Asteri Kirjanpito - muutoshistoria


10.6.2024
 ALV tilien lisäämiseen lisätty painikkeet, joilla saa avattua resurssienhallintaan tilikausitietokannan (wkp) tai yrityksen kansion varmuuskopiointia varten
4.6.2024
 Korjattu: Versiosta 15.5.2024 alkaen leikepöydälle kopioitaessa saattoi herjata
  Object required
  (virhe 424)
30.5.2024
 OAV ALV tiedot, ALV-alarajahuojennukseen liittyen lisätty kenttään 336 mahdollisuus antaa arvo 4:
  4 - haen, koska alarajahuojennuksen ilmoittaminen päättyy 31.12.2024. Kyseessä ei ole tilikauteni viimeinen verokausi"
29.5.2024
 Tuotantotekninen välikäännös
28.5.2024
 Muutettu ruututulosteet avautumaan oletuksena Muistiossa tai Asteri-Muistiossa
  Aiemmin avasi ruututulosteet omassa ikkunassaan
 Oletuksena käyttää Asteri-Muistiota Notepadin sijaan, tarvittaessa vaihda takaisin Notepadiin yritysluettelon valinnalla
  Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletukseksi ilmoitin.fi kanssa, Notepadin tilalle Asteri-Muistio ...
 ja laita pallura kohtaan
  (*) Windowsin Muistiossa (Notepad)
27.5.2024
 Muistio (Notepad) avaa tiedoston sillä fontilla ja fonttikoolla, jota muistiossa käytettiin edellisellä kerralla.
 Jos haluat, että tiedosto aukeaa aina kiinteämittaisella fontilla, määritä ohjelma käyttämään Asteri-Muistiota yritysluettelon valinnalla
  Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletukseksi ilmoitin.fi kanssa, Notepadin tilalle Asteri-Muistio ...
 ja valitse Muistio kohdasta valinta
  (*) Asteri Muistiossa (erillinen ohjelma)
 ks. https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
24.5.2024
 Tilinpäätösrungon otsikon kirjasinkoon muuttaminen, boldaus
 Kun tilinpäätösrungon otsikko päättyy # ohjauskoodiin
  #  pakkotulostus, tulostetaan, vaikka summa olisi 0,00
  #b  bold, tulostetaan vahvennettuna
  #u  upper case, tulostetaan ISOINA KIRJAIMINA
  #l  lower case, tulostetaan pienin kirjaimin
  #e  erisnimi, Tulostetaan Jokainen Sana Isoin Alkukirjaimin
  #i  iso alkukirjain, Tulostetaan ensimmäisen sanan ensimmäinen kirjain isolla, loput pienillä kirjaimilla
 Yhdistely: pakkotulostus aina viimeisenä merkkinä, sitä ennen bold, sitten kirjasinkoon muuttaminen
  Osakepääoma#b
  Osakepääoma#u#b
  Pääomalainat#u#b#
 Tilinpäätösrungon lukeminen (tiedosto/avaa) saattoi joskus herjata:
  Input past end of file
  (virhe 62)
  Kutsurivi  113
  Moduulista
  Rutiinista AvaaTilirunko
23.5.2024
 SQL-kyselytilasto
  Kun kopioit SQL-kyselyn asteri.fi-sivuilta SQL-kyselylaatikkoon, jotkut merkit saattavat muuttua mustiksi laatikoiksi.
  Nyt oletuksena on ruksattu kohta "[x] Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä", joka tekee korvauksen kyselyvaiheessa, mutta ei SQL-kyselylaatikossa.
  Lisätty painike [Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä].
20.5.2024
 Lisättäessä tai korjattaessa tilejä poistaa nyt haamuenterit
 Lisätty Tilikartta-ikkunan muokkaa valikkoon valinta poista haamuenterit
10.5.2024
 Kelluva haku näyttää nyt oletuksena korostettuina kaikki rivit, joissa esiintyy etsitty merkkijono
 Hakuikkunan asetukset:
  [x] Korosta löytökohta
    [x] ... sekä kaikki löytyneet rivit
 Jos haluat, että korostettuna näkyy vain kohdalla oleva löytynyt rivi, ota ruksi pois kohdasta [x] ... sekä kaikki löytyneet rivit
 Jos haluat, ettei edes kohdalla oleva löytynyt rivi ole korostettu, ota ruksi pois kohdasta [x] Korosta löytökohta
23.4.2024
 jatkoa eilisversioon:
 .. ja näkyvät muutosjärjestykseesä, viimeisin muokattu ensimmäisenä ja kauimmin sitten muokattu viimeisenä
22.4.2024
 Kun mennään tilikaudet ikkunaan, kaikkien *.wkp tietokantojen pvm:t päivittyivät koneen kalenteri mukaisiksi,
 josta syystä tilikaudet näkyivät satunnaisessa järjestyksessä nyt säilyvät ennallaan
19.4.2024
 Kirjaustilassa kun valitaan ikkuna / arvonlisäverokannat nostaa ikkunan näkyville, jos sen piilottelee pienennettynä alhaalla
 Tilikaudet ikkuna / tiedosto / lisää uudet alv-tilit
  Lisätty tuki muodostaa 25,5% tilit 24 koodatuista
  Muutettu mahdollisuus lisätä uudet alv-koodit, vaikka tilinumeroissa olisi muunkin mittaisia, kuin vain 4 numeron mittaisia
17.4.2024
 Yleisen arvonlisäverokannan muutos 24% -> 25,5%
 Aloitettu tutkimaan, mitä vaatii
 ALV-tunnuksena käytetään 255
  AMN255, AMB255
  AON255, AOB255
  OA255, MA255
 Lisättu MA255 koodatun tilin saldo raportoitumaan "Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, arvonlisäveron tiedot" kohtaan 301
 Havainto
  ALV-laskelma ruudulle avaa tulosteen myäs muistioon (~alvlask.tmp), muutettu tiedostotarkenteeksi *.txt, jotta win11 ei kysy, millä avataan
6.4.2024
 Leikepöydältä liitettäessä 'Lisätäänkö useampi tili?" kysymyksen jälkeen "Lisää useampi tili" ikkunan "tilin nimi" kenttään
 tilin nimeksi poimitaan päiväkirjaan tuotu selite. Esim. kun tuodaan toisesta kirjanpitojärjestelmästä saldot, tase tai tuloslaskelma
28.3.2024
 Kirjaustilassa kun veti pystysuuntaisen vierityspalkin alas (hissin pohjaan), ruudukko jäi näyttämään vain alinta riviä ja pystyvierityspalkki katosi
20.3.2024
 Asteri Muistio jaetaan nyt ohjelmapäivityksen mukana asteri-m.exe nimellä ja kopioidaan ohjelmakansioon
 Oletuksena Asteri Muistio käynnistetään c:\asterits kansiosta tms \asterits kansiosta
 Jos ei löydy sieltä, käynnistetään ohjelmakansiosta asteri-m.exe, jos sellainen on
18.3.2024
 Asteri Muistio ei enää herjaa "Object Required" kun painetaan [Tallenna]
15.3.2024
 Tuotantotekninen välikäännös
14.3.2024
 Korjattu 12.3.2024 versioon tupsahtanut virhe "Object Required" tilanteessa, kun ohjelma käynnistää Muistion
12.3.2024
 Yritysluettelo / Asteri Muistio avaa käännöshetken version Asteri Muistiosta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
10.3.2024
 ***************************************************************
 ***  Muistion (Notepad) korvaaminen toisella ohjelmalla  ****
 ***  Asteri Muistio, Notepad++ tms.           ****
 ***************************************************************
 Asteri avaa joitain tiedostoja Windowsin Muistioon (Notepad)
 Nyt voit määrittää jonkun muun ohjelman Muistion tilalle
 Määritys on Yritysluettelo / Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema
 Siellä on määritys
  Avataan Muistiossa avattavat tiedostot
  ( ) Windowsin Muistiossa (Notepad
  ( ) Ohjelman omassa ikkunassa (Muistioinen)
  ( ) Asteri Muistiossa (erillinen ohjelma, asteri-muistio.exe)
  ( ) Ohjelmalla [ohjelman käynnistyspolku]
 jolla voit määrittää Muistiolle vaihtoehtoisen ohjelman
 ************************
 *** Asteri Muistio  ***
 ************************
 Asteri Muistio apuohjelma lomakesovitusten ja tekstitiedostojen käsittelyyn.
 Se on tehty ratkaisemaan tilanteita, joissa Windows käyttöjärjestelmän mukana tuleva
 Muistio (notepad) aiheuttaa pulmia åäö-kirjaimissa, esim. tunnistaa ANSI muotoisen tiedoston olevan UTF-8 koodattu.
 Asteri Muistion voit ladata ja tallentaa c:\asterits kansioon sivulta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
8.3.2024
 Ohje / Näytä maa -asetuksia ja ympäristötietoja näyttää nyt myös eräiden ympäristömuuttujien arvoja
7.3.2024
 Jatkoa edellispäivään:
  Tarjoaa Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, arvonlisäveron tiedot -tiedoston sijainniksi ensimmäisellä kerralla
  käyttäjäkohtaista levyasemaa ja ilmoitin hakemistoa
6.3.2024
 **************************************************************************
 ***  Käyttäjäkohtainen levyasema voi olla nyt hakemistopolku     ***
 ***  ja sen voi määrittää ympäristömuuttujilla, esim. %USERPROFILE%  ***
 ***  Hyödyllinen esim. oppilaitoskäytössä               ***
 **************************************************************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää hakemistopolun oletusselaimeksi
 ja käyttää hakemistopolun määrittelyssä ympäristömuuttujia, kuten %USERPROFILE%
 Esim. jos haluat aikaleiman tallentuvan käyttäjän kansioon valitse
 (*) hakemistopolku ja määritä hakemistopoluksi %USERPROFILE%\Documents
 Tehtyäsi määrityksen, napsauta [Testaa] painiketta, jotta näet esimerkin hakemistopolusta ja saat tiedon, voiko sitä kansiota käyttää
 **************************
 ***  Pilviympäristö  ***
 **************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää pilven oletusasetukset painikkeella
 [Aseta MC pilviasetukset]
 Painike on näkyvissä, jos ohjelma näkee Z: aseman
 Painike asettaa
   z: käyttäjäkohtaiseksi levyasemaksi
   varmuuskopioinnit pois
   Chrome oletusselaimeksi)
 sekä tallentaa z:\asterits\pilvi.oma tiedostoon ensimmäiselle riville "mc" (ilman lainausmerkkejä) josta ohjelma tietää
 että sitä käytetään pilviympäristössä
5.3.2024
 Testausversio pilviympäristön oletusasetuksien asettamiseen
3.3.2024
 Selvennetty Yritysluettelon "Määritä / Tulostimen kysyminen" -ikkunassa olevaa pika -ohjetekstiä
28.2.2024
 Vaihdettu Asteri kukkaikoni saldoreskontraikkunoiden vasempaan ylänurkkaan
27.2.2024
 Saldoreskontraikkunassa oleva aakkostustoiminto ei noudattanut toissijaisen kentän mukaista aakkostuvalintaa, korjattu
15.2.2024
  Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma herjaa
    Invalid Procdedure call or argument
    (virhe 5)
    Kutsurivi 3751
    Moduulista
    Rutiinista KirjausIkkunatKolmanteenSuositusasetelmaan
  Jos virheilmoituksen antoi olla ruudulla, se hävisi parissa minuutissa ja ohjelma jatkui eteenpäin
  Parannettu ohjelmakoodia siten, että virhettä ei pitäisi enää esiintyä tai jos esiintyy, pulmaikkunasta pääsee eteenpäin [OK] tai {Lopeta] painikkeella
  yo. virhe liittyy ehkä muistiinpanot-ikkunaan, kelluvaan hakuikkunaan ja siihen, että verkkokäytössä samaa yritystä käytetään eri koneilta, joissa isoja ja pieniä näyttöjä eri koneissa
29.1.2024
 Tulosta / Tase-erittelyt laajana muuhun ohjelman
  kun on valittu (*) tileittäiset erittelyt yksitellen
   lisätty mahdollisuus käyttää erottimena puolipistettä, jotta Exceliin avattaessa sijoittaa rivllä olevat tiedot oikeisiin sarakkeisiin
  mutta jos on valittu (*) pitkä tase ja välissä erittelyt, erottimena on sarkain tai tasavälinen
  Lisätty painike, jolla saa asetettua Excelin polun jatkokäsittelyohjelmaksi c:\program files\microsoft office\root\office16\excel.exe
10.1.2024
 Yhdellä asiakkaallammme esiintyi virhe
    Syntax error (missing operator) in expression.
    (virhe 3077)
    Kutsurivi   8440
    Moduulista  frmKausiveroPvkt
    Rutiinista   Form_Load
 valinnassa ALV / ALV-Veroilmoitus / Valituista päiväkirjoista
 asiaa tutkiessamme selvisi, että yrityksen kansiossa olevassa kausvali.oma tiedostossa oli heittomerkillisiä tiedostonimiä, esim
  FM21 (Malli Yritys's conflicted copy 2021-02-12).WKP
 Ym. tiedostonimessä oleva heittomerkki (') aiheutti virheen
 Asia ratkaistiin poistamalla kausvali.oma tiedosto
 Lisätty pulmaikkunan tulosta ja leikepöydälle toiminnot tulostamaan mahdollisen vaihetiedon
30.12.2023
 Muistiinpanot ikkuna näkyy nyt oletuksena kuten saldoseuranta, haku jne (MDIChild). Ikkunat voit järjestää esim. valinnalla
   Ikkuna / ... myös saldoseuranta
 Jos haluat käyttää sitä irrallisena, voit tehdä määrityksen yritysluettelossa:
   Yritysluettelo / Määritä / Leikepöydän desimaalierotin, tositteen pvm tarkistus .. / [ ] Pidä muistiinpanot näkyvillä (MDIChild), ei irrallisessa ikkunassa
28.11.2023
 *********************************************
 ***  Vuosipäivitys 2023 julkaisuversio  ***
 *********************************************
 https://asteri.fi/kirjanpidon-vuosipaivitys/ 
  
28.11.2023/2
 HTML tilikausituloste käytti otsikoissa tilikauden päivämääräväliä, esim 1.1.-31.12.2023 myös kesken vuoden otetuissa tulosteissa
 nyt käyttää sitä päivämäärätietoa, joka on syötetty html-tilikausitulosteikkunan "tämä tilikausi" "tuloslaskelma" kenttään
 Tuotantotekninen välikäännös
2.10.2023
 ************************************************************************************
 ***  Suosikit valikkoon kirjausmakron muodostaminen kirjausrivien perusteella  ***
 ************************************************************************************
 Nyt voit valita kirjausrivit, joista muodostetaan kirjausmakro suosikit valikkoon
  etsi päiväkirjasta se tosite tai ne vientirivit, joiden perusteella kirjausmakro tehdään
  valitse rivit napsauttamalla CTRL painike pohjassa rivin edessä olevaa harmaata laatikkoa, niin että rivit tulevat valituiksi
  Valitse Suosikit / Muodosta valituista riveistä kirjausmakro leikepöydälle
  Muokkaa suosikit valikkoa liittämällä leikepöydältä valitut rivit ja muokkaa kirjausmakron summia jne sopiviksi
 Leikepöydälle muodostuu kolme erilaista makroa, joissa summa esitetty eri tavoin
  Kirjauspohja   = summat kuten kirjausrivillä
  Nollasummat   = summat nollia
  Prosenttiosuudet = summat %-osuuksia tositteen ensimmäiseltä kirjausriviltä
30.9.2023
 ********************************************************
 ***  Summa sarakkeeseen prosentuaalinen osuus    ***
 ***  tositteen ensimmäiseltä riviltä %&15 ja %*15  ***
 ***  kolme riviä ylempää %%%15           ***
 ********************************************************
 Summa sarakkeeseen on voinut laskea prosenttiosuuden yläpuolisen rivin summasta syöttämällä %-merkin ja prosentin, esim. %15
 Nyt voit poimia prosentin pohjaksi
  jonkin ylemmän rivin summan lisäämällä %-merkkejä sen määrän, kuinka monennelta ylemmältä riviltä, esim. kolme %-merkkiä ja prosentti %%%15 poimii summan kolme riviä ylempää
  tositteen ensimmäisen rivin summan %*15 tai %&15
 Suosikit valikon kirjausmakroissa %-merkki tulee ilmoittaa aaltosulkeissa {%}
 ks. https://asteri.fi/kirjanpidon-niksit-ja-tipsit/ 
  
 ****************************************************************
 ***  Suosikit valikon uudelleenlataus muokkauksen jälkeen  ***
 ****************************************************************
 Kun valitset Suosikit / Muokkaa suosikit valikkoa, ohjelma kysyy, virkistetäänkö valikko
 Muokkaa valikkoa, tallenna ja virkistä sitten, jotta valikon valinnat tulevat voimaan ilman ohjelman uudelleenkäynnistystä
29.9.2023
 Välikäännös liittyen seuraavaan päivään
8.9.2023
 Lisätty tulosta valikkoon valinta "Muistiotosite", jonka tulostusvalinta ollut aiemmin "Tiedosto" valikossa
 Ohjelmassa on kaksi tulostusvaihtoehtoa tiliöintitositteen tai muistiotositteen tulostamiseen:
  Muistiotosite = avaa kohdalla olevan tositteen kirjausrivit muistioon
  Tiliöintitosite = kysyy tositevälin ja -lajin, joiden vientirivit tulostetaan
25.8.2023
 Ohjelman lopettaminen: poistettu kysymys "Lopetetaanko Asteri Kirjanpito" jotta ohjelman saa nopeammin suljettua
18.8.2023
 KTL tuonti: Parannettu KTL-tuontia tilanteessa, jossa tiedoston alussa oli BOM merkit, 2 ylimääräistä merkkiä.
  Aiemmin, jos tiedoston alussa oli BOM, ei tuonut ensimmäisen tilin suorituksia
2.8.2023
 Parannettu pdfFactoryn oletustiedostonimeä ALV-toimet niputettuna (VVVV-KK-alv) ja kuunvaihdeajo (VVVV-KK-tulostenippu) -toimissa
1.8.2023
 Nyt noudattaa jälleen asetusta
   tulosta / tilinpäätöksen asetukset / Otsikoiden muodostus / (*) Viimeksi käytetyt
 Mallitilikarttaa (*.tka) luettaessa voi tulla herja
   Input past end of file, virhe 62
 jos mallitilikarttaa on muokattu muulla kuin Asterilla ja tilikartan viimeisen tilin ALV-koodi rivin jälkeen ei ole rivinvaihtoa (CRLF)
 Parannettu ohjelmaa, siten, että "Muokkaa mallitilikarttoja ja runkoja / avaa mallitilikartta" työvaihe antaa selkeämmän virheilmoituksen
28.6.2023
 muokkaa / etsi d/k erottavat saattoi herjata "Invalid use of null" jos päiväkirjassa oli enterillä tehty tyhjä viimeinen tositerivi -> korjattu
10.6.2023
 html tilikausituloste
  poimii nyt päivämäärät tilikausista
  mahdollisuus määrittää oma <title> ja siihen muuttujilla %1-%5 yrityksen nimi sekä pvm-tietoja
 ALV / Maksulappu oma-aloitteisista veroista
  jos maksettava summa on negatiivinen tai nolla, tulostaa selvyyden vuoksi maksettava summa kohtaan 0,00 (ei maksettavaa)
4.6.2023
 Etsi dk-ero näyttää nyt oletuksena tositteen selitteen
 Selitteen näyttämisen saa pois määrityksellä
  työvaihe / asetukset / leikepöydän desimaalierotin, tositteen pvm tarkistus ... / [x] Näytä dk-erossa tositteen selite
26.5.2023
 Parannettu ed.tilikauden tasetilien tuomista tämän kauden tilinavaukseen kohdassa
   työvaihe / tämän kauden tilinavaus / tiedosto / avaus ed.tilikaudesta (tasetilit)
  Kasvatettu avattavien tilien määrä 3 -> 6
  Lisätty mahdollisuus syöttää useampi tili pilkulla erottaen ja tilivälit, kuten uuden tilikauden perustaminen
 Kirjaustilassa tiedosto/uusi päiväkirja saattoi joissain tilanteissa kaataa ohjelman ilmoitukseen
  Run-time error 3021 - no current record
  ja uuden päiväkirjan tositenumero jäi tyhjäksi
 Parannettu päiväkirjan poiston vakautta
  Huomauttaa, että kun viimeinen päiväkirja poistetaan, tulee valita yritys / vaihda tilikausi, jotta päiväkirjan kirjaus onnistuu
  siitä huolimatta, kun avaa päiväkirjan kirjaustilan valinnalla "tiedosto/avaa päiväkirja", se avautuu muokkaustilassa
18.5.2023
 Suosikit valikon valinnan määrittelyssä rivinvaihdon voi nyt tehdä heti = merkin jälkeen, esim. Omaveropohja =_
17.5.2023
 **************************************************************************
 ***  Kirjausmakrot suosikit-valikossa voi nyt jakaa usealle riville  ***
 ***  rivin jatkomerkkinä alleviiva (_)                ***
 **************************************************************************
 Suosikit valikon kirjausmakron jakamiseksi usealle riville rivin voi jakaa siten, että jos rivi päättyy alleviivaan (_) tai et-merkkiin (&),
 seuraava rivi yhdistetään siihen, jolloin pitkät kirjausmakrot voi luettavuuden helpottamiseksi jakaa usealle riville
 Esim. perintäyhtiön toimittaman tilityslaskelman kirjausmakro, jossa kirjausrivit ovat omilla riveillään
 Perintätilitys = {HOME}{ENTER 5}Perintä-Asteri tilitys{ENTER 2}1710{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}pääoma{ENTER 2}{ENTER}#1500{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}korko{ENTER 2}{ENTER}#7000{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}perimispalkkio{ENTER 2}6960{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}perimispalkkion alv{ENTER 2}6960{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}velalliskulujen alv{ENTER 2}6960{ENTER}#{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}.{ENTER 5}velalliselta peritty kulu{ENTER 2}6960{ENTER}#6961{ENTER}#0{ENTER}#_
  {HOME}{+}{ENTER}#{UP}{END}_
  {UP}#{UP}#{UP}#{UP}#{UP}#{UP}#{UP}#
 Näppärämpi ja nopeampi tapa yo. kirjausmakron tekemiseen on tehdä kirjausmakro ja suosikit valikon valinta kutsumaan sitä kirjausmakroa
  1. Tee kirjausmakro ikkuna / Kirjausmakrot, esim. shift+ctrl+C = F4
  2. Tee suosikit valikkoon rivi, joka kutsuu kirjausmakroa
     Perintätilitys = {F4}
   ks. tarkemmin artikkelit
    https://asteri.fi/perintatoimiston-tilityksen-kirjaaminen/ 
    https://asteri.fi/tiliointipohjat-kirjausmakroilla/ 
 Suosikit valikon hienosäätöä
  Suosikit valikon yhtä suuri kuin (=) merkkiä edeltävien ja seuraavien välilyöntien poistaminen
  Tämä siksi, että F4-makron kutsua ennen ei syötetä välilyöntiä kirjaustilaan makrossa
     Perintätilitys = {F4}
 ******************************************************************************************
 ***  Tositenumeron kasvattaminen yhdellä syöttämällä tositenumeron alkuun + merkin  ***
 ******************************************************************************************
 Nyt saat kasvatettua tositenumeroa yläpuolisen kirjausrivin tositenumero +1 syöttämällä tositenumeron alkuun plusmerkin (+)
 Esim. kirjausmakroihin liittyen, jos tehdään sellainen kirjausmakro, johon tarkoituksella jää dk-eroa ja silti halutaan tehdä valmiiksi rivi seuraavaa tositetta varten
16.5.2023
 *****************************************************************
 *** Kustannuspaikkatietokannasta ALV-laskelma         ***
 *** (muuta tilikauden nimen alkuun jotain muuta kuin "kp:")  ***
 *****************************************************************
 Kun ollaan kustannuspaikkatietokannassa, jossa tilikausi alkaa "kp:", ohjelma tulostaa "Arvonlisäverolaskelmaan" 0,00
 Ohjelma voi myös herjata
   Päiväkirjoissa ei tunnistettavia päivämääriä
   Syötä kirjanpidon verokausi, eli kuukauden numero 1-12
   Syötä kirjanpidon verokauden vuosi, esim. 2023
 Arvonlisäverolaskelma - lukemat veroilmoitukselle oma-aloitteisista veroista / Arvonlisäveron tiedot
   kaikki summat 0,00
 Ratkaisu
   Muuta tilikauden nimi siten, että se ei ala "kp:" -> kirjaustila / työvaihe / omien tietojen määritys / tilikausi
25.4.2023
 html-tilikausituloste
  huomauttaa nyt, jos tilinpäätösrunkoa tai ed.tilikausitietokantaa ei löydy tai se on tyhjä
  ei enää näytä pulmailmoitusta cancel was selected (virhe 32755), jos *.html tiedoston nimen valintaikkunassa painettiin peruuta
 ****************************************************************************************
 ***  Testaamiskäyttöön toiminto määrittää päiväkirjan kenttien tietokantaleveydet  ***
 ***  Päiväkirjan selite1 kenttä pidemmäksi kuin 30 merkkiä             ***
 ****************************************************************************************
 Tämä toiminto on testaamaton, käyttö omalla vastuulla
 Päiväkirjan kirjausrivin kentillä on ollut kiinteät maksimipituudet, esim. selite1 kenttään voi tallentaa 30 merkkiä
 Ohjelman kaikki toiminnot on tehty olettaen, että kentät ovat aina max määritetyn mittaisia:
  Tositenumero  5
  Paivamaara   11*
  Tositelaji   8*
  Kustannuspaikka 8*
  Laskunnumero  8*
  Selite1    30*
  Selite2    30*
  Debet      8*
  Kredit     8*
  Summa     12
  Tunniste    1
 Tällä ohjelmaversiolla voit uusien luotavien päiväkirjojen tähdellä (*) merkityt kentät pidemmiksi, esim. selite1 kentän pituudeksi 40 merkkiä
  Yritysluettelo / määritä / Testi: Uuden päiväkirjan sarakkeiden max pituudet (pidennä esim. selite1 kenttään mahtuvaa tietoa)
 Kun sinne on määritetty uudet leveydet, uudet päiväkirjat luodaan uusilla kenttien leveyksillä
 Siitä voi aiheuttaa seuraavanlaisia pulmia:
  Jos uusi päiväkirja, jossa selite1 kentän pituus on pidempi kuin ennen, esim. 40, liitetään vanhaan päiväkirjaan, jossa selite1 pituus 30 merkkiä, voi tulla virheilmoitus 'Data too long for field'
  tieto voi siirtyä leikattuna vanhaan mittaan, esim. 40 merkin mittainen tieto leikataan max 30 merkin mittaiseksi
  pidempi tieto leventää tulostetta
  pidempi tieto pienentää tulostefonttia
  pidempi tieto ei tulostu kokonaan tulosteeseen, loppu leikkaantuu pois
20.4.2023
 "Valitse tulostin ikkunassa" noudattaa jälleen "tulosteita kpl" määrää
 Eräät pdf-tulostimet, kuten pdfFactory ja Microsoft Print To PDF hyväksyvät vain arvon 1 tulosteita kpl määräksi
 Sellaisten tulostimien kohdalla lukee tulosteita kpl: paikalla selittävä teksti "(tulosteita kpl aina 1)"
15.3.2023
 TITO visualisointi:
 Nimeää visualisoidun tiliotteen nimelle ~[TITO tiedoston nimi].htm, aaltoviiva eteen, TITO tiedoston nimi, tarkenteeksi htm, tallennuskansio yrityksen kansio
14.3.2023
 TITO tuonti: Rakenteilla, tarkistamatta Näytä TITO muotoiltuna nettiselaimessa
  painike: [Visualisoi TITO / Näytä selväkielisenä nettiselaimessa]
  valinta: [x] Näytä TITO selväkielisenä nettiselaimessa
 TITO tuonti: näytä tiliotteen loppusaldo
  Konekielisen tiliotteen rajaaminen ikkunan alaosassa on määritys "[x] Näytä tiliotteen loppusaldo muistiossa"
 Havainto Nordea TITOsta
  Nordean TITO tiliotteen loppuun tulostuu panot/kk, otot/kk ja panot/vv otot/vv kpl määriksi 0
  Tämä johtuu siitä, että TITO tiedostossa ym. kpl määrät ovat nollia tietuekuvauksesta poiketen
  https://www.nordea.fi/Images/146-84478/xml_tiliote.pdf 
 Muutettu tilinpäätöstulosteiden päivämäärien poiminnan oletus
  (*) tositteiden päivämääristä, aiemmin oli (*) viimeksi käytetyt
 Nyt voit määrittää, ettei ohjelma huomauta , jos tilinpäätöstulosteisiin ei muodostu otsikoita tunnistamattoman tositepäivän vuoksi:
  Tulosta / tilinpäätöksen asetukset / Otsikoiden muodostus / [x] Huomauta, jos otsikoita ei muodosteta
9.3.2023
 Tämän kauden tilinavaus: Nyt voit syöttää dk-eron tähdellä (*) syöttämällä tähden tilinavausdebet tai tilinavauskredit luukkuun
7.3.2023
 **********************************************************
 *** Printer Error , virhe 482             ***
 *** Microsoft Print to PDF tulostimen kanssa      ***
 *** Microsoft XPS Document Writer tulostimen kanssa  ***
 **********************************************************
 "Microsoft Print to PDF" ja "Microsoft XPS Document Writer" tulostimissa on sellainen ominaisuus, että jos
 tallennettavan tiedoston nimen antamisen sijaan napsauttaa Peruuta/Cancel tai painaa Esc, tulee virheilmoitus "Printer error virhe 482"
 Tämä johtuu kyseisten tulostimien rakenteesta.
 Lisätty pulma ikkunaan asiaa selventävä teksti, jos tulee virhe 482 Printer Error
2.3.2023
 Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma on jo käynnissä.
 Tarjoaa vaihtoehtoja
  Asteri Ohjelma on jo käynnissä
  Siirrytäänkö siihen?
  Kyllä = siirrytään aiempaan, sammutetaan tämä (lähettää myös ESC painalluksen siirtääkseen yritysluettelon esille, jos aukeaa ruudun ulkopuolelle)
  Ei = sammutetaan aiempi/aiemmat, jatketaan tällä
  Peruuta = käynnistetään tämäkin
24.2.2023
 Pikaratkaisu, yhdellä asiakkaalla esiintyneeseen pulmaan:
 Hiljennetty virheilmoitus
  Invalid procedure call or argument
  (virhe 5)
  Kutsurivi 3751
  Moduulista
  Rutiinista KirjausIkkunatKolmanteenSuositusasetelmaan
 jos yo. virhe tulee, suorittaa valikon valinnan ikkuna / Päiväkirja ja tilikartat
 yo. virhe liittyy ehkä kelluvaan hakuikkunaan ja siihen, että verkkokäytössä samaa yritystä käytetään eri koneilta, joissa isoja ja pieniä näyttöjä eri koneissa
23.2.2023
 **************************************************
 ***  Pilvikäytön oletusselaimeksi Chrome   ***
 ***  ilmoitin.fi avautumaan aina Chromella  ***
 **************************************************
 Nyt voit määrittää ohjelman käyttämään Chromea nettiselaimena
 Asetus löytyy yritysluettelon määritä -valikosta:
  Yritysluettelo / määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletukseksi ilmoitin.fi kanssa..
  [x] Käytä Chromea ilmoitin.fi kanssa sekä oletusselaimena
16.2.2023
 ***********************
 ***  Lunttilista  ***
 ***********************
  Nyt saat järjestettyä lunttilistan aakkosiin ja tyhjennettyä sen valinnoilla:
  aakkostus: muokkaa / järjestä lunttilista
  lunttirivien poistaminen: tyhjennä lunttilista
13.2.2023
 Arvonlisäveron alarajahuojennus: lisätty painike avaamaan ohjesivu
  https://asteri.fi/arvonlisaveron-alarajahuojennus/ 
27.1.2023
 *************************************************
 ***  Konekielisen tiliotteen (TITO) tuonti  ***
 *************************************************
 Tutkittu tilannetta: tilitoimisto noutaa Asteri Monipankilla asiakasyritysten konekieliset tiliotteet samaan tiedostoon
 Työvaihe / Määritä TITO kirjaus / Pankkitilit ja kp-tilit tunnistaa nyt myös IBAN muotoiset tilinumerot
 Hassut ääkköset: Jos åäö kirjaimien tilalla on haka- ja kaarisulkuja sekä keno- ja pystyviivoja "Yhti| M{kinen", "YHTI\ M[KINEN", vaihda asetusta valinnassa
  Työvaihe / Määritä TITO kirjaus / DOS-merkkien muunto poissa
  Työvaihe / Määritä TITO kirjaus / DOS-merkkien muunto päällä
26.1.2023
 Lisätty toimintoon "alv / maksulappu oma-aloitteisista veroista" huomautus, jos alimmalla rivillä on tunnistamattomassa muodossa oleva päivämäärä
30.12.2022
 Korjattu: funktio, joka poistaa haamuenterit lakannut jossain vaiheessa toimimasta. Korjattu.
8.12.2022
 Muokkaa / Etsi D/K erottavat
  näyttää nyt msgboxissa max 20 erottavaa, kaikki saa kopioitua leikepöydälle
  palauttaa kohdistimen tiimalasista nuoleksi ennen ym. msgboxin näyttämistä
7.12.2022
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2022 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/kirjanpidon-vuosipaivitys/ 
9.11.2022
 palautettu debet- ja kredit -ikkunoiden paikallisvalikkoihin valinnat
  Muuta nimi, ALV-tunnus, tase-er....
  Lisää tili ...
 ja silti alv-koodin poimiminen [poimi] painikkeella toimii
7.11.2022
 Lisätty pikavalinnat "i" ja "h" kirjaustilan muokkaa / etsi alivalikkoon
  Muokkaa / Etsi / DK-erottavat koko tilikaudesta: Alt M / E / I
  Muokkaa / Etsi / Hae tästä päiväkirjasta (ed./seur.): Alt M / E / H
5.11.2022
 *******************************************************
 *** Kelluva hakuikkuna päiväkirjasta hakemiseen   ***
 *** Hae päiväkirjasta                ***
 ***  [Hae >> seuraava] [Hae << edellinen]     ***
 *******************************************************
 Nyt päiväkirjasta hakeminen on entistä nopeampaa ja monipuolisempaa kelluvan "Hae päiväkirjasta" ikkunan avulla
 Hae päiväkirjasta ikkunassa voit valita, mistä kentistä haetaan
  [ ] Tositenumero   [ ] Selite1
  [ ] Paivamaara    [ ] Selite2
  [ ] Tositelaji    [ ] Debet
  [ ] Kustannuspaikka  [ ] Kredit
  [ ] Laskunnumero   [ ] Summa
 Ikkuna pysyy näkyvillä ja voit hakea seuraavan / edellisen täsmäävän rivin
 Hakuikkunan saat näkyville valinnalla:
  Muokkaa / Etsi / Hae tästä päiväkirjasta (ed./seur.)
 Myös
  Ikkuna / ... myös saldoseuranta
28.10.2022
 Yritysluettelossa "Etsi yrityksen nimellä" etsii nyt myös hakemiston nimestä
  [Etsi] = etsii yrityksen nimen ja hakemiston perusteella
  [Etsi vain nimellä] = etsii yrityksen nimen perusteella
14.10.2022
 alla kuvattu muutos ja valinnat on palautettu versiossa 9.11.2022, joka näyttää debet ja kredit ikkunoiden paikallisvalikoissa "muuta nimi .." ja "lisää tili .." valinnat
 debet- ja kredit ikkunoissa hiiren kakkospainikkeella avautuvasta paikallisvalikosta poistettu valinnat
  Muuta nimi, ALV-tunnus, tase-er....
  Lisää tili ...
 koska tällöin niiden avaamissa ikkunoissa ALV-koodin poimintapainike [Poimi] ei toimi (ei avaa ALV-koodin valintavalikkoa)
 Ratkaisu:
  aktivoi debet- tai kredittili-ikkuna
  valitse valikkoriviltä
   Muokkaa
     Muuta nimi, ALV-tunnus, tase-er...
     Lisää tili ...
  tällöin [Poimi] painike avaa ALV-koodin poimintavalikon
9.10.2022
 Ohjelmapäivityksen latauslinkki atsoft.fi
7.10.2022
 Tuotantotekninen käännös ikkunoiden paikkojen tallentumisen varmistamiseksi
4.10.2022
 Saldoseuranta, lunttilista ja kirjausmakrot
  Lisätty puuttuneet lisää rivi ja poista rivi sekä kopioi leikepöydälle, liitä leikepöydältä valinnat
11.8.2022
 Nyt voit määrittää, että alv-laskelma ei tulostu kuunvaihdetulosteen tulostenippuun ennen kansilehteä.
 Parannettu ohjelman toimintaa tulosta / kuunvaihde -valinnassa, kun:
  Kuunvaihdeajoon on määritetty tulostumaan alv-laskelma,
  se tulostui kahdesti: ennen kansilehteä (ennen tulostenippua) ja omalle paikalleen kuunvaihdeajoon
 Lisäämällä kuunvaihdeajon aloitusikkunan alaosaan valinta:
  [x] älä tulosta alv-laskelmaa ennen kansilehteä, jos se on määritetty tulostumaan kuunvaihdeajoon
 valitsemalla tuon kohdan, alv-laskelma ei tulostu ennen kansilehteä, tulostuu vain omalle paikalleen kuunvaihdeajoon
10.8.2022
 Kielenhuoltoa eiliseen versioon
9.8.2022
 Kun valitaan ALV|Alv-toimet niputettuna ja jos päiväkirjan alimmalla rivillä on tyhjä kirjaus, ohjelma huomauttaa tarkistamaan alimman rivin.
 Aiemmin saattoi kaatua virheilmoitukseen "Run-time error '94', Invalid use of Null"
16.6.2022
 Tarkennettu KustpNopea vaihe-ilmaisinta kohdassa 1
14.6.2022
 Lisätty rutiinin KustpNopea virhepyydykseen vaihe-ilmaisin
25.5.2022
 Nyt voit määrittää ohjelman huomauttamaan, jos tilinpäätöstulosteisiin ei muodostu otsikoita tunnistamattoman tositepäivän vuoksi:
  Tulosta / tilinpäätöksen asetukset / Otsikoiden muodostus / [x] Huomauta, jos otsikoita ei muodosteta
23.5.2022
 Yhteismetsä
  Perustettaessa uutta tilikautta yhtiömuotojen malleista näytti valintalistalla "Yhteismetsä" mutta kun sen valitsi, ohjelma herjasi
  Sisäinen virhe: Yhteismetsä:lle ei ole määritelty nimen alkuosaa -> nyt on. Toinen tapa on perustaa "vaiheittain" ja valita sieltä YM puitteet
 Perustettaessa uusi tilikausi vaiheittain herjasi Invalid use of Null moduulista HyppaaTilirunkoon -> herjaus poistettu
  Ilmestyi versioon 17.2.2022 kun ohjelmaan lisätty toiminto että muuttaa wtr polun firman kansioon, jos wtr ei löydy määritetystä polusta (esim. aineisto c: -> pilveen)
 Poistettu .hlp tiedoston avaava [Ohje] painike file dialog boxeista
  Microsoft on sittemmin jättänyt .hlp tiedostojen tuen pois uudemmista käyttöjärjestelmistä ilmoittaen
   Windows-, Windows 10-, Windows Server 2012- tai sitä uudempia Windows-versioita ei tueta. Ohjelman Windows on saatavilla vain Windows Vista-, 7-, 8- ja 8.1-versioille.
   https://support.microsoft.com/fi-fi/topic/virhe-ohjeen-avaamisessa-windows-pohjaisissa-ohjelmissa-ominaisuutta-ei-ole-sis%C3%A4llytetty-tai-ohje-ei-tueta-3c841463-d67c-6062-0ee7-1a149da3973b 
16.5.2022
 Tulosta / Pääkirja / Leikepöydälle (tab) sekä
 Tulosta / Pääkirja / Levylle (tab)
  Noudattavat nyt määritystä Tulosta / Pääkirja / Asetukset / [x] tositerivistä tulostetaan debet- ja kredit-summat omiin sarakkeisiin
  samaan tapaan, kuin paperitulosteessa: summa tulostuu joko debet- tai kredit sarakkeeseen eikä vastatili tulostu lainkaan
3.5.2022
 **************************************************************
 D/K Eron etsiminen koko tilikaudesta:
  muokkaa / etsi / DK-erottavat koko tilikaudesta
 **************************************************************
 Yrityskohtainen suosikit-valikko, esim. kirjausmakrojen vuoksi
 **************************************************************
 Perustilanteessa suosikit valikko on kaikille yhteinen
 Yrityskohtaisen suosikit-valikon saa kopioimalla suosikit.oma tiedoston yrityksen kansioon
 Kopioi ohjelmakansiosta (esim. c:\winkp\suosikit.oma) yrityksen kansioon (esim. c:\winkp\malli\suosikit.oma)
 Jos yrityksen kansiossa on suosikit.oma, ohjelma käyttää sitä. Muussa tapauksessa ohjelman kansiossa olevaa yhteistä.
30.4.2022
 Tutkittu mahdollisuutta hyödyntää kirjausmakroissa summa-kenttään kaava-ominaisuuksia, kuten summan poimiminen ed.riviltä %15, d/k-eron poimiminen * jne
   https://asteri.fi/suosikit-valikko/#kirjausmakrot 
 Havaittu, että suosikit valikkoa saattaisi voida hyödyntää kirjausmakrojen tekemiseen
 Testaaminen käynnissä. Tässä idea:
  Varattua merkkiä (+,^,%,~,(,)) käytetään laittamalla se aaltosulkeisiin {}"
    {%} {+} {^} {%} {~} {(} {)}"
  Tauko (DoEvents) tehdään # merkillä tilanteessa, jossa ohjelmalle tulee antaa hetkeksi vuoro tilinumeron tai summa-kentän kaavan jälkeisen Enter painamisen jälkeen"
  Esimerkki kirjauksen jakamisesta %-osuuksissa kahdelle tilille
  {HOME} siirtyy tosno kenttään = varmistetaan, missä solussa ollaan, jotta osataan painaa oikea määrä ENTER
    &1 kirjausmakro={HOME}{ENTER 5}Testiselite 1{ENTER 2}1710{ENTER}#{ENTER}#{%}15{ENTER}#{HOME}{ENTER 5}seliterivi 2{ENTER 2}1020{ENTER}#{ENTER}#*{ENTER} "
  Muita esimerkkejä:
    &1 Vastikelasku=%mo2{ENTER}{DOWN}{HOME}{ENTER 5}sähköennakot{ENTER 2}6655{ENTER}#{ENTER}#97{ENTER}#{ENTER 5}hoitovastikkeet{ENTER 2}6105{ENTER}#{ENTER}#*{ENTER}#
    &2 Kopiokone huoltosopimus=%mo2{ENTER}{DOWN}{HOME}{ENTER 5}käyttöohjeiden osuus{ENTER 2}4010{ENTER}#{ENTER}#{%}12{ENTER}#{ENTER 5}toimistotulostuksen osuus{ENTER 2}6900{ENTER}#{ENTER}#*{ENTER}#
    &3 OmaVeropohja={HOME}{ENTER 5}ennakonpidätys{ENTER 2}2461{DOWN}#{HOME}{ENTER 5}sava{ENTER 2}2462{DOWN}#{HOME}{ENTER 5}alv{ENTER 2}2464{DOWN}#{HOME}{ENTER 5}OmaVeron hyvityskorko{ENTER 3}#7301{DOWN}#1522{UP}#{UP 2}{HOME}.{DOWN}#.{DOWN}#.{DOWN}#.{UP}#{UP 3}{END}
  Ks. https://asteri.fi/suosikit-valikko/#:~:text=Esimerkkej%C3%A4%20kirjausmakrojen%20k%C3%A4ytt%C3%A4misest%C3%A4 
27.4.2022
 Lisätty kirjaustilan valikkoon valinta "tiedosto / Konserniyhdistely"
  Liittyen artikkeliin Konsernitilinpäätös ja konsernin perustaminen
  https://asteri.fi/konsernin-perustaminen-ja-konsernitilinpaatos/ 
26.4.2022
 Päivitetty kirjaustilan toiminto tiedosto / yhdistä Nordnet tapahtumat ja laskelmat / [vi 70 lom] ja [vi 70 apulistaus] tukemaan Nordean uusittua csv-raporttimuotoa
  Tuloveroilmoituksen verolomakkeelle 70 "Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi" voidaan tuoda tiedot Nordnetin "tapahtumat ja laskelmat" csv-raportista
  Tarkempi ohje on sivulla
   https://asteri.fi/nordnetin-ulkomaille-pidattamat-verot-lomakkeelle-70/ 
  Nordnet oli päivittänyt csv-raporttiin uusia kenttiä, josta syystä tunnistusta parannettu
12.4.2022
 Ratkaistu seuraava pulma
  poistetaan viimeinen päiväkirja kirjaustilan valinnalla "Muokkaa / Poista / Viimeinen päiväkirja"
  tiedosto / avaa päiväkirja
  Herjaa:
    automation error
    (virhe -2147467259)
    moduulista formKirjaus
    rutiinista gridPaivakirja_Validate
15.3.2022
 Tutkittu tilannetta: Kun valitaan päivitä kaikki saldot, ohjelma ilmoittaa "Tilikartasta puuttuu tili 2464" vaikka se siellä on
 Ei löydetty syytä: ilmoitus on esiintynyt vain muutamia kertoja
 Parannettu ohjelmakoodin laatua tuolta osin
14.3.2022
 Debet tai Kredit ikkunasta kun valitsee "Tapahtumat / Tältä kuukaudelta", ei enää herjaa "No current record" virhe 3021 jos tapahtumia ei ole
9.3.2022
 Lisätty syy-ilmaisin, jos päiväkirjan kirjaustilaan mentäessä ohjelma ilmoittaa
  Toinen käyttäjä tai ohjelma käyttää tätä tilikautta. Valitse jokin muu yritys tai tilikausi. Poistutaan ohjelmasta.
 Ilmoitus tulee, jos tulee virhe 3045 "couldn't use ~tilirko.tmp; file already in use"
  This error occurs if another user (or instance of Access) has opened up the database exclusively and you try to open it.
  Maybe the other user opened the database in exclusive mode or made some modifications such as editing modules, which put the database in exclusive mode.
4.3.2022
 Parannettu Asteri etätuen käynnistyminen uudessa pilviympäristössä
23.2.2022
 Muutettu Asteri Monipankin lähetysraporttitiedoston
    nimeksi *.tmp -> ~*.txt jotta aukeaa oletuksena muistioon Win10/Win11 käyttöjärjestelmissä
   oletuslevyasemaksi tämän ohjelman käynnistysasema
 jos tiedostotarkenne oli *.tmp, win10/win11 kysyy millä ohjelmalla *.tmp tiedostot avataan
18.2.2022
 Tilinpäätösrungon tallentaminen poistaa tyhjät välilyönnit pienin tili ja suurin tili kentistä
17.2.2022
 Tase-erittely / laajana muuhun ohjelmaan
  Nyt voit valita, mitä tehdään tallentamisen jälkeen
   ei mitään
   avataan jatkokäsittelyohjelmassa
   avataan muistiossa
  Lisätty Selaa- painikkeet jatkokäsittelyohjelman poimintaan sekä tallennettavan tiedoston nimeen
  Lisätty [ ] Kopioi tiedostonimi leikepöydälle
  Lisätty [x] Käytä oletustilirunkoa, kysymättä mitä tilirunkoa käytetään
 Tulosta / Tilinpäätöstulosteet
  Nyt käyttää oletustilirunkoa suoraan. Jos haluat kysymään, tulosta ruudulle tai paperille ja ota valinta pois kohdasta
  [x] Käytä oletustilirunkoa, kysymättä mitä tilirunkoa käytetään
 Tulosta / Tase ja Tuloslaskelma
  Nyt käyttää oletustilirunkoa suoraan. Jos haluat kysymään, tulosta ruudulle tai paperille ja ota valinta pois kohdasta
  [x] Käytä oletustilirunkoa, kysymättä mitä tilirunkoa käytetään
 Tilinpäätösrungon polku
  Jos tilinpäätösrunkoa ei löydy, tarkistaa, löytyykö se yrityksen kansiosta.
  Jos löytyy, vaihtaa polun viittaamaan yrityksen kansioon
  Esim. tilanteisiin, kun aineistohakemisto muutetaan toiseen hakemistopolkuun (työasemasta palvelimelle tai pilveen)
12.2.2022
 *********************************************************
 *** Yhden tositerivin kopiointi leikepöydälle    ***
 *** Valittujen tositerivien kopiointi leikepöydälle ***
 *********************************************************
 Nyt saat kopioitua yhden tositerivin leikepöydälle valikon valinnalla
  Muokkaa / Kopioi leikepöydälle
    yksi rivi tai valitut rivit
    koko päiväkirja
 Sekä hiiren kakkospainikkeesta avautuvasta paikallisvalikosta:
  Muokkaa / Kopioi leikepöydälle
    yksi rivi tai valitut rivit
    koko päiväkirja
 Valitse useampi rivi
  Valitse ensimmäinen rivi napsauttamalla rivin alussa olevaa harmaata laatikkoa
  Pidä Ctrl näppäin pohjassa ja napsauta seuraavia valittavia rivejä
  Voit valita rivejä sieltä täältä, niiden ei tarvitse olla peräkkäin
7.2.2022
 Jos tilikauden (ja aiempien tilikausien) tulos on 0, sitä ei tulosteta taseeseen (KPA 11 § https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971339#L1P11) 
 Jos kuitenkin haluat tulostaa 0-summaisen tilikauden tuloksen taseeseen, määritä kirjaustilassa
  tulosta / tilinpäätöksen asetukset / Nollasummaiset otsikot .. / [x] Jos tilikauden tulos on nolla (0,00), tulosta se silti taseeseen
27.1.2022
 Luo uusi tilikausi / Yhtiömuotojen malleista / Kiinteistöosakeyhtiö
    File not found
    (virhe 53)
    Kutsurivi 214
    Moduulista
    Rutiinista yhtmuodostaLueDOSistaWiniin
 tilanteessa, jossa tilikartasta oli vain L-malli (kitk18l.tka)
 Muutettu "yhtiömuotojen malleista" luettelemaan vain ne vuodet, joista on tarjolla tavallinen (kitk18.tka) tilikartta
 Jos haluat käyttää kiinteistöyhtiön 2019L -malleja, perusta uusi tilikausi valinnalla luo uusi tilikausi / vaiheittain
21.1.2022
 Suosikit valikko: Luo ensimmäisellä kerralla suosikit valikkoon muutaman mallivalinnan valmiiksi
19.1.2022
 *******************************************
 *** Suosikit -valikko kirjaustilassa  ***
 *******************************************
 Nyt voit määrittää suosikit valikkoon omat suosikkivalintasi
  Suosikit / muokkaa suosikkeja avaa suosikit.oma määrittelytiedoston, joka on kaikille kirjanpidoille yhteinen
  valinta luo ensimmäisellä kerralla suosikit.oma tiedostoon mallivalintoja, jota voit muokata mieleiseksi
 ******************************************************************************************
 ***  Tilin poiminta kaksoisnapsauttamalla Debet tai Kredit ikkunasta kirjaustilaan:  ***
 ******************************************************************************************
  jos on ensin suurentanut debet/kredit-tili-ikkunan ja kaksoisklikkaa tilin niistä tositteelle,
  tili-ikkuna palautuu heti normaalinkokoiseksi.
 ***************************************************************
 ***  Kustannuspaikkojen tuloslaskelmiin raportointijakso  ***
 ***************************************************************
 Nyt saat tulostettua raportointijakson omalle rivilleen valinnassa tiedosto / kustannuspaikkaerittely / tulosta taseet ja tuloslaskelmat
 Jakson otsikko -kohta
13.1.2022
   Ohjelma on jo käynnissä, mitä tehdään?
   Valinta (*) Siirrytään käynnissä olevaan -> ei enää avaa ikkunaa "Valitse tietolähde"
 ****************************************
 ***  Tiekunta , Tiekunnan tilitys  ***
 ****************************************
  Parannettu valintaa Tiekunta toiminnossa Luo uusi tilikausi yhtiömuotojen malleista
  Tiekunta = te19 mukainen, jossa Tiekunnan tilitys jaettu tulot ja menot
  Tiekunta (vanha malli) = tk18 mukainen, jossa tuloslaskelmassa jako varsinaiseen toimintaan ja varainhankintaan
  Luo uusi tilikausi yhtiömuotojen malleista jumitti, kun valittiin tiekunta.
  Herjasi: sisäinen virhe. Tiekunta:lle ei ole määritelty nimen alkuosaa
  https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/ 
3.1.2022
 Haku ei enää herjaa invalid use of null jos hakutuloksissa rivi, jossa summakenttä tyhjä (NULL)
29.12.2021
 Lunttilista
  SHIFT + hiiren 1.painike = aloittaa raahaamisen
  Hiiren kaksoisnapsautus vie tekstin selite1 kenttään
23.12.2021
 Muokkaa / Etsi / ... / Ruudulle
  Näyttää nyt otsikossa rivien kpl määrän lisäksi rivisumman EUR sekä tilin tapahtumahaussa Debet, Kredit ja Erotus -summat
 Muokkaa / poista / Enter ja sarkainmerkin
  poistaa nyt myös välilyönnit alusta ja lopusta
  aiemmin korvasi rivinvaihdon ja sarkaimen välilyönnillä, nyt poistaa em. merkit kokonaan
20.12.2021
 Tulosta / tilin tapahtumat
  Nyt voit ruksata, tarjotaanko ensimmäiseksi kuukaudeksi viimeistä vai ensimmäistä
  Nyt paperillekin tulostuu rivien määrä
 Hae / Tästä tilikaudesta ja kaikista tilikausista
  kun kaksoisnapsautetaan löytynyttä riviä, ei tee mitään, jos rivin kirjaus ei ole auki olevassa päiväkirjassa
  (aiemmin saattoi joissain yksittäisissä tilanteissa sekoittaa ensimmäisen rivin kirjauksen)
 Korjattu no current record -herja tilanteessa:
  16.12.2021 tullut ominaisuus näyttää löydettyjen rivien määrän saattoi herjata
   No current record
  jos ei löytänyt yhtään riviä. Nyt ilmoittaa "ei löydetty"
17.12.2021
 **************************************
 ***  SUMMA SARAKKEEN NELILASKIN  ***
 **************************************
 Nyt voit syöttää summa-sarakkeeseen laskutoimituksia (+-*/) yhtäsuuruusmerkin jälkeen
  = summa sarake toimii kuten nelilaskin, suorittaen ensin kerto- ja jakolaskut, sitten yhteen- ja vähennyslaskut
  esim. syötä summa sarakkeeseen
   =7*7
  ohjelma laskee arvoksi 49
 **********************************************************************************************
 *** summan korjaaminen monirivisessä tositteessa ja d/k-eron sijoittaminen * kertomerkillä ***
 **********************************************************************************************
 Summa sarakkeen summan korjaaminen ja d/k-eron laskenta
  Parannettu * toimintaa tilanteessa, jossa
     ensin korjataan usealle riville kirjatun tositteen summa
     syntyy punainen d/k ero
     syötetään toiselle riville summa saraan *
     nyt ohjelma sijoittaa d/k-eron nollaavan summan, huomioiden solussa aiemmin olevan rahamäärän
 *****************************************************************************************
 ***  lunttilista, saldoseuranta ja kirjausmakrot ikkunoiden sarakeleveydet talteen  ***
 ***  ikkuna/tallenna ikkunoiden paikat -valinnalla                  ***
 *****************************************************************************************
 Nyt saat ohjelman muistamaan lunttilista, saldoseurannan ja kirjausmakrojen taulukon leveydet
     asettele lunttilista, saldoseuranta ja kirjausmakrot ikkunoiden sijainti ja taulukoiden leveydet sopiviksi
     aktivoi kirjausikkuna
     valitse ikkuna/tallenna ikkunoiden paikat
       se toiminto tallentaa nyt lunttilistan, saldoseurannan ja kirjausmakrojen taulukon leveydet
     seuraavalla kerralla, kun tulet tämän yrityksen kirjaustilaan, ikkunat ja taulukoiden leveydet säilyvät
  Leveydet tallentuvat yrityksen kansioon tiedostoihin levkmakr.oma, levlunt.oma, levsldse.oma
16.12.2021
 Näyttää rivien määrän muokkaa/etsi -valinnoissa
 Näyttää rivien määrän näytä/tilin tapahtumat -ikkunassa (pl. paperille)
1.12.2021
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2021 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/kirjanpidon-vuosipaivitys/ 
14.11.2021
 Kuvakkeeksi Asteri-kukka, KP oik.alakulmassa
 Vaihdettu ikoniksi Asteri-Kukka
3.11.2021
 Pylväsgraafit eivät enää oletuksena tulostu valinnoissa
  Tulosta / Johdon raportti - Liikevaihto
  Tiedosto / kustannuspaikkaerittely / tulosta taseet ja tuloslaskelmat
 Ne saa tulostumaan yritysluettelon valinnalla
  Yritysluettelo / Määritä / Leikepöydän desimaalierotin ... / [x] Näytä johdon pylväsgraafit.
 Poista ruksi jos herjaa "component GRAPH32.OCX or one of its dependencies not correctly registered"
 Kielenhuoltoa
  selvennetty valikkorivin valintaa "tulosta / määritä / Tositerivien tulostus .. " muuttamalla viimeisin valinta
  tulosta / määritä / Sarakkeiden etäisyys tositerivien tulostuksessa
1.11.2021
 Tiedosto / Yhdistä Dos päiväkirja (liittyen palkanmaksun *.pvk muotoisen tiliöintitositteen liittämiseen)
  lisätty valinta (*) päiväkirja väliin kohdalla olevan tositteen x eteen, muutetaan tositenumeroksi x-1
21.10.2021
 - Alv-laskelman tulostuikkuna muistaa nyt ikkunan valinnat, mm, [ ] Näytä muistiossa viesti ALV:n maksajalle
   kuitenkin palauttaa valinnan aina takaisin kohtaan "Kyseessä on (*) alkuperäinen ilmoitus"
19.10.2021
 Välikäännös verkkoympäristötestejä varten
 Saldoreskontran otsikoiden tulostus näyttää debug modessa tulostimen ja tulostettavien kenttien leveyksiä
 HUOM: Kopioi leikepöydälle kaikki arvot
15.10.2021
 Tilinpäätösrungossa
  jos pienin tili kohdassa on yksittäisiä tilejä ja tilivälejä ohjelma poistaa niistä välilyönnit
12.10.2021
 Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy
8.10.2021
 Luo uusi tilikausi yhtiömuotojen malleista
  Yhteismetsä -tilipuitteisto lisätty valintalistalle
  Kielenhuoltoa: muutettu puhekielen termi tienhoitokunta termiksi "Tiekunta"
  Lisätty painike avaamaan asteri.fi tilikartat-nettisivu https://asteri.fi/kayttajalle/tilikartat/ 
7.10.2021
 Välikäännös verkkoympäristötestejä varten
 Saldoreskontran otsikoiden tulostus näyttää debug modessa tulostimen ja tulostettavien kenttien leveyksiä
5.10.2021
 tiedosto / yhdistä muu päiväkirja
  mahdollisuus tallentaa ja lukea määrittelyjä
  [Testaa] painike näyttää 4 ensimmäistä riviä, miten poimitaan päiväkirjaan
  [ ] muuta UTF-8 merkistö ANSI merkistöksi
1.9.2021
 Nordnet tapahtumat ja laskelmat CSV tiedostoon oli tullut lisää sarakkeita
 Päivitetty tuonti tukemaan tätä uutta muotoa
  E = Salkku, N = Kokonaiskulut Valuutta, Z = Välityspalkkio, AA = Välityspalkkio valuutta
8.7.2021
 ALV-alarajahuojennuksen syöttäminen ja laskenta
  Lisätty laskentasäännöt 2021 alkaneille tilikausille
  Lisätty painikkeet verohallinnon laskuriin ja ohjeisiin
  Lisätty valintamahdollisuus syöttää arvonlisäveron alarajahuojennuksen määrä käsin tilanteissa, joissa sovelletaan suhteutettua liikevaihtoa, kun tilikausi on muu kuin 12 kk
 Asteri Etätuki
  parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä
10.6.2021
 Muokkaa / Liitä leikepöydältä
  Pyöristää lopuksi koko päiväkirjan kahteen desimaaliin ja päivittää kaikki saldot
  Tämä siltä varalta, että joissain tilanteissa leikepöydältä tuodussa aineistossa saattaa olla liukulukukäsittelystä johtuvia piilossa olevia sentin osia
7.5.2021
 Muokkaa / Liitä leikepöydältä
  Nyt voit kätevästi lisätä puuttuvia tilejä leikepöydältä liittämisen jälkeen.
  Jos aineistossa on tilejä, jotka ei ole tilikartassa,
  Kysyy lopuksi, lisätäänkö puuttuvat tilit
  Pääset lisäämään jopa 21 tiliä ja antamaan nimet ja ALV-koodit
  Jos tilejä on enemmän, näet ne tilin lisäysikkunan alaosan syöttöluukussa
 Tilien lisäyksen ehdotus on myös muokkaa / päivitä tämän kuun saldot -toiminnossa
12.4.2021
 Kaudenvaihdeajo ei kysy, ei tee eikä tulosta ALV-kirjauksia, jos niitä ei ole valittu tulostumaan
 Kaudenvaihdeajo:
  15.2.-30.4.2021 versioissa saattoi vaihtaa ensimmäiselle tositeriville sen sarakkeen arvon, jolta riviltä lähdettiin tulostamaan kaudenvaihdeajoa
30.3.2021
 Kirjaustilan valinnassa tulosta / tilinpäätöstulosteet uusi vertailusarake
  vertailusarake A + B
 Sen avulla voit laskea yhteen kahden eri tilikauden lukuja,
 Esim. Business Finland kustannustukiraporttia varten, jos on tarve kerätä lukuja jaksoilta:
  1.11.2020 - 28.2.2021 ja vertailuksi aineistot 1.11.2019 - 29.2.2020
  tilikausi kalenterivuosi, joten lukuja on laskettava yhteen kahdelta tilikaudelta:
 Onnistuu käyttämällä vertailusarakkeena A + B:
  järj. Tilikausi    kuusta   kuuhun
  1   1.1.-31.12.2020 marraskuu joulukuu
  2   1.1.-31.12.2021 tammikuu  helmikuu
  3   1.1.-31.12.2019 marraskuu joulukuu
  4   1.1.-31.12.2020 tammikuu  helmikuu
 Vertailukaudet
  järj. Tyyppi kausi A kausi B
  5   A + B  1    2
  6   A + B  3    4
 jolloin sarakkeisiin 5 ja 6 tulee yhteenlasketut luvut
10.3.2021
 ESC näppäin kirjaustilassa: nyt voit määrittää peruuttaako kirjoitetun tekstin vai keskittääkö ikkunan
  Yritysluettelo / Määritä / Leikepöydän desimaalierotin, tositteen pvm tarkistus, muistiinpanoikkuna, ESC-näppäin kirjaustilassa ...
   [x] Kirjaustilassa ESC-näppäimen painaminen peruuttaa tekstin (eikä tuo piilossa olevaa ikkunaa esille)
 ESC näppäimellä on 2 käyttöä:
   piiloon jääneen ikkunan tuominen esille oletusnäyttöön (esim. ed.kerralla oli useita näyttöjä, josta syystä ikkuna jäi nykyisen näytön ulkopuolelle)
  tai
   peruuta kirjaustilassa päiväkirjan syöttöluukkuun kirjoitettu teksti.
 Näistä voi nyt valita ym. määrityksellä, kumpaan ESC näppäintä käytetään
 Oletuksena ESC palauttaa piilossa olevan ikkunan
19.2.2021
 Muistiinpanot -ikkunan fontti noudattaa nyt samaa määritystä, kuin taulukon fontti
 Fontti määritetään Yritysluettelo ikkunassa valinnalla määritä / taulukkojen fontti
17.2.2021
 Kirjaustilassa tulosta / tilin tapahtumat jaksolta herjasi
  6.0-versio: 15.2.2021
  Item not found in this collection.
  (virhe 3265)
  Kutsurivi 1272
  Moduulista
  Rutiinista gridPaivakirja_Validate
 korjattu ja lisätty Moduulista -tieto virheilmoitukseen
15.2.2021
 Palautettu kirjaustilaan toiminto:
  Päiväkirjan kirjausikkunassa 2x ESC palauttaa kirjaustilan näkymään pääikkunaan (sammuttamisen jälkeen)
 esim. tilanteisiin, kun ohjelmaa on edellisellä kerralla käytetty sellaisessa työasemassa, jossa on useampia näyttöjä tai isompi näyttö
 ja kirjaustila on siirretty näytöllä/näytöistä sellaiseen kohtaan, joka ei näy tällä kerralla, voidaan ikkuna palauttaa oletusnäyttöön
10.2.2021
 SQL-raportointityökalu
  Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan,
   esim. BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2')
  Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (')
  Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
   [x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
  Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
   Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa ... virhe 3075
  Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin
6.2.2021/2
 Tuotantotekninen käännös
  oppilasversio päivitetty
  demoversio päivitetty
4.2.2021
 Kielenhuoltoa: Muokkaa / Etsi päiväkirjasta / ikkunan otsikko säilyy nyt valinnan mukaisena
30.1.2021
 Siirtyminen asteri.fi sivustoon
  Muutettu ohjelman kutsut uuteen asteri.fi sivustoon
29.1.2021
 Arvonlisäverolaskelma:
 jos maksettava ALV negatiivinen, ei tulosta virtuaaliviivakoodia
3.1.2021
 Muokkaa / Etsi d/k erottavat näyttää nyt erottavan summan. Leikepöydälle s/k erottavat
 Summaan voi nyt lisätä 24% syöttämällä summan alkuun alb , esim. alb100 -> 124,00
  pikaratkaisu tilanteisiin, joissa laskun rivillä oleva summa on veroton ja halutaan kirjata se bruttokirjausperiaatetilille, jonka alv on 24%
  huom: ei tarkasta tilin ALV koodia eikä voimassaolevaa verokantaa, lisää 24% summaan
30.12.2020
 HTML-tilikausitulosteessa muistaa nyt kansion, minne tallennettiin ed.kerralla
22.12.2020
 LK muuntotyökalu: lisätty vaihe -ilmaisin ja errorhandler jotta paikannetaan virhe
  Run-time error '62'
  Input past end of file
15.12.2020
 Virtuaaliviivakoodi ALV maksamiseen: poistettu testikäytössä -tekstit
  https://asteri.fi/virtuaaliviivakoodi-alv-maksamiseen/ 
9.12.2020
 LK muuntotyökalu: jos uusi tilin nimi oli liian pitkä tilin nimi -kenttään (yli 30) merkkiä, leikkaa max 30 merkkiseksi. Aiemmin herjasi
  The field is too small to accept the amount of data you attemptedt to add. Try inserting or pasting less data
5.12.2020
 Vuosipäivitys 2020 julkaisuversio
28.11.2020
 Lisätty Tapa -ilmaisin 25.11. asiaan Debug Modessa jäljittämään, mitä tapaa käytetään tulostinlistan poimimiseen (poistettu versiossa 5.12.2020)
25.11.2020
 Yritysluettelo / Määritä tulostimen kysyminen ...
 Sieltä voi ruksata, että tulostimet haetaan listalle vaihtoehtoisella tavalla
  [x]Hae tulostimet valintalistalle APIlla (tilanteissa, jos redirected tulostimia ja tulostimen valintaikkunan aukeaminen kestää kauan)
 se on testausversio seuraavaan asiaan:
  Yhdellä asiakkaalla, kun asensivat ohjelman verkkokäyttöön, alkoi esiintymään jopa 3 min viive siinä vaiheessa,
  kun ohjelma avaa tulostusikkunan ennen tulostimien näyttämistä.
  Lisäksi listalle saattoi tulla useita Redirected -tulostimia
23.11.2020
 Muutettu LK muuntotyökalun nimi, valikkovalinta ja formin otsikko
  Kopioi tilikausi ja muunna tilinumerot
  Muuntotyökalu
21.11.2020
 LK työkalusta poistuminen ei enää huomauta Poistuttu
20.11.2020
 Tilikaudet -ikkunassa on muuntotyökalu, jolla muutetaan tilinumerot toisen tilikartan mukaisiksi
  Tiedosto / Kopioi tilikausi ja vaihda tilinumerot Liikekirjurin tilinumeroiksi ...
 Ominaisuuden avulla voidaan vanha tilikausi kopioida vertailuaineistoksi siten, että siinä olevat
 tilinumerot muunnetaan toisen tilikartan mukaisiksi tilinumeroiksi
 Muuntotyökalu on osa lisämaksullista Liikekirjuri-integraatiota, jossa on Liikekirjuri-tilikartan käyttämistä ja käyttöönottoa tehostavia ominaisuuksia
18.11.2020
 CSV-päiväkirjan yhdistämisessä saattoi tulla herja
  Run-time error 5
  Invalid procedure call or argument
 jos CSV-rivi oli jakautunut kahdeksi siten, että solu alkoi lainausmerkillä
 ja päättävä lainausmerkki oli seuraavalla rivillä, ei enää herjaa
23.10.2020
 eiliseen liittyen lisätty valinta API call
22.10.2020
 Saatu palaute yhdeltä asiakkaalta:
  Yllättäen ja ennalta arvaamatta, noin 14.10.2020 alkoi esiintymään:
   Muokkaa / Päivitä kaikki saldot vaihtoi alimman tositerivin numeroksi 82
  Asiakkaalla oli ohjelmaversio 14.2.2020 joka toiminut ok tähän asti.
 Nyt voi yritysluettelossa valita määritä / Leikepöydän desimaalierotin ... -ikkunassa kohdassa "82 ilmestyminen"
  erilaisia valintoja, joilla selvitämme, mikä vaikutus niillä on asiakkaan ympäristössä.
 Testaamme asiakkaan kanssa ja lisäämme tänne ratkaisun testien perusteella
8.10.2020
 DebugModen tila säilyy, vaikka ohjelman sammuttaa. Yhteinen muiden DebugModen tilan tallennusta tukevien Asteri versioiden kanssa
17.9.2020
 Tiedosto / yhdistä CSV-päiväkirja herjasi 10.9.2020 versiossa
    Run-time error '730'
    Control 'cboKohdistuskentta' not found
10.9.2020
 Tulosta / tilinpäätöstulosteet näyttää nyt vinkkitekstin, joka vie ao. ohjesivulle:
  Enemmän vertailusarakkeita (esim. 6 kk, 12 kk tai kaikki tilikauden kk) on Johdon Raportti -ohjelmassa
22.8.2020
 Tilinpäätösrungon muokkaus
  Tietyissä tilanteissa leikepöydältä kopioitaessa saattoi lisätä haamurivinvaihtoja kentän loppuun, jolloin tiedostoon tallentui ylimääräisiä rivejä.
  Perustilanteessa tilinpäätösrunkoon (*.WTR) tallentuu 4 riviä/rivi: Teksti, pienin tili, suurin tili ja kerroin
  Jos oli haamurivinvaihto esim. pienin tili perässä, tallentui 5 riviä
  Nyt tallennusvaiheessa poistaa haamuenterit
5.8.2020
 Nyt voit päiväkirjan kirjaustilassa muokata massatoiminnolla tietoa
  Muokkaa / muuta tietoa
   työkalu tietojen muokkaamiseen, esim. päiväkirjan debet tilin vaihtamiseen massana
 Virtuaaliviivakoodi ALV-laskelmaan tulostuu, jos OmaAloitteisten verojen tili ja viitenumero on syötetty Asteriin:
  työvaihe / yrityksen perustiedot, täytä OmaVerossa näkyvät OmaAloitteisten verojen maksutiedot:
   ALV-saajan IBAN = Verohallinnon tilinumero
   ALV-maksun viitenumero = Viitenumero, Oma-aloitteiset verot
  avaa muistioon viestin, jonka voi kopioida kirjanpitovelvolliselle lähetettävään ALV-laskelmaan
31.7.2020
 Tulostimien rajaaminen (yritysluettelossa määritä / tulostimen kysyminen
  Eräissä tilanteissa, kun tulostimia on paljon, esim. 189 tjsp, tulostusikkunan aukeaminen saattaa hidastua
  Lisää tulostin "pika" (ilman lainausmerkkejä) ensimmäiseksi tulostimeksi, niin ohjelma ei tarkista tulostimien löytymistä, esim:
    pika
    Brother
    Hp Laserjet III
    pdfFactory
15.6.2020
 Tulostimet listalla näkyvät tulostimet mahdollisuus rajata
 eräissä etätyöpöytä- ja pilviratkaisussa tulostimien valintalistalla saattaa näkyä "ylimääräisiä tulostimia"
 Niiden rajaamiseksi pois voi nyt määrittää ohjelmahakemistoon tulostimet.oma -tiedoston, jossa on lueteltu näytettävät tulostimet
 Yritysluettelo / määritä / tulostimen kysyminen / vaakatulostimen määritys -ikkunassa on uudet valinnat:
  Näytä muistiossa ne tulostimet, jotka on määritetty näkymään
  Poista rajoitukset, Näytä jatkossa kaikki tulostimet valintalistalla
  Luo lista kaikista tulostimista, poista mitä et halua näyttää valintalistalla
 Tulostimen valintaikkunassa on valinta
  Tulostimien nimet leikepöydälle, joka luo tulostimet.oma tiedoston (tai näyttää sen, jos jo olemassa)
  Jos tulostimia on rajattu, näkyvillä on ohjeteksti "(valittavissa olevat tulostimet rajattu, ks. tulostin.oma)" jota napsauttamalla tiedoston saa poistettua
26.5.2020
 ensiasennus näytti joissain tilanteissa tyhjän yritysluettelon, ei edes malliyritystä näkynyt. Tällä versiolla näkyy
16.4.2020
 Uuden päiväkirjan perustaminen kirjaustilassa toiminnossa "Tiedosto / Uusi päiväkirja" aiheuttaa joissain tilanteissa herjan
  Run-Time error '3021':
  No current record
 Virhe ei esiinny, kun perustetaan uusi päiväkirja "tilikaudet" -ikkunasta.
 Tutkittu kirjaustilan "Tiedosto/Uusi päiväkirja" toimintoa, tehty pieniä muutoksia ohjelmakoodiin: seurataan tilannetta
31.3.2020
 Projektituloste ei enää herjaa, jos "[x] loppuun seuraavat ryhmäsaldot" on ruksattu, mutta taulukossa on vain tyhjiä rivejä
 Ei enää huomauta käynnistyessään, vaikka desimaalierottimena olisi muu kuin pilkku
11.3.2020
 Tilikaudet -ikkunan ruudukkoa levennetty
10.3.2020
 Muistiinpanot -ikkunan saa nyt piilotettua tilikaudet ikkunassa
  Yritysluettelo / Määritä / Leikepöydän desimaalierotin, tositteen pvm tarkistus, muistiinpanoikkuna ...
  [x] Piilota muistiinpanot -ikkuna tilikaudet ikkunassa
7.3.2020
 Muistiinpanot -ikkunassa toimii nyt enter (aiemmin siirtyi tilikauden kirjaamiseen)
6.3.2020
 Yrityskohtainen muistiinpanot -ikkuna
  Tilikaudet ikkunassa
  Kirjaustilassa ikkuna / muistiinpanot
5.3.2020
 Huomauttaa käynnistyessään,
  jos pvm-muoto ei ole P.K.VVVV tai PP.KK.VVVV
  tai desimaalierottimena ei ole pilkku
14.2.2020
 Nordnet tapahtumat ja laskelmat osinkoraportin tulkinta verolomakkeelle 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
  Jättää FI -alkuiset ISIN koodilliset tapahtumat pois
  Testattu verovuoden 2020 lomakkeen 70 kanssa sekä vanhan että uuden Nordnetin "tapahtumat ja laskelmat" -toiminto
 Versio 12.2.2020 herjasi mm. tilin tapahtumien tulostuksessa
  Item not found in this collection.
  (virhe 3265)
  Kutsurivi 1272
  Moduulista
  Rutiinista gridPaivakirja_Validate
 Korjattu poistamalla 12.2. julkaistu toiminto, jolla kirjaustilassa painamalla 2x ESC sai ruudun ulkopuolelle jääneen kirjaustilan ruudun keskelle
12.2.2020
  Tilikaudet ikkunan saa näkyville painamalla 2 kertaa ESC
   Tilanteisiin, joissa ikkuna on jäänyt näytön ulkopuolelle, esim. usean näytön käytöstä yhden näytön käyttöön
6.2.2020
 Lisätty vaihe-ilmaisin yritysluettelon lataamiseen, vaihe 21 desimaalit
31.1.2020
 Yhtiömuotojen malleista perustettaessa
   Tarjoaa vaihtoehdoksi Liikekirjuri, jos mallitilikartoissa on lk -alkuinen tilikartta ja tilinpäätösrunko, esim. lktk18.tka ja lk18.wtr
 Yritysluettelossa [Muokkaa mallitilikarttoja ja -runkoja] lisätty valinta:
   Muokkaa / liitä leikepöydältä Liikekirjuri
 Sitä käytetään seuraavasti:
   1. Muokkaa Exelissä tilikartta
     Tilin nimi max. 30 merkkiä
   2. Kopioi leikepöydälle siten, että sarat ovat: tilinumero, alv-koodi, tilinnimi
    alv-koodi kenttä voi olla tyhjä, ks. alempaa selitys
   3. Valitse Asterissa Muokkaa / liitä leikepöydältä Liikekirjuri
    Se toiminto
       kopioi leikepöydältä tilikartan
       Lisää ALV-koodi kenttään AOBxx tai AMBxx koodin, jos tilin nimessä esiintyy teksti 24%, 14%, 10% tai (alv
       Poistaa rivit, joissa tilinumero on tyhjä
 Huom: Leikepöydälle mahtuu rajattu määrä tilejä, noin 1000 tiliä.
    Jos tilikartta on pidempi, kopioi osissa, esim. Liikekirjuri tilin 5000 kohdilta poikki
 Yritysluettelossa [Muokkaa mallitilikarttoja ja -runkoja] :
   Muokkaa / liitä leikepöydältä Liikekirjuri -valinta
    Lisää ALV-kannat, jos tyhjät
    Näyttää millä rivillä ollaan / montako riviä tilikartassa on
30.1.2020
 Lisätty "uuden tilikauden perustaminen vaiheittain" - tilikartan muokkaus ikkunaan valinta
   Muokkaa / liitä leikepöydältä Liikekirjuri
 Jos tilikartassa on tyhjiä rivejä tai haluat alv-koodit mukaan, valitse
 Huom: Leikepöydälle mahtuu rajattu määrä tilejä (noin 1000) tiliä), jos tilikartta on pidempi, kopioi osissa, esim. Liikekirjuri tilin 5000 kohdilta poikki
22.1.2020
 Tasekirja ei enää avaa automaattisesti Tiliextran tasekirjamalleja
  Kun valitaan päiväkirjan kirjaustilasta Tulosta|Tilinpäätös (ent.Tasekirja),
  ohjelma ei enää aukaise nettiselaimeen tiliextran sivuja , vaan vasta painikkeesta painamalla
 Saldoseuranta -ikkunan aakkostus otsikkoa napsauttamalla
16.1.2020
  Alv-laskelman tulostukseen lisätty painike
     Avaa nettisivu: "Verohallinnon tietuekuvaukset, oma-aloitteiset verot"
15.1.2020
 Lisätty varmuuskopiointi-ikkunaan painikkeet resurssienhallinnan avaamiseen
  [Avaa resurssienhallintaan ohjelmakansio c:\winkp]
  [Avaa resurssienhallintaan yrityksen kansio c:\winkp\malli]
 jotta varmuuskopiointi resurssienhallintaohjelmalla olisi helpompaa
 Poistettu A: asemalle (korpulle) varmuuskopiointi vanhentuneena varmuuskopiotoiminnosta
 Poistettu yritysluettelon valikosta valinta tiedosto / korppuasemalta / luo yritys varmuuskopioistaan
14.12.2019
 Nordnet tapahtumien tuonnissa muuntaa pienet kirjaimet tapahtumille NOSTO, VALUTTAN OSTO ja VALUUTAN MYYNTI
2.12.2019
 Vuosipäivitys 2019 julkaisuversio
26.11.2019
 ääkkönen föreningen tilikartan nimessä FÖ.. poistettu
  Muutettu ruotsinkielisen yhdistyksen Ö kirjaimen tilalle FO oletustilikarttoihin ja -runkoihin
  Uuden tilikauden perustaminen yhtiömuotojen malleista käyttää FO -nimeä
  Windows 10 käyttöjärjestelmään ilmestyi marraskuussa 2019, ehkä 1909 päivityksen myötä ominaisuus,
  että saattaa käyttää UTF-8 -merkistöä, jolloin Dos-boxissa tiedostonimessä Ö kirjaimen tilalla näkyi neliön sisällä oleva kysymysmerkki
 Jos "yhtiömuotojen malleista" valintalistalta ei löydy valittavista Föreningen, nimeä FÖ.. -alkuiset FO.. -alkuisiksi, sitten löytyy
14.11.2019
 Vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää
  näyttää nyt erotuksen max 2 desimaalin tarkkuudella.
  Aiemmin saattoi tulla liukulukujen yhteenlaskusta johtuvia desimaalin murto-osia, esim
  "1.17999999999999999999302 euroa" kun erotus oli oikeasti "1.18 euroa"
22.10.2019
 (muutos 21.10. versioon: oletuksena ei tarkista)
 Nyt ohjelman saa määritettyä tarkistamaan tositteen päivämäärän ja että se on max 3 kk tästä hetkestä
  Samaan määritykseen pääsee valinnoilla:
   Yritysluettelo / määritä / Leikepöydän desimaalierotin , tositteen pvm tarkistus ...
   Kirjaustila / työvaihe / asetukset / Leikepöydän desimaalierotin , tositteen pvm tarkistus ...
21.10.2019
 Nyt ohjelma tarkistaa tositteen päivämäärän ja että se on max 3 kk tästä hetkestä. Määritys on kohdissa:
   Yritysluettelo / määritä / Leikepöydän desimaalierotin , tositteen pvm tarkistus ...
   Kirjaustila / työvaihe / asetukset / Leikepöydän desimaalierotin , tositteen pvm tarkistus ...
20.10.2019
 Tuki 1440p 2560x1440 näytöille. Aiemmin, jos näyttö oli erittäin leveä, saattoi tulkita leveyden väärin ja näyttää vain vähän vas.reunassa vaikka ruudulle mahtuu enemmän
17.10.2019
 OAV ALV
  Lisätty kentät
   336 Alarajahuojennuksen hakemisen peruste
    1 - haen, koska kyseessä on tilikauden viimeinen verokausi
    2 - haen, koska kyseessä on kalenterivuoden viimeinen neljännes
    3 - haen, koska alv-velvollisuuteni on päättynyt tällä verokaudella
   337 Maksuperusteinen ALV
    1 - kyllä
16.10.2019
 Kielenhuoltoa
  OAV ALV tiedot: piilotettu vinkkiteksti korjausmenettely: korvaava ilmoitus korvaa vanhan (1.1.2017 alkaen), menettely ollut voimassa jo pari vuotta
  ALV-valikossa 2010 ja 2017 vuosiluvut jätetty pois, olleet voimassa jo useamman vuoden
15.10.2019
 - Lisätty dk-eron ilmoittava luku, jos taseen vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää huomautukseen "Vastaavan ja vastattavan summat eivät täsmää"
  Luku näytetään muotoilemattomana siltä varalta, että kyseessä on liukulukujen laskennasta johtuva alle sentin ero
1.10.2019
 Nordnet arvopaperisalkun tapahtumat ja laskelmat sekä ja 70 lomake
  - Nordnet osake- ja rahastosalkun "tapahtumat ja laskelmat" raportin saa nyt tulkittua
   päiväkirjaksi sekä 28.10.2019 avautuneen uuden Nordnetin mukaisista raporteista että "vanhan Nordnet sivuston" raportista
  - Asteri tunnistaa, kumpaa muotoa Nordnet-raportti on
  - Tallenna Nordnetista "Tapahtumat ja laskelmat" raportti *.CSV tiedostoksi
   Kirjaustilassa tiedosto / Yhdistä Nordnet CSV-tapahtumat ja laskelmat .. valinnalla saat muodostettua päiväkirjan
     https://asteri.fi/nordnet-salkkutapahtumat-kirjanpitoon/ 
  - Verolomake 70: 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (3091) tulkkaantuu myös
     https://asteri.fi/nordnetin-ulkomaille-pidattamat-verot-lomakkeelle-70/ 
28.8.2019
 - tulostimen valinta -ikkunassa mahdollisuus ruksata kohta "piilota (redirected -tulostimet"
  Tarkoitettu tilanteeseen, jossa RDPn käytön myötä tulostimien valintalistalle ilmestyy kymmeniä
  uudelleenohjattuja tulostimia, joiden nimen perässä on (redirected 1), (redirected 2) jne
23.8.2019
22.8.2019
 Yritysluettelossa voi nyt hakea yrityksen nimen osalla
 esim. jos sinulla on kymmeniä kirjanpitoja, kirjoita osa asiakkaan nimestä, esim. oy löytää seuraavan oy -sisältävän nimen
13.8.2019
 Kuvaruutujen määrän, sijoittelun, vaihtumisen pienempään voi käydä niin, että kirjanpidon ikkuna jää vanhaan paikkaan, kuvaruudun ulkopuolelle
  Jos kirjanpito käynnistyy kuvaruudun ulkopuolelle, paina ESC kaksi kertaa
  se palauttaa yritysluettelon oletuskohtaan
  ks. myös https://asteri.fi/ohjelma-aukeaa-piiloon-kuvaruudun-ulkopuolelle/ 
8.8.2019
 Pilvi-Asterissa tiedosto/kustannuspaikkaerittely/tulosta tase ja tuloslaskelma alkoi herjaamaan kesän aikana
  'Run-time error 13': Type mismatch
 em. toimintoon lisätty oletuksena valittuna oleva asetus [x] ei tulosteta graafeja, joka puolestaan estää ohjelmaa menemästä graafien muodostukseen, josta tuli herja
  Component 'GRAPH32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered:
  a file is missing or invalid (339) -> Tee ensiasennus = ratkaisee herjan työasemaversioissa
 Debuggauksen vaiheilmaisimen saa päälle yritysluettelo/määritä/Debug Mode, jolloin kust.p.erittely/tulosta tase ja tuloslaskelma näyttää ruudulla vaihe-ilmaisimen
 Yritysluettelo Ohje / Näytä Maa-asetuksia näyttää pvm, kellonajan ja luvun esitysmuodot seur. asian tutkimista varten:
   Asteri käyttää suomalaisissa käyttöjärjestelmissä oletuksena olevia muotoja kuten
    8.8.2019
    14:11:51
    -12 345,67
6.6.2019
 Muokkaa / Näytä tositteen kuva
  Näyttää nyt oik.alakulmassa, minkä nimistä tositetta on avaamassa
 Työvaihe / asetukset / tilikauden asetukset
  Levennetty syöttölaatikoita ja lisätty selittävät labelit tositteen skannatun kuvan määrittelyihin
 Tiedosto / liitä viitesuoritukset
  Nyt noudattaa rajauksia
    [x] Pankkitilin tilinumero on määritetty
  sekä
    [x] Tilinomistajan tunnus (erätietue pos 24:32)
  myöskin muistaa ed.kerran ktl-tiedosto nimen
21.5.2019
 html tilikausituloste
  pääkirjassa tilin loppusaldoon tulostuu nyt tilikauden ensimmäisen ja viimeisen päiväkirjan nimet.
  Aiemmin saattoi tulostua lyhyemmältä jaksolta sen mukaan mitkä kuukaudet oli valittu valinnassa "pääkirja koko tilikaudelta"
1.3.2019
 html tilikausituloste
  mahdollisuus omaan css muotoiluun <style></style>
  valittavissa, tulostetaanko kk-välisummat pääkirjaan ja päiväkirjaan
  valittavissa, tulostetaanko päiväkirjaan tyhjä rivi kk-erottimeksi
  tosno linkki:
    pääkirja määritys linkki päiväkirjaan (tai tosno.pdf)
    päiväkirja määritys ei linkkiä lain (tai tsono.pdf)
28.2.2019
 html tilikausituloste
  lisätty linkit debet ja kredit tileistä pääkirjaan
  lisätty linkit pääkirjan pvm -kentästä päiväkirjan ao.tositteeseen
  pääkirjan ja päiväkirjan loppusaldojen tabuloitumista muutettu linjaan kirjauksen summan kanssa
26.2.2019
 html tilikausituloste
  mahdollisuus valita fontti oletus, arial tai oma määritys
8.2.2019
 html tilikausituloste
  palautettu entinen fontti -> 5.2. fontilla pääkirjasta leikkautui desimaalit pois
5.2.2019
 html tilikausituloste
  muutettu fontti
  lisätty väripalkki osoittamaan riviä, jolla ollaan
23.1.2019
 - Yhdistä Dos päiväkirja ei enää huomauta ALV-automaattikirjauksista
10.12.2018
 - Debug mode näyttää formin nimen otsikkopalkissa
 - Yritysluettelo: määritä / Debug Mode asettaa päälle/pois
 - Salasanamääritys herjasi Object invalid or no longer set, jos sama käyttäjä oli kahdesti
22.10.2018
 - TITO-pankkeja nyt max 27 kpl (aiemmin oli 17 kpl)
 - edellisen yrityksen TITO-pankit ja selitteet eivät enää jää pohjaksi,
  kun vaihdetaan yritystä
12.10.2018
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan -toiminnon tasavälisessä tulostuksessa
  tasattu tositerivien rahamäärien oikea reuna samalle kohdalle kuin saldojen
7.8.2018
 - TITO:n kirjaamisessa jäi joissain tapauksissa tiedoston ensimmäisen tilin
  tapahtumat tulematta; korjattu
4.8.2018
 - käyttäjänimen ja salasanan kysymisikkunassa ei enää enteriä
  painettaessa tule OK painetuksi esim. ei hypätä salasanakentän yli
21.7.2018
 - kotisivuprotokollaksi http: -> https: 
10.7.2018
 - TITO:n tuomisen virheilmoitukseen lisätty paikkailmaisin
5.5.2018
 - maahantuonnin alv on nyt mukana kuunvaihdeajon kirjauksissa ja laskelmissa
13.4.2018
 - tilikartan ja -rungon ristiintarkistuksessakin on nyt tilinpäätösrungon maksimipituus 1000 riviä (ennen 300)
12.4.2018
 - tilinpäätösrungon maksimipituus on nyt 1000 riviä (ennen 300 tai 400)
10.4.2018
 - tilinpäätöstulosteet ruudulle vain tuloslaskelma:
  vertailusarakkeen otsikko ei tulostunut; korjattu
27.3.2018
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että varmuuskopiota tai
  automaattista varmuuskopiota ei kysytä eikä tehdä (esim. koska pilvessä
  on oma varmuuskopiointi)
22.3.2018
 - Verolomake 70 vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi verovuoden 2017 mukaiseksi:
 - tiedosto / Yhdistä Nordnet tapahtumat ja laskelmat lisätty painike "vi 70 apulistaus", joka
  näyttää tikkerin, osakkeiden lkm, osingon määrän, yhteissumman ja valuutan, jotta on helpompi verrata
  verolomakkeelle 70 liitettyjä tapahtumia
 - tiedosto / Yhdistä Nordnet tapahtumat ja laskelmat / painike "vi 70 lom.", joka lukee Nordnetista
  tallennetun osinkoraportti.csv:n ja muokkaa siitä leikepöydälle verolomake 70 liitettävän raportin
 - 245 Lähdevaltio = nyt MAATUNNUS = ISO3166 mukainen maatunnus = Maatunnus otetaan ISIN koodista, 2 ens.merkkiä
 - 208 valuutan muuntokurssissa oltava 5 desimaalia -> lisätty 3 nollaa desimaaleihin
  (Nordnet Tapahtumat ja laskelmat / osinkoraportti raportoi valuuttakurssit 2 desimaalin tarkkuudella)
 - 207 Maksupäivä otetaan nyt 2. kentästä CSV kenttä "Kirjauspäivä", Nordnet listauksessa näkyvä Päivä
 - 200 Tulotyyppi on nyt aina 1 = Osinko listatusta yhtiöstä
8.3.2018
 - korvaavan alv-ilmoituksen tilanteessa syntyvät kaksi ilmoitustiedostoa
  eivät olleet samanlaiset korjaamisen syyn osalta; korjattu
12.2.2018
 - liitä leikepöydältä -toiminnossa tuli kaikille liitetyille riveille
  sama tositenumero; korjattu
8.2.2018
 - liitä leikepöydältä -toiminnossa: jos tuotavan aineiston tositenumero on
  tyhjä tai nolla, ohjelma kysyy, mikä annetaan tositenumeroksi
18.12.2017
 - jos Työvaihe|Yrityksen perustiedot -kohtaan ei ole määritelty uuden vuoden,
  esim. 2018 viitenumeroa, Tulosta|Maksulappu oma-aloitteisista veroista -toiminto
  ottaa nyt tuoreimman vuoden, esim. 2017 viitenumeron, ei jotakin vanhempaa viitenumeroa
16.12.2017
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan: tositenumero näkyi vain 5 merkin
  pituisena; nyt näkyy 8 merkin pituisena
30.11.2017
 - alv-ilmoitus paperille/ruudulle jne.: poistettu ilmoituksen vuosimallin
  kysyminen eli nyt kyseessä aina 1.1.2017 jälkeinen
 - jos kirjanpitoaineisto on aiemmalta vuodelta kuin 2018 mutta mukana on
  silti 304- ja 310-kohtiin tulevia tavaroiden maahantuonteja EU:n ulkopuolelta,
  ohjelma huomauttaa pulmasta
29.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt suoraan Ohje-valikon alla
  myös Yritysluettelo- ja Tilikaudet-ikkunoissa
27.11.2017/2
 - sähköiseen alv-ilmoitukseen tulee nyt myös tieto 310
27.11.2017
 - maahantuonnin arvonlisävero 2018 alkaen
    - uudet kohdat 304 ja 310
    - uudet alv-koodit käytettävissä, myös tilinlisäämisen ja tilinnimenvaihdon
     ikkunoiden Poimi-painikkeiden takana
      - TS   maahantuonnin alv-velka
      - TV   maahantuonnin alv-saaminen
      - TUVxx  maahantuonti, josta suoritetaan ja vähennetään alv xx%
      - TUSxx  maahantuonti, josta suoritetaan muttei vähennetä alv xx%
      - TUM   maahantuonti manuaalikirjaus
      - TUE   maahantuonti valv-säädösten nojalla veroton
    - "Kirjaa yhteisöhankintojen ja rakentamispalvelun ALV" on nyt
     "Kirjaa EU-ostojen, maahantuonnin ja rakentamispalvelun ALV"
    - sähköinen veroilmoitus oma-aloitteisista veroista sisältää nyt myös tunnukset 304 ja 310,
     jos verokausi on 1/2018 tai myöhempi ja jos niissä on ilmoitettavaa
    - veroilmoitus alv:stä paperille sisältää nyt myös 304 ja 310
17.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla
  eli ei tarvitse käydä Tietoja-ikkunan kautta
30.8.2017
 - jos käytössä oli kaksi näyttöä, varmuuskopioikkuna päätyi jonnekin
  näyttöalueiden ulkopuolelle; korjattu
6.7.2017
 - monipankkiliittymässä korjattu Danske Bankin aineistojen siirto
4.7.2017
 - html-tilikausitulosteessa ei tullut pääkirja-osioon kunkin kuukauden saldot; korjattu
1.6.2017/2
 - ohjelma kysyi tulostimenvalintaa kahteen kertaan tulostettaessa päiväkirja tilinnimin; korjattu
1.6.2017
 - Object Required -pulma tulostettaessa päiväkirja tilinnimin; korjattu
24.5.2017
 - aikaleima (tunnus 198) lisätty sähköiseen alv-ilmoitustiedostoon
 - sähköisen alv-ilmoituksen terminologia ja tiedostomuoto ovat nyt aina 2017-malliset
  eikä käyttäjälle edes näytetä täplävaihtoehtoa
16.5.2017
 - Danske Bank ja Ålandsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
2.3.2017
 - jos alv-ilmoituksen verokauden pituus on vuosi, kohta 052 jätetään pois ilmoitustiedostosta
25.2.2017/2
 - Sp lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
25.2.2017
 - yhdistä Nordnet -toiminnossa vi 70 lom.-painike korjauksia
24.2.2017
 - yhdistä Nordnet -toiminnossa 70 lom.-painike
22.2.2017
 - POP lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
17.2.2017
 - Aktia lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
2.2.2017/2
 - Tukisivut netissä -pikavalinta on nyt alt+O+N
2.2.2017
 - automation error, kun tulostettiin monta tulostetta peräkkäin; korjattu?
1.2.2017
 - F1-helppi poistettu käytöstä, koska se on vanhentunut
 - Ohje-valikosta poistettu vanhentunut helppi ja tilalla on nyt valinnat
    - Avaa ohjekirja
    - Tukisivut netissä
    - Päivitä ohjelma netistä
30.1.2017
 - päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta päivitys on mahdollinen
27.1.2017
 - Handelsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
19.1.2017/2
 - "..veroilmoitus.."-sana muutettu olemaan "..ALV-veroilmoitus.."
19.1.2017
 - ALV-ilmoitusten valikkoon muutettu selvemmät tekstit eli
    ..Tästä päiväkirjasta (verokauden pituus kalenterikuukausi)
    ..Valituista päiväkirjoista (mikä verokauden pituus tahansa)
17.1.2017
 - Tilinpäätös (ent. Tasekirja) käynnistää nyt selaimeen Tiliextran malleja
15.1.2017
 - saldoreskontran päättävään listaan tuli kummallisia päiväyksiä,
  jos päiväkirjaan oli syötetty päiväykset ilman erottimia,
  esim. 130117-muodossa; korjattu
1.1.2017
 - nimitysmuutos: Tasekirja -> Tilinpäätös
16.12.2016
 - demoversio ja oppilaitosversio käännetty
15.12.2016
 - invalid procedure call -pulma monipankkiliittymässä, jos Y-tunnus oli tyhjä;
  korjattu siten, että antaa suomeksi vinkin syöttää perustietoihin Y-tunnus
 - jos koneen kalenteri näyttää myöhempää kuin 22.12.2016 klo 16.30,
  tulee sähköisestä arvonlisäveroilmoituksesta aina 2017-mallinen eikä
  enää kysytä vuosimallia täplällä
8.12.2016
 - data type conversion error -pulma tai
  data type mismatch in criteria expression -pulma
  saldoreskontraa päivitettäessä, jos päiväkirjojen päivämäärät oli syötetty
  sellaisessa muodossa, ettei ohjelma tunnistanut niitä päivämääriksi; korjattu
29.11.2016
 - monipankkiliittymässä on nyt uusi rastitusmahdollisuus:
    "Yrityksellä ei ole monipankissa omaa asiakasvarmennetta,
    joten käytä varmennetta, joka löytyy
    (esim. tili- tai isännöintitoimiston) Y-tunnuksella ..."
17.11.2016
 - vuoden 2016 mallisen konekielisen kausiveroilmoituksen viimeiseksi
  lähetyshetkeksi vaihdettu 22.12.2016 klo 16:30 joka on Ilmoittimessa
  sille viimeinen sallittu lähetysaika
2.11.2016
 - Arvonlisäveron ilmoittaminen 1.1.2017 alkaen Veroilmoituksella oma-aloitteisista veroista:
 - valikkojen, ikkunoiden ja viesti-ikkunoiden tekstit käyttävät kausiveroilmoitusterminologiaa,
  jos koneen kello näyttää aiempaa kuin 22.12.2016 klo 17:00,
  ja oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen terminologiaa, esim.
    - Kausiveroilmoitus -> Veroilmoitus
    - verotilille -> verohallinnolle
    - jne.
  jos koneen kello näyttää 22.12.2016 klo 17:00 tai myöhempää
 - paperi-, levy- ja ruututulosteiden tekstit näkyvät nyt vuoden 2017 muodossa,
  jos valitset täplän alempaan kohtaan, muussa tapauksessa vuoden 2016 muodossa
 - korjauksen syyn kysymisikkunassa on vinkkiteksti, että uusi ilmoitus korvaa
  aiemman ilmoituksen
 - sähköisen alv-ilmoitustiedoston nimenkysymisikkunassa on nyt täplävalinnat,
  tehdäänkö ilmoitus vuoden 2016 vai vuoden 2017 mallin mukaisena
  Muutoksina esim. vuonna 2017
      - 014 ja 048 kertovat, että aineisto tehty Asterilla, versionumero ym.
      - rahasummien muoto on esim. 12345,67
      - korvaavan ilmoituksen syy
      - ei-alv-toimintaa -koodi muuttunut
 - alv-alarajahuojennuksen syöttöikkunassa on nyt laskukaava:
  jos
    - vuosi on 2016 tai myöhempi ja
    - liikevaihto on vähintään 10000 euroa mutta kuitenkin alle 30000 euroa
  niin
    - ohjelma ehdottaa 317 Alarajahuojennuksen määrä -kenttään lukua joka on laskettu kaavalla
        x317 = x316 - (((x315 - 10000) * x316) / 20000)
14.10.2016
 - monipankkiliittymässä ensikäynnistyksessä nyt oletuksena 120 sekuntia, ei tyhjä
11.10.2016/2
 - monipankki noutaa nyt c:\asterimp\noudetut -kansioon
11.10.2016
7.10.2016
 - monipankkiliittymässä parannettu joukkonoudon odottamistapaa
6.10.2016/2
 - monipankkiliittymässä type mismatch, jos aikarajat tyhjät; korjattu
6.10.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - KTL:n liittäminen päiväkirjaan
3.10.2016
 - no current record -pulma uuden päiväkirjan alkaessa; korjattu
27.9.2016
 - monipankkiliittymässä nyt noudon aikarajaus ja monen vaan ei kaikkien
  pankkien valinta
24.9.2016
 - saldoreskontran päivityksessä tuo nyt myös uusimman tositteen numeron
  ja päivämäärän
22.9.2016
 - saldoreskontran päivityksessä ei tuonut uusimman tositteen selitettä,
  vaikka niin oli täplällä valittu; korjattu siten, että jos päivämäärät
  ovat päivämäärämuotoisia, tuo uusimman päivämäärän mukaisen tositteen
  (tositenumero ei olisi luotettava peruste, koska tilikausi on voinut
  vaihtua ja tositenumero siten alkaa 1:stä)
9.9.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - TITO:n nouto
31.8.2016
 - ei enää teekään ~pitka_ab16.wtr:ää, koska aiheutti pulmia, mm. file already open
29.8.2016
26.8.2016
 - ~pitka_ab16.wtr (jossa ab16.wtr:n paikalla on alkuperäisen tilirungon nimi)
  sisältää nyt tuloslaskelman ensin ja taseen sitten eli ei käännetty tase ensin
25.8.2016
 - kun tulostetaan pitkä tuloslaskelma ja tase, ohjelma tallentaa nyt
  tilien tasolle menevän tilirungon yrityksenkansioon nimelle
  ~pitka_ab16.wtr (jossa ab16.wtr:n paikalla on alkuperäisen tilirungon nimi)
21.4.2016
 - Lisätty Nordnet salkkutapahtumiin NOK, DKK ja CAD valuuttatilit
  Laajennettu Nordnet salkkutapahtumien tiliöintiautomatiikkaa
19.2.2016
 - SQL-toiminnossa on nyt mahdollisuus avata tulos suoraan Exceliin:
  Tiedosto|Vie Exceliin
9.2.2016
 - tilikartan ja tilirungon ristiintarkistus ei toiminut
  päiväkirjankirjaustilan tilirunko-ikkunassa; korjattu
3.2.2016
 - poistettu toiminto ALV|Vanha alv-laskelma 2009 saakka
 - uusi toiminto Muokkaa|Poista|Enter- ja sarkainmerkit
26.1.2016/2
 - tilikartan ja tilirungon tarkistustulosteeseen ruudulle Muistioon
  tulee nyt myös tilirungon ryhmien otsikot
26.1.2016
 - tilikartan ja tilirungon tarkistustulosteet tulevat nyt myös
  ruudulle Muistioon
15.1.2016
 - etäAsteri-painike sammuttaa muut TeamViewer-istunnot
18.12.2015
8.12.2015
 - alv-laskelman kirjausketjun tarkastelussa
    - rastitusmahdollisuus, tuleeko kirjausketjun tarkastelu ruudulle Muistioon vai ei
    - kirjausketjun tarkastelun otsikointia selvennetty
30.11.2015
 - kirjausketjun näkyminen alv-kausiveroilmoituksen osalta:
  kun tulostat kausiveroilmoituksen alv:n tiedot paperille/ruudulle/levylle,
  ruudulle Muistioon tulee nyt näkyviin erittely, mistä tileistä
  kausiveroilmoituksen minkäkin kentän saldo on yhteenlaskettu
25.11.2015
 - Tyhjennä koko päiväkirja -toiminnossa tositenumero jäi tyhjäksi; korjattu
9.11.2015
 - alv-kausiveroilmoituksen tulosteesta siistitty pois vanhat alv-kannat
  eli nyt tulosteessa näkyy 24%, 14% ja 10%
12.10.2015
 - Type mismatch -pulma alv-nippua tulostettaessa; nyt ilmoittaa, jos
  päiväkirjan viimeisen rivin päivämäärä ei ole kelvollista päivämäärämuotoa
  ja kehottaa korjaamaan päiväyksen
29.9.2015
 - vuosipäivitys 2015
31.8.2015
 - Määritä|Tulostimen kysyminen -kohdassa on nyt ensiasennuksen jälkeen
  oletuksena, että kysytään. Tämä on hyödyllistä mm. Windows 10:ssä,
  jossa oletuksena on "Microsoft print to PDF".
8.2.2015
 - Päiväkirjan kirjaus -ikkunan Muokkaa|Etsi|Tästä päiväkirjasta -toiminnon
  tulosikkunaan tehdyt muokkaukset menevät nyt perille päiväkirjan
  kirjausikkunaan, joten voit tehokkaasti vaikkapa tiliöidä kaikki
  hajallaan eri riveillä olevat, esim. TITOna tuodut e-laskut tms.
27.1.2015
 - this action was cancelled by an associated object (virhe 524) -pulma
  jonkin aiemman kirjauksen summa-sarakkessa deleteä painaessa tms.; korjattu
14.1.2015
 - tositelajikohtaisen tositenumeron haku ei toiminut, jos tositelaji
  tyhjennettiin delete-näppäimellä;
  korjattu nyt myös tilanteessa jos joka toisen tositteen väritys on käytössä
13.1.2015/2
 - lukitusta päiväkirjasta ei enää pääse poistamaan riviä, vaikka painaisi delete
13.1.2015
 - tositelajikohtaisen tositenumeron haku ei toiminut, jos tositelaji
  tyhjennettiin delete-näppäimellä;
  korjattu muissa tilanteissa kuin jos joka toisen tositteen väritys on käytössä
31.12.2014/2
 - verotilin tilanne -ikkunassa merityötulon osalta korjattu, mistä tietokannasta katsoo
31.12.2014
 - select data source -pulma verotilin tilanne -ikkunassa; korjattu
4.12.2014/2
 - leikepöydältä liittämisessä, jos liitetään päiväkirjan loppuun,
  poistaa nyt viimeiset tyhjät tositerivit ennen liittämistä
  vaikka päiväkirja olisi alunperin tyhjäkin
4.12.2014
 - leikepöydältä liittämisessä, jos liitetään päiväkirjan loppuun,
  poistaa nyt viimeiset tyhjät tositerivit ennen liittämistä
25.11.2014
 - html-tilikausitulosteessa: jos selite2:een on poimittu tositekuvan
  tiedostonimi, ko. sarakkeeseen syntyy linkki kuvaan
22.11.2014
 - tositelajia korjattaessa ei hakenut tositenumeroa; korjattu
10.10.2014
 - päiväkirjaan leikepöydältä liittäessäsi voit nyt valita, tuodaanko
  leikepöydälle oleva aineisto päiväkirjan loppuun vai kohdalla
  olevan tositerivin eteen
6.10.2014
 - alv-nettokirjauksessa tositenumero kasvoi vaikkei
  tosite olisi ollut tasan; korjattu
1.10.2014
 - alv-nettokirjauksessa ei tullut tositenumeroa
  seuraavan tositteen riville; korjattu
 - Määritä|ALV-kirjausten tositelaji -toiminnossa on nyt tositelajin
  pituustarkistus ja tarvittaessa huomautus ja esto (max 8 merkkiä)
 - alv-automaattikirjauksissa lyhennetään tositelaji, jos se on
  vanhastaan tullut määriteltyä liian pitkäksi (max 8 merkkiä),
  joten ei tule Data too long for field -pulmaa
24.9.2014
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan: Jos tilin erittelykoodi on Y
  eli lisäykset yhtenä rivinä, vähennykset yhtenä rivinä
  niin ohjelma ottaa huomioon tilinpäätösrungossa olevan kertoimen 1 tai -1
  ja ilmoittaa esim. rahalaitoslainojen lisäyksenä sen määrän, millä
  lainaa on nostettu lisää ja vähennyksenä sen määrän, millä lainoja on lyhennetty
16.9.2014
 - tiliä 2464 ei ole olemassa -pulma saldonpäivityksessä; korjattu
10.9.2014
 - yrityksen perustiedoissa, kun suomalaisesta tilinumerosta painetaan
  nuoli-painikkeella IBAN ja BIC muodostus, otetaan nyt huomioon uudet BICit:
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on välillä
     3.11.2014 ... 6.2.2015, niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot
     ja vastaavat IBANit antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on 7.2.2015 tai myöhempi,
     niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot ja vastaavat IBANit
     antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH tai POPFFI22
3.9.2014
 - Tarkista tilien saldoja (ks. Muokkaa|Tarkista kassa, ep, sotu, alv)-
  kohtaan kuunvaihdeajoon ei tule enää oletuksena rastia
  uutta yritystä perustettaessa
28.8.2014
 - pulma-ikkunassa näkyy nyt sen kansion nimi, johon ohjelma on asennettu
26.8.2014
 - Kansiota ei löydy. Korjaa tilinpäätösrungon polku. -pulma
  perustettaessa uutta tilikautta vaiheittan; korjattu
21.8.2014
 - jos tilirunko oli ilmoitettu ilman polkua, tulostuksen yhteydessä
  tarjosi c:\winkp-kansiota; korjattu tarjoamaan yrityksenkansiota
 - object is invalid or not set -pulma tilirunkoa määriteltäessä
  omien tietojen ikkunassa, jos oli välillä määritelty epäkelpo
  tilirungonnimi ja sitten kelvollinen; korjattu
20.8.2014
 - päiväkirjassa aiempia kirjauksia korjattaessa summa-sarakkeesta
  päästään nyt alaspäin yhdellä nuoli-alas-painalluksella
  aikaisemman kahden painalluksen sijaan
 - tilinpäätösrungon voi nyt ilmoittaa myös pelkkänä tiedostonimenä
  ilman polkua eli omien tietojen määrityksessä voit syöttää esim.
    my14.wtr
  kun aiemmin piti olla esim.
    c:\winkp\malli\my14.wtr
  Aiempikin tapa toimii.
 - the field is too small.. -pulma alv123-tyylisessä kirjauksessa; korjattu
14.8.2014
 - päiväkirjan kirjausikkunassa painettaessa nuoli-alas -näppäintä
  taulukko kelautuu nyt siten, että nähdään myös edellisiä rivejä
  eikä siten, että aktiivinen rivi olisi aina ylimpänä
13.8.2014
 - eräässä win8 64bit koneessa ei näkynyt tilirunko-, budjetti-, lunttilista-,
  hakutulos-, tilinpäätös ruudulle -, tilikartta- eikä tilinavaus-ikkunat; korjattu
12.8.2014
 - eräässä win8 64bit koneessa ei näkynyt alv-kantojen ikkunan sisältöä; korjattu
10.7.2014
 - Määritä|ALV-laskelman kieli -kohdassa:
  Jos maksettava summa on negatiivinen, ei enää kehoteta vähentämään
  työnantajamaksuista, koska voihan olla, että verotili on säädetty
  siten, että verohallinto palauttaa rahat
2.5.2014
 - Muokkaa|Poimi tositekuvan tiedostonimi Selite2:een-toiminnossa tulee nyt tarvittaessa ilmoitus:
  "Selite2-kenttään mahtuu enintään 30 merkkiä."
  "Valitsemasi tiedostopolku XX on YY-merkkinen eli liian pitkä."
  "Nimeä tositekuva lyhyemmin ja/tai siirrä se lyhyempään polkuun."
9.4.2014
 - Nyt saat taseeseen (tai tuloslaskelmaan) tulostettua haluamiesi
  lohkojen välisummia lisäämättä tilirungossa olevien tähtien määrää.
  Lohkon alkavalle riville kirjoita tilirunkoon kerroin-sarakkeeseen "lohko alkaa"
  Lohkon päättyvälle riville kirjoita teksti-sarakkeeseen esim. kaksi tähteä ja
  otsikko ja kerroin-sarakkeeseen kirjoita "lohko päättyy"
  Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, jos haluat tulostaa esim. seuraavat summat:
   pysyvät vastaavat yhteensä
   vaihtuvat vastaavat yhteensä
   oma pääoma yhtyeensä
   vieras pääoma yhteensä
31.3.2014
 - pääkirja koko tilikaudelta sisältää nyt ruksausmahdollisuuden,
  halutaanko kuukauden saldot tulostumaan vai ei
19.3.2014
 - tilinavauksen tase ja tuloslaskelma paperille:
  jos tilirungossa oli viisitähtisiä rivejä, tuli pulma
  invalid procedure call or argument; korjattu
12.3.2014
 - alv-toimet niputettuna
    - alv-alarajahuojennuksen saa nyt myös paperille, levylle ja ruudulle
     tulostuvaan alv-laskelmaan
    - alv-laskelma levylle antoi object variable not set; korjattu
5.3.2014
 - liitä verkkotiliote nettiselaimesta -toiminnossa OP CSV -liittämisessä
  ei tule enää ylimääräisiä lainausmerkkejä Selite2:een
24.2.2014
 - tilin tapahtumat jaksolta tulosti tositenumerosta vain max 4 numeroa; korjattu
13.2.2014
 - käynnistyskuvakkeeseen K-kirjain
12.2.2014
 - pulma: The field is too small to accept the amount of data you attempted to add.
  Try inserting or pasting less data. virhe 3163 moduulista 650 rutiinista TaytaTableApuPvk
  tulostettaessa tilin tapahtumat jaksolta; korjattu
28.1.2014
 - alv-toimet niputettuna sisältää nyt rastitusmahdollisuuden, kirjoitetaanko
  sähköiseen kausiveroilmoitukseen alv-alarajahuojennuksen tiedot
24.1.2014
 - Liitä verkkotiliote nettiselaimesta -toiminnossa on nyt täplävalinta,
  otetaanko OP CSV -tuonnissa selite 5. vai 6. kentästä.
  Valitse niistä se, kumman havaitset sopivaksi Sinulla olevalle OP CSV -aineistolle.
20.1.2014
 - nettokirjaus ei toiminut siististi; korjattu, joskin
    - päiväkirjaan summaa syöttäessä ja nuoli alas painettaessa
     vaatii taas kaksi painallusta, jotta rivi vaihtuu
15.1.2014
 - päiväkirjaan summaa syöttäessä ja nuoli alas tai ylös painettaessa
  vaati kaksi painallusta, jotta rivi vaihtui; korjattu
27.11.2013/4
 - Windows 7:ssä ja Windows 8:ssa yksipuoleisessa kirjauksessa
  ohjelma vaati kaksi enter-painallusta, jotta päästiin Summa-
  sarakkeesta eteenpäin; korjattu
20.11.2013
 - can't open clipboard -pulma (virhe 521) kutsurivi 1264
  rutiinista gridPaivakirja_KeyDown; korjattu
  Ei auttanut, joten muutos peruttu 27.11.2013/4
18.11.2013
 - Liitä verkkotiliote nettiselaimesta (rakenteilla)...-toiminnossa
  OP CSV:n liittämisessä korjattu Selite2:een tulemaan
    - viitteellisistä SEPA-maksuista vain viite
16.11.2013
 - Liitä verkkotiliote nettiselaimesta (rakenteilla)...-toiminnossa
  OP CSV:n liittämisessä korjattu Selite2:een tulemaan
    - viitteellisistä SEPA-maksuista viite
15.11.2013
 - Liitä verkkotiliote nettiselaimesta (rakenteilla)...-toiminnossa
  OP CSV:n liittämisessä korjattu Selite2:een tulemaan
    - myös viestin ensimmäinen kirjain
    - SEPA-MAKSUt ilman SEPA-tekstejä eli vain viestien sisällöin
11.11.2013
 - SQL-kysely-ikkunassa Vastauksen käsittely -vaihtoehdot menivät
  tulostaulukon päälle; korjattu
8.11.2013
 - SQL-kyselyä laatiessasi voit nyt säätää näkyvissä olevan kyselyn fonttikokoa.
  Samoin kyselyn tekstikentän kokoa on kasvatettu, jotta kyselystä näkyy enemmän kerralla.
4.11.2013/2
 - saldoseuranta-ikkuna ei päivittynyt nettokirjauksen yhteydessä; korjattu
4.11.2013
 - TITO-sisäänluvussa, jos kaikkien kirjausten tositelaji oli sama, vaikkapa "tito",
  päiväkirjan toisen tuotavan TITOn ensimmäiseksi tositenumeroksi tuli sama
  kuin edellisen tuodun TITOn viimeinen tositenumero; korjattu
24.10.2013/2
 - oppilaitosversio: oppilaitosteksti tulostui joskus kahdella erikokoisella
  fontilla päällekkäin; korjattu
24.10.2013
 - oppilaitosversion käännös: max 13 pvk/tilikausi, max 1000 tositetta/kk
23.10.2013
 - iskusanan löytymättömyystilanteessa on nyt selkeämmät pulmailmoitukset
  sen mukaan, johtuuko löytymättömyys iskusanan vai tilinumeron
  löytymättömyydestä
6.10.2013
 - Syntax error (missing operator) in expression. -pulma
  yhdistettäessä päiväkirjaa ensimmäisen tositteen eteen; korjattu
2.10.2013
 - Liitä konekielinen tiliote (TITO)...-valikkoon lisätty TITO-teksti
24.9.2013
20.9.2013
 - Liitä konekielinen tiliote -toiminnossa tuli sama tositenumero kahdelle
  peräkkäiselle tapahtumalle; korjattu
3.9.2013
 - Liitä konekielinen tiliote -toiminnossa tulee nyt tositenumero
  siten, että mahdollisen tositelajin sisällä tositenumero on juokseva,
  mikäli on valittu täplä kohtaan "joka tapahtuma omalle tositenumerolleen"
 - type mismatch -pulma liitettäessä konekielistä tiliotetta; korjattu
28.8.2013
 - Liitä viitesuoritukset (KTL) -toiminnossa tulee nyt tositenumero
  siten, että mahdollisen tositelajin sisällä tositenumero on juokseva
23.8.2013
 - Liitä viitesuoritukset (KTL) -toiminnossa tulee nyt "Suorituksia"-riville
  myös tositelaji, jotta tapahtumat ja yhteenveto tulostuvat samalle
  tiliöintitositteelle ym.
1.8.2013
 - lukitussa päiväkirjassa tilikarttaikkunan kaksoisnapsautuksesta ei enää tule
  tilinumeroa päiväkirjaikkunan debet- tai kredit-sarakkeeseen
22.7.2013
 - alv-yhteenlaskussa Muistioon: verokannat 24, 14 ja 10 otettu huomioon
 - nettokirjaus kaatoi ohjelman; korjattu
15.7.2013
 - ei tarvitse enää painaa kaksi kertaa nuoli alas, kun on väliinlisätty
  tyhjiä rivejä paiväkirjaan ja syötetty debet tai kredit
13.7.2013
 - ei tarvitse enää painaa kaksi kertaa nuoli alas, kun on väliinlisätty
  tyhjiä rivejä paiväkirjaan ja syötetty summa
9.7.2013
 - nettokirjauksen saldonpäivitys korjattu
26.4.2013
 - SQL-tilaston luontiin mentäessä pulma
  Object variable or with block variable not set; korjattu
  Control array element .. doesn't exist; korjattu
17.4.2013
 - tase ja tuloslaskelma: joissain tapauksissa tulostui alahierarkian viimeinen
  otsikko lukuineen, vaikka ko. alaotsikon oma luku olisi ollut nolla; korjattu
15.4.2013
 - Nordnet / tapahtumat ja laskelmat CSV tuonti päiväkirjamuotoon
  leikepöydälle
4.4.2013
28.3.2013
 - tilikartasta puuttuu tili -pulma kustannuspaikkaerittelyssä, win7 64bit; korjattu
12.3.2013
 - demo ja oppilaitosversio käännetty
8.3.2013/2
 - kirjausmakron käyttö otti pois päältä joka toisen rivin värityksen; korjattu
8.3.2013
 - oppilaitos- ja demoversiot käännetty
5.3.2013
 - html-tilikausitulosteessa: pääkirjan tositerivien tabuloituminen korjattu
4.3.2013
 - html-tilikausitulosteessa: pääkirjaan ei tulostunut tositenumero,
  päivämäärä ym., jos tositteesta oli pdf-kuva löydettävissä; korjattu
1.3.2013
 - jos Arvonlisäverokannat-ikkunassa on useaan kertaan sama verokanta,
  ohjelma poistaa tuplaesiintymät automaattisesti, kun valitset
  ALV- tai Tulosta-valikon
28.2.2013
 - can't define field more than once -pulma venäjänkielisessä Windowsissa
25.2.2013/2
 - liitä verkkotiliote / OP CSV: edellinen muutos peruttu: toimikin
  "Lataa pelkät tilitapahtumat tiedostona (xls)" -kohdan muotoilulla
25.2.2013
 - liitä verkkotiliote / OP CSV: selite ei siirtynyt päiväkirjaan; korjattu
28.1.2013/2
 - erityisesti Asteri Ostoreskontran käyttäjille Asteri Kirjanpidon demon
  hyödyntämiseksi alv-tilien lisäämistä varten massalisäystoiminnolla:
    - jos tilikausitietokannan tilirunkotiedostoa ei ole levyllä,
      - ei tarjota mahdollisuutta "luotettavasti tutkien"
      - ohitetaan uuden tilin tilirunkoonsopivuustarkistukset
28.1.2013
 - alv:n kirjaaminen summa-sarakkeessa käytettävillä alp- ja alv-etuliitteillä:
  jos näppäillylle riville ei ollut syötetty selitettä vaan selite tuli tilinnimestä,
  seuraavalle riville jäi selite tyhjäksi; korjattu tulemaan ylemmän rivin selite
25.1.2013
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että tulostimenkysymisasetusta
  ei edes näytetä, jolloin asiaankuulumattomia tulostimia ei edes näytetä
23.1.2013
 - alv:n kirjaaminen summa-sarakkeessa käytettävillä alp- ja alv-etuliitteillä
  aiheutti ohjelman kaatumisen; korjattu
22.1.2013
 - nopeutettu päiväkirjan kirjaamisen yhteydessä tapahtuvaa
  saldoseurantaikkunan päivittymistä
18.1.2013/2
 - pulma-ikkunassa on nyt Leikepöydälle-painike
18.1.2013
 - yritysluettelo-ikkunassa Muokkaa mallitilikarttoja ja -runkoja -painike
  tulee nyt kokonaan näkyviin myös Windows 7:ssä ja Windows 8:ssa
5.12.2012
 - tilipuitteistojen muokkausohjelmassa: jos alv-kantoja ei ollut määritelty
  ja yritettiin tallentaa tilikartta, tuli pulma No current record (virhe 3021)
  Kutsurivi 219 Rutiinista TallennaDOStilikartaksi2; korjattu siten, että
  huomauttaa puuttuvista alv-kannoista suomeksi ja antaa mahdollisuuden
  tallentaa tai olla tallentamatta
22.11.2012
 - verkkotiliotteen liittämistoiminnossa:
  OP CSV:ssä voi olla tab-merkkejä desimaalipisteen kohdalla, mutta summat tulevat
  nyt Asteriin silti oikein
16.11.2012
 - invalid use of null -pulma tulostettaessa kustannuspaikkojen tuloslaskelmia rinnakkain,
  jos tilikartassa oli tili, jolta puuttui tilinnimi; korjattu
 - varmuuskopioinnissa levykkeelle/a:-asemaan -vaihtoehto mainitaan nyt vanhentuneena tapana
 - luo yritys varmuuskopiostaan -painike poistettu ja vastaava valikkovalinta
  nimetty selkeästi vanhentuneeksi tavaksi
 - eurolaskuri ja muut euromuuntovalikot poistettu
15.11.2012
 - Sampo Pankki on nyt Danske Bank
13.11.2012
 - tilin lisäämisessä, jos alv-kantaa ei ole olemassa, ilmoitukseen lisätty teksti
  "Valitse ensin Ikkuna|Arvonlisäverokannat ja lisää verokanta sinne."
1.11.2012
 - korvaa vanhat alv-kannat (22 -> 24) -toiminnossa
    - oletuksena ehdottaa korvattavaksi
        22 -> 24
        12 -> 14
        8 -> 10
    - kun tehtävä on suoritettu, ohjelma ilmoittaa, että on valmis ja
     montako tilikausitietokantaa käsiteltiin ja montako ohitettiin
     sen vuoksi että niissä oli kirjattu vanhoihin kantoihin
    - lisätty virhepyydykset
31.10.2012
 - Korvaa vanhat alv-kannat uusilla (esim. 22 -> 24) -toiminto
  Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto-valikossa
  Tämä toiminto on tarkoitettu tilanteeseen, jossa tilikartassa on
  vanhoja käyttämättömiä verokantoja (esim. 22, 12 ja 8)
  esim. sellaisilla nelinumeroisilla tilinumeroilla, jotka haluat
  nyt käyttöön uusille verokannoille (esim. 24, 14 ja 10)
30.10.2012
 - lukitussa päiväkirjassa estetty menut
    - Muokkaa|Pyöristä kahteen desimaaliin
    - Muokkaa|Poimi tositekuvan tiedostonimi Selite2:een
    - ALV
    - Tulosta|Kuunvaihdeajo
20.10.2012
 - pilvikäytössä mm. kustannuspaikkatuloslaskelmassa permission denied
  ja couldnt find file -pulmien vuoksi tehty Yritysluettelo-ikkunaan
  Määritä|Käyttäjäkohtainen levyasema -toiminto, jolla voit valita,
  mikä levyasemakirjain on mäpätty käyttäjäkohtaiseksi "omaksi" levyasemaksi
16.10.2012
 - pilvikäytössä mm. kustannuspaikkatuloslaskelmassa permission denied
  ja couldnt find file -pulmat; korjattu?
12.10.2012
 - tilikohtainen tase ja tuloslaskelma tilinavaus-työvaiheesta:
    - Kun oli määrätty tuloslaskelma tulostumaan ensin ja tulostettiin pelkkä
     tilikohtainen tase, ensimmäisen sivun otsake jäi tulostumatta; korjattu
    - leikepöydälle ei mennyt otsikot; korjattu
11.10.2012/2
 - tilinlisäysikkunassa Poimi-painikkeen pikavalinta on nyt alt+I
  koska alt+O on varattu OK-painikkeelle
11.10.2012
 - tositerivin eteenlisäys ei onnistunut:
  korjattu siten, ettei taulukontunnistusrutiini ole herkkä isoille ja pienille kirjaimille
6.10.2012
 - saldoreskontrassa mahdollisuus säilyttää laskun ensimmäisen rivin selite
4.10.2012
 - tositerivien eteenlisäämisen pulmailmoitukseen lisätty
  paikkailmaisimia
3.10.2012
 - kieliversiossa: jos paperitulosteen kieli on valittu ja tilikartan ja tilirungon
  kielikäännös rastitettu, myös tilikartta ja pääkirja koko tilikaudelta tulostuvat
  valitulla paperitulostekielellä
1.10.2012
 - uudet alv-kannat 24, 14 ja 10 lisätty alv-tulosteisiin ym.
17.9.2012
 - kaksirivinen kirjausmakro: viimeiselle riville summan syöttäminen
  synnytti turhan uuden rivin; korjattu
10.9.2012
 - kausiveroilmoituksen ei-alv-toimintaa -ilmoitukseen ei tullut jakson alkamis- ja päättymis-
  kuukausia, jos kuukaudessa oli VM-koodatulla tilillä tapahtumia; korjattu
24.8.2012
 - pulma 3633 lopetettaessa ohjelmaa; korjattu ?
12.4.2012
 - nuolella alaspäin kelattaessa ylemmät rivit menivät heti piiloon;
  muutettu ennalleen siten, että taulukko kelautuu vain
  ylimmästä rivistä ylöspäin ja alimmasta rivistä alaspäin mentäessä
 - the action was cancelled by an associated object -pulma 524
  rutiinista dataPaivakirja_Validate; korjattu?
1.4.2012
 - file already open -pulma rutiinista HoidaNettokirjausDebet; korjattu
28.3.2012
 - Run-time error 3021 No current record -pulma ja ohjelma sammui poistettaessa koko
  alv-automaattitositetta Summa-sarakkeesta hiiren kakkospainikkeella valiten; korjattu
27.3.2012/3
 - invalid procedure call or argument -pulma rutiinista MDIform_Resize
  tai muusta Resize-rutiinista; korjattu
27.3.2012/2
 - no current record -pulma rutiinista HoidaNettokirjausKredit; korjattu
27.3.2012
 - nettokirjauksessa ohjelma kaatui; korjattu
    - uudistetaan vain näkyvä taulukko, ei taustatietokantaa
    - kaatumiskohdan tutkimiseksi syntyy c:\asterits\nettodeb.tmp
25.3.2012
 - nippulähettäminen Ilmoittimella Verohallintoon (esim. tilitoimisto):
  Nyt voit lähettää samalla kertaa useita ilmoituksia Ilmoittimella Verohallintoon.
   Tapa 1:
    - Jos tiedosto on jo olemassa, voit vastata, ettei tehdä vanhan päälle,
     jolloin ohjelma kysyy, tehdäänkö vanhan tiedoston jatkeeksi.
     Näin voit kerätä jatkeeksi kaikki tiedostot.
   Tapa 2:
    - Tee eri yritysten eri ajanjaksojen ilmoitukset c:\ilmoitin-kansioon.
     Kun kaikki ilmoitukset on tehty, valitse ALV|Niputa sähköiset ilmoitukset
     jolloin ilmoitukset yhdistyvät yhdeksi tiedostoksi esim. c:\ilmoitin\lahetys\nippu.nip,
     jonka voit lähettää Ilmoittimella Verohallintoon.
     Käytetyt osailmoitukset siirtyvät esim. c:\ilmoitin\osaset-kansioon.
22.3.2012
 - nuoli ylös tai nuoli alas -näppäimellä pitkää päiväkirjaa ylös-alas kelattaessa
  out of stack space -pulma ja ohjelma sammui; korjattu
18.3.2012
 - nuoli ylös -näppäintä pohjassa pitämällä päiväkirjaa ylöspäin kelattaessa päiväkirja-ikkuna
  rupesi näyttämään tyhjältä tai rivit sekavilta; korjattu
17.3.2012
 - tilikausituloste html-muodossa: tositteen kuva avautuu nyt erilliseen uuteen ikkunaan
 - Muokkaa|Poimi tositekuvan tiedostonimi Selite2:een = uusi toiminto (pikavalinta alt+M+2)
16.3.2012/2
 - tilikausituloste html-muodossa: tositteen kuvan tiedostonimeen saat nyt
  "tositelaji_tositenumero.pdf"
  kun rastitat kohdassa Työvaihe|Asetukset|Tilikauden
 - jos Työvaihe|Asetukset|Tilikauden -kohdassa on rasti, tulee tositteen kuvan
  näyttämisessä nyt tiedostonimen olla tyyliin "tositelaji_tositenumero.pdf"
  eli tositelaji ennen tositenumeroa
16.3.2012
 - vuoden päiväkirja paperille: jos päiväkirjan sarakkeiden järjestys oli esim. 2-3-1-4-5-6... ,
  tositenumero tulostui kahdesti; korjattu
 - Tulosta|Aseta kirjasintyyppi|Tositerivit -valinta tallentuu nyt yrityskohtaisesti (ennen oli yhteinen)
15.3.2012
 - Data type conversion error. tai muu pulma Rutiinista HoidaNettokirjausDebet, paikka = 0
  korjattu
12.3.2012
 - monirivinen kirjausmakro tulee nyt päiväkirjaan nopeasti yhtenä nippuna
  eikä hitaasti rivi kerrallaan kirjoittautuen, joten erilaisia pulmia
  nopeassa makrojen käytössä ei pitäisi tulla
4.3.2012
 - päiväkirjan kirjaamista saat nyt nopeutettua valitsemalla Tilikaudet-ikkunan
  Määritä saldonpäivitys -toiminnossa rastit pois kohdista
    - päiväkirjaa muokattaessa
    - tositeriviä korjattaessa
  HUOM! Tarvittaessa kannattaa ajaa Muokkaa|Päivitä tämän kuun saldot
 - päiväkirjaan tositetta eteen tai taakse lisättäessä ottaa nyt nopeatkin
  alt+m+l yms. painallukset
1.3.2012
 - päiväkirjaan tositetta väliinlisättäessä virhe 0 tai ohjelma sammui; korjattu
16.2.2012/3
 - tositteen kuvan näyttämisessä mahdollisuus ottaa nimeen tositenumeron lisäksi
  myös tositelaji, ks. Työvaihe|Asetukset|Tilikauden -toiminto
16.2.2012/2
 - maksulappu verotilille: nyt voit napsauttaa "vuosimenettelyssä oleva alv-velvollinen..",
  jolloin eräpäiväksi tulee seuraavan vuoden helmikuun viimeinen päivä
16.2.2012
 - tulostuksen virheilmoituksiin lisätty paikkailmaisimia
 - Yritysluettelo-ikkunassa uusi toiminto Tiedosto|Näytä oletuskirjoittimen fontit
15.2.2012/4
 - Permission denied -pulma Rutiinista dk_LuoApuTilikartta; korjattu
15.2.2012/3
15.2.2012/2
 - leikepöytätulostus toimi jossain koneessa vasta kun sama tuloste otettiin
  toistamiseen leikepöydälle; korjattu
15.2.2012
 - dk_LuoApuTilikartta -rutiiniin lisätty virheilmoituksen paikkailmoittimet
14.2.2012/2
14.2.2012
 - Xerox Workcenter -tulostimella osastonumerokyselyn jälkeen jätti kuunvaihdeajossa
  päiväkirjan loppuun tyhjän rivin ja tuli invalid use of null -pulmaa; korjattu?
13.2.2012
 - nettokirjauksessa mm. Couldn't update; currently locked by another session on this machine; korjattu
10.2.2012/3
 - nettokirjauksessa jä jumiin; korjattu, virhepyydyksiä tarkennettu
 - pääikkunan asento tallentuu seuraavaa kertaa varten
 - Object invalid or no longer set -pulma rutiinista dk_LaskeKaikkiSaldot / PaivitaTamanKuunSaldot / 1 ; korjattu
10.2.2012/2
 - pulma 3188 nettokirjauksessa; kokeillaan hetken odotusta
10.2.2012
 - nettokirjauksen virhepyydykset palautettu käyttöön
9.2.2012
 - Update or CancelUpdate without AddNew or Edit -pulma nettokirjauksessa; korjattu
1.2.2012
 - Object invalid or no longer set -pulma rutiinista dk_LaskeKaikkiSaldot;
  lisätty virhepyydykseen tarkennuksia
30.1.2012/3
 - kirjausmakrossa ei tullut tositteelle päivämääriä, ohjelma väitti, että
  tiliä ei ole olemassa ja tositetta poistaessa tuli run-time error; korjattu
30.1.2012/2
 - item not found in this collection ja subscript out of range; korjattu
30.1.2012
 - kirjausmakrossa ei tullut tositteelle päivämääriä, ohjelma väitti, että
  tiliä ei ole olemassa ja tositetta poistaessa tuli run-time error; korjattu?
29.1.2012/2
 - Kun Tase ensin -kohdassa ei ollut ruksia, tuloslaskelman ja taseen
  välinen sivunvaihto ei toiminut j ohjelma huomautti turhaan, että
  taseen vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää; korjattu
29.1.2012
 - object invalid or no longer set -pulma rutiinista PaivitaTamanKuunSaldot
  paikka = 24 ja rutiinista dk_LaskeKaikkiSaldot ; korjattu
28.1.2012
 - lisää eteen monta tositeriviä -toiminnossa eräässä koneessa kursori meni
  noin kolmannelle lisätylle riville; korjattu?
27.1.2012/3
 - lisää eteen monta tositeriviä -toiminnossa eräässä koneessa kursori meni
  noin kolmannelle lisätylle riville; korjattu?
27.1.2012/2
 - jos Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Tase ensin -kohdassa ei ollut ruksia
  ja otettiin Tulosta|Tilinpäätöstulosteet ja ruksattiin kohta "vain tase"
  tai "vain tuloslaskelma", tulostui kummatkin ruksista huolimatta; korjattu
27.1.2012
 - object invalid or no longer set -pulma rutiinista PaivitaTamanKuunSaldot
  paikka = 5 ; korjattu
26.1.2012
 - saldoreskontrassa mahdollinen kirjaimin kirjoitettu laskunnumero
  noteerataan nyt aina pienaakkosin, jotta erikokoisin
  kirjaimin syötetyt esim. henkilönnimet tunnistettaisiin samoiksi
25.1.2012
 - tositerivin syöttäminen oli kredit-sarakkeesta edettäessä hidasta, jos
  tilikartta oli erittäin pitkä; korjattu
22.1.2012
 - pulmien tutkimiseksi:
    - PaivitaTamanKuunSaldot ja PaivitaTamanKuunSaldotKaikissa -rutiinien
     virhepyydykset erilaistettu ja niihin paikkailmaisimia lisätty
    - HoidaNettoKirjausDebet-rutiiniin lisätty paikkailmaisimia
20.1.2012
 - Object invalid or no longer set -pulma rutiinista dk_LaskeKaikkiSaldot,
  kun oli samalla istunnolla luotu yritykselle useita uusia päiväkirjoja; korjattu
 - TrueGridStd -pulma kirjattaessa hyvin nopeasti; korjattu
18.1.2012
 - Object invalid or no longer set -pulma rutiinista dk_LaskeKaikkiSaldot; ei korjaantunut
14.1.2012
 - lisää eteen monta tositeriviä -toiminnossa eräässä koneessa kursori meni
  noin kolmannelle lisätylle riville; korjattu?
13.1.2012
 - muistiotositteeseen tuli kaikki ko. tositenumeroiset rivit eri tositelajeistakin; korjattu
 - päiväkirja paperille: jos päiväkirjan sarakkeiden järjestys oli esim. 2-3-1-4-5-6... ,
  tositenumero tulostui kahdesti; korjattu
8.1.2012
 - alv-nettokirjaukseen ei tullut viimeistä tyhjää riviä (Windows 7); korjattu?
16.12.2011
 - Object invalid or no longer set -pulma rutiinista PaivitaTamanKuunSaldot
  vaihdettaessa vanhempaan päiväkirjaan; korjattu
12.12.2011
 - päiväkirjastaetsimistoimintojen alaspudotuslistoissa oli ensimmäisessä kentät tuplana,
  toisessa ei kenttiä; korjattu
11.12.2011
 - KTL:n tuonnissa mahdollisuus käyttää pankkitilin sijasta välitiliä.
  Välitili on hyödyllinen esim. jos tuot sekä KTL:n että TITOn, jolloin voit TITOn tuonnissa käyttää
  viitemaksujen tilinä välitiliä, jotta vältyt päällekkäisyyksiltä.
 - päiväkirjastaetsimistoimintojen alaspudotuslistoissa on kentät nyt järjestyksessä
    - Summa
    - Selite1
    - Selite2
    - Laskunnumero
    - ja sitten muut
9.12.2011
 - päiväkirjan lukituksessa:
    - lukituksen avaaminen ei avannut heti päiväkirjataulukkoa; korjattu
    - muutamia uudehkoja toimintoja laitettu lukittuviksi
7.12.2011/3
 - verkkotiliotteen liittäminen Aktiasta ja Handelsbankenista muutettu
  nykyisen verkkotiliotteen mukaiseksi eli tapahtumarivin alussa
  päiväleima ja arkistointitunnus ja vasta sitten maksupäivä PPKK
7.12.2011/2
 - Object invalid or no longer set -pulma rutiinista PaivitaDebetGridi eriteltäessä
  kustannuspaikkoja (Windows 7); korjattu
7.12.2011
 - No Current Record -pulma rutiinista gridPaivakirja_KeyDown eriteltäessä
  kustannuspaikkoja (Windows 7); korjattu
 - alv-nettokirjaukseen ei tullut viimeistä tyhjää riviä (Windows 7); korjattu?
 - KTL:n tuonti otti kirjauspäivän, vaikka oli valittu maksupäivä; korjattu
 - konekielisen tiliotteen tuonnissa päivän ja kuukauden alkunollia ei enää tuoda
  eli ei tule 07.12.2011 vaan tulee 7.12.2011
25.11.2011
 - nettokirjausten tarkistus -toimintoa kehitetty
    - tarkistaa nyt tositetasoisesti alv-kannoittain:
     esim. jos monirivinen tosite on kirjattu ilman nettoautomatiikkaa
     ja jos sen alv on kirjattu könttänä -> ei enää mene virhelistalle
    - jos monirivisessä tositteessa on alkupuolella turha orpo verorivi
     -> menee nyt virhelistalle
24.11.2011
 - No current record. (virhe 3021) Kutsurivi 258 Moduulista Rutiinista OllaanPaivakirjanLopussa
  kirjausmakroa tuotaessa; korjattu
 - verotilin tilanne -ikkunassa lähdeverollisten rajaus ottaa
  nyt huomioon palkanmaksuaineistossa olevat aidot
  rajoitetusti verovelvollisten suorituslajit A1... jne.
18.11.2011
 - Object invalid or no longer set (virhe 3420) Kutsurivi 164
  Rutiinista PaivitaDebetGridi -pulma kustannuspaikkaerittelyssä
  tai saldonpäivityksessä; korjattu
14.11.2011/2
 - lukittua päiväkirjaa pääsee nyt kelaamaan
14.11.2011
 - konekielisen tiliotteen lukemisen jälkeen tuli ponnahdusikkunoita
  Tilikartassa ei ole tilejä: ????
  poistettu ko. huomautukset
10.11.2011
 - lisää taakse tositerivi -valinta toimii nyt myös silloin kun ollaan
  toiseksiviimeisen rivin taakse lisäämässä
9.11.2011
 - path/file access error eriteltäessä kustannuspaikkoja,
  riippuen koneen nopeudesta; korjattu
2.11.2011/2
 - can't sow non-modal form when modal form is displayed -pulma
  kun siirryttiin yritykseen sen jälkeen kun oli suljettu
  tilikarttaeditori; korjattu
2.11.2011/2
 - 1.11.2011-version tositerivin vaihtumista nopeutettu
2.11.2011
 - Vaihda tilin nimi -ikkunassa ja Lisää tili -ikkunassa on nyt Poimi-painike,
  josta saat poimittua alv-koodin
 - Vaiheittain perustamisen tilikartta-ikkunassa on nyt alv-koodi-valikko,
  josta saat poimittua alv-koodin
1.11.2011
 - saldonpäivitystä korjattu: jos oli poistettu loput tositteet ja korjattiin debet- tai kredit-
  tilinumeroa, vanhankin tilin saldo jäi kummittelemaan; korjattu
31.10.2011
 - alv-koodin oikeellisuus tarkistetaan nyt
   - tilikarttaeditorissa alv-koodi-sarakkeen syöttämisen ja tilikartan tallentamisen yhteydessä
   - tilikauden vaiheittainperustamisen tilikarttaikkunassa alv-koodin syöttämisessä
   - päiväkirjan kirjaustilan tilikarttaikkunoiden tilinlisäys- ja tilinnimenmuuttamistoiminnoissa
30.10.2011
 - tilipuitteistoeditorin tilikartta-ikkunan alv-koodi:
    - muunnetaan automaattisesti suuraakkosiksi eli isoiksi kirjaimiksi
    - ALV-koodi -valikosta saat poimittua alv-koodin
28.10.2011/2
 - tilipuitteistoeditori:
    - lisätty toiminto tilikartta-ikkunaan: Tiedosto|Tallenna
    - muutettu valikkoteksti tilikartta-ikkunaan: Tiedosto|Tallenna nimellä
    - muutettu tallennuksen tiedostonvalintaikkunan teksti: DOS-tilikartaksi -> mallitilikartaksi
28.10.2011
 - tilipuitteistoeditori:
  Nyt voit muokkailla tilikarttoja ja tilinpäätösrunkoja ilman että Sinun
  tarvitsee perustaa tilikautta, jonka sisällä tilikartta olisi:
  Yritysluettelo-ikkunassa on "Muokkaa mallitilikarttoja ja -runkoja"-painike
25.10.2011
 - run-time error Not a valid bookmark tai
  run-time error Record is deleted tms.
  satunnaisesti päiväkirjaikkunassa; korjattu
24.10.2011
 - alv-kantojen taulukon alustuksessa nyt alv-prosentit 23, 13 ja 9
 - alv-nipussa pulma chkKaynnistaIlmoitin not found; korjattu
21.10.2011
 - saldonpäivitys korjattu tilanteessa, jossa tositeriviä korjataan
  tyhjentämällä debet-tilin numero ja kredit-tilin numero delete-näppäimin
20.10.2011
 - tilinpäätösrungon tuomismahdollisuus leikepöydältä perustamisvaiheessa:
    - uutta tilikautta vaiheittain perustettaessa jos painat tilinpäätösrungon
     tiedostonvalintaikkunassa Peruuta, tulee pohjaksi tyhjä tilinpäätösrunko,
     johon voit syöttää tai liittää leikepöydältä haluamasi rungon
    - tilinpäätösrungon muokkauksessa leikepöydältä liittämisessä
     run-time error no current record, jos tilirunko oli tyhjä; korjattu
 - uusi toiminto: Muokkaa|Tyhjennä tilinpäätösrunko
19.10.2011
 - Konekielinen valvontailmoitus 2009 saakka -toiminto poistettu, koska ko. ilmoitusta
  ei voi enää sähköisenä lähettää
 - Alv-laskelma 2009 saakka siirretty valikossa alimmaksi pois tieltä ja nimeen lisätty "Vanha"
18.10.2011
 - konekielisessa kausiveroilmoituksessa voit nyt rastittaa, että
  Ilmoitin käynnistetään nettiselaimeen ja että ilmoitustiedoston
  nimi kopioidaan leikepöydälle, josta se on näppärää liittää Ilmoittimeen
11.10.2011
 - Muistiotosite ei auennut jossain koneessa näkyviin; korjattu
6.10.2011
 - saldonpäivitys korjattu tilanteessa, jossa tositeriviä korjataan
  vaihtamalla debet-tilin numero ja kredit-tilin numero päittäin
5.10.2011
 - Tiedosto|Yhdistä DOS-päiväkirja -toiminnossa on nyt mahdollisuus antaa tositelaji
27.9.2011/2
 - tositelajin perusteella löytyvä tositenumero saattoi tulla vääränä,
  kun oltiin monirivisen tositteen jälkeisellä rivillä ja syötettiin
  eri tositelaji; korjattu
27.9.2011
 - Tiedosto | Kustannuspaikkaerittely | Tulosta taseet ja tuloslaskelmat
  kysyy nyt käytettävän tulostimen, jos kysyminen päällä
26.9.2011
 - uusi toiminto: Yritysluettelo-ikkunassa Tiedosto|Uudelleenrakenna tietokanta
  jolla voit korjata rakenteeltaan vioittuneen tietokannan
18.9.2011
 - kun moniriviseen yksipuoleisista kirjauksista koostuvaan tositteeseen
  lisättiin tositelajit, tositenumero kasvoi joka rivillä; korjattu
17.9.2011/2
 - lisää taakse pikavalinta on nyt myös ALT M A, eikä ALT M T
17.9.2011
 - uudet toiminnot: Muokkaa|Lisää taakse tositerivi ja monta tositeriviä
 - pikanäppäin Shift+Ins lisää taakse tyhjän tositerivin päiväkirja-ikkunassa
 - pikanäppäin Ctrl+Ins lisää eteen tyhjän tositerivin päiväkirja-ikkunassa
16.9.2011/2
 - alv-toimet niputettuna sisältää nyt mahdollisuuden valita, onko tässä päiväkirjassa
  yksi kuukausi, vuosineljännes vai vuosi, jolloin kausiveroilmoitukseen menee
  tieto ko. jaksosta
16.9.2011
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan:
  jos taseessa kaikkien jonkin alaotsikon tilien saldot olivat menneet nollaan
  (esim. yrityksen lopetustilanne), ko. väliotsikko jäi tulostumatta, vaikka
  alatileiltä oli toivottu loppusaldo tai muunlainen erittely; korjattu
15.9.2011
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan tab-eroteltuna:
  ei tulostanut näkyviin nollasaldoisia tilejä, vaikka niistä oli pyydetty
  loppusaldo; korjattu
14.9.2011
 - korjattu joitakin puuttuneita kohtia, mm. tase-erittelyssä, noudattamaan
  Yritysluettelo-ikkunassa olevaa toimintoa Määritä|Leikepöydän desimaalierotin
5.9.2011
 - invalid procedure call or argument -pulma ja ohjelma sammui
  viitesuoritusten tai verkkotiliotteen tuonnissa, jos asiakkaan viite
  oli lyhempi kuin montako viimeistä merkkiä oli valittu tuotavaksi;
  pulma korjattu ja virhepyydykset lisätty
24.8.2011
 - kausiveroilmoitus paperille, levylle tai ruudulle: jos on ruksattu
  alv-alarajahuojennuksen rivit tulostumaan, ne tulostuvat ennen
  maksettavaa veroa (kohtaa 308) eli laskennan kannalta loogiseen kohtaan
 - kausiveroilmoitus paperille: rakennuspalvelun ostot (kohta 320) jäi
  tulosteessa alarajahuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon (kohta 315) alle; korjattu
22.8.2011
 - rutiinissa gridPaivakirja_KeyUp leikepöytäpulma; korjattu
18.8.2011
 - jos päiväkirjan kirjausikkunasta tai debettili- tai kredittili-ikkunasta
  häviää hetkellisesti näkyvistä taulukon rivit, saat ne takaisin uudella toiminnolla
  Ikkuna|Palauta taulukko näkyviin
15.6.2011
 - Usean tilin lisääminen (max 7 tiliä kerrallaan) työvaihe / tilikartan muokkaus / Muokkaa / Lisää useampi tili
 - ym. toiminnolla saadaan lisättyä rak.palvelun ALV:n vaatimat 4 tiliä tilikarttaan
10.6.2011
 - OP verkkotiliotteen tuonnissa ottaa selitteksi tapahtumarivin, jos 2. rivin selite alkaa kpl tai viesti:
 - Valittaessa tiedosto / liitä verkkotiliote nettiselaimesta saattoi tulla herja
   Runtime error 62, input past end of file
31.5.2011
 - yhteisöhankintojen ja rakentamispalvelun verokirjauksen paperitulosteen teksteihin
  lisätty teksti "ja rakentamispavelun"
30.5.2011
 - päiväkirjojen yhdistämiset leikepöydältä ja tiedostoista
  poistavat nyt turhat välilyönnit tositelaji-, debet- ja kredit-kentistä
24.5.2011
 - Tiedosto / Liitä verkkotiliote nettiselaimesta liittää nyt myös
  Op:n verkkotiliotteen
    1. Valitse Op:n verkkopankissa Verkkotiliote / ... / Lataa pelkät tilitapahtumat tiedostona
     ja kopioi CSV tiliote leikepöydälle
    2. Kirjanpidon päiväkirjan kirjaustilassa valitse
         Tiedosto / Liitä verkkotiliote nettiselaimesta
    3. Tee tarvittavat määritykset
    4. Napsauta Liitä OP CSV
23.5.2011 / 2
 - Tiedosto / Liitä verkkotiliote nettiselaimesta liittää nyt myös
  Op:n verkkotiliotteen
    1. Valitse Op:n verkkopankissa Verkkotiliote / Avaa tiliote omaan ikkunaansa
     ja kopioi selväkielinen tiliote leikepöydälle
    2. Kirjanpidon päiväkirjan kirjaustilassa valitse
         Tiedosto / Liitä verkkotiliote nettiselaimesta
    3. Tee tarvittavat määritykset
    4. Napsauta Liitä OP
23.5.2011
 - alv-automaattikirjauksiin saattoi joskus tulla selitteeksi
  "rak.palv.suoritettava vero" tai "rak.palv.vähennettävä vero"
  vaikka ko. riville olisi kuulunut tulla
  "yhteisöhank.suoritettava vero" tai "yhteisöhank.vähennettävä vero"
  korjattu
16.5.2011
 - varmuuskopioinnissa pulma 70: permission denied viiteal.oma; korjattu
4.5.2011
 - oppilaitosversio ja demoversio käännetty
29.4.2011
 - ohjelma etsii nyt tositelajikohtaisen tositenumeron myös silloin,
  kun ollaan korjaamassa vanhaa aineistoa, esim. liitettyä
  konekielistä tiliotetta
  Vinkki: Jos on monirivinen tosite, aloita tositelajin syöttäminen alimmasta
      tositteesta ylöspäin: ohjelma ei tunnista rivejä samaksi tositteeksi
13.4.2011
 - konekielisen tiliotteen (TITO) sisäänluvussa korjattu plusmerkkinen
  oton korjaus tulemaan pankkitilille debetiin
11.4.2011
 - päiväkirjaan tositetta väliinlisättäessä syntyy nyt tiedosto
  ~etlishi.tmp, jonka avulla voi tutkia hitautta esim. verkkokäytössä
5.4.2011
 - alv-laskelma paperille: Y-tunnus ja tulostuspäivä tulostuvat nyt
  sopivalle kohdalle riippuen, onko yhden päiväkirjan vai useamman
  päiväkirjan tuloste
 - kausiveron alv-laskelman laskentaa korjattu
31.3.2011
 - alv-laskelma paperille: Y-tunnusta ja tulostuspäivää siirretty ylemmäs,
  jotteivät jää päiväkirjannimien alle silloin kun mukana on esim.
  kaikki vuoden päiväkirjat
30.3.2011
 - hyppäsi joskus yhden tositenumeron yli tehtäessä alv-brutto-oikaisuja
  tai yhteisökaupan ja rakentamispalvelun alv-kirjauksia, erityisesti
  alv-tulostenipun yhteydessä; korjattu
24.3.2011
 - Poista tositerivi- ja Poista koko tosite-toiminnoissa tilikartan saldoihin
  tuli heitto, jos ko. toiminnot otettiin tilanteessa, jossa oltiin juuri korjattu
  tositerivin debet- tai kredit-tilinumeroa ja oltiin korjaamassa
  tositerivin summaa muttei poistuttu muokkaustilanteesta; korjattu
22.3.2011
 - Poista tositerivi- ja Poista koko tosite-toiminnoissa tilikartan saldoihin
  tuli heitto, jos ko. toiminnot otettiin tilanteessa, jossa oltiin korjaamassa
  tositerivin summaa muttei poistuttu muokkaustilanteesta; korjattu
11.3.2011
 - tilinavaus edellisestä tilikaudesta: nyt ei tule herjaa
  "Edellisessä tilikaudessa on tili xxxx, jota ei ole tilikartassa"
  jos siirtyvä saldo olisi nolla
11.2.2011
 - uusi toiminto Tiedosto | Liitä verkkotiliote nettiselaimesta (rakenteilla)
10.2.2011
 - uusi toiminto Tiedosto | Liitä viitesuoritukset (KTL)
  jolla saat päiväkirjan jatkeeksi tuotua ktl-tiedoston suoritukset
8.2.2011 / 2
 - ALV:n alarajahuojennuksen saat nyt kausiveroilmoitukselle seuraavasti
    - valitse ALV | ALV-alarajahuojennus, ja syötä itse laskemasi tiedot:
     alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto ja vero sekä huojennuksen määrä
    - Kun teet kausiveroilmoitusta paperille, ruudulle tai sähköiseksi ilmoitustiedostoksi,
     rastita, että haluat huojennuksen tulostuvan juuri tällä kertaa mukaan
8.2.2011
 - alv-toimet niputettuna jätti Vista Home Basic:issa alv-laskelmakirjausten
  edeltä yhden tositenumeron tyhjäksi 7.2.2011/3-versiossa; korjattu
7.2.2011 / 3
 - alv-toimet niputettuna jätti Vista Home Basic:issa alv-laskelmakirjausten
  ensimmäiseksi riviksi tyhjän rivin, jossa oli vain tositenumero ja päiväys; korjattu
7.2.2011 / 2
 - alv-toimet niputettuna jätti Vista Home Basic:issa alv-laskelmakirjausten
  ensimmäiseksi riviksi tyhjän rivin, jossa oli vain tositenumero ja päiväys; ei korjautunut
7.2.2011
 - tulostimenvalintaikkunan vinkkitekstejä selvennetty
6.2.2011
 - katsele tilipuitteistoja -painike on nyt myös suoraan yritysluetteloikkunassa
4.2.2011
 - jos konekielisessä kausiveroilmoituksessa kaikki luukut ovat nollia,
  ohjelma tekee nyt konekielisen "ei-alv-toimintaa"-ilmoituksen
  eli ilmoittaa kohdat 054, 055, 056 ja 057
1.2.2011
 - palkkalaskelman viivat tulostuivat katkoviivoina, kun käytössä Windows 7 ja pdfCreator; korjattu
 - mahdollisten valkoisten palkkien tulostuminen tekstin ympärille estetty
18.1.2011
 - ruututulosteissa oikeanpuoleisin sarake ei näkynyt kokonaan Windows 7:ssä; korjattu
 - ruututulosteiden sarakkeiden leveydet muuttuvat nyt automaattisesti sen mukaan
  kuin muutat koko ikkunan leveyttä
14.1.2011
 - maksulappu verotilille noudattaa nyt normaalitekstin kirjasintyyppimääritystä
 - alv-nippu-tuloste kysyy nyt vain yhteen kertaan tulostimen
 - alv-nippu-tuloste-ikkunassa voit nyt syöttää kunkin tulosteen kappalemäärän
13.1.2011
 - kirjoittimen valinnassa nyt myös Ominaisuudet-painike, jonka käyttäminen
  tosin vaihtaa oletuskirjoittimen
12.1.2011/2
 - kausiveroilmoituksen alv:n tiedoissa:
  ilmoitusjakso, kohdekausi ja vuosi
  tulostuvat nyt yhdelle riville, joten arkille mahtuu enemmän verokantoja tms.
12.1.2011
 - kuunvaihdeajo tulostui aina oletuskirjoittimelle; korjattu
10.1.2011
 - tilinpäätöstulosteet tulostuivat aina oletustulostimelle; korjattu
7.1.2011 / 2
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen 042 Yhteyshenkilön puhelinnumero
    - ei tulostunut; korjattu
    - tiedolle on nyt oma määrityskenttä kohdassa Työvaihe|Yrityksen perustiedot
 - kausiveroilmoitus paperille: fontti pienennetty 12 -> 10, jotta mahtuu useammin yhdelle sivulle
7.1.2011
 - jos tulostimenkysyminen ei ole päällä, ohjelma tulostaa aina Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma ehdottaa tulostettavaksi Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma kysyy myös tulosteiden lukumäärän,
  jonka asetus säilyy seuraavaan tulostimenkysymiseen
15.12.2010
 - arvonlisäverolaskelma
    - maksutiedot menivät joskus alimman viivan alle; sivunvaihto korjattu
    - tulostetta hieman tiivistetty, että eri alv-kantoja mahtuisi yhdelle sivulle
14.12.2010
 - mallitilikartan lukemisessa ei jätä enää tilinnimen loppuun turhia tyhjiä merkkejä
8.12.2010
 - ei kysy enää alv-viitenumeroa vaan käyttää vuoden 2010 tai jos sitä ei ole niin
  uudempaa viitenumeroa seuraaville vuosille
 - alv-kausiveroilmoitus paperille/ruudulle: suluissa vanhat verokannat, suluitta 23, 13 ja 9
1.12.2010
 - alv-toimet niputettuna -toiminnon lopuksi kursori jäi joskus tiimalasiksi; korjattu
29.11.2010
 - joissakin paperitulosteissa tekstit alkoivat heti vasemmasta reunasta; korjattu
 - kirjoitinta kysyttäessä ei joskus löytänyt oletustulostinta vaan tarjolle tuli
  aakkosissa ensimmäinen tulostin; korjattu
26.11.2010
 - oletuskirjoitin ei enää muutu, kun tulostin kysytään joka tulosteen yhteydessä
24.11.2010
 - kohdevuodesta 2011 alkaen ei alv-kausiveroilmoituksessa ole enää
  kohtaa 310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto
  eli alv-koodia VM vastaavat asiat eivät tuolloin enää näy kausiveroilmoituksella
19.11.2010
 - ALV|ALV-toimet niputettuna -toiminnossa
  voit rastittaa, mitkä ALV-toimet haluat tehtävän ja tulostetaanko ko. raportit
  paperille, ruudulle tms.
17.11.2010
 - alv-kausiveroilmoituksessa: kohta 308 ei ottanut huomioon kohtaa 318; korjattu
 - uusi toiminto: ALV|ALV-toimet niputettuna
  jolla ohjelma tekee automaattisesti peräkkäin bruttokirjattujen verokirjauksen,
  yhteisöhankintojen ja rakentamispalvelun verokirjauksen, alv-laskelmakirjauksen
  ja kausiveroilmoituksen paperille/ruudulle/levylle ja sähköiseksi ilmoitustiedostoksi
15.11.2010
 - rakentamispalvelun käännetty alv-velvollisuus 1.4.2011 alkaen
   - käsittelee myös uudet alv-koodit:
     RHV23 Rak.palv.osto, josta suoritetaan ja vähennetään ALV
     RHV13
     RHV9
     RHS23 Rak.palv.osto, josta suoritetaan ALV
     RHS13
     RHS9
     RHM  Rak.palv.osto, manuaalikirjaus. Kirjanpitäjä kirjaa ALV:n käsin.
     RHE  Rak.palv.osto, josta ei suoriteta ALV
     RS   Rak.palv.ostoista suoritettava ALV
     RV   Rak.palv.ostoista vähennettävä ALV
     RM   Rak.palv.myynti, joka verotetaan ostajan maassa
    yhteisöhankintojen alv-kirjauksessa, alv-laskelma ja kausiveroilmoitus -toiminnossa
    ja alv-tarkistuslaskelmassa
   - Valikkoteksti "Kirjaa yhteisöhankintojen ALV" on nyt "Kirjaa yhteisöhankintojen ja rakentamispalveun ALV"
 - jos kohdevuosi 2011 tai suurempi ja jos yrityksen perustiedoissa puhelinnumero syötetty,
  tämä tulostuu 042-kohtaan kausiveroilmoitukseen
 - alv-konekielisessä kausiveroilmoituksessa tulee nyt kohdat 301, 302 ja 303 aina oikein,
  vaikka arvonlisäverokantojen taulukossa olisi verokannat epäjärjestyksessä tai vaikka
  välistä puuttuisi jokin verokanta
16.9.2010
 - subscript out of range -pulma tulostettaessa tase ja tuloslaskelma tileittäin, jos
  tilirungossa oli useita pätkiä tai hajatilejä samassa rivissä,
  esim. 1000-1099,2000-2099,3000-3099; korjattu
3.9.2010
 - 2.9.2010-versiossa ei tilikartta-ikkunassa aina kelautunut näkyviin
  vastasyötetty tili; korjattu
2.9.2010
 - nyt myös 1700-3010 -tyylisessä alv-nettokirjauksessa kursori menee
  seuraavan rivin päivämäärä-sarakkeeseen tai
  ei-tasan-menneessä tositteessa johonkin seuraavista sarakkeista
 - esim. summa-sarakkeessa nuoli alas -näppäin siirsi 1.9.2010-versiossa
  päivämäärä-sarakkeeseen: korjattu menemään alapuoliseen soluun
 - 1700-3010 -tyylinen alv-nettokirjaus toimii nyt myös keskellä
  tositetta vaikka yläpuolisella rivillä olisi tilinumero
1.9.2010
 - alv-nettokirjauksessa kursori meni seuraavan rivin tositenumero-sarakkeeseen.
  Muutettu siten, että kursori menee seuraavan rivin päivämäärä-sarakkeeseen tai
  ei-tasan-menneessä tositteessa johonkin seuraavista sarakkeista
30.8.2010
 - jos kieliversion sanastopaketti puuttuu, ohjelma neuvoo asentamaan ensiasennuksen
26.8.2010/2
 - data type conversion error -pulma alv-prosenttien ikkunassa
  tyhjän prosentti-sarakkeen tilanteessa; korjattu
21.8.2010
 - tilinpäätösrungon muokkauksessa tilikartan ja tilirungon ristiintarkistuksessa
    - ottaa nyt myös huomioon sellaisen muutoksen, jonka rivillä on muokkaus kesken
    - tarkistustuloste paperille tulostuu nyt tuoreimman, taulukkoon muokatun
     mukaisen tilinpäätösrungon perusteella
20.8.2010
 - alv-kantojen ikkunan Muokkaa|Poista-toiminnon jälkeen kursori menee nyt
  poistetun rivin jälkeiselle riville
 - alv-laskelma paperille, ruudulle, levylle ja yhteenvetolaskelma kuukausista
  tulostavat nyt kohdat 301, 302 ja 303 aina oikein, vaikka arvonlisäverokantojen
  taulukossa olisi verokannat epäjärjestyksessä tai vaikka välistä puuttuisi
  jokin verokanta
 - alv-tarkistuslaskelmassa 23% verokannassa lukee nyt "yleinen" eikä enää "alempi"
 - kausiveroilmoitus neljännevuodelta tai vuodelta ei enää tulosta tositenumeroa,
  koska se viittaisi vain johonkin kuukausista
 - poista koko tosite -toiminnossa on nyt varmistuskysymys esim.:
  "Olet poistamassa tositteen 123 (tositelaji = OL) kaikkia kirjauksia, joita on 8 kpl. Poistetaanko?"
18.8.2010
 - Uusien ALV tilien lisäysautomaatin vaihtoehdossa "vanhat 4-numeroiset tilinumerot saavat uuden ALV koodit
  ja vanhat 4-numeroiset ALV-tilit muutetaan 5 numeroisiksi" säilyy nyt tilinavaussaldot ja kuukausien saldot
  alkuperäisennumeroisella tilillä
12.8.2010
 - Uusien ALV tilien lisäysautomaatissa on valittavissa, että vanhat 4-numeroiset tilinumerot saavat uuden ALV koodit
  ja vanhat 4-nuemroiset ALV-tilit muutetaan 5 numeroisiksi
11.8.2010
 - Uusien ALV tilien lisäysautomaatissa on valittavissa, että uudet tilinumerot muodostetaan
  5 numeroisiksi lisäämällä vanhan ALV tilinumeroon 1 (tai numero 2-9).
9.8.2010
 - Nyt ei herjaa "overflow" valinnassa siirry tositteeseen jos 6-numeroinen tositenumero
28.5.2010
 - alv-saajan IBAN ja BIC syötettävissä yrityksen perustietoihin
  ja tulostuu alv-laskelmiin ja verotilin maksulappuun
26.5.2010
 - demo- ja oppilaitosversio käännetty
24.3.2010
 - kausiveroilmoituksessa: jos maksettava alv on negatiivinen, voit itse
  määritellä tulostuvan vinkkitekstin valitsemalla
  ALV | Määritä ALV-laskelman kieli
17.3.2010
 - alv-laskelmakirjausten tositenumeroksi tuli yksi numero liian suuri,
  jos tehtiin ensin bruttokirjattujen verokirjaus ja heti sen perään
  kausiveroilmoitus; korjattu
 - Kausiveroilmoitus antoi pulman Data type mismatch in criteria expression,
  jos Windowsin päivämäärämuoto oli muu kuin suomalainen (17.3.2010) eli
  esim. englanti-us (3/17/2010)
  Muutettu siten, että pulmailmoitusta ei tule.
  Jos kirjanpidossa päivämäärät on silti syötetty suomalaisessa muodossa,
  ohjelma ei tunnista niitä englanti-us päivämääriksi vaan kysyy
  käyttäjältä kohdekauden ja kohdevuoden.
  Veron maksupäivä (esim. 12.4.2010) taas tulostuu
  englanti-us muodossa (esim. 4/12/2010).
15.3.2010
 - alv-tilien lisääminen ja poistaminen
    - toimivat nyt myös, vaikka olisi kaksi eripituista
     samalla tavalla päättyvää alv-kantaa, esim. 16 ja 6
    - lisääminen toimii nyt myös silloin, kun tilinpäätösrungon tilivälit
     on koodattu Pienin tili -sarakeeseen tyyliin 3000,3005-3099 ...
    - lisääminen antaa suomenkielisen pulmailmoituksen ja korjaamisohjeen,
     jos tilinpäätösrungossa Pienin tili ja Suurin tili ovat samat
     (esim. 3000 ja 3000) siinä tilivälissä, johon yritetään lisätä
12.3.2010 / 3
12.3.2010 / 2
12.3.2010
 - 1.7.2010 voimaan tulevien verokantojen 23, 13 ja 9 tilien luominen
  tilikaudet -ikkunassa olevalla toiminnolla Tiedosto | Lisää uudet ALV-tilit
 - tarpeeettomiksi käyneiden tilien ja verokantojen poistaminen
  tilikaudet -ikkunassa olevalla toiminnolla Tiedosto | Poista ALV-tilejä
 - molemmissa menee varmuuskopio ennen muokkausta automaattisesti kansioon
  c:\asterivarmuus\c__winkp__firma_20100312123456
  missä numerosarja on päivämäärä ja kellonaika muodossa VVVVKKPPTTMMSS
 - tilikauden perustaminen yhtiömuotojen malleista:
    - yrityksen nimellekin tulee oletusarvo
    - oletuksena ei enää ole laaja tase vaan lyhyen kaavan mukainen tase
9.3.2010
8.3.2010
 - kausiveroilmoituksen eräpäivä määräytyy nyt päiväkirjan viimeisen tositerivin
  päivämäärän mukaan eikä enää keskellä päiväkirjaa mahdollisesti olevan
  poikkeuksellisen myöhäisen päivämäärän mukaan
5.3.2010
 - ALV | ALV-laskelmakirjaus 2010 alkaen -toiminnossa tulostui päiväkirjan nimeksi
  kaikkien edelliseen usean kuukauden kausiveroilmoitukseen valittujen päiväkirjojen
  nimet. Korjattu tulostumaan vain käsiteltävänä olevan päiväkirjan nimi.
4.3.2010
 - alv nousee 1 %-yksiköllä 1.7.2010:
    - alv-laskelmaan ja konekieliseen kausiveroilmoitukseen tulostuu
     nyt uusien ja vanhojen verokantojen myynnin verojen summa
     esim. 301 = 23% + 22%
        302 = 13% + 12% + 17%
        303 = 9% + 8%
    - toimi seuraavasti:
      - valitse Ikkuna|Arvonlisäverokannat ja muokkaa olemaan seuraavasti
          22   22
          17   17
          12   12
          8    8
          23   23
          13   13
          9    9
      - lisää tilikarttaan tilit
        - uusien verokantojen myynnille esim. AMB23 ja/tai AMN23-koodeilla ja 13 ja 9 vastaavasti
        - uusien verokantojen myynnin alv-tili esim. MA23-koodeilla ja 13 ja 9 vastaavasti
        - uusien verokantojen ostoille esim. AOB23 ja/tai AON23-koodeilla ja 13 ja 9 vastaavasti
        - uusien verokantojen ostojen alv-tili esim. OA23-koodeilla ja 13 ja 9 vastaavasti
26.2.2010
 - SQL kyselyn tallentaminen CSV-tiedostoksi antoi herjan
  "Object required" -> korjattu
22.2.2010
 - alv-ilmoituksen kohtaan 306 Vero EU-palveluostoista
  tuli jossain tapauksessa tavaraostojen summa; korjattu
16.2.2010
 - konekieliseen kausiveroilmoitukseen tulee nyt myös alle euron suuruiset rahasummat ilman etunollia
8.2.2010
 - kun käytettiin kirjausmakroa, jossa oli valmiina summa, jota sitten muutettiin,
  tilikartan saldot eivät päivittyneet; korjattu
 - run-time error 13 type mismatch, jos syötettiin päiväkirjan johonkin kenttään esim. 4.28%; korjattu
5.2.2010
 - verotilin tilanne -ikkuna testikäytössä
4.2.2010
 - verotilin tilanne -ikkunassa:
    - lähdevero (suorituslajit 14 ja 22) on nyt mukana
    - jos usealla palkanmaksukerralla on maksupäivä samassa kuussa,
     ennakonpidätys ja toisaalta sotu tulevat nyt yhteenlaskuna myös
     ilmoitusjakson ollessa kuukausi
    - ennakonpidätyksessä ja lähdeverossa otetaan huomioon nyt matalapalkkatuen määrä
    - sotu-maksussa otetaan huomioon nyt sotu-maksusta tehdyt vähennykset
 - maksulappu verotilille:
    - lähdeverolle on oma paikkansa
    - ikkunassa luvut ovat nyt oikealle tasattuina
    - ikkunassa käyttövinkit
29.1.2010
 - päiväkirjan eteenlisäystoiminnossa:
    - lisätylle tyhjälle riville tulee nyt
     yläpuolisen rivin tositenumero, päivämäärä ja tositelaji
    - päiväkirja kelautuu siten, että koko yläpuolinen tosite näkyy
    - Lisää eteen monta tositeriviä -toiminto
 - kun syötät päiväkirjassa debet- tai kredit-sarakkeeseen s1700 eli
  s ja tilinumero, ohjelma kirjoittaa selitteeksi ko. tilin nimen ja
  debet/kredit-sarakkeeseen paljaan tilinumeron
28.1.2010
 - Tulosta|Maksulappu verotilille -toiminto
 - Verotilin tilanne -ikkunassa Tulosta maksulappu -painike
 - Verotilin tilanne -ikkunassa yhteissaldojen laskennassa nyt mukana myös sentit
25.1.2010
 - item not found in this collection -pulma verotilin tilanne -ikkunassa,
  jos yrityksen palkanmaksukansiossa oli hyvin vanhoja eli ennen
  vuotta 2003 olevalla versiolla tehtyjä aineistoja; korjattu
 - leikepöydällekopiointitoiminnoissa: jos Memo-tyyppisessä kentässä Entereitä,
  muunnetaan ne välilyönneiksi etteivät sotke esim. Excelin rivitystä
11.1.2010
 - verotilin tilanne -ikkunassa työnantajamaksujen neljännesvuosi-ilmoittamisessa
  tuli ensimmäinen kuukausi tuplasummin; korjattu
 - myynti ulkomaille (MU) on nyt siirretty tulemaan 0-veronkannan (NO) mukaan
  eikä tule enää verottoman myynnin (VM) mukaan
17.12.2009
 - koe-valikko poistettu Yritysluettelo-ikkunasta
30.11.2009
 - no current record lisättäessä tilirunkoon ensimmäisen rivin eteen; korjattu
 - 26.11.2009-versiossa tulostui nollasaldoisia rivejä taseeseen ja tuloslaskelmaan; korjattu
26.11.2009
 - jossain tapauksessa tuli subscript out of range
  tulostettaessa tase ja tuloslaskelma; korjattu
20.11.2009
 - subscript out of range alv-laskelmassa, jos ei verollisia kirjauksia; korjattu
17.11.2009
 - kuunvaihdeajo ja kausiveroilmotus
    - automaattinen yhteisökirjaus käsittelee nyt myös palveluostot EU-maista
    - kuunvaihdeajo tulostaa nyt alv-laskelmaan joko vuoden 2009 valvontailmoituksen
     luvut tai vuoden 2010 kausiveroilmoituksen luvut, sen mukaan, mitä vuotta
     on päiväkirjan viimeisen rivin päivämäärä
16.11.2009
 - testikäytössä-sanat poistettu alv-toiminnoista
13.11.2009
 - alv-laskelmakirjaus 2010 sai liian ison tositenumeron; korjattu
9.11.2009
 - päiväkirja-ikkunan sarakkeiden leveydet säilyvät nyt
  tilikausikohtaisesti
4.11.2009 / 1
 - invalid procedure call or argument -pulma tulostettaessa
  tilin tapahtumat jaksolta; tutkitaan
3.11.2009 / 2
 - lisää tilit tietokannasta tarjoaa nyt 12-prosenttiset tilit ja
  kausiverotilit
3.11.2009
 - type mismatch tehtäessä alv-laskelma 2009:ää, jos tositteiden
  päivämäärät olivat esim. muotoa 03112009; korjattu
30.10.2009
28.10.2009
 - type mismatch verotilin tilanne -ikkunassa, jos palkka-aineistosta
  puuttui jokin eräpäivä; korjattu
26.10.2009
 - tyhjä pulmaikkuna True DBGrid Std ja ohjema sammui, jos otettiin peräkkäin
  alv-bruttoverokirjaus, yhteisökirjaus ja ALV-laskelmakirjaus 2010 alkaen -toiminto; korjattu
23.10.2009
 - ALV-laskelmakirjaus 2010 alkaen -toiminnossa
    - käsitellään myös uudet asiat kuten EU-palveluostot
    - kirjaukset saa halutesssaan tulostettua myös paperille
    - poistaa ALVkannat-taulukosta mahdolliset haittaavat nollarivit
 - virhepyydykset lisätty kausiveroilmoituksen päiväkirjanvalintaikkunaan
  ja verotilin tilanne -ikkunaan
 - verotilin tilanne -ikkunassa
    - kp- ja pl-kansioiden Selaa-painikkeiden oletuspolku korjattu?
    - permission denied, jos oli juuri otettu kausiveroilmoitus ja sitten
     samalla istunnolla verotilin tilanne; korjattu
22.10.2009
 - verotilin ja kausiveroilmoituksen vaatimat muutokset toteutettu,
  ks. ALV-valikko
2.10.2009
 - turhia nollia tulostettaessa tase ja tuloslaskelma leikepöydälle; korjattu
30.9.2009
 - tilinlisäysautomaatti tietokannasta:
    - oletuksena syntyy pohjaksi 12% tilit ja alv-kannan lisäävä kpt-tietokanta
    - tilien taulukossa tilinnimi-saraketta levennetty, tilinumeroa ja alv-koodia kavennettu
28.9.2009
 - tilinlisäysautomaatti:
    - varmuuskopiointi toimii nyt seuraavasti:
      - jos pallukka on alimmassa kohdassa eli lisätään vain yhteen
       valittuun tietokantaan, syntyy samaan kansioon var-niminen tiedosto
       esim. c:\winkp\malli\my09_wkp_20090921153825.var (eli päiväys ja kellonaika mukana)
      - jos pallukka on muualla eli jos käsitellään koko kansio, varmuuskopio
       syntyy c:\asterivarmuus-kansion alle siten, että kansion nimessä
       näkyy alkuperäisen kansion nimi, esim.
        \c__winkp_VVVVKKPPTTMMSS\
        \c__winkp_firma_VVVVKKPPTTMMSS\
       Yksittäisiä var-tiedostoja ei tällöin synny.
    - jos jokin tuotava tieto oli liian pitkä, tuli pulma 3163 kutsurivi 9111
     The field is too small to accept the amount...; korjattu
    - mahdollisuus muokata lisättävät tilit ja alv-kannat ruudulla katsellen
     Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Lisää tilit tietokannasta
      - voit luoda uusia tilinlisäystietokantoja (tarkenne .kpt),
       avata olemassa olevia, tallentaa uudella nimellä
      - voit muokata tilit ja alv-kannat näppäillen, leikepöydän kautta vieden ja tuoden,
       rivejä väliinlisäillen ja poistaen, monta riviä kerrallan poistaen
      - tilit ja alv-kannat lisätään yhteen tilikauteen, yhteen yritykseen,
       kaikkiin yrityksiin tai valitsemasi tekstin sisältäviin tietokantoihin
       kuten csv-tiedosto-versiossakin
      - voit tuoda tilejä ja alv-kantoja myös wkp-tarkenteisista tavallisista
       tilikausitietokannoista, jolloin voit esim. toteuttaa ajatuksen:
       "tuo tästä tilikaudesta tuohon tilikauteen kaikki tilit, jotka sieltä puuttuvat"
25.9.2009 / 2
 - Subscript out of range -pulma rutiinista KielellePap, kun luotiin uusi yritys
  ja sille tilikausi esim. yhtiömuotojen malleista; korjattu
 - tilinlisäysautomaatti:
    - lisätty tarkistus, että tuotavien tiedostojen tarkenne on csv
    - lisätty tarkistus, että tuotavat csv-tiedostot ovat olemassa
    - lisätty punainen rasti tuotavien tiedostojen sisällöntarkistuksen pulmaikkunaan
    - kansiossa ja sen alikansioissa olevien wkp-tietokantojen käsittelyssä kopioi nyt
     varmuuskopiointitarkoituksessa c:\asterivarmuus\winkp_ennen_tilienlisaamista_VVVVKKPPTTMMSS-
     kansioon koko hakemistopuun, joten varmuuskopio on helppo palauttaa kopioimalla koko puu
25.9.2009
 - tilinlisäysautomaatti:
    - kun valittiin pallukka kohtaan "kaikkiin alikansioissa oleviin tiedostoihin
     joissa esiintyy teksti ...", ohjelma otti kansion nimen ylimmän pallukan
     kohdalta; korjattu
24.9.2009
 - tilinlisäysautomaatti:
    - huomauttaa, jos csv-muotoiseksi aineistoksi on valittu ehkä väärä
     aineisto eli jos tilikartta-aineisto alkaa lyhyemmällä kuin
     4-numeroisella tilinumerolla tai jos alv-kanta-aineisto alkaa
     pidemmällä kuin 2-numeroisella alv-koodilla
    - file already open; korjattu
23.9.2009
 - tilinlisäysautomaatti:
    - "alla olev..." muutettu muotoon "kansiossa ja sen alikansioissa"
    - pulmaraportissa näkyy nyt ensin mitä ei lisätty ja sitten mitä lisättiin
    - kansioiden Selaa-painikkeiden takana oleva vinkkiotsikko muutettu olemaan
     "Mene kansioon, jonka alla oleviin lisätään tilit, ja paina Avaa"
21.9.2009
 - tilinlisäysautomaatti:
  Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Lisää tilit csv-tiedostosta
  Soveltuu varsinkin 12-verokantaisten tilien lisäämiseen sekä
  kausiveroilmoituksen vaatimien uusien tilien lisäämiseen.
    - kirjoita lisättävät tilit Excel-taulukoksi, jossa ensimmäisessä
     sarakkeessa on tilinumero, toisessa ALV-koodi ja kolmannessa tilinnimi
    - tallenna nimellä, tallennusmuoto CSV
    - kirjanpito-ohjelmalle voi määritellä, mistä csv-tiedostosta tilit tuodaan
    - tilit voidaan tuoda esim. kaikkiin c:\winkp:n alla oleviin vuosiin,
     tai kaikkiin, joiden nimessä on esim. 09
     tai yhteen valittuun tilikauteen
    - samalla tavalla lisättävät alv-kannat csv-tiedostoksi, esim.
        12 12
    - tekee automaattisesti varmuuskopion lisäämistä edeltävästä tilanteesta:
     esim. c:\winkp\malli\my09.wkp-tiedostosta
     tulee esim. c:\winkp\malli\my09_wkp_20090921153825.var (eli päiväys ja kellonaika mukana)
18.9.2009
 - subscript out of range rutiinista KielelleRuu, kun käynnistettiin
  ohjelma, jos kieliversion sanastopaketti puuttuu.
  Nyt neuvoo lataamaan sanastopaketin ohjelman tukisivulta.
 - Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Tuloslaskelma ja tase -toiminnossa
  tileittäin tulostettaessa tilit eivät jossain tapauksessa tulleet
  ryhmän sisällä numerojärjestyksessä; korjattu
16.9.2009
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta ruudulle: summat tulivat ilman
  desimaalien loppunollia; korjattu tulemaan aina 2 desimaalilla
7.9.2009
 - subscript out of range -pulma rutiinista KieliAlustaPap; korjattu
26.8.2009
4.6.2009
 Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmistokansion alla,
 - esim. kun ohjelma on    C:\WINKP\WINKP.EXE
  niin yrityksen aineisto on C:\WINKP\MALLI -kansiossa
 Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla
  1. määritä ohjelmakansioon tiedosto
    C:\WINKP\AINEHAKE.OMA
  jossa on yksi rivi, joka osoitaa kansion, jonka alikansioissa
  ovat yritysten aineistot:
    E:\WINKP     = E:\WINKP -kansio
    *         = omat tiedostot
    *Mina dokument  = %USERPROFILE%\Mina dokument
22.5.2009
 - Yritysluettelo-ikkunassa uusi toiminto Määritä|Leikepöydän desimaalierotin,
  jolla voit valita, käytetäänkö tab-eroteltujen leikepöytätulosteiden
  rahamäärien desimaalierottimena pilkkua vai pistettä.
  Tästä on apua esim. Excelin vaatiessa juuri jompaakumpaa.
17.4.2009
 - kun muutettiin päiväkirja-ikkunassa debet-tili tai kredit-tili,
  saldonpäivityksen vuoksi debet-ikkuna ja kredit-ikkuna eivät
  kelautuneet ko. tilien kohdalle; korjattu
7.4.2009
 - tositeriviä korjattaessa huomautti joka rivillä
  tiliä ???? ei ole olemassa jos ko. saldonpäivitys päällä; korjattu
6.4.2009
 - tito:n sisäänkirjauksessa huomautti joka rivillä
  tiliä ???? ei ole olemassa jos ko. saldonpäivitys päällä; korjattu
26.3.2009
24.3.2009
 - tapahtumat valitulta jaksolta ruudulle: kumulatiivisessa sarakkeessa
  näkyi joskus vain pari ensimmäistä numeroa; korjattu
11.3.2009
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan: Exceliin menee nyt kaikki
  rahamäärät desimaalipisteellä eroteltuna, jotta Excel tunnistaa ne
  luvuiksi ja jotta voit laskea esimerkiksi lukujen summia helposti
9.3.2009
 - elintarvikkeiden ja rehujen alv laskee 17 % -> 12 % syksyllä 2009
    - alv-laskelmaan ja konekieliseen valvontailmoitukseen tulostuu
     nyt verokantojen 17 ja 12 myynnin verojen summa, jos
     tositteiden päivämäärät ovat vuotta 2009 tai uudempia
    - toimi seuraavasti:
      - valitse Ikkuna|Arvonlisäverokannat ja muokkaa olemaan seuraavasti
          22   22
          17   17
          12   12
          8    8
      - lisää tilikarttaan tilit
        - 12% myynnille AMB12 ja/tai AMN12-koodeilla
        - 12% myynnin alv-tili MA12-koodilla
        - 12% ostoille AOB12 ja/tai AON12-koodeilla
        - 12% ostojen alv-tili OA12-koodilla
6.3.2009
 - no current record -pulma rutiinista OllaanPaivakirjanLopussa,
  kun lisättiin päiväkirjaan kirjausmakro; korjattu
5.3.2009
 - invalid use of null -pulma tulostettaessa alv-laskelmaa, jos
  yrityksen perustiedoissa oli alv-viitenumeron vuosi syötetty
  mutta viitenumero tyhjä; korjattu
4.3.2009
 - no current record -pulma rutiinista OllaanPaivakirjanLopussa,
  kun perustettiin uutta tilikautta; korjattu
2.3.2009
 - Nettineuvot-painike avaa nyt oletusselaimen, ei aina Internet Exploreria
 - Windows-hakemistopolun selvittämiseksi on nyt Yritysluettelo-ikkunassa
  toiminto Tiedosto|Kerro Windows-hakemisto (esim. verkkopulmien tutkimiseksi)
 - saldonpäivitys tositeriviä korjattaessa on nyt mahdollista määrittää
  päälle/pois Tilikaudet-ikkunan toiminnolla Määritä|Saldonpäivitys
24.2.2009
 - kuunvaihdeajossa taseen ja tuloslaskelman sivunumerot
  tulevat nyt juoksevasti edellisten sivunumeroiden jatkeeksi
4.12.2008
 - invalid use of null -pulma päivitettäessä kaikkia saldoja, jos
  tilinavauksen debet- tai kredit-saldoissa oli tyhjiä (null) arvoja; korjattu
3.10.2008
 - Invalid Row Number -pulma saldoreskontrassa; korjattu
2.10.2008
 - Nyt voit määrittää, mihin kansioon automaattinen
  varmuuskopio tehdään, ks. yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi -toiminto
30.9.2008
 - varmuuskopioinnin kysymisen sanamuoto muutettu:
  jos automaattinen varmuuskopiointi on päällä,
  tavallinen varmuuskopio kysytään muodossa
  "Tallennetaanko lisäksi toinen varmuuskopio ?"
23.9.2008
 - tositerivin eteenlisäys onnistuu nyt myös ensimmäisen
  rivin eteen (virhe 0)
 - Tiedosto|Uusi päiväkirja -ikkunassa kursori menee nyt
  aina aluksi uuden päiväkirjan nimen tekstikenttään
 - saldoseuranta-ikkunassa kursori meni lisäämisen tai
  muuttamisen jälkeen ensimmäiselle riville; nyt pysyy
  aina siellä missä oltiin
 - kun päiväkirjan kirjaustilasta mentiin tilirungon muokkaukseen
  ja sieltä takaisin päiväkirjan kirjaukseen, tallennetut
  ikkunoiden paikat eivät tulleet voimaan; korjattu
17.9.2008
 - automaattinen varmuuskopiointi näyttää nyt odotusikkunan,
  jos kopiointi kestää kauan
16.9.2008
 - automaattinen varmuuskopio menee nyt kuukauden kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\200809\winkp\firma
  tai jos se on jo olemassa, päivänumeron kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\16\winkp\firma
  Näin levylle jää yksi varmuuskopio per kukin mennyt kuukausi
  ja max 31 päivittäistä varmuuskopiota.
  Kuukauden kansiosta löytyy siis kuukauden ensimmäinen
  varmuuskopio ja päivien kansioista sitä uudemmat varmuuskopiot.
 - path not found -pulma verkkokäytössä, jos oli jaettu ohjelman
  kansio eikä sitä ylempi kansio; korjattu
15.9.2008
 - Tekee nyt automaattisesti varmuuskopion yrityksen aineistosta
  asterivarmuus-kansioon aina poistuttaessa.
  Varmistuksen saa säädettyä päälle/pois yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi -toiminnolla
 - tositerivin eteenlisäyksessä uusi tekniikka
5.9.2008
 - jos vietiin päiväkirja leikepöydälle ja tuotiin se heti
  leikepöydältä päiväkirjan jatkeeksi, joka toinen rivi
  jäi tulematta; korjattu
28.8.2008
 - saldoreskontran järjestäminen ottaa nyt huomioon myös
  toisen kentän
 - saldoreskontrassa kieliversiossa virhe 3078; korjattu
23.5.2008 / 2
 - päiväkirja tilinnimin -tulosteen lopussa näkyy nyt myös
  vientien lukumäärä
 - tositteiden lukumäärä näkyy nyt oikein myös silloin, kun
  peräkkäisillä riveillä on kahden eri tositelajin
  samannumeroinen tositerivi
 - mahdollinen tositteiden väliviiva tms. tulostuu nyt
  oikein myös silloin, kun peräkkäisillä riveillä on
  kahden eri tositelajin samannumeroinen tositerivi
23.5.2008
 - Jos tuodaan/on tuotu esim. leikepöydältä päiväkirjaan
  aineistoa, jossa on tyhjiä debet- ja kredit-tilejä,
  ohjelma täydentää tyhjät ****:ksi. Ominaisuus on myös kaikissa
  erimuotoisten päiväkirjojen yhdistämistoiminnoissa,
  tilikauteen mentäessä ja päivitä kaikki saldot ja
  päivitä tämän kuun saldot -toiminnoissa.
9.5.2008
 - Osittainen ALV-velvollisuus määritetään valitsemalla kohta
   alv / määritä bruttokirjattujen ALV-teksti / [] osittain alv-velvollinen
 - kun em. kohta vailttu, bruttokirjausten oikaisu kirjaa bruttokirjausten oikaisun vain prosenttiosuuden suhteessa
  (ks. 5.5.2008)
6.5.2008
 - kun tulostettiin vain tase, loppuun tulostui turha sivu,
  jossa oli vain otsikkotiedot; korjattu
5.5.2008
 - Mahdollisuus määrittää bruttokirjausten oikaisussa osittainen arvonlisäverollisuus valinnalla
   alv / määritä bruttokirjattujen ALV-teksti / kulutilien vähennyskelpoinen osuus bruttokirjausten oikaisua tehtäessä
  ks. artikkeli kiinteistön vuokraustoiminnan osittainen arvonlisäverovelvollisuus
   https://asteri.fi/osittainen-alv-vahennysoikeus-prosentti-vaihtelee-kiinteistojen-vuokraus/ 
   https://asteri.fi/kiinteiston-vuokraustoiminnan-osittainen-arvonlisaverollisuus/ 
25.4.2008
 - Jos on lisätty rivejä väliin ja tehdään siihen monirivistä tositetta,
  kursori siirtyy nyt uudella rivillä aina tositenumero-sarakkeeseen
23.4.2008
 - Nyt tilikausitulosteen linkit lsno ja selite2 kentistä tulevat kuten html muotoisiin päivä- ja pääkirjoihin
21.4.2008
 - kun liitetään päiväkirjaan leikepöydältä tai csv-tiedostosta,
  tietoa tulee vain normaaleihin sarakkeisiin, ei enää Tunniste-
  sarakkeeseen
18.4.2008
 - uusi toiminto ALV|Näytä Tunniste-sarake pulmien tutkimiseksi,
  jolla voi tutkia ja korjata erilaisia ALV-pulmia.
17.4.2008
 - yrityksen perustiedot leikepöydälle toimii nyt myös
  silloin kun leikepöydälle on ennestään tekstiä
 - yrityksen perustiedot paperille -toiminnossa tulostuu
  nyt alv-viitenumero taulukon viimeiseltä riviltä
14.4.2008
 - subscript out of range tulostettaessa prosenttivertailua,
  jos tilinpäätösrungossa oli neljä tähteä tai enemmän
 - Poista valitut tositteet -toiminto ei ole aiemminkaan
  ollut käytettävissä, jos joka toisen tositteen väritys
  on päällä. Nyt kuitenkin antaa ko. vinkin.
9.4.2008
 - yrityksen perustiedot -ikkunassa suurennettu
  ALV-maksun viitenumero -taulukkoa
14.3.2008
 - jos tulee invalid use of null -pulma, ohjelma
  kehottaa suomeksi poistamaan turhat rivit ja
  täyttämään puuttuvat tiedot
12.3.2008
 - invalid use of null rutiineista TosnoLajille...
  jos tositenumero oli tyhjä; korjattu
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan: erään tilin
  saldona näkyi esim. 9,09494701772928E-13
  Korjattu siten, että tilikartan tilinavaus- ja kuukausien
  saldot ovat kahden desimaalin tarkkuudella
6.3.2008
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan -toiminnossa tuli
  tulosteeseen joskus yrityksen nimi, joskus muun yrityksen
  nimi ja joskus ei mitään otsikkoa. Muutettu siten, että
  nyt otsikoksi tulostuu aina yrityksen nimi ja tilikausi.
3.3.2008
 - varmuuskopioinnissa pulma: Tiedoston kopiointi ei onnistu.
  viiteal.oma, virhenumero 0; korjattu
26.2.2008
 - kustannuspaikkojen tuloslaskelmat ja taseet tulostuvat nyt
  aiempaa nopeammin verkkokäytössä
 - tilitarkistuksessa tuli jossain tapauksessa turhia ilmoituksia; korjattu
14.2.2008
 - vaikka tilirungossa ei ollut koodausvirheitä, huomautti
  niistä, kun tulostettiin tileittäin; korjattu
12.2.2008
 - tase ja tuloslaskelma -tyyppisten tulosteiden alussa
  tarkistetaan valittu tilinpäätösrunko ja huomautetaan,
  jos siinä on koodausvirheitä, esim.
    - tiliväli määritelty muualle kuin alimmalle tasolle
    - kaksitähtisen rivin jälkeen nelitähtinen rivi tms.
8.2.2008
 - Arvonlisäveron viitenumero on nyt taulukossa, jossa
  on kukin kalenterivuosi omana rivinään. Jos vuoden
  viitenumeroa ei ole vielä määritelty, ohjelma kysyy sen
  valvontailmoitusta tulostettaessa ja tallentaa taulukkoon.
  Tietoja voi muokata myös kohdassa Työvaihe|Yrityksen perustiedot
7.2.2008
 - ohjelma herjasi turhaan, että taseen
  vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää, jos tulostettiin
  tase-erittely/pitkä tase ja tuloslaskelma ruksaten
  pelkkä tuloslaskelma; korjattu
6.2.2008
 - Saldoreskontran päättävä lista kuvaruudulla ei näyttänyt
  kunnolla ensimmäistä riviä, jos se oli ainut.
  Korjattu (siten, että näyttää myös toisen rivin, joka on
  nollaa mutta poistuu automaattisesti ennen muokkausta,
  tulostusta tms.)
1.2.2008
 - ohjelma herjasi turhaan, että taseen
  vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää, jos tulostettiin
  tilinpäätöstulosteista vain tase; korjattu
29.1.2008
 - Jos yrityksiä oli useita satoja ja ohjelma oli verkkokäytössä,
  käynnistyminen kesti kymmeniä sekunteja. Nyt nopeutettu
  muutamaan sekuntiin. Yritysluettelo-ikkunassa näkyy nyt
  ensisijaisesti "yrityksen nimi kuvaruudulla", toissijaisesti
  yrityksen perustiedoissa oleva "yrityksen nimi" ja
  jos sitäkään ei ole määritelty, tilikauden sisältä luettu
  yrityksen nimi. HUOM! Ensimmäinen käynnistys kestää yhä
  melko kauan, mutta sen aikana tilikauden sisällä oleva
  nimi kopioituu "yrityksen nimi kuvaruudulla"-kenttään,
  joten seuraavat käynnistykset ovat nopeita.
28.1.2008
 - aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman
  asterits-kansiossa, jossa sijaitsee windows-kansio,
  eli toimii myös koneessa, jossa c:-asemaa ei ole
23.1.2008
 - päiväkirjan leikepöydällekopioinnin jälkeen päiväkirja-ikkuna
  näytti tyhjältä vaikka tiedot olivat tallessa; korjattu
16.1.2008
 - uusi toiminto: Salasana|Kursorin sijainti, jolla voit
  määritellä, meneekö kursori ensin käyttäjänimeen vai
  salasanaan silloin, kun käynnistyssalasanaa kysytään
10.1.2008
 - kuunvaihdeajossa: jos oli valittu tulostettavaksi myös
  tilikohtainen tase ja tuloslaskelma, ei tulostunut
  kansilehteä eikä muita valittuja osatulosteita; korjattu
9.1.2008
 - kustannuspaikkaerittely / erittele omiksi tilikausiksi
  tekee nyt kustannuspaikkojen tilinavauksen nollaksi, jos
  koko yrityksen tilinavaus oli tehty tilikarttaan
 - kuunvaihdeajosta tulostettaessa tilikohtainen tase ja
  tuloslaskelma tuli päivämääräotsikot, joita oli käytetty
  juuri aikaisemmin muualla; korjattu
14.12.2007
 - nettokirjauksessa tyyliin 4010 - 1710  122,00
  ohjelma teki kyllä veron perusteen ja veron rivin, mutta
  jätti jossain tapauksessa debetiin 4010 eikä muuttanut
  tähdiksi; korjattu
12.12.2007
 - object required -pulma tulostettaessa
  tilin tapahtumat valitulta jaksolta; korjattu
11.12.2007
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta -pulman tutkimiseksi
  lisätty paikkailmaisin
10.12.2007
 - tuotu konekielinen tiliote voidaan nyt nimetä uudestaan, siirtää arkistokansioon tai poistaa
7.12.2007
 - jos käynnistyskuvake viittaa verkkopolkuun tms., jossa on
  kiellettyjä merkkejä, huomautetaan; näin estetään
  invalid procedure call or argument
 - tilin tapahtumat jaksolta -toimintoon lisätty tiimalasi
  ja muutettu siten, että valintaikkuna ei piiloudu ennen kuin
  tuloste on valmis
29.11.2007
 - jos tilinpäätösrungossa oli käytetty uutta koodausmahdollisuutta
  tyyliin 1700,1730-1799
  niin tileittäisissä tulosteissa tuli vain ryhmän yhteissumma,
  muttei tilejä; korjattu
19.11.2007
 - Muokkaa|Tarkista kassa, ep, sotu, alv -toiminnossa saattoi
  jossakin tapauksessa herjata turhaan alv:sta, kun edellisiltä
  kuukausilta oli negatiivista alv:tä; korjattu
9.11.2007
 - Muokkaa|Tarkista kassa, ep, sotu, alv -toiminnossa
    - alv:n tarkistus ottaa nyt huomioon myös mahdollisen
     edellisen kuun negatiivisen alv:n
    - tarkistustulokseen tulee nyt kaikki pulmat
     (ei vain ensimmäinen ko. tilin pulma) ja pulmat
     näkyvät lopuksi ruudulla Muistiossa
    - kysyy nyt tässä tilikaudessa olevien tilinavaus- ja
     tilinpäätöspäiväkirjojen lukumäärän, jotta voi jättää
     ko. päiväkirjat tarkistamatta sotun, ep:n ja alv:n suhteen
    - tarkistus tulee nyt automaattisesti aina myös, kun
     tulostat kuunvaihdeajon; tosin saat tarkistuksen myös
     ruksattua pois päältä
 - Yhdistä päiväkirja -toiminto ei jossain tapauksessa tuonut
  piilossa olevaa Tunniste-kenttää, jonka perusteella ohjelma
  erottaa, mitkä rivit ovat alv-automaattikirjauksia; korjattu
5.11.2007
 - tilikausituloste (html) kysyy nyt, missä tositteiden kuvat ovat:
    - samassa kansiossa kuin html-sivu (kätevä pakata ja lähettää
     tilintarkastajalle tai yrittäjälle katsottavaksi)
    - saman kansion alikansiossa
    - aina kiinteännimisessä kansiossa
    - ..\..\3.tositteet\kuukaudennumero.tositteet -kansiossa
     (esim. omaa paperitonta kirjanpitoa varten)
 - tilikausitulosteen Odota-ikkuna ei enää jää pulman jälkeen näkyviin
 - tilikausitulosteen valintaikkuna tabulointijärjestys korjattu
1.11.2007
 - Tulosta|Tase-erittely|Pitkä tase ja tuloslaskelma leikeöydälle:
  nyt tulee mukaan myös taseen ja tuloslaskelman päivämääräotsikot
 - Muokkaa|Tarkista kassa, ep, sotu, alv -toiminto sallii nyt kassatilin
  käväistä miinuksella, kunhan kuun loppusaldo ei ole negatiivinen
30.10.2007
 - Muokkaa|Tarkista kassa, ep, sotu, alv -toiminnolla voit tarkistaa, että
    - kassatili ei käväise miinuksella
    - maksettu ennakonpidätys ja sotu täsmäävät edellisessä kuussa
     pidätettyihin summiin
    - maksettu alv täsmää toissa kuun alv:oon
  Toiminto tarkistaa läpi koko tilikauden kaikki päiväkirjat.
26.10.2007
 - päiväkirjan paperitulostuksessa, kun tositelaji on käytössä:
    - Ohjelma kysyy nyt, haluatko tulosteen tositelajeittain
     ryhmiteltynä tai tavallisen päiväkirjan näköisenä.
     Myös kuunvaihdeajossa on asiaa koskeva ruksi.
 - kuukausibudjeteiksi jakamisen varoitusta vahvennettu
 - päiväkirjan kirjausikkunassa toimii nyt
    ctrl+c = kopioi
    ctrl+v = liitä
23.10.2007
 - salasana määriteltävissä nyt työntekijä- ja yrityskohtaisesti:
    - pääkäyttäjä näkee Salasana-valikossa:
      - Aseta pääkäyttäjän salasana -toiminnon
      - Käyttäjänimet ja salasanat -toiminnon, jossa voit
       lisätä ja poistaa käyttäjänimiä ja muuttaa heidän
       salasanojaan
      - Oikeudet yrityksiin -toiminnon, jossa voit ruksata,
       kuka käyttäjä pääsee mihinkin yritykseen
    - alikäyttäjä pääsee vaihtamaan oman salasanansa
    - alikäyttäjä pääsee vain niihin yrityksiin, jotka
     pääkäyttäjä on hänelle ruksannut sallituiksi
    - kun pääkäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain
     pääkäyttäjä, ennen kuin hän ruksaa sen sallituksi
     alikäyttäjille
    - kun alikäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain
     hän ja pääkäyttäjä, ennen kuin tämä ruksaa muille sallituksi
    - ohjelman käynnistyessä tulevaan salasanankysymisikkunaan
      - pääkäyttäjä vastaa jättämällä käyttäjänimen tyhjäksi
       ja syöttämällä pelkän salasanan
      - alikäyttäjä vastaa syöttämällä käyttäjänimen ja salasanan
22.10.2007
 - subscript out of range -pulma tilinpäätöstulosteissa paperille
  yksisaraisesti, jos tulostettiin vain tuloslaskelma; korjattu
 - tilinpäätöstulosteet levy (tasa): jos tulostettiin vain
  tuloslaskelma, tuli taseen otsikot; korjattu
17.10.2007
 - Kustannuspaikkaerittely omiksi tilikausiksi suostuu nyt
  tekemään erittelyn, vaikka tietokannan nimi olisi pidempi
  kuin neljä merkkiä ja tarkenne. Tällöin tulee kuitenkin
  selkeä varoitus, josta siis pääsee tarvittaessa jatkamaan.
 - subscript out of range -pulma tulostettaessa
  kustannuspaikkakohtainen nopea tase ja tuloslaskelma; korjattu
16.10.2007
 - Tilinpäätösrungossa uusi koodausmahdollisuus:
  Jos haluat taseeseen tai tuloslaskelmaan saman otsikon alle
  tilejä, jotka eivät ole tilikartassa peräkkäin, syötä
  Pienin tili -sarakkeeseen tilit eroteltuina viivoilla ja
  pilkuilla esim. 1700,1730-1799
  Tällöin ohjelma ei ota huomioon Suurin tili -saraketta
  vaan voit jättää sen tyhjäksi.
 - Tilikausituloste (html)
    - näyttää nyt laskennan edistymistä kuvaavan ikkunan
    - jos määritys on "tase ensin", käyttää muotoa
     "Tase ja tuloslaskelma", muutoin käyttää muotoa
     "Tuloslaskelma ja tase"
    - tase ja tuloslaskelma tulevat nyt samoille tasoille
     tabuloituna
    - taseen ja tuloslaskelman lukuihin tulee nyt myös
     tilinavaussaldot mukaan
    - pääkirjan tapahtumien summa-sarake tasattu oikeaan reunaan
15.10.2007
 - Tilikausituloste (html), joka tulostaa yhteen ja samaan
  html-tiedostoon
    - tase ja tuloslaskelma vertailuna edellisvuoteen
    - tase ja tuloslaskelma tileittäin vertailuna edellisvuoteen
    - päiväkirja koko tilikaudelta
    - pääkirja koko tilikaudelta
  Tileittäisestä taseesta ja tuloslaskelmasta pääset hyppäämään
  tilin tapahtumiin (pääkirjaan) napsauttamalla tilinumeroa.
  Pääkirjasta pääset takaisin tilikohtaiseen taseeseen ja
  tuloslaskelmaan napsauttamalla tilin otsikkoa.
  Neljän eri tulosteen välillä pääset siirtymään kunkin
  tulosteen alussa ja html-tiedoston lopussa olevista
  linkeistä.
    - Käyttövinkkejä:
      - Lähetä tilikausitulosteen htm-tiedosto esim.
       tilintarkastajalle, joka saa siitä näppärästi
       tarkastettua kirjanpidon.
      - Tilitoimisto voi lähettää tilikausitulosteen htm-tiedoston
       asiakkaalleen, joka pystyy siitä näkemään yrityksensä
       tilanteen.
      - Tilitoimisto voi kopioida htm-tiedoston esim.
       ekstranettiinsä, josta asiakasyrittäjä voi tutkia
       yrityksensä kirjanpitoa.
 - nettokirjauksessa päivämääräksi tuli jossain tapauksessa
  esim. 2270.2007 kun piti tulla 1.10.2007; korjattu
 - invalid row number -pulma tilinavausikkunan alimmalla rivillä
  edettäessä; korjattu
11.10.2007 / 2
 - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa ei pystynyt valitsemaan
  alempien sarakkeiden tilikausia; korjattu
11.10.2007
 - Text property is read-only -pulma tulostettaessa kuunvaihdeajoon
  tilinpäätösvertailu edellisvuoteen nähden; korjattu
10.10.2007 / 3
 - arvonlisäverolaskelmalle tulostuu nyt yrityksen nimi myös
  paperin alaosassa olevaan TIEDOT ARVONLISÄVERON MAKSAMISTA VARTEN-
  kohtaan, jotta esim. tilitoimisto voi leikata pelkän maksamiseen
  liittyvän paperin erilleen maksajalle annettavaksi
 - johdon raportti paperille: nyt tulostuu yhdelle vaakasuuntaiselle
  arkille 14 päiväkirjaa entisen 12 sijaan eli nyt mahtuu samalle
  arkille tilinavauspäiväkirja, 12 kuukauden päiväkirjaa ja
  tilinpäätöspäiväkirja
 - Muokkaa|Etsi tilin tapahtumat -toiminto muistaa nyt edellisen
  kerran valinnat paitsi tuo tietysti kulloinkin uuden tilinumeron
 - Muokkaa|Etsi-toimintojen hakutulos-ikkunan sarakkeet näkyvät nyt
  samanlevyisinä kuin päiväkirja-ikkunan sarakkeet
 - data type conversion error ja ohjelma jäi jumiin, jos tyhjensi
  kirjausmakro-ikkunassa Summa-sarakkeen; korjattu siten, että
  tulee tyhjän tilalle nolla, ei pulmaa eikä jumittumista
10.10.2007 / 2
 - Muokkaa|Etsi tilin tapahtumat -toiminnossa:
    - tarjoaa nyt aina päiväkirjan Debet-sarakkeen tilinumeroa
     paitsi jos ollaan Kredit-sarakkeessa niin Kredit-tilinumeroa
    - ajanjaksovaihtoehdot:
      - tästä päiväkirjasta (Ä)
      - edellisestä päiväkirjasta (D)
      - koko tilikaudesta (T)
      - viime tilikaudesta (V)
      - kaikista tilikausista (K)
    - pikanäppäilyvinkki: hakutoiminnon saat näppäilemällä
     ALT pohjassa M E A
     ja edelleen ajanjakson ALT pohjassa suluissa oleva kirjain
     ja etsintä käynnistyy ALT pohjassa E
10.10.2007
 - projektitulosteessa
    - mahdollisuus tulostaa leikepöydälle (tab-erottimella)
    - levennetty tilikausitietokantojen nimitekstikenttiä
 - päiväkirjanvalintaikkunoissa luetteloa suurennettu, jotta
  aina mahtuu vähintään 14 päiväkirjaa näkyviin
 - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa turhia pulmailmoituksia
  järjestysnumeron antamisesta yms.; korjattu
9.10.2007
 - projektituloste-ikkunassa
    - tositerivin rajausehdossa on nyt "sisältää"-vaihtoehdon lisäksi
     =, >, >=, <, <= ja <>
    - mahdollisuus tallentaa määrittelyjä ja ottaa aiemmin
     tallennettuja määrittelyjä käyttöön
 - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa
    - kun kausi B menee piiloon, ko. kentän teksti nyt myös tyhjenee
    - mahdollisuus tulostaa pelkkä tase
    - mahdollisuus tallentaa määrittelyjä ja ottaa aiemmin
     tallennettuja määrittelyjä käyttöön
 - kuunvaihdeajon ja tilinpäätöstulosteiden valintaikkunan
  tabulointijärjestys korjattu
 - kuunvaihdeajon kansilehdelle ehdottaa nyt sen päiväkirjan nimeä,
  jossa ollaan eikä viimeksi käytettyä
8.10.2007
 - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa
    - grafiikka tulostuu nyt oikein niille tilikausille,
     jotka on valittu viiteen ensimmäiseen sarakkeeseen
    - Yritys-alaspudotuslista on poistettu eli kaikki yrityksen
     kansiossa olevat tilikausitietokannat näkyvät kerralla
    - Tilikausi-alaspudotuslistaa on levennetty ja siinä
     näkyy nyt myös tilikausitietokannan nimi, esim.
     (fi07) tarkoittaa tilikausitietokantaa c:\winkp\firma\fi07.wkp
    - Kuusta- ja Kuuhun-alaspudotuslistoissa näkyy nyt
     "tilikartan tilinavaus" sekä mahdollinen tilinavauspäiväkirja
     ja sitten muut päiväkirjat
5.10.2007
 - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa uusi Järj.-sarake ( = Järjestys-sarake)
    - Nyt voit tulostaa tilinpäätösvertailuja siten, että
     esim. laskennalliset sarakkeet ovat saldosarakkeiden välissä.
     Esim. "tämä vuosi", "prosentteina", "viime vuosi", "prosentteina"
     Merkitse Järj-sarakkeeseen riveille numerot 1, 2, 3, 4 jne.
     sen mukaan, missä järjestyksessä haluat sarakkeiden tulostuvan.
4.10.2007
 - kuunvaihdeajoon voit nyt valita tulostumaan myös
    - tilikohtainen tase ja tuloslaskelma
    - tilinpäätösvertailu kaksi kautta rinnan edellisvuoteen (tai muu vertailu)
    - prosenttivertailu (tämä kuukausi ja koko vuosi
     prosentteina lv:stä ja taseen loppusummasta)
 - kuunvaihdeajon kansilehteen tulostuvat yrityksen perustiedot
  siirretty alkamaan 2 cm enemmän oikealta päin
3.10.2007
 - kuunvaihdeajo
    - kansilehdelle saat nyt tulostumaan yrityksen perustiedoista
     valitsemasi asiat
    - kysyy nyt
        - edellisen kuun negatiivisen alv:n
        - taseen ja tuloslaskelman otsikkotiedot
        - tilinpäätösrungon
     jo heti kuunvaihdeajoa määriteltäessä, joten tulostaa nyt
     kuunvaihdeajon ilman lisäkysymyksiä
 - Nyt voit määritellä, mihin sarakkeeseen kursori menee uudella
  tositerivillä, jos tosite ei ole mennyt tasan.
  Määrittelyn teet toiminnolla Muokkaa|Sarakkeet|Määritä aloitussarake
  ja valittavanasi on kaikki sarakkeet Kustannuspaikasta Summaan
  sekä vaihtoehto, että kursori menee siihen ensimmäiseen sellaiseen
  sarakkeeseen, jossa oli tekstiä edellisellä rivillä.
  Määritys on yrityskohtainen.
 - uusi toiminto: Muokkaa|Etsi|Kaikista tilikausista. Käyttövinkkejä:
    - jos haluat nähdä tietyn vuoden tietyn kuukauden tapahtumat,
     hae ehdolla "Päivämäärä" ".3.2006"
     jolloin näet esim. maaliskuun 2006 tapahtumat
    - jos haluat katsoa, miten esim. tietty vakuutusmaksu oli
     aiempina vuosina kirjattu, hae ehdolla
     "Selite1" "vakuutus"
    - hakutulos-ikkunaa voit pitää näkyvissä niin kauan kuin on tarpeen
    - paperi- ja leikepöytätulostuksen otsikkotiedot muutettu siten, että
     jos etsittiin koko tilikaudesta, niin ei tulosteta päiväkirjannimeä
     jos etsittiin kaikista tilikausista, niin ei tulosteta päiväkirjannimeä
     eikä tietokannannimeä
 - yhdistä päiväkirja- ja yhdistä DOS-päiväkirja-toiminnoissa voit
  nyt määrittää, mistä tositenumerosta alkaa tuodun aineiston numerointi
2.10.2007
 - monen rivin poisto päiväkirjasta:
    - toimii silloin, kun joka toisen tositteen väritys ei ole käytössä
    - valitse poistettavat rivit mustaamalla:
      - rivin saat valituksi/ei-valituksi napsauttamalla
       vasemmanpuoleisinta valitsinsaraketta
      - CTRL-näppäintä pohjassa pitämällä saat valittua
       useita rivejä (jotka eivät ole peräkkäin)
      - ALT-näppäintä pohjassa pitämällä saat valittua
       useita peräkkäisiä rivejä
       HUOM! Napsauta ensimmäisen poistettavan rivin valitsinsaraketta
          ja viimeisen poistettavan rivin jotakin tavallista
          tekstisaraketta
    - valitse Muokkaa|Poista|Valitut tositerivit
 - yhdistä päiväkirja- ja yhdistä DOS-päiväkirja-toiminnoissa
  on nyt mahdollisuus tuoda aineisto päiväkirjan väliin,
  kohdalla olevan tositteen eteen
 - yhdistä päiväkirja- ja yhdistä DOS-päiväkirja-toiminnoissa
  ohjelma tarjoaa nyt sitä kansiota, josta viimeksi tuotiin
  ko. aineistoa
 - alv-nettokirjauksen käyttö päiväkirjaa korjattaessa:
  Nyt nettokirjaus toimii myös muualla kuin päiväkirjan lopussa.
  Kun korjaat tositeriviä, syötä Debet-, Kredit- tai Summa-
  sarakkeen alkuun n-kirjain, niin ohjelma lisää ko. rivin
  perään kaksi tyhjää riviä ja kirjaa niille veron perusteen
  ja veron, esim.
    - Olkoon päiväkirjan alussa tai keskellä rivi:
        Debet  Kredit  Summa
        1777   1710   56,74
    - Syötä Debet-sarakkeeseen n ja netto-kulutili, esim.
        Debet  Kredit  Summa
        n4010  1710   56,74
    - jolloin ohjelma kirjaa ko. rivin tilalle rivit
        Debet  Kredit  Summa
        ****   1710   56,74
        4010   ****   46,51
        1536   ****   10,23
  Samaan tulokseen pääset syöttämällä n-kirjaimen Kredit-
  tai Summa-sarakkeessa. Esim. jos haluat muuttaa myös summaa,
  voit käyttää seuraavia vaiheita:
        Debet  Kredit  Summa
        1777   1710   56,74
    - Syötä n vasta Summa-sarakkeeseen
        Debet  Kredit  Summa
        4010   1710   n123,45
    - jolloin ohjelma kirjaa ko. rivin tilalle rivit
        Debet  Kredit  Summa
        ****   1710   123,45
        4010   ****   101,19
        1536   ****   22,26
  Saat siis myös lisättyä päiväkirjan väliin tositteen, jossa
  on alv-nettokirjaus:
    - lisää sopivaan väliin tyhjä tositerivi
    - kirjaa sille esim.
        Debet  Kredit  Summa
        4010   1710   n123,45
    - jolloin ohjelma kirjaa alv:n:
        Debet  Kredit  Summa
        ****   1710   123,45
        4010   ****   101,19
        1536   ****   22,26
13.9.2007
 - tito-kirjausselitteiden määrittelyikkunassa tallenna- ja
  peruuta-painike menivät viimeisten rivien päälle; korjattu
 - varmuuskopiointi hakemistoon: Selaa-painikkeen takana
  tiedostonvalinta ei toiminut; korjattu
31.8.2007
 - tietokannantiivistämistoiminnossa ei enää anna tehdä
  tiivistettyä tietokantaa samannimiseksi kuin alkuperäinen
27.8.2007
 - kustannuspaikkaerittely omiksi tilikausiksi -toiminnon
  kannalta tilikausitietokannan nimi saa olla enintään
  neljä merkkiä ja tarkenne, esim. ab07.wkp, joten:
    - tilikautta perustettaessa ja
    - kustannuspaikkaerittelyä ajettaessa
  ohjelma tarkistaa ja vaatii nyt, että tilikausitietokannan
  nimessä on enintään neljä merkkiä ja tarkenne
 - varmuuskopion palautus korpulta kysyy nyt, tuodaanko myös
  perusmääritystiedostot (*.oma); aiemmin toi ne aina
16.8.2007
 - tilin tapahtumat tältä kuukaudelta ruudulle:
  kumulatiivinen saldo tulee nyt oikein myös silloin, kun
  samalla rivillä debet- ja kredit-tilit ovat samat
25.6.2007
 - varmuuskopioinnin lopuksi tuli "Valitse tietolähde" ikkuna
29.5.2007
 - yhdistä päiväkirja -toiminnossa: jos päiväkirja ennalta tyhjä,
  niin ei jätetä alkuun enää tyhjää riviä
 - Tulosta|Päiväkirja koko tilikaudelta|Ruudulle näyttää nyt
  lopussa myös vientien ja tositteiden lukumäärän
16.5.2007
 - lisätty tilirungontallennuksen varmistuskysymys, jos ollaan
  päiväkirjan kirjaustilassa tilirunkoa muokkaamassa ja
  poistutaan siitä valitsemalla Työvaihe|Päiväkirjan kirjaus
7.5.2007
 - Permission denied -pulma palautettaessa varmuuskopiota korpulta.
  Korjattu siten, että ei palauta aikaleimatiedostoa korpulta
  vaan säilyttää koneessa olevan aikaleimatiedoston.
25.4.2007
 - Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Liittyminen Tehtäväseurantaan
  voit määritellä, minne on asennettu Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma
  ja merkitseekö kirjanpito-ohjelma alv-laskelmaa tai kuunvaihdeajoa
  tehdessään tehtäväseurannan tietokantaan ko. kuukauden tehdyksi
18.3.2007
 - the microsoft jet database engine cannot find the input table
  or query 'OmatTiedot'... -pulma käynnistettäessä ohjelmaa tai
  valittaessa yritystä, jos yrityksen kansiossa oli esim.
  muulla Asteri-ohjelmalla tehty laskutus- tai suoritus-
  päiväkirjatiedosto; nyt ei tule pulmaa vaan siirtotiedosto
  näkyy listalla merkittynä vaillinaiseksi
15.3.2007
 - komentoriviparametrikäynnistyksessä ei enää käytetä yrityksen
  nimeä vaan se komentoriviparametri on nyt muotoa
  tilikausitietokannannimi*päiväkirjannimi
  esim.
  winkp malli\my07.wkp*pvk01_tammikuu 2007
  jolloin ohjelma käynnistyy suoraan ko. päiväkirjaan.
  Tätä hyödyntää mm. Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma.
14.3.2007
 - ohjelman voi käynnistää komentoriviparametrilla, joka on muotoa
  yrityksennimi*tilikausitietokannannimi*päiväkirjannimi
  esim.
  winkp Asteri Malliyritys Oy*c:\winkp\malli\my07.wkp*pvk01_tammikuu 2007
  jolloin ohjelma käynnistyy suoraan ko. päiväkirjaan.
  Tätä hyödyntää mm. Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma.
13.3.2007
 - automation error -pulma Windows Vistassa; sen tutkimiseksi lisätty
  vaiheilmaisin rutiiniin Main
12.3.2007
 - verkkokäytössä samaan yritykseen mentäessä
  database already in use -pulma iskusanasta; korjattu
7.3.2007
 - tilinpäätöstulosteet-toiminto herjasi turhaan
  "Vertailusaraketta ei voi laskea sarakkeen itsensä perusteella.",
  jos oli valittu A %:na liikevaihdostaan ja toiseen kausiluukkuun
  oli jäänyt piiloon jokin numero; korjattu
2.3.2007
 - päättyvä aikaleima lyödään nyt myös silloin, kun ohjelma sammuu
  yritettäessä mennä tilikauteen, joka on toisen käyttäjän käytössä
 - pääikkunan alalaidan palkissa ja monissa muissa ikkunoissa on nyt
  Tauolle-painike, jolla saat aloitettua tauon eli ohjelma lyö
  päättyvän aikaleiman ja näytölle tulee Tauko-ikkuna. Kun haluat
  taas jatkaa työskentelyä, paina "Lopeta tauko", jolloin ohjelma
  lyö taas alkavan aikaleiman.
 - aikaleiman työntekijänimen kysyminen:
    - työntekijännimi tallentuu työasemakohtaisesti tiedostoon
     c:\asterits\ttnimi.oma
    - ensikäynnistyksellä ohjelma kysyy työntekijännimense_AikaLeima
    - jatkossa kysyy, jos yritysluettelo-ikkunan
     "Määritä|Aikaleiman työntekijännimen kysyminen" on päällä
    - saman istunnon aikana työntekijännimen voi vaihtaa
     Yritysluettelo-ikkunan valinnalla
     "Määritä|Aikaleiman työntekijän nimi"
28.2.2007
 - varmuuskopioinnin kysyminen päälle/pois:
  Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Määritä varmuuskopiointi
 - projektitulosteessa on nyt mahdollisuus etsiä ne tapahtumat, joissa jokin
  kenttä on tyhjä. Esim. kustannuspaikattomat viennit saat määrittämällä
  "Kustannuspaikka" "sisältää" "" (eli siis jätä tekstikenttä tyhjäksi)
27.2.2007
 - object variable or with block variable not set -pulma
  lopetettaessa ohjelma; korjattu
26.2.2007
 - permission denied -pulma varmuuskopioinnissa aikleima.oma; korjattu
 - päättyvä aikaleima tulee nyt myös silloin, kun tilikaudet-ikkunassa
  vaihdetaan yritystä
 - päättyvä aikaleima tuli myös yritysluettelo-ikkunasta lopetettaessa;
  nyt ei enää tule
16.2.2007
 - Muokkaa|Poista|Solu tyhjäksi -toiminto jumitti ohjelman, jos
  tyhjennettiin Summa-sarakkeen solu; korjattu: nyt muuttaa
  siihen 0,00
12.2.2007
 - permission denied -pulma varmuuskopioinnissa aikleima.oma-
  tiedostoa kopioitaessa, jos kyseessä oli ensimmäinen
  istunto 7.2.2007-version käyttöönoton jälkeen; korjattu
7.2.2007
 - aikaleima tallentuu nyt eri tavalla: tiedosto aikleima.oma
6.2.2007
 - Yritykseen mentäessä / uutta yritystä luotaessa / yrityksestä poistuttaessa /
  ohjelmaa lopetettaessa: nyt tallentuu aikaleima, jota voidaan käyttää
  Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmassa käytetyn työajan raportointiin.
  Työntekijän nimi pitää laittaa c:\asteri.ttn -nimiseen tiedostoon,
  jolloin esim. verkkokäytössäkin tiedetään, kenen koneelta työ on tehty.
  Tiedosto on aikaleim.oma (vanhentunut! ks. 7.2.2007)
5.2.2007
 - ALV|Konekielinen valvontailmoitus -toiminnossa: jos tiedostopolkua
  ei ole olemassa, ohjelma luo sen automaattisesti
2.2.2007
 - data type conversion error -pulma kirjausmakrot-ikkunassa, kun
  syötettiin muuta kuin lukuarvomuotoista tietoa Summa-sarakkeeseen;
  nyt tyhjentää mahdollisen kirjainmuotoisen tiedon eikä herjaa mitään
29.1.2007
 - kustannuspaikkaerittely omiksi tilikausiksi: jos kuukaudessa ei ollut
  kustannuspaikan kirjauksia, tuli ainoalle tositeriville tositenumeroksi
  tyhjä, mikä aiheutti pulmailmoituksia esim. koko vuoden päiväkirjan
  tulostuksessa; muutettu tulemaan tositenumeroksi nolla, jottei pulmia tule
23.1.2007
 - Tulosta|Tase-erittely|Laajana muuhun ohjelmaan -toiminnossa, kun tilin
  erittelykoodi = 2 tai = T
    - jos tositerivi on apukirjaus, jossa debet- ja kredit-tili sama,
     ohjelma tuo siitä tase-erittelyyn kaksi riviä
    - jos tili kreditissä, summa tulostuu miinusmerkkisenä
22.1.2007
 - jaa kuukausibudjetiksi -toiminnossa on nyt mahdollista jakaa luvulla,
  joka on pienempi kuin 1, esim. 0.08333. Näin saat "kerrottua" luvut
  jollakin, esim. jakaminen 0.08333:lla vastaa kertomista 12:lla
19.1.2007
 - tulostettaessa tase-erittelyistä pelkkää pitkää tuloslaskelmaa, otsikoksi
  tuli taseen otsikko; korjattu
10.1.2007
 - päiväkirjan kirjaustilassa uusi toiminto: Tulosta|Määritä|Sivunumeron tulostuminen,
  jonka avulla voit määrittää, ettei tulosteiden alatunnisteisiin
  tulostu sivunumeroita
5.12.2006
 - tilipuitteistojen katselu -ikkunassa ei jossain tapauksessa näkynyt
  tilikartta kuin ihan pienenä neliönä; korjattu
4.12.2006
 - tilipuitteistojen katselu -ikkunassa ei jossain tapauksessa näkynyt
  tilikartta kuin ihan pienenä neliönä; korjattu
30.11.2006/K
 - Kieliversioon ominaisuuksia:
  - Tilikartta ja tilinpäätösrunko voidaan kääntää tulostusvaiheessa paperitulosteisiin
   - tilinpäätöstulosteet
   - tase ja tuloslaskelma
   - pääkirjatulosteessa
  - Erillisiä kielipaketteja on myynnisssä tai käyttäjä voi itse tehdä käännöksen, ks. artikkeli
    https://asteri.fi/kielipaketti-kirjanpitoon/ 
30.11.2006
 - päiväkirja- ja kirjausmakrot-ikkunoita muutettu siten, ettei
  taulukoiden rivien korkeus muutu (vahingossakaan)
29.11.2006
 - file not found -pulma moduulista formYhtiomuodosta; korjattu
 - katsele tilipuitteistoja -toiminnon ikkuna tulee nyt
  enemmän vasemmalle ja ylemmäs, jotta näkyisi pienelläkin resoluutiolla
21.11.2006
 - sql kyselyssä 20 kpl omalomaketulosteita
9.11.2006
 - tilinpäätöstulosteiden määrittelyikkunassa tab-näppäin liikuttaa
  nyt vaakasuunnassa seuraavaan kenttään; ei enää pystysuunnassa
8.11.2006
 - tositteen kuvan näyttämistä kehitetty
    - Muokkaa|Näytä tositteen kuva -toiminto tulee nyt näkyviin, jos
     Työvaihe|Asetukset|Tilikauden asetukset -toiminnossa on määritelty
     tositenumeron tai selite2:n mukaan
    - Muokkaa|Näytä tositteen kuva -toiminto näyttää nyt em. määrityksen
     mukaisen kuvan
 - saldoreskontran määrittelyikkuna muistaa nyt edellisellä kerralla käytetyt
  arvot, esim. minkä merkkien alueelta verrataan
25.10.2006
 - iskusanoja pääsee nyt määrittelemään myös kirjaustilassa
  toiminnolla Muokkaa|Iskusanat
24.10.2006
 - kuunvaihdeajossa on nyt uusi painike "Ilman kansilehteä", joka
  tulostaa valitut tulosteet, mutta ei lainkaan kansilehteä
 - syntax error (missing operator) in query expression
  etsittäessä koko tilikaudesta; korjattu
5.10.2006
 - syntax error ...-pulma saldoseuranta-ikkunassa, jos tilinumerossa
  heittomerkki; korjattu
3.10.2006
 - object required -pulma tulostettaessa iskusanat paperille, jos
  tulostimenkysyminen oli päällä; korjattu
28.9.2006
 - valmiin SQL-kyselyn ikkunassa näkyy nyt taas Poistu- ja Suorita-painikkeet
25.9.2006
 - SQL-kyselyn laatimisikkunassa on nyt uusi painike "Kentät Muistioon",
  jonka avulla näet, mitä taulukoita ja kenttiä tilikausitietokannassa on,
  ja josta voit helposti kopioida tarvittavia tietoja kyselyn osaksi
11.9.2006
 - tilinpäätöstulosteet-ikkuna ei muistanut, mitkä tilikaudet oli
  viimeksi valittu; korjattu
30.8.2006
 - varmuuskopioinnin jälkeen iskusanat olivat käytössä vain jos
  uudelleenkäynnisti ohjelman; korjattu
29.8.2006
 - iskusanat tilinumeron etsimiseksi
    - Yrityksen tilikaudet -ikkunan toiminnolla
     Määritä|Iskusanat tilinumeron etsimiseksi
     voit nyt määrittää sanoja, joiden perusteella
     löydät nopeasti oikean tilinumeron kun kirjaat tositteita
    - syötä esimerkiksi
        posti   6800
        rauta   6620
        elisa   6820
        if    6040
        aktia   6955
        fortum  6650
    - päiväkirjan kirjaustilassa voit nyt käyttää debet- ja
     kredit-sarakkeissa ko. tekstejä, jolloin vastaava tilinumero
     löytyy enterin painalluksen yhteydessä
    - näin esim. tietyltä yritykseltä tehdyt ostokset on helppo
     joka kerta kirjata samalle tilille
    - vinkki: voit käyttää yrityksistä niin lyhyitä nimiä kuin haluat, esim.
        p     6800
        r     6620
        e     6820
        i     6040
        a     6955
        f     6650
     niin tositteiden kirjaaminen on mahdollisimman nopeaa
    - Tositteita syöttäessäsi ohjelma huomaa, jos käytät iskusanaa,
     jota ei ole ja jonka-alkuista tilinnimeä ei ole. Tällöin
     ohjelma kysyy vastaavan tilinumeron ja perustaa iskusanan.
 - tilikauden perustaminen yhtiömuodon mallista tai toisen
  tilikauden perusteella: painikkeita järjestelty siten, että
  Luo-painike näkyy myös näytön tarkkuudella 800 x 600
28.8.2006
 - pulma kirjausmakrossa, jos päiväkirja-ikkunan muokkaus oli
  käynnissä esim. laskunnumero-kentässä; korjattu
 - jos kirjausmakroa kutsutaan rivillä, jolle on syötetty
  kustannuspaikka ja/tai laskunnumero, nämä syötetyt tiedot
  säilyvät, ellei kirjausmakrossa ole määritelty kiinteitä
  kustannuspaikkoja ja laskunnumeroita
 - kirjausmakrot-ikkunassa pulma
  The field is too small to accept the amount of data you attempted to add.
  Try inserting or pasting less data.
  Korjattu siten, että kuhunkin soluun tallentuu syöttötekstisi alusta
  enintään niin monta merkkiä kuin ko. sarakkeeseen mahtuu
21.8.2006
 - tilinpäätösvertailu-ikkunassa alaspudotuslistoista ja tekstikentistä
  näkyi läpi allaoleva päiväkirja-ikkuna; korjattu
14.6.2006
 - Yritysluetteloformin virheilmoitus ilmoittaa, mikä tiedosto aiheuttaa virheen.
26.5.2006
 - Muokkaa|Etsi tästä päiväkirjasta- ja Muokkaa|Etsi koko tilikaudesta-
  toiminnoissa on nyt mahdollisuus rajata kahden ehdon mukaan ja
  ko. ehdot voi yhdistää ja- tai tai-operaattorilla
    ja = molempien ehtojen tulee täyttyä
    tai = vähintään jommankumman ehdon tulee täyttyä
24.5.2006
 Konekielisen tiliotteen lukeminen:
 - Tapahtuman erittelyt joko
   - ei tuoda (oletus)
   - tuodaan erittelyt:
    - tuo erittelyt ja tapahtuman, jos pankkitili aina vastatiliksi
    - tuo vain erittelyt, jos tilin saldo tiliotteen loppuun
 - Jos TITO:ssa tuntematon tili, kysyy kirjanpidon tilinumeron tuntemattomalle tilille
22.5.2006
 Konekielisen tiliotteen kirjaamiseen lisätty valintoja:
 - tapahtumien tositenumerointi joko
   - joka tapahtumalle oma tositenumero
   - tiliotteen tapahtumille sama tositenumero
   - tiliotteen tositenumeroksi tiliotteen numero
 - pankkitilin kirjaaminen joko
   - joka tapahtumaan vastatiliksi
   - lopuksi otot ja panot eritellen
   - lopuksi dk-saldo
 - Tapahtuman erittelyt joko
   - ei tuoda (oletus)
   - tuodaan tapahtuma erittelyineen
 - Mitä tehdään, kun tiliotteessa pankkitili, jota ei määritetty:
   - kysytään tuodaanko (kuten tähän asti)
   - ohitetaan automaattisesti
   - tuodaan automaattisesti
 - LMP erittelyrivien käsittely poistettu ja yhdistetty yleiseen erittelyjen kirjaamisvaihtoehtoon
16.5.2006
 - invalid procedure call or argument rutiinista gridPaivakirja_BeforeColUpdate,
  jos tositerivin syöttäminen oli kesken (kynä näkyvissä) ja
  valittiin esimerkiksi Muokkaa|Etsi|Tästä tilikaudesta; korjattu
3.5.2006 / 2
 - SQL-tilastojen teko- ja käyttömahdollisuus päiväkirja-ikkunan
  Tulosta|Kyselytilastot (SQL) -valinnalla.
  Muuttuja [%93] viittaa avoinna olevan päiväkirjan taulukkoon.
3.5.2006
 - päiväkirjan ensimmäiseen tositteeseen ei tullut numeroa; korjattu
26.4.2006
 - data type conversion error päiväkirja-ikkunassa, kun tositenumero
  tyhjennettiin; korjattu
4.4.2006
 - palauta varmuuskopio -toimintoon lisätty selvennys: "a:-asemasta"
31.3.2006
 - ruututulosteissa nyt tarjolla Muokkaa|Kirjasinkoko-valikossa
  myös fonttikoot 11, 12, 13 ja 14
 - Yritystä vaihdettaessa ohjelma kysyi, lopetetetaanko Asteri Kirjanpito.
  Esiintyi silloin, kun tilikausi oli valittu kaksoisnapsautuksella; korjattu
 - ikoniksi vaihdettu Atsoftin logo
15.3.2006
 - nettokirjauksessa säilyy nyt se kustannuspaikka, jonka olit
  syöttänyt nettokirjaustilin rivillä
10.3.2006 / 2
 - tilinpäätöstulosteet-ikkuna ei jossain tapauksessa piirtynyt
  loppuun saakka; korjattu
10.3.2006
 - tilinpäätösrungon kerroin-sarakkessa lopussa oleva välilyönti,
  esim. "-1 " aiheutti sen, että taseen vastaavaa ja vastattavaa
  ei täsmännyt; korjattu
8.3.2006 / 2
 - johdon raportti:
    - kuukausiotsikoissa näkyy nyt päiväkirjan nimen
     9 ensimmäistä merkkiä (aiemmin 3)
    - Y-tunnus ei enää tulostu kuukausiotsikoiden päälle
8.3.2006
 - kustannuspaikkakohtainen tase ja tuloslaskelma -vertailutulosteessa
  tilit tulivat perustamis- vaan ei numerojärjestyksessä; korjattu
3.3.2006
 - Tulosta|Päiväkirja koko tilikaudelta|ACL-muotoon vienneittäin
  tuottaa sellaisen csv-muotoisen tiedoston, että päiväkirjan
  kirjaukset ovat kukin debet- ja kredit-vienti eri rivillä
  ja debet-tili/kredit-tili ja debet-summa/kredit-summa
  kukin eri sarakkeissa
1.3.2006
 - jos kaksoisnapsautetaan AMN- tai AON- (alv-nettokirjaus)-tili
  debet- tai kredit-tilikarttaikkunasta ja edellisellä tositerivillä
  on rahatili ja summa, ohjelma suorittaa automaattisen nettokirjauksen
27.1.2006
 - joissakin tilanteissa edellisen yrityksen määrityksiä saattoi jäädä
  voimaan, vaikka vaihdettiin yritystä; korjattu
19.1.2006
 - object invalid or no longer set kun kustannuspaikkojen perustamispakko
  oli päällä ja vaihdettiin tilikautta ja taas takaisin; korjattu
18.1.2006
 - Tase-erittelyt|Lisäys- ja vähennyserittelyt (kalusto) -toiminnossa
  Etsi poistot -painike näyttää nyt tilin kaikki tapahtumat
  käänteisessä järjestyksessä (aiemmin näytti vain viimeisen)
29.11.2005
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan: rakennettu esto, ettei voi tehdä
  exe-tarkenteista tiedostoa: menisi jonkin ohjelman päälle
25.11.2005
 - object variable or with block variable not set, kun luotiin uusi
  yritys, painettiin tilikaudet-ikkunassa Yrityksen perustiedot
  ja painettiin OK; korjattu
17.11.2005
 - yhteisöhankintojen kirjaustosite ei tulostunut kuunvaihdeajon yhteydessä,
  jos tilikartassa oli monta YHV-koodattua tiliä; korjattu
10.11.2005
 - cancel was selected perustettaessa uutta tilikautta
  muun yrityksen perusteella; korjattu
7.11.2005
 - Tiedosto|Yhdistä päiväkirja -toiminnossa ei enää jää väliin tyhjää tositeriviä
4.11.2005
 - Tilikautta perustettaessa ohjelma ei anna perustaa samannimistä tietokantaa
  kuin on jo olemassa. Jos todella haluat, että vanha tietokanta katoaa,
  poista se yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Poista tietokanta tai
  esim. käyttämällä Resurssienhallintaa ja perusta sitten uusi samalle nimelle.
3.11.2005
 - tilinavauksen saldojen lukemisessa kummitteli pieni summa; tutkintaversio
24.10.2005
 - the field is too small to accept the amount of data you attempted to add...
  perustettaessa tilikautta vaiheittain syötettäessä tilikarttaan
  pitempi kuin 30-merkkinen tilinnimi; korjattu siten, että katkaisee
  30-merkkiseksi
6.10.2005
 - johdon raportti: jos tase ensin -kohdassa oli väkänen,
  tuloslaskelman kuukausien otsikot puuttuivat; korjattu
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan
    - tileittäiset erittelyt yksitellen:
     jos tilin koodi oli T ja tilinavaus tehty tilikarttaan ja vuoden
     aikana ei tapahtumia, ei tulostanut tiliä; korjattu
    - tilit tulevat nyt numerojärjestyksessä silloinkin kun
     tilejä on lisätty kesken tilikauden
5.10.2005
 - tilinpäätöstulosteet/vain tuloslaskelma ruudulle tai leikepöydälle:
  tulostui taseen otsikot; korjattu
4.10.2005
 - kun päiväkirjan kirjaustilassa mentiin tähdellä merkitylle uudelle
  kirjattavalle riville hiirellä klikaten eikä enterillä, niin
  tositenumeron syöttämisen ja enterin painamisen jälkeen kohdistin
  hyppäsi väärälle riville; korjattu
28.9.2005
 - varmuuskopiointi-ikkunassa näkyy nyt kerrallaan vain ne tekstikentät, jotka
  liittyvät kulloinkin valittuna olevaan varmuuskopiointimenetelmään
22.9.2005
 - tilinpäätöstulosteissa: kun tulostettiin vain tuloslaskelma paperille
  kappalemäärän ollessa suurempi kuin 1, seuraavilla kerroilla tulostui
  myös tase; korjattu
21.9.2005
 - tilinpäätöstulosteissa taseen ja tuloslaskelman otsikkojen
  muodostuksessa: jos ensimmäinen kuukausi tyhjä (esim. kustannuspaikassa),
  otsikot jäävät nyt tyhjiksi
20.9.2005 / 3
 - tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan tab-eroteltuna:
  ryhmien yhteissummat ja loppusummat tulostuvat nyt samaan
  sarakkeeseen kuin alimpien tasojen saldot
 - edistymispalkin saavutettua 100% se katoaa ja ohjelabelin teksti poistuu
20.9.2005 / 2
 - tilinpäätöstulosteissa trimmaa nyt pois tekstikentissä olevat turhat
  välilyönnit, jottei tulisi turhaa ilmoitusta: korjaa syöttötiedot
20.9.2005
 - Field ApuPvk.Tunniste can't be a zero-length string; korjattu
14.9.2005
 - tilinpäätöstulosteet/vain tuloslaskelma: tulostui taseen otsikot; korjattu,
  ja ilmoitti turhaan, että taseen vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää; korjattu
12.9.2005
 - Tulosta|Tase-erittely|Laajana muuhun ohjelmaan -tulosteessa oli taseen vastattavaa
  ja tuloslaskelma, jos oli määrätty, että tase tulostuu ensin; korjattu siten, että
  tulostuu taseen vastaavaa ja vastattavaa
6.9.2005
 - tase ensin -tulostuksessa tuloslaskelmalle tuli taseen päivämääräotsikko
  ja toisinpäin; korjattu
5.9.2005
 - Tulosta|Johdon raportti|Paperille (vain tuloslaskelma) -toiminnossa tulostui
  taseen vastaavaa; korjattu
2.9.2005 / 2
 - huomauttaa myös ruututulosteissa, jos vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää; korjattu
2.9.2005
 - huomautti turhaan, että vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää; korjattu
31.8.2005
 - päiväkirja tilinnimin -tulosteen lopussa näkyy nyt myös
  debet yhteensä, kredit yhteensä ja tositteiden lukumäärä
29.8.2005
 - huomautti turhaan, että vastaavaa ja vastattavaa ei täsmää; korjattu
26.8.2005
 - tase tulostuu nyt pääsääntöisesti ennen tuloslaskelmaa; pätee nyt
  kaikkialla eli tase ja tuloslaskelma-, tilinpäätösvertailu-,
  kustannuspaikkojen tase ja tuloslaskelma -tulosteissa jne.
  HUOM! Tilinpäätösrungossa on edelleenkin oltava tuloslaskelma
  ennen tasetta, koska voiton/tappion laskenta vaatii sen.
  Toisin sanoen entiset tilinpäätösrungot toimivat sellaisenaan.
 - Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Tase ensin -toiminnolla voit
  määrittää, tulostuuko ensin tase vai tuloslaskelma
19.8.2005
 - jossakin tapauksessa tuli turha punainen ilmoitus
  "Tilikartassa ei ole tilejä ,****" ; korjattu
 - Jos mentiin kirjaamaan lisää tositteita pääkirjanomaisten tulosteiden
  aikana, tulosteen tilit saattoivat alkaa uudelleen alusta.
  Pulman syntyminen estetty siten, että tulosteen valmistumisen aikana ei enää
  pääse kirjaamaan tositteita: nehän jäisivät joka tapauksessa puuttumaan
  tulosteesta.
  Ratkaisu vaikuttaa seuraaviin tulosteisiin:
    - pääkirja (kaikille tulostusmedioille)
    - pääkirja valitulta jaksolta
    - tase-erittely / valitut tilit
    - tase-erittely / valitut tapahtumat
    - tilin tapahtumat valitulta jaksolta
    - debet- ja kredit-tilikarttaikkunoiden tapahtumat valitulta jaksolta
 - kun kopioitiin tositenumero alemmalle riville pisteellä ja
  alkuun syötettiin välilyönti, ohjelma meni jumiin, josta pääsi
  jatkamaan vain sammuttamalla tietokone; korjattu
 - kun järjestetään päiväkirjan tositteet päivämäärän mukaan,
  ohjelma lajittelee nyt automaattisesti lisäksi myös toissijaisesti
  tositenumeron ja kolmassijaisesti tositelajin mukaan, jotta
  moniriviset tositteet pysyvät yhtenäisinä
9.8.2005
 - Tiliöintitosite tarjoaa päiväkirjassa kohdalla olevaa tositenumeroa
 - jos alv-tarkistuslaskelman oli pienentänyt ja otti uudestaan, ohjelma herjasi
  a form can't be moved ...
8.7.2005
 - nettokirjaus tyyliin 4010-**** tai ****-3010 kopioi nyt
  seuraavalle riville myös selite2:n
15.6.2005
 - etäAsteri neuvojan valitseva käynnistysikkuna tässä ohjelmasssa
10.6.2005
 - tulosta tilinppäätöstulosteet: kun tilinpäätöstulosteissa poisti a%:na a:n liikevaihdosta
  siinä olevan luvun niin että kenttä tyhjeni, ohjelma herjasi invalid control array index
17.5.2005
 - tuloslaskelmasta ja taseesta tulostui vain toinen puoli, jos
  oli samalla istunnolla aiemmin käynyt aikomassa tulostaa
  pitkän tuloslaskelman ja taseen toisen puolen, mutta sitten
  peruuttanutkin aikeensa; korjattu
16.5.2005
 - perustettaessa tilikautta vaiheittain: jos tilikauden nimi oli
  jo käytössä, vastattiin huomautukseen Ei ja painettiin tiedoston-
  valintaikkunassa Peruuta, vanha tiedosto korvautui uudella; korjattu
 - Update or CancelUpdate without AddNew or Edit kutsurivi 7099; korjattu
12.5.2005
 - Yritysluettelo-ikkunassa uusi toiminto Tiedosto|Poista välit tilinumeroista,
  joka poistaa päiväkirjojen debet- ja kredit-sarakkeisiin ja
  tilikartan tilinumero-sarakkeeseen vahingossa joutuneet välilyönnit
25.4.2005
 - File not found toiminnossa
  Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Tuloslaskelmat ja taseet
  Muutettu siten, että tarkistetaan, että määritetty tilirunko on olemassa
25.4.2005
 - yhteiskäyttövirhe tehtäessä varmuuskopiota korpulle
  Windows98-koneessa; korjattu
22.4.2005
 - jos samaan tilikauteen yritetään mennä kahdesta eri verkon
  koneesta tai saman koneen kahdesta kirjanpito-ohjelman
  instanssista, tulee suomenkielinen ilmoitus ja tilikauden vaihto
19.4.2005
 - jos ohjelma on jo käynnissä ja käynnistetään ohjelma
  toistamiseen, tarjolla on nyt vaihtoehdot: siirry käynnissä olevaan,
  älä siirry mihinkään ja avaa uusi
15.4.2005
 - jos kirjausmakrot-ikkuna oli aktiivinen, kaksoisnapsautus tai
  shift+ctrl+kirjain ei tuonut kirjausmakroa päiväkirjaan; korjattu
 - jos ohjelma oli jo käynnissä, mutta pienennettynä,
  ja ohjelma käynnistettiin uudelleen ja vastattiin, että
  siirrytään käynnissä olevaan ohjelmaan, pienennetty ohjelma
  ei tullut normaalikokoisena näytölle; korjattu
 - kun perustettiin tilikausi muun tilikauden tai yrityksen
  pohjalta, kirjaustilan pääikkunan otsikkoon ei tullut
  tilikauden ajanjakso tai tuli aiempi ajanjakso; korjattu
 - alv-laskelma ymmärtää nyt myös muodossa 150405 tai 15042005
  syötetyt päivämäärät (vrt. esitysmuoto 15.4.2005)
14.4.2005
 - subscript out of range tilikauteen mentäessä, jos tilikartassa
  oli yli 1000 tiliä; muutettu siten, että mahtuu 3000 tiliä
6.4.2005 / 2
 - Update or CancelUpdate without AddNew or Edit napsautettaessa
  Tulosta-valikkoa; korjattu
6.4.2005
 - Yritys|Vaihda tilikausi jätti aiemman päiväkirjan
  voimaan; korjattu
5.4.2005
 - saldoseuranta-ikkunan sulkeminen ruksista aiheutti sen, että
  Tulosta-valinta toi ikkunan päällimmäiseksi tyhjänä; korjattu
 - record is deleted saldoseuranta-ikkunassa, kun oli poistettu
  kaikki seurattavat tilit ja lisättiin uutta; korjattu
 - a form can't be moved or sized...-pulma valittaessa
  Ikkuna|...myös saldoseuranta, jos saldoseuranta-ikkuna oli
  pienennetty tai suurennettu; korjattu
1.4.2005
 - tiedot arvonlisäveron maksamista varten: sivunvaihtoa siirretty
23.3.2005
 - debet- ja kredit-tilikartta-ikkunoihin ei enää pääse kirjoittamaan,
  kun muutokset eivät kuitenkaan tallennu tietokantaan. Muutokset
  kuuluu tehdä Muokkaa-valikon kautta
 - poista loput tositteet -toiminnon lopussa tulee automaattisesti
  myös tämän kuun saldojen päivtys
21.3.2005
 - uutta päiväkirjaa perustettaessa turha pulmailmoitus
  "Tilikartassa ei ole tilejä:" ja tyhjää; poistettu?
18.3.2005
 - tase-erittely jatkokäsittelyohjelmaan:
    - pitkän taseen väliin tulostettaessa tulee nyt mukaan
     myös sellainen tili, joka halutaan eriteltävän, vaikka
     sen loppusaldo olisikin nolla
    - tositerivien selitteen leveys kasvatettu 16 merkistä
     30 merkkiin ja tilinavaussaldo ja loppusaldo
     tabuloituvat summa-sarakkeen kanssa samalle kohdalle
17.3.2005
 - you tried to lock...-pulma 3009 ja pulma 3078,
  kun tulostettiin tilin tapahtumat jaksolta kaksi kertaa ihan
  peräkkäin; korjattu?
16.3.2005
 - kun nimettiin uudelleen se päiväkirja, joka on auki,
  kirjaustila jäi lukituksi; korjattu
 - debet- ja kredit-tilikartta-ikkunat sai jossain tapauksessa
  kelattua sellaisiksi, että näkyi vain yksi viimeinen rivi
  tai rivejä näkyi tyhjinä; korjattu
 - käynnistyessään ohjelma huomauttaa, jos se on asennettu
  polkuun, jossa on välilyönti, kaksoiskenoviiva, heittomerkki
  tai hakasulut, koska niistä voi myöhemmin aiheutua pulmaa
15.3.2005/2
 - html muotoisessa päiväkirjassa ja pääkirjassa:
   lasku numero ja selite2 kentässä oleva linkki tehdään ..\..\3.tositteet\#.tositteet\TEKSTI.pdf tiedostoon, jos tiedosto levyllä, muuten
   linkki tehdään ..\..\3.tositteet\laskut\TEKSTI.pdf tiedostoon, jos tiedosto levyllä.
   jos kummastakaan hakemistosta ei tiedostoa löydy, linkkiä ei tehdä.
 - html muotoinen pääkirja ei enää piirrä kehyksiä
15.3.2005
 - invalid use of null projektitulosteessa; korjattu
  run-time error sammutti ohjelman; nyt pulman jälkeen voi jatkaa
 - saldoreskontrassa yhden tilin tapauksessa näkyy nyt
  kuvaruudulla tilin debet, kredit ja saldo ikkunan alalaidassa
  alkavaa, lisäytynyttä ja päättävää listaa näytettäessä
14.3.2005
 - tase-erittely Wordiin tai Exceliin: tositerivien sarakkeiden
  järjestystä muutettu siten, että selite tulee ennen summaa
9.3.2005
 - tositerivin vaihtumista ja debet- ja kredit-sarakkeista
  poistumista nopeutettu
 - saldoreskontrassa ohjelma poistaa laskunnumeron alusta ja
  lopusta mahdolliset välilyönnit automaattisesti
8.3.2005
 - tositerivin vaihtumista nopeutettu
4.3.2005
 - kun tilikarttassa lisätään tili tai muutetaan tilin numeroa,
  alv-koodia tai nimeä, ohjelma poistaa automaattisesti
  turhat tyhjät välilyönnit alusta ja lopusta
2.3.2005
 - kun kirjausmakroikkunasta poistettiin kaikki rivit ja syötettiin
  uusia rivejä, tuli pulma no current record eikä lisätyt rivit
  näkyneet ennen kuin poistuttiin ja palattiin; korjattu
 - invalid use of null tulostettaessa päiväkirja koko tilikaudelta;
  nyt ilmoittaa suomeksi, minkä tositteen jälkeen on tyhjä rivi
 - record is deleted kutsurivi 1234; korjattu
 - method '~' of object '~' failed kutsurivi 7401; korjattu
11.2.2005
 - otsikon määritysmahdollisuus tulostettaessa kustannuspaikka-
  kohtainen tuloslaskelma ja tase paperille
9.2.2005
 - konekielisen valvontailmoituksen (alv) tiedostonimiehdotus
  tyvi-lähetyskansiota varten tulee nyt yrityksen nimen
  ja kohdekuukauden ja vuoden mukaan
 - alv-tarkistuslaskelman ensimmäisen eli kotimaan sivun numero
  tulostuu silloinkin, kun yhteisökirjauksia ei ole
8.2.2005
 - object variable or with block variable not set
  rutiinista PaivitaSaldoseuranta
7.2.2005 / 2
 - kun päiväkirja oli lukittu, jossain tapauksessa tulosta-valikko
  ei jäänyt auki vaan ainoastaan vilahti; korjattu
7.2.2005
 - tilin tapahtumat jaksolta ja tase-erittely tilien kaikista tapahtumista
  tekstikentistä poistuu nyt automaattisesti turhat välilyönnit, ettei
  tule ilmoitusta "anna tilit vinkin neuvomassa muodossa"
 - object invalid or no longer set rutiinista PaivitaSaldoseuranta,
  kun valittiin uusi päiväkirja tai päivitettiin saldot; korjattu
 - saldoreskontrassa (myyntireskontra, ostoreskontra):
    - no current record Muokkaa|Lisää-toiminnossa; korjattu
    - summa-sarake hyväksyy desimaalierottimeksi myös
     pisteen ja muuttaa sen pilkuksi
3.2.2005
 - saldoseuranta-ikkuna päiväkirjan kirjaustilassa:
  Syötä tilinumero-sarakkeeseen niiden tilien numerot, joiden
  saldon haluat koko ajan näkyviin. Ohjelma etsii tilinnimen
  ja päivittää saldoa automaattisesti kirjaamisen edetessä.
 - projektitulosteessa
    - ryhmäsaldojen etumerkin voit vaihtaa syöttämällä
     kerroin-sarakkeeseen -1
    - ryhmäsaldo-taulukkoon syötetty uusi rivi tulee näkyviin
     tulosteeseen, vaikka muokkausta osoittava kynä olisi
     vielä ollut näkyvissä
    - rahayksikkö-pallukka ei jossain tapauksessa ollut
     kummankaan rahayksikön kohdalla; korjattu
 - permission denied konekielisen valvontailmoituksen tekemisessä, jos
  syötettiin sama tiedostonimi molempiin tekstikenttiin; korjattu
31.1.2005
 - projektitulosteessa
    - voit määrittää nyt tilit, joiden tapahtumat tulevat mukaan;
     tilien esitysmuoto esim. 1000-1099,1200,1400,1600-1699
    - voit jättää tiliehdon myös kokonaan tyhjäksi = pois
    - voit jättää "kenttä sisältää"-ehdon myös kokonaan tyhjäksi = pois
    - loppuun tulostuvien ryhmäsaldojen määritysmahdollisuus:
     otsikot ja tilit muodossa esim. esim. 1000-1099,1200,1400
 - selitepakko määritettävissä tilikohtaisesti tilikarttaan:
  päiväkirjan selite-kenttä jää tyhjäksi kun
  debet- tai kredit-tilinä on tili, jolla on selitepakko
 - Tulosta|Tilin tapahtumat jaksolta: säilyy valinta, tulostettiinko
  viimeksi paperille, ruudulle vai leikepöydälle
27.1.2005
 - tilikohtaisen taseen ja tuloslaskelman tulostusmahdollisuus
  tämän kauden tilinavaus -työvaiheessa
 - Määritä|ALV-kirjausten tositelaji-toiminnolla voit nyt syöttää
  ohjelman tekemille ALV-automaattikirjauksille mahdollisen oman
  tositelajin
26.1.2005
 - uusi toiminto ALV|Nettokirjausten virheet|Ruudulle, paperille ja
  leikepöydälle tab-erottimella. Näyttää ne tositteet, joissa
  myynnin ja ostojen nettokirjaustileillä olevat veronperusteet
  eivät täsmää samoissa tositteissa olevien alv:ien kanssa.
25.1.2005
 - uusi toiminto ALV|Bruttokirjausten tarkistuslista|Ruudulle ja
  leikepöydälle tab-erottimella. Näyttää päiväkirjassa olevat
  bruttokirjaustileille kirjatut myynnit ja ostot ja
  viimeiseen sarakkeeseen on laskettu rivin alv-velka tai
  alv-saaminen, josta voi kuittikohtaisesti tarkistaa veron märään.
 - tilinavaus-työvaiheessa uusia tulostusmahdollisuuksia:
    - saldoluettelo leikepöydälle tab-erottimella
    - tuloslaskelma ja tase leikepöydälle tab-erottimella
 - tilikaudet-ikkunassa on uusi toiminto Määritä|Saldonpäivitys, jolla
  voit määrittää, missä kohdissa ohjelmaa tapahtuu automaattinen
  saldojen tarkistuslaskenta. Esimerkiksi verkkokäytössä saat ohjelman
  toimimaan nopeimmin, kun kaikki saldonpäivitykset on ruksaamatta ja
  ajat kirjausten tekemisen jälkeen ennen tulostuksia toiminnon
  Muokkaa|Päivitä kaikki saldot.
 - saldonpäivitystä nopeutettu: tämän kuun saldoissa noin 60%, koko tilikauden
  saldoissa noin 80%
 - tuloslaskelmaan ja taseeseen, tilinpäätöstulosteisiin, johdon raporttiin jne.
  saat määriteltyä väkisin tulostuvan otsikkotekstin lisäämällä tekstiin
  #-merkin, esimerkiksi
    ***Liiketoiminnan muut tuotot#
  tulostaa aina otsikon
    Liiketoiminnan muut tuotot
  näkyviin, vaikka saldo olisi nolla
20.1.2005
 - uusi toiminto: ALV|Konekielinen valvontailmoitus
  Syntyneen tiedoston lähetät verottajalle TYVI-operaattorin avulla.
 - Tulosta|Tase-erittely|Laajana muuhun ohjelmaan -toiminnossa on nyt
  mahdollisuus tulostaa aineisto tab-merkein eroteltuna, jolloin
  jatkokäsittely esim. Excel-taulukkolaskennassa on sujuvaa
 - Tulosta|Tase-erittely -valikon alivalikot nimetty kuvaavammin
19.1.2005
 - file already open, jos tase-erittely tekstinkäsittelyyn pitkässä
  muodossa katkesi pulmaan ja jos mentiin sen jälkeen tallentamaan
  tilinpäätösrunkoa; korjattu
18.1.2005
 - ohjelma seuraa nyt Windowsin oletuskirjoittimen vaihtoa myös silloin
  kun ei kysytä kirjoitinta jokaisen tulostuksen yhteydessä
 - tilinpäätöstulosteissa ja tuloslaskelman ja taseen tulostus onnistuu nyt
  tilinpäätösrungolla, jossa on hyvin monta tähteä:
  Paperitulosteissa tähtiä ja kausia voi olla enintään seuraavasti:
  tähtiä 3 (tai 2 ja tileittäin) -> kausia 4
  tähtiä 4 (tai 3 ja tileittäin) -> kausia 3
  tähtiä 5 (tai 4 ja tileittäin) -> kausia 2
  tähtiä 6 (tai 5 ja tileittäin) -> kausia 2
  tähtiä 7 (tai 6 ja tileittäin) -> kausia 2
  Jos tähtiä tai kausia on enemmän kuin mahdollista, tulee subscript out of range.
  Ruutu-, leikepöytä- ja levy-tulosteissa voi tähtiä olla rajaton määrä.
 - invalid use of null tulostettaessa päiväkirjaa, jos siinä oli tyhjä
  tositerivi; nyt ilmoittaa pulmallisen rivin paikan suomeksi
13.1.2005
 - tilinpäätöstulosteet ruudulle saatavilla nyt myös yksisaraisena
 - debet- ja kredit-tilikartta -ikkunoissa on nyt toiminto Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
 - tilikartan muokkaus -ikkunassa (uutta tilikautta vaiheittain perustettaessa)
  on nyt toiminnot
    - Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
    - Muokkaa|Liitä leikepöydältä
 - tilinpäätösrungon muokkaus -ikkunassa on nyt toiminnot
    - Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
    - Muokkaa|Liitä leikepöydältä
 - alv-tarkistuslaskelma paperille: yhteisöhankintojen sivu tulostuu nyt
  vain silloin kun päiväkirjassa on yhteisökaupan kirjauksia
 - päiväkirjan jatkeeksi voit nyt tuoda aineistoa csv-tiedostosta toiminnolla
  Tiedosto|Yhdistä CSV-päiväkirja
 - päiväkirjan järjestäminen on nyt mahdollista myös kahden kentän perusteella
 - päiväkirja-ikkunan sarakkeisiin syötetyistä tiedoista poistuu nyt aina
  automaattisesti kaikki lopussa olevat välilyönnit
 - tositteesta näytettävä DK-ero tulkitsee nyt samaksi tyhjäksi tositelajiksi
  sekä tyhjän että pelkkiä välilyöntejä sisältävän Tositelaji-kentän
 - alv-laskelmassa kohdekuukauden vero näytti eri summaa kuin alv-velka-kirjaus,
  jos saman istunnon aikana oli tehty alv-laskelmia sellaisista päiväkirjoista,
  joissa esiintyi tapahtumia sellaisissa verokannoissa, joita ei esiintynyt
  tässä päiväkirjassa; korjattu
14.12.2004
 - jos päiväkirjassa oli yhteisöhankintojen suoritettavat verot suuremmat kuin
  vähennettävät verot, eli esim. yhteisöhankinnoista vain hyvityslasku,
  Kirjaa yhteisöhankintojen ALV -toiminto kirjasi päiväkirjaan summa-
  sarakkeeseen negatiivisen luvun;
  Korjattu tältä osin
    - päiväkirjan tilit ja summa
    - yhteisöhankintojen verokirjaus
    - alv-tarkistuslaskelma
13.12.2004
 - overflow varmuuskopioinnissa, jos yritetään kopioimalla hakemistoon,
  mutta hakemistonnimi tyhjä; korjattu
9.12.2004
 - invalid use of null perustettaessa tilikautta muun yrityksen perusteella, jos
  kohdistimen osoittaman tilikauden perustiedoissa yrityksennimi oli tyhjä; korjattu
 - not a valid filename perustettaessa tilikautta muun yrityksen perusteella; korjattu
 - perustettaessa tilikautta muun yrityksen perusteella: tilinavaus tulee nyt
  muun yrityksen tilikauden saldoista
8.12.2004
 - ohjelman pääikkuna oli tyhjä eikä ali-ikkunoita näkynyt, kun mentiin yritykseen
  kirjaamaan päiväkirjaa sen jälkeen kun oli ensin oltu muussa yrityksessä
  ja vaihdettu sieltä yritystä ja otettu varmuuskopio levykkeelle; korjattu
7.12.2004
 - alv-laskelma-tulosteessa suurennettu kirjasinkokoa, jotta lukemat
  valvontailmoitukseen ja tiedot alv:n maksamista varten näkyisivät
  paremmin esim. kun tuloste lähetetään faksilla
2.12.2004
 - uusi käännös
29.11.2004
 - subscript out of range toiminnossa Muokkaa|Kaikki sarakkeet näkyviin; korjattu
19.11.2004
 - varmuuskopio
18.11.2004
 - tiedosto / lopeta / varmuuskopio ei aina onnistunut varmuuskopioimaan sitä
  *.wkp tiedostoa, jota oli kirjattu vaan avasi muistioon kopiointiohjeet. korjattu
15.11.2004
 - ohjelma ei kysynyt varmuuskopiointia lopetettaessa; korjattu
 - kuunvaihdeajon sivunumerointi alkoi jokaisessa osassa uudestaan
  ykkösestä; korjattu
12.11.2004
 - Uusi varmuuskopiointitoiminto mahdollistaa varmuuskopioinnin
    - korpulle entiseen tapaan
    - kopioimalla kovalevylle valittuun hakemistoon joko tilikauden,
     yrityksen tai kaikki yritykset
    - ajamalla komentojonotiedosto (bat), cd-poltto-ohjelma tai muu vastaava
  Sijaitsee samoissa kohdissa kuin entinen varmuuskopiointitoiminto.
 - Uuden tilikauden perustamisikkunan Tilinpäätösrungoksi otetaan -kentässä
  toimii nyt Selaa-painike
 - Kun oli valittu kirjaustilassa Muokkaa|Sarakkeet alkuasetelmaan ja heti sen
  perään vaihdettu yritystä tai tilikautta, seuraavalla avaamiskerralla
  kirjausikkunan sarakkeet eivät olleet alkuasetelmassa vaan aiemmassa asetelmassa;
  korjattu
1.11.2004
29.10.2004
28.10.2004
 - alv-laskelma paperille ja ruudulle: "EU-maihin"- ja "EU-maista"-tekstit muutettu
  muotoon "muihin EU-maihin" ja "muista EU-maista"
 - päiväkirjan kirjausikkunassa: kun edellisessä tositteessa oli tositelaji ja
  uudessa syötettävässä tositteessa ei, tositenumero ei tullut tositelajittomien
  perusteella; korjattu
12.10.2004 / 2
 - tuloslaskelman ja taseen tulostuksessa tuli joskus turhaan pulmailmoitus
  "Vastaavan ja vastattavan summat eivät täsmää!"; korjattu
8.10.2004
 - object invalid or no longer set varmuuskopioinnin yhteydessä; korjattu
 - tilikartan saldo ei päivittynyt, jos siirsi summan hiirellä
  vedä-ja-pudota -menetelmällä; korjattu
5.10.2004
 - tilinpäätösrungon muokkaus: jos oli juuri poistettu rivi ja samantien
  lisättiin rivi eteen, uutta riviä ei syntynyt, vaan allaoleva solu
  tuli tyhjäksi; korjattu
 - invalid use of null rutiinista LaskeJaksonSaldot, kun tulostettiin
  tilin tapahtumat valitulta jaksolta, jos tilinavauksen tai jonkin kuukauden
  kohdalla joidenkin tilien saldokentät olivat tyhjiä (null); korjattu
 - invalid use of null painettaessa tilikaudet-ikkunan Kirjaa yritystä -painiketta,
  jos tilikausitietokannassa oli OmatTiedot-taulukossa tyhjiä (null) tietoja; korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record tilikaudet-ikkunaan mentäessä -tilanteen
  käsittelyä kehitetty edelleen siten, että OmatTiedot-taulukkoon syntyy yksi rivi ja
  siihen jokaiseen tietoon tyhjä merkkijono
4.10.2004
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record tilikaudet-ikkunaan mentäessä,
  jos jonkin tilikausitietokannan OmatTiedot-taulukossa ei ollut yhtään riviä, jossa
  olisi lukenut firman nimi ja tilinpäätösrungon nimi; korjattu
 - you tried to lock table Tilikartta while opening it...-pulma luotaessa uusi tilikausi
  yhtiömuodon perusteella, kun oli juuri oltu toisen yrityksen päiväkirjankirjaustilassa;
  korjattu
30.9.2004
 - object is invalid or not set jaettaessa kuukausibudjeteiksi; korjattu
 - pulmailmoitusikkunasta poistettu painike, josta voi asentaa netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin; asennus ei ratkaisu kuin muutamiin virhenumeroihin, joissa
  tapauksissa tulee erilainen ilmoitus
23.9.2004
 - ALV-laskelman tulostuskieleksi voit valita suomen, ruotsin tai sen kielen, jonka
  olet valinnut Tilikaudet-ikkunassa. ALV-laskelman kielivalinta tehdään valikosta
  ALV|Määritä ALV-laskelman kieli
 - myös virheet 339 ja 523 tarjoavat mahdollisuuden asentaa 6-version päivitysasennuspaketti
 - pulmailmoitusikkunassa on uusi painike, josta voit asentaa netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin
22.9.2004
 - Jos on imuroitu pelkkä 6-version päivitys ilman 6-version ensiasennusta tai
  6-version päivitysasennuspakettia, voi tulla esimerkiksi pulmia 429, 713 tai 372.
  Ratkaisu on, että pitää asentaa 6-version päivitysasennuspaketti. Tästä versiosta
  alkaen ohjelma huomaa ko. tarpeen, ilmoittaa siitä suomeksi ja tarjoaa painikkeen,
  josta imuroituu tarvittava 6-version päivitysasennuspaketti netistä.
20.9.2004
 - luo yritys varmuuskopiostaan -toiminnossa kansion ja yrityksen nimi korjattu
16.9.2004 / 2
 - Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Erittele omiksi tilikausiksi -toimintoa
  muutettu siten, että jos koko yrityksen päiväkirjassa on alv-automaattikirjauksia,
  vastaavan kuun kustannuspaikkakohtaiseen päiväkirjaan tulee myös alv-automaatti-
  kirjaukset. Jos ei ole, ei tule.
  Vinkki: Tätä voi hyödyntää esimerkiksi, jos haluat syöttää ensimmäiseksi
  päiväkirjaksi alkuvuoden saldot könttäsummina ilman alv:ia, vaikka tilit olisivat
  AMB- ja AOB-koodattuja. Ja seuraaviin päiväkirjoihin tavallisia kuukausia, joissa
  on alv-automaattikirjaukset.
 - varmuuskopiointiasioita:
    - couldn't find file 'c:\winkp\~apuwkp.tmp'
     Luo yritys varmuuskopioistaan -toiminnossa; korjattu
    - varmistettu, että tilikauden varmuuskopiointi kirjaustilasta poistuttaessa
     ja varmuuskopion palauttaminen ehtivät loppuun asti ennen kuin uutta
     toimintaa aloitetaan
    - Tilikaudet-ikkunan Tiedosto|Palauta varmuuskopio -toimintoon lisätty
     Odota-ikkuna, joka poistuu, kun varmuuskopio on palautettu
16.9.2004
 - eräät kirjoitinajurit eivät osaa kääntää tulosteen suuntaa, tähän versioon lisätty
  mahdollisuus valita vaakasuuntaan tulostava kirjoitinmääritys,
  ESIMERKKI:Asiakkaalla, jolla Win98SE ja Brother HL-1240 kirjoitin USB liitännässä muut
    tulosteet tulostuivat ok, mutta tilinpäätöstulosteet eivät lähteneet tulostumaan.
  SYY: tilinpäätöstulosteissa ohjelma asettaa tulostussuunnan pystyyn tai vaakaan
    kirjoitinajuri ei tunnista suunnanmuutosta
  RATKAISU: Asenna uusi kirjoitin (käynnistä/tulostimet/lisää uusi tulostin),
    anna sille sopiva nimi, esim. "vaaka" ja määritä tulostussuunta vaakaan.
    Valitse yritysluettelossa määritä / tulostimen kysyminen/vaakatulostimen määritys
    ja laita ruksi kohtaan "Vaakatulosteelle oma kirjoitinmääritys" ja valitse
    pudotuslistalta windowsiin lisäämäsi vaakasuuntaan tulostava kirjoitin.
14.9.2004
 - tilikauden luonnissa vanhan tilikauden tai muun yrityksen perusteella: ohjelma
  huomauttaa, jos meinaat tehdä tilinavauksen heti tilikarttaan ja samanaikaisesti
  syöttää ensimmäisen kuukauden nimeksi jonkin tilinavaus-alkuisen sanan
10.9.2004
 - varmistettu, ettei debet- eikä kredit-tilikartta avaudu siten, että kaikki
  sarakkeet ovat hyvin kapeita tai kokonaan piilossa eikä siten, että
  näkyvissä on vain kaksi saraketta
9.9.2004
 - saldonpäivitystä varmistettu: ohjelma päivittää automaattisesti kaikki saldot
  aina kun mennään tilikauteen, kun vaihdetaan yritys tai tilikausi ja kun
  kirjanpito-ohjelma lopetetaan
 - päivitä kaikki saldot -toimintoa nopeutettu
8.9.2004/2
 - Konekielisen tiliotteen rajaaminen: tuo vain halutun kuukauden tapahtumat
 - Konekielisestä tiliotteesta tuodaan joko LMP yhteenveto tai tapahtumat tai molemmat
8.9.2004
 - kirjoittimen vaihdossa ohjelma seuraa käyttöjärjestelmän oletuskirjoitinta
  entistä tarkemmin
 - invalid procedure call or argument luotaessa tilikausi vanhan tilikauden tai muun
  yrityksen perusteella, jos tässä on ensimmäisen päiväkirjan nimi tyhjä; korjattu
6.9.2004 / 2
 - varmuuskopiointi, varmuuskopion palautus ja yrityksen luominen varmuuskopiostaan
  muutettu siten, että ne kaikissa koneissa etsivät tarvitsemiaan expand.exe- ja
  compress.exe-tiedostoja juuri winkp-kansiosta, johon ne normaalissa asennuksessa menevät
6.9.2004
 - dk-eron laskentaa muutettu siinä tapauksessa, että tositenumerointi on määritelty
  kasvattamaan tositenumeroa joka rivillä:
    - tällöin ohjelma laskee koko päiväkirjan debet yhteensä, kredit yhteensä ja
     niiden erotuksen ja näyttää tulokset oikeassa alakulmassa
    - *:llä saat tuossa tapauksessa tulemaan summaksi koko päiväkirjan dk-eron,
     kun muilla tositenumerointimäärityksillä tulee edelleen tositteen dk-ero
 - dk-eron näyttämispaneelin taustaväri palasi aina harmaaksi joidenkin pitkien toimintojen
  jälkeen, vaikka dk-ero olisikin ollut nollasta poikkeava; korjattu
 - dk-ero-paneelia pidennetty ja ohjepaneelia lyhennetty
 - kuunvaihdeajossa: jos oli määritetty, että kirjoittimenvalinta kysytään jokaisen tulosteen
  yhteydessä, kuunvaihdeajon alussa tulevissa alv-tulosteissa kysyttiin jokaisessa kirjoitin
  erikseen. Muutettu siten, että kysytään vain kerran ja alv-tulosteet ja kuunvaihdeajo
  tulostuvat kokonaan tälle valitulle kirjoittimelle.
 - kirjanpito-ohjelmaa käynnistettäessä: jos jossakin yrityksessä oli wkp-tiedosto, joka oli
  vioittunut / korruptoitunut tai joka ei ollut kirjanpidon tietokannan muotoinen
  (Microsoft Access -muotoinen), ohjelma ilmoitti pulman eikä käynnistynyt.
  Muutettu siten, että ohjelma yrittää automaattisesti korjata sen. Jos tämä ei onnistu,
  ohjelma ehdottaa siirtävänsä sen bak-tarkenteiseksi, ettei se haittaa ohjelman käynnistymistä.
  Jos tiedostossa on Sinulle tärkeää aineistoa, voit tutkia ko. bak-tiedostoa ja ottaa sieltä
  tiedot talteen.
2.9.2004
 - kieliversiossa, kun kuvaruudun kieli eri kuin alkuperäinen suomi:
    - jos uusi päiväkirja on perustettu kieliversiolla, saattoi jatkossa tulla pulmia:
      - item not found in this collection (virhe 3265); korjattu
      - too few parameters. Expected 1. (virhe 3061); korjattu
      - can't define field more than once (virhe 3191); korjattu
    - Tulosta|Tase-erittely|Valitut tapahtumat -toiminnossa ja
     Tulosta|Projektituloste -toiminnossa hakukenttäpulma; korjattu
31.8.2004
 - demoversio käännetty
25.8.2004
 - ohjelman kuvakkeena on nyt Atsoftin logo
 - alv-laskelma:
    - vaikka maksettavan alv:n määrä olisi nolla tai negatiivinen, alv-laskelman
     perään paperille, ruudulle tai levylle tulostuu tiedot maksamista varten,
     summana tuolloin tietysti nolla
    - jos yrität tehdä alv-laskelmaa levylle tiedostoon, joka on jo olemassa, ohjelma
     kysyy, saako vanhan päälle tallentaa ja antaa mahdollisuuden palata vaihtamaan
     tiedostonnimi
20.8.2004
 - toiminnossa Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Tulosta tuloslaskelmat ja taseet:
  YHV-koodatuille yhteisöhankintatileille tulostui summa, jossa oli alv ikään kuin
  vähennetty yhden ylimääräisen kerran; korjattu
22.7.2004
 - koko vuoden pääkirja paperille; joskus tuli kaksi samaa sivunumeroa peräkkäin; korjattu
2.6.2004
 - database already exists verkkokäytössä yrityksen tilikaudet -ikkunassa; korjattu
28.5.2004
 - varmuuskopiointi ohjelmasta poistuttaessa: jos tulisi pulma 75 path/file access error,
  ohjelma antaa sen sijaan suomenkieliset toimintaohjeet
 - pulmailmoituksen paperitulostus ei toiminut vaan ilmoitti
  object variable or with block variable not set, jos oli valittu, että tulostin
  kysytään joka tulosteen yhteydessä; korjattu
 - tilikauden perustaminen vaiheittain: tilinavaustavan valintapallukka on nyt kohdassa
  "edellisestä Windows-tilikaudesta"
 - selitteen loppuun ei enää jää turhia tyhjiä merkkejä, kun selite tulee automaattisesti tilinnimistä,
  joiden yhteispituus alle 30 merkkiä
27.5.2004
 - kustannuspaikkojen perustamisessa: jos oli painettu tyhjennä, uudet perustetut
  kustannuspaikat eivät tallentuneet; korjattu
 - kustannuspaikkojen tuloslaskelmat ja taseet:
    - ei enää tutki, täsmääkö taseen vastaavaa ja vastattavaa, koska kustannuspaikkojen taseita
     ei useimmiten tulosteta ja koska ne eivät useimmiten kuitenkaan täsmää
    - kustannuspaikkojen grafiikan vaaka-akselin otsikko on nyt "Kustannuspaikka"
26.5.2004
 - yrityksen perustietojen määrittely tilikaudet-ikkunasta käsin: kun mentiin perustietoihin, painettiin OK,
  uudelleen perustietoihin, painettiin OK, tuli object variable or with block variable not set; korjattu
 - alv-tarkistuslaskelman yhteisöhankintojen otsikossa lukee nyt "Saldo euro"
 - kirjausmakroissa ei toiminut shift+ctrl+6; korjattu
 - päiväkirjan sarakkeiden järjestyksen asettaminen
  Tulosta|Päiväkirja|Aseta sarakkeiden järjestys -toiminnolla korjattu
25.5.2004
 - saldoreskontran päivityslistan paperitulosteessa laskun yhteissumman alleviiva peitti jossain
  tapauksessa osan numeroista; korjattu
 - lisätty paikkailmaisin kirjaustilassa tehtävän varmuuskopioinnin tutkimiseksi
24.5.2004
 - Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Tulosta tuloslaskelmat ja taseet -toiminnossa:
    - invalid use of null tulostettaessa ruudulle Muistioon; korjattu
    - kustannuspaikattomat tulostuvat nyt oikein arvonlisäverottomin summin
     (alv-automaattikirjaukset eivät mukana)
 - jos ohjelman sulkee (pää)ikkunan oikean yläkulman ruksista (vahingossa), ohjelma kysyy vielä varmistuksen
 - jos kirjanpitoaineisto on juuri palautettu rompulta tai on muusta syystä kirjoitussuojattu, yritykseen
  siirryttäessä ohjelma antaa suomenkielisen vinkin, että kannattaa ajaa poista kirjoitussuojaus -toiminto
 - control CMDialog1 not found yrityksen tilikaudet -ikkunan Ohje-toiminnoissa; korjattu
21.5.2004
 - Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Tulosta tuloslaskelmat ja taseet -toiminto tulostaa nyt kaiken
  arvonlisäverottomin summin, vaikka tositteet olisi kirjattu bruttokirjauksina
 - jos tositenumero-kentän tyhjensi ja poistui enterillä, ohjelma jäi jumiin; korjattu
 - jos on vaihdettu tositenumero ja kuljetaan vain tositelaji-kentän läpi muuttamatta tositelajia,
  ohjelma ei enää muuta tositenumeroa seuraavaksi ko. tositelajin vapaaksi tositenumeroksi
 - ohjelma ei enää jää "haamuksi" piiloon käyntiin, vaikka se suljettaisiin oikean yläkulman ruksista
20.5.2004
 - tilinpäätöstulosteissa:
    - jos tulostetaan esim. ruudulle, ei kysy enää turhaan kirjoitinta
     eikä ohjelmasta poistuttaessa tulostu turhaa tyhjää sivua
    - jos ensimmäisen päiväkirjan nimi on "tilinavaus" ja on valittu
     kuusta = tilinavaus, kuuhun = tilinavaus,
     ohjelma tallentaa valinnat ja lukee ne seuraavalla kerralla siten, että
     kuusta = tilikartassa oleva tilinavaus, kuuhun = tilinavauspäiväkirja.
     Aiemmin molempiin luettiin tilikartan tilinavaus, joten uusien tulostus-
     kertojen tulosteet olivat turhaan nollia, jos tilinavaus-työvaihe oli nollaa
19.5.2004
 - tilinpäätöstulosteissa:
    - jos ohjelma kysyi joka tulosteen yhteydessä kirjoitinta, toisella ja seuraavilla
     peräkkäisillä tulostuskerroilla ohjelma säilytti ensimmäisen tulostuskerran
     kirjoitinvalinnan eikä vaihtanut juuri valittuun; korjattu
    - PDFfactorylle tulostettaessa printer error ja/tai subscript out of range; korjattu
18.5.2004
 - text property is read-only, pulma lomakkeen oletusarvoja luettaessa; korjattu
17.5.2004
 - not a valid file name, kun oli juuri perustettu uusi yritys ja painettiin tilikaudet-ikkunassa
  Katsele tilipuitteistoja -painiketta; korjattu
12.5.2004
 - tulostus ei kääntynyt vaakasuuntaan joissain tapauksissa; korjattu
11.5.2004
 - object variable or with block variable not set tulostettaessa pelkkää kuunvaihdeajon kansi-
  lehteä, kun oli määritelty, että tulostin kysytään jokaisen tulosteen yhteydessä; korjattu
6.5.2004
 - kustannuspaikkojen tuloslaskelma ja tase -ikkunassa:
    - vain tuloslaskelma -ruksi tulosti silti myös taseen; korjattu
    - taulukkoelementti vaihdettu
    - invalid use of null rutiinista TpVertailuGraafit; korjattu
    - permission denied, kun oli oltu ikkunassa, peruutettu ja tultu takaisin ikkunaan; korjattu
    - ilmoittaa, että paperille mahtuu enintään 8 kustannuspaikkaa, joten enemmät on otettava
     useammassa erässä paperille tai sitten leikepöydälle, jonne mahtuu rajattomasti
    - kun on käyty ikkunassa, peruutettu, syötetty päiväkirjaan uusia kustannuspaikkoja, palattu
     ikkunaan -> kustannuspaikkojen lista ei ole muuttunut; korjattu
    - taulukkoon ei tule tyhjiä rivejä vaan kustannuspaikattomien tositerivien merkiksi taulukkoon
     tulee teksti Kustannuspaikattomat, joka ei ole oletuksena edes valittuna
 - Tilinpäätöstulosteiden aluksi mahdollisesti tulevassa samoista tilikaudennimistähuomautusikkunassa
  on nyt Peruuta-painike. Samoin jos vastaat "Haluatko silti jatkaa"-kysymykseen Ei, ikkuna poistuu heti.
 - jos yrityksen perustietoja ei ole määritelty, oletuksena on nyt, että Y-tunnusta ei tulosteta ->
  ei tule yksinäistä "Y-tunnus"-tekstiä tulosteeseen
5.5.2004
 - pisteellä tai pilkulla kopiointi ei toiminut kustannuspaikka-sarakkeessa, jos oli
  kustannuspaikkojen perustamispakko päällä; korjattu
 - tilinpäätösrunkoon ja tuloslaskelmaan ja taseeseen ei enää tule näkyviin null-tekstejä
3.5.2004
 - varmuuskopiolle menee ja sieltä palautuu myös yrityskohtaiset perustavat määritykset
  ja kustannuspaikat, ts. kaikki *.oma-tiedostot
3.5.2004
 - C:\DOCUMENTS Tiedostoa ei löydy -pulmailmoitus eräissä ruutu- tai levytulosteissa,
  kun ohjelma oli asennettu muualle kuin c:\winkp-kansioon; korjattu
30.4.2004
 - Aseta kirjoitin -toiminto muuttaa nyt käyttöjärjestelmän oletuskirjoittimen
30.4.2004
 - tulostuksen yhteydessä oleva tulostimenkysymisessä tuli
    - saldoreskontrassa ja yrityksen perustiedoissa tuli pulma
     object variable or with block variable not set; korjattu
    - tilikauden perustamisessa vaiheittain: tilikartta tulostui paperille vaikka
     painettiin peruuta; korjattu
    - kustannuspaikkojen perustamisessa: ei kysynyt tulistinta; korjattu
 - tilikauden perustaminen vaiheittain: tilinpäätösrunkoon tuli tyhjien tietojen
  paikalle null-tekstejä; korjattu
29.4.2004
 - tilipuitteistojen katselumahdollisuus lisätty seuraaviin kohtiin:
    - yrityksen tilikaudet -ikkunaan
    - tilikauden luonti vanhan tilikauden perusteella
    - tilikauden luonti muun yrityksen perusteella
    - tilikauden luonti vaiheittain: ennen tilinpäätösrungon valintaa ja ennen tilikartan valintaa
 - Voit määrittää, että ohjelma kysyy jokaisen paperitulostuksen yhteydessä, mille kirjoittimelle tulostetaan.
  Kysymisen saa päälle/pois Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Tulostimen kysyminen.
29.4.2004
 - orientation property cannot be set within a page jossakin paperitulostustapauksessa; korjattu
 - poista loput tositteet -toiminnossa:
    - saldonpäivitys lopuksi
    - no current record, jos poistettiin kaikki ensimmäisestä rivistä alkaen: nyt poistaa vain
     toisesta rivistä alkaen, ettei koko taulukko tyhjene
 - tositerivin summa-kentän tyhjentäminen delete-näppäimellä ja sen jälkeen rivinvaihto nuolella
  jätti ohjelman jumiin; korjattu, siten että summaksi tulee tuolloin 0,00
 - johdon raportti paperille: loppuun tulostui turha tyhjä arkki; korjattu
28.4.2004
 - yrityksen perustiedot paperille -toiminnossa tekstejä tulostui päällekkäin, jos monirivisten tietojen
  kentissä oli vain yksi rivi tekstiä; korjattu
 - tilikauteen mentäessä näkyvää päiväkirjojen luetteloa suurennettu
 - type mismatch tulostettaessa alv-laskelmaa, jos viimeisen tositteen päivämäärä ei ollut
  muotoa p.k.vvvv; korjattu -> alv-laskelma levylle: file already open; korjattu
27.4.2004
 - Kustannuspaikat voit nyt perustaa toiminnolla Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Perusta kustannuspaikkoja.
  Voit syöttää kustannuspaikan tunnuksen lisäksi tuloslaskelma-tase-otsikot, selitteen ja
  max 20 lisätietoa, jos tarpeen.
  Jos olet jo syöttänyt tilikauteen kustannuspaikkoja, saat lisättyä ne listaan painikkeesta automaattisesti.
  Perustetut kustannuspaikat tallentuvat yrityskohtaisesti kpaikat.oma-tiedostoon.
  Kustannuspaikkojen listan saat
    - tulostettua paperille
    - kopioitua leikepöydälle
    - liitettyä leikepöydältä
    - tyhjennettyä kokonaan
  Yksittäisen kustannuspaikan saat poistettua mustaamalla rivin vasemman laidan valitsinsarakkeesta
  ja painamalla näppäimistöltä delete.
 - Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Määritä perustamispakko -toiminnolla voit määritellä, huomauttaako
  ohjelma tositetta kirjattaessa, jos kustannuspaikkaa ei ole perustettu. Tällöin ohjelma myös kysyy,
  perustetaanko kustannuspaikka saman tien.
 - kustannuspaikkojen tuloslaskelma ja tase -tulosteisiin tulee otsikot sen mukaan kuin on
  kustannuspaikkoja perustettaessa syötetty "Otsikko TslTase"-sarakkeeseen
 - kustannuspaikkaerittely omiksi tilikausiksi -toiminnossa tulee tilikausien otsikoiksi ne, mitä on
  kustannuspaikkoja perustettaessa syötetty "Teksti tilikaudennimeen"-sarakkeeseen
 - tilinpäätöstulosteeseen mentäessä tuli jossakin tapauksessa pulma
  The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'pvk01_tilinavaus'.
  Make sure it exists and that its name is spelled correctly.; korjattu
 - alv-automaattikirjauksissa tuli type mismatch, jos tositteiden päivämäärät eivät olleet
  päivämäärämuotoa; korjattu
26.4.2004
 - uusi toiminto kustannuspaikkojen nopeaan vertailemiseen:
  Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Tulosta tuloslaskelmat ja taseet
 - entinen kustannuspaikkaerittely, joka luo jokaiselle kustannuspaikalle
  oman tietokannan, on nyt nimellä
  Tiedosto|Kustannuspaikkaerittely|Erittele omiksi tilikausiksi
23.4.2004
 - tuloslaskelman ja taseen otsikoiden päivämääräehdotukset:
    - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa ohjelma etsii kuusta-kohtaan valitun päiväkirjan
     kuukauden 1. päivän ja kuuhun-kohtaan valitun päiväkirjan kuukauden viimeisen
     päivän ja muodostaa niiden perusteella tuloslaskelman ja taseen otsikot.
     Em. etsinnän saa päälle/pois valinnalla Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Otsikoiden muodostus
    - toiminnoissa
      - tuloslaskelma ja tase
      - prosenttivertailu
      - tase-erittely / pitkä tase ja tuloslaskelma
     ohjelma etsii nyt päiväkirjojen ensimmäisen kirjauksen kuukauden 1. päivän ja
     viimeisen kirjauksen kuukauden viimeisen päivän ja ehdottaa otsikoita sen mukaan
 - päiväkirja tilinnimin on nyt saatavissa myös kuunvaihdeajoon
22.4.2004
 - yrityksen perustiedot
    - yrityksen yhteystiedot
    - Y-tunnus
    - alv:n maksamisen tiedot
    - yrityksen nimi ruudulla ja kuunvaihdeajon kansilehdessä
    - toimiala, omistuspohja, hallitus, tilintarkastajat
  voit syöttää
    - yritystä perustettaessa
    - yrityksen tilikaudet -ikkunan Perustiedot-painikkeesta tai
    - Työvaihe|Yrityksen perustiedot -valinnalla
  ja tulostaa paperille tai leikepöydälle
 - alv-laskelman loppuun tulostuu tiedot maksamista varten:
    - saajan tiedot ja viitenumero tulevat yrityksen perustiedoista
    - eräpäivän ohjelma laskee: päiväkirjan viimeinen päivämäärä + 2 kuukautta -> 15.päivä
    - summa tulee alv-laskelmasta
 - alv-laskelmaan tulostuu nyt kohdekuukausi ja vuosi muodossa "MARRASKUU 112004"
 - alv-bruttokirjattujen veron kirjaus, alv-yhteisöhankintojen verokirjaus ja alv-laskelma ottavat
  nyt aina tositteen päivämääräksi kalenterin mukaisesti kuukauden viimeisen päivän (28., 29., 30. tai 31.)
 - Y-tunnus paperitulosteisiin: päälle/pois-valinta yrityksen perustietojen ikkunassa
21.4.2004
 - Tulosta|Päiväkirja|Aseta sarakkeiden järjestys -toiminnolla voit määrätä, missä
  järjestyksessä päiväkirjan sarakkeet tulostuvat paperille. Koskee toimintoja
    - Tulosta|Päiväkirja|Paperille
    - Tulosta|Päiväkirja valituilta kuukausilta, paperille
    - Tulosta|Päiväkirja koko tilikaudelta|Paperille
 - pääkirja paperille: sivunvaihto siistitty, jos osui heti tilin otsikon perään
 - Tulosta|Pääkirja|Asetukset -toiminnolla voit vaikuttaa siihen, tulostuuko pääkirjaan tositeriville
  entiseen tapaan summa ja + tai - vai uudella tavalla summa debet- tai kredit-sarakkeeseen. Koskee toimintoja
    - Tulosta|Pääkirja|Paperille
    - Tulosta|Pääkirja koko tilikaudelta, paperille
20.4.2004
 - vientimuistiossa tuli eri ryhmään ne, joissa tositelaji oli null ja ne joissa se oli tyhjä tai
  sisälsi pelkkiä välilyöntejä; muutettu kaikki em. tositteet tulemaan samaan tositelajittomaan ryhmään
 - C:\DOCUMENTS Tiedostoa ei löydy -pulmailmoitus, kun tehtiin muistiotositetta; korjattu
 - Luo yritys varmuuskopiostaan -toiminto on nyt helpompi löytää, koska sille on oma painike
  yritysluettelo-ikkunassa
16.4.2004
 - koko ohjelman otsikkopalkissa näkyy nyt myös tilikausi, jossa ollaan
15.4.2004
 - Tulosta|Päiväkirja|Aseta tositeväli -kohdassa tehty määritys vaikuttaa nyt myös paperille tulostettavaan
  päiväkirjaan silloin kun tositelaji on käytössä.
 - html-muotoiseen vuoden päiväkirjaan tulee tositteiden väliin rivi, jos määritys on
  "tyhjä rivi" tai "väliviiva"
 - uusi toiminto: Tulosta|Päiväkirja tilinnimin: ruudulle, paperille, leikepöydälle
  Tulostaa päiväkirjan, jossa näkyy tilinnimet.
  Debet- ja kredit-sarakkeissa näkyy rahamäärä, joka tilille on kirjattu.
7.4.2004
 - tositteiden erottaminen päiväkirja-tulosteissa: toiminnolla Tulosta|Päiväkirja|Aseta tositeväli
  voit määritellä, tulostuuko tositteen vaihtuessa tyhjä rivi, väliviiva vai entiseen tapaan ei mitään.
  Määritys vaikuttaa päiväkirjoihin ja vuoden päiväkirjoihin paperille, ruudulle, leikepöydälle ja levylle.
 - vientimuistio: päiväkirjan kirjaustilan valinnalla Tulosta|Vientimuistio saat
  ruudulle Muistioon luettelon tässä tilikaudessa käytetyistä tositenumeroista.
  Näin voit esim. tarkistaa, että kaikki tositenumerot on käytössä.
6.4.2004
 - yrityksen palauttaminen varmuuskopiostaan, esimerkiksi kun siirretään kirjanpitoaineisto
  varmuuskopiokorppujen avulla uuteen koneeseen: yritysluettelo-ikkunan toiminnolla
  Tiedosto|Luo yritys varmuuskopiostaan
 - alv-nettokirjaus pelkästä verosta tai pelkästä veron perusteesta:
    - kirjaa ensimmäiselle riville pelkkä nettokoodattu kulutili,
     esimerkiksi 4010 ostot alv 22% (koodi AON22).
     Jos aloitat summa-sarakkeen tekstillä "alv", ohjelma tulkitsee sen
     perässä tulevan luvun arvonlisäveron rahamääräksi.
     Jos aloitat summa-sarakkeen tekstillä "alp", ohjelma tulkitsee sen
     perässä tulevan luvun arvonlisäveron perusteen rahamääräksi.
    - kun painat enter, ohjelma kirjaa ensimmäiselle riville summaksi
     veron perusteen ja seuraavalle riville veron määrän ja
     kyseisen arvonlisäverokannan alv-saamistilin (tai velkatilin)
    - esimerkki 1: kirjaaminen pelkästä verosta (4010 = verokannan 22% ostotili, koodi = AON22)
      - kirjataan
            osto    4010  ****  alv44
      - ohjelma muuttaa rivit muotoon
            osto    4010  ****  200,00
            osto    1536  ****  44,00
    - esimerkki 2: kirjaaminen pelkästä veron perusteesta (4011 = verokannan 17% ostotili, koodi = AON17)
      - kirjataan
            osto    4011  ****  alp200
      - ohjelma muuttaa rivit muotoon
            osto    4011  ****  200,00
            osto    1539  ****  34,00
    - seuraavalle riville voit jatkaa samassa ostokuitissa olevien muiden tapahtumien
     kirjaamista em. tyyliin tai voit päättää tositteen kirjaamalla rahatilin ja
     summa-sarkkeeseen *:llä erottavan summan
6.4.2004
 - tilinpäätösrungon paperitulosteeseen tuli loppuun tyhjiä sivuja; korjattu
5.4.2004
 - uusi toiminto yritysluettelo-ikkunassa: Tiedosto|Poista kirjoitussuojaus,
  jolla poistuu "vain luku"-määre kaikista winkp-kansiossa ja sen alikansioissa
  olevista tiedostoista
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta leikepöydälle ja ruudulle:
  saat nyt halutessasi tulostumaan myös kumulatiivisen saldon
2.4.2004
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta, tase-erittely / valitut tilit ja
  tase-erittely / valitut tapahtumat: voit määrätä, että paperitulosteessa
  sivua vaihdetaan aina tilin vaihtuessa eli saat joka tilin omalle sivulleen
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta paperille: saat nyt halutessasi tulostumaan
  myös kumulatiivisen saldon
2.4.2004
 - not a valid file name, kun yrityksessä ei ollut yhtään tilikautta ja perustettiin
  uutta tilikautta muun yrityksen perusteella; korjattu
 - uuden tilikauden luominen yhtiömuodon perusteella: ohjelma ehdottaa nyt
  automaattisesti yrityksennimeä, jonka kohdalla ollaan tilikaudet-ikkunassa
 - kun tositerivin muokkaus oli kesken ja tulostettiin esimerkiksi tuloslaskelma ja tase,
  keskeneräisen rivin summa ei tullut tulosteeseen mukaan; korjattu
1.4.2004 / 2
 - Ikkunoiden paikat päiväkirjan kirjaus -tilassa saat tallennettua ja luettua
  Ikkuna-valikon avulla. Paikat tallentuvat yrityskohtaisesti ja ikkunat avautuvat
  seuraavalla kerralla tallennetuille paikoilleen.
 - Yritysluettelo- ja yrityksen tilikaudet -ikkunan paikka säilyy eli ikkunat avautuvat
  seuraavalla kerralla sen kokoisina ja siinä paikassa kuin olivat edellisen kerran lopuksi.
 - Muokkaa|Numerointi|Määritä tositenumerointi -kohtaan lisätty uusi mahdollisuus, että
  voit kasvattaa tositenumeroa joka tositerivillä, vaikkei tosite olisi mennyt tasan
 - lunttilistan tulostaminen paperille, kopioiminen leikepöydälle ja
  liittäminen leikepöydältä
 - tilikauden poistaminen: Yrityksen tilikaudet -ikkunassa on uusi toiminto
  Tiedosto|Poista tilikausi
1.4.2004 / 2
 - uuden tilikauden luominen muun yrityksen perusteella: ohjelma ehdottaa nyt
  automaattisesti yrityksennimeä, jonka kohdalla ollaan tilikaudet-ikkunassa
1.4.2004
31.3.2004
 - massapoisto:
    - päiväkirjan kirjaus -tilan uusi toiminto Muokkaa|Poista|Loput tositteet
     poistaa päiväkirjasta kaikki loput rivit alkaen siitä rivistä, jolla ollaan
 - päiväkirja-ikkunan Muokkaa-valikon poistamistoiminnot ovat nyt yhteisen
  Muokkaa|Poista-valikon alla (solu tyhjäksi, poista tositerivi, poista koko tosite,
  poista loput tositteet, tyhjennä koko päiväkirja, poista viimeinen päiväkirja)
 - johdon raportin tarkkuus: uudella toiminnolla Tulosta|Johdon raportti|Määritä tarkkuus
  voit valita, jaetaanko johdon raportissa tuloslaskelman ja taseen luvut
  1:llä, 10:llä, 100:lla, 1000:lla jne. Oletuksena on 100 euron tarkkuus.
 - kuunvaihdeajon kansilehti on tulostettavissa myös yksinään:
  Tulosta|Kuunvaihdeajo -ikkunassa on nyt "vain kansilehti"-painike
 - muistiotosite: kun teet tositteesta muistiotositteen uudelleen, muistiotositteeseen
  tulee uusimmat tositerivitiedot. HUOM! Mahdollinen aiemmin muokkaamasi ko. tositteen
  muistiotosite poistuu kovalevyltä. Jos haluat katsella vanhaa tehtyä muistiotositetta,
  katso sitä resurssienhallinnan tai tekstinkäsittelyohjelman kautta, älä kutsumalla
  kirjanpito-ohjelmasta.
 - tilikauden luonti muun tilikauden tai muun yrityksen perusteella:
  oletuksena on nyt, että tilinavaus tehdään heti (ennen oli: myöhemmin)
 - kun ollaan päiväkirjan kirjaus -tilassa tilinpäätösrungon muokkaus -ikkunassa
  ja valitaan Työvaihe|Päiväkirjan kirjaus, debet- ja kredit-tilikartta-ikkunat
  tulevat myös päällimmäisiksi päiväkirja-ikkunan lisäksi
30.3.2004
22.3.2004
 - kustannuspaikkaerittely ei enää tee alv-automaattikirjauksia, jos on määritetty,
  että yritys ei ole alv-velvollinen
17.3.2004
 - Tulosta|Tilinpäätöstulosteet / muutosprosenttivertailu tulosti paperille oikein
  esim. 68,76 %, mutta ruudulle muodossa 0,69. Muutettu siten, että tulostaa sekä
  paperille että ruudulle muodossa 68,76
10.3.2004
 - invalid row number saldoreskontrassa poistettaessa viimeistä riviä; korjattu
9.3.2004
 - saldoreskontran Muokkaa|Poista- ja Muokkaa|Lisää eteen-toiminnot korjattu:
    - ensimmäisellä rivillä ei enää tule subscript out of range
    - poiston/lisäyksen jälkeen kursori jää aina sille riville, missä oltiin
 - delete-näppäin poistaa nyt koko valitun tekstin
27.2.2004
 - object required toiminnossa Muokkaa|Etsi|Tilin tapahtumat; korjattu
26.2.2004
 - object required toiminnossa Tulosta|Aseta kirjasintyyppi|Muita; korjattu
24.2.2004 / 2

Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio julkaistaan.

Atsoft Oy Mäkinen | asteri.fi | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 10.6.2024