Ennakonpidätys osingoista

Miten osingot ja niiden ennakonpidätys hoidetaan palkanmaksussa?
Osingot ja niiden ennakonpidätys poikkeaa palkkojen ennakonpidätyksestä.
Osingonsaajat (osakkaat) voivat olla eri henkilöitä kuin palkansaajat.
Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus osinkojen ennakonpidätyksestä on erilainen.
Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely ovat erilaiset.

Tämä huomioiden osinkojen ennakonpidätyksen voi laskea ja osingonjakolaskelman tulostaa palkanmaksun SQL -raportointityökalun avulla (ohje alempana).

Ennakonpidätys osingoista

Tässä ohjeessa käsitellään muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön toimittamaa ennakonpidätystä jakamastaan osingosta.

  1. Perehdy verohallinnon ohjeeseen Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset.
  2. Tee osingonjakolaskelma Asteri Palkanmaksun SQL-työkalulla (ohje alempana) tai muulla tavoin.
  3. Maksa osingot, pidätä ennakonpidätys, mahdollisesti 7,5% ja 28% 150 000 € ylittävältä osalta. Tarkista prosentit ja rajat ennakkoperintäasetuksen 15 § 1 momentista.
  4. Tee veroilmoitus OmaVerossa (Veroilmoitusten tekeminen / Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä).
  5. Maksa osinkojen ennakonpidätys Omaveroon käyttäen oma-aloitteisten verojen tiliä ja viitenumeroa (sama kuin alv ja työnantajasuorituksia maksettaessa).
  6. Tee vuosi-ilmoitus osingoista: yhteenveto (7812Y) ja erittely (7812E) lomake.fi -palvelussa

Osinkojen ennakonpidätys ja osingonjakolaskelma palkanmaksuohjelmalla

Palkanmaksuohjelmassa olevaa SQL kyselyä voi käyttää osinkojen ennakonpidätyksen laskemiseen ja osingonjakolaskelman tulostamiseen.

Toiminnolla ei saa tehtyä Oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta osinkojen ennakonpidätyksestä eikä vuosi-ilmoitusta osingoista.

Esimerkki pidättää osingoista 7,5% 150.000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 28%.

Niksin neuvonta ei sisälly ylläpitosopimukseen. Neuvonta ja määritysten tekeminen onnistuu lisämaksullisena etätukineuvontana.

Vaihe 1: Lisää palkansaajakortistoon osingosaajien tiedot
Lisätieto8 =osakkeiden lukumäärä
Lisätieto9 =y, jos yritys jolta ei pidätetä ennakonpidätystä
Työsuhde päättynyt = Jos osingonsaaja ei ole myös palkansaaja tässä yrityksessä, lisää jokin päivämäärä, niin ei tule turhaan palkkoja maksettaessa valintalistalle.

Vaihe 2: Määritä SQL -kysely
Siirry palkkojensyöttötilaan, valitse Tulosta | kyselytilastot (SQL) | Valmiit kyselyt | valitse listalta sellainen kysely joka on (määrittämättä)

Valitse ikkunasta Asetukset | määritystilaan ja kopioi allaolevat tiedot määrityksiin:

Select nimi, osoite, paikka, puhelin, hetu, IBAN as Pankkitili, sähköposti,
Lisätieto8 as [osakkeita kpl] , %1 as [Osinko per osake], [osakkeita kpl] * %1 as [Osinko eur] ,
(INT((IIF([osinko eur] > 150000, 1500000.075 + ([Osinko eur]-150000)0.28 ,[osinko eur] * 0.075))*100+0.5))/100 as [Ennakonpidätys] , [Osinko eur]-[Ennakonpidätys] as Maksetaan
from palkansaajat where [Lisätieto8] <>''

Napsauta [Suorita] ja tarkista, että ohjelma hakee oikein osakkaat,
osakkeiden lukumäärät, osingon määrän ja laskee ennakonpidätyksen

Vaihe 3: Määritä Osingonjakolaskelma -omalomaketuloste
SQL-kyselyn Tulosta valikon Omatuloste -valinnalla voit määrittää, mitkä kentät ja minkä levyisinä tulostetuvat

Valitse Tulosta | Omalomakkeet | Omatuloste 1

Kopioi lomakemääritykset alta tai tee oma lomakesovitus. Testaa [Tulosta yhdelle]

OSINGONJAKOLASKELMA

OSINKO NOSTETTAVISSA: 25.8.2021

OSINGON MAKSAJA:

Asteri Malliyritys Oy
Y-tunnus 0000000-0

OSINGONSAAJA:
@nimi
@osoite
@paikka

Henkilötunnus / Y-tunnus @hetu
Pankkitili: @Pankkitili

Osakkeita kpl: @osakkeita*kpl

Osinko per osake: @Osinkoperosake{0.00}

Osinko yhteensä eur: @Osinko*eur{0.00}

Ennakonpidätys: @Ennakonpidätys{0.00}

Maksetaan: @Maksetaan{0.00}

Tulostunut osingonjakolaskelma:

sivua päivitetty 25.8.2021 / jm