Ajankohtaiset tiedotteet

Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen

Asteri Valikon painikkeet voi määrittää käynnistämään suosituimmat ohjelmat ja nettisivut.
Asteri Ohjelmien lisäksi toimii muidenkin ohjelmien kanssa

 1. Tallenna asteri-valikko.exe c:\asterits kansioon.
 2. Käynnistä se
 3. Napsauta alapalkissa ohjelman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ”Kiinnitä tämä ohjelma tehtäväpalkkiin”
 4. Nyt saat valikon kätevästi käyntiin alapalkista, etsimättä sitä työpöydältä

Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma tallentaa valikko.oma määrittelytiedoston, jossa määritetään painikkeiden otsikot ja käynnistyskäskyt.

Minivalinnat

Joissain tilanteissa riittää vähempikin määrä valintoja.
Esimerkki pelkistetystä valikosta:

Minivalinnat

Pelkistetyn valikon komennot:

;; KOPIOI RIVIT TÄSTÄ ALASPÄIN ;;
title = Asteri Valikko
; kommenttirivi voi alkaa puolipisteellä tai REM sanalla. jos yhtäsuuri -merkki puuttuu, sekin rivi on kommenttirivit
; painikkeen korkeuden ja leveyden voi määrittää (ota puolipiste pois rivin alusta)
; ao. arvot saa selville kaksoisnapsauttamalla formia, esim ylimmän buttonin yläpuolelta
cmdaja.height=350
cmdaja.width=3800
me.left=10
me.top=10

asteri.fi = cmd /c start https://www.asteri.fi/
muistio = notepad
C:\ (resurssienhallinta) = explorer /e /select,c:\
cmd = cmd /K "cd \ & title Asteri Ohjelmat"
Reboot = cmd /K Title Käynnistetäänkö tietokone uudelleen? Vastaa 'K' niin käynnistetään           ( && choice /C KE /M "Käynnistetäänkö tietokone uudelleen " || IF NOT ERRORLEVEL 2 shutdown -r -t 0
Sammuta = cmd /K Title Sammutetaanko? Vastaa 'K' niin sammutetaan           ( && choice /C KE /M "Sammutetaanko tietokone " || IF NOT ERRORLEVEL 2 shutdown -s -t 0
;; KOPIOI RIVIT TÄSTÄ YLÖSPÄIN ;;

Asteri Valikon määrittäminen

Laita puolipiste niiden rivien alkuun, joiden valintoja et tarvitse.
Lisää käynnistyskäskyt suosikkiohjelmillesi

valikko.oma muokataan muistiolla

Esimerkkirivejä (valikko.oma)

title = Asteri Valikko
; kommenttirivi voi alkaa puolipisteellä tai REM sanalla. jos yhtäsuuri -merkki puuttuu, sekin rivi on kommenttirivit
; painikkeen korkeuden ja leveyden voi määrittää (ota puolipiste pois rivin alusta)
; ao. arvot saa selville kaksoisnapsauttamalla formia, esim ylimmän buttonin yläpuolelta
cmdaja.height=350
cmdaja.width=3800
me.left=10
me.top=10
Kirjanpito = c:\winkp\winkp.exe
; Muuta tn käynnistypolkuun työpöydän polku
; polun saa selville avaamalla komentokehotteen (cmd) ja vetämällä tn pikakuvakkeen komentokehotteeseen
Tapahtumat Netistä = cmd /c start "Tapahtumat Netista" "C:\Users\atsoft\Desktop\Tapahtumat netistä.appref-ms"        
Tuloveroilmoitus = c:\winkp\winvi.exe
Monipankki = C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\Asteri Monipankki\AsteriMonipankki.exe
Palkat = c:\winpl\winpl.exe
Ostoreskontra = c:\winor\winor.exe
Laskutus = C:\winls\winlrk.exe
Tilaustenkäsittely = c:\winti\winti.exe
Isännöinti = c:\winvk\winvk.exe
AsteriApix = C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\AsteriApixYhteys\AsteriApixYhteys.exe
Tilinimero IBAN <> kansallinen (Sepasteri) = C:\asterits\sepasteri.exe
Tulkitse viivakoodi (WinBarPura) = C:\asterits\winbarpura.exe
asteri.fi = cmd /c start https://asteri.fi/
ilmoitin.fi = cmd /c start https://www.ilmoitin.fi/
OmaVero = cmd /c start https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
tulorekisteri.fi = cmd /c start https://www.tulorekisteri.fi/


Määrittelyyn liittyviä toimintoja

Resurssienhallinta Windows XP koneessa

Käynnistä WinXP resurssienhallinta haluttuun kansioon:
c:\asterits = cmd /c %windir%\explorer.exe /e,/select,c:\asterits

Tehokäyttäjän niksejä

Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, se luo valikko.oma tiedoston, jossa on valikon valinnat. Jos koneellasi on ennestään tämä ohjelma, nimeä valikko.oma jollekin mulle nimelle, lataa uusin versio ja tarkastele sen luomaa valikko.oma tiedostoa.

Samaan painikkeeseen voi määrittää useampia toimintoja ja vinkkitekstin.

Toiminnon avulla voit niputtaa samankaltaisia toimintoja samaan painikkeeseen

Esim: resurssienhallinan avaaminen c:\ ja c:\asterits kansioihin

Painikkeen jälkeen määritetään lisätoiminnot:

otsikko = komento, suoritetaan kun napsautetaan painiketta
.ctrl = suoritetaan, kun napsautetaan ctrl pohjassa
.alt = suoritetaan, kun napsautetaan alt pohjassa
.shift = suoritetaan, kun napsautetaan shift pohjassa
.right = suoritetaan, kun napsautetaan hiiren kakkospainikkeella
.middle = suoritetaan, kun napsautetaan hiiren kesikimmäisellä painikkeella
.shiftctrl = suoritetaan, kun napsautetaan shift ja ctrl pohjassa
.tooltip = ohjeteksti, kun hiiren kohdistin painkkeen kohdalla 
.clictitle = painikkeen nimeksi vaihdetaan tämä napsautuksessa, lähinnä shutdown komennon kanssa

Esimerkki valikko.oma tiedostosta, jossa samalle painikkeelle on määritetty eri toimintoja:

title =  Asteri Valikko
; kommenttirivi alkaa puolipisteellä 
; ao. arvot saa selville kaksoisnapsauttamalla formia, esim ylimmän buttonin yläpuolelta
cmdaja.height=350
cmdaja.width=3800
me.left=10
me.top=10

; *** Kirjanpito
; Kirjanpito =  c:\winkp\winkp.exe
&Kirjanpito = cmd /c if exist c:\winkp\winkp.exe (c:\winkp\winkp.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/kirjanpito/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/kirjanpito/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/kirjanpito/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuwkp.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wk/v6/wkpaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswk6.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = KIRJANPITO // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: tilikartat


; *** Tapahtumat netistä
; Muuta tn käynnistypolkuun työpöydän polku
;  polun saa selville avaamalla komentokehotteen (cmd) ja vetämällä tn pikakuvakkeen komentokehotteeseen
; Tapahtumat Netistä = cmd /c start "Tapahtumat Netista" "C:\Users\atsoft\Desktop\Tapahtumat netistä.appref-ms"                
Tapahtumat Netistä = cmd /c if exist "C:\Users\atsoft\Desktop\Tapahtumat netistä.appref-ms" (start "Tapahtumat Netista" "C:\Users\atsoft\Desktop\Tapahtumat netistä.appref-ms") ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/tapahtumat-netista/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/tapahtumat-netista/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manutn.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/kayttajalle/paivitykset/
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/histn.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = TAPAHTUMAT NETISTÄ // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: tilikartat


; *** Tuloveroilmoitus
;Tuloveroilmoitus = c:\winkp\winvi.exe
Tuloveroilmoitus = cmd /c if exist c:\winkp\winvi.exe (c:\winkp\winvi.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/tuloveroilmoitus/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/tuloveroilmoitus/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuvi.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wk/v6/wkpaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hisvi6.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = TULOVEROILMOITUS // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: tilikartat


; *** Monipankki
; Monipankki = C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\Asteri Monipankki\AsteriMonipankki.exe
Monipankki = cmd /c if exist "C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\Asteri Monipankki\AsteriMonipankki.exe" (start "C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\Asteri Monipankki\AsteriMonipankki.exe") ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/pankkiyhteys/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/pankkiyhteys/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/pankkiyhteys/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/ohjemp.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/mp/AsennaAsteriMonipankki.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hismp.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/maksuliikenneasiantuntijat/
.tooltip = MONIPANKKI // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: ohjeita maksuliikenneasiantuntijalle

; *** Palkat
; Palkat = c:\winpl\winpl.exe
Palkat = cmd /c if exist c:\winpl\winpl.exe (c:\winpl\winpl.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/palkanmaksu/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = cmd /c https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/palkanmaksu/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/palkanmaksu/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/ohjewp.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wp/v6/wppaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswp6.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/verkkopalkka/
.tooltip = PALKANMAKSU // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: verkkopalkka

; *** Ostoreskontra
; Ostoreskontra = c:\winor\winor.exe
Ostoreskontra = cmd /c if exist c:\winor\winor.exe (c:\winor\winor.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/ostoreskontra/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/ostoreskontra/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/ostoreskontra/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/wooh0304.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wo/v6/wopaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswo6.htm
;Tilikartat
;.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = OSTORESKONTRA // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria 

; *** Laskutus 
; Laskutus = C:\winls\winlrk.exe
Laskutus = cmd /c if exist C:\winls\winlrk.exe (C:\winls\winlrk.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/laskutus/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/laskutus/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/laskutus/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/ohjewll.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wl/v6/wlpaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswl6.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/myyntireskontra/
.tooltip = LASKUTUS // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: myyntireskontran ohjeita

; *** Tilaustenkäsittely
;Tilaustenkäsittely = c:\winti\winti.exe
Tilaustenkäsittely = cmd /c if exist c:\winti\winti.exe (c:\winti\winti.exe) ELSE (start https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/tilausten-kasittely/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/tilausten-kasittely/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/tilausten-kasittely/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuwt.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wt/v6/wtpaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswt6.htm
;Tilikartat
;.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = TILAUSTENKÄSITTELY // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria 

; *** Isännöinti 
; Isännöinti = c:\winvk\winvk.exe
Isännöinti = cmd /c if exist c:\winvk\winvk.exe (c:\winvk\winvk.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tuotteet/isannointi/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/isannointi/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/isannointi/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuwv.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wv/v6/wvpaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswv6.htm
;Tilikartat
;.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = ISÄNNÖINTI // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria

; *** Tehtäväseuranta
; Tehtäväseuranta = c:\wints\wints.exe
Tehtäväseuranta = cmd /c if exist c:\wints\wints.exe (c:\wints\wints.exe) ELSE (start https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/tehtavaseuranta/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/tehtavaseuranta/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/tehtavaseuranta/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuts.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/ts/v6/tspaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hists6.htm
;Tilikartat
;.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = TEHTÄVÄSEURANTA // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria


; *** Johdon raportointi
Johdon raportointi = https://asteri.fi/tuotteet/johdon-raportointi/
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/tehtavaseuranta/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/tietopankki/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/kayttajalle/paivitykset/
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/kayttajalle/paivitykset/
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/kayttajalle/paivitykset/
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = JOHDON RAPORTOINTI // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: tilikartat; *** AsteriApix 
; AsteriApix = C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\AsteriApixYhteys\AsteriApixYhteys.exe
AsteriApix = cmd /c if exist "C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\AsteriApixYhteys\AsteriApixYhteys.exe" ("C:\Program Files (x86)\Asteri Yritysohjelmat\AsteriApixYhteys\AsteriApixYhteys.exe") ELSE (start https://asteri.fi/finvoice-verkkolaskut-kun-apix-operoi/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/finvoice-verkkolaskut-kun-apix-operoi/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/finvoice-verkkolaskut-kun-apix-operoi/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/finvoice-verkkolaskut-kun-apix-operoi/
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/ax/AsennaAsteriApixYhteys.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hisax6.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = APIX YHTEYS // shift: ohjesivu

; *** Sepasteri
;Tilinumero IBAN <> kansallinen (Sepasteri) = C:\asterits\sepasteri.exe
Tilinumero IBAN <> kansallinen (Sepasteri) = cmd /c if exist C:\asterits\sepasteri.exe (C:\asterits\sepasteri.exe) ELSE (start https://asteri.fi/tilinumeron-muuntaminen-iban-ja-bic-muotoon/)
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/tilinumeron-muuntaminen-iban-ja-bic-muotoon/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/tilinumeron-muuntaminen-iban-ja-bic-muotoon/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tilinumeron-muuntaminen-iban-ja-bic-muotoon/
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/tiedostot/apuohjelmat/sepasteri.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/tilinumeron-muuntaminen-iban-ja-bic-muotoon/
;Tilikartat
;.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = SEPASTERI: TILINUMERON MUUNTO // shift: ohjesivu

; *** WINBARPURA
; Tulkitse viivakoodi (WinBarPura) = C:\asterits\winbarpura.exe
Tulkitse viivakoodi (WinBarPura) = cmd /c "if exist  C:\asterits\winbarpura.exe (C:\asterits\winbarpura.exe) ELSE (start https://asteri.fi/laskun-viivakoodin-tulkitsija-purkaja/)"
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/laskun-viivakoodin-tulkitsija-purkaja/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/laskun-viivakoodin-tulkitsija-purkaja/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/laskun-viivakoodin-tulkitsija-purkaja/
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/laskun-viivakoodin-tulkitsija-purkaja/
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/laskun-viivakoodin-tulkitsija-purkaja/
;Tilikartat
;.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = VIIVAKOODIN TULKITSIJA // shift: ohjesivu

; *** asteri.fi
asteri.fi / päivitykset = https://asteri.fi/kayttajalle/paivitykset/
;Käyttötuki (online-ohje)
.shift = https://asteri.fi/kayttajalle/kayttotuki/kirjanpito/
;Tietopankki
.ctrl = https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/kirjanpito/
;pdf-manuska
.shiftctrl = https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuwkp.pdf
;Päivitä netistä
.alt = https://asteri.fi/ohjelmat/wk/v6/wkpaiv.exe
;Muutoshistoria
.right = https://asteri.fi/his/hiswk6.htm
;Tilikartat
.middle = https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/
.tooltip = asteri.fi // shift: käyttötuki (on-line ohje) / ctrl: tietopankki / shift + ctrl: pdf-ohje / alt: päivitä netistä / oik.painike: muutoshistoria / rullan painallus: tilikartat

; *** ilmoitin.fi
ilmoitin.fi = https://www.ilmoitin.fi/
.ctrl = https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Etusivu
.alt = 
.shift = https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/AineistonTarkastus
.right = 
.middle = 
.shiftctrl = 
.tooltip = ilmoitin.fi // shift: testaus / ctrl: kehittäjät-sivusto

; *** OmaVero
OmaVero = https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
.ctrl = 
.alt = 
.shift = https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/
.right = 
.middle = 
.shiftctrl = 
.tooltip = shift: vero.fi

; *** tulorekisteri.fi
tulorekisteri.fi = https://www.vero.fi/tulorekisteri/
.ctrl = 
.alt = 
.shift = 
.right = 
.middle = 
.shiftctrl = 
.tooltip =

; *** muistio
muistio = notepad
.ctrl = 
.alt = 
.shift = 
.right = 
.middle = 
.shiftctrl = 
.tooltip =


; *** resurssienhallinta
C:\ = explorer /e /select,c:\
.ctrl = 
.alt = 
.shift = explorer /e /select,c:\asterits
.right = 
.middle = 
.shiftctrl = 
.tooltip = shift: c:\asterits

; *** komentokehote
cmd = cmd /K "cd \ & title Asteri Ohjelmat"
.ctrl = 
.alt = 
.shift = cmd /K "cd \asterits & title c:\asterits"
.right = 
.middle = 
.shiftctrl = 
.tooltip = shift: c:\asterits


; *** Sammuta
Sammuta = cmd /c start shutdown -s -t 0
.ctrl = cmd /k @echo ctrl
.alt = cmd /k @echo alt
.shift = cmd /c start shutdown -r -t 0
.right = cmd /k @echo right
.middle = cmd /k @echo middle
.shiftctrl = cmd /k @echo shift + ctrl      
.tooltip = shift: restart
Niksejä ja komentoja

Kysy ennen sammuttamista, sammutetaanko

Sammuta = cmd /K Title Sammutetaanko? Vastaa 'K' niin sammutetaan           ( && choice /C KE /M "Sammutetaanko tietokone " || IF NOT ERRORLEVEL 2 shutdown -s -t 0

Reboot eli uudelleenkäynnistys

Reboot = cmd /K Title Käynnistetäänkö tietokone uudelleen? Vastaa 'K' niin käynnistetään           ( && choice /C KE /M "Käynnistetäänkö tietokone uudelleen " || IF NOT ERRORLEVEL 2 shutdown -r -t 0

Avaa resurssienhallintaan haluttu kansio Win10, Win7

c:\asterits = explorer /e /select,c:\asterits 

Avaa resurssienhallinta valitsemalla kansio ja tiedosto Win10, Win7

c:\asterits (res.hall.)= cmd /c %windir%\explorer.exe /e,/expand,/select,C:\asterits\valikko.oma

Avaa resurssienhallinta valitsemalla kansio ja tiedosto WinXP

c:\asterits (res.hallinta)= cmd /c %windir%\explorer.exe 
/e,c:\asterits,/select,c:\asterits\valikko.oma

certmgr MMC varmennesäilön avaaminen

certmgr.msc = cmd /c C:\Windows\system32\certmgr.msc