Ajankohtaiset tiedotteet

Palkanmaksun vuosipäivitys 30.11.2023

Lataa uusin versio päivityssivulta
Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Sisällysluettelo

 1. Käyttöohjeet päivitetty 9/2023
 2. Tuki 2024 palkanmaksuvuoden perustamiseen
 3. Verokorttien suorasiirto, 1.2.2024 voimaan tulevien perusverokorttien noutaminen
 4. Ansaintakausi palkkatietoilmoitukselle, paitsi ei YEL-vakuutetulle
 5. Työehtosopimuksiin lisätty uusia
 6. Uusia tulolajeja: 366-369
 7. Tulonsaajan lisätiedon tyyppi 17 Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta
 8. Tulonsaajan lisätiedon tyyppi 16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö
 9. Tulorekisteritaulujen poistamisella keveämpi tietokanta
 10. Tiliöintitositteen nollasummaiset rivit kopioitumaan leikepöydälle
 11. Henkilötunnus pois tulosta / Muut listaukset (oma raportti)
 12. Maksettujen palkkojen näkyminen tiliotteella (yhteissumma vai palkansaajakohtaisesti)
 13. Kansalliset pankkivapaat vuoteen 2026
 14. Syöttöluukun tekstin valitseminen (SHIFT HOME, SHIFT END, hiirellä maalaten)
 15. Palkkalaskelmien sähköpostituksesta
 16. Uuden palkansaajan lisäyksessä piilotettu pois jääneitä kenttiä
 17. pdfFactorylle tiedostonimi valinnassa tulosta / palkanmaksukerran tulostenippu
 18. Valitse tulostin ikkunassa tulosteita kpl valinta
 19. Varattu toiselle käyttäjälle ilmoitus
 20. Yritysluettelon ja palkanmaksuvuodet ikkunan sulkeminen oikean yläkulman X-painikkeesta
 21. Chrome oletusselaimeksi ilmoitin.fi käytettäessä
 22. Fonttikoon asetus omalomaketulosteeseen valinnassa Tulosta / Kyselytilastot (SQL)
 23. Palkkajakson täyttö, jos tyhjä

Ohjekirja päivitetty 9/2023

Palkanmaksun käyttöohjeet on päivitetty 9/2023

Käyttöohje aukeaa kuvaa napsauttamalla

Tuki palkanmaksuvuoden 2024 perustamiselle

Vuosipäivityksessä on tuki vuoden 2024 perustamiselle ja oletusarvoille.
Asennettuasi päivityksen, voit perustaa 2024 palkanmaksuvuoden.
Ohjeet artikkelissa Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen.
Video: Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen.

1.2.2024 voimaan tulevien verokorttien noutaminen

1.2.2024 voimaan tulevat perusverokortit voit noutaa verohallinnolta palkansaajista suorasiirtopyyntöaineiston ja lähettämällä sen ilmoitin.fi palvelulla. Noutaminen onnistuu ilmoitin.fi palvelulla, kun suorasiirtopyynnön vastausaineisto on muodostunut

Määräaika vuoden 2024 suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 15.2.2024 asti. Suorasiirtopyynnön vastaustiedosto on noudettava viimeistään 27.2.2024.

Tarkemmat ohjeet Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto eli verokorttien nouto sähköisesti.

Ansaintakausi pois YEL-vakuutetulta

Tulorekisteriin ilmoitettava ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto.

Perustilanteessa 400 sarjan tulolajeille tallentuu ansaintakaudet.
Jo aiemmin on voinut määrittää, että tulolajeille ei tallenneta ansaintakausia (palkkojen syöttötila / tulorekisteri / määritä / [x] Älä tallenna ansaintakautta palkkatietoilmoituksen tulolajeille)
Nyt voit määrittää, ettsi ansaintakausia tallenneta YEL-vakuutetuille, vaikka muille tallennetaankin
Tämä siksi, että:
* YEL vakuutettu voi tai joutuu yleensä valitsemaan, millaista palkkaa yrityksestään nostaa
* YEL vakuutetun sosiaaliturvan perusteena on YEL-työtulo, josta syystä tiedon käyttäjät eivät hyödynnä tulorekisteriin ilmoitettua palkkaa eikä ansaintakautta

Määritys on palkkojen syöttötilassa valinta tulorekisteri / määritä / [x] Älä tallenna ansaintakautta YEL-vakuutetuille palkkatietoilmoituksen tulolajeille


Tulorekisterin ohjeistuksen mukaan
Ansaintakausi on ajanjakso, jolta tulo on kertynyt.
Tulolajin ansaintakaudeksi ilmoitetaan se ajanjakso, jolta tulo on tosiasiallisesti kertynyt.
Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto, jota tarvitsee esimerkiksi sosiaalivakuuttajat, työttömyyskassat ja Kela.
Vaikka ansaintakausi on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto, sen ilmoittamista suositellaan. Erityisen tärkeää on ilmoittaa ansaintakausi sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleville tuloille ja muille veronalaisille tuloille.
Ansaintakauden ilmoittamisesta on hyötyä erityisesti silloin, kun tulolajin ansaintakausi ulottuu palkanmaksukautta edeltävälle ajalle, esimerkiksi kun maksetaan takautuvasti palkanlisiä, tulospalkkiota, lomarahaa tai lomakorvausta. Vaikka ansaintakausi ajoittuisi palkanmaksukauden ajalle, se on erityisen tärkeää ilmoittaa silloin, kun on kyse osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä.

Työehtosopimukset (CBACode)

Lisätty Sovellettava työehtosopimus (CBACode) koodistoon arvot
215 Urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja
216 Teknologiateollisuuden työntekijät työehtosopimus
217 Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus
218 Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
219 Metsäkonealan toimihenkilöiden työehtosopimus

Seuraavien työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt 1.10.2023:
97 Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
161 Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
Ne on silti jätetty valintalistalle siltä varalta, että korjataan tai tehdään palkkailmoituksia 1.10.2023 edeltävältä ajalta.

Työehtosopimuksen ilmoittaminen on vapaaehtoista.
Jos ilmoitat sovellettavan työehtosopimuksen, varmista, että se on voimassa maksupäivänä
Muuten tulorekisteri hylkää antaen jonkinlaisen virheilmoituksen, aikanaan esim. tällaisen:
Errorcode IEOV0010
Error Message Applicable collective agreement (CBACode) entered not found in the codes.
Tuntematon Sovellettava työehtosopimus -tiedon koodi.

1.1.2024 voimassa oleviin työehtosopimuksiin ja ammattinimikkeisiin voi tulla muutoksia loppuvuodesta 2023, tarkistamme tilanteen joulukuun 2023 lopulla ja tammikuun alussa ja julkaisemme tarvittaessa päivityksen.

Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei löydy valintalistalta, saat tehtyä ilmoituksen ottamalla ruksin pois kohdasta
[ ] Tulostetaan muut tiedot ilmoitustiedostoon (IncomeEarnerOther).
jolloin tietoa sovellettavasta työehtosopimuksesta ei tallenneta palkkatietoilmoitukselle

Uudet tulolajit, muuttuneet vakuuttamistiedon tyyppi sallittu

Lisätty uudet tulolajit, jotka käytössä, kun maksupäivä 1.1.2024 tai sen jälkeen
366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa, vakuuttamistiedon tyyppi sallittu
367 Rahana maksettu osakepalkkio, vakuuttamistiedon tyyppi sallittu
368 Rahana maksettu työsuhdeoptio
369 JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta
Ym. tulolajeista seuraaville on vakuuttamistiedon tyyppi sallittu
366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
367 Rahana maksettu osakepalkkio

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi ”17 Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta”

Lisätty tulonsaajan lisätiedon tyyppi 17 Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta. Lisätiedon tyyppiä sovelletaan, kun maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi ”16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö”

Lisätty tulonsaajan lisätiedon tyyppi 16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö
Tulonsaajan lisätiedon tyyppi ”16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö” on ollut voimassa jo aiemmin, mutta se lisättiin vasta nyt, koska silloin, kun palkkatietoilmoituksella oli mahdollista ilmoittaa lisätieto ”15 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö”, niitä henkilöitä oli noin viisi (kyllä, 5 tulonsaajaa) jotka saivat EPPO lain mukaista vakuutuspalkkaa, joten oli varsin epätodennäköistä, että sellaista palkkaa tultaisiin Asterilla maksamaan, mutta jos näin käy, nyt sekin onnistuu!

Tulorekisteritaulujen poistaminen

Perustilanteissa tätä toimintoa ei tarvita. Tämä on tarkoitettu suurten palkanmaksuaineistojen tietokannan keventämiseen.

Suurissa palkanmaksuissa, kun palkanmaksukertoja on kymmenittäin ja palkansaajia sadoittain, tietokanta saattaa muodostua raskaaksi.

Yritysluettelossa on valinta Tiedosto / Korjaa / Poista numeroidut Tulorekisteritaulut ja tiivistä tietokanta
Kun tehdään palkkatietoilmoitus tai erillisilmoitus, siitä tallentuu muutama juoksunumeroitu tulorekisteritaulu
Niihin tallentuu sen hetken tiedot arkistotiedoiksi
Joissain tilanteissa, joissa jos palkanmaksukertoja on useita kuukauden aikana, muodostuneiden taulujen määrä voi hidastaa ohjelmaa
Näissä tilanteissa voi keventää tietokannan rakennetta poistamalla tällä toiminnolla numeroidut tulorekisteritaulut.
Tarvittaessa ilmoitetut tiedot saa haettua tulorekisteri.fi palvelusta
Kaiken varalta toiminto jättää alkuperäisen tietokannan ennalleen ja puhdistettu tietokanta tallentuu omalla nimellä.
Kun olet testannut, että puhdistettu tietokanta toimii ok, siirrä alkuperäinen tietokanta pois yrityksen hakemistosta sekaannusten välttämiseksi

Tiliöintitositteen nollarivit kopioitumaan leikepöydälle

Nyt saat kopioitua myös nollarivit leikepöydälle ruksaamalla kohdan [x] Leikepöydälle myös nollarivit jolloin tiliöintitositteen rivit pysyvät vakiopaikoilla, vaikka summa olisi toisinaan nolla ja toisinaan ei, jolloin voit tehdä Exceliin laskukaavoja poimiman tiliöintitositteen tietoja vakiopaikoilta

Tiliöintitositteen kopioimisessa leikepöydälle voit ruksata [x] myös nollarivit, jotta tiliöintitositteen tiedot pysyvät samoissa soluissa riippumatta siitä, onko rivillä summaa vai ei.
Excelissä voit jatkomuotoilla leikepöydälle kopioitua tiliöintitositetta

Henkilötunnuksen jättäminen pois valinnassa ”tulosta / Muut listaukset (oma raportti)”

Lisätty mahdollisuus jättää henkilötunnus pois tulosta / Muut listaukset (oma raportti) valikon valinnoista
[ ] Jätä henkilötunnus pois
Määritys on tulostekohtainen, jotta voit tulostaa samaa raporttia henkilötunnuksin ja -tunnuksitta

Maksettujen palkkojen näkyminen pankin tiliotteella (yhteissumma vai palkansaajakohtaisesti)

SEPA maksutiedoston tallennuksessa ”maksetaan palkat” on valintakohta, miten palkat eritellään pankin tiliotteella. Vaihtoehtoja on 3:
SALA = tiliotteella näytetään palkkojen yhteissumma
Tavallisina SEPA maksuina, BatchBooking = false = tiliotteelle eritellään jokainen maksu, jos pankki noudattaa BatchBooking ohjausta
Tavallisina SEPA maksuina, BatchBooking = true = tiliotteella näytetään maksujen yhteissumma, jos pankki noudattaa BatchBooking ohjausta

Tavallisina SEPA maksuina maksettaessa pankki tai pankin kanssa tehty sopimus voi ohittaa BatchBooking ohjauksen siten, ettei sitä huomioida, vaan noudatetaan pankin kanssa sovittua tai pankin omaa käytäntöä siinä, eritelläänkö maksut palkansaajittain vai näytetäänkö yhteissumma.

kuva suurenee napsauttamalla


Kansalliset pankkivapaapäivät vuoteen 2026 asti

Ohjelmaan on nyt päivitetty kansalliset pankkivapaapäivät vuoteen 2026 asti Suomen Pankin Pankkivapaapäivät sivun mukaisesti, jotta ohjelma osaa laskea ”maksupäivää edeltävän pankkipäivän” maksupäivän perusteella SEPA maksujen tallennukseen.

Palkkapäivää edeltävän pankkipäivän voit muuttaa haluamaksesi. Sitä käytetään vain SALA koodatuissa SEPA maksuissa.

SALA = maksuaineisto on palkka-aineistoa, jolle pankeilla on erityiset käsittelysäännöt

Syöttöluukun tekstin valinta (SHIFT HOME, SHIFT END, hiirellä maalaten)

Syöttöluukussa tekstin valintaan voit käyttää pikanäppäimiä:

Näppäinyhdistelmätoiminto
Homekohdistin luukun alkuun
Endkohdistin luukun loppuun
SHIFT HOMEvalitse kohdistimesta luukun alkuun
SHIFT ENDvalitse kohdistimesta luukun loppuun
Syöttöluukun tekstin valitseminen kohdistimen kohdilta alkuun tai loppuun

Palkkalaskelmien sähköpostittamisesta

Vaikka palkkalaskelmien sähköpostitus on mahdollista, suosittelemme silti verkkopalkkaa, koska se on tietoturvallinen ja GDPR-varmempi

Palkkalaskelmien lähettäminen sähköpostilla -ikkuna piilottaa nyt komentorivipohjaisten (Swithmail, Blat) käyttämät märitykset (lähettäjän sähköpostiosoite, SMTP-palvelin, salasana), jos lähetysohjelmana käytetään Outlook tai Thunderbird ohjelmia. Tarkemmin artikkelissa palkkalaskelmat sähköpostiin.

Uutta palkansaajaa lisättäessä piilotettu pois jääneitä kenttiä

Lisättäessä uutta palkansaajaa tai palkkojensyöttötilassa korjattaessa palkansaajan tietoja:
Piilotettu Pankki ja Tili kentät, koska ne eivät ole käytössä SEPA aikana -> IBAN ja BIC kentät käytössä
Piilotettu Tel/lel/tael kenttä, koska se ei ole käytössä tulorekisteriaikana
Lisätty painike [muodosta BIC], joka muodostaa suomalaisten IBAN tilien perusteella BIC koodin

pdfFactoryn tiedostonimi valinnassa tulosta / palkanmaksukerran tulostenippu

pdfFactoryä käytettäessä palkanmaksukerran tulostenippu saa nimen maksupäivän mukaan

pdfFactoryä käytettäessä palkanmaksukerran tulostenippu saa nimen maksupäivän mukaan

Valitse tulostin ikkunaan tulosteita kpl valinta

Varattu toiselle käyttäjälle -ilmoitus

Ohjelma huomauttaa, jos toinen käyttäjä on jo avannut sen yrityksen, johon olet siirtymässä.

Joskus varaus voi jäädä voimaan, vaikka edellinen käyttäjä on poistunut yrityksestä. Jos olet varma, ettei kukaan muu ole valitsemassasi yrityksessä, voit huoletta jatkaa [Kyllä] painikkeella.

Toisesta käyttäjästä huomauttamisen saa pois yritysluettelon määrityksellä Käyttäjäkohtainen levyasema / toisesta käyttäjästä huomauttaminen / Chrome oletusselaimeksi

Yritysluettelon ja palkanmaksuvuodet ikkunan sulkeminen oik.yläkulman X-painikkeesta

Nyt voit sulkea yritysluettelon ja palkanmaksuvuodet ikkunat oikean yläkulman X-painikkeesta

Nyt voit sulkea yritysluettelon ja palkanmaksuvuodet oikean yläkulman X-painikkeesta

Chrome oletusselaimeksi ilmoitin.fi kanssa

Nyt voit määrittää ohjelman käyttämään Chromea nettiselaimena. Asetus löytyy yritysluettelon määritä -valikosta:
Yritysluettelo / määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletukseksi ilmoitin.fi kanssa.
[x] Käytä Chromea ilmoitin.fi kanssa sekä oletusselaimena

Chrome oletusselaimeksi

Fonttikoon valinta omalomaketulosteeseen valinnassa Tulosta / Kyselytilastot (SQL)

Nyt voit määrittää fonttikoon omalomaketulosteeseen valinnassa Tulosta / Kyselytilastot (SQL).

Palkkajakson automaattinen täyttö

Uutta palkanmaksukertaa perustettaessa kun valitset maksupäivän kalenterista, jos palkkajakso on tyhjä, se muodostetaan palkamaksukausi alkoi – päättyi päivien mukaan


Palkanmaksun vuosipäivitys 7.12.2022

Lataa uusin versio päivityssivulta
Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Sisällysluettelo

 1. Tuki vuodelle 2023
 2. Ison kuvaruudun asettelu
 3. Suosikit valikko
 4. Raporteista pois ne, joiden työsuhde on päättynyt
 5. TyEL velka palkansaajakohtaisesti laskettuna
 6. Perusverokortit sähköisesti 15.2.2023 mennessä
 7. Yrityksen hakeminen nyt myös kansion nimellä
 8. Maksajan osoitetietojen tulostuminen eräisiin tulosteisiin
 9. Palkkakorttiin henkilötunnus ja pankkitiedot pois tai näkyviin
 10. Palkkalaskelmien sähköpostittamien Outlook tai Thunderbird ohjelmilla
 11. Outlookin käyttäminen palkkalaskelmien sähköpostituksessa
 12. Thunderbird palkkalaskelmien lähettämisessä
 13. SEPA-tiedostonimeen aikaleima, saajan viestiin palkkajakso
 14. SEPA-tiedoston ääkköset (åäöÅÄÖ tai aaoAAO)
 15. Pankkiin lähetetyn maksuaineiston käsittelyajat
 16. Lisää tai muokkaa tietoa, esim. Jouluraha kaikille
 17. Leikepöytä lisätty KTA/lomapalkkalaskelmaan
 18. Leikepöytä lisätty kahden vuoden raporttiin
 19. Suositus: koodi sarakkeen tulee alkaa ei-numeerisella tiedolla
 20. Henkilötunnuksen uudet välimerkit
 21. Parannettu pitkien IBAN tilinumeroiden mahtumista tulostumaan
 22. Parannettu Palkansaajan lisätieto -kentän tallentumista
 23. Palkkapäivän ja palkkapäivää edeltävän pankkipäivän määräytymisestä
 24. Rajankävijän verotus
 25. Verkkopalkan visualisointi
 26. 100-sarjan tulolajit, ei tuettu Asterissa


Tuki vuodelle 2023

Vuosipäivityksessä on tuki vuoden 2023 perustamiselle ja oletusarvoille.
Asennettuasi päivityksen voit perustaa 2023 palkanmaksuvuoden.
Ohjeet artikkelissa Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen.
Video: Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen.

Ison kuvaruudun asettelu

Valikon valinta Ikkuna / leveän ruudun perusasetelma järjestelee ikkunat leveälle kuvaruudulle sopivaksi

Ikkuna / leveän ruudun perusasetelma mukauttaa ikkunat leveälle kuvaruudulle sopiviksi

Suosikit valikko

Valikkorivillä on nyt uusi valinta: suosikit. Siihen voit lisätä eniten käyttämiäsi valintoja.
Tarkemmat ohjeet sivulla asteri.fi/suosikit-valikko/

Muutokset päivittyvät suosikit valikkoon käynnistämällä ohjelma uudestaan

Raporteista pois ne, joiden työsuhde on päättynyt

Raporttien rajausehtoihin on lisätty uusi valinta ei sisällä.
Sen avulla voit ottaa raportit vain niistä palkansaajista, joissa valitussa tiedossa ei ole rajauksen tekstiä.

Esim: Raportteihin vain ne, joiden työsuhde ei ole päättynyt

 1. Merkitse palkansaajakortistoon niille palkansaajille, joiden työsuhde on päättynyt, työsuhteen päättymispäivä muodossa p.k.vvvv, esim. 5.4.2021
 2. Käytä ehtoa (*) valitse ne, joilla [TyösuhdePäättyi] [ei sisällä] [.]
Rajaa raporteista pois ne, joiden TyösuhdePäättyi kentässä on piste ja merkitse palkansaajakortistoon työsuhteen päättymispäivä niille, joiden työsuhde on päättynyt

TyEL velka palkansaajakohtaisesti laskettuna

Tiliöintitositteelle saat laskettua TyEL velan tiliöintitositteeseen laskennallinen TyEL velka ohjeen mukaan.
TyEL velan voi laskea TyEL palkkojen yhteissummasta tai palkansaajakohtaisesti.
Eläkeyhtiöt laskevat TyEL maksun palkansaajakohtaisesti. Pyöristyseroista johtuen TyEL palkkojen yhteissummasta laskettu TyEL velka voi erota muutaman sentin palkansaajakohtaisesti lasketuista.

Oheisessa havainnekuvassa on laskettu tiliöintitositteelle TyEL velka molemmilla tavoilla.

TyEL velan voi laskea tiliöintitositteelle palkansaajakohtaisista palkoista laskettuna tai TyEL palkkojen yhteissummasta.

Perusverokortit sähköisesti 15.2.2023 mennessä

Helmikuun alusta 1.2.2023 voimaan tulevat perusverokortit voit tilata verottajalta suorasiirtopyynnöllä. Pyyntö on kertaluonteinen ja sillä saadaan perusverokortit. Muutosverokorttien tiedot eivät tule pyynnössä. Ne pitää selvittää palkansaajalta

Ohje Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto eli verokorttien nouto.

Tallenna suorasiirtopyyntö ja lataa se ilmoitin.fi -palvelulla verottajalle.

Yrityksen hakeminen nyt myös kansion nimellä

Nyt voit hakea yritystä yrityksen nimen ja kansionimen perusteella tai pelkän yrityksen nimen perusteella

Yritysluettelossa voit etsiä yritystä nimen ja hakemiston tai pelkän nimen perusteella

Maksajan osoitetietojen tulostuminen eräisiin tulosteisiin

Eräistä tulosteista poistettiin maksajan osoitetietojen tulostuminen, koska katuosoitteen ollessa ylipitkä se tulostuu samalla rivillä myöhemmin olevien tietojen päälle.
Ne saa näkyviin määrityksellä ”määritä / Tulostuspäivä, Y-tunnus ja maksajan osoitetiedot tulosteisiin… / [x] Tulostetaan paperille maksajan osoitetiedot”

Palkkakorttiin henkilötunnus ja pankkitiedot pois tai näkyviin

Nyt voit määrittää, tulostuuko palkkakorttiin henkilötunnus, henkilötunnus ilman loppuosaa ja pankkitiedot. Noudattaa määrityksiä kohdassa Määritä / Palkkalaskelman yläosa … / Tulosta yläosan tietoihin
[ ] Henkilötunnus [ ] jätä hetun loppuosa tulostamatta
[ ] suomalainen pankkitilinumero, [ ] IBAN ja BIC


Palkkalaskelmien sähköpostittamien Outlook tai Thunderbird ohjelmilla

Roskapostituksen estämiseksi operaattorit ovat tiukentaneet massamuotoisten sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista. Niiden seurauksena komentorivipohjaiset lähetystavat voivat lakata toimimasta tai niissä voi esiintyä satunnaisia pulmia, kuten saapuvien postien ohjautumista roskapostikansioon, perille saapumattomuutta, lähtemättömyyttä, saman viestin saapumista useaan kertaan jne.

Palkkalaskelmien lähettäminen komentorivipohjaisena massapostituksena blat tai swithmail ohjelmaa käyttäen aiheuttaa yleensä em. kuvattuja pulmia, josta syystä palkanmaksuohjelmassa on mahdollisuus sähköpostittaa palkkalaskelmat Outlook tai Thunderbird ohjelmalla.

Sähköpostittamisen sijaan suosittelemme palkkalaskelmien lähettämistä verkkopalkkana. Se on tietoturvallinen tapa toimittaa palkkalaskelmat palkansaajille. Palkansaajat voivat lukea palkkalaskelmat oman verkkopankin kautta. Lisätietoa verkkopalkan esite, verkkopalkan käyttöohje palkanlaskijalle, verkkopalkan hintatiedot.

Outlook palkkalaskelmien lähettämiseen

Siirtyminen blatista tai swithmail ohjelmasta: Jos olet jo sähköpostittanut palkkalaskemia blat tai swithmail ohjelmilla, riittää, että napsautat [aseta Outlook -komentorivi] -painiketta. Se asettaa valinnat Outlookilla lähettämiseen sopiviksi.

Jos et ole aiemmin lähettänyt palkkalaskelmia sähköpostilla, määritä pdfCreator ja lisää palkansaajille sähköpostiosoitteet ja ruksit, että saa palkkalaskelmat sähköpostilla ohjeen palkkalaskelmat sähköpostiin mukaisesti.

Thunderbird palkkalaskelmien lähettämiseen

Siirtyminen blatista tai swithmail ohjelmasta: Jos olet jo sähköpostittanut palkkalaskemia blat tai swithmail ohjelmilla, riittää, että napsautat [aseta Thunderbird -komentorivi] -painiketta. Se asettaa valinnat Thunderbirdilla lähettämiseen sopiviksi.

Jos et ole aiemmin lähettänyt palkkalaskelmia sähköpostilla, määritä pdfCreator ja lisää palkansaajille sähköpostiosoitteet ja ruksit, että saa palkkalaskelmat sähköpostilla ohjeen palkkalaskelmat sähköpostiin mukaisesti.


SEPA-tiedostonimeen aikaleima, saajan viestiin palkkajakso

SEPA-tilisiirron tallennuksessa voit käyttää *-muuttujia, jotka korvautuvat palkanmaksukertakohtaisilla tai tallennushetken tiedoilla

SEPA-tiedoston ääkköset (åäöÅÄÖ tai aaoAAO)

SEPA-tilisiirron tallennuksessa voi valita, muunnetaan merkistö UTF-8 merkistöksi vai korvataanko skandit åäöÅÄÖ varmatoimisilla aaoAAO kirjaimilla (esim Mäkinen -> Makinen). Aiemmin muunnettiin aina varmatoimisiksi merkeiksi (åäö->aao), jotta aineisto toimii niissäkin kolmannen osapuolen ohjelmissa, jotka eivät tue UTF8 merkistöä.

Pankkiin lähetetyn maksuaineiston käsittelyajat

Palkanmaksusta tallennettu SEPA-maksutiedosto voidaan lähettää pankkiin Asteri Monipankkiohjelmalla tai ladata kirjautumalla pankkiin nettiselaimella.

Perustilanteessa palkkojen maksuaineisto lähetetään pankkiin siten, että se pankissa viimeistään palkkapäivää edeltävänä pankkipäivänä hyvissä ajoin ennen pankkikohtaista kellonaikaa (ns. cut-off aikaa). Pankki veloittaa palkat maksajan tililtä palkkapäivää edeltävänä pankkipäivänä jotta palkansaajat saavat palkkansa palkkapäivänä.

Käytännössä voi tulla vastaan tilanteita, jolloin vasta palkkapäivän aamuna päästään lähettämään maksuaineisto pankkiin. Tällöin palkat voidaan maksaa tavallisina SEPA tilisiirtoina. Palkka ehtii palkansaajan tilille, kun maksuaineisto on pankissa pankkikohtaisesti määräytyvään kellonaikaan mennessä. Yleensä aineistot, jotka ovat aamupäivällä maksajan pankissa ehtivät saman päivän aikana saajan tilille

SALA-koodilla maksettava palkka-aineisto tulee olla pankissa palkkapäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen pankkikohtaisesti määräytyvää kellonaikaa. Tavallisina SEPA-maksuina maksettava aineisto tulee olla pankissa maksupäivänä ennen pankkikohtaisesti määräytyvää kellonaikaa, jotta palkat ehtivät saajan tilille saman päivän aikana.

Pankkikohtaiset käsittelyajat ja aikarajat voi tarkistaa pankin nettisivulta tai omasta konttorista, ks. artikkeli pankin eräsiirtoon lähetettävien aineistojen aikataulut.

Suositus on maksaa palkat SALA-koodattuina SEPA-maksuina

Lisää tai muokkaa tietoa, esim. Jouluraha kaikille

Valikon valintaan Tiedosto Lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi on lisätty kentät: tulolaji, ansaintakausi alkoi, ansaintakausi päättyi, vapaa1, vapaa2, vapaa3

Esim: Lisätään Jouluraha kaikille, paitsi yrittäjälle itselleen. Yrittäjän nimi on Aurinkoinen Asteri

Leikepöytä lisätty KTA/lomapalkkalaskelmaan

Nyt saat KTA/lomapalkkalaskelman myös leikepöydälle

Nyt saat KTA/lomapalkkalaskelman myös leikepöydälle

Leikepöytä lisätty kahden vuoden raporttiin

Nyt saat kahden vuoden raportin myös leikepöydälle.

Nyt saat kahden vuoden raportin myös leikepöydälle.

Suositus: koodi sarakkeen tulee alkaa ei-numeerisella tiedolla

Syksyllä tunnistimme tilanteen jossa koodi sarakkeessa käytetään numeerista koodia, esim. 73210 ja tiliöintitositteessa laskukaavaa @15473210. Ohjelma herjasi useampaan kertaan function: ttMuuttujanArvo overflow. Tämä on nyt korjattu, mutta kaiken varalta suosituksemme on käyttää koodi-kentässä sellaista koodia, joka ei ala numerolla

Suositus: koodi alkaa jollain muulla merkillä kuin numerolla 0-9

Henkilötunnuksen uudet välimerkit

Kun koneen kalenterin vuosi on 2023 tai myöhäisempi, ohjelma hyväksyy uudet välimerkit henkilötunnukseen.

1.1.2023 astuu voimaan asetus henkilötunnuksen uusista välimerkeistä:
2000-luvulla syntyneille: B, C, D, E ja F, alkaen B-kirjaimesta nykyisen A-kirjaimen lisäksi
1900-luvulla syntyneille Y, X, W, V, U, alkaen Y-kirjaimesta nykyisen -merkin lisäksi.

Tulorekisterin palkkatietoilmoitukseen ReportId tagiin tulostuu nyt myös hetu:n erotinmerkki, koska uudistuksen myötä on mahdollista, että kahden, samalla palkanmaksukerralla palkkaa saavan henkilön hetun ainoa ero on välimerkki. 31.12.2021 asti henkilötunnuksen yksilönumeroksi annettiin kolminumeroinen luku, jolla erotettiin henkilöt, joilla sama syntymäaika 1.1.2023 alkaen yksilönumeron muodostaa välimerkki (joita voi olla 6+6+1) ja kolminumeroinen luku.

Välimerkki ei vaikuta hetun tarkistusmerkin laskentaan. Siitä syystä 1.1.2023 alkaen samana päivänä syntyneet voivat saada välimerkkiä lukuun ottamatta saman hetun.
Henkilötunnusta tallennettaessa tuleekin olla erityisen tarkka, että tallentaa oikean välimerkin, koska, kuten jo mainittiin, välimerkki ei vaikuta hetun tarkistusmerkin laskentaan.

Parannettu pitkien IBAN tilinumeroiden mahtumista tulostumaan

Suomalaisten pankkien IBAN tilinumeroiden pituus on aina 18 merkkiä.
Ulkomaisissa pankeissa IBAN voi olla jopa 32 merkkiä pitkä (Puola 28, Malta 31, Saint Lucia 32). Eräiden tulosteiden ulkoasua on muutettu, jotta pitkätkin IBAN tilinumerot mahtuvat tulostumaan.

Parannettu Palkansaajan lisätieto -kentän tallentumista

Tähän asti palkansaajan lisätietokenttään syötetty tieto tallentui, kun palkansaajaa vaihdettiin. Jos syötettiin lisätieto ja heti perään tulostettiin palkkalaskelma, se ei tulostunut. Nyt ohjelma tallentaa muutetun lisätiedon, vaikka palkansaajaa ei vaihdettaisikaan. Sen lisäksi [Päivitä] painike, jolla saat tallennettua lisätietokentän tiedot

Palkkapäivä, palkkapäivää edeltävä pankkipäivä

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä (TSL 2 luku 16 §). 

Jos palkka erääntyy maksettavaksi

 • sunnuntaina
 • kirkollisena juhlapäivänä
 • itsenäisyys- tai vapunpäivänä
 • joulu- tai juhannusaattona
 • arkilauantaina.

erääntymispäivänä pidetään lähintä edellistä arkipäivää.

Pankkipäivien selvittämiseksi ohjelmaan on päivitetty pankkivapaapäivät vuoden 2024 loppuun asti.

Rajankävijän verotus (Pohjoismainen verosopimus SopS 26/1997)

Rajankävijän sääntöä sovelletaan eräissä tilanteissa, joissa rajankävijä asuu Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa.

Rajankävijän tilanteet nousevat harvemmin esille neuvonnassamme. Tässä lyhyet muistiinpanot alkuvuodelta 2022:

Tarkennettu verokortti-ikkunassa lähdevero-verokortin vinkkitekstiä ns. rajankävijän verotustilanteessa,
jossa tulolajilla 412 peritään työntekijän palkasta työntekijän sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksu
** HUOM ** tilanne tulee esille n. kerran vuodessa, joten varmista verottajan kanssa, että luvut TAS ilmoitukselle poimiutuvat oikein.
412 – työntekijän sairausvakuutusmaksu TAS maksulapulle
Rajoitetusti verovelvolliselta työnantajan perimän sairausvakuutusmaksun (tulolaji 412) saa nyt poimittua TAS maksulapulle määrityksellä tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412 / [x] Laske ja tulosta tulolaji 412 mukaan TAS summaan
Sillä määrityksellä 1) Palkkalistojen yhdistelmä, Työnantajasuoritusten tiedot summaan lasketaan mukaan tulolajin 412 summa, 2) eritellään kohtaan ”412 rajoitetusti verovelv. peritty savamaksu (tulolaji 412)” tulolajin 412 summa

Rajoitetusti verovelvolliselta perittävä sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan vähennettävissä erissä,
määräksi prosenttia vastaava kerroin (esim.0,0204), koodiksi zbsava (joka asettaa a-hinnaksi bruttopalkan) tulolajiksi 412
Lisäksi suorituslajiksi esim.A1, verokortti-ikkunassa tulee olla valittuna lähdeverokortti sekä sava-valinnat tyhjiksi
Aiheeseen liittyvät linkit:
Rajankävijän verotus , Rajankävijä, näin hoidat veroasiat Suomessa
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus
Palkkojen tulolajit: 400-sarja

Verkkopalkka – Palkkalaskelmat verkkopankkiin

Verkkopalkka on lisämaksullinen ominaisuus Asteriin.
Suosittelmme verkkopalkan käyttöä: Palkkalaskelmat saa luettua verkkopankin kautta. Ne löytyvät sieltä kirjautumalla verkkopankkin. Tietoturvallinen: palkkalaskelmat pääsee näkemään vain verkkopankkiin kautta. Lisätietoa verkkopalkan esite, verkkopalkan käyttöohje palkanlaskijalle, verkkopalkan hintatiedot.

Lähetettävät verkkopalkkalaskelmat näkyvät parhaiten Chromessa. Edgellä tulee vain tyhjä sivu

100-sarjan tulolajit, ei tuettu Asterissa.

Asteri käyttää 200-, 300- ja 400-sarjan tulolajeja. 100-sarjan tulolajit ei ole tuettu.

Tutkimme alkuvuodesta 2022 100-sarjan tulolajien käyttöä Asterin kanssa, mutta niitä ei ole testattu eikä virallista tukea ole tulossa. Jos 100-sarjan käyttö on sinulle ennestään tuttua ja haluat sitä testailla, muistiinpanot löytyvät palkanmaksun muutoshistoriasta.


Palkanmaksun vuosipäivitys 3.12.2021

sekä korjauspäivitys 16.12.2021

Vuosipäivitys 2021 toi mukanaan mm.

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei vielä ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Palkkalaskelmat verkkopankkiin (Verkkopalkka)

Lisäominaisuutena on saatavilla Verkkopalkka, jossa palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankin kautta katseltaviksi.
Verkkopalkan käyttöönotto.

Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen

Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen on selostettu artikkelissa Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen.

Ennakonpidätys, kun maksupäivä vuonna 2022

Tammikuussa vuonna 2022 maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan joulukuun 31 päivänä 2021 voimassa olleiden ennakonpidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovelvollisella on Verohallinnon vuodelle 2022 määräämä verokortti, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 2021 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Helmikuun 1. päivänä tai sen jälkeen vuonna 2022 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2022 vahvistettuja ennakonpidätysprosentteja. Jos ennakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2022 tai sen jälkeen voimaan tulleen verokortin mukaisesti, ei tammikuussa vuonna 2022 maksettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä oteta huomioon.

Verokortit sähköisesti

Vuoden 2022 perusverokortit voit tilata sähköisesti verottajalta. Ks. Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto eli verokorttien nouto sähköisesti.

Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan muutos 1.8.2022 alkaen

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee lakimuutoksen johdosta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Uudistuksen myötä maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta.  

Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. Huomioithan ikärajan muuttumisen pidättäessäsi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua työntekijän palkasta sekä ilmoittaessasi palkkatiedot tulorekisteriin. 1.8.2022 alkaen alle 18-vuotiaan työntekijän palkasta ei kuulu pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi –kohtaan tiedoksi ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)”. 

Huomioithan, että muutoksen myötä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus saattaa lakata väliaikaisesti sellaisen työntekijän osalta, joka on 17-vuotias muutoksen tullessa voimaan 1.8.2022. Tämän jälkeen työntekijän maksuvelvollisuus alkaa, kun hän täyttää 18 vuotta. 

Jos henkilö ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, valitse palkkatietoilmoituksen vakuutukset välilehdellä ”muut vakuutamistiedot” kohtaan [x] Ei vakuuttamivelvollisuutta (työttömyysvakuutusmaksu)

Lisätietoja Työllisyysrahaston artikkelissa Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuuden alaikärajaan muutos 1.8.2022 alkaen.

Työsuhdematkalippu palkan osana

Työsuhdematkalippua käsitellään tarkemmin artikkelissa Työsuhdematkalippuetu.

Työsuhdematkalippu voidaan antaa osana palkkaa, muuta palkkaa alentamalla, jolloin se on TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun alaista

koodi tulee alkaa ontyeltyött ja Vapaa3 kenttään 2k+5k

Jos työsuhdematkalippu annetaan palkan lisänä, alentamatta rahapalkkaa, se ei ole TyEL eikä työttömyysvakuutusmaksun alaista

Polkupyöräetu palkan osana

Polkupyöräetua käsitellään tarkemmin artikkelissa polkupyöräetu. Ohjeeseen on lisätty menettely, kun palkanmaksupäivä on 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Muutoksena vuoteen 2021 on se, että nyt tulolajille 363 polkupyöräedun verovapaa osuus voidaan ilmoittaa vakuuttamistiedon tyyppi.

Palkan osana annettu polkupyöräetu ilmoitetaan tarkennuksia ikkunassa

Autoedun päästöarvo

Jos olet alentanut autoedun määrää siksi, että auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen, ilmoita auton päästöarvo. Päästöarvon voi ilmoittaa tulorekisteriin vain, jos maksupäivä on vuosina 2022–2025.

Vapaa3 kentässä ilmoitetaan autoedun tulolajikohtaiset tiedot

Palkkatietoilmoitukselle poimitaan autoedun tulolajikohtaiset tiedot Vapaa3 kentästä

Palkkatietoilmoitukselle poimitaan autoedun tulolajikohtaiset tiedot Vapaa3 kentästä

ks. tarkemmin artikkeli Autoetu.

Muistiinpanot-ikkuna

Yrityskohtaiseen muistiinpanot ikkunaan voit kirjoittaa muistettavia asioita

Nyt voit määrittää yritysluettelo-ikkunassa, että yritykseen siirryttäessä näytetään yrityskohtainen muistiinpanot-ikkuna
Yritysluettelo / Määritä Nopeuttaminen ja taulukon tausta harmaaksi laskennan ajaksi, yrityskohtainen muistio-ikkuna aukeamaan…
[x] Avaa muistio-ikkuna kun yritys valitaan yritysluettelosta

Palkkojensyöttötilassa saat ikkunan näkyviin valinnalla Ikkuna / muistiinpanot
Siihen voit kirjoittaa yrityskohtaista tietoa, esim. muistiin seuraavaa palkanmaksukertaa varten

Palkkojensyöttötilassa: ikkuna / Muistiinpanot avaa muistiinpanot -ikkunan

Tiliöintitosite Dos päiväkirjaksi

Tulosta / Tiliöintitosite / Dos päiväkirjaksi valinnalla voit tallentaa tiliöintitositteesta kirjanpitoon luettavan siirtotiedoston.

Nyt voit jättää tallentamatta nollarivit sekä ”maksetaan” rivin

jolloin saat luettua kirjanpitoon suoraan tiliotetapahtuman kohdalle palkkakirjaukset, ilman että tarvitsee poistaa kahdesti olevaa ”maksetaan” riviä

Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa

Palkansaaja ostaa lounassetelit verotusarvostaan: Kun lounassetelit ja sopimusruokailu vähennetään palkansaajan palkasta verotusarvostaan, Vähennykset -ikkunassa tulolajilla 334 ravintoetu ja Vapaa3 kenttään laitetaan ruksi X
Tällöin tulorekisterissä palkkatietoilmoituksella näkyy edun rahamäärä, vaikka sitä ei lisätä ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan eikä se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Selvyyden vuoksi rahamäärän voi määrittää olemaan tallentumatta tulorekisteri / määritä -ikkunan valinnalla
[x] Älä tallenna rahamäärää palkkatietoilmoitukselle, jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa (kun lounassetelit / sopimusruokailut vähennetään palkansaajan palkasta vähennettävät erät -ikkunassa tulolajilla 334 ravintoetu ja Vapaa3 kentässä ruksi X)
Tällöin palkkatietoilmoitukselle ei tallennu <Amounti>-tietoa, jos <MealBenefit> <TaxValue> = True

Tulorekisteri / Määritä valinnalla voit valita, jätetäänkö ravintoedusta perityn korvauksen määrä tallentamatta palkkatietoilmoitukselle.

Palkkalaskelman kertymätiedon pyöristys

Palkkalaskelmaan voi määrittää kertymätietoja. Nyt ne saa pyöristettyä myös kokonaislukuun

Palkkalaskelman kertymätiedon saa nyt pyöristettyä kokonaislukuun (määritä/palkkalaskelman kertymätiedot)
ei pyöristystä
kokonaisluku, leikkaa desimaalit
kokonaisluku, pyöristä desimaalit

Kertymätiedot voit nyt pyöristää kokonaislukuun leikaten desimaalit tai matemaattisesti

Palkkojen tarkennuksia ikkunaan uusia koodeja

Vuonna 2021, jos polkupyöräetu annettiin osana kokonaispalkkaa, alentamalla rahapalkkaa (ks. pp-etu), ilmoittamiseksi ohjelmaan on lisätty uusia koodeja, joilla voidaan ”palkkojen tarkennuksia” ikkunassa ilmoittaa TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun alaisia, ei kuitenkaan ennakonpidätykseen vaikuttavia eriä

Vain 2021 tarpeen
ontyeltyötttarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan pp-edun tms. arvo lisättyä TyEL ja työttömyysvakuutuksen alaiseen palkkaan
ontyeltarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan arvo lisättyä TyEL alaiseen palkkaan
ontyötttarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan arvo lisättyä TyEL alaiseen palkkaan
plktyelei tarvetta (tarkennuksia-ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan TyEL alainen palkka, käytä vain TyEL alaisilla palkansaajilla)

Muut listaukset (oma raportti) / palkanosat laskusäännöin..

Tulosta / Muut listaukset (oma raportti) / palkanosat laskusäännöin.. -valintaan Lisätty yhteenvetona -valintaan mahdollisuus jättää nollasummaiset pois.

Lisätty valinta ”Yhteenveto leikepöydälle”


Oletustekstit edellisvuodesta

Lisätty tulolajien tuonti Oletustekstit -ikkunan valintaan ”Oletustekstit / tuo kaikki käytetyt tekstit ed.vuodesta”
Sillä voi tuoda esim. ed.vuonna käytetyt palkkarivit (selite, koodi, tulolaji) oletusteksteihin, jotta saadaan palkkarivit (esim. rakennusalan päivittäiset matkakorvaukset) tuotua uusia palkansaajia lisättäessä. Ei tuo Vapaa1-Vapaa3 kenttien sisältöjä, koska niissä voi olla palkansaajakohtaisia eroja

412 – työntekijän sairausvakuutusmaksu TAS maksulapulle

Rajoitetusti verovelvolliselta työnantajan perimän sairausvakuutusmaksun (tulolaji 412) saa nyt poimittua TAS maksulapulle määrityksellä tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412 / [x] Laske ja tulosta tulolaji 412 mukaan TAS summaan.

Määritys: tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412

Tulolajin 412 summa raportoidaan kohdassa ”412 rajoitetusti verovelv. peritty savamaksu” sekä lasketaan mukaan maksettavaan summaan:

Rajoitetusti verovelvolliselta perittävä sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan vähennettävissä erissä,
määräksi prosenttia vastaava kerroin (esim 0,0204), koodiksi zbsava (joka asettaa a-hinnaksi bruttopalkan) tulolajiksi 412
Lisäksi suorituslajiksi esim A1, verokortti-ikkunassa tulee olla valittuna lähdeverokortti sekä sava-valinnat tyhjiksi

Vähennettävissä erissä ilmoitetaan tulolaji 412

Aiheeseen liittyvät linkit:
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus
Palkkojen tulolajit: 400-sarja

Tulorekisterin testausympäristö EXT2 ja havaintolomake

Palkkojensyöttötilan tulorekisteri -valinnassa on linkki havaintolomakkeeseen, jolla voit ilmoittaa Tulorekisteriyksikölle tulorekisterin virheistä.

Tulorekisterin havaintolomake
Kirjautumisivu EXT2 testausympäristöön

328 Perhehoitajan palkkio

Perhehoitajan palkkio on palkkio, jonka kunta maksaa perhehoitajalle hoidettavan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoitajan palkkio perustuu kunnan ja perhehoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen. Perhehoitajan palkkiosta maksetaan työeläkevakuutusmaksu, mutta ei muita sosiaalivakuutusmaksuja. Kunnan on kuitenkin vakuutettava hoitaja tässä työssä sattuvien tapaturmien varalta.

Vuosimuutos 2022: Lisätty mahdollisuus ilmoittaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto tulolajille 328 Perhehoitajan palkkio

Oletuksena 328 Perhehoitajan palkkio on työelkäkevakuutusmaksun ja tapaturmavakuutusmaksun alainen, mutta ei työttömyysvakuutusmaksun eikä sairausvakuutusmaksun alainen.

Palkkioille, jotka maksetaan 1.1.2022 tai sen jälkeen voidaan ilmoittaa tulolajikohtaisena tietona vakuuttamistiedon tyyppi.

ks. mm. tulorekisterin tulolajien selitteestä 328 perhehoitajan palkkio.

Työnantajan erillisilmoitus / Poikkeava maksajan tyyppi: kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat

Työnantajan erillisilmoitukseen on lisätty uusi tietoryhmä maksajan muut tiedot tietoryhmään Maksajan tiedot. Uudessa kohdassa on mahdollista antaa poikkeava maksajan tyyppi kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat.

Työnantajan erillisilmoituksessa voi antaa 2022 alkaen poikkeavan maksajan tyyppi: kotitalous, kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat

Muita uudistuksia

Uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa tuo edellisvuoden tulorekisteritiedoista vain niiden palkansaajien tiedot (ID:n mukaan kohdistaen), jotka ovat mukana palkansaajakortistossa

Lisätty toiminto palkkatietoilmoituksen tunnistetietojen vertaamiseksi palkansaajakortistoon
Tulorekisteri / Tarkasta tunnistetiedot (että hetu täsmää palkkatietoilmoituksella ja palkansaajakortistossa)
vertaa palkkatietoilmoituksella olevaa tunnistetietoa palkansaajakortiston hetuun,
avaa muistioon havainnot

SQL-raportointityökalu: Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan, esim BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (’)
Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
[x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa … virhe 3075
Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin

Couldn’t lock file (virhe 3050): Pulmailmoitus antaa nyt vinkejä, mistä se aiheutuu. Yleensä se johtuu siitä, että jokin muu ohjelma ”alkaa käyttämään” tai ”varaa” tiedoston huomattuaan, että Asteri on sitä muuttanut, kuten
Automaattinen varmuuskopiointi alkaa varmuuskopioimaan kesken Asterin käytön
Virustorjunta ryhtyy tutkimaan tiedostoa
Kovalevy on täyttynyt

Lisätty huomautuksia tammikuun palkanmaksukertaan liittyen Vuoden vaihtuessa voi käydä niin, että epähuomiossa syöttääkin tammikuun päivämääriin edellisvuoden eikä alkavan vuoden vuosilukua
Ohjelma asettaa TyEL% ja Työttömyysvakuutusmaksuprosentit maksupäivän mukaan, ja jos maksupäivä on edellisvuotinen, myös kyseisest prosentit ovat ed.vuotiset
Nyt ohjelma huomauttaa, jos maksupäivä on edellisvuoden tammikuu (vahingossa syötetty kuluvan vuoden vuosiluku)
Nyt ohjelma huomauttaa, jos ansaintakausi päättyi on sama kk kuin maksukk, mutta edellisvuosi

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä2020 vuosipäivitys

Kelan korvaushakemukset ja ilmoittamiset
Tulolajit 900-sarjaan rakennusalan matkakorvaukset
Poista palkansaaja tästä palkanmaksukerrasta -painike
Tulorekisterin vuosimuutoksia 2021
Uudet tulolajit, polkupyöräetu