Pankin eräsiirtoon lähetettävien aineistojen aikataulut (cut off -ajat)

Asterista voidaan muodostaa pankin eräsiirtoon lähetettäviä aineistoja

  • SEPA tilisiirtoja
  • Palkkoja (SEPA tilisiirtoja SALA koodilla)
  • Finvoice verkkolaskuja
  • Laskuttajailmoituksia, muutosilmoituksia

Kun aineisto on lähetetty pankkiin, pankki käsittelee aineiston oman aikataulunsa mukaisesti. Pankeilla on ns. cut off -ajat, joka ilmoittaa, mihin mennessä aineisto tulee olla pankissa, jotta se käsitellään saman päivän aikana. Cut off -aika vaihtelee aineistotyypeittäin ja pankeittain.

Pankkikohtaiset aikataulut

Osa pankeista kertoo aikataulut sivuillaan. Muiden pankkien aikatauluja voi tiedustella omasta konttorista.

Palkat (SALA koodattu SEPA tilisiirto)

Perustilanteessa palkat maksetaan SALA koodattuina SEPA tilisiirtoina (toistuvaissuoritus, palkat, eläkkeet). Aineisto lähetetään pankkiin viimeistään maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä siten, että se on pankissa hyvissä ajoin ennen pankkikohtaista palkka-aineistolle määritettyä cut off -aikaa.

Maksupäivällä tarkoitetaan palkoissa päivää, jolloin maksun tulee olla saajan tilillä. Maksupäivä -käsitettä ei ole SEPA -tilisiirtostandardissa. Maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä, jonka perusteella pankit huolehtivat että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. Tämän eräpäivän tulee olla palkkapäivää edeltävä pankkipäivä.

Palkkojen maksuaineiston tulee olla pankissa maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen pankkikohtaista palkanmaksuaineistolle määritettyä cut off -aikaa. Muussa tapauksessa aineisto hylkääntyy. Ratkaisu on tällöin maksaa palkat tavallisina SEPA tilisiirtoina.

Kun palkat maksetaan SALA koodattuina tilisiirtoina, ne yleensä ilmoitetaan yhteissumana tiliotteella, jolloin yksittäiselle palkansaajalle maksettu summa ei näy tiliotteella

Palkat tavallisina SEPA tilisiirtoina

Erityisestä syystä palkat voidaan maksaa tavallisina SEPA tilisiirtoina, esim. tilanteessa kun palkanmaksupäivän aamulla huomataan, että aineisto on unohtunut lähettää pankkiin ja aamupäivän aikana ehditään tekemään lähetys.

Tilisiirrot, joissa eräpäivä on kuluva päivä, välitetään saajan pankille saman päivän aikana, kun maksuaineisto on toimitettu pankkiin hyvissä ajoin, yleensä aamupäivän aikana. Jos aineisto lähetetään myöhemmin, maksut välitetään saajan pankkiin seuraavana pankkipäivänä.

Kun palkat maksetaan tavallisina SEPA tilisiirtoina, ne yleensä eritellään maksuittain tiliotteelle, jolloin yksittäiselle palkansaajalle maksettu summa näkyy pankin tiliotteella.

SEPA tilisiirto

SEPA tilisiirto veloitetaan maksajan tililtä eräpäivänä. Tilisiirrot välitetään saajan pankille saman päivän aikana, jos tilisiirrot on vastaanotettu ennen pankkikohtaista cut off -aikaa (aika vaihtelee pankeittain, voi olla esim. klo 12:50)

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, veloitus suoritetaan viimeistään seuraavana pankkipäivänä

SALA koodi

Palkat tunnistetaan SEPA-tilisiirtosanomassa olevasta koodista, jonka arvona on ”SALA” (maksut oltava saajalla samana päivänä pankista riippumatta).

Maksajan pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti SALA-koodilla varustetut tilisiirrot veloitetaan maksajan tililtä eräpäivänä (”palkkapäivää edeltävänä pankkipäivänä”). Maksut saajille hyvitetään seuraavana pankkipäivänä myös silloin, kun saajan tili on samassa pankissa tai pankkiryhmässä kuin maksajan tili.

Maksajalle ei toimiteta erittelyä SALA-koodillisista maksuista palkkasalaisuuden vuoksi. Saajan pankissa SALA- koodilliset maksut voidaan tarvittaessa priorisoida ja käsitellä ennen muita tilisiirtoja. Saajan pankissa SALA-koodin perusteella voidaan myös päivittää saajan asiakassuhteen kannalta tärkeitä rahavirtakoodeja, jolloin pankki tietää, että ko. asiakkaan palkka tai eläke tulee pankkiin.

Batchbooking

Batchbooking ohjaa veloituskirjauksia. Batchbookingin käyttö on tarkistettava pankkikohtaisesti. Pankin kanssa tehty sopimus tai pankin käytäntö voi ohittaa Batchbooking määrityksen.

Jos pankki noudattaa Batchbooking ohjausta:
Batchbooking = True -> yksi veloitus/veloituserä (nippu)
Batchbooking = False -> kaikki maksut kirjataan yksitellen

Batchbooking arvosta riippumatta SALA maksut saatetaan veloittaa aina nippuna

Hakusanoja

Hakusanoja: Maksujen päiväkatkoajat pankkien cut-off ajat cut off -ajat cutcoff ajat cutoff times cut off ajat cut off aika cutoff aika cut-off-aika cut-off -aika päiväkatko pankkikohtaiset maksujen käsittelyajat pankkien maksuaikataulut pankkikohtaiset aikataulut aineistojen käsittelyajat maksamisen palveluajat aikataulut maksamisessa palveluajat maksamisessa