Ajankohtaiset tiedotteet

Porautuva tilikausituloste ja sähköiset tositteet kirjanpitoon

Kirjaustilan valinnalla tulosta / tilikausituloste (html) saat tulostettua html-muotoisen tulosteen, jossa on tase, tuloslaskelma, päiväkirja ja pääkirja. Tilin numerosta on linkki ylä-/alatasolle. Pääkirjaviennin päivämäärästä on linkki päiväkirjaan.

Mallituloste tilikausi-2014.htm


Tositteiden linkittäminen sähköisesti

Asteri Kirjanpitoon on mahdollista linkittää tositteet sähköisesti PDF-muodossa. Suurin hyöty tästä saadaan porautuvan htm-tilikausitulosteen kanssa. Se sisältää taseen ja tuloslaskelman pitkänä ja lyhyenä, pääkirjan ja päiväkirjat. Tositenumeroa klikkaamalla aukeaa tosite tarkasteltavaksi. Tämän koko aineiston voi lähettää tilintarkastajalle, hallitukselle, toiminnantarkastajalle jne sähköistä tarkastusta ja tutkimista varten.

PDF-tiedostojen tallentaminen

Tee kutakin yritystä ja tilikautta varten kansio tiedostojen tallennusta varten. Tallenna kansioon tositteiden kuvat PDF-muodossa. Näin menettelemällä ei ole merkitystä, mistä ja miten aineisto on luotu sähköisesti – kunhan tiedostomuoto on PDF. Tiliöityäsi ne kirjanpitoon nimeä tositetta vastaava tiedosto joko

1) tositenumero.pdf (esim. 165.pdf) tai

2) tositelaji_tositenumero.pdf (esim OR_2.pdf) ja tositelajittomat _tositenumero.pdf

Asteri määritykset

Tee ensimmäisellä kerralla määritykset kohdilleen valikossa Työvaihe|Asetukset|Tilikauden asetukset

Hakemistopolku kenoviivoineen vapaaehtoinen, jos käytät poikkeavia nimiä ja tiedostonimi on Selite2-kentässä

Tositteen kuva Valitse tositteen numeron mukaan nimetty, poikkeustilanteissa käytä Tiedostonimi Selite2 kentässä

[X] Tositenumeron lisäksi myös tositelaji Käytä tätä valintaa, jos kirjanpidossa on tositelaji käytössä.

Tulostaminen ja raportointi

Tallenna raportti tositekuvien kanssa samaan kansioon Tulosta|Tilikausituloste (htm) valikosta.

Määritä otsikkotiedot: joko päiväykset tai tekstiä.

Edellinen tilikausi tai vertailukausi voidaan ottaa mukaan selaamalla.

Oletuksena tositteiden kuvat sijaitsevat samassa kansiossa.

Määritä halutessasi fontteja ja värejä ja muuta välisummien ym tulostumista.