Työsuhdematkalippuetu

Työsuhdematkalippu voidaan antaa palkan osana rahapalkkaa alentamalla, jolloin se on TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun perusteena tai palkan lisänä, jolloin se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Sosiaalivakuutusmaksujen alaisuudesta on kerrottu artikkelissa Työsuhdepolkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun ottaminen huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa sekä tulorekisterin uutisessa polkupyöräedun ja työsuhdematkalipun ilmoittamisesta, kun etu annetaan rahapalkkaa alentamalla.

Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Työnantajan työntekijälle antama enintään 3 400 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa. Jos työntekijä saa sekä työsuhdematkalipun että polkupyöräedun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa.

Matkalippuedun ilmoittaminen 2022

Työsuhdematkalipun ilmoittamiseen on tulolajit

341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus

Esim 1: Matkalippuetu annetaan palkan lisänä

Palkka pysyy ennallaan. Työntekijä saa halutessaan työsuhdematkalipun nykyisen palkan lisäksi

Esim 2: Matkalippu annetaan palkan osana

Palkkaa alennetaan työsuhdematkalipun verran

koodi tulee alkaa ontyeltyött ja Vapaa3 kenttään 2k+5k

Tarkista, että vähennettäviin eriin, TT-TyEL ja tyött.vak. riveille a-hinta kohtaan lasketaan mukaan palkan osana annettu työsuhdematkalippu, mutta että se ei ole mukana bruttopalkassa:

Tarkista, että matkalippu lasketaan mukaan TyEL ja tyött.vak.maksun perusteeseen, mutta ei bruttopalkkaan (ennakonpidätyksen alaiseen tuloon)

Palkkatietoilmoitukselle saadaan Vapaa3 kentän 2k+5k koodauksella siirtymään tulolajikohtaiset tiedot
[x] 2 Työeläkevakuutusmaksun alainen [x] on vakuutusmaksun perusteena
[x] 5 Työttömyysvakuutusmaksun alainen [x] on vakuutusmaksun perusteena

Vapaa3 kenttään 2k+5k

Kun palkkatietoilmoitus on tallennettu tulorekisterin, kannattaa käydä tarkistamassa, että vakuuttamistieto on ilmoitettu oikein:

Palkan osana annettu työsuhdematkalippu on TyEL ja työttömyysvakuutusmaksun alaista

Hakusanoja

hakusanoja: työsuhdematkalippuetu työsuhdematkalippu matkalippu