Ajankohtaiset tiedotteet

Kirjanpidon niksit ja tipsit

Asteri kirjanpito-ohjelmassa on lukuisia nopeutustoimintoja kirjaamisen ja laskennan tueksi. Näitä toimintoja kannattaa opetella ja kerrata aika-ajoin. Ottamalla käyttöön kaikki toimet, ohjelma toimii osin robotiikalla ohjelmistorobotin tavoin.

Summa sarakkeen niksejä

Summa sarakkeen niksejä

Tositenumerokentän niksejä

Tositenumerokentän niksejä: piste kopioi yläpuolisen, plus kasvattaa yhdellä

Kirjauksen jako %-suhteessa

Asteri kirjanpito-ohjelmassa ominaisuus, jolla kirjaus voidaan automaattisesti jakaa prosenttimääräisessä suhteessa eri riveille

 • Prosentin merkki (%15) pudottaa kirjattavalle riville kyseisen prosenttimäärän yllä olevasta luvusta.
 • Useammalla prosenttimerkillä ilmoitetaan, monenneltako riviltä summa poimitaan, esim. %%%15 poimii kolme riviä ylemmästä summasta 15%
 • Prosenttimerkki ja tähti poimii summan tositteen ensimmäiseltä riviltä, esim. %*15 poimii summan tositteen ensimmäiseltä riviltä
 • Kertomerkkitähti (*) tuo summaksi tositteen D/K erotuksen.

Tällä ominaisuudella saadaan kirjauksia jaettua eri kustannuspaikoille.

Kiinteistöyhtiössä voidaan osto jakaa verolliseksi ja verottomaksi osuudeksi.

Halutaan tasata tositteen sisäinen dk-ero

 • Syötetään *-merkki summa-sarakkeeseen

Nelilaskin, summakentän laskutoimitukset
Syötä summan eteen = niin voit suorittaa +,-,* ja / laskuja
=1+1 -> 2,00
=7*7 -> 49,00

Tiedetään veron määrä, mutta ei veron perustetta

 • Syötetään ALV ja veron määrä nettokoodatulle ostotilille.
 • Ohjelma laskee veron perusteen ostotilille ja alv:n alv-tilille.

Tiedetään veron peruste, mutta ei veron määrää

 • Syötetään ALP ja veron peruste nettokoodatulle ostotilille.
 • Ohjelma laskee ALV:n alv-tilille ja varon perusteen ostotilille.

Kirjaan bruttona, laskussa nettosummat. Miten lisään alv 24% summaan?
Laita summan eteen alb, esim alb100 -> 124,00

Halutaan kopioida ylemmän solun tieto sellaisenaan

 • Syötetään kenttään . tai , ja napautetaan enter

Halutaan lisätä rivi ylle

 • Paina ctrl + Insert (Ins)

Halutaan lisätä rivi alle

 • Paina shift + Insert (Ins)

Halutaan vaihtaa ikkunaa hiirtä käyttämättä

 • ctrl + tab vaihtavat aktiivista ikkunaa. Ikkunoiden sisällä voi liikkua nuolinäppäimillä.

Halutaan avata valikoita ilman hiirtä

 • Painamalla alt -näppäimen pohjaan valikoissa alleviivautuu kirjain.
 • Painamalla alleviivattua kirjainta näppäimistöllä pääsee haluttuun valikkoon. Myös nuolinäppäimillä voi liikkua valikoiden sisällä.

Toistuvaiskirjausten automatisointi

DK-eron etsiminen

 • Muokkaa|Etsi|dk-erottavat etsii päiväkirjasta ne tositteet, joissa on dk-eroa.
Muokkaa / Etsi dk-erottavat näyttää tositteet, joissa on dk-eroa

Päiväkirjan järjestäminen

 • Muokkaa|Järjestä päiväkirja voit järjestää päiväkirjan vaikkapa selitteen mukaan aakkosjärjestykseen.

Käytettyjen tositenumeroiden selvittäminen

 • Tulosta|Vientimuistio

Iskusanat tilinumeroiden sijasta

 • Muokkaa|Iskusanat voit määrittää tilinumeroille aliaksia.
 • Jos esimerkiksi määrität pankkitilin iskusanaksi pankin nimen, voit jatkossa kirjata pankkiviennit tilinumeron sijasta pankin nimellä.

Liikkuminen pikakomennoilla

 • nuolinäppäimet – ylös, alas, eteenpäin, taaksepäin
 • TAB – eteenpäin
 • SHIFT+TAB – taaksepäin
 • ENTER – eteenpäin
 • HOME, END – rivin alkuun/loppuun
 • PGDN, PGUP – ruudullinen alas/ylöspäin
 • CTRL+ENTER – seuraavan rivin alkuun