ne tulevat ohjelman mukana. Tarkista kuitenkin lukujen oikeellisuus, jos niissä on naputteluvirheitä tai arvot ovat muuttuneet tämän sivun päivityksen jälkeen.

Vaihe 2: Päivitä ohjelma

Lataa uusin versio ohjelmasta täältä. Käyttämäsi version voit tarkistaa ohjelmasta Ohje|Tietoja Asteri Palkanmaksusta.

Vaihe 3: Perusta uusi palkanmaksuvuosi

Aloita uuden palkanmaksuvuoden perustaminen palkanmaksuvuodet -näkymässä painamalla nappia ”uusi palkanmaksuvuosi”.

Ohjelma avustaa sinua vaihe vaiheelta perustamisessa. Päivitettyäsi ohjelman saat käyttöön uusimmat lukuarvot, oletusrivit ja -tulolajit.

Tarkista yrityksen perustiedot ja sava%. Paina ok.

Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: Palkanmaksutietokannan luominen”. Ohjelma ehdottaa palkanmaksuvuodelle uutta nimeä, paika ok.

Napsauta OK tuodaksesi edellisvuoden oletustekstit oletusteksteiksi.

Ohjelma kysyy, haluatko edellisvuoden oletustekstit pohjaksi. Jos olet käyt-tänyt runsaasti itse muokkaamiasi rivejä, valitse kyllä. Saat tuotua oletustulo-lajit riveille automaattisesti myöhemmin.

Syötä sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentti. Muuta yrittäjille ja muille eri sairausvakuutusmaksuprosentin alaisille palkansaajille heidän sairausvakuutusmaksuprosenttinsa (selaustilan luukkuun SairausvakuutuksenP[]entti poikkeaville henkilöille palkansaajakortistoon oikea lukuarvo.

”Jatka perustamista!” ohjelman vasemmasta ylänurkasta. Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: Oletustekstien määrittäminen”, paina OK

Jos valitsit tuotavaksi edellisvuoden oletustekstit pohjaksi ja haluat riveille oletustulolajit, paina kyllä.

Jos valitsit oletustekstit pohjaksi, ohjelma tarjoaa käytettäväksi oletusarvoja ja tulolajeja.


Muuta tarvittaessa tulolajit ja täydennä puuttuvia rivejä. Tulolajien valinta onnistuu painamalla tulolaji -kentästä hiiren oikealla painikkeella, kirjaamalla joko tulolajin numeroa tai kirjoittamalla tulolajin nimeä. Valittaessa tulolajia aukeaa listaus:

Listassa on mukana kaikki ohjelmassa käytettävät tulolajit 200, 300 ja 400 sarjoista. Tulolajien tarkoituksena on koota palkkaerien tiedot tulorekisteri-hankkeelle ja ne erittelevät tiedon sillä tasolla kuin tiedon käyttäjät tietoa tarvitsevat. Tulolajeissa on oletuksena sosiaalivakuutusmaksun alaisuus.

Ohjeistusta tulolajien valintaan saat tulorekisterihankkeelta.

Paina lopuksi vasemmasta yläkulmasta ”Jatka perustamista!”. Aukeaa ikkuna ”Palkanmaksuvuoden perustamisen vaiheet: Ensimmäisen palkanmaksukerran aloittaminen”, paina OK.

Ohjeet uuden palkanmaksukerran perustamiseen.