Ajankohtaiset tiedotteet

Leikepöydän kautta kirjausrivien tuominen päiväkirjaan

Päiväkirjan jatkeeksi voidaan liittää vientejä leikepöydältä. Toiminto on kätevä siirrettäessä aineistoa Asteri Ohjelmien välillä, kuten palkanmaksusta tiliöintitosite, laskutuksesta laskutuspäiväkirja tai kirjanpitoaineistoa Tapahtumat Netistä -ohjelmalla.

Kaikki eri tavat tuoda aineistoa on käsitelty täällä.

Leikepöytää voidaan käyttää apuna tuotaessa muusta järjestelmästä kirjauksia kirjanpitoon (esim. vanhan kirjanpito-ohjelman vientejä tai joitain toistuvia tositteita).

Leikepöytää käytettäessä tietojen tulee olla siinä järjestyksessä kuin ne ovat päiväkirjan kirjausrivillä.

Esimerkki: Vientien tuominen Excelistä:

Lue kirjaukset Exceliin siten että yhdellä rivillä on yhden kirjausrivit kentät ja vientirivit ovat alekkain. Järjestä kentät samaan järjestykseen kuin ne ovat päiväkirjassa (jos et käytä jotakin kenttää, esim.tositelajia, jätä ao. sara tyhjäksi)

  1. Tositenumero
  2. Päivämäära
  3. Tositelaji (yleensä tyhjä)
  4. Kustannuspaikka (yleensä tyhjä)
  5. Laskunnumero (yleensä tyhjä)
  6. Selite1 (kirjausselite)
  7. Selite2 (yleensä tyhjä)
  8. Debet-tili
  9. Kredit-tili
  10. Summa

Valitse Excelistä ensimmäinen tuotava erä (solualue) ja valitse Muokkaa / Kopioi (tai jos kirjauksia on enintään muutama sata, voit tuoda kaikki yhdellä kerralla)

Siirry Asteri kirjanpidon päiväkirjan kirjaustilaan

Valitse Asteri kirjanpidossa Muokkaa | Liitä leikepöydältä

Siirry Exceliin ja valitse seuraava tuotava erä ja valitse Muokkaa / Kopioi

Valitse Asteri kirjanpidossa Muokkaa | Liitä leikepöydältä

Toista kahta edellistä työvaihetta kunnes olet saanut tuotua kaikki viennit.