Laskutuksen vuosipäivitys 1.12.2021

Laskutuksen uusiman version saat ladattua päivityssivulta päivämäärä-linkistä. Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Vuosipäivitys 2021 tuo mukanaan mm.,

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen

Pikakuvakkeiden sijaan voit käyttää Asteri Valikkoa ohjelmien käynnistämiseen.
Tarkemmat ohjeet artikkelissa Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen.

Asteri Valikkoon voit määrittää käynnistyskäskyt haluamillesi ohjelmille

Asiakkaan ja tuotteen liittäminen leikepöydältä

Asiakaskortisto ja Tuotekortisto -työvaihessa saat nyt kopioitua ja lisättyä yhden asiakkaan leikepöydälle / leikepöydältä

[Lisää liittäen leikepöydältä] Lisää uuden kortin kopioiden leikepöydällä olevat tiedot

Asiakaskohtainen alennus laskuriville

Perustilanteessa asiakaskohtainen alennus annetaan laskun loppusummasta.
Artikkelissa Asiakaskohtaiset alennukset tuoteriveille on opastettu, miten asiakaskohtaisen alennuksen saa tulemaan tuoteriveille.

Muita muutoksia

Ennakkosuoritukset suorituspäiväkirjalle: Suorituspäiväkirjalle nousee nyt myös tästä eteenpäin kirjatut ennakkosuoritukset tilanteissa:
Viitemaksut (KTL) tiedostosta kirjattaessa, jos asiakas maksaa saman laskun kahteen kertaan ja
suoritukset ovat samassa KTL-tiedostossa (ajetaan reskontraan samassa ajossa), niin ylisuoritus kirjautuu ENSU:ksi,
mutta ei näy suorituspäiväkirjalla -> kirjaukset erottaa

Ennakkosuoritus (ENSU): Kun ENSUlla kirjataan laskua, ENSUn ”viimeisin suorituspäivä” saa arvokseen sen päivän, jolle laskua on kirjattu. Aiemmin säilytti ENSUn ”viimeisin suorituspäivä” tietona ENSUn luontipäivän

Laskunsyöttötilassa kun tyhjentää laskutusasiakkaan X – painikkeesta, nollaa ne lisätieto1-6 kentät, jotka määritetty poimiutumaan asiakaskortistosta

Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä

SQL-raportointityökalu: Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan, esim
BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (’)
Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
[x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa … virhe 3075
Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin

Lähete/Laskutuksen uudistuksia

Seuraavat uudistukset koskevat Asteri Lähete/laskutusta (laskutuksen lisäosa, jossa mm. Finvoice verkkolaskutus ja laskujen lähettäminen sähköpostitse pdf-laskuina)

Sähköpostilaskut eivät mene roskaposteihin

Laskujen sähköpostittamiseen voi nyt määrittää oman komennon laskujen lähettämiseen.

Se on rakennettu tukemaan eritysesti swithmail -ohjelmaa. Muiden komentoriviä tukevien lähetystapojen kanssa toimintoa ei ole tutkittu, kuitenkin isännöintiin toteutettiin vastikemaksulappujen lähetys käyttämällä Mozilla Thunderbirdiä.

Jotta sähköpostilaskut eivät menisi roskaposteihin tai saisi varoitusta huijausviesti, laskut voi ja kannattaa lähettää
kirjautumisen vaativan SSL tukevan hyvämaineisen SMTP palvelimen kautta käyttämällä swithmail -ohjelmaa.

Tarkempi ohjeistus on artikkelissa SSL TLS SMTP palvelimen käyttäminen sähköpostilaskutuksessa.

Virtuaaliviivakoodi sähköpostitse lähetettäviin laskuihin

Virtuaaliviivakoodi sähköpostilaskun viestikenttään valinnalla [x] Lisää virtuaaliviivakoodi ja maksutiedot tähän kohtaan. Vaatii, että joka laskulla on eri numero. Virtuaaliviivakoodin tiedot poimitaan laskusta, jolla on sama laskunnumero kuin muodostetulla pdf-laskulla.. Jos laskutuksessa on saman numeroisia laskuja, voi virtuaaliviivakoodin tulla eri laskun tiedot (yleensä joka laskussa on oma laskun numero). Virtuaaliviivakoodi tulostuu vain laskuihin, joiden eräpäivä on vuonna 2020 tai sen jälkeen.

Tarkempi ohjeistus artikkelissa Virtuaaliviivakoodi sähköpostilaskun viestikenttään.

Liitetiedostojen satunnainen poisjäänti sähköpostilaskutuksessa

Sähköpostilaskujen pdf-laskujen muodostuminen saattaa ympäristöstä riippuen kestää jonkin aikaa.
Satunnaisesti joillain laskutuskerroilla jonkun laskun ”liitetiedoston nimi” kenttä saattoi jäädä tyhjäksi, johtuen siitä, että
ohjelman tarkistaessa, onko liitetiedosto.pdf levyllä se ei ollut vielä muodostunut (pdfFactoryn tulostusjonossa)
Nyt ohjelma tarkastaa liitteen löytymisen vain, kun on valittu ”[x] Jätä liite pois, jos se ei ole muodostunut (jos sitä ei löydy levyltä)”. Valinta kannattaa jättää ruksaamatta ja odottaa hetki pdf-tiedostojen muodostusta.

Maksumuistutukset sähköpostiin, alkuperäinen lasku liitteeksi (sähköposti)

Nyt saat lähetettyä sähköpostilla laskukopion ja maksumuistutuksen niistä laskuista, jotka ovat erääntyneet, täysin avoinna ja laskutettu summa on positiivinen (ei hyvityslasku). Laskunsyöttötilass: tiedosto / sähköpostilaskutus /
[x] Lähetetään vain, jos lasku on erääntynyt ja kokonaan avoin (maksumuistutus + lasku liitteeksti).
Sillä määrityksellä ohjelma katsoo, onko tämän numeroinen lasku reskontrassa erääntynyt, kokonaan avoin ja loppusummaltaan nollaa suurempi. jos on, lähettää s-postiin, jos ei ole, ei lähetä

Maksumuistutuksen mukaan alkuperäinen lasku (paperi)

Nyt saat tulostettua erääntyneistä laskuista laskukopiot maksumuistutukseen liitteiksi Laskunsyöttötilassa: tiedosto / tulosta eräajona.
[x] Vain erääntyneet laskut, jota kokonaan maksamatta ja summa >0 (maksumuistutukseen liitteeksi)
Tulostaa ne laskut, joissa eräpäivä oli ennen tietokoneen kalenterin päivää (eräpäivä ennen eilistä)
ja jotka ovat kokonaan maksamatta ja summaltaan nollaa suurempia

Niksi: Maksumuistutuskirjeen ja laskun saa tulostettua peräkkäin lisäämällä maksumuistutuksen laskulomakesovitukseen ja käyttämällä @SIVUNVAIHTO -koodia

 1. Tee uusi laskulomakesovitus ”karhulasku.lom” ja määritä se oletuslaskulomakesovitukseksi eräajon ajaksi
 2. Kopioi siihen tavallisen laskun rivit
 3. Lisää ylimmäksi riviksi
  @SIVUNVAIHTO
  ja sen yläpuolelle ne tekstit, jotka haluat tulostaa ensimmäiselle sivulle, ennen laskua
  Tulosta sitten erääntyneet laskut eräajona
  Palauta oletuslaskulomakesovitus ennalleen
Toimii ok, kunhan lasku mahtuu yhdelle arkille

Sähköpostina lähetettävien laskujen tarkastelu ennen lähettämistä

Nyt voit määrittää, että juuri ennen laskujen sähköpostitusta ohjelma pitää tauon, avaa lähetystiedoston ja viestin muistioon sekä ettei lähetä lainkaan, vaan käyttäjä suorittaa lähetyskomennon
Sähköpostilaskutuksen kolmannessa (viimeisessä) ikkunassa on valittavissa kohdat:
[x] Lisää tauko (PAUSE) ennen lähettämistä = ainakin tämä kannattaa valita
[ ] Älä käynnistä lähetystä, muodosta vain
[x] Avaa lähetystiedosto (~email.bat) muistioon = sekä tämä

Ennen lähettämistä tarkista, että pdf-laskut ovat muodostuneet c:\pdfauto -kansioon
Tarkista ennen lähettämistä, että pdf-laskut ovat muodostuneet

Laskut laskukohtaisiin pdf-tiedostoihin. Esim pdf-muotoiset laskukopiot

Laskunsyöttötilassa: tiedosto / sähköpostilaskutus / [x] Tulosta pdf kaikista laskuista, vaikka ei lähetettäisi sähköpostilla (laskukopioiden tulostus). Sillä määrityksellä ohjelma tulostaa pdf-tiedostot kaikista laskuista, myös niistä, jotka normaalisti lähetetään verkkolaskuina

Esim. laskukopiot laskukohtaisiin pdf-tiedostoihin

pdf-tiedoston nimeäminen tulosta-painiketta käytettäessä

[Tulosta] painiketta painettaessa mahdollisuus määrittää, miten pdf-tuloste nimetään (esim. Lasku_nro_asiakas.pdf) Määritä/Perustiedot/Tiedostot ja tulostus / Pdf-tiedoston nimeäminen yksittäistulosteissa [Tulosta] painiketta käytettäessä

Kasvipassi lähetteeseen

Kasvipassin käyttö on kuvattu artikkelissa Kasvipassi lähetteeseen.

Keräilylaskutus: Oma lasku joka lähettteestä

Nyt voit asiakaskohtaisesti määrittää, tehdäänkö asiakkalle lähetekohtaiset laskut vai koontilasku lähetteistä
Laskunsyöttötila / Tiedosto / Keräilylaskuta / Asetukset

Muita muutoksia

Finvoice tarkastelu näyttää nyt laskussa ensimmäisenä olevan nimen ja sen perässä nimen tarkenteet, esim ”Atsoft Oy Mäkinen, Asteri Ohjelmat”

EU-normin mukaisissa laskuissa (Finvoice 3.0, EN16931)

 • ei saa olla loppusumman pyöristystä. Jos on, lasku hylkääntyy koodilla BR-C0-10 koska rivien verottomat summat poikkeaa laskun verottomasta summasta
 • ei saa olla selittäviä rivejä laskun tuoterivien seassa. Kaikilla riveillä tulee olla summia.
  Nyt tallentaa selittävät tuoterivit SubInvoiceRow -lohkoon.
  Siitä voi tulla huomautus schematron tarkastuksessa, koska
  semanttinen malli hyväksyy vain laskurivejä, joissa laskutettavaa summaa, silti
  suomalainen operaattoriverkko saattaa olla hylkäämättä laskua, jossa SubInvoiceRow -lohkoon on tallennettu selittä teksti
  Lisätty EU-normin mukaisiin laskuihin, joissa on alennus, koodiluettelon https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred5189.htm mukaiset kentät
  95
  Discount

Apix lähetys : Jos tietokoneessa ei ole C: asemaa, vaan esim. H: asema, Apix lähetys saattoi herjata lopuksi
Käsittelemätön poikkeus sovelluksessa
Polun c:\asteriax\tuotanto\lahetetyt\nnnnnnn-n\29210113110809.tmp osaa ei löytynyt
Nyt ohjelma noudattaa yritysluettelo / AsteriApixYhteys-ohjelman sijainti -ikkunassa olevaa liitekansiomääritystä, esim h:\asteriax