Ajankohtaiset tiedotteet

Päiväkirjan kenttien leveydet (selite1 leveämmäksi)

Päiväkirjan kirjausrivin kentillä on ollut kiinteät maksimipituudet, esim. selite1 kenttään voi tallentaa 30 merkkiä. Ohjelman kaikki toiminnot on tehty olettaen, että kentät ovat aina enintään määritetyn mittaisia:

Päiväkirjan kenttäoletuspituus
Tositenumero5
Päivämäärä11*
Tositelaji8*
Kustannuspaikka8*
Laskunnumero8*
Selite130*
Selite230*
Debet8*
Kredit8*
Summa12
Tunniste1
Päiväkirjan kenttien oletuspituudet. Tähdellä (*) merkittyjen kenttien pituudet voit määrittää.

Omalla vastuulla voit määrittää tähdellä (*) merkityt kentät leveämmiksi, esim. pidentää selitekenttien pituutta 30 merkistä, jotta selitteisiin mahtuu paremmin haluttu tieto. Valinta on yritysluettelossa määritä / Testi: Uuden päiväkirjan sarakkeiden max pituudet.

Pidempien kenttien hyöty on, että voit tallentaa niihin tarkemmin haluamasi tiedon.

Mahdollisia pulmia voi aiheuttaa:

  • Jos uusi päiväkirja, jossa selite1 kentän pituus on pidempi kuin ennen, esim. 40, liitetään vanhaan päiväkirjaan, jossa selite1 pituus 30 merkkiä, voi tulla virheilmoitus ’Data too long for field’
  • tieto voi siirtyä leikattuna vanhaan mittaan, esim. 40 merkin mittainen tieto leikataan 30 merkin mittaiseksi
  • pidempi tieto ei tulostu kokonaan tulosteeseen, loppu leikkaantuu pois
  • pidempi tieto leventää tulostetta
  • pidempi tieto pienentää tulostefonttia

Määritys: Yritysluettelo / Määritä / Uuden päiväkirjan sarakkeiden max pituudet

Määritys on yritysluettelossa määritä / Testi: Uuden päiväkirjan sarakkeiden max pituudet.

Oletuksena on 4 erilaista määritystä. Voit vapaasti määrittää kenttien pituudet, max 256 merkkiä.

Päiväkirjan selitekenttien pidentäminen