Vastikemaksulappujen sähköpostittaminen

Käyttäjätoiveena julkaisimme Asteri Isännöintiin aputyökalun, jolla voi testata sähköpostittamista Thunderbirdillä siten, että lähtevät viestit avautuvat viestinkirjoitustilaan.

Omalla vastuulla saa testata huomoiden, että ominaisuutta ei ole käytetty tuotantoympäristössä.


Sähköpostit voi lähettää

  • Mozilla Thunderbirdillä tai muulla ohjelmalla, kunhan se tukee viestin muodostusta komentoriviltä.
  • Eräajona komentorivipohjaisella lähetysohjelmalla (esim. swithmail tai blat), joka lähettää sähköpostit suoraan. Tätä tekniikkaa ei olla testattu edes testiympäristössä.

Vaihe 1: Selvitä mitä sähköpostittamistapaa käytät

Jos käytössäsi on joku muu sähköpostiohjelma, kuin Thunderbird, selvitä miten sitä ohjataan komentoriviltä.
Jos haluat lähettää tilisiirrot suoraan eräajona, selvitä mikä SMTP palvelin on käytössä. Suosittelemme käyttämään autentikoivaa SMTP palvelinta ja swithmail ohjelmaa, jotta sähköposteja ei tulkittaisi roskapostiksi.

Vaihe 2: Määritä pdfCreator tallentamaan <title> nimellä c:\pdfauto kansioon

Asenna pdfCreator ja määritä se talentamaan <title> nimellä c:\pdfauto kansioon

Vaihe 3: Päivitä isännöinti uusimpaan versioon

Päivitä isännöinti uusimpaan versioon.

Vaihe 4: Määritä sähköpostitus käyttöön

Määritä / tilisiirtojen tulostus kuvan mukaisesti

Jos käytössäsi on Mozilla Thunderbird, yleensä riittää, että ruksaa vain kohdan ”[x] muodosta myös sähköpostin lähetystiedosto” ja tarkista myös Thunderbirdin käynnistyspolku.

Sähköpostin lähettämisen komentorivi vaihtelee ohjelmasta riippuen. Esimerkkikomento Thunderbirdiä käytettäessä:

"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -compose "to='%3',subject='%4',message='c:\asterits\%9.txt',attachment='C:\pdfauto\%9.pdf' & choice /C ke /N /D K /T 2 /M "Odota hetki ..."

Joissain tietokoneissa aukeaa yksi kirjoitusikkuna kerrallaan ja kun sen sulkee, aukeaa seuraava. Jos näin käy, Kaikki ikkunat saa avattua kerralla lisäämällä komentorivin alkuun start ”otsikko”. Kannattaa myös lisätä parin sekunnin tauko ikkunoiden avautumisen välille. Sen saa lisäämällä komentorivin loppuun & choice /C ke /N /D K /T 2 /M ”Odota hetki …”

start "otsikko" "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -compose "to='%3',subject='%4',message='c:\asterits\%9.txt',attachment='C:\pdfauto\%9.pdf'" & choice /C ke /N /D K /T 2 /M "Odota hetki ..."

Komentorivi swithmailia käytettässä saattaa olla esim. (testamatta)

c:\swithmail\SwithMail.exe /s /from oma.osoite@atsoft.fi /pass salasana /server smtp.gmail.com  /p 587 /SSL /to %3 /sub %4 /btxt %6.txt /Attachment %6.pdf /encoding ISO-8859-1 & choice /C ke /N /D K /T 5 /M "Odota hetki ..."

Aihe- ja viestikentässä voi käyttää muuttujia
maksajan tiedot @4001 – @4021
huoneiston tiedot @2001 – @2029

Komentorivillä voi käyttää muuttujia
%3 = maksajan sähköpostiosoite
%4 = Aihe
%5 = viesti
%6 = viestitiedoston ja liitetiedoston nimi ilman tarkennettaviestitiedosto tallentuu *.txt tarkenteiseksi
liitetiedosto tallentuu *.pdf tarkenteiseksi

Vaihe 5: Testaa tilisiirtojen tulostusta

Valitse tulostimeksi pdfCreator

pdf-tiedostot tallentuvat kansioon c:\pdfauto

sähköpostien viestit tallentuvat c:\asterits kansioon

Vaihe 6: Tarkastele viestejä

Thunderbirdiin aukeaa luonnokset viesteistä
Nuolet näyttävät, miten tietoja poimitaan viestiin