Asiakaskohtaiset alennukset tuoteriveille

Asiakaskortiston Alennus-kenttään laitettu ale% antaa automaattisesti alennuksen ko. asiakkaan koko laskun loppusummasta.

Jos et halua antaa alennusta koko laskun loppusummasta, voit ajaa asiakkaan alennuksen oletuksena kaikille laskun tuoteriveille. Tällöin saat tarvittaessa poistettua alennuksen vain halutulta tuoteriviltä, tai korjattua tietyn rivin alennusta eri suuruiseksi jne:

(HUOM! ei toimi sarjalaskutuksessa)

1) Valitse asiakaskortistosta jokin vapaa Selite1-Selite10 -kenttä, johon asiakaskohtainen rivialennus tallennetaan.
Asiakaskortiston kenttiä voi nimetä selvyyden vuoksi kuvaavammaksi. Jos valitset asiakaskohtaisen rivikohtaisen alennuksen tallennettavaksi Selite1-kenttään, sen voi nimetä  esim ”rivialennus”. (Asiakaskortiston kenttää ei ole pakko nimetä uudestaan, mutta se helpottaa käyttöä.)

Valitun kentän voi nimetä uudestaan yritysluettelo-ikkunassa (ohjelman aloitusikkuna) laittamalla nuolen ko. yrityksen kohdalle ja ottamalla yläreunasta Määritä-valikosta ”Asiakaskortiston kenttien nimet”.

Anna valitsemallesi kentälle uusi nimi ja paina Suorita nimeäminen:

2) Merkkaa rivialennuksen prosenttimäärä asiakaskortistossa (ilman %-merkkiä):

3) Ota laskunsyöttötilassa yläreunasta Määritä-valikosta ”Moniportainen rivialennus, laskurivikohtainen asiakaskohtainen alennus”. Laita rasti alempaan kohtaan ja valitse pudotusvalikosta, että riviale poimitaan jostain laskun yläosan lisätieto1-6 kentästä:

4) Ota laskunsyötössä Määritä/Laskuotsikoiden lisäkentät. Otsikoi ja määritä valittu lisätieto poimiutumaan asiakaskortiston valitusta kentästä:

Nyt laskunsyöttötilassa rivialennus-kenttää voi käyttää siihen, että tuoteriveille voi ajaa saman ale%

  • kun asiakas haetaan laskutusosoitteeksi, asiakkaan rivialennus tulee lisätieto1-kenttään
  • jos tuoterivejä on jo valmiina, niille ajetaan rivialennukseksi asiakkaan ale%
  • kun tuoterivejä syötetään, ne saa rivialen lisätieto1 (rivialennus)-kentästä
  • kun lisätieto1 (rivialennus)-kenttään muutetaan toinen ale%, se ajetaan kaikille laskuriveille 
  • voit tarvittaessa käsin nollata alennuksen tai muuttaa ale% vain tietylle tuoteriville