Kirjanpidon vuosipäivitys 1.12.2021

Kirjanpidon uusimman version saat ladattua päivityssivulta. Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Vuosipäivitys 2021 tuo mukanaan mm.

Windows 11 tuki

Vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei vielä ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen

Pikakuvakkeiden sijaan voit käyttää Asteri Valikkoa ohjelmien käynnistämiseen.
Tarkemmat ohjeet artikkelissa Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen.

Asteri Valikkoon voit määrittää käynnistyskäskyt haluamillesi ohjelmille

Tulosta / tilinpäätöstulosteet uusi vertailusarake ”vertailusarake A + B”

”Vertailusarake A+B” avulla voit laskea yhteen kahden eri tilikauden lukuja.
Esim Business Finland kustannustukiraporttia varten, jos on tarve kerätä lukuja jaksoilta:
1.11.2020 – 28.2.2021 ja vertailuksi aineistot 1.11.2019 – 29.2.2020,
tilikausi kalenterivuosi, joten lukuja on laskettava yhteen kahdelta tilikaudelta
Ks. tarkemmat ohjeet Kahden tilikauden saldojen yhdistely raporteille.

Muokkaa / Liitä leikepöydältä / puuttuvien tilien lisäys

Päiväkirjan kirjaustilaan voi tuoda kirjausrivejä leikepöydältä.
Nyt voit kätevästi lisätä puuttuvia tilejä leikepöydältä liittämisen jälkeen. Jos aineistossa on tilejä, jotka ei ole tilikartassa, ohjelma kysyy lopuksi, lisätäänkö puuttuvat tilit. Pääset lisäämään jopa 21 tiliä ja antamaan nimet ja ALV-koodit. Jos tilejä on enemmän, näet ne tilin lisäysikkunan alaosan syöttöluukussa. Tilien lisäyksen ehdotus on myös muokkaa / päivitä tämän kuun saldot -toiminnossa.
Useamman tilin lisäys kerralla onnistuu myös muokkaa/lisää tili, ks artikkeli Tilien lisäys kirjanpitoon.

Muokkaa / Etsi d/k erottavat näyttää eron

Muokkaa / Etsi d/k erottavat näyttää nyt erottavan summan.
Voit myös kopioida erottavat tositteet leikepöydälle

Nettosumman alv 24%

Esim. jos kulutili on bruttokirjaustili, mutta laskun rivi netto, saadaan 24% alv lisättyä summaan alb -koodilla: kirjoita summa sarakkeeseen alb ja heti perään rahamäärä, niin ohjelma lisää summaan 24%. Toiminto lisää 24% riippumatta tilin alv-koodista ja alv-kannasta

alb summan edessä lisää summaan ALV 24%

Lisää pikatoimintoja on artikkelissa Kirjanpidon niksit ja tipsit.

Yhteismetsän tilipuitteisto

Yhteismetsätilipuitteisto lisätty valintalistalle toimintoon ”Luo uusi tilikausi yhtiömuotojen malleista”

Tiedosto / yhdistä muu päiväkirja

Mahdollisuus tallentaa ja lukea määrittelyjä
[Testaa] painike näyttää 4 ensimmäistä riviä, miten poimitaan päiväkirjaan
[ ] muuta UTF-8 merkistö ANSI merkistöksi

Tiedosto / Yhdistä Dos päiväkirja

Liittyen palkanmaksun *.pvk muotoisen tiliöintitositteen liittämiseen lisätty valinta (*) päiväkirja väliin kohdalla olevan tositteen x eteen, muutetaan tositenumeroksi x-1

ALV-alarajahuojennuksen syöttäminen ja laskenta

Lisätty laskentasäännöt 2021 alkaneille tilikausille
Lisätty painikkeet verohallinnon laskuriin ja ohjeisiin
Lisätty valintamahdollisuus syöttää arvonlisäveron alarajahuojennuksen määrä käsin tilanteissa, joissa sovelletaan suhteutettua liikevaihtoa, kun tilikausi on muu kuin 12 kk

ESC näppäin kirjaustilassa: nyt voit määrittää peruuttaako kirjoitetun tekstin vai keskittääkö ikkunan

Yritysluettelo / Määritä / Leikepöydän desimaalierotin, tositteen pvm tarkistus, muistiinpanoikkuna, ESC-näppäin kirjaustilassa …
[x] Kirjaustilassa ESC-näppäimen painaminen peruuttaa tekstin (eikä tuo piilossa olevaa ikkunaa esille)
ESC näppäimellä on 2 käyttöä:
piiloon jääneen ikkunan tuominen esille oletusnäyttöön (esim. ed.kerralla oli useita näyttöjä, josta syystä ikkuna jäi nykyisen näytön ulkopuolelle)
tai
peruuta kirjaustilassa päiväkirjan syöttöluukkuun kirjoitettu teksti.
Näistä voi nyt valita ym. määrityksellä, kumpaan ESC näppäintä käytetään
Oletuksena ESC palauttaa piilossa olevan ikkunan

Muita muutoksia

Muokkaa / Liitä leikepöydältä: Pyöristää lopuksi koko päiväkirjan kahteen desimaaliin ja päivittää kaikki saldot
Tämä siltä varalta, että joissain tilanteissa leikepöydältä tuodussa aineistossa saattaa olla liukulukukäsittelystä johtuvia piilossa olevia sentin osia

Kaudenvaihdeajo ei kysy, ei tee eikä tulosta ALV-kirjauksia, jos niitä ei ole valittu tulostumaan

Nordnet tapahtumat ja laskelmat Nordnetin CSV tiedostoon oli tullut lisää sarakkeita
Päivitetty tuonti tukemaan tätä uutta muotoa
E = Salkku, N = Kokonaiskulut Valuutta, Z = Välityspalkkio , AA = Välityspalkkio valuutta

Pylväsgraafit eivät enää oletuksena tulostu valinnoissa
Tulosta / Johdon raportti – Liikevaihto
Tiedosto / kustannuspaikkaerittely / tulosta taseet ja tuloslaskelmat
Ne saa tulostumaan yritysluettelon valinnalla
Yritysluettelo / Määritä / Leikepöydän desimaalierotin … / [x] Näytä johdon pylväsgraafit.
Poista ruksi jos herjaa ”component GRAPH32.OCX or one of its dependencies not correctly registered”

Alv-laskelman tulostusikkuna muistaa nyt ikkunan valinnat, mm, [ ] Näytä muistiossa viesti ALV:n maksajalle
kuitenkin palauttaa valinnan aina takaisin kohtaan ”Kyseessä on (*) alkuperäinen ilmoitus”

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä

Muistiinpanot -ikkunan fontti noudattaa nyt samaa määritystä, kuin taulukon fontti
Fontti määritetään Yritysluettelo ikkunassa valinnalla määritä / taulukkojen fontti

HTML-tilikausitulosteessa muistaa nyt kansion, minne tallennettiin ed.kerralla

SQL-raportointityökalu: Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan, esim
BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (’)
Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
[x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa … virhe 3075
Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin


Vuosipäivitys 5.12.2020

Vuosipäivitys 5.12.2020 toi mukanaan mm.

Liikekirjuri -puitteisto
Tilikartan muunnin -työkalu, lisäosa
Ohjelma huomauttaa, jos pvm-muoto tai desimaalierotin ei ole oikeellinen
Tulostimien rajaaminen yritysvalikossa
Virtuaaliviivakoodi ALV-maksulapulle
Piilossa olevan ikkunan saat näkyviin painamalla 2xesc