Asteri Palkanmaksu - muutoshistoria


8.7.2024
 Eräissä tilanteissa tiliöintitositteen oletusotsikoksi palautui "Tiliöintitosite" kun se perustilanteessa on palkanmaksukerran nimi, esim "06 Kesäkuu 2024"
5.7.2024
 Poistettu ominaisuus, että Asteri Muistio muistaa edellisen sijaintinsa
  Asteri Muistio avautui eräissä tilanteissa ruudun ulkopuolelle
  Kun sen kutsui päänäyttöön painamalla 2x ESC, se saattoi avautua otsikkopalkin korkuisena
11.6.2024
 tutkittu mahdollisuutta tuoda työajanseurannasta tuntitiedot: tunnit ja minuutit
 todettu, että paras vaihtoehto on se, että työajanseuranta tuottaa oman tuntiraportin työntekijöille, jossa tunnit selkeästi raportoituina
 ja Asteriin tuodaan kymmenjärjestelmän mukaisesti määrät
  https://asteri.fi/tyotuntien-tuominen-asteri-palkanmaksuun-ulkoisesta-jarjestelmasta/ 
 Tapa 1: Työtuntijärjestelmästä tuodaan minuutteina, esim 9480 minuuttia ja palkan a-hinta on minuuttipalkka
   "010257-802U";"101";"%100norm";"tuntipalkka";"20";"";""
    "010257-802U";"101";"%100norm";"tuntipalkka";"10";"";""
    "010257-802U";"101";"minuutti";"minuuttipalkka";"15";"";""
    "010257-802U";"101";"%50yli";"ylityölisä 50%";"3";"";""
    "010257-802U";"101";"%50vko";"ylityö vko 50%";"3";"";""
    "010257-802U";"101";"%50vko";"ylityö vko 50%";"8";"";""
 Tapa 2: Työtuntijärjestelmästä tuodaan selite, jonka perään työtuntijärjestelmä on tuottanut tunnit/ minuutit tiedon
    "010257-802U";"101";"%100norm";"tuntipalkka";"20";"";""
    "010257-802U";"101";"%100norm";"tuntipalkka";"10";"";""
    "010257-802U";"101";"%100norm";"tuntipalkka (130:15)";"100,25";"";""
    "010257-802U";"101";"%50yli";"ylityölisä 50%";"3,5";"";""
    "010257-802U";"101";"%50vko";"ylityö vko 50%";"3,5";"";""
    "010257-802U";"101";"%50vko";"ylityö vko 50% (11:45)";"8,25";"";""
4.6.2024
 Korjattu: Versiosta 15.5.2024 alkaen leikepöydälle kopioitaessa saattoi herjata
  Object required
  (virhe 424)
23.5.2024
 SQL-kyselytilasto
  Kun kopioit SQL-kyselyn asteri.fi-sivuilta SQL-kyselylaatikkoon, jotkut merkit saattavat muuttua mustiksi laatikoiksi.
  Nyt oletuksena on ruksattu kohta "[x] Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä", joka tekee korvauksen kyselyvaiheessa, mutta ei SQL-kyselylaatikossa.
  Lisätty painike [Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä].
21.4.2024
21.4.2024
 Palkansaajakortistossa valitse osajoukko herjasi "Data type mismatch in criteria expression. (virhe 3464)", jos rajattiin ID:llä. Korjattu
11.4.2024
 Tulosta / Palkkalista ehdottaa nyt otsikoksi "Palkkalista [palkanmaksukerran nimi]"
28.3.2024
 *************************************************************
 ***  Verkkopalkan visualisointi FinvoiceXML ohjelmalla  ***
 *************************************************************
 Jos Verkkopalkkalaskelmat eivät visualisoidu (nettiselain näyttää tyhjää sivua),
 valitse visualisointiohjelmaksi FinvoiceXML ohjelma, sama ohjelma, joka visualisoi Finvoice verkkolaskut
  (*) Komento [C:\Program Files (x86)\FinvoiceXML\FinvoiceXML.exe]
 Ohjelman voi asentaa Finanssialan sivuilta
  https://www.finanssiala.fi/aiheet/verkkolaskutus-finvoice/#/ 
 tai suoraan linkistä
  https://file.finanssiala.fi/finvoice/AsennaFinvoiceXML.msi 
25.3.2024
 Verkkopalkkalaskelmaan tulostuva palkansaajakohtainen lisätieto
  jos siinä on useampi rivi, seuraava rivi tulostui heti edellisen rivin jälkeen
  nyt lisää yhden välilyönnin
20.3.2024
 Asteri Muistio jaetaan nyt ohjelmapäivityksen mukana asteri-m.exe nimellä ja kopioidaan ohjelmakansioon
 Oletuksena Asteri Muistio käynnistetään c:\asterits kansiosta tms \asterits kansiosta
 Jos ei löydy sieltä, käynnistetään ohjelmakansiosta asteri-m.exe, jos sellainen on
18.3.2024
 Asteri Muistio ei enää herjaa "Object Required" kun painetaan [Tallenna]
15.3.2024
 Verkkopalkan XML muotoilusta vähennetty <Value/>-tagien määrä kahteen, jos niitä oli neljä
14.3.2024
 Korjattu 12.3.2024 versioon tupsahtanut virhe "Object Required" tilanteessa, kun ohjelma käynnistää Muistion
12.3.2024
 Yritysluettelo / Asteri Muistio avaa käännöshetken version Asteri Muistiosta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
10.3.2024
 ***************************************************************
 ***  Muistion (Notepad) korvaaminen toisella ohjelmalla  ****
 ***  Asteri Muistio, Notepad++ tms.           ****
 ***************************************************************
 Asteri avaa joitain tiedostoja Windowsin Muistioon (Notepad)
 Nyt voit määrittää jonkun muun ohjelman Muistion tilalle
 Määritys on Yritysluettelo / Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema
 Siellä on määritys
  Avataan Muistiossa avattavat tiedostot
  ( ) Windowsin Muistiossa (Notepad
  ( ) Ohjelman omassa ikkunassa (Muistioinen)
  ( ) Asteri Muistiossa (erillinen ohjelma, asteri-muistio.exe)
  ( ) Ohjelmalla [ohjelman käynnistyspolku]
 jolla voit määrittää Muistiolle vaihtoehtoisen ohjelman
 ************************
 *** Asteri Muistio  ***
 ************************
 Asteri Muistio apuohjelma lomakesovitusten ja tekstitiedostojen käsittelyyn.
 Se on tehty ratkaisemaan tilanteita, joissa Windows käyttöjärjestelmän mukana tuleva
 Muistio (notepad) aiheuttaa pulmia åäö-kirjaimissa, esim. tunnistaa ANSI muotoisen tiedoston olevan UTF-8 koodattu.
 Asteri Muistion voit ladata ja tallentaa c:\asterits kansioon sivulta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
8.3.2024
 Yritysluettelo / Ohje / Näytä maa -asetuksia ja ympäristötietoja
 Näyttää maa-asetuksia ja ympäristömuuttujien arvoja
7.3.2024
 Jatkoa edellispäivään: jos oletusselaimena Chrome, valitsee sen myös
  Verkkopalkassa
  Verkkopalkkaniputtimessa
  Tulorekisterin määrityssivulla
6.3.2024
 **************************************************************************
 ***  Käyttäjäkohtainen levyasema voi olla nyt hakemistopolku     ***
 ***  ja sen voi määrittää ympäristömuuttujilla, esim. %USERPROFILE%  ***
 ***  Hyödyllinen esim. oppilaitoskäytössä               ***
 **************************************************************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää hakemistopolun oletusselaimeksi
 ja käyttää hakemistopolun määrittelyssä ympäristömuuttujia, kuten %USERPROFILE%
 Esim. jos haluat aikaleiman tallentuvan käyttäjän kansioon valitse
 (*) hakemistopolku ja määritä hakemistopoluksi %USERPROFILE%\Documents
 Tehtyäsi määrityksen, napsauta [Testaa] painiketta, jotta näet esimerkin hakemistopolusta ja saat tiedon, voiko sitä kansiota käyttää
 **************************
 ***  Pilviympäristö  ***
 **************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää pilven oletusasetukset painikkeella
 [Aseta MC pilviasetukset]
 Painike on näkyvissä, jos ohjelma näkee Z: aseman
 Painike asettaa
   z: käyttäjäkohtaiseksi levyasemaksi
   varmuuskopioinnit pois
   Chrome oletusselaimeksi)
 sekä tallentaa z:\asterits\pilvi.oma tiedostoon ensimmäiselle riville "mc" (ilman lainausmerkkejä) josta ohjelma tietää
 että sitä käytetään pilviympäristössä
3.3.2024
 ***************************************************************
 ***  Palkkatietoilmoitus, sovellettava työehtosopimukset  ***
 ***  (CBACode, TES)                    ***
 ***************************************************************
 Lisätty 1.4.2024 alkaen sovellettavat työehtosopimukset (TES, CBACode)
 Lisätty koodistoon Sovellettava työehtosopimus (CBACode) seuraavat arvot, joiden voimassaolo alkaa 1.4.2024:
  220 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esihenkilöt
  221 Kaupan logistiikan esihenkilöiden työehtosopimus
  222 Vähittäiskaupan esihenkilöiden työehtosopimus
  223 Henkilöstöalan työehtosopimus
 Seuraavat koodit ovat voimassa 31.3.2024 asti:
  36 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus
  88 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esimiehet
  170 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
  185 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus
 Perustuen Tulorekisterin dokumentaatioon:
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/dokumentaatio/#koodistot 
  https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2024/koodistot-2024.pdf 
27.2.2024
 ***************************************************************************************
 ***  SQL kyselytilastojen omalomaketulostus, jokainen lomake omana tulostustyönä  ***
 ***  esim. osingonjakolaskelmat osakkaille                     ***
 ***************************************************************************************
 Nyt saat omalomakkeet tulostumaan jokaisen omana tulostustyönään valitsemalla "arkille tulostuu" kohdassa tulostustavaksi
 (*) Omana tulostustyönä yksi kortti / arkki (oma arkki jokaiselle), tauko välissä
 Esim. jos tulostat osingonjakolaskelmia pdfFactorylle, valitsemalla yo. kohdan ohjelma näyttää, kenen laskelma tulostetaan seuraavaksi,
 jotta voit nimetä pdf-tiedoston haluamallasi tavalla tai tallentaa pdfFactoryllä jokaisen osingonjakolaskelman omaksi tiedostokseen
 Osingonjakolaskelmien tekemistä Asteri Palkanmaksulla käsitellään sivulla https://asteri.fi/ennakonpidatys-osingoista/ 
5.2.2024
 Muistiinpanot ikkuna aukesi palkkojen syöttötilaan etualalle "kaiken päälle"
 Valitsemalla ikkuna / suositus: leveän ruudun perusasetelma muistio-ikkunan saa asettumaan nätisti.
 Muutettu muistiinpanot ikkunan käyttäytymistä siten, että nyt se aukeaa oletuksena omaan irralliseen ikkunaan
  Oletuksena ruksi pois kohdassa
   [x] Pidä muistiinpanot näkyvillä (MDIChild), ei irrallisessa ikkunassa
2.1.2024
 Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma herjaa
  Invalid use of Null
  (virhe 94)
  Kutsurivi   3720
  Moduulista  Työttömyysvakuutusmaksu
  Rutiinista   OletusDBprosentti
 Asiakas päivittänyt ohjelman ed.kerran 2022 ja sen jälkeen lisännyt käsin prosentit
 Liittyy ohjelmakansiossa (yleensä c:\winpl) olevaan oletusdb.oma tiedostoon
 Lisätty vaihe-ilmaisin ja tieto herjaavasta tiedostosta pulmaikkunaan
30.12.2023
 Yrityskohtainen muistiinpano-ikkuna näkyy nyt oletuksena palkkojensyöttötilassa samalla tavalla kuin palkansaajakohtainen lisätieto (MDIChild ikkunana)
 Muistiinpanot ikkunan voi määrittää erikseen avattavaksi yritysluettelon valinnalla
   Yritysluettelo / Määritä Nopeuttaminen ja taulukon tausta harmaaksi laskennan ajaksi, yrityskohtainen muistio-ikkuna aukeamaan...
   [ ] Pidä muistiinpanot näkyvillä (MDIChild), ei irrallisessa ikkunassa
 ikkunat voi järjestää valinnalla
   ikkuna / suositus: leveän ruudun perusasetelma
8.12.2023
 Suorasiirtovastaus muistioon ja tuontiraportti tulostaa nyt niistä palkansaajista, joiden henkilötunnusta ei löytynyt palkansaajakortistosta nimen
  Nimen saa tallentumaan suorasiirtopyyntöaineistoon 7.12.2023 alkaen POS 111:128 (18 merkkiä nimestä) valitsemalla suorasiirtopyyntöaineiston tallennuksessa kohdan
  (*) Palkansaajan nimi. Tallennetaan lisätilaan 2 (pos 111:128)
 Muutettu palkansaajakortiston "Tulosta / Ennakonpidätystietojen suorasiirtovastaus" muotoon "Ennakonpidätystietojen suorasiirtovastaus muistioon selväkielisenä..."
  Lisätty näkymään muistiossa POS 111:128, johon tallentuu versiosta 7.12.2023 alkaen palkansaajan nimitieto
 Tulorekisteri ja Suosikit valikko näkyi palkansaajakortiston selaustilassa ja oletustekstien syötössä -> piilotettu
7.12.2023
 Verokorttien suorasiirtopyyntöaineiston muodostuksessa
  Mahdollisuus tallentaa palkansaajien nimet pyyntöaineistoon, jotta ne näkyvät sellaisinaan suorasiirtovastauksessa.
  Vastaustiedoissa näytetään se nimi, joka oli palkansaajakortistossa, kun pyyntöaineisto muodostettiin
  Jos palkansaajan nimi on muuttunut, se tieto ei välity vastaukseen
 Verokorttien suorasiirtopyyntöaineiston muodostuksessa
  oletuksena valittu kohta [x] Älä tallenna, jos työsuhde on jo päättynyt
  jos toiminnossa ei ole aiemmin käyty tämän yrityksen osalta, on nyt oletuksena valittu kohta [x] Älä tallenna, jos työsuhden on jo päättynyt
  jos toimintoa on jo käytetty, kohdassa "Älä tallenna, jos työsuhden on jo päättynyt" on tai ei ole ruksia sen mukaan, mitä käyttäjä viimeksi sinne on määrittänyt
30.11.2023
 *********************************************
 ***  Vuosipäivitys 2023 julkaisuversio  ***
 *********************************************
 https://asteri.fi/palkanmaksun-vuosipaivitys/ 
  
30.11.2023
 Lisätty kansalliset pankkivapaapäivät vuosille 2025-2026 Suomen Pankin Pankkivapaapäivät sivun mukaisesti
  https://www.suomenpankki.fi/fi/raha-ja-maksaminen/pankkivapaapaivat/ 
 Neljän pankkivapaapäivän ajankohta vaihtelee vuosittain: pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai ja juhannusaatto
 ks. myös pankkien cut off -aikoja
24.11.2023
 Korjattu: jos uuttaa palkanmaksukertaa perustettaessa ei olla lisätty yhtään palkansaajaa kortistoon ja napsauteteaan [Jatka]
 ohjelma huomautti "Sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentteja ei ole määritelty"
 Nyt huomauttaa ensin "Syötä ainakin yhden palkansaajan tietoja", jos palkansaajia ei ole
 Ja sekin ilmoitus on selkeytetty muotoon: Palkansaajakortisto on tyhjä. Lisää yksi tai useampi palkansaaja jatkaaksesi
21.11.2023
 ************************************************************************
 **** Vuoden 2024 sosiaalivakuutusmaksut, verottomat matkakorvaukset ****
 ************************************************************************
  https://asteri.fi/uuden-palkanmaksuvuoden-perustaminen/ 
  Lisätty vuoden 2023 TyEL ansion kk-alaraja 68,57 € tallentumaan tyelraja.oma tietokantaan
  Muutettu tarjoamaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentiksi 1,01% ja vinkkitekstiin yrittäjien maksu 1,23%
   Lisätty verokortti-ikkunaan vinkkiteksti v.2024 sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosenteista
  Muutettu tarjoamaan työnantajan Sava-maksu 1,16%
  Lisätty vuoden 2023 työntekijän TyEL vakuutusmaksuprosentit 7,15% ja 8,65%
  Lisätty vuoden 2023 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 0,79% ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,43%
  Muutettu tiliöintitositteeseen työnantajan sava 1,16% selitteeseen ja kertoimeen (kerroin tulee ehkä ohjelmasta pakotetusti)
  Muutettu ohjelmasta tallentuva OLETUS2.OMA tiedostoon vuoden 2024 oletusarvot
20.11.2023
 *****************************************************************
 ***  Työehtosopimukset palkkatietoilmoituksella <CBACode>  ***
 *****************************************************************
 Lisätty Sovellettava työehtosopimus (CBACode) koodistoon arvo
  219 Metsäkonealan toimihenkilöiden työehtosopimus
 Työehtosopimuksen ilmoittaminen on vapaaehtoista.
 Jos ilmoitat sovellettavan työehtosopimuksen, varmista, että se on voimassa maksupäivänä
 Muuten tulorekisteri hylkää antaen jonkinlaisen virheilmoituksen, aikanaan esim tällaisen:
   Errorcode IEOV0010
   Error Message Applicable collective agreement (CBACode) entered not found in the codes.
   Tuntematon Sovellettava työehtosopimus -tiedon koodi.
 Sovellettava työehtosopimus (CBACode) seuraavien arvojen voimassaolo on päättynyt 1.10.2023
  97 Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
  161 Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
 Ne on silti jätetty valintalistalle siltä varalta, että korjataan tai tehdään palkkailmoituksia 1.10.2023 edeltävältä ajalta
 Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei löydy valintalistalta, saat tehtyä ilmoituksen ottamalla ruksin pois kohdasta
   [ ] Tulostetaan muut tiedot ilmoitustiedostoon (IncomeEarnerOther)
5.10.2023
 Lisätty mahdollisuus jättää henkilötunnus pois tulosta / Muut listaukset (oma raportti) valikon valinnoista
  [ ] Jätä henkilötunnus pois
 Määritys on tulostekohtainen, koska voi olla tarve tulostaa samaa raporttia henkilötunnuksin ja -tunnuksitta
29.9.2023
 Lisätty yritysluetteloon valinta
 Tiedosto / Korjaa / Poista numeroidut Tulorekisteritaulut ja tiivistä tietokanta
 Kun tehdään palkkatietoilmoitus tai erillisilmoitus, siitä tallentuu muutama juoksunumeroitu tulorekisteritaulu
 Niihin tallentuu sen hetken tiedot arkistotiedoiksi
 Joissain tilanteissa, joissa jos palkanmaksukertoja on useita kuukauden aikana, muodostuneiden taulujen määrä voi hidastaa ohjelmaa
 Näissä tilanteissa voi keventää tietokannan rakennetta poistamalla tällä toiminnolla numeroidut tulorekisteritaulut.
 Tarvittaessa ilmoitetut tiedot saa haettua tulorekisteri.fi palvelusta
 Kaiken varalta toiminto jättää alkuperäisen tietokannan ennalleen ja puhdistettu tietokanta tallentuu omalla nimellä.
 Kun olet testannut, että puhdistettu tietokanta toimii ok, siirrä alkuperäinen tietokanta pois yrityksen hakemistosta sekaannusten välttämiseksi
28.9.2023
 Palkkalaskelmien sähköpostitus, hienosäätöä
25.9.2023
 Tiliöintitosite leikepöydälle, nollarivit
  Nyt saat kopioitua myös nollarivit leikepöydälle ruksaamalla kohdan [x] Leikepöydälle myös nollarivit
  jolloin tiliöintitositteen rivit pysyvät vakiopaikoilla, vaikka summa olisi toisinaan nolla ja toisinaan ei
 Palkkajakso (tekstimuotoinen tieto) palkanmaksukausi / ansaintakausi päivämääristä
  Uutta palkanmaksukertaa perustettaessa, jos palkkajakso on tyhjä kun muutetaan maksupäivää, palkkajaksoksi tulee päivämäärät kohdista
  palkanmaksukausi / ansaintakausi alkoi - palkanmaksukausi / ansaintakausi päättyi
 Palkkalaskelmien sähköpostitus
  Vaikka palkkalaskelmien sähköpostitus on mahdollista, suosittelemme silti verkkopalkkaa, koska se on tietoturvallinen noudattaen varmemmin
 tietosuojalainsäädännön vaatimuksia (GDPR-varmempi) https://asteri.fi/palkkalaskelmat-verkkopankkiin-verkkopalkka-payslip-xml/ 
  Parannettu "palkkalaskelmien lähettäminen sähköpostilla" ikkunaa siten, että piilottaa komentorivipohjaisten (Swithmail, Blat) käyttämät
  märitykset: lähettäjän sähköpostiosoite, SMTP-palvelin, salasana, jos lähetysohjelmana käytetään Outlook tai Thunderbird ohjelmia
  https://asteri.fi/palkkalaskelmat-sahkopostiin/ 
29.8.2023
 Lisättäessä uutta palkansaajaa tai palkkojensyöttötilassa korjattaessa palkansaajan tietoja
  Piilotettu Pankki ja Tili kentät, koska ne eivät ole käytössä SEPA aikana -> IBAN ja BIC kentät käytössä
  Piilotettu Tel/lel/tael kenttä, koska se ei ole käytössä tulorekisteriaikana
  Lisätty painike [muodosta BIC], joka muodostaa suomalaisten IBAN tilien perusteella BIC koodin
 CTRL A (valitse syöttöluukun teksti) toiminto ei ole tuettu. Sen sijaan
  tekstikentässä olevan tekstin voit valita esim.
  SHIFT HOME = valitsee tekstin kohdistimesta alkuun. Home siirtää kohdistimen kentän alkuun.
  SHIFT END = valitsee tekstin kohdistimesta loppuun. End siirtää kohdistimen kentän loppuun.
  Hiirellä maalaamalla
25.8.2023
 Ohjelman lopettaminen: poistettu kysymys "Lopetetaanko .." jotta ohjelman saa nopeammin suljettua
23.8.2023
 ******************************************
 *** Tulorekisterin vuosimuutokset 2024 ***
 ******************************************
 Tehty muutokset sen dokumentaation perusteella, joka oli luettavissa ao. sivustolla 23.8.2023 aamulla
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/dokumentaatio/ 
 1.1.2024 voimassa oleviin työehtosopimuksiin ammattinimikkeisiin voi tulla muutoksia loppuvuodesta 2023, tarkistamme tilanteen joulukuun 2023 lopulla
 Lisätty uudet tulolajit, jotka käytössä, kun maksupäivä 1.1.2024 tai sen jälkeen
  366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa, vakuuttamistiedon tyyppi sallittu
  367 Rahana maksettu osakepalkkio, vakuuttamistiedon tyyppi sallittu
  368 Rahana maksettu työsuhdeoptio
  369 JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta
 Ym. tulolajeista seuraaville on vakuuttamistiedon tyyppi sallittu
  366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
  367 Rahana maksettu osakepalkkio
 Lisätty tulonsaajan lisätiedon tyyppi
  17 Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta
 ym. lisätiedon tyyppiä sovelletaan, kun maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen
 Lisätty tulonsaajan lisätiedon tyyppi
  16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö
 Tulonsaajan lisätiedon tyyppi "16 EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö" on ollut voimassa jo aiemmin, mutta se lisättiin
 vasta nyt, koska tuolloin oli noin viisi (kyllä, 5 tulonsaajaa) jotka saivat EPPO lain mukaista vakuutuspalkkaa,
 joten oli varsin epätodennäköistä, että sellaista palkkaa tultaisiin Asterilla maksamaan, mutta jos näin käy, nyt sekin onnistuu!
 **************************************************
 ** VEROKORTTIEN SUORASIIRTO 2024        **
 ** Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto  **
 ** Perusverokortit sähköisesti palkanlaskentaan **
 **************************************************
 Tehty muutokset sen dokumentaation perusteella, joka oli luettavissa ao. sivustolla 23.8.2023 aamulla
    https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/ 
 Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö (VKESSPAE) ennakonperintävuodelle 2024
    Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto eli verokorttien nouto sähköisesti 15.2.2024 mennessä
 Tietuekuvauksen 9.6.2024, versio 1.0 mukaisesti
    https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_tietuekuvaus_vkesspae_2024.pdf 
 Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 15.2.2024 mennessä
2.8.2023
 Parannettu pdfFactoryn tiedostonimeä toiminnossa tulosta / Palkanmaksukerran tulostenippu
11.6.2023
 Nyt säilyttää "Tulosta / Palkkalista" -lomakkeen arvot, esim. [x] Älä tulosta henkilötunnuksia näkyviin valinta säilyy, vaikka sammuttaisi ohjelman välillä
 Parannettu SEPA.xml maksutiedoston laatua
  SEPA maksutiedoston tallennuksessa saattoi tallentaa tyhjän <BIC></BIC> tagin, jos oli ruksattu tallentumaan saajan BIC vaikka IBAN olisi FI alkuinen
  tai IBAN ei ollut FI alkuinen.
  Nyt jättää tallentamatta <CdtrAgt> lohkon ja sen sisällä olevan <FinInstnId> lohkon ja <BIC> tagin, jos BIC koodia ei ole syötetty eikä sitä voinut muodostaa IBANinsta
16.5.2023
 ******************************************************************************
 ***  Ansaintakausi palkkatietoilmoitukselle, paitsi ei YEL-vakuutetulle  ***
 ******************************************************************************
 Perustilanteessa 400 sarjan tulolajeille tallentuu ansaintakaudet
 Jo aiemmin on voinut määrittää, että tulolajeille ei tallenneta ansaintakausia (palkkojen syöttötila / tulorekisteri / määritä / [x] Älä tallenna ansaintakautta palkkatietoilmoituksen tulolajeille)
 Nyt ohjelmaan lisättiin mahdollisuus määrittää, että ansaintakausia ei tallenneta YEL-vakuutetuille, vaikka muille tallennetaankin
 Tämä siksi, että
  YEL vakuutettu voi tai joutuu yleensä valitsemaan, millaista palkkaa yrityksestään nostaa
  YEL vakuutetun sosiaaliturvan perusteena on YEL-työtulo, jolloin tiedon käyttäjät eivät hyödynnä tulorekisteriin ilmoitettua palkkaa eikä ansaintakautta
 Nyt voit määrittää, että YEL-vakuutetulle (Tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)) ei tallenneta ansaintakausia palkkatietoilmoitukselle
 palkkojen syöttötila / tulorekisteri / määritä / [x] Älä tallenna ansaintakautta YEL-vakuutetuille palkkatietoilmoituksen tulolajeille
 Tulorekisterin ohjeistuksen mukaan:
  Ansaintakausi on ajanjakso, jolta tulo on kertynyt. Tulolajin ansaintakaudeksi ilmoitetaan se ajanjakso, jolta tulo on tosiasiallisesti kertynyt.
  Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto, jota tarvitsee esimerkiksi sosiaalivakuuttajat, työttömyyskassat ja Kela.
  Vaikka ansaintakausi on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto, sen ilmoittamista suositellaan. Erityisen tärkeää on ilmoittaa ansaintakausi sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleville tuloille ja muille veronalaisille tuloille.
  Ansaintakauden ilmoittamisesta on hyötyä erityisesti silloin, kun tulolajin ansaintakausi ulottuu palkanmaksukautta edeltävälle ajalle, esimerkiksi kun maksetaan takautuvasti palkanlisiä, tulospalkkiota, lomarahaa tai lomakorvausta. Vaikka ansaintakausi ajoittuisi palkanmaksukauden ajalle, se on erityisen tärkeää ilmoittaa silloin, kun on kyse osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä.
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/ansaintakausi-ja-palkanmaksukausi/ 
20.4.2023
 "Valitse tulostin ikkunassa" näkyy nyt "tulosteita kpl" määrä sellaisten tulostimien kohdalla, joille voi määrittää kopioiden määrän
 Eräät pdf-tulostimet, kuten pdfFactory ja Microsoft Print To PDF hyväksyvät vain arvon 1 tulosteita kpl määräksi
 Sellaisten tulostimien kohdalla lukee tulosteita kpl: paikalla selittävä teksti "(tulosteita aina 1 kpl)"
5.4.2023
 Nyt ohjelma huomauttaa, jos toinen käyttäjä on jo yrityksessä sisällä
  OLET MENOSSA YRITYKSEEN, JOKA VARATTU TOISELLE KÄYTTÄJÄLLE
  Yritys on varattu toiselle käyttäjälle (nn)
  Samanaikainen käyttö aiheuttaa pulmia.
  Voit jatkaa, jos olet varma, ettei kukaan muu ole tässä yrityksessä
  Jatketaanko?
 Kun yritys valitaan yritysluettelossa, yrityksen kansioon tallennetaan ~varattu.txt tiedosto joka poistetaan, kun yrityksestä poistutaan
 Jos ohjelma kaatuu odottamattomasti, tiedosto jää levylle ja ohjelma antaa yo. ilmoituksen, josta huolimatta voi jatkaa yritykseen
 Kysymisen saa pois yritysluettelon määrityksellä
  Käyttäjäkohtainen levyasema / toisesta käyttäjästä huomauttaminen / Chrome oletusselaimeksi ...
 Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema ja toisesta käyttäjästä huomauttaminen
  [x] Huomauta, jos yrityksessä on toinen käyttäjä sisällä
 Valinta tallentaa yrityksen kansioon ~varattu.txt tiedoston ja poistaa sen samalla kun ohjelma lyö aikaleiman alkoi / loppui
 Sen tarkoitus on huomauttaa tilanteesta, jossa useampi käyttäjä menee samanaikaisesti samaan yritykseen
24.3.2023
 Korjattu: Tultaessa palkanmaksukertaan saattoi näyttää "Palkan erät yhteensä" ikkunan vas.alakulmassa vanhat otsikot, kunnes vaihdettiin palkanmaksupäivää
  Vanhat otsikot: Liikaa suoritetun ... vähennys, ennakonpidätyksen, työnantajan savan, lähdeveron (savan al.), lähdeveron (ei savan al.)
  Nyk. otsikot: Oikaisut eli vähennykset / sava-maksusta (esim. KELA tai alueellinen maksuvapautus)
  Lisätty: Varmuudeksi asettaa nolliksi piilossa olevat Liikaa suoritetun ... vähennys, ennakonpidätyksen, työnantajan savan, lähdeveron (savan al.), lähdeveron (ei savan al.)
23.3.2023
 Lisätty yritysluetteloon ja palkanmaksuvuodet -ikkunan oik.yläkulmaan ControlBox-painikkeet, jotta ohjelman saa suljettua X-painikkeesta tai pienennettyä, suurennettua ja ikkunoitua
 Lisätty palkkojen syöttötilaan ja kortistotyövaiheisiin mahdollisuus sulkea ohjelma oik.yläkulman X-painikkeesta aiemman "Sulje ohjelma valitsemalla Tiedosto|Lopeta" ilmoituksen sijaan
9.3.2023
 Lisätty: fonttikoon määrittely omalomaketulosteeseen valinnassa Tulosta / Kyselytilastot (SQL)
 Korjattu: Eräissä tilanteissa Tulosta / Kyselytilastot (SQL) herjasi Permission denied (virhe 70), Kutsurivi 753, Moduulista Tietokanta, Rutiinista LuoVuodenAputaulutKaikkiSQL
7.3.2023
 *********************************************************
 *** Hiljennä virheilmoitus              ***
 *** Printer Error , virhe 482             ***
 *** Microsoft Print to PDF tulostimen kanssa     ***
 *** Microsoft XPS Document Writer tulostimen kanssa  ***
 *********************************************************
 Liittyen 6.3.2023 havaintoon:
 Tutkittu "Microsoft Print to PDF" ja "Microsoft XPS Document Writer" Printer error virhe 482 hiljentämistä
 Yritysluettelon määrityksessä "Määritä / Tulostimen kysyminen" on nyt asetus, että jos tulostimena on
 "Microsoft Print to PDF" tai "Microsoft XPS Document Writer" ja tulostuksessa tulee virhe Printer Error (virhe 482), kuten tulee alla kerrotussa tilanteessa,
 jossa tallennettavan tiedoston nimen antamisen sijaan painetaan Peruuta / Cancel, ohjelma ei näytä "Printer error" virheilmoitusta
 Yritysluettelo / Määritä / Tulostimen kysyminen / kun on valittu kohta:
  [ ] Hiljennä 'Microsoft Print to PDF' ja 'Microsoft XPS Document Writer' tulostimille tulostettaessa tuleva 'Printer Error 482' pulmailmoitus, jos tiedostonimeä annettaessa painetaankin Peruuta
 ei näytetä virheilmoitusta Printer error (482) jos tulostimena on "Microsoft Print to PDF" tai "Microsoft XPS Document Writer"
  
 Havaittu: Tulostimen valintaikkunassa (redirect tai (uudelleenohjattu tulostin kaatoi ohjelman "Printer Error 482" ilmoitukseen
  Lisätty tulostimen valintaikkunan virheenkäsittelyrutiiniin virheelle 482 ilmoitus, että tulostin ei käytössä
6.3.2023
 **************************************************
 *** Printer Error , virhe 482         ***
 *** Microsoft Print to PDF tulostimen kanssa  ***
 **************************************************
 Havaittu tilanne "Microsoft Print to PDF" tulostimen toiminnassa:
  Kun tulostetaan tulostimelle "Microsoft Print to PDF" ja painetaan Cancel / Peruuta siinä ikkunassa, jossa syötetään tallennettavan pdf-tiedoston nimi,
  Tulee pulma, Printer Error, virhe 482
 Tämä johtuu siitä, että aluksi "Micosoft Print to PDF" ottaa tulostetta ok vastaan, sitten se kysyy tallennettavan tiedoston nimeä.
 Jos nimen antamisessa painaa Peruuta / Cancel, tulostin ei enää suostu ottamaan tulostetta vastaan.
 Ratkaisu 1:
  Anna järkevä ja sallittuja merkkejä sisältävä tiedostonimi "File name:" kohtaan ja paina Save / Tallenna
 Ratkaisu 2:
  Anna jokin tilapäinen nimi, esim. testi "File name:" kohtaan ja paina Save / Tallenna
 Ratkaisu 3:
  Käytä jotain muuta tulostinta
  Esim. PDFCreator ja pdfFactory tulostuvat ok eikä niiden kanssa ole esiintynyt yllä kuvattua pulmaa
  
 Lisätty virheenkäsittely Tulosta / maksulappu oma-aloitteisista veroista rutiiniin, jotta ohjelma ei enää kaadu, jos Micosoft Print to PDF tulostettaessa
 ei anneta tiedostonimeä vaan painetaan Cancel
2.3.2023
 Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma on jo käynnissä.
 Tarjoaa vaihtoehtoja
  Asteri Palkanmaksu on jo käynnissä
  Siirrytäänkö siihen?
  Kyllä = siirrytään aiempaan, sammutetaan tämä. Lähettää ESC painalluksen, jotta yritysluettelo tulee näkyville, jos ruudun ulkopuolella
  Ei = sammutetaan aiempi/aiemmat, jatketaan tällä
  Peruuta = sammutetaan tämä
 Havaittu samalla:
  Jos palkanmaksu on käynnistetty kahdesta eri kansiosta, esim.
   C:\WINPL\winpl.exe
   C:\WINPL2\winpl.exe
 ei ohjelma huomauta olevansa käynnissä kahdesti
24.2.2023
 Tuotantotekninen välikäännös
23.2.2023
 **************************************************
 ***  Pilvikäytön oletusselaimeksi Chrome   ***
 ***  ilmoitin.fi avautumaan aina Chromella  ***
 **************************************************
 Nyt voit määrittää ohjelman käyttämään Chromea nettiselaimena
 Asetus löytyy yritysluettelon määritä -valikosta:
  Yritysluettelo / määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletukseksi ilmoitin.fi kanssa.
  [x] Käytä Chromea ilmoitin.fi kanssa sekä oletusselaimena
15.2.2023
 Tulosta / Yhdistetty laskelma
  Ei enää tulostaa ennakonpidätystietojen päälle vapaata tekstiä tilanteessa, jossa määritetty
   määritä / palkkalaskelman vapaa teksti / tulostetaan (*) alaosaan
  Tiivistetty tulostetta poistamalla maksetaan summaa edeltävän alleviivan yläpuolinen tyhjä rivi
18.1.2023
 ***********************************************************
 ***  Maksettavien palkkojen maksaminen SEPA maksuina  ***
 ***  miten eritellään tiliotteelle           ***
 ***********************************************************
 Täsmennetty SEPA maksutiedoston tallennuksessa "maksetaan palkat" olevia selitetekstejä kuvaamaan, miten palkat eritellään pankin tiliotteella
 Vaihtoehtoja on 3:
  SALA = tiliotteella näytetään palkkojen yhteissumma
  Tavallisina SEPA maksuina, BatchBooking = false = tiliotteelle eritellään jokainen maksu, jos pankki noudattaa BatchBooking ohjausta
  Tavallisina SEPA maksuina, BatchBooking = true = tiliotteella näytetään maksujen yhteissumma, jos pankki noudattaa BatchBooking ohjausta
 Tavallisina SEPA maksuina maksettaessa pankki tai pankin kanssa tehty sopimus voi ohittaa BatchBooking ohjauksen siten, ettei sitä huomioida,
 vaan noudatetaan pankin kanssa sovittua tai pankin omaa käytäntöä siinä, eritelläänkö maksut vai näytetäänkö yhteissumma
 Esimerkkejä eräiden pankkien osalta:
 Aktian dokumentin "Outgoing payments, Service description, Pain.001.001.02" mukaan BtchBookg Not Used
  https://www.aktia.fi/docs/default-source/yritysasiakkaat/maksuliikenne/outgoing-payments-pain.001-version-02.pdf?sfvrsn=1299dac7_13 
 Nordean dokumentin mukaan <BtchBookg>true</BtchBookg>, <BtchBookg>false</BtchBookg> olisi tuettu
  https://www.nordea.fi/Images/58-81977/yrityksen_maksut_esimerkkiliite2.pdf 
 OP:n dokumentin "OPn C2B -PALVELUT, Pain 2 - Versio, Maksuliiketuotteet" dokumentin mukaan BtchBookg ei käytössä, veloitustavasta (nipussa tai yksitellen) sovitaan palvelusopimuksella.
  https://www.op.fi/documents/20556/21977227/C2B-maksujen-palvelukuvaus-pain-02/c1d9edad-736a-4151-920d-06c926fc87b8 
3.1.2023
 **********************************************
 ***  Tulorekisteri, palkkatietoilmoitus  ***
 **********************************************
 Harvinainen tilanne, esiintynyt yhdellä asiakkaalle:
   Pti saattoi herjata eräissä tilanteissa "Invalid Use Of Null" Moduulista frmTulorekisteriPsaaja Rutiinista Form_Load
   liittyen työeläkeyhtiön tietojen poimimiseen tulorekisteriä edeltävän ajan TyEL vakuutustiedot -taulusta
2.1.2023
 *****************************************************
 ***  Työehtosopimukset palkkatietoilmoituksella  ***
 *****************************************************
 Työehtosopimuksen ilmoittaminen on vapaaehtoista.
 Jos ilmoitat sovellettavan työehtosopimuksen, varmista, että se on voimassa maksupäivänä
 Muuten tulorekisteri hylkää antaen virheilmoituksen
   Errorcode IEOV0010
   Error Message Applicable collective agreement (CBACode) entered not found in the codes.
   Tuntematon Sovellettava työehtosopimus -tiedon koodi.
 Lisätty työehtosopimukset:
  215 Urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja
  216 Teknologiateollisuuden työntekijät työehtosopimus
  217 Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus
  218 Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 ***********************************************
 ***  Työttömyysvakuutus ei 17 vuotiaalta  ***
 ***********************************************
 Jos maksupäivä vuoden 2023 puolella, otti 17 v. työttömyysvakuutusmaksun
 Asian voi korjata päivittämällä tähän versioon tai poistamalla "vähennettävät erät" ikkunasta sen rivin, jossa selitteenä
 tyött.vak. ja koodina tyött
30.12.2022
 Korjattu: funktio, joka poistaa haamuenterit lakannut jossain vaiheessa toimimasta.
7.12.2022
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2022 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/palkanmaksun-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/uuden-palkanmaksuvuoden-perustaminen/ 
6.12.2022
 **********************************************************************
 ***  Suosittelemme palkkalaskelmien lähettämistä verkkopalkkana  ***
 **********************************************************************
 Suosittelemme palkkalaskelmien lähettämistä verkkopalkkaan siten, että palkansaajat voivat lukea ne oman verkkopankkinsa kautta.
   Verkkopalkan esite
   Verkkopalkan käyttöohje palkanlaskijalle
   Verkkopalkan hintatiedot
 ********************************************************************
 *** Palkkalaskelmien sähköpostittaminen Thunderbird ohjelmalla ****
 ********************************************************************
 Jos kuitenkin verkkopalkan sijaan haluat lähettää palkkalaskelmat sähköpostilla, nyt se onnistuu myös Thunderbirdillä
 Jos olet jo lähettänyt palkkalaskelmia blatilla, swithmaililla tai Outlookilla, voit asettaa asetukset Thunderbirdiä varten napsauttamalla [Aseta Thunderbird)
 tai tee asetukset käsin:
  Komentorivi Thunderbirdiä käytettäessä on
   start "otsikko" "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -compose "to='%3',subject='%4',message='%5',attachment='%6'"
  Lisäksi ruksaa thunderbird, mutta älä Outlook kohtaa
   [x] Thunderbird (Tallenna viestitiedosto UTF-8 muodossa)
5.12.2022
 Palkkatietoilmoitus herjasi tulosrekisterissä " tiedoston xml-rakenne on virheellinen"
 Virheen aiheutti se, että palkansaajan etunimen lopussa oli välilyönti ja US (Unicode 0x1f, Unit separator, ASCII 31) merkki
 Palkkatietoilmoituksesta voi etsiä virhettä sivun https://www.pedago.fi/pa/ lopussa olevalla "Verktyg för att kontrollera inkomstregisterfil med löneanmälan" työkalulla 
  Se näyttää virheellisten rivien rivinumerot
  Avaa palkkatietoilmoitus muistioon tai npp ja etsi virheet virheelliseltä riviltä.
  Jos muistio ei näytä rivinumeroita, valitse muistiosta "Näytä / Tilarivi"
28.11.2022
 ************************************************************************
 **** Vuoden 2023 sosiaalivakuutusmaksut, verottomat matkakorvaukset ****
 ************************************************************************
  https://asteri.fi/uuden-palkanmaksuvuoden-perustaminen/ 
  Lisätty vuoden 2023 TyEL ansion kk-alaraja 65,26 € (62,88 €) tallentumaan tyelraja.oma tietokantaan
  Muutettu tarjoamaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentiksi 1,36% (1,18%) ja vinkkitekstiin yrittäjien maksu 1,59% (1,32%)
   Lisätty verokortti-ikkunaan vinkkiteksti v.2023 sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosenteista
  Muutettu tarjoamaan työnantajan Sava-maksu 1,53% (1,34%)
  Lisätty vuoden 2023 työntekijän TyEL vakuutusmaksuprosentit 7,15% ja 8,65% (7,15% ja 8,65%) (17-52 ja 63-67v, korotettu 53-62v.)
  Lisätty vuoden 2023 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50% ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75% (1,50% , 0,74%)
  Muutettu tiliöintitositteeseen työnantajan sava 1,53% (1,34%) selitteeseen ja kertoimeen (kerroin tulee ehkä ohjelmasta pakotetusti)
  Muutettu ohjelmasta tallentuva OLETUS2.OMA tiedostoon vuoden 2023 oletusarvot
23.11.2022
 **********************************************************************
 ***  Suosittelemme palkkalaskelmien lähettämistä verkkopalkkana  ***
 **********************************************************************
 Suosittelemme palkkalaskelmien lähettämistä verkkopalkkaan siten, että palkansaajat voivat lukea ne oman verkkopankkinsa kautta.
   Verkkopalkan esite
   Verkkopalkan käyttöohje palkanlaskijalle
   Verkkopalkan hintatiedot
 **********************************************************
 *** Palkkalaskelmien sähköpostittaminen Outlookilla  ***
 **********************************************************
 Jos kuitenkin lähetät palkkalaskelmat sähköpostilla, nyt se onnistuu myös Outlookin avulla:
 Jos olet jo lähettänyt palkkalaskelmia blatilla tai swithmaililla, voit asettaa asetukset Outlookia varten napsauttamalla [Aseta Outlook]
 tai tee asetukset käsin:
  Palkkalaskelmien sähköpostituksessa valitse kohta
   [x] Outlook
  ja tarkista, että lähetysohjelmaksi on valittu komento, joka käynnistää Outlookin
   (*) Komento: start "otsikko" "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE" /c ipm.note /m %3?subject=%4^&body=%5 /a "%6"
22.11.2022
 Havaittu: jos koodi sarakkeessa on käytetty numeerista koodia, esim. 73210 ja tiliöintitositteessa laskukaavaa @15473210, ohjelma herjasi useampaan kertaan
  function: ttMuuttujanArvo
  overflow
 Suositus on käyttää koodi sarakkeessa sellaisia koodeja, jotka eivät ala numerolla
 Parannettu ohjelman toimintaa siten, että jos kuitenkin koodi-sarakkeessa on käytetty numerolla alkavia koodeja, tiliöintitosite toimii
13.11.2022
 **************************************************************
 *** SEPA tilisiirron käsittelyajat ja aikarajat pankissa ***
 **************************************************************
 Perustilanteessa palkkojen maksuaineisto lähetetään pankkiin siten, että se pankissa viimeistään palkkapäivää edeltävänä pankkipäivänä hyvissä ajoin
 ennen pankkikohtaista kellonaikaa (ns. cut-off aikaa). Pankki veloittaa palkat maksajan tililtä palkkapäivää edeltävänä pankkipäivänä jotta palkansaajat saavat
 palkkansa palkkapäivänä.
 Käytännössä voi tulla vastaan tilanteita, jolloin vasta palkkapäivän aamuna päästään lähettämään maksuaineisto pankkiin.
 Tällöin palkat voidaan maksaa tavallisina SEPA tilisiirtoina. Palkka ehtii palkansaajan tilille, kun maksuaineisto on pankissa pankkikohtaisesti
 määräytyvään kellonaikaan mennessä. Yleensä aineistot, jotka ovat aamupäivällä maksajan pankissa ehtivät saman päivän aikana saajan tilille
 Pankkikohtaiset käsittelyajat ja aikarajat voi tarkistaa pankin nettisivulta tai omasta konttorista, ks. tarkemmin
 https://asteri.fi/pankin-erasiirtoon-lahetettavien-aineistojen-aikataulut/ 
 Tähän ohjelmaversioon on tarkennettu SEPA-tilisiirron tallennusikkunaan muodostettavan SEPA tilisiirtoaineiston muodostusta
 Vaihtoehdot ovat
  Palkka-aineisto (SEPA-tilisiirto SALA koodattuna, Batchbooking=true). Eräpäiväksi ilmoitetaan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä
  SEPA tilisiirto (Batchbooking=false)
  SEPA tilisiirto (Batchbooking=true)
 Batchbooking -koodin toiminta vaihtelee pankki- ja sopimuskohtaisesti. On mahdollista, että sen arvolla ei ole merkitystä sille, miten maksuerä
 näytetään tiliotteella vaan erittelyn tarkkuus riippuu pankin kanssa tehdystä sopimuksesta tai pankin käytännöstä.
28.10.2022
 Yritysluettelossa "Etsi yrityksen nimellä" etsii nyt myös hakemiston nimestä
  [Etsi] = etsii yrityksen nimen ja hakemiston perusteella
  [Etsi vain nimellä] = etsii yrityksen nimen perusteella
27.10.2022
 Tulosta / Yhdistetty laskelma: jos ennakonpidätyslaskelma tulostui omalle sivulleen, oik.yläkulmaan saattoi tulostua tuplana pvm ja Y-tunnus. Korjattu
11.10.2022
 Lähetettäessä palkanmaksuaineisto suoraan palkanmaksuohjelmasta pankkiin (shellattaessa monipankkia),
 monipankin odota-ikkuna näyttää Asteri Monipankin sijainnin, kutsurivin (parametrit) sekä kutsuvan ohjelman version ja nimen
9.10.2022
 Ohjelmapäivityksen latauslinkki atsoft.fi
6.10.2022
 Lisää uusi palkansaaja -> Palkanerät yhteensä -ikkuna hyppäsi koko korkeuteen, vaikka olisi tallennettu muuhun asentoon. Nyt muistaa korkeuden
 Poista palkansaaja tästä kerrasta -> Palkanerät yhteensä -ikkuna hyppäsi koko korkeuteen, vaikka olisi tallennettu muuhun asentoon. Nyt muistaa korkeuden
 **************************************************
 ** VEROKORTTIEN SUORASIIRTO 2023        **
 ** Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto  **
 ** Perusverokortit sähköisesti palkanlaskentaan **
 **************************************************
 Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö (VKESSPAE) ennakonperintävuodelle 2023
    Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto eli verokorttien nouto sähköisesti 15.2.2023 mennessä
    https://asteri.fi/palkkojen-ennakonpidatystietojen-suorasiirto-eli-verokorttien-nouto-sahkoisesti/ 
 Tietuekuvauksen 15.6.2022, versio 1.0 mukaisesti
    https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/verohallinto_tietuekuvaus_vkesspae_2023.pdf 
 Tietuekuvaus on voimassa:
    27.9.2022 alkaen tuotantoympäristöissä
    siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan
 Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 15.2.2023 mennessä
19.9.2022
 *************************************************
 ** Henkilötunnuksen uudet välimerkit 1.1.2023 **
 *************************************************
 Kun koneen kalenterin vuosi on 2023 tai myöhäisempi, ohjelma hyväksyy uudet välimerkit hetuun
 1.1.2023 voimaan astuva hetu-uudistus, uusia välimerkkejä
  2000-luvulla syntyneille: B, C, D, E ja F, alkaen B-kirjaimesta nykyisen A-kirjaimen lisäksi
  1900-luvulla syntyneille Y, X, W, V, U, alkaen Y-kirjaimesta nykyisen -merkin lisäksi.
  https://dvv.fi/hetu-uudistus 
  DVV arvio 9/2022: uusia henkilötunnuksen välimerkkejä annetaan ensimmäisen kerran lokakuussa 2024
  Asetus 690/2022 https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2022/sk20220690.pdf 
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128 
 Tulorekisterin palkkatietoilmoitukseen ReportId tagiin tulostuu nyt myös hetu:n erotinmerkki
  Uudistuksen myötä on mahdollista, että kahden, samalla palkanmaksukerralla palkkaa saavan henkilön hetun ainoa ero on välimerkki.
  31.12.2021 asti henkilötunnuksen yksilönumeroksi annettiin kolminumeroinen luku, jolla erotettiin henkilöt, joilla sama syntymäaika
  1.1.2023 alkaen yksilönumeron muodostaa välimerkki (joita voi olla 6+6+1) ja kolminumeroinen luku
 Yksilönumero
  Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika.
  Yksilönumeron antamista varten väestötietojärjestelmään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi mies tai nainen
  31.12.2022 asti: yksilönumeroksi annetaan kolminumeroinen luku, joka on miespuolisilla pariton ja naispuolisilla parillinen.
   (samana päivänä, mutta eri vuosisadalla syntyneillä on ollut eri yksilönumerot)
  1.1.2023 alkaen: Yksilönumero muodostuu välimerkistä ja kolminumeroisesta luvusta,
   (samana päivänä, mutta eri vuosisadalla ja samallakin vuosisadalla syntyneille voi tulla välimerkkiä lukuun ottamatta sama yksilönumero)
  Välimerkki ei vaikuta hetun tarkistusmerkin laskentaan.
  Siitä syystä 1.1.2023 alkaen samana päivänä syntyneet voivat saada välimerkkiä lukuun ottamatta saman hetun.
  Henkilötunnusta tallennettaessa tuleekin olla erityisen tarkka, että tallentaa oikean välimerkin, koska, kuten ylempänä jo mainittiin, välimerkki ei vaikuta hetun tarkistusmerkin laskentaan.
10.8.2022
 Parannettu Palkansaajan lisätieto -kentän tallentumista
  Tähän asti palkansaajan lisätietokenttään syötetty tieto tallentui, kun palkansaajaa vaihdettiin
  Jos syötettiin lisätieto ja heti perään tulostettiin palkkalaskelma, se ei tulostunut
  Nyt ohjelma tallentaa muutetun lisätiedon, vaikka palkansaajaa ei vaihdettaisikaan
  Sen lisäksi [Päivitä] painike, jolla saat tallennettua lisätietokentän tiedot
9.5.2022
 Palkkakortti
 Nyt voit määrittää, tulostuuko palkkakorttiin hetu, hetu ilman loppuosaa ja pankkitiedot
 Noudattaa ao. määrityksiä kohdassa
  Määritä / Palkkalaskelman yläosa ... / Tulosta yläosan tietoihin
  [ ] Henkilötunnus [ ] jätä hetun loppuosa tulostamatta
  [ ] suomalainen pankkitilinumero, [ ] IBAN ja BIC
29.4.2022
 - palkkalaskelmien meilauksessa poistaessaan sähköpostiosoitteesta haamurivinvaihdot poistaa myös merkin
  VT vertical tabulation chr(11)
27.4.2022
  Maksajan osoitetietojen tulostuminen eräisiin tulosteisiin
   16.2.2022 versiossa poistettiin eräistä tulosteista maksajan osoitetietojen tulostaminen
   Lisätty tähän versioon mahdollisuus määrittää ne tulostumaan
    määritä / Tulostuspäivä, Y-tunnus ja maksajan osoitetiedot tulosteisiin... / [x] Tulostetaan paperille maksajan osoitetiedot
25.4.2022
 SEPA maksutiedoston tallennusikkunassa "Saajalle välittyvä viesti" voidaan nyt poimia * palkansaajakohtainen palkkajakso ja ** maksupäivästä kk/vvvv, esim.
    Palkka *  -> Palkka 1.-30.4.2022
    Palkka ** -> Palkka 4/2022
 jolloin viestiin saa vaihtuvan tiedon, mistä palkasta kyse
14.4.2022
 Polkupyöräetu palkan osana
  Palkkojen tarkennuksia ikkunaan kun kirjoitti koodi sarakkeeseen "ontyeltyött" alkuisen koodin, ei lisännyt summaa tt-tyel eikä tyött.vak. perusteeseen,
  kunnes ohjelma "laski palkat läpi", esim. muuttamalla rahapalkkaa
  Nyt ohjelma "laskee palkat läpi" aina myös niissä tilanteissa, kun palkkojen tarkennuksia ikkunassa muutetaan koodi -kenttää
4.3.2022
 Parannettu Asteri etätuen käynnistyminen uudessa pilviympäristössä
 Lisätty XML-validaattorin määrittelyikkunaan painikkeet [Käynnistä XML-validaattori] ja [Asenna tai päivitä XML-validaattori]
3.3.2022
 ********************************************************
 ***  XML -validaattorin sijainti ja määrittäminen  ***
 ********************************************************
 Nyt voit määrittää XML-validaattorin sijainnin ja käytetäänkö sitä vai ei
 Yritysluettelo / määritä / XML-validaattorin sijainti ja käyttäminen
  XML-validaattorin sijainti:
  [ ] Älä käynnistä XML-validaattoria
 Pilvikäytössä uuteen ympäristöön siirryttäessä XML-validointi saattoi herjata aiemmalla ohjelma- ja AsteriXMLValidaattorin versiolla
    Access to the path C:\winxval\~xmlval.txt is denied
2.3.2022
 Uuden palkanmaksun perustaminen palkkojensyöttötilasta saattoi herjata
 Object variable or With block variable not set , Kutsurivi 1276 Moduulista PalkSyot Rutiinista LaskeZbZrMaksu
28.2.2022
 Sepa tilisiirron tallennuksessa mahdollisuus valita, että muunnetaan merkistö UTF-8 merkistöksi
 aiemmin muunnettiin aina varmatoimisiksi merkeiksi (åäö->aao), jotta aineisto toimi niissäkin kolmannen osapuolen ohjelmistoissa, jotka eivät tukeneet UTF8 merkistöä
24.2.2022
 Lisätty pankkivapaapäivät vuosille 2022-2024
  https://www.suomenpankki.fi/fi/raha-ja-maksaminen/pankkivapaapaivat/ 
 Verkkopalkkalaskelmat
  Nyt voit valita, ettei palkkojen tarkennuksia tallenneta verkkopalkkalaskelmille
  esim. tilanne, jossa käytät palkkojen tarkennuksia sisäisessä käytössä
23.2.2022
 Muutettu Asteri Monipankin lähetysraporttitiedoston
    nimeksi *.tmp -> ~*.txt jotta aukeaa oletuksena muistioon win10/win11
   oletuslevyasemaksi tämän ohjelman käynnistysasema
 jos tiedostotarkenne oli *.tmp, win10/win11 kysyy millä ohjelmalla *.tmp tiedostot avataan
21.2.2022
 Poistettu tulolajien 100 valinta yritystä perustettaessa, koska 200 sarjan tulolajit paremmin tuettu
20.2.2022
 *****************************************************
 ***  100 sarjan tulolajien testausmahdollisuus  ***
 *****************************************************
 Asterissa on tuki 200 sarjan tulolajeille
   tulolajit selitteineen: https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/palkat-tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet-2022.pdf 
   sosiaalivakuutusmaksujen alaisuus: https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/palkat-koodistot-tulolajit-2022.pdf 
 100 sarjan tulolajien käyttöä ei ole testattu
 Voit ottaa 100 sarjan tulolajit käyttöön palkkojensyöttötilan valinnalla
  Tulorekisteri / Määritä / [x] käytä 100 sarjaa, älä 200 sarjaa
 Mikäli lasket sellaisen yrityksen palkkoja, joissa 100 sarjan tulolajien käyttäminen on tarkoituksenmukaisempaa, voit omalla vastuulla vaihtaa 100 sarjan tulolajit käyttöön huomioiden ainakin:
 * 100-sarjan tulolajien logiikka on erilainen kuin 200 sarjan.
 * palkkatietoilmoituksia ei olla testattu 100 sarjalla
 * Asterin ohjeet, malliaineistot ja oletustiedot perustuvat 200 sarjaan
 * Tulorekisteri suosittelee 200 sarjan käyttämistä
 * 100 sarjan tulolajeille ei tallennu ansaintakautta
 * 100 ja 200 sarjan tulolajeja ei voi käyttää sekaisin samassa palkkatietoilmoituksessa = samalla palkansaajalla samalla palkanmaksukerralla
 * Vasta todellisen käytön myötä selviää, miten 100 sarjan tulolajeja käytetään Asterin kanssa
 Perehdy 100-sarjan tulolajeilla ilmoittamiseen
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/ 
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/palkkojen-tulolajit-100/ 
 100 Sarjan tulolajien logiikkaa:
  101 tulolajilla ilmoitetaan rahapalkka yhteissumma
   Oletuksena se on kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen; TyEL, Sava, työttömyysvakuutusmaksu, työtapaturma ja ammattitautivakuutusmaksu
   ja vastaa täten 201 rahapalkka tulolajia muuten, paitsi vakuuttamistiedon tyypin ilmoittamisen osalta
 Jos maksat rahapalkkoja, jotka ovat kaikkien sosiaalivakuuttamismaksujen alaisia, riittää, että käytät tulolajia 101 kaikilla rahapalkan riveillä.
 Jos taas maksat rahapalkkoja, jotka eivät ole jonkin sosiaalivakuutusmaksujen alaisia,
 ne lasketaan mukaan sekä tulolajiin 101 että niihin tulolajeihin 102 ja 104-106, joiden sosiaalivakuutusmaksujen alaisia palkata ovat.
 Tästä syystä 100-sarjan tulolajien käsittelyyn tulee Asterissa valita, kumpaa tapaa tulolajien 102-106 kanssa käytetään
 Valinta tehdään palkkojensyöttötilassa tulorekisteri / määritä -valinnalla
  (*) Tarkennuksia ikkunassa ilmoitetaan poikkeukset, tulolajit 102-106. Rahapalkka-ikkunassa käytetään kaikilla riveillä 101 tulolajia
  Tarkennuksia-ikkunan tietoja ei käytetä palkkojen laskennassa, mutta sen avulla saadaan yksittäinen palkkasumma laskettua useampaan tulolajiin.
  tai
  (*) rahapalkan syöttörivillä käytetään tulolajeja 101-106
  ilmeisesti kuitenkaan tulolajeja 102-106 ei voi käyttää rahapalkkarivillä kuin niissä tilanteissa, että maksettava palkkarivi on jonkin yksittäisen
  sosiaalivakuutusmaksun alainen, koska jos palkka on vain TyEL ja tyött.vak.maksun alainen, se pitää ilmoittaa sekä 102 että 105 tulolajilla tulolajin 101 lisäksi
 100 sarjan tulolajit on kuvattu tulorekisterin dokumentaatiossa seuraavasti:
    101 - Palkka yhteissumma
    102 - Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen
    103 - Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen
    104 - Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen
    105 - Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen
    106 - Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
 ne tarkoittavat:
    101 - rahapalkka yhteensä
    102 - jos 101 kohdan summa on vain osittain työeläkevakuutusmaksun alaista, ilmoita tässä se summa, joka on TyEL alaista (paitsi ei, jos ilmoitit 103)
    103 - jos 101 summa on vain osittain KAIKKIEN sos.vak.maksujen alaista, ilmoita tässä se summa, joka on sos.vak.maksujen alainen
    104 - jos 101 kohdan summa on vain osittain sairausvakuutusmaksun alainen, ilmoita tässä se summa, joka on sava alaista (paitsi ei, jos ilmoitit 103)
    105 - jos 101 kohdan summa on vain osittain työttömyysvakuutusmaksun alainen, ilmoita tässä se summa, joka on tyött.vak. alaista (paitsi ei, jos ilmoitit 103)
    106 - jos 101 kohdan summa on vain osittain työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, ilmoita tässä se summa, joka on TyEL alaista (paitsi ei, jos ilmoitit 103)
 ks. tulorekisterin ohje vakuuttamiseen liittyvistä tiedoista
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64633/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-vakuuttamiseen-liittyv%C3%A4t-tiedot6/#1.3-vakuuttamistiedon-tyypit 
 **************************************************************************************
 *** Sosiaalivakuutusmaksujen alaisuus / vakuuttamistiedon tyyppi 101 tulolajille  ***
 **************************************************************************************
 Tulolajissa 101 on oletuksena, että se on kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen, tulorekisterin ohjeen mukaisesti:
  Vakuuttamistiedon tyyppi "Sosiaalivakuutusmaksujen alainen - Vakuutusmaksun perusteena: Kyllä"
 Jos ilmoitat rahapalkkoja vain tulolajilla 101, mutta ne eivät ole lainkaan esim. sairausvakuutusmaksun alaisia,
  Vapaa3 kenttään voit tallentaa, mitkä kohdat valitaan palkkatietoilmoitukselle tulolajikohtaiseen vakuuttamistiedot tyyppiin:
  101 Palkka yhteissumma, Vapaa3: 1e+2k+3e+5k+6k
 Jos ilmoitat rahapalkat tulolajilla 101 ja erittelet sosiaalivakuutusmaksujen alaisuuden 102-106 tulolajeilla,
  ohjelma valitsee tulolajista 101 tarvittavat "vakuuttamistiedon tyypit" "on vakuutusmaksun perusteena" kohtineen,
  mutta ei niitä "on vakuutusmaksun perusteena" kohtia, jotka on huomioitu tulolajien 101-106 summissa
 ********************************************************************
 *** Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi / Vapaa3: 1e+2k+3e+5k+6k ***
 ********************************************************************
 Jos tulolajille on sallittu ilmoittaa vakuuttamistiedon tyyppi, ohjelma valitsee oletuksena ne vakuuttamistiedot, jotka tulolajilla on oletuksena
 https://asteri.fi/vakuuttamistiedon-ilmoittaminen-tulolajikohtaisesti/ 
 Ne voi vaihtaa palkkatietoilmoitusta tehtäessä palkansaajan tulolajin erittelyissä tai Vapaa3 kentässä ilmoittaa, mitkä vakuuttamistiedon tyypit valitaan:
  numero   = valitaan tämän numeroinen vakuuttamistiedon tyyppi
  ei numeroa = ei valita sen numeroista vakuuttamistiedon tyyppiä, jonka numeroa ei ole
  e     = ei valita kirjainta edeltävän numeron "on vakuuttamistiedon tyyppi" kohtaa
  k     = valitaan kirjainta edeltävän numeron "on vakuuttamistiedon tyyppi" kohta
 Esim:
  Vapaa3: 2k+3e
  Valitsee seuraavasti Tulolajikohtaista tietoa (TransActionInclusion)
 [ ] 1 Sosiaalivakuutusmaksujen alainen (koodit 2-6)    [ ] on vakuutusmaksun perusteena  <- Kattaa kaikki työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut
 [x] 2 Työeläkevakuutusmaksun alainen            [x] on vakuutusmaksun perusteena  <- TyEL
 [x] 3 Sairausvakuutusmaksun alainen            [ ] on vakuutusmaksun perusteena  <- Sava
 [ ] 5 Työttömyysvakuutusmaksun alainen           [ ] on vakuutusmaksun perusteena  <- tyött.vak.
 [ ] 6 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen [ ] on vakuutusmaksun perusteena
19.2.2022
 Jatkettu 100-sarjan tulolajien tutkimista
 Tiedosto / Lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi
  Kun valittuna on 100 sarja, aukeaa ohjekehys ja painike, jolla voidaan ajaa rahapalkkariveille tulolajiksi 101
 Uuden yrityksen perustaminen
  100 sarjan valintamahdollisuus, jolloin ohjelma tarjoaa rahapalkan oletusteksteihin tulolajeiksi 101
 Tulolajin valintaikkuna numerojärjestyksessä
18.2.2022
  Aloitettu tutkimaan 100 sarjan tulolajien mahdollisuutta
17.2.2022
 Hakemistopoluiksi yrityksen kansio, jos polkua ei löydy (esim. kun aineisto on siirretty työasemasta pilveen)
  pti, tei ja tiliöintitositteen hakemistopolut korvautuvat yrityksen kansiolla, jos hakemistopolkua ei löydy
  Esim.: Palkkoja on laskettu c:\winpl\malli19 kansiossa
      Aineisto siirretään palvelimelle tai pilveen z:\winpl\malli19
 Tiliöintitositteen tulostuksessa on nyt oletuksena valinta
  [x] Käytä oletustiliöintitositetta (älä kysy tiliöintitositteen määrittelytiedostoa)
 Sepa tiedostonimeen aikaleima
  Nyt voit määrittää, että Sepa maksutiedostoon tulee aikaleima joko tallennuspäivä, maksupäivä tai maksupäivää edeltävä pankkipäivä
  Tähti tiedostonimessä korvautuu päivämäärällä ja kellonajalla:
    * = vvvv-kk-pp-hhnnss
  Jos tähtiä kaksi, korvautuu vain päivämäärällä
    ** = vvvv-kk-pp
    esim. c:\winpl\malli19\pankkiin-palkat-**.xml -> c:\winpl\malli19\pankkiin-palkat-2022-02-17.xml
  Jos kolme, korvautuu maksupäivällä
    *** = maksupäivän mukaan vvvv-kk-pp
  Jos neljä, korvautuu maksupäivää edeltävällä pankkipäivällä
    **** = maksupäivän mukaan vvvv-kk-pp
 Leveissä näytöissä on hyvin tilaa näyttää "tämänkertaiset palkansaaja" oik.reunassa. Asetelman saat käyttöön valinnalla
  Ikkuna / suositus: leveän ruudun perusasetelma
 Nippulähetin
  Nyt voit määrittää, että operaattorin nettisivu avataan Chromella valinnalla
   [x] käytä Chromea operaattorin nettisivun avaamiseen
  Nyt voit valita, millä selaimella verkkopalkkalaskelmat visualisoidaan:
   Chrome, Edge, IExplorer
16.2.2022
 Välikäännös seuraavien asioiden tunnusteluun:
 (edellisen version (10.2.2022) voi asentaa linkistä https://asteri.fi/ohjelmat/wp/v6/wppaiv-10.exe ) 
  Muutettu eräiden tulosteiden ulkoasua, jotta 32 merkkinen IBAN välilyönteineen mahtuu tulostumaan
  IBAN tilinumeron pituus on 18 merkkiä suomalaisissa pankeissa
  Ulkomaisissa pankeissa se voi olla jopa 32 merkkiä pitkä
  (Puola 28, Malta 31, Saint Lucia 32)
 Katuosoitteen ollessa ylipitkä se tulostuu samalla rivillä myöhemmin olevien tietojen päälle
  Poistettu katuosoite ja paikka eräistä tulosteista -> lisätty 27.4.2022 versioon määritä / Tulostuspäivä, Y-tunnus ja maksajan osoitetiedot tulosteisiin... / [x] Tulostetaan paperille maksajan osoitetiedot
10.2.2022
 Kun palkansaaja lisättiin tai poistettiin "Tämänkertaiset palkansaajat" ikkunasta, ikkunan paikka saattoi vaihtua
 Nyt pysyy siinä, mistä lähdettiin
5.2.2022
 Lisätty "ei sisällä" ehto rajauksiin
4.2.2022
 Leikepöydälle kopiointi raporteissa
  Tulosta / kahden vuoden raportti / [x] Kopioi myös leikepöydälle
  Tulosta / KTA/lomapalkkalaskelma / [x] Kopioi myös leikepöydälle
 Lisätty ehto "ei sisällä" ym. raportteihin (ei sisällä rajaus tulossa muihinkin. Ilmoittele raportti, mihin tarvitset)
  Esim: jos et halua raportteihin niitä, joiden työsuhde on päättynyt
  merkitse palkansaajakortistoon työsuhteen päättymispäivä ja ehdoksi:
  Palkansaajat: (*) valitse ne, joilla [TyösuhdePäättyi] [ei sisällä] [.]
3.2.2022
 ************************************************************************
 ***  Rajankävijän verotus (Pohjoismainen verosopimus SopS 26/1997) ****
 ************************************************************************
  Tarkennettu verokortti-ikkunassa lähdevero-verokortin vinkkitekstiä ns. rajankävijän verotustilanteessa,
  jossa tulolajilla 412 peritään työntekijän palkasta työntekijän sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksu
  ** HUOM ** tilanne tulee esille n. kerran vuodessa, joten varmista verottajan kanssa, että luvut TAS ilmoitukselle poimiutuvat oikein
  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49150/rajank%C3%A4vij%C3%A4n-verotus3 
  ks. myös 20.7.2021 päivätty muutos
****************************
 ***  muita muutoksia  ***
****************************
 Joissain tilanteissa, kun kaikille palkansyöttötilassa oleville palkansaajille lisättiin rivi tai tuotiin oletusteksteistä
 (tiedosto / lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi, tiedosto / tuo oletusteksteistä)
 ohjelma saattoi herjata lopuksi
  No current record.
  (virhe 3021)
  Kutsurivi   634
  Moduulista  PalkSyot
  Rutiinista   TalletaFrmPalkansaajaPalkSyot
 Hiljennetty em. virheilmoitus
2.2.2022
 Nyt avaa verkkopalkkojen lataussivun oletuksena Chromeen
1.2.2022
 Lisätty vaihe-ilmaisin palksyot moduuliin, rutiiniin TalletaFrmPalkansaajaPalkSyot
31.1.2022
 Vaikka Chrome ei olisi oletusselain, voit silti määrittää ohjelman käyttämään Chromea tulorekisterin kanssa määrityksellä
  Tulorekisteri / Määritä / [x] Käytä Chromea tulorekisteritoiminnoissa, vaikkei olisi oletusselain
28.1.2022
 Verkkopalkka / verkkopalkkalaskelmien muodostus
   Havaittu, että Windows 11 Edge näytti vain tyhjän sivun, kun pitäisi näyttää verkkopalkkalaskelmat visualisoituna
   Ratkaistu lisäämällä vaihtoehdot
     Visualisoi verkkopalkkalaskelmat
    (*) Internet Explorer
    ( ) Microsoft Edge
    ( ) Chrome = valitse, jos Win11 / Edge ei näyttää vain tyhjän sivun
    ( ) ei avata verkkopalkkalaskelmia nettiselaimeen = valitse, jos et halua esikatsella ennen lähettämistä
  Mahdollisuus vähentää avautumien ikkunoiden määrää lisäämällä oletuksena valitut valinnat
   [x] Tarkista verkkopalkkalaskelmat XML-validaattorilla
   [x] Avaa verkkopalkkalaskelmat muistioon
  Lisätty painike [avaa nettiselaimeen verkkopalkkojen lähetyssivu (verkkopalkka connect)]
  Sillä voi avata verkkopalkkojen lataussivun jo ennen verkkopalkka-xml muodostusta
 Lisää tai muokkaa tietoa
  lisätty katre kentät: tulolaji, ansaintakausi alkoi, ansaintakausi päättyi, vapaa1, vapaa2, vapaa3
  kielenhuoltoa
27.1.2022
 Nyt valitsee oletuksena (*) palkansaaja kohtaan Työttömyysvakuutusmaksu ja TyEL uutta palkansaajaa lisättäessä tai (*) ei velv. jos suorituslaji on PY tai 1Y
 Nyt huomauttaa, jos valinta on kohdassa (*) ei määritetty kun palkansaajan tiedot poimitaan palkkojensyöttötilaan.
 Työttömyysvakuutus ja TyEL -kehyksessä olevalla valinnalla määritetään tulonsaajan työttömyysvakuutusmaksun ja TyEL alaisuus tarjoamalla vähennettävät erät ikkunassa
 kpl määräksi palkanmaksuvuoden mukaista prosenttia.
  koodi: tttyel -> kpl määräksi palkanmaksuvuoden TyEL-ikään perustuva TyEL%, jos henkilö on palkansaaja tai osaomistaja
          0, jos ei velv (YEL yms)
          ei muuta kpl kenttää, jos valinta kohdassa (*) ei määritetty = käyttäjä huolehtii
  koodi: tyött -> kpl määräksi palkanmaksuvuoden TyEL-ikään ja palkansaaja/osaomistajuuteen perustuva työttömyysvakuutusmaksuprosentti, jos henkilö on palkansaaja tai osaomistaja
          0, jos ei velv (YEL yms)
          ei muuta kpl kenttää, jos valinta kohdassa (*) ei määritetty = käyttäjä huolehtii
  Tähän asti ohjelma on oletuksena valinnut kohdan (*) ei määritetty, jolloin ohjelma ei ole muuttanut tttyel eikä tyött -koodilla alkavien rivien kpl määrää
 Automaation parantamiseksi muutettu:
 Työttömyysvakuutus ja TyEL -kehyksen oletusarvo asetetaan palkansaajakortistossa uutta palkansaajaa lisättäessä
  ei määritetty = jos suorituslaji on PY tai 1Y
  palkansaaja = kaikissa muissa tilanteissa
 Kun palkansaajan tiedot poimitaan palkkojen syöttötilaan, ohjelma huomauttaa, jos valinta on kohdassa "ei määritetty"
26.1.2022
 Parannettu palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen laatua tilanteessa:
  Jos valittu "tiedot toimittaa palveluntarjoaja",
  tarkistaa, että palveluntarjoajasta on syötetty tiedot
   palveluntarjoajan tunnisteen tyyppi
   tunniste
  ellei ole, siirtyy niihin tietoihin
 sillä jos ym. tietoja ei ole syötetty, tulorekisteri antaa virheilmoituksen
  Tiedosto ei ole xml-muotoinen tai se ei vastaa tulorekisterin skeemaa.
  Lisätietoja saat latauspalvelun ohjeesta tai mahdollisesta käsittelypalautteesta.
21.1.2022
 *************************************************
 ***  Suosikit valikko palkkojensyöttötilaan ***
 *************************************************
 Palkkojensyöttötilan valikkorivillä on nyt valinta Suosikit
 Sinne voit koota omat suosikkivalintasi
11.1.2022
 ***********************************************************
 ** Polkupyöräetua annettu sekä              **
 **  palkan osana (eläkevakuuttamisen alaista) että   **
 **  palkan lisänä (ei eläkevakuuttamisen alaista    **
 ***********************************************************
 Asteri niputtaa 363 tulolajit, josta syystä tehty tällaista harvinaisempaa tilannetta varten aputulolaji 963,
 jolla voidaan ilmoittaa palkan lisänä annetun polkupyöräedun arvo
 Aputulolaji 963 tallentuu palkkatietoilmoitukselle tulolajina 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 Ilmoita polkupyöräetu palkkojen tarkennuksia ikkunassa kahdella rivillä:
   palkan osana annettu osa tulolajilla 363, Vapaa3 kenttään 2k+5k
   palkan lisänä annettu osa tulolajilla 963
 https://asteri.fi/polkupyoraetu/ 
10.1.2022
 ******************************************************
 ***  TyEL velan laskenta palkansaajakohtaisesti  ***
 ******************************************************
 TyEL velan laskentaan liittyen tutkittu mahdollisuutta käyttää tarkennuksia ikkunassa plktyel -koodia,
 jotta TyEL velka saadaan laskettua palkansaajakohtaisesti (eikä TyEL palkkojen yhteissummasta),
 tavoitteena päästä eläkeyhtiön laskun ja tyel velan mahdollisesta sentin heitosta eroon
 Niksi on:
  Lisää TyEL alaisille palkkojen tarkennuksia ikkunaan rivi, jossa
   määrä 0,248 (jos maksettava TyEL on 24,8%)
   koodi plktyel
  Lisää tiliöintitositteelle rivi TyEL maksu, kaavaksi @154plktyel
 https://asteri.fi/tiliointitositteeseen-laskennallinen-tyel-velka-ei-johdon-palkoista/ 
29.12.2021
 päivämäärän tarkastus ansaintakausi alkoi ja ansaintakausi päättyi kenttiin palkkojen syöttötilaan ja palkkatietoilmoituksen tallentumiseen
  Tarkastaa päivämäärän ansaintakausi alkoi ja ansaintakausi päättyi -kentissä.
  Huomauttaa, jos vuosiluku on alle 2016 tai yli 9 v. päässä koneen kalenterin vuodesta
 päivämäärän tarkastus palkkatietoilmoituksen tallentumiseen poissaolotietojen päivämääriin
  Tarkastaa päivämäärän poissaolotietojen alku- ja loppupäivämäärissä
  Huomauttaa, jos ei ole pvm-muotoinen tai vuosi ei ole ym. rajoissa
 Työnantajan erillisilmoitus
  Huomauttaa, jos maakoodi ei ole ISO 3166 mukainen
  Kun maa on suomi, ei maakoodia tarvitse syöttää
16.12.2021
 Uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa saattoi herjata
  Overflow
  (virhe 6)
  Kutsurivi 607
  Moduulista Työvaihe
  Rutiinista KaynnistaPalkansaajakortistoVelhosta
 jos ed.vuonna ei oltu käytetty tulorekisteri-ominaisuutta (muodostettu yhtään palkkatietoilmoitusta)
13.12.2021
 *****************************************
 *** Korjauspäivitys vuosipäivitykseen ***
 *****************************************
 Versiot 11.11.2021-3.12.2021 saattoivat huomauttaa joidenkin palkansaajien kohdalla, että ammattiluokka TK10 puuttuu.
  Palkansaajalta puuttuu tilastokeskuksen ammattiluokitus TK10 mukainen Numero. Haluatko käydä lisäämässä sen?
 Kun tyhjentyneet ammattiluokat käy uudestaan lisäämässä, ne säilyvät ja palkkatietoilmoitus tallentuu ok.
 Tämä versio kohdistaa TK10 tilastokeskuksen ammattiluokan vain 5-numeroisen koodin perusteella
 Tähän asti kohdisti käyttäen myös ammattiluokan selitettä, josta syystä eräät ammattiluokat eivät kohdistuneet (mm. 81830, 71320, 74120)
 vaan ne piti syöttää uudestaan
3.12.2021
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2021 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/palkanmaksun-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/uuden-palkanmaksuvuoden-perustaminen/ 
30.11.2021
 ************************************************************************
 **** Vuoden 2022 sosiaalivakuutusmaksut, verottomat matkakorvaukset ****
 ************************************************************************
  https://asteri.fi/uuden-palkanmaksuvuoden-perustaminen/ 
  Lisätty vuoden 2022 TyEL ansion kk-alaraja 62,88 € (61,37 €) tyelraja.oma tietokantaan
  Muutettu tarjoamaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentiksi 1,18% (1,36%) ja vinkkitekstiin yrittäjien maksu 1,32% (1,55%)
   Lisätty verokortti-ikkunaan vinkkiteksti v.2022 sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosenteista
  Muutettu tarjoamaan työnantajan Sava-maksu 1,34% (1,53%)
  Lisätty vuoden 2022 työntekijän TyEL vakuutusmaksuprosentit 7,15% ja 8,65% (7,15% ja 8,65%) (17-52 ja 63-67v, korotettu 53-62v.)
  Lisätty vuoden 2022 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50% ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,74% (1,40% , 0,65%)
     Eduskunta hyväksynyt lain, onko TP allekirjoittanut? https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_173+2021.aspx 
  Muutettu tiliöintitositteeseen työnantajan sava 1,34% (1,53%) selitteeseen ja kertoimeen (kerroin tulee ehkä ohjelmasta pakotetusti)
  Muutettu ohjelmasta tallentuva OLETUS2.OMA tiedostoon vuoden 2022
   Matkakustannusten korvaukset, luontoisedut
   lisätty yömatkarahalle tulolaji 999
13.11.2021
 Vaihdettu ikoniksi Asteri-Kukka
12.11.2021
 Yhdellä asiakkaallamme tuli verkkokäytössä herja
    Path/File access error
    (virhe 75)
    Kutsurivi 9099
    Moduulista
    Rutiinista YritysluetteloCaptionitTalteen
 Hiljennetty tämä virheilmoitus
11.11.2021
 Lisätty Sovellettava työehtosopimus (CBACode) listalle numerot 181-214 "
 Päivitetty Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus tänään noudetun csv:n mukaiseksi
 Lisätty vakuuttamistiedon tyyppi sallittu tulolajeille, jos maksupäivä 1.1.2021 tai myöhempi
  328 Perhehoitajan palkkio
  341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
  363 Polkupyöräedun verovapaa osuus.
 Lisätty työttömyysvakuutusmaksuiän tutkintaan 1.8.2022 voimaanastuva muutos
 * HOX * muista käsin tarkistaa ja ruksata oikein palkkatietoilmoitukselle
  Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee lakimuutoksen johdosta 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen.
  Uudistuksen myötä maksuvelvollisuus alkaa työntekijän 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta.
  Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja on 17 vuotta.
 TEI Työnantajan erillisilmoitus
  1.1.2022 alkaen Maksajan muut tiedot -tietoryhmään tullut uusi tietoryhmä (PayerOther / Payer), jossa maksajan tyypiksi voi antaa vain
  2 - Kotitalous, 10-Kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat
 PTI Autoetu, Vähäpäästöisen auton päästöarvot CarBenefit / EmissionValue)
  Vapaa3 kentässä voi ilmoittaa +merkin jälkeen päästöarvon, esim.KA+0
12.10.2021
 Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy
29.9.2021
 ********************************************************
 ** VEROKORTTIEN SUORASIIRTO 2022           **
 ** Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto
 ********************************************************
 Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö (VKESSPAE) ennakonperintävuodelle 2022
 Tietuekuvauksen 11.6.2021, versio 1.0 mukaisesti
    https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/ 
 Tietuekuvaus on voimassa:
    28.9.2021 tuotantoympäristöissä
    siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan
 Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 15.2.2022 mennessä
  vuosimuutokset
27.9.2021
 Palkkalaskelman kertymätiedon saa nyt pyöristettyä kokonaislukuun (määritä/palkkalaskelman kertymätiedot)
  ei pyöristystä
  kokonaisluku, leikkaa desimaalit
  kokonaisluku, pyöristä desimaalit
 Levennetty ym. lomaketta
19.8.2021
 Pidennetty Maksulista Tili1 - Tili3 tulosteissa IBAN tilinumeron kentät 2 cm ja kavennettu SUMMA kenttää
11.8.2021
 Lisätty paikka 9.2 ja 9.3. -ilmaisimet palkkalaskelmien sähköpostittamiseen, jotta saadaan selville, mikä kohta aiheuttaa virheilmoituksen
    Path/File access error
    (virhe 75)
    Kutsurivi   3599
    Moduulista  frmMeilaaBlat
    Rutiinista   meilaablat, paikka = 9
25.7.2021
 Nyt tulolajin 412 määrä ei enää nollaudu uutta palkanmaksukertaa perustettaessa, kun valitaan (*) ed.kerran summat nollattuina
 Nyt tulolaji 412 tulostuu oletuksena TAS maksulapulle ja lasketaan mukaan verottajalle maksettavaan summaan
  sen saa pois tulostumasta valinnalla tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412 / [ ] Laske ja tulosta tulolaji 412 mukaan TAS summaan
 Nyt uutta palkanmaksukertaa perustettaessa näytetään palkanmaksukerran nimi ikkunan "valinnan pohjaksi" otsikossa
20.7.2021
  412 - työntekijän sairausvakuutusmaksu TAS maksulapulle
  Rajoitetusti verovelvolliselta työnantajan perimän sairausvakuutusmaksun (tulolaji 412) saa nyt poimittua TAS maksulapulle määrityksellä
   tulosta / palkkalist. yhdistelmä / määritä otsikko, pankkiyhteys, tulolaji 412 / [x] Laske ja tulosta tulolaji 412 mukaan TAS summaan
  Sillä määrityksellä Palkkalistojen yhdistelmä, Työnantajasuoritusten tiedot
   summaan lasketaan mukaan tulolajin 412 summa
   eritellään kohtaan "412 rajoitetusti verovelv. peritty savamaksu (tulolaji 412)" tulolajin 412 summa
  Rajoitetusti verovelvolliselta perittävä sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan vähennettävissä erissä,
   määräksi prosenttia vastaava kerroin (esim.0,0204), koodiksi zbsava (joka asettaa a-hinnaksi bruttopalkan) tulolajiksi 412
  Lisäksi suorituslajiksi esim.A1, verokortti-ikkunassa tulee olla valittuna lähdeverokortti sekä sava-valinnat tyhjiksi
 Aiheeseen liittyvät linkit:
  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49113/ulkomailta-suomeen-tulevan-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-verotus5/ 
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/palkkojen-tulolajit-400-sarja/ 
8.7.2021
 Asteri Etätuki
  parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä
21.6.2021
 Lisätty vaihe-ilmaisin rutiiniin LaskeZbZrMaksu virheen Object variable or With block variable not set paikantamiseksi
27.5.2021
 Kun lounassetelit ja sopimusruokailu vähennetään palkansaajan palkasta verotusarvostaan,
 Vähennykset -ikkunassa tulolajilla 334 ravintoetu ja Vapaa3 kenttään laitetaan ruksi X
 Tällöin tulorekisterissä palkkatietoilmoituksella näkyy edun rahamäärä, vaikka sitä ei lisätä ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan eikä se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen
 Selvyyden vuoksi rahamäärän voi määrittää olemaan tallentumatta tulorekisteri / määritä -ikkunan valinnalla
  [x] Älä tallenna rahamäärää palkkatietoilmoitukselle, jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa (kun lounassetelit / sopimusruokailut vähennetään palkansaajan palkasta vähennettävät erät -ikkunassa tulolajilla 334 ravintoetu ja Vapaa3 kentässä ruksi X)
 Tällöin palkkatietoilmoitukselle ei tallennu <Amount> -tietoa, jos <MealBenefit> <TaxValue> = True
24.5.2021
 Palkkalaskelman kertymätietoihin saa tulostumaan valinnaisia tietoja määrityksellä
  määritä / palkkalaskelman kertymätiedot
  esim. työntekijän TyEL-maksusta työntekijältä pidätetyn osuuden sekä palkansaajalta pidätetyn osuuden työttömyysvakuutusmaksusta
    Työntekijän TyEL-maksu    @254tttyel
    Palkansaajan tyött.vak.maksu @254tyött
  Nyt ohjelma tarjoaa ym. määrityksiä oletuksena, kun ensimmäisen kerran mennään määrittämään kertymätietoja
 ~katreloki.tmp saa nyt nimen loppuun aikaleiman
18.5.2021
 Palkkatietoilmoitusta muodostettaessa saattoi herjata "joku muu", jos
  * Hetut ei täsmää pti ja psaajakortistossa
  * ainakaan toinen hetuista ei ole suomalainen hetu
 Muutettu selkeämpi herja ja poistamaan tulorekisterin perustiedot, jos hetut ei täsmää
14.5.2021
 Uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ei enää herjaa
  Overflow
  (virhe 6)
  Kutsurivi 607
  Moduulista Työvaihe
  Rutiinista KaynnistaPalkansaajakortistoVelhosta
 jos ed.vuodesta puuttui tulorekisteritaulut
 (tilanne, jossa Asterista ei oltu tehty palkkatietoilmoituksia, vaan ne oli naputeltu käsin tulorekisteri.fi -palveluun)
12.5.2021
 Tuotantotekninen käännös versiopäivämäärän yksiselkoistamiseksi
 ohjelmateknisesti sama kuin versio 11.5.2021 klo 15:52
11.5.2021
 Lisätty toiminto palkkatietoilmoituksen tunnistetietojen vertaamiseksi palkansaajakortistoon
  Tulorekisteri / Tarkasta tunnistetiedot (että hetu täsmää palkkatietoilmoituksella ja palkansaajakortistossa)
 vertaa palkkatietoilmoituksella olevaa tunnistetietoa palkansaajakortiston hetuun,
 avaa muistioon havainnot
10.5.2021
 Uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa tuo edellisvuoden tulorekisteritiedoista vain niiden palkansaajien tiedot (ID:n mukaan kohdistaen), jotka
 ovat mukana palkansaajakortistossa
7.5.2021
 Palkkatietoilmoituksen muodostuksessa huomauttaa, jos sinne poimiutuu eri henkilön tietoja
 (lisätty varotoimena, koska eräs asiakkaamme kertoi, että yhden palkanmaksuasiakkaan palkansaajan kohdalla oli näin käynyt)
24.4.2021
 Tiliöintitosite Dos päiväkirjaksi
  lisätty valinnat, ettei tallenna inforivejä (rivejä, joille ei annettu kp-tilejä)
  lisätty valinta, ettei tallenna maksetaan tililtä riviä
   jos kirjanpito tehdään tuomalla pankin tiliote päiväkirjaksi "tapahtumat netistä" ohjelmalla,
   palkanmaksun tiliote saadaan luettua maksutapahtuman kohdalle ilman että tuo toiseen kertaan maksutiedon
  piilotettu tulostusvalinta, jolla voitiin valita rahayksiköksi tai infotiedoksi markat
23.4.2021
 Muut listaukset (oma raportti) / palkanosat laskusäännöin..
  Lisätty yhteenvetona -valintaan mahdollisuus jättää nollasummaiset pois
   [x] jätä nollasummaiset pois
 Muut listaukset (oma raportti)
  Lisätty valikon valintojen perään sulkuihin selvennykset, millä tasolla raportointi tehdään
20.4.2021
 ****************************************
 *** Uusia koodeja koodi sarakkeeseen ***
 ****************************************
  ontyeltyött = tarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan pp-edun tms. arvo lisättyä TyEL ja työttömyysvakuutuksen alaiseen palkkaan
  ontyel   = tarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan arvo lisättyä TyEL alaiseen palkkaan
  ontyött   = tarkennuksia ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan arvo lisättyä TyEL alaiseen palkkaan
  plktyel   = tarkennuksia-ikkunassa käytettävä koodi, jolla saadaan TyEL alainen palkka, käytä vain TyEL alaisilla palkansaajilla
 Esim:
 ***********************************************************
 *** Palkan osana annettu polkupyöräetu, verovapaa osuus ***
 ***********************************************************
  jos verovapaa etu on TyEL ansiota (TyEL ja tyött.vak.maksun alainen),
  saat sen mukaan TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun alaiseen palkkana käyttämällä ontyeltyött -alkuista koodia palkkojen tarkennuksia -ikkunassa
  kuvalliset ohjeet sivulla
   https://asteri.fi/polkupyoraetu/ 
  ks. tarkemmat tiedot missä tilanteissa verovapaa etu on TyEL ansiota:
   https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/document.faces?&document_id=317464 
   https://uutiset.taloushallintoliitto.fi/news/verovapaa-polkupyoeraeetu-voi-olla-elaekkeenalainen-suoritus-luontoisedut-alv-ja-tuloverotuksen-kannalta-421277 
 ****************************************
 *** TyEL palkat tiliöintitositteelle ***
 *** TyEL maksu tiliöintitositteelle ***
 ****************************************
  Esim. TyEL maksun kirjaaminen velaksi palkanmaksukertakohtaisesti
  kuvalliset ohjeet:
   https://asteri.fi/tiliointitositteeseen-laskennallinen-tyel-velka-ei-johdon-palkoista/ 
  Tapa 1:
   1. Poista muilta, kuin TyEL vakuutetuilta vähennettävät erät ikkunasta rivit, joiden koodi alkaa tttyel (tai ainakin tyhjennä koodi)
   2. Määritä tiliöintitositteeseen TyEL palkkojen laskentakaavaksi @153tttyel
   3. Määritä tiliöintitositteeseen TyEL velan laskukaavaksi @153tttyel*0.248
   4. Tulosta tiliote ja tarkista, että TyEL palkkoihin on laskettu vain TyEL palkat
  Tapa 2:
   1. Lisää palkkojen tarkennuksia ikkunaan niille palkansaajille, jotka ovat TyEL alaisia rivi, jossa koodi plktyel, jätä kpl nollaksi
   2. Lisää tiliöintitositteelle rivi, jossa laskukaava @153plktyel*0,248
    Vaihda kerroin 0,248 vastaamaan TyEL-maksun prosenttina
15.4.2021
 Tulosta / muut listaukset (oma raportti) / palkanosat laskusäännöin
  Yhteenveto leikepöydälle
  Levennetty laskusääntö -kenttiä
6.4.2021
 Lisätty vaihe-ilmaisin TiedostoANSItoUTF8 -rutiinin virheenkäsittely-ilmoitukseen
12.3.2021
 Tulosta / muut listaukset -valinnat muodostivat kaikki saman nimisen aputietokannan dbpalkor.tmp ohjelman kansioon
 (siihen kansioon, jossa yrityksen kansio on, esim.C:\WINPL kansioon, jos yrityksen kansio on C:\WINPL\MALLI)
 Muutettu aputietokanta tallentumaan ohjelman kansiosta yrityksen kansioon ja annettu aputietokannalle raporttikohtaiset nimet
 (numero nimen lopussa, ennen pistettä ja tiedoston tarkennetta)
 Esim:
  c:\winpl\dbpalkor.tmp  tallentuu jatkossa nimelle c:\winpl\malli\~dbpalkor1.tmp (numero voi olla 1-12 raportista riippuen)
 Muutos tehtiin samassa yhteydessä kun ratkaisimme, miten eräällä asiakkaallamme verkkokäytössä esiintynyt virheilmoitus ratkaistaan:
 (arvelumme virheen syyksi on, että ohjelmalla ei ole kirjoitusoikeutta ohjelman kansioon tai siellä olevaan dbpalkor.tmp tiedostoon, ja ratkaisu on pyytää mikrotukea tarkistamaan asia)
   Ohjelman kansio T:\Ohjelmat\WINPL
   Yrityksen kansio T:\Ohjelmat\WINPL\Malli\
   Database already exists.
   (Virhe 3204)
   Kutsurivi 413
   Moduulista frmRapGenLaskusaanto
   Rutiinista TulRapGenLaskusaantoKortti
11.3.2021
 ********************************************
 *** Yrityskohtainen muistiinpano-ikkuna ***
 ********************************************
 Nyt voit määrittää yritysluettelo-ikkunassa, että yritykseen siirryttäessä näytetään yrityskohtainen muistiinpanot-ikkuna
    Yritysluettelo / Määritä Nopeuttaminen ja taulukon tausta harmaaksi laskennan ajaksi, yrityskohtainen muistio-ikkuna aukeamaan...
    [x] Avaa muistio-ikkuna kun yritys valitaan yritysluettelosta
 Palkkojensyöttötilassa saat ikkunan näkyviin valinnalla
    Ikkuna / muistiinpanot
 Siihen voit kirjoittaa yrityskohtaista tietoa, esim. muistiin seuraavaa palkanmaksukertaa varten
 Lisätty vaihe -ilmaisin TulRapGenLaskusaantoKortti -rutiiniin (ks. myös 12.3.2021 päivätty versiohistoriamerkintä)
24.2.2021
 poistettu TSA ja LMP tallennusvalinnat, ne ei pitäisi olla käytössä SEPA aikana
 Kuitenkin eräät kolmannen osapuolen pankkiyhteysohjelmat niitä hyödynsivät, josta syystä pidimme valinnat näkyvissä tähän asti
 Jos edelleen käytät TSA tai LMP -muotoisia aineistoja, ota yhteys meihin, niin palautamme valinnat
22.2.2021
 Tulorekisterin testausympäristö EXT1 on sulkeutumassa, EXT2 jää voimaan
 Päivitetty ohjelma oletuksena avaamaan EXT2 testiympäristö
  EXT2 kirjautumissivu
  https://asiointi-testi-2.tulorekisteri.fi/ 
  EXT1 kirjautumissivu
  https://asiointi-testi.tulorekisteri.fi/ 
  Sivu, jossa on linkit eri testiympäristöihin
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/sidosryhm%C3%A4testaus/s%C3%A4hk%C3%B6isen-asiointipalvelun-testausymp%C3%A4rist%C3%B6/ 
 Lisätty palkkojensyöttötilaan Tulorekisteri valintaan havaintolomake -linkki, jolla ilmoitetaan tulorekisterin virheet
18.2.2021
 Palkkatietoilmoitus: 336 työkorvaus: Vuonna 2021 tuli mahdollisuus määrittää, että työkorvaus voi olla sosiaalivakuutusmaksujen alainen ja - perusteena
  aiempi versio ruksasi vakuuttamistiedon tyyppi -kohtaan [x] 1 sosiaalivakuutusmaksujen alainen [x] on vakuutusmaksun perusteena
 käyttäjätoiveiden mukaisesti poistimme oletuksena olleen sosiaalivakuutusmaksujen perusteisuuden, joten tällä versiolla muodostettuun
 palkkatietoilmoitukseen oletuksena tulolajille 336 työkorvaus ei valita vakuuttamistiedon tyyppi -kohtaan rukseja lainkaan, jolloin vastaa 2020 tilannetta
 Lisätty toiminto: Palkkojen syöttötilassa tulorekisteri / kopioi testiympäristön nettiosoite leikepöydälle
 Selvennetty palkkojen syöttötilassa valikon valintanimeä: Määritä / varakentät -> palkkalaskelman oik.yläalaosaan 4 kpl varakentät
10.2.2021
 SQL-raportointityökalu
  Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan,
   esim.BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2')
  Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (')
  Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
   [x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
  Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
   Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa ... virhe 3075
  Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin
6.2.2021
 Tuotantotekninen käännös
  oppilasversio päivitetty
  demoversio päivitetty
30.1.2021
 Siirtyminen asteri.fi sivustoon
  Muutettu ohjelman kutsut uuteen asteri.fi sivustoon
29.1.2021
 Palkkatietoilmoitus
  Ruksaa kohdan "[x] Tallennetaan poikkeava maksajan tyyppi", jos valitaan jokin poikkeava maksajan tyyppi (esim. Tilapäinen työnantaja)
 Palautettu ohjelma tallentamaan ravintoedusta perityn korvauksen rahamäärä
  334 Ravintoedusta peritty määrä vastaa verotusarvoa, https://asteri.fi/ravintoetu/ 
 aiemmin, 6.2.2019 versiosta alkaen tallensi rahamääräksi 0,00
27.1.2021
 Verokorttien suorasiirto ei joissain tilanteissa saanut päivitettyä kohdalla olevalle palkansaajalle suorasiirrosta tulevia tietoja, vaan jätti vanhat tiedot voimaan
 Tähän versioon korjattu ja testiympäristössä toimivaksi todettu
 Tarkista silti huolellisesti, että suorasiirrosta tuodut verokorttitiedot ovat päivittyneet
22.1.2021
 Pulmailmoitus antaa nyt vinkkejä, mistä
  Couldn't lock file (virhe 3050) aiheutuu
 Yleensä se johtuu siitä, että jokin muu ohjelma "alkaa käyttämään" tai "varaa" tiedoston huomattuaan, että Asteri on sitä muuttanut, kuten
  Automaattinen varmuuskopiointi alkaa varmuuskopioimaan kesken Asterin käytön
  Virustorjunta ryhtyy tutkimaan tiedostoa
  Kovalevy on täyttynyt
7.1.2021
 Lisätty tulolajien tuonti Oletustekstit -ikkunan valintaan
  Oletustekstit / tuo kaikki käytetyt tekstit ed.vuodesta
  Sillä voi tuoda esim. ed.vuonna käytetyt palkkarivit (selite, koodi, tulolaji) oletusteksteihin, jotta
  saadaan palkkarivit (esim. rakennusalan päivittäiset matkakorvaukset) tuotua uusia palkansaajia lisättäessä
  Ei tuo Vapaa1-Vapaa3 kenttien sisältöjä, koska niissä voi olla palkansaajakohtaisia eroja
 Palkansaajakortistossa palkansaajaa poistettaessa näyttää kysymyksessä palkansaajan nimen ja ID:n
5.1.2021
 - Lisätty vaihe -ilmaisin verkkopalkkalaskelmien niputustoimintoon
30.12.2020
 Uutta palkanmaksukertaa perustettaessa lisätty huomautuksia tammikuun palkanmaksukertaan liittyen
  Vuoden vaihtuessa voi käydä niin, että epähuomiossa syöttääkin tammikuun päivämääriin edellisvuoden eikä alkavan vuoden vuosilukua
  Ohjelma asettaa TyEL% ja Työttömyysvakuutusmaksuprosentit maksupäivän mukaan, ja jos maksupäivä on edellisvuotinen, myös kyseiset prosentit ovat ed.vuotiset
  Nyt ohjelma huomauttaa, jos maksupäivä on edellisvuoden tammikuu (vahingossa syötetty kuluvan vuoden vuosiluku)
  Nyt ohjelma huomauttaa, jos ansaintakausi päättyi on sama kk kuin maksukk, mutta edellisvuosi
22.12.2020
 Tutkittu mahdollisuutta käyttää Palkkalaskelmien sähköpostittamiseen SSL / TLS tukevia sähköpostipalvelimia swithmail -ohjelmalla
5.12.2020
 Vuosipäivitys 2020 julkaisuversio
4.12.2020
 Välikäännös
3.12.2020
 Yksi asiakkaamme raportoi, että koneiden ja palvelimen vaihdon jälkeen palkkalaskelmat eivät tulostu aakkosjärjestyksessä valinnalla
  Tulosta/Palkkalaskelma/tämänkertaisille
 Syyksi paljastui se, että Asteri tulostaa jokaisen tulosteen omana tulostustyönään (jotta joka palkkalaskelman saa omaan tiedostoon),
 Käyttöjärjestelmä tuntemattomasta syystä tulosti tulostusjonoon lähetetyt työt satunnaisessa järjestyksessä
 Ratkaistu asia seuraavasti:
 Tulosta / Palkkalaskelmat / tämänkertaisille tulostuu yhtenä tulostustyönä yritysluettelon määrityksellä:
  Määritä / Tulostimen kysyminen
  [x] Tulosta palkkalaskelmat yhtenä tulostustyönä
 Poistettu 1.12. tullut muutos, koska se asetti "pohjaksi otetaan" -tiedon kesken vuodenkin "(*) Edellisvuoden summat" kohtaan.
 POISTETTU 3.12. VERSIOSSA: Uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa asettaa "pohjaksi otetaan" valinnan kohtaan (*) Edellisvuoden summat
 Huom: kun uusi palkanmaksuvuosi on perustettu ja ollaan ensimmäisessä palkanmaksukerrassa, tuo alkaneen vuoden oletusarvot palkansaajille valinnalla
  Tiedosto / Tuo Oletusteksteistä / OK
1.12.2020
 Korjattu polkupyöräedun tulolajien lisäykseen liittyen
  205 Hätätyökorvaus löytyy jälleen tulolajien poiminnasta
  363 Polkupyöräedun verovapaa osuus (2021) löytyy ensimmäisen kerran tulolajien poiminnasta
  364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus (2021) löytyy ensimmäisen kerran tulolajien poiminnasta
 Debug Modessa, palkkojensyöttötilassa valinnassa
  Tulosta / Palkkalaskelmat / Tämänkertaisille
 voi valita, tulostetaanko yhtenä työnä (yhtenä jobina samaan tiedostoon) vai erillisinä (kuten ennenkin)
30.11.2020
 ************************************************************************
 **** Vuoden 2021 sosiaalivakuutusmaksut, verottomat matkakorvaukset ****
 ************************************************************************
 Palkanmaksuvuoden 2021 arvot vahvistuneet
  Lisätty vuoden 2021 TyEL ansion kk-alaraja 61,37€ tyelraja.oma tietokantaan
  Muutettu tarjoamaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentiksi 1,36% ja vinkkitekstiin yrittäjien maksu 1,55%
   Lisätty verokortti-ikkunaan vinkkiteksti v.2020 sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosenteista
  Muutettu tarjoamaan työnantajan Sava-maksu 1,53%
  Lisätty vuoden 2021 työntekijän TyEL vakuutusmaksuprosentit 7,15% ja 8,65% (17-52 ja 63-67v, korotettu 53-62v.)
  Lisätty vuoden 2021 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,40% ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65%
  Muutettu tiliöintitositteeseen työnantajan sava 1,53% selitteeseen ja kertoimeen (kerroin tulee ehkä ohjelmasta pakotetusti)
  Muutettu ohjelmasta tallentuva OLETUS2.OMA tiedostoon vuoden 2021
   Matkakustannusten korvaukset, luontoisedut
   lisätty yömatkarahalle tulolaji 999
 **************************************
 **** Verovapaa polkupyöräetu 2021 ****
 **************************************
 Lakiesitys HE 142/2020 sisältää verovapaan polkupyöräedun 1.1.2021 alkaen.
 Esitys on tätä tehtäessä käsittelyssä = laki ei ole vahvistunut.
 Käsittelyvaihetta voi seurata eduskunnan sivulta
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_142+2020.aspx 
 Toteutimme tulorekisterin julkaiseman ohjeistuksen mukaisena (29.10.2020, versio 1.02)
  https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2021/palkat-tulolajien-ja-tuloista-vahennettavien-erien-selitteet-2021.pdf 
 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus (2021)     = palkkojen tarkennuksia ikkunaan
 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus (2021) = luontoisetuihin
 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus (2021)    = vähennettäviin eriin
 ************************************
 **** muita muutoksia
 ************************************
 Palkkojensyöttötilassa muokkaa / lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi ei enää herjaa
  Syntax error in field definition.
  (virhe 3292)
  Kutsurivi 293
  Moduulista frmLisaaTamankertaisilleRivi
  Rutiinista AlustaLstKaytetytKoodit
 Palkansaajakortisto, lisätty muokkaustyökalu tietojen muokkaamiseen, valinta
  muokkaa / muuta tietoa
 Palkkatodistus / yhdeltä valitulta kaudelta
  jos muokattavaa todistusta ei ole, luo tiedoston muodostaen rivit ohjelman sisälle koodatun lomakesovituksen mukaisiksi
  [Päivitä palkkatodistus (TEL-> TyEL)] painike luo yrityksen kansioon TODISTUS20.LOM palkkatodistuksen, jossa ei esiinny TEL -tekstiä
 Keskeneräinen: poista rivi kaikilta tämänkertaisessa palkanmaksukerrassa olevilta
  Massatoiminto, jolla voidaan poistaa palkkarivi kaikilta
  kun palkan osioikkuna on aktiivinen (rahapalkka, luontoisedut jne) ja Debug -mode on True näkyy valikossa valinta
   muokkaa / poista rivi kaikilta ...
  sillä voidaan massa-ajona poistaa palkkarivi kaikilta
  Toiminto on kesken, omalla vastuulla saa käyttää
    1) ei poista siltä p-saajalta, joka kohdalta tultiin tänne
    2) ei laske palkansaajien summia läpi -> loppusummat ei täsmää
   VOI KÄYTTÄÄ YO. HUOMIOIDEN
    1) varmuuskopioi aineisto
    2) poistamisen jälkeen poista vielä kohdalla olevalta palkansaajalta rivi
    3) käy palkansaajat läpi ja muuta jotain palkanlaskentaan vaikuttavaa summaa siinä osiossa, josta rivi poistettiin
28.11.2020
 Yritysluettelo / Määritä tulostimen kysyminen ...
 Sieltä voi ruksata, että tulostimet haetaan listalle vaihtoehtoisella tavalla
  [x]Hae tulostimet valintalistalle APIlla (tilanteissa, jos redirected tulostimia ja tulostimen valintaikkunan aukeaminen kestää kauan)
 se on ratkaisu seuraavaan asiaan:
  Yhdellä asiakkaalla, kun asensivat ohjelman verkkokäyttöön, alkoi esiintymään jopa 3 min viive siinä vaiheessa,
  kun ohjelma avaa tulostusikkunan ennen tulostimien näyttämistä.
  Lisäksi listalle saattoi tulla useita Redirected -tulostimia
 Debug Modessa
   näyttää, mikä tapa yo. tulostinvalinnassa on käytössä (poistettu versiossa 4.12.2020)
25.11.2020
 - testikäännös
5.11.2020
  ks. 25.11.2020 kommentit
23.10.2020
 Verkkopalkkalaskelmassa saattoi jättää uuden palkansaajan nimitiedot tyhjiksi ensimmäisellä kerralla , jos kysyi kummin päin nimitiedot ovat:
  Sukunimen ja etunimien täyttäminen
  Täydennetään palkansaajakortiston tyhjät Sukunimi- ja Etunimet-kentät
  Palkansaajakortistossa käyttämäsi nimet ovat esimerkiksi muotoa: Päyrinen Tapio
  Onko siinä sukunimi ensin? Kyllä = sukunimi on ensin Ei = etunimi on ensin
 Nyt olettaa vastauksesta riippumatta sukunimen olevan ensin, seuraavalla kerralla noudattaa vastauksen mukaista järjestystä
8.10.2020
 DebugModen tila säilyy, vaikka ohjelman sammuttaa. Yhteinen muiden DebugModen tilan tallennusta tukevien Asteri versioiden kanssa
5.10.2020
 palkkatietoilmoitus herjasi object required aamun versiossa, tässä ei enää herjaa
 ilmoitin.fi ei tarkasta palkkatietoilmoitusta 29.9.2020 alkaen
  ks. tiedote https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Ajankohtaista;jsessionid=EA3842E9DAED717EEE4EC82CF2A945BC?id=155&vuosi=2020 
 Palkkatietoilmoituksesta poistettu ruksausmahdollisuus avata ilmoitin.fi tarkastus. Selvyyden vuoksi jätetty kommentti ao. valinnan paikalle.
 Valikkorivin tulorekisteri / avaa nettiselaimeen ilmoitin.fi (aineiston tarkastus) -valinta poistettu. Selvyyden vuoksi jätetty harmaa kommentti.
9.9.2020
 SEPA XML maksuaineiston <MsgId> tallentuu nyt myös kellonaika sekunnin tarkkuudella
4.9.2020
 Palkkojensyöttötilassa "Palkan erät yhteensä"
  Vaihdettu summa-luukkujen harmaat taustat valkoisiksi, luettavuuden parantamiseksi
1.9.2020
 Ei tallenna palkkatietoilmoitukseen sukupuolta <Gender>,
 jos tulonsaajan etu- ja sukunimi ovat tyhjät palkkatietoilmoituksen tunnistetiedot -välilehdellä
27.8.2020
 Palkkatietoilmoituksen "muut" välilehti
    Ruksaa myös kohdan [x] Tulostetaan muut tiedot ilmoitustiedostoon (IncomeEarnerOther),
    kun valitaan hiirellä jokin "Sovellettava työehtosopimus"
 ***********************************
 ** VEROKORTTIEN SUORASIIRTO 2021 **
 ***********************************
 Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö (VKESSPAE) vuodelle 2021, tietuekuvauksen 29.5.2020, versio 1.0 mukaisesti
    https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/ 
 Tietuekuvaus on voimassa:
    15.9.2020 tuotantotestiympäristössä (https:/testi.ilmoitin.fi/)
    29.9.2020 tuotantoympäristöissä
    siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan
 Määräaika suorasiirtopyyntöjen tekemiselle on 15.2.2021 mennessä
  vuosimuutokset
  kielenhuoltoa lomakkeen otsikkoihin
  lomakkeelle lisätty positiot, mihin tieto tallentuu, jotta helpompi verrata tietuekuvaukseen
  uudet arvot pyynnön laatu verokortille
   5 = Työkorvauksen (ei alv) ennakonpidätystietojen pyyntö
   6 = Työkorvauksen (alv) ennakonpidätystiedon pyyntö
  Lisätty "lisätila 2" -tekstikenttä, max 18 merkkiä
 ** HUOM ** verokorttien suorasiirtoaineiston testausmahdollisuus avautuu 15.9.2020.
      Avautumisen jälkeen mahdollisuus testata verokorttien suorasiirtopyyntöaineistoa ilmoittimessa
 ********************************************
 ** TULOREKISTERIN VUOSIMUUTOKSIA 1.1.2021 **
 ********************************************
 Muutettu koodiston Maksajan tyyppi (PayerType) arvon 8 - Erityisjärjestö selite muotoon 8 - Kansainvälinen erityisjärjestö.
 Kun palkkojen maksupäivä on 1.1.2021 tai myöhäisempi, voi palkkatietoilmoituksella ilmoittaa seuraavaa:
   Maksajan tyyppi (PayerType)
    10 - Kotitalouksien työnantajarinki ja sille kuvaus.
  Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) voi olla myös
    15 - Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö
  Uudet tulolajit
    238 Muu säännöllinen lisä
    239 Vastikevapaan korvaus
    362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
  Vakuuttamistiedon tyyppi sallittu / mahdollisuus ilmoittaa tulolajille oletuksesta poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi 1
    216 Muu maksettu lisä
    336 Työkorvaus
26.8.2020
 Yhdellä asiakkaalla: 2 käyttäjää verkkokäytössä, vain toisella alkoi esiintymään virheilmoitus:
    Invalid procedure call or argument
    (virhe 5)
    Kutsurivi 45
    Moduulista frmVuodet
    Rutiinista Form_Resize
 Pikaratkaisu: ei näytetä virheilmoitusta, jos ilmoitus on "Invalid procedure call or argument"
6.8.2020
 Virtuaaliviivakoodi tulostuu Palkkalistojen yhdistelmälle, jos
  määritä / työnantajasuoritusten tiedot - valinnassa on määritetty
    IBAN
    viitenumero
  määritä / työnantajasuoritusten tiedot - valinnassa määritetään virtuaaliviivakoodin sekä vanhan tilinumeron ja BIC koodin tulostumattomuus:
    [x] Tulosta virtuaaliviivakoodi
    [x] Avaa virtuaaliviivakoodi muistioon
    [x] Huomauta muistion alussa testiversiosta
    [x] Älä tulosta saajan vanhaa tilinumeroa äläkä BIC koodia paperitulosteeseen
 Levennetty tiliöintitositteen määritysikkunaa ja kaava-saraketta pitkää kaavaa varten
3.8.2020
  Palkkatietoilmoituksen muodostaminen saattoi jäädä jumiin tietyissä tilanteissa kohtaan
    "Odota, poimin tulolajit palkansaajille", jos lisätty uusi palkansaaja
31.7.2020
 Tulostimien rajaaminen
  Eräissä tilanteissa, kun tulostimia on paljon, esim.189 tjsp, tulostusikkunan aukeaminen saattaa hidastua
  Lisää tulostin "pika" (ilman lainausmerkkejä) ensimmäiseksi tulostimeksi, niin ohjelma ei tarkista tulostimien löytymistä, esim:
    pika
    Brother
    Hp Laserjet III
    pdfFactory
 Eräiden ikkunoiden otsikkorivillä saattoi näkyä "klo" vaikka versiokellonaikaa ei olisikaan
 (versiokellonaikaa käytetään yksilöimään ohjelmaversio tilanteissa, joissa saman päivän aikana julkaistaan useampi päivitys ohjelmasta)
30.7.2020
 Rajoitetusti verovelvollinen, esim. Ukrainalaiset marjanpoimijat
  eisavatyött koodi lisätty
  Jos koodi alkaa eisavatyött, kyseistä palkan riviä ei lasketa sava-maksun eikä työttömyysvakuutusmaksun perusteeseen
29.7.2020
 Keinotekoinen henkilötunnus, jonka tarkiste alkaa 9 tai syntymäaika 4
  Palkkatietoilmoitukselle tulonsaajan tunnisteen tyyppi tulee olla "Muu tunnus"
  Tarjoaa tunnisteen tyypiksi "Muu tunnus"
  Huomauttaa palkkatietoilmoitusta tallentaessaan, jos tulonsaajan tunnisteen tyyppi on "suomalainen henkilötunnus"
  mutta hetu on keinohetu (muodollisesti oikein, mutta loppuosa alkaa 9 tai alkuosa 4)
15.6.2020
 Tulostimet listalla näkyvät tulostimet mahdollisuus rajata
 eräissä etätyöpöytä- ja pilviratkaisussa tulostimien valintalistalla saattaa näkyä "ylimääräisiä tulostimia"
 Niiden rajaamiseksi pois voi nyt määrittää ohjelmahakemistoon tulostimet.oma -tiedoston, jossa on lueteltu näytettävät tulostimet
 Yritysluettelo / määritä / tulostimen kysyminen -ikkunassa on uudet valinnat:
  Näytä muistiossa ne tulostimet, jotka on määritetty näkymään
  Poista rajoitukset, Näytä jatkossa kaikki tulostimet valintalistalla
  Luo lista kaikista tulostimista, poista mitä et halua näyttää valintalistalla
 Tulostimen valintaikkunassa on valinta
  Tulostimien nimet leikepöydälle, joka luo tulostimet.oma tiedoston (tai näyttää sen, jos jo olemassa)
  Jos tulostimia on rajattu, näkyvillä on ohjeteksti "(valittavissa olevat tulostimet rajattu, ks. tulostin.oma)" jota napsauttamalla tiedoston saa poistettua
19.5.2020
 Lisätty "Poista palkansaaja tästä kerrasta" -painike "Palkan erät yhteensä" -ikkunaan
5.5.2020
 Palkkatietoilmoituksen tallennus saattoi herjata "invalid use of null" jos oli ruksattu tallentumaan poissaolotiedot,
 mutta ei oltu syötetty poissaolopäivien lukumäärää (tosin ei sitä tarvitsekaan syöttää)
30.4.2020
 Jos palkanmaksukerrassa on vain palkattomia palkansaajia (ei yhtään, jolle maksetaan tai joka nauttii vain luontoisetuja)
 Palkkatietoilmoituksen muodostaminen ei enää herjaa No current record Kutsurivi 6173, Moduulista frmTulorekisteriPsaaja Rutiinista Form_Load
 Palkattomia poissaoloja tallennettaessa tallentaa päivien määrän vain jos ne > 0
   <AbsenceDays></AbsenceDays>
24.4.2020
 Tulolaji 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) ilmoittaminen
  311 Kilometrikorvaus = ilmoita verovapaa kilometrikorvaus ja kilometrit
  911 rakennusalan päivittäinen matkakorvaus (tossuraha) = käytä tätä tulolajia
  912 kilometrikorvauksen kilometrien ilmoittaminen tulorekisteriin palkkojen tarkennuksissa
 ks. https://asteri.fi/rakennusalan-kilometrikorvaus/ 
 Asia: tossuraha, kilometrien määrän ilmoittaminen kerran vuodessa
 311 kilometrikorvaus tulolajilla ilmoitetaan sekä verovapaa km-korvaus että rakennusalan päivittäinen matkakorvaus
  rakennusalan päivittäinen matkakorvaus = ei ilmoiteta kilometrien määrää
  verovapaa km-korvaus = ilmoitetaan km määrä joko maksukerroittain tai vuoden viimeisellä ilmoituksella
 Asteri kumuloi tulolajit palkkatietoilmoitukselle, joten jos samalle palkansaajalle maksetaan tossurahaa ja verovapaata km-korvausta samalla tulolajilla,
  ja tossuraja Vapaa3 kentässä T, tulorekisteriin ei välity km määrä
 Tähän ohjelmaversioon tehty niksi: tulolaji 911
  911 rakennusalan päivittäinen matkakorvaus = tallentuu palkkatietoilmoitukselle ilman km-määrää tulolajina 311, jolloin saadaan ilmoitettua
  verovapaiden km-korvausten kilometrit palkanmaksukerroittain. Muutos aiempaan ohjeistukseen: käytä seuraavia tulolajeja:
  311 verovapaat km-korvaukset, jätä vapaa3 kenttä tyhjäksi, tulorekisteriin raportoituu km-määrä
    Asteri tallentaa palkkatietoilmoitukselle km-määrää (KmAllowance), kunhan missään Vapaa3 kentässä ei ole T-kirjainta nollaamassa km-määrää
  911 rakennusalan päivittäinen matkakorvaus, jätä vapaa3 kenttä tyhjäksi, km-määrä ei raportoidu palkkatietoilmoitukselle,
    Asteri tallentaa palkkatietoilmoitukselle tulolajiksi 311, ei tallenna km-määrää (KmAllowance)
 Kilometrien ilmoittaminen vuoden viimeisellä ilmoituksella:
  Suositus: ilmoita tulorekisteri.fi -palvelussa
  Asteria käytettäessä:
    Palkkojen tarkennuksia ikkunaan tulolaji 912, määräksi km-määrä, a-hinta voi olla nolla
    Asteri tallentaa palkkatietoilmoitukselle tulolajiksi 311, summaksi 0.00 (vaikka syötetty jotain muuta) ja km-määräksi kpl -määrän
14.4.2020
 Palkkatietoilmoitus / Takaisinperintä ja perusteeton etu <RecoveryData>
  Ohjelma ei enää kaadu Object required -virheeseen, jos ruksattu [x] Perusteeton etu
  Lisätty vihjetekstit "ei vielä toiminnassa Asterissa", koska näitä toimintoja ei ole testattu
  Muutettu vihjetekstit "testaamatta", koska näitä toimintoja ei ole testattu
31.3.2020
 - ei enää huomauta käynnistyessään, vaikka desimaalierottimena olisi muu kuin pilkku
22.3.2020
 Kelan päivärahahakemus, Kela perhevapaakorvaus - hakeminen poissaolotietojen ilmoittamisen yhteydessä
  ks. artikkeli https://asteri.fi/aitiysvapaan-ilmoittaminen-tulorekisteriin/ 
  Palkkatietoilmoitus / poissaolot / Korvaushakemustiedot
  - Hiiren kakkospainikkeella voi nyt poimia maksutiedon tyypin (1 tai 2) korvaushakemustietoihin
  - Jos annettiin useampi kuin yksi rivi korvaushakemustietoihin, tuli skeemavirhe
   korjattu tallentumaan jokainen maksutietotyyppi omaan reimbpayment -lohkoon
   Esim: Tulorekisterin ohjeistus "Esimerkki 16" on ilmoittaa molemmat maksutiedon tyypit 1 ja 2:
    Miksi "Esimerkki 15" vain Maksutiedon tyyppi: Kela, päivärahahakemus (eikä perhevapaakorvaus?)
    =>> Koska perhevapaakorvausta voi hakea, jos tulonsaajalle on aikaisemmin tai samalla ilmoituksella ilmoitettu palkallinen äitiysvapaa
      tai adoptiovanhemman vanhempainvapaa vähintään 30 päivän ajalta.
    =>> Perhevapaakorvausta haetaan vain kerran esimerkiksi siinä vaiheessa, kun palkkaa on maksettu vähintään 30 päivältä
      tai siinä vaiheessa, kun maksetaan palkallisen äitiysvapaan tai palkallisen adoptiovanhemman vanhempainvapaan viimeinen erä.
    https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/65357/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-poissaolotiedot3/#1.1-poissaolojen-ilmoitusjakso 
    Maksutiedon tyyppi: Kela , päivärahahakemus 1
    Maksutiedon tyyppi: Kela , perhevapaakorvaus 2 = työnantajan perhevapaakorvaus
  <ReimbApp>
    <ReimbPayment>
      <PaymentType>1</PaymentType>
      <PaymentRef>123123</PaymentRef>
    </ReimbPayment>
    <ReimbPayment>
      <PaymentType>2</PaymentType>
      <PaymentRef>123123</PaymentRef>
    </ReimbPayment>
  </ReimbApp>
17.3.2020
 Palkattomia poissaoloja tallennettaessa tallensi päivien määrän, vaikka ei olisi syötetty
   <AbsenceDays></AbsenceDays>
5.3.2020
 Huomauttaa käynnistyessään,
  jos pvm-muoto ei ole P.K.VVVV tai PP.KK.VVVV
  (tai desimaalierottimena ei ole pilkku = poistettu pilkusta huomauttaminen versiossa 31.3.2020)
19.2.2020
 - palkkalaskelmien meilauksessa poistaa sähköpostiosoitteesta haamurivinvaihdot
8.2.2020
 Verokortti-ikkunassa on [Kopioi ansaintakausi palkkariveille]. Lisätty kehyksiin, jotta paremmin hahmottaa, että pitää napsauttaa [Kopioi ansaintakausi palkkariveille]
7.2.2020
 Verokortin suorasiirtovastaus huomauttaa häiriöstä, jos se ei saanut tallennettua tulorajaa, perus- tai lisäprosenttia palkansaajalle.
 Huom: Toimintoa ei voitu testata. koska häiriö on esiintynyt vain yksittäisissä tilanteissa ja silloinkin satunnaisesti
  Tarkista silti palkansaajien verokortit, että tuonti meni oikein
6.2.2020
 Palkkatietoilmoitus: Kun valittu Maksajan tiedot / Tilapäinen työnantaja, korostaa punaisella osoitekentät, jotka tulee täyttää
15.1.2020
 Lisätty varmuuskopiointi-ikkunaan painikkeet resurssienhallinnan avaamiseen
  [Avaa resurssienhallintaan ohjelmakansio c:\winkp]
  [Avaa resurssienhallintaan yrityksen kansio c:\winkp\malli]
 jotta varmuuskopiointi resurssienhallintaohjelmalla olisi helpompaa
 Poistettu A: asemalle (korpulle) varmuuskopiointi vanhentuneena varmuuskopiotoiminnosta
9.1.2020
 Oletusteksteissä
  (OLETUS2.OMA) tulolajin AUTOETU kenttä vapaa3 jää nyt aina tyhjäksi,
  jotta käyttäjän tulee valita tyyppi (vapaa- tai käyttöetu) sekä ikäryhmä.
  Aiemmin oletusteksteissä tuli oletuksena VA
 Uuden palkanmaksuvuoden perustamisessa
  Tuotaessa ed.vuoden oletustekstit, tarkistaa, että luontoiseturyhmässä oleva ravintoedun Vapaa3 kenttä on tyhjä.
  Eräissä tilanteissa siellä on saattanut olla X josta syystä ravintoetu ei näy tulorekisterissä.
29.12.2019
 Verokorttien suorasiirtopyyntötiedostoon ei tallennu ne, joiden työsuhde päättynyt, jos valittu kohta
   [x] Älä tallenna, jos työsuhde päättynyt
22.12.2019
 Palkansaajakortistossa Muokkaa|Poista käyttämättömät palkansaajat ei enää herjaa
    The INSERT INTO statement contains the following unknown field name:
    'Tulolaji'. Make sure you've typed the name correctly, and try the
    operation again.
    (virhe 3127)
    Kutsurivi 793
    Moduulista frmRivitila
    Rutiinista mnuMuokkaaPoistaKayttamattomatPalkansaajat_Click
 Parannettu entisestään tukea isoille näytöille (2560x1440), jotta palkansyötössä oik.puolen ikkunoiden gridit skaalautuvat oikein
14.12.2019
 Päivitetty Sovellettava työehtosopimus (CBACode) dokumentin Koodistot 2020, Versio 1.01, 7.11.2019 mukaisiksi
  valintalistalla on mukana myös päättyneitä työehtosopimuksia siltä varalta, että käsitellään vanhempaa palkka-aineistoa ajalta,
  jolloin ao. työehtosopimus oli vielä voimassa
4.12.2019
 Ei tallenna vakuuttamistiedon tyyppiä tulolajeille 209 ja 419 jos maksuvuosi on 2019
  Tulolajeille 209 ja 419 voi antaa vak.tiedon tyypin vasta v. 2020
  24.11. päivityksessä tullut ominaisuus tallensi em. tulolajeille vak.tiedon tyypin, vaikka maksuvuosi olisi 2019
  Oletuksena 209 Kilometrikorvaus (veronalainen) on kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen, jolloin tallensi pti:lle InsuranceData -lohkon, joka herjasi ilmoittimessa
    Tietoryhmä 'Vakuuttamistiedot' (InsuranceData) ei ole sallittu tulolajille '209'
  Herjasta pääsee eroon asentamalla tämän päivityksen tai kirurgisesti poistamalla pti.xml tiedostosta tulolajilta 209 InsuranceData -lohkon
2.12.2019
 Vuosipäivitys 2019 julkaisuversio
29.11.2019
 Palkanmaksuvuoden 2020 arvot vahvistuneet
  Lisätty vuoden 2020 TyEL ansion kk-alaraja 60,57€ tyelraja.oma tietokantaan
  Muutettu tarjoamaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosentiksi 1,18% ja vinkkitekstiin yrittäjien maksu 1,33%
   Lisätty verokortti-ikkunaan vinkkiteksti v.2020 sairausvakuutuksen päivärahamaksuprosenteista
  Muutettu tarjoamaan työnantajan Sava-maksu 1,34%
  Lisätty vuoden 2020 työntekijän TyEL vakuutusmaksuprosentit 7,15% ja 8,65% (17-52 ja 63-67v, korotettu 53-62v.)
  Lisätty vuoden 2020 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,25% ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65%
  Muutettu tiliöintitositteeseen työnantajan sava 1,34% selitteeseen ja kertoimeen (kerroin tulee ehkä ohjelmasta pakotetusti)
  Muutettu ohjelmasta tallentuva OLETUS2.OMA tiedostoon vuoden 2020
   Matkakustannusten korvaukset, luontoisedut
 Verokorttien suorasiirtopyyntö
  Tarjoaa nyt nimeä, mille nimelle tallennetaan palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntötiedosto
24.11.2019
 Vuosimuutokset 1.1.2020 alkaen
  Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) voi olla 1.1.2020 alkaen myös:
    13 Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö
       Tietoa käytetään vain siihen osaan palkkaa, joka on ansaittu Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisella maantielautalla.
       Muusta tulosta on annettava oma palkkatietoilmoitus
    14 Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
       (YEL 4§ mukaan lain ulkopuolelle jäävä yrittäjätoiminta; MyEL 7§ mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä maatalousyrittäjätoiminta)
       Näissä tilanteissa maksaja ei ole velvollinen maksamaan tulonsaajan palkan osalta työnantajan sairausvakuutusmaksua,
       mutta Verohallinto määrää henkilön tulon perusteella sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun.
       Maksaja ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon tyyppinä "14 Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta" ja lisäksi ilmoittaa,
       ettei tulonsaajan tulosta ole vakuuttamisvelvollisuutta myöskään sairausvakuuttamisen osalta. Tällöin ei anneta tietoa työeläkevakuutuksesta.
  Vakuuttamistiedon tyyppi tulolajeille "209 km korvaus (veronalainen)" ja "419 Vähennys ennen ennakonpidätystä" 1.1.2020 alkaen
    209 Kilometrikorvaus (veronalainen)
      Oletuksena kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen
      Jos lievemmin perustein maksettu veronalainen kilometrikorvaus perustuu työehtosopimukseen,
      se ei ole työeläke-, työttömyysvakuutus- eikä työtapaturma ja ammattitautivakuutusmaksun alainen = maksaja muuttaa tulolajin vakuuttamisen oletukset
    419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
      Vakuuttamistieto on vahvistettava silloin, kun tulo, josta vähennys tehdään, ei ole sosiaalivakuutusmaksun alainen.
      Toiminnallisuus mahdollistaa vähennyksen sosiaalivakuutusmaksujen alaisuuden kohdistumisen tilanteessa, jossa
      samalla maksukerralla maksetaan sosiaalivakuutusmaksun alaista palkkaa ja sellaista EPL 13 §:n mukaista palkkaa,
      joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja jompaankumpaan tuloon kohdistuu kuluja, jotka vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista.
  Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource)
    Lisätty kohtaan Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData) tieto Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource)
    Käytetään, kun rajoitetusti verovelvolliselta peritään liikaa maksettua suoritusta takaisin nettona.
    Uusi tieto tarvitaan, jotta lähdeveron takaisinperintätilanteet pystytään tunnistamaan ja kohdistamaan oikein.
    pti tulolajit välilehdellä "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys" kenttään syötetty tieto tallentuu seuraavasti:
      jos ei ole syötetty + merkkiä,  "Withhold" (esim. 123,45)
      jos on syötetty + merkki alkuun, "TaxAtSource" (esim. +123,45)
      jos on syötetty + merkki keskelle, + merkkiä edeltävä osa tallentuu tagiin "Withhold" ja jälkeinen osa tagiin "TaxAtSource" (esim. 123,45+678,90)
  Ilmoitusmenettelyn keventäminen 1.1.2020 alkaen
    HE 78/2019 vp
    https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_78+2019.pdf 
    * Tulotietojärjestelmästä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle
     säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten
     ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.
    * Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä
     vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot.
    * Tuloverolakia muutettaisiin siten, että työnantajalta saatu luontoisetu katsotaan sen verovuoden
     tuloksi, jonka aikana se on saatu vallintaan, tai seuraavan verovuoden tuloksi, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.
14.11.2019
 Ei enää tarjoa entisten Tapiola Pankin 36-alkuisten pankkitilien BIC koodiksi TAPIFI22, sillä
  LähiTapiolan vanha BIC-koodi TAPIFI22 poistettiin käytöstä 24.10.2015
  LähiTapiola Pankki ja S-Pankki yhdistyivät 1.1.2014
 Verokortti-ikkuna
  saattoi jättää punapohjaisen huomautuksen "yhden rajan verokortista" näkyviin, vaikka oli valittu "yksi raja" -> poistettu punapohjainen huomautus
 Verkkopalkkalaskelma
  Palkkajaksoksi antaa nyt palkansaajakohtaisen verokortti -ikkunaan syötetyn. Aiemmin tulosti palkanmaksukerran yleisen palkkajaksotiedon.
 Etu- ja sukunimen tunnistaminen mm. palkkatietoilmoituksessa
  Jos palkansaajan etu- ja sukunimi on syötetty vahingossa yhteen, esim. HemppainenTanja, ei enää herjaa "invalid procedure call"
  vaan ilmoittaa palkansaajan nimen ja pyytää korjaamaan asian.
23.10.2019
 Verokorttien suorasiirtopyyntö vuodelle 2020
  Tallentaa vain ne palkansaajat, joiden hetu on muodollisesti oikein (HETU2)
    Kaikki saa tallentumaan valinnalla "[x] Tallenna silti, vaikka hetu olisi virheellinen"
  Vuosilukumuutos (pos 9:12 Ennakonpidätysvuosi)
  pos 53 Maksaja on / Lisätty uusi arvo 3 = työnantaja
  ks. https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/2020-palkan-ennakonpid%C3%A4tystietojen-suorasiirtomenettely-ennakkoverovuodelle.pdf 
21.10.2019
 Poistettu Tulosta valikon alin valinta "Tulorekisteri (nostettu ylös omaksi valinnakseen)", koska tulorekisterin toiminnot ovat olleet
 valikkorivillä omassa valinnassaan jo pidemmän aikaa (menuvalinta oli siirtymäajan ohje)
20.10.2019
 Parannettu tukea isoille näytöille (2560x1440), joissa aiemmin saattoi tulkita ruudun koon pienemäksi
17.10.2019
 Verkkopalkkatiedoston nimeäminen
  Nyt saat valittua, mitä nimeä verkkopalkkatiedostolle tarjotaan
    verkkopalkka_aikaleima
    vakioteksti (esim. yrityksen nimi)
    vakioteksti + aikaleima
    Y-tunnus + aikaleima
    verkkopalkka_Y-tunnus_aikaleima
    säilytä se nimi, joka on syötetty "Luotavan verkkopalkkatiedoston polku ja nimi" kohtaan
 Verkkopalkkatiedostojen niputus yhdeksi tiedostoksi
  Nyt saat niputettua verkkopalkkalaskelmaerät yritysluettelon valinnalla
     Tiedosto / Niputa verkkopalkkalaskelmatiedostot yhdeksi tiedostoksi
  Tallenna yritysten verkkopalkkalaskelmat kaikki samaan hakemistoon, esim.
     c:\verkkopalkka\lahtevat
  Niputustoiminto muodostaa niistä yhden nippu-alkuisen tiedoston ja arkistoi yksittäiset laskelmaerät
20.9.2019
 Yritysluettelossa "Määritä/Taulukoiden fontti" ja "määritä/taulukoiden taustaväri" ei enää herjaa
  Cancel was selected (virhe 32755) jos fontin määrityksessä napsautetaan [peruuta]
18.9.2019
 SQL kyselyssä on nyt muuttuja %96 joka saa arvon "palkanmaksukerran järjestysnumero"
  Sitä käytetään, jos halutaan selvittää jokin arvo "Palkanmaksukerrat" taulusta, esim. Sava:n määrä tässä palkanmaksukerrassa.
  Esimerkki kyselystä, joka palauttaa savan määrän tässä palkanmaksukerrassa
    SELECT "Työnantajan sava ","","6030","2462",sum(sotunmäärä)
      From palkanmaksukerrat
      WHERE Järjestysnumero = %96
 SQL kyselyn määritystilaan on lisätty vinkit %90 - %96 muuttujista.
  Palkanmaksun SQL-kyselyissä voi hyödyntää muuttujia
16.9.2019
 Oletustekstien syöttötilassa kavennettu kenttiä järjestys, ansaintakausi alkoi, ansaintakausi päättyi, jotta Vapaa3 kenttä näkyisi,
  vaikka näytön resoluutio olisi kapeampi
14.9.2019
 OLETUS2.OMA jos tallentuu ohjelmasta: kiinteä palkka ei saa enää arvokseen 1 kpl vaan on tyhjä
3.9.2019
 Monipankki-integraatio
 - Jos lähetetään usea maksuerä monipankilla, ei enää tule herjaa "File already open"
 - Monipankki ei herjaa "Mitään sovellusta ei ole kytketty määritettyyn tiedostoon tätä toimintoa varten" kun
  TMP tiedostot on määritetty aukeamaan Muistiossa, ks. https://asteri.fi/mitaan-sovellusta-ei-ole-kytketty-maaritettyyn-tiedostoon-tata-toimintoa-varten/ 
31.8.2019
 Palkkatietoilmoitus / Tulonsaajan tiedot / Tulolajit
  kehystä napsauttamalla avaa ohjenettisivun kohdissa vakuuttamistiedon tyypit, autoetu, päiväraha
30.8.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Tulolajit, jossa vakuuttamistiedon tyyppi on sallittu: "vakuuttamistiedon tyypin" ja "vakuutusmaksun perusteena" -tiedon
   saa säilymään, kun palkkojensyöttötilassa palkkarivin Vapaa3 kenttään määrittää, mitkä kentät valitaan
   Esim:
    2k+3k = valitsee kohdat "2 työeläkevakuutusmaksun alainen, vakuutusmaksun perusteena" ja "3 sairausvakuutusmaksun alainen, vakuutusmaksun perusteena"
    +   = poistaa ruksit kaikista kohdista
   Jos Vapaa3 kenttä on tyhjä, ruksaa tulolajien ohjaussääntöjen mukaiset vakuuttamistiedon tyypit ja vak.maksun perusteena -valinnat
27.8.2019
 Verkkopalkkalaskelmassa palkansaajakohtaisen lisätiedon tulostumattomuus noudattaa nyt myös <ei tulosteta> -määritystä
 lisäksi, jos tieto on tyhjä, sitä ei tallenneta verkkopalkkalaskelmaan
23.8.2019
22.8.2019
 Yritysluettelossa voi nyt hakea yrityksen nimen osalla
 esim. jos sinulla on kymmeniä palkanlaskenta-asiakkaita, kirjoita osa asiakkaan nimestä, esim. oy löytää seuraavan oy -sisältävän nimen
8.8.2019
 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
  Palkkatietoilmoitus huomauttaa, jos on annettu palvelussuhteen päättymisen syy, mutta ei ole annettu palvelussuhteen loppupäivää
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/vakuuttamisen-tiedot/tyoelakevakuutuksen-tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin/vanhuusel%C3%A4ke/ 
 Verokorttitiedot -ikkuna
  Huomauttaa niistä ennakonpidätyksen laskentatavoista, jotka eivät ole käytössä enää vuoden 2019 palkkatulon verokorteissa
    (2019 Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti. Sivutuloille ei enää ole eri veroprosenttia. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille)
    Punapohjainen vinkkiteksti, jos palkanmaksupäivä on 1.2.2019 tai sen jälkeen ja on valittu ep-tapa kausi, kumu tai porras
    OK painamisen jälkeen huomauttaa em. tilanteissa
  Lähdeverokortin sava-maksuprosentin vinkkitekstin sulkeissa ollut osa poistettu vanhentuneena
 Verkkopalkkalaskelmaan saa nyt tulostumaan palkansaajan varakentät 1-4
  Määritä/Varakentät valinnalla ruksataan, mitkä palkansaajan varakentistä 1-4 tulostetaan palkkalaskelmaan
  Syötä varakenttien tiedot palkkojensyöttötilassa napsauttamalla [...] -painiketta, joka on palkansaajan nimen perässä
  Varakenttiin voit laittaa esim:
    opettajien eri viikkotuntimääristä, kokemuslisävuosista ja tietoa siitä onko kyseessä päätoimi/sivutoimi/muu
 ei palkanmaksua valitulta kuulta -erillisilmoitus
  kohdekausi valitaan erillisilmoituksen tallennusikkunassa (aiempi valikon valinta 1-12 poistettu, koska silti tarjosi sitä kuuta, jonka pmk oli auki)
1.8.2019
 Verkkopalkkalaskelma
  Nyt voi ruksata kohdan "Tulosta palkkojen tarkennuksista vain sellaiset rivit, joissa yhteensä -summa <> 0
  (ominaisuus tuli 27.3.2019 ja katosi 19.6.2019 , nyt lisätty tähän versioon)
  Lisätty vaiheilmaisin TiedostoANSItoUTF8 rutiiniin
9.7.2019
 Palkkatietoilmoitus / palvelussuhdetiedot
  Joissain tilanteissa palvelussuhdetietojen syöttämisessä herjasi
    Run Time Error 6148 - Invalid row number
  kun oltiin syötetty palvelussuhdetietoja, siirryttiin seuraavaan p-saajaan ja napsautettiin "[x] Tulonsaaja on palvelussuhteessa ..."
2.7.2019
 Palkkojensyöttötilassa muutettu "Tämän palkanmaksukerran yhteiset tiedot" kohtaan otsikointia
  Ansaintakausi alkoi -> palkanmaksukausi alkoi
  Ansaintakausi päättyi -> palkanmaksukausi päättyi
 Uuden palkanmaksukerran perustamisessa selkeytetty otsikointia
  Ansaintakausi alkoi -> Palkanmaksukausi / ansaintakausi alkoi
  Ansaintakausi päättyi -> Palkanmaksukausi / ansaintakausi päättyi
28.6.2019
 Palkkatietoilmoituksen tallennus huomauttaa, jos tunnisteen tyyppi on henkilötunnus, joka on muodollisesti väärä
27.6.2019
 Palkkalaskelmaan (paperi/pdf) saa nyt määritettyä tulostumaan ansaintakaudet ja tulolajit
  Muutettu: Oletuksena ei tulosta ansaintakautta eikä tulolajia
26.6.2019
 Palkkalaskelmaan (paperi/pdf) saa nyt määritettyä tulostumaan ansaintakaudet ja tulolajit
  Määritä / Palkkalaskelman yläosa, ansaintajaksot ja tulolajit palkkariveille... -valinnalla määritetään tulostetaanko palkkaerän perään
    1: ei mitään
    2: ansaintakausi, esim.(1.6.2019-30.6.2019)
    3: ansaintakausi ja tulolajin 3-numeroinen koodi, esim.(1.6.2019-30.6.2019, 201)
    4: tulolajin 3-numeroinen koodi ja ansaintakausi, esim. (201, 1.6.2019-30.6.2019)
    5: tulolajin 3-numeroinen koodi ja selite, esim.(201 - aikapalkka)
    6: tulolajin 3-numeroinen koodi, esim.(201)
 Tuo palkkatiedot ulkoa
    ei enää tyhjennä Selite -kenttää, jos CSV -tiedostossa selitteenä vain välilyöntejä
 Palkkatietoilmoituksen tallennus huomauttaa, jos tulolajin koodi ei ole 3-numeroinen
19.6.2019
  Palkkalaskelmalle (paperi/pdf) tulostuu nyt ansaintakausi
   Verottomat korvaukset yhteensä -summa omalle rivilleen
16.6.2019
 Palkkatietoilmoituksen gridit (ruudukot)
 Ensimmäiselle riville syötetty tieto ei tallennu, jos lähdetään riviltä suoraan pois
 Tieto tallentuu, kun vaihdetaan riviä (nuoli alas tai napsautetaan hiirellä alempaa riviä)
 Lisätty em. vinkkiteksti gridien otsikoihin
    aliorganisaatiot
    palvelussuhteen voimassaoloajat
    palvelussuhteen päättymisen syy
    muut / maksun tiedot työeläkelaitokselle
10.6.2019
 Tulolajin alkaessa numerolla 3 ei avannut tulolajin hakuikkunaa, jos 3 syötetty NumPadista. Kirjainnäppäinten yläpuolelta avasi
6.6.2019
 Palkkatietoilmoitus
  "Samalla viitteellä on jo annettu ilmoitus"
    Herja tuli, jos ei annettu hetua palkansaajalle. Nyt korjattu tallentumaan ID jos hetu puuttuu
  Jos palkansaajalle ei ole syötetty hetua (hetu on tyhjä) tallentuu maksajan ilmoitusviitteeseen (<ReportId>) keskelle ID, esim
   <ReportId>70614155_5_20190606141416</ReportId>
  Jos on annettu hetu, tallentuu keskelle hetu ilman välimerkkiä
   <ReportId>70614155_0101627399_20190606141416</ReportId>
25.5.2019
 Palkkatietoilmoituksen lokiin tallentuu nyt virheen selvittelyä tulorekisterin kanssa nopeuttavat yksilöintitiedot
  Aineistoviite (DeliveryID)
  Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner
  Muodostamishetken aikaleima (Timestamp)
 Aineiston omistaja = tulorekisterin käyttämä termi maksajasta = siitä yrityksestä jonka maksamista palkoista on kyse
13.5.2019
 Kustannuspaikka vähennettävät erät -ikkunassa: nyt voi antaa kirjaimiakin, ei enää pyöristy numeroksi
 Työnantajan erillisilmoitusta tehtäessä:
  Työeläke- ja tapaturmavakuutukset -välilehdellä
    Piilotetaan vakuutusnumerot, jos ei ruksattu niitä tallentumaan
    Lisätty vihreä/pinkki vinkkiteksti ruudukon alaosaan
7.5.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Kansainväliset -välilehden tiedot tallentuivat vain, jos oli valittu "Sosiaaliturvaa koskeva todistus" pudotuslistalta joku valinnoista
  Nyt tallentuu, kun on valittu kohta "Tulostetaan kansainväliset tilanteet ilmoitustiedostoon (InternationalData)
29.3.2019
  Palkkatietoilmoitus:
   Nyt säilyy ruksittomuus/ruksi kohdassa [x] Tulostetaan ansaintakaudet ilmoitustiedostoon, vaikka vaihdetaan riviä / palkansaajaa
   Aiemmin ruksittomuus ei tallentunut
27.3.2019
  Palkkatietoilmoituksen tallennuksessa
   Pelkkien poissaolotietojen ilmoittaminen (ei maksettavaa palkkaa) onnistuu nyt, kun ruksaat Maksajan tiedot / Aineiston tiedot kohtaan:
   [x] Tallenna myös palkattomat, joilla ruksattu poissaolot tallentumaan (pelkkien poissaolotietojen ilmoittaminen)
   Palkansaajalla tulee olla ruksattu
      Poissaolot -välilehdellä [x] Tallennetaan poissaolot
    sekä
      Palvelussuhde -välilehdellä [x] Tulonsaaja on palvelussuhteessa maksajaan
   ks. ohjekuvat https://asteri.fi/lomautuksen-ilmoittaminen-tulorekisteriin/ 
  Verkkopalkan tallennus
   Nyt voi ruksata kohdan "Tulosta palkkojen tarkennuksista vain sellaiset rivit, joissa yhteensä -summa <> 0
   Palkkojen tarkennuksien a-hinta ja yht. tabulointi siirretty 2 saraketta vasemmalle
25.3.2019
  Palkkatietoilmoituksen tallennus tarkistaa, että tulolajiksi ei tallennu lblEdArvo (lbl)
  Jos tulolajina oli lblEdArvo, herjat ovat:
   tulorekisteri: Tiedoston xml-rakenne on virheellinen. Ota yhteyttä ohjelmistotoimittajaasi.
   ilmoitin.fi:  cvc-datatype-valid.1.2.1: 'lbl' is not a valid value for 'integer'.
           cvc-type.3.1.3: The value 'lbl' of element 'TransactionCode' is not valid.
22.3.2019
  Henkilötunnuksen loppuosan saa nyt määritettyä pois palkkatodistuksesta, palkkalaskelmasta ja muuttujasta @16 määrityksellä:
   Määritä / Palkkalaskelman Yläosa / [x] Jätä hetun loppuosa tulostamatta
  Maksulista kaikki tilit, "palkkaennakko" sanan tilalle otsikoksi -> muu
18.3.2019
  tulolajin poiminnan jälkeen ei jätä gridiä harmaataustaiseksi
6.3.2019
 Erillisilmoitus herjasi
  Run-time error '3078'
  The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or
  query 'Tulorekisteri_0005_Saajien_tiedot'. Make sure it exists and
  that its name is spelled correctly
 tilanteessa, jossa palkkatietoilmoituksen tekeminen on keskeytetty Maksajan tiedot -ikkunaan, menemättä saajien tietoihin
 => korjattu
5.3.2019
  Henkilötunnus tallentuu palkkatietoilmoitukselle palkansaajakortistossa olevasta hetusta
   Aiemmin tallensi sen hetun, joka oli palkansaajalla ensimmäistä palkkatietoilmoitusta tehtäessä tallentunut Tulorekisteri_Saajien_Tiedot -tauluun
27.2.2019
  Palkkatietoilmoitus yksikköpalkat
   Yksikköpalkat eivät aiemmin tallentuneet mihinkään: nyt ne tallentuvat palkkatietoilmoitukseen, mutta ne pitää syöttää joka kerta uudestaan
   Tulolajin yksikköpalkan labelia (tunti, päivä, viikko, jakso) napsauttamalla kpl ja yksikköhinta -kohtiin kopioituu tulolajin määrä ja yksikköhinta
   Huom:
    Asteri summaa samaa tulolajia olevat palkkarivit, jolloin päiväkohtaisten tuntien syöttäminen ei onnistu
26.2.2019
  Muutettu tulosteisiin teksti MAKSETTU MUUTEN tekstin MAKSETTU ENNAKKONA tai ENNAKKONA MAKSETTU tilalle
22.2.2019
  Palkkojensyöttötilan ruudukko menee harmaataustaiseksi, kunnes laskennat on suoritettu ja voi syöttää tietoja
   Joissain aineistoissa kestää hetken, kun ohjelma laskee syötetyn palkkatiedon
   Harmaaksi menemisen saa pois: Yritysluettelo / Määritä / Nopeuttaminen ja taulukon tausta harmaaksi laskennan ajaksi
  Palkkatietoilmoitus
  tilapäinen työnantaja
   Tilapäinen työnantaja Tarkistaa, että maakoodi on annettu
  Palkkatietoilmoitus / maksajan tiedot. Muutettu otsikko kuvaavammaksi (aiemmin oli Ansaintakausi alkoi, ansaintakausi päättyi)
   Palkanmaksukauden alkupäivä
   Palkanmaksukauden loppupäivä
20.2.2019
 Palkkatietoilmoituksen tallentaminen
  Mahdollisuus tallentaa vain yhden palkansaajan palkkatietoilmoitus
  [Vain tämä palkansaaja] = tallentaa vain kohdalla olevan palkansaajan palkkatietoilmoitukseen
  Esim. tilanteissa, joissa
    ei olla saatu yhden palkansaajan ilmoitusta ladattua tulorekisteriin, voidaan tämä lähettää ainoana
    palkkatietoilmoitus on mitätöitävä ja tehtävä uudestaan yhden (tai muutaman) palkansaajan osalta
    palkkatietoilmoitus on lähetettävä korvaavana ilmoituksena yhden (tai muutaman) palkansaajan osalta
 Loki, joka tallentuu palkkatietoilmoitusta tallennettaessa
  Palkansaajan nimet ja ID:t tallentuvat lokitiedostoon (kertaloki, korvautuu uudella seur.kerralla, joten tallenna toiseen paikkaan halutessasi säästää lokin)
18.2.2019
 Työnantajan erillisilmoitus
  Ei palkanmaksua tilanne, kysyy ensin onko työntekijöiden työeläkevakuutuksia (vai pelkkää YEL) ja vasta sitten kysyy, ruksitaanko tallentumaan tieto työeläkevakuutuksista
 Tulorekisteri -valikon valinta
  Nostettu valikkoriville omaksi valinnakseen
 Ei palkanmaksua valitulta kuukaudelta
  Voit valita valintalistalta, minkä kuukauden ei palkanmaksua ilmoitus annetaan
15.2.2019
 Palkkatietoilmoituksen tallennus tarkistaa, että tulonsaajalle on syötetty tunniste, jos valittuna ei ole "tulonsaajalla ei ole tunnistetta"
 Palkansaajan valintaan lisätty näkymään Lisätieto1 uuttaa pm-vuotta/-kertaa perustettaessa sekä palkkojensyöttötilassa [Tuo kortistosta uusi palkansaaja]
 Uutta pm-kertaa perustettaessa, kun valitaan ansaintakausi alkoi, asettaa ansaintakausi päättyi ja maksupäivän ansaintakausi alkoi -päiväksi, jos nämä ennen alkoi päivää
 Palkkojensyöttötilassa [Tuo kortistosta uusi palkansaaja] näyttää palkansaajat aakkosjärjestyksessä
14.2.2019
 Tulolajin voi nyt kopioida ja liittää Ctrl C / Ctrl V palkkojen ja oletustekstien syötössä
 Korjattu: palkkojen syötössä hiiren 2-painike (oikean puolen painike) saattoi avata tulolajin valintaikkunan, vaikka oltiin muussa kuin tulolaji -solussa
8.2.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Nyt tallentuu myös YEL tieto kun valittu Vakuutukset / Tieto työeläkevakuutuksesta / Yrittäjän eläkevakuutus (lokirivi lisätty 12.3.2020 kun asia kävi ilmi)
  Huomauttaa, jos tulolaji puuttuu jostain rahamäärästä -> käytä tulolajia 999 ei raportoida tulorekisteriin, jos erää ei raportoida tulorekisteriin
 Korvaava ilmoitus
  Palkkatietoilmoitus, korvaava ilmoitus muistaa täplän paikan ja hakee maksajan ilmoitusviitteeksi edellisen ilmoituksen viitteen
6.2.2019
  Työtuntiliittymä / tuo palkkatiedot ulkoa
   ulkoisen aineiston csv-tuontitiedoston riville lisätty mahdollisuus tuoda 6 tulorekisterikenttää
     tulolaji, ansaintakausi alkoi, ansaintakausi päättyi, vapaa1, vapaa2, vapaa3
   mallitiedosto, jossa on esitelty km-korvausten tuomista usealle riville kust.paikka -kenttää hyödyntäen
     "010162-7399";"101";"%100norm";"";"23";"";""
     "010162-7399";"101";"prov";"";"5";"";""
     "010162-7399";"106";"km";"";"100";"";"";"";"1.5.2019";"30.5.2019"
     "010162-7399";"106";"km";"Km yhteensä 2019";"91";"0,43";"1";"311 - Kilometrikorvaus";"1.6.2019";"31.6.2019"
     "010162-7399";"106";"km";"Km yhteensä+1 matkustaja";"104";"0,46";"2";"311 - Kilometrikorvaus";"15.6.2019";"31.6.2019"
  334 Ravintoetu, jos ruksattu X ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, tallentaa summaksi nollan
  *** HOX *** tähän saattoi tulla muutos 29.1.2021 versiossa, ks muutoshistoriasta ylempää ao. pvm kohdalta ***
  https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset2/#1.4-muista-luontoiseduista-peritty-korvaus 
  Asiakas kertoi eläkeyhtiön kertoneen, että rahamäärää ei saa ilmoittaa (vaikka Tulorekisterin ohjeistus selvästi sen sallii)
5.2.2019
  Palkkatietoilmoitus
   Huomauttaa, jos autoedun tyyppiä tai ikäryhmää ei ole annettu
   Huomauttaa, jos jonkun muun tulolajin, kuin402 Ennakonpidätys 404 Lähdevero, 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu, 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu, 414 Työntekijän Työttömyysvakuutusmaksu
    summa on negatiivinen kuin
  Win10 resoluutio 1366x768
   Ruudun korkeus ei nippa-nappa-riitä
   madallettu yritysluettelo ikkunaa ja nostettu se ruudun ylälaitan, jotta [Siirry yritykseen -painike tulee näkyviin]
   Lomakkeen siirtäminen:
    napsauta vas.yläkulman controlbox / siirrä (tai Alt + Välilyönti)
    liikuta nuolinäppäimillä ikkunaa / lukitse paikka enterillä
    HUOM: Lomakkeen alareuna saattaa silti jäädä näkymättömiin
   Ratkaisu 1:
    Piilota alapalkissa oleva käynnistä -painike, niin saat enemmän pystytilaa
     Napsauta hiiren oikean puolen painikkeella tehtäväpalkkia / tehtäväpalkin asetukset / piilota tehtäväpalkki automaattisesti työpöytätilassa
   Ratkaisu 2:
     näytön skaalaus ja asettelu / Muuta siellä oleva 125% tilalle 100%
   Herjaa vasta, jos resoluutio on alle 1280x767
2.2.2019
 Palkkojensyöttötila: Tuo kortistosta uusi palkansaaja
   Nyt tuo ansaintakaudeksi pm-kerran oletusansaintakauden (aiemmin toi ed.kerran tai jätti tyhjäksi)
 Erillisilmoitus
   Lisätty valikon valinta "ei palkanmaksua" -ilmoitus
1.2.2019
 Palkkatietoilmoitus, Erillisilmoitus
  Muistaa nyt valinnan: Tiedot toimittaa ( ) maksaja (*) palveluntarjoaja
 Palkkatietoilmoitus
  Kopioi TyEL kaikille: ei enää kopioi, jos ruksattu jokin vak.poikkeus 1,3,6 tai 7 (ei vak.velv. työeläke)
 Palkkatietoilmoitus
   Työkorvaus
   Virolainen OÜ
   jolla suomalainen Y-tunnus
   jäi virheeseen ilmoitin.fi:ssä, koska Asteri tallensi etu- ja sukunimen
   korjattu niin, jos tulonsaajan tunniste Y-tunnus, ei tallenna tulonsaajan etu- ja sukunimeä
31.1.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Korjattu: Tulonsaajan osoitteet -välilehdellä ohjelma kaatui/jämähti, jos alarivillä (3. tai 4. osoitetieto) oli maakoodi ja/tai maa syötetty
  Numeroita: Tulonsaajan osoitteet välilehdellä numeroitu osoitetietokentät 1-4
 Yritysluettelo (aloitusikkuna)
  Suurennettu korkeutta
29.1.2019
 Ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntölomake
  Täsmennetty tunnuksien sisältöä (pyytäjä = tilitsto tai palkanmaksajayritys, työnantaja = palkanmaksajayritys)
 Palkkatietoilmoitus, Työnantajan erillisilmoitus
  Muistaa hakemistopolun, minne viimeksi tallennettu
  Muistaa CheckBoxien ruksit: Käynnistetään tulorekisterin latauspalvelu nettiselaimeen jne
  Muistaa tallennetaan Keva -radiobtn valinnan
  [Selaa] painike tarjoaa nyt tiedostonimeä (aiemmin tyhjä luukku tiedostonimen kohdassa)
 Työnantajan erillisilmoitus
  [Selaa] painike antaa nyt valita, mihin kansioon ja mille nimelle tallennetaan
 Sava-palkat
  Jos ei oltu käyty verokorttitiedoissa, saattoi laskea sava:n määrän -palkat väärin siten, että jätti laskuista ne pois, joiden verokorttia ei oltu muutettu
 Uutta palkansaajaa lisättäessä palkansaajakortistossa
  Tallentaa EpTapa kenttään tyhjän, ettei tule NULL -virhettä kuten sava-palkkoja laskiessaan
  Tarjoaa suorituslajin oletuksena P. Vaikka suorituslajit eivät ole käytössä tulorekisteriaikana, Asterin joitain laskentoja (sava, tyel, tyött.) on kytketty suorituslajiin
 Uuden palkansaajan tuominen palkkojensyöttötilaan
  Ei aina tuonut tulolajeja oletusteksteistä, korjattu
  Konekielinen TAS ilmoitustiedosto (Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, työnantajasuoritusten tiedot
   ei enää tallennu 2019 maksettavista palkoista
27.1.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Tallennus tarkistaa, että
   ansaintakauden alkupäivä ei ole loppupäivän jälkeen
   eläkejärjestelynumeron yhdysviivaa edeltävä yhtiötunnus löytyy tulorekisterin koodistosta
25.1.2019
 Tulolajien poiminta -ikkuna
  Kun löydetty ainoa tulolaji, asettaa fokuksen [Ota Palkkariville] painikkeeseen, jotta jos sokkona kirjoittaa, löydetty tulolaji ei katoa
  Painike [Avaa nettiselaimeen tulolaji -ohjeita] avaa useamman tulolajeja käsittelevän ohjesivun
  [Peruuta] painaminen säilyttää alla olleen tulolajin (sen minkä päälle alettiin kirjoittamaan)
 Työnantajan erillisilmoitus
  Korjattu Run time error - type mismatch -herja, joka esti erillisilmoituslomakkeen avautumisen
 Palkkatietoilmoitus
  pti tallennus kysyy haluatko korjata, jos ei ole valittu "tieto työeläkevakuutuksesta" mutta on syötetty eläkejärjestelynumero
 Resoluution tarkastus
  palkkatietoilmoitukseen ja erillisilmoitukseen meno huomauttaa, jos resoluutio on alle 1280x800
 frm... tieto formien otsikkoriviltä oletuksena pois
  yritysluettelo / määritä / debug mode asettaa sen päälle
24.1.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Palkansaajan ReportID henkilötunnuksesta poistetaan viitetiedoissa rajoitettuun merkistöön kuulumattomat merkit (esim. piste .)
  6 Kaupparekisteritunnus = Tarkoittaakin Ulkomaiseen kaupparekisteriin merkittyä tunnistetta, ei siis ole suomalainen asiakastunniste
  Lisätty aukeamaan muutamasta framesta tulorekisterin dokumentti "Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje"
 Erillisilmoitus
  Saattoi kaatua runtime error tai subscript out of bounds -virheeseen -> korjattu
  Työeläkelaitosten yhtiötunnukset poimitaan eläkejärjestelynumerosta, yhdysviivaa edeltävästä osasta
  Kun ruksataan [x] ei palkanmaksua, kysyy mennäänkö tarkistamaan työeläkevakuutustiedot (koska ne tulee antaa, jos ei palkanmaksua)
  Painike: "Avaa nettiselaimeen Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje"
 Palkkatietoilmoitus / ansaintakaudet
  Otti ansaintakaudet myös nollariveiltä, jos maksettu samalla tulolajilla palkkaa
  -> Saattoi näyttää sellaisenkin ansaintakauden, jolta ei maksettu palkkaa
 Tulolajit: lisätty ohjelman sisäiseen käyttöön dummy -tulolaji
  999 - ei raportoida tulorekisteriin
  sellaisia eriä varten, joita ei raportoida tulorekisteriin, esim. yömatkaraha,
  jotta on helpompi huomata tyhjästä tulolajista, että tulolaji on jäänyt syöttämättä
 Palkkatietoilmoitus / tulolajin ansaintajakso
  400 sarjan tulolajeille (palkasta vähennettävät erät) ei enää tallennu ansaintajakso
23.1.2019
 Palkkatietoilmoitus
  [x] Tulonsaajalla ei ole tunnistetta ruksattu -> ei enää tallenna <IncomeEarnerIds> -lohkoa
 Palkkatietoilmoitus
  Tarkistaa maksajan ja palveluntarjoajan Y-tunnuksen muodollisen oikeellisuuden
22.1.2019
 - tilapäinen työnantaja: tallentuu myös osoitetiedot
18.1.2019
  Palkkatietoilmoitus
   Mahdollisuus rajata tallentumaan vain Keva (JuEL) eläkevakuutetut tai muut kuin Keva eläkevakuutetut
   Tilanteissa, joissa samassa palkanmaksukerrassa on molempia (Keva ja ei-Keva eläkevakuutettuja) muodostetaan palkkatietoilmoitus kahdesti:
    Toiseen valitaan tallentuvaksi Keva eläkevakuutetut, toiseen Muut kuin Keva eläkevakuutetut
    Kun tallennetaan muut kuin Keva eläkevakuutetut, ohjelma ei tallenna Kevan ilmoittajakoodia (SubOrg)
   Valinta on pti / maksajan tiedot / oik.ylälohkossa radiobtn
   HOX: Testaamatta tuotantoympäristössä
  Palkkatietoilmoitus
   TK10 labelia napsauttamalla aukeaa nettisivut ammattinimikkeistä (tilastokeskus, tulorekisteri)
   Kevan ilmoittajakoodi labelia napsauttamalla aukeaa Kevan tulorekisteriaikaiset ohjeet
   Kevan nimikkeistö labelia napsauttamalla aukeaa Kevan ammattinimikkeiden hakukone
   Kevan rekisteröinin peruste labelia napsauttamalla aukeaa Kevan Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille käytettävä Kevan koodisto 1.1.2019 alkaen
  Palkkatietoilmoitus
   pti tallennus muodostaa lokin, josta näkee mm. tiedostonimen
17.1.2019
  Palkkatietoilmoitus
   Poissaolot
     Korvaushakemustiedot - korjattu niiden tallentuminen. Vanhemmat versiot menevät virheeseen
  Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Vuosiyhteenveto
   Virhe kyselyssä: Tietokannan muoto ("C:\WINPL\MALLI\sqlvuosi.tmp") on tuntematon ruututulostuksessa, paperitulostuksessa toimi
   Virhenumero 3343 Unrecognized database format
   joissain koneissa toimii, joissain antaa ym.herjan
   Lisätty vaihe -ilmaisin
16.1.2019
 Palkkatietoilmoitus
  Ammatti -välilehdellä olevat tiedot saa nyt kopioitua kaikille
  Havainto: eläke- ja tapaturmavak.tiedot kopioituivat kaikille, jotka olivat jo tulorekisteritaulussa, vaikka eivät olisi olleet
   tämänkertaisissa mukana -> muutettu kopioitumaan vain tämänkertaisille
  Poistettu vihje TYEL pudotuslistan valinnasta Työntekijän työeläkevakuutus, koska se tarkoittaa myös JuEL ja MEL
15.1.2019
  Kevan erityispiiteiden selvittämistä, ohjelmamuutoksia, tarkistuksia
  Keva ilmoitukset menee ehkä tästä versiosta alkaen läpi
  334 - Ravintoetu siinä ei käytetäkään oletuksena "ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" -ruksia, jätetty pois OLETUS2.OMA tiedoston luonnista ja tiedostosta
   jos 2019 vuosi on jo perustettu, ota se pois Vapaa3 kentästä.
14.1.2019
  Palkkatietoilmoitus
  Saattoi antaa overflow, jos palkansaajalle syötetty syntymäaika, jota ei tunnistettu syntymäajaksi
7.1.2019
  Palkansyöttötila: palautettu näkymään määritä / työnantajasuoritusten tiedot -valinta (versioon klo 23:31)
  Palkkatietoilmoitus
   Poissaolotietojen syykoodiksi tallentuu nyt pelkkä numero. Aiemmin myös selite, jos oli poimittu listalta, joka aiheutti hylkääntymisen
6.1.2019
 Palkkatietoilmoitus
   Palvelussuhde
   Säännöllinen sovittu työaika, Osa-aikaisuuden prosentti: älä käytä % merkkiä
   Meni virheeseen, jos säännöllinen sovittu viikkoaika ilmoitettu desimaalipilkulla,
   nyt ohjelma muuttaa pilkun pisteeksi
 Päivärahan lisätiedon välittyminen palkkatietoilmoitukselle
   Päivärahoille on yhteinen tulolaji '331 Päiväraha', jonka lisäksi on ilmoitettava, mitä eri päivärahoja yhteissumma sisältää
   Perustilanteessa koodi-kentässä oleva koodi ruksaa päivärahakohdan
   Jos maksetaan erisuuruisia päivärahoja (AKT) tai ulkomaanpäivärahoja ja halutaan eritellä ne eri koodeille (esim.upvrru, upvrno)
   vapaa3 kentässä ilmoitetaan päivärahan laatu O, K, U
    [ ] Ateriakorvaus -> käytä tulolajia 303 Ateriakorvaus
    [ ] Osapäiväraha -> Koodi opvr tai Vapaa3 kenttään opvr tai o
    [ ] Kokopäiväraha -> Koodi pvr tai Vapaa3 kenttään pvr tai p
    [ ] Ulkomaan päiväraha -> koodi upvr tai Vapaa3 kenttään upvr tau u
 Palkkatietoilmoitus
  TK10 ammattiluokka
   Ei vaadi 5 numeroista ammattiluokkaa, jos vak.poikkeustilanteissa ruksattu jokin kohdista 1,4,6,8 tai maksaja toimii sijaismaksajana
   Muussa tapauksessa kysyy, haluatko lisätä, koska silloinkaan ei vaadita jos palkkatietoilmoituksella ei ole yhtäkään sellaista tulolajia,
   joka olisi tapaturmavakuutuksen alainen.
   Jos kysymys alkaa häiritsemään tilanteessa, jossa maksat vain sellaista palkkaa, joka ei ole tapaturmavakuutuksen alainen, ruksaa vakuuttamisen poikkeustilanteista
   4 ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 Palkkatietoilmoitus
  Vakuutukset -välilehti
   Tallentaa Työeläkelaitoksen yhtiötunnukseksi eläkejärjestelynumeron viivaa edeltävän numerosarjan
   -> pudotuslistalta valittu eläkeyhtiö ei tallennu palkkatietoilmoitukselle, jolloin saadaan paremmin oikean muotoinen ilmoitus muodostettua.
   Korostaa punaisella ne kohdat, joihin kussakin "Tieto työeläkevakuutuksesta" valinnassa on otettava kantaa
   Tapaturmavakuutus: punaisella ne kohdat, jotka täytettävä, jos valittu "[x] Tulostetaan työtapaturmavakuutus ilmoitustiedostoon ..."
    Siirretty kehyksen sisään "[x] Tulostetaan työtapaturmavakuutus ilmoitustiedostoon ..." jotta helpompi hahmottaa, mihin kuuluu
    Nostettu ylimmäksi "Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero" ja [Kopioi kaikille tämänkertaisille]
    tarkistaa palkkatietoilmoitusta tallentaessaan, että tarvittaviin kenttiin on syötetty jotain
  Muut -välilehti
   jos valittu jokin "Tulonsaajan lisätiedon tyyppi", ruksaa automaattisesti kohdan "[x] tulostetaan muut tiedot ilmoitustiedostoon"
  Poissaolot -välilehti
   Poissaolot (Absence) on vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Perustilanteessa niitä ei tarvitse ilmoittaa, vaikka olisikin poissaoloja
   Korjattu poissaolojen tallennusta niin, että niistä tulee hyväksytty (vihreä) ilmoitin.fi -tarkistuksessa
 Verokorttitiedot palkkojensyöttötilassa
   Poistettu ohje käyttää yhden rajan verokorttia aina vuonna 2019, koska tammikuussa käytetään vuoden 2018 verokorttia, paitsi jos muutosverokortti haettu
   ("toi vuoden 2017 verokorttitiedot" Syy: ennakonpidätyksen laskentatavaksi valittiin (*) Yksi raja viimevuotisen valinnan sijaan)
4.1.2019
 Palkkatietoilmoitus, työehtosopimus
  palautettu ylimmäksi tyhjä valinta
3.1.2019
 Palkkatietoilmoituksen muodostus joissain tilanteissa ottaa yhdelle palkansaajalle toisen palkansaajan verokorttitiedot,
 ennakonpidätyksen, suorituslajin ja palluran kohdasta työttömyysvakuutus ja TyEL
  löydetty kohta, jonka jälkeen näytti toimivan testiaineistolla
  seuraavaksi testataan oikealla aineistolla, miten kävi
  HUOM: edelleen seurattava, lähtikö toimimaan
 Palkkatietoilmoituksen muodostus
  Huomauttaa, jos TK10 ammattiluokitusnumeroa ei ole annettu
  Huomauttaa, jos eläkejärjestelynumero on annettu, mutta siinä ei ole väliviivaa tai se ei ole 11 merkkiä pitkä
 Palkkatietoilmoitus, työehtosopimus
  päivitetty työehtosopimuskoodisto (CBAcode) koodistot version 1.11 mukaiseksi
 Palkkatietoilmoitus, työeläkeyhtiölaitoksen yhtiötunnus
  päivitetty työeläkelaitoksen yhtiötunnuslista (PensionProvIdCode) koodistot version 1.11 mukaiseksi (poistettu listalta mm. Etera)
2.1.2019
 Palautettu TSA ja LMP tiedostojen tallennus. Perustilanteessa käytä aina SEPA.XML muotoa.
   TSA = Palkka-aineisto mm. sellaiseen pankkiyhteysohjelmaan, joka ei tue SEPA.XML muotoa, vaan vanhaa TSA muotoa
   LMP = maksuaineisto mm. sellaiseen pankkiyhteysohjelmaan, joka ei tue SEPA.XML muotoa, vaan vanhaa LMP muotoa
 Tulorekisteri sivun avautuminen:
   Muutettu avaútumaan tulorekisteri.fi sivu päällimmäiseksi, alle jää ilmoitin.fi testaamista varten
   Muutettu avautumaan tulorekisteri.fi -etusivu sähköiseen asiointipalveluun kirjautumissivun sijaan
   Korjattu erillisilmoitus avautumaan tuotantoympäristöön, jos aineistomuodoksi valittu tuotanto
 Oletustekstien kohdistuminen
   Palkkojensyöttötilassa
   Tiedosto / Tuo oletusteksteistä
   Mahdollisuus valita, kohdistetaanko pelkän koodi -sarakkeen vai selite- ja koodi-sarakkeen mukaan
 pti hylkääntyi, jos tulonsaajan osoitteesta <Addresses> puuttui katuosoite <Street>
   Muutettu niin, että osoitetieto ei tallennu, jos tulonsaajalla suomalainen hetu, Y-tunnus tai kaupparek.numero eikä ole rajoitetusti verovelvollinen
 Palkaton palkansaaja ei enää tallennu palkkatietoilmoitukselle
   ilmoitin.fi tarkistus herjasi
     cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'Transactions' is not complete. One of '{Transaction}' is expected.
   jos mukana oli palkaton / tulolajiton palkansaaja
 Palkkojensyöttötilaan mentäessä toisinaan herjasi, korjattu:
   Pulma ikkunoiden paikkoja luettaessa frmNytPalkansaajat
   Virhe 384
   A form Can't be moved or sized while minimized or maximized
31.12.2018
 - Pankkivapaapäivät 2019 - 2021 lisätty (pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto)
30.12.2018
 - palkansyöttötila: Tuo oletusteksteistä palkanmaksukertaan. Jos oli sama koodi useaan kertaan, toi tulolajin vain ensimmäiselle.
  Nyt tuo kaikille tulolajeille
28.12.2018
 - Palkkatietoilmoitukselle poimittiin "palkkojen tarkennuksia" ikkunasta summalliset rivit. Jos niissä ei ollut tulolajia pti tuli
  hämäävästi tulolajittomia eriä (esim. loma-ajan palkka). Nyt palkkojen tarkennuksista poimitaan vain ne summat, joille on annettu tulolaji
 - palkkojensyöttötilassa saat nyt kopioitua aktiivisen ruudukon rivit (esim. rahapalkka, luont.edut jne) leikepöydälle:
  muokkaa / kopioi leikepöydälle
27.12.2018
 - Yritykset / Määritä / Debug Mode pois/päälle. Jos päällä, formien nimet näkyvät otsikkoriveillä
 - Lisätty vinkkiteksti palkkojen syöttötilaan, palkansaajan lisätietoihin "tieto tallentuu varmimmin, kun vaihdat palkansaajaa"
20.12.2018
 - ennakonpidätystietojen suorasiirron lukeminen palkanmaksuun: poistettu tulosteesta otsikot henkilötunnus ja nimi,
  lisätty huomautus tarkistaa ennakonpidätystiedot.
19.12.2018
 - errorhandlerista saa ladattua Tulorekisteriversion asennuspaketin, jos tulee herja
  Virhe 339
  Component MSCOMCT2.OCX ... a file is missing or invalid
 - TVR palkkasummailmoitus 16.11. julkaistu tietuekuvaus, 17.12. päivitetty ilmoitin.fi hylkii vanhoja ilmoituksia
   Poisjääneet kentät ovat 030-034 ja 094-095 (osoite ja pankkiyhteys)
 - Palkkatietoilmoitus jäi jumiin siirryttäessä tulonsaaja -formiin, jos paikka kentässä ei ollut välilyöntiä tietojen välissä,
  esim. HELSINKI jäi jumiin, mutta 00400 HELSINKI toimi kuten myös tyhjä tieto.
18.12.2018
 - Palkkojensyöttötilassa palkansaajan lisätieto jäi ensimmäisen palkanmaksukerrassa olevan palkansaajan lisätiedoksi,
  jos vaihdettiin palkansaajaa, kaikille näytti samaa.
 - Nyt lisätieto vaihtuu palkansaajaa vaihdettaessa
 - Työnantajan erillisilmoituksen painikkeiden tekstit ja sijainnit samoiksi kuin palkkatietoilmoituksen painikkeet
16.12.2018
 - Palkkatietoilmoitus / tulonsaajan tiedot: tallentaa kohdalla olevan palkansaajan tiedot myös [Poistu] ja [< Edellinen] painikkeita napsautettaessa
 - uuden pm-vuoden perustaminen: jos on ruksattu "ed.vuoden oletustekstit pohjaksi", ei enää huomauta että alk.vuoden lukuarvoja ei huomioida,
  koska jo aiempaan versioon lisätty ehdotus "tuodaan lukuarvot oletus2.oma tiedostosta".
 - jos muuta ei ilmene, tämä versio on eka toimitusversio / postitusversio
12.12.2018
 - Muutettu "Maksettu ennakkona" muotoon "Maksettu muuten" palkkoja syötettäessä Palkansaajalle maksettava -ikkunaan
 - Luo OLETUS2.OMA tiedoston 2019 arvoineen, jos se ei ole levyllä
 - oletustekstien tuonti palkkojen syöttötilaan: aiemmin vertasi koodi ja selite, jotta toi, nyt vertaa vain koodi
 - Lisätty selventävä valinta, jolla tuodaan alkaneen vuoden lukuarvot ja oletustulolajit OLETUS2.OMA -tiedostosta
   Oletustekstit / Tuo alkaneen vuoden oletusarvot ja -tulolajit OLETUS2.OMA tiedostosta
 - Palkkatietoilmoituksen voi keskeyttää, näyttää etenemisen
11.12.2018
 - Uuden palkansaajan 5-numeroinen TK10 ammattiluokka eikä tyel-tiedot tallentuneet, jos muodostettiin palkkatietoilmoitus vaihtamatta palkansaajaa
 - Nyt tallentaa ennen pti.xml tekemistä
 - Myöskin, jos poistuu palkkatietoilmoituksen tekemisestä, tiedot tulolajeihin liittyviä tietoja lukuun ottamatta tallentuvat myös
 - Vapaamuotoinen tekstikenttä Ammattinimike Tilastokeskus tallentuu palkkatietoilmoitukselle ja perustietoihin
 - Palkkatietoilmoituksessa palkansaaja kohdistetaan ID:n mukaan. Aiempi Hetu:n mukaan kohdistaminen saattoi tuoda perusrekisteristä
  Tulorekisteri_Saajien_Tiedot kertaalleen poistetun ja myöhemmin uudelleen lisätyn palkansaajan aiemmat tiedot
 - erillistietoilmoitukseen tulee työtapaturmavakuutukset vain kertaalleen, TyEL ei tule tyhjää riviä alkuun
 - em. grideistä saa rivin pois mustaamalla ja DEL
 - erill.ilmoitus aukeaa viimeiseen välilehteen "Sairausvakuutusmaksu"
10.12.2018
 - uuden pm-vuoden perustaminen: jos ei muistettu ruksata "Edellisvuoden oletustekstit pohjaksi" kysyy varmuudeksi uudestaan, tuodaanko pohjaksi
 - verkkopalkkalaskelmia tehtäessä tarkistaa, puuttuuko joltain p-saajalta etu- ja sukunimi. Jos puuttuu kysyy kummin päin on ja täydentää ne
 - jos vastattiin kyllä, tai ruksattiin tuo ed.vuoden oletustekstit pohjaksi, kysyy tuodaanko alkaneen vuoden lukuarvot
 - Muutettu: ansaintakaudet tallentuvat oletuksena palkkatietoilmoitukseen
 - Selaustilan poista btn kysyy ennen poistamista
 - Palkkatietoilmoituksessa palkansaajan tiedoissa jos oik.yläkulman X-painikkeesta sulkee, opastaa sulkemaan [Poistu] -painikkeesta
9.12.2018
 - Kohti ensimmäistä toimitusversiota
 - Tulorekisterin laajuudesta johtuen supistettu ensijulkaisussa olevia toimintoja:
 - Tulorekisteri -valikosta korjaa palkkatietoilmoitusta/erillisilmoitusta pois -> Mitätöi ilmoitus sähköisessä asiointipalvelussa ja tee ilmoitus uudestaan
 - Kansainväliset tilanteet formi pois -> Ilmoita ne tiedot sähköisessä asiointipalvelussa
 - Lisätty valikkoon ilmoitin.fi -tarkistussivun avaaminen, saat kätevästi validoitua/tarkistettua palkkatietoilmoituksen oikeellisuuden
 - wp ensiasennuspaketti asentaa 2019 OLETUS2.OMA ja MSCOMCT2.OCX (tosin sieltä tulee vielä 2018 versio winpl.exe)
 - Lisätty vuoden 2019 TyEL kk-alaraja 59,36€ tyelraja.oma tietokantaan
 - Oletustekstit työvaiheessa: Oletustekstit / tuo lukuarvot tekstitiedostosta / valitse OLETUS2.OMA / tuo myös tulolajit ja vapaa3 kentän ja puuttuvat palkkarivit
  Esim. jos OLETUS2.OMA tiedostossa on ateriakorvaus ater ja sitä ei olisi yrityksen palkanmaksussa, tuodaan se oletusteksteihin
 - palkkojen syötössä: tiedosto / tuo oletusteksteistä / tuo lukuarvot / tuo lukuarvojen lisäksi tulolajit, jos niitä ei ole syötetty
 - em. uusi valinta: tuo vain lukuarvot, mutta älä lisää puuttuvia koodeja (esim. jos oletusteksteissä on autoetu, sitä ei tuoda niille, joilla sitä ei ole)
8.12.2018
 - Tulolaji 331 Päiväraha, Vapaa3 kentässä voidaan ilmoittaa päivärahan laatu, jokin seuraavista: K, O, U
  aiempien koodiin perustuvien pvr, opvr, upvr lisäksi
 - HUOM: 24.4.2020 alkaen käytä tossurahan tulolajina 911 - Rakennusalan päivittäinen matkakorvaus (ns. tossuraha, ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajina 311 kilometrikorvaus)
  ks. https://asteri.fi/rakennusalan-kilometrikorvaus/ 
 - <s>311 Km korvaus rakennusalalla: Tossurahaa maksettaessa ei ilmoiteta kilometrien määrää:
  km-määräksi tyhjä, kun 331 Tulolajin kohdalla Vapaa3 kentässä T</s>
 - TyEL Rajatulo 2019: 59,36 euroa kuukaudessa
6.12.2018
 - Tulosta / Tulorekisteri / Avaa nettiselaimeen tuotanto / asiointipalvelu -linkit
 - erillisilmoituksessa lyhennetty Maksajan ilmoitusviite (<ReportID>)
 - <Source> tagiin lisätty gVersioPvm
 - Yhteyshenkilön vastuualueeksi voi nyt valita "kaikki asiat". Niksi, jolla helpotamme käyttäjän valintaa
 - Autoedun tyyppi, ikäluokka ja km ilmoitetaan Vapaa3 kentässä va kb va123
 - Osaa ruksia päivärahan koodi -sarakkeen perusteella pvr, opvr, upvr (ateriakorvaus ilmoitetaan aina omalla tulolajillaan 303)
 - Osaa ruksia 330 tulolajille "ravintoedun määrä vastaa verotusarvoa" Vapaa1 kentässä olevan x perusteella
 - 317 Muu luontoisetu: Ruksaa aina kohdan "Muut Edut" koska muille on omat tulolajit (asunto, puh, ravintoetu)
ma 26.11.2018/8:15
 - Palkansaajan nimeä muutettaessa p-saajakortistossa tai palkkojen syötössä tallensi etu- ja sukunimet Tulorekisteri_Saajien_Tiedot tauluun,
  tutkimatta oliko taulu jo luotu -> nyt päivittää nimitiedot vain jos taulu on jo olemassa
su 25.11.2018/23:41
 - poistettu tulolajien valintalistalta 6 ensimmäistä tulolajia, 100-sarjan tulolajit
24.10.2018
 - TyEL-työsuhdetietojen paperitulostus kysyy nyt tulostinta eikä enää
  tulosta pakosti Windowsin oletuskirjoittimelle
18.10.2018
 - palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto vuodelle 2019
5.10.2018
 - rivin eteenlisäyksessä
    - jos ollaan kelattu siten, että ylimpänä näkyvänä rivinä ei enää ole taulukon ylin rivi,
     lisätty rivi hyppäsi liian ylös; korjattu
4.9.2018
 - palkkalaskelman tulostus toimii nyt ok, vaikka wpl-tietokantaa olisi välillä
  käsitelty palkanmaksuohjelman tulorekisteriversiolla
4.8.2018
 - yrityksen valinnan jälkeen ohjelmaan lisätty varmistus, että Vuodet-ikkuna
  latautuu kokonaan, eikä tulisi pulmia Vuodet-ikkunan painikkeissa
21.7.2018
 - kotisivuprotokollaksi http: -> https: 
5.6.2018
 - palkkalistaa paperille tulostettaessa on nyt rastitusmahdollisuus, että
  henkilötunnuksia ei tulosteta näkyviin
4.6.2018
31.5.2018
 - verkkopalkkalaskelman xml-tiedostoa luodessaan ohjelma korvaa mahdolliset kielletyt
  merkit vastaavilla entiteeteillä taikka poistaa tietyt kielletyt merkit kokonaan
  esim.   & korvautuu tekstillä  & a m p ;
       < korvautuu tekstillä  & l t ;
       > korvautuu tekstillä  & g t ;
       ' korvautuu tekstillä  & a p o s ;
  jne.
21.5.2018
 - rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitukseen lisätty uusi tieto 049 Tapahtumatunnus
18.5.2018
 - suorituslajin C6 teksti siistitty valintaikkunoissa
30.4.2018
 - verkkopalkka:
    - jos palkansaajan pankkitiliä ei ole annettu,
     BankCode-tägi jätetään pois verkkopalkkatiedostosta
25.4.2018/2
 - verkkopalkka:
    - jos palkansaajan pankkitiliä ei ole annettu,
     pankkitilitietojen lohko jätetään pois verkkopalkkatiedostosta
    - jos BICiä ei ole annettu, se muodostetaan IBANin perusteella
    - jos postinumero ja postitoimipaikka ovat tyhjiä tai yhden merkin pituisia,
     PostalCode ja PostOffice jätetään tyhjiksi eli ei enää vaadita xxxxx merkkejä,
     joskin nekin tuottavat tyhjän
27.3.2018/3
 - verkkopalkka:
    - postinumeron ja postitoimipaikan tarkistusta muutettu siten, että
      - herjaa yhä, jos ne on unohdettu syöttää
      - jos ne todella eivät ole tiedossa, niiden paikalle saa
       syöttää xxxxx xxxxx, jolloin tulostuu tyhjänä verkkopalkkaan
27.3.2018
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että varmuuskopiota tai
  automaattista varmuuskopiota ei kysytä eikä tehdä (esim. koska pilvessä
  on oma varmuuskopiointi)
20.3.2018/2
 - verkkopalkka:
    - uusi palkansaajien rajaamisvaihtoehto: jokin kenttä "ei sisällä" jotain
8.3.2018
 - korvaavaa tas-ilmoitusta tehtäessä syntyvät kaksi ilmoitustiedostoa eivät olleet
  keskenään samanlaisia korvaamisen syyn osalta; korjattu
7.3.2018
 - tiliöintitosite leikepöydälle sisältää nyt vain ne rivi, joiden summa ei ole nolla
1.3.2018
 - verkkopalkka:
    - palkkalaskelman vapaa teksti:
        - jos tulostettaisiin Lisätieto-ikkunan sisältö, mutta siinä olisi
         teksti <ei tulosteta>, Lisätieto-ikkunan sisältöä ei enää tulosteta
         eikä aineisto hylkäänny
        - jos Lisätieto-ikkunassa tai "kaikille samassa tekstissä" olisi
         < tai > -merkkejä tai muita XML-sisällössä kiellettyjä merkkejä,
         ne korvataan vastaavilla entiteeteillä (esim. < ja >),
         jotta aineisto ei hylkäänny vaan merkit näkyvät halutunlaisina
28.2.2018
 - verkkopalkka:
    - rastituskohdan tekstimuutos muotoon:
        "Älä näytä palkkatoimiston tietoja verkkopalkkalaskelmassa"
     ja jos se on rastitettu, tulostetaan PayOffice-kohtaan työnantajayrityksen omat tiedot
26.2.2018
 - vuosi-ilmoitus 2018
    - työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely:
     vain vuosilukumuutos ja autoedun ikäryhmän vuosimuutos
    - rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset:
      - vuosilukumuutos
      - uusi suorituslaji C6 Korko, jonka osalta ei ilmoiteta loppusaajatietoja
      - uusi tieto 049 Tapahtumatunnus *************** KESKEN *********************
23.2.2018
 - verkkopalkka:
    - palkkaennakkona maksettu summa näkyy nyt myös
22.2.2018
 - verkkopalkka:
    - palkkojen tarkennuksia -osiokin tulostuu nyt
    - lisätieto tulostuu joko otsikkotietoihin tai palkan osioiden jälkeen,
     sen mukaan kuin on määritetty kohdassa Määritä|Palkkalaskelman vapaa teksti
13.2.2018/2
 - vaikka yrittäjän palkkakausi oli muu kuin 1 kuukausi, sairausvakuutuksen
  päivärahamaksun suuruus tulostui 1 kuukauden summan mukaan; korjattu
13.2.2018
 - tiliöintitosite paperille ja tiliöintitosite leikepöydälle sisältävät
  nyt myös tositteen päivämääränä palkanmaksukerran maksupäivän
8.2.2018
 - tiliöintitosite leikepöydälle -toiminto jätetty kesken: tositenumeron laskenta vielä pielessä
1.2.2018/2
 - verkkopalkan kieliversio
    - jos kielipap.csv ei ole ohjelmakansiossa, ei näytetä verkkopalkan
     kielivalikkoja Yritysluettelo- eikä Palkanmaksuvuodet-ikkunassa
     ja verkkopalkan tulostuskieli on silloin automaattisesti
     alkuperäinen suomi
1.2.2018
 - verkkopalkan kieliversio
    - jos kielipaketti kielipap.csv puuttuu, pulmailmoituksessa neuvotaan
     palkanmaksun kielipaketin asentaminen
    - kieliasetuksessa tekstimuutos "tulosteiden kieli" -> "verkkopalkan kieli"
    - kielipap.csv esimerkkitiedosto tulee nyt ensiasennuspaketin mukana
     ja sisältää aiempaa enemmän suomenkielisiä termejä
31.1.2018
 - verkkopalkan kieliversio
    - Verkkopalkan tulostuskielen voit valita kullekin palkanmaksuyritykselle
     Palkanmaksuvuodet-ikkunan Määritä|Kieli verkkopalkassa -toiminnolla
    - Kullekin palkansaajalle voit määritellä yksilöllisen tulostuskielen
     syöttämällä palkansaajakortiston esim. Lisätieto7-kenttään
     kielen numeron
      1 = ensimmäinen vieras kieli
      2 = toinen vieras kieli
      jne.
    - Sanastopaketti on tiedostona c:\winpl\kielipap.csv
     Sitä voit muokata Excelillä.
    - Palkanmaksuohjelma lisää kielipap.csv:n loppuun automaattisesti ne suomenkieliset
     sanat, joille ei löydy käännöstä, myös palkanmaksuohjelmaan itse määrittelemäsi asiat
     kuten palkkarivien selitteet ja kertymätietojen otsikoinnit.
     Näin ollen voit aina tarvittaessa sammuttaa palkanmaksuohjelman ja mennä kääntämään
     puuttuvat sanat kielipap.csv:iin
    - kielipap.csv:n saat käyntiin tarvittaessa myös Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla
     Määritä|Kieli|Muokkaa verkkopalkkaan tulostuvia sanoja (Avaa Exceliin kielipap.csv:n)
    - Samassa valikossa on myös toiminto Kielikortiston päivitys ja sanaston tuonti
27.1.2018
 - rajoitetusti verovelvollisten erittelyssä jos nimessä oli
  aatelisetuliitteen tyylinen osa, korjattu
 - suorasiirtovastauksen sisäänluvun selväkielisessä tulosteessa
  ei näkynyt tulorajaa; korjattu
26.1.2018/2
 - rajoitetusti verovelvollisten erittelyssä jos nimessä oli
  aatelisetuliitteen tyylinen osa, invalid procedure call; korjattu
26.1.2018
 - verkkopalkka-ominaisuudessa
    - rastitusmahdollisuudet:
      - avaa operaattorin nettisivu
      - kopioi tiedostopolku leikepöydälle
24.1.2018
 - verkkopalkka-ominaisuudessa
    - mahdollisuus rastittaa, ettei palkkatoimiston tietoja tulosteta
    - palkkatoimiston tietojen oletusarvoiksi tulee palkanmaksajan tiedot
    - ohjelma huomauttaa, jos postinumero tai postitoimipaikka puuttuu
     palkansaajalta, palkanmaksajalta tai palkkatoimistolta
    - verkkopalkkalaskelman yläosaan tulostuu nyt kohta Huom, johon tulee
     lisätieto samaan tapaan kuin paperisessa palkkalaskelmassa eli
     sen mukaan kuin on Määritä|Palkkalaskelman vapaa teksti
16.1.2018
18.12.2017
5.12.2017
 - vuoden 2018 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 58,27 €/kk
 - sava (ent. sotu) -maksuprosentin oletusarvo
  uutta yritystä perustettaessa 0,86 (vuoden 2018 arvo)
 - työntekijän TyEL-prosenteiksi laitettu vuoden 2018 arvot:
    - alle 53 vuotiaalle ja yli 63-vuotiaalle 6,35 %
    - 53-62-vuotiaalle 7,85 %
 - työttömyysvakuutusmaksun arvoksi laitettu vuoden 2018 arvot eli
  työntekijällä 1,90 % ja osaomistajalla 0,92 %
 - palkansaajakortistoon työntekijän sairausvakuutusmaksun prosenttia
  kysyttäessä ohjelma tarjoaa nyt aina vuoden 2018 prosenttia 1,53
 - palkan osasten ja oletustekstien osasten taulukoiden sarakkeita
  levennetty siten, että kpl ja a-hinta näkyvät nyt leveämmin
29.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt Yritysluettelo-, Palkanmaksuvuodet-
  ja pääikkunassa
17.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla
  eli ei tarvitse käydä Tietoja-ikkunan kautta
7.11.2017
 - palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto vuodelle 2018:
    - vuosimuutokset tehty
    - ei rakenteellisia muutoksia edellisvuoteen nähden
6.10.2017
 - verkkopalkassa
    - tulosti turhaan kiinteän jäsenmaksutiedon, jota ei palkansaajalla ei kuulunut olla; korjattu
    - verotustiedoissa kumulatiivisessa laskennassa: veropäivät tässä jaksossa näytti
     kumulatiivisia veropäiviä; korjattu näyttämään tämän jakson veropäiviä
    - rahapalkoissa ei näytetä enää ylityösarakkeita vaan ylityötunnit ovat omina riveinään
     kuten rahapalkka-ikkunassa
    - jos henkilöltä ei mene sairausvakuutuksen päivärahamaksua, ei nyt enää myöskään tulosteta
     päivärahamaksun osuus ennakonpidätyksestä 0,00 -riviä
    - tulostuu nyt myös palkanmaksukerran nimi
4.10.2017
 - verkkopalkassa
    - Tarkastele aiempaa verkkopalkkatiedostoa -painikkeen tiedostonvalintaikkunan
     Peruuta-painike näytti tyhjää Muistiota ja Atsoftin nettisivua; korjattu ettei näytä mitään
3.10.2017/2
 - verkkopalkassa
    - huomautuskysymys, jos aiot tehdä samannimisen verkkopalkkatiedoston kuin aiemmin
    - ensimmäisellä kerralla ohjelma ehdottaa luotavan verkkopalkkatiedoston nimeksi
     yrityksenkansioon verkkopalkka_VVVVKKPPHHNNSS.xml (jossa VVVVKKPPHHNNSS = päiväys ja kellonaika)
    - seuraavilla kerroilla ohjelma ehdottaa tallentamista samaan kansioon, johon oli
     tallennettu aiemmin
    - tarkastele aiempaa verkkopalkkatiedostoa -painike
3.10.2017
 - verkkopalkka (testikäytössä)
12.9.2017
 - SEPA-maksutiedostoa luotaessa maksupalvelutunnus:
    - oletusarvoksi tulee Y-tunnus ilman väliviivaa lisäten alkuun 0
    - lisätty vinkki, että on yleensä muotoa Y-tunnus ilman väliviivaa lisäten alkuun 0
1.9.2017
 - eisava-alkuiset koodit tarkoittavat nyt samaa kuin eisotu-koodit (korjattu useita kohtia)
 - ei36sava-alkuisia koodeja voit käyttää suorituslajien 6, 7M ja 7N yhteydessä
  16-68 -vuotiaalla palkansaajalla ilmoittamaan, että kyseinen palkkarivi ei kuulu
  sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen eli ko. summa menee
  vuosi-ilmoituksen kohtaan 36
  Alle 16- ja yli 68-vuotiaalla suorituslajin 6, 7M ja 7N summat menevät kokonaan kohtaan 36
  (tässä siis oli vuodesta 2011 alkaen käytetty koodia eisava)
31.8.2017
 - palkkalistan loppuun tulostuu nyt työnantajan sairausvakuutusmaksua
  tarkoittamaan teksti "sava", ei enää "sotu"
18.8.2017
 - sähköisen vuosi-ilmoituksen VSPSERIE-tietueelle saattoi tulla aikaleima kahdesti; korjattu
10.8.2017
 - sähköisten vuosi-ilmoitusten poistotietueessakin on nyt tunnus 198 eli aikaleima
6.7.2017
 - monipankkiliittymässä korjattu Danske Bankin aineistojen siirto
24.5.2017
 - aikaleima (tunnus 198) lisätty työnantajasuoritusten ja vuosi-ilmoitusten
  sähköisiin ilmoitustiedostoihin
16.5.2017
 - Danske Bank ja Ålandsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
28.3.2017
 - sähköisessä veroilmoituksessa oma-aloitteisista veroista:
  jos jompikumpi tiedoista 605 tai 606 on ilmoitettu, ilmoitetaan nyt molemmat,
  mutta toinen tiedoista voi olla myös nolla
21.3.2017
 - palkanosat laskusäännöin yhteenvetona tulostui jossain tapauksessa
  paperin oikeasta reunasta ulos; korjattu
3.3.2017
 - vuosi-ilmoitukset verovuodelta 2017:
    - saajakohtaisessa erittelyssä vain vuosilukumuutos
    - rajoitetusti verovelvollisen erittelystä poistettu seuraavat suorituslajit:
        S1  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä
        S2  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko ..., jos saajana maksuasiamies
        S3  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sis. korko tai tuoton kokonaismäärä
        S4  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin ..., jos saajana maksuasiamies
     sekä niitä vastaavat pankkitilinumerokohdat IBAN, BIC ja muu kansainvälinen tilinumero
25.2.2017
 - Sp lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
24.2.2017
 - vuosi-ilmoituksen poisto -tietueella Ilmoitin herjasi, että ilmoitus
  saa sisältää vain tunnistetietoja; korjattu
22.2.2017/2
 - POP lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
22.2.2017
 - merityötulo
    - voi nyt olla samassa palkanmaksukerrassa muiden suorituslajien kanssa
    - tilitetään saman aikataulun mukaan kuin muutkin suorituslajit
17.2.2017
 - Aktia lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
7.2.2017
 - invalid procedure call or argument -pulma tulostettaessa omalomaketta
  ruudulle Muistioon, rutiinista OmalomakeTxt_TulostaRivi2, jos oli
  pitkähköjä selitteitä palkan osasten riveillä; korjattu
2.2.2017
 - Tukisivut netissä -pikavalinta on nyt alt+O+N
1.2.2017
 - "Avaa ohjekirja netistä" on nyt "Avaa ohjekirja"
  eli jos pdf-ohjekirja on ohjelmankansiossa, avaa sieltä (nopea)
  muussa tapauksessa avaa netistä (latautuu hitaammin)
31.1.2017
 - kun perustettiin uusi yritys ja siihen uusi palkanmaksuvuosi,
  Pankki, Tili, IBAN ja BIC sisälsivät yhden tyhjämerkin; korjattu
 - F1-helppi poistettu käytöstä, koska se on vanhentunut
 - Ohje-valikosta poistettu vanhentunut helppi ja tilalla on nyt valinnat
    - Avaa ohjekirja netistä
    - Tukisivut netissä
    - Päivitä ohjelma netistä
 - Selaa-painike ei toiminut sähköisten niputuksessa kohdassa
  "..jonne yksittäiset tiedostot siirretään niputuksen jälkeen"
 - Verotilin maksulappu: tekstit muutettu: verotili pois,
  sosiaaliturvamaksu = sairausvakuutusmaksu
30.1.2017/2
 - IBANin ja suomalaisen tilin vertailu herjasi turhaan, kun IBAN oli
  välilyönnittömässä ryhmittelemättömässä muodossa; korjattu
30.1.2017
 - päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta päivitys on mahdollinen
28.1.2017
 - Handelsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
19.1.2017
 - rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitus:
    - jos pakollisena rahasummana oli nolla, ilmoitustiedostoon meni 0
     Korjattu menemään 0,00
    - suomalaisen henkilötunnuksen tarkastus korjattu mielekkääksi
17.1.2017/2
 - Muokkaa|Poista käyttämättömät palkansaajat -toiminnolla voit
  Palkansaajakortisto-työvaiheessa poistaa tämän palkanmaksuvuoden
  palkansaajakortistosta pysyvästi ne palkansaajat, jotka eivät
  esiinny missään palkanmaksukerrassa tai joilla ei ole mitään
  nollasta eroavia lukuja palkan osasten rivien Yhteensä-sarakkeessa
17.1.2017
 - selvennetty sotu- ja sava-tekstejä:
    - palkanmaksuvuotta perustettaessa
      - "Sotu%" muutettu muotoon "Työnantajan sava% (ent. sotu%)"
      - sava% oletusarvoksi tulee nyt aina vuoden 2017 arvo 1,08
    - palkansaajakortistoon työntekijän sairausvakuutusmaksun prosenttia
     kysyttäessä
      - lisätty sana "palkansaajan"
      - ohjelma tarjoaa nyt aina vuoden 2017 prosenttia 1,58
    - palkkojensyöttötilassa "..sotu.." -> "..työnantajan sava (sotu).."
    - tiliöintitositteen määrittelytiedostoon uuteen yritykseen
     tulevissa oletuksissa
      - selite muutettu "Sotu 1,08%" -> "Työnantajan sava 1,08%"
    - tiliöintitositteen määrittelyssä laskentajärjestys "sava" toimii
     nyt samalla tavalla kuin yhä toimii vaihtoehtoisesti "sotu"
    - palkkalistojen yhdistelmän taulukossa ja sen alla
     "..sotu.." -> "..työnantajan sava.." jne.
    - palkkojensyötön koodi-sarakkeessa voit edelleenkin käyttää esim. koodeja
        eisotu, eisotutyel, eisotutyeltyött
     mutta niiden kanssa vaihtoehtoisia ja samalla tavoin toimivia ovat nyt myös
        eisava, eisavatyel, eisavatyeltyött
16.1.2017
13.1.2017
 - kun poistettiin lukitus palkkojensyöttötilassa oltaessa, jotkin ikkunoiden
  tiedot, esim. ennakonpidätys, saattoi muuttua; korjattu
16.12.2016
 - demoversio ja oppilaitosversio käännetty
15.12.2016
 - invalid procedure call -pulma monipankkiliittymässä, jos Y-tunnus oli tyhjä;
  korjattu siten, että antaa suomeksi vinkin syöttää perustietoihin Y-tunnus
 - jos koneen kalenteri näyttää myöhempää kuin 22.12.2016 klo 16.30,
  tulee sähköisestä työnantajasuoritusilmoituksesta aina 2017-mallinen eikä
  enää kysytä vuosimallia täplällä
12.12.2016
 - kun tulostettiin palkkalistojen yhdistelmä / kausiveroilmoitus
  ja jos valittiin, ettei ilmoitus ehdi perille ennen 22.12.2016 klo 16:30
  ja jos sen perään haluttiin myös tulostaa konekielinen,
  tässä oli täplä ehdotuksena vuoden 2016-mallisena vaikka loogisempaa
  olisi, että täplä olisi ollut ehdotuksena vuoden 2017-mallisena; korjattu
1.12.2016
 - oletus.oma sisältää nyt vuoden 2017 lukuarvot
29.11.2016
 - monipankkiliittymässä on nyt uusi rastitusmahdollisuus:
    "Yrityksellä ei ole monipankissa omaa asiakasvarmennetta,
    joten käytä varmennetta, joka löytyy
    (esim. tili- tai isännöintitoimiston) Y-tunnuksella ..."
25.11.2016
 - vuosipäivitys 2016
24.11.2016
 - vuoden 2017 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 58,19 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä perustettaessa 1,08 (vuoden 2017 arvo)
 - työntekijän TyEL-prosenteiksi laitettu vuoden 2017 arvot:
    - alle 53 vuotiaalle ja yli 63-vuotiaalle 6,15 %
    - 53-62-vuotiaalle 7,65 %
 - työttömyysvakuutusmaksun arvoksi laitettu vuoden 2017 arvot eli
  työntekijällä 1,60 % ja osaomistajalla 0,70 %
23.11.2016
 - TyEL-uudistus tulee voimaan 1.1.2017:
    - TyEL-vakuuttamisen alaikäräja muuttuu 18 v. -> 17 v.
    - TyEL-vakuuttamisen yläikaraja
      68 v., jos syntymävuosi 1957 tai aiempi
      69 v., jos syntymävuosi 1958-1961
      70 v., jos syntymävuosi 1962 tai myöhempi
    - tttyel:issä kolme maksuluokkaa:
      17-52 -vuotiailla -> perusmaksu
      53-62 -vuotiailla -> perusmaksu + 1,5 prosenttiyksikköä
      yli 63-vuotiailla -> perusmaksu
17.11.2016
 - vuoden 2016 mallisen konekielisen kausiveroilmoituksen viimeiseksi
  lähetyshetkeksi vaihdettu 22.12.2016 klo 16:30 joka on Ilmoittimessa
  sille viimeinen sallittu lähetysaika
14.11.2016
 - Vuoden 2017 alusta "Kausiveroilmoitus" poistuu ja tilalle tulee
  "Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista"
 - valikkojen, ikkunoiden ja viesti-ikkunoiden tekstit käyttävät kausiveroilmoitusterminologiaa,
  jos koneen kello näyttää aiempaa kuin 22.12.2016 klo 17:00,
  ja oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen terminologiaa, esim.
    - Kausiveroilmoitus -> Veroilmoitus
    - verotilille -> verohallinnolle
    - jne.
  jos koneen kello näyttää 22.12.2016 klo 17:00 tai myöhempää
 - sähköisen tas-ilmoitustiedoston nimenkysymisikkunassa on nyt täplävalinnat,
  tehdäänkö ilmoitus vuoden 2016 vai vuoden 2017 mallin mukaisena
  Muutoksina esim. vuonna 2017
      - 014 ja 048 kertovat, että aineisto tehty Asterilla, versionumero ym.
      - rahasummien muoto on esim. 12345,67
      - korvaavan ilmoituksen syy
      - ei-palkanmaksua -koodi muuttunut
 - palkkalistojen yhdistelmän paperitulosteessa kysytään nyt, tulostetaanko
  vuoden 2016 vai 2017 muodossa (paitsi jos päiväys suurempi kuin 22.12.2016 klo 17,
  jolloin tulostetaan vuoden 2017 muodossa)
 - sosiaaliturvamaksu -termi muuttunut termiksi sairausvakuutusmaksu,
  tulosteisiin muutettu uusi termi, mutta erilaisissa määrittelyissä kuten tiliöintitositteen kaavassa
  ja aputaulukoiden kenttien otsikoissa käytetään yhä termiä sotu
2.11.2016/2
2.11.2016
 - Nopeuttaminen: jos palkansaajia on hyvin paljon, palkanmaksukerran luominen
  tapahtuu nyt huomattavasti aiempaa nopeammin. Nopeutus toteutettu vain
  tilanteeseen, jossa otetaan oletustekstit pohjaksi.
 - Nopeuttaminen: Jätä täydentämättä palkkarivien järjestystiedot -määritys
  vaikuttaa nyt kaikkiin tarvittaviin kohtiin
 - Nopeuttaminen: Jätä varmistamatta ennakonpidätyslaskennat -määritys
  vaikuttaa nyt kaikkiin tarvittaviin kohtiin
21.10.2016/2
 - palkanmaksukerran tulostenipussa ehdottaa nyt palkkalistan otsikkoon ko. palkanmaksukerran nimeä
21.10.2016
 - The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query '...'...
  pulma kun oli perustettu palkanmaksukerta jonkin paljon aikaisemman palkanmaksukerran
  perusteella ja siirryttiin eri yritykseen, jonne lisättiin palkansaaja ja jota yritettiin
  tuoda lisäämällä palkanmaksukertaan; korjattu (tuodaan nyt oletustekstit)
18.10.2016/2
 - ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö ennakonpidätysvuodelle 2017
    - edellisvuodesta muuttunutta:
      - Rakennusalan veronumeropyyntöä ei tehdä enää tässä ilmoituksessa
      - normaalit vuosilukumuutokset
18.10.2016
 - rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset verovuodelta 2016
    - lisätty kenttä 097 Suorituksen ISIN-koodi tai nimi
14.10.2016
 - monipankkiliittymässä ensikäynnistyksessä nyt oletuksena 120 sekuntia, ei tyhjä
11.10.2016/2
 - monipankki noutaa nyt c:\asterimp\noudetut -kansioon
11.10.2016
7.10.2016
 - monipankkiliittymässä parannettu joukkonoudon odottamistapaa
6.10.2016
 - monipankkiliittymässä type mismatch, jos aikarajat tyhjät; korjattu
17.9.2016
 - ennakonpidätys pyöristyi joskus sentin pienemmäksi, jos tarkka arvo oli
  esim. 0.5 senttiä, jota kone oli luullut 0.49999999:ksi tms.; korjattu
15.9.2016
14.9.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - SEPA XML-maksutiedoston lähetys
30.8.2016
 - @151-alkuiset muuttujat toimivat nyt laskusääntötyyppisessä omaraportissa
13.6.2016
 - SQL-kyselyissä ei toiminut Tulosta|Omalomake; korjattu
8.6.2016
 - muutoksia verovuodelta 2016 annettaviin vuosi-ilmoituksiin:
    - uusi tieto 014:, jossa Atsoftin Y-tunnus ja Asteri Palkanmaksun ohjelmatunniste
    - tieto 048 saa olla max 23-merkkinen, joten "Asteri Palkanmaksu +versiopäivä"
     muutettiin muotoon "Asteri WP +versiopäivä"
    - couldn't find file '...' -pulma moduulista frmVipskeriKaavat rutiinista Form_Load; korjattu
18.3.2016
 - Tietoja-ikkunasta poistettu painikkeet L ja S
10.3.2016
 - johdannaistietojen laskentakaavojen määritysikkunassa levennetty kenttiä,
  jotta pitkät kaavat mahtuvat paremmin näkyviin
7.3.2016
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely ja yhteenveto verovuodelta 2016
    - ilmoita tiedot verohallinnolle viimeistään 3.2.2017
    - voit tarvita ominaisuutta kesken vuoden 2016, esim. jos toiminta on päättynyt
    - runsaasti uusia/poistuneita kenttiä ja kenttien numeromuutoksia vuoteen 2015 verrattuna
    - HUOM! Koska kenttien järjestys on muuttunut, ohjelma luo aluksi uudet oletuskaavat.
        Jos olet aiemmin muokannut kaavat Sinulle sopiviksi, muokkaa oletuskaavat nyt
        uudelleen siten, että ne sopivat uudenmuotoiseen ilmoitukseen ja Sinun tarpeisiisi
    - rahamäärät menevät nyt ilmoitustiedostoon desimaalipilkkua käyttäen eivätkä enää sentteinä,
     esim. sata euroa oli aiemmin 10000 mutta on vuodelta 2016 muodossa 100,00
    - poisto- ja korjausmenettely on muuttunut, ks. verottajan ohje
     "Tiedostona sähköisesti annettujen verovuoden 2016 vuosi-ilmoitusten korjaaminen"
      - jos haluat antaa vuosi-ilmoituksen, ilmoita "uusi erittely"/"uusi yhteenveto"-täplällä
       kerralla kaikki, mitä palkansaaja on ansainnut vuoden aikana
        - Jos alkuvuosi on tehty eri ohjelmalla, syötä alkuvuoden luvut Asteriin
         "ensimmäiseksi palkanmaksukerraksi", jossa on alkuvuoden luvut könttänä,
         jolloin ne tulevat vuosi-ilmoitukseen mukaan, TAI
        - lisää alkuvuoden luvut taskulaskimella ja ohjelmaan näppäilemällä vasta
         vuosi-ilmoitusta tehdessäsi, luukkuihin luvut yhteenlaskien
      - jos haluat korjata aiemmin antamaasi ilmoitusta, syötä kaikkiin - myös samoina
       pysyneisiin - kenttiin uusi oikeellinen tieto ja tee ilmoitus täplällä
       "uusi erittely"/"uusi yhteenveto"
      - jos haluat poistaa kokonaan aiemman ilmoituksen, varmista, että ainakin seuraavat
       tunnistetiedot ovat samat kuin alkuperäisessä ilmoituksessa:
        - suorituslaji
        - maksuvuosi
        - maksajan tunnus
        - saajan henkilö- tai Y-tunnus
        - korvauksen maksukuukausi/cross-trade -aika
        - saajan nimi
       ja valitse sitten "poisto"-täplä
      - riittää, että teet muutokset/poistot niistä palkansaajista, joita asia koskee
       eli kaikkia ei ole pakko ottaa mukaan korjausvaiheen ilmoitukseen
      - Asteri ei muodosta verovuonna 2016 käyttöön tulleita VSPSERIE:n kanssa rinnakkaisia
       VSPSKUST- eikä VSPSERIK-tietueita. Sen sijaan jos kilometrikorvaukset tms. lasketaan
       erillisellä matkalaskuohjelmalla, syötä tiedot myös Asteriin joko palkkojensyöttötilaan
       näppäilemällä taikka vuosi-ilmoitusta tehdessäsi ko. luukkuihin
    - muutoksista huolimatta voit tällä ohjelmaversiolla silti tehdä tai jatkaa vuoden 2015 ilmoitusta, jos on tarve
 - rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset verovuodelta 2016
    - uusia suorituslajeja
        R2  - raj. verovelv. Ennakonpidätyksen alainen julkisyhteisön maksama palkka
        R5  - raj. verovelv. Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu ennakonpidätyksen alainen korvaus
        R6  - raj. verovelv. Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu ennakonpidätyksen alainen korvaus
        AM  - raj. verovelv. Merityötulo
        RM  - raj. verovelv. Ennakonpidätyksen alainen merityötulo
        AE  - raj. verovelv. Etuus (esim. opintoraha, työttömyyspäiväraha)
        RE  - raj. verovelv. Ennakonpidätyksen alainen etuus
    - muuttuneita/poistuneita/lisääntyneitä kenttiä ja vaihtuneita kenttien numeroita
19.2.2016
 - SQL-toiminnossa on nyt mahdollisuus avata tulos suoraan Exceliin:
  Tiedosto|Vie Exceliin
12.2.2016/2
 - palkansaajakortiston kenttä "Tili" on nyt otsikoitu "Tili vanhassa muodossa"
12.2.2016
 - xml-aineistoa luotaessa jos koneella ei ole Asteri Xml-validaattoria,
  ohjelma ehdottaa, että asennetaan se samantien
 - tarkistaa Asteri Xml-validaattorilla SEPA-maksutiedoston, kun se on juuri luotu
11.2.2016/2
11.2.2016
28.1.2016/3
27.1.2016
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn hitauden tutkimiseksi ohjelma
  tekee nyt yrityksenkansioon lokitiedoston debuvips.txt
15.1.2016
 - etäAsteri-painike sammuttaa muut TeamViewer-istunnot
14.1.2016
 - Tietoja-ikkunassa
    L  - käynnistää etatuki.exe:n ohjelmankansiosta
14.1.2016
 - Tietoja-ikkunassa uudet painikkeet
    L  - käynnistää asteri-etatuki.exe:n ohjelmankansiosta
    S  - sulkee kaikki auki olevat TeamViewer-esiintymät
13.1.2016
 - palkanmaksukerran tulostenippu ei noudattanut tulostinvalintaa; korjattu
8.1.2016
 - Määritä|Palkkalaskelman yläosa -kohdassa voit nyt määritellä, tulostuuko
  suomalainen pankkitilinumero vai ei, ja tulostuuko IBAN ja BIC vai ei.
  Oletuksena tulostuu vain IBAN ja BIC.
7.1.2016
 - A form can't be moved or sized while minimized or maximized -pulma
  rutiinista NaytaKeskenLisaysIkkuna; korjattu
2.1.2016
 - palkkalaskelman kertymätiedoissa on nyt käytettävissä 300-sarjan
  muuttujat, joilla saat tulostettua edellisen palkanmaksuvuoden tiedot
30.12.2015
 - suorasiirtopyyntö-ikkunan otsikon vuosiluku korjattu
18.12.2015
27.11.2015
 - vuoden 2016 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 57,51 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä perustettaessa 2,12 (vuoden 2016 arvo)
 - työntekijän TyEL-prosenteiksi laitettu vuoden 2016 arvot:
    - alle 53 vuotiaalle 5,7 % (ennallaan)
    - 53 vuotta täyttäneelle 7,2 %  (ennallaan)
 - työttömyysvakuutusmaksun arvoksi laitettu vuoden 2016 arvot eli
  työntekijällä 1,15 % ja osaomistajalla 0,46 %
 - ohjelma jäi jumiin, kun perustettiin palkanmaksukertaa sellaiselle vuodelle,
  jolle ei ollut TyEL- ja Työttömyys-prosenttitietoja oletusdb.oma-tiedostossa;
  nyt kehottaa päivittämään ohjelman tms.
5.11.2015/2
 - overflow luotaessa palkanmaksukertaa, jos palkansaajia oli useita satoja; korjattu
5.11.2015
 - Määritä|Palkkalaskelman yläosa -kohdassa voit nyt valita, tulostuuko
    - henkilötunnus
    - pankkitili
  palkkalaskelmaan
4.11.2015
 - Määritä|Palkkalaskelman yläosa -kohdassa voit nyt valita, tulostuuko
    - henkilötunnus
    - pankkitili
  yhdistettyyn laskelmaan
9.10.2015
 - vuosipäivitys 2015
30.9.2015
 - jos Windows 10:ssä maa-asetusten vuoksi aikaerotin on piste eikä kaksoispiste,
  SEPA XML c2b-maksutiedostoon meni aikaleimaan piste ja aineisto hylkäytyi pankissa;
  muutettu siten, että maksutiedostoon aikaerottimeksi menee tuolloinkin kaksoispiste
24.9.2015
 - a-hinnan laskentakaavan tulokseen eli zx-koodatun palkkarivin a-hintaan
  vaikuttaa nyt "yli 2 desimaalia"-kohdassa mahdollisesti oleva rasti
15.9.2015
 - ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntötiedoston vuosiluku on nyt 2016
31.8.2015
 - Määritä|Tulostimen kysyminen -kohdassa on nyt ensiasennuksen jälkeen
  oletuksena, että kysytään. Tämä on hyödyllistä mm. Windows 10:ssä,
  jossa oletuksena on "Microsoft print to PDF".
4.7.2015
 - palkanmaksajan tietoihin tulee nyt palkkalistan loppuun tulostuvan
  TyEL-palkan laskukaavaksi
    @153tttyel
  joka ottaa huomioon iät ja yrittäjyyden yms., eikä enää
    @104-@154eityel
17.6.2015
 - uutta yritystä perustettaessa näkyi edellisen käydyn yrityksen IBAN ja BIC; korjattu
9.4.2015
 - palkkojensyöttötilassa on nyt Määritä-valikossa uusi valintamahdollisuus
  "Lukitse palkanmaksukerta" / "Poista palkanmaksukerran lukitus"
8.4.2015
 - palkkalistassa sotupalkat yhteensä korjattu tilanteessa, jossa oli mukana
  lähdeverollisia palkansaajia, siten että otetaan huomioon ennakonpidätys-
  ikkunassa oleva rasti, onko sotunalainen
8.2.2015
 - lisätty pankkivapaapäivät vuosille 2017 ja 2018
 - vuosi-ilmoitus 2015:
    - muutettu suorituslajien tekstejä
      PT, YT, HT lisätty "ylijäämä"
      E4  - raj. verovelv. Muu osinko tai osuuskunnan ylijäämä
  Ilmoitin tunnistaa vuoden 2015 vuosi-ilmoitusten muodon 1.3.2015 alkaen
5.2.2015
16.1.2015
 - palkkalaskelman fonttikoko määräytyy nyt Määritä|Fontit -> Normaaliteksti
  kohdassa olevan valinnan mukaan
15.1.2015
 - SEPA-tilisiirron XML -toiminnossa on nyt uusi rastitusmahdollisuus:
  "kirjoitetaan tiedostoon myös saajan BIC, vaikka saajan IBAN olisi FI-alkuinen
  (rastita tämä mm. jos maksuliikenneohjelmanasi on OpusCapita)"
13.1.2015
 - lukitus-ikkunaa levennetty
 - testikäytössä-sana poistettu suorasiirron sisäänluvun valikkotekstistä
3.1.2015
 - kustannuspaikka-sarakkeeseen syötettäessä teksti muuntui nollaksi; korjattu
31.12.2014/2
 - verotilin tilanne -ikkunassa merityötulon osalta korjattu, mistä tietokannasta katsoo
31.12.2014
 - jos joulukuun lopussa tehtiin seuraavan vuoden tammikuun maksupäivälle
  palkanmaksukertaa, tyel-prosentit ym. eivät tulleet yli 53-vuotiaille
  olevan lukuarvon mukaan; korjattu
17.12.2014
 - omaraportti laskusäännöin yhteenvetona:
  sarakeleveydet määräytyvät nyt siten, että sarakkeiden
  otsikotkin mahtuvat kokonaisuudessaan näkyviin
10.12.2014/2
 - lähdeverollisen savamaksun prosentti otetaan nyt huomioon myös
  heti jo palkanmaksukertaa perustettaessa lähdeveroa pohjaksilaskettaessa,
  joten palkkalaskelmien tulostaminen heti antaa nyt saman tulosteen kuin
  jos palkkalaskelma tulostetaan vasta kun on kelattu ko. palkansaajan
  kohdalle ja tietoja ehkä syöteltykin
10.12.2014
 - vuoden 2015 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 57,10 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä perustettaessa 2,08 (vuoden 2015 arvo)
 - työntekijän TyEL-prosenteiksi laitettu vuoden 2015 arvot:
    - alle 53 vuotiaalle 5,7 %
    - 53 vuotta täyttäneelle 7,2 %
 - työttömyysvakuutusmaksun arvoksi laitettu vuoden 2015 arvot eli
  työntekijällä 0,65 % ja osaomistajalla 0,24 %
2.12.2014
 - ulosottotilityslista ja yleisemminkin omaraportti laskusäännöin yhteenvetona:
  sarakeleveydet määräytyvät nyt automaattisesti siten, että pisin tieto mahtuu
  sopivasti tulostumaan
27.11.2014
 - palkkalaskelmat sähköpostilla:
    - tauko määritettävissä -> helpottaa, ettei luulla roskapostiksi
    - pysähtymismahdollisuus pulmatilanteessa
25.11.2014
 - A-hinnan laskentakaavoissa on nyt tilaa 20 kaavalle entisen 10 sijaan
24.11.2014
 - A-hinnan laskentakaavoissa voi nyt käyttää myös kustannuspaikkamuuttujia
  @144kpXXX ja @142kpXXX
  joissa XXX on kustannuspaikan tunnus.
  Näin saat esim. erillisen palkanosan jaettua kustannuspaikoittain.
19.11.2014
 - tuo palkkatiedot ulkoa -toiminnossa:
  jos tuodaan samalle palkansaajalle usealle kustannuspaikalle
  saman koodin rivejä, niistä syntyy kullekin kustannuspaikalle eri rivit
18.11.2014
 - koulutuskorvaushakemus Työttömyysvakuutusrahastolle
    - koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joilla ei ole oikeutta
     koulutusvähennykseen elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain perusteella,
     eli esim. kunnat, seurakunnat, yliopistot, yhdistykset ja säätiöt
    - koulutuskorvausta voi hakea ensimmäisen kerran vuoden 2015 alussa,
     ja vähennys tehdään vuoden 2014 lopullista työttömyysvakuutusmaksua määritettäessä
    - koulutuskorvausta voi hakea osana palkkasummailmoitusta (TVRPALSU)
     tai erillisenä hakemuksena (TVRKOUKO)
    - ominaisuudet lisätty toimintoon Tulosta|Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR)
      - muokattu täplävalinnaksi "Palkkasummailmoitus (+ koul.korv.)
      - lisätty täplävalinta "Pelkkä koulutuskorvaushakemus"
      - lisätty tekstikentät
        - Keskimääräinen työntekijämäärä (esim. 3,33)
        - Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lkm
        - Työntekijöiden lkm, joilla yksi (1) koulutuspäivä
        - Työntekijöiden lkm, joilla kaksi (2) koulutuspäivää
        - Työntekijöiden lkm, joilla kolme (3) koulutuspäivää
      - lisätty rastitusmahdollisuus työantajan vakuutukselle
    - tiedostot lähetetään TVR:lle edelleen esim. Ilmoittimella
11.11.2014
 - merityötulon ennakonpidätyksen ja sotun maksupäivät korjattu
  Verotilin tilanne -ikkunassa ja Maksulappu verotilille -tulosteessa
6.11.2014
 - työttömyyspalkkatodistuksessa nyt yksi sarake 6 kk, ei 10 kk ajalta
25.9.2014
 - verovuoden 2015 ennakonpidätystietojen suorasiirtopyynnön luonti
  on nyt testattu Ilmoittimella
15.9.2014
 - Määritä|Nopeuttaminen -toiminto Yritysluetteloikkunassa:
  voit valita, jätetäänkö täydentämättä palkkarivien järjestys ja/tai
  tarkistuslaskematta ennakonpidätystiedot, kun avataan palkanmaksukerta
10.9.2014
 - BIC-muutosten HELSFIHH -> HELSFIHH / ITELFIHH / POPFFI22
  aiheuttamia ohjelmamuutoksia:
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on välillä
     3.11.2014 ... 6.2.2015, niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot
     ja vastaavat IBANit antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on 7.2.2015 tai myöhempi,
     niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot ja vastaavat IBANit
     antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH tai POPFFI22
 - saajan BIC ei enää mene SEPA-tilisiirron XML-tiedostoon, jos
  saajan IBAN on FI-alkuinen
4.9.2014
 - ennakonpidätystietojen suorasiirtopyynnön luonti on nyt
  ennakonpidätysvuoden 2015 mukainen
    - vuosiluku 2015
    - maksaja on etuuden maksaja -rastitusmahdollisuus
    - varatila sisältää nyt AsteriKK, missä KK on
     ohjelmaversion kuukaudennumero, esim. Asteri09
  HUOM! Ei ole vielä testattu Ilmoittimella
28.8.2014
 - pulma-ikkunassa näkyy nyt sen kansion nimi, johon ohjelma on asennettu
13.8.2014
 - palkansaajan lisääminen palkanmaksukertaan jälkikäteen ei onnistunut
  eräässä verkkoympäristössä; korjattu?
10.4.2014
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen ei enää tulostu 601 ja 602 nollina
  jos ilmoitus on ei-palkanmaksua-jaksolla -luonteinen
14.3.2014
 - palkanmaksukerran maksupäivää syötettäessä jumittui, jos vuosiluku oli
  esim. 20; korjattu
3.3.2014
 - vuosi-ilmoitus vuodelta 2014
    - normaalit vuosilukumuutokset ja ohjetekstimuutokset
    - uusi suorituslaji AR tullut ohjelmaan 4.12.2013
13.2.2014/2
 - käynnistyskuvakkeeseen P-kirjain
13.2.2014
 - jos palkansaaja ei ole TyEL-ikäinen, myös tttel-, ttlel-, tttael- ja ttvel-
  koodattujen rivien a-hinta menee nollaksi
 - palkkojensyöttötilassa palkansaajan hetun muuttaminen laukaisee nyt heti myös
  tttel-, ttlel-, tttael- ja ttvel-koodattujen rivien a-hinnan laskennan
12.2.2014
 - TyEL-vuosi-ilmoituksesta jäi joskus joku henkilö pois, jos ei sattunut olemaan
  [TyEL työsuhdetiedot]-taulukossa eri vakuutusnumerot aikajärjestyksessä; korjattu
7.2.2014
 - suorasiirrosta tuonnissa
    - freelancer-verokortin prosenttien tuonti korjattu
    - yhden tulorajan tuonti korjattu
30.1.2014
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn yhteissummien tarkistustulosteeseen
  lisätty huomautus, että summat eivät sisällä rajoitetusti verovelvollisia
20.1.2014
 - suorasiirron sisäänluvussa laskee nyt myös kohdalla olevan
  palkansaajan ennakonpidätyksen uudelleen
16.1.2014/3
 - suorasiirtopyynnössä type mismatch; korjattu
16.1.2014/2
 - suorasiirron sisäänluvussa
  - the field is too small to accept the amount of data -pulma; korjattu
  - cancel was selected -pulma; korjattu
  - siistitty Muistio-tulostetta tilanteessa, jossa henkilötunnusta ei löydy
16.1.2014
 - suorasiirrostatuonnin aikaleima ei enää tule palkkojensyöttötilan Lisätieto-
  ikkunaan vaan ainoastaan palkansaajakortiston Lisätieto5-kenttään
14.1.2014
 - palkkojensyöttötilan valikossa on nyt tekstit
    Tiedosto
    -> Ennakonpidätystietojen suorasiirto
        -> Tulosta suorasiirtovastaus Muistioon
        -> Asetukset
        -> Sisäänlue palkansaajakortistoon ja palkanmaksukertaan (testikäytössä)
 - suorasiirron asetuksissa voit valita, otetaanko kausikohtainen vai kumulatiivinen
  laskenta, jos A-vaihtoehtoja ei ollut ennestään käytössä ko. palkansaajalla
 - suorasiirron sisäänluvussa
   - jos
     verohallinnon suorasiirtovastauksessa on
     päätoimen verokortti mutta Asterissa sivutoimen suorituslaji
    taikka
     verohallinnon suorasiirtovastauksessa on
     sivutoimen verokortti mutta Asterissa päätoimen tms. suorituslaji
    ohjelma huomauttaa ja kysyy, tuodaanko verokorttitiedot silti
   - tulostuu Muistioon listaus
       - millaiset verokortit suorasiirtovastaus sisälsi
       - keille tuotiin verokorttitiedot
       - keille ei tuotu verokorttitietoja
13.1.2014
 - Tiedosto|Tuo ennakonpidätystiedot suorasiirrosta -toiminto (testikäytössä)
    - palkkojensyöttötilassa
       - tarkistaa, että tuot tiedot oikealle vuodelle
       - tarkistaa, ettet yritä tuoda tietoja tammikuulle, koska uudet verokortit
        astuvat voimaan helmikuun alusta
       - tuo verokorttitiedot palkkojensyöttötilaan mukana oleville palkansaajille
        ja palkansaajakortistoon kaikille palkansaajille
  Ohjelma kysyy varmistuksen, aiotko tuoda, koska vanhat prosentit tuhoutuvat.
  Kirjoittaa Lisätieto5/Muistio -kenttään tekstin, milloin verokorttitiedot on tuotu.
10.1.2014
 - uutta palkanmaksukertaa perustettaessa ja vanhaan palkansaajia lisättäessä
  ohjelma ottaa nyt huomioon Tyel/Tyött. omistajuus/velvollisuus-täplävalinnat
 - ttvel ja ttvael -koodit otettu palkansaajia palkanmaksukertaan nollatuin
  arvoin tuotaessa huomioon samaan tapaan kuin ennestään
  tttel, tttyel, ttlel jne. eli siten, että a-hinta nollautuu vaan ei kpl
9.1.2014
 - TVR-ilmoituksessa: jos lisänimi eli nimen täydenne on tyhjä, jää kohta 021
  nyt pois, jottei Ilmoitin huomauta sen tyhjyydestä
8.1.2014
 - suorasiirtopyyntö huomauttaa nyt, jos palkanmaksajan Y-tunnus puuttuu
  eikä enää anna run-time error invalid procedure call or argument -pulmaa
13.12.2013
 - suorasiirtopyynnön Peruuta-painike korjattu
 - suorasiirtovastauksen selväkielisessä Muistiossa näkyy nyt
  myös veronumero, jos se on pyydetty ja toimitettu
12.12.2013
 - palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö todettu toimivaksi eli
  saatu mielekkäät vastausaineistot verohallinnosta
 - palkansaajakortistossa uusi toiminto Tulosta|Ennakonpidätystietojen suorasiirtovastaus,
  jolla saat verohallinnosta noudetun aineiston selväkieliseksi
9.12.2013
 - palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto (testikäytössä)
   - suorasiirtopyynnöt on tehtävä 31.1.2014 mennessä, Verohallinnon suositus on 31.12.2013 mennessä
   - suorasiirtopyynnön voi tehdä palkansaajakortistossa Rivitila-ikkunasta tai Rajattu osakortisto -ikkunasta
   - ennakonpidätysvuosi on aina 2014
   - kaikille tulee aina sama tieto: kuukausipalkkaiset/tuntipalkkaiset/ei jakoa,
    joten käytä rajattua osakortistoa, jos haluat eri tiedon eri ryhmille
   - pyynnön laatu tulee Suorituslaji-kentän mukaan: päätoimi, merityötulo, sivutoimi
    oletusarvona on päätoimi
   - jos haluat tehdä veronumeropyynnön vain osalle palkansaajista,
    käytä rajattua osakortistoa
   - varatila on vapaasti käytettävissä, oletuksena AsteriKKPP (eli versiopäivä näkyvissä)
   - pyynnön voit tarkistaa esim. Ilmoittimella
   - pyyntö lähetetään esim. Ilmoittimella Katso-tunnuksin
5.12.2013
 - vuoden 2014 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 55,59 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä perustettaessa 2,14 (vuoden 2014 arvo)
 - työntekijän TyEL-prosenteiksi laitettu vuoden 2014 arvot:
    - alle 53 vuotiaalle 5,55 %
    - 53 vuotta täyttäneelle 7,05 %
 - työttömyysvakuutusmaksun arvoksi laitettu vuoden 2014 arvot eli
  työntekijällä 0,50 % ja osaomistajalla 0,19 %
4.12.2013
 - Rajoitetusti verovelvollisen verokortti ennakonpidätystä (ei lähdeveroa) varten
   - Lähdeverolain muutos (HE 80/2013) saattaa tulla voimaan 1.1.2014 alkaen
   - lähdeverollisten suorituslajien A1-A6, AS, AD lisäksi tulee uusi suorituslaji
    AR rajoitetusti verovelvollisen verokortti (ennakonpidätystä varten, ei lähdeverokortti)
  Jos suorituksensaaja esittää tällaisen verokortin, toimi Asteri Palkanmaksussa näin:
  (1) Valitse suorituslajiksi AR
  (2) Verokortti-ikkunassa valitse
    Ennakonpidätyksen laskentatapa "yksi raja (B)"
  -> Kausiveroilmoitukseen suorituslaji AR menee ennakonpidätyksen alle.
  -> Vuosi-ilmoituksessa suorituslaji AR menee rajoitetusti verovelvollisten ilmoitukseen.
12.11.2013
 - kahden vuoden raportissa @62 tulosti maksupäivän desimaalilukuna; korjattu
11.11.2013
 - SQL-kysely-ikkunassa Vastauksen käsittely -vaihtoehdot menivät
  tulostaulukon päälle; korjattu
8.11.2013
 - SQL-kyselyä laatiessasi voit nyt säätää näkyvissä olevan kyselyn fonttikokoa.
  Samoin kyselyn tekstikentän kokoa on kasvatettu, jotta kyselystä näkyy enemmän kerralla.
6.11.2013
 - konekielinen kausiveroilmoitus sisältää nyt tunnukset 601 ja 602,
  vaikka tieto niissä olisi nolla
1.11.2013
 - palkansyöttöikkunassa palkansaajia kelatessa saattoi palkkatietoja
  kopioitua toiselta palkansaajalta; korjattu
28.10.2013
24.10.2013/3
 - Työttömyysvakuutus/TyEL-täpliin lisätty "ei määritelty"-vaihtoehto, jolloin
  ohjelma ei muuta vähennettävien erien ikkunan kpl-sarakkeen lukuja.
  TVR-ilmoituksessa "ei määritelty" henkilö luetaan palkansaaja-asemaiseksi
  ilman että tarvitsee vaihtaa täplän paikkaa.
 - TVR-ilmoitukseen mentäessä mahdollisesti tulevan määrittelemättömyyshuomautuksen
  sanamuotoa muutettu
24.10.2013/2
 - TVR-ilmoitukseen mentäessä ohjelma tarvittaessa huomauttaa, että:
  "Palkanmaksuvuodessa on palkanmaksukertoja ja palkansaajia, joille
  ei ole käyty merkitsemässä osaomistajuus- tai ei-velvollisuus-täplää
  Asteri Palkanmaksun versiolla 11.10.2013 tai uudemmalla.
  Jos joukossa todellisuudessa on ei-työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia (esim. YEL)
  tai osaomistajia, käy laittamassa niille täplät kaikkiin tarvittaviin palkanmaksukertoihin."
24.10.2013
 - kun vanhaa aineistoa ensimmäisen kerran avataan 11.10.2013 tai uudemmalla
  versiolla, jossa on täplät omistajalle, osaomistajalle ja palkansaajalle
  TyEL:in ja työttömyysvakuutusmaksun prosentin automatisoimiseksi,
  ohjelma tutkii vanhasta aineistosta, onko siellä tttyel- ja tyött-
  koodattujen rivien kpl sellainen, että kyseessä olisi omistaja tai osaomistaja
  vai onko palkansaaja, ja vastaava täplä tulee nyt automaattisesti pohjaksi
23.10.2013/2
 - TyEL-työsuhdetiedoissa näytetään palkansaajan vakuutustiedot-taulukon
  tiedot nyt aina järjestettynä vanhimmasta uusimpaan vakuutukseen
23.10.2013
 - The INSERT INTO statement contains the following unknown field name: 'Työttömyysmaksuvelvollisuus'.
  pulma tehtäessä vuosi-ilmoituksen saajakohtaista erittelyä tai rajoitetusti verovelvollisten
  erittelyä; korjattu
21.10.2013
 - palkansaajaa vaihdettaessa edellisen palkansaajan ikä vaikutti jossain
  tapauksessa seuraavan palkansaajan TyEL-prosenttiin; korjattu
17.10.2013/2
 - Työttömyysvakuutusmaksu-kohtaan
    - lisätty otsikkoon TyEL
    - YEL-täplän teksti muutettu olemaan "ei velv. (esim. YEL)"
17.10.2013
 - Työttömyysvakuutusmaksu-kohdassa ei-velv.-täplän teksti muutettu YEL:ksi
  ja se vaikuttaa nyt myös TyEL-maksun kertoimeen, joka tulee tällöin nollaksi
11.10.2013/2
11.10.2013
 - uusi "Työttömyysmaksuvelvollisuus"-kenttä palkansaajakortistossa ja
  palkanmaksukertojen summa-taulukoissa
 - Palkkojensyöttötilassa uusi täplä, jolla voit palkanmaksukertakohtaisesti valita,
  onko työntekijä palkansaaja, osaomistaja vai ei työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen.
  Jos ollaan viimeisessä palkanmaksukerrassa, tieto tallentuu myös palkansaajakortistoon.
  Uutta palkanmaksukertaa perustettaessa tieto tulee pohjaksi palkansaajakortistosta.
 - uusi perusmääritystiedosto: ohjelmankansiossa on oletusdb.oma, jossa
  on vuosittaiset TyEL-prosentit alle ja yli 53-vuotiaille sekä
  vuosittaiset työttömyysvakuutusmaksuprosentit palkansaajille ja
  osaomistajille (alkuarvoina vuosien 2008-2013 arvot)
 - vähennettävät erät -ikkunaan tulee nyt TyEL-maksun kpl:ksi ikään
  sopiva maksuprosentti desimaalilukuna ja työttömyysvakuutusmaksun
  kerroin sen perusteella, onko työntekijä palkansaaja, osaomistaja
  vai ei työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen
 - Tulosta|Työttömyysvakuutusrahastolle palkkasummailmoitus ja ennakon hakemus/muutos
 - HUOM! Käy läpi vuoden 2013 aineistosi ja laita siihen täplä kohdalleen
     osaomistajille ja ei työttömyysvakuutusmaksuvelvollisille
 - lisätty pankkivapaapäivät vuosille 2015 ja 2016
19.9.2013
 - loputkin tällaiset kohdat korjattu:
  palkan osioiden vertailu -omaraportti ja muut palkansaajarajauksia
  sisältävät tulosteet tukevat nyt rajausehtoa myös tyyliin:
  "TyösuhdePäättyi  sisältää  2013"
11.9.2013
 - tiliöintitositteen sotu ottaa nyt huomioon myös kohdan
  "Oikaisut eli vähennykset sotu-maksusta (esim. KELA tai alueellinen maksuvapautus)"
  kunhan tiliöintitositteen määrittelyssä on sotun rivillä laskentajärjestyksenä "sotu"
29.8.2013
 - palkan osioiden jako osasiin -omaraportti ja muut palkansaajarajauksia
  sisältävät tulosteet tukevat nyt rajausehtoa myös tyyliin:
  "TyösuhdePäättyi  sisältää  2013"
12.7.2013
 - palkkalistojen yhdistelmään korjattu otsikkoteksti "Palkkajakso" -> "Palkanmaksukerta"
9.6.2013
 - palkanmaksuvuodet-ikkunassa on nyt kohdistin painikkeessa "Avaa palkanmaksukerta"
  mikäli ko. painike on näkyvissä
30.4.2013
 - joukkosähköpostituksessa .msg-tiedoston nimi ympäröity lainausmerkein,
  jotta toimii myös usean pilkulla erotetun meiliosoitteen tapauksessa
26.4.2013
 - SQL-tilaston luontiin mentäessä pulma
  Object variable or with block variable not set; korjattu
  Control array element .. doesn't exist; korjattu
12.3.2013
 - demo ja oppilaitosversio käännetty
11.3.2013
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn kohtaan 36 tulee nyt
  summa myös silloin, jos henkilö on alle 16 tai yli 68 vuotias
  ja jos suorituslaji on PY, YT, 1Y, 5Y eli lisätty ko. puuttuvat suorituslajit
  jotta ominaisuus olisi kaikilla tarvittavilla suorituslajeilla
  P, PY, PT, YT, 1, 1Y, P3, 2, 2Y, 5, 5Y
7.2.2013
 - valtion eläkelaki VaEL: nyt voit käyttää myös koodeja ttvael, eivael, eisotuvael
  jotka toimivat rinnakkain ennestään olemassa olevien ttvel, eivel, eisotuvel
  koodien kanssa
31.1.2013
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely:
    - jos useassa palkanmaksukerrassa oli sama maksupäivä, kohdan 36 luku saattoi
     tulla liian pienenä; korjattu
30.1.2013
 - lisätty ennakonpidätyksen varmistuslaskenta kohtaan, jossa käynnistetään
  palkkojensyöttötila ja kohtaan, jossa otetaan edellisvuotisia palkanmaksukertoja
  sellaisenaan pohjaksi
25.1.2013/2
 - TyEL-työsuhdetiedot-ikkunan Lisää vakuutustiedot-painikkeella saat nyt
  lisättyä uuden vakuutusnumeron kaikille, jos rastitat ao. valinnan
25.1.2013
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että tulostimenkysymisasetusta
  ei edes näytetä, jolloin asiaankuulumattomia tulostimia ei edes näytetä
24.1.2013
 - palkkakortti
    - "osajoukolle"-valikkoteksti tarkennettu olemaan "osalle tämänkertaisista"
    - tarjolla on nyt myös valinnat
        - koko palkansaajakortistolle
        - osalle palkansaajakortistosta
        - tänä vuonna mukanaoleville
        - osalle tämänvuotisista
21.1.2013
 - TyEL-vuosi-ilmoitus: jos palkansaajien joukossa oli kahta tai useampaa eri
  vakuutusnumeroa, vuosiansio saattoi tulla lasketuksi nollaksi; korjattu
18.1.2013
 - pulma-ikkunassa on nyt Leikepöydälle-painike
 - joukkosähköpostituksessa: tiedostonimiin ei enää tule erikoismerkkejä
16.1.2013
 - SEPA-maksussa pulma EndToEndId-kentän ollessa tyhjä; korjattu
5.12.2012
 - vuoden 2013 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 55,59 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä perustettaessa 2,04 (vuoden 2013 arvo)
4.12.2012
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn yhteissummien tarkistustuloste paperille:
  riville "14 lähdeverolliset.." tuli miinusmerkkisenä sellaisten ei-lähdeverollisten summa,
  joissa oli eisotu-koodi; korjattu
30.11.2012
 - kausiveroilmoituksen kohta 601 korjattu tilanteessa, jossa työkorvauksen yhteydessä oli
  vähennys ennen ennakonpidätystä
28.11.2012
 - vuosi-ilmoitus sähköisesti: winpl-kansion alle menevään ilmoitukseen juoksunumero korjattu
20.11.2012
 - object required -pulma rutiinista MDIForm:Load; korjattu
16.11.2012/2
 - varmuuskopioinnissa levykkeelle/a:-asemaan -vaihtoehto mainitaan nyt vanhentuneena tapana
 - eurolaskuri ja euromuuntovalikot poistettu
16.11.2012
 - merityötulo kausiveroilmoituksessa
    - merityötulo ilmaistaan suorituslajeilla 2 ja 2Y
    - merityötulo pitää perustaa eri palkanmaksukerraksi kuin tavallinen työtulo,
     tästä ohjelma myös tarvittaessa huomauttaa palkanmaksukertaa perustettaessa,
     suorituslajia vaihdettaessa ja kausiveroilmoitusta tulostettaessa
    - kausiveroilmoitustiedot paperille sisältää nyt tekstin "ilmoitus koskee merityötuloa",
     jolloin osaat rastittaa ko. kohdan verotili-palvelussa
    - kuukausi-ilmoittajalla merityötulon työnantajasuoritusten maksupäivä on
     kuukautta myöhemmin kuin tavallisen työtulon tapauksessa
    - sähköiseen kausiveroilmoitukseen menee ilmoitustunnus 5 = tavallinen työtulo
     tai 6 = merityötulo
    - jos tulostat palkkalistojen yhdistelmän/kausiveroilmoituksen tältä kuukaudelta,
     valitulta kuukaudelta tai valituilta palkanmaksukerroilta, ja jos mukana on
     sekä tavallisia että merityötulopalkanmaksukertoja, ohjelma tekee kummastakin
     ilmoitustunnuksesta erilliset paperitulosteet ja erilliset ilmoitustiedostot
15.11.2012
 - Sampo Pankki on nyt Danske Bank
26.10.2012/2
- SEPA-maksuissa â, ê, î, ô ja û eivät enää aiheuta hylkääntymistä
20.10.2012
 - Yritysluettelo-ikkunaan Määritä|Käyttäjäkohtainen levyasema -toiminnolla
  voit valita, mikä levyasemakirjain on mäpätty käyttäjäkohtaiseksi
  "omaksi" levyasemaksi esim. pilvikäytössä
27.8.2012
 - uutta yritystä perustettaessa ei tule enää ehdotukseksi
  malliyrityksen yhteystietoja
14.8.2012
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen menee nyt kohdat 609 ja 610 (sotu), vaikka
  olisivat nollaakin; paitsi jos kyseessä on ei-palkanmaksua-ilmoitus
1.8.2012
 - SEPA XML -tiedoston luonnin yhteydessä alle 0,01 euroa saavat tulivat mukaan yhteislukumäärään; korjattu
19.7.2012
 - SEPA XML -tiedoston luonnin yhteydessä jätetään nyt pois alle 0,01 euroa saavat,
  kun aiemmin oli nollaanvertaus, jolloin saattoi kummitella joku 0,00000001 euroa saava
5.7.2012
 - Class not registered...-pulma moduulista frmMeilaaBlat; korjattu
20.6.2012
 - 19.6.2012-versiossa sotunalaisen palkan ja sotun yhteissummat vaihtelivat
  palkansaajaa vaihdettaessa; korjattu
19.6.2012
 - jos palkansaaja oli lähdeverollinen ja ei-sotunalainen, palkanmaksukerran sotu yhteensä
  vaihteli riippuen siitä, oltiinko ko. palkansaajan kohdalla vai ei; korjattu
13.6.2012
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa palkansaajien taulukkoon tultaessa
  The INSERT INTO statement contains the following unknown field name:
  Lähdeverollisen savamaksun prosentti. Make sure you've typed the name
  correctly, and try the operation again.
  Korjattu.
8.6.2012
 - palkansaajakortistoon palkansaajaa lisättäessä ja OK-nappia painettaessa
    - jos syötät vain suomalaisen tilinumeron, IBAN ja BIC muodostuvat automaattisesti
    - jos syötät vain IBANin, BIC muodostuu automaattisesti
    - suomalaista tiliä ei enää tarkisteta eikä vaadita
29.5.2012
 - ..couldn't lock table ...summa... -pulma rutiinista SuorituslajiLisaaKentat, jos oli
  juuri perustettu palkanmaksukerta ja sitten siirryttiin palkanmaksuvuodet-ikkunaan
  esim. lukitsemaan palkanmaksukerta; korjattu
 - maksulappu verotilille -tulosteessa ei aina näkynyt vastaperustetun palkanmaksukerran
  sotun määrä mukana, tulostettiinpa suoraan valikosta tai Verotilin tilanne -ikkunasta; korjattu
21.5.2012/2
 - ..couldn't lock table Palkansaajat.. -pulma rutiinista SuorituslajiLisaaKentat; korjattu
 - palkanmaksuvuodet-ikkunassa ei näkynyt yhtään palkanmaksuvuotta, jos vuosia
  olisi ollut tasan yksi (esiintyi vain joissain tietokoneissa); korjattu
21.5.2012
 - object is invalid or no longer set -pulma rutiinista SuorituslajiLisaaKentat; korjattu
9.5.2012
 - rajoitetusti verovelvollisissa eli lähdeverollisissa:
    - verokortti-ikkunaan voit syöttää sava-maksun prosentin (vähintään 4 kk Suomessa työskenteleville)
    - sava-maksu lasketaan lisäyksenä Ennakonpidätys-kohdassa näkyvään lähdeveroon
    - sava-maksu tulee kausiveroilmoitukseen kohtaan 606 lähdeveron lisäksi
    - rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitukseen kohtaan 18 tulee lähdevero ilman sava-maksua
     ja kohtaan 24 tulee sava-maksu, nämä tulevat automaattisesti riippumatta ko. kohtien kaavoista
    - muuttuja @187 tulostaa palkansaajakortiston Lähdeverollisen savamaksun prosentin
    - muuttujat @140, @240 ja @340 tulostavat palkanmaksukertakohtaisen Lähdeverollisen savamaksun prosentin
8.5.2012/2
 - Jos TyEL-vakuutusnumerona on muu kuin numerolla alkava teksti, tulkitaan, että
  kyseessä on pätkätyön normaali työsuhteen päättyminen eikä synny turhaa
  D-tietuetta esim. vakuutusnumerolle xx-xxxxxx
8.5.2012
 - TyEL-vuosi-ilmoitus tekee nyt pätkätyöläisille kustakin pätkästä erillisen
  vuosiansioilmoituksen silloinkin kun työntekijä on tehnyt samalle työantajalle
  useita pätkiä vuoden mittaan.
  Syötä TyEL-työsuhdetietoihin TyEL-vakuutustietoihin pätkät esim. seuraavasti
   1.1.2012  90-1234567
   1.3.2012  xx-xxxxxxx
   1.5.2012  90-1234567
  jossa kyseinen työntekijä olisi ollut töissä 1.1.2012 - 29.2.2012
  ja sitten taas 1.5.2012 alkaen
25.4.2012
 - jos käytät vanhoja lähdeverollisten suorituslajimerkintöjä 14 ja/tai 22,
  kausiveroilmoitukselle tulee nyt kohta 605 oikein riippumatta verokortti-ikkunan
  sotunalaisuusrastin asennosta
25.3.2012
 - nippulähettäminen Ilmoittimella Verohallintoon (esim. tilitoimisto):
  Nyt voit lähettää samalla kertaa useita ilmoituksia Ilmoittimella Verohallintoon.
  Koskee kausiveroilmoituksen työnantajasuoritusten tietoja, työnantajan vuosi-ilmoitusta ja
  rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoitusta
   Tapa 1:
    - Jos tiedosto on jo olemassa, voit vastata, ettei tehdä vanhan päälle,
     jolloin ohjelma kysyy, tehdäänkö vanhan tiedoston jatkeeksi.
     Näin voit kerätä jatkeeksi kaikki tiedostot.
   Tapa 2:
    - Tee eri yritysten eri ajanjaksojen ilmoitukset c:\ilmoitin-kansioon.
     Kun kaikki ilmoitukset on tehty, valitse Tulosta|Niputa sähköiset ilmoitukset
     jolloin ilmoitukset yhdistyvät yhdeksi tiedostoksi esim. c:\ilmoitin\lahetys\nippu.nip,
     jonka voit lähettää Ilmoittimella Verohallintoon.
     Käytetyt osailmoitukset siirtyvät esim. c:\ilmoitin\osaset-kansioon.
15.3.2012
 - vuoden 2012 Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus ja rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset
   - rajoitetusti verovelvollisista muutoksia:
      - Suorituslajin selitettä on tarkennettu: A4 ja AD
      - uusi kohta 328: BIC-koodi SEPA-alueella suorituslajien S1 ja S3 osalta
      - jos palkanmaksajan Y-tunnus oli antamatta ja kysyttiin ja vastattiin, vastaus tallentuu nyt perustietoihin
14.3.2012
 - item not found in this collection -pulma uutta palkanmaksukertaa perustettaessa,
  jos mukana lähdeverollisia; korjattu
10.3.2012
 - vuosi-ilmoitusvalikkoon lisätty varoitus, jos ei olla viimeisessä palkanmaksukerrassa,
  koska mukaan tulee aina vain siihenastiset palkat
5.3.2012
 - zx-koodatut rivit nollautuivat aukiolevan palkansaajan kohdalta kun perustettiin
  uusi palkanmaksukerta; korjattu
2.3.2012
 - tuntipalkan johdannaisissa mahdollisuus rastittaa, että a-hinta viedään
  tarkemmin kuin kahdella desimaalilla
14.2.2012
 - palkansaajakortistossa uusi toiminto Muokkaa|IBANista BIC, jota voit käyttää esim.
  jos olet tuonut Excelistä palkansaajat IBANein mutta ilman BICejä
10.2.2012
 - virhepyydyksiä lisätty järjestyksentäydentämisrutiineihin ja 100-rivisyysrutiineihin
8.2.2012
 - Määritä|Verokorttikenttien lukitus -toiminnolla voit avata palkansaajakortiston
  verokorttitietokentät muokkaamista varten
7.2.2012
 - TyEL-vuosi-ilmoituksen vakuutusnumerorajauksessa poisjätetyt rivit näytetään
  nyt myös Muistiossa
5.2.2012
 - Muokkaa|Tuo Lisätieto edellisvuodesta -toiminto (uusi)
 - rajoitetusti verovelvollisten erittelyssä ohjelma kysyy nyt yhteyshenkilön nimen
  ja puhelinnumeron erillisessä ikkunassa, minkä perusteella tulevat kohdat 305 ja 336
3.2.2012
 - SEPA-XML-muodostuksessa:
    - kun vaihdat tililtä-täplän sijaintia, maksajan IBAN ja BIC vaihtuvat vastaavasti
    - jos on useita palkansaajia, joille maksettava summa on nolla, ohjelma huomauttaa
     nyt vain ensimmäisen tällaisen kohdalla
 - monien listausten otsikoissa on nyt IBAN ja BIC eikä enää pankki ja tili suomalaisessa muodossa
 - jos uuden palkanmaksukerran perustamisessa pohjana olevassa kerrassa on palkkaennakkoja, ohjelma
  kysyy, nollataanko ne ja yhdistetäänkö ensimmäiseen käytössäolevaan tiliin, vai jätetäänkö olemaan
 - uuden palkanmaksukerran luonnissa: jos rivit tuodaan oletusteksteistä ja jos oletusteksteissä
  on muuteltu rivien järjestystä ja jos järjestys on numeroitu epäjärjestykseen vaan ei järjestetty
  Järjestys-kentän mukaan, rivit tulivat esiintymisjärjestyksessä; korjattu tulemaan numerojärjestyksessä
2.2.2012
 - lähdeverovähennyksen määrä ja lähdeveron peruste tulostuvat nyt näkyviin
  lähdeverollisen ennakonpidätyslaskelmaan ja yhdistettyyn laskelmaan
 - SEPA-maksutiedoston nimi jätetään tarvittaessa isoiksikin kirjaimiksi
 - oletustekstien tuonti toisesta tietokannasta: rahapalkan rivit tuplaantuivat; korjattu
 - Kohtaa 670 ei enää tulosteta vuosiyhteenvedon paperitarkistustulosteeseen edes omaa
  tarkistusta varten. Verottajallehan sitä ei ole enää 2007 alkaen ilmoitettu.
28.1.2012
 - item not found in this collection -pulma perustettaessa uutta palkanmaksukertaa
  edellisvuoden perusteella; korjattu
 - TyEL-vuosi-ilmoituksessa lasketaan työansio nyt vain niiltä kuukausilta, jolloin
  palkansaaja on ollut TyEL-ikäinen
15.12.2011
 - rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen tiedostonimeksi ehdotetaan nyt
  raj-tarkenteista ja tiedostonimi tallentuu seuraavaa kertaa varten erillään
  yleisesti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen tiedostonimestä
 - selvennetty kehotusta mennä korjaamaan suorituslajit 14 ja 22 aidoiksi
  rajoitetusti verovelvelvollisten suorituslajeiksi palkkojensyöttötilaan
14.12.2011
 - tapahtumalajinkysymisikkuna ei poistunut näkyvistä vaikka painettiin OK; korjattu
 - uusi toiminto: Määritä|Korvaa suorituslaji
5.12.2011
 - vuoden 2012 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 54,08 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvo uutta yritystä perustettaessa 2,12 (vuoden 2012 arvo)
2.12.2011
 - uusia kenttiä:
    - Palkansaajat-taulukossa
      - Lähdeverovähennys
      - LähdeveroSotunalainen
      - Katuosoite asuinvaltiossa
      - Postinumero asuinvaltiossa
      - Kaupunki tai alue asuinvaltiossa
      - Asuinvaltiossa annettu verotunniste
      - Asuinvaltion maatunnus
      - Asuinvaltion nimi
      - Sukunimi
      - Etunimet
      - Veronumero
    - palkanmaksukertojen summa-taulukoissa
      - Lähdeverovähennys
      - LähdeveroSotunalainen
 - Sukunimi- ja Etunimet-kenttiä ei tarvitse välttämättä erikseen täyttää vaan
  palkansaajakortistossa on Muokkaa|Nimestä Sukunimi ja Etunimet -toiminto ja
  rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksen yhteydessä ohjelma tarkistaa
  ja täyttää ko. kentät sen mukaan, onko käyttäjän mielestä sukunimi alussa vai lopussa
 - palkansaajakortiston uusien kenttien muuttujat
      @96  Lähdeverovähennys
      @97  LähdeveroSotunalainen
      @98  Katuosoite Asuinvaltiossa
      @99  Postinumero Asuinvaltiossa
      @180 Kaupunki tai alue asuinvaltiossa
      @181 Asuinvaltiossa annettu verotunniste
      @182 Asuinvaltion maatunnus
      @183 Asuinvaltion nimi
      @184 Sukunimi
      @185 Etunimet
      @186 Veronumero
 - palkanmaksukertojen summa-taulukoissa
      @138 Lähdeverovähennys    (kumulatiivinen @238, ed.vuosi @338, @1038, @1238, @1338)
      @139 LähdeveroSotunalainen
 - uusia suorituslajeja: rajoitetusti verovelvollisten suorituslajit
    A1  - raj. verovelv. Palkka muulta kuin julkisyhteisöltä ja henkilöstörahaston rahasto-osuus
    A2  - raj. verovelv. Julkisyhteisön maksama palkka
    A3  - raj. verovelv. Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus
    A4  - raj. verovelv. Työkorvaus
    A5  - raj. verovelv. Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus
    A6  - raj. verovelv. Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus
    A7  - raj. verovelv. Ns. avainhenkilölain mukainen palkka
    A8  - raj. verovelv. Ulkomaiselta konserniyhtiöltä ulkomailla työskentelevälle, Suomessa vakuutetulle
    A9  - raj. verovelv. Ulkomainen vuokratyöntekijä, Suomessa enintään 6 kk
    AS  - raj. verovelv. Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio
    AD  - raj. verovelv. Johtajanpalkkio (johtokunta tms.)
    B1  - raj. verovelv. Julkisyhteisön maksama työeläke
    B2  - raj. verovelv. Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
    B3  - raj. verovelv. KELAn tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke
    B4  - raj. verovelv. Ansiotuloa oleva ostettu eläke
    B5  - raj. verovelv. Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke
    B7  - raj. verovelv. Muu eläke (liikennevakuutus/muu riskivakuutus)
    B8  - raj. verovelv. Pääomatuloa oleva ostettu eläke
    B9  - raj. verovelv. Vapaaehtoinen eläke, verotetaan pääomatulona 20 % korotettuna
    B0  - raj. verovelv. Vapaaehtoinen eläke, verotetaan pääomatulona 50 % korotettuna
    C2  - raj. verovelv. Talletuskorko
    C3  - raj. verovelv. Joukkovelkakirjalainan korko tai jälkimarkkinahyvitys
    C4  - raj. verovelv. Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto
    C5  - raj. verovelv. Muu korko
    C7  - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko
    D1  - raj. verovelv. Muu suoritus kuten stipendi, henkivakuutuskorvaus
    D2  - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto
    E1  - raj. verovelv. Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko
    E2  - raj. verovelv. Osinko, hallintarekisteröity, mutta hallitaan tilinhaltijan omaan lukuun
    E3  - raj. verovelv. Muu osinko, jos ao. osake hallintarekisteröity
    E4  - raj. verovelv. Muu osinko tai osuuspääoman korko
    E5  - raj. verovelv. Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut
    E6  - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko
    P4  - raj. verovelv. Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus
    P5  - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona
    P6  - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, verotetaan pääomatulona 20% korotettuna
    P7  - raj. verovelv. Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, verotetaan pääomatulona 50% korotettuna
    S1  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä
    S2  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko ..., jos saajana maksuasiamies
    S3  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sis. korko tai tuoton kokonaismäärä
    S4  - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin ..., jos saajana maksuasiamies
 - vuodenvaihdetulosteissa rajoitetusti verovelvollisten erittely
 - yleisesti verovelvollisten saajakohtainen erittely ei enää huomauta, että mukana on
  lähdeverollisia, vaan jättää ne pois
 - TyEL-kuukausi-ilmoituksessa Automation Error tai Method TrackDefault Failed,
  kun ensin työsuhdetiedoissa oli virheitä ja sitten ne korjattiin ja tulostettiin uudelleen;
  korjattu ja nyt annetaan paperitulosteen tulla vaikka työsuhdetiedoissa olisi virheitä
 - SEPA-tilisiirron nimen perään ei enää tule väkisin xml-tarkennetta
8.11.2011
 - Maksulistan pankkiviivakoodi
    - asetuksissa voit määrittää, montako pankkipäivää ennen palkanmaksupäivää
     tarjotaan viivakoodin eräpäiväksi
    - eräpäiväehdotus varmistetaan vielä tulostuksen yhteydessä käyttäjältä
7.11.2011
 - Tulosta yksitilisiin maksulistoihin myös pankkiviivakoodit -
  määritysmahdollisuus maksulistan asetukset -kohdassa.
  Eräpäivänä viivakoodissa on palkanmaksupäivää edeltävä pankkipäivä.
31.10.2011
 - SEPA XML-maksutiedoston luonnissa älykäs pankkipäivänetsintä:
    - olettaa, että pankkipäiviä eivät ole lauantai, sunnuntai,
     uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vappu,
     helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä
    - edellämainituista vuosittain vaihtuvat juhlapäivät otettu huomioon vuosilta 2011-2014
    - oletukseksi tulee em. ehdot täyttävä palkkapäivää edeltävä pankkipäivä
    - jos syötät em. ehtojen kannalta epäsopivan päivän, ohjelma huomauttaa
28.10.2011
 - SEPA-maksutiedoston luonnissa: jos et tallenna vanhan päälle, ohjelma
  tarjoaa mahdollisuutta tallentaa vanhan jatkeeksi
26.10.2011
 - maksulappu verotilille: otsikossa nyt myös maksajan IBAN ja BIC
19.10.2011
 - Muistio-tyyppisten kenttien monirivinen muokkaus on nyt kätevästi mahdollista
  kortisto-työvaiheiden Selaustila-ikkunassa
18.10.2011
 - konekielisessä kausiveroilmoituksessa voit nyt rastittaa, että
  Ilmoitin käynnistetään nettiselaimeen ja että ilmoitustiedoston
  nimi kopioidaan leikepöydälle, josta se on näppärää liittää Ilmoittimeen
28.9.2011/4
 - jos aputiedosto KEYSTA32.OCX puuttuu tai ei ole kunnolla rekisteröity,
  tulee suomenkielinen ilmoitus, sammuu Asteri Palkanmaksu ja käynnistyy
  tukisivu, josta voit asentaa tarvittavan päivityspaketin 1.B. tai 5.A.
28.9.2011/3
28.9.2011/2
28.9.2011
27.9.2011
 - jos tulostuspäivä ja Y-tunnus on pyydetty tulostumaan, ne tulevat
  joka tulosteeseen myös tulostenipussa
24.9.2011
 - uusi toiminto kortistoissa: Muokkaa|Korvaa enter ja sarkain tyhjällä,
  jolla saat tekstikentistä (ei muistiokentistä) pois niihin vahingossa
  joutuneet sarkain- ja rivinvaihtomerkit, jotka voisivat häiritä
  kortiston aakkostumista
22.9.2011
 - Kun syötetään suomalainen tilinumeromuoto tai IBAN, ohjelma täydentää vastaavan
  IBANin, suomalaisen tilinumeromuodon, pankin nimen ja BICin.
  Toimii palkansaajakortiston ja pikakortiston Rivitila- ja Selaustila-ikkunoissa.
13.9.2011/2
 - Run-time error 53. File not found -pulma joukkosähköpostissa,
  jos blat.exe:ä ei ollut lainkaan; nyt huomauttaa punaisella suomeksi
13.9.2011
 - palkkalaskelmat joukkosähköpostina:
    - jos haluat saman viestin (palkkalaskelman) menevän useaan meiliosoitteeseen,
     syötä ko. meiliosoitteet palkansaajakortiston Sähköposti-kenttään
     pilkulla erotettuina
    - ääkköspulmien korjaus: ohjelma huomauttaa punaisella, jos Sinulla on vanhempi
     kuin vuoden 2011 blat.exe ja huomautusta painamalla pääset tukisivulle päivittämään blatin
    - skandien esitysmuotovaihtoehtotäplät poistettu, koska blatin päivitys korjaa ääkköset
10.9.2011
 - palkkalaskelmat sähköpostilla
    - lähettää sähköpostia vain niille, joiden tämänkertaiset palkkasummat eri kuin nolla
     eli voit ottaa palkanmaksukertaan mukaan kaikki palkansaajat, vaikket kaikille maksakaan
7.9.2011
 - palkansaajan tietojen syöttöikkuna palkkojensyöttötilassa herjasi tietoja muokattaessa
  turhaan, että henkilötunnus esiintyy jo kortistossa; korjattu
26.8.2011
 - palkansaajakortiston Rivitila- ja Selaustila-ikkuna sekä joukkosähköpostitus
  tarkistavat, ettei sähköpostiosoitteessa ole skandinaavisia eikä aksentillisia merkkejä
6.8.2011
 - Tietoja-ikkunasta poistettu Atsoftin fax-numero
29.7.2011
 - Jos ep-jakaja oli 13, tulostui palkkakaudeksi ??
  Nyt tulostuu "Neljä viikkoa"
27.5.2011
 - palkanmaksukerran poistaminen korjaa nyt myös kumulatiivisen laskennan ja
  portaikkoverokorttilaskennan aloituspalkanmaksukerrat oikeiksi eli
  ne ennakonpidätysikkunan alaspudotuslistat eivät mene tyhjiksi
 - Syntax error (missing operator) in expression. -pulma lisättäessä palkansaajakortistoon
  uutta palkansaajaa selaustila-ikkunassa, kun ID oli tyhjä; korjattu siten, että
  ohjelma käskee painamaan ensin Lisää-painiketta
23.5.2011
 - Syntax error (missing operator) in expression. -pulma lisättäessä palkansaajakortistoon
  uutta palkansaajaa, esiintyi jossain käyttöympäristössä; korjattu
18.5.2011
 - maksulappu verotilille ei jossain tapauksessa ottanut sotumaksussa huomioon
  tuoreimpia syötettyjä palkkatietoja; korjattu
11.5.2011
 - SEPA-tilisiirron xml-tiedoston luonnissa on nyt aidosti mahdollisuus ohjata tiliotteelle
  näkymään jokainen palkansaaja erillään. Tällöin SALA-koodi ei ole käytössä ja BatchBooking=false.
  Toinen vaihtoehto on ohjata maksut näkymään vain könttäsummana (SALA-koodi käytössä ja BatchBooking=true)
 - joukkosähköpostituksessa syöttötiedot tallentuvat nyt aina meilaa.oma-tiedostoon yrityksen kansioon
4.5.2011
 - oppilaitosversio ja demoversio käännetty
18.4.2011
 - vuosi-ilmoitus 2011
    - kohtaan "48 Työsuhdematkalippu palkaksi katsottu määrä" lisätty oletuskaava ¤711
    - oletusjohdannaiskaava @711 on nyt @254lippu+@254lipputt
    - kohtaan "49 Työsuhdematkalippu verovapaa edun määrä" lisätty oletuskaava ¤254lippuv
14.4.2011/2
14.4.2011
 - uusi toiminto Yritysluettelo-ikkunassa
  Tiedosto|Korjaa|Kaikkialle maksimirivimäärä
  jolla saat täydennettyä palkanosat 20-rivisiksi ym.
  jos ovat katkenneet esim. vain muutaman rivin pituisiksi
6.4.2011
 - Neljännesvuodelta tulostettaessa
  Tulosta|Kausiveroilmoitus ja maksutiedot ja
  Tulosta|Konekielinen kausiveroilmoitus
  tuottivat yhden kuukauden luvut; korjattu
5.4.2011
 - omaraportti laskusäännöin yhteenvetona Exceliin sallii nyt tehdä useita
  peräkkäisiä raportteja Exceliä sammuttamatta tai uudelleennimeämättä
  eikä tule Permission denied -pulmaa
4.4.2011
 - palkkalaskelmat joukkosähköpostina: viesti lähtee myös silloin, kun
  palkansaajan nimessä on aksentillisia isoja kirjaimia, esim. Ü
28.3.2011
 - uusi palkanosasen koodi "eisava"
  "eisava"-alkuisia koodeja voit käyttää suorituslajien 6, 7M ja 7N yhteydessä
  16-68 -vuotiaalla palkansaajalla ilmoittamaan, että kyseinen palkkarivi ei kuulu
  sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen eli ko. summa menee
  vuosi-ilmoituksen kohtaan 36
  Alle 16- ja yli 68-vuotiaalla suorituslajin 6, 7M ja 7N summat menevät kokonaan kohtaan 36
25.3.2011
 - työnantajan vuosi-ilmoitus 2011, kohta 36:
  Palkkaerät, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen:
  Ohjelma laskee nyt luvun automaattisesti katsoen, onko palkansaaja ollut
  maksukuukautena sotu-ikäinen (16-68 -vuotias) ja onko mahdollisia eisotu-koodeja
  Koskee suorituslajeja P, PT, 1, P2, P3, 2, 5, 5Y, H, HT, H2, H3, H4, H5, H6, 7Q, 7M, 7N, 6
24.3.2011
 - TyEL-vuosi-ilmoituksessa: palkattomia jaksoja ei enää ilmoiteta, jos
  kohdekausi on 1.1.2012 tai myöhemmin. Jos maksupäivän vuosi 2012 tai suurempi
    - työsuhdetiedoissa ei enää näy palkattomien jaksojen taulukkoa
    - TyEL-vuosi-ilmoitustiedostoon ei enää mene C-tietueita
23.3.2011
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena oleva palkka on nyt
  korjattu olemaan sosiaaliturvamaksun alainen palkka eli siihen ei
  kuulu ei-sotunalaiset suorituslajit eikä eisotu-koodatut palkanosaset
22.3.2011
 - TyEL-työsuhdetietojen syöttämisessä: palkattomat jaksot -taulukossa
  ei enää pääse muokkaamaan Syy-kenttää kuin valitsemalla paikallisvalikosta
  jonkin luettelon mukaisen syyn
 - SEPA-tilisiirron XML-tiedoston nimeämisessä on nyt Selaa-painike
 - jos yrität syöttää palkansaajakortistoon henkilötunnuksen, joka jo esiintyy
  kortistossa, tulee nyt huomautus
17.3.2011 / 2
 - SEPA XML-maksutiedostoon menee nyt saajan IBAN ja BIC suuraakkosin, vaikka
  olisi vahingossa syötetty palkansaajakortistoon pienin kirjaimin
17.3.2011
 - TyEL-vakuutusnumeroon saattoi jäädä loppuun tyhjiä merkkejä, jolloin ohjelma
  herjasi, että vakuutusnumero yli 11-merkkinen. Nyt tyhjät merkit lyhenevät
  automaattisesti pois, kun käväiset työsuhdetietojen syöttöikkunassa tai kun
  teet TyEL-kuukausi-ilmoitusta tai TyEL-vuosi-ilmoitusta.
2.3.2011
 - Muut listaukset (oma raportti) | Palkanosat laskusäännöin:
  jos tulostetaan vain Exceliin, ei kysy kirjoitinta, joten vältytään
  Automation error -pulmalta
17.2.2011
 - osakortistoonrajausikkunassa on nyt vinkki LIKE-operaatorin käyttöön
7.2.2011
 - tulostimenvalintaikkunan vinkkitekstejä selvennetty
4.2.2011
 - jos konekielisessä kausiveroilmoituksessa kaikki luukut ovat nollia,
  ohjelma tekee nyt konekielisen "ei-palkanmaksua-jaksolla"-ilmoituksen
  eli ilmoittaa kohdat 054, 055, 056 ja 057
2.2.2011
 - vuosi-ilmoituksen yhteenvedon sotu-vähennykset yhteensä:
  ehdotukseksi tulee nyt aina palkkojensyöttötilassa syötetyt yhteensä
 - yritystä perustettaessa pohjaksi saattoi jäädä ehdotukseksi
  edellisen yrityksen vuosi-ilmoituksen yhteenvedon tiedot 631 ja 650; korjattu
 - TyEL-vuosi-ilmoituksessa: jos palkansaajan vakuutusnumero on syöttämättä,
  esim. jos kyseessä vakuuttamaton palkkionsaaja, ei enää tule pulmailmoitusta eikä
  ohjelma vaadi vakuutusnumeroa vaan jättää ko. palkansaajan pois ilmoituksesta
1.2.2011/2
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaista erittelyä tehtäessä:
  kaavaikkunassa puhelinedun kaavaluukku oli osittain painikkeen takana; korjattu
 - yritystä vaihdettaessa pohjaksi saattoi jäädä ehdotukseksi
  edellisen yrityksen vuosi-ilmoituksen yhteenvedon tiedot 631 ja 650; korjattu
1.2.2011
 - palkkalaskelman viivat tulostuivat katkoviivoina, kun käytössä Windows 7 ja pdfCreator; korjattu
 - mahdollisten valkoisten palkkien tulostuminen tekstin ympärille estetty
27.1.2011
 - TyEL-vuosi-ilmoituksessa vinkkiteksti on nyt:
  "ansiot koko vuodelta sekä työsuhdetiedot jaksolta",
  koska käytännössä ilmoitetaan usein kerralla koko vuoden työsuhdetiedot.
  Ellei ole ilmoitettu aina neljännesvuosittain, jolloin tähän 1.10.VVVV - 31.12.VVVV
14.1.2011
 - tulostimenkysymisikkunassa on nyt Ominaisuudet-painike
13.1.2011
 - TyEL-vakuutusnumeron on oltava muotoa 99-9999999A tai nnnnn-nnnnt, joten
  ohjelma huomauttaa nyt, jos yrität syöttää tai ilmoitustiedostoon viedä
  yli 11 merkin pituisen vakuutusnumeron
 - SEPA-tilisiirron XML-tiedoston luonnissa on nyt BatchBooking:in kohdalla
  Huomautus, että täplävalinnat eivät välttämättä vaikuta tiliotteeseen, koska
  pankki saattaa palkkasalaisuuden vuoksi näyttää palkat aina vain yhteissummana
7.1.2011
 - jos tulostimenkysyminen ei ole päällä, ohjelma tulostaa aina Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma ehdottaa tulostettavaksi Windowsin oletustulostimelle
2.1.2011
 - jos Windowsin oletustulostinta vaihtaa kesken ohjelman, seuraava tuloste
  ehdotetaan meneväksi ko. uudelle oletustulostimelle
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentiksi tuli edellisen vuoden prosentti,
  jos perustettiin ensimmäinen palkanmaksukerta edellisvuoden perusteella; korjattu
30.12.2010
 - ei kysynyt tulosteiden kpl-määrää, kun oli tulostimen kysyminen päällä; korjattu
15.12.2010
 - object required -pulma tulostettaessa tiliöintitosite, kun laskentajärjestyksenä
  esiintyi "sotu"; korjattu
13.12.2010
 - SEPA XML maksutiedostossa jätetään automaattisesti pois aksentit yms.
  myös isoista alkukirjaimista, esim. Ü tulee muodossa U
  eli ei aiheuta aineiston hylkääntymistä
8.12.2010
 - sotu ehdotetaan maksettavaksi vuodesta 2011 alkaen vain niistä, jotka ovat
  täyttäneet edellisessä kuussa vähintään 16 vuotta mutta enintään 67 vuotta
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun teksti tulostuu palkkalaskelmaan,
  ennakonpidätyslaskelmaan ja/tai yhdistettyyn laskelmaan vai silloin, jos
  henkilö on ko. kuussa sotu-ikäinen
 - yhdistetyn laskelman yläosassa Pankki + tili saattoi mennä maksupäivän päälle; korjattu
 - ei kysy enää verotilin viitenumeroa vaan käyttää vuoden 2010 tai jos sitä ei ole niin
  uudempaa viitenumeroa seuraaville vuosille
29.11.2010
 - joissakin paperitulosteissa tekstit alkoivat heti vasemmasta reunasta; korjattu
 - kirjoitinta kysyttäessä ei joskus löytänyt oletustulostinta vaan tarjolle tuli
  aakkosissa ensimmäinen tulostin; korjattu
26.11.2010
 - oletuskirjoitin ei enää muutu, kun tulostin kysytään joka tulosteen yhteydessä
25.11.2010
 - SEPA-maksun XML:n muodostuksessa tarkistaa, että maksajan BIC,
  Y-tunnus ja SEPA-maksupalvelutunnus on annettu sekä poistaa
  näistä mahdolliset alku- ja lopputyhjät
24.11.2010
 - vuosi-ilmoitus 2011
   - ei poistukaan työsuhdematkalipun kohdat 148 ja 149
19.11.2010
 - vuosi-ilmoitus 2011
   - poistuu suorituslaji P2 - urheilijan palkka (ei sotun alainen)
   - uusi suorituslaji PU - urheilijarahastosta maksettava palkka (ei sotun alainen)
   - poistuu kohdat 148 ja 149 ja tilalle tulee kohta 147 Työsuhdematkalippu
17.11.2010
 - jos palkansaajan IBAN oli tyhjä, huomautti virheestä
  palkansaajan tietojen ikkunasta poistuttaessa: nyt ei huomauta
 - ohjelma tarkistaa, että palkansaajan suomalainen tilinumero ja IBAN
  vastaavat toisiaan: palkansaajakortiston rivitilassa ja selaustilassa
  sekä palkkojensyöttötilan palkansaajan tietojen syöttöikkunassa
  ja tarvittaessa muuttaa numerot luottaen jompaankumpaan
12.11.2010
 - vuoden 2011 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 52,49 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,12 (vuoden 2011 arvo)
 - työnantajasuorituksen maksutiedoissa siirretty vapaakenttiä oikeammalle,
  jotta verohallinnon IBAN mahtuu aina hyvin tulostumaan
 - työnantajasuoritusten tietojen määrittelyikkunaa korotettu, jotta alhaalla
  näkyisi satunnaismaksajan Y-tunnus-valinnat, joita voi tarvita vanhaa,
  ennen vuotta 2010 ollutta aineistoa tutkittaessa
8.11.2010
 - Tulosta|Konekielinen kausiveroilmoitus -toiminto ei jossain tapauksessa tulostanut,
  jos oli juuri vaihdettu maksupäivän kuukautta tai vuotta vaihtamatta palkansaajaa
  tai muulla tavoin tallentamatta; korjattu
4.11.2010
 - sotu-maksun sentinpyöristys saattoi kasaantua Verotilin tilanne -ikkunassa ja
  Maksulappu verotilille -tulosteessa, jos kuukaudessa oli useita palkanmaksukertoja
    - suoraan valikosta tulostettava Maksulappu verotilille; korjattu
    - verotilin tilanne -ikkunassa Työnantajamaksut-taulukossa sotu nyt 4 desimaalilla
    - verotilin tilanne -ikkunassa Vertaa verotiliotteeseen -taulukossa sotu nyt korjattu
3.11.2010
 - matalapalkkatuki käytössä 31.12.2010 asti
    - Tiedosto|Matalapalkkatuki-toiminto ei käynnisty, jos verovuosi 2011 tai suurempi
    - kausiveroilmoituksessa työnantajasuorituksissa kohdevuodesta 2011 alkaen
      - lisätty tieto  042 Yhteyshenkilön puhelinnumero
      - poistettu tieto 603 Ennakonpidätyksestä vähennettävä matalapalkkatuki
      - poistettu tieto 604 Maksettava ennakonpidätys
      - poistettu tieto 607 Lähdeverosta vähennettävä matalapalkkatuki
      - poistettu tieto 608 Maksettava lähdevero
28.10.2010/3
 - SEPA XML maksutiedostossa jätetään automaattisesti pois aksentit yms.,
  eli esim. é esiintyy e:nä eli ei aiheuta aineiston hylkääntymistä
28.10.2010/2
 - SEPA XML maksutiedostossa MsgId ja PmtInfId sisältävät nyt alussa 2-,
  josta tunnistaa, että aineisto on tuotettu Asteri Palkanmaksulla
28.10.2010
 - SEPA XML maksutiedostossa MsgId ja PmtInfId sisältävät nyt myös yrityksen y-tunnuksen,
  jotta eri yrityksille tehdyissä aineistoissa ei tulisi samoja tunnuksia
27.10.2010
 - palkkalaskelmat joukkosähköpostina: sähköpostit lähtevät nyt normaalisti myös silloin
  kun palkansaajan nimessä on ääkkösiä/skandeja åäöÅÄÖ
26.10.2010
 - object required -pulma tuotaessa palkkatiedot ulkoa Tarkennuksia-ikkunaan; korjattu
21.10.2010
 - file already open -pulma rahapalkkaikkunaan syötettäessä; korjattu
18.10.2010
 - SEPA-tilisiirron XML-maksutiedoston syöttöikkunassa ohjelma poistaa
  IBANin, BICin ja Y-tunnuksen alussa ja lopussa mahdollisesti olevat välilyönnit
3.10.2010
 - invalid procedure call or argument muutettaessa rahapalkka-ikkunan kokoa; korjattu
27.9.2010
 - palkkojensyöttötilassa palkansaajan perustietojen ikkunassa
  ja palkansaajakortistossa palkansaajan tietojen lisäysikkunassa
  on nyt myös IBAN ja BIC näkyvissä ja muokattavissa
9.9.2010
 - SEPA-maksun saajan BIC on nyt ilman CmbndId-elementtiä
8.9.2010
 - tiliöintitositteen määrittelyikkunassa uusia toimintoja:
    - kopioi leikepöydälle
    - liitä leikepöydältä
    - tyhjennä koko taulukko
  Vinkki: Näiden avulla voit tehokkaasti muokata tiliöintitositetta välillä esim. Excelin puolella
3.9.2010
 - SEPA XML -maksutiedostossa korjattu NbOfTXs oikeaksi silloinkin, kun
  palkanmaksukerrassa on mukana henkilöitä, joille ei makseta mitään tällä kertaa
  tai kun jonkun palkansaajan IBAN puuttuu tai on virheellinen
2.9.2010/2
 - palkkalaskelma joukkosähköpostina
    - windows-skandeissa otsikko jäi asettamatta; korjattu
2.9.2010
 - palkkalaskelma joukkosähköpostina
    - valintamahdollisuus, muunnetaanko å ä ö DOS-merkeiksi tai korvataanko merkeillä a a o
     vaikuttaa nyt myös viestin otsikkoon
30.8.2010
 - palkkalaskelma joukkosähköpostina
    - valintamahdollisuus, muunnetaanko å ä ö DOS-merkeiksi tai korvataanko merkeillä a a o
     Näitä vaihtoehtoja kannattaa kokeilla, jos on pulmia ääkkösten näkymisen kanssa.
    - jos kaikki palkkalaskelmat lähetetään samaan sähköpostiosoitteeseen, esim. johtajalle,
     niissä näkyy nyt silti viestissä kunkin palkansaajan nimi oikein
21.8.2010
 - maksulistaan IBAN ja BIC
    - saajan pankkitili tulostuu nyt joko kansallisessa muodossa tai IBANein ja BICein
     sen mukaan kuin olet määritellyt kohdassa Tulosta|Maksulista|Asetukset
    - maksajan pankkitileiksi otsikkoriville tulostuu ne nimitykset, jotka olet
     määritellyt kohdassa Määritä|Palkanmaksajan tiedot|Nimitys maksulistassa
     tai jos olet jättänyt ko. nimityksen tyhjäksi, tulostuu kansallinen tilinumero
    - maksulista yhdestä tilistä paperille tulostaa kuitenkin otsikkoriville
     maksajan IBANin ja BICin
18.6.2010
 - palkkalaskelmaan saadaan tulostumaan nollasummaisia rivejä, jos selitteessä on euron merkki,
  esim.jos selitteenä lukee "Palkkio €" niin rivi tulostuu, vaikka kpl olisi nolla
 - maksulista pankille / tili1 tulostaa otsikoihin maksajan IBAN ja BIC
3.6.2010
 - SEPA XML maksuaineistossa Document tuli usealle riville; muutettu yhdeksi riviksi
2.6.2010
 - kausiveroilmoitus neljännesvuodelta: kun ohjelma kysyy, monesko neljännesvuosi,
  pääset peruuttamaan tulosteen/ilmoitustiedoston painamalla Cancel tai
  antamalla vastaukseksi tyhjän
28.5.2010
 - verohallinnon IBAN ja BIC
    - ovat syötettävissä/muodostettavissa toiminnossa Määritä|Työnantajasuoritusten tiedot
    - tulostuvat kohtiin
        - tiedot työnantajasuoritusten maksamista varten
        - maksulappu verotilille
 - palkanmaksajan perustietojen ikkuna perustamisvaiheessa ja käyttövaiheessa
  sisältää nyt -> painikkeet, joilla saat laskettua IBANin ja BICin
  suomalaisen tilinumeron perusteella
 - palkanmaksajan perustietojen ikkuna perustamisvaiheessa muutettu
  olemaan samanlaisempi kuin Määritä|Palkanmaksajan tiedot, eli lisätty
    - IBAN ja BIC 3 kpl
    - Näytä koodivinkkinettisivu -painike
26.5.2010/2
 - SEPA XML SALA-koodilla korjattu
    - saajan osoiterivejä
    - henkilötunnusriviä
    - CtgyPurp-riviä
26.5.2010
 - demo- ja oppilaitosversio käännetty
16.5.2010
 - matemaattinen-laskentajärjestys ei enää pyöristä välivaiheita kahden desimaalin
  tarkkuuteen, joten tulos on vertailukelpoinen esiintymis-laskentajärjestykseen
6.4.2010
 - konekielinen kausiveroilmoitus: 604:0 tulostuu vain jos 603 tai 602 annettu
1.4.2010 / 2
 - konekielinen kausiveroilmoitus: 608:0 tulostuu vain jos 606 tai 607 annettu
31.3.2010
 - konekielinen kausiveroilmoitus kuukaudelta otti matalapalkkatukena
  vähennettävän ennakonpidätyksen ja lähdeveron nollana; korjattu
24.3.2010
 - palkansaajakortiston toiminto Tiedosto | Tuo ed.vuoden palkansaajia | Kaikkine tietoineen
  ei tuonut YEL-työtulon jälkeisiä loppuja kenttiä; korjattu
10.3.2010
 - kausiveroilmoitus neljännesvuodelta: matalapalkkatuki tuli vain yhdeltä kuukaudelta; korjattu
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen tulee nyt myös kohta 608 arvolla 0, jos
  matalapalkkatukea oli niin paljon, että lähdevero meni nollille
9.3.2010
1.3.2010 / 2
 - vuosi-ilmoitus vuodelta 2010
    - uudet suorituslajit
        PT työpanokseen perustuva osinko (palkkaa)
        HT työpanokseen perustuva osinko (työkorvausta)
        YT YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko (palkkaa)
    - muuttunut suorituslajin selite
        H5 yleishyödyllisen yhteisön maksama korvaus
1.3.2010
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen tulee nyt myös kohta 604 arvolla 0, jos
  matalapalkkatukea oli niin paljon, että ennakonpidätys meni nollille
16.2.2010
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen tulee nyt myös alle euron suuruiset rahasummat ilman etunollia
5.2.2010
 - verotilin tilanne -ikkuna testikäytössä
4.2.2010
 - verotilin tilanne -ikkunassa:
    - lähdevero (suorituslajit 14 ja 22) tulee nyt erillään ennakonpidätyksestä
 - maksulappu verotilille:
    - lähdeverolle on oma paikkansa
    - ikkunassa luvut ovat nyt oikealle tasattuina
    - ikkunassa käyttövinkit
3.2.2010 / 2
 - verotilin tilanne -ikkunassa:
    - jos usealla palkanmaksukerralla on maksupäivä samassa kuussa,
     ennakonpidätys ja toisaalta sotu tulevat nyt yhteenlaskuna myös
     ilmoitusjakson ollessa kuukausi
    - ennakonpidätyksessä otetaan huomioon nyt matalapalkkatuen määrä
    - sotu-maksussa otetaan huomioon nyt sotu-maksusta tehdyt vähennykset
 - maksulappu verotilille:
    - ennakonpidätyksessä otetaan huomioon nyt matalapalkkatuen määrä
    - sotu-maksussa otetaan huomioon nyt sotu-maksusta tehdyt vähennykset
3.2.2010
 - kausiveroilmoitus paperille ja sähköiseen tiedostoon:
  kohtaan 609 Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat
  tulee nyt mukaan myös lähdeverolliset sotunalaiset eli suorituslaji 14
28.1.2010
 - Tulosta|Maksulappu verotilille -toiminto
 - Verotilin tilanne -ikkunassa Tulosta maksulappu -painike
 - Verotilin tilanne -ikkunassa yhteissaldojen laskennassa nyt mukana myös sentit
27.1.2010
 - tas-tilisiirrossa joskus kaikki tekstit tulostuivat vasemmasta reunasta alkaen; korjattu
 - satunnaisesti saattoi jäädä maksetaan tililtä -kohta tyhjäksi; korjattu
26.1.2010
 - palkkalaskelmat joukkosähköpostina -toiminnossa on nyt mahdollisuus
  jättää tulosteesta pois henkilötunnus
25.1.2010
 - item not found in this collection -pulma verotilin tilanne -ikkunassa,
  jos yrityksen palkanmaksukansiossa oli hyvin vanhoja eli ennen
  vuotta 2003 olevalla versiolla tehtyjä aineistoja; korjattu
 - leikepöydällekopiointitoiminnoissa: jos Memo-tyyppisessä kentässä Entereitä,
  muunnetaan ne välilyönneiksi etteivät sotke esim. Excelin rivitystä
22.1.2010
 - No Current Record kutsurivi 37 cmdAvaaKerta_Click; korjattu
 - palkkalistan loppuun tulostuva sotun määrä sallii nyt myös tilanteet, joissa
  eisotu-koodi on useammalla rivillä per palkansaaja
21.1.2010
 - item not found in this collection -pulma, kun perustettiin
  uusi palkanmaksukerta edellisen vuoden palkanmaksukerran perusteella; korjattu
 - palkansaajalle maksettava -ikkunassa eri tilin summien suhteet säilyvät
  nyt ennallaan, kun palkkarivien summia muutellaan, esim. jos oli ennen
  ohjettu tililtä 2, niin nyt summamuutoksen jälkeenkin menee tililtä 2
13.1.2010
 - ohjelmaa lopetettaessa tuli joillain kerroilla pulma
  The database engine couldn't lock table palkanmaksukerrat because it's
  already in use by another person or process (virhe 3211).
  korjattu?
11.1.2010
 - Vuodelta 2010 voi syöttää nyt myös sosiaaliturvamaksusta vähennettävän summan,
  jos perusteena on esim. KELAn tai vakuutusyhtiön maksamat päivärahat tai
  alueellinen maksuvapautus. Syötetty summa näkyy kausiveroilmoituksen
  paperille otetussa aputulosteessa ja vaikuttaa
  konekielisessä kausiveroilmoituksessa olevaan maksettavan sotun määrään.
 - verotilin tilanne -ikkunassa työnantajamaksujen neljännesvuosi-ilmoittamisessa
  tuli ensimmäinen kuukausi tuplasummin; korjattu
 - No Current Record rutiinista KaynnistaPalkkojenSyotto; korjattu
26.11.2009
 - ohjelmaa lopetettaessa tuli joillain kerroilla pulma
  The database engine couldn't lock table palkanmaksukerrat because it's
  already in use by another person or process (virhe 3211).
  korjattu?
23.11.2009
 - vuoden 2010 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 51,57 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,23 (vuoden 2010 arvo)
18.11.2009
 - palkanmaksukerran tulostenippu tuottaa nyt palkkalistojen yhdistelmän
  valintasi mukaan joko kuukaudelta tai neljännesvuodelta
16.11.2009
 - IBAN ja BIC tulostuvat nyt näkyviin palkkalaskelmaan, yhdistettyyn laskelmaan,
  palkkakorttiin ja omaraportteihin, jos palkansaajakortistossa on kyseisen
  palkansaajan IBAN ja BIC määriteltynä
11.11.2009
 - testikäytössä-sanat poistettu
28.10.2009
 - type mismatch verotilin tilanne -ikkunassa, jos palkka-aineistosta
  puuttui jokin eräpäivä; korjattu
27.10.2009
 - Palkanmaksukerrat_100-taulukkoon kopioituu nyt lopetettaessa samat tiedot
  kuin on Palkanmaksukerrat-taulukossa
23.10.2009
 - verotilin tilanne -ikkunassa
    - kp- ja pl-kansioiden Selaa-painikkeiden oletuspolku korjattu?
    - virhepyydykset lisätty
22.10.2009
 - Tulosta | Verotilin tilanne (testikäytössä)
19.10.2009
 - kausiveroilmoitus: jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi, tulostuu
  tilisiirron eräpäivä nyt oikein
23.9.2009
 - SEPA XML C2B-sanomassa:
    - BatchBooking on nyt pienin kirjaimin true/false
    - Saajan henkilötunnus tulee nyt mukaan
8.9.2009
 - verotili ja kausiveroilmoitus
   - jos maksupäivä on vuonna 2010 tai myöhemmin,
    - tulostusvalikoissa lukee "kausiveroilmoitus" siinä missä ennen oli "valvontailmoitus"
    - tulostuu kausiveroilmoituksen tiedot paperille ja/tai konekielisenä
    - kausiveroilmoituksen voi tehdä myös valituilta palkanmaksukerroilta -toiminnolla
     esimerkiksi neljännesvuosi-ilmoitusta varten tai miksei kuukausi-ilmoitustakin varten
28.8.2009
 - omaraportti laskusäännöin: Jos valittiin sellainen rajaus, jolla ei löytynyt yhtään
  palkansaajaa, tuli ensin No current record ja seuraavalla korjatulla yrittämisellä
  "Pulma: Tulostinta ei löydy. Tarkista kirjoitinasetukset tai vaihda kirjoitinporttia."; korjattu
 - vuodet-ikkunassa mentäessä aineistoon sisään, esim. Avaa Palkanmaksukerta tms. painikkeella,
  käynnistyminen saattoi kestää kauan; nopeutettu
21.8.2009
 - Tulosta|Valvontailmoitus ja maksutiedot -toiminnossa paperille
  saattoi jossain tapauksessa tulostua tekstit päällekkäin; korjattu
 - muutettu muuttujanumeroita tiliöintitositteeseen:
    @691 = liikaa suoritetun ennakonpidätyksen vähennys
    @692 = liikaa suoritetun sotu-maksun vähennys
    @693 = liikaa suoritetun lähdeveron vähennys
    @694 = liikaa suoritetun lähdeveron vähennys (ei-sotu)
  etteivät mene päällekkäin palkansaajan tietojen kanssa, jotka ovat @95:een saakka
 - omaraportissa: Jos valittiin sellainen rajaus, jolla ei löytynyt yhtään
  palkansaajaa, tuli ensin No current record ja seuraavalla korjatulla yrittämisellä
  "Pulma: Tulostinta ei löydy. Tarkista kirjoitinasetukset tai vaihda kirjoitinporttia."; korjattu
20.8.2009
 - TyEL-vuosi-ilmoitusta tehtäessä syötetään ohjelmalle nyt
  koko eläkevakuutusnumero, esim. 90-1234567
  eli kustakin vakuutusnumerosta tehdään erillinen ilmoitustiedosto
15.6.2009
 - käännetty demoversio uudestaan uutta palkanmaksun demoaineistoa varten
 - demoversio sallii max 6 pm-kertaa ja 10 psaajaa
4.6.2009
 Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmistokansion alla,
 - esim.kun ohjelma on    C:\WINPL\WINPL.EXE
  niin yrityksen aineisto on C:\WINPL\MALLI -kansiossa
 Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla
  1. määritä ohjelmakansioon tiedosto
    C:\WINPL\AINEHAKE.OMA
  jossa on yksi rivi, joka osoitaa kansion, jonka alikansioissa
  ovat yritysten aineistot:
    E:\WINPL     = E:\WINPL -kansio
    *         = omat tiedostot
    *Mina dokument  = %USERPROFILE%\Mina dokument
29.5.2009
 - Määritä | Palkkalaskelman yläosa -toiminnolla on nyt mahdollista
  valita, tulostuuko palkkalaskelman yläosaan palkanmaksukerran nimi vai ei
 - type mismatch -pulma, kun lisättiin tai poistettiin riviä
  oletustekstien syötössä; korjattu
 - palkkalaskelma joukkosähköpostina -toiminnossa
    - lähetä yhdelle -painike poistettu
    - kansion nimeen ei sallita välilyöntejä
20.5.2009
 - TyEL-työsuhdetiedoista poistuttaessa ohjelma tarkistaa, onko tyhjiä
  vakuutustietojen alkupäiviä
 - SEPA XML (testikäytössä)
    - mahdollisuus määrittää yhteinen viesti, jota käytetään, jos henkilölle
     ei ole määritelty henkilökohtaista viestiä palkansaajakortiston endToEndViesti-kentässä
    - saman maksupäivän maksut tulevat yhtenä eränä
18.5.2009
 - palkkalaskelmat joukkosähköpostina:
    (1) Merkitse palkansaajakortistoon PalkkalaskelmaSähköpostilla-kenttään x niiden
      palkansaajien kohdalle, joille saa lähettää sähköpostina.
    (2) Syötä heidän meiliosoitteensa palkansaajakortiston Sähköposti-kenttään
      (perusta itsellesi kokeilua varten vaikkapa riittävän monta apumeiliosoitetta)
    (3) Asenna netistä blat.exe kansioon c:\winpl
    (4) Asenna netistä uusi ohjelmaversio kansioon c:\winpl
    (5) Asenna pdf-tiedostojen tuottamiseen tarvittava ohjelma,
      esim. PdfCreator osoitteesta
      http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 
    (6) Luo syntyviä pdf-tiedostoja varten koneellesi apukansio, esim. c:\pdfauto\
    (7) Työpöydällesi on syntynyt PdfCreatorin kuvake. Käynnistä se ja säädä:
      Printer|Options -> Auto-save
        - ruksaa Use Auto-save
        - Autosave format = PDF
        - Filename = <Title>
        - ruksaa Use this directory for auto-save
        - syötä apukansiosi polku esim. c:\pdfauto\
        - alempiin kohtiin ei rukseja
        - paina Save
    (8) Lähettäminen tapahtuu palkkojensyöttötilan toiminnolla Tulosta|Sähköpostita
      palkkalaskelmat
        - syötä kansioksi perustamasi kansio, esim. c:\pdfauto\
11.5.2009
 - SEPA XML kysyy nyt palkkapäivää edeltävää pankkipäivää, joka laitetaan RequiredExecutionDate:ksi.
  Ohjelma tarjoaa palkkapäivää edeltävää päivää, mutta käyttäjän vastuulle jää tarkistaa,
  ettei silloin ole viikonloppu tai arkipyhä.
7.5.2009
 - Tiedosto | Tuo palkkatiedot ulkoa -toiminnossa: jos ryhmä on tyhjä,
  tiedot kohdistuvat nyt siihen palkan osioon sille riville, mistä
  löytyy Koodi-sarakkeesta kohdistus-tieto
4.5.2009
 - Määritä|Palkkalaskelman vapaa teksti -toiminnolla voit
  nyt määrätä, tulostuuko lisätieto palkkalaskelman
  yläosan oikeaan laitaan vai alaosan vasempaan laitaan.
  Yläosan lisätieto tulostuu normaalikokoisella fontilla.
 - palkansaajakortiston uusien kenttien muuttujat
     @69 Sähköposti
     @70 PalkkalaskelmaSähköpostilla
     @71 Vakuutusnumero
     @72 OsastonNumero
     @73 EläkeryhmänNumero
     @74 Eläkeyhtiö
     @75 LomaKTA
     @76 LomaKTAper
     @77 Kieli
     @78 Laskelma
     @79 IBAN
     @80 BIC
     @81 Maakoodi
     @82 EndToEndViesti
     @83 .. @92 Lisätieto1 .. Lisätieto10
     @93 .. @95 Muistio1 .. Muistio3
29.4.2009
 - palkkatodistuksen loppuun tulostui turha sivu, jossa oli vain pvm ja Y-tunnus; korjattu
 - palkkojensyötön lisätieto-ikkunan fontti näkyy nyt samankokoisena kuin taulukoiden fontti
 - object variable or with block variable not set -pulma rutiinista PalkansaajatPmkertaanLisattavatOletus; korjattu
27.4.2009
 - TyEL-kuukausi-ilmoituksessa ja TyEL-vuosi-ilmoituksessa voit nyt käyttää
  vakuutusnumerorajauksessa joko kolmea ensimmäistä merkkiä tai pidempää
  numerosarjaa
 - palkansaajakortistoon lisätty kentät
     Eläkeyhtiö
     LomaKTA
     LomaKTAper
     Kieli
     Laskelma
     IBAN
     BIC
     Maakoodi
     EndToEndViesti
     Lisätieto1 .. Lisätieto10
     Muistio1 .. Muistio3
 - Muokkaa | Tilistä IBAN ja BIC -toiminto palkansaajakortistossa
 - Tulosta|SEPA XML-tiedostoksi (testikäytössä)-toiminto palkkojensyöttötilassa
 - palkansaajakortiston selaustila-ikkunan tekstikentät asettuvat nyt
  järjestyksessä kohdalleen sen mukaan kuin ikkunaan kulloinkin mahtuu
 - palkansaajakortiston rivitila-ikkunan otsikkopalkissa näkyy nyt palkansaajan nimi
 - järjestys-sarake palkanosien taulukoissa:
   - voit numeroida rivit haluamaasi järjestykseen käyttäen kokonaislukuja
    1 2 3 4 5 jne.
    joko käsin näppäilemällä tai valitsemalla Muokkaa|Numeroi juoksevasti rivit.
    Sallittuja ovat myös
     - suuremmat numerot kuin taulukossa on rivejä, esim. 101  1234  24242
     - miinusmerkkiset luvut, jolloin lopullinen järjestys on esim.
       -3  -2  -1  0  1  2  3 jne.
     - desimaaliluvut, jolloin lopullinen järjestys on esim.
       1  2  3  3,5   4    5    6  6,1   6,2   6,3   7  jne.
   - rivit saat menemään numeroimaasi järestykseen, kun valitset
    Muokkaa|Järjestä järjestys-kentän mukaan
    tai kun vaihdat palkansaajaa ja tulet takaisin tämän palkansaajan kohdalle.
 - ikä näytti joskus 1 vuoden liian vähän; korjattu
 - palkkalaskelma, ennakonpidätyslaskelma, yhdistetty laskelma
    - palkanmaksukerran nimi tulostuu nyt näkyviin
    - kun tulostat pdf-tiedostoksi ja tallennat, tiedoston nimeksi ehdotetaan
     nyt yhden hengen tulostuksessa "nimi - yritys" ja kaikkien tai
     osajoukon tulostuksessa "yritys - palkanmaksukerta"
    - ennakonpidätyslaskelmaan tulostuu nyt näkyviin, milloin kerryttäminen
     on aloitettu kumulatiivisessa, portaikko- ja yhden rajan laskennassa
 - tiliöintitositetta tulostettaessa ohjelma kysyy, minkä määrittelytiedoston
  mukaisesti tulostetaan
 - taulukoiden fonttityypin ja fonttikoon sekä taustavärin määritysmahdollisuus
  Yritysluettelo-ikkunan Määritä-valikossa
 - kustannuspaikkaerittely käyttäen SQL-kyselytilastoja: mikäli yrityksen 6. ja 7. sql-kysely
  olivat määrittämättä, niiksi määrittyy automaattisesti
    - Rahapalkat kustannuspaikoittain (valitulta ajanjaksolta henkilöiden rahapalkat kustannuspaikoittain)
    - Palkan osaset kustannuspaikoittain (valitulta ajanjaksolta koodien palkat kustannuspaikoittain)
 - kuukausittaista erittelyä kultakin henkilöltä käyttäen SQL-kyselytilastoja:
  mikäli yrityksen 8. ja 9. sql-kysely olivat määrittämättä, niiksi määrittyy automaattisesti
    - Palkan osanen kuukausittain (valitsemasi koodi esim. ay, tttyel, pvr tms. kuukausittain)
    - Palkan osio kuukausittain (valitsemasi palkan osio kuukausittain, sallitut osiot ovat:
        RahapalkatYhteensä
        LuontoisedutYhteensä
        VähtEnnenEpYhteensä
        EpnAlainenPalkka
        Ennakonpidätys
        VerottomatKorvauksetYhteensä
        VähennettävätYhteensä
        PalkansaajalleMaksettava
        MaksettuPalkkaennakkona
        MaksettuTililtä1
        MaksettuTililtä2
        MaksettuTililtä3             )
 - rahapalkka-ikkunaan mahtuu nyt 100 riviä palkkojensyötössä ja oletusteksteissä
 - jos tällä uudella versiolla tehtyä 100-rivistä aineistoa yritetään avata vanhemmalla
  ohjelmaversiolla, tulee pulma
    The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query "Palkanmaksukerrat".
    Make sure it exists and that its name is spelled correctly (virhe 3078) kutsurivi 44
  Tämä sen vuoksi, ettei vahingossa päästäisi tuhoamaan rahapalkkojen 21.-100. rivejä eli ettei
  saataisi vääriä rahapalkan yhteissummia
    - Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Korjaa|Muunna 20 rahapalkkarivin versiolle -toiminnolla
     saat muunnettua valitun tietokannan, yrityksen tietokannat tai kaikkien yritysten
     tietokannat avautumaan vanhemmalla ohjelmaversiolla ilman "cannot find"-pulmaa.
     HUOM! Vanhempi ohjelmaversio ei ota laskelmiin mukaan rahapalkan rivejä 21-100.
        Rivit eivät täysin tuhoudu vaan näkyvät jälleen uudella versiolla avattaessa.
 - palkkojensyötön ja oletustekstien palkan osien ikkunoissa on nyt vierityspalkit eli hissit
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,0 (arvo I maksuluokassa 1.4.2009 alkaen)
 - Ruudulle-, josta edelleen leikepöytä-, csv-tiedosto- ja paperitulostus-mahdollisuus omaraportissa
    - palkan osasten vertailu
 - Lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi -toiminnossa
    - viimeksi käytetyt syöttötiedot säilyvät
    - Tallenna, Poistu -painike, jota painaessasi tallentuu antamasi lähtötiedot
     mutta palkanmaksuaineistoon ei tehdä muutoksia
    - kun kaksoisnapsautat jotakin käytettyä koodia, ohjelma kysyy, viedäänkö
     ko. koodi Koodi-tekstikenttään
    - mahdollisuus ruksata, että riviä ei lisätä, jos koodia ei ennestään löydy
 - palkkakortin yläosaan ei enää tulostu yrityksen pankkia eikä tilinumeroa
 - Määritä|Tulostuspäivä ja Y-tunnus tulosteisiin -toiminnolla voit nyt määrittää
  myös Y-tunnuksen tulostumaan kaikkien tulosteiden oikeaan yläkulmaan
 - tiliöintitosite paperille tulostaa nyt myös debet yhteensä ja kredit yhteensä
 - maksulistan otsikoksi palkanmaksukerran tulostenipussa tarjotaan nyt aina
  automaattisesti sen palkanmaksukerran nimeä, joka on käsittelyssä,
  esim. "Maksulista 01 tammikuu 2009" ja seuraavalla kerralla "Maksulista 01 helmikuu 2009"
 - niissä ikkunoissa, joissa kysytään koodeja tai laskukaavoja, on nyt tarjolla
  painike, josta avautuu koodausvinkkinettisivu
 - Ruudulle-, josta edelleen leikepöytä-, csv-tiedosto- ja paperitulostus-mahdollisuus omaraportissa
    - palkan osioiden vertailu
23.3.2009
 - palkkatodistus Muistioon, jossa voit sitä edelleen muokata,
  tallentaa, kopioida leikepöydälle ja toiseen ohjelmaan, tulostaa jne.
    - palkansaajakortistossa: Tulosta|Palkkatodistus -> Ruudulle Muistioon
    - palkkojensyöttötilassa "Ruudulle Muistioon"-valintamahdollisuus on seuraavissa tulosteissa:
      - Tulosta|Palkkatodistus|Kolmelta kiinteältä kaudelta ...
      - Tulosta|Palkkatodistus|Kolmelta valitulta kaudelta
      - Tulosta|Palkkatodistus|Yhdeltä valitulta jaksolta
      - Tulosta|Työttömyyspalkkatodistus
 - omalomake Muistioon, jossa voit tulostetta edelleen muokata,
  tallentaa, kopioida leikepöydälle ja toiseen ohjelmaan, tulostaa jne.
  Tällä saat mm. palkkalaskelman Muistioon, kun käytät laskelma.lom-tiedostoa.
  HUOM! alleviivoja on voi olla tarve siirtää vasemmalle päin laskelma.lom-tiedostossa Muistiolla
20.3.2009
 - oletustekstien päivittäminen palkkojensyöttötilan palkkariveille
  uudella toiminnolla Tiedosto|Tuo oletusteksteistä
    - voit joko tuoda pelkät lukuarvot (esim. uuden vuoden oletusarvot)
     tai jyrätä palkkarivien tilalle oletusteksteissä olevat rivit
    - voit tuoda oletustekstejä joko käsiteltävänä olevasta tai
     vapaavalintaisesta muusta palkanmaksutietokannasta
    - voit tehdä muutokset kaikille tämänkertaisille palkansaajille tai
     valitsemallesi osajoukolle
 - palkansaajakortisto kysyy nyt lisättävästä palkansaajasta vain
  oleellisimmat kentät eri ikkunassa
 - palkansaajakortistossa on nyt verokorttitietokentät lukittuina, koska
  ko. tiedot on parempi syöttää palkkojensyöttötilassa tai
  vapaata syöttelymahdollisuutta tarvittaessa pikakortistossa
19.3.2009
 - nyt voit tehokkaasti lisätä ja muokata palkan rivejä palkkojensyöttötilan
  uudella toiminnolla: Tiedosto|Lisää tai muokkaa tämänkertaisille rivi
    - kohdistamiseen käytetään Koodi-saraketta
    - ennestään käytössä olevat koodit näkyvät, jotta Sinun
     on helpompi valita, mitä uutta/vanhaa koodia käsittelet
    - voit rajata, kohdistetaanko muutos kaikille
     tämänkertaisille palkansaajille vai osajoukolle,
     jonka rajausehdon saat itse määrittää
    - voit lisätä palkansaajille haluamasi rivin valitsemaasi ikkunaan,
     esim. kannustuslisä rahapalkka-ikkunaan
     (jätä tällöin päällekirjoitusruksit pois)
    - voit muuttaa jonkin rivin palkansaajilta
     esim. kannustuslisä muuttuu kesken vuoden
     (ruksaa tällöin, mitkä kentät saa päällekirjoittaa)
    - voit poistaa (tyhjentää) jonkin rivin palkansaajilta
     ruksaamalla että koodikin ylikirjoitetaan ja uusi koodi on tyhjä
     ja kaikki muut kentät myös tyhjiä
 - ennakonpidätyksen tarkistuslaskenta käsittelee nyt myös
  yhden rajan verokortin tapauksen
18.3.2009
 - oletustekstien muokkaaminen on nyt tehokasta seuraavien uusien
  Oletustekstit-valikossa olevien toimintojen avulla:
      - Vie tietokantaan
      - Tuo tietokannasta
      - Vie tekstitiedostoon
      - Tuo tekstitiedostosta
      - Tuo lukuarvot tiedostosta
      - Tuo kaikki käytetyt tekstit edellisvuodesta
  - Kun tuodaan tietokannasta, "tietokanta" voi olla joko wpl-tarkenteinen
   palkanmaksutietokanta tai om2-tarkenteinen pelkät oletustekstit sisältävä aputietokanta.
  - Kun viedään tietokantaan, "tietokanta" on om2-tarkenteinen pelkät
   oletustekstit sisältävä aputietokanta.
  - "tekstitiedosto" on oletus.oma-tiedoston kaltainen om1-tarkenteinen tiedosto,
   jossa oletustekstit ovat peräkkäisillä riveillä
  - "Tuo lukuarvot tiedostosta"-toiminnossa voit ottaa lukuarvot
   palkanmaksutietokannasta (wpl), uuden vuoden oletusteksteistä (oletus.oma) taikka
   itse tallentamistasi tekstitiedostoista (om1) tai aputietokannoista (om2)
  - Käyttövinkkejä:
    - jos haluat käyttää vanhan vuoden hyviä oletustekstejä ja uuden vuoden
     tuoreita lukuarvoja kuten suurimpia verottomia päivärahoja ym., tee näin:
        - "Tuo tietokannasta" valitsemalla edellisvuoden wpl
        - "Tuo lukuarvot tiedostosta" valitsemalla c:\winpl\oletus.oma
    - jos haluat käyttää eri yrityksille toimialakohtaisia oletustekstejä, tee näin:
        - kun olet muokannut ko. toimialan ensimmäisen yrityksen oletustekstit,
         valitse "Vie tekstitiedostoksi" ja nimeksi esim. "ravintola.om1"
        - tee sama jollekin toiselle toimialalle esim. "rakennus.om1"
        - kun perustat seuraavan ravintolan palkanmaksua, valitse
         "Tuo tekstitiedostosta" ja tuo tiedostosta "ravintola.om1"
    - jos edellisvuodessa on vuoden mittaan lisätty palkkojensyöttötilassa
     selitteitä ja koodeja, joita ei ole syötetty oletusteksteihin, mutta
     haluaisit uuteen vuoteen nuo kaikki tekstit,
     valitse "Tuo kaikki käytetyt tekstit edellisvuodesta". Tarvittaessa
     voit ajaa sen jälkeen "Tuo lukuarvot tiedostosta" valitsemalla c:\winpl\oletus.oma
17.3.2009
 - tiliöintitosite DOS-päiväkirjaksi tarjoaa nyt samaa kansiota mihin
  viimeksi tehtiin ko. tiedosto
 - palkkalista paperille ja palkkalista ruudulle: loppuun tulostuu nyt
  listassa olevien palkansaajien lukumäärä
 - uusi toiminto: Määritä|Tiliöintitositteen määrittelyn polku,
  jolla voit vapaasti muokata polkumääritystä (esim. verkkokäytössä poistaa
  muun kuin tiedostonimen) tarvitsematta käydä muokkaamassa tilioint.oma-tiedostoa
 - TyEL-vuosi-ilmoituksen paperitulosteessa näkyy nyt kaikkien ilmoitettavien
  palkansaajien työansiot yhteensä
 - TyEL-työsuhdetietojen täyttämisessä "Täydennä oletusvakuutustiedot"-ikkuna
  muistaa nyt edellisellä kerralla käytetyt arvot
 - tulostuspäivän saat näkyviin tulosteiden oikeaan yläkulmaan valitsemalla
  Määritä|Tulostuspäivä
 - uusi toiminto: Tulosta|Lisätieto-ikkunan sisältö
 - uusi toiminto: Tulosta|Valvontailmoitus ja maksutiedot, jolla saat tulostettua
  työnantajamaksujen tilisiirtoon ja valvontailmoitukseen tulevat tiedot
  ilman muita palkkalistojen yhdistelmän tietoja
6.3.2009
 - valvontailmoitus: ei-sotunalaiset palkat tulevat nyt bruttomääräisenä
  kohtaan 503
    - esim. työkorvaukset:
       - syötä mm. alv:n osuus "Vähennykset ennen ep:tä"-ikkunaan
       -> kuukauden valvontailmoitukselle tulee 503-kohtaan palkka alv:eineen
       -> vuosi-ilmoitukselle tulee 114-kohtaan työkorvausten bruttomäärä ja
         117-kohtaan mm. alv:n osuus
5.3.2009
 - vuosi-ilmoitus 2009 saajakohtainen erittely ja yhteenveto
    - uusia suorituslajeja:
      7K = Työnantajan (kiinteä toimipaikka Suomessa) maksama palkka
         työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu
      7L = Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka
         työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu
      7M = Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka
         Suomessa vakuutetulle työntekijälle
      7N = Ulkomaisen työnantajan maksama palkka työntekijälle, kun
         työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
      7Q = Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimipaikkaa Suomessa) maksama palkka
         työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää
         verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
     Kaikki em. suorituslajit ovat ei-sotunalaisia.
    - kohdan 105 selite on nyt "Maatunnus suorituslajien 5/5Y/7Q osalta".
     Kohdassa ilmoitetaan suorituslajin 7Q osalta, minkä maan verosopimuksen
     perusteella Suomella ei ole verotusoikeutta palkkatuloon.
    - Huomaa myös (ei ohjelmamuutosta):
      - muuttuneet autoetujen ikäryhmät A,B,C
      - kohta 136 palkkaerät, joista ei päivärahamaksua: kohdassa voi ilmoittaa
       tietoa myös suorituslajin 7M yhteydessä
 - TyEL-kuukausitekniikassa ja TyEL-vuositekniikassa käyttäjän syöttämä
  vakuutusnumeron alkuosa lyhennetään nyt aina automaattisesti 3 merkkiin
2.3.2009
 - Nettineuvot-painike avaa nyt oletusselaimen, ei aina Internet Exploreria
 - Windows-hakemistopolun selvittämiseksi on nyt Yritysluettelo-ikkunassa
  toiminto Tiedosto|Kerro Windows-hakemisto (esim. verkkopulmien tutkimiseksi)
3.2.2009
 - tilinumeron tarkistus ilmoittaa nyt, mitä virheitä tilinumerossa oli
  ja huomauttaa nyt myös silloin, jos tilinumero on vahingossa
  syötetty liian pitkänä
29.1.2009
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely:
    - couldn't find file "..vipsdb.tmp", jos yritettiin jatkaa
     viimekertaista erittelyä, vaikkei sellaista ollut olemassa;
     nyt huomauttaa suomeksi
    - item not found in this collection, jos yritettiin jatkaa
     viimekertaista erittelyä, joka olikin aiemmalta vuodelta;
     nyt huomauttaa suomeksi
23.1.2009
 - TyEL-kuukausi-ilmoituksessa ja TyEL-vuosi-ilmoituksessa tarkistaa nyt,
  että vakuutusyhtiön alkuosa on syötetty kolmen merkin pituisena
  siten että viimeinen merkki on viiva -
 - TyEL-vuosi-ilmoituksen pulmailmoituksessa lukee nyt "vuosi", ei "kuukausi"
22.1.2009
 - TyEL-vuosi-ilmoituksen pulmailmoitus ei enää sammuta ohjelmaa
 - Too few parameters, expected 1 -pulma TyEL-vuosi-ilmoitustiedostoa
  luotaessa; korjattu
21.1.2009
 - palkkalaskelmien oikeanpuoleisimmat luvut eivät näkyneet jollain
  kirjoittimella, joten niitä siirretty 0,5 cm vasemmalle päin
20.1.2009
 - ohjelma sallii nyt käytettävän Windowsin päivämäärämuotona muitakin
  muotoja kuin p.k.vvvv eikä tule data type mismatch in criteria expression
  lisättäessä palkansaajaa
 - vuosiyhteenvedossa ei henkilötunnuksen W tai M mahtunut tulostumaan; korjattu
16.1.2009
 - jos jättää tiedostonimestä kenoviivan pois niin ohjelma
  ilmoittaa overflow-pulmasta ja kehottaa käyttämään kenoviivaa \
 - ohjelma tarkistaa nyt käynnistyessään, että Windowsin aluekohtaisissa
  asetuksissa päivämäärän muoto on p.k.vvvv
 - kun on lisätty palkansaaja tähän palkanmaksukertaan, ensimmäisen lisätyn
  palkansaajan tiedot tulevat ruutuun
 - type mismatch TyEL-vuosi-ilmoitustiedostoa tehtäessä, jos
  työsuhteen päättymispäivässä oli pelkkä välilyönti; korjattu
15.1.2009
 - lisätty lomakesovituksen Selaa- ja Muokkaa-painike
  toimintoon palkkatoditus kolmelta kiinteältä kaudelta
 - jos käyttää tiedostonnimessä kauttaviivaa / niin ohjelma
  ilmoittaa overflow-pulmasta ja kehottaa käyttämään kenoviivaa \
14.1.2009
 - Pikakortisto-työvaihe:
    - tästä palkanmaksuvuodesta
      - voit muokata kaikkia palkanmaksuvuoden tietokannan tietoja, esimerkiksi
        - Palkanmaksukerrat-taulukossa palkkajaksojen ja maksupäivien nopea muokkaus
        - TyEL-taulukoissa työsuhdetietojen muokkaus nopeassa kortistomuodossa
    - valitusta tietokannasta -valinnalla voit muokata
      - minkä tahansa yrityksen minkä tahansa vuoden palkanmaksuaineistoa
      - Asteri Kirjanpidon ja Asteri Isännöinnin aineistoja
       (muissa Asteri-ohjelmissa on uudempi tietokantamuoto, jota et voi tällä muokata)
      - minkä tahansa Microsoft Access 97 -yhteensopivan tietokannan sisältämiä tietoja
    - sisältää tehokkaat kortistonkäsittelytoiminnot, kuten leikepöytä, etsiminen,
     järjestäminen, tarratulostus, listatulostus
    - tehokas Muokkaa|Muuta tietoa -toiminto tietojen nopeaan muuttamiseen.
     Esimerkiksi jos johonkin palkanmaksukertaan on livahtanut väärä
     sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentti, voit avata
     Työvaihe|Pikakortisto|Tästä palkanmaksuvuodesta -toiminnolla
     ko. palkanmaksukerran _summa_-taulukon ja jatka Muuta tietoa -toiminnolla
     valitsemalla kenttä "Sairausvakuu..." ja täplä kohdassa "Sijoitetaan teksti"
 - TyEL-vuosi-ilmoitustiedoston poisjättöraportissa lukee nyt rivin
  alussa joko "Virhe:" tai "Tiedotus:"
 - Atsoftin fax-numero korjattu
13.1.2009
 - TyEL-vuosi-ilmoitustiedoston luonnin yhteydessä syntyy nyt myös
  ns. poisjättöraportti, joka kertoo, mitkä palkansaajat on jätetty
  pois mistäkin syystä, esim. koska työsuhde ei ole voimassa tai
  palkkaa ei ole maksettu jne.
  Jos poisjättöraportin lisäksi on virheitä tiedoston luonnissa,
  raportit ja virheet tulevat näkyviin päällimmäiseen Muistioon.
  Jos varsinaisia virheitä ei ole, poisjättöraportin saat näkyviin
  raahaamalla päällimmäisessä Muistiossa olevan ilmoitustiedoston
  syrjään.
12.1.2009
 - TyEL-työsuhdetiedoissa:
    - Täydennä oletusvakuutustiedot-painike
      - poistaa turhat haitalliset tyhjät rivit vakuutustiedoista
       eli pystyy silloinkin tuomaan vakuutustiedot
      - tuo nyt myös työsuhteen alkupäivän palkansaajakortistosta
9.1.2009
 - TyEL-työsuhdetiedoissa:
    - TyEL-nimen muodostamisessa
       - nyt myös katsotaan sukunimen alkuun kuuluvaksi myös prepositiot
          de, de la, du, della, dela
       - joskus ei noudattanut Ei-painallusta, eli että etunimi olisi ensin; korjattu
    - Täydennä oletusvakuutustiedot-painike ottaa nyt huomioon
     palkansaajakortistossa olevat työsuhteen alkamispäivän,
     Vakuutusnumeron, OsastonNumeron ja EläkeryhmänNumeron
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentin kirjoittamisessa on nyt oletuksena
  "Kirjoita myös vanhojen arvojen päälle"
 - perustettaessa palkanmaksukertaa edellisvuoden palkanmaksukerran summin
  ei tuonut sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosenttia; korjattu
 - permission denied -pulma laskusääntötyyppisessä oamraportissa,
  kahden vuoden raportissa tai KTA/lomapalkkalaskelmassa, jos
  tulostimenkysyminen oli päällä ja valittiin kopioiden lukumääräksi
  suurempi kuin 1; korjattu
8.1.2009
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn ikkunassa painike
  "Yhteenveto paperille" muutettu olemaan "Yhteissummat paperille" ja
  tulosteen otsikko on nyt "Tarkistustuloste"
11.12.2008
 - mahdollinen miinusmerkkinen TyEL-ikä näkyy punaisella pohjalla
  valkoisella tekstillä, jolloin on helpompi huomata näppäilyvirhe
  maksupäivän vuosiluvussa (esim. 11.12.208 kun piti olla 11.12.2008)
8.12.2008
 - vuoden 2009 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 49,93 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,801 (vuoden 2009 arvo I maksuluokassa)
 - osakortistoon valitsemisessa rivilaskuri näytti enintään 501 riviä; korjattu
 - SQL-tilastoissa on nyt käytettävissä myös palkanmaksukertojen
  taulukot tyyliin [pmk0001_rivit_tammikuu] ja [pmk0001_summa_tammikuu],
  missä "tammikuu" on palkanmaksukerran nimi ja "0001" järjestysnumero
 - SQL-tilastoissa on nyt käytettävissä muuttuja %94, joka viittaa
  Asteri Palkanmaksun avoinna olevan palkanmaksukerran summa-taulukkoon
  ja %95 rivit-taulukkoon
 - SQL-esimerkkilauseissa nyt myös "Tämän kerran rahapalkat" ja "Tämän kerran tt-TyEL"
6.11.2008
 - object variable not set -pulma tai
  object invalid or not set -pulma muut listaukset
  palkanosat laskusäännöin -tulosteessa
  joissakin tilanteissa; korjattu
 - sql-kyselytilastot (uusi toiminto) Tulosta-valikosta
    - HUOM!
     VuodenSummat-taulukko sisältää koko vuoden summa-taulukkojen sisällön
     VuodenRivit-taulukko sisältää koko vuoden rivit-taulukkojen sisällön
     niissä on lisäksi hyödylliset Järjestysnumero ja Eräpäivä-kentät
    - uusien kyselyiden laadinnan helpottamiseksi laadittuja esimerkkikyselyjä
     tulee automaattisesti näyviin seuraavasti:
      - esim. listaus kaikista käytössä olevista koodeista, joissa maksettu palkkaa:
        SELECT Koodi, Summa FROM (SELECT VuodenRivit.Koodi, Sum(Yhteensä) AS Summa,
        Sum(Abs(Yhteensä)) AS ItseisarvojenSumma FROM VuodenRivit GROUP BY VuodenRivit.Koodi)
        WHERE ItseisarvojenSumma <> 0
      - esim. palkansaajien ay-maksut kuukausittain taulukoituna:
        TRANSFORM Sum(VuodenRivit.Yhteensä) AS Ay SELECT VuodenRivit.ID,
        Palkansaajat.Nimi FROM VuodenRivit INNER JOIN Palkansaajat ON
        VuodenRivit.ID = Palkansaajat.ID WHERE VuodenRivit.Koodi = 'ay'
        GROUP BY VuodenRivit.ID, Palkansaajat.Nimi ORDER BY Palkansaajat.Nimi
        PIVOT DatePart('m',VuodenRivit.Eräpäivä)
      - esim. palkansaajien rahapalkkojen listaus allekkain:
        SELECT Palkansaajat.Nimi, Month(VuodenSummat.Eräpäivä) AS Kuukausi,
        Sum(VuodenSummat.[RahapalkatYhteensä]) AS Rahapalkka FROM VuodenSummat
        INNER JOIN Palkansaajat ON VuodenSummat.ID = Palkansaajat.ID
        GROUP BY Palkansaajat.Nimi, Month(Eräpäivä)
21.10.2008
 - suorituslaji P2 urheilijan palkkio tulkitaan nyt ei-sotunalaiseksi
13.10.2008
 - EK:n palkkatilaston laadinnan helpottamiseksi:
  Tulosta | Muut listaukset (oma raportti) | Palkanosat laskusäännöin
  -toiminnossa on nyt mahdollisuus tulostaa yhteenveto Exceliin
2.10.2008
 - Nyt voit määrittää, mihin kansioon automaattinen
  varmuuskopio tehdään, ks. yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi -toiminto
30.9.2008
 - varmuuskopioinnin kysymisen sanamuoto muutettu:
  jos automaattinen varmuuskopiointi on päällä,
  tavallinen varmuuskopio kysytään muodossa
  "Tallennetaanko lisäksi toinen varmuuskopio ?"
17.9.2008
 - automaattinen varmuuskopiointi näyttää nyt odotusikkunan,
  jos kopiointi kestää kauan
16.9.2008
 - automaattinen varmuuskopio menee nyt kuukauden kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\200809\winpl\firma
  tai jos se on jo olemassa, päivänumeron kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\16\winpl\firma
  Näin levylle jää yksi varmuuskopio per kukin mennyt kuukausi
  ja max 31 päivittäistä varmuuskopiota.
  Kuukauden kansiosta löytyy siis kuukauden ensimmäinen
  varmuuskopio ja päivien kansioista sitä uudemmat varmuuskopiot.
 - path not found -pulma verkkokäytössä, jos oli jaettu ohjelman
  kansio eikä sitä ylempi kansio; korjattu
15.9.2008
 - Tekee nyt automaattisesti varmuuskopion yrityksen aineistosta
  asterivarmuus-kansioon aina poistuttaessa.
  Varmistuksen saa säädettyä päälle/pois yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi -toiminnolla
29.5.2008
 - tuo ed. vuoden palkansaajia -toiminto kysyy nyt, haluatko
  valintalistaan mukaan myös ne palkansaajat, joiden työsuhde
  on päättynyt
6.5.2008
 - object invalid or no longer set -pulma
  yrityksen vaihtamisen jälkeen; korjattu
25.4.2008
 - Työttömyysvakuutusmaksu ehdotetaan nyt perittäväksi vain niiltä
  työntekijöiltä, jotka ovat täyttäneet 17 vuotta, mutta eivät
  ennen palkanmaksukuukautta 65 vuotta. Tältä osin tyött-koodi toimii
  siis nyt automaattisesti Työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n mukaan.
 - tttyel- ja tyött-koodien ikärajoitus toimii nyt myös silloin,
  kun käyttäjä muuttaa kuvaruudulla näkyvää maksupäivää
23.4.2008
 - Vuosi-ilmoituksen saajakohtaiseen erittelyyn tuli suorituslajiksi
  esimerkiksi P-, jos käyttäjä oli poistanut välilyönnit "P - päätoimi"-
  tekstistä. Muutettu tulemaan ruksi P päätoimi.
22.4.2008
18.4.2008
 - vuosi-ilmoitus 2008
    - poistettu suorituslaji 2M
    - täsmennetty suorituslajin H4 selitettä
    - poistettu kohta 147 työsuhdematkalippu
    - muutettu kohta 148 työsuhdematkalippu, palkaksi katsottu
     tai työntekijältä peritty määrä
    - lisätty kohta 149 työsuhdematkalippu, verovapaa edun määrä
    - lisätty kohta 105 Maatunnus suorituslajien 5/5Y osalta
 - oletusjohdannaiskaavoissa 714 on nyt @254tttel+@254tttyel+@254tyött
 - jos johdannaiskaavojen 714-kohdassa on termi @254tttel, muttei
  termiä @254tttyel, ohjelma lisää sinne @254tttyel-koodin
 - todistus.lom:iin menee nyt oletuksena 1054eityel# ja 1054tttyel#
26.3.2008
 - palkanmaksukerran tulostenippua tulostettaessa
  esim. palkkalistasta saattoi jäädä puuttumaan
  viimeisimmät syötetyt palkkatiedot; korjattu
19.3.2008
 - palkkojensyöttöilassa uuden palkanmaksukerran luomisessa
  muutamat valikot jäivät pois näkyvistä, esim.
  Tiedosto|Avaa palkanmaksukerta, Uusi palkanmaksukerta, Tulosta jne.;
  korjattu
14.3.2008
 - jos tulee invalid use of null -pulma, ohjelma
  kehottaa suomeksi poistamaan turhat rivit ja
  täyttämään puuttuvat tiedot
12.3.2008
 - liikaa suoritetun ... vähennykset nollautuvat nyt myös
  silloin kun perustetaan uusi palkanmaksukerta
  palkkojensyöttötilassa
10.3.2008
 - jos matalapalkkatukena vähennetty ennakonpidätys oli jollakin
  tulostuskerralla ollut suurempi kuin ennakonpidätys, saattoi
  ko. summa jäädä kummittelemaan valvontailmoituksen kohtaan 515;
  korjattu siten, että mnep- ja mnlv-alkuiset tiedostot tuhotaan
  ja syntyvät vain silloin kun on tarpeen
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentti:
  kun perustetaan uutta palkanmaksuvuotta ja lisätään
  uusia palkansaajia, antamasi prosentti tulee
  käyttöön jokaiselle lisättävälle palkansaajalle
 - LMP- ja TSA-tiedoston tiedostonimen valintaa varten
  on nyt Selaa-painikkeet
 - valikossa "kuunvaihdeajo" nimetty nyt olemaan
  "palkanmaksukerran tulostenippu"
 - invalid use of null -pulma luotaessa TyEL-vuosi-ilmoitusta,
  jos palkansaajakortistossa oli tyhjä henkilötunnus;
  nyt ohjelma huomauttaa asiasta suomeksi
 - TyEL-vuositekniikassa ja -kuukausitekniikassa ohjelma
  kertoo nyt, minkänimisen työntekijän kohdalla
  työsuhdetietopulma esiintyy
3.3.2008
 - varmuuskopioinnissa pulma: Tiedoston kopiointi ei onnistu
  viiteta.oma, virhenumero 0; korjattu
26.2.2008
 - valikkotekstiä täydennetty:
  "Määritä|Nollarivit palkkakorteissa ym."
  on nyt
  "Määritä|Nollarivit palkkakorteissa ym. raporteissa"
  koska ko. määritys vaikuttaa omaraportteihinkin yms.
8.2.2008
 - Työnantajasuoritusten viitenumero on nyt taulukossa, jossa
  on kukin kalenterivuosi omana rivinään. Jos vuoden
  viitenumeroa ei ole vielä määritelty, ohjelma kysyy sen
  valvontailmoitusta tulostettaessa ja tallentaa taulukkoon.
  Tietoja voi muokata myös kohdassa Määritä|Työnantajasuoritusten tiedot
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa palkanmaksajan
  tietojen määritysikkunasta jatkettaessa ohjelma huomauttaa,
  jos on ruksattu edellisvuoden oletustekstit pohjaksi
7.2.2008
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa palkansaajakortistoon
  tultaessa ohjelma näyttää sairausvakuutusksen päivärahamaksun
  prosentin kysymisikkunan, jotta huomataan vaihtaa ko. prosentti
 - palkanmaksajan tiedot -ikkunassa edellisvuoden tiedoston
  tekstikenttää siirretty alimmas ja levennetty, jotta pitkäkin
  polku ja tiedostonimi näkyisi
 - The Microsost Jet database engine cannot find the input table or query
  "pmk...". Make sure it exists and that its name is spelled correctly.
  pulma tulostettaessa KTA-laskelmaa, jos oltiin uudessa vuodessa,
  mutta palkkatiedot poimittiin vain edellisestä vuodesta; korjattu
28.1.2008
 - aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman
  asterits-kansiossa, jossa sijaitsee windows-kansio,
  eli toimii myös koneessa, jossa c:-asemaa ei ole
25.1.2008
 - 24.1.2008-versiossa palkansaajaa vaihdettaessa tiedot
  eivät välttämättä päivittyneet; korjattu
24.1.2008
 - TyEL-ilmoituksiin tulee nyt mukaan myös ne palkkatiedot, joiden
  syöttäminen on ruudulla kesken
 - TyEL-vuosi-ilmoituksessa: jos työsuhde on päättynyt, työansioon
  lasketaan mukaan nyt myös työsuhteen päättymispäivän jälkeenkin
  kohdevuonna maksettu palkka
 - jos palkkojensyöttötilassa oli solun tai rivin muokkaus kesken
  ja vaihdettiin palkansaajaa, tieto kopioitui toiselle
  palkansaajalle; korjattu
23.1.2008
 - TyEL-vuosi-ilmoituksessa:
    - samasta työntekijästä ei tule enää kahta tietuetta (vuosiansio + alkamis)
     vaan pelkkä vuosiansiotietue, jossa mukana alkamistieto
    - vuosiansioksi tulee nyt kyseisen vakuutuksen voimassaoloajan ansiot
     eikä koko vuoden ansiot kuten 15.1.2008-versiolla
    - ei oteta palkansaajaa mukaan, jos työansio nolla, vaikka esiintyisikin
     palkansaajakortistossa
17.1.2008
 - TyEL-ilmoitustiedostojen luonti-ikkunoiden tabulointijärjestys
  korjattu
15.1.2008
 - TyEL-vuosi-ilmoitus: vuosiansioilmoitukseen tulee nyt mukaan
  myös alkuvuodesta työsuhteen päättäneet, vaikka työsuhdetiedot
  otettaisiinkin vain viimeiseltä neljännekseltä
 - TyEL-ilmoitukset: nyt toimii myös sellaisissa tapauksissa, että
  vakuutusnumeroon ei ole syötetty vakuutusyhtiön alkuosaa eikä
  väliviivaa
14.1.2008
 - Jos TyEL-työsuhdetiedoissa oli vakuutusnumeroissa tyhjä alkupäivä,
  ohjelma käski korjaamaan työsuhdetiedot tai ilmoitti
  data type mismatch in criteria expression; nyt poistaa kyseiset
  turhat tyhjät rivit eikä herjaa mitään
11.1.2008
 - Jos TyEL-työsuhdetiedoissa oli vakuutusnumeroissa tyhjä alkupäivä,
  ohjelma käski korjaamaan työsuhdetiedot tai ilmoitti
  invalid use of null; nyt poistaa kyseiset turhat tyhjät rivit
  eikä herjaa mitään
14.12.2007
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely ehdottaa nyt
  sähköisen tiedoston nimeä siten, että vuosiluku tulee
  maksupäivästä eikä enää koneen kalenterivuotta edeltävästä vuodesta
13.12.2007
 - palkanmaksukerran nimeäminen ja poistaminen estetty,
  jos on käyty palkkojensyöttötilassa
5.12.2007
 - vuoden 2008 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 47,08 €/kk
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,771 (vuoden 2008 arvo I maksuluokassa)
21.11.2007
 - Palkkalistojen yhdistelmä -valikkoteksti muutettu olemaan
  Palkkalist.yhdistelmä / valvontailmoitus
20.11.2007
 - uusi suorituslaji: H6 - sovittelijan kulukorvaus
16.11.2007
 - verokortti-ikkunassa muutettu tabulointijärjestystä siten, että
  kursori liikkuu sujuvasti tekstikentästä seuraavaan
24.10.2007
 - type mismatch -pulma oletustekstien syötössä riviä poistetaessa
  tai eteenlisättäessä; korjattu
13.9.2007
 - varmuuskopiointi hakemistoon: Selaa-painikkeen takana
  tiedostonvalinta ei toiminut; korjattu
7.9.2007
 - palkkalaskelman loppuun tulostuviin kertymätietoihin tuli
  alkava z-kirjain, kun Määritä|Palkkalaskelman kertymätiedot-
  kohdassa oli käytetty @1..@99 -koodeja
31.8.2007
 - korjaustoiminnoissa ohjelma ei enää anna tehdä korjattua
  tietokantaa samannimiseksi kuin alkuperäinen tietokanta
28.8.2007
 - "Verottomat korvaukset" on nyt "Korvaukset"
  myös palkan erät yhteensä -ikkunassa
27.8.2007
 - työkalukorvauksen ja matkakorvauksen käsittely
  verottomat korvaukset -ikkunaan syöttämällä:
    - "Verottomat korvaukset" on nyt "Korvaukset"
     kuvaruudulla ja tulosteissa
    - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn kohtaan 57
     vaihdettu koodi ¤712
    - johdannaiskaavojen oletusarvoihin muutoksia:
      @712 = @254matka+@254työkalu
      @713 = @206-@254km-@254matka-@254työkalu
    - oletus.oma-tiedostoon lisätty "matka" ja "työkalu"
     huom! lataa uusin oletus.oma netistä!
 - varmuuskopion palautus levykkeeltä (korpulta) -toiminnossa
  ohjelma kysyy nyt, haluatko palauttaa palkanmaksutietokannan,
  muut tiedostot vai kaiken
24.8.2007
 - palkkojensyöttötilan taulukoihin numeroidensyöttämisen
  jälkeistä laskentaa nopeutettu:
    - jos zb-, zr- ja zx-alkuisia koodeja ei ole,
     ohjelma ei nyt enää tee kahta tallennusta
     eikä z-laskentoja
    - jos zx-alkuisia koodeja ei ole, ohjelma ei nyt
     enää tee alkutallennusta z-laskennoissa
    - heti z-laskentojen jälkeen tuleva palkan osion
     yhteenlasku ei enää laske z-laskentoja uudelleen
    - jos zx esiintyy monessa eri osiossa (esim.
     sekä rahapalkka- että vähennettävät-ikkunassa),
     lasketaan nyt kaikki palkan erät silti vain kerran
     eli z-laskentojen lopputallennuksen yhteydessä
23.8.2007
 - palkkojensyöttötilan taulukoihin numeroidensyöttämisen
  jälkeinen laskenta on nyt noin puolet nopeampi, jos ei ole
  ko. palkansaajalla käytetty zb-, zr- eikä zx-alkuisia koodeja
20.8.2007
 - LEL/TaEL-tilitys-valikko poistettu
 - type mismatch poistettaessa tai lisättäessä riviä
  palkkojensyöttötilassa; korjattu
17.8.2007
 - rahapalkka-ikkunan lukujen muoto korjattu
 - omaraporteissa on nyt mahdollisuus ryhmitellä palkansaajat
  valitun kentän mukaan. Esim. kun ryhmittelet Osasto-kentän
  mukaan, palkansaajat tulostuvat Osaston mukaisessa järjestyksessä
  ja osaston sisällä nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
16.8.2007
 - palkkojensyöttötilan ikkunoiden taulukkoelementti vaihdettu,
  koska jossain tapauksessa palkansaajaa lisättäessä
  esim. rahapalkka-ikkunan rivit olivat hyppineet epäjärjestykseen
 - yritysluettelo-ikkunassa kohdistin menee nyt heti aluksi
  taulukkoon, jossa yritysten nimet ovat
14.8.2007
 - invalid use of null rutiinista LaskeTTtyelMaksu,
  esimerkiksi jos henkilötunnus oli tyhjä; korjattu
31.5.2007
 - TyEL:
    - työsuhdetietojen syötössä: jos syötettiin esim. uusi rivi
     uudelle vakuutusnumerolle ja vaihdettiin palkansaajaa, kun
     kynä oli vielä päällä, rivi meni toiselle palkansaajalle;
     korjattu
    - vuosiansioilmoitukseen ei tullut mitään tietoja, jos
     4. neljännesvuoden loppupäiväksi syötettiin mikä tahansa
     muu kuin 31.12.; muutettu tulostumaan aina
24.5.2007
 - tiliöintitositteen määrittelyikkunassa lisätyt rivit hyppäsivät
  muutamia rivejä ylemmäksi jossakin tapauksessa; korjattu
15.5.2007
 - Vuosi-ilmoitus vuodelta 2007, muutokset vuoteen 2006 nähden:
    - yhteenvedolta on poistettu tiedot 612, 615, 640, 641 ja 670
    - yhteenvedolle on tullut tieto 614 lähdeverolliset sotulliset
     suoritukset (siirretty suorituslajikohtaisista, jotka poistuivat)
    - suorituslajikohtaiset yhteenvetotiedot kokonaan poistettu
    - matalapalkkatuen erittelytukikuukausittain:
      - 014-kohdan palkkatieto tulee nyt myös osa-aikaeläkeläisille
10.5.2007
 - Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto-valikossa olevat erilaiset
  korjaustoiminnot siirretty Tiedosto|Korjaa-valikon alle
 - Yritysluettelo-ikkunassa uusi toiminto
  Tiedosto|Korjaa|Poista palkansaajien tuplaesiintymät,
  jolla voit korjata tilanteen, jossa palkansaajakortistossa
  on samoja palkansaajia useaan kertaan eri ID-numeroilla ja
  palkansaajakortistossa esiintyy samoiltakin henkilöiltä
  eri ID-numeroita
7.5.2007
 - Permission denied -pulma palautettaessa varmuuskopiota korpulta.
  Korjattu siten, että ei palauta aikaleimatiedostoa korpulta
  vaan säilyttää koneessa olevan aikaleimatiedoston.
3.5.2007
 - taulukoiden taustaväri vaihdettu harmaasta valkoiseksi
 - Tulosta|TyEL|Syötä työsuhdetiedot -toiminnossa on nyt
  Täydennä oletusvakuutustiedot -painike, jolla voit nopeasti
  syöttää yrityksen yhteiset vakuutustiedot kaikille niille,
  joilta ne puuttuvat
25.4.2007
 - Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Liittyminen Tehtäväseurantaan
  voit määritellä, minne on asennettu Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma
  ja merkitseekö palkanmaksuohjelma kuukauden palkkalistojen yhdistelmää
  tehdessään tehtäväseurannan tietokantaan ko. kuukauden tehdyksi
20.4.2007
 - vähennettävät erät -ikkunaan jäi kertolasku laskematta, jos
  vaihtoi palkansaajaa tilanteessa, jossa vasta oltiin syöttämässä
  kpl tai a-hinta; korjattu
 - palkan osasten ikkunoissa jäi vanha tieto voimaan, jos
  vaihtoi työvaihetta, sammutti ohjelman tai tulosti
  tilanteessa, jossa vasta oltiin syöttämässä kpl tai a-hinta;
  korjattu
10.4.2007
 - Verottomat korvaukset -ikkunassa ja Vähennettävät erät -ikkunassa
  saattoi jossain tapauksessa olla rahamääriä, jotka eivät tulleet
  näkyviin Palkan erät yhteensä -ikkunaan ennen kuin pakotettiin
  uudelleenlaskenta syöttämällä lukuja uudelleen.
  Nyt lisätty ko. ikkunoiden varmistuslaskenta kaikkien tulosteiden
  yhteyteen. Samoin muutettu palkansaajan vaihtamista siten, että
  Palkan erät yhteensä -ikkunaan tulee osasten yhteissummat
  tarkistuslaskettuina.
15.3.2007
 - Ohjelman voi käynnistää komentoriviparametrilla, joka on muotoa
  palkanmaksuvuodentietokannannimi*palkanmaksukerrannimi
  esim.
  winpl malli\my07.wpl*pmk0003_summa_03 maaliskuu 2007
  jolloin ohjelma käynnistyy suoraan ko. palkanmaksukertaan.
  Tätä hyödyntää mm. Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma.
12.3.2007
 - tuo palkkatiedot ulkoa -toiminnossa:
    - kirjoittaa nyt kohdistus-tiedon (eli rivin kolmannen tiedon) Koodi-sarakkeeseen
    - jos tulee monta riviä samalle kohdistukselle, laskee nyt kpl-sarakkeen yhteensä
6.3.2007
 - bad file name or number tuotaessa palkkatietoja ulkoa; korjattu
2.3.2007
 - aikaleima: tallentaa yritykseen mentäessä, sieltä poistuttaessa
  ja Tauolle painettaessa aikaleiman, jonka avulla voi
  Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmassa raportoida eri ohjelmissa käytetyn ajan
 - aikaleiman työntekijänimen kysyminen:
    - työntekijännimi tallentuu työasemakohtaisesti tiedostoon
     c:\asterits\ttnimi.oma
    - ensikäynnistyksellä ohjelma kysyy työntekijännimen
    - jatkossa kysyy, jos yritysluettelo-ikkunan
     "Määritä|Aikaleiman työntekijännimen kysyminen" on päällä
    - saman istunnon aikana työntekijännimen voi vaihtaa
     Yritysluettelo-ikkunan valinnalla
     "Määritä|Aikaleiman työntekijän nimi"
28.2.2007
27.2.2007
 - TyEL-tiedostojen luonti:
    - tiedostonimen tekstikenttiä levennetty, jotta pitkätkin polut
     mahtuvat näkyviin
    - Selaa-painikkeen avulla voit valita sopivan kansion ja syöttää
     tiedostonimen
26.2.2007
 - permission denied -pulma varmuuskopioinnissa aikleima.oma; korjattu
 - palkansaajaluettelossa ja joissakin omaraporteissa pulma, jos
  valittiin kenttä, jossa erikoismerkkejä, esim. Perus%; korjattu
12.2.2007
 - permission denied -pulma varmuuskopioinnissa aikleima.oma-
  tiedostoa kopioitaessa, jos kyseessä oli ensimmäinen
  istunto 7.2.2007-version käyttöönoton jälkeen; korjattu
 - the microsoft jet database engine cannot find the input table...-
  pulma toiminnossa Määritä|Yhteissummien näyttäminen, jos se
  otettiin muussa kuin palkkojensyöttö-työvaiheessa; korjattu
7.2.2007
 - aikaleima tallentuu nyt eri tavalla: tiedosto aikleima.oma
6.2.2007
 - TyEL-kuukausi-ilmoituksessa näyttää nyt viesti-ikkunan vain
  yhden kerran, jos palkansaajilta puuttuu vakuutusnumeroita
 - TyEL-kuukausitekniikassa ja -vuosi-ilmoitustekniikassa:
  vaikka tiedostoa luotaessa tulisi pulmia, esim. puuttuvien
  vakuutusnumeroiden vuoksi, ohjelma silti luo ja näyttää
  ilmoitustiedoston. Tosin sen päällä näkyy edelleen virheet.
 - Yritykseen mentäessä / uutta yritystä luotaessa / yrityksestä poistuttaessa /
  ohjelmaa lopetettaessa: nyt tallentuu aikaleima, jota voidaan käyttää
  Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmassa käytetyn työajan raportointiin.
  Työntekijän nimi pitää laittaa c:\asteri.ttn -nimiseen tiedostoon,
  jolloin esim. verkkokäytössäkin tiedetään, kenen koneelta työ on tehty.
  Aikaleiman tallennustiedosto aikaleim.oma (vanhentunut! ks. 7.2.2007)
5.2.2007
 - konekielisiä tiedostoja luotaessa: jos tiedostopolkua ei ole olemassa,
  ohjelma luo sen automaattisesti. Pätee toiminnoissa:
    - TyEL-tiedostojen luominen
    - konekielinen valvontailmoitus
    - konekielinen vuosi-ilmoitus
    - LMP- ja TSA-tiedostoja luotaessa (aiemmin tuli path not found)
2.2.2007
 - type mismatch -pulma palkkalaskelmaa tai yhdistettyä laskelmaa
  tulostettaessa, jos sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentin
  loppuun oli syötetty %-merkki; korjattu
 - TyEL-kuukausitekniikka ja TyEL-vuositekniikka eivät löytäneet yhtään
  palkansaajaa, jos vakuutusyhtiön alkuosan lopussa oli vahingossa
  välilyönti; nyt poistaa mahdollisen välilyönnin ennen vertailua
 - Jos TyEL-työsuhdetiedoissa oli vakuutusnumeroissa kokonaan tyhjä
  rivi, ohjelma käski korjaamaan työsuhdetiedot tai ilmoitti
  data type mismatch in criteria expression tai invalid use of null;
  nyt poistaa kyseiset turhat tyhjät rivit eikä herjaa mitään
1.2.2007
 - data type conversion error -pulma syötettäessä TyEL-rajatuloa, jos
  desimaalierottimena käytettiin pistettä; korjattu
30.1.2007
 - jos TyEL-tiedostojen muodostuksessa tulee pulmailmoituksia, ohjelma
  neuvoo nyt myös suomeksi tarkistamaan TyEL-työsuhdetiedot
25.1.2007
 - Tulosta|TyEL|Määritä rajatulo -toiminnon lopuksi ohjelma
  muuttaa punaisen TyEL-vinkin piiloon tai näkyviin,
  tarpeen mukaan
 - Tulosta|TyEL|Vuosi-ilmoitustekniikka -toiminnosta saat nyt myös
  paperille aputulosteen, jossa on ilmoitustiedoston sisältö
  selväkielisenä omaa arkistointiasi ja tarkistustasi varten
 - tuo palkkatiedot ulkoa -toiminnossa:
    - tarjoaa nyt tiedostotunnisteita dat, csv ja kaikki
    - cancel was selected -pulma, kun painettiin Peruuta; korjattu
 - uusia muuttujia: tältä palkanmaksukerralta tämän palkansaajan:
    @134 Muistio
    @135 Suorituslaji
    @136 SairausvakuutuksenPaivarahamaksunProsentti
    @137 YEL-työtulo
 - palkansaajakortiston Selaustila-ikkunassa on nyt Paperille-painike,
  josta voit tulostaa ko. palkansaajan perustiedot
22.1.2007
 - TyEL / tilapäinen työnantaja: tehdyn ilmoitustiedoston tiedot saat nyt
  samalla myös paperille
 - TyEL-ilmoitustiedostojen tulostukset kysyvät nyt myös tulostimen,
  mikäli kirjoittimenkysyminen on määritelty päälle yritysluettelo-ikkunassa
 - TyEL-kuukausitekniikassa tarjoaa nyt jätettäväksi pois henkilöä, jolle
  ei ole määritelty vakuutusnumeroa
19.1.2007
 - TyEL-kuukausitekniikassa: tehdyn ilmoitustiedoston tiedot saat nyt
  samalla myös paperille
 - TyEL-työsuhdetietojen syöttöikkunassa on nyt Muodosta uudelleen -painike,
  jonka avulla saat tuotua TyEL-nimet uudelleen palkansaajakortistosta,
  esim. vaihdettua sukunimen ensin, jos olikin tullut vahingossa etunimi ensin
 - invalid use of null -pulma muodostettaessa TyEL-perustietoihin
  palkansaajien nimet muotoon "Mikkonen, Matti"; korjattu
18.1.2007
 - uusi toiminto palkanmaksuvuodet-ikkunassa:
  Tiedosto|Poista palkanmaksuvuosi
 - "Ikä"-kentässä lukee nyt "Viime kuussa täytetty TyEL-ikä"
 - palkka alla TyEL-rajatulon punainen vinkkiruutu ei enää tule
  näkyviin, jos palkanmaksukerta on lukittu
17.1.2007
 - uutta palkanmaksukertaa perustettaessa: vinkkinä olevassa
  palkanmaksukerran nimessä on nyt myös numero: esim. 01 tammikuu 2007,
  jotta palkkalistat tulisi juoksevasti numeroitua
 - jos päiväkirja on lukittu, nyt ei enää pääse vahingossa painamaan
  "poimi suorituslaji"- eikä "kopioi palkkajakso kaikille"-painikkeita
 - palkansaajakortiston Selaustila-ikkunassa mahtuu nyt kokonaan
  näkyviin tekstit "SairausvakuutuksenPaivarahamaksunProsentti",
  "TyötunnitKuukaudessa" ja "PalkkalaskelmaSähköpostilla"
15.1.2007
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisessa erittelyssä on nyt oletuksena
  rastitettuna kohta "Näytä lopuksi Muistiossa"
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn ja valvontailmoituksen
  konekielisen luonnin yhteydessä on nyt tarkistus, ettei vahingossa
  tehdä wpl-nimiseksi (eli ei ainakaan palkanmaksutietokannan päälle)
 - jos yrität tehdä TyEL-vuosi- tai kuukausi-ilmoitusta jaksolta,
  jossa maksuvuosi on aiempi kuin 2007 (jolloin TyEL tuli voimaan),
  ohjelma huomauttaa ja varmistaa, aiotko silti tehdä ilmoituksen
 - type mismatch -pulma TyEL-vuosi-ilmoitustiedostoa luotaessa,
  jos työsuhdetietojen päivämäärärajat olivat syöttämättä; korjattu
 - file already open -pulma TyEL-vuosi-ilmoitustiedostoa luotaessa,
  jos oli tullut edellisellä kerralla pulma ja nyt yritettiin
  uudelleen; korjattu
12.1.2007
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn pystyy nyt tekemään
  uselta verkon koneelta yhtaikaa
8.1.2007
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,951 (vuoden 2007 arvo I maksuluokassa)
2.1.2007
 - Tarjoaa oletusarvona eräissä tilanteissa @104-@154eityel
13.12.2006
 - vuoden 2007 TyEL-rajatulon oletusarvoksi asetettu 46,08 €/kk
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun tulostumiseen lisätty yrittäjän
  tapauksessa teksti "YEL-työtulosta"
12.12.2006
 - Kun laskujärjestys oli matemaattinen, ohjelma ei suoriutunut
  laskennasta kaavassa, johon sijoitettaessa tuli kaksi miinusmerkkiä peräkkäin:
  esim. jos kaava oli @101-@154xxx ja jos rahapalkka oli 1000 ja xxx oli -80,
  ohjelma laski tulokseksi 920; korjattu laskemaan oikein (tässä 1080)
  Ratkaisu vaikuttaa mm. zx-kaavojen laskentaan ym. kaavakohtiin
11.12.2006
 - mnep- ja mnlv-alkuisiin tiedostoihin tallentuu matalapalkkatuen
  vuoksi negatiiviseksi mennyt ennakonpidätys tai lähdevero nyt vain
  silloin, kun matalapalkkatukea on ollut
 - kaikkien palkan erien tarkistuslaskenta odottaa nyt ennen
  tallennusta, että laskennat menneet läpi
30.11.2006
 - kortisto-työvaiheen ikkunat eivät enää poistu X:stä painettaessa
29.11.2006
 - uusi ominaisuus: ulkoisen aineiston tuonti esim. työajanseurannasta:
  Tiedosto|Tuo palkkatiedot ulkoa
  Tuontitiedoston muoto on csv-tiedosto, jossa kukin rivi on muotoa
  "hetu";"ryhmä";"kohdistus";"selite";"kpl";"a-hinta";"kustannuspaikka"
  Perusta ensin palkanmaksukerta, johon otat mukaan kaikki ne palkansaajat,
  joita esiintyy tuotavassa aineistossa.
  "ryhmä" voi saada jonkin seuraavista arvoista
    "101" = rahapalkka
    "102" = luontoisedut
    "103" = vähennykset ennen ennakonpidätystä
    "106" = verottomat korvaukset
    "107" = vähennettävät erät
    "113" = palkkojen tarkennuksia
  "kohdistus" voi sisältää tekstin, jonka perusteella ohjelma kohdistaa
  tiedon sille riville, jossa koodi-sarakkeessa on ko. teksti.
  Jos ryhmä on annettu, ohjelma etsii kohdistus-koodia ko. ryhmästä;
  jos ei löydy, lisää sen ao. ryhmään.
  Jos ryhmä ei ole annettu, ohjelma etsii kohdistus-koodia kaikista ryhmistä;
  jos ei löydy, lisää sen rahapalkka-ryhmään.
  Jos "a-hinta" on annettu, käyttää sitä a-hintana, muutoin pohjalla olevaa hintaa.
  Jos "selite" annettu, käyttää sitä, muutoin pohjana olevaa selitettä.
22.11.2006
 - lisätty jokaisen tulosteen ja henkilönvaihdoksen yhteyteen
  kaikkien palkan erien tarkistuslaskennat, koska
  jossain tapauksessa palkkalaskelman maksettava-summa saattoi näyttää
  eri summaa kuin oli tarkoitus ja jossain tapauksessa esim. rahapalkka
  yhteensä näytti eri määrää kuin osasten summa
24.10.2006
 - invalid use of null rutiinista LaskeTttyelMaksu, jos palkansaajan
  henkilötunnus oli tyhjä; korjattu
4.10.2006
 - TyEL-ominaisuudet julkaistu, ks. Tulosta|TyEL:
    - rajatulon määrittäminen
    - työsuhdetietojen syöttäminen
    - tilapäisen työnantajan kuukausi-ilmoitus
    - sopimustyönantajan kuukausitekniikka
    - sopimustyönantajan vuosi-ilmoitustekniikka
 - tttyel-koodi antaa nyt riville a-hinnaksi ja summaksi
  nollan, jos henkilö ei ole tämän palkanmaksukerran maksupäivän
  perusteella TyEL:in mukaan 18-68-vuotias
 - tttyel-koodi näyttää nyt palkan erät yhteensä -ikkunassa
  punaisen viestin, jos palkanmaksukerran TyEL-työansio jää
  alle kuukausittaisen rajatulon. Jos tiedät, ettei työntekijälle
  tule kalenterikuukaudessa rajatulo täyteen, poista hänen
  tttyel-rivinsä vähennettävien erien ikkunasta
31.8.2006
 - Jos palkanmaksukerran perusti valinnalla
  "ed. kerran summat" tai "ed. kerran summat nollattuina",
  ohjelma otti verokorttitiedot palkansaajakortistosta.
  Muutettu siten, että ottaa edellisestä palkanmaksukerrasta.
  Sama pätee palkansaajan lisäämiseen kesken palkanmaksukerran.
 - Vinkki: Jos olet uusimmassa palkanmaksukerrassa, verokorttimuutokset
  tallentuvat palkansaajakortistoon, josta ne tulevat uusiin palkanmaksukertoihin,
  jos ne perustetaan oletustekstien tai edellisen vuoden perusteella.
  Jos taas perustat useamman palkanmaksukerran kerrallaan ja muokkailet
  vasta sen jälkeen palkansaajan verokorttitietoja esim. toiseksiviimeisessä
  palkanmaksukerrassa, tehdyt muutokset eivät tallennu palkansaajakortistoon.
  Siellä olevat "vanhatkin" verokorttitiedot voivat tulla uusiin
  palkanmaksukertoihin, jos ne perustetaan esim. oletusteksteistä
  tai edellisen vuoden palkanmaksukerran perusteella.
4.7.2006
 - huomauttaa ennen palkanmaksukerran nimeämistä, että ohjelma tulee käynnistää
  uudelleen ennen nimeämistä, jos jo käyty palkkojen syöttötilassa
1.6.2006
 - yhdistettyyn laskelmaan ei tulostunut ennakonpidätyslaskelmaa, jos
  ennakonpidätystapa oli yksi raja; korjattu
 - Palkansaajakortistoon lisätty kentät:
    - Sähköposti
    - PalkkalaskelmaSähköpostilla
    - Vakuutusnumero
    - OsastonNumero
    - EläkeryhmänNumero
  tulevat nyt myös uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa
31.5.2006
 - TyEL-järjestelmään siirtyminen vuoden 2007 alusta:
  Ohjelmaan tehty nyt seuraavat ominaisuudet:
    - tttyel, eityel, eityeltyött, eisotutyel, eisotutyeltyött
     toimivat nyt kuten vastaavat tel-koodaukset
  Palkansaajakortistoon lisätty kentät:
    - Sähköposti
    - PalkkalaskelmaSähköpostilla
    - Vakuutusnumero
    - OsastonNumero
    - EläkeryhmänNumero
26.5.2006
 - verohallinto on hyväksynyt verovuodelta 2006 olevan vuosi-ilmoituksen
    - saajakohtaisen erittelyn
    - yhteenvedon
    - matalapalkkatuen erittelyn tukikuukausittain
18.5.2006
 - suorituslajinpoimintaikkunan otsikko muutettu, kun valitaan
  palkansaajalle palkanmaksukertakohtaista suorituslajia
 - Update or CancelUpdate without AddNew or Edit vaihdettaessa yritystä; korjattu
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn ja suorituksen saajan tositteen
  paperitulosteisiin tulee nyt vain ne kentät, joissa on tietoa. Mukana on nyt
  myös rivien lukemista helpottavat katkoviivat. Katkoviiva on valittu siksi,
  että se tulostuu esim. pdfFactoryltä edelleen paperille selvempänä kuin pisteviiva.
 - vuosiyhteenveto paperille; korjattu seuraavat kohdat:
    - 1 sivutoimen rahapalkat..: suoritusten yhteismäärä ja ennakonpidätys/lähdevero
     sisältävät nyt myös suorituslajin SA
    - kohtaan 650 tulostuu nyt luku
    - kohta 670 tulostuu nyt myös paperille
17.5.2006
 - vuosi-ilmoitus verovuodelta 2006, muutokset edelliseen vuoteen:
    - uusi suorituslaji SA - sairauskassan täydennyspäiväraha
    - tunnus 098 rahayksikkö poistettu
    - saajakohtaisen erittelyn tunnukset 114, 115 ja 116
     (rahapalkka, ennakonpidätys, eläke- ja tyött.vak.maksut)
     ovat nyt pakollisia jos niitä on maksettu, toimitettu tai peritty.
     Aiemmin olivat aina pakollisia.
    - saajakohtaisen erittelyn uudet tunnukset
        136 Palkkaerät, joista ei makseta päivärahamaksua
        147 Työsuhdematkalippu (kyllä/ei)
        148 Työsuhdematkalippuetu
        160 Luottamushenkilömaksu
    - saajakohtainen erittely ja suorituksen saajan tosite
     tulostuvat nyt paperille raakalistauksena otsikko-tieto -pareina
    - yhteenveto:
      - 098 rahayksikkö; poistettu
      - 603 yhteyshenkilön puhelimen suuntanumero; poistettu
      - 604 sisältää nyt yhteyshenkilön puhelinnumeron suuntanumeroineen, ei faxia
      - lisätty 650: palkat, joista työnantaja maksaa sosiaaliturvamaksun, kun
       sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen
      - lisätty 670: sosiaaliturvamaksun alaisista palkoista vähennettävä määrä,
       johon ohjelma laskee yhteissumman saajaerittelyjen tiedoista
       35 Etu työsuhdeoptioista ja 36 Palkkaerät, joista ei makseta päivärahamaksua
      - suorituslajikohtaisissa yhteenvetotiedoissa
        - poistettu tiedot 609 ja 610 - erittelyjen lukumäärä lomakkeilla ja sähköisesti
        - lisätty tieto 620 - erittelyjen lukumäärä
 - matalapalkkatuen erittely tukikuukausittain päivitetty:
    - tunnus 017 on nyt Työtunnit työskentelykuukausilta vähintään 140 tuntia kyllä/ei (1/0)
    - poistettu tunnus 018: Osa-aikaeläkkeellä oleva
16.5.2006
 - Määritä|Sairausvakuutuksen päivärahamaksun tulostuminen -toiminnossa
  on nyt myös valinta, jolla saat ko. tiedon tulostumaan palkkalaskelmaan
  tai yhdistettyyn laskelmaan maksettavan summan jälkeen juuri ennen
  kertymätietoja
18.4.2006
 - yritysluettelo-ikkuna näkyy nyt tehtäväpalkissa myös silloin kun on
  juuri vaihdetty yritystä
6.4.2006
 - Palkan erät yhteensä -ikkunassa näkyvä vähennettävät erät yhteensä
  oli jossain tapauksessa eri kuin Vähennettävät erät -ikkunasta
  laskettu yhteissumma; korjattu
4.4.2006
 - palauta varmuuskopio -toimintoon lisätty selvennys: "a:-asemasta"
3.4.2006
 - palkanmaksuvuodet-ikkuna näkyy nyt myös tehtäväpalkissa
31.3.2006
 - kahden vuoden raportti: mahdollisuus valita palkkakorttityyppisesti,
  yhteenvetona tai molemmat
27.3.2006
 - uudet koodit eisotuteltyött, eisotuleltyött, eisotuveltyött, eisotutaeltyött
  merkitsevät nyt, että kyseinen rahapalkan tai luontoisetujen osa ei
  kasvata perittäävää sotu-, tel-, lel-, vel-, tael- eikä työttömyysvakuutusmaksua
24.3.2006
 - ennakonpidätyslaskelmassa "Työsuhde päättyi"-kentän arvo tulostui
  tekstin kanssa päällekkäin; korjattu
21.3.2006
 - palkat tekstitiedostoon -toiminto tuo nyt myös rahapalkan,
  luontoisetujen, työkalukorvausten ja vähennettävien erien osaset
  ja näyttää kaiken lopuksi Muistiossa
10.3.2006
 - Matalapalkkatuki ei toiminut koneessa, jossa ei ollut Access 2000-
  aputiedostoja. Muutettu siten, että ei vaadi niitä.
8.3.2006
 - matalapalkkatuki: jos kuukaudessa oli monta palkanmaksukertaa ja
  työtuntien laskukaavana käytettiin vakiota, esim. 168, tai
  muuttujaa @56, joka tuo tiedon palkansaajakortistosta,
  tuntimäärä tuli moninkertaisena; korjattu
 - invalid use of null -pulma luotaessa kuukauden matalapalkkatukea,
  jos henkilötunnus oli tyhjä, suorituslaji puuttui palkanmaksukerrasta
  tai Palkanmaksukerrat-taulukossa järjestysnumero oli tyhjä; korjattu
2.3.2006
 - palkkalistojen yhdistelmään tulostuvan tilisiirron summaa
  sekä valvontailmoituksen tietojen ja konekielisen valvontailmoituksen
  515-kohdan summia korjattu siinä tapauksessa, että
  matalapalkkatuki olisi suurempi kuin kuukauden
  ennakonpidätykset yhteensä
 - matalapalkkatuen painikkeiden tekstejä selvennetty
27.2.2006
 - uusia muuttujia palkansaajakortiston tiedoille:
    @54 = sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentti
    @55 = YEL-työtulo
    @56 = työtunnit kuukaudessa
    @57 = osa-aikaeläkkeellä
    @58 = osa-aikaeläkkeen määrä
 - Tulosta|Muut listaukset (oma raportti)|Palkan osion jako osasiin
  yhteenvetona: henkilötunnuksen viimeinen merkki ei mahtunut
  tulostumaan joillakin palkansaajilla; korjattu
 - jos palkkatodistus on euromääräinen, rahasummien perään ei enää
  tulostu e-kirjainta
17.2.2006
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisesta erittelystä voit nyt halutessasi
  jättää pois ne palkansaajat, joilla sekä bruttopalkan että maksetun
  koko vuoden yhteissummat ovat nollat. Määrittely tehdään toiminnolla
  Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely|Asetukset
16.2.2006
 - palkkojensyöttötilassa uusi toiminto
  Tiedosto|Varmistuslaske ennakonpidätykset, jonka voi halutessaan
  ajaa ennen tulostuksia
10.2.2006
 - ennakonpidätys-ikkunaan lisätty selventäviä tekstejä, jotta
  verokortin A- ja B-vaihtoehdot on helpompi syöttää ja
  tuloseurannan kerryttämisen aiemmat palkat ja ennakonpidätykset
  helpompi ymmärtää
9.2.2006
 - Sairausvakuutuksen päivärahamaksun määrä tulostuu nyt oletuksena
  palkkalaskelmaan ennakonpidätyksen alapuolelle.
  Määritä|Sairausvakuutuksen päivärahamaksun tulostuminen -toiminnolla
  voit valita, tulostuuko ko. teksti palkkalaskelmaan vai
  ennakonpidätyslaskelmaan vai molempiin vai ei kumpaankaan
3.2.2006
 - uusia muuttujia tiliöintitositteeseen:
    @91 = liikaa suoritetun ennakonpidätyksen vähennys
    @92 = liikaa suoritetun sotu-maksun vähennys
    @93 = liikaa suoritetun lähdeveron vähennys
    @94 = liikaa suoritetun lähdeveron vähennys (ei-sotu)
2.2.2006 / 2
 - matalapalkkatuki sisältää nyt valintamahdollisuuden, näytetäänkö
  kaikki tarpeeksi iäkkäät palkansaajat vai vain ne, joilla
  myös työtuntimäärä ja palkka täyttävät rajoitusehdot
2.2.2006
 - kausikohtaisessa ennakonpidätyslaskelmassa "Verotettava palkka"-kohtaan
  tulostui palkka ilman lomarahaa; muutettu tulostumaan koko palkka
1.2.2006
 - object required tulostettaessa palkkalaskelmaa, jos kertymätietoihin oli
  määritelty laskentakaava, jossa oli 100- tai 300-sarjaisia muuttujia; korjattu
  siten, että pulmaa ei tule. 100- ja 300-sarjaiset muutujat eivät ole käytössä.
27.1.2006
 - uusia muuttujia laskusääntötyyppiseen omaraporttiin
    @134  muistio
    @135  suorituslaji
    @136  sairausvakuutuksen päivärahamaksu
    @137  YEL-työtulo
   em. muuttujat tulostavat palkanmaksukertakohtaisen arvon
 - yritystä vaihdettaessa saattoi joissakin tilanteissa jäädä
  edellisen yrityksen määrityksiä voimaan, esim. palkkalistojen yhdistelmän
  jälkeen Y-tunnus ja yhdistelmän otsikko; korjattu
20.1.2006
 - tiliöintitositteen määrittelyssä, jos ohjelma huomauttaa
  "Kirjoita laskentajärjestykseksi joko 'matemaattinen' tai 'esiintymis' tai 'sotu'."
  virheellisesti kirjoitettu laskentajärjestys muuttuu olemaan 'matemaattinen'.
19.1.2006
 - invalid use of null tulostettaessa yhdistetty laskelma tai
  ennakonpidätyslaskelma, jos sairausvakuutuksen päivärahamaksun
  prosentti tai YEL-työtulo oli määrittelemättä; korjattu
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,958 (vuoden 2006 arvo I maksuluokassa)
12.1.2006
 - matalapalkkatuki:
    - osa-aikaeläkkeellä olevan palkansaajan osalta saatavan tuen
     määrän laskenta korjattu
    - työtuntien laskukaavaan lisätty vinkkejä syöttövaihtoehdoista
11.1.2006
 - palkkakortti paperille: sivun alalaidan marginaali pienennetty 2,5 cm:stä
  1,0 cm:iin, jotta sivulle mahtuisi enemmän palkanmaksukertoja.
  Myös eräissä muissa listatulosteissa mahtuu nyt enemmän rivejä sivulle.
 - yhdistetty palkka- ja ennakonpidätyslaskelma paperille:
    - yhden rajan verokortin tapauksessa muutettu siten, että
     mahtuu paremmin yhdelle arkille
    - sairausvakuutuksen päivärahamaksun selitysrivi tulostui
     lisäksi orpona uudelle sivulle, jos yhdistetty laskelma
     oli kaksisivuinen; korjattu
 - matalapalkkatuki: säilyttää nyt palkan laskukaavan ja työtuntien laskukaavan
  seuraavaa kertaa varten
10.1.2006 / 2
 - matalapalkkatuki: luotaessa näkyi esim. yksi työntekijä liian vähän,
  korjattaessa kyllä näkyi kaikki; korjattu
 - palkanmaksuvuotta perustettaessa No Current Record ja run-time error 400,
  jos edellisvuoden tietokannan nimi oli sama kuin mitä juuri perustettiin
  tai esim. jos edellisvuoden tietokannassa palkansaajakortisto oli tyhjä.
  Korjattu siten, että kun perustetaan uusi tietokanta tietyn nimiseksi,
  edellisvuoden tietokanta ei enää saa olla samanniminen, vaan ohjelma kysyy
  sille eri nimen. Run-time error 400 muutettu tavalliseksi pulmaksi, josta
  pääsee OK:ta painamalla jatkamaan, esim. korjaamaan edellisvuoden
  tietokannan nimimäärityksen.
 - The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query
  pmk0000_rivit_. Make sure it exists and that its name is spelled correctly.
  kun lisättiin palkansaajaa palkanmaksukertaan jälkikäteen valinnalla
  edellisen kerran summat nollattuina; korjattu
10.1.2006
 - kun nimettiin palkanmaksukerta ja heti poistettiin palkanmaksukerta,
  palkanmaksukerrat-taulukon järjestysnumerot eivät korjaantuneet,
  jolloin palkanmaksukerrat-taulukosta saattoi kadota palkkajakso-
  ja eräpäivä-tietoja; korjattu
9.1.2006
 - control array element 38 doesn't exist tehtäessä vuosi-ilmoituksen
  saajakohtaisia erittelyjä; korjattu
2.1.2006
 - Palkkalistojen yhdistelmän "Tiedot työnantajasuoritusten maksamista varten" kohtaan Summa: vähennetään matalapalkkatuki
14.12.2005
 - sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentti ja YEL-työtulo tulevat nyt
  uuteen perustettavaan palkanmaksukertaan aina palkansaajakortistosta
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ohjelma huomauttaa, jos
  palkansaajakortistoon ei ole määritelty sairausvakuutuksen
  päivärahamaksun prosentteja
13.12.2005
 - object required perustettaessa palkanmaksukertaa oletustekstien
  perusteella; korjattu
12.12.2005
 - palkkalista ruudulle/paperille: Loppuun tulostuva sotu-maksu ottaa nyt huomioon
  mahdolliset ei-sotunalaiset suorituslajit ja osajoukon, joka on sillä kertaa
  valittu mukaan tulosteeseen
9.12.2005 / 2
 - Muokkaa|Päivärahamaksun prosentti -toiminnon tekniikkaa muutettu; käyttö entisellään
9.12.2005
 - pulma tehtäessä vuosi-ilmoituksen saajakohtaista erittelyä versiolla 8.12.2005; korjattu
8.12.2005
 - Matalapalkkatuki:
   - HUOM! Asiaan liittyviä TYVI-ilmoituksia ei ole vielä testattu verottajalla.
   - ks. toiminto Tiedosto|Matalapalkkatuki
   - palkkasumman laskentakaavaksi voit syöttää esim. @104-@154loma, jolloin ohjelma ottaa
    työtekijöiden palkkasummaksi ennakonpidätyksen alaisen palkan vähennettynä lomarahoilla
   - työtuntien laskentakaavan voit jättää tyhjäksi, jolloin ohjelma ottaa työtunnit
    palkansaajakortistosta. Tai voit syöttää laskentakaavaksi esim. @152tunnit, ja syöttää
    Palkkojen tarkennuksia -ikkunaan tunnit-koodatulle riville kpl-sarakkeeseen työtunnit
   - valitse kalenterikuukausi, jolloin pääset luomaan, korjaamaan ja tuhoamaan
    ko. kuukauden matalapalkkatukitietoja
   - uutta luotaessa ohjelma tuo näkyviin ne palkansaajat, joiden ikä (henkilötunnuksen
    perusteella laskettuna) on ko. kuukauden aikana vähintään 54 vuotta,
    palkka tai osa-aikaeläkeläisen laskennallinen palkka on välillä 900-2000 euroa
    ja työtunnit yli 140 tai työntekijä on osa-aikaeläkkeellä
   - tarkista aluksi, että mukana on kaikki työntekijät, joiden osalta mielestäsi
    saattaisi olla oikeus matalapalkkatukeen ko. kuukaudelta. Jos joku puuttuu,
    toimi seuraavasti:
     - Poistu luetteloikkunasta OK:lla
     - Tuhoa kuukauden matalapalkkatukitiedot
     - Poistu palkkojensyöttötilaan. Muuttele palkkatietoja, työtunteja ja
      henkilötunnusta siten, että myös ko. henkilö tulee tarjolle
   - jos joku henkilö on listalla mielestäsi liikaa, syötä hänelle sellainen
    tuntimäärä tai palkka, että tuki menee nollaksi
   - matalapalkkatuen listassa voit muokkailla
     - veron tunnusta (ennakonpidätys / lähdevero)
     - työtuntien määrää
     - palkkasummaa
     - osa-aikaeläkkeellä-sarakkeeseen x (on osa-aikaeläkkeellä) tai
      tyhjä (ei ole osa-aikaeläkkeellä)
     - osa-aikaeläkkeen rahamäärää
    ohjelma laskee näiden perusteella osa-aikaeläkeläisen laskennallisen palkan
    ja matalapalkkatuen määrän
   - vuosi-ilmoituksena annettava matalapalkkatuen erittely tukikuukausittain -
    tiedoston saat omasta painikkeestaan
   - palkkalistojen yhdistelmän loppuun ja konekieliseen valvontailmoitukseen
    tulee nyt kohdat
    515 Matalapalkkatukena vähennetty ennakonpidätys
    516 Matalapalkkatukena vähennetty lähdevero
   - palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulevan tilisiirron viesti-kentän kohtiin
    80 ja 82 tulostuu nyt luvut siten, että summista on valmiiksi vähennetty
    matalapalkkatuki
   - Jos matalapalkkatuki ennakonpidätyksistä on suurempi kuin ennakonpidätys
    tai matalapalkkatuki lähdeverosta on suurempi kuin lähdevero,
    ylijäävä summa tallentuu levylle ja ohjelma ehdottaa sen käytettäväksi
    automaattisesti seuraavassa kuussa. Joulukuussa yli jäävää matalapalkkatukea
    ei kuitenkaan vähennetä seuraavan vuoden tammikuussa vaan verottaja palauttaa
    sen rahana. HUOM! Edellä mainittu menettely olettaa, että maksat palkkoja
    joka kuussa. Jos näin ei ole ja jos matalapalkkatukea jää yli, pidä käsin
    kirjaa vähentämättä jääneestä matalapalkkatuesta.
   - HUOM! Jos samalla palkansaajalla on samassa kuussa sekä lähdeverollista
    palkkaa (suorituslaji 14 tai 22) että ennakonpidätyksenalaista palkkaa,
    ohjelma ottaa matalapalkkatuen laskennan pohjaksi sen veron tunnuksen
    joka esiintyy ko. kuukauden ensiksi vastaantulevassa palkanmaksukerrassa
    ko. palkansaajan kohdalta.
   - tiliöintitositteessa voit käyttää seuraavia kaavoja:
      @550 matalapalkkatuki
      @551 matalapalkkatuki ennakonpidätyksistä
      @552 matalapalkkatuki lähdeveroista
    Kaavat toimivat silloin, kun olet valinnut yhden tai useamman koko kuukauden
    kaikki palkanmaksukerrat mukaan.
 - palkansaajakortiston toiminnolla Muokkaa|Päivärahamaksuprosentti saat nyt
  asetettua kaikille palkansaajille tietyn oletusprosentin
 - ennakonpidätyslaskelmaan tulostuu nyt sairausvakuutuksen päivärahamaksu
    - yrittäjille tulona on vuotuinen YEL-työtulo jaettuna 12:lla
    - palkansaajalle tulona on ennakonpidätyksenalainen tulo
    - prosentti ja mahdollinen työtulo syötetään palkanmaksukertakohatisesti
     verokortti-ikkunassa
    - uutta palkanmaksukertaa perustettaessa pohjaksi tulee tiedot
     palkansaajakortistosta tai pohjaksi otetusta palkanmaksukerrasta
 - palkansaajakortistoon uusia kenttiä:
    SairausvakuutuksenPaivarahamaksunProsentti
    YEL-työtulo
    TyötunnitKuukaudessa
    OsaAikaEläkkeellä
    OsaAikaEläke
 - palkanmaksukerran summa-taulukkoon lisätty uusi kenttä:
    SairausvakuutuksenPaivarahamaksunProsentti
  joka tulee automaattisesti pohjaksi otetusta palkanmaksukerrasta
  tai jos sitä ei ole, niin palkansaajakortistosta
16.11.2005
 - palkanmaksajan tiedot -ikkunaa kavennettu siten, että mahtuu kokonaan
  näkyviin myös kun näytön resoluutio on 800 x 600
7.11.2005
 - uusia muuttujia palkansaajan tietojen tulostamiseksi:
    @52 = suorituslaji
    @53 = lomapäivien määrä
4.11.2005
 - kun perustettiin uusi yritys ja sille ensimmäinen palkanmaksukerta
  ja vaihdettiin yritystä ja valittiin Määritä|Palkanmaksajan tiedot,
  näkyviin tuli perustetun yrityksen tiedot; korjattu
1.11.2005
 - palkkatodistus kolmelta kiinteältä kaudelta osajoukolle tulostaa nyt
  osajoukolle kaikista palkansaajista eikä enää osajoukolle niistä
  palkansaajista, jotka ovat mukana tässä palkanmaksukerrassa
4.10.2005 / 2
 - maksulistaan tulostuu nyt palkansaajat nimen mukaan aakkostettuina
 - palkan osasten ikkunoissa tallentuu nyt automaattisesti myös sellainen
  tieto, jonka syöttäminen oli kesken
4.10.2005
 - palkkalaskelman yläosaan tulostuu nyt ennakonpidätystiedot ko. palkanmaksukerran
  mukaisesti eikä palkansaajakortiston tietojen mukaisesti
30.9.2005
 - kortiston järjestämistoiminnon jälkeen rivilaskuri ei aluksi näyttänyt oikeaa
  rivien kokonaismäärää; korjattu
28.9.2005
 - varmuuskopiointi-ikkunassa näkyy nyt kerrallaan vain ne tekstikentät, jotka
  liittyvät kulloinkin valittuna olevaan varmuuskopiointimenetelmään
20.9.2005
 - can't show non-modal form when modal form is displayed
  mentäessä virhelokin tarkasteluun; korjattu
5.9.2005
 - karkausvuonna 29.2. syntyneet noteerattiin iän laskennassa maaliskuussa
  syntyneiksi; korjattu
25.8.2005
 - palkansaajan verokorttitiedot tallentuvat palkansaajakortistoon nyt
  vain silloin, kun ollaan uusimmassa palkanmaksukerrassa
23.8.2005
 - lisätty tuplavarmistuskysymys, kun poistetaan palkansaajakortistosta
  palkansaaja, jolle on maksettu palkkaa
15.6.2005
 - tuotaessa palkansaaja/palkansaajia palkanlaskentaan palkansaajakortistosta
  palkkojensyöttötilassa [Tuo kortistosta uusi palkansaaja] voi valita, tuodaanko
  oletustekstit vai edellisen kerran summat sellaisenaan tai nollattuina
 - palkansaajalla suorituslaji "22 lähdeveron alaiset suoritukset, joista ei sotua"
 - lähdevero tulostui valvontailmoitukseen koodilla 86
 - muutettu tulostumaan koodille 82:
  - 509 lähdevero palkoista, eläkkeistä, työkorvauksista ym. ilmoitetaan tunnuksella 82
   (Lähde Verohallituksen julkaisu 66.04 Valvontailmoituksen täyttöohjeet 2005 sivu 11"
14.6.2005
 - Palkkalista ruudulle/paperille tulostuu palkansaajan nimen mukaan aakkostettuna
13.6.2005/2
 - hiottu palkanmaksukerran yhdistämistä ed.vuoden aineistosta
 - uutta palkansaajaa lisättäessä palkansaajakortistossa tarkistaa, että hetu ei ole jo käytössä
 - lisätty hakutoiminto palkansaajakortistoon muokkaa/etsi
10.6.2005/3
 - hiottu palkanmaksukerran yhdistämistä ed.vuoden aineistosta
9.6.2005
 - uutta palkanmaksukertaa perustettaessa mahdollisuus lukea palkansaajatiedot muuntamattomina sisään: k
  - tätä käytetään esim. kun on vahingossa tehty 1 palkanmaksukerta väärään aineistoon/koneeseen/vuoteen ja näin tehdyn
   palkanmaksukerran tiedot voidaan tuoda oikeaan aineistoon. HUOM: Testaamatta.
  - palkanmaksukerran perustiedot täytyy täyttää, palkanmaksajan perustiedoissa oltava ed.palkanmaksuvuoden tiedostona se
   palkanmaksutietokanta (*.WPL) josta palkanmaksukerta luetaan perustettavaan palkanmaksukertaan
2.6.2005
1.6.2005
 - kun palkkojensyöttötilassa kelattiin useaa palkansaajaa hyvin
  nopeasti, jollekulle tuli palkkaennakoksi nolla; korjattu
31.5.2005
 - jos palkansaajan ikää ei voi laskea, esim. koska henkilötunnusta
  ei ole syötetty, palkkojensyöttöikkunassa ikä näkyy tyhjänä
 - tämänkertaisten palkansaajien ikkunaa suurennettaessa alkuun
  tuli näkyviin tyhjiä rivejä; korjattu
 - poista palkansaaja tämänkertaisista -toiminnon jälkeen tulee
  nyt tämänkertaisten palkansaajien ikkuna takaisin näkyviin
  senkokoisena kuin oli toimintoa otettaessa
26.5.2005
25.5.2005
 - tyvi-vuosi-ilmoituksessa: yhteenvedon suorituslajikohtaisiin
  tietueisiin tulee nyt yhteenvedon tapahtumalaji
  (0=alkuperäinen tapahtuma, 2=korvaa alkuperäisen)
  eikä erittelyn tapahtumalaji
 - tyvi-vuosi-ilmoituksen korjaamisohje:
    - saajakohtainen erittely korjataan siten, että tuotetaan
     virheellisesti ilmoitetusta palkansaajasta ensin
     "poisto", joka sisältää täsmälleen edellisellä
     kerralla ilmoitetut tiedot. Sen jälkeen tuotetaan
     oikeilla korjatuilla tiedoilla oleva "korjauslisäys".
    - yhteenveto korjataan siten, että lähetetään oikeilla
     tiedoilla varustettu "korvaa alkuperäisen yhteenvedon"
 - verohallinto ei hyväksy vuosi-ilmoituksen saajakohtaisia
  erittelyjä atk-tulosteina, joten niissä on nyt maininta:
  "Ei kelpaa verohallinnolle ilmoitukseksi"
 - bad file name or number rutiinista fe_levylla, jos
  tiedostonimi tai -numero epäkelpo; nyt ei ilmoita pulmaa,
  havaitsee vain, että annetunnimistä tiedostoa ei ole
  ja toimii sen mukaan
 - palkanmaksajan tietojen määritys -ikkuna tarkistaa nyt, että
  edellisvuoden tiedostoksi merkitty tiedosto on olemassa
 - tarran korkeus: mm näkyy
18.5.2005
 - rahapalkka-ikkunan vie-painikkeet käynnistävät nyt myös
  zb-, zr- ja zx-laskennan, joten vie-painalluksen jälkeen
  laskennat ovat heti ajan tasalla
17.5.2005
 - Tulosta|Muut listaukset (oma raportti)|Palkanosat laskusäännöin
  toiminnossa voit nyt käyttää laskusääntönä @151xxxx-tyyppisiä
  koodeja, jolloin tulostuu xxxx-koodatun rivin seliteteksti
12.5.2005
 - palkkojen a-hinnassa näkyy ja tulostuu nyt enintään
  kuusi desimaalia; aiemmin kolme
11.5.2005
 - palkanmaksajan perustietojen ikkunaa tiivistetty kapeammaksi
29.4.2005
 - kun palkansaaja poistettiin tämänkertaisista, Lisätieto-ikkunassa
  näkyi kaikilla palkansaajilla sama tieto; korjattu
 - sama pulma, kun juuri poistettu palkansaaja tuotiin takaisin; korjattu
28.4.2005
 - tiliöintitositteen sotun määrä ottaa nyt huomioon myös
  palkkojensyötössä mahdollisesti käytetyt eisotu-koodaukset
27.4.2005
 - Text property is read-only verokortti-ikkunan OK-napissa; korjattu
 - verokortti-ikkuna huomauttaa, jos aloituspalkanmaksukerta on
  määrittelemättä kumulatiivisessa, portaikko- tai yksi raja-
  laskennassa
25.4.2005
 - tiliöintitosite ottaa nyt huomioon suorituslajin, eli laskee sotun
  vain niistä palkansaajista, joiden suorituslaji on sotunalainen
22.4.2005
 - omaraporttien tulostusaluetta kavennettu, jotta reunimmaisena
  oikealla oleva luku tulostuisi kokonaan kaikilla kirjoittimilla
 - tiliöintitositteen määrittely -ikkunan OK-painike tarkastaa,
  että laskentajärjestykseksi on kirjoitettu "matemaattinen",
  "esiintymis" tai "sotu"
14.4.2005
 - palkkojensyöttötilan palkan osasten ikkunoissa rivin eteenlisäys-
  toiminto huomauttaa, jos viimeinen (katoava) rivi sisältää tietoa
8.4.2005
 - KTA/Päiväpalkka/Lomapalkkalaskelma-ikkuna järjestelty uudelleen
  siten, että kaikki syöttökentät näkyvät kerralla vaikka
  näytön tarkkuus oli 800x600
 - data type conversion error Tarkista sotu-prosentit -ikkunassa,
  jos syötettiin sotuprosentti pisteellä erotettuna; korjattu
7.4.2005
 - verokortti-ikkunaa muutettu siten, että portaikkoverokortti,
  jossa on yksi raja ja kaksi prosenttia, ei muutu
  automaattisesti yhden rajan kortiksi
 - uusi painike "Kopioi palkkajakso kaikille", joka kopioi
  palkan erät yhteensä -ikkunaan syöttämäsi korjatun palkkajakson
  jokaiselle palkansaajalle verokortti-ikkunaan tähän palkanmaksukertaan
21.3.2005
 - data type conversion error 3421 kutsurivi 634 jos vanhassa
  aineistossa keskituntiansioPer oli 0. Nyt muuttuu
  automaattisesti 0:00:00:ksi
16.3.2005
 - käynnistyessään ohjelma huomauttaa, jos se on asennettu
  polkuun, jossa on välilyönti, kaksoiskenoviiva, heittomerkki
  tai hakasulut, koska niistä voi myöhemmin aiheutua pulmaa
14.3.2005
 - tiliöintitosite paperille: otsikoksi ehdotetaan nyt
  palkanmaksukerran nimeä
 - kun lisättiin palkansaaja tämänkertaisiin, ennakonpidätys
  tuli nollana; korjattu
 - palkanmaksukertaa perustettaessa oletustekstit-valinta
  siirretty kolmanneksi ja nimitys muutettu
 - palkkalista ja palkkalistojen yhdistelmä paperille:
  sarakkeita kavennettu, jotta mahtuu paperille paremmin
  myös eräilllä tulostimilla ja tulostusasetuksilla
11.3.2005
 - palkanmaksukertaa perustettaessa valittu ep-jakaja sekä
  mistä otetaan luvut pohjaksi -tieto säilyvät
  yrityskohtaisesti seuraavaa palkanmaksukertaa varten.
  Aluksi oletuksena on ep-jakaja 12 ja edellisen kerran summat.
  Palkkajakso ja maksupäivä ovat nyt aina aluksi tyhjinä.
 - kun palkanmaksukerta perustetaan valitun palkanmaksukerran
  perusteella tai edellisestä vuodesta, verokorttitiedot
  tulevat kuluvan vuoden palkansaajakortistosta, johon on
  tallentunut viimeisimmän syöttö/katselukerran tiedot
 - jos palkanmaksukerta on perustettu edellisen vuoden perusteella,
  tämänkertaisiin palkansaajiin lisäämisvaiheessa teksti ja luvut
  eivät tule enää oletusteksteistä vaan siitä edellisestä
  palkanmaksukerrasta, mistä alkuperäistenkin palkansaajien
  tiedot oli otettu. Kohdistus henkilötunnuksen perusteella.
 - pulma 3078 perustettaessa palkanmaksukertaa edellisen vuoden
  palkanmaksukerran perusteella; korjattu
10.3.2005
 - permission denied, kun perustettiin samalla istunnolla heti peräkkäin
  samanniminen tietokanta edellisen päälle; korjattu
 - palkanmaksukerran perustaminen edellisen vuoden perusteella:
    - tekstit ja luvut siirtyvät henkilötunnuksen perusteella
    - summien siirtyminen onnistuu nyt silloinkin kun perustetaan
     uuden vuoden ensimmäistä palkanmaksukertaa
 - overflow tai nollalla jako laskusääntötyyppisissä tulosteissa, jos
  jakajana oli nolla. Nyt antaa vain tulokseksi nolla, muttei
  herjaa, ettei tarvitse painaa enteriä monta kertaa, jos ko.
  palkansaajia on paljon
8.3.2005
 - työnantajasuoritusten tilisiirron tiedoissa viesti-kentässä:
    - 80=, 81=, 82=, 86= tulostuu vain, jos kyseistä veroa on maksettava
    - viesti-kentästä ei vähentynyt liikaa suoritettu ennakonpidätys ja sotu
     silloin kun Y-tunnusta ei tulostettu viesti-kenttään; korjattu
 - työnantajasuoritusten / palkanmaksajan tiedot siirtyivät jossain
  tilanteessa toiseen yritykseen; korjattu?
 - työnantajan vuosi-ilmoitus vuodelta 2005 aiheutti seuraavat muutokset:
    - uusia suorituslajeja
      - P3 - kunnallisen perhepäivähoitajan palkka
        - lasketaan yhteenvedossa P-kohtaan
      - 2M - matkustaja-alusten maksuvapautuksen piiriin kuuluva merityötulo
        - lasketaan yhteenvedossa 2-kohtaan
    - suorituslajin 5Y sanamuoto on nyt "yrittäjän 6 kk:n säännön alainen palkka"
    - työnantajan työntekijälle ottamien vapaaehtoisten eläkevakuutusten
     maksujen verotus on muuttunut vuoden 2005 alusta:
      - saajaerittelystä poistettu kohdat 70 - 74 (eli 170 - 174)
      - saajaerittelyyn lisätty kohdat 180 - 182
      - käytä näitä verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti
    - vuosiyhteenvedosta poistettu tiedot
      - 660 sotu-maksun alaiset palkat yhteensä
      - 630 sotu-maksu yhteensä
    - vuosiyhteenvedon kohdassa G esitetään nyt suorituslajien
     G ja G1 yhteissumma
28.2.2005 / 2
 - object required palkanmaksukerran
  uudelleennimeämisessä; korjattu
28.2.2005
 - too few parameters. expected 1. ja
  item not found in this collection
  avattaessa vanhaa palkanmaksuaineistoa, esimerkiksi
  malliyritystä; korjattu
 - data type conversion error kutsurivi 634
  palkkojensyöttötilassa; korjattu
 - Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely - palkansaajat-
  ikkunaa suurennettu, jotta kaikilla näytön tarkkuuksilla
  näkyisi myös kohta 74
 - palkkojensyöttöikkunaan muutettu suorituslaji ei
  tallentunut; korjattu
 - työnantajasuoritusten tietojen vapaavalintaiset lisäkentät
  eivät enää tulostu viestin kanssa samalle riville eli eivät
  mene päällekkäin. Samoin tulostusta siirretty vasemmalle,
  jotta pidempi tietosisältö mahtuisi paperille.
 - uusi toiminto palkansaajakortistossa:
  Muokkaa|Poista loput palkansaajat,
  jolla saat poistettua kohdallaolevasta alkaen kaikki
  kortistossa esiintyvät palkansaajat
 - palkkojensyöttötilan Ikkuna-valikossa on uudet valinnat
  Tallenna ikkunoiden paikat ja Lue ikkunoiden paikat,
  joiden avulla saat ikkunat seuraavallakin käyttökerralla
  samaan haluamaasi asentoon
 - uusi toiminto: Määritä|Yhteissummien näyttäminen, jolla voit
  valita, näkyykö palkkojensyöttötilan yhteissummaluukuissa
  palkansaajat yhteensä tältä palkanmaksukerralta vai
  tämä palkansaaja yhteensä vuoden alusta
 - uusi toiminto: Tulosta|Päiväpalkka/lomapalkkalaskelma, jossa
  lomapalkka lasketaan keskimääräisen päiväpalkan perusteella
 - laskusääntötyyppisissä omaraporteissa ja kahden vuoden raportissa
  on nyt muutama oletuskaava malliksi, miten laskusääntöjä
  muodostetaan
16.2.2005
 - object required luettaessa tai tallennettaessa määrittelyä
  KTA/Lomapalkkalaskelmassa; korjattu
15.2.2005
 - Lomapalkkalaskennan uudistuksia:
   - Palkansaajakortistossa uusi kenttä "Lomapäiviä", johon
    voit syöttää ko. palkansaajalle kertyneet lomapäivät
   - KTA/Lomapalkkalaskelmassa mahdollisuus valita, otetaanko
    kerroin automaattisesti palkansaajakortistossa olevien
    lomapäivien perusteella vai käytetäänkö kaikille
    palkansaajille samaa kerrointa
   - Lomapäivien määrä tulostuu lomapalkkalaskelmiin
   - Palkansaajakortiston "KeskituntiansioPer"-kenttä
    korjattu olemaan päivämäärätyyppinen
   - KTA/Lomapalkkalaskelmassa mahdollisuus valita, tallennetaanko
    laskettu keskituntiansio suoraan palkansaajakortistoon
14.2.2005
 - työnantajasuoritusten tilisiirron viesti-kenttään tulostuu nyt
  myös lähdeveron ilmaisevat kohdat 82= ja 86= ja
  summassa on mukana myös lähdeveron määrä
 - item not found in this collection perustettaessa uuteen
  palkanmaksuvuoteen palkanmaksukertaa; korjattu
 - palkansaajalle maksettava -kenttä tuli nollaksi; korjattu
 - uutta palkanmaksukertaa perustettaessa, kun palkansaajalla oli
  yhden tulorajan verokortti, ennakonpidätys näytti nollaa,
  kunnes kävi verokortti-ikkunassa ja painoi OK; korjattu
11.2.2005
 - Palkanmaksajan perustietoihin voit nyt määrittää
  kymmenen laskentaa (aiemmin kaksi laskentaa),
  joiden arvot tulostuvat palkkalistan ja
  palkkalistojen yhdistelmän loppuun
 - KTA/Lomapalkkalaskelmassa voit valita nyt samaan raporttiin
  palkanmaksukertoja kahdesta palkanmaksuvuodesta, esim.
  yhdestä huhti-joulukuun ja toisesta tammi-maaliskuun
 - suorituslaji ja ennakonpidätys jäivät tyhjiksi ensimmäistä
  palkansaajaa avattaessa 10.2.2005-versiossa; korjattu
10.2.2005
 - palkkojensyöttötilassa uusi toiminto: Määritä|A-hinnan laskentakaavat,
  jolla voit määrittää zx-alkuisia koodeja ja niiden laskentakaavoja.
  Sen jälkeen voit syöttää työntekijän koodi-sarakkeeseen ko. zx-alkuisen
  koodin, jolloin ohjelma laittaa a-hinnaksi laskukaavan mukaisen summan,
  esimerkiksi:
    koodi     kaava
    zxpekkanen   @101-@154sairas-@154loma (a-hinnaksi rahapalkka-sairasajanpalkka-loma)
    zxraha     @101           (a-hinnaksi rahapalkka)
    zxkumubrutto  @204           (a-hinnaksi bruttopalkka vuoden alusta yhteensä)
 - palkkojensyöttötilassa voit nyt syöttää valvontailmoitukseen tulevat
  liikaa suoritetun ennakonpidätyksen, sotu-maksun ja lähdeveron määrät.
  Liikaa suoritetun sotun määrä koko vuodelta tulee nyt myös
  ehdotuksena vuosiyhteenvetoa tehtäessä
 - LEL/TaEL-tilityksen voi tehdä nyt myös konekielisenä
 - uuden palkanmaksukerran voit nyt perustaa siten, että tekstit ja/tai luvut
  otetaan mistä tahansa tämän tai edellisen palkanmaksuvuoden palkanmaksukerrasta
 - palkansaajan ikä näkyy nyt palkkojensyöttö-ikkunassa:
  montako vuotta täyttänyt viimeistään maksupäivää edeltävän kuun aikana
  (koska korotettua tel-maksua peritään 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuun alusta)
 - konekielisen valvontailmoituksen (tas) tiedostonimiehdotus
  tyvi-lähetyskansiota varten tulee nyt yrityksen nimen
  ja kohdekuukauden ja vuoden mukaan
 - palkkalistojen yhdistelmän sotun määrä ei nollautunut, jos tulostettiin
  ensin sotullisesta yrityksestä tai palkanmaksukerrasta ja sitten
  nollapalkanmaksukerrasta; korjattu
 - Määritä|Työnantajasuoritusten tiedot -kohdassa on nyt mahdollista
  valita, että Y-tunnus tulostuu tilisiirron tietojen viesti-kenttään
  tyyliin 21=1234567-1/ jne. vastaten satunnaisesti palkkoja maksavan
  oma-aloitteisen veron maksuohjetta
4.2.2005
 - lähdeverollisten eli rajoitetusti verovelvollisten käsittelyn kehitys:
    - suorituslajin valintalistoissa on mukana suorituslajit
      14 - lähdeveron alaiset palkat ja korvaukset, jotka ovat sotunalaisia
      22 - lähdeveron alaiset suoritukset, joista ei sotua
    - suorituslajit 14 ja 22 eivät mene enää vuosi-ilmoituksen yhteenvedossa
     kohtiin 1 ja 2, vaan ainoastaan kohtiin 14 ja 22
    - jos suorituslaji on 14 tai 22, ko. saajakohtainen erittely ei
     tulostu paperille eikä mene konekieliseen tiedostoon.
     Näistä kuuluu tehdä rajoitetusti verovelvollisille maksettavien
     suoritusten erittely. Tässä ohjelmaversiossa ei ole siihen toimintoa
     vaan se tehdään muilla keinoilla verottajan ohjeiden mukaisesti
    - palkkalistojen yhdistelmään paperille tulostuu lähdeveron alaisten
     sotunalaisten ja ei-sotunalaisten suoritusten määrä ja lähdeveron määrä
    - konekieliseen valvontailmoitukseen menee lähdeveron alaisten
     sotunalaisten ja ei-sotunalaisten suoritusten määrä ja lähdeveron määrä
 - sotunalaisten palkkojen ja sotun määrän laskentaa kehitetty siten, että
  suorituslajeilla 6,61,B,H,H1,H2,P2,H3,H4,H5,G,G1 ja 22 olevat palkat eivät
  tule mukaan sotunalaista palkkaa ja sotua laskettaessa
3.2.2005
 - vuosi-ilmoituksen oletuskaavoihin lisätty 57-kohtaan ¤203
  (Veronalaiset kustannusten korvaukset = Vähennykset ennen ennakonpidätystä)
 - henkilötunnus tulostuu yhteenvetotyyppiseen oma raporttiin
    - palkan osasten vertailu
    - palkan osion jako osasiin
 - Määritä|Työnantajasuoritusten tiedot -kohdassa voit syöttää nyt myös
  vapaavalintaisia tietoja (esim. TYVI-salasanat), jotka tulostuvat
  palkkalistojen yhdistelmän kohtaan "Tiedot työnantajasuoritusten
  maksamista varten"
 - Tulosta|Palkkalistojen yhdistelma|Määritä otsikko ja pankkiyhteys
  toiminnolla voit nyt määrittää
    - palkkalistojen yhdistelmälle tulostuvan otsikkotekstin
    - tulostetaanko maksajan pankkiyhteys näkyviin
 - laskusääntötyyppisissä raporteissa laskentajärjestyksen ollessa
  matemaattinen kertolaskut ja jakolaskut tulevat nyt samanarvoisina
  lasketuiksi järjestyksessä vasemmalta oikealle
 - palkansaajakortiston järjestäminen on nyt mahdollista myös
  kahden avaimen avulla eli ensisijaisen kentän ja toissijaisen kentän
  perusteella
 - palkan erät yhteensä -ikkunan painike, jolla tuodaan palkansaaja
  tämänkertaisiin, on nyt nimeltään
  "Tuo palkansaajakortistosta uusi palkansaaja..."
 - koodi-sarakkeeseen syötetyt matemaattiset operaattorit (+ - * /)
  jäävät automaattisesti pois koodista, koska sellaisesta koodista
  aiheutuisi pulma tulostettaessa laskusääntötyyppistä raporttia
 - tulosteissa Työsuhde alkoi jää tyhjäksi, jos siinä on tyhjä
  tai 1.1.1880 (joka tarkoittaa tyhjää)
 - permission denied konekielisen valvontailmoituksen ja
  vuosi-ilmoituksen tekemisessä, jos syötettiin sama
  tiedostonimi molempiin tekstikenttiin; korjattu
 - palkansaajakortiston Rivitila-ikkunan otsikkopalkissa näkyy
  nyt rivinumero ja palkansaajien kokonaismäärä
2.2.2005
 - verokortti-ikkunassa yksi raja -tapauksessa aiemmat palkat ja
  aiemmat ennakonpidätykset -tekstikentän sisältö muuttuu
  alkupalkanmaksukertaa vaihdettaessa
 - oppilaitosversion Tietoja-ikkuna kertoo lukumäärärajat
31.1.2005
 - oppilaitosversio
26.1.2005
 - postitustarrat valituille palkansaajille: Palkansaajakortiston
  Rajattu osakortisto -ikkunan toiminnolla Tulosta|Postitustarrat
 - object variable or with block variable not set, kun lopetettiin ohjelmaa
  jossain tilanteessa; korjattu
25.1.2005
 - Konekielinen valvontailmoitus / Työnantajasuoritusten tiedot ja
  Vuosi-ilmoitus konekielisenä: levykkeelle tallentuminen
20.1.2005
 - Konekielinen valvontailmoitus / Työnantajasuoritusten tiedot
  on nyt tuotettavissa toiminnolla Tulosta|Konekielinen valvontailmoitus
  ja/tai Tulosta|Palkkalistojen yhdistelmä|Tältä kuukaudelta.
  Syntyneen tiedoston lähetät verottajalle TYVI-operaattorin avulla.
 - palkanmaksukertaa perustettaessa ohjelma tarjoaa nyt ko. vuoden
  edellisessä palkanmaksukerrassa ollutta sotuprosenttia eikä
  palkanmaksajan perustiedoissa olevaa sotuprosenttia, koska
  perustiedoissa voi olla esim. edellisvuotinen prosentti,
  jos on välillä käyty edellisvuoden aineistossa
19.1.2005
 - konekielinen vuosi-ilmoitus: nimiehdotuksessa on nyt kalenterivuosi - 1
 - varmuuskopiointi: ei kyennyt kopioimaan itse palkanmaksutietokantaa
  joissakin sellaisissa tapauksissa, että oli tehty vuosi-ilmoitus
  ja poistuttiin palkkojensyöttötilasta; korjattu
 - yhden rajan verokortin tietojen syöttöikkunassa rahayksikkö on nyt euro
18.1.2005
 - ohjelma seuraa nyt Windosin oletuskirjoittimen vaihtoa myös silloin
  kun ei kysytä kirjoitinta jokaisen tulostuksen yhteydessä
 - vuosi-ilmoitus konekieliseksi:
   - nyt voit luoda samanaikaisesti saman tiedoston
    sekä varmuuskopioitumista varten yrityksen kansioon
    että TYVI-lähettämistä varten muuhun kansioon
   - ohjelma katkaisee yhteyshenkilön nimen, suuntanumeron ja
    liittymänumeron maksimipituuksiin 30, 4 ja 13 merkkiä
10.1.2005
 - kun ennakonpidätystapa oli muu kuin portaikko tai yksi raja ja kun
  palattiin verokortti-ikkunaan, tuli joissain tapauksissa yksi raja
  valituksi; korjattu
15.12.2004
 - sotu-maksuprosentin oletusarvoksi uutta yritystä perustettaessa
  muutettu 2,966 (ennakkotieto vuoden 2005 arvosta I maksuluokassa)
 - couldn't find file perustettaessa uutta palkanmaksuvuotta; korjattu
14.12.2004
 - verokortti-ikkunassa uusi valintamahdollisuus "yksi raja"
  Tämän avulla myös vuoden 2005 verokorttien vaihtoehto B:n syöttäminen
  on havainnollista ja helppoa.
  Ohjelma laskee taustalla ennakonpidätyksen samalla tavalla kuin portaikko-
  verokortissa, jossa olisi vain yksi tuloraja ja kaksi ennakonpidätysporrasta.
 - object variable or with block variable not set KTA/Lomapalkkalaskelmaa
  tulostettaessa, jos valittiin vain palkkakorttityyppisesti; korjattu
 - no current record / valittuna ei ole tietuetta tulostettaessa
  kahden vuoden raporttia, jos valituissa palkanmaksukerroissa ei ollut
  yhtään palkansaajaa, joka täyttäisi valintaehdon; korjattu
13.12.2004
 - overflow varmuuskopioinnissa, jos yritetään kopioimalla hakemistoon,
  mutta hakemistonnimi tyhjä; korjattu
10.12.2004
 - path/file access error luotaessa TSA- tai LMP-tiedostoa, jos tiedoston
  polku ja tiedostonnimi oli tyhjä; korjattu
8.12.2004
 - Jossakin tapauksessa oli ensimmäisen tai viimeisen palkansaajan rivit-taulukkoon
  kopioitunut rahapalkan osaset muun palkansaajan tiedoista, kun oli sammutettu ohjelma
  ja avattu palkkatiedot uudelleen. Tämän korjaamiseksi tehtiin seuraavat muutokset:
   - muutettu tapaa, jolla palkkatiedot tallentuvat silloin kun poistutaan
    palkkojensyöttötilasta lopettamalla ohjelma tai vaihtamalla yritys tai
    palkanmaksuvuosi
   - kun on tulostettu palkkatodistus kortistosta, palkkojensyötön oletuspalkansaajan-
    tunnus palautuu lopuksi siksi, mikä se oli ennen palkkatodistuksen tulostamista
   - kun on vaihdettu ep-jakaja, palkkojensyötön oletuspalkansaajantunnus palautuu
    lopuksi siksi, mikä se oli ennen ep-jakajan vaihtamista
7.12.2004
 - tiedot työnantajamaksujen tilisiirtoon ja valvontailmoitukseen
  tulostuvat nyt suuremmalla kirjasinkoolla, jotta näkyvät
  selvästi esimerkiksi kun tuloste lähetetään faksilla
1.12.2004
 - palkkalistojen yhdistelmän määrittelyn Peruuta-painike ei sulkenut
  ikkunaa; korjattu
 - palkansaajan tiedoissa kuvaruudulla näkyvä kentännimi "KeskituntiansioMk"
  muutettu muotoon "Keskituntiansio"
 - palkkojensyöttötilassa rahapalkka- yms. ikkunoiden taulukkopohjia levennetty,
  ettei selite poistuisi näkyvistä, kun koodi-sarakkeeseen syötetään tietoa
 - Uusi varmuuskopiointitoiminto mahdollistaa varmuuskopioinnin
    - korpulle entiseen tapaan
    - kopioimalla kovalevylle valittuun hakemistoon joko tilikauden,
     yrityksen tai kaikki yritykset
    - ajamalla komentojonotiedosto (bat), cd-poltto-ohjelma tai muu vastaava
  Sijaitsee samoissa kohdissa kuin entinen varmuuskopiointitoiminto.
15.11.2004
1.11.2004
29.10.2004 / 2
 - tulostimen vaihto ohjelman ajon aikana:
    - jos vaihdat Windows-käyttöjärjestelmän oletustulostinta, kun palkanmaksu-
     ohjelma on käynnissä, myös palkanmaksuohjelman kirjoitin vaihtuu
    - saat määritettyä, että ohjelma kysyy jokaisen tulosteen yhteydessä
     erikseen, mille kirjoittimelle tulostetaan. Määritys tehdään
     Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Tulostimen kysyminen.
     Näin saat vaihdettua kätevästi tulostuksen esimerkiksi laserin,
     matriisikirjoittimen ja pdf-tulostimen välillä
 - kuunvaihdeajossa kysytään tiliöintitositteiden kappalemäärä vasta OK-napin
  painalluksen ja tiliöintitositteen kuukausien määrittelyikkunan jälkeen
 - jos tulosteiden lukumääräksi syöttää nollan, ohjelma ei tulosta
 - jos ennakonpidätys- tai yhdistetyn laskelman tulostuksessa tulee pulma
  kumulatiivisen tai portaikkolaskennan aloituspalkanmaksukerran tms. suhteen,
  pulmailmoituksessa näkyy nyt myös ko. palkansaajan nimi
29.10.2004
 - tiliöintitositteen laskentaa nopeutettu: vaikutus on sitä suurempi mitä enemmän
  palkansaajia on mukana ja mitä useampia @154-alkuisia muuttujia on
  tiliöintitositteen määrittelyssä
28.10.2004
 - työttömyyspalkkatodistuksen määrittelyikkunassa tarvitsee nyt määrittää
  vahintään yksi palkanmaksukerta 2. vuoden tietokannan 10 kk:n osioon:
  ei vaadi enää 12 kk:n ja viim.:n määrittämistä
 - palkansaajakortiston päivämäärämuotoiset kentät toimivat nyt seuraavasti:
    - jos syötät tekstin, joka ei ole päivämäärämuotoa, kenttä tyhjenee
    - jos poistat aiemmin syötetyn päivämäärän, kenttä pysyy tyhjänä
    - jos päivämääränä on 1.1.1880, kenttä tyhjenee
 - palkanmaksuvuodet-ikkunassa tulee nyt automaattisesti oletuspainikkeeksi
    - "Avaa palkanmaksukerta", jos se on näkyvissä, muutoin
    - "Uusi palkanmaksukerta", jos se on näkyvissä, muutoin
    - "Uusi palkanmaksuvuosi"
  eli pelkkä ENTER-painallus riittää ko. painikkeen painamiseen
 - virhe 0 kutsurivi 9410 sotuprosentinkysymisikkunassa; korjattu
27.10.2004 / 3
 - palkanmaksukertaa perustettaessa tuleva item not found in this collection-
  pulma; korjattu
27.10.2004 / 2
27.10.2004
 - palkanmaksukertaa perustettaessa tulevan item not found in this collection-
  pulman tutkimiseksi/korjaamiseksi lisätty paikkailmaisimia ja firmankansioon
  syntyvä luopmk.log-tiedosto
19.10.2004
12.10.2004 / 2
 - data type conversion error painettaessa Selaustila-ikkunassa Päivitä, jos
  jossakin päivämääräkentässä oli päivämääräksi kelpaamaton tieto tai jos
  aiempi teksti oli tyhjennetty. Nyt kirjoittaa paikalle 1.1.1880, jonka ohjelma
  ymmärtää tarkoittavan samaa kuin tyhjä (ks. versio 19.8.2004).
 - Selaustila-ikkunaan lisätty vinkki, että päivämääräkentissä 1.1.1880
  tarkoittaa samaa kuin tyhjä
12.10.2004
 - tiliöintitosite paperille: debet- ja kredit-sarakkeita kavennettu, jotta
  summa tulostuu näkyviin kaikilla kirjoittimilla
 - palkanmaksuvuodet-ikkunan taulukko ei tullut näkyviin ja painettaessa
  "avaa palkanmaksukerta" tuli pulma invalid use of null; tutkittavana
11.10.2004
 - Too few parameters. Expected 1. tulostettaessa tiliöintitosite
  osajoukolle
 - palkanmaksuvuodet-ikkunan taulukko ei tullut näkyviin ja painettaessa
  "avaa palkanmaksukerta" tuli pulma invalid use of null; ratkaisukokeilu
7.10.2004
 - palkkojensyöttötilassa painettaessa ...-painiketta, kyseinen ikkuna ei tullut
  päällimmäiseksi; korjattu
1.10.2004
 - cancel was selected monessa tiedostonvalintaikkunassa,
  kun painettiin Peruuta; korjattu
30.9.2004
 - tiliöintitosite paperille, kun on valittu enemmän kuin yksi palkanmaksukerta:
  palkansaajien lukumääräksi tulostuu nyt se, montako sellaista eri palkansaajaa
  valituissa palkanmaksukerroissa oli, jotka täyttävät valitun ehdon (kaikki tai ehto)
 - cancel was selected, kun painettiin tiedostonvalintaikkunassa Peruuta, kun oltiin
  valitsemassa omalomaketta tai määrittämässä tiliöintitositetta; korjattu
29.9.2004
 - Nyt voit valita, tulostuuko palkansaajan Lisätieto-ikkunaan kirjoitettu teksti
  palkka- ja yhdistettyyn laskelmaan vaiko ei. Jos haluat, ettei tulostu, kirjoita
  mihin tahansa kohtaan Lisätieto-ikkunan tekstiä <ei tulosteta>. Jos perustat uuden
  palkanmaksukerran ottamalla pohjaksi edellisen kerran tiedot tai nollattuina,
  tulostumattomuustieto siirtyy automaattisesti myös seuraavaan palkanmaksukertaan,
  koska koko Lisätieto-ikkunan teksti kopioituu sinne.
  Merkitsemisen helpottamiseksi Lisätieto-ikkunassa on myös kulloinkin tarvittava
  painike, jolla merkintä syntyy automaattisesti.
 - Nyt saat määrättyä, lasketaanko jokin rahapalkan osanen mukaan toisaalta
  työntekijän eläkemaksun perusteena olevaan palkkasummaan ja toisaalta
  työntekijän työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan.
  Toimi seuraavasti:
  (1) Jos ko. rahapalkan rivi ei kuulu eläke- eikä työttömyysmaksun alaiseksi,
    merkitse sen rivin koodi-sarakkeeseen sellainen koodi, joka alkaa jollakin
    seuraavista teksteistä
        eiteltyött
        eileltyött
        eiveltyött
        eitaeltyött
    riippuen ko. palkansaajan eläkejärjestelmästä
  (2) Jos ko. rahapalkan rivi kuuluu eläke- mutta ei kuulu työttömyysmaksun alaiseksi,
    merkitse sen rivin koodi-sarakkeeseen sellainen koodi, joka alkaa tekstillä
        eityött
  (3) Jos ko. rahapalkan rivi kuuluu työttömyys- mutta ei eläkemaksun alaiseksi,
    merkitse sen rivin koodi-sarakkeeseen sellainen koodi, joka alkaa tekstillä
        eitel
        eilel
        eivel
        eitael
    mutta ei jatku tekstillä
        tyött
  (4) Jos ko. rahapalkan rivi kuuluu sekä eläke- että työttömyysmaksun alaiseksi,
    jätä koodi-sarake tyhjäksi tai syötä koodiksi jokin muu kuin kohdissa 1-3
    kuvattu koodi
 - control array element '0' doesn't exist mentäessä kuunvaihdeajoon yrityksessä,
  jossa ei ko. toimintoa ollut aiemmin käytetty; korjattu
 - pulmailmoitusikkunasta poistettu painike, josta voi ladata netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin; asentaminen tarpeen vain harvoissa virhenumeroissa
  ja näissä tulee erillinen ilmoitus tarpeesta ja latauspainike
27.9.2004
 - eitel-, eitael-, eivel- ja eilel-koodatut rivit vaikuttavat nyt vähentävästi myös
  palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan
 - jos Määritä|Palkanmaksajan tiedot -kohdassa on palkkalistan loppuun tulevissa
  laskentakaavoissa (virheellisesti) @254-muuttujia, jotka laskisivat palkkatiedot
  yhteensä vuoden alusta alkaen, ohjelma huomauttaa tästä ja tarvittaessa korjaa
  muuttujan automaattisesti @154:ksi
23.9.2004
 - myös virheet 339 ja 523 tarjoavat mahdollisuuden asentaa 6-version päivitysasennuspaketti
 - pulmailmoitusikkunassa on uusi painike, josta voit ladata netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin
22.9.2004
 - Jos on imuroitu pelkkä 6-version päivitys ilman 6-version ensiasennusta tai
  6-version päivitysasennuspakettia, voi tulla esimerkiksi pulma
  Class not registered (virhe 713) tai run-time error 713 tai virhe 429 tai 372.
  Ratkaisu on, että pitää asentaa 6-version päivitysasennuspaketti. Tästä versiosta
  alkaen ohjelma huomaa ko. tarpeen, ilmoittaa siitä suomeksi ja tarjoaa painikkeen,
  josta imuroituu tarvittava 6-version päivitysasennuspaketti netistä.
21.9.2004
 - out of memory verokortti-ikkunassa; korjattu
9.9.2004
 - tiliöintitosite osajoukolle: jos laskentajärjestys oli "sotu", summaksi tuli
  kaikkien palkansaajien sotu eikä osajoukon sotu; korjattu
 - tiliöintitosite paperille tai dos-päiväkirjaksi: couldn't find file, kun
  tilioint.oma:n sisään on kirjoitettu tiedostonnimi ilman polkua ja ohjelma
  osoittaa jostain syystä muuhun hakemistoon kuin firman kansioon; korjattu
7.9.2004
 - ei-sotun-alaiset on tähän asti voinut merkitä kirjoittamalla koodi-sarakkeeseen
  "eisotu". Nyt ohjelma tunnistaa ei-sotun-alaisiksi kaikki ne erät, joiden koodi
  ALKAA tekstillä "eisotu", eli esimerkiksi "eisotu1", "eisotu2" jne.
  Näin saat ko. erät erilleen toisistaan erilaisissa raporteissa.
3.9.2004
 - out of memory syötettäessä verokortin tietoja; korjattu
31.8.2004
 - verottajan vuonna 2004 mukaanottamat uudet suorituslajit
      2Y = Yrittäjän merityötulo
      5Y = Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen (vakuutus-) palkka
  ovat nyt mukana ohjelman ehdottamissa suorituslajivaihtoehdoissa ja
  tulevat vuosi-ilmoituksen yhteenvetoon mukaan laskettuina yhteen ennestään
  olemassa olevien suorituslajien 2 ja 5 kanssa, vastaavasti
31.8.2004
 - Kun mentiin vanhaan aineistoon jota ei ollut aiemmin käsitelty 14.5.2004-versiolla
  tai sitä uudemmalla, ohjelma laittoi kaikille palkansaajille kaikkiin vanhoihin
  palkanmaksukertoihin yrityksen oletussuorituslajin tai suorituslajin P - päätoimi.
  Nyt laittaa palkansaajan oman oletussuorituslajin.
 - 6-version demo käännetty
30.8.2004
 - jos perustiedoissa rahayksikkö on tyhjä, ohjelma käyttäytyy kuin rahayksikkö
  olisi EURO
26.8.2004
 - palkkalistojen yhdistelmään tuli molempiin palkanmaksukertoihin samat luvut,
  jos toisen palkanmaksukerran nimi oli sama kuin toisen palkanmaksukerran
  nimen loppuosa, esim. "heinäkuu" ja "viikkoheinäkuu"; korjattu
19.8.2004
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisessa erittelyssä: "Konekieliseksi" -painikkeen teksti
  muutettu muotoon "Tee konekielinen"
 - Palkansaajakortistossa on joitakin päivämäärä-muotoisia kenttiä: KumuAlkoi, PorrasAlkoi,
  TyösuhdeAlkoi ja TyösuhdePäättyi. Kun näitä yritettiin tyhjentää tms., tuli esim. pulma 524.
  Valitettavasti ei ole teknisesti mahdollista saada kenttää enää aidosti tyhjäksi.
  Sen sijaan kun tyhjennät kentän, ohjelma kirjoittaa siihen nyt päivämäärän 1.1.1880
  (siis niin kaukana menneisyydessä, että sellaisia palkkoja ei oikeasti enää käsitellä).
  Tämä tarkoittaa ohjelman kannalta samaa kuin että kenttä olisi tyhjä. Esimerkiksi
  TyösuhdePäättyi-kentässä oleva 1.1.1880 toimii kuten tyhjä, eli ei tulostu näkyviin
  palkkalaskelmaan yms. Samoin ko. henkilö tulee mukaan uuden palkanmaksukerran
  valintalistaan silloinkin, kun on ruksattu, että vain ne, joiden työsuhde ei ole päättynyt.
 - kun samassa kuussa oli useita palkanmaksukertoja, saattoi joissakin tapauksissa tiliöinti-
  tositteessa esiintyvään sotun määrään tulla sentin heitto; korjattu
26.5.2004
 - poista palkansaaja tämänkertaisista- ja lisää tämänkertaisiin-toiminnoissa
  a form cant be moved or sized while minimized or maximized; korjattu
25.5.2004
 - poista palkansaaja tämänkertaisista -toiminto korjattu
 - lisää palkansaaja tämänkertaisiin -toiminto korjattu
 - jos vanhassa avattavassa palkanmaksukerrassa ei ole muistio- eikä suorituslaji-kenttää, ne
  molemmat lisätään siihen
20.5.2004
17.5.2004
 - palkanmaksuvuodet näkyvät ikkunassaan järjestettyinä uusimmasta vanhimpaan
 - palkansaajan haku palkkojensyöttötilassa: paina Etsi, syötä osa palkansaajan nimeä ja paina OK
14.5.2004
 - suorituslaji
    - kun mennään vanhaan aineistoon, ohjelma kysyy yrityksen suorituslajin ja palkansaajien
     suorituslajin ja luo puuttuvat suorituslaji-kentät palkansaajakortistoon ja kaikkiin
     vanhoihin palkanmaksukertoihin ja kirjoittaa niihin palkansaajan oletussuorituslajin
    - uutta palkanmaksukertaa perustettaessa kullekin palkansaajalle tulee pohjaksi hänen oma
     oletussuorituslajinsa
    - palkansaajakohtaista oletussuorituslajia pääsee muuttamaan painamalla palkkojensyöttö-ikkunassa
     palkansaajan nimen vieressä olevaa ...-painiketta ja siellä edelleen suorituslaji..-kenttää
     tai vaihtoehtoisesti palkansaajakortistossa
    - palkkojensyöttö-ikkunassa näkyy palkansaajan palkanmaksukertakohtainen suorituslaji
     tekstikentässä, jota pääsee vapaasti muokkaamaan. Painamalla vieressä olevaa ...-painiketta
     saa näkyviin suoritulajien luettelon, josta voi valita kaksoisnapsautuksella tai vie-painikeella
    - palkanmaksajakohtainen suorituslajin oletusarvo määriteltävissä (Määritä|Suorituslajin oletusarvo)
    - palkansaajakohtainen suorituslajin oletusarvo määriteltävissä palkansaajakortiston
     viimeisessä kentässä
 - ei-sotunalaisen palkanmaksukerran (esim. suorituslaji H) voit perustaa laittamalla
  palkanmaksukertakohtaisen sotuprosentin nollaksi. Tällöin ohjelma tulostaa ko. palkat
  palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulevassa valvontailmoituksessa kohtaan
  "Suoritukset joista ei makseta st-maksua; 503 Ennakonpidätyksen alaiset".
  Samoin jos sotuprosentti on nolla, ohjelma laskee sotunalaisten palkkojen määräksi nollan
  ja kyseiset ei-sotunalaiset palkat eivät näy myöskään vuosiyhteenvedossa sotunalaisten
  palkkojen yhteissummassa.
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ohjelma tarjoaa edellisvuoden palkanmaksutietokannan
  nimeksi automaattisesti yrityksen kansiosta sitä palkanmaksuvuotta, jossa on suurin
  vuosiluku ensimmäisen palkanmaksukerran eräpäivänä
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ohjelma tuo automaattisesti palkansaajat siitä
  edellisestä palkanmaksuvuodesta, joka on määritelty palkanmaksajan perustiedoissa
  edellisen vuoden tietokannaksi ja laittaa niille kumulatiivisen laskennan ja portaikko-
  verokortin aloituspalkanmaksukerraksi ensimmäisen palkanmaksukerran ja kerryttämisen
  aloituspäivämääräksi uuden vuoden ensimmäisen päivän
12.5.2004
 - ketjutulostus: uudella toiminnolla Tulosta|Kuunvaihdeajo saat tulostettua yhteen pötköön
  kaikki valitsemasi olennaiset kuukauden tulosteet: tiliöintitosite, palkkalistojen yhdistelmä,
  palkkalista, maksulista, palkkalaskelmat, ennakonpidätyslaskelmat, yhdistetyt laskelmat ja
  palkkakortit
 - palkkalistojen yhdistelmän uudistuksia:
    - kolme tulostusvaihtoehtoa
      - tältä kuukaudelta
      - valitulta kuukaudelta
      - valituilta palkanmaksukerroilta, jossa voit poimia palkanmaksukertoja sieltä täältä
    - Tulosta|Palkkalistojen yhdistelmä|Määritä palkkajakson tulostuminen -toiminnolla
     voit valita, tulostuuko paperille kustakin palkanmaksukerrasta palkanmaksukerran nimi
     vai palkkajakso/ajanjakso
    - tältä kuukaudelta tai valitulta kuukaudelta: loppuun tulostuu tiedot työnantajasuoritusten
     maksamista ja valvontailmoitusta varten
    - Määritä|Työnantajasuoritusten tiedot -kohdassa voit nyt määritellä TAS-maksun saajan
     pankkiyhteyden, nimen ja viitenumeron
 - palkkatodistusten uudistuksia:
    - valikot järjestelty uudelleen: Tulosta|Palkkatodistus-valikon alla on vaihtoehdot
      - kolmelta kiinteältä kaudelta = entinen palkkatodistus-toiminto
      - kolmelta valitulta kaudelta = entinen työttömyyspalkkatodistus-toiminto, jota
       voi käyttää yleisesti aina, kun halutaan tulostaa palkkatodistus, jossa näkyy
       kolme valittua ajanjaksoa rinnakkain
      - yhdeltä valitulta jaksolta = uusi toiminto, jolla voit tulostaa esimerkiksi
       6 kuukauden palkkatodistuksen tai muun ajanjakson palkkatodistuksen.
       Tulostus perustuu lomakesovitukseen, esimerkiksi todistus.lom. Mallilomakesovitus
       tulee automaattisesti ohjelmasta, ellei c:\winpl\todistus.lom ole jo olemassa.
    - valittujen jaksojen palkkatodistuksiin lisätty selventäviä tekstejä, että
     1. palkanmaksuvuotta ei tarvitse määritellä, mutta 2. palkanmaksuvuosi on aina pakollinen
10.5.2004
 - yhdistetty laskelma mahtuu nyt entistä useammin yhdelle arkille, koska
    - palkansaajan perustiedot ja vuoden kertymätiedot tulostuvat nyt kolme tietoa rinnan eli
     vievät vähemmän rivejä
    - ennen ennakonpidätyslaskelmaosuuden tulostumista ei vaihdeta sivua ennen kuin on todella
     pakko eli tässä säästetty yli sentti tilaa
 - porrasverokortti-sanat muutettu muotoon portaikkoverokortti
 - henkilötunnuksen tarkistus:
    - jos henkilötunnus virheellinen, ilmestyy vain yksi viesti-ikkuna, ei kahta ikkunaa
    - palkansaajakortiston Muokkaa|Tarkista henkilötunnukset -toiminnossa ohjelma käy ensin läpi
     koko kortiston, näyttää viesti-ikkunassa 8 ensimmäistä virhettä ja menee ensimmäisen virheen kohdalle
    - vuosi-ilmoituksen tulostuksiin liitetty hetun tarkistus
    - henkilötunnus-kenttään kelpaa nyt myös Y-tunnus, mikäli se läpäisee Y-tunnuksen tarkistuksen
6.5.2004
 - Ohjelma huomauttaa, jos henkilötunnus ei kelpaa, kun syötät hetun
  palkansaajakortiston rivitila- tai selaustila-ikkunaan tai palkkojensyöttötilan
  palkansaajan tiedot -ikkunaan.
 - Muokkaa|Tarkista henkilötunnukset -toiminto palkansaajakortistossa tarkistaa kaikkien
  kortistossa olevien palkansaajien Hetu-kentän.
5.5.2004
 - uusia muuttujia laskusääntötyyppisiin raportteihin:
    @62  = palkanmaksukerroittain vaihteleva eräpäivä
    @63  = palkanmaksukerroittain vaihteleva ep-jakaja
    @64  = palkanmaksukerroittain vaihteleva sotuprosentti
 - maksulista paperille -tulosteissa saat nyt syötettyä otsikon vapaasti
4.5.2004
 - palkkojensyöttötilassa näkyy nyt ep-jakaja ja sitä pääsee muuttamaan
  ja sitä kautta laskemaan kaikkien tämänkertaisten palkansaajien
  ennakonpidätykset uudelleen
 - ennakonpidätyksen jakaja uutta palkanmaksukertaa perustettaessa:
    - selittävät tekstit muutettu tyyliin "palkka kuukauden ajalta", "palkka 2 viikon ajalta"
    - lisätty vaihtoehto 17,333 (palkka 3 viikon ajalta)
4.5.2004
 - palkkalaskelman vapaan tekstin määrittelyikkunan vaihtoehtojen tekstejä selvennetty
 - jos rahayksikkö on määrittelemättä, oletetaan, että se on euro; koskee
    - ennakonpidätys-ikkunan ja ennakonpidätyslaskelman rahayksikkötekstejä
    - ennakonpidätyksen laskemisen, tarkastamisen ja tulostamisen kokonaislukupyöristystä
    - ¤-merkillä alkavaa omalomakesovituksen muuttujaa
 - ennakonpidätyksen vuosituloraja näkyy nyt sentin tarkkuudella
 - portaikkoverokortin portaiden tulorajat näkyvät nyt sentin tarkkuudella
 - verokortti-ikkunaan lisätty selventävä teksti, että siellä näkyvä palkkajakso
  on palkansaajakohtainen tieto
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ohjelma
    - antaa vinkin, että palkanmaksutietokannan nimi olisi esim. te04.wpl (eikä asteri.wpl)
    - tarkistaa, ettei perustettavannimistä tietokantaa ole jo olemassa, ja kysyy varmistuksen
 - invalid property value moduulista frmKTA rutiinista MaarittelyLue; korjattu
 - uuden perustettavan yrityksen kansionnimeen tai uuden palkanmaksutietokannan nimeen
  ei saa enää syötettyä välilyöntejä -> ei tule jatkossa file not found -pulmia
30.3.2004
25.3.2004
 - yritysluettelo-ikkunan taulukko otti vastaan syötettä; korjattu
24.3.2004
 - yritysluettelo näytti tyhjältä, jos yrityksiä oli noin 12-13 kpl; korjattu
19.3.2004
 - palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulostuviin laskentoihin tulostuu nyt
  ne selitetekstit, jotka on syötetty kohdassa Määritä|Palkanmaksajan tiedot
 - varmuuskopion palauttamisen lopuksi tuleva ilmoitus tuli vasta, kun
  oli menty eteenpäin esim. palkkojensyöttötilaan; korjattu
 - vuosi-ilmoitus konekieliseksi: palkanmaksajan yhteystietojen kysymisessä
  hiiren osoitin oli tiimalasi; korjattu nuoleksi
 - palkkalista ruudulle sarakkeet tulivat kapeina; korjattu
 - no current record / valittuna ei ole tietuetta, kun tulostettiin
  palkkalista osajoukolle, jos osajoukossa ei ollut yhtään palkansaajaa
 - tulosta|oma raportti|palkan osion jako osasiin: ruksi "ei nollarivejä"
  koskee vain yhteenvetotulostetta, joten tekstiin lisätty ko. vinkki
 - The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query '...'.
  Make sure it exists and thet its name is spelled correctly (virhe 3078)
  kun tulostettiin työttömyyspalkkatodistus siten, että jälkimmäinen vuosi
  ei ollut se, jonka palkkojensyöttötilassa oltiin; korjattu
18.3.2004
 - tuotu ominaisuudet, jotka oli tehty 16bit versioon 14.12.2003 - 10.3.2004:
 - hyväksyy Tapiola Pankin 36-alkuisen tilinumeron
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely konekielisesti: kohtaan 155 verovapaat
  kustannusten korvaukset, kilometrikorvauksen perusteena olevat kilometrit yhteensä
  tulee nyt konekieliseen tiedostoon pyöristettynä matemaattisesti kokonaisiin kilometreihin
 - type mismatch tulostettaessa palkkalistojen yhdistelmää; korjattu
 - vuosi-ilmoitus: paperille tulostettavassa työntekijälle annettavassa saajaerittelyssä
  lukee nyt otsikkona SUORITUKSEN SAAJAN TOSITE
 - vuosi-ilmoitus:
    - Viimeksi tehdyn saajakohtaisen erittelyn muokatut lopulliset tiedot (vipsdb.tmp)
     tallentuvat normaalin varmuuskopioinnin yhteydessä varmuuskopiolevylle.
     Varmuuskopiota palautettaessa ohjelma kysyy, palautetaanko
     saajaerittely levykkeeltä vai säilytetäänkö yrityksen kansiossa oleva erittely.
    - Edellinen saajaerittely poistuu nyt vasta sitten, kun kaava-ikkunassa painetaan
     Jatka. Näin ollen pääset katselemaan kaavoja ja silti edellinen saajaerittely
     säilyy.
    - Jatka viimekertaista saajaerittelyä -toiminto tuo nyt viimeisimmän syötetyn
     yhteyshenkilön nimen
 - palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulostuvat laskennalliset luvut tulevat nyt
  perustietojen määrityksessä käskettyjen kahden laskennan mukaisesti
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn laskentaa nopeutettu lisää
 - Vuosiyhteenvetoon saat tulostumaan nyt myös kohdan 631 sotu-maksusta tehdyt
  vähennykset. Kun olet tulostamassa vuosiyhteenvetoa paperille tai konekieliseksi,
  ohjelma kysyy kohtaan 631 tulevan summan.
 - Vuosiyhteenveto konekieliseksi sisältää nyt myös kohdat 615, 660 ja 640,
  vaikka niiden euromäärä olisikin nolla
 - Palkanmaksajan perustiedoissa ensimmäisen laskentakaavan oletusarvo on nyt
  @104-@154eitel eikä enää @104-@254eitel
 - palkkalistan laskentaa nopeutettu siinä tapauksessa, että loppuun ei haluta
  tulostuvan laskennallisia lukuja (esim. työnantajan tel-maksu tms.)
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn laskentaa nopeutettu
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn aikaennusteen muotoilua korjattu
 - vuosi-ilmoituksen saajakohtaisten erittelyjen laskennassa on nyt laskennan
  edistymisestä kertova ikkuna, jossa näkyy monettako palkansaajaa lasketaan,
  missä lomakkeen kohdassa laskenta kulkee ja kuinka kauan koko laskennan
  valmistuminen vielä kestää. Samoin voit keskeyttää laskennan Keskeytä-painikkeesta.
 - jossakin laitteistokokoonpanossa esiintyi pulma
  type mismatch (virhe 13) kutsurivi 767 rutiinista PoimiPmknTiedot; korjattu
 - vuosiyhteenvedolle tulee nyt myös suorituslaji PY (yrittäjän palkka päätoimesta)
  yhteenlaskettuna suorituslajin P kanssa ja suorituslaji 1Y (yrittäjän sivutoimi)
  yhteenlaskettuna suorituslaji 1 kanssa
 - invalid operation perustettaessa uutta palkanmaksukertaa; korjattu
 - Määritä|Palkanmaksajan tiedot -toiminnossa tulee nyt Palkkalistan loppuun tuleviin lukuihin
  oletuksena määritys "tel @104-@154eitel" eikä "tel @104-@254eitel"
17.3.2004
 - type mismatch, kun perustettiin uusi palkanmaksukerta palkkojensyöttötilasta, jonne
  oli tultu muusta työvaiheesta, esimerkiksi oletustekstien syötöstä; korjattu
 - johdannaistietojen laskentakaavojen määrittely -ikkunan laskentajärjestyspallukoita levennetty
 - tiliöintitositteen määrittely -ikkunassa
    - viimeisen rivin poiston jälkeen kursori ei mene millään riville; korjattu
    - pyöristys-saraketta kavennettu siten, että koko taulukko mahtuu kerralla näkyviin
    - ikkunaa levennetty ja korotettu, jotta näkyy kerralla enemmän
 - palkansaajakortistossa:
    - Kun poistetaan Muokkaa|Poista-toiminnolla viimeinen rivi, kursori menee jää nyt
     uudelle viimeiselle riville
    - Selaustila-ikkunassa
      - Update or CancelUpdate without AddNew or Edit, kun oli muutettu
       kortin tietoja ja painettiin Peruuta; korjattu
      - Peruuta-painalluksen jälkeen Päivitä-painike tulee nyt harmautetuksi
      - Poista-painalluksen jälkeen Päivitä-painike tulee nyt harmautetuksi
      - Lisää- ja Päivitä-painalluksen jälkeen mennään viimeiseen = juuri lisättyyn korttiin
      - ikkunan yläosan kelaimella ei enää pääse ohi viimeistä palkansaajasta
16.3.2004
 - varmuuskopion palauttamisen lopuksi palautetun palkanmaksutietokannan nimeä ei
  tullut taulukkoon vaan taulukko oli tyhjänä; korjattu
 - yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Poista yritys -toiminnossa file not found, jos
  yrityksen kansiossa ei ollut yhtään tiedostoa; korjattu
11.12.2003
 - field '...Muistio' can't be a zero-length string. Syötä Lisätieto-ikkunaan yksi välilyönti.
  Ohjelmaa korjattu siten, että uusissa palkanmaksukerroissa ei tätä pulmaa tule.
10.12.2003
9.12.2003
 - Versio 6.0

Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio julkaistaan.

Atsoft Oy Mäkinen | asteri.fi | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 8.7.2024