Palkanmaksun vuosipäivitys 3.12.2021

Vuosipäivitykseen on tullut korjauspäivityksiä.
Uusin versio on 16.12.2021 tai uudempi
Suosittelemme uusimman version käyttämistä.

Uusiman version saat ladattua päivityssivulta
Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Vuosipäivitys 2021 tuo mukanaan mm.

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei vielä ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Palkkalaskelmat verkkopankkiin (Verkkopalkka)

Lisäominaisuutena on saatavilla Verkkopalkka, jossa palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankin kautta katseltaviksi.
Verkkopalkan käyttöönotto.

Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen

Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen on selostettu artikkelissa Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen.

Ennakonpidätys, kun maksupäivä vuonna 2022

Tammikuussa vuonna 2022 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2021 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2022 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2021 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2022 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2022 vahvistettuja ennakonpidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2022 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2022 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

Verokortit sähköisesti

Vuoden 2022 perusverokortit voit tilata sähköisesti verottajalta. Ks. Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto eli verokorttien nouto sähköisesti.

Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan muutos 1.8.2022 alkaen

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee lakimuutoksen johdosta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen myötä maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta.  

Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. Huomioithan ikärajan muuttumisen pidättäessäsi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua työntekijän palkasta sekä ilmoittaessasi palkkatiedot tulorekisteriin. 1.8.2022 alkaen alle 18-vuotiaan työntekijän palkasta ei kuulu pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi –kohtaan tiedoksi ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)”. 

Huomioithan, että muutoksen myötä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus saattaa lakata väliaikaisesti sellaisen työntekijän osalta, joka on 17-vuotias muutoksen tullessa voimaan 1.8.2022. Tämän jälkeen työntekijän maksuvelvollisuus alkaa, kun hän täyttää 18 vuotta. 

Jos henkilö ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, valitse palkkatietoilmoituksen vakuutukset välilehdellä ”muut vakuutamistiedot” kohtaan [x] Ei vakuuttamivelvollisuutta (työttömyysvakuutusmaksu)

Lisätietoja Työllisyysrahaston artikkelissa Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan muutos 1.8.2022 alkaen.

Työsuhdematkalippu palkan osana

Työsuhdematkalippua käsitellään tarkemmin artikkelissa Työsuhdematkalippuetu.

Työsuhdematkalippu voidaan antaa osana palkkaa, muuta palkkaa alentamalla, jolloin se on TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun alaista

koodi tulee alkaa ontyeltyött ja Vapaa3 kenttään 2k+5k

Jos työsuhdematkalippu annetaan palkan lisänä, alentamatta rahapalkkaa, se ei ole TyEL eikä työttömyysvakuutusmaksun alaista

Polkupyöräetu palkan osana

Polkupyöräetua käsitellään tarkemmin artikkelissa polkupyöräetu. Ohjeeseen on lisätty menettely, kun palkanmaksupäivä on 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Muutoksena vuoteen 2021 on se, että nyt tulolajille 363 polkupyöräedun verovapaa osuus voidaan ilmoittaa vakuuttamistiedon tyyppi.

Palkan osana annettu polkupyöräetu ilmoitetaan tarkennuksia ikkunassa

Autoedun päästöarvo

Jos olet alentanut autoedun määrää siksi, että auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen, ilmoita auton päästöarvo. Päästöarvon voi ilmoittaa tulorekisteriin vain, jos maksupäivä on vuosina 2022–2025.

Vapaa3 kentässä ilmoitetaan autoedun tulolajikohtaiset tiedot

Palkkatietoilmoitukselle poimitaan autoedun tulolajikohtaiset tiedot Vapaa3 kentästä

Palkkatietoilmoitukselle poimitaan autoedun tulolajikohtaiset tiedot Vapaa3 kentästä

ks. tarkemmin artikkeli Autoetu.

Muistiinpanot-ikkuna

Yrityskohtaiseen muistiinpanot ikkunaan voit kirjoittaa muistettavia asioita

Nyt voit määrittää yritysluettelo-ikkunassa, että yritykseen siirryttäessä näytetään yrityskohtainen muistiinpanot-ikkuna
Yritysluettelo / Määritä Nopeuttaminen ja taulukon tausta harmaaksi laskennan ajaksi, yrityskohtainen muistio-ikkuna aukeamaan…
[x] Avaa muistio-ikkuna kun yritys valitaan yritysluettelosta

Palkkojensyöttötilassa saat ikkunan näkyviin valinnalla Ikkuna / muistiinpanot
Siihen voit kirjoittaa yrityskohtaista tietoa, esim. muistiin seuraavaa palkanmaksukertaa varten

Palkkojensyöttötilassa: ikkuna / Muistiinpanot avaa muistiinpanot -ikkunan

TyEL velka tiliöintitositteelle

Artikkelissa Tiliöintitositteeseen laskennallinen TyEL velka, ei YEL palkoista on selostettu, miten saat tiliotteelle TyEL velan

TyEL velan lisääminen tiliöintitositteelle

Tiliöintitosite Dos päiväkirjaksi

Tulosta / Tiliöintitosite / Dos päiväkirjaksi valinnalla voit tallentaa tiliöintitositteesta kirjanpitoon luettavan siirtotiedoston.

Nyt voit jättää tallentamatta nollarivit sekä ”maksetaan” rivin

jolloin saat luettua kirjanpitoon suoraan tiliotetapahtuman kohdalle palkkakirjaukset, ilman että tarvitsee kahdesti olevaa ”maksetaan” riviä

Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa

Palkansaaja ostaa lounassetelit verotusarvostaan: Kun lounassetelit ja sopimusruokailu vähennetään palkansaajan palkasta verotusarvostaan, Vähennykset -ikkunassa tulolajilla 334 ravintoetu ja Vapaa3 kenttään laitetaan ruksi X
Tällöin tulorekisterissä palkkatietoilmoituksella näkyy edun rahamäärä, vaikka sitä ei lisätä ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan eikä se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Selvyyden vuoksi rahamäärän voi määrittää olemaan tallentumatta tulorekisteri / määritä -ikkunan valinnalla
[x] Älä tallenna rahamäärää palkkatietoilmoitukselle, jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa (kun lounassetelit / sopimusruokailut vähennetään palkansaajan palkasta vähennettävät erät -ikkunassa tulolajilla 334 ravintoetu ja Vapaa3 kentässä ruksi X)
Tällöin palkkatietoilmoitukselle ei tallennu <Amounti>-tietoa, jos <MealBenefit> <TaxValue> = True

Tulorekisteri / Määritä valinnalla voit valita, jätetäänkö ravintoedusta perityn korvauksen määrä tallentamatta palkkatietoilmoitukselle.

Palkkalaskelman kertymätiedon pyöristys

Palkkalaskelmaan voi määrittää kertymätietoja. Nyt ne saa pyöristettyä myös kokonaislukuun

Palkkalaskelman kertymätiedon saa nyt pyöristettyä kokonaislukuun (määritä/palkkalaskelman kertymätiedot)
ei pyöristystä
kokonaisluku, leikkaa desimaalit
kokonaisluku, pyöristä desimaalit

Kertymätiedot voit nyt pyöristää kokonaislukuun leikaten desimaalit tai matemaattisesti

Palkkojen tarkennuksia ikkunaan uusia koodeja

Vuonna 2021, jos polkupyöräetu annettiin osana kokonaispalkkaa, alentamalla rahapalkkaa (ks. pp-etu), ilmoittamiseksi ohjelmaan on lisätty uusia koodeja, joilla voidaan ”palkkojen tarkennuksia” ikkunassa ilmoittaa TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun alaisia, ei kuitenkaan ennakonpidätykseen vaikuttavia eriä

Vain 2021 tarpeen
ontyeltyötttarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan pp-edun tms. arvo lisättyä TyEL ja työttömyysvakuutuksen alaiseen palkkaan
ontyeltarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan arvo lisättyä TyEL alaiseen palkkaan
ontyötttarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan arvo lisättyä TyEL alaiseen palkkaan
plktyelei tarvetta (tarkennuksia-ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan TyEL alainen palkka, käytä vain TyEL alaisilla palkansaajilla)

Muut listaukset (oma raportti) / palkanosat laskusäännöin..

Tulosta / Muut listaukset (oma raportti) / palkanosat laskusäännöin.. -valintaan Lisätty yhteenvetona -valintaan mahdollisuus jättää nollasummaiset pois.

Lisätty valinta ”Yhteenveto leikepöydälle”


Oletustekstit edellisvuodesta

Lisätty tulolajien tuonti Oletustekstit -ikkunan valintaan ”Oletustekstit / tuo kaikki käytetyt tekstit ed.vuodesta”
Sillä voi tuoda esim. ed.vuonna käytetyt palkkarivit (selite, koodi, tulolaji) oletusteksteihin, jotta saadaan palkkarivit (esim. rakennusalan päivittäiset matkakorvaukset) tuotua uusia palkansaajia lisättäessä. Ei tuo Vapaa1-Vapaa3 kenttien sisältöjä, koska niissä voi olla palkansaajakohtaisia eroja

412 – työntekijän sairausvakuutusmaksu TAS maksulapulle

Rajoitetusti verovelvolliselta työnantajan perimän sairausvakuutusmaksun (tulolaji 412) saa nyt poimittua TAS maksulapulle määrityksellä tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412 / [x] Laske ja tulosta tulolaji 412 mukaan TAS summaan.

Määritys: tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412

Sillä määrityksellä Palkkalistojen yhdistelmä, Työntantajasuoritusten tiedot summaan lasketaan mukaan tulolajin 412 summa eritellään kohtaan ”412 rajoitetusti verovelv. peritty savamaksu (tulolaji 412)” tulolajin 412 summa

Rajoitetusti verovelvolliselta perittävä sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan vähennettävissä erissä,
määräksi prosenttia vastaava kerroin (esim 0,0204), koodiksi zbsava (joka asettaa a-hinnaksi bruttopalkan) tulolajiksi 412
Lisäksi suorituslajiksi esim A1, verokortti-ikkunassa tulee olla valittuna lähdeverokortti sekä sava-valinnat tyhjiksi

Vähennettävissä erissä ilmoitetaan tulolaji 412

Aiheeseen liittyvät linkit:
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus
Palkkojen tulolajit: 400-sarja

Tulorekisterin testausympäristö EXT2 ja havaintolomake

Palkkojensyöttötilan tulorekisteri -valinnassa on linkki havaintolomakkeeseen, jolla voit ilmoittaa Tulorekisteriyksikölle tulorekisterin virheistä.

Tulorekisterin havaintolomake
Kirjautumisivu EXT2 testausympäristöön

328 Perhehoitajan palkkio

Perhehoitajan palkkio on palkkio, jonka kunta maksaa perhehoitajalle hoidettavan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoitajan palkkio perustuu kunnan ja perhehoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen. Perhehoitajan palkkiosta maksetaan työeläkevakuutusmaksu, mutta ei muita sosiaalivakuutusmaksuja. Kunnan on kuitenkin vakuutettava hoitaja tässä työssä sattuvien tapaturmien varalta.

Vuosimuutos 2022: Lisätty mahdollisuus ilmoittaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto tulolajille 328 Perhehoitajan palkkio

Oletuksena 328 Perhehoitajan palkkio on työelkäkevakuutusmaksun ja tapaturmavakuutusmaksun alainen, mutta ei työttömyysvakuutusmaksun eikä sairausvakuutusmaksun alainen.

Palkkioille, jotka maksetaan 1.1.2022 tai sen jälkeen voidaan ilmoittaa tulolajikohtaisena tietona vakuuttamistiedon tyyppi.

ks. mm. tulorekisterin tulolajien selitteestä 328 perhehoitajan palkkio.

Työnantajan erillisilmoitus / Poikkeava maksajan tyyppi: kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat

Työnantajan erillisilmoitukseen on lisätty uusi tietoryhmä maksajan muut tiedot tietoryhmään Maksajan tiedot. Uudessa kohdassa on mahdollista antaa poikkeava maksajan tyyppi kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat.

Työnantajan erillisilmoituksessa voi antaa 2022 alkaen poikkeavan maksajan tyyppi: kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat

Muita uudistuksia

Uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa tuo edellisvuoden tulorekisteritiedoista vain niiden palkansaajien tiedot (ID:n mukaan kohdistaen), jotka ovat mukana palkansaajakortistossa

Lisätty toiminto palkkatietoilmoituksen tunnistetietojen vertaamiseksi palkansaajakortistoon
Tulorekisteri / Tarkasta tunnistetiedot (että hetu täsmää palkkatietoilmoituksella ja palkansaajakortistossa)
vertaa palkkatietoilmoituksella olevaa tunnistetietoa palkansaajakortiston hetuun,
avaa muistioon havainnot

SQL-raportointityökalu: Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan, esim BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (’)
Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
[x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa … virhe 3075
Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin

Couldn’t lock file (virhe 3050): Pulmailmoitus antaa nyt vinkejä, mistä se aiheutuu. Yleensä se johtuu siitä, että jokin muu ohjelma ”alkaa käyttämään” tai ”varaa” tiedoston huomattuaan, että Asteri on sitä muuttanut, kuten
Automaattinen varmuuskopiointi alkaa varmuuskopioimaan kesken Asterin käytön
Virustorjunta ryhtyy tutkimaan tiedostoa
Kovalevy on täyttynyt

Lisätty huomautuksia tammikuun palkanmaksukertaan liittyen Vuoden vaihtuessa voi käydä niin, että epähuomiossa syöttääkin tammikuun päivämääriin edellisvuoden eikä alkavan vuoden vuosilukua
Ohjelma asettaa TyEL% ja Työttömyysvakuutusmaksuprosentit maksupäivän mukaan, ja jos maksupäivä on edellisvuotinen, myös kyseisest prosentit ovat ed.vuotiset
Nyt ohjelma huomauttaa, jos maksupäivä on edellisvuoden tammikuu (vahingossa syötetty kuluvan vuoden vuosiluku)
Nyt ohjelma huomauttaa, jos ansaintakausi päättyi on sama kk kuin maksukk, mutta edellisvuosi

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä