Ajankohtaiset tiedotteet

Tapahtumat netistä pähkinän kuoressa

Tapahtumat netistä –ohjelma auttaa Sinua tekemään kirjanpidon hyvin nopeasti:

voit kopioida nettipankista tapahtumat leikepöydälle, liittää ne tulkittavaksi ohjelmaan ja kopioida tulkintatuloksen Asteri Kirjanpitoon.

Ohjelma nopeuttaa maksuperusteista kirjanpidon tekemistä hyvin paljon, koska näppäilemiseen käytetty aika lyhenee ja näppäilyvirheet poistuvat.

Tapahtumat saat kätevästi rajattua haluamaltasi ajanjaksolta, esimerkiksi kuukauden tai neljännesvuoden kerralla.

Sinun ei tarvitse maksaa erilaisia aineistomaksuja, vaan voit esimerkiksi maalata tapahtumat nettipankista kuvaruudulta ja liittää ne tapahtumaohjelmaan.

Tapahtumissa olevien selitteiden perusteella voidaan määrittää kirjanpidossa tili, jolle tapahtuma halutaan kirjata. Tällainen menettely nopeuttaa kirjaamista ja automatisoi kirjanpidon tekemistä.

Jos aineistosi sisältää yksittäisiä tilille saapuneita suorituksia, joista löytyy viitenumero, KTL-painiketta painamalla saat luotua pankkistandardin mukaisen Saapuneet viitemaksut -tiedoston, jonka voit lukea sisään laskutus- tai isännöintiohjelman myyntireskontraan.

Jos tarvitset monipuolista pankkiyhteysohjelmaa, jolla haluat noutaa kaikkia aineistotyyppejä pankista ja mm. maksaa laskuja ja lähettää Finvoice verkkolaskuja, osta erillinen Asteri Monipankki -ohjelma.