Äitiysvapaan ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjeet perustuvat 23.12.2019 päivättyyn VH/6321/00.01.00/2019 ohjeeseen
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot

Kysy tarkempia ohjeita Kelan ja Tulorekisterin chatista

Tarkista tulorekisteristä, että palkkatietoilmoitus tallentui oikein ja kaikki syöttämäsi tiedot tallentuivat tulorekisteriin. Muista vaihtaa riviä, kun syötät taulukoihin tietoa, jotta tiedot tallentuvat.

Korvausten hakeminen työnantajalle
Jotta Kela käsittelee palkkatietoilmoituksessa olevat korvaushakemustiedot, työnantajan on annettava Kelalle suostumus sähköisten päätösten vastaanottoon sekä ilmoitettava tilinumero etuuden maksua varten työnantajan asiointipalvelussa. Ks. tarkemmat ohjeet kohdasta
Kelan korvaushakemukset.

Päivärahahakemus ja perhevapaakorvaus voidaan hakea tulorekisterin kautta täyttämällä palkkatietoilmoitukseen työntekijän poissaolot-välilehdelle ”korvaushakemustiedot”. Vuosilomakustannusten korvaus haetaan Kelan asiointipalvelun kautta.

Laskennan avuksi kannattaa käyttää Kelan vanhempainpäivärahakauden laskuria.

Lähtötiedot
Kuukausipalkkainen palkansaaja, äitiysvapaa 25.8.2020 – 8.7.2021
TES mukaan työnantaja maksaa naispuoliselle työntekijälle lakimääräisen äitiysvapaan yhteydessä palkan kolmelta kuukaudelta, 25.8.-24.11.2020
Loppuajasta äitiysvapaata (25.11.2020-8.7.2021) työnantaja ei maksa palkkaa

Elokuun palkanmaksu: Äitiysrahan hakeminen äitiysvapaan ajalta

Ensimmäiseen ilmoitukseen sisältyy vain 5 poissaolopäivää. Ilmoittajalla on jo ensimmäistä ilmoitusta antaessaan tieto siitä, mihin asti äitiysvapaa jatkoo ja mihin asti palkkaa maksetaan äitiysvapaan ajalta. Poissaolojen ilmoitusjaksoksi ilmoitetaan koko äitiysvapaan aika 25.8.2020 – 8.7.2021. Palkalliset poissaolot alku- ja loppupäivä ne päivät joilta on maksettu palkkaa

Poissaolo jatkuu mihin asti:
Jos tulonsaajalle ilmoitetaan palkallinen poissaolojakso, maksaja voi samalla ilmoituksella ilmoittaa myös tulevaisuuteen sijoittuvan ”Poissaolo jatkuu, mihin asti” -päivän. Päivämäärän ilmoittaminen tarkoittaa, että maksaja tietää, että poissaolo tulee jatkumaan nyt ilmoitetun ajanjakson jälkeen, ja yhdenjaksoisesta poissaolosta maksetaan palkkaa ilmoitettuun päivään asti.
Ilmoitusta annettaessa poissaoloajan palkkaa ei kuitenkaan voi kokonaisuudessaan vielä ilmoittaa. ”Poissaolo jatkuu, mihin asti” -päivä ei saa sisältyä ilmoitettuun poissaolojaksoon. Jos ilmoitettu ajanjakso kattaa koko poissaoloajan, ”Poissaolo jatkuu, mihin asti” -päivää ei ilmoiteta.

Syyskuun palkanmaksu: Äitiysrahan ja perhevapaakorvauksen hakeminen äitiysvapaan ajalta

Toisessa ilmoituksessa voidaan hakea perhevapaakorvausta, koska palkansaajalle on aikaisemmin tai samalla ilmoituksella ilmoitettu palkallinen äitiysvapaa vähintään 30 päivän ajalta.

Huom:
Esimerkki 16 tulorekisterin ja Kelan ohjeissa on ristiriita.
Nämä ohjeet kirjoitettiin tulorekisterin ohjeiden mukaan.
Tulorekisterin ”Esimerkki 16” haetaan molemmat (äitiysraha ja perhevapaakorvaus ) samassa ilmoituksessa.
Kela: ”Tulorekisterin kautta perhevapaakorvausta ei toistaiseksi voi hakea samalla, kun työnantaja ilmoittaa äitiys- tai vanhempainrahan hakemisesta. Tämä asia on tarkoitus korjata kevään 2020 aikana.”

Lokakuun palkanmaksu. Äitiysrahan hakeminen.

Marraskuun palkanmaksu. Äitiysrahan hakeminen
Marraskuussa palkkaa maksetaan enää 17 päivän ajalta ”Poissaolo jatkuu mihin asti” jätetään tyhjäksi, koska se ei saa sisältyä ilmoitettuun poissaolojaksoon. Jos ilmoitettu ajanjakso kattaa koko poissaoloajan, ”Poissaolo jatkuu, mihin asti” -päivää ei ilmoiteta.

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivän ilmoittaminen
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä tulee olla annettu
Kuva: aitiysvapaa-palvelussuhteen-alkupvm.gif

Sisällöllisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen ilmoittaminen
Sisällöllisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tulee olla ilmoitettu
Vastuualueeksi tulee valita ”Sisällölliset asiat”

Isyysloma, palkaton, esimerkki 1.

Isä on palkattomalla isyysloma huhtikuussa, mutta työskentelee sunnuntaisin, jolta maksetaan palkkaa

Lisätietoja ja dokumentaatioita:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot

Poissaolotiedot: UKK

Tulorekisteri Kelan päiväraha-asioinnissa

Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen työnantajalle

Perhevapaakorvauksen hakeminen (onnistuu pti:lla)

KELA asiointiopas1 ja KELA asiointiopas 2

Kela: Vanhempainpäivärahat työnantajalle

Vanhempainpäivärahojen laskukaavat

Päivärahan hakeminen, palkkailmoitus

Työsuojeluhallinto: perhevapaat