Ajankohtaiset tiedotteet

Perintätoimiston tilityksen kirjaaminen, tiliöintipohja ja kirjausmakro

Perintätoimiston tilityksessä on tapauksesta riiipuen mukana esim.

 • Pääoma
 • Korko
 • Perimispalkkio ilman ALV
 • Perimispalkkion ALV
 • Kulut/Palkkiot sis ALV
 • Velalliselta perittyjen kulujen ALV (pelkkä alv)

Velalliskulujen alv:n kirjaaminen

Velalliselta perittyjen kulujen ALV kirjataan aputilin avulla. Perimiskulun ja vastatilin välillä tehdään alv 0% summan kirjaus esimerkin 1. mukaisesti ja pelkkä alv kirjataan omalla rivillään toispuoleisena vientinä.

Esim 1: Perintätilityksen kirjaaminen

Perintätoimistolta saadaan tilityslaskelma, joka kirjataan seuraavasti:

Kirjausmakrolla saat tehtyä tiliöintipohjan

Perintätilityksen kirjaamisen helpottamiseksi voit tehdä kirjausmakron, jossa on valmiina selitteetja tilinumerot.

Selitteet kannattaa kirjoittaa samoin sanoin kuin tilityslaskelmassa, jotta summat on nopeampi kohdistaa tiliöintipohjalle. Esim. jos tilityksessä lukee ”Palkkio” kirjoita kirjausmakroon ”Palkkio”.

Tee kirjausmakro esim seuraavasti:

Käytä kirjausmakroa, F4

Siirrty päiväkirjassa alimmalle vapaalle riville ja näppäile kirjausmakron kutsu, esim F4 tai Shift+Ctrl+C

Lisää kirjausmakro suosikit valikkoon

Pikanäppäimien lisäksi kirjausmakroja voidaan kutsua suosikit-valikon avulla, jolloin makrot löytyvät suosikit-valikosta nimen avulla.

Lisää suosikit valikkoon valinta, joka kutsuu kirjausmakroa:

Siirry päiväkirjan alimmalle, vapaalle riville ja valitse suosikit / Perintä-Asterin tilitys, jolloin kirjausmakro tuo valmiin tiliöintipohjan

Tiliöintipohja suosikit-valikon komentoja käyttäen

Yllä kuvattu kirjausmakrojen käyttäminen on suositeltava tapa tehdä tiliöintipohjia.
Kirjausmakro on nopea tehdä ja se toimii nopeasti.

Joissain tilanteissa voi olla tarpeen tehdä kirjausmakrot suosikit-valikon toiminnoilla.
Tämä on kuitenkin hitaampi tehdä ja toimii hitaammin myös.

Kirjausmakro on esim:

Perintä-Asterin tilitys suosikit-valikolla = {HOME}{ENTER 5}Perintä-Asteri tilitys{ENTER 2}1710{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}pääoma{ENTER 2}{ENTER}#1500{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}korko{ENTER 2}{ENTER}#7000{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}perimispalkkio{ENTER 2}6960{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}perimispalkkion alv{ENTER 2}6960{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}velalliskulujen alv{ENTER 2}6960{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}velalliselta peritty kulu{ENTER 2}6960{ENTER}#6961{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}{+}{ENTER}#{UP}{END}_
  {UP}#{UP}#{UP}#{UP}#{UP}#{UP}#{UP}#

Pitkä kirjausmakro voidaan rivittää alleviivan (_) avulla. Alleviiva korvataan sen alapuolisella rivillä