Ennakonpidätys osingoista

Tällä sivulla annettu ohje on yleiseksi hyödyksi Asteri ohjelman käyttäjälle. Tarkempi neuvonta on maksullista, ylläpitoon sisältymätöntä neuvontaa.

Miten osingot ja niiden ennakonpidätys hoidetaan palkanmaksussa? Asia ei kuulu palkanmaksuohjelmaan, vaikka siinä ennakonpidätystä suoritetaankin. Osinkojen ennakonpidätys on erilainen kuin palkanmaksun.

Osingonsaajat (osakkaat) voivat olla ja usein ovatkin eri henkilöitä kuin palkansaajat. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus osinkojen ennakonpidätyksestä on erilainen. Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely ovat erilaiset.

Tästä huolimatta osinkojen ennakonpidätyksen voi laskea ja osingonjakolaskelman tulostaa palkanmaksun SQL -raportointityökalun avulla, josta ohje tämän sivun lopussa.

Ennakonpidätys osingoista

Osinkotulon verotus uudistui vuoden 2014 alusta. Merkittävin muutos on se, että myös muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys jakamastaan osingosta, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä

Verohallinnon ohje: Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset

Maksaminen OmaVeroon onnistuu niin kuin muidenkin verojen maksaminen.

Lyhyet ohjeet:

Tee osingonjakolaskelma Asteri Palkanmaksun SQL-työkalulla (ohje alempana tällä sivulla) tai muulla haluamallasi tavalla.
Maksa osingot, pidätä ennakonpidätys, mahdollisesti 7,5% ja 28% 150 000 € ylittävältä osalta tarkista prosentit ja rajat ennakkoperintäasetuksen 15 § 1 momentista

Tee veroilmoitus OmaVerossa (Veroilmoitusten tekeminen / Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä)

Maksa osinkojen ennakonpidätys Omaveroon käyttäen oma-aloitteisten verojen RF viitenumeroa (sama tili- ja viitenumero kuin alv ja työnantajasuorituksia maksettaessa).

Tee vuosi-ilmoitus osingoista

Niksi: Osinkojen ennakonpidätys ja osingonjakolaskelma palkanmaksuohjelmalla

Palkanmaksuohjelmassa olevaa SQL kyselyä voi käyttää osinkojen ennakonpidätyksen laskemiseen ja osingonjakolaskelman tulostamiseen.

Toiminnolla ei saa tehtyä Oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta osinkojen ennakonpidätyksestä eikä vuosi-ilmoitusta osingoista.

Esimerkki pidättää osingoista 7,5% 150.000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 28%.

Niksin neuvonta ei sisälly ylläpitosopimukseen. Niksin neuvonta ja määritysten tekeminen on lisämaksullista etätukineuvontaa

Vaihe 1: Lisää palkansaajakortistoon osingosaajien tiedot:
Lisätieto8 =osakkeiden lukumäärä
Lisätieto9 =y, jos yritys jolta ei pidätetä ennakonpidätystä
Työsuhde päättynyt = Jos osingonsaaja ei ole myös palkansaaja tässä yrityksessä, lisää jokin päivämäärä, niin ei tule turhaan palkkoja maksettaessa valintalistalle.

Vaihe 2: Määritä SQL -kysely.
Siirry palkkojensyöttötilaan, valitse Tulosta | kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | valitse listalta sellainen kysely joka on (määrittämättä)

Valitse ikkunasta Asetukset | määritystilaan ja kopioi allaolevat tiedot määrityksiin:

Select nimi, osoite, paikka, puhelin, hetu, IBAN as Pankkitili, sähköposti,
Lisätieto8 as [osakkeita kpl] , %1 as [Osinko per osake], [osakkeita kpl] * %1 as [Osinko eur] ,
(INT((IIF([osinko eur] > 150000, 1500000.075 + ([Osinko eur]-150000)0.28 ,[osinko eur] * 0.075))*100+0.5))/100 as [Ennakonpidätys] , [Osinko eur]-[Ennakonpidätys] as Maksetaan
from palkansaajat where [Lisätieto8] <>”

Napsauta [Suorita] ja tarkista, että ohjelma hakee oikein osakkaat,
osakkeiden lukumäärät, osingon määrän ja laskee ennakonpidätyksen

Vaihe 3: Määritä Osingonjakolaskelma -omalomaketuloste SQL-kyselyn Tulosta valikon Omatuloste -valinnalla voit määrittää,
mitkä kentät ja minkä levyisinä tulostetuvat

Valitse Tulosta | Omalomakkeet | Omatuloste 1

Kopioi lomakemääritykset alta tai tee oma lomakesovitus. Testaa [Tulosta yhdelle]

OSINGONJAKOLASKELMA

OSINKO NOSTETTAVISSA: 13.6.2020

OSINGON MAKSAJA:
Asteri Malliyritys Oy
Y-tunnus 0000000-0

OSINGONSAAJA:
@nimi
@osoite
@paikka

Henkilötunnus / Y-tunnus @hetu
Pankkitili: @Pankkitili

Osakkeita kpl: @osakkeita*kpl

Osinko per osake: @Osinkoperosake{0.00}

Osinko yhteensä eur: @Osinko*eur{0.00}

Ennakonpidätys: @Ennakonpidätys{0.00}

Maksetaan: @Maksetaan{0.00}

Tulostunut osingonjakolaskelma: