Asteri Laskutus - muutoshistoria


23.5.2024
 SQL-kyselytilasto
  Kun kopioit SQL-kyselyn asteri.fi-sivuilta SQL-kyselylaatikkoon, jotkut merkit saattavat muuttua mustiksi laatikoiksi.
  Nyt oletuksena on ruksattu kohta "[x] Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä", joka tekee korvauksen kyselyvaiheessa, mutta ei SQL-kyselylaatikossa.
  Lisätty painike [Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä].
15.5.2024
 *********************************
 ***  Otsikot leikepöydälle  ***
 *********************************
 Nyt kopioi leikepöydälle oletuksena myös otsikkotiedot
 Otsikkojen kopioitumisen saa pois poistamalla ruksin
  Laskunsyöttötilassa määritä / perustiedot / tiedostot ja tulostus / [x] Leikepöydälle kopioitaessa kopioi myös otsikot
2.5.2024
 Tulosta laskut eräajona tulostaa nyt kuitit, jos pienin ja suurin laskunumero molemmat päättyvät K kirjaimeen
 Aloitettu tutkimaan ALV kannan desimaalin vaikutusta ohjelman toimintaan
 Jos ALV-raportoinnit aiheuttavat pulmia, alipäivitä 26.3.2024 versioon linkistä
  wlpaiv-2024-03.exe
28.3.2024
 Avaa vanha lasku -toiminnossa, kun pystysuuntainen vierityspalkki (hissi) vedettiin alas, saattoi kadottaa hissin ja jäädä näyttämään vain alinta riviä, korjattu
 Reskontra / Avoimet laskut ikkunassa, kun pystysuuntainen vierityspalkki (hissi) vedettiin alas, saattoi kadottaa hissin ja jäädä näyttämään vain alinta riviä, korjattu
26.3.2024
 Avaa vanha lasku -toiminnossa mahdollisuus valita
  [x] Hae vain kentästä [kenttä], esim. haetaan vain laskunnumerokentästä
  [x] Hae kentän sisältä, ottamalla ruksin pois, kentän vastattava 1:1 hakutekstiä, esim. jos haetaan laskua 6 tuo vain laskun 6, mutta ei 400621 eikä 766001
  [Näytä tulosjoukko] painike, joka näyttää ruudukossa ehdon täyttävät, esim. hakeminen asiakkaan nimen mukaan
   Etsittävä teksti: asiakkaan nimi
   [x] Hae vain kentästä: laskutusnimi
   [Näytä tulosjoukko] näyttää ko. asiakkaan laskut
  [Etsi seuraava], [Etsi edellinen] painikkeet
20.3.2024
 Asteri Muistio jaetaan nyt ohjelmapäivityksen mukana asteri-m.exe nimellä ja kopioidaan ohjelmakansioon
 Oletuksena Asteri Muistio käynnistetään c:\asterits kansiosta tms \asterits kansiosta
 Jos ei löydy sieltä, käynnistetään ohjelmakansiosta asteri-m.exe, jos sellainen on
18.3.2024
 Asteri Muistio ei enää herjaa "Object Required" kun painetaan [Tallenna]
14.3.2024
 Korjattu 12.3.2024 versioon tupsahtanut virhe "Object Required" tilanteessa, kun ohjelma käynnistää Muistion
12.3.2024
 Tiedosto / Asteri Muistio avaamaan Asteri Muistion versio 12.3.
10.3.2024
 ***************************************************************
 ***  Muistion (Notepad) korvaaminen toisella ohjelmalla  ****
 ***  Asteri Muistio, Notepad++ tms.           ****
 ***************************************************************
 Asteri avaa joitain tiedostoja Windowsin Muistioon (Notepad)
 Nyt voit määrittää jonkun muun ohjelman Muistion tilalle
 Määritys on Yritysluettelo / Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema
 Siellä on määritys
  Avataan Muistiossa avattavat tiedostot
  ( ) Windowsin Muistiossa (Notepad
  ( ) Ohjelman omassa ikkunassa (Muistioinen)
  ( ) Asteri Muistiossa (erillinen ohjelma, asteri-muistio.exe)
  ( ) Ohjelmalla [ohjelman käynnistyspolku]
 jolla voit määrittää Muistiolle vaihtoehtoisen ohjelman
 ************************
 *** Asteri Muistio  ***
 ************************
 Asteri Muistio apuohjelma lomakesovitusten ja tekstitiedostojen käsittelyyn.
 Se on tehty ratkaisemaan tilanteita, joissa Windows käyttöjärjestelmän mukana tuleva
 Muistio (notepad) aiheuttaa pulmia åäö-kirjaimissa, esim. tunnistaa ANSI muotoisen tiedoston olevan UTF-8 koodattu.
 Asteri Muistion voit ladata ja tallentaa c:\asterits kansioon sivulta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
8.3.2024
 Yritysluettelo / Ohje / Näytä maa -asetuksia ja ympäristötietoja
 Näyttää maa-asetuksia ja ympäristömuuttujien arvoja
6.3.2024
 **************************************************************************
 ***  Käyttäjäkohtainen levyasema voi olla nyt hakemistopolku     ***
 ***  ja sen voi määrittää ympäristömuuttujilla, esim. %USERPROFILE%  ***
 ***  Hyödyllinen esim. oppilaitoskäytössä               ***
 **************************************************************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää hakemistopolun oletusselaimeksi
 ja käyttää hakemistopolun määrittelyssä ympäristömuuttujia, kuten %USERPROFILE%
 Esim. jos haluat aikaleiman tallentuvan käyttäjän kansioon valitse
 (*) hakemistopolku ja määritä hakemistopoluksi %USERPROFILE%\Documents
 Tehtyäsi määrityksen, napsauta [Testaa] painiketta, jotta näet esimerkin hakemistopolusta ja saat tiedon, voiko sitä kansiota käyttää
 **************************
 ***  Pilviympäristö  ***
 **************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää pilven oletusasetukset painikkeella
 [Aseta MC pilviasetukset]
 Painike on näkyvissä, jos ohjelma näkee Z: aseman
 Painike asettaa
   z: käyttäjäkohtaiseksi levyasemaksi
   varmuuskopioinnit pois
   Chrome oletusselaimeksi)
 sekä tallentaa z:\asterits\pilvi.oma tiedostoon ensimmäiselle riville "mc" (ilman lainausmerkkejä) josta ohjelma tietää
 että sitä käytetään pilviympäristössä
3.3.2024
 Selvennetty Yritysluettelon "Määritä / Tulostimen kysyminen" -ikkunassa olevaa pika -ohjetekstiä
 Lisätty vuodet-ikkunassa olevaan "hävitä monta laskua" toimintoon painike, joka avaa lsno.oma -tiedoston muistioon, jossa on viimeisin käytetty laskunnumero
  Esim. tilanteisiin, jossa poistetaan viimeksi tehtyjä laskuja ja halutaan palauttaa ohjelma tarjoamaan tiettyä laskunnumeroa
26.2.2024
 Reskontra / tulosta erääntyneille maksumuistutukset laskuittain
  näyttää erääntyneitä kpl ja euromäärän
  muutettu tulostumaan IBAN tilit BBAN sijaan
  otsikoi Y-Tunnus jos Y-tunnus pelkkä Y-tunnus
  muistaa ikkunan koon ja sijainnin
   jos ikkuna on ruudun ulkopuolella, 2x ESC palauttaa ikkunan pääruudulle
22.2.2024
 Tuotantotekninen välikäännös
20.2.2024
 **************************************************
 ***  Finvoice / RowBuyerReferenceIdentifier  ***
 **************************************************
 HUOM: Tässä kerrottu RowBuyerReferenceIdentifier -tapa on mukana Finvoice 3.0 standardissa, ei aikaisemmissa
    Testilaskut eivät ole läpäisseet validointia, joten tämän tekniikan käyttö riippuu siitä, jäävätkö laskut
    operaattorien validoinneissa virheeseen vai pääsevätkö läpi.
    Finvoice 3.0 validoidaan tiukemmin kuin aikaisemmat, esim. Finvoice 2.01 validoitiin
 Kun Asterilla tehdään koontilaskua lähetteistä tai tilauksista, laskun tuoteriveille tulee lähete/tilausnumero väliotsikkona, esim:
   Lähete 123 / 15.2.2024 / Asteri Kauppa Oy
   Tilaus 123 / 15.2.2024
 ja sen jälkeen ao. lähetteeseen tai tilaukseen liittyvät tuoterivit
 Nyt saat tallennettua lähete- / tilausnumeron laskun tuoteriville RowBuyerReferenceIdentifier kenttään
  Ruksaa Finvoice ikkunassa Row-välilehdellä [x] Tallenna RowBuyerReferenceIdentifier kenttään laskuriviltä lähete- / tilausnumero
  Kun Finvoice tallennetaan, jos laskun tuoterivillä on euromäärätön otsikkorivi
   Lähete xxx / jotain mitä vain tekstiä
   Tilaus xxx / jotain mitä vain tekstiä
 Seuraavien tuoterivien RowBuyerReferenceIdentifier kenttään tallennetaan xxx, kunnes tulee seuraava yo. kaltainen rivi,
 jolloin RowBuyerReferenceIdentifier tallentuu sen rivin lähete/tilausnumero
 **********************************************************************************************
 ***  Tutkittu Finvoice ja TEAPPS välistä korrelaatiota keskusliikelaskutukseen liittyen  ***
 **********************************************************************************************
   https://file.finanssiala.fi/finvoice/Finvoice3.0_TEAPPSXML3.0_correlation_20200717.pdf 
 Seuraavat kentät saadaan tallentumaan laskutason tietoina
 Niiden määritys on Finvoice tallennusikkunassa InvoiceRecipient-välilehdellä
    TEAPPS ....................................................... Finvoice
    HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER .................. AgreementIdentifier
    ORDER_REFERENCE .............................................. BuyerReferenceIdentifier
    HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"] [1] /ORDER_NUMBER = OrderIdentifier
9.2.2024
 ********************************************************************
 ***  Asiakaskohtaisen maksuehdon voi nyt syöttää sellaisenaan  ***
 ********************************************************************
 Asiakaskohtaisen maksuehdon voi nyt syöttää sellaisenaan asiakkaan tietoihin "maksuehto" kenttään, esim 21 vrk netto
 Kertauksena maksuehtojen syöttötapoja:
  14 vrk netto       <- 14 vrk laskun päiväyksestä
  7 vrk -2% 30 vrk netto  <- 14 vrk laskun päiväyksestä
  per 31.12.2024      <- eräpäiväksi 31.12.2024
  eräpäivä 31.12.2024   <- eräpäiväksi 31.12.2024
  eräpäivä: 31.12.2024   <- eräpäiväksi 31.12.2024
 vieraskieliset versiot, höpön voit korvata haluamallasi tekstillä, ei kuitenkaan %, : eikä -
  14 höpö höpö       <- eräpäivä 14 päivää laskun päiväyksestä
  7 höpö -2% 30 höpö netto <- kassa-alen päivä 7 vrk laskun päiväyksestä, eräpäivä 30 päivää laskun päiväyksestä
  höpö: 31.12.2024     <- eräpäiväksi 31.12.2024 (kaksoispisteen jälkeinen päivämäärä)
 Asiakaskortistossa oleva verkkolaskuosoite
  verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnnus syötetään koodirivi -kenttään
  asiakaskortistossa näkyvä erillinen Verkkolaskuosoite -kenttä ei ole käyttössä
  Selvyyden vuoksi Asiakaskortiston selaustilassa näkyvät ym. kentät näkyvät nimillä
   koodirivi / verkkolaskuos. = koodirivi, jolle syötetään verkkolaskuosoite+välittäjän tunnus
   (ei käytössä)       = verkkolaskuosoite-niminen kenttä, joka ei kuitenkaan ole käytössä
 Laskunsyöttötilan lisätieto1-lisätieto6 kentät
  Uutta yritystä perustettaessa lisätieto1-lisätieto4 kentät määritetään linkittymään asiakaskortistoon:
    Lisätieto1: Y-tunnus
    Lisätieto2: Maksuehto
    Lisätieto3: Koodirivi
    Lisätieto4: Sähköposti
  Jo perustettuun yritykseen voit tehdä ym. määritykset laskunsyöttötilassa
    määritä / laskuotsikoiden lisäkentät / [<<== aseta asiakaskortistosta poimittaviksi oletuskentiksi]
 Tiedosto / Sarjalaskuta / Monirivinen lasku asiakaskortistosta
  Nyt voit ruksata, että joka lasku saa saman eräpäivän
5.2.2024
 ************************************************
 ***  Maksumuistutus vain yhdestä laskusta  ***
 ************************************************
 Lisätty Erääntyneet laskut valikkoon valinta "Tulosta / Maksumuistutus vain tästä laskusta", joka tulostaa maksumuistutuksen kohdalla olevasta laskusta laskunnumeron perusteella
31.1.2024
 Lisätty Avoimet laskut valikkoon valinta "Tulosta / Maksumuistutus vain tästä laskusta", joka tulostaa maksumuistutuksen kohdalla olevasta laskusta laskunnumeron perusteella
 lisätty "Konekielisen tapahtumaluettelon kirjausraportti myyntireskontraan" tulosteessa viitenumerolle varatun kentän leveyttä
20.1.2024
 Tuotantotekninen välikäännös
16.1.2024
 Sähköpostilaskutuksessa sekoitti tulostuksen, jos oli valinnassa Tiedosto / Tuloste eräajona oli ruksattu "[x] Tulosta yhtenä tulostustyönä"
 Virhe esiintyi seuraavasti:
  Tulostettaessa useampaa laskua PDF-tiedostoja muodostuu tulostettava määrä -1. Laskut saavat nimen, mutta sisältö on virheellinen.
  PDFcreator jättää ensimmäisen laskun tulostamatta ja seuraaviin tiedostoihin tyhjän sivun & edellisen tulostettavan laskun
13.1.2024
 Tuotantotekninen välikäännös
27.12.2023
 Tuotantotekninen välikäännös
22.12.2023
 Apix Tapa 1 huomauttaa, jos laskun saajalta puuttuu Y-tunnus
20.12.2023
 Lisätty Finvoice verkkolaskujen tallennukseen, soap-env välilehdelle mahdollisuus valita, mitä tallentuu vastaanottajan verkkolaskuosoitteeksi ja välittäjän tunnukseksi
 jos vastaanottajan verkkolaskuoperaattori on Apix
  Perustilanne: käytetään asiakkaan tiedoissa olevia tietoja.
  Tapa 1: Kun lähettäjän verkkolaskuoperaattori on POP tai HB (POPFFI22, HANDFIHH):
      jos vastaanottajan verkkolaskuosoite tai välittäjän tunnus on 003723327487,
      tallenna Finvoice-aineistoon vastaanottajan osoitteeksi 003723327487, välittäjätunnukseksi DABAFIHH
  Tapa 2: Jos lähettäjän verkkolaskuoperaattori on POP tai HB (POPFFI22, HANDFIHH):
      jos vastaanottajan verkkolaskuosoite tai välittäjän tunnus on 003723327487,
      tallenna Finvoice-aineistoon vastaanottajan verkkolaskuosoitteeksi Y-tunnuksesta muodostettu OVT-tunnus, välittäjätunnukseksi DABAFIHH
  Tapa 3: Jos lähettäjän verkkolaskuoperaattori POP tai HB (POPFFI22, HANDFIHH):
      jos vastaanottajan verkkolaskuosoite tai välittäjän tunnus on 003723327487,
      tallenna Finvoice-aineistoon asiakkaan tiedoissa olevaa verkkolaskuosoite, välittäjätunnukseksi DABAFIHH
  Tapa 4: Jos lähettäjän verkkolaskuoperaattori muu kuin POP tai HB (POPFFI22, HANDFIHH):
      jos vastaanottajan verkkolaskuosoite tai välittäjän tunnus on 003723327487,
      tallenna Finvoice-aineistoon vastaanottajan verkkolaskuosoitteeksi Y-tunnuksesta muodostettu OVT-tunnus,
      välittäjätunnukseksi 003723327487
 Esim. tilanteisiin:
  Esim 1: Tapa 1 soveltuu tilanteisiin, jossa lähettäjän operaattori vaihtuu Aktia -> POP
  Esim 2: Finvoice-verkkolaskuja lähettää kaksi yritystä, jotka käyttävät samaa asiakaskortistoa. Toisen verkkolaskuoperaattori on Aktia, toisen POP
      Laskuttajayrityskohtaisesti valitaan perustilanne, tapa 1 tai tapa 4 sen mukaan, miten Apixia verkkolaskujen vastaanotto-operaattorinaan käyttäville
      asiakkaille on tallennettu verkkolaskuosoitteet
 Apixin vastaanotto-ohjeet
  Kun verkkolaskun vastaanottajan operaattorina on Apix, verkkolaskun vastaanotto-osoite ja vastaanottajan välittäjän tunnus riippuu lähettäjän operaattorista
  Apixin sivuilla 20.12.2023 luettavissa olevassa dokumentissa https://apix.fi/asiakastuki/ohje/verkkolaskujen-vastaanotto-osoitteet/ 
  kerrotaan, että kun lähetät laskuja Handelsbankenin tai Paikallisosuuspankkien kautta, vastaanottajan osoitteena käytetään 003723327487 ja välittäjätunnuksena DABAFIHH
  muiden operaattorien kautta lähetettäessä verkkolaskuosoitteena käytetään vastaanottajan OVT-tunnusta ja välittäjän tunnuksena 003723327487
14.12.2023
 tedosto / tuo laskut tekstitiedostosta: jos tuontitiedostossa on sellainen tuotekoodi, jolle ei ole selitettä eikä hintaa eikä tuotekoodia löydy tuotekortistosta,
  ohjelma huomauttaa löytymättömästä koodista ja lista löytymättömistä tuotekoodeista kopioituu tuonnin lopuksi leikepöydälle
11.12.2023
 Asiakas ja tuotekortistossa, kun poistetaan rivitilassa asiakas tai tuote, näyttä MsgBoxissa, mitä ollaan poistamassa sekä otsikkorivillä monettako riviä ollaan poistamassa
  
2.12.2023
 ****************************
 *** Vuosipäivitys 2023  ***
 ****************************
 https://asteri.fi/laskutuksen-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/laskutus/ 
24.11.2023
 Tunnistettu tilanne: jos perustietoihin on syötetty Y-tunnus muussa muodossa kuin 1234567-8, monipankkia käytettäessä voi tulla herja
  Invalid Procedure call or argument (virhe 5)
  Kutsurivi 359
  Moduulista RsKTL / AjaKTLNkirjaus
  Rutiinista paikka = 6
 Lisätty huomautus perustietojen määritykseen, jos Y-tunnus ei ole muodossa 1234567-8 sekä lisätty "paikka = 6" perään huomautus tarkistaa Y-tunnuksen muoto
17.11.2023
 Tuotantotekninen välikäännös
27.10.2023
 Finvoice verkkolasku
  Tallennettaessa Finvoice 3.0 muodossa saattoi eräissä tilanteissa herjata
  Elementti UnitPriceNetAmount ei kelpaa
   Arvo 14,0 on virheellinen sen tiedostotyyppiin unitAmountUN nähden
   Pattern-rajoitus epäonnistui
25.10.2023
 Finvoice Verkkolaskutus
  Eräissä tilanteissa saattoi tallentua ylimääräinen välilyönti <UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" >
  Korjattu muotoon <UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">
12.10.2023
 Keräilylaskutus
  Parannettu viitteenne ja viitteemme kenttien poimintaa tilanteessa, jossa asiakaskohtaisesti valitaan, tehdäänkö joka lähetteestä oma lasku
  Asetuksiin lisätty määritys:
   [x] jos laskulle poimitaan useampi lähete, jätä viitteenne ja viitteemme kentät tyhjäksi
28.9.2023
 Perustietojen määrittämiseen lisätty << painikkeet, joilla voi muodostaa IBAN tilistä BBAN ("suomalainen muoto"),
 koska virtuaaliviivakoodi ja viivakoodi muodostetaan Pankkitili 1 kohdassa olevan suomalainen tili perusteella
 Laskujen sähköpostittaminen -toiminto, hienosäätöä
25.9.2023
 Laskujen sähköpostittaminen, lisätty painike [Aseta SwithMail]
13.9.2023
 Laskutuksen käyttöohjeet (manuaali) päivitetty ja siihen yhdistetty läheteosan ohjeet
  Ohjekirja linkissä https://asteri.fi/tiedostot/pdf/ohjewl.pdf 
 Ohje / Avaa ohjekirja avaa nyt vain yhden ohjekirjan (ohjewl.pdf) kun aiemmin avasi myös läheteosan ohjekirjan (ohjewll.pdf)
8.9.2023
 Parannettu "laskujen lähettäminen sähköpostilla" ikkunaa siten, että piilottaa komentorivipohjaisten (Swithmail, Blat) käyttämät
 märitykset: lähettäjän sähköpostiosoite, SMTP-palvelin, salasana, jos lähetysohjelmana käytetään Outlook tai Thunderbird ohjelmia
 Ohjeet laskujen lähettämiseen sähköpostilla https://asteri.fi/laskut-sahkopostiin/ 
29.8.2023
 Kielenhuoltoa
25.8.2023
 Laskulomakesovituksen sisäänlukuun lisätty tuki UTF-8 -> ANSI muunnokselle. Jos lomakesovituksessa on UTF-8 merkkejä, muuntaa ne ANSI merkeiksi
  Windows 11 muistio (notepad) tallentaa yleensä oletuksena UTF-8 merkistökoodauksella, vaikka tiedosto olisi ANSI koodattu
  esim. kun laskulomakkeen muokkaamiseen mennään laskunsyöttötilasta määritä / perustiedot / tiedostot ja tulostus / lomakesovitus [Muokkaa]
     se valinta avaa ANSI koodatun laskulomakesovituksen muistioon
     Kun muutokset tallentaa valinnalla tiedosto / tallenna, lomakesovitus saattaa tallentua UTF-8 muotoisena, jolloin åäö ja ÅÄÖ kirjaimien tilalle
     tulostuu kahden merkin mittainen söherö
  asia ratkeaa, kun valitsee tiedosto / tallenna nimellä, valitsee Koodaus: ANSI ja antaa tiedostonimen lainausmerkeissä (esim. "LASKU.LOM"), jotta muistio ei lisää *.txt tarkennetta,
  esim. LASKU.LOM.txt
 Ohjelman lopettaminen
  Lisätty mahdollisuus lopettaa ohjelma yritysluettelon ja vuodet ikkunan oik.yläkulman X-painikkeesta
  Poistettu kysymys "Lopetetaanko Asteri Laskutus" jotta ohjelman saa nopeammin suljettua
21.8.2023
 Parannettu Yritysluettelossa "KTL / Kirjaa moneen yritykseen" toimintoa tilanteessa, jossa herjasi "Bad file name or number"
 Parannettu koodin laatua sekä lisätty vaihe-tieto, missä kohtaa virhe tulee
18.8.2023
 ENSUjen poistaminen
  Nyt saat poistettua massana reskontrassa olevat pienisummaiset ENSUt
  Esim. jos reskontraan on muodostunut paljon muutaman sentin ENSUja
  Yrityksen tietokannat ikkuna / Tiedosto / Hävitä monta vanhaa laskua tai ENSUa / Anna suurin summa, jonka summaiset ensut poistetaan
 KTL kirjaus reskontraan
  Parannettu tilannetta: jos suoritusta maksettu muutaman sentin yli, saattoi kirjata osan koroksi ja osan ENSUksi, esim korkoa 0,95 ja ensuksi 0,02
  Nyt ei kirjaa ENSUksi, jos ENSUksi jäisi alle ylisuoritukseksi määritetyn summan
 Parannettu sähköpostilaskutusta Outlook ja Thunderbird käytössä:
  Nyt oletuksena on valittu kohta [x] Älä lähetä kuittausmeiliä itsellesi, jottei muodostu ylimääräistä s-postia, jossa laskujen lukumäärä
  Selkeytetty kuittausmeilin vastaanottaja-kohdassa olevaa tietoa
2.8.2023
 Keräilylaskutus / valitut näyttää nyt myös Toimitus -kentän, esim. tilanne, jossa toimitetaan useaan toimipisteeseen, joiden nimi syötetty "Toimitus" kenttään
 Finvoice verkkolaskujen lähetys tarjoaa nyt viimeisimmän laskutuspäivän mukaiset laskunnumerot, samalla tavalla kuin sähköpostilaskutus on tarjonnut
7.7.2023
 ***************************************************
 *** Virtuaaliviivakoodi pdf-laskuun       ***
 ***  numerosarja, jonka voi kopioida maksuun  ***
 ***************************************************
 Nyt saat tulostumaan laskulle virtuaaliviivakoodin, 54 merkkiä pitkän numerosarjan, jotta maksaja voi kopioida sen pdf-laskusta maksulle
 Muuttujat ovat
  @VIRTUAALIVIIVAKOODI   = tulostaa virtuaaliviivakoodin
  @VVK           = sama kuin yllä, mutta lyhyempi muuttuja
  @VIRTUAALIVIIVAKOODIOTS  = tulostaa otsikon Virtuaaliviivakoodi alkuun
  @VVKOTS          = kuten yllä, mutta lyhyempi muuttuja
11.6.2023
 Tuotantotekninen käännös
4.6.2023
 Parannettu Ean koodin tallentumista Finvoice 2.01 verkkolaskuun
31.5.2023
 ***********************************
 ***  Tulosta laskut eräajona  ***
 ***********************************
 Tulosta laskut eräajona: perustilanteessa jokainen lasku tulostuu omana tulostustyönään, jolloin pdfCreator muodostaa jokaisesta laskusta oman pdf-tiedoston
 Nyt voit määrittää tulostumaan yhtenä tulostustyönä
   [x] Tulosta yhtenä tulostustyönä, esim. samaan tiedostoon tulostus
 esim. tilanteessa, jossa tulostetaan laskukopiot yhteen tiedostoon pdfCreatorilla tai Microsoft Print To PDF tulostimella.
16.5.2023
 Finvoice laskutus:
 Nyt saat tallentumaan EAN koodin EANCode tagiin Finvoice / Row... välilehdellä olevalla EANCode kehyksessä olevilla määrityksillä
  EANCode
  ( ) tuoterivin kentästä [kentän nimi]
  ( ) tuotekortiston kentästä [kentän nimi]
 Nyt saat tallentumaan lähetenumeron rivikohtaisena tietona <RowDeliveryNoteIdentifier> tagiin Finvoice / Row... välilehdellä olevalla määrityksellä
  RowDeliveryNoteIdentifier (lähetenumero)
  ( ) Laskun tuoteriviltä Lähete jälkeinen tieto (Lähete 2 / 16.5.2023) -> poimii numeron 2
    Tätä valintaa käytetään keräilylaskutuksessa siten, että tuoterivin lähetekohtaiselta otsikkoriviltä poimitaan lähetenumero seuraavien laskujen rivitason tiedoksi
  ( ) laskun yläosan kentästä -> valitse pudotuslistalta, mistä laskun yläosan tiedosta poimitaan rivitason tiedoksi (joka riville)
20.4.2023
 "Valitse tulostin ikkunassa" noudattaa jälleen "tulosteita kpl" määrää
 Eräät pdf-tulostimet, kuten pdfFactory ja Microsoft Print To PDF hyväksyvät vain arvon 1 tulosteita kpl määräksi
 Sellaisten tulostimien kohdalla lukee tulosteita kpl: paikalla selittävä teksti "(tulosteita kpl aina 1)"
13.4.2023
 Yritysluettelon valinta Tiedosto|Korjaa|Etsi virheellinen päivämäärä laskuotsikoista ei enää listaa kuitteja
6.4.2023
 Finvoice verkkolaskun tallennus
  Jos hinnoittelutapa on brutto ja on määritetty netto-a-hinnan laskeminen, sijoittaa verkkolaskun kenttään "UnitPriceAmount" netto-a-hinnan
31.3.2023
 Lisätty mahdollisuus hiljentää Apix yhteyden herja 'taustakäynnistys ei onnistunut' 'tiedostoa ...*.tmp ei muodostunut ajassa xx sek'
  Yritysluettelo / Määritä / AsteriApixyhteysohjelma sijainti / [x] Hiljennä ilmoitus 'tiedostoa ...*.tmp ei muodostunut ajassa xx sek'
 Lisätty "Odota: Apix siirtää tietoa" ikkunan alaosaan tieto, montako sekuntia sitten lähetys käynnistettiin / montako sekuntia odotetaan
 Lisätty: Apix lähetys ja laskunsyötön [Liitekansio] muuttavat laskuttajan Y-tunnuksen tarvittaessa Y-tunnus -muotoiseksi: FI07054933 -> 0705493-3
7.3.2023
 **********************************************************
 *** Printer Error , virhe 482             ***
 *** Microsoft Print to PDF tulostimen kanssa      ***
 *** Microsoft XPS Document Writer tulostimen kanssa  ***
 **********************************************************
 "Microsoft Print to PDF" ja "Microsoft XPS Document Writer" tulostimissa on sellainen ominaisuus, että jos
 tallennettavan tiedoston nimen antamisen sijaan napsauttaa Peruuta/Cancel tai painaa Esc, tulee virheilmoitus "Printer error virhe 482"
 Tämä johtuu kyseisten tulostimien rakenteesta.
 Lisätty pulma ikkunaan asiaa selventävä teksti, jos tulee virhe 482 Printer Error
6.3.2023
 ****************************************************************
 ***  Yritysluettelossa KTL kirjaaminen useaan yritykseen  ***
 ****************************************************************
 Yritysluettelossa oleva KTL / kirjaa moneen yritykseen yhdistää samalla palvelutunnuksella olevat suoritukset yhteen nippuun,
 jotta jos KTL tiedostossa on suorituksia useammalta päivältä, jokaisessa yrityksessä käydään vain kerran.
  Palvelutunnus = 0 alkavalla rivillä, 9 merkkiä alkaen merkistä 14
 Nyt saimme asiakkaalta KTL-tiedoston, jossa kahdella eri yrityksellä oli sama palvelutunnus, josta syystä kaikki suoritukset niputtuivat yhteen
 Ratkaisu:
 Tässä ohjelmaversiossa yritysluettelossa on määritys "KTL / Määritä KTL kirjaus" jossa voit valita:
  (*) Kyllä. Järjestele palvelutunnuksen mukaisiin nippuihin. Valitse, jos jokaisella yrityksellä on yksilöllinen palvelutunnus erätietueen (0 alkava rivi) positiosta 14 pituus 9 merkkiä
    Yhdessä yrityksessä käydään kirjaamassa suoritukset vain kerran = kaikki kirjataan kerralla
  
  ( ) Ei, Säilytä alkuperäinen järjestys. Valitse tämä, jos eri yrityksillä on sama palvelutunnus (0 alkavalla rivillä merkistä 14 alkava 9 merkin mittainen tieto)
    Aina kun erä vaihtuu, vaihdetaan yritystä.
  
 jotta jos eri yrityksillä on sama palvelutunnus, voi valita (*) ei, jolloin suoritukset tulee kirjattavaksi kuhunkin yritykseen tilinumeron mukaan kohdistuen
  
 Korjattu: Ohjelman päivittäminen yritysluettelosta (ohje / päivitä ohjelma netistä) ei sammuttanut itseään 23.2.2023 versiossa, jolloin päivitys saattoi herjata
 Can't create output file, jos ohjelmaa ei erikseen sammuttanut. Nyt ohjelma sammuttaa itsensä.
2.3.2023
 Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma on jo käynnissä.
 Tarjoaa vaihtoehtoja
  Asteri Laskutus on jo käynnissä
  Siirrytäänkö siihen?
  Kyllä = siirrytään aiempaan, sammutetaan tämä
  Ei = sammutetaan aiempi/aiemmat, jatketaan tällä
  Peruuta = sammutetaan tämä
23.2.2023
 **************************************************
 ***  Pilvikäytön oletusselaimeksi Chrome   ***
 ***  ilmoitin.fi avautumaan aina Chromella  ***
 **************************************************
 Nyt voit määrittää ohjelman käyttämään Chromea nettiselaimena
 Asetus löytyy yritysluettelon määritä -valikosta:
  Yritysluettelo / määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi ..
  [x] Käytä Chromea ilmoitin.fi kanssa sekä oletusselaimena
8.2.2023
 Lähetettäessä Finvoiceja Asteri monipankilla,
  tarjoaa pankkia sen mukaan, mikä on lähettäjän SOAP-ENV / From Intermediator PartyID kentässä (lähettäjän verkkolaskuoperaattori)
  jos ei tunnistu, tarjoaa monipankin asiakastiedoissa ensimmäisenä olevaa pankkia (c:\asterimp\Asiakastiedot.xml), samaa pankkia
  joka näkyy monipankin Asiakastiedot-välilehdellä ensimmäisenä pankkina
6.2.2023
 Tarkistettu, että Finvoice merkistökoodaukseksi tallentuu ISO-8859-15
4.1.2023
 Yritysluettelossa on valinta KTL / kirjaa moneen yritykseen
 Mistä tiedetään mihin yritykseen KLT kirjataan?
 Kohdistus tapahtuu erätietueessa merkistä 14 alkavan 9 merkin mittaisen KTL-palvelutunnuksen perusteella
 KTL-palvelutunnus määritetään reskontra-työvaiheessa Määritä / KTL-palvelutunnus valinnalla
 Palvelutunnus löytyy, kun
   avaa muistioon KTL-tiedoston
   etsi 0-alkava rivi
   sieltä 14. merkistä 9 merkin mittainen palvelutunnus
 Esim. OP käyttävällä asiakkaallamme se oli Y-tunnus ilman väliviivaa, jonka lopussa oli 0
   palvelutunnus oli 706141550 jos Y-tunnus on 7061415-5
2.1.2023
 Korjattu: Finvoice tallennuksessa, jos toimitusasiakkaan Y-tunnus määritetty tallentumaan,
 saattoi herjata: Nimeä ei löydy tästä kokoelmasta virhe 3265, Moduulista frmXMLFinvoice Rutiinista cmdOK_Click
30.12.2022
 Korjattu: funktio, joka poistaa haamuenterit lakannut jossain vaiheessa toimimasta. Korjattu.
21.12.2022
 *********************************************************
 *** Yritysluettelo / KTL / Kirjaa moneen yritykseen ***
 *********************************************************
 Monipankilla noudettu KTL aineisto oli UTF-8 koodattua, tiedoston ensimmäisellä rivillä oli BOM (ÿþ) merkki
 Nyt poistaa BOM
 *************************************************
 *** Tuotteiden paino lähetteelle / laskuun  ***
 *************************************************
 Nyt saat tulostettua lähetteelle / laskuun tuotteiden painon esim. rahtia varten
 1. Valitse tuotekortistosta kenttä, johon paino tallennetaan, esim Nimike2 tai koodirivi
 2. Lisää lomakesovitukseen muuttuja @TU_Nimike2yht
  siten, että muuttuja alkaa "@TU_" ja loppuu "yht" ja siinä välissä on tuotekortiston kentän nimi, jossa paino
 Paino poimitaan tuotekortistosta koodin perusteella, painoa ei voi ilmoittaa laskurivillä
14.12.2022
 Avaa vanha lasku -ikkunan saa nyt kutsuttua ruudulle ALT i (Alt + "ikkuna") jos 2x ESC ei tuo sitä ruudulle
 *************************************************
 ***  Finvoice verkkolaskun laadunparannusta ***
 *************************************************
 Huomautusaika laskulle
  Nyt ohjelma tallentaa huomautusajan laskulle valitun Finvoice-version mukaisesti
  Jos on valittu Finvoice-versio 3.0, tallentaa sen formaatin mukaisesti
  muussa tapauksessa tallentaa 2.01 formaatin mukaisesti.
  Huomautusaika laskulle esitetään molemmissa versioissa PaymentTermsDetails lohkossa
  Finvoice 3.0            Finvoice 2.1 tietoluettelon kommentti:
   <FreeText>            Payment terms. Payment instructions in free text. Instruction in free text e.g. MAKSUEHTO
   <Header>Huomautusaika</Header>  e.g. Complaints within (Huomautusaika)
   <Value>8 vrk</Value>       e.g. 8 days
    </FreeText>
  Finvoice 2.1
   <PaymentTermsFreeText>Huomautusaika 8 vrk</PaymentTermsFreeText>
  Finvoice 2.1 tietoluettelon kommentti:
   Instruction in free text, used only when printing the invoice on paper.
   Can be used also for "Complaints within 8 days" or "Huomautusaika 8 pv"
  Visualisointihavainto: Finanssialan Finvoice-laskujen katseluohjelmassa "FinvoiceXML.exe" huomautusaika ei näkynyt tai näkyi otsikoituna Maksuehdoksi
   Finvoice 3.0  ei visualisoi huomautusaikaa
   Finvoice 2.01 "Maksuehto: Huomautusaika 8 pv"
 Toimitusasiakkaan Y-tunnuksen saa nyt tallentumaan <DeliveryPartyIdentifier> kenttään
  Noudattaa nyt InvoiceRecipient välilehden määritystä "Tallenna BuyerPartyIdentifier kenttään"
 Myynnin sähköpostiosoite laskun alaosaan (<SellerEmailAddressIdentifier> tagiin)
  <SellerEmailAddressIdentifier> tagiin tallentaa perustietojen PUH2 kentän seuraavasti:
  Seller välilehdellä SellerCommonEmailAddr..Id (yleinen sähköposti) -> tämä ollut jo aiemmin ohjelmassa
  jos se kenttä on tyhjä ja jos laskuttajan perustiedoissa PUH2: kentässä esiintyy @ -> tämä lisätty nyt
  muussa tapauksessa tallentaa Seller.. välilehdeltä SellerEmailAddressIdentifier kentässä olevan tiedon (laskuttajan sähköposti)
 Miksi visualisoidussa laskussa näkyy eräpäivä kahteen kertaan?
  Finvoice formaatin mukaan eräpäivä tallennetaan kahteen paikkaan:
  Varsinaiseen laskuosaan sekä sen jälkeen olevaan EpiDetails osaan ("tilisiirto")
 Miksi visualisoidussa laskussa näkyy ALV 24% S 24,00 (100,00). Siis mikä tuo S on?
  S on verokohtelukoodi, S = normaali veroprosentti
  Suomen valtio ja eräät suuret ostajayritykset edellyttävät, että verokohtelukoodi on laskulla ja saattavat hylätä laskun, josta verokohtelukoodi puuttuu
  Tämä liittyy laskun arvonlisäverotietojen standardisointiin verokohtelukoodien avulla ja juontuu Finvoice standardista
8.12.2022
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2022 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/laskutuksen-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/laskutus/ 
5.12.2022
 *******************************************
 ***  Laskujen sähköpostittaminen    ***
 ***  Thuderbird sähköpostiohjelmalla  ***
 *******************************************
 Jos olet jo lähettänyt laskuja blatilla, swithmaililla tai Outlookilla, voit asettaa asetukset Thunderbirdiä varten napsauttamalla [Aseta Thunderbird)
 Komentorivi Thunderbirdiä käytettäessä on
  start "otsikko" "C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -compose "to='%3',subject='%4',message='%5',attachment='%6'"
 Lisäksi ruksaa thunderbird, mutta älä Outlook kohtaa
  [x] Thunderbird (Tallenna viestitiedosto UTF-8 muodossa)
 Parannettu Outlook s-postittamista:
   Laskujen sähköpostittaminen: Laittaa ruksin [x] Outlook kohtaan, jos (*) komentojo valittu ja siellä esiintyy %8
28.11.2022
 Parannettu DeliverySiteCode tiedon tallentumispaikkaa. Aiemmin validaattori herjasi
22.11.2022
 Finvoice-verkkolaskujen tallennus, EpiBei kenttään laskuttajan Y-tunnus
 Jos laskun saaja pyytää ilmoittamaan laskuttajan Y-tunnuksen EpiBei kentässä, se onnistuu seuraavasti:
  Finvoice tallennuksessa "Tallennus välilehdellä valitse kohta [x] Tallenna EpiBei kentään tieto (Y-tunnus)
  ja tarkista, että sen perässä olevassa kentässä on ilmoitettu laskuttajan Y-tunnus
16.11.2022
 Laskunsyöttötilassa tulosta / laskutuspäiväkirja poimi eräillä valinnoilla asiakkaan nimen asiakasnumeron perusteella asiakaskortistosta
 Nyt poimii asiakkaan nimen laskuotsikot -taulusta, jolloin asiakkaan nimenä näkyy laskussa ollut nimi
28.10.2022
 Yritysluettelossa "Etsi yrityksen nimellä" etsii nyt myös hakemiston nimestä
  [Etsi] = etsii yrityksen nimen ja hakemiston perusteella
  [Etsi vain nimellä] = etsii yrityksen nimen perusteella
9.10.2022
 Ohjelmapäivityksen latauslinkki atsoft.fi
2.9.2022
 ***************************************
 Uusia muuttujia tietojen otsikoimiseksi
 ***************************************
   @LASKUTTAJANY = Tulostaa Y-tunnuksen otsikoituna, esim "Y-tunnus 0705493-3" (tekstin Y-tunnus Y-tunnuksen eteen)
   @PUH1     = Tulostaa puhelinnumeron otsikoituna, esim "puh. (09)3507530" (tekstin puh. puhelinnumeron eteen)
   @PUH2     = Tulostaa puhelinnumeron otsikoituna, esim "puh. (09)3507530" (tekstin puh. puhelinnumeron eteen)
 *************
 Verkkokäyttö:
 *************
 Samanaikaisen verkkokäytön pulman selvittämiseksi:
 Lisätty vaihe-ilmaisin laskunsyöttötilan käynnistykseen
 Yksi asiakas raportoi, että kun laskunsyöttötilassa on jo käyttäjä, toinen käyttäjä sai herjan
   Permission denied
   (Virhe 70)
   Kutsurivi 5069
   Moduulista frmLasku
   Rutiinista Form_Load
 Vaihe-ilmaisin kertoo, missä kohdassa ohjelmaa virhe tulee, jotta pääsemme selvittämään tarkemmin.
 Veikkaus on, että jokin *.tmp tiedoston lukitus on päällä toiselle käyttäjälle
31.8.2022
 Jos Apix taustakäynnistys ei onnistu, kertoo, missä ajassa tiedosto ei muodostunut
30.8.2022
 Pilvikäyttö, Apix Yhteys
 Muutettu ohjeita: Pilvikäytössä Apix liitekansio z:\asteriax
23.8.2022
 Laskujen sähköpostittaminen
  Kesän aikana alkanut ilmenemään tilanne, että osa sähköpostillla lähetetyistä laskuista ei ole mennyt perille, esim.
   Messages missing a valid messageId header are not 550 5.7.1 accepted. ... - gsmtp (in reply to end of DATA command)
  Jotta sähköpostilla lähetettäviä laskuja ei tulkittaisi niin helposti roskaposteiksi sekä ym. syystä mahdollistettu laskujen
  sähköpostittaminen siten, että ne avautuvat ensin luonnoksina omaan sähköpostiohjelmaan,
  jotta käyttäjä voi tarkistaa ja täydentää viestiä ennen lähettämistä
   Outlook
    (*) Komento:
        start "otsikko" "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE" /c ipm.note /m %3?subject=%4^&body=%8 /a %6
    [x] Tauko lähetysten välissä [2] sekuntia
    [ ] Pysähdy virhetilanteessa
  Lisätty Outlook-sähköpostitusta varten muuttuja
    %8 = viesti annettavaksi komentorivillä
21.8.2022
 Parannettu Asteri ApixYhteys-ikkunan määritystä Pilvikäyttöä varten
  Lisätty painike, joka sijoittaa poluiksi pilvikäytön polut
  Lisätty Käynnistä-painike, joka käynnistää AsteriApixYhteys-ohjelman
  Kirjoitettu testaamattomat ohjeet, joiden avulla määritetään AsteriApixYhteys pilvikäyttöön
    https://asteri.fi/ohjelmat/ax/LueMinut-PilviOhje.txt 
  ohjeissa kerrottu: lataa ao. paketti koneellesi, kopioi siellä olevat tiedostot pilveen z:\AsteriApixYhteys -kansioon
  (pilven resurssienhallinnalla, oman koneen C: asema on V: ja pilven Z:)
    https://asteri.fi/ohjelmat/ax/z-AsteriApixYhteys-pilveen.zip 
20.8.2022
 AsteriApixYhteys taustakäynnistys ei onnistu.
  Lisätty ym. pulmailmoitukseen tiedostopolku ja kutsuttava ohjelma
 Finvoice tallennus
  Jos talennuskansiota ei ole ennestään levyllä, luo sen
  Tarjoaa oletuksena ensimmäisellä kerralla c:\finvoice\lasku-**.xml kansiota
  +10 painike näytetään vain, kun valittu Lähetetään muodostettu Finvoice-aineisto (*) Apix Lähetä -palveluun
17.5.2022
 Jatkoa eiliseen
16.5.2022
 Finvoice tarkastelu/sisäänluku ikkunaan lisätty mahdollisuus visualisoida käyttäen Finanssialan FinvoiceXML katseluohjelmaa
   (*) Komento [C:\Program Files (x86)\FinvoiceXML\FinvoiceXML.exe]
4.5.2022
 *******************************
 Suosikit valikko laskunsyöttöön
 *******************************
 Lisätty laskunsyöttötilaan suosikit valikko
 Pikavalinnaksi laitettu Alt F, koska kirjaimet s,u,o,i,k,t oli jo käytössä muissa valinnoissa
 Lisätty Tiedosto valikossa olevalle valinnalle "Verkkolaskutus" pikavalinta e
 Kertauksena:
  Paina Alt alas = valikon ylimmällä rivillä oleva alleviivattu kirjan Alt pohjassa avaa valikon, esim Alt F = avaa suosikit valikon
 Suosikit valikko on oletuksena kaikille yrityksille sama. Määrittelytiedosto suosikit.oma on ohjelmakansiossa
 Yrityskohtaisen suosikit valikon saa kopioimalla suosikit.oma yrityksen kansioon, esim. c:\winls\suosikit.oma -> c:\winls\malli\suosikit.oma
 Esim: Lähetetään automaattisesi Apixilla seuraavat 10 verkkolaskua
  &Apix automaattilähetys seuraavat 10 Finvoice laskua %tef%1%o{ENTER}
 Esim: avataan Finvoice verkkolaskun lähetysikkuna
  &Finvoice=%tef
3.5.2022
 Myyntireskontra / Näytä suoritukset jaksolta
 Lisätty mahdollisuus rajata asnon mukaan
  [x] Näytä vain asno [       ]
27.4.2022
 Finvoice tallennettavan tiedostonimen valitsemiseen lisätty [Selaa..] painike
4.3.2022
 Parannettu Asteri etätuen käynnistyminen uudessa pilviympäristössä
 Lisätty XML-validaattorin määrittelyikkunaan painikkeet [Käynnistä XML-validaattori] ja [Asenna tai päivitä XML-validaattori]
3.3.2022
 ********************************************************
 ***  XML -validaattorin sijainti ja määrittäminen  ***
 ********************************************************
 Nyt voit määrittää XML-validaattorin sijainninin ja käytetäänkö sitä vai ei
 Yritysluettelo / määritä / XML-validaattorin sijainti ja käyttäminen
  XML-validaattorin sijainti:
  [ ] Älä käynnistä XML-validaattoria
 Pilvikäytössä uuteen ympäristöön siirryttäessä XML-validointi saattoi herjata aiemmalla ohjelma- ja AsteriXMLValidaattorin versiolla
    Access to the path C:\winxval\~xmlval.txt is denied
24.2.2022
 Sähköpostilaskutuksen viestikenttään voit nyt poimia asiakkaan tietoja
 asiakaskortistosta @AS_ alkuisilla muuttujilla, kuten @AS_Puhelin ja @AS_Koodirivi
 @AS_ jälkeen tulee asiakaskortiston kentän nimi
    @AS_Nimi       @AS_Toimitusosoite  @AS_Käyntiosoite    @AS_Selite3  @AS_Muistio4
    @AS_Lisänimi     @AS_Koodirivi    @AS_Y-tunnus      @AS_Selite4  @AS_Muistio5
    @AS_Osoite      @AS_Sähköposti    @AS_Tilinumero     @AS_Selite5  @AS_eLaskuVaiSuoramaksu
    @AS_Paikka      @AS_Matkapuhelin   @AS_Verkkolaskuosoite  @AS_Selite6
    @AS_Puhelin     @AS_Voip       @AS_Maa         @AS_Selite7
    @AS_Numero      @AS_Fax       @AS_Perus        @AS_Selite8
    @AS_Maksuehto    @AS_Kotisivut    @AS_Yksiköt       @AS_Selite9
    @AS_Alennus     @AS_Yhteyshenkilö1  @AS_Ryhmä        @AS_Selite10
    @AS_Ostanut_kpl   @AS_Lisätieto1    @AS_Osasto       @AS_Muistio1
    @AS_Ostanut_euro   @AS_Yhteyshenkilö2  @AS_rivialennus     @AS_Muistio2
    @AS_Laskutusosoite  @AS_Lisätieto2    @AS_Selite2       @AS_Muistio3
23.2.2022
 Muutettu Asteri Monipankin lähetysraporttitiedoston
    nimeksi *.tmp -> ~*.txt jotta aukeaa oletuksena muistioon win10/win11
   oletuslevyasemaksi tämän ohjelman käynnistysasema
 jos tiedostotarkenne oli *.tmp, win10/win11 kysyy millä ohjelmalla *.tmp tiedostot avataan
22.2.2022
 Sähköpostilaskutus
 Vastaanottajan osoitteeksi voi määrittää:
  [x] Vastaanottajaksi kaikille sama sähköposti [perinta.toimisto@malliyritys.fi]
  [x] Jos asiakkaalla ei ole sähköpostia, käytä osoitetta [postitus@malliyritys.fi]
 Voit lähettää kaikki laskut samalle vastaanottajalle, esim.
  toinen henkilö tarkastaa, että laskut oikein, tulostaa ja laittaa kuoreen
  Perintäyhtiölle laskukopiot
 Voit lähettää sähköpostilaskut myös niistä laskuista, joiden vastaanottajilla ei ole sähköpostiosoitetta
  Tulostetaan toisessa paikassa ja laittaa kuoreen
 Kielenhuoltoa sähköpostilaskutusikkunaan
21.2.2022
 Korjattu 17.2022 version myötä tullut pulmatilanne:
  Yritykseen siirtyessä herjasi overflow eikä päästänyt eteenpäin, jos yrityksen kansiosta puuttui perus2.oma tiedosto
17.2.2022
 Tarkistaa [Siirry yritykseen] vaiheessa, että perustiedoissa ja reskontran perustiedoissa määritettyjen tiedoston tiedostopolut löytyvät
 jos ei löydy mutta löytyy yrityksen kansiosta, muuttaa polun sinne
 Esim. kun siirretään aineisto työasemalta pilveen, oletuslevyasemaksi muuttuu C: -> Z:
 Työasemassa asiakaskortiston polku on ollut esim
    C:\WINLS\Malli\ASIAKAS.WAK
 Pilvessä polku on esim
    Z:\WINLS\Malli\ASIAKAS.WAK
 Tällöin ohjelma yritykseen siirryttäessä korjaa polun
    C:\WINLS\Malli\ASIAKAS.WAK -> Z:\WINLS\Malli\ASIAKAS.WAK
 Jos tiedostoa ei löydy uudestakaan yrityksen kansiosta, jättää sillensä
11.2.2022
 Lisätty vaihe-ilmaisimet rutiineihin
  Moduuli frmLasku / Rutiini LaskunnumeroJoKaytossa
  Moduuli frmLasku / Rutiini VerkossakinVapaaLaskunnumero
7.2.2022
 Myöhässä maksetut -aakkostus aakkostaa nyt "ylipäiviä" ja "Korko euro" kentät numeerisesti
20.1.2022
 *******************************************************************
 ***  Viitemaksujen kirjaaminen KTL (viitemaksut) aineistosta  ***
 *******************************************************************
  Saapuvien maksujen kirjausehdotus (KTL) ikkunassa on nyt painikkeet [Etsi edellinen] ja [Etsi seuraava]
  Ne etsivät seuraavan rivin, jossa ehdotetaan kirjattavaksi ENSU, korko tai avoimeksi jää
  Painikkeiden avulla voit tarkastella kirjausehdotusta: onko siellä jokin poikkeama, johon ottaa kantaa,
  esim 1: asiakas maksoi vahingossa 3 senttiä liian vähän: jätetäänkö avoimeksi vai kirjatanko kassa-aleksi.
  esim 2: asiakas maksoi vahingossa 3 senttiä liikaa: kirjataanko ennakkosuoritukseksi (ENSU) vai kirjataanko koroksi.
 Tutkittu tilannetta:
  avoimet laskut tilassa korjataan tapahtumaa (esim. muutetaan eräpäivä)
  vedetään hissi pohjaan (pystysuuntainen vierityspalkki)
  jää näkyviin vain viimeinen avoin rivi ja pystysuunnan vierityspalkki katosi
 Ratkaisu:
  Virkistä avoimet ikkuna valinnalla
   ikkuna / virkistä avoimet ikkuna
  Sillä saat kutsuttua kaikki avoimet laskut näkyville, jos näkyy vain alin rivi ja pystysuuntainen vierityspalkki katosi
18.1.2022
 Viitemaksujen kirjaus
  Jos asiakas maksaa laskun eräpäivään mennessä mutta muutaman sentin yli, voi määrittää kirjaamaan esim max 1 euron ylimaksun suoraan koroksi, niin ei tule muutaman sentin ENSUa
    Myyntireskontran perustiedot / KLT ja camt.054 välilehti / määritä Korko ehdotetaan perittäväksi (*) kyllä sekä
    [x] jos maksetaan ajallaan muutaman sentin yli, kirjaa silti koroksi, jos ylisuoritus max [0,50] euroa
  Määritä / Saapuvien viitemaksujen tulosteet / [x] Tulosta myös ENSUiksi kirjatuista oma raportti paperille
    KTL kirjausraportti paperille tulostaa lopuksi ENSUista oman tulosteen
16.1.2022
 tuotekortiston menossa kpl -tiedon päivittyminen, kun varaston vähentäminen määritetty kohtaan lasku
 Nyt seuraa "menossa kpl" keräilylaskuta -tilanteessa
 Nyt ei tuplaa "menossa kpl" kun tehdään lasku
7.1.2022
 Tulosta / laskutuspäiväkirja tileittäin
  Tilin nimet saa poimittua Asteri Kirjanpidon tilikausitietokannan tilikartasta
  määritä tilikausitietokanta valinnalla "Määritä / Laskutuslistan tulostuminen"
 Jos ym. kohta on tyhjä
  poimii tilin nimeksi "Myynti ALV xx", missä xx poimitaan määritä / perustiedot / alv määrityksen mukaan oletustilin alv-prosentiksi
  poimii rakentamispalvelun tilin nimeksi "Rakentamispalvelun myynti" <- muutettu toimintaa versiossa 14.3.2022
    määritä / käänteisen ALV:n muunnon teksti ja tili -valinnalla määritetään "rakentamispalvelun myynti" tilin tilinumero
 Jos et halua tulostumaan tilin nimiä, määritä kirjanpitotietokannan nimeksi "ei" (ilman sulkuja)
3.1.2022
 Nyt saat tulostettua laskutuslistan päivittäisinä kumulatiivisina summina valinnalla
  Tulosta / Laskutuslista / Päivittäin jaksolta
1.12.2021
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2021 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/laskutuksen-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/laskutus/ 
18.11.2021
 Laskujen sähköpostitus, vuosihuoltoa
  Parannettu oletuksena tarjottavia valintarukseja ja tekstikenttiä
  Liitetiedoston nimeämistä tarkennettu, jos laskuttajayrityksen nimeä ei ole annettu
14.11.2021
 Vaihdettu ikoniksi Asteri-Kukka
2.11.2021
 pdf-tiedoston nimeksi [Tulosta] painiketta painettaessa mahdollisuus määrittää Lasku_nro_asiakas.pdf
 Määritä/Perustiedot/Tiedostot ja tulostus / Pdf-tiedoston nimeäminen yksittäistulosteissa [Tulosta] painiketta käytettäessä
22.10.2021
 ************************************
 ***  KERÄILYLASKUTUS      ***
 ***  OMA LASKU JOKA LÄHETTEESTÄ ***
 ************************************
 Nyt voit asiakaskohtaisesti määrittää, tehdäänkö asiakkaalle lähetekohtaiset laskut vai koontilasku lähetteistä
  Tiedosto / Keräilylaskuta / Asetukset
    Valitse, tehdäänkö koontilaskut vai joka lähetteestä oma lasku
    kun asiakkaan tiedossa [selite1] esiintyy teksti [y]
    [ ]Tee oma lasku joka lähetteestä valinnassa "keräilylaskuta valitut"
    [ ]Tee oma lasku joka lähetteestä valinnassa "keräilylaskuta kaikki"
21.10.2021
 ks. 22.10.2021 muutokset
19.10.2021
 Finvoice tarkastelu näyttää nyt laskussa ensimmäisenä olevan nimen ja sen perässä nimen tarkenteet, esim "Atsoft Oy Mäkinen, Asteri Ohjelmat"
 Laskunsyöttötilassa kun tyhjentää laskutusasiakkaan X - painikkeesta, nollaa ne lisätieto1-6 kentät, jotka määritetty poimiutumaan asiakaskortistosta
 ****************************************************************
 *** ASIAKASKOHTAINEN ALENNUS LASKURIVIKOHTAISENA ALENNUKSENA ***
 ****************************************************************
 Nyt saat asiakaskohtaisen alennuksen laskuriveille
   https://asteri.fi/asiakaskohtaiset-alennukset-tuoteriveille/ 
   Laskun loppusummaan kohdistuva alennus toimii kuten ennenkin, poimitaan asiakaskortiston "alennus" kentästä
   Tuoteriville poimittava alennus tallennetaan asiakaskortiston kenttään selite1-10 (esim. selite1)
   Ja määritetään poimiutumaan laskun lisätieto1-lisätieto6 kenttään (esim. lisätieto1)
   Laskunsyöttötila / määritä / Moniportainen rivialennus, laskurivikohtainen asiakaskohtainen alennus kohdassa valitaan, mistä lisätieto1-6 kentästä ale % poimitaan
 Esim.:
  tuotteista asiakas saa sopimusalennuksen
  rahdista ei alennusta
 Huom:
  ym. asiakaskohtaisesti laskuriville poimittava alennus ei ole tuettu sarjalaskutuksessa, kuten sama summa kaikilta. Ei toimi sarjalaskutuksessa
13.10.2021
 Nyt voit suurentaa KTL-kirjausikkunoita oik.alakulmasta
  Alkuperäinen KTL, Kirjausvalmis KTL, Saapuvien maksujen kirjausehdotus (KTL)
 *****************************************************************
 *** Maksumuistutuksen mukaan alkuperäinen lasku        ***
 *****************************************************************
 Nyt saat tulostettua erääntyneistä laskuista laskukopiot maksumuistutukseen liitteiksi
  Laskunsyöttötilassa: tiedosto / tulosta eräajona
  [x] Vain erääntyneet laskut, jota kokonaan maksamatta ja summa >0 (maksumuistutukseen liitteeksi)
  Tulostaa ne laskut, joissa eräpäivä oli ennen tietokoneen kalenterin päivää (eräpäivä ennen eilistä)
  ja jotka ovat kokonaan maksamatta ja summaltaan nollaa suurempia
 Niksi:
  Maksumuistutuskirjeen ja laskun saa tulostettua peräkkäin lisäämällä maksumuistutuksen laskulomakesovitukseen ja käyttämällä @SIVUNVAIHTO -koodia
  1. Tee uusi laskulomakesovitus "karhulasku.lom" ja määritä se oletuslaskulomakesovitukseksi eräajon ajaksi
  2. Kopioi siihen tavallisen laskun rivit
  3. Lisää ylimmäksi riviksi
     @SIVUNVAIHTO
    ja sen yläpuolelle ne tekstit, jotka haluat tulostaa ensimmäiselle sivulle, ennen laskua
  4. Tulosta sitten erääntyneet laskut eräajona
  5. Palauta oletuslaskulomakesovitus ennalleen
 *****************************************************************
 *** Maksumuistutukset sähköpostiin täysin avoimista laskuista ***
 *****************************************************************
 Nyt saat lähetettyä sähköpostilla laskukopion ja maksumuistutuksen niistä laskuista, jotka ovat erääntyneet, täysin avoinna ja laskutettu summa on positiivinen (ei hyvityslasku)
 Laskunsyöttötilassa: tiedosto / sähköpostilaskutus
  [x] Lähetetään vain, jos lasku on erääntynyt ja kokonaan avoin (maksumuistutus + lasku liitteeksi)
  sillä määrityksellä ohjelma katsoo, onko tämän numeroinen lasku reskontrassa erääntynyt, kokonaan avoin ja loppusummaltaan nollaa suurempi
   jos on, lähettää s-postiin
   jos ei ole, ei lähetä
 ************************************************************************
 *** Laskukopioiden tulostus massana laskukohtaisiin pdf-tiedostoihin ***
 ************************************************************************
 Nyt saat tulostettua laskut laskukohtaisiin pdf-tiedostoihin
 Laskunsyöttötilassa: tiedosto / sähköpostilaskutus
  [x] Tulosta pdf kaikista laskuista, vaikka ei lähetettäisi sähköpostilla (laskukopioiden tulostus)
  Sillä määrityksellä ohjelma tulostaa pdf-tiedostot kaikista laskuista, myös niistä, jotka normaalisti lähetetään verkkolaskuina
 *************************************************************************
 *** Sähköpostina lähetettävien laskujen tarkastelu ennen lähettämistä ***
 *************************************************************************
 Nyt voit määrittää, että juuri ennen laskujen sähköpostitusta ohjelma pitää tauon, avaa lähetystiedoston ja viestin muistioon sekä ettei lähetä lainkaan, vaan käyttäjä suorittaa lähetyskomennon
 Sähköpostilaskutuksen kolmannessa (viimeisessä) ikkunassa on valittavissa kohdat
  [x] Lisää tauko (PAUSE) ennen lähettämistä = ainakin tämä kannattaa valita
  [ ] Älä käynnistä lähetystä, muodosta vain
  [x] Avaa lähetystiedosto (~email.bat) muistioon = sekä tämä
 ***************************************************************
 *** GMAIL-sähköpostin käyttäminen sähköpostin lähettämiseen ***
 ***************************************************************
 Nyt voit lähettää sähköposteja SSL/TLS suojatun SMTP-palvelimen kautta käyttäen swithmail -ohjelmaa
 ks. myös https://asteri.fi/ssl-tls-smtp-palvelimen-kayttaminen-sahkopostilaskutuksessa/ 
 swithmail tukee kirjautumista ja SSL/TLS vaativaa lähtevän postin palvelinta
 Käyttämällä gmail tiliä ja SMTP.GMAIL.COM palvelinta (tai muun palveluntarjoajan vastaavaa)
  lähtevä posti saa paremman maineluokituksen = ei mene roskapostiin niin helposti
  jokainen lähtenyt viesti arkistoituu "Lähetetyt" kansioon
  Huom: jotta gmail-tiliä ei käytettäisi roskapostittamiseen, gmailissa on rajoituksia lähtevän postin määrälle.
     Rajoitukset eivät ehkä ole julkisia ja saattavat muuttua ennalta ilmoittamatta
     Kun tilin kautta on lähetetty max määrä viestejä, ei voi lähettää enempää hetkeen
     Määrään lasketaan mukaan kaikki ao. tilin kautta lähetetyt viestit, myös "tavalliset sähköpostit"
     Isot lähetykset kannattaa tästä syystä jakaa pienempiin (paloittelemalla c:\asterits\~email.bat tiedosto)
  Kannattaa ruksata "Lähetä sähköpostia" (toisessa ikkunassa) oleva kohta
     [x] Pysähdy virhetilanteessa
     jotta jos lähtevien viestien määrä täyttyy, lähetys menee tauolle
  Esim 1: jos gmail-rajoite olisi max 500 viestiä viimeisen 24h aikana
     lähetä viestit niin, että viimeisen 24h sisällä on lähetetty max 450 viestiä,
     jotta voi lähettää 50 "tavallista" viestiä sen lisäksi (esim. vastailla näiden 450 viestin saapuneisiin viesteihin)
  Esim 2: jos gmail-rajoite olisi max 500 viestiä viimeisen 24h aikana
     ja lähetit tasan 500 viestiä
     odottele, kunnes ensimmäisten viestien lähtemisestä on kulunut 24h
     sitten voit taas lähettää
  Esim 3: jos gmail-rajoite olisi max 500 viestiä viimeisen 24h aikana
     ja päätit lähettää 800 viestiä
     lähetys antaa virheilmoitusta, kun 500 lähtenyttä viestiä viimeisen 24 h aikana tulee täyteen
     (huomaa, että luvussa on kaikki 24h aikana samalta tililtä lähetetyt viestit, myös "tavalliset sähköpostit"
     Tällöin kannattaa c:\asterits\~email.bat tiedosto jakaa esim 400 viestin nippuihin, jotta voi rajata 24h aikana lähteviä viestejä
 Esimerkkikomento sähköpostin lähettämiseen käyttäen lähtevän postin palvelimena SMTP.GMAIL.COM on "Lähetä sähköpostia" (toinen ikkuna) ikkunan
 alareunan harmaassa laatikossa
 ***************************************************
 ** Muita muutoksia laskujen sähköpostittamiseen ***
 ***************************************************
 Madallettu "Lähetä sähköpostia" -ikkunaa (toista ikkunaa), jotta se mahtuisi paremmin ruudulle, jos resoluutio pieni korkeussuunnassa
 Liitetiedoston nimeen tuli aiemmin kaksi alleviivaa (Lasku__) jos yrityskohtaista tunnistetta ei oltu annettu. Nyt tulee vain yksi alleviiva
 Kielenhuoltoa lomakkeisiin
12.10.2021
 Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy
8.7.2021
 Asteri Etätuki
  parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä
27.5.2021
 Avaa lähete -> avaa -painike on nyt aktiivinen
 Avaa tilaus -> avaa -painike on nyt aktiivinen
19.5.2021
 EU-normin mukaisissa laskuissa (Finvoice 3.0, EN16931)
 * ei saa olla loppusumman pyöristystä. Jos on, lasku hylkääntyy koodilla BR-C0-10 koska rivien verottomat summat poikkeaa laskun verottomasta summasta
 * ei saa olla selittäviä rivejä laskun tuoterivien seassa. Kaikilla riveillä tulee olla summia.
 Nyt tallentaa selittävät tuoterivit SubInvoiceRow -lohkoon.
    Siitä voi tulla huomautus schematron tarkastuksessa, koska
    semanttinen malli hyväksyy vain laskurivejä, joissa laskutettavaa summaa, silti
    suomalainen operaattoriverkko saattaa olla hylkäämättä laskua, jossa SubInvoiceRow -lohkoon on tallennettu selittä teksti
 Lisätty EU-normin mukaisiin laskuihin, joissa on alennus, koodiluettelon https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/d16b/tred/tred5189.htm mukaiset kentät 
   <RowDiscountTypeCode>95</RowDiscountTypeCode>
   <RowDiscountTypeText>Discount</RowDiscountTypeText>
29.4.2021
 Avaa vanha lasku
  järjestää nyt lopuksi laskun numeron mukaan
  esim kun valittu järjestämään päivämäärän mukaan, järjestään pvm-sisällä laskun numeron mukaan
23.4.2021
 asiakas- ja tuotekortisto työvaiheiden selaustila-ikkuna
 Lisätty painikkeet
  [Lisää liittäen leikepöydältä] = lisää uuden asiakkaan/tuotteen kopioiden tiedot leikepöydältä
  [Liitä leikepöydältä] = uutta asiakasta/tuotetta lisättäessä voit nyt kopioida tiedot leikepöydältä
10.2.2021
 SQL-raportointityökalu
  Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan,
   esim BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2')
  Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (')
  Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
   [x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
  Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
   Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa ... virhe 3075
  Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin
6.2.2021
 Tuotantotekninen käännös
  kokeiluversio (demoversio) päivitetty
30.1.2021
 Siirtyminen asteri.fi sivustoon
  Muutettu ohjelman kutsut uuteen asteri.fi sivustoon
22.1.2021
 Suorituspäiväkirjalle nousee nyt myös tästä eteenpäin kirjatut ennakkosuoritukset tilanteissa:
  Viitemaksut (KTL) tiedostosta kirjattaessa, jos asiakas maksaa saman laskun kahteen kertaan ja
  suoritukset ovat samassa KTL-tiedostossa (ajetaan reskontraan samassa ajossa), niin ylisuoritus kirjautuu ENSU:ksi,
  mutta ei näy suorituspäiväkirjalla -> kirjaukset erottaa
19.1.2021
 Ennakkosuoritus (ENSU)
  Kun ENSUlla kirjataan laskua, ENSUn "viimeisin suorituspäivä" saa arvokseen sen päivän, jolle laskua on kirjattu
  Aiemmin säilytti ENSUn "viimeisin suorituspäivä" tietona ENSUn luontipäivän
13.1.2021
 Jos tietokoneessa ei ole C: asemaa, vaan esim. H: asema,
 Apix lähetys saattoi herjata lopuksi
   Käsittelemätön poikkeus sovelluksessa
   Polun c:\asteriax\tuotanto\lahetetyt\nnnnnnn-n\29210113110809.tmp osaa ei löytynyt
 Nyt ohjelma noudattaa yritysluettelo / AsteriApixYhteys-ohjelman sijainti -ikkunassa olevaa liitekansiomääritystä, esim h:\asteriax
10.1.2021
 **************************
 *** Sähköpostilaskutus ***
 **************************
 LIITETIEDOSTON SATUNNAINEN POISJÄÄNTI
 Satunnaisesti joillain laskutuskerroilla jonkun laskun "liitetiedoston nimi" kenttä saattoi jäädä tyhjäksi, johtuen siitä, että
 ohjelman tarkistaessa, onko liitetiedosto.pdf levyllä se ei ollut vielä muodostunut (pdfFactoryn tulostusjonossa)
 Nyt ohjelma tarkastaa liitteen löytymisen vain, kun on valittu "[x] Jätä liite pois, jos se ei ole muodostunut (jos sitä ei löydy levyltä)"
 AIHE muuttujat %L %A
 Korjattu Aihe -muuttujat %L ja %A poimimaan kohdalla olevan laskun numeron ja asiakasnumeron
 Versiossa 21.12.2020 muuttujat %L ja %A poimivat tiedon ensimmäisestä laskusta, laskun viesti oli laskukohtainen
21.12.2020
 **************************
 *** Sähköpostilaskutus ***
 **************************
 Jotta sähköpostilaskut ei menisi roskaposteihin tai saisi varoitusta huijausviesti, laskut voi ja kannattaa nyt lähettää
 kirjautumisen vaativan SSL tukevan hyvämaineisen SMTP palvelimen kautta käyttämällä swithmail -ohjelmaa
  https://asteri.fi/ssl-tls-smtp-palvelimen-kayttaminen-sahkopostilaskutuksessa/ 
 Nyt saat otsikkoriville laskun numeron ja asiakasnumeron parameterilla
  %L = laskun numero (%l toimii myös) / korjattu toimimaan versiossa 10.1.2021
  %A = asiakasnumero (%a toimii myös) / korjattu toimimaan versiossa 10.1.2021
 Salasanan voi syöttää **** -piilotettuun kenttään
  Komentoriviä käytettäessä salasana voidaan ilmoittaa parametrilla %7 ja syöttää se salasanaluukkuun
  Tilanteisiin, joissa et halua näyttää salasanaa selväkielisenä sähköpostitusikkunassa
18.12.2020
 ***************************
 ** Virtuaaliviivakoodi **
 ***************************
 Virtuaaliviivakoodi sähköpostilaskun viestikenttään valinnalla
  [x] Lisää virtuaaliviivakoodi ja maksutiedot tähän kohtaan. Vaatii, että joka laskulla on eri numero
 Virtuaaliviivakoodin tiedot poimitaan laskusta, jolla on sama laskunnumero kuin muodostetulla pdf-laskulla.
 Jos laskutuksessa on saman numeroisia laskuja, voi virtuaaliviivakoodin tulla eri laskun tiedot (yleensä joka laskussa on oma laskun numero)
 Virtuaaliviivakoodi tulostuu vain laskuihin, joiden eräpäivä on vuonna 2020 tai sen jälkeen
 **********************************
 *** Sähköpostilaskutus SSL tuki **
 **********************************
 Nyt voit lähettää laskut sähköposteina SMTP palvelimella SSL käyttäen
 Laskujen sähköpostituksessa on optio komentorivin syöttämiseen
 Komentorivillä voi käyttää seuraavia muuttujia
  %1 lähettäjän sähköpostiosoite -luukun sisältö
  %2 SMTP palvelin -luukun sisältö
  %3 vastaanottaja (ohjelma tallentaa)
  %4 Otsikko/aihe -luukun sisältö
  %5 viesti.MSG (ohjelman luoma viestitiedosto)
  %6 liitetiedosto.pdf (ohjelman luoma lasku.pdf)
 Pikaohjeet mikrotukihenkilölle:
 Asenna koneellesi komentoriviä käyttävä SMTP clientSwithmail kansioon c:\swithmail
  https://sourceforge.net/projects/swithmail/ 
 Komentorivi Swithmail ohjelmalle, kun SMTP pavelin ei vaadi kirjautumista eikä SSL
    c:\swithmail\SwithMail.exe /s /from %1 /server %2 /to %3 /cc %1 /sub %4 /btxt %5 /Attachment %6 /test /encoding ISO-8859-1
 Komentorivi swithmail ohjelmalle Googlen SMTP palvelimen käyttämiseen:
  c:\swithmail\SwithMail.exe /s /from %1 /pass salasana /server %2 /p 587 /SSL /to %3 /cc %1 /sub %4 /btxt %5 /Attachment %6 /test /encoding ISO-8859-1
 Huom: Googlen tili, jota käytetään, sille pitää sallia vähemmän turvallisten sovellusten käyttöoikeus.
  Salliminen onnistu pe 18.12.2020 aamulla seuraavasti (voi olla, että valinnat ovat sittemmin muuttuneet)
   Gmailin oik.yläkulman ratas / Asetukset / Näytä Kaikki asetukset / Tilit ja tuonti / Muuta tilin asetuksia Google tilin asetukset / vas.paneeli tietoturva / vähemmän turvallisten sovellusten käyttöoikeus / ota Käyttöön
 Kun postitus onnistuum poista komentoriviltä /test -switch
14.12.2020
 Kasvipassin tulostaminen: Nyt voit valita, missä tuotekortin kentässä kasvipassin B, C ja D tiedot ovat (aiemman selite2 kentän sijaan)
 Kasvipassin B., C. ja D. tiedot ovat kentässä
10.12.2020
 Kasvipassin tulostaminen laskuun / lähetteelle: Ohjeet sivulla
  https://asteri.fi/kasvipassi/ 
 Lähete tai tuoterivin alle tai samalle riville voi tulostaa logon muuttujilla:
  @TE_LOGO1 @TE_LOGO2 @TE_LOGO3 @TE_LOGO4
 kun ruksattu laskunsyöttötilassa määritä / EAN viivakoodi .. ruksattu kohta [x] Kasvipassi
 ja tuotekortistossa tuotteen nimike2 kentässä on B. C. ja D. tiedot
 Lähetesovitus esim.
  ---------------------------------------------------------------
  @LÄHETEOTSIKOT
  ---------------------------------------------------------------
  @LÄHETERIVI
  @TE_NIMIKE2         @TE_LOGO1
  @LÄHETERIVI
  @TE_NIMIKE2         @TE_LOGO1
9.12.2020
 Hahmoteltu kasvipassin tulostamista lähetteelle
8.12.2020
 Hahmoteltu kasvipassin tulostamista lähetteelle
5.12.2020
 Vuosipäivitys 2020 julkaisuversio
28.11.2020
 Yritysluettelo / Määritä tulostimen kysyminen ...
 Sieltä voi ruksata, että tulostimet haetaan listalle vaihtoehtoisella tavalla
  [x]Hae tulostimet valintalistalle APIlla (tilanteissa, jos redirected tulostimia ja tulostimen valintaikkunan aukeaminen kestää kauan)
 se on testausversio seuraavaan asiaan:
  Yhdellä asiakkaalla, kun asensivat ohjelman verkkokäyttöön, alkoi esiintymään jopa 3 min viive siinä vaiheessa,
  kun ohjelma avaa tulostusikkunan ennen tulostimien näyttämistä.
  Lisäksi listalle saattoi tulla useita Redirected -tulostimia
26.10.2020
 Version 23.10.2020 muutokset toimivatkin vasta tästä versiosta alkaen,
  23.10.2020 saattaa jättää varmistamatta joka tapauksessa
23.10.2020
 82 ilmestyminen on tässä versiossa ratkaistu ohjelmallisesti
 ed.päivien määrityksiä ei tarvitse tehdä eikä niitä tarvitse poistaa
22.10.2020
 Yritysluettelossa jäi haamuna käyntiin, jos sulki ikkunan oik.yläkulman [X] painikkeesta
  Nyt huomauttaa "Sulje ohjelma valitsemalla Tiedosto|Lopeta" eikä anna sulkea siitä, jotta ei jää haamuna käyntiin
  (haamu = ohjelma on käynnissä kaikki näkyvät ikkunat suljettuina)
  Haamu suljetaan: käynnistä tehtävienhallinta / lisätiedot välilehdellä valitse winlrk.exe ja napsauta [sammuta]
 82 ilmestyessä laskutus- tai toimitusosoitteeseen tahi asiakkaan osoitetietoihin, kokeile:
    laskunsyöttötilassa Määritä / Asiakastietojen tallentuminen
    napsauta painiketta [Lähetä 2x NUMLOCK (valohoitoa 82 ongelmaan, poista ylläolevista 2 kohdasta ruksit ennen tämän painamista)]
15.10.2020
 Laskunsyöttötilassa yhdellä käyttäjällä ilmestyi satunnaisesti 82 ja/tai 28 asiakkaan tietoihin (alkoi ilmestymään 13.10.2020 yllättäen ja ennalta arvaamatta)
 Asia ratkesi vaihtamalla näppäimistöä tai laittamalla ulkoinen näppäimistö tietokoneeseen
 Kaiken varalta toteutimme ohjelmaan kiertomahdollisuuden:
  82 tai 28 saattaa satunnaisesti ilmestyä asiakkaan tietoihin laskutusosoite tai toimitusosoite -kenttiin, myös muihin laskun yläosan tietoihin
  Jos näin käy, valitse Määritä / Asiakastietojen tallentuminen ja ruksaa kohdat
   [x] Älä varmista ohjelmallisesti griditietoja laskutusosoite/toimitusosoite. Valitse tämä, jos laskutus- tai toimitusosoitteeseen ilmestyy satunnaisesti 82 tai 28 asiakkaan osoitetietoihin laskun tulostuksessa tai tallennuksessa.
   [x] Älä varmista ohjelmallisesti griditietoja muissakaan laskun yläosan grideissä. Valitse tämä, jos yläosan tietoihin ilmestyy satunnaisesti 82 tai 28 laskun tulostuksessa tai tallennuksessa.
8.10.2020
 Finvoice 3.0 verkkolaskun tallennuksessa mahdollisuus ruksata [x] EN16931. Jos ruksattu, tallentuu tagi
   <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>
18.9.2020
 Versioilla 20.8.2020 - 3.9.2020 tallennettu Finvoice saattoi herjata validaattoreissa
 Lisätty AmountCurrencyIdentifier="EUR" elementtiin RowDiscountAmount, esim:
  <RowDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" >20,61</RowDiscountAmount>
3.9.2020
 Esim, sähköpostiosoitteiden päivittämiseen Excelistä CSV-tiedoston avulla:
  Asiakas- ja tuotekortistoissa rivitilan valinta tiedosto / yhdistä erotintiedosto (CSV)
  sisältää nyt myös päivittämismahdollisuuden
   Valitse minkä kentän mukaan kohdistetaan, esim asiakasnumero ja monentenako tieto on CSV:ssa
   Numeroi päivitettävät kentät (esim. sähköposti)
   [Aloita]
  HUOM: Muokkausta ei voi perua, joten ota ensin varmuuskopio muokattavasta kortistosta
28.8.2020
 Lähetelaskutuksessa voi nyt avata lähetteen ja tilauksen pohjaksi, joko kokonaan tai vain rivit
  [Avaa pohjaksi] = ottaa kaiken muun pohjaksi, paitsi numeroa ja päivämäärää (esim. samalle asiakkaalle samanlainen lähete pohjaksi)
  [Pohjaksi vain rivit] = ottaa vain rivit pohjaksi (esim. toiselle asiakkaalle samat tuoterivit pohjaksi
22.8.2020
 Atsoftin omaan laskutukseen tilastointeja
20.8.2020
 Finvoice tallennukseen
  Lisätty tallentumaan rivikohtaiset alennuseurot, elementti <RowDiscountAmount>
  Välisumma # tallentuu <RowFreeText> elementtiin: Selite + kpl
  Edge selain mahdollista valita Finvoice katselussa
  Finvoice katselussa katseltavan tiedoston alkuun saattoi tallentua tyhjiä rivejä, joista Edge herjasi:
      This page contains the following errors:
      error on line 8 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document
      error on line 8 at column 45: Encoding error
      Below is a rendering of the page up to the first error.
  eikä Edge visualisointut Finvoicea, näytti vain tyhjän sivun
31.7.2020
 Tulostimien rajaaminen (yritysluettelossa määritä / tulostimen kysyminen
  Eräissä tilanteissa, kun tulostimia on paljon, esim 189 tjsp, tulostusikkunan aukeaminen saattaa hidastua
  Lisää tulostin "pika" (ilman lainausmerkkejä) ensimmäiseksi tulostimeksi, niin ohjelma ei tarkista tulostimien löytymistä, esim:
    pika
    Brother
    Hp Laserjet III
    pdfFactory
25.7.2020
 Siirtosumma -alueen tulostuminen laskulle, kun laskun tuoterivit on jaettu tulostumaan kahdelle riville @TU_ tai @TR_ muuttujan avulla, esim:
   @TR_Nimike
   @TUOTERIVI
 Lisätty määritys "Määritä/perustiedot/tiedostot ja tulostus" -välilehdelle
   [x] Älä tulosta TR_ / TU_ muuttujaa siirtosumma -alueelle
 Jolloin:
   Arkin loppuun Siirtosumma: -riviä edeltävälle riville ei tulostu @TU_ / @TR_ muuttujan arvoa
   Arkin alkuun, Siirtosumma: -riviä edeltävälle riville ei tulostu @TU_ / @TR_ muuttujan arvoa
 HUOM:
   Tulostumaton alue merkattava @000 muuttujalla (ei @000TUOTERIVI -muuttujalla)
 HUOM2:
  Tässä oletetaan, että tuoterivi on jaettu kahdelle riville,
   ensin @TR_ / @TU_ alkuinen muuttuja
   seuraavalla rivillä @TUOTERIVI
 Lomakesovituksen loppuosa esim:
   @TR_Nimike
   @TUOTERIVI
   @TR_Nimike
   @TUOTERIVI
   @TR_Nimike
   @TUOTERIVI
   @000
   -----------------------------------------------------------------------
   @ALV-ERITTELY
   @000
   -----------------------------------------------------------------------
   @LASKUTTAJANNIMI    @IBAN1            @LASKUTTAJANPUH1
15.6.2020
 Tulostimet listalla näkyvät tulostimet mahdollisuus rajata
 eräissä etätyöpöytä- ja pilviratkaisussa tulostimien valintalistalla saattaa näkyä "ylimääräisiä tulostimia"
 Niiden rajaamiseksi pois voi nyt määrittää ohjelmahakemistoon tulostimet.oma -tiedoston, jossa on lueteltu näytettävät tulostimet
 Yritysluettelo / määritä / tulostimen kysyminen-ikkunassa on uudet valinnat:
  Näytä muistiossa ne tulostimet, jotka on määritetty näkymään
  Poista rajoitukset, Näytä jatkossa kaikki tulostimet valintalistalla
  Luo lista kaikista tulostimista, poista mitä et halua näyttää valintalistalla
 Tulostimen valintaikkunassa on valinta
  Tulostimien nimet leikepöydälle, joka luo tulostimet.oma tiedoston (tai näyttää sen, jos jo olemassa)
  Jos tulostimia on rajattu, näkyvillä on ohjeteksti "(valittavissa olevat tulostimet rajattu, ks tulostin.oma)" jota napsauttamalla tiedoston saa poistettua
7.6.2020
 Jatkoa 6.6.2020 muutoksiin:
  Kun laskunsyötössä valinta (*) tilaus vaihdetaan kohtaan Lähete, lasku tai kuitti TAI (*) Lähete kohtaan lasku tai kuitti
  ohjelma lisää myös "järjestys" kenttään numeron lisätessään tuoterivien otsikkorivin "Lähte" tai "Tilaus"
6.6.2020
 Pitkiä (esim. 5 sivuisia) laskuja tehtäessä saattoi lisätä viimeisen rivin keskelle.
  Myös rivien järjestys saattoi heitellä tallennusten tai kun vaihdettiin tilaa "tilaus/lähete/Lasku/Käteiskuitti" välillä
 Lisätty laskunsyöttötilassa laskun tuoterivin "Järjestys" kenttään syötettäessä tulemaan järjestysnumero (1,2,3 ...)
  Jos rivit heittelevät tuoterivejä syötettäessä, valitse "muokkaa / järjestä tuoterivit / Kenttä: Järjestys"
6.5.2020
 Lisätty 2 ruksilaatikkoa "Muunnetaan lasku käänteisen ALV:n mukaiseksi"
  Lisää ym. teksti viimeiseksi tuoteriviksi kun napsautetaan "muunna käänt.alv:ksi"
  Tulosta ym. teksti ALV-erittely -kohtaan laskulle
  Niillä valitaan, lisätäänkö käänteisen alv:n teksti viimeiseksi riviksi ja tulostetaanko teksti alv-erittelyyn, ja jos, niin millä kielellä
    Ostaja verovelvollinen AVL 8c §
    Köparen momsskyldig MomsL 8c §
    VAT Reverse Charge
5.5.2020
 lasku.lom lomakesovituksessa noudattaa Määritä /Käänteisen ALV:n muunnon teksti -määritystä
 (onko tuon määrityksen tarkoitus lisätä viimeiselle tuoteriville ao. teksti vai laskun alaosaan, koska lasku.lom lomaketta käytettäessä teki ilmeisesti molemmat?)
14.4.2020
 ESC painaminen tuo ruudun ulkopuolelle jääneen ikkunan näkyviin
  Avaa vanha lasku / lähete / tilaus
3.4.2020
 Yritysluettelo / Määritä AsteriApixYhteys-ohjelman sijainti
  voi määrittää levyaseman, joka aukeaa [Liite painikkeesta]
 Finvoice tallennuksessa [+10] painike kasvattaa laskusta-laskuun -arvoja seuraavat 10
 Laskun syöttötilassa tulosta / Eräajo
  tulostaa laskutuslistan
  avaa "tulosta eräajona" ikkunan
  avaa tilasto/myynti tuotteittain -ikkunan
  avaa tilasto / tuotteen myynti asiakkaittain -ikkunan
 reskontra / tulosta / erääntyneille maksumuistutukset laskuittain
 ehdottaa firman polkua (ei enää c:\ juurta) intrumille.txt -tiedoston tallennushakemistoksi "tiedostonimi perintätoimistoon siirrettäville"
 jos ekirjetiedoston hakemisto puuttuu, luo sen, esim c:\ekirje\karhu.epl -> MD C:\EKIRJE
 lisätty vaihe-ilmaisin
 ei enää huomauta käynnistyessään, vaikka desimaalierotin olisi muu kuin pilkku
5.3.2020
 Huomauttaa käynnistyessään,
  jos pvm-muoto ei ole P.K.VVVV tai PP.KK.VVVV
  tai desimaalierottimena ei ole pilkku
23.2.2020
 Näyttää finvoice laskut oletusselaimella
21.2.2020
 Finvoice tallennus, InvoiceRecipient -väliledelle eilen lisätyt pudotusvalikot muutettu niin, ettei niihin voi syöttää vapaata tekstiä.
20.2.2020
 Finvoice 3.0 / EN16931 valtionhallinnon laskuvaatimusten mukainen verkkolasku
  Aloitettu Finvoice 3.0 / eurooppanormin mukaisten laskujen tallennusmahdollisuus
   Saa käyttää omalla vastuulla
  HUOM: Finvoice 3.0 / EN16931 on vielä testaamatta ja siitä saattaa löytyä kehitettävää
   Yksikköhintojen tulee olla verottomat
   (kuluttajille pitää ilmoittaa arvonlisäverolliset hinnat, eurooppalaskun logiikka on rakennettu arvonlisäverottomien hintoihin perustuen)
   ? mikä on SchemeID , jos muu kuin OVT FromIdentifier tai ToIdentifier -kentässä
   Tarvittiin lisää tilaa ohjelmakoodille
    tilaa vapautettu poistamalla ZLP, DI, CAC toiminnot, jotka rakennettu vuonna 2006 keskusliikelaskutusta varten
    jos ominaisuus on vielä käytössä, tiivistetään koodia (onnistuu kyllä, mutta Finvoice 3.0 rakentaminen kävi nopeammin kommentoimalla em. ominaisuudet pois koodista)
  Finvoice 3.0 / Valtiolle lähetettävissä laskuissa olevien tietojen määritysten lisäämistä:
  Lisätty määrityksiä Finvoice tallennuksen InvoiceRecipient -välilehdelle
  Tilausnumero (OrderIdentifier) pomitaan kentästä
  Ostajan viite (BuyerReferenceIdentifier) poimitaan kentästä
  poistettu Tallennus välilehdeltä
    [ ]Viitteenne-tieto tallennetaan ostajan kustannuspaikaksi (AccountDimensionText)
  ja siirretty määritys InoiceRecipient -välilehdelle
    Tiliöintiviite (AccountDimensionText) poimitaan kentästä
  Työmaatunniste (DeliverySiteCode) poimitaan kentästä
  Turvalaskun luokitus (InvoiceClassification) koodi ja teksti poimitaan kentästä, tähdellä erotettuina, koodi*teksti
  Kilpailutuksen no. (TenderReference) poimitaan kentästä
 Havainto:
  Finvoicen virtuaaliviivakoodin versio 4 ja 5 näytti olevan 55 merkkiä pitkä, kun p.o. 54
  viimeinen numero otettu pois (on ehkä tulostuvan viivakoodin tarkiste tms.)
11.2.2020
  [Verkkolasku] painike, joka on laskunsyöttötilassa ei enää tallenna 0-laskua
  [Verkkolasku] painike toimii seuraavasti:
    Kirjoita lasku, napsauta [Verkkolasku] painiketta -> lasku tallentuu jos asiakkaalla on nimi ja laskulla loppusumma
    jos lasku on tyhjä (asiakkaan nimi tyhjä ja laskun loppusumma nolla), avaa Finvoice ikkunan ehdottaen viimeistä laskunnumeroa
8.2.2020
 Apix verkkolaskut saat nyt ohjautumaan sähköpostiin, poikkeavaan verkkolaskuosoitteeseen ja tulostuspalveluun
  Perustilanteessa Apix etsii omista rekistereistään Y-tunnuksen perusteella laskun vastaanottajan verkkolaskuosoitteen ai muun laskun vastaanottotavan.
  Eräissä tilanteissa on tarve saada lähetettyä verkkolasku sisäiseen projektikohtaiseen osoitteeseen, esim. ison rakennusliikkeen iso työmaa (YIT, TRIPLA)
   Tällöin
     syötä asiakaan KOODIRIVI kenttään verkkolaskuosoite+välittäjäntunnus
   ja Finvoice tallennus -välilehdelle ruksaa kohta
     [x] Apix: Tallenna <MessageTransmissionDetails> -lohkoon sähköposti tai verkkolaskuosoite+välittäjän tunnus asiakkaan KOODI kentästä. Jos ne ja Y-tunnus puuttuu, TULOSTUSPALVELU
  Sähköpostilaskut Apixin kautta: sama juttu kuin yllä, ruksaa [x] Apix: Tallenna sekä asiakkaan koodirivi -kenttään sähköpostiosoite, jonne laskut lähetetään
   KOODIRIVI: ostolaskut@atsoft.fi
  Paperilaskut ohjautuvat tulostuspalveluun kun ruksattu ym. valinta ja jos asiakkaalla koodirivi kentässä ei ole + eikä @ merkkiä ja Y-tunnus kenttä tyhjä
 Toisin kirjoittaen:
  Apix verkkolaskut saat ohjattua tulostuspalveluun, sähköpostiin tai haluttuun verkkolaskuosoitteeseen <MessageTransmissionDetails> -lohkon avulla
  Finvoice tallennus -välilehdelle ruksaa kohta
     [x] Apix: Tallenna <MessageTransmissionDetails> -lohkoon sähköposti tai verkkolaskuosoite+välittäjän tunnus asiakkaan KOODI kentästä. Jos ne ja Y-tunnus puuttuu, TULOSTUSPALVELU
  Tällöin ohjelma tallentaa <MessageTransmissionDetails> lohkoon
     KOODIRIVI kentässä olevan verkkolaskuosoitteen ja välittäjän tunnuksen tai
     KOODIRIVI kentässä olevan sähköpostiosoitteen
     jos niitä ei ole, käytetään Y-tunnusta laskun välittämiseen
     jos Y-tunnustakaan ei ole, ohjataan lasku tulostuspalveluun
 Yritysluettelossa näkyvän yrityksen nimen saat määritettyä laskunsyöttö/määritä/perustiedot/ Nimi yritysluettelossa
  Näyttönimen syöttämällä voit vaikuttaa, mihin kohtaan yritysluetteloa nimi tulee. Muuta merkitystä sillä ei ole
24.1.2020
 Finvoice verkkolaskun tallennuksessa
  Jos on valittu "Apix Lähetä -palveluun", tallentaa kaikki laskut Finvoice tiedostoon, vaikka
  soap-env -välilehdellä olisi valinta kohdassa (*) Ei tallenna laskua Finvoice tiedostoon, jos asiakkaalla ei ole verkkolaskuosoitetta koodi -kentässä.
15.1.2020
 Lisätty varmuuskopiointi-ikkunaan painikkeet resurssienhallinnan avaamiseen
  [Avaa resurssienhallintaan ohjelmakansio c:\winkp]
  [Avaa resurssienhallintaan yrityksen kansio c:\winkp\malli]
 jotta varmuuskopiointi resurssienhallintaohjelmalla olisi helpompaa
 Poistettu A: asemalle (korpulle) varmuuskopiointi vanhentuneena varmuuskopiotoiminnosta
 Poistettu yritysluettelon valikosta valinta tiedosto / korppuasemalta / luo yritys varmuuskopioistaan
2.12.2019
 Vuosipäivitys 2019 julkaisuversio
14.11.2019
 Finvoice tallennusikkunassa nyt myös [Peruuta] -painike tallentaa lomakkeelle syötetyt tiedot
21.10.2019
 Reskontra: Näytä avoimet per pvm
   tarjoaa nyt edellisen kuun viimeistä päivämäärää.
   tarkistaa päivämäärän muodollisen oikeellisuuden
20.10.2019
 Nyt asettuu kauniisti laskunsyöttö, yritysluettelo jne suurissa 1440p (2560x1440) näytöissä
 Aiemmin saattoi tulkita ison näytön pienemmäksi (overflow), jolloin gridi kutistui vasempaan reunaan pienelle alueelle
16.10.2019
 Nyt saat tyhjennettyä reskontran avoimet laskut tilanteessa, jossa olet ottamassa reskontraa käyttöön
  Reskontra -työvaihe / muokkaa / Kirjaa kaikki täysin avoimet maksetuiksi -> kirjaa kaikki kokonaan avoimet laskut maksetuiksi
  Maksutili ja maksupäivä on ne, jotka kysytään reskontra -työvaiheeseen siirryttäessä.
3.9.2019
 Lisätty leikepöydälle -painike laskunsyöttötilassa valintaan "Tulosta/Laskutuslista/Valitulta jaksolta ruudulle"
27.8.2019
 Salasanan kysyminen näyttää nyt versiopvm:n ja hakemistopolun
23.8.2019
22.8.2019
 Yritysluettelossa voi nyt hakea yrityksen nimen osalla
 esim. jos sinulla on kymmeniä laskutuksia, kirjoita osa asiakkaan nimestä, esim oy löytää seuraavan oy -sisältävän nimen
26.6.2019
 UTF8 tuki Tiedosto / tuo laskut tekstitiedostosta
  Versio 1.5 = Sama kuin Versio 1.3, mutta muuntaa UTF8 merkit ANSI muotoon (ei ehkä BOM)
  Versio 1.6 = Sama kuin Versio 1.4, mutta muuntaa UTF8 merkit ANSI muotoon (ei ehkä BOM)
12.6.2019
 Verkkokäytössä
  Jos samanaikaisesti tehdään keräilylaskutusta ja toisella koneella kuitti, lasku ja kuitti saivat saman laskuntunnisteen ja yhteiset tuoterivit
  Laskunsyötössä
   Määritä / tunnisteiden laskenta / ruksaamalla kohdan:
    [x] Keräilylaskuta / valitut tarkistaa joka laskulle laskuntunnisteen (valitse tämä, jos verkkokäytössä tehdään kuitteja samaan aikaan)
   ohjelma hakee joka keräilylaskua tallentaessaan varmasti vapaan laskuntunnisteen
   Aiemmin käytti silmukkamuuttujaa paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi
28.5.2019
 [Tulosta] -painike: jos tulostetaan pdfFactorylle, nimeää pdf-tiedoston nimelle:
   pvm_Lasku_lsno_laskuttaja.pdf, esim
   20190528_Lasku_97_Asteri Malliy.pdf
 Tiedoston nimi voi olla max 31 merkkiä + tarkenne
22.5.2019
 Debug mode kopioi Apix-pumpun komentoriviparametrin leikepöydälle juuri ennen Finvoice laskujen lähetystä Apixiin
 Apix-pumppua voi käyttää muidenkin, kuin Asteri Ohjelmien kanssa komentoriviltä parametrikutsulla tai sovellus käynnistäen
 Apix-yhteysohjelman saa ladata ilmaiseksi sivulta https://asteri.fi/finvoice-verkkolaskut-kun-apix-operoi/ linkistä http://asteri.fi/ohjelmat/ax/AsennaAsteriApixYhteys.exe 
  Alustavasti tutkittuna komentoriviparametri 5 tietoa puolipistein eroteltuina
    1. lähetettävän xml-tiedoston nimi (yksi tai useampi Finvoice samassa xml-tiedostossa
    2. komento "lähetys"
    3. muodostettavan palautetiedoston nimi
    4. Kutsuvan ohjelman nimi, "WL" tai "WV"
    5. komento "tuotanto" tai "testi" (kumpaan ympäristöön lähetetään"
  Esimerkki komentoriviparametrista (testaamaton veikkaus)
     c:\lahtevat\laskut.xml;lähetys;c:\lahtevat\palautteet\palaute.xml;WL;tuotanto
  Tarkemman komentoriviparametrin saat asettamalla yritysluettelossa debug moden päälle valinnalla "määritä / debug mode "
  ja lähettämällä malliverkkolaskuaineiston Apixiin, jolloin juuri ennen Apix-pumpun käynnistämistä komentoriviparametri kopioidaan leikepöydälle
 Validointi: Asteri XML validaattorilla voidaan komentoriviltä käynnistää tiedoston validointi.
  Validaattorin saa ladata ilmaiseksi sivulta https://asteri.fi/finvoice-xml-validaattori/ linkistä https://asteri.fi/tiedostot/apuohjelmat/asennaasterixmlvalidaattori.exe 
  Komentorivi tiedoston validoimiseksi
   c:\winxval\AsteriXmlValidaattori.exe validoitava-tiedosto.xml
4.4.2019
 Finvoice katselu: korjattu finvoice.CSS tallentuminen
3.4.2019
 Finvoice tarkastelu (yritysluettelossa tiedosto / finvoice verkkolaskujen tarkastelu)
  Käyttää nyt oletuksena Finvoice 2.0 määritysten mukaisia tiedostoja (finvoice.dtd, finvoice.xsl ja finvoice.css)
  Jotta saat ne käyttöön, valitse ensimmäisellä kerralla [Selaimeen af-headerein], muuten käyttää temp -hakemistossa ja olevia vanhempia määrittelytiedostoja
  [Selaimeen af-headerein] päivittää käyttämään uusimpia määrityksiä
 Finvoice laskun visualisoinnista
  Finvoice laskun tarkastelu irrottaa laskun ja tallentaa sen %TEMP% kansioon, esim:
   C:\Users\atsoft\AppData\Local\Temp\~tmp-asteri.xml
   ja seuraavat muotoilutiedostot, jos ne ei ennestään kansiossa ole
    finvoice.dtd
    finvoice.xsl
    finvoice.css
   jos haluat oman visualisoinnin tallenna omat dtd, xsl ja/tai css tiedostosi temp kansioon
8.3.2019
 [Liitekansio] laskunsyöttötilassa luo aina C: asemalle liitekansion, jotta Asteri-Apix yhteys löytää liitteen
 Peruslaskutus: ei näytä laskujensyöttötilassa [Verkkolasku] -painiketta, jotta ei tule virheilmoituksia
6.3.2019
 Peruuta painike kohtaan: Verkkolaskun tallennuksessa näyttää summan ja kpl määrän
4.2.2019
 - sähköpostita laskut -toiminto poistaa haamurivinvaihdot s-postiosoitteessa
19.11.2018
 - Näytä/Erääntyneet -> Tulosta/Luettelo, levennetty asiakasnumero-saraketta, jotta näkyy yli 5 numeroinenkin asno
14.11.2018
 - karhut laskuittain e-kirjeenä, lisätty selitteeseen "siirrä x kertaa perityt laskut perintätoimistolle ohjeeksi täyttää vähintään 2
 - täyttää arvoksi 8 jos kenttä tyhjä
15.10.2018
 - keräilylaskuta valitut -toiminnossa on nyt kenttä asiakkaan etsimiseen
22.8.2018
 - läheteotsikot ja läheterivit noudattavat nyt vasemman marginaalin määritystä
21.7.2018
 - kotisivuprotokollaksi https: 
19.6.2018
 - maksuerälaskutuksessa, jos tuoterivit kiinteästi maksuerälaskutuksen ikkunasta,
  tulee nyt tuoterivien kp-tili sen mukaisesti kuin on perustietojen määrityksessä
  kyseisen verokannan oletustili
27.3.2018
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että varmuuskopiota tai
  automaattista varmuuskopiota ei kysytä eikä tehdä (esim. koska pilvessä
  on oma varmuuskopiointi)
8.3.2018
 - Finvoice-tallennuksessa Seller-välilehdellä uusi tekstikenttä
  SellerCommonEmailAddressIdentifier
2.3.2018
 - Finvoice tallennuksessa voi määrittää, että verkkolaskuihin tallentuvat muut kuin sähköpostilaskun saavat
 - tällöin verkkolaskuina lähetetään verkkolaskun ja paperilaskun saavat, operaattori tulostaa paperilaskut
 - Esim. Apix verkkolaskuoperaattoria käytettäessä ei yleensä käytetä SOAP-ENV -kehystä, vaan
  vastaanottajan laskunvastaanottotapa (verkkolaskuosoite) selvitetään Apixin kannasta Y-tunnuksen perusteella
22.2.2018/2
21.2.2018
20.2.2018
 - Liitekansio- ja Verkkolasku-painikkeiden ympärillä reskontratietojen
  näyttämiskenttä asettuu nyt sopivasti näkyville
13.2.2018
 - Tyhjät suorituskentät NULLeiksi -toiminto Yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Korjaa-valikossa
6.2.2018/2
6.2.2018
 - ktl:n kirjauksessa ääkköset eli skandimerkit åäöÅÄÖ tulivat
  jossain tapauksessa ä tyylisinä, mikä vääristi summia; korjattu
2.2.2018
 - Verkkolasku-painike laskunsyöttötilassa: tallentaa ruudulla olevan
  laskun ja ehdottaa siitä tehtäväksi Finvoice-aineiston
27.1.2018
 - laskutuspäiväkirja eri muodoissaan: riveille tuli vain nollia joissain
  tapauksissa, joissa laskun loppusumma oli nolla; korjattu
24.1.2018
 - laskutuspäiväkirja tileittäin ei ottanut mukaan laskuja, joissa
  loppusumma oli nolla; korjattu
21.1.2018
 - liittymä AsteriApixYhteys-ohjelmaan
    - voit lähettää Finvoice-verkkolaskut Asteri Lähetelaskutuksesta
     suoraan Apix Lähetä - palveluun
    - Finvoicen luonti-ikkunassa on nyt täplävalinta, lähetetäänkö
     Apixiin, Monipankkiin vai ei mihinkään
    - Jos Apixiin, niin SOAP-rasti poistuu automaattisesti.
     Muussa tapauksessa SOAP-rasti menee automaattisesti päälle.
    - Määritysikkunassa voit valita, lähetetäänkö laskut testi- vai tuotantoympäristöön
    - Määritysikkunaan tulee oletusarvoksi AsteriApixYhteys oletussijainti
29.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös Yritysluettelo- ja Laskutustietokannat-ikkunassa
17.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla
  eli ei tarvitse käydä Tietoja-ikkunan kautta
16.11.2017
 - varastonmuutoslokiin tulee Ennen-arvo oikein nyt myös tapahtumasta,
  jossa on käytetty Lisää osto varastoon -toimintoa
7.11.2017
 - tuo laskut tekstitiedostosta -toiminnossa tulee nyt myös kp-tili
21.10.2017
 - ktl:n kirjauksessa maksutiliksi tulee nyt se kp-tili, joka on reskontran
  perustiedoissa määritelty vastaamaan sellaista IBANia tai suomalaista tilinumeroa,
  joka esiintyy kirjattavassa ktl-tiedostossa ko. tapahtumassa
12.9.2017
 - ktl:n kirjaamisessa moneen yritykseen:
    - Yritysluettelo-ikkunan toiminto KTL|Kirjaa moneen yritykseen
     kohdistaa ktl-tiedostossa olevan kunkin pätkän siihen yritykseen,
     jonka perustiedoista löytyy suomalainen tai IBAN-pankkitilinumero,
     joka on sama kuin ko. erän ensimmäisellä 3-alkavalla
     rivillä 2. merkistä alkava 14 merkin mittainen tilinumero
7.9.2017
 - invalid procedure call -pulma, jos ohitettiin Asteri Monipankki, kun
  oltiin tuomassa saapuvia viitemaksuja KTL tai camt.054; korjattu
24.8.2017
 - Korjattu ennakkosuorituksen näkyminen suorituspäiväkirjassa seuraavaksi:
    - Jos ennakkosuoritus on syntynyt laskua ylimaksettaessa, se ei enää näy
     suorituspäiväkirjassa erillisenä 0-numeroisena tositteena, koska se näkyy
     jo osana ylikirjatun laskun tositetta.
    - Jos ennakkosuoritus on syntynyt lisäämällä ennakkosuoritus käsin, se näkyy
     suorituspäiväkirjassa omana rivinään.
22.8.2017
 - subscript out of range -pulma tulostettaessa suoritukset paperille; korjattu
21.8.2017
 - ktl:n kirjaaminen on nyt mahdollista myös moneen yritykseen:
    - Reskontra-työvaiheessa on uusi toiminto Määritä|KTL-palvelutunnus
    - Yritysluettelo-ikkunassa on uusi toiminto KTL|Kirjaa moneen yritykseen
    -> ohjelma kohdistaa ktl-tiedostossa olevan kunkin pätkän siihen yritykseen,
     jonka ktl-palvelutunnukseksi on määritelty sama kuin ko. erän 0-alkavalla
     rivillä 14. merkistä alkava 9 merkin mittainen palvelutunnus
18.8.2017
16.8.2017
 - vastaanottoilmoitukset selväkielisenä: on nyt mahdollisuus noutaa Asteri Monipankilla
 - Finvoice-virhepalautteiden tarkastelussa on nyt mahdollisuus noutaa Asteri Monipankilla
15.8.2017
 - Finvoice-laskuja luotaessa näytetään nyt myös Finvoice-laskujen yhteissumma ja lukumäärä
6.8.2017
 - uusia maksuperusteisen alv:n aputulosteita: päiväkirjamuotoiset tulosteet
  suorituksista ja avoimet-per-pvm:stä
6.7.2017
 - monipankkiliittymässä korjattu Danske Bankin aineistojen siirto
16.5.2017
 - Danske Bank ja Ålandsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
25.2.2017
 - Sp lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
22.2.2017
 - POP lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
17.2.2017
 - Aktia lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
2.2.2017
 - Tukisivut netissä -pikavalinta on nyt alt+O+N
1.2.2017
 - F1-helppi poistettu käytöstä, koska se on vanhentunut
 - Ohje-valikosta poistettu vanhentunut helppi ja tilalla on nyt valinnat
    - Avaa ohjekirja
    - Tukisivut netissä
    - Päivitä ohjelma netistä
30.1.2017
 - päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta päivitys on mahdollinen
28.1.2017
 - Handelsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
4.1.2017
 - reskontran kausitulosteessa pulma reskau2.tmp on jo käytössä; korjattu?
16.12.2016
 - demoversio käännetty
15.12.2016
 - invalid procedure call -pulma monipankkiliittymässä, jos Y-tunnus oli tyhjä;
  korjattu siten, että antaa suomeksi vinkin syöttää perustietoihin Y-tunnus
12.12.2016
 - avoimet-per-pvm:n alv-erittelyssä: jos lasku oli osittain avoin,
  näytti alv-erittelyn laskutetusta summasta; korjattu näyttämään
  alv-erittelyn avoinna olevasta summasta
7.12.2016
 - Finvoicea luotaessa huomautti joskus turhaan, että olisi ollut
  sama laskuntunniste usealla laskulla; korjattu
29.11.2016
 - monipankkiliittymässä on nyt uusi rastitusmahdollisuus:
    "Yrityksellä ei ole monipankissa omaa asiakasvarmennetta,
    joten käytä varmennetta, joka löytyy
    (esim. tili- tai isännöintitoimiston) Y-tunnuksella ..."
28.11.2016
 - ruututulosteissa mnuTulosta not found; korjattu
25.11.2016
 - vuosipäivitys 2016
24.11.2016
 - ktl:n sisäänluvussa: jos ensimmäistä, 0-alkuista riviä ei
  pystytä tunnistamaan, oletusrahayksikkö on nyt euro
23.11.2016/2
 - Finvoice: jos yrityksen nimi on pitkä ja siinä on skandeja, Asteri Xml-validaattori
  herjaa EpiNameAddressDetails-kentän pituusrajasta; korjattu
23.11.2016
 - suoritusten alv-erittelyssä
    - ei enää ole pakko antaa laskunpäivärajausta
    - korjattu paperitulosteen kenttien leveyksiä
22.11.2016/2
 - suoritusten alv-erittelyssä kavennettu paperitulosteen kenttiä, jotta
  kaikki sarakkeet mahtuvat paremmin näkyviin
22.11.2016
 - maksuperusteisen alv:n aputuloste:
    - myyntireskontran avoimet-per-pvm -ikkunassa uusi toiminto
     Tulosta|ALV-erittely
    - siinä on myös "laskunpäivä viimeistään"-lisärajausmahdollisuus,
     johon voit halutessasi syöttää 12 kk vanhan päiväyksen niin saat
     maksuperusteisen alv:n yhteyteen ikivanhat laskut, jotta voit kirjata niistä alv:n.
21.11.2016
 - ALV-erittely suorituksista jaksolta - tulosteessa on nyt
  rajausmahdollisuus sekä laskunpäivän että suorituspäivän
  mukaan ja paperille tulostuu molemmat päiväykset
16.11.2016
 - maksuperusteisen alv:n aputuloste myyntireskontra-työvaiheessa:
    - Tulosta|ALV-erittely suorituksista jaksolta
10.11.2016
 - suorituspäiväkirjassa näkyy nyt myös ENSU, jos se on käyttämätön
29.10.2016
 - paikkailmaisin lisätty PohjaksiVanhaLasku-kohtaan
14.10.2016
 - monipankkiliittymässä ensikäynnistyksessä nyt oletuksena 120 sekuntia, ei tyhjä
11.10.2016/2
 - monipankki noutaa nyt c:\asterimp\noudetut -kansioon
11.10.2016
10.10.2016
 - monipankkiliittymä: ktl:n kirjaus myyntireskontraan:
  path not found -pulma; korjattu
7.10.2016/2
 - monipankkiliittymä: lisätty lähetysikkuna
7.10.2016
 - monipankkiliittymässä parannettu joukkonoudon odottamistapaa
6.10.2016
 - monipankkiliittymässä type mismatch, jos aikarajat tyhjät; korjattu
3.10.2016
 - 0-verokantaisen tuoterivin kp-tili ei tullut asiakaskortistosta vaan 0-verokannan
  oletustilistä, kun syötettiin tuoteriville tuotenumero ja enter; korjattu
27.9.2016
 - monipankkiliittymässä nyt noudon aikarajaus ja monen vaan ei kaikkien
  pankkien valinta
15.9.2016
14.9.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - laskuttajailmoituksen lähetys
    - Finvoice-verkkolaskujen lähetys
9.9.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - KTL:n nouto
    - camt.054:n nouto
3.9.2016
 - keräilylaskutuksessa ei enää tule Lähete / .. / .. -riville lähetteen
  loppusummaa, jos on Määritä|Tilaus/lähete-tuoterivi -toiminnossa
  rastitettu "Ei lähetteen loppusummaa, kun keräilylaskutetaan"
26.8.2016
 - jos asiakkaan Selite10-kentässä on "alv0", laskulle otettujen tuoterivien
  kp-tiliksi tulee nyt 0-verokannan kp-tili
22.7.2016
 - tallennanko asiakkaan muuttuneet tiedot kortistoon -kysymys tulee nyt
  silloin ja vain silloin kun on tarve
8.7.2016
 - Finvoicessa ArticleName:n pituus kasvatettu 70 -> 100 merkkiä
5.7.2016
 - ), ] tai kohde puuttuu -pulma myyntireskontrassa mentäessä tulostamaan
  erääntyneille maksumuistutus laskuittain; korjattu
17.6.2016
 - @AS_-alkuiset muuttujat toimivat nyt myös myyntireskontran maksumuistutuksissa
  ja tiliotteissa
10.6.2016
 - estetty haamurivinvaihtojen ja sarkainten esiintyminen Finvoicessa
24.3.2016
 - kun valittiin Myyntireskontran puolella Määritä|Perustiedot(laskutus)
  ja poistuttiin ikkunasta painamalla [Peruuta muut kuin alv-muutokset],
  ohjelma menikin Laskun syöttö -tilaan; korjattu
19.2.2016
 - SQL-toiminnossa on nyt mahdollisuus avata tulos suoraan Exceliin:
  Tiedosto|Vie Exceliin
12.2.2016
 - xml-aineistoa luotaessa, jos koneella ei ole Asteri Xml-validaattoria,
  ohjelma ehdottaa, että asennetaan se netistä samantien
10.2.2016
 - jos koneella on c:\winxval\AsteriXmlValidaattori.exe, tämä tarkistaa
  Finvoice-verkkolaskut, laskuttajailmoituksen ja vastaanottoehdotuksen
15.1.2016
 - etäAsteri-painike sammuttaa muut TeamViewer-istunnot
18.12.2015
10.12.2015
 - kun kirjaat laskun suoritetuksi hyvityslaskulla päittäin luottotappiotilanteessa,
  voit nyt antaa suorituksenkirjausikkunassa tilinumeron, joka tallentuu
  reskontratapahtumaan Pankkitili-kenttään ja tulostuu suorituspäiväkirjaan
9.12.2015
 - Finvoicen luonnissa Seller-välilehdellä sarkaimellasiirtymisjärjestys siistitty
27.11.2015
 - laskuttajailmoituksen luonnista poistettu Tapiola Pankki (yhdistynyt S-Pankiksi)
13.11.2015
 - asiakaskohtainen maksuehto ei löytynyt laskutusnimen perusteella asiakasta
  laskuotsikoihin haettaessa, jos asiakaskortistossa oli Toimitusosoite-kenttään
  syötetty muunlaista tietoa kuin asiakasnumero; korjattu
12.11.2015
 - kun X-painikkeesta tyhjentää laskunsyötössä laskutettavan nimitaulukon,
  myös maksuehto palautuu nyt oletusmaksuehdoksi eli siksi, mikä on
  maksuehtotaulukon ensimmäisellä rivillä
10.11.2015
 - Aja aineistotarkistus -toiminnossa on nyt myös seuraavat tarkistukset:
    - reskontratapahtumat, joista puuttuu Laskun pvm
    - reskontratapahtumat, joissa epäkelpo Laskun pvm
    - tuoterivit, joista puuttuu Päivämäärä
    - tuoterivit, joissa epäkelpo Päivämäärä
9.11.2015
 - Uusi tarkistustoiminto: Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Korjaa|Aja aineistotarkistus,
  joka näyttää Muistiossa ne reskontratapahtumat, joissa
    - puuttuu Eräpäivä
    - epäkelpo Eräpäivä
    - Tila = 1 (avoin), mutta suorituspäivä olemassa
    - Tila näyttää suoritusta, mutta suorituspäivä puuttuu
    - Tila näyttää suoritusta, mutta suorituspäivä epäkelpo
    - Viimeisin suorituspäivä on ennen Laskunpäivää
    - Eräpäivä on ennen Laskunpäivää
    - Laskuntunniste on tyhjä (NULL)
    - Tila = 5 (käteiskuitti), mutta Laskunnumeron viimeinen merkki ei ole K
    - Tila = 7 (ennakkosuoritus), mutta Laskunnumero ei ole ENSU
5.11.2015
 - Finvoicessa loppusummaan kohdistuva alennus otetaan nyt näkyviin
  siten, että se on vapaana tekstirivinä <ArticleName>-tägissä,
  ei enää <RowFreeText>-tägissä
3.11.2015
 - type mismatch -pulma toiminnossa
  Tulosta|Erääntyneille maksumuistutus laskuittain; korjattu
30.10.2015
 - Määritä|Suoraveloituksen lomakesovitus -valikko palautettu käyttöön, jotta
  sitä voi käyttää erilaisissa nikseissä kuten vieraskielisen lomakkeen tulostamisessa
23.10.2015
 - invalid column index -pulma rutiinista grdTuoterivit_AfterColUpdate; korjattu
22.10.2015/3
 - eräajotulostus tulosti suoramaksuilmoituksena, vaikka oli täplä
  kohdassa "suoramaksuasiakkaille tavalliset tilisiirrot"; korjattu
22.10.2015/2
 - tulosti suoramaksuilmoituksen tavallisestakin laskusta, jos oli juuri sitä
  ennen tulostettu suoramaksulaiselle; korjattu
22.10.2015
 - lisätty paikkailmaisimeen sarakeilmaisin rutiiniin grdTuoterivit_AfterColUpdate
8.10.2015
 - invalid column index -pulma rutiinista grdTuoterivit_AfterColUpdate; korjattu
7.10.2015/2
 - lisätty paikkailmaisin invalid column index -pulman tutkimiseksi
  rutiiniin grdTuoterivit_AfterColUpdate
7.10.2015
 - jos laskun loppusumman alennusprosentti oli kokonaisluku mutta syötetty
  nollansuuruisin desimaalein (esim. 10,0) niin Finvoice-verkkolaskun
  DiscountDetails-lohkon Percent-kohtaan tuli turha pilkku (esim. 10,)
  korjattu
6.10.2015
 - vuosipäivitys 2015
1.10.2015
 - perintäkulut eivät näkyneet toiminnossa
  Tulosta|Erääntyneille maksumuistutus laskuittain; korjattu
 - tilausta avattaessa tuoterivien kp-tili muuttui kannan oletustiliksi;
  muutettu pysymään sellaisena kuin oli
30.9.2015
 - jos Windows 10:ssä maa-asetusten vuoksi aikaerotin on piste eikä kaksoispiste,
  Finvoice-verkkolaskutiedostoon, laskuttajailmoitukseen jne. meni aikaleimaan piste
  ja aineisto hylkäytyi pankissa; muutettu siten, että maksutiedostoon aikaerottimeksi
  menee tuolloinkin kaksoispiste
28.9.2015
 - perintäkulut eivät näkyneet eKirje-maksumuistutuksessa; korjattu
 - termi "perintäkulut" muutettu olemaan "huomautusmaksu"
24.9.2015
 - Tiedosto|Suoraveloitus -valinta poistettu
 - Määritä|Suoraveloituslaskun lomakesovitus -valinta poistettu
 - Tiedosto|Sähköpostilaskutus -valinnasta poistettu rastimahdollisuus,
  joka koski suoraveloituksen ennakkoilmoituksia
 - yksittäisen laskun tilisiirto-osa tulostuu nyt suoramaksulaisille
  suoramaksun ennakkoilmoituksen muotoisena; vaikuttaa myös esim.
  sähköpostilaskutukseen
15.9.2015
 - object required -pulma toiminnossa Näytä|Asiakkaan myöhäiset,
  kun syötettiin päiväyksiä DropBoxissa käytettäessä; korjattu
9.9.2015
 - Tulosta|Laskutuslista|Tänään laskutetuista -tulosteen otsikkoon
  lisätty välilyönti tekstin ja päiväyksen väliin
31.8.2015
 - Määritä|Tulostimen kysyminen -kohdassa on nyt ensiasennuksen jälkeen
  oletuksena, että kysytään. Tämä on hyödyllistä mm. Windows 10:ssä,
  jossa oletuksena on "Microsoft print to PDF".
13.8.2015
 - Finvoicen SOAP-kehyksen eb:MessageHeader-elementillä
  on nyt attribuutti "version" eikä enää attribuuttia "id"
 - Finvoicen DiscountDetails-lohkoa ei enää esiinny, jos alennus on nolla
 - Finvoicen DiscountDetails-lohkossa Percent on nyt max 3 desimaalilla
 - Finvoiceen ei tule enää <RefToMessageId>
 - Finvoicen skeemansijainti muutettu: pankkiyhdistys -> fkl
 - Finvoicen aikaleimoissa aikavyöhyke korjattu +02 -> +02:00
28.7.2015
 - DiscountDetails-lohko lisätty Finvoiceen,
  sisältää laskun loppusumma-alennuksen arvonlisäverottoman summan
4.2.2015
 - Finvoicessa mahdollisuus täyttää BuyerOrganisationDepartment-
  kenttä valitsemastasi laskun yläosan kentästä
22.1.2015
 - Finvoicen luonnissa eräällä koneella jäi satunnaisesti tyhjäksi
  Finvoice-tiedosto; korjattu
21.1.2015
 - Finvoicen luonnissa eräällä koneella jäi satunnaisesti tyhjäksi
  Finvoice-tiedosto vaikka tagpois.tmp oli syntynyt ok; korjattu
19.1.2015
 - Permission denied (virhe 70) Kutsurivi 8338
  Moduulista FinvoiceYhteiset
  Rutiinista finv_PoistaTyhjatTagit
13.1.2015
 - myyntireskontrassa levennetty asiakkaan nimi -saraketta kuvaruudulla
27.11.2014
 - laskut joukkosähköpostilla:
    - tauko määritettävissä -> helpottaa, ettei luulla roskapostiksi
    - pysähtymismahdollisuus pulmatilanteessa
22.11.2014
 - jos viitenumeron muodostussääntö oli G ja Viitteenne-kenttään tuli
  asiakaskortistosta hyvin pitkä numerosaraja, ohjelma herjasi turhaan
 "Niissä kentissä, joista viitenumero muodostuu saa olla vain numeroita.
  Poista mahdolliset välilyönnit, kirjaimet jne."; korjattu
20.11.2014
 - eräajotulostuksessa tulostui eräpäiväksi laskunpäivä, jos
  maksuehto oli tyhjä; korjattu jäämään tyhjäksi
12.11.2014
 - Finvoicen katseluikkunassa on nyt painike Paperille laskujen luettelo
10.11.2014
 - Finvoicessa loppusummaan kohdistuva alennus otetaan nyt näkyviin
  vapaana tekstirivinä
6.11.2014
 - vanhaa tilausta avattaessa näyttää nyt avoimet ja erääntyneet
  ja laskee tuoterivit läpi
28.10.2014/2
28.10.2014
 - jos perustietojen rahayksikkö on jätetty tyhjäksi (esim. USD:tä varten),
  otsikoihin tulee nyt tyhjä rahayksikkö
22.10.2014
 - reskontran perustiedoissa KTL-välilehdellä voit nyt syöttää
  tilinumeron joko suomalaisessa muodossa tai IBAN-muodossa
6.10.2014
 - Lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään...-pulma Rutiinista TallennaOtsikkotiedot; korjattu
9.9.2014
 - BIC-muutosten HELSFIHH -> HELSFIHH / ITELFIHH / POPFFI22
  aiheuttamia ohjelmamuutoksia:
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on 7.2.2015 tai myöhempi,
     on laskuttajailmoitukseen rastitettavissa myös POPFFI22
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on välillä
     3.11.2014 ... 6.2.2015, niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot
     ja vastaavat IBANit antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on 7.2.2015 tai myöhempi,
     niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot ja vastaavat IBANit
     antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH tai POPFFI22
5.9.2014/2
 - Virkistä tuoterivitaulukko -toiminto laskunsyöttöikkunan Muokkaa-valikossa
5.9.2014
 - Järjestysnumeroi tuoterivit -toiminto laskunsyöttöikkunan Muokkaa-valikossa
29.8.2014
 - Muokkaa|Korvaa-toiminnossa: jos korvattiin lukuarvotyyppisessä kentässä,
  esim. Myyntihinta2:ssa, luku tyhjällä, tuli 0,00
  Muutettu tulemaan tyhjä (NULL)
28.8.2014/3
28.8.2014/2
28.8.2014
 - pulma-ikkunassa näkyy nyt sen kansion nimi, johon ohjelma on asennettu
22.8.2014
 - Tämä toimii nyt myös, jos asiakaskortiston ko. tiedot ovat ennestään tyhjät:
  Jos laskuotsikoiden lisäkenttien sisältö on määritelty tulemaan asiakaskortiston
  kenttien mukaan ja jos lisätieto vaan ei tavallinen osoitetieto on muuttunut,
  ohjelma ehdottaa nyt muuttuneen tiedon tallentamista asiakaskortistoon
18.7.2014
 - Finvoiceen menee nyt Viitteenne-tieto tägiin <BuyerReferenceIdentifier>
4.6.2014
 - Määritä|Perustiedot (laskutus) -toiminto käynnisti laskunsyöttöikkunan,
  vaikka oltiin myyntireskontra-työvaiheessa; korjattu
7.5.2014
 - Finvoicen peruutusaineisto yhdestä maksajasta: jäi puuttumaan SOAP-Envelope -rivi; korjattu
29.4.2014
 - Työmaa-avaimen ja työmaanumeron välittäminen Finvoice-verkkolaskulla
    - Tilaajavastuu Oy:n hallinnoima menettely, kysy neuvot sieltä
    - syötä asiakaskortistoon asiakkaan verkkolaskuosoitteeksi
     rakennustyön verkkolaskuosoite
    - mahdollisen laskukohtaisen työmaa-avaimen ja työmaanumeron voit
     syöttää esim. laskun yläosan Lisätieto3- ja Lisätieto4-kenttiin
    - mahdollisen tuoterivikohtaisen työmaa-avaimen ja työmaanumeron voit
     syöttää esim.
      - nollasummaiseksi tuoteriviksi, jonka nimike alkaa
       "Työmaa-avain" tai "Työmaanumero"
      - tuoteriville Tuoteryhmä- tai muuhun sarakkeeseen tai
       nimikkeen alkuun tai loppuun
    - verkkolaskua luotaessa Row-välilehdellä voit merkitä täplät
     sen mukaisesti, miten olet työmaa-avaimet ja työmaanumerot syöttänyt
    - jos Työmaa-avainta tai Työmaanumeroa ei ole, varmista, että
     Toimitusosoite-kenttiin on annettu työmaan osoite tai ainakin
     Toimitusosoitteen nimeksi selkeä sanallinen selitys työmaasta
    - HUOM! InvoiceRecipient-välilehdellä pitää olla
     Tallenna BuyerPartyIdentifier ja Inv.Rec.P.I. kenttään -kohdassa täplä
     "Y-tunnus (tiedon puuttuessa asiakasnumero)"
9.4.2014
 - laskutuspäiväkirjaan ei tulostunut laskut numerojärjestyksessä; korjattu
7.3.2014
 - @LOPPUSUMMA ja muut @LOPPUSUMMA-alkuiset muuttujat tulostavat nyt tekstin
  "Suoramaksu", jos ko. asiakas on suoramaksuasiakas
6.3.2014
 - eLaskuVaiSuoramaksu-kentän arvo tarkistetaan ja muunnetaan olemaan
  e-lasku tai suoramaksu
  ja jollei käyttäjän syötteestä voi päätellä, kumpi on kyseessä,
  kysytään käyttäjältä
13.2.2014/2
 - Finvoice laskuun RowFreeText kenttään saa nyt tallentumaan
  tuotekortistosta haettavan tiedon (esim. nimike2 kentään EAN koodia varten)
13.2.2014
 - käynnistyskuvakkeeseen L-kirjain
3.2.2014
 - toimitusosoite-taulukko ei tyhjentynyt sarjalaskutettaessa, vaikka
  toimitusosoite-kenttä oli tyhjänä asiakaskortistossa; korjattu
23.1.2014/2
 - jos laskuotsikoiden lisäkenttien sisältö on määritelty tulemaan asiakaskortiston
  kenttien mukaan ja jos lisätieto vaan ei tavallinen osoitetieto on muuttunut,
  ohjelma ehdottaa nyt muuttuneen tiedon tallentamista asiakaskortistoon
23.1.2014
 - Finvoice-peruutusaineistoon kirjoitetaan nyt
    - alkuperäisen MessageId:n perään /P ossa Message
    - alkuperäisen Timestamp:in paikalle peruutushetken aikaleima
17.1.2014
 - Finvoice-versio 2.01 käyttöön 2.0:n sijasta
9.1.2014/2
 - perustietojen ALV-välilehdelle lisätty rivinpoistovinkki
9.1.2014
 - avoimet-per-pvm -listauksesta ruksattavissa pois nollasummaiset
8.1.2014
 - kirjaa tapahtumaraportti XML camt.054 -toiminnossa tulee nyt myös
  suorituksensaajan pankkitilin kirjanpitotilin numero, jos sellainen
  on määritelty kohdassa Määritä|Perustiedot(reskontra)
5.12.2013
 - alv-erittelylistan paperitulostus ei kysynyt, mille kirjoittimelle tulostetaan,
  vaikka tulostimenkysyminen oli määritelty käyttöön; korjattu
29.11.2013
 - division by zero -pulma tai overflow-pulma syötettäessä tuoterivin
  yhteissummaa, jos määrä oli nolla; korjattu
19.11.2013
 - laskuttajailmoituksen muutosviestissä (CHANGE) tulee nyt SOAP-kehykseen
  vanha laskuttajan verkkolaskuosoite ja vanha välittäjän osoite,
  jotta verkkolaskuosoitteen muutoksen pystyy tekemään.
  HUOM! Muutosviestin lähettäminen onnistuu vain, jos Sinulla on pankissa
  vielä aktivoituna vanha verkkolaskuosoite. Tarvittaessa pyydä pankkia
  aktivoimaan se uudelleen.
11.11.2013/2
 - Sarjalaskuta|Asiakaskohtainen summa (koodirivi-sarasta) -valikosta
  poistettu sulkuteksti, koska muunkin saran voi valita
11.11.2013
 - SQL-kysely-ikkunassa Vastauksen käsittely -vaihtoehdot menivät
  tulostaulukon päälle; korjattu
8.11.2013
 - SQL-kyselyä laatiessasi voit nyt säätää näkyvissä olevan kyselyn fonttikokoa.
  Samoin kyselyn tekstikentän kokoa on kasvatettu, jotta kyselystä näkyy enemmän kerralla.
14.10.2013/2
 - myyjän myynti laskuittain -tilastossa siistitty sarakkeiden otsikkotekstit
14.10.2013
 - valittuna ei ole tietuetta -pulma tallennettaessa uusi asiakas kortistoon,
  jos laskussa ei ollut tuoterivejä; korjattu
27.9.2013/2
 - Finvoice|Tutki virhepalautteita -toiminto osaa nyt etsiä myös
  pulmallisen tietueen myös laskuttajailmoituksesta
27.9.2013
 - laskuttajailmoituksessa nyt myös vaihtoehto
  SellerServiceCode 02 "ei uusia suoramaksutoimeksiantoja"
  Laskuttaja tarjoaa uusille asiakkaille vain e-laskuvaihtoehtoa, eikä laskuttajalle
  voi enää tehdä uusia suoramaksutoimeksiantoja. Laskuttaja voi kuitenkin käyttää
  suoramaksua niille kuluttajille, jotka aikaisemmin tehneet suoramaksutoimeksiannon
  tai toimeksianto on astunut voimaan suoraveloitusmigraation.
  Ko. koodi ei ole migraation aikana sallittu.
20.9.2013/2
 - Finvoicen luonti ottaa aiempaa enemmän huomioon skeemassa olevia
  pituusrajoituksia ja pakollisuuksia/vapaaehtoisuuksia
  ja InvoiceRecipientPostalAddressDetails-lohkon otsikkoa ei enää
  synny lainkaan, jos siihen ei tulisi sisältöä
20.9.2013
 - invalid use of null vastaanottoilmoitusten sisäänluvussa, jos
  vanha verkkolaskuosoite oli tyhjä irtisanottavalla; korjattu
19.9.2013/2
 - Finvoicen katselusta Poistu-painikkeessa "virhe:52 Bad file name or number
  pulma lomakkeen oletustekstien tallennuksessa"; tarkennettu pulmailmoitusta
19.9.2013
 - eräajotulostus ei toiminut lomakkeella 3PSARKILLA.LOM; korjattu
 - Finvoicen katselusta Poistu-painikkeessa "virhe:52 Bad file name or number
  pulma lomakkeen oletustekstien tallennuksessa"; korjaus ei auttanut
3.9.2013
 - laskuttajailmoitukseen lisätty Säästöpankkien Keskuspankki ITELFIHH
 - suoraveloituspyynnön luonnissa mahdollisuus valita, miten toimitaan
  niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on olemassa tieto eLaskuVaiSuoramaksu-
  kentässä: kysytäänkö jokaisen kohdalla, vai tehdäänkö niille kaikille vai
  ei niistä kellekään
 - vastaanottoilmoituksen sisäänluvussa ohjelma huomauttaa nyt, jos
  asiakaskortistossa on Koodirivi-kentässä muutakin tietoa kuin
  verkkolaskuosoitteita ja tarjoaa mahdollisuuden keskeyttää, jotta
  pääset kopioimaan nuo tiedot turvaan johonkin muuhun vapaaseen kenttään
 - vastaanottoilmoituksen sisäänluku: jos laskuttajayritys on pilkottu
  Asterissa moneksi eri "yritykseksi", joilla on kaikilla sama
  InvoiceSenderAddress, ohjelma etsii nyt asiakasnumeroa kaikista
  ko. osayrityksistä, kunnes löytää
30.8.2013/2
 - Finvoicen katselu: nettiselaimessa-avauspainikkeet pysyvät
  nyt harmaina, kunnes on painettu Hae laskut allaolevalle listalle
30.8.2013
 - Tiedosto|Korjaa|Tutki muun ohjelman käynnistämistä -toiminto
  Yritysluettelo-ikkunassa
29.8.2013
 - vastaanottoilmoitus selväkielisenä: Selaa-otsikko korjattu
 - virhepalautteiden tutkinnassa "Etsi kansiosta" etsii nyt tyyliin
  "Etsi kansiosta ja sen alikansioista"
 - vastaanottoilmoitus selväkielisenä: 00 e-lasku, 01 suoramaksu
 - laskuttajailmoitus, vastaanottoehdotus, Finvoice-lasku:
  jos laskuttajan katu- ym. osoite on tyhjä, ohjelma laittaa silti
  SellerStreetName, SellerTownName yms. kenttiin vähintään kahden
  merkin pituisen tiedon
 - katelaskelma tuotteittain ruudulle: vaikka tuloste olisi otettu joltakin
  vanhalta ajanjaksolta, Varastossa kpl -sarakkeessa näkyy tämänhetkinen
  varastomäärä, joten otsikko selvennetty olemaan Varastossa2013-08-29
  tai vastaava päiväyksellinen muoto
26.8.2013/5
26.8.2013/4
 - virhepalautteen luvun siistimistä
26.8.2013/3
 - vastaanottoilmoitusten sisäänluvussa turhia pulmailmoituksia; korjattu
26.8.2013/2
 - vastaanottoilmoitus ja virhepalaute selväkielisenä: tabulointia siistitty
26.8.2013
 - uusia toimintoja e-laskutuksessa:
    - vastaanottoilmoitus selväkielisenä
    - tutki virhepalautteita
22.8.2013
 - reskontran kausitulosteen yhteissummissa "Suoritukset kauden aikana"-kohdassa
  tulee nyt huomioon otetuksi myös käytetyt hyvityslaskut
21.8.2013
 - division by zero -pulma tulostettaessa lasku rakennuspalvelun käännetyn alv:n m
  mukaisena, jos kolmen tekijän kertolasku oli käytössä; korjattu
16.8.2013
 - vastaanottoilmoitusten sisäänluvussa: jos kansiossa oli tiedosto, jossa
  ei ollut pistettä eikä tarkennetta, tuli pulma Path not found; korjattu
 - vastaanottoilmoitusten kansionkysymisikkunaan tarkennettu kehotetta muotoon
  "Kansio, jossa olevat vastaanottoilmoitukset haluat lukea Asteriin"
 - vastaanottoilmoitusten sisäänluvussa: jos tiedosto ei ole vastaanottoilmoituksen
  muotoinen, sitä ei enää lainkaan ositella, rivitetä, käsitellä eikä sen muodosta
  huomauteta
 - vastaanottoilmoitusten sisäänluvussa: jos tiedostossa olevalle vastaanottoilmoitukselle
  ei löydy oikeaa taloyhtiötä, tiedosto ei enää jää \vastaanotto\-kansioon vaan siirtyy sen alle
  \yhtiöeilöydy\-kansioon
 - Yritysluettelo-ikkunaan lisätty toiminto Tiedosto|Korjaa|Poista tiedostonimistä _1
  Tämä toiminto poistaa valitsemasi kansion sisällä olevien tiedostojen nimistä tekstin "_1".
  Toiminto on tarkoitettu korjaamaan tilanne, jos olet vanhemmalla kuin 16.8.2013-ohjelmaversiolla
  yrittänyt lukea vastaanottoilmoituksia vahingossa väärästä kansiosta.
15.8.2013
 - laskuttajailmoitustietojen syöttöikkunassa
  SellerInvoiceTypeText-kentän maksimipituus on 35 merkkiä, joten
  jos yrität syöttää pidemmän tekstin, ohjelma huomauttaa tästä
  nyt punaisella värillä. Aiemminkin toki laskuttajailmoitukseen
  meni vain max 35 merkkiä.
30.7.2013/2
30.7.2013
 - siirtotiedostoon menee nyt [ALV-erittely uusi]-taulukko ja
  siirtotiedostosta tuodaan nyt [ALV-erittely uusi]-taulukko
19.7.2013
 - Finvoice: hyvityslaskussa on nyt myös OriginalInvoiceNumber
18.7.2013/2
18.7.2013
 - eKirje-laskutuksessa mahdollisuus jättää pois verkkolaskulaiset
5.7.2013/2
5.7.2013
 - eräajotulostuksessa ja 3 tilisiirtoa arkille -tulostuksessa epäloogisia
  tulostumisia suoramaksun ennakkoilmoituksille; korjattu
4.7.2013/2
 - alv-suhteutuksessa laskujen järjestys perustuu nyt laskuntunnisteeseenkin,
  joten ei tule esim. laskutuspäiväkirjaan samannumeroiset laskut (esim. lsno 60)
  ja kuitit (esim. kuitinnumero 60K) kahteen kertaan
4.7.2013
 - objekti ei kelpaa..-pulma tallennettaessa vanhaa laskua, jossa oli typötyhjiä
  rivejä; korjattu
26.6.2013
 - reskontran kausitulosteiden yhteissummassa hyvityslaskut nyt mukana
14.6.2013
 - Finvoicen luonnissa: IBANeista ja verkkolaskuosoitteesta poistetaan
  automaattisesti turhat välilyönnit
11.6.2013
 - Finvoicen luonnissa: jos SellerAccountDetails-kohdassa Tili 1 on annettu,
  ohjelma ei enää täytä tyhjiä tilejä 2, 3 ja 4 perutiedoista
10.6.2013
 - demo käännetty
23.5.2013
 - hävitä monta vanhaa laskua -toiminnossa ei löydä taulukkoa [ALV-erittely]; korjattu
19.5.2013
 - Finvoicen luonnissa on nyt lisärajausehto eräpäivän mukaan
13.5.2013
 - Finvoice laskuttajatietojen SellerInstructionFreeText:in ohje muutettu
  ja kentän pituus max 420 merkkiä
6.5.2013/2
 - Finvoice-aineistoa luotaessa
    - ohjelma ehdottaa nyt Finvoice versiota 2.0 vaikka
     edellisellä kerralla olisi valittu versio 1.3
    - ohjelma ehdottaa käytettäväksi EpiPaymentInstructionId:tä
6.5.2013
 - uutta yritystä perustettaessa oletus-alv-koodi on nyt 24
3.5.2013
 - laskun otsikkotekstinä näkyy nyt "Suoramaksu", jos tulostetaan
  suoramaksun tilisiirrot eli ennakkoilmoitukset
30.4.2013/2
 - joukkosähköpostissa blat-komennossa .msg-tiedostonnimi tulee nyt
  lainausmerkein varustettuna
 - eräajotulostuksen ja 3-tilisiirtoa arkille -tulostuksen jälkeen jäi
  laskunpäivä vanhaksi, vaikka tyhjennettiin laskunsyöttöikkuna; korjattu
 - tuoterivin eteenlisäys muutettu siten, että lukuarvomuotoisiin kenttiin
  tulee nolla, jolloin ei jatkossa tule null-pulmia esim. alv-erittelyssä
30.4.2013
 - vastaanottoilmoituksen sisäänluvussa rivittämättömät osaset jäivät
  vastaanotto-kansioon; korjattu siirtymään luetut-kansion alikansioihin
26.4.2013/3
26.4.2013/2
 - laskuttajailmoitustiedoissa InvoiceSenderAddress:in ohjeteksti viittaa
  nyt vain lähettäjän osoitteeseen
26.4.2013
 - invalid use of null sähköpostilaskutuksessa, jos laskussa tekstirivejä; korjattu
 - Finvoicen luonti
    - ei enää huomauta eroavaisuudesta laskuttajailmoitustietoihin, jos
     laskuttajailmoitustiedot ovat tyhjiä
    - ottaa pohjaksi Y-tunnus, IBAN, BIC perustiedoista
 - SQL-tilaston luontiin mentäessä pulma
  Object variable or with block variable not set; korjattu
  Control array element .. doesn't exist; korjattu
19.4.2013
 - vastaanottoehdotuksessa BuyerDDAccountId on nyt konekielisessa
  tilinumeromuodossa 14 merkin pituisena oikein myös silloin, kun
  väliviivallinen tilinumero oli yli 14-merkkinen
18.4.2013/2
 - laskuttajailmoituksen ikkunan tiedot tallentuvat nyt yrityskohtaisesti,
  eivät enää kaikille yrityksille yhteisesti
 - laskuttajailmoitustietojen PaymentInstructionIdentifier:iksi suositellaan
  nyt oletuksena arvoa 1
 - verkkolaskuaineistoa tehtäessä
    - Finvoice 2.0 on nyt oletusmuoto, ei enää Finvoice 1.3
    - pohjaksi tulee laskuttajailmoitustiedoista
        InvoiceSenderIntermediatorAddress -> From Intermediator partyID -kenttään
        InvoiceSenderAddress -> From Sender partyID -kenttään
        PaymentInstructionIdentifier  -> EpiPaymentInstructionId-kenttään
    - huomauttaa, jos laskuttajailmoitustiedoissa ja Finvoicessa on eri arvot kentissä
        InvoiceSenderIntermediatorAddress == From Intermediator partyID
        InvoiceSenderAddress == From Sender partyID
        PaymentInstructionIdentifier == EpiPaymentInstructionId
18.4.2013
 - vastaanottoehdotukseen saa nyt rajattua asiakkaat tarvittaessa yhdestä
  pankista, joka voi olla eri kuin laskuttajanpankki
14.4.2013/2
 - vastaanottoehdotuksessa BuyerDDAccountId on nyt konekielisessa
  tilinumeromuodossa 14 merkin pituisena
14.4.2013
 - vastaanottoehdotukseen korjattu SellerInvoiceIdentifierType="99"
2.4.2013
 - alv-erittelylista tulostuu nyt tiiviimmin, jos ajanjaksolla on vain
  yhtä verokantaa
22.3.2013
 - Yhtään taulukkoa ei voi enää avata. (virhe 3014) Kutsurivi 9556
  Moduulista ALV.bas Rutiinista alv_RsTamaLaskuSuhteutettuna
  tai Can't open any more tables -pulma
  lähetelaskutuslisäosan toiminnoissa, joissa tuotetaan useita laskuja
  silmukassa, esim. keräilylaskutuksessa, sarjalaskutuksessa,
  osamaksulaskutuksessa jne.; korjattu
14.3.2013
 - laskuttajailmoitustiedostosta menee kopio aina myös asterivarmuus-
  tai vastaavaan kansioon laskuttajailmoitukset-kansioon ja se on aina
  nimetty yrityksenkansion nimen mukaan, vaikka olisi tehty muualle
 - laskuttajailmoituksen CHANGE- ja DELETE-viesteihin otetaan nyt myös
  PaymentInstructionIdentifier-kentän arvo vanhasta tiedostosta
 - subscript out of range -pulma luotaessa laskuttajailmoitusta
  muutoksena (CHANGE) tai poistona (DELETE), jos alkuperäisessä ilmoitus-
  tiedostossa oli ilmoituksia useisiin pankkeihin; korjattu
12.3.2013/2
 - demo käännetty
12.3.2013
 - ä-pisteet lisätty myös laskuttajailmoituksen ja vastaanottoehdotuksen kommenttiriviin
8.3.2013
 - laskuttajailmoitus ja vastaanottoehdotus eivät enää muunna ääkkösiä pisteettömiksi
7.3.2013/2
 - jos asiakaskohtainen tuotekortisto oli olemassa, F8-haku näytti joskus sen,
  nyt F8-haku näyttää täyden tuotekortiston, vaikka valinnan tulos tuleekin
  hyödyntäen mahdollista asiakaskohtaista tietoa
7.3.2013
 - laskuttajailmoitus:
    - estetty laskuttajailmoituksen teko olemassa olevan tiedoston päälle,
     koska vanhaa ilmoitustiedostoa tarvitaan myöhemmin muutostilanteissa,
     ja lisätty punapohjainen vinkki, että tiedostonimi pitää muuttaa
    - DELETE-viestin yhteyteen lisätty varoitukset, että sitä saa käyttää
     vain konkurssi- ym. tilanteessa, koska se lopettaa myös kaikki ko.
     laskuttajailmoitukseen liittyvät vastaanottoilmoitukset
    - CHANGE-viestiin lisätty kentät
      NewInvoiceSenderAddress
      NewInvoiceSenderIntermediatorAddress
      NewSellerAccountID
      NewSellerBic
4.3.2013
 - Finvoice ei enää tallenna oletuksena a-hinnan perään UnitPriceUnitCode arvoa, esim. e / kpl
 - sen saa tallentumaan Tallennus -välilehdellä ruksaamalla kohdan [x] Tallenna UnitPriceUnitCode
1.3.2013
 - laskuttajailmoitukseen lisätty kenttä <SellerDirectDebitIdentifier>
  johon tulee arvoksi suoraveloituksen palvelutunnus
27.2.2013/2
 - Laskusaatavarahoitus OKO / Pohjola Pankki Oyj (Laskujen siirtotiedoston muodostus FE-aineisto -tietuekuvaus)
  - Lisätty Ostajatietueelle kentät 19. sopimustunnus (esim. 001 tai 002) ja ostajan maakoodi (joka kaikille sama) ja niille syöttöluukut
  - Lisätty laskutietueelle kenttä 41. Sopimustunnus (esim. 001 tai 002)
27.2.2013
 - vastaanottoilmoitus
    - rivitetään, jos esim. Kultalinkistä tuodussa aineistossa on vajaa rivinvaihto
    - laskuttajayritys kohdistetaan laskuttajailmoitustiedot-ikkunassa olevan laskuttajan
     verkkolaskuosoitteen perusteella, vaikka Finvoice-ikkuna olisi velä tyhjä
    - kertoo nyt lopuksi myös onnistuneesti käsiteltyjen tapahtumien lukumäärän
    - löytää nyt vastaanottoilmoituksesta asiakasnumeron
    - pulmailmoitukset puhuvat nimellä Yritys, ei Taloyhtiö
13.2.2013
 - Finvoice laskuttajatietoihin saa nyt myös SellerInstructionFreeText:in,
  joka on Nordealla pakollinen tieto
11.2.2013
 - lomakesovitusmuuttujat #ALV1PERUSTE yms. korjattu toimimaan
7.2.2013/2
 - 7.2.2013-versiossa laskutuspäiväkirjassa ei näkynyt kaikkia myyntitilien summia; korjattu
7.2.2013
 - subscript out of range -pulma tulostettaessa laskutuspäiväkirjaa, jos
  alv-kantoja oli enemmän kuin yhdeksän; korjattu
5.2.2013/2
 - laskutuspäiväkirja valinnalla tileittäin laskukohtaisesti tasasi debet-kredit -eron
  aina debet-puolelle, nyt tasaa kummalle puolelle on tilanteeseen sopivampi
5.2.2013
 - e-kirjeessä IBAN ja BIC
29.1.2013
 - sähköpostilaskutus ei lähettänyt liitetiedostoa, jos nimessä oli muita merkkejä
  kuin a..z, A..Z, 0..1 ;korjattu
24.1.2013
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että tulostimenkysymisasetusta
  ei edes näytetä, jolloin asiaankuulumattomia tulostimia ei edes näytetä
22.1.2013/3
 - suorituspäiväkirjassa näkyi turhana rivinä, että ENSU olisi maksettu pankkiin
  kun sitä oli vain käytetty kuittaamaan jokin toinen lasku
22.1.2013/2
 - invalid use of null -pulma uuden alv-erittely-taulukon luonnissa, kun mentiin
  laskunsyöttötilaan ensimmäistä kertaa uudella alv-ohjelmaversiolla; korjattu
22.1.2013
 - object variable or with block variable not set, virhe 91,
  kutsurivi 5019 rutiinista LaskeALVerittely ja
  kutsurivi 5012 rutiinista TulostaALVerittelyRivi
  korjattu?
21.1.2013/2
 - Eräajotulostuksessa: rajausehto ei toiminut, jos vertailtavassa kentässä
  oli typötyhjä eli null; korjattu
21.1.2013
 - Finvoicessa: laskun alv-yhteissumma jäi nollaksi, jos jollain tuoterivillä
  oli alv% typötyhjä eli null; korjattu
18.1.2013
 - pulma-ikkunassa on nyt myös Leikepöydälle-painike
 - joukkosähköpostissa: tiedostojen nimiin ei enää tule erikoismerkkejä
17.1.2013
 - laskunsyöttötilan tuotekortistoikkunan tietokannankäsittelyelementti
  muutettu Access-muotoisesta Access 2000-muotoiseksi
15.1.2013/3
 - Kenttä "Asiakkaat.eLaskuVaiSuoramaksu" ei voi sisältää tyhjää merkkijonoa.
  virhe 3315 kutsurivi 2015, kun liitettiin asiakaskortistoa leikepöydältä
  yrityksestä toiseen.
  Korjattu siten, ettei esiinny enää uudella versiolla sisäänmennyissä aineistoissa.
  Vanhemmalla versiolla sisäänmennyssä aineistossa voi joutua lisäämään
  eLaskuVaiSuoramaksu-kenttään tyhjämerkin tai x:n tms.
15.1.2013/2
 - Finvoicessa: InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber-tägi korjattu
  InvoiceRecipientPartyDetails-lohkon ulkopuolelle
15.1.2013
 - error in loading dll -pulma tallennettaessa laskua; korjattu?
14.1.2013
 - uutta yritystä perustettaessa alv-prosenttien oletusarvoiksi 24, 14, 10 ja 0
10.1.2013
 - subscript out of range -pulma tulostettaessa
  asiakaskortistosta myyntitilasto; korjattu
17.12.2012
 - Liian vähän parametreja. Tarvitaan 1. -pulma tunnisteiden korjaamistoiminnossa; korjattu
13.12.2012/2
 - kaikissa sanomissa: MessageId:ssä lukee nyt alussa "AsteriL-"
13.12.2012
 - 9.12.2012-12.12.2012-versioilla: uuden yrityksen perustamisessa perustietojen
  ikkunan jälkeen herjasi, ettei löydä asiakaskortistoa ym. pulmia; korjattu
12.12.2012
 - laskuttajailmoitus
    - lisätty vinkki, että yleensä kannattaa rastittaa kaikki pankit
    - PaymentInstructionIdentifier:in vinkkiä muutettu: saa olla muukin
     kuin 1, esim. jasenmaksu
 - vastaanottoehdotus on nyt mahdollista tehdä kerralla kaikkien pankkien
  laskuttajayrityksistä
 - vastaanottoilmoituksen sisäänluvussa:
    - laskuttajayritys tunnistetaan nyt Finvoicen lähetysosoitteen,
     ei enää IBAN-pankkitilin perusteella
 - kaikissa sanomissa: MessageId:ssä lukee nyt alussa "Asteri-Laskutus-"
9.12.2012
 - object variable or with block variable not set, virhe 91,
  kutsurivi 5012 rutiinista TulostaALVerittelyRivi
  korjauskokeilu ja tutkimiseksi lisätty paikkailmaisin
5.12.2012
 - Finvoice: RowDiscountPercent pyöristetään nyt kahden desimaalin tarkkuuteen
4.12.2012
 - Subscript out of range (virhe 9), Kutsurivi 295 -pulma tulostettaessa
  paperille avoimet-per-pvm -ikkunasta; korjattu
28.11.2012
 - tallennetaanko uusi asiakas kortistoon -kysymykseen lisätty varmistukset,
  että kaikki kentät päivittyvät
27.11.2012/2
 - suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin: yksittäinen
  ennakkosuoritus ei näkynyt; korjattu
27.11.2012
 - käytetty ennakkosuoritus näkyy avoimet-per-pvm-listauksessa oikein nyt
  myös silloin kun listauksen päättymispäivä on ennen ensun kuittauspäivää
26.11.2012
 - Finvoice Itella: InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber-tägi otettu käyttöön
  ja siihen tulee laskun vastaanottajan OVT-tunnus
19.11.2012
 - Sampo Pankki on nyt Danske Bank myös FinvoiceSenderInfo-ikunassa
16.11.2012
 - varmuuskopioinnissa levykkeelle/a:-asemaan -vaihtoehto mainitaan nyt vanhentuneena tapana
 - eurolaskuri ja muut euromuuntovalikot poistettu
15.11.2012
 - Sampo Pankki on nyt Danske Bank
14.11.2012
 - laskutuspäiväkirjojen yhteydessä tulevaan "esiintyy kahdesti"-ilmoitukseen muutettu teksti muotoon
  "Korjaa alv-tili-tiedot. Tarkista myös Määritä|Perustiedot-toiminnon ALV-välilehden tiedot."
13.11.2012
 - laskutuspäiväkirjojen yhteydessä tulevaan "esiintyy kahdesti"-ilmoitukseen lisätty teksti
  "Korjaa Määritä|Perustiedot-toiminnon ALV-välilehden tiedot."
 - laskutuspäiväkirja / laskukohtainen alv: nollaverokannan nollavero tulostui
  omaksi rivikseen; korjattu
10.11.2012
 - Objekti ei kelpaa tai objektia ei ole enää määritetty -pulma
  siirryttäessä yritykseen, jossa oli useita wak-tiedostoja; korjattu
6.11.2012
 - alv-erittely uusi -taulukkoon tallentuu nyt alv laskettuna takaperin
  verokannan bruttosumman laskukohtaisesta yhteissummasta
  samoin kuin laskutuspäiväkirjaan tulostuu tuonmukaisena
2.11.2012
 - asiakaskortiston kenttien uudelleennimeämistoiminto luo nyt myös
  eLaskuVaiSuoramaksu-kentän
 - kun siirrytään yritykseen, eLaskuVaiSuoramaksu-kenttä lisätään tarvittaessa
  asiakaskortistoon siten, että aiemmin nimetyt kentät säilyttävät nimensä eikä
  tule "..tuntemattoman kentännimen.."-pulmaa
30.10.2012/2
 - loppusumma alv-muodossa -toiminto muutettu toimimaan vain silloin, kun
  laskussa on vain ko. verokannan tuotteita. Muussa tapauksessa tulostuu
  automaattisesti tavallisen mallin mukainen loppusumma
30.10.2012
 - Finvoicen tallennuksessa pulma
  Nimeä ei löydy tästä kokoelmasta
  jos asiakaskortistona oli tilaustenkäsittelyn wti-tietokanta; korjattu
    - sammuta tilaustenkäsittely ja lähetelaskutus kaikilta koneilta
    - päivitä molemmat ohjelmat
    - käynnistä laskutusohjelma laskunsyöttötilaan, jolloin pulmaa aiheuttava kentänpuuttuminen korjaantuu
    - tämän jälkeen voit käynnistää myös tilaustenkäsittelyn ja käyttää molempia ohjelmia
29.10.2012
 - pankkiviivakoodin testaamiseksi ei enää lähetetä testilaskuja
  Finanssialan Keskusliittoon (ent. Suomen Pankkiyhdistykseen)
  vaan riittää testaus omassa ympäristössä tai laskunmaksuautomaatilla
23.10.2012
 - uuden laskutustietokannan perustamisessa asiakaskortisto-pulma korjattu
 - tilauksen avaaminen ja tallentaminen pienensi Menossa kpl; korjattu
22.10.2012
 - valuuttalaskun alv-erittely: muuttujalla @ALV-ERITTELY_EUR tulostuva yhteissumma korjattu
20.10.2012
 - Yritysluettelo-ikkunaan Määritä|Käyttäjäkohtainen levyasema -toiminnolla
  voit valita, mikä levyasemakirjain on mäpätty käyttäjäkohtaiseksi
  "omaksi" levyasemaksi esim. pilvikäytössä
18.10.2012
 - verkkokäytössä permission denied ja object variable or with block variable not set
  perustietojen alv-asioista; korjattu
16.10.2012/2
 - permission denied, file already open, object variable or with block variable not set
  pulmia alv-erittelyn laskennassa; korjattu
16.10.2012
 - laskunsyöttöikkunan otsikkotietojen taulukoita suurennettu, jotta tekstit mahtuisivat
11.10.2012
 - invalid procedure call rutiinista IkkunatSuositusasetelmaan; korjattu
10.10.2012/3
 - permission denied -pulma yritystä vaihdettaessa; korjattu
10.10.2012/2
 - Finvoicessa mahdollisuus täyttää BuyerContactPersonName- ja AgreementIdentifier-
  kentät valitsemistasi laskun yläosan kentistä
10.10.2012
 - verkkokäytössä pulmia alv-erittelyssä; korjattu
9.10.2012
 - Finvoicen luonti -ikkunassa
    - tekstikorjaus mekkiä->merkkiä
    - invalid use of null; korjattu
4.10.2012
 - Kun 25.9.2012 tai uudemmalla versiolla mennään ensimmäistä kertaa
  laskunsyöttötilaan, ohjelma luo uuden alv-erittely-taulukon.
  Tämä voi olla hidasta, jos aineisto on erittäin suuri.
  Sen vuoksi lisätty laskuri-ikkuna, jossa on myös mahdollisuus
  ohittaa hyvin kauan kestävä toimnto
1.10.2012
 - object variable or with block variable not set -pulma
  uuden laskutustietokannan perustamisessa; korjattu
 - perustietojen alv-prosentteihin ja oletustileihin tulee pohjaksi
  nyt vain yhteen kertaan nollaverokanta
 - laskutuspäiväkirja-tulosteiden syöttöikkunaan tulee nyt ensimmäisellä kerralla
  pohjaksi alv-kannat ja bruttotulosteessa myös myyntitilit perustiedoista
 - alv-erittelyriviin tulostui 0,00 nollaverokannalle, jos laskun tuoteriveillä
  oli vapaita tekstirivejä vaan ei nollaverokannan tuotteita; korjattu
 - alv-erittelylistaan tulostui 0,00 nollaverokannalle, jos jaksolla olevien
  laskujen tuoteriveillä oli vapaita tekstirivejä vaan ei nollaverokannan
  tuotteita; korjattu
 - reskontran kausitulosteessa
    - hyvityslaskun kohdalla lukee nyt "Hyvityslasku"
     hyvityslaskun kuittauksen kohdalla lukee nyt "Käytetty hyvityslasku"
    - kaikista asiakkaista tulostettaessa voit nyt valita, tulostuvatko
     asiakkaat asiakasnumeron vaiko asiakkaan nimen mukaan järjestettynä
    - joskus listalle saattoi turhaan tulostua asiakas, jolla oli alkusaldo
     ja loppusaldo nollia eikä tapahtumia jaksolla; korjattu
25.9.2012
 - Alv-kannat ja niiden kirjanpitotilit on nyt syötettävissä
  perustietojen alv-välilehdelle taulukkomuodossa, joten voit syöttää
  niin monta nykyistä, entistä ja tulevaa arvonlisäverokantaa kuin haluat.
   HUOM!
    - Alv-erittelylista tulostuu nyt perustuen tuoterivien tietoihin
     ottaen huomioon laskun loppusumma-alennukset yms.
    - [ALV-erittely]-taulukkoa ei enää käytetä, vaan käytössä on
     [ALV-erittely uusi]-taulukko, joka on hieman erimuotoinen ja
     joka on olemassa vain SQL-kyselyiden helpottamiseksi
    - Vanhat, [ALV-erittely]-taulukkoon viittaavat SQL-kyselyt
     eivät toimi uudella ohjelmaversiolla tehtyjen laskujen osalta
    - Uudella ohjelmaversiolla tehtyjen laskujen alv-erittelyä
     ei saa tulostettua vanhalla ohjelmaversiolla.
12.9.2012
7.9.2012
6.9.2012
27.8.2012
 - ensiasennuksessa tulevat oletusarvot korjattu:
    - laskuttajan tiedot tyhjänä, ei enää malliksi Atsoftin tietoja
    - oletus-alv-koodi 23
    - alv-välilehden koodit 23, 13, 9
    - pankkiviivakoodin vasen reuna 2, ei enää 5
    - tilisiirron oikean alakulman pikkutekstit heti kohdallaan
21.8.2012
 - Invalid Row Number -pulma laskunsyötössä esim. tulostettaessa, jos kuvaruudun
  fontti oli vaihdettu sellaiseksi, ettei laskun otsikkotietojen taulukot
  mahdu kokonaan näkyviin; lisätty tarvittaessa tuleva vinkkiteksti
 - Finvoice hylkääntyi, jos tuoterivin nimike oli katkennut 70 merkin pituuteen
  kesken entiteetin, esim. heittomerkistä ' oli jäänyt vain &ap
  Korjattu siten, että katkaisee jättäen koko kesken jäävän entiteetin pois.
20.8.2012
 - "Lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään. Yritä lisätä tai liittää vähemmän tietoja"-pulma
  Kutsurivi 4037 Rutiinista Laskutuspaivakirja; korjattu
13.8.2012
 - Finvoice:n Tallennus-välilehdellä uusi rastitusmahdollisuus:
  Viitteenne-tieto tallennetaan ostajan kustannuspaikaksi (AccountDimensionText)
2.8.2012
 - invalid row number -pulma rutiinista 5008 tai 5130; korjattu?
23.7.2012/2
 - invalid row number -pulma rutiinista 5008 tai 5130; korjattu?
23.7.2012
 - 18.7.2012-versiolla mm. sarjalaskutus ei tallentanut kaikkia laskuja; korjattu
18.7.2012
 - lähetteen/tilauksen välitallennuksen ja korjaamisen yhteydessä Varastossa kpl -kenttä
  korjaantuu nyt oikein, kun lähetettä/tilausta jatketaan tallennuksen jälkeen
  tyhjentämättä laskunsyöttöikkunaa
17.7.2012
 - lähetteen/tilauksen välitallennuksen ja korjaamisen yhteydessä Varastossa kpl -kenttä
  ja Menossa kpl -kenttä korjaantuvat nyt oikein, kun laskunsyöttöikkuna
  tyhjennetään ja lähete/tilaus taas avataan korjattavaksi
9.7.2012/2
 - maksumuistutuksen perintätekstissä ja tiliotteen tekstissä voi nyt olla sähköpostiosoite,
  jossa on @-merkki eli tuntemattomista @-muuttujista ei enää tule huomautusta eikä @ korvaudu #:llä
23.5.2012
 - objekti ei kelpaa...-pulma 3420 rutiinista 5124 avattaessa vanhaa laskua; korjattu?
22.5.2012
 - objekti ei kelpaa...-pulma 3420 rutiinista 5124 avattaessa vanhaa laskua; korjattu?
16.5.2012
 - avoimet-per-pvm; korjattu 11.5.2012-version puutteet
11.5.2012
 - Finvoicessa ja muissa xml-muotoisissa laskutiedostoissa tulee nyt
  laskun tuoterivit samassa järjestyksessä kuin ruudulla ja paperilaskulla
 - Finvoicen luonti -ikkunan otsikkopalkin teksti korjattu
 - avoimet-per-pvm näyttää nyt myös ensut eli ennakkosuoritukset
10.5.2012
 - yritystä vaihdettaessa ja uusi yritys perustettaessa uuteen yritykseen tuli
  jossain tapauksessa edellisen yrityksen IBAN; korjattu
26.4.2012
 - laskutuspäiväkirjaan ei tullut 0-verokannalle määritelty tili; korjattu
24.4.2012
 - laskutuspäiväkirjaan ei tullut verottomille määritelty tili; korjattu
15.3.2012
 - tilausten tai lähetteiden tuonti tekstitiedostosta: tuonnin jälkeisen seuraavan
  tilauksen tai lähetteen numeroksi jäi kaikkien aikojen suurin laskunnumero; korjattu
13.3.2012
 - Määritä|Siirtosummat -toiminnolla voit säätää siirtosummien tulostuksen pois
8.3.2012
 - suorituspäiväkirjaa korjattu ensujen yhteydessä
29.2.2012/2
 - lomakkeen kehysten paikat ja tekstit (siirtymävaihe ja SEPA-aika) tallentuvat
  nyt yrityskohtaisesti tai mikäli yrityskohtaista ei ole määritelty, käytetään
  kaikille yrityksille yhteisiä määrityksiä
29.2.2012
 - eräajotulostuksessa, 3-tilisiirtoa-arkille-tulostuksessa ja sähköpostilaskutuksessa
  saattoivat tuoterivit tulostua epäjärjestyksessä; korjattu
  HUOM! Vuotta 2006 vanhempien laskujen tuoterivit voivat eräajossa, 3-tilisiirtoa-arkille
     ja sähköpostilaskutuksessa tulostua tällä uudella versiolla epäjärjestyksessä:
     käytä vanhempaa ohjelmaversiota niiden tulostamiseen
28.2.2012
 - ei aina laskua tallennettaessa tarjonnut asiakkaan tietojen tallentumista asiakakortistoon,
  vaikka ko. määritys oli päällä; korjattu
 - vaikka Määritä|Laskuotsikoiden lisäkentät -kohdassa oli tallentuminen määritelty,
  laskuotsikoiden lisätieto-kentistä ei tieto tallentunut asiakaskortistoon ellei
  ollut vaihtanut riviä nuolinäppäimellä; korjattu
27.2.2012
 - keräilylaskutuksessa tuli lähetteen rivit joskus epäjärjestyksessä laskulle; korjattu
14.2.2012
 - Määritä|Kuvaruudun fontti -toiminto Yritysluettelo-ikkunassa (uusi toiminto)
10.2.2012
 - invalid row number -pulma tallennettaessa laskua; virhepyydystä tarkennettu
9.2.2012
 - Muokkaa|Liitä tuoterivit leikepöydältä -toiminnossa: jos lisättiin tyhjään tuoterivistöön,
  ensimmäisen rivin kertolaskut eivät toimineet; korjattu
8.2.2012
 - invalid row number -pulma tallennettaessa laskua; ei korjaantunut
24.1.2012
 - Finvoice: Jos laskuttavan yrityksen nimi on pidempi kuin 35 merkkiä, saat sen nyt
  kokonaan näkyviin kirjoittamalla sen useammalle riville Seller-välilehdellä
  olevaa SellerOrganisationName-kohtaa käyttäen
20.1.2012/3
 - keräilylaskutuksessa laskuun tuli rivit eri järjestyksessä kuin oli lähetteessä; korjattu?
20.1.2012/2
 - laskun/lähetteen tulostus ei onnistunut; korjattu
20.1.2012
 - Argumentti ei kelpaa -pulma hakutulosikkunassa, jos näppäiltiin
  ctrl+kirjain jota ei ollut luettelossa; korjattu
16.1.2012
 - type mismatch -pulma esim. rutiinista KasvataAsiakastilastoa, jos jokin osallistuva
  kenttä oli tyhjä vaan ei null; korjattu
13.1.2012/2
 - permission denied -pulma F8-haussa, jos samalla koneella oli samaan aikaan auki
  laskutusohjelman F8-hakutulosikkuna tai jos verkkokäytössä eri koneella oli
  samaan aikaan auki tilaustenkäsittelyn tai laskutuksen F8-hakutulosikkuna; korjattu
13.1.2012
 - asiakkaan viimeaikaiset ostot -tilasto tulostaa nyt laskun tuoterivit alkuperäisessä järjestyksessä
10.1.2012
 - keräilylaskutuksessa laskuun tuli rivit eri järjestyksessä kuin oli lähetteessä; korjattu?
5.1.2012
 - Kirjanmerkki ei kelpaa -pulma 3159 rutiinista grdRivitila_RowColChange, err9900a; korjattu
15.12.2011/2
 - katelaskelma tuotteittain: ruudulle ja leikepöydälle tulee myös sarakkeet
  Nimike2, Koodirivi ja VarstossaKpl
15.12.2011
 - laskutuspäiväkirja ruudulle: ylimmän rivin klikkaamisen jälkeen ylin rivi
  ei näkynyt ruudulla; korjattu
9.12.2011
 - data type mismatch in criteria expression -pulma tulostettaessa tiliotetta tai
  maksumuistutusta, jos päivämäärän muoto oli muu kuin p.k.vvvv; korjattu
30.11.2011
 - path not found tuotaessa lähetteitä tai tilauksia tekstitiedostosta verkkokäytössä; korjattu
23.11.2011
 - alv-erittelylistassa ei aina näkynyt kaikki verottomat laskut, jos jaksolla
  oli ylimmän verokannan laskuja ja sekä 0-verokannan että verottomia laskuja; korjattu
21.11.2011/2
 - FKL:n tilisiirto-opas 13.10.2011:n mukainen tulostustapa:
    - Määritä|Perustiedot-kohdassa voit rastittaa, tulostetaanko "vain IBAN+BIC"-tilisiirtoon
     pankin nimilyhenne, esim. SHB (Handelsbanken) tai TAPIOLA PANKKI (Tapiola Pankki)
    - Määritä|Perustiedot-kohdassa ohjelma täyttää puuttuvan BICin ja nimilyhenteen IBANin perusteella
    - "vain IBAN+BIC"-tilisiirtoon tulostuu nyt tekstit "IBAN" ja "BIC" eri riville
     kuin IBAN-tilinumero ja BIC-pankkikoodi
21.11.2011
 - laskutuslista valitulta jaksolta (viitteemme) -toiminnossa hyvin pitkä
  Viitteemme-tieto meni seuraavan sarakkeen tekstin päälle; korjattu
17.11.2011
 - Finvoice: itselaskutus/kalalaskutus: jos asiakaskortiston Tilinumero-kentässä
  on suomalainen tilinumero, se viedään Finvoiceen BBAN:nä
  ja jos IBAN+BIC esim.
  FI11 1111 1111 1111 11+NDEAFIHH
  viedään Finvoiceen IBAN ja BIC
10.11.2011
 - tilausten, lähetteiden ja laskujen tuonti tekstitiedostosta:
    - jos toisella rivillä on *Y niin siirtotiedostossa on oltava
     sekä asiakkaan että toimitusasiakkaan tiedoissa
     koodirivi-rivin jälkeisellä rivillä asiakkaan Y-tunnus, joka tuodaan
8.11.2011
 - Finvoicen katselu: tiedostonvalintaikkunassa on nyt *.* eikä enää *.xml
7.11.2011
 - Finvoice: alv-yhteenlasku muutettu alv-tarkistusten mukaiseksi:
    - InvoiceTotalVatAmount: *"Saadaan laskemalla yhteen InvoiceRow:lta
     RowVatAmount-elementit"*
    - VatRateAmount: *"Alv-luokittain RowVatAmount-elementtien yhteismäärä.
     Yhteismäärä on laskettava rivitasolta alkaen, koska muuten Vat-määrä ei
     täsmää rivitason tietoihin."*
3.11.2011/2
 - Määritä|Tilauksen/lähetteen poistamiskysymys -toiminnolla voit valita,
  poistetaanko tilaus/lähete kysymättä, kun siitä on tehty lähete/lasku
3.11.2011
 - @PS ja @TS tulostivat IBANin ja BICin näkyviin tilisiirtoon; poistettu näkyvistä
2.11.2011
 - tiliote ja maksumuistutus: laskut ovat nyt eräpäiväjärjestyksessä
24.10.2011
 - viitenumero ei enää muodostu vallitsevan säännön mukaisena väkisin uudelleen,
  kun tulostat eräajona, 3-tilisiirtoa-arkille, sähköpostilaskuiksi
  tai kun avaat vanhan laskun korjattavaksi muttet muuttele sitä lainkaan
19.10.2011/3
 - Muistio-tyyppisten kenttien monirivinen muokkaus on nyt kätevästi mahdollista
  kortisto-työvaiheiden Selaustila-ikkunassa
19.10.2011/2
 - tilisiirtolomakkeeseen tulostuu nyt IBAN ja BIC niin suurella fontilla kuin
  käytettävissä oleva tila kulloinkin sallii, riippuen mm. tilien lukumäärästä
19.10.2011
 - konekielisen tapahtumaluettelon kirjausraportissa näkyy nyt yrityksen nimi
14.10.2011/2
 - Määritä|Käänteisen ALV:n muunnon testi ja tili -kohdassa voit valita, miten
  alvittomiksi muunnetut rivit tiliöidään
14.10.2011
 - Tilasto|Kate laskuittain -tilastossa näkyy nyt myös asiakkaan nimi
13.10.2011
 - "Muunna käänt. ALV:ksi"-painikkeesta pulma run-time error: invalid use of null; korjattu
 - uusi toiminto: Tilasto|Kate laskuittain. Saa rajattua myös yhteen myyjään (esim. NN) tai
  myyjäjoukkoon (esim. *W*)
12.10.2011
 - Voit syöttää laskun alv:llisena ja muuntaa lopuksi
  rakentamispalvelun käänteisen alv:n mukaiseksi laskuksi
  painikkeella "Muunna käänt. ALV:ksi".
  Viimeiseksi muodostuvan lakipykälärivin kielen tai tulostumattomuuden
  voit määritellä valitsemalla Määritä|Käänteisen ALV:n muunnon teksti
11.10.2011
 - Jos Määritä | Numeroiden etsintä (verkkokäytössäkin) -toiminnossa
  on rastitettu, että etsitään numero tallennettaessa,
    - laskun/kuitin/tilauksen/lähetteen numero etsiytyy nyt oikein myös
     silloin kun on syötetty sama numero kuin suurimmalla tallessa olevalla
10.10.2011/2
 - jos laskunsyötön tai reskontran puolella poistat koko uusimman laskun/kuitin,
  ohjelma ei tarjoa enää tuosta seuraavaa laskun/kuitinnumeroa vaan juuri poistetun
  laskun/kuitin numeroa
10.10.2011
 - vaikka täplän paikkaa olisikin vaihdettu laskunsyötössä, ohjelma
  ei enää ehdota tallennusta, jos tuoterivejä nolla ja laskutusosoite puuttuu
 - jos reskontran puolella poistat koko uusimman laskun, laskunsyötössä
  ohjelma ei tarjoa enää tuosta seuraavaa laskunnumeroa vaan pienempää,
  tietokantaan todellisuudessa jääneestä suurimmasta laskunnumerosta seuraavaa
 - jos toimitusosoite haettiin nimen osan perusteella taulukosta poimien,
  vastaavan laskutusosoitteen mukaiset maksuehto ja lisätietokentät eivät
  tulleet käyttöön; korjattu
9.10.2011/2
 - Finvoice tarkistaa nyt, että kaikki mainitut laskuttajan tilinumerot
  ovat IBAN-muodossa
9.10.2011
 - Jos Määritä | Numeroiden etsintä (verkkokäytössäkin) -toiminnossa
  on rastitettu, että etsitään numero tallennettaessa,
    - kuitinnumero ja laskunnumero ovat toisistaan riippumattomat
    - etsintä tedään myös Tulosta- ja Omalomake-painikkeissa
7.10.2011/2
 - Jos Määritä | Numeroiden etsintä (verkkokäytössäkin) -toiminnossa
  on rastitettu, että etsitään numero tallennettaessa,
  ohjelma käyttää nyt ensisijaisesti käyttäjän muuttamaa
  numeroa tai seuraavaa sitä suurempaa käyttämätöntä numeroa.
  Seuraavaksi laskunnumeroksi ohjelma tarjoaa viimeksi
  käytetystä seuraavaa numeroa.
7.10.2011
 - Finvoice tarkistaa nyt, että EpiAccountID-tagiin menevä
  laskuttajan tili (SellerAccountIBAN) on IBAN-muodossa
 - Määritä | Numeroiden etsintä (verkkokäytössäkin) -toiminnossa on nyt oletuksena
  rastit poissa käytöstä
 - uusien tuotteiden tallentuminen vie nyt tuotekortiston Tiliöintikoodi-kenttään
  tuoterivien kp-tili -kentän sisällön
3.10.2011/2
 - sarjalaskutus/monirivinen lasku asiakaskortistosta -toiminnossa on nyt rastitusmahdollisuus
  "Ota ne tuotteet ja hinnat, jotka ovat asiakaskohtaisessa tuotekortistossa"
3.10.2011
 - Myyntireskontra -työvaiheessa uusi toiminto: Muokkaa|Puuttuvat asiakasnumerot kortistosta
  jolla voit täydentää laskutusaineistoosi asiakasnumerot perustuen asiakaskortistoon.
  Sitä ennen voit täydentää asiakasnumerot kortistoon joko käsin tai asiakaskortiston toiminnolla
  Muokkaa|Täydennä asiakasnumero (jos puuttuu)
2.10.2011
 - kun oli avattu vanha lasku korjattavaksi ja lisättiin uusi tuoterivi,
  F8-haun jälkeen lisätty rivi menikin ensimmäiseksi riviksi; korjattu
1.10.2011
 - F8-haun jälkeen kursori menee nyt sille tuoteriville, jolla oltiinkin
29.9.2011/2
 - F8-haun jälkeen kursori menee nyt Määrä-kenttään
29.9.2011
 - F8-haun jälkeen saattoi tuoterivien sarakkeiden asettelu kadota; korjattu
27.9.2011
 - myyntireskontran kaikkien reskontratapahtumien ikkunan järjestäminen toimii
  nyt myös niiden päivämäärämuotoisten kenttien mukaan, joissa on joukossa tyhjiä
25.9.2011
 - Määritä | Numeroiden etsintä (verkkokäytössäkin) -toiminnolla voit
  valita, etsitäänkö tallennuksen yhteydessä automaattisesti
  vapaa laskunnumero, tilausnumero tai lähetenumero, joka ei ole
  käytössä edes muilla samanaikaisilla verkkokäyttäjillä
  HUOM! Jos haluat käyttää laskunnumerosarjaa, joka on pienempi kuin
  suurin käytetty laskunnumero, ota tästä kohdasta rasti pois!
23.9.2011
 - 3 tilisiirtoa arkille -tulostus kysyy nyt myös
  "Tulostetaanko viesti-kenttään laskunnumero-otsikko ja alv-erittely?"
  joten saat tarvittaessasi tulostettua maksulappuja, joilla ei ole
  alv-vähennykseen oikeuttavia laskumerkintöjä (esim. maksuerälaskutuksen aputulosteeksi)
22.9.2011
 - maksuerälaskutuksessa mahdollisuus määrittää alv-prosentti myös alemmassa täplässä
 - Finvoice:
    - tarkistaa nyt, että mahdollisessa toimitusosoitteessa on annettuna
     nimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka vähintään 2 merkin pituisina
    - muuntaa viivästyskoron mahdollisen desimaalipisteen desimaalipilkuksi
19.9.2011
 - yrityksen perustamisessa:
    - lisätty IBAN- ja BIC-kentät ja BBAN->IBAN muuntopainikkeet
    - tilisiirron oletuksena on nyt "vain IBAN + BIC"
    - pankkiviivakoodissa oletuksena on nyt versio 4
 - asiakaskortistoon lisättäessä Selaustila-ikkunassa tuli usein oletukseksi
  Soita-painike; nyt tulee useimmiten Lisää-painike
 - ensiasennuksessa tulevat lomakesovitukset muutettu sisältämään
  vain IBAN ja BIC ilman suomalaista tilinumeromuotoa
15.9.2011/2
 - Määritä|Laskuotsikoiden lisäkentät -toiminto vaikuttaa nyt myös asiakkaan
  tietojen tallentumiseen asiakaskortistoon. Esim. jos syötät uuden asiakkaan
  sähköpostiosoitteen aina laskuotsikon Lisätieto1-kenttään, saat sen tallentumaan.
15.9.2011
 - vaikkei kolmen tekijän kertolasku ollut päällä, se kummitteli
  muutettaessa tuoterivin bruttosummaa tai alv-prosenttia; korjattu
 - tuoterivin nimikehaun tulostaulukosta napsautettaessa tuoterivi ei näkynyt
  ennen F7-painallusta; korjattu
13.9.2011/2
 - Run-time error 53. File not found -pulma joukkosähköpostissa,
  jos blat.exe:ä ei ollut lainkaan; nyt huomauttaa punaisella suomeksi
13.9.2011
 - laskut joukkosähköpostina:
    - ääkköspulmien korjaus: ohjelma huomauttaa punaisella, jos Sinulla on vanhempi
     kuin vuoden 2011 blat.exe ja huomautusta painamalla pääset salasanoilla päivittämään blatin
7.9.2011
 - laskut joukkosähköpostina: jos haluat saman laskun kahteen meiliosoitteeseen,
  syötä asiakaskortiston Sähköposti-kenttään molemmat osoitteet pilkulla eroteltuna
6.9.2011
 - vain IBAN+BIC -tilisiirtoon ei tulostunut pankkiviivakoodia; korjattu
5.9.2011
 - Microsoft Jet -tietokantamoduuli ei voi avata tiedostoa "...\hakutulo.tmp". Toinen käyttäjä on avannut sen yksityisesti, tai tarvitset käyttöoikeudet tiedoston tarkastelemiseen.
 (virhe 3051) Kutsurivi 5109; korjattu
31.8.2011
 - tilisiirrot mahdollista tulostaa myös kokonaan ilman kansallisia tilinumeroita:
  Määritä|Perustiedot-valinnassa Tilisiirtoon tulostettavat tilinumerot -kohdassa
  on nyt uusi valintamahdollisuus "aina vain IBAN + BIC"
 - Pankkiviivakoodin ja lomakkeen kehysten paikkojen ja tekstien määrityskohdassa
  muutettu yhden valinnan otsikko muotoon "Siirtymävaihe (2008-2010) ja SEPA-aika (2011-)"
26.8.2011
 - kortiston Rivitila- ja Selaustila-ikkuna sekä joukkosähköpostitus
  tarkistavat, ettei sähköpostiosoitteessa ole skandinaavisia eikä aksentillisia merkkejä
 - keräilylaskutus huomauttaa nyt, jos laskut meinaavat syntyä eri päivälle kuin koneen
  kalenterin päiväys (laskut nimittäin syntyvät laskunsyötössä pohjana näkyvälle päivälle)
24.8.2011
 - Tilaus/lähete-tuoterivi tulee nyt vain silloin, kun tuoterivejä on ennestään olemassa
19.8.2011
 - virhe 3049 haettaessa asiakasta enterillä tai tuotetta F8-näppäimellä
  laskunsyöttötilassa; korjattu
18.8.2011
 - Finvoicessa VatSpecificationDetails saattoi jäädä tyhjäksi ja laskut hylkäytyä, jos
  Lisätieto5-kentässä oli esim. finv.s eikä finv.S
  korjattu
17.8.2011
 - Finvoice: Tuoterivin yksikkö katkaistaan nyt 14 merkin pituiseksi DeliveredQuantity-tagin attribute:ssa
14.7.2011/2
 - laskulomakkeen yläosan kehysten sijainti noudattaa nyt siirtymävaiheen määritystä,
  jos halutaan tilisiirto-osaankin IBAN ja BIC
14.7.2011
 - Määritä|Viitteenne, viitteemme, toimitus -kohdan määritykset vaikuttavat nyt myös
  painettaessa Tilaustenkäsittelystä-painiketta
27.6.2011
 - Tuote-ikkunaan tuli joskus "Myyty mk". Korjattu tulemaan "Myyty euro"
17.6.2011
 - Finvoice hyvityslasku hylkääntyi, jos perustiedoissa kohta hyvityslaskunteksti oli tyhjä. Nyt tallentaa HYVITYSLASKU -tekstin, jos em. kohtaa ei määritetty
10.6.2011/2
 - yritysluettelon korjaa/etsi virheellinen päivämäärä huomauttaa nyt myös virheellisistä, tyhjistä ja NULL eräpäivistä
 - lisätty tarkempi debuggaus NaytaAvoimetPerPvm
 - poistaa finvoice tallennuksessa lopuksi ~tagpois.tmp
1.6.2011
 - valittuna ei ole tietuetta -pulma sarjalaskutettaessa asiakaskohtainen summa; korjattu
31.5.2011
 - Finvoice:
  -  <SellerOrganisationTaxCode>
    <BuyerOrganisationTaxCode>
    <InvoiceRecipientOrganisationTaxCode>
    -tägeihin tulee nyt perustietojen Y-tunnus muotoiltuna VAT-numberiksi esim. FI12345678
  - kauttaviiva / ei korvaudukaan entiteetillä ⁄ vaan tulee sellaisenaan
30.5.2011
 - jos oli merkitty, että "Ostaja alv-velvollinen" koko laskusta, teksti tuli
  Finvoiceen jokaiselle tuoteriville; korjattu
27.5.2011
 - Finvoice:
    - kauttaviiva / korvautuu nyt entiteetillä ⁄
    - jos laskutusosoitteen katu- ja paikkatietoa ei ole, BuyerPostalAddressDetails jätetään pois
25.5.2011
 - csv:n tuonti tyhjään tauluun näyttää nyt heti myös tuodun aineiston
18.5.2011
 - Finvoice-tiedostoa luotaessa tarkistaa ja huomauttaa:
  Jos toimitusosoitteesta on jokin tieto annettu, pitää toimitusosoitteen nimi, osoite ja paikka olla kaikki annettu
16.5.2011
 - sarjalaskutuksessa ensimmäiseltä asiakkaalta jäi joskus huomautusaika ja viivekorko tyhjiksi; korjattu
12.5.2011
 - jos lomakesovituksessa on TAB-merkkejä, ne korvautuvat välilyönneillä ja
  tarjoutuu mahdollisuus avata suoraan Muistio, jossa voi siistiä sovituksen
 - myyntireskontran Muokkaa|Korjaa tapahtumaa -toiminto tarkistaa nyt myös
  viimeisimmän suorituspäivän muodon oikeellisuuden
11.5.2011/2
 - joukkosähköpostituksessa syöttötiedot tallentuvat nyt aina meilaa.oma-tiedostoon yrityksen kansioon
11.5.2011
 - Finvoicen luonnissa jätetään nyt pois tagit, joiden sisältö olisi tyhjä
5.5.2011 / 3
5.5.2011 / 2
 - Finvoicen luonnissa BuyerOrganisationName lyhennetään nyt 35 merkin pituiseksi
5.5.2011
 - alv-verottomuuskoodit saa nyt tehtyä vain ALV-valikosta tai itse kirjoittaen,
  hiiren kakkospainike on nyt varattu kopioi-liitä-toiminnoille
 - jos koko laskun alverottomuuskoodi on AE, eli jos Lisätieto5-kentässä on finv.AE
  tai jos kaikkien tuoterivien nimikkeessa on finv.AE, niin @ALV-ERITTELY
  tulostaa tekstin "Ostaja verovelvollinen AVL 8c §"
4.5.2011
 - demoversio käännetty
28.4.2011
 - myyntireskontran Näytä|Myöhässä maksetut -> Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
  ei tuonut leikepöydälle mitään; korjattu
20.4.2011
 - Finvoice
    - OriginCode on nyt Original (ei enää isoin kirjaimin)
    - UnitPriceAmount sisältää nyt kaksi desimaalia
    - EpiNameAddressDetails lyhentyy nyt max 35 merkin pituuteen
    - jos SellerVatRegistrationDate ei ole annettu, ko. tagi jätetään pois
18.4.2011
 - Finvoice 1.3 ja rakennuspalvelun käänteinen alv-velvollisuus sekä muut
  arvonlisäverottomuuden perusteet:
    - laskussa nyt VatCode-kohtaiset yhteissummat eri verokannoista
     ja verottomuuden perusteista
    - jos tuoterivillä ei ole finv.-koodia, mutta Lisätieto5-kentässä
     on finv.-koodi, ko. rivi merkitään ko. koodiin VatCode:ssa ja
     RowVatCode:ssa
15.4.2011
 - invalid use of null -pulma tulostettaessa Tuotteen myynti asiakkaittain; korjattu
13.4.2011
 - Finvoicen katselu: RF-viite näytetään nyt selaimessa laskussa 4 merkin ryhmissä
12.4.2011
 - Finvoice 1.3 ja rakennuspalvelun käänteinen alv-velvollisuus sekä muut
  arvonlisäverottomuuden perusteet
    - Finvoicen Tallennus-välilehdeltä poistettu tyyitiedoston valinta,
     nyt käytetään aina Finvoice 1.3-standardia joka validoidaan schemaa vastaan
    - Finvoiceen menee arvonlisäverottomuuden perusteet
     laskukohtaisesti VatCode- ja VatFreeText-kenttiin tai
     rivikohtaisesti RowVatCode- ja RowFreeText-kenttiin
    - laskua syöttäessäsi
      - laskukohtainen al-verottomuus merkitään laskuotsikoiden
       Lisätieto5-kenttään, esim. finv.AE = rakennuspalvelun käänteinen alv
       minkä syöttämistä helpottaa hiiren kakkospainikkeella saatava paikallisvalikko
       tai ALV-valikon toiminnot
      - rivikohtainen al-verottomuus merkitään tuoterivin nimike-kentän alkuun,
       esim. finv.AE = rakennuspalvelun käänteinen alv
       minkä syöttämistä helpottaa hiiren kakkospainikkeella saatava paikallisvalikko
       tai ALV-valikon toiminnot
      - paperilaskuun tai Finvoiceen ei tulostu finv.AE-tyyppinen teksti
      - Finvoiceen tulostuu verottomuuden selite tyyliin "Ostaja verovelvollinen AVL 8c §"
 - uusia laskulomakesovitusmuuttujia:
    @RIVIEIALVSYY tulostaa tuoterivikohtaisen arvonlisäverottomuuden syyn (rivin alussa oleva finv.AE -> Ostaja... AVL 8c §)
      - käytetään ennen vastaavaa @TUOTERIVI-koodia
    @LASKUEIALVSYY tulostaa laskurivikohtaisen arvonlisäverottomuuden syyn (lisätieto 5-kentässä oleva finv.AE -> Ostaja... AVL 8c §)
5.4.2011
 - file already open -pulma Finvoice-toiminnon Nettiselaimeen-painikkeessa; korjattu
4.4.2011
 - laskut joukkosähköpostina: viesti lähtee myös silloin, kun asiakkaan nimessä on
  aksentillisia isoja kirjaimia, esim. Ü
 - file already open -pulma Finvoice-toiminnon Nettiselaimeen-painikkeessa; korjattu
1.4.2011/2
 - file already open -pulma Finvoicen katselussa; korjattu
1.4.2011
 - Finvoicen luonti ja Finvoicen katselu: lisätty virhepyydykset
31.3.2011
 - laskut joukkosähköpostina: sähköpostiosoitteiden ja liitetiedostojen ikkunan
  otsikkopalkin teksti korjattu
18.3.2011/3
 - invalid property value Finvoicen katselussa, jos tyhjä laskuton Finvoice-tiedosto
18.3.2011/2
 - Finvoicen tallennus kysyy nyt varmistuksen, jos yrität tehdä Finvoicen laskusta,
  joka ei ole enää täysin avoin: vaihtoehtoina
  Kyllä kaikkiin / Kyllä / Ei / Ei kaikkiin
18.3.2011
 - Finvoicen tallennus kysyy nyt varmistuksen, jos yrität tehdä Finvoicen laskusta,
  joka ei ole enää täysin avoin: vaihtoehtoina
  Kyllä / Ei
15.3.2011
 - Finvoicen katselu näyttää nyt nettiselaimessa RF-viitteen neljän ryhmissä vasemmalta alkaen
28.2.2011
 - verkkokäyttö: tilauksen, lähetteen tai laskun tallennus:
  jos eri koneilta painettiin hyvin samanaikaisesti Tallenna,
  ei tullut varoitusta samannumeroisuudesta; korjattu
27.2.2011
 - camt.054 sisäänluku hiottu toimimaan Osuuspankin tuotantoaineistolla:
    - jos ValDt ei ole, otetaan arvopäiväksi BookgDt
    - RmtdAmt ei esiinny vaan otetaan summaksi TxAmt/Amt
    - suomalainen viite otetaan ilman etunollia
    - xml-tiedosto otetaan aidoin rivinvaihdoin vaikka siinä olisi
     tagien välissä vain muutamat tyhjämerkit
18.2.2011
 - @TE_-alkuisilla muuttujilla saat laskuun, tilausvahvistukseen tai lähetteeseen
  tulostumaan tuotekortistossa olevia tietoja, esim.
    @TE_Hyllypaikka tulostaa tuotteen hyllypaikan
  Huom! @TE_-alkuista muuttujaa voit käyttää samalla rivillä kuin vastaavaa @TUOTERIVI-muuttujaa, esim.
  @TUOTERIVI        @TE_Hyllypaikka
17.2.2011
 - osakortistoonrajausikkunassa on nyt vinkki LIKE-operaatorin käyttöön
15.2.2011
 - Korjattu: eLaskua lähetettäessä Nordealla tuli VALIDOINTIVIRHEEN SYY:
   Element 'InvoiceRecipientOrganisationName' is not valid for content model:
   '(InvoiceRecipientPartyIdentifier?,InvoiceRecipientOrganisationName*,Invoic RecipientOrganisationTaxCode?,InvoiceRecipientPostalAddressDetails)'
  Syy: jos toimitusosoitteessa oli lisänimi, niin tallensi ..TaxCoden kahden InvoiceRecipientOrganisationName -kentän väliin
11.2.2011
 - jos ktl-tiedostossa on epäonnistuneita suoraveloitustapahtumia, niistä tulee nyt
  tieto kuvaruudulle Muistioon
10.2.2011
 - sarjalaskuta monirivinen: nyt toimii myös alkaen kuvaruudulle laitetusta
  pienemmästä laskunnumerosta kuin mikä on aiemmin käytetty lsno.oma:ssa oleva
7.2.2011
 - tulostimenvalintaikkunan vinkkitekstejä selvennetty
2.2.2011
 - mahdollisten valkoisten palkkien tulostuminen tekstin ympärille estetty
  laskulomakkeelle (esiintyi joskus pdfFactoryssa)
1.2.2011
 - palkkalaskelman viivat tulostuivat katkoviivoina, kun käytössä Windows 7 ja pdfCreator; korjattu
 - mahdollisten valkoisten palkkien tulostuminen tekstin ympärille estetty
18.1.2011
 - ruututulosteissa oikeanpuoleisin sarake ei näkynyt kokonaan Windows 7:ssä; korjattu
 - ruututulosteiden sarakkeiden leveydet muuttuvat nyt automaattisesti sen mukaan
  kuin muutat koko ikkunan leveyttä
14.1.2011
 - tulostimenkysymisikkunassa on nyt Ominaisuudet-painike
7.1.2011
 - jos tulostimenkysyminen ei ole päällä, ohjelma tulostaa aina Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma ehdottaa tulostettavaksi Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma kysyy myös tulosteiden lukumäärän,
  jonka asetus säilyy seuraavaan tulostimenkysymiseen
30.12.2010
 - Extra ) in expression -pulma tai
  Ylimääräinen oikeanpuoleinen sulje: ). lausekkeessa. -pulma
  kirjattaessa KTL reskontraan; korjattu
29.12.2010
 - nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulma tuoteriville tuotetta haettaessa,
  jos asiakaskortiston Selite10-kenttä oli uudelleennimetty; korjattu
14.12.2010
 - loppusumma tulostui viivan päälle, kun lomaksesovituksessa oli @YOT ja
  viitenumeron muodostus oli poissa ja viivakoodi poissa; korjattu
13.12.2010
 - laskut joukkosähköpostina: viesti lähtee myös silloin, kun asiakkaan nimessä on
  aksentillisia isoja kirjaimia, esim. Ü
29.11.2010
 - joissakin paperitulosteissa tekstit alkoivat heti vasemmasta reunasta; korjattu
 - kirjoitinta kysyttäessä ei joskus löytänyt oletustulostinta vaan tarjolle tuli
  aakkosissa ensimmäinen tulostin; korjattu
26.11.2010
 - oletuskirjoitin ei enää muutu, kun tulostin kysytään joka tulosteen yhteydessä
23.11.2010/2
 - pankkiviivakoodin versio 4 ja versio 5 pituus korjattu 54 merkiksi
23.11.2010
 - laskunsyöttöikkunan Asiakkaan Muistio -kenttään lisätty hissi ja lossi,
  jolloin myös hiirellä rullaaminen onnistuu
20.11.2010
 - kaikissa alv-erittelylistoissa asiakkaan nimi tulee nyt laskuotsikoista
  eikä enää asiakaskortistosta
17.11.2010
 - alv0 toimii nyt myös tuotekortisto-ikkunaa kaksoisnapsautettaessa
15.11.2010
 - jos asiakkaan Selite10-kenttä sisältää tekstin
    alv0
  niin asiakkaalle laskua kirjoitettaessa kaikkien tuoterivien alv-prosentiksi
  tulee nolla (jota voi tietysti tarvittessa muutella)
12.11.2010
 - laskutusosoitteen ensimmäinen rivi tyhjeni joskus siirryttäessä
  seuraavalle riville; korjattu
3.11.2010
 - jos suomalainen viitenumero oli pidempi kuin 15 numeroa, ei ryhmittynyt oikein; korjattu
2.11.2010
 - RF-viite tulee nyt siististi ryhmiteltynä tilisiirtolomakkeen viitenumero-laatikkoon
28.10.2010
 - laskut joukkosähköpostina: viesti lähtee myös silloin, kun asiakkaan nimessä on
  aksentillisia kirjaimia, esim. é à ñ ü
27.10.2010
 - laskut joukkosähköpostina: viesti lähtee myös silloin, kun asiakkaan nimessä on åäöÅÄÖ
25.10.2010
 - hakutulos-ikkunoissa ja paperilistauksissa näkyi joskus mk; nyt €
20.10.2010
 - Windows 7 -ympäristössä tuoterivejä syötettäessä alasnuoli ei siirtänyt
  tuotenumerohaun jälkeen alemmalle riville; korjattu
19.10.2010
 - avaa vanha lasku -toiminnon Tee tästä hyvityslasku -panikkeella ei tullut
  asiakkaan muistio näkyviin; korjattu
 - 18.10.2010-versiossa ei jäänyt edellisen laskun Viitteemme eikä Toimitus,
  vaikka toivottiin; korjattu
18.10.2010
 - Windows 7 64-bittisessä: lisänimi ei tyhjentynyt laskunsyöttöikkunaa
  tyhjennettäessä
6.10.2010
 - jos viivakoodiversio on 2, tilisiirtoon tulostuu nyt viitenumero
  suomalaisessa muodossa vaikka laskun otsikkotiedoissa olisi RF-viite
5.10.2010/2
 - Finvoice ja eKirje: Määritä|Pankkiviivakoodi|Versio-toiminnolla voit valita,
  tuleeko pankiksi kansallinen tilinumero vai IBAN ja
  viitteeksi suomalainen viitenumero vai RF-viite sekä
  minkämuotoisena virtuaalinen pankkiviivakoodi syntyy
5.10.2010
 - jos eri asiakkaiden laskuja lähetetään samaan sähköpostiosoitteeseen,
  niissä näkyy nyt viestissä kunkin laskutettavan vaihteleva nimi oikein
30.9.2010/2
 - suoraveloitukseen menee aina suomalainen viitenumeromuoto, vaikka
  laskussa olisi RF-viite
 - mahdollinen RF-viite tulostuu nyt listauksiin, mm. laskutuslista,
  siististi neljän ryhmissä
30.9.2010
 - Laskuntulostuksen ja hyväksymisen jälkeen laskunsyöttöikkunan tyhjentyessä
  kursoria ei näkynyt missään. Nyt menee Määritä|Laskun aloituskohta -valinnan
  mukaiseen kohtaan
 - haku, esim. reskontrassa: LIKE-operaattorilla Etsi alusta -painike ei
  löytänyt laskunnumeroa; korjattu
 - uusi toiminto laskunsyöttötilassa: Tulosta|Päivitä 'Menossa kpl' tilauskannan mukaiseksi
29.9.2010
 - perustietojen määritykset "Viitteemme säilyy seuraavaan laskuun"
  ja "Toimitus säilyy seuraavaan laskuun" säilyttävät nyt viitteemme
  tai toimitus -tiedon vain yrityksen sisäisesti tämän istunnon ajan
27.9.2010
 - ohjelman piirtämissä tilisiirtomalleissa tulostuu Viitenumero-lokeroon
  nyt suomalainen viitenumero tai RF-viite sen mukaan kumpi sisältyy
  pankkiviivakoodiin (versio 4 vai 5) tai jos pankkiviivakoodi ei ole käytössä,
  sen mukaan kumpi on perustietojen viitemuoto
22.9.2010
 - KTL:n kirjauksen kanssa vaihtoehtoisena saapuvien viitemaksujen kirjaustoimintona
  on nyt "Kirjaa tapahtumaraportti XML camt.054", jolla voit kirjata
  saapuvat viitemaksut ISO 20022 -standardin mukaisesta camt.054-palautesanomasta.
  - Etuna ktl:n kirjaamiseen verrattuna on, että saapuvissa maksuissa voi olla
   viite RF-muodossa (tai toki vielä suomalaisessa muodossa).
  - Asteri kohdistaa maksun, jos saapuvassa tiedostossa on sellainen
   suomalainen viite tai RF-viite, jonka suomalainen tai RF-vastine
   löytyy reskontrasta eli esitysmuoto on vapaa.
  - RF-viitettä voi käyttää 1.12.2010 alkaen.
  - Selvitä pankistasi, tuottavatko he camt.054-tapahtumaraporttia.
  - KTL ei poistune lähivuosina, mutta sen käytettävyys rapautunee ajan mittaan
   mm. RF-viitteen yleistyesssä.
  - Samat perusmääritykset pätevät sekä KTL- että XML-muotoiseen kirjaamiseen
20.9.2010
 - RF-viitteen muunto suomalaiseksi viitteeksi tarkistaa nyt,
  onko suomalainen viitteen tarkiste oikein. Jos ei ole,
  suomalaiseksi muodoksi laskuun tulostuu x ja laskunsyöttöikkunassa
  RF-viite vain ei muunnu suomalaiseksi
 - jos viivakoodin muodostus on poissa päältä, vanhan laskun avauksessa
  vanhan laskun viitenumero tulee sellaisenaan
17.9.2010
 - Perustietojen määrityksessä saat säädettyä viitenumeron muodostuksen myös pois
  päältä, jos haluat esim. syöttää viitenumeron sellaisenaan laskunsyöttötilaan
  ilman, että ohjelma väkisin muuttaa sitä. Näin saat syötettyä esim. ei-suomalaisen
  standardin mukaisia viitenumeroita RF-viitteeksi
16.9.2010
 - RF-viite
   - laskunsyöttöikkunassa painikkeet, joilla voi muuttaa viitenumeron
    suomalaiseen muotoon (FI) tai RF-viitteeksi (RF)
   - perustietojen määrityksessä voit valita ohjelman muodostaman viitenumeron
    esitysmuodoksi suomalaisen tai RF-viitteen
   - lomakesovituskoodi @VIITENUMERO noudattaa nyt perustietojen määritystä
    ja tulostaa viitenumeron sen mukaisesti joko suomalaisessa tai RF-muodossa
   - uusi lomakesovituskoodi @RFVIITE, joka tulostaa viitenumeron RF-muodossa
    riippumatta perustietojen määrityksestä
   - uusi lomakesovituskoodi @FIVIITE, joka tulostaa viitenumeron suomalaisessa
    muodossa riippumatta perustietojen määrityksestä
   - ohjelman piirtämissä tilisiirtomalleissa ja suomalaisissa pankkiviivakoodeissa
    ohjelma käyttää yhä aina suomalaista viitenumeroa riippumatta perustietojen määrityksestä
   - ktl:n kirjaus löytää oikean laskun olipa lasku reskontrassa suomalaisella
    tai RF-viitteellä
 - Pankkiviivakoodi, jossa IBAN-tilinumero tai IBAN-tilinumero ja RF-viite
   - laskunsyöttöikkunan Määritä|Pankkiviivakoodi|Versio-toiminnolla voit valita,
    tulostetaanko perinteinen kansallinen viivakoodi (käytettävissä 31.10.2011 saakka)
    vai kansainvälinen viivakoodi versio 4 tai 5 (käytettävissä 1.12.2010 alkaen)
 - invalid procedure call or argument kutsurivi 48 muuteltaessa rivitila-ikkunan kokoa; korjattu
15.9.2010
 - muuta tietoa -toiminnossa rajausehdolla huomautti aina, ettei kenttää ole valittu; korjattu
 - kortiston järjestämistoiminnossa nyt valittavissa myös päivämäärämuotoinen järjestys
  nousevasti tai laskevasti
24.8.2010
 - kuluttajan e-Laskun maksunaihe saadaan tallentumaan EpiPaymentInstructionId
  Tallennus-välilehdellä valitsemalla kohdan (*) tallennetaan arvoksi 1
23.8.2010/2
 - Sarjalaskutuksessa ensimmäiseksi laskunnumeroksi tulee levyllä lsno.oma-tiedostossa
  olevasta tai laskutustietokannan suurimmasta seuraava laskunnumero. Jos kuitenkin
  olet syöttänyt pohjana olevaan laskuun eri laskunnumeron, ohjelma kysyy,
  kumpaa haluat käyttää.
23.8.2010
 - alv-erittelylistaan saattoi tulostua NULL, NuLL tai nULL; nyt 0,00
20.8.2010
 - Korjaa tunnisteet (aseta lsnro laskuntunnisteeksi)... -toiminnossa:
    - nopeutettu esitarkistusta tuplatunnisteiden löytämiseksi
    - näyttää nyt löytyneet tuplatunnisteet paperilla/ruudulla/ei missään
     jotta voit korjata ne ensin käsin ja ajaa toiminnon uudelleen
    - antaa ENSUille juoksevat, toisistaan eroavat laskuntunnisteet
11.8.2010
 - Laskua syötettäessä ALV-kantojen oletustilit tulevat nyt myös kantojen 4-7 osalta, aiemmin kp-tili jäi tyhjäksi
 - Laskua syötettäessä tuotetta kaksoisnapsauttamalla tuo nyt kp-tilin, aiemmin jäi tyhjäksi, jos tuotekortin kp-tilin arvo oli tyhjä NULL sijaan
 - eKirje/iPost ja PostiXML laskuihin tallentuu ALV-erittelyyn nyt myös kannat 4-7
 - Laskutuspäiväkirjaa tallennettaessa tallentuu 0-verokannan oletustiliksi 0-verokannan tili, aiemmin päiväkirjan tallennusruutuun määritetty Kanta4 tili
5.8.2010
 - Yritysluettelossa valinta tiedosto / korjaa / korjaa tunnisteet ilmeisesti huomautti myös ENSU:ista, nyt ohittaa ne
2.8.2010
 - Finvoice laskuun ALV erittelyyn tulostuu nyt myös kannat 5,6 ja 7. Aiemmin saattoi jäädä esim. 23% pois, jos se oli kanta 5 kohdassa
 - Yritysluettelossa valinta tiedosto / korjaa / korjaa tunnisteet näyttää, missä taulussa, millä laskunnumerolla ja millä laskuntunnisteilla
  on sama numero ja kopioi tiedot leikepöydälle jotta voi manuaalisesti korjata pikakortistolla yksilölliset laskunnumerot
6.7.2010/2
 - ALV Erittelyn 2. sivun otsikot tulostuvat vain käytetyt verokannat (kuten 1.sivun) versiossa 2.
 - Muokkaa / muuta tietoa: uusi toiminto lasketaan yhteen kenttä 1 ja kenttä 2 (esim. netto + alv)
21.6.2010
 - Katelaskelma myyjittäin laski katteeseen myös tuotekoodittomat tuoterivit ja haki näille hinnan tuotekortistosta,
  jos tuotekortistossa oli tuotekooditon tuote, jolla ostohinta, käytti tätä ostohintaa niiden tuoterivien ostohintana,
  joissa ei ollut tuotekoodia
10.6.2010
 - tiedosto / keräilylaskutus säilyttää mahdollisen muutetun päivän
1.6.2010
 - lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään -pulma tulostettaessa
  laskutuspäiväkirja tileittäin, jos oli esim. syötetty yli 8 merkin
  mittainen tositelaji; muutettu siten, että ohjelma katkaisee mahtuvaksi
31.5.2010
 - uusi toiminto kortistoissa: Muokkaa|Korvaa enter ja sarkain tyhjällä,
  jolla saat tekstikentistä (ei muistiokentistä) pois niihin vahingossa
  joutuneet sarkain- ja rivinvaihtomerkit, jotka voisivat häiritä
  kortiston aakkostumista
26.5.2010
 - demoversio käännetty
24.5.2010
 - Määritä|Tilaus/Lähete-tuoterivi-toiminnossa on nyt rastitusmahdollsuus
  "Ei "Tilaus"-tekstiä, kun tehdään tilauksesta lähete tai lasku"
  jolloin tulee vain Lähete-teksti laskua tehtäessä
5.5.2010
 - Määritä|Valuuttakurssi-toiminnossa voit nyt määrittää myös kotivaluutan tekstin, esim. EUR
 - lossi eli vaakakelain näkyy nyt kunnolla tuotteet-, asiakkaat- ja rivitila-ikkunassa
3.5.2010
 - pulma 3021 tms. laskunsyötön tuotteet-ikkunasta rivinpoisto yhteydessä; korjattu
 - Menossa kpl muuttuminen laskua korjattaessa; korjattu
 - Määritä|Valuuttakurssi-toiminto ja lomakesovitusmuuttuja @ALV-ERITTELY_EUR
  joiden avulla voit tulostaa valuuttamääräisen laskun alv-erittelyn myös euroina
  ja valuuttakurssi tulostuu myös näkyviin
29.4.2010
 - pulma 3021 tms. laskunsyöttötilaan mentäessä, jos tuotekortisto tai
  asiakaskortisto oli tyhjä; korjattu
26.4.2010
 - Tulosta | Omalomakkeen asetukset -valinnalla voit nyt määritellä,
  tarjoaako ohjelma omalomakkeen tulostamisen jälkeen
  laskuntallennusmahdollisuutta vai ei
 - Määritä | Laskun aloituskohta -toiminnossa on nyt myös
  vaihtoehto: tuoterivin tuotenumero -sarakkeeseen
 - avaa vanha lasku -ikkunassa uusia sarakkeita:
  Viitenumero, Viitteemme, Viitteenne, Toimitus
 - kirjaa suoritus -ikkunassa kursori menee valmiiksi maksupäivä-kenttään
  ja tieto on mustattuna, jotta siihen voi heti kirjoittaa päälle oikean päiväyksen
22.4.2010
 - myyjän myynti tuotteittain: nettohinnassa joskus sentin heitto; korjattu
 - perustietojen määrityksessä on >>-painikkeet, joilla saa luotua
  laskuttajan tilinumeron kansallisen muodon perusteella IBANin ja BICin,
  jos ne ovat tyhjät
 - kaikissa ruudulle tulostettavissa tilastoissa on nyt otsikkopalkissa
  näkyvissä tulosteen nimi, asiakkaan/tuotteen/myyjän nimi, ajanjakso
  ja lisärajauksen teksti
 - ikkunoissa:
   - Avaa vanha lasku
   - Poista vanha lasku
   - Lähete | Avaa
   - Lähete | Poista
   - Tilaus | Avaa
   - Tilaus | Poista
  on nyt ominaisuudet:
   - mistä tahansa kentästä haku ja rajaus
   - yhden kentän haku/rajaus: myös Näytä tulosjoukko
   - Näytä kaikki -painike
   - ikkunan koko muutettavissa, jolloin näkyvien rivien määrä muuttuu
  HUOM! Haku mistä tahansa kentästä etsii kaikista otsikkotiedoista, esim.
     toimitusosoitteesta, vaikkei tämä näy ikkunassa
15.4.2010
 - IBANin ja BICin sisältävässa tilisiirtolomakkeessa muutettu ehtotekstit muotoon:
  "Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain"
  "maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella"
  "Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-"
  "förmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit"
 - HUOM! Uudet ehtoteksit tulevat käyttöön uusissa yrityksissä, joita perustat.
  Aiemmin perustetuissa yrityksissä saat ne käyttöösi valitsemalla
  Määritä|Tilisiirrot kehysten paikat ja tekstit | Siirtymävaiheen tilisiirto (2008-2010)
  ja menemällä Tilisiirron tekstit -välilehdelle painamaan Aseta suomi/ruotsi
 - Laskua ja lähetettä paperille tulostettaessa tulkitaan nyt vapaaksi
  tekstiriviksi sellainen, jossa tuotenumero on olemassa, kunhan
  selitteen lisäksi ei ole muita tyhjästä tai nollasta eroavia kenttiä.
  Näin ollen voit tehdä tuotekortistoon valmiita vapaan tekstin rivejä
  "tuotteiksi", joita voit kutsua laskulle "tuotenumeron" perusteella.
 - Palauta lasku avoimeksi -toiminnossa on nyt Etsi-painike
 - Rivitila-ikkunassa on nyt Etsi-painike
 - Laskunsyöttöikkunassa on nyt Vie kortistoon -painike myös
  toimitusosoitetta varten
 - Käteiskuittien lukumäärälle on nyt oma kenttänsä perustiedoissa.
 - Kortistojen Muokkaa|Muuta tietoa -toiminnossa on nyt rajausmahdollisuus,
  jonka avulla voit kohdistaa muokkauksen osaan kaikista riveistä,
  esim. tietyn postinumeroalueen asiakkaisiin tai tietyn tuoteryhmän tuotteisiin
 - Asiakkaat-ikkunassa ja tuotteet-ikkunassa laskunsyöttötilassa
    - tehohaku: syötä etsittävän tekstin pätkä ja paina Etsi
    - pikasiirtyminen valittuun kenttään alaspudotuslistan avulla
    - kohdalla olevan asiakkaan/tuotteen nimi näkyy ikkunan otsikkopalkissa
8.4.2010
 - tulosta 3 tilisiirtoa arkille- ja tulosta eräajona-toiminnot
  tulostavat nyt laskut numerojärjestyksessä (esim. 1,2,3,4,11,12,21)
  eikä enää laskunnumeroja aakkostaen (esim. 1,11,12,2,21,3,4)
 - sarjalaskutus ja osamaksulaskutus käyttävät ja tallentavat nyt myös
  lsno.oma-tiedoston. Eli jos haluat laskunnumeron juoksevan jostain
  numerosta alkaen, syötä sitä edeltävä numero tiedostoon lsno.oma
7.4.2010
 - kun käyttäjä valitsee Tiedosto|Lopeta, ohjelma ei enää kysy,
  lopetetaanko Asteri Laskutus
 - Jos yrityksen perustietotiedosto perus.oma oli tuhoutunut jonkin
  verkko- tms. häiriön vuoksi, yrityksen perustietoihin saattoi
  tulla malliyrityksen tiedot. Nyt vastaavassa virhetilanteessa ohjelma
  kysyy, laitetaanko kadonneiden perustietojen tilalle malliyrityksen
  tiedot vai jätetäänkö tyhjäksi.
 - Kun klikattiin kohdistin menemään laskun otsikkotietojen
  "Laskun numero"..."Kassa-euro" -taulukkoon, kursori meni laskunnumero-
  riville. Korjattu menemään sille riville, jonka kohdalla napsautetaan.
 - perustietojen asiakaskortiston ja tuotekortiston valintapainike
  tarjoaa nyt myös Asteri Tilaustenkäsittelyn wti-tietokantoja
 - siirtotiedoston viemistoiminnossa on nyt Selaa-painike
 - Jos yrityksen kansiossa oli vaillinainen wls-tietokanta, esim.
  siirtotiedosto, jossa oli pelkkiä lähetteitä, vuodet-ikkuna ei avautunut
  vaan tuli pulma "Microsoft Jet -tietokantamoduuli ei löydä..."
  virhe 3078, kutsurivi 39
  Muutettu siten, että ei tule pulmailmoitusta vaan vuodet-ikkuna avautuu.
  Jos edelleen yrittää laskuttaa siirtotiedostoon, tulee toki pulma 3078.
6.4.2010
 - valittuna ei ole tietuetta -pulma, jos asiakkaan reskontratapahtumat -ikkunassa
  haki tekstillä, jota ei löytynyt; korjattu
 - suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin:
  jos oli kuitattu lasku ensulla, perintäkulussa näkyi ensun verran liikaa; korjattu
 - laskunsyöttötilassa kun haki tuotteen kaksoisnapsauttamalla tuotteet-ikkunaa ja
  sitten aktivoi laskurivin siniseksi ja painoi delete, tyhjenikin mahdollinen
  asiakasnumero tai asiakkaan nimi, koska kohdistin oli jäänyt sinne; korjattu
29.3.2010
 - alv-erittelylista: jos käytössä oli esim. 22-verokanta ja 0-verokanta,
  ohjelma ei tulostanut laskua listalle; korjattu
28.3.2010
 - reskontran kausitulosteen jälkeen yritystä vaihdettaessa
  automaattista varmuuskopiota tehdessä pulma
  permission denied tms.; korjattu
26.3.2010 / 2
 - reskontran kausitulosteen jälkeen ohjelmaa lopetettaessa
  automaattista varmuuskopiota tehdessä pulma
  permission denied tms.; korjattu
26.3.2010
 - reskontran kausitulosteessa tyyppivirhe ehtomäärityksessä, jos oli
  tyhjiä asiakasnumeroita; korjattu
18.3.2010
 - error loading dll -pulma rutiinista OnkoMuistio1kenttaa; korjattu
9.3.2010
8.3.2010
 - subscript out of range -pulma avattaessa rajatun asiakaskortiston
  Maksuehdot-taulukkoa; korjattu
1.3.2010
25.2.2010
 - Muokkaa / muuta tietoa: uusi toiminto: Lasketaan kahden kentän erotus, lukemalaskutus esim. vesiosuuskunnan laskutukseen
 - Laskun tuoterivin jakaminen useammalle riville:
  - @TUOTERIVI -muuttujaa edeltäville riveille voidaan tulostaa tuoterivin tietoja muuttujilla:
     @TR_Tuotenumero
     @TR_Tuoteryhmä
     @TR_Nimike
     @TR_Määrä
     @TR_Yksikkö
     @TR_a-hinta
     @TR_yhteensä_mk
     @TR_ale_%
     @TR_ale_mk
     @TR_netto_mk
     @TR_alv_%
     @TR_alv_mk
     @TR_brutto_mk
     @TR_kp-tili
11.2.2010
 - Alv nousee 1 %-yksiköllä 1.7.2010 alkaen
  Uudet alv-kannat 23%, 13% ja 9%
    - ALV-erittely-taulukkoon syntyy nyt uudet kentät kanta 5, 6 ja 7, peruste, vero ja brutto
    - Määritä|Perustiedot|ALV:
        - tekstikentät myös uusille verokannoille
        - ikkunan tietojen luku/tallennus uusille verokannoille
        - oletusperustiedoissa uudetkin verokannat
    - ALV-erittely-taulukkoon tallentuu laskua tallennettaessa uudetkin verokannat
    - Tulosta|Laskutuspäiväkirja -toiminto sisältää nyt uudetkin verokannat
    - Tulosta|Laskutuspäiväkirja bruttosummin -toiminto sisältää nyt uudetkin verokannat
    - @ALV-ERITTELY tulostaa nyt uudetkin verokannat
    - uudet lomakesovitusmuuttujat
      @ALV5TEKSTI
      #ALV5PERUSTE
      #ALV5VERO
      #ALV5BRUTTO
      @ALV6TEKSTI
      #ALV6PERUSTE
      #ALV6VERO
      #ALV6BRUTTO
      @ALV7TEKSTI
      #ALV7PERUSTE
      #ALV7VERO
      #ALV7BRUTTO
    - alv-erittelylistaan tulostuu nyt automaattisesti juuri ne verokannat,
     joissa on saldoa valitulla jaksolla olevissa laskuissa.
     Jos käytössä on vain yksi verokanta, lista tulostuu yksirivisenä.
     Jos käytössä on kaksi verokantaa, joista toinen 0% tai veroton, tulostuu yksirivisenä.
     Muussa tapauksessa tulostuu kolmirivisenä.
9.2.2010
 - Menossa kpl -kentän uusi muuttumistapa sallii nyt myös sen, että tilaukseen
  voi laskutusvaiheessa muutella tuotteiden myyntimääriä tai lisätä uusia rivejä
  Menossa kpl - kentän silti oikoessa vain alkuperäiset tilatut tuotteet
  ei-menossa-oleviksi.
  Havainto: Menossa kpl kasvaa aina tilauksen yhteydessä ja pienenee lähetteen tai
  laskun yhteydessä sen mukaan kuin on määritelty kohdassa Määritä|Varaston väheneminen.
  Sen vuoksi Menossa kpl muuttuu oikein, jos teet ketjun tilaus->lasku tai
  koko ketjun tilaus->lähete->lasku.
  Jos teet vain lähetteen ja siitä laskun, Menossa kpl ei toimi automaattisesti
  vaan voit tarvittaessa muutella sitä käsin.
25.1.2010
 - leikepöydällekopiointitoiminnoissa: jos Memo-tyyppisessä kentässä Entereitä,
  muunnetaan ne välilyönneiksi etteivät sotke esim. Excelin rivitystä
 - palauta lasku avoimeksi -toiminto näyttää laskut nyt laskunnumerojärjestyksessä
  uusimmasta alkaen
 - nyt myös keräilylaskutus jättää "Lähete"-tekstirivin pois, jos ko. ruksia ei ole
  Määritä|Tilaus/lähete-tuoterivi -toiminnossa
21.1.2010
 - Finvoice tallennuksessa Seller -välilehdellä valittavissa kohta [ ]Itselaskutus, jolloin Finvoice laskuun tallentuu
  laskun saajaksi laskuttajan tiedot.
 - Käytetään erikoistilanteessa: itselaskutuksessa / kalalaskutuksessa, jossa ostaja laatii Asteri laskutuksella myyjän puolesta laskun ja
  siirtää myyntilaskut Finvoice muodossa Asteri ostoreskontraan
11.12.2009 / 2
 - 3 tilisiirtoa arkille -toiminnosta poistettu näkyvistä Finvoice-valinnat,
  koska eivät ole käytössä
 - sähköpostilaskutuksessa:
    - muistaa nyt viimeksi käytetyn pdf-tulostimen (esim. PDFCreator)
    - voit määrittää minkä tahansa asiakaskortistossa olevan kentän perusteella
     rajausehdon, keille sähköpostiosoitteellisista asiakkaista lähetetään
     lasku sähköpostina
 - eräajotulostuksessa:
    - voit määrittää minkä tahansa asiakaskortistossa olevan kentän perusteella
     rajausehdon, keille asiakkaista lähetetään lasku sähköpostina. Näin voit
     ohjelman eri toimintoja yhdistelemällä esim. tulostaa joillekuille sähköpostina,
     joillekuille paperille ja joillekuille Finvoicena
11.12.2009
 - alv-erittelyssä oli kahteen kertaan 0-verokanta, jos perustiedoissa oli yhdeksi
  verokannaksi syötetty 0 (eikä tyhjä) ja jos hinnoittelutapa oli brutto; korjattu
9.12.2009
 - @TU_-alkuiset muuttujat tulostavat nyt hinnat vähintään kahdella desimaalilla
8.12.2009
 - jos tehtiin ensin tilaus, avattiin se ja muutettiin laskuksi,
  ja jos laskulomakesovituksessa oli koodi @KUMUOSTOT, lasku tallentui
  useaan kertaan; korjattu
27.11.2009
 - laskut joukkosähköpostina: Tiedosto|Sähköpostilaskutus-toiminto
  Asteri Lähetelaskutus -lisäosassa
20.11.2009 / 2
 - varmistaa laskutusosoitteen tietojen tallentumisen ennen kuin
  tallennetaan uusi asiakas kortistoon
20.11.2009
 - asiakasyhteenveto-tilasto kysyy nyt, otetaanko huomioon laskukohtaiset alennukset,
  joten saat tarkan ja hitaan tulosteen vastaamalla "Kyllä" ja
  nopean ja vain loppusumma-alennuksettomiin sopivan tulosteen vastaamalla "Ei"
18.11.2009
 - kun syötetään tuoterivin brutto-sarakkeeseen luku, ohjelma laskee nyt
  ensin alv:n ja sen perusteella veron perusteen, jolloin menettely on
  sama kuin laskun loppuun tulostuvassa alv-erittelyrivissä
 - muuttuja #a-hinta pyöristi 2 desimaalin tarkkuuteen. Nyt tuottaa
  tarkimman luvun desimaalimäärän mukaan.
17.11.2009 / 2
 - "Laske netto-a-hinta" sijoittaa nyt tyhjän tiedon, jos laskennan
  tulos on nolla,
17.11.2009
 - overflow, jos netto-a-hinnan laskenta oli päällä ja määrä-kenttä nolla; korjattu
21.10.2009
 - jos laskuun tulostettiin muuttujalla @KUMUOSTOT asiakkaan tähänaikaiset ostot
  ja oltiin korjaamassa laskua, korjattavana olevan laskun summa tuli kumuostoihin tuplana; korjattu
23.9.2009
 - laskun tuoteriville tulostuu nyt paperille nollat myös alv-prosentti- ja
  alv euro -sarakkeeseen
9.9.2009
 - pulma 3014 näyttää nyt ensin normaalin pulmaikkunan ja vasta sen
  jälkeen uudelleenkäynnistysvinkin
3.9.2009/2
 - siirtymävaiheen tilisiirron kehysten paikka noudatteli
  Määritä|Lomakkeen kehysten paikat ja tekstit -toiminnolla
  kansalliselle mallille annettua sijaintia; korjattu noudattamaan
  siirtymävaiheen sijaintia
3.9.2009
 - Object required -pulma toiminnossa Keräilylaskuta Valitut; korjattu
1.9.2009
 - kun poistettiin lasku, joka oli tuotu Asteri Tilaustenkäsittelystä,
  ohjelma saattoi jossain tapauksessa muuttaa varastomäärää, vaikkei
  olisi kuulunut; korjattu
31.8.2009
 - suorituspäiväkirja: ensun yhteydessä oli jossain tapauksessa ylimääräinen
  turha rivi perintäkulutilillä; korjattu
28.8.2009
 - keräilylaskutus tuo nyt viitteenne-tekstin laskun tuoteriville
  lähetteen otsikkoon mukaan, jos Määritä|Tilaus/Lähete-tuoterivi-
  valinnassa on rastitettu ko. kohta
25.8.2009
 - Menossa kpl -kenttä muuttuu nyt oikein, kun lasku avataan korjattavaksi ja
  tallennetaan
21.8.2009
 - lähetelaskutus: laskujen tuonti tekstitiedostosta -toiminnossa:
  jos Määritä|Oletusvaihe-kohdassa oli jokin muu kuin "lasku",
  eräpäivä yms. ei tallentunut; korjattu
  Vastaava muutos tehty tilausten ja lähetteiden tuontiin.
 - EAN-viivakoodin tulostus tuoteriville: jos tuoterivin tuotenumero oli tyhjä,
  ohjelma toi tuotekortistosta tyhjänumeroisen tuotteen viivakoodin.
  Muutettu siten, ettei tulosta viivakoodia, jos tuotenumero on tyhjä.
7.8.2009
 - laskuun voi tulostaa muuttujalla @KUMUOSTOT asiakkaan tähänaikaiset ostot, joka tulostaa asiakaskortin "ostanut euroa" + "laskun loppusumma"
 - asiakaskortistossa voi laskea asiakkaan kumulatiivisen ostot (ostanut euroa -kentän) halutulta jaksolta rivitilan valinnalla
        MUOKKAA / PÄIVITÄ MYYNTITILASTO
  toiminto nollaa ostanut kpl ja ostanut euroa kentät ja muodostaa sitten "ostanut euroa" kentän summan annetulta jaksolta
 - tällä toiminnolla saadaan kumuloitua asiakaskortistoon asiakkaan ostot halutulta jaksolta, esim.2 viimeisen vuoden ajalta
30.6.2009
 - Finvoicen tallennuksessa valinta [Nettiselaimeen] aiheutti Run-time error '28': Out of stack space
 - Tämä esiintyi vain ohjelmaversiossa 4.6.2009, nyt korjattu
4.6.2009
 Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmistokansion alla,
 - esim kun ohjelma on    C:\WINLS\WINLRK.EXE
  niin yrityksen aineisto on C:\WINLS\MALLI -kansiossa
 Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla
  1. määritä ohjelmakansioon tiedosto
    C:\WINLS\AINEHAKE.OMA
  jossa on yksi rivi, joka osoitaa kansion, jonka alikansioissa
  ovat yritysten aineistot:
    E:\WINLS        = E:\WINLS -kansio
    *            = omat tiedostot
    *Mina dokument     = %USERPROFILE%\Mina dokument
  sekä versopsta 6.3.2024 alkaen
    %USERPROFILE%\Documents = C:\Users\atsoft\Documents
29.5.2009
 - tuoterivit-taulukko näytti tyhjältä, kun oli viety tuoterivit leikepöydälle,
  tyhjennetty ikkuna, haettu asiakas, liitetty leikepöydältä ja mentiin
  Määrä-saraketta korjaamaan; korjattu
18.5.2009
 - käteismyyntilista päivittäin jaksolta tulostuu nyt aikajärjestyksessä
8.5.2009
 - invalid procedure call -pulma rutiinista UudistaAsiakkaatIkkuna Vistassa; korjattu
29.4.2009
 - Vistassa ei toiminut laskutusosoitteen löytyminen toimitusosoitteen perusteella; korjattu
28.4.2009
 - object variable or with block variable not set -pulma
  sarjalaskutuksessa, jos ALV-erittelyn määrityksessä oli rastitettu
  "Erittele nollaprosenttiset perustietojen kp-tilin perusteella"
16.4.2009
 - sarjalaskutuksessa tuli eri asiakkaan tieto lisätieto-, viitteenne- ym. kenttiin; korjattu
17.3.2009
 - lähetelaskutuksessa:
    - uusi toiminto Tiedosto|Tuo tilaukset tekstitiedostosta
      - tilaus versio 1.1
      - tilaus versio 1.2
      - tilaus versio 1.3
      - tilaus versio 1.4
     kuten lähetteiden tuonnissa, ks. muutoshistoria 16.3.2009
 - lähetteiden ja tilausten tuominen siirtotiedostosta huomauttaa nyt
  vain silloin, kun tuotavassa aineistossa on jokin täsmälleen
  samannumeroinen lähete/tilaus kuin on jo vastaanottavassa laskutustietokannassa
16.3.2009 / 2
16.3.2009
 - siirtymävaiheen laskulomakkeen yläosan tiedot tulostuvat nyt muuttujilla
    @YOS  @YO2008  ilman tietosisältöä
    @YOTS  @YOT2008  tietosisältöineen
  kotimaisen laskulomakkeen yläosan tiedot tulostuvat muuttujilla
    @YO   @YOK  @YO2007  ilman tietosisältöä
    @YOT  @YOTK  @YOT2007  tietosisältöineen
 - siirtotiedostosta laskujen tuominen tarkistaa nyt, onko vastaanottavassa
  laskutustietokannassa jo olemassa siirtotiedoston ensimmäisen numeroinen
  lasku eli ollaanko vahingossa tuomassa uudelleen samaa siirtotiedostoa
 - jos osittain suoritetun laskun loppu kuitattiin ennakkosuorituksella,
  suorituspäiväkirjaan tuli pankkitili, korjattu kuittaantumista siten, että
  suorituspäiväkirjaan tulee ensu-tili
 - lähetelaskutuksessa:
    - uusi toiminto Tiedosto|Tuo lähetteet tekstitiedostosta
     - jos tiedoston kaksi ensimmäistä riviä ovat
        lähete versio 1.1
        *
      niin ohjelma muodostaa lähetenumeron ja tuotavien tietojen järjestys on
        nimi (asiakkaan tiedot alkavat...)
        Lisänimi
        osoite
        paikka
        puhelin
        numero (Jos on tyhjä, ohjelma luo. Jos on käytössä, ohjelma päivittää osoitteet yms.)
        maksuehto  (koodit 1, 2, 3 tarkoittavat Asterissa 7 vrk netto tms.)
        alennus  (asiakaskohtainen koko laskusta annettava vakioalennusprosentti)
        Ostanut kpl   x
        Ostanut euro  x
        laskutusosoite x
        toimitusosoite x
        koodirivi    x
        nimi (toimitusasiakkaan tiedot alkavat...)
        Lisänimi
        osoite
        paikka
        puhelin
        numero (Jos on tyhjä, ohjelma luo. Jos on käytössä, ohjelma päivittää osoitteet yms.)
        maksuehto  (koodit 1, 2, 3 tarkoittavat Asterissa 7 vrk netto tms.)
        alennus  (asiakaskohtainen koko laskusta annettava vakioalennusprosentti)
        Ostanut kpl   x
        Ostanut euro  x
        laskutusosoite x
        toimitusosoite x
        koodirivi    x
        Viitteemme (laskukohtainen tieto, esim. myyjähenkilö)
        Viitteenne (laskukohtainen tieto, esim. ostajahenkilö)
        Toimitus (laskukohtainen tieto, esim. noudetaan)
        Tuotenumero (tuoterivin tiedot alkavat ...)
        Tuoteryhmä
        Nimike
        Määrä
        Yksikkö
        a-hinta
        yhteensä euro  x
        ale %
        ale euro    x
        netto euro   x
        alv %
        alv euro    x
        brutto euro   x
        kp-tili
        (toisen tuoterivin tiedot kuten yllä)
        (kolmannen tuoterivin tiedot kuten yllä)
        (jne.)
        *   (tarkoittaa, että seuraava lasku alkaa
        (asiakkaan tiedot kuten yllä)
        (ensimmäisen tuoterivin tiedot kuten yllä)
        (toisen tuoterivin tiedot kuten yllä)
        (jne.)
        (jne.)
      osa tiedoista on vähemmän oleellisia: usein esimerkiksi x:llä merkittyjä tietoja
      ei tarvita, vaan ne voivat olla siirtotiedostossa tyhjiä
      - jos tiedoston kaksi ensimmäistä riviä ovat
        lähete versio 1.2
        *
       niin jokainen lähete alkaa riveillä, joilla on
        lähetenumero
        laskunpäivä
        eräpäivä
       sen jälkeen lähetteen tiedot ovat samat kuin "lähete versio 1.1":ssä
      - "lähete versio 1.3"
        - lisätieto1-6 tuodaan omilla riveillään TOIMITUS tiedon jälkeen (siis 6 lisäriviä verrattuna "lähete versio 1.2":een)
        - tuodaan lähetenumero, laskun päivä, eräpäivä tiedot
      - "lähete versio 1.4"
        - lisätieto1-6 tuodaan omilla riveillään TOIMITUS tiedon jälkeen (siis 6 lisäriviä verrattuna "lähete versio 1.2":een)
        - ei tuoda lähetenumero, laskun päivä, eräpäivä tietoja
2.3.2009
 - loppusumma alv-muodossa tulostaa nyt näkyviin mahdollisen
  laskukohtaisen alennuksen ja penninpyöristyksen
 - laskunsyöttöikkunan tuoterivitaulukon järjestys-sarakkeen leveys
  säilyy nyt sellaisena, millaiseksi se on viimeksi raahattu
 - Windows-hakemistopolun selvittämiseksi on nyt Yritysluettelo-ikkunassa
  toiminto Tiedosto|Kerro Windows-hakemisto (esim. verkkopulmien tutkimiseksi)
 - Nettineuvot-painike avaa nyt oletusselaimen, ei aina Internet Exploreria
27.2.2009
 - loppusumma alv-muodossa ottaa nyt huomioon myös mahdollisen
  laskukohtaisen alennuksen ja penninpyöristyksen
24.2.2009
 - maksumuistutukseen tulostuu nyt laskut aina laskunnumerojärjestyksessä
12.2.2009
 - kassa-alennus ehdotetaan ktl:n kirjaamisessa annettavaksi vain
  silloin kun ollaan maksamassa koko laskua, ei osasuoritusta
11.2.2009
23.1.2009
 - jos lähete tulostetiin EAN-viivakoodein ja jos lähetteen lomakesovituksessa
  oli @LÄHETERIVI-koodeja ja @000TUOTERIVI-koodeja, viimeiset muuutamat
  tuoterivit eivät tulostuneet; korjattu
12.1.2009
 - asiakasyhteenveto ottaa nyt huomioon myös mahdolliset laskun loppusummaan
  kohdistuneet alennukset yms.
8.1.2009
 - Tuotteet- ja Asiakkaat-ikkunan otsikossa näkyy ko. tiedoston
  polku ja nimi, mistä on erityisesti hyötyä asiakaskohtaisen
  tuotekortiston (hinnaston) yhteydessä.
  Tuoterivillä rivejä ylös-alas vaihdettaessa ohjelma näyttää
  Tuotteet-ikkunan otsikkona, mistä tuotekortistosta löytyy
  ko. rivin tuotenumeron mukainen tuote.
8.12.2008
 - osakortistoon valitsemisessa rivilaskuri näytti enintään 501 riviä; korjattu
4.12.2008
 - ENSUt eli ennakkosuoritukset, joita syntyy KTL:n kirjaamisessa saavat
  nyt Vapaa teksti -kenttään summan miinusmerkkisenä, joten ne
  näkyvät suorituspäiväkirjalla oikein
2.12.2008
 - Menossa kpl -kenttä muuttui kun lasku avattiin korjattavaksi vaikkei
  tätä muuteltu; korjattu
 - Loppusumma ALV-muodossa -ominaisuus pitää nyt kiinni verollisesta
  loppusummasta ja laskee sen perusteella veron perusteen ja veron
  (aiemmin piti kiinni nettosummasta)
3.11.2008
 - kun avattiin vanha lasku pohjaksi tai korjattavaksi, tuoterivit
  saattoivat tulla eri järjestyksessä kuin oli alunperin ollut; korjattu
 - asiakkaan Muistio1-kenttä tulee näkyviin laskunsyöttöikkunaan nyt
  myös silloin kun avataan tilaus tai lähete
28.10.2008
 - selaustila-ikkuna jäi jumiin, jos lukuarvotyyppiseen kenttään
  syötti kirjaimia ja painoi Päivitä; korjattu
22.10.2008
 - object variable or with block variable not set -pulma
  kirjattaessa suoritusta erääntyneiden laskujen ikkunasta käsin;
  korjattu
3.10.2008
 - laskunsyöttöikkunan tuoterivit:
    - järjestys säilyy nyt aina
    - myös Järjestys-kenttä on näkyvissä
    - voit järjestellä tuoterivejä jälkikäteen:
     numeroi ne järjestys-kenttään 1,2,3... haluamaasi
     järjestykseen ja aja sitten Muokkaa|Järjestä tuoterivit
     ja valitse, että järjestetään Järjestys-kentän mukaan.
     HUOM! Järjestitpä minkä kentän mukaan tahansa, ohjelma
        muuttaa Järjestys-kentän juoksevaksi eli
        Järjestys-kentän tieto ei ole siinä mielessä pysyvä.
2.10.2008
 - Nyt voit määrittää, mihin kansioon automaattinen
  varmuuskopio tehdään, ks. yritysluettelo-ikkunan
  Määritä|Automaattinen varmuuskopiointi -toiminto
 - jos ei avattu tilausta pohjaksi vaan tehtiin lasku suoraan ja
  jos varaston väheneminen oli säädetty tapahtumaan laskusta,
  tuotekortiston Menossa kpl väheni; korjattu
1.10.2008
 - sarjalaskuta monirivinen: Kun tuotekoodin haetaan asiakaskortiston kentästä, joka on tyhjä
  jää ko. laskurivi pois laskusta. Siis esim osalla asiakkailla voi olla selite2 kentässä tuotekoodi
  ja osalla ei (esim. jäsenmaksu, sisaralennus)
 - Finvoice verkkolaskussa:
   - InvoiceRecipientOrganisationTaxCode tallentuu asiakaskortiston Y-Tunnus kenttä
   - InvoiceRecipientPartyIdentifier tallentuu asiakaskortiston Y-Tunnus kenttä, jos kenttä tyhjä tallentuu
    asiakasnumero, kun määritetty InvoiceRecipient välilehdellä Tallenna BuyerPartyIdentifier kenttään Y-tunnus
30.9.2008
 - permission denied -pulma automaattisessa varmuuskopioinnissa
  vamuutos.log-tiedoston kohdalla; korjattu
 - varmuuskopioinnin kysymisen sanamuoto muutettu:
  jos automaattinen varmuuskopiointi on päällä,
  tavallinen varmuuskopio kysytään muodossa
  "Tallennetaanko lisäksi toinen varmuuskopio ?"
17.9.2008
 - automaattinen varmuuskopiointi näyttää nyt odotusikkunan,
  jos kopiointi kestää kauan
16.9.2008
 - automaattinen varmuuskopio menee nyt kuukauden kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\200809\winls\firma
  tai jos se on jo olemassa, päivänumeron kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\16\winls\firma
  Näin levylle jää yksi varmuuskopio per kukin mennyt kuukausi
  ja max 31 päivittäistä varmuuskopiota.
  Kuukauden kansiosta löytyy siis kuukauden ensimmäinen
  varmuuskopio ja päivien kansioista sitä uudemmat varmuuskopiot.
 - path not found -pulma verkkokäytössä, jos oli jaettu ohjelman
  kansio eikä sitä ylempi kansio; korjattu
15.9.2008
 - Tekee nyt automaattisesti varmuuskopion yrityksen aineistosta
  asterivarmuus-kansioon aina poistuttaessa.
  Varmistuksen saa säädettyä päälle/pois yritysluettelo-ikkunan
  Määritä|Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnolla
11.9.2008
 - vaikkei pulmailmoitusta tulisikaan, tietokannankorjaustoiminto
  tunnistaa, jos kohdetietokantaa ei syntynytkään
10.9.2008 / 2
 - poistettu käynnistyksen yhteydessä tuleva automaattinen
  tietokannankorjausajo
10.9.2008
 - siirtotiedostoa ei nyt enää luoda ollenkaan, jos rajana olevaa
  laskua ei ole olemassa
 - yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Korjaa-valikossa on nyt toiminto,
  jolla voit poistaa tietyn kansion kaikista *.w*-tietokannoista
  kaikkien tekstikenttien turhat rivinvaihdot
20.8.2008
 - asiakaskortiston rivitilassa ja rajatussa osakortistossa valinnamma muokkaa / kopioi sähköpostiosoitteet leikepöydälle
  valinta kopioi asiakkaiden Sähköposti -kentän tiedot leikepöydälle, kun ao. kentässä @ -merkki
 - Voit liittää sähköpostiosoitteet käyttämääsi sähköpostiohjelmaan (esim gmail, outlook)
 - Sähköpostiohjelmasta riippuen vastaanottajat näkevät omansa / toistensa sähköpostiosoitteet, esimerkiksi:
   Piilokopio kenttään = muut vastaanottajat eivät yleensä näe toistensa osoitteita eikä omaansa
   Vastaanottaja kenttään = muut vastaanottajat näkevät toisten vastaanottajien osoitteet
19.8.2008
 - sarjalaskuta monirivinen lasku asiakaskortistosta hakee tuotenumeron perusteella myös ryhmän, yksikön ja tiliöintikoodin
13.8.2008
 - laskunsyöttötilan asiakkaat-ikkunan sarakkeiden leveyksien
  asettelu (kavennus, levennys yms.) säilyy nyt myös silloin,
  kun etsitään tuoteriville tuote, tulostetaan tms.
12.8.2008
 - invalid procedure call or argument tulostettaessa vanhaa,
  korjattavaksi avattua laskua; korjattu
16.6.2008
 - Finvoice Verkkolaskuun tallentuu nyt <BuyerOrganisationTaxCode> -lohkoon asiakkaan Y-tunnus asiakaskortistosta,
  Y-tunnus kentästä sellaisenaan.
   esim
      0705493-3 tallentuu muodossa <BuyerOrganisationTaxCode>0705493-3</BuyerOrganisationTaxCode>
      FI07054933 tallentuu muodossa <BuyerOrganisationTaxCode>FI07054933</BuyerOrganisationTaxCode>
  Huom: Y-tunnus kentän tieto tallentuu myös <BuyerPartyIdentifier> kohtaan, jos InvoiceRecipient -välilehdellä
     kohdassa "TallennaBuerPartyIdentifier kohtaan" on määritys "(*) Y-tunnus"
10.6.2008
 - Viitenumeron muodostuksessa J = laskunnumero sellaisenaan, ilman etunollatäyttöä (A = jos alle 7 numeroa, etunollin)
3.6.2008
 - netto a-hinta voidaan laskea nyt myös joko verollisesta tai verottomasta rivisummasta,
  jolloin nähdään alennusten jälkeinen tuoterivin yksikköhinta verollisena tai verottomana
23.5.2008
 - vaihtoehtoinen hinta / Myyntihinta2 / Myyntihinta3 / OVH:
  toimii nyt myös silloin, kun tuote valitaan
  tuotekortistosta kaksoisnapsauttamalla
21.5.2008
 - Kun avattiin vanha lähete tai tilaus ja sen jälkeen tyhjennettiin
  laskunsyöttöikkuna, päiväykseksi tuli oletuksena vanhan laskun päiväys. Muutettu
  siten, että tulee se päiväys, jota käytettiin aiemmin, esim. kuluva päivämäärä.
20.5.2008
 - invalid use of null ajettaessa tuotekortistossa
  Päivitä myyntitilasto; korjattu
9.5.2008
 - Maksuerälaskutuksessa voidaan nyt määrittää tulostumaan ERÄ x/n tekstin sijaan kuukausi ja vuosi tulostettaessa
  vuokranmaksupankkisiirtoja. Tulostuva kuukausi otetaan eräpäivän kuukaudesta + montako kuukautta eteenpäin/taaksepäin.
  Esim:
   toukokuu/2008
   5/2008
7.5.2008
 - Liitä tuoterivejä leikepöydältä -toiminto ja
  Valitut tuoterivit leikepöydälle -toiminto
  laskunsyöttö-ikkunan Muokkaa-valikossa.
  Vinkki: tuoterivien valitseminen tapahtuu napsauttamalla
  vasemman reunan valitsinsaraketta. Lisää rivejä saat
  valittua pitämällä ctrl-näppäintä pohjassa.
21.4.2008
 - Muokkaa|Muuta tietoa -toiminto osaa nyt tarvittaessa tehdä
  muutoksia myös lukuarvomuotoisiin kenttiin
17.4.2008
 - myyntireskontran avointen laskujen ikkunassa
  ALT + M + E käynnistää nyt Muokkaa|Etsi-toiminnon
14.4.2008
 - tietokannankorjaus ei enää jätä levylle ~korjapu.tmp-tiedostoa
4.4.2008
 - esim. asiakkaan reskontratapahtumia etsittäessä
  asiakasnumeronkysymisikkunassa: jos syötti sellaisen
  asiakkaan nimen, jota ei löytynyt, ohjelma sammui; korjattu
28.3.2008
 - 3 tilisiirtoa arkille -tulostus noudattaa nyt määritystä,
  tulostetaanko vanhassa muodossa pelkällä kansallisella
  tilinumerolla varustettuna vai SEPA-siirtymävaiheen muodossa
  varustettuna myös IBANein ja BICein
 - overflow rutiinista VapaaTilauksenLaskuntunniste; korjattu
26.3.2008 / 2
 - Määritä|Loppusumma ALV-muodossa -valinnalla: kun tulostetaan
  ALV-muodossa, loppusummat tulevat lihavoiduin kirjasimin
26.3.2008
 - syntaksivirhe / syntax error tulostettaessa asiakasyhteenvetoa,
  jos jossain laskussa jossain tuoterivissä oli heittomerkki.
  Nyt huomauttaa suomeksi ja neuvoo, miten korjataan.
19.3.2008
 - Määritä|Loppusumma ALV-muodossa -valinnalla voit määritellä,
  että tuoterivien jälkeen tulostuvat loppusummarivit
  sisältävätkin vain arvonlisäverottoman summan, alv:n
  ja bruttosumman. Samoin voit määritellä käytettävän alv-prosentin.
  HUOM! Tämä tulostusmahdollisuus on tarkoitettu vain tilanteeseen,
     jossa kaikissa laskuissa on vain yhden verokannan myyntiä
18.3.2008
 - kp-tiliä ei päässyt vaihtamaan laskun tuoterivillä; korjattu
14.3.2008
 - ktl:n kirjaamisen jälkeen oletushakemistoksi jäi se,
  missä ktl-tiedosto oli, joten poluttomat perusmääritykset
  aiheuttivat file not found -pulman esimerkiksi
  maksumuistutuksen tulostuksessa; muutettu siten, että
  ktl:n kirjaamisen jälkeen oletuspolku palaa
  alkuperäiseksi
 - jos tulee invalid use of null -pulma, ohjelma
  kehottaa suomeksi poistamaan turhat rivit ja
  täyttämään puuttuvat tiedot
10.3.2008
 - perustietoihin saat nyt syötettyä IBAN-tilinumeron
  ja BIC-pankkikoodin
 - tilisiirtolomake tulostuu nyt joko vanhassa muodossa
  pelkällä kansallisella tilinumerolla varustettuna tai
  SEPA-siirtymävaiheen muodossa varustettuna myös
  IBANein ja BICein. Määritys tehdään perustiedoissa, mutta
  myös lomakesovituksessa voit pakottaa tulostumaan
  jommankumman mallin mukaisesti:
   - vain kansallisen tilinumeron sisältävä muoto
    tulostuu lomakesovituskoodeilla
       @PSK  @TSK  @PS2007  @TS2007
       @PSTK  @TSTK  @PST2007 @TST2007
   - SEPA-siirtymävaiheen muoto tulostuu koodeilla
       @PSS  @TSS  @PS2008  @TS2008
       @PSTS  @TSTS  @PST2008 @TST2008
 - laskulomakesovituksessa voit käyttää koodeja
   @IBAN1
   @IBAN2
   @IBAN3
   @IBAN4
  tulostaaksesi laskuttajan tilinumerot IBAN-muodossa
  ja koodeja
   @BIC1
   @BIC2
   @BIC3
   @BIC4
  tulostaaksesi laskuttajan tilinumeroiden pankkitiedot
 - pankkiviivakoodin määritys on nyt olemassa erikseen
  kansalliselle tilisiirtolomakkeelle ja siirtymävaiheen lomakkeelle
 - kun laskunsyöttötilassa järjestää asiakas- tai tuotekortiston,
  ikkunat menivät perusasetelmaan; muutettu säilyttämään ne
  sijainnit, missä olivat ennen järjestämistä
 - kun syötetään tuoteriville uusi tuote, jota ei ole tuotekortistossa,
  kp-tiliksi tulee nyt oletus-alv-kannan oletustili
 - Tiedosto|Korjaa|Numeroi reskontratunnisteet juoksevasti -toiminnolla
  saat korjattua mahdolliset päällekkäiset reskontratunnisteet
 - siirtotiedoston tuonnissa laskuja tuotaessa ei enää voi
  syntyä päällekkäisiä reskontratunnisteita
6.3.2008
 - näytöllä olevan ktl-tiedoston saa nyt leikepöydälle
12.2.2008
 - laskun tallentamisen jälkeen, jos ei tyhjennetty laskunsyöttöikkunaa,
  tuoteriville ei päässyt muuttamaan tietoa; korjattu
28.1.2008
 - aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman
  asterits-kansiossa, jossa sijaitsee windows-kansio,
  eli toimii myös koneessa, jossa c:-asemaa ei ole
25.1.2008
 - jos tulostettava muuttujan (esim. @AS_Muistio1) arvo sisältää
  rivinvaihtoja, se tulostuu nyt laskulomakkeelle siten, että
  allekkaisten rivien tekstit on tabuloitu alkamaan samalta kohtaa
7.1.2008
 - subscript out of range -pulma tulostettaessa tuotekortisto-
  työvaiheessa hinnastoa tai myyntitilastoa, jos tuotekortistona
  oli tilaustenkäsittelyn tietokanta; korjattu
3.12.2007
 - Lisätty ominaisuus yhdistysten kannatusjäsenmaksujen joustavaan reskontrakäsittelyyn,
  jossa maksaja voi maksaa enemmän, kuin on laskutettu ja ylimenevä osa kirjautuu automaattisesti ylikoroksi
  Ylikorkotilin voi sitten muuttaa jäsenmaksutiliksi
 - Määritys kohdasssa
    avoimet laskut / määritä / KTL:n paperitulosteet ja samaviitteisten kohdistus
    valitse kohta Kirjaa liikaa maksettu suoritus aina ylikoroksi ("kannatusjäsenmaksu)"
23.11.2007
 - jos laskunnumero on pidempi kuin 6 merkkiä, se tulee nyt kokonaan
  viitenumeroon, jos viitenumeron muodostussäännössä on A
 - Määritä|ALV-erittelyn nollaprosenttiset -toiminnolla voit nyt valita,
  tulevatko uusissa laskuissa alv 0% ja al-verottomat samaan sarakkeeseen
  vai eriteltynä perustiedoissa annettujen kp-tilien perusteella
19.11.2007
 - Viitteenne- ja Viitteemme-kentän saat siirtymään lähetteiltä laskuihin
  nyt myös keräilylaskutuksessa. Määrityksen teet valinnalla
  Tiedosto|Keräilylaskuta|Asetukset
16.11.2007
 - Finvoicen tallennuksessa:
  - Uusi välilehti SpFreeText voi määrittää max 15 vapaamuotoista rivitä tulostumaan laskuun,
   esim. pankkitili ihmisen luettavaan muotoon
  - Seliteriveille ei tallennu määrä/a-hinta/summa tietoja jos ne nollia
  - SellerFreeText -lisätty
  - Jos yliaikakorkoa ei annettu, lohko jää pois
8.11.2007
 - Finvoicen tallennuksessa mahdollisuus tallentaa erikoismerkit <>& sellaisinaan
  normaalisti ne tallentuvat entiteettikoodeina < > &
7.11.2007/2
 - Finvoice verkkolaskun tallennuksessa voidaan nyt jokainen lasku tallentaa omaan tiedostoonsa
    C:\FINVOICE\LASKU.XML    -> C:\FINVOICE\LASKU.XML (kaikki laskut tallentuvat samaan tiedostoon).
    C:\FINVOICE\LASKU-*.XML   -> C:\FINVOICE\LASKU-14021.XML (joka lasku omaan tiedostoon)
    C:\FINVOICE\LASKUT-**.XML -> C:\FINVOICE\LASKUT-14021-14067.XML (kaikki laskut yhteen tiedostoon, nimessä laskunnumeroväli)
    - jos nimessä on **, ne korvautuvat [alkaen laskunnumerosta]-[päättyen laskunnumeroon] syötetyillä tiedoilla
    - jos nimessä on *, se korvautuu laskunnumerolla, ja jokainen lasku tallentuu omaan tiedostoon
 - Finvoice verkkolaskuun tallentuu RowDeliveryDate laskun tuoteriviltä ryhmä -kentästä, kun Finvoicen tallennusruudun
  Row.. välilehden RowDeliveryDate -ryhmässä on valinta kohdassa Laskun tuoteriviltä Ryhmä -sarakkeesta
  Tällöin ohjelma tallentaa ryhmä-kentän RowDeliveryDate:ksi, jos kenttä on päivämäärä -muiotoa tai siitä tulee päivämäärämuotoinen
  lisäämällä kentän loppuun vuoden laskun päiväyksen vuodesta.
 - Finvoice esikatselu selaimessa näyttää nyt Finvoicetiedostosta valittavien laskujen valintalistalla laskun saajan nimen (aiemmin laskuttajan nimen)
 - Esipainetun laskulomakkeen (@YOT, @YO, @PS, @PST) luukkuihin tulostuvat otsakkeet voidaan määrittää laskunsyöttötilassa
  määritä / Lomakkeen kehysten paikat ja tekstit. Ruudulla on valmis käännös Suomi/Englanti laskun yläosalle.
7.11.2007
 - Määritä|Tabulointijärjestys-toiminnolla voit valita, hyppääkö
  kohdistin laskutusosoitteesta seuraavaksi toimitusasiakasnumeroon
  vai laskunnumero-kenttään
 - 1.11.2007-versiossa keräilylaskutuksessa rivien järjestys vaihtui;
  palautettu aiempi tapa
1.11.2007
 - jossain tapauksessa laskun tuoterivit tallentuivat epäjärjestykseen; korjattu
15.10.2007
 - Objekti ei kelpaa tai objektia ei ole enää määritelty -pulma
  siirryttäessä laskutustietokantaan; korjattu
 - Windows Vista -käyttöjärjestelmäisessä koneessa laskun tuoterivejä
  syötettäessä kursori jäi kaksi riviä liian ylös, kun tuoterivejä
  oli useita; korjattu
8.10.2007
 - laskuntunnisteeksi tuli jo käytetty laskuntunniste, kun tehtiin
  laskuja yksitellen heti keräilylaskutuksen, sarjalaskutuksen,
  osamaksulaskutuksen tms. jälkeen; korjattu
 - erääntyneille maksumuistutus -toimintoon lisätty paikkailmaisimia
  pulmien selvittelyn helpottamiseksi
14.9.2007
 - Finvoice tallennuksessa, jos IBAN TILI1 on muotoa 123456-123 se tallentuu BBAN muotoisena 14 numeron mittaisena Finvoiceen
13.9.2007
 - varmuuskopiointi hakemistoon: Selaa-painikkeen takana
  tiedostonvalinta ei toiminut; korjattu
31.8.2007
 - tietokannan uudelleenrakennustoiminnossa ei enää anna tehdä
  uutta tietokantaa samannimiseksi kuin alkuperäinen
16.8.2007
 - yritysluettelo-ikkunassa kohdistin menee nyt heti aluksi
  taulukkoon, jossa yritysten nimet ovat
14.8.2007
 - laskunsyöttöikkunan tabulointijärjestys muutettu sellaiseksi, että
  sarkain- (tab-) näppäimellä pääsee nyt liikkumaan loogisessa
  järjestyksessä, esim. toimitus-kentästä suoraan tuoteriveille
 - suorituspäiväkirjassa näkyi ennakkomaksutilillä vaikka piti
  näkyä pankkitilillä sellainen pankkiin tullut osasuoritus,
  joka kohdistui laskuun, jota oli kuitattu ennakkosuorituksella;
  korjattu
19.6.2007
 - laskun tuoterivejä syötettäessä asiakkaat-ikkunaan päivitetään asiakaskortisto siltä varalta,
  että tilaustenkäsittelyn puolella on lisätty uusi asiakas.
  Tästä johtuen asiakaskortisto-ikkuna siirtyy aina ensimmäisen asiakkaan kohdalle.
  Lisätty ominaisuus, joka hakee asiakaskortiston päivittämisen jälkeen laskunsyöttötilassa olevan
  asiakkaan asiakkaat-ikkunaan näkyviin
5.6.2007
 - Tulostettaessa 3 (kolme) tilisiirtoa arkille ohjelma tulostaa nyt aina laskunnumero-
  järjestyksessä tilisiirrot
29.5.2007
 - jos tuotekortistossa ei ollut viivakoodi-kenttää ja jos
  samanaikaisesti tuli pulmaa tuoterivin päivityksen lopussa,
  ohjelma saattoi jäädä jumiin; korjattu
28.5.2007 / 2
 - viivakoodi-sarakkeeseen syötettyä viivakoodia voi nyt myös
  käyttää tuotteen etsimiseen
28.5.2007
 - no current record / valittuna ei ole tietuetta -pulma
  lisättäessä myyntireskontraan laskua käsin,
  kun ennestään ei ollut yhtään laskua; korjattu
15.5.2007
 - invalid use of null -pulma tulostettaessa suorituspäiväkirjaa; korjattu
14.5.2007
 - jollain tulostimella laskulomakkeen tilisiirto-osan
  "Allekirjoitus"- ja "Tililtä nro"-tekstit tulostuivat
  liian ylös; korjattu
 - laskulomakkeen tilisiirto-osaan tulostui "Tilitä nro";
  korjattu tulostumaan "Tililtä nro"
7.5.2007
 - Permission denied -pulma palautettaessa varmuuskopiota korpulta.
  Korjattu siten, että ei palauta aikaleimatiedostoa korpulta
  vaan säilyttää koneessa olevan aikaleimatiedoston.
 - type mismatch -pulma laskua tallennettaessa, kun tuotekortistossa
  oli sellainen häiriö, että "Myyty kpl"-kenttä oli tyhjä
  vaan ei null eikä nolla; korjattu
3.5.2007
 - loppujen taulukoiden taustaväri muutettu harmaasta valkoiseksi
 - vanhan laskun, tilauksen tai lähetteen avaamisessa ja poistamisessa
  olevassa järjestämistoiminnossa: jos järjestät esim. asiakasnumeron
  mukaan, laskut tulevat nyt asiakkaan sisällä käänteisessä
  aikajärjestyksessä
 - tilisiirrossa olevaan logoon ei enää tulostu EURO-sanaa
 - type mismatch -pulma myyntireskontran Näytä|Laskutus jaksolta -
  ja Näytä|Suoritukset jaksolta tai tileittäin -toiminnoissa,
  jos päivämäärä oli muuta muotoa kuin p.k.vvvv; korjattu
2.5.2007
 - Koko laskun poistamistoiminnot poistivat kerralla kaikki ENSUt.
  Muutettu siten, että ENSUn kohdalla oltaessa koko laskun
  poistamistoiminnot poistavat vain kyseisen ENSUn.
10.4.2007
 - laskua tai kuittia tallennettaessa ohjelma tarkistaa nyt, onko
  edellinen numero jo käytössä; tämä estää turhia laskunnumeron-
  hyppäämisiä
20.3.2007
 - Finvoice laskujen katselu nettiselaimessa yritysluetteloikkunassa ja Finvoicen tallennusruudussa
19.3.2007
 - yksikkö kentässä voidaan antaa jopa 4 tekijän kertolasku (esim. määrä*l*k*s) ja tulos
  voidaan sijoittaa määrä kenttään. Määritys tehdään laskunsyöttötilassa valinnalla
  Määritä / Kolmen tekijän kertolasku / [x] Sijoita yo tapauksessa ...
16.3.2007
 - A-hinta saadaan näkymään läheterivillä (@LÄHETERIVI muuttujalla)
  määrityksellä määritä / tilaus/lähete -tuoterivi valitsemalla kohta
  "Tulosta a-hinta läheteriville"
15.3.2007
 - Ohjelman voi käynnistää komentoriviparametrilla, joka on muotoa
  laskutustietokannannimi*työvaihe
  esimerkkejä:
  winlrk malli\malli.wls*asiakaskortisto
  winlrk malli\malli.wls*tuotekortisto
  winlrk malli\malli.wls*pikakortisto
  winlrk malli\malli.wls*laskunsyöttö
  winlrk malli\malli.wls*myyntireskontra
  jolloin ohjelma käynnistyy suoraan ko. aineistoon.
  Tätä hyödyntää mm. Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma.
9.3.2007
 - Rahoitusyhtiö/Factoringaineiston tallennuksessa täsmennetty kassa-alennuksen tallentumistietoja
2.3.2007
 - aikaleima: tallentaa yritykseen mentäessä, sieltä poistuttaessa
  ja Tauolle painettaessa aikaleiman, jonka avulla voi
  Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmassa raportoida eri ohjelmissa käytetyn ajan
 - aikaleiman työntekijänimen kysyminen:
    - työntekijännimi tallentuu työasemakohtaisesti tiedostoon
     c:\asterits\ttnimi.oma
    - ensikäynnistyksellä ohjelma kysyy työntekijännimen
    - jatkossa kysyy, jos yritysluettelo-ikkunan
     "Määritä|Aikaleiman työntekijännimen kysyminen" on päällä
    - saman istunnon aikana työntekijännimen voi vaihtaa
     Yritysluettelo-ikkunan valinnalla
     "Määritä|Aikaleiman työntekijän nimi"
28.2.2007
 - varmuuskopioinnin kysyminen päälle/pois:
  Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Määritä varmuuskopiointi
2.2.2007
 - Korjaa tunnisteet -toiminnon menuvalintaan lisätty selittävä teksti,
  että kopioi laskunnumeron laskuntunnisteeksi
1.2.2007
 - jos Sinulla on paljon toimitusosoitteita, jotka tulet vahingossa
  syöttämään laskutusosoitteeksi, saat nyt syöttämäsi laskutusosoitteen
  siirtymään automaattisesti toimitusosoitteeksi ja oikean
  laskutusosoitteen tulemaan automaattisesti laskutusosoitteeksi:
    - Syötä asiakaskortistoon Toimitusosoite-kenttään sama numero
     kuin on ko. rivin Numero-kentässä
    - Syötä asiakaskortistoon Laskutusosoite-kenttään kyseistä
     toimitusosoitetta vastaavan laskutusosoitteen asiakasnumero
    - Kun syötät laskuun laskutusosoitteeksi ko. asiakasnumeron,
     ohjelma viekin tämän toimitusosoitteeksi ja etsii vastaavan
     laskutusosoitteen
  HUOM! Saat ohjelman toimimaan vanhalla tavalla, eli esim. saman
  laskutus- ja toimitusosoitteen, kun otat ko. ruksin pois
  kohdassa Määritä|Toimitusosoite
15.1.2007
 - taulukkojen taustaväri on nyt valkoinen
 - objekti ei kelpaa tai sitä ei ole määritelty -pulma lopetettaessa
  ohjelma asiakaskortisto-työvaiheessa; korjattu
 - myyntireskontra ymmärsi viivästyskorkoprosentissa desimaalierottimena
  vain pisteen; nyt ymmärtää myös pilkun
 - laskunsyöttöikkunassa laskun loppusumma näytti joskus eri summaa kuin
  tuoterivien bruttosummat yhteensä; nyt muutettu laskentamenetelmää
 - laskunsyöttöikkunan tuoterivi-taulukko ei joskus näyttänyt kuin
  kaksi riviä ja kolmatta kirjoitettaessa meni takaisin toiselle riville
  -> muutettu taulukon käyttöliittymäelementtiä
 - omalomake-painikkeen lopussa ohjelma kysyy nyt, tallennetaanko lasku
12.1.2007
 - permission denied -pulma asiakaskortiston kenttien nimeämisessä, jos
  oli juuri oltu ko. yrityksen asiakaskortisto-työvaiheessa; korjattu
 - asiakaskortiston kenttien nimeämisen lopuksi aktiiviseksi tulee
  nyt yritysluettelo-ikkuna
28.12.2006
 - minimiveloitus kolmen tekijän kertolasku lasiliikkeille:
  - laskunsyöttötilassa määritä / kolmen tekijän kertolasku voidaan määrittää minimiveloitus, jota käytetään jos yksikkö kentässä on kertolasku
   ja kertolaskun tulos jää alle minimiveloituksen.
  - esim, jos minimiveloitus on 0,2 ja yksikkö kentässä on 0,2*0,15 jolloin lukujen tulo 0,03 jää alle minimiveloituksen 0,2 joten käytetään sitä
   määritettäessä rivihintaa määrä * yksikkö-kentän tulos * a-hinta
22.12.2006
 - kolmen tekijän kertolasku lasiliikkeille
  - laskunsyöttötilassa määritä / kolmen tekijän kertolasku
  - yksikkö kentässä voi olla nyt myös kahden tekijän kertolasku, esim 2*3 (aiemmin yksi tekijä), jolloin voidaan laskea pinta-aloja,
   esim lasien, taulujen, kehysten tai peilien pinta-aloja
  - huom: älä käytä yksikköjä, koska ohjelma voi tulkita m kirjaimen markaksi ja jakaa luvun euron muuntokertoimella
  - Finvoice verkkolaskuun tallentuu:
   - UnitCode (QuantityUnitCode ja UnitPriceUnitCode) kenttään tallentuu oletuskoodi, joka määritetään Finvoicen row määritys välilehdellä kenttiin
    ( <DeliveredQuantity QuantityUnitCode ja <UnitPriceAmount UnitPriceUnitCode )
   - yksikkö kentän laskutoimitus tallentuu <RowFreeText> kenttään ja otsikoksi yksikkö saran otsikko
 - korjattu 14.12.2006 versiossa suoritusta käsin kirjattaessa esiintynyt herja (herja esiintyi jos laskussa ei ollut kassa-alea)
14.12.2006
 - myyntireskontrassa suoritusta kirjattaessa ehdottaa nyt kassa-alennukseksi,
  jos kassa-alennus vielä voimassa ja lasku tulisi kokonaan maksetuksi
5.12.2006
 - Finvoice verkkolaskussa voidaan tallentaa myös BuyerArticleIdentifier
  - ArticleIdentifier ja BuyerArticleIdentifier elementtiin voidaan valita tallentumaan
   joko tuoterivin tieto tai tieto tuotekortistosta
  - EAN-koodi ArticleIdentifier -elementtiin.
  - Jos halutaan lisäksi ilmoittaa ostajan tuotenumero (eri kuin EAN) voidaan se
   sijoittaa BuyerArticleIdentifier -elementtiin.
30.11.2006
 - eräällä koneella type mismatch tulostettaessa viivakoodia; korjattu
 - kortisto-työvaiheen ikkunat eivät enää poistu X:stä painettaessa
 - kun avattiin vanha lasku korjattavaksi, poistettiin viimeinen tuoterivi
  ja klikattiin lisäysriville ja ensimmäiselle riville,
    - rivilaskuri näytti vanhoja tietoja
    - Tietue on poistettu -pulma
    - Data Access Error -pulma
  korjattu
29.11.2006
 - Finvoice verkkolaskussa voidaan määrittää, tallentuuko
  <BuyerPartyIdentifier> -kenttään Y-tunnus Y-tunnus kentästä vai asiakasnumero
27.11.2006
 - kortisto-työvaiheiden Muokkaa|Kopioi leikepöydälle kopioi nyt
  tarvittaessa myös kenttien otsikot
21.11.2006
 - asiakaskortistossa, tuotekortistossa ja sql kyselyssä 20 kpl omalomaketulosteita
15.11.2006
 - Käytettäessä "asiakaskohtainen viitenumero" -kirjaustapaa ohjelma kirjaa oletuksena vain ne suoritukset jotka maksettu tasan avoimen kanssa
  Muut suoritukset kirjautuvat löytymättömiin, jotta on helpompi kohdistaa ei-tasan maksettu suoritus oikeaan tai oikeisiin tapahtumiin:
  - eräissä tilanteissa näytti kirjattavissa myös ei löytyneitä suorituksia
13.11.2006
 - Käytettäessä "asiakaskohtainen viitenumero" -kirjaustapaa ohjelma kirjaa oletuksena vain ne suoritukset jotka maksettu tasan avoimen kanssa
  Muut suoritukset kirjautuvat löytymättömiin, jotta on helpompi kohdistaa ei-tasan maksettu suoritus oikeaan tai oikeisiin tapahtumiin
10.11.2006/4
 - @TU_-alkuisilla muuttujilla saat laskuun, tilausvahvistukseen tai lähetteeseen
  tulostumaan tuotekortistossa olevia tietoja, esim.
    @TU_Hyllypaikka tulostaa tuotteen hyllypaikan
  Huom! muuttujan pitää olla ennen vastaavaa @TUOTERIVI-muuttujaa
10.11.2006/3
 - Jos oli yhtä aikaa käynnissä Asteri Lähetelaskutus ja Asteri Tilaustenkäsittely
  ja jos ko. ohjelmat oli määritelty käyttämään samaa asiakaskortistoa
  ja lisättiin uuden asiakkaan tilaustenkäsittelypuolella, sen tiedot eivät heti
  olleet käytettävissä laskutusohjelman puolella. Muutettu nyt siten, että
  aina juuri ennen kuin ohjelma etsii asiakasta, uudistetaan asiakaskortisto
  vastaamaan tilaustenkäsittelyn puolella muutettua tilannetta.
10.11.2006/2
 - Finvoiceen keskusliikelaskutus ja kauttalaskutus ominaisuuksia määritettävissä tallentumaan:
  - Rivikohtaisina tietoina ZLP, DI ja CAC (ZLP laskutuspalkkio, DI edelleen menevä alennus ja CAC kassa-ale) SubInvoiceRow elementtiin
  - Rivikohtaisina tietoina
   - Ostajan tilausnumero <RowIdentifier>
   - Ostajan tilauspäivä <RowIdentifierDate>
   - Läheteluettelon/kuormakirjan numero <RowWaybillIdentifier>
   - Kuormakirjan päivämäärä <RowDeliveryDate>
   - Kaupan tavararyhmittely valtakunnallinen hyödykeryhmän numero <RowFreeText>
 - <InvoiceReipient> lohkoon määritettävissä tallentumaan laskutus tai toimitusosoite
 - Finvoicen määritysikkunaan muutettu välilehtikontrolli, jotta mahtuu enemmän määrityksiä
 - laskun syöttötilassa määritä tilaus/lähte/tuoterivi lisätty valintamahdollisuus lisätä viitteenne (ostajan tilausviite)
  laskun tuoteriville tilausta lähetteeksi ja lähetettä laskuksi muutettaessa
    Lähete yyyy / p.k.vvvv / Viitteenne: 123223
    Tilaus xxxx / p.k.vvvv / Viitteenne: 123223
  jolloin Finvoice muotoiseen laskuun, jossa on useita tilauksia, voidaan tallentaa laskurivikohtaiseksi tiedoksi ostajan tilausviite
10.11.2006
 - jos ensin kirjasi laskuun tulleen suorituksen ja vasta sen jälkeen kuittasi
  loput hyvityslaskulla, maksutiliksi tallentui pankkitili;
  korjattu siten, että tulee tähtiä
9.11.2006
 - rivin bruttosumman syöttö laukaisee nyt netto-a-hinnan laskennan sen mukaisesti
  kuin olet määrittänyt kohdassa Määritä|Netto-a-hinta
 - virhe 3078 poistettaessa tilauksia tai lähetteitä, jos niitä ei ollut; korjattu
 - laskua poistettaessa ohjelma kysyy nyt varmistuksen, haluatko poistaa
2.11.2006/2
 - Jos Viivakoodi ei piirry tai piirtyy "valkeana" kokeile määrittää laskunsyöttötilassa määritä / viivakoodi / yhteensopiva tila
  Tällöin piirtää viivakoodin vanhemalla piirtotavalla
 - KTL-listan kirjaus reskontraan: noin versiosta 20.9.2006 alkaen: jos laskuun tullut aiemmin osasuoritus ja
  KTL-listassa tulee 2 tai useampia osasuorituksia, osasi kirjata vain ensimmäisen suorituksen, mutta ei seuraavaa.
2.11.2006
 - invalid row number -pulma jossakin koneessa verkkokäytössä, jos oltiin
  laskunsyöttö-ikkunan laskutusosoite-kentässä ja mentiin hiirellä kelaamaan
  asiakkaat-ikkunan hissiä; korjattu
31.10.2006
 - Laskun tulostaminen kirjeen omaisesti, uusia muuttujia:
 - vapaamuotoisen tekstin sekaan voidaan kirjoittaa muuttujia, kun tekstiä ei sijoiteta <> -merkkien väliin
 - Kun vapaamuotoinen teksti ei ole väkästen <> välissä, välilyönnit säädetään seuraavin muuttujin:
   @VÄLISTYS tai @12 Vaihtaa välistyksen
   @VÄLISTYSON = tasaa välilyönnit siten, että harventaa välilyöntien kohdalta
   @VÄLISTYSOFF = yksi välilyönti tulostuu yhtenä välilyöntinä
 - Vakioteksti tulostuu normaalisti lihavoituna (boldilla)
   @BOLDON = vakioteksti tulostuu lihavoituna
   @BOLDOFF = vakioteksti tulostuu normaalina (ei-lihavoituna)
   @BOLD tai @11 = vaihtaa vakiotekstin lihavoimattomaksi/lihavoiduksi
 - Tulostuskohdan säätäminen:
   @NOSTA,@10 = Nostaa tulostuskohdan edellisen rivin tasalle
 - Tulostuskohdan nostaminen ylöspäin:
   @NOSTA1 - @NOSTA20, @LASKE-1 - @LASKE-20 = Nostaa tulostuskohtaa x mm ylöspäin
 - Tulostuskohdan laskeminen alaspäin:
   @LASKE1 - @LASKE20, @NOSTA-1 - @NOSTA-20 = Laskee tulostuskohtaa
 - Laskun loppusumman ja siihen sisältyvän ALV:n tulostaminen:
   @HSSUMMA,@13
 - Seuraavassa on esimerkki lomakesovituksesta kirje3.lom:
 @11
 <Atsoft Oy Mäkinen>          MALLITULOSTE LASKUSTA
 <Malminkaari 21 B>
 <00700 HELSINKI>           @PÄIVÄMÄÄRÄ
 @LASKUTUSNIMI
 @LASKUTUSLISÄNIMI
 @LASKUTUSOSOITE
 @LASKUTUSPAIKKA
 @12
 PALAUTTEENNE KOTISIVUILTAMME 30.10.2006
      Kiitämme mielenkiinnostanne Asteri ohjelmia kohtaan.
      Tiedustelitte mahdollisuutta tulostaa lasku kirjeen näköisenä tulosteena.
      Asteri laskutusohjelmassa on mahdollisuus muokata lomakesovitus haluttuun muotoon
      toiminnallisten ominaisuuksien puitteissa.
      Nykyisessä laskutusohjelman versiossa teksti tulostuu @11 vahvennettuna @11 ja muuttujien tulostaminen
      kirjemuotoisen tekstin sekaan ei onnistu
      Selvitimme mahdollisuutta kehittää laskutusohjelman laskun tulostetta niin, että siitä saataisiin
      kysymänne muotoinen tuloste.
      Tämä tuloste on esimerkki laskusta, jonka lomakesovitus on tehty niin että lasku tulostuu kirjeen muotoisena.
      Tuloste on tehty Laskutusohjelman kehitysversiolla. Mikäli sama tuloste tulostetaan laskutusohjelman
      nyt toimituksessa olevalla versiolla, tuloste näyttää erilaiselta.
      Asteri laskutuksen hinta on @LOPPUSUMMA € (sis. ALV 22% @ALVYHTVERO €).
      Laskun numero @LASKUNNUMERO . Pankkitilimme numeromme on 405556-172.
      ja ohjelman voi maksaa viitenumerolla @VIITENUMERO[1] eräpäivään mennessä.
      Annan mielelläni lisätietoja ohjelmasta puhelimitse (09) 350 7530 ja sähköpostilla juha.makinen@atsoft.fi
                            <Kunnioittaen>
                            <________________________________________>
                            <ATSOFT OY MÄKINEN>
                            <Juha Mäkinen>
 @11  @12
 ************************************************************************************************
 ****************** PÄÄTTYY ESIMERKKI LOMAKESOVITUKSESTA KIRJE3.LOM ****************************
 ************************************************************************************************
24.10.2006
 - Valitse ensin rivi (Nimeä ei löydy tästä kokoelmasta.) -pulma
  kortiston hakutulos-ikkunassa Valitse-painikkeessa; korjattu
 - invalid row number -pulma laskunsyöttötilassa; korjaus, ei auttanut
17.10.2006
 - kortiston Muokkaa|Etsi-toiminnossa Etsi alusta- yms. painikkeet
  pulmatilanteessa sammuttivat ohjelman; nyt vain näyttävät pulmailmoituksen
  mutta ohjelma pysyy käynnissä
16.10.2006
 - suoraveloituksen peruutusaineistoa luotaessa K:luo E:ei luo.
  versioissa 6.10. ja 13.10. vastaus käsiteltiin väärin päin
13.10.2006
 - varastonmuutoslokitietokanta varmuuden vuoksi suljetaan ennen uutta avaamista
6.10.2006
 - suoraveloituksen peruutusaineisto luodaan suoraveloituksen luonti-ikkunassa
  valitsemalla kohta peruutusaineisto: HUOM kysymys K/E on väärinpäin ja korjattu
  versioon 16.10.2006
 - suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin -tulosteiden loppuun
  tulostui "Suoritukset yht."
  Kyseinen luku on tarkkaan ottaen
    = PankkiinTullutSumma + KassaAlennukset - EnnakkosuorituksiksiMenneet - Korot
  eli se summa, jonka verran saamiset vähenivät joten muutettiin selitysteksti vastaavasti
 - Tuoterivit tulostuivat epäjärjestyksessä, kun oli avattu vanha lasku pohjaksi,
  lisäilty rivejä väliin, poisteltu rivejä jne. Ruudulla näkyi kyllä oikein. Korjattu?
4.10.2006
 - Näytä|Asiakkaan reskontratapahtumat -tulosteessa paperilla ei näy enää
  laskutettu- eikä avoinna-sarakkeen yhteissummaa, koska se olisi
  liian suuri, jos mukana on osasuorituksia
 - asiakaskortistossa: osakortisto/valitse joukko/SQL: nyt tallennettavissa 30 rajausta
3.10.2006
 - invalid use of null rutiinista KasvataTuotetilastoa tai PienennaTuotetilastoa,
  jos esimerkiksi tuotekortiston nimike oli tyhjä; korjattu
 - invalid use of null tulostettaessa suorituspäiväkirja tileittäin; korjattu
 - suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin näyttää nyt myös
  sellaisen ennakkosuorituksen (ENSUn), joka on luotu toiminnolla
  Muokkaa | Lisää | Ennakkosuoritus
2.10.2006
 - laskunsyöttö-ikkunan tuoteriveillä: lukuarvomuotoisissa kentissä
  pisteellä/pilkulla kopiointi ei tuonut edellisen rivin tietoa vaan
  nollan; korjattu
29.9.2006
 - pulma tiedoston vamuutos.log kanssa, jos Määritä|Perustiedot|Tiedostot ja tulostus -
  kohdassa ei ollut annettu tuotekortiston polkua vaan pelkkä tiedostonimi ja jos
  käyttäjällä ei ollut oikeuksia c:\-kansioon; korjattu siten, että vamuutos.log:in
  sijainti ei ole c:n juuri vaan yrityksen kansio silloinkin, kun tuotekortiston
  polkua ei ole erikseen mainittu (esim. verkkokäyttö)
 - jos laskuotsikoiden lisäkentät eivät olleet näkyvissä, Tilaustenkäsittelystä-
  painike kellui tekstien päällä; korjattu
 - laskunsyöttö-ikkunan tuoteriveillä: jos tultiin uudelle riville F7:llä, niin
  pisteellä/pilkulla kopiointi ei tuonut edellisen rivin tietoa vaan sitä
  edellisen rivin tiedon; korjattu
28.9.2006
 - valmiin SQL-kyselyn ikkunassa näkyy nyt taas Poistu- ja Suorita-painikkeet
27.9.2006
 - Dos laskutuksesta tuotaessa avoimet laskut AVOIN.RES muuttaa VV-KK-PP päiväyksen muotoon PP.KK.VVVV laskun päivä ja eräpäivä kentissä
27.9.2006
 - uusi toiminto laskunsyöttö-työvaiheessa: Määritä|Nollalaskut päiväkirjoihin,
  jolla voit valita, tulostuuko tapahtumittaiseen tai tileittäiseen
  laskutuspäiväkirjaan myös nollasummaiset laskut, jolloin voit menetellä
  siten, että teet ennakkolaskuja tiliöiden saadut ennakot -tilille
  ja myöhemmin niihin liittyviä loppulaskuja tiliöiden pois saadut ennakot -
  tililtä ja lisäten myyntitilille, ja vaikka loppulaskun summa olisi nollakin,
  laskutuspäiväkirja veisi summat saadut ennakot -tililtä myyntitilille
 - uusi toiminto myyntireskontra-työvaiheessa: Määritä|Nollasummaiset avoimiin,
  jolla voit määrittää, näkyykö avointen laskujen ikkunassa myös nollasummaiset
  laskut, jolloin pääset kirjaamaan ne suoritetuiksi, etteivät näy avoimina
  missään listassa
25.9.2006
 - SQL-kyselyn laatimisikkunassa on nyt uusi painike "Kentät Muistioon",
  jonka avulla näet, mitä taulukoita ja kenttiä laskutustietokannassa on,
  ja josta voit helposti kopioida tarvittavia tietoja kyselyn osaksi.
  "Oheiskortistot Muistioon"-painikkeesta saat asiakas- ja tuotekortiston
  rakenteen näkyviin. HUOM! Niiden Muistiot ilmestyvät päällekkäin, joten
  otsikkopalkista hiirellä raahaamalla saat allaolevan kortiston näkyviin.
 - avoimet-per-pvm -tulosteessa uusi lisärajausmahdollisuus: yhteen asiakkaaseen
  asiakasnumeron perusteella
22.9.2006
 - Jos oli avattu vanha lasku ja muutettu se käteiskuitiksi, kuitinnumero jatkoi
  kasvamista yhtä liian pienistä numeroista.
20.9.2006/3
 - Käytettäessä asiakaskohtaisia viitenumeroita KTL:n kirjaus tapahtuu joko
  a) perinteiseen tapaan siten, että KTL-luettelon suoritukset kohdistuvat vanhimpaan avoimeen samanviitenumeroiseen laskuun
    ylimääräiset suoritukset kirjautuvat ennakkosuorituksiksi tai
  b) KTL-luettelon suoritukset kirjautuvat eräpäivän mukaan vanhimpaan avoimeen laskuun, jossa viitenumero ja avoin summa täsmää suorituksen kanssa
    ei-tasan maksetut kohdistetaan eräpäivän mukaan vanhimmasta uusimpaan laskuun, yksi suoritus/lasku:
    - Reskontra-työvaiheessa avoimet laskut tilassa valinnalla MÄÄRITÄ / KTL:n paperitulosteet ja kohdistus /
    valitsemalla kohdan "Asiakaskohtainen viitenumero (viitenumero = asiakasnumero)" asetetaan reskontran kohdistus seuraavasti:
    - laskutuksessa voidaan käyttää viitenumeroa, joka muodostetaan asiakasnumerosta (viitenumero = asiakasnumero + tarkiste)
    - tällöin yhden asiakkaan kaikissa laskuissa on sama viitenumero
    - ktl-kirjauksessa suoritukset kohdistuvat reskontraan seuraavasti:
     - ensin kohdistetaan ne suoritukset, joissa suoritus = avoin eräpäivän mukaan vanhimpaan avoimeen laskuun
      * jos ktl-listassa on esim 3x samalla viitteellä maksettu samansuuruinen suoritus, reskontrasta kuitataan eräpäivän mukaan kolme vanhinta
       avointa laskua maksetuksi
     - sitten kohdistetaan ei-tasan maksetut suoritukset eräpäivän mukaan vanhimmasta uusimpaan, yhteen avoimeen laskuun kohdistuu vain yksi suoritus
      huom: jolloin esim. osasuorituksena maksettu lasku kohdistuukin useampaan laskuun, eikä vanhimpaan vielä osittain avoimeen
 - kun haettiin toimitusosoite nimen osan perusteella ja valittiin
  luettelosta asiakas, tuli jossakin tapauksessa
  rutiinista HakutulosToimOsGridiin
    - invalid use of null -pulma; korjattu
    - object required -pulma; korjattu
15.9.2006
 - laskun, lähetteen ja tilauksen poistamistoiminnoissa on nyt
  Etsi-painike
 - laskun, lähetteen ja tilauksen avaamis- ja poistamistoiminnoissa
  oleva Etsi-painike muistaa nyt edellisellä kerralla käytetyn
  rajausehdon
14.9.2006
 - myyntireskontrassa ktl-kirjaus kohdistaa suorituksen nyt ensisijaisesti
  eräpäivän mukaan vanhimpaan samansummaiseen avoimeen laskuun, toissijaisesti
  vanhimpaan erisummaiseen laskuun
    - mahdollistaa asiakaskohtaisen viitenumeron
30.8.2006
 - NULL-arvon käyttö ei kelpaa -pulma reskontran kausitulosteessa,
  jos reskontratapahtuma oli lähes tyhjä tai jos Viimeisin suorituspäivä
  puuttui; muutettu siten, että ilmoittaa ratkaisumallin suomeksi
 - kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa: delete-painallus kysyi
  rivinpoistoa, vaikkei riviä ollut mustattu; korjattu
 - keräilylaskutuksessa saman asiakkaan lähetteet tulevat nyt aina
  järjestettynä lähetenumeron mukaan nousevasti
29.8.2006
 - subscript out of range -pulma poistettaessa laskua
  myyntireskontra-työvaiheen kautta; korjattu
 - Kun oli avattu vanha tilaus tai lähete ja tallennettiin se uudelleen,
  vanha tilausnumero/lähetenumero tallentui suurimmaksi käytetyksi
  tilaus.oma- tai lahete.oma-tiedostoon.
  Muutettu siten, että tallentuu suurimmaksi käytetyksi vain jos
  kyseessä oli uusi tehty tilaus tai lähete.
28.8.2006
 - kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa: kun olet mustannut rivin
  ja painat delete, ohjelma varmistaa, haluatko poistaa rivin vai et
 - myyntireskontran Muokkaa|Kirjaa suoritus -toiminnossa ei tullut
  Korkotiliä eikä Kassa-aletiliä
 - Nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulma tulostettaessa tuotekortistosta
  Varaston arvo tai Varaston arvo ruudulle; korjattu
 - NULL-arvon käyttö ei kelpaa -pulma reskontran kausitulosteessa; korjattu
25.8.2006
 - Varastomäärien muuttumisen selvittelemiseksi ohjelma tallentaa nyt
  varastonmuutoslokin. Se tallentuu vamuutos.log-nimiseksi tiedostoksi
  siihen kansioon, jossa sijaitsee tuotekortisto (ts. jos käytössäsi on
  Asteri Tilaustenkäsittely -ohjelma, loki tallentuu yleensä sen alle yrityksen
  kansioon, muussa tapauksessa yleensä Asteri Laskutuksen alle yrityksen kansioon)
  Lokia voit tutkia esimerkiksi seuraavan SQL-kyselyn avulla:
  SELECT * FROM Varastonmuutokset IN 'c:\winti\firma\vamuutos.log' WHERE Tuotenumero = '%1' AND CDate([Leimapäiväys]) BETWEEN DateValue('%2') AND DateValue('%3')
  Syötä "winti\firma":n paikalle sen ohjelman ja yrityksen kansion nimi,
  jonka alla loki sijaitsee.
  Kysymys %1 on tuotenumero
  Kysymys %2 on jakson alkamispäivä
  Kysymys %3 on jakson päättymispäivä
  Jos haluat samaan luetteloon kaikki tuotteet, käytä SQL-kyselyä muodossa:
  SELECT * FROM Varastonmuutokset IN 'c:\winti\firma\vamuutos.log' WHERE CDate([Leimapäiväys]) BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2')
  Kysymys %1 on jakson alkamispäivä
  Kysymys %2 on jakson päättymispäivä
24.8.2006
 - vaihtoehtoinen hinta / Myyntihinta2 / Myyntihinta3 / OVH:
  jos asiakasta ei ole valittu, ottaa tuotekortiston oletuskentän
23.8.2006
 - vaihtoehtoinen hinta / Myyntihinta2 / Myyntihinta3 / OVH:
    - uudella Määritä|A-hinta -toiminnolla voit nyt valita, miten ko.
     asiakkaalle valitaan ko. tuotteen a-hinta:
      - voit määrittää, mistä kentästä (normaalisti Myyntihinta)
       otetaan tuotteen a-hinta, ellei asiakaskohtaista määritystä ole
      - voit määrittää, mistä asiakaskortiston kentästä (esim. Ryhmä)
       katsotaan, mistä tuotekortiston kentästä otetaan a-hinta
      - asiakaskortiston kenttään voit syöttää tuotekortiston
       kentännimen selväkielisenä, esim. Myyntihinta3
       tai voit käyttää seuraavia lyhenteitä:
        1 = Myyntihinta
        2 = Myyntihinta2
        3 = Myyntihinta3
        4 = OVH
 - jos oli tehty laskuja esim. numeroon 1234 saakka ja tehtiin käteiskuitti
  esim. numerolle 2345K, saattoi tarjota vapaaksi laskunnumeroksi 2346,
  vaikka olisi pitänyt tarjota 1235; korjattu
 - Tiedosto|Poista vanha lasku -toiminnossa: Jos Tuotteet-ikkunan "Varastossa kpl"
  oli näkyvissä, siihen päivittyy korjattu arvo nyt ilman että tarvitsee kelata
  Tuotteet-ikkunaa
16.8.2006
 - tuo laskut tekstitiedostosta mahdollisuus tuoda lisätieto1-6
  - "versio 1.3"
   - lisätieto1-6 tuodaan omilla riveillään TOIMITUS tiedon jälkeen (siis 6 lisäriviä verrattuna versio 1.2:een)
   - tuodaan laskunnumero, laskun päivä, eräpäivä tiedot (kuten alkuperäinen)
  - "versio 1.4"
   - lisätieto1-6 tuodaan omilla riveillään TOIMITUS tiedon jälkeen (siis 6 lisäriviä verrattuna versio 1.2:een)
   - ei tuoda laskunnumero, laskun päivä, eräpäivä tietoja (kuten alkuperäinen)
15.8.2006
 - antaa perusvirheen, ei herjaa 6-versiosta
3.8.2006
 - laskusaatavarahoitusaineiston loppusumma tallentui kerrannaisina, jos tallennettiin peräkkäin
2.8.2006
 - Finvoice laskujen mukana voidaan välittää pdf-muotoisina liitteinä esim. työlistat, kuormakirjat, lähetteet
 - Liitetiedostot toimitetaan "liitetiedostohotelliin" ja Finvoice laskun mukana kulkee linkki, mistä liitteet löytyvät
 - Finvoice verkkolaskussa mahdollisuus antaa arvo <InvoiceUrlText> -tagiin, jossa kerrotaan URL, missä liitetiedostot sijaitsevat.
 - myös <InvoiceUrlNameText> -kentän sisältö voidaan valita laskun otsikkotiedoista
1.8.2006/2
 - laskusaatavarahoitusaineistoon voidaan valita asiakkaan Y-tunnus asiakaskortiston Y-tunnus kentästä
 - Laskuluotto laskuaineiston siirto Nordea Rahoitus Suomi Oy:n käyttöpääoman rahoitukseen
  (laskusaatavarahoitus siirrettävissä nyt Okon lisäksi Nordeaan)
17.7.2006
 - Muokkaa / nollaa varasto: lisätty selittävä tekstit, että muutos kohdistuu kaikkiin tuotteisiin ja kysyy vielä ennen nollaamista.
4.7.2006
 Finvoicessa Kassa-alennus oli kassa-alennettu summa, nyt kassa-alennuksen summa
 <CashDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,55</CashDiscountAmount>"
14.6.2006
 - sql kyselylomaketta pienennetty, jotta toimii paremmin 800x600 näytöllä
11.6.2006
 - @EANPÄÄLLE = asettaa EAN-viivakoodit tulostumaan (11.6. versiossa asetti pois päältä)
 - viivakoodin alkukohta liehui -> nyt tabuloi tasan
11.6.2006
 EAN-viivakoodin tulostuminen läheteriville
 - laskuun, kuittiin, tilaukseen, lähetteeseen ja omalomakkeelle voidaan tulostaa EAN-viivakoodi
 - määritykset ovat laskunsyöttötilassa: määritä / EAN-viivakoodi tuoteriville
 - EAN-viivakoodin tietosisältö voi olla eri kuin tuotekoodi
 - EAN viivakoodia varten lomakesovituksen tuoterivejä on harvennettava, jotta viivakoodi ei tulostu seuraavien tuoterivien päälle
 - EAN viivakoodi tulostuu noin 4 rivin korkuisena ja voidaan valita tulostettavaksi tuoterivin alle tai tuoterivin loppuun
 - Myös seuraavia lomakemuuttujia voidaan käyttää:
   @EANPÄÄLLE = asettaa EAN-viivakoodit tulostumaan (esim. omalomakesovitus "kerälylista.lom" voisi tulostaa EAN-viivakoodit
   @EANPOIS = poistaa EAN viivakooditulostuksen (yleensä tätä ei tarvita)
   @EAN(1) = tulostaa 1. tuoterivin EAN-viivakoodin (kun laskun tuoterivit halutaan kohdistaa tarkasti). Suluissa sen rivin numero, jonka viivakoodi halutaan tulostaa
2.6.2006
 - keräilylaskutuksessa saman asiakkaan lähetteet tulevat nyt aina
  järjestettynä lähetenumeron mukaan nousevasti
1.6.2006
 - Määritä|Viitteenne, viitteemme, toimitus -toimintoon muutettu
  alaspudotuslistojen tyyppiä siten, ettei pääse virheellisesti
  kirjoittamaan näppäimin vapaata tekstiä vaan tulee valinneeksi
  jonkin asiakaskortiston kentän, kuten kuuluukin
 - insert into -lause sisältää tuntemattoman kentän nimen "Järjestys"-
  pulma tulostettaessa katelaskelma myyjittäin; korjattu
 - tuotekortiston varaston arvo paperille/ruudulle: jos käytössäsi on
  Asteri Tilaustenkäsittelyn tuotekortisto, ohjelma kysyy, lasketaanko
  varaston arvo [Keskihinta varastossa]- vai [Ostohinta]-kentän mukaan
31.5.2006
 - OnkoMuistio1Kenttaa-tutkiminen vertasi yli tai tasan 41 kenttään,
  kun piti olla yli 41 kenttään; korjattu
24.5.2006 / 2
 - Näytä|Avoimet-per-pvm -tulosteessa on nyt uusi vapaaehtoinen
  lisärajausmahdollisuus laskunpäivän mukaan
24.5.2006
 - insert into -lause sisältää tuntemattoman kentän nimen "Järjestys"...-
  pulma tulostettaessa asiakasyhteenvetoa; korjattu
23.5.2006 / 2
 - sarjalaskutus: jos pohjaksi otti avaamalla vanhan laskun, kaikki
  sarjalaskut tulivat yhdeksi laskuksi samalle numerolle; korjattu
 - suorituspäiväkirja kysyy nyt myös saadut ennakot -tilin numeron,
  jolle kirjataan ennakkosuoritukset (aiemmin menivät perintäkulutilille)
    - ennakkosuorituksen syntyhetkellä kirjautuu ko. reskontratapahtuman
     Vapaa teksti -kenttään ennakkosuorituksen alkuperäinen summa,
     jota tarvitaan mm. suorituspäiväkirjan tulostuksessa
    - kun kirjataan jotain laskua ennakkosuorituksella, reskontratapahtuman
     Vapaa teksti -kenttään tulee "Kirjattu ensulla " ja summa. Tällä
     perusteella suorituspäiväkirjan debetiin tulee saadut ennakot -tili
     eikä pankkitili
19.5.2006
 - pilkulla/pisteellä kopioinnin jälkeen ohjelma ei laskenut
  tuoterivin kertolaskuja; korjattu
16.5.2006
 - kun napsautettiin laskunsyöttöikkunan laskutusosoitetaulukosta hiirellä
  esim. Viiteemme-kenttään, kursori meni Viitteenne-kenttään; korjattu
 - Laskun, tilauksen ja lähetteen avaamis- ja poistamis-ikkunoissa
  on nyt alaspudotuslista ja valintapainikkeet, joista voit valita,
  minkä kentän mukaan ja mihin suuntaan järjestettynä laskut, tilaukset
  tai lähetteet näytetään. Määritys säilyy seuraavaan avaamiskertaan.
 - laskunsyöttöikkunan tuoterivitaulukossa kp-tili-kentässä näkyi
  kaksi desimaalia; korjattu
 - laskunsyöttöikkunan Muistio1-kenttään ei tullut näkyviin asiakkaan
  muistio, jos asiakas oli löydetty toimitusosoitteen perusteella siten
  että toimitusosoite oli haettu syöttämällä taulukkoon tekstiä ja enter
  ja valitsemalla hakutuloslistasta; korjattu
12.5.2006 / 2
 - siirtotiedoston tuonti -ikkunaan lisätty Selaa-painike, jonka avulla
  saa tiedostonvalintaikkunan näkyviin
 - Poistettiin 8.5.2006 tehty mahdollisuus tulostaa ja tallentaa myös lasku,
  jossa ei ole lainkaan tuoterivejä, koska jossain tilanteessa saattoi
  todellisen laskun tulostuksen perään tulostua tyhjä lasku ja numero
  jäädä välistä.
12.5.2006
 - oletusvaihe lasku/kuitti/lähete/tilaus voidaan monen käyttäjän verkkokäytössä tallentaa myös konekohtaisena määrityksenä
11.5.2006
 - suorituspäiväkirjaan loppuun tuleva "suoritukset yht." saattoi joskus
  sisältää jäänteitä aiemman saman tulosteen summista; korjattu
 - tuoterivit, läheterivit ja tilausrivit pysyvät jatkossa aina alkuperäisessä
  järjestyksessä, vaikka esim. käytäisiin aakkostamassa tuoterivit-taulukko
  kortisto-työvaiheessa
9.5.2006
 - EAN viivakoodin tulostus hintalapputarroihin:
  - tulosta / hintalaput:
     Viivakoodin tyypiksi voi valita myös EAN13,
     joka tulostaa EAN viivakoodin muodollisesti oikeista EAN13 ja UPC12 numerosarjoista
8.5.2006
 - laskunsyöttötilassa F7-näppäin vie laskunsyöttöikkunaan uuden
  tuoterivin alkuun nyt myös silloin, kun kohdistin on aluksi
  tuotekortisto- tai asiakaskortisto-ikkunassa
 - laskunsyöttöikkunassa tiimalasi jäi päälle, jos painettiin enter
  laskutusosoitteen tai toimitusosoitteen ollessa tyhjä; korjattu
 - herjaili joskus turhaan: "Et voi tulostaa laskua, jossa ei ole tuoterivejä"
  Muutettiin ohjelmaa siten, että nyt on mahdollista tulostaa ja tallentaa
  myös lasku, jossa ei ole lainkaan tuoterivejä
 - laskunsyöttötilan asiakaskortisto-ikkunassa on nyt uusi toiminto
  Muokkaa|Uudista taulukko, jolla saat ikkunan taas täysin toimivaksi,
  jos siitä on esim. jonkin pulmatilanteen vuoksi kadonnut hissi
3.5.2006
 - Näytä|Asiakkaan reskontratapahtumat -toiminnossa asiakkaanvalintaikkunassa
  Hae-painikkeen painamisen jälkeen, asiakasnumero-tekstikenttään ei aina
  heti tullut asiakasnumero siltä riviltä, jota napsautettiin; korjattu
2.5.2006 / 2
 - kun lisäiltiin uusia rivejä ja käytettiin pisteellä kopiointia, kopioitui
  kahta riviä ylempää oleva tieto; korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta -pulma avattaessa vanhaa laskua, jos asiakaskortisto
  oli tyhjä; korjattu
2.5.2006
 - Finvoice tiedostoon tallentuu joko IBAN tai BBAN (jos tilinumeron pituus alle 15 merkkiä)
  <SellerAccountID IdentificationSchemeName="BBAN">[tilinumero]</SellerAccountID> kohtaan
21.4.2006
 - Laskunsyöttötilassa nopeutettu asiakkaan löytymistä, jos löytyy vain yksi hakuehtoihin sopiva asiakas
  (jos löytyy useita, näyttää valintalistan perinteiseen tapaan)
20.4.2006 / 2
 - uusi toiminto: Määritä|Kopioteksti, johon voit syöttää tekstin, jonka
  haluat tulostumaan toiseen, kolmanteen jne. tulostuvaan samaan laskuun,
  jos tulosteiden kpl-määrä on suurempi kuin yksi. Jos et halua mitään
  KOPIO-tekstiä tulostuvan, jätä tämä kohta tyhjäksi.
20.4.2006
 - 3 tilisiirtoa arkille tulostaa kiinteän lomakesovituksen mukaan, mutta
  nyt levennetty vapaan tekstin tulostumista ja tulostuu enintään
  6 tuoteriviä entisen 5:n sijaan
 - 3 tilisiirtoa arkille: invalid use of null, jos tuoterivin Nimike oli tyhjä; korjattu
 - tiedosto/tulosta eräajona voidaan laatia tietyin edellytyksin lomakesovitus,
  joka tulostaa esipainetulle tilisiirrolle 3 eri laskua. Lasku vaihdetaan
  muuttujalla @VAIHTO, esim:
    <ensimmäisen tilisiirron tulostusohje muuttujineen>
    @VAIHTO
    <toisen tilisiirron tulostusohje muuttujineen>
    @VAIHTO
    <kolmannen tilisiirron tulostusohje muuttujineen>
   - huom: kolmannen tilisiirron jälkeen ei tule enää @VAIHTO muuttujaa
 - valittuna ei ole tietuetta -pulma PienennaTuotetilastoa...-rutiineista; korjattu
19.4.2006
 - kortisto-työvaiheissa uusi
  Tiedosto|Yhdistä kortisto sarajärjestyksessä -toiminto,
  joka yhdistää kortiston silloinkin, kun kentät nimetty uudelleen
18.4.2006
 - Hyvityslaskun numeroksi tuli jokin vanha käytetty numero, jos oli
  saman istunnon aikana aiemmin käyty avaamassa aiempi lasku.
  Muutettu tulemaan hyvityslaskulle aina seuraava vapaa laskunnumero.
 - yritysluettelo-ikkuna näkyy nyt tehtäväpalkissa myös silloin kun on
  juuri vaihdettu yritystä
 - Määritä|Bruttohinnan syöttö -toiminnolla voit nyt valita, muutellaanko
  rivikohtaista alennusta vai rivin a-hintaa, kun syötät luvun suoraan
  brutto-sarakkeeseen
 - file not found -pulma tulostettaessa, jos lomakesovituksiin viitattiin
  pelkällä tiedostonnimellä (esim. verkkokäytössä) ja jos tulostimena
  oli esimerkiksi Microsoft Office Document Image Writer 2003, joka kysyy
  luotavan tiedostonnimen ennen lomakesovituksen lukua; korjattu
4.4.2006
 - palauta varmuuskopio -toimintoon lisätty selvennys: "a:-asemasta"
3.4.2006 / 2
 - Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille -toiminnossa voit nyt
  määrätä, että tulostetaan suoraveloituksen ennakkoilmoitukset,
  joiden Viesti-kentässä lukee SUORAVELOITUKSEN ENNAKKOILMOITUS
  ja summan paikalla SUORAVELOITUS
3.4.2006
 - Xerox tulosti viivakoodin valkoisena; korjattu
31.3.2006 / 2
 - laskutustietokannat-ikkunaa ei näkynyt tehtäväpalkissa; korjattu
31.3.2006
 - Tilasto|Katelaskelma tuotteittain -paperitulosteeseen tuli yhteen-
  laskettuna eri sarakkeet kuin oli tarkoitettu; korjattu
 - Finvoice, eKirje ja PostiXML: huomauttaa, jos tiedoston polkua ei ole olemassa
29.3.2006
 - lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään -pulma nimettäessä kortiston
  kenttiä; korjattu, auttoi
23.3.2006
 - pitkän selitetekstin saamista tuotekortistosta helpotettu:
  ohjelma tulkitsee nyt pitkäksi selitetekstiksi myös sellaisen rivin,
  jossa on tuotenumero ja nimike (aiemmin sai olla vain nimike)
 - lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään -pulma nimettäessä kortiston
  kenttiä; korjattu, ei auttanut
22.3.2006 / 2
 - Finvoice ja eKirje: huomauttaa, jos tiedoston polku ja nimi syöttämättä
22.3.2006
 - uusia laskulomakesovitusmuuttujia
      #RIVITYHT      - tuoterivien brutto-sarake yhteensä
      #LOPPUALEPROS    - laskukohtainen loppusumma-alennusprosentti
      #LOPPUALE      - laskukohtainen loppusumma-alennusprosentti
      #LOPPUALENNETTU   - alennettu loppusumma (ennen mahdollista pyöristystä)
21.3.2006
 - subscript out of range tulostettaessa asiakaskortistosta osoitteisto; korjattu
16.3.2006/2
 - tuoterivin moniportainen alennus: tuoterivillä voidaan ilmoittaa alennus esim 15% 4% 3%
  - määritä / moniportainen rivialennus / ruksi + valitse kenttä, missä moniportainen rivialennus ilmoitetaan
   (koodi, ryhmä, nimike tai yksikkö) -> ohjelma laskee todellisen rivialennuksen ale% kenttään
  - säädä vielä laskun tuoterivit määritä / tuoterivit paperille: muuta moniportaisen alennuksen kentän nimeksi
   alennus ja järjestele kentät sopivaan järjestykseen
16.3.2006
 - kenttien lisääminen laskutustietokantaan: jos kopiointi ei onnistu,
  pyytää käynnistämään koneen ja lopettaa ohjelman
14.3.2006
 - division by zero tulostettaessa laskutuspäiväkirjaa, jos jossain
  laskussa ei ollut tuoterivejä tai rivien summa oli nolla; korjattu
10.3.2006
 - jos Tilaustenkäsittelystä-painike ei löydä siirrettävän lähetteen
  tmp-tiedostoa, ohjelma kertoo vinkissä yhtenä vaihtoehtona, että
  perustiedoissa asiakaskortistoksi on määriteltävä tilaustenkäsittelyn
  tietokanta
8.3.2006
 - Valittuna ei ole tietuetta -pulma ja ohjelma sammui, jos tulostettiin
  hintalaput, kun kortistossa ei ollut yhtään tuotetta; korjattu
 - asiakaskortiston osakortistosta Tulosta|Tarrat arkille -toiminto
  muutettu siten, että tulostaa saman asiakkaan tarrat sille, jonka
  kohdalla ollaan
 - pikakortisto-työvaiheen rivitila-ikkunassa on
  Muokkaa|Kopioi Viitteemme Tuoteryhmäksi -toiminto, jolla voit
  siirtää Laskuotsikoiden Viitteemme-tiedon
  Tuoteriveille Tuoteryhmä-sarakkeeseen
2.3.2006
 - asiakkaan viimeaikaiset ostot -tilaston saat tulostettua nyt myös
  Tulosta-valikosta, jolloin se näkyy vaihtoehtoisella salasanalla,
  vaikkei Tilasto-valikko näkyisikään
1.3.2006
 - 28.2.2006-versio ei vähentänyt varastoa; korjattu
28.2.2006
 - jos laskunsyöttöikkunassa Lisätieto6-kentässä lukee "Asteri Tilaustenkäsittelystä",
  varastomäärä ei tallennettaessa muutu, koska sitä on muutettu jo
  Asteri Tilaustenkäsittelyn puolella
 - sql-tilastoissa
    - object already loaded; korjattu
    - no current record; korjattu
    - vastaukset menevät nyt oletuksena oletusvastauksiksi
13.2.2006
 - tulosta laskut eräajona: mahdollisuus rajata kaikki/ei verkkolaskut/vain verkkolaskut
2.2.2006 / 2
 - lähetelaskutuksessa. laskunsyöttötilassa on nyt Tilaustenkäsittelystä-painike,
  jonka avulla voit tuoda pikana lähetteen Asteri Tilaustenkäsittelyn puolelta:
    - Asteri Tilaustenkäsittelyn myyntitilaus-työvaiheessa, kun näkyvillä on
     lähete, paina Laskutukseen-painiketta
    - Asteri Lähetelaskutuksen laskunsyöttö-ikkunassa paina
     Tilaustenkäsittelystä-painiketta
    - käsittele lähetettä edelleen tarpeesi mukaan: tallenna, tulosta,
     muuta laskuksi jne.
2.2.2006
 - tietokantaan kenttiä lisätessään tallentaa alkuperäisen wls-tietokannan
  nimelle, jossa on vuosi + kuukausi + päivä + min + sek + millisekunteina
  aika, jonka kone on ollut käynnissä ja .tmp
1.2.2006
 - SQL-kyselytilastoissa tulostaulukon alapuolella näkyy nyt
  luukut, joissa on ao. sarakkeen yhteissumma
27.1.2006
 - joissain tapauksissa edellisen yrityksen määrityksiä saattoi jäädä
  voimaan, vaikka vaihdettiin yritystä; korjattu
23.1.2006
 - Uusi toiminto: Määritä|Laskunpäivän vanhuus, jolla voit määritellä,
  kuinka monta päivää koneen kalenteria vanhemmasta laskunpäivästä
  ohjelma huomauttaa laskua tulostettaessa (oletus: tyhjä eli nolla päivää).
  Samalla valinnalla saat määritettyä vertailun myös pois (oletus:päällä).
19.1.2006
 - vaihtoehtoinen salasana: lisätty mahdollisuus ruksata, että
  vaihtoehtoisella salasanalla pääsee myös Tilasto-valikkoon
18.1.2006
 - laskutuspäiväkirjat ja suorituspäiväkirjat ruudulle sisältää nyt
  myös tulostusmahdollisuuden leikepöydälle
16.1.2006
 - permission denied kirjattaessa suorituksia kun painettiin löytötuloksiin peruuta
  tai kun löytötuloksia ei ollut ja mentiin uudelleen kirjaamaan suorituksia; korjattu
 - form already displayed; can't show modally -pulma kirjattaessa suoritusia; korjattu
13.1.2006
 - kortisto-työvaiheiden yhdistä csv -toiminnossa näkyy nyt enemmän kenttiä
12.1.2006
 - lähetelaskutus: tuo laskut tekstitiedostosta -toiminnon aluksi ohjelma nyt
  tyhjentää laskunsyöttöikkunan, jolloin vanhoja tietoja ei turhaan jää pohjaksi
20.12.2005
 - muokkaa / järjestä / aakkosta pysyvästi: nyt säilyttää myös muistio1 - muistio5 kenttien sisällöt
 - Ohje / tietoja Asteri laskutuksesta / [etäAsteri] avaa etäAsterin lataussivun netistä
12.12.2005
 - eKirjelaskun tilisiirto-osaan saa tulostettua 7 riviä 32 merkin mittaista vapaamuotoista tekstiä
 - laskuun tulostuvan viivakoodin tulostusta parannettu
8.12.2005
 - ktl:n kirjausehdotuksessa suoritusta tuli nollaksi, kun oli maksettu
  lähes riittävän kokonaan ja loppu voitiin hyväksyä kassa-alennukseksi; korjattu
30.11.2005
 - käteiskuitin tapauksessa, jos viitenumeron muodostussäännössä oli
  mukana A (=laskunnumero), herjasi turhaan, että viitenumeron
  muodostavissa kentissä saa olla vain numeroita; korjattu
25.11.2005
 - Jos viitenumeron muodostumissäännön mukaisessa kentässä on muita
  merkkejä kuin numeroita (esim. välilyönti), viitenumeroa ei voi
  muodostaa virheettömästi. Tämän vuoksi ohjelma aina viitenumeroa
  muodostaessaan ilmoittaa, jos muodostuskentissä on muuta kuin numeroita.
16.11.2005
 - path/file access error tai permission denied, kun myyntireskontrassa
  kirjattiin suoritusta etsien asiakasnumeron perusteella, mutta painettiinkin
  suorituksenkirjausikkunassa Peruuta; korjattu
11.11.2005
 - uusia lomakesovitusmuuttujia tietokoneen kelloon ja kalenteriin perustuen:
    @KELLO  tulostaa kuluvan kellonajan, esim. 11:01:13
    @PVM   tulostaa kuluvan päivämäärän, esim. 11.11.2005
    @PVMKELLO tulostaa päivämäärän ja kellonajan, esim. 11.11.2005 11:01:13
2.11.2005
 - jos myyntireskontran avointen laskujen näyttämisjärjestys on
  laskuntunnisteen, reskontratunnisteen tai laskunnumeron mukaan,
  järjestäminen tapahtuu numeerisesti, ei enää aakkosiin,
  toisin sanoen tulee 1,2,6,9,12,23,34 jne. eikä 1,12,2,23,34,6,9
28.10.2005
 - @KIRJOITIN[kirjoittimennimi] päättää edellisen tulostustyön
  @TULOSTIN[kirjoittimennimi] Poistaa edelliset tulostustyöt
27.10.2005
 - [Tulosta] -painiketta napsautettaessa tarkistaa, että laskun päivämäärä ei ole vanhempi kuin koneen kalenterin päivämäärä
  Tarkistusta ei saa määritettyä nyt pois (18.10 versiossa oli että cancel -painamisen jälkeen ei enää kysynyt
 - Laskunsyöttötilassa nyt myös laskun tuoteriviruudukon korkeustieto tallentuu ikkuna/tallenna ikkunoiden paikat valinnassa,
  joten voit nostaa tuoterivit lisätietojen päälle, jos et käytä lisätietoja
 - Laskunsyöttötilassa näkyvät avoimet ja erääntyneet laskut voi määrittää näkyviin yrityskohtaisesti.
  Kun ohjelmassa vaihdettiin yritystä (reskontratiedot näkyvät -> eivät näy tai päinvastoin), säilytti vanhan asetuksen.
18.10.2005 / 3
 - postitustarrat tänään maksumuistutuksen saaneille tulevat nyt aakkostettuna
  ja vain 1 kpl/asiakasnumero
 - kun ruudulle tulostuneet laskutus- ja suorituspäiväkirjat sulki oikean yläkulman
  rastista, tulostui paperille; muutettu siten, ettei tulostu rastista suljettaessa
18.10.2005 / 2
 - erääntyneille maksumuistutukset:
    - tulostuvat nyt asiakkaan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä
    - valittuna ei ole tietuetta / no current record, jos avoimia laskuja jollain asiakkaalla useita kymmeniä; korjattu
 - [Tulosta] -painiketta napsautettaessa tarkistaa, että laskun päivämäärä ei ole vanhempi kuin koneen kalenterin päivämäärä
10.10.2005
 - keräilylaskutuksessa: Kun samannumeroinen lasku oli ennestään olemassa,
  ohjelma kysyi, tallennetaanko silti, ja jos vastasi kieltävästi, lasku
  ei tallentunut. Nyt ei enää kysy, vaan lasku tallentuu automaattisesti.
6.10.2005
 - kun tuotekortistossa ei ollut myyntihintaa, tuoteriville ei tullut
  yksikköä eikä alv-prosenttia; muutettu siten, että tulee
4.10.2005
 - Finvoicessa MessageHeader jakautui kahdelle riville; korjattu
30.9.2005 / 2
 - kortiston järjestämistoiminnon jälkeen rivilaskuri ei aluksi näyttänyt oikeaa
  rivien kokonaismäärää; korjattu
30.9.2005
 - Finvoice: jos asiakkaan koodi kentässä ei verkkolaskuosoitetta, ohjelma voi tallentaa
  tulostuspalvelua varten vakio-ohjauskoodit SOAP:in vastaanottajatietoihin
  vastaten sitä, että asiakkaan koodi kentässä lukisi esim: TULOSTUSPALVELUT+OKOYFIHH
28.9.2005 / 2
 - lähetelaskutuksessa: Määritä|Tilaus/lähete-tuoterivi-toiminnolla voit nyt
  määritellä, ettei ensimmäiseksi tuoteriviksi tule automaattisesti
  "tilaus..." tai "lähete...", kun tilauksesta tai lähetteestä
  tehdään lähete tai lasku
28.9.2005
 - varmuuskopiointi-ikkunassa näkyy nyt kerrallaan vain ne tekstikentät, jotka
  liittyvät kulloinkin valittuna olevaan varmuuskopiointimenetelmään
 - tulosteiden päivämäärärajaus toimii nyt myös silloin kun Windowsin
  päivämäärämuoto on esimerkiksi yyyy-mm-dd
27.9.2005
 - ktl:n kirjaamisessa kirjausraporttiin tulostui eräässä tapauksessa Ensu-sarakkeeseen
  edellisen rivin Ensu-sarakkeen arvo; korjattu
23.9.2005
 - Kuittipaperille (rullapaperille, jolla ei vakiokorkeutta) usealle riville jakautuvan
  tuoterivin koodaaminen
  - Alue merkitään @TOISTORIVIT -muuttujalla, jotka rivit eivät tulostu
  - Tuoterivin kentät tulostetaan kentän nimimuuttujalla ja sulkuhin laitetaan tähti (*)
  ---------------------------------------------------------------
  @TOISTORIVIT
  @NIMIKE(*)
   #MÄÄRÄ(*)   #A-HINTA(*)  #YHTEENSÄ_MK(*)
  @TOISTORIVIT
  ---------------------------------------------------------------
22.9.2005
 - laskunsyötön tuoterivillä: F8-haun valinta tuo nyt määräksi 1, ei enää 0
21.9.2005
 - kortiston Selaustila-ikkunan Peruuta-painike siirretty paikalleen
 - kuittitulostimelle (tai rulla-arkille tulostettaessa) @TUOTERIVI muuttuja voidaan korvata
  yhdellä @DYNRIVI -rivillä, joka lomaketta tulostettaessa laajenee riittävän moneksi tuoteriviksi.
 - vastaavasti tuoterivin sarakohtaiset muuttujat: tarvitaan vain yksi rivi tuoterivien tulostamiseksi,
  jolla tulee olla ainakin muuttuja @Nimike(*)
20.9.2005
 - can't show non-modal form when modal form is displayed
  mentäessä virhelokin tarkasteluun; korjattu
19.9.2005
 - Suoraveloitus:
  - Suoralaskun tallennusominaisuus
  - Maksunaihe valittavissa
 - Uusi toiminto: Perintäkirjeiden tulostaminen laskuittain rajausominaisuuksilla
  ja perintätoimistolle siirtomahdollisuuksilla (rakenteilla)
16.9.2005
 - lähetelaskutuksessa: Tilausta korjattaessa "Menossa kpl" korjaantuu myös.
  Tilausta poistettaessa "Menossa kpl" vähenee.
13.9.2005
 - invalid use of null tuotekortisto-työvaiheen toiminnossa Lisää osto varastoon,
  jos kohdalla olevalla tuotteella ei ollut tuotenumeroa; nyt huomauttaa suomeksi
5.9.2005
 - laskutuspäiväkirja tuoteriveittäin: käteiskuitti, jossa sentinpyöristystä
  ja useita tuoterivejä: tositteen debet yhteensä ja kredit yhteensä saattoivat
  heittää esim. 0,01 euroa; korjattu
2.9.2005
 - lähetelaskutus-ohjelman varasto-ominaisuutta kehitetty:
    - Tuotekortiston Menossa kpl -kenttä on otettu automaattiseen käyttöön.
     Kun kirjoitetaan tilaus, Menossa kpl -kentän arvo kasvaa.
     Kun tilauksesta tehdään lähete tai lasku, Menossa kpl -kentän arvo
     pienenee mikäli ollaan tekemässä lähetettä, jos varaston väheneminen on
     määritetty tapahtumaan lähetteestä, tai laskua, jos varaston väheneminen
     on määritelty tapahtumaan laskusta.
    - Tulossa kpl (eli ostotilaukset) täytetään ja tyhjennetään edelleen käsin
31.8.2005
 - Finvoice verkkolaskun tallennuksessa voidaan valita tallentumaan
  * dtd+xsl
  * dtd+xsl+xsd
  määreet Finvoice tiedostoon (aiemmin vain yksi yllämainituista)
 - Shift + Enter vaihtaa riviä laskun tuoterivien syöttötilassa (esim. kun olet syöttänyt
  kpl määrän, paina shift+enter niin pääset seuraavan rivin alkuun (Huom: myös F7 tekee saman)
29.8.2005
 - ruudulle tulevissa päiväkirjoissa näkyy nyt myös tositelaji- ja kustannuspaikka-kentät
26.8.2005
 - reskontran perustietojen ikkunassa levennetty muistutustekstien Muokkaa-painiketta
25.8.2005
 - "yritit avata tietokannan..."-pulma 3356 verkkokäytössä; korjattu
24.8.2005
 - maksumuistutuksia tulostaessaan pitää tauon 500 tulostetun maksumuistutuksen välein (tämä ominaisuus voi poistua myöhemmin)
23.8.2005
 - eräajotulostuksessa ja 3-tilisiirtoa arkille -tulostuksessa ohjelma ehdottaa
  nyt joka kerta uusimman päivämäärän aikana tehtyä laskunnumerosarjaa,
  vaikka samalla istunnolla olisi aiemmin tulostettu jotain vanhempia laskuja
 - laskuun tulostuvaan alv-erittelyriviin tulee nyt näkyviin myös
  verottoman tai 0%:n veron määrä 0,00
 - tyyppivirhe ehtomäärityksessä ja seuraavalla kerralla
  object variable or with block variable not set, kun yritettiin järjestää
  myyntireskontran avointen laskujen ikkunaa eräpäivän mukaan ja eräpäiviä
  puuttui, esim. ennakkosuorituksista. Nyt ilmoittaa tilanteesta suomeksi.
22.8.2005
 - laskunsyöttöikkunan Muistio-kenttään tulee nyt näkyviin asiakkaan muistio myös silloin,
  kun avataan vanha lasku
 - kun perustiedoissa vaihtoi yrityksen nimeä, muutos ei näkynyt tulosteissa ennen kuin
  yrityksen uudelleenkäynnistyksen jälkeen; korjattu siten, että muutos näkyy heti
 - välisumma tulostuu nyt myös rivin alentamattoman summan sarakkeeseen
4.8.2005/4
 - suoraveloitusasiakkaille voidaan laatia oma lomakesovitus, jossa lukee lasku -sanan tilalla
  "ENNAKKOILMOITUS SUORAVELOITUKSESTA" ja "SUORAVELOITUS"
  * laskunsyöttötilassa määritä/suoraveloituslomake
  * asiakaskortissa laskutusosoitekentässä jos yli 9 merkkinen tieto, tulostuu laskuna ym. lomake
  * ks myös www.atsoft.fi/wlssuora.htm jossa on selvitetty suoraveloitusaineiston muodostaminen
 - asiakasnumerojen laskenta asiakaskortistotilassa niille asiakkaille, joilta se puuttuu
  valinnalla "muokkaa / täydennä asiakasnumero (jos puuttuu)"
 - varmuuskopioinnissa saattoi ilmoittaa joskus *.wls tai *.wtk tiedoston olleen käytössä
  muutettu varmuuskopiointia niin, että yrittää kopioida myös käytössä olevat tiedostot
 - maksuehdossa tuli olla sana "netto", esim 7 vrk netto, Nyt riittää että maksuehto alkaa maksuaikapäivien lukumäärällä, esim:
    14 vrk
    15 pv
    7 pv -2% 14 vrk netto
 - viitenumeron alkuun tulostui tyhjä väli, jolloin viitenumero saattoi alkaa laskun yläosassa
 1 merkin oikeammalta kuin muu teksti
8.7.2005
 - laskuun ei tulostunut viivoja jollakin kirjoittimella; korjattu
 - path/file access error tai permission denied myyntireskontrassa,
  kun oli menty kirjaamaan suoritusta, etsitty laskua, jollaisia ei
  löytynyt, valittu peruuta ja menty uudelleen kirjaamaan suorituksia;
  korjattu
 - form already displayed; can't show modally, kun painettiin
  suorituksenkirjausikkunassa peruuta, jos oli oltu aiemmin
  kirjaamassa suorituksia ja haettu sopivaa laskua; korjattu
 - lähetelaskutus: tuo laskut tekstitiedostosta -toiminnossa toi
  jossakin tapauksessa uudesta asiakkaasta rivin lisäksi myös
  tyhjän rivin; korjattu
15.6.2005
 - etäAsteri neuvojan valitseva käynnistysikkuna tässä ohjelmasssa
14.6.2005
 - laskun tuoterivien kopioiminen työpöydälle
 - @TULOSTIN[tulostimennimi] käytä jos @KIRJOITIN[kirjoittimennimin] tulostaa tyhjän arkin oletustulostimelle
  esim osoitetarran tulostaminen
  Tee lomakesovitus dymo.lom:
   @TULOSTIN[dymo]
   @LASKUTUSNIMI
   @LASKUTUSLISÄNIMI
   @LASKUTUSOSOITE
   @LASKUTUSPAIKKA
   @TULOSTIN[]
  nimeä Dymo tarratulostin nimelle dymo (windowsin tulostimet ja faksit valinnalla)
  ja tulosta se [Omalomake] painikkeella
10.6.2005
9.6.2005/2
 - välisummaa tulostettaessa ## ei laske kpl-määrien välisummaa (esim kun erässä tunteja, metrejä, kiloja)
 - # laskee myös kpl kentät yhteen (näppärä, jos kpl samaa yksikköä)
 - välisummaa tulostettaessa, jos rivillä, jonka koodi alkaa merkillä -, =, &, # oli a hinta sarassa luku, laski mukaan a hintaan
 - Etätuki-painike käynnistää EtäAsterin C:\ASTERI\ETAASTERI.EXE, muuten lataa etätukisivun
7.6.2005
 - tuotteiden F8 haku laskunsyöttötilassa näyttää nyt myös nimike2 kentän
 - määritä/perustiedot/tiedostot ja tulostus: lisätty asiakas ja tuotekortiston [valitse] -painike
31.5.2005
 - Näytä|Laskutus jaksolta -toiminto näyttää nyt laskut
  järjestettynä laskunnumero-kentän mukaan
26.5.2005
 - laskunsyöttöikkunan tuoterivitaulukon yläpuolella näkyy myös
  rivilaskuri, samoin kuin F7- ja F8-vinkki näkyy myös silloin
  kun laskun yläosan lisätietokentät on piilotettuna
25.5.2005
 - tarran korkeus: mm näkyy
24.5.2005
 tarrat matriisille: tulosti aina 6 riviä, nyt määrityksen mukaan
23.5.2005
 - ohjelmaa ei enää saa suljettua pääikkunan ruksista;
  aiheutti pulmaa verkkokäytössä?
18.5.2005
 - avoimet-per-pvm -toiminto antoi pulman 3071, jos jokin
  Viimeisin suorituspäivä oli tyhjä vaan ei null; korjattu
 - uusi toiminto Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Korjaa-valikossa:
  Etsi virheellinen suorituspäivä, joka etsii Reskontra-taulukon
  Viimeisin suorituspäivä -kentästä päivämäärävirheitä
17.5.2005
 - tuoterivien tallentumista muutettu, koska joidenkin keräilylaskujen
  tuoterivit eivät pysyneet järjestyksessä
 - invalid use of null monirivisessä sarjalaskutuksessa; korjattu
16.5.2005
 - myyntireskontran Näytä|Erääntyneet-toiminnossa tuli pulma
  tyyppivirhe ehtomäärityksessä (virhe 3464), jos jossakin
  reskontratapahtumassa epäkelpo tai tyhjä eräpäivä.
  Nyt ei tyhjä eräpäivä haittaa. Epäkelvon eräpäivän tapauksessa
  ohjelma ilmoittaa, missä reskontratapahtumassa pulma on.
12.5.2005
 - permission denied, jos oli myyntireskontrassa kirjattu suoritus,
  jätetty seuraavan kirjattavan numero tyhjäksi,
  painettu OK ja menty uudelleen kirjaamaan suoritus; korjattu
9.5.2005
 - jos asiakas- tai tuotekortiston polkumääritys oli väärin,
  siirry yritykseen -painikkeen jälkeen tuli pulma ja
  ohjelma jäi käyntiin ilman näkyvissä olevaa ikkunaa; korjattu
3.5.2005 / 3
 - Tiedostoa ... ei löydy -pulma painettaessa Siirry yritykseen,
  jos perustiedoissa asiakas- tai tuotekortisto oli
  määritelty ilman polkua; korjattu
3.5.2005 / 2
 - laskutuslista valitulta jaksolta ruudulle: mk poistettu
3.5.2005
 - nimeä ei löydy tästä kokoelmasta, jos asiakaskortistona
  oma Accessilla tehty kortisto ja kyselyllä luotu Asiakkaat; korjattu
2.5.2005 / 2
 - reskontran kausitulosteessa: jos asiakkaalla ei ole tapahtumia
  jakson aikana, mutta on alkusaldoa, alkusaldo tulostuu nyt
  samalle riville kuin asiakkaan numero ja nimi
2.5.2005
 - ohjelma ajaa automaattisesti tietokannan korjaus- ja tiivistämis-
  toiminnon
    - yritykseen siirryttäessä asiakas- ja tuotekortistolle
    - laskutustietokantaan mentäess laskutustietokannalle
28.4.2005
 - Laskunsyöttö-ikkunassa näkyy asiakkaalla reskontrassa erääntyneenä
  olevien laskujen lukumäärät ja yhteissummat nyt silloinkin, kun
  asiakkaalla on käteikuitteja. Jos jostakin laskusta puuttuu eärpäivä,
  ohjelma ilmoittaa, ettei voi laskea erääntyneitä.
27.4.2005
 - subscript out ouf range tulostettaessa asiakaskortisto-työvaiheesta
  myyntitilastoa tai osoitteistoa; korjattu
 - pulma-ikkunan yhteydessä ei enää tule näkyviin helppi, koska vanhentunut
22.4.2005
 - tilastoissa: vaikka tuote olisi poistettu tuotekortistosta
  tai asiakas poistettu asiakaskortistosta, tuote tai asiakas
  näkyy tilastoissa
    - myynti tuotteittain
    - katelaskelma tuotteittain
    - tuotteen myynti asiakkaittain
    - asiakkaan kate tuotteittain
    - asiakkaan ostot tuotteittain
  HUOM! Ominaisuus katelaskelmissa: jos tuotekortti puuttuu,
  ostohinta puuttuu joten sen tuotteen riville ei lasketa katetta.
  Jos haluat katteen laskettavan, syötä ko. tuote takaisin
  tuotekortistoon.
 - object required Rutiinista GlobVarmistaGriditiedot; korjattu
21.4.2005
 - kortiston selaustila-ikkunassa: jos alettiin syöttämään
  ensimmäisen kortin tietoja painamatta Lisää-painiketta,
  ohjelma huomautti "Paina ensin lisää..." ja jäi silmukkaan;
  korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta -pulma laskua tallennettaessa jos
  tuotekortistossa ei ollut yhtään tuotetta; korjattu
 - run-time error 3024, jos yrityksen kansiossa ei ollut
  asiakaskortistoa -> sulki ohjelman; korjattu
 - ohjelman sulkeminen pääikkunan ruksista jätti sen
  käyntiin piiloon; korjattu
19.4.2005 / 3
 - pulma 3024 tai pulma 3044 rutiinista AlustaOts1Gridi, jos
  asiakaskortistoa ei löytynyt. Muutettu siten, että neuvoo
  suomeksi menemään tarkistamaan asiakaskortiston
  polkumääritys perustiedoista
19.4.2005 / 2
 - subscript out of range perustettaessa uutta yritystä; korjattu
19.4.2005
15.4.2005
 - Kun asiakkaalle tehdään laskua, kuittia, tilausta tai lähetettä,
  laskunsyöttö-ikkunassa näkyy asiakkaalla reskontrassa avoinna ja
  erääntyneenä olevien laskujen lukumäärät ja yhteissummat.
  Ominaisuuden saa kytkettyä pois päältä valinnalla
  Määritä|Reskontratietojen näyttäminen
 - yrityksen laskutustietokannat -ikkunassa ylimpänä näkyy nyt
  aina se laskutustietokanta, jossa Loppupvm on uusin
 - ktl:n kirjaamisessa: jos rahayksikkö määrittämättä,
  ohjelma olettaa rahayksikön olevan euro
 - myyjän myynti tuotteittain -tilasto
    - ei enää huomauta tyhjien kohdalla "ei tulostettavia rivejä"
    - ruudulle otsikkopalkkiin tulostuu myyjän nimi
14.4.2005
 - Avaa vanha lasku -toiminnossa on nyt "Tee tästä hyvityslasku"-painike,
  joka avaa vanhan laskun pohjaksi muuttaen määrän ja siitä
  aiheutuvat rahasummat miinusmerkkisiksi ja lisää ensimmäiseksi
  tuoteriviksi tekstin "Tämä on hyvityslasku laskuun no XXXX"
 - laskunsyöttöikkunassa maksuehdoksi voit nyt syöttää esim. #1
  jolloin ohjelma etsii kyseisennumeroisen maksuehdon ja
  laskee eräpäivän. Riippuen asiakaskortisto-työvaiheesi
  Muokkaa|Maksuehdot-kohdan määrityksistä pikavalinnat ja
  niitä vastaavat maksuehdot voivat siis olla esimerkiksi
    #1 tuo maksuehdoksi -> 7 vrk netto
    #2 tuo maksuehdoksi -> 14 pv netto
    #3 tuo maksuehdoksi -> 7 pv -2%, 14 pv netto
    #4 tuo maksuehdoksi -> 30 vrk netto
 - yritysluettelo-ikkunassa on nyt uusi toiminto
  Määritä|Asiakaskortiston kenttien nimet, jolla
  voit muuttaa yrityksen asiakaskortiston
  kenttien nimiä haluamaasi muotoon
 - laskunsyöttö-ikkunassa oleva asiakkaan muistio -kenttä
  venyy nyt laskunsyöttö-ikkunan koon mukaan
 - laskuun tulostuvat välisummat myös määrä-sarakkeeseen ja
  netto euro -sarakkeeseen, koodausohjeet ks. versio 23.3.2005
 - uusi lomakesovitusmuuttuja
    @KASSA-ALENNUS
  joka tulostaa esim. tekstin "Kassa-alennus = 0,30 euroa"
 - invalid procedure call or argument Rutiinista VarmistaGriditiedot; korjattu
13.4.2005
 - rajattu osakortisto -ikkunan otsikkopalkissa näkyy nyt,
  monennellako rivillä ollaan ja mikä on osakortistossa
  olevien rivien kokonaismäärä
 - Kun laskunsyöttö-ikkuna on aktiivisena ja painat F7-näppäintä,
  kohdistin siirtyy tuoterivit-taulukkoon lisäysrivin alkuun.
  Kun syötät käsin tuoterivejä, pääset F7:llä nopeasti eteenpäin.
  Kun luet tuotteet viivakoodinlukijalla, voit laittaa F7:n
  prefixiksi tai postfixiksi, jolloin lukemisten välissä ei
  tarvitse painella näppäimiä.
 - pisteellä tai pilkulla saat nyt kopioitua ylemmällä rivillä
  olevan tekstin; toimii seuraavissa ikkunoissa:
    - laskunsyöttötilan asiakkaat-ikkuna
    - laskunsyöttötilan tuotteet-ikkuna
    - laskunsyöttöikunan tuoterivit-taulukko
    - kortisto-työvaiheiden rivitila- ja rajattu-ikkunoissa
    - myyntireskontran kaikkien reskontratapahtumien ikkuna
 - SQL-kyselytilastoihin tulee yhdeksänneksi tilastoksi:
      Tuoteryhmien kuukausimyynnit
  ellei muuta ole määritelty
12.4.2005 / 3
 - reskontran kausitulosteessa on nyt laskennan edistymisestä
  kertova ikkuna
 - korjaa tunnisteet -toiminnossa on nyt tarkistus, ettei
  toimintoa saa ajettua, jos eri vuosina on tallentanut laskuja
  samoilla laskunnumeroilla samaan tietokantaan, koska
  tuollaisesta korjauksesta aiheutuisi pulma poistettaessa
  maksettuja tai hävitettäessä vanhoja laskuja. Tarkistus voi
  olla hidas, joten sen edistymisestä kerrotaan ikkunassa
12.4.2005 / 2
 - invalid use of null rutiinista LaskeALVerittely; korjattu
12.4.2005
 - toiminnolla Määritä|Viitteenne,viitteemme,toimitus
  voit määrittää, mikä asiakaskortiston tieto tulee
  viitteenne, viitteemme ja/tai toimitus-kenttään
  kun asiakas löydetään kortistosta laskunsyöttöikkunaan
 - laskunsyöttöikkunassa laskun otsikkotiedoille kuusi uutta kenttää,
  Lisätieto 1 .. Lisätieto 6, joihin voit syöttää vapaavalintaista
  tietoa, esim. tilaajan nimen
    - toiminnolla Määritä|Laskuotsikoiden lisäkentät
        - voit vaihtaa Lisätieto-kenttien otsikot sopiviksi
        - voit määrittää, mikä asiakaskortiston tieto tulee
         mihinkin lisätieto-kenttään aina, kun asiakas
         löydetään kortistosta laskunsyöttöikkunaan
        - voit valita, näkyvätkö lisäkentät vai eivät;
         jälkimmäisessä tapauksessa näkyy enemmän tuoterivejä
    - lisätiedot saat tulostumaan laskuun, kun lisäät lomake-
     sovitukseen seuraavia laskulomakesovituskoodeja:
        @LISÄTIETO1
        @LISÄTIETO2
        @LISÄTIETO3
        @LISÄTIETO4
        @LISÄTIETO5
        @LISÄTIETO6
 - yritykseen siirryttäessä tuli pulma "tiedostoa asiakas.wak ei löydy"
  esim. verkkokäytössä; korjattu
8.4.2005
 - laskunsyöttöikkunassa levennetty laskutusosoite- ja
  toimitusosoite -taulukkoja
 - YLÄOSANTEKSTI1 ja YLÄOSANTEKSTI2 tulostuvat nyt laskuun
  sopivalla rivivälillä, silloinkin kun fonttikokoa on muuteltu
7.4.2005
 - SQL-kyselytilastoihin tulee kahdeksaksi ensimmäiseksi tilastoksi:
      Asiakkaan laskut
      Laskutuslista 2
      Pankkikorttimyynnit
      Tuotteen myynti
      Myyjän myynti laskuittain 2
      Myynti tuoteryhmittäin
      Myyjän avoimet
      Myyjien avoimet
  ellei muuta ole jo aiemmin määritelty
 - SQL-kyselytilastojen paperilistauksessa viimeinen sarake meni
  osittain paperin ulkopuolelle; korjattu
 - Reskontran perustietojen ktl-välilehdellä voit nyt määrittää,
  minkäsuuruinen maksuvajaus ehdotetaan suoraan kassa-alennukseksi
  ktl:n kirjaamisessa. Ohjelma valitsee syöttämistäsi
  euro- ja prosenttimäärästä sen, kumpi on kulloinkin suurempi.
 - keräilylaskutuksessa lähetteen loppusumma tulostuu nyt
  näkyviin samalle riville kuin lähetenumero ja päivämäärä
 - Sarjalaskuta|Monirivinen lasku asiakaskortistosta -toiminnossa
  tieto tulee nyt ensisijaisesti asiakaskortistosta,
  toissijaisesti syötetystä vakiotekstistä tai -luvusta ja
  jos sekin on tyhjä, tuotekortistosta tuotenumerohaun perusteella
6.4.2005
 - lähtelaskutus-osassa: uusi toiminto
  Tiedosto|Sarjalaskuta|Monirivinen lasku asiakaskortistosta,
  jolla voit tuottaa isolle asiakasjoukolle laskut,
  joissa on enintään 10 tuoteriviä/lasku.
  Voit poimia tuotenumeron, nimikkeen, määrän, a-hinnan
  ja/tai alv-prosentin jostakin asiakaskortiston kentästä.
  Jos asiakaskortiston ko. kenttä on tyhjä, ohjelma käyttää
  tekstikentässä olevaa vakiotekstiä tai -lukua, jos olet
  sellaisen syöttänyt.
  Jos olet määrännyt tuotenumeron vakioksi tai poimittavaksi
  asiakaskortistosta, ohjelma etsii nimikkeen,
  a-hinnan ja alv-prosentin tuotekortistosta, mikäli niitä
  ei ole poimittu asiakaskortistosta eikä syötetty vakioiksi.
 - object variable or with block variable not set
  rutiinista se_lueGridLeveydet; korjattu
 - pulma 3078 siirryttäessä yritykseen, jos ei löydy
  Maksuehdot-taulukkoa; korjattu
 - nyt asiakaskortiston uudet kentät lisäytyvät käytössä
  olevaan asiakaskortistoon, vaikkei se olisi yrityksen
  kansiossa eikä wak-tarkenteinen
 - nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulma siirryttäessä
  yritykseen, jos asiakaskortisto oli itse tehty
  Access 2000:lla siten, että "Asiakkaat" ei ollut taulukko
  vaan kysely; korjattu siten, että pulmailmoitusta
  ei enää tule. HUOM! Asiakaskortiston uudet kentät (ks. 5.4.2005 / 2)
  eivät lisäänny kyselyllä tuotettuun kortistoon automaattisesti.
  Muuta Access 2000:ssa olevaa kyselyäsi siten, että siinä
  on otettu uudet kentät mukaan.
 - reskontran kausituloste paperille tiivistetty siten, että
  alkusaldo tulee samalle riville asiakkaan nimen kanssa
  ja asiakkaiden välissä ei ole tyhjää riviä
 - ylimääräisiä nollan suuruisia loppusaldoja
  reskontran kausitulosteessa; korjattu
 - laskunsyöttöikkunassa näkyvä asiakkaan Muistio1
    - tyhjenee kun laskunsyöttöikkuna tyhjenee ja kun
     asiakasnumero-tekstikenttä tyhjenee
    - painikkeesta tallentuu asiakaskortistoon sen
     asiakkaan kohdalle, joka on laskunsyöttöikkunassa
     asiakasnumero-tekstikentässä
    - ei tule näkyviin eikä ilmoita pulmia, jos
     asiakaskortistossa ei ole Muistio1-kenttää
5.4.2005 / 2
 - asiakaskortistossa on seuraavat uudet kentät:
    Sähköposti
    Matkapuhelin
    Voip
    Fax
    Kotisivut
    Yhteyshenkilö1
    Lisätieto1
    Yhteyshenkilö2
    Lisätieto2
    Käyntiosoite
    Y-tunnus
    Tilinumero
    Verkkolaskuosoite
    Maa
    Perus
    Yksiköt
    Ryhmä
    Osasto
    10 kpl Selite-kenttiä, joihin mahtuu max 255 merkkiä kuhunkin
    5 kpl Muistio-kenttiä, joihin mahtuu käytännössä rajattomasti tekstiä kuhunkin
  Saat ne tulostumaan laskulle lisäämällä laskulomakesovitukseen muuttujia:
    @AS_Sähköposti
    @AS_Matkapuhelin
    @AS_Voip
    @AS_Fax
    @AS_Kotisivut
    @AS_Yhteyshenkilö1
    @AS_Lisätieto1
    @AS_Yhteyshenkilö2
    @AS_Lisätieto2
    @AS_Käyntiosoite
    @AS_Y-tunnus
    @AS_Tilinumero
    @AS_Verkkolaskuosoite
    @AS_Maa
    @AS_Perus
    @AS_Yksiköt
    @AS_Ryhmä
    @AS_Osasto
    @AS_Selite1
    @AS_Selite2 jne.
    @AS_Muistio1
    @AS_Muistio2 jne.
  Huom! @AS_ pitää olla isoin kirjaimin. Sen sijaan kentännimi saa olla
     vapaasti isoin tai pienin kirjaimin
 - taulukkojen sarakeleveyksien lukemista muutettu:
    - jos jotakin uutta kenttää ei ole mainittu tallennustiedostossa,
     ko. kenttä tulee näkyviin
    - jos jonkin kentän leveys olisi alle 60, se tulee näkyviin
     normaalilevyisenä, leveys noin 1500
 - kortisto-työvaiheiden selaustila-ikkunassa kentät ovat nyt kolmessa
  sarakkeessa, kussakin enintään 16 kenttää
 - laskunsyöttöikkunassa on monirivinen tekstikenttä, jossa näkyy
  kulloinkin valitun asiakkaan Muistio1-kentän sisältö. Sitä voi myös
  muokata ja muutokset voi tallentaa "Tallenna Muistio1-kenttään"-painikkeesta
 - lähetelaskutuksessa: keräilylaskutus-toiminto teki kaikista
  lähetteistä oletusvaiheen mukaista aineistoa, esim. lähetteitä;
  korjattu siten, että tekee aina laskuja
 - objekti ei kelpaa tai objektia ei ole enää määritelty -pulma
  kun yritettiin lopettaa ohjelmaa kortisto-työvaheesta
  jonkin pulmailmoituksen jälkeen; korjattu
5.4.2005/1
 - jos laskussa tuoterivi tyhjä, saattoi antaa Invalid use of null
  virheilmoituksen: asenna tämä tai uudempi versio tai
  laita Ryhmä kenttään välilyönti
 - suorituksen kirjaus -ikkunan kehitystä:
    - näkyvissä on samanaikaisesti kaikki tekstikentät, mikä
     mahdollistaa esimerkiksi sellaisen osasuorituksen, josta
     osa on korkoa ja vain osa pienentää avoimeksi jäävää summaa
    - kun muutetaan jotain tekstikenttää, ohjelma ei enää laske
     muiden kenttien arvoja; poikkeuksena se, että suoritusta
     muutettaessa jatkossakin erotus ehdotetaan meneväksi
     perintäkuluksi tai kassa-alennukseksi
    - vasemmassa alakulmassa näkyy punaisessa kentässä erotus,
     jos suoritusta ei ole jaettu kokonaan muihin kenttiin
4.4.2005
 - kassa-alennusprosentti voi nyt olla muukin kuin kokonaisluku,
  esimerkiksi maksuehto voi olla "14 vrk -1,5%, 30 vrk netto"
 - uusi toiminto: Tilasto|Katelaskelmien määritykset,
  jonka avulla voit ilmoittaa, onko tuotekortistossa
  olevat ostohinnat netto- vai bruttohintoja.
  Tämän määrityksen perusteella ohjelma tarvittaessa muuntaa
  ostohinnan nettohinnaksi, kun lasketaan katetta tilastoissa:
    - Asiakasyhteenveto
    - Asiakkaan kate tuotteittain
    - Katelaskelma myyjittäin
    - Katelaskelma tuotteittain
    - Myyjän myynti tuotteittain
 - pulma 3211 tulostettaessa katelaskelma tuotteittain
  tai asiakkaan kate tuotteittain; korjattu
1.4.2005
 - lähetelaskutuksessa: tilauskannan ja lähetekannan tulostuksen
  voi nyt rajata asiakasnumeron, lähete- ja tilausnumeron
  sekä päivämäärän mukaan
 - myyntireskontran Näytä|Myöhässä maksetut- ja Näytä|Asiakkaan myöhäiset-
  toiminnoissa laskun korko tulee nyt nollaksi, jos se on maksettu
  vain sen verran myöhässä kuin on sallittu reskontran
  perustietojen KTL-välilehden kohdassa
  "Salli maksun myöhästyvän ... päivää eräpäivästä"
 - jos tulee pulma 3014 (yhtään taulukkoa ei voi enää avata),
  tulee neuvo sammuttaa ohjelma ja käynnistää uudelleen
 - perustietojen määrityksessä:
    - hinnoittelutapa-kohdassa on nyt valintapainikkeet
     brutto ja netto (vastaa aiempaa tekstikenttää brutto/netto)
    - viitenumero käytössä -kohtaa ei enää ole vaan
     viitenumero on aina käytössä. Jos et halua sitä tulostaa
     laskuun, muokkaa laskulomakesovitusta siten, että siellä
     ei ole viitenumeron tulostavaa @VIITENUMERO-koodia
 - jos laskunsyöttö-ikkunan tulosta-painiketta napsauttaa
  (vahingossa) useamman kerran peräkkäin, ohjelma ottaa nyt
  huomioon vain ensimmäisen painalluksen
30.3.2005
 - jos Selaustila-ikkuna oli suurennettuna ja painettiin Päivitä,
  tulikin päällimmäiseksi Rivitila-ikkuna suurennettuna; korjattu
29.3.2005
 - reskontran kausitulosteessa:
    - kaikista asiakkaista -vaihtoehdon loppuun tulostuu
     asiakkaiden yhteenlasketut saldot alussa,
     laskujen, suoritusten, kassa-alennusten ja ennakkosuoritusten
     yhteissumma kauden aikana ja saldot kauden lopussa
    - mukaan tulostuvat vain ne asiakkaat, joilla on
     alkusaldoa tai tapahtumia kauden aikana
    - permission denied, kun oli ensin tulostettu kausituloste
     ruudulle, jätetty ruututuloste olemaan, ja otettiin
     kausituloste uudelleen; korjattu
    - ruututulosteen sarakkeiden summat poistettu näkyvistä
    - virhepyydykset lisätty
    - invalid use of null, jos asiakkaan nimi tyhjä; korjattu
    - data access error klikattaessa ruututulostetta; korjattu
 - Tulosta|ALV-erittelylista|Määritä leveydet -toiminnolla saat
  esim. poistettua tulosteelta turhia sarakkeita, jolloin
  asiakkaan nimi näkyy leveämmin
23.3.2005
 - välisummat paperille tulostuvaan laskuun:
  Syötä laskun tuoterivit normaalisti, mutta lisää haluamiisi väleihin
  tositerivejä, joilla käsket tulostumaan tyhjiä rivejä, välisummia
  tai yksinkertaisia tai kaksinkertaisia viivoja. Syötä Tuotenumero-
  sarakkeeseen jokin allaolevista merkeistä:
   #  tuoterivien brutto-kenttien summa edellisestä #-merkistä tai laskun alusta alkaen (osion välisumma)
   &  tuoterivien brutto-kenttien summa laskun alusta alkaen (kumulatiivinen välisumma)
   /  tulostuu tyhjä rivi
   -  tulostuu yksinkertainen viiva brutto-sarakkeeseen
   =  tulostaa kaksinkertaisen viivan brutto-sarakkeeseen
 - ei tallenna laskua, jos siinä ei ole tuoterivejä eikä asiakastietoja
 - valittuna ei ole tietuetta rutiinista KasvataTuotetilastoa, jos
  tallennettiin lasku, jossa ei ole yhtään tuoteriviä; korjattu
 - ei ehdota tallennettavaksi asiakastietoja, jos ne ovat tyhjiä
22.3.2005
 - uusi toiminto: Muokkaa|Palauta lasku avoimeksi
  myyntireskontran avointen laskujen ikkunassa
 - laskutus- ja suorituspäiväkirjoihin saat nyt syötettyä
  myös tositelajin
 - rahoitusennusteen saat nyt myös leikepöydälle
 - laskunsyöttö-ikkunassa uusia painikkeita:
   - Tallenna-painike tallentaa laskun/kuitin/tilauksen/lähetteen
   - Avaa-painike avaa laskun/kuitin/tilauksen/lähetteen
    sen mukaan, millä kohdalla "Tämä on"-kohdan täplä on
 - kun aiotaan avata vanha lasku/kuitti/lähete/tilaus, ohjelma kysyy
  tallennetaanko lasku, kuitti, lähete tai tilaus, jos sitä on
  muuteltu edellisen tallentamisen jälkeen
 - ohjelma kysyy nyt aina laskua/kuittia/tilausta/lähetettä
  tallennettaessa ja tulostettaessa, tallennetaanko lisätyt tai
  muuttuneet asiakastiedot asiakaskortistoon. Ominaisuuden
  saa kytkettyä päälle/pois valinnalla
  Määritä|Asiakastietojen tallentuminen
 - kun kirjataan myyntireskontraan suorituksia yksitellen,
  seuraavaa kirjattavaa kysyttäessä näkyy nyt myös samalla
  kirjaamiskerralla aiemmin kirjatut suoritukset
21.3.2005
 - Tulosta|Reskontran kausituloste = uusi toiminto, jolla voit
  tulostaa valitsemaltasi ajanjaksolta yhden tai kaikkien
  asiakkaiden alkusaldon, jakson aikana tehdyt laskut ja
  saadut suoritukset sekä loppusaldon.
  Tulosteen saat paperille, leikepöydälle tai ruudulle.
  Suorituksista näkyy se summa, minkä verran suoritus
  lyhensi ko. laskusta olevaa velkaa. Kassa-alennukset
  tulostuvat omaksi rivikseen. Ylikoroista ei tule riviä.
  Huom! Aiemmilla versioilla tehdyt, vielä avoinna olevat
  ennakkosuoritukset tulevat mukaan tulosteeseen riippumatta
  niiden syntyajankohdasta. Uudella versiolla syntyneet
  ennakkosuoritukset tulevat listaan, jos niiden syntypäivä
  tai viimeinen muutospäivä kuuluu valitsemallesi ajanjaksolle.
 - SQL kyselytilastot:
    - lukuarvomuotoiset tulosjoukon kentät näkyvät nyt
     kahden tai useamman desimaalin tarkkuudella
 - erääntyneille maksumuistutus -toiminnoissa huomauttaa nyt
  suomeksi, jos jossakin laskussa on eräpäivä tyhjä tai muu
  kuin päivämäärämuotoinen
18.3.2005 / 2
 - SQL kyselytilastot:
    - kun kyselynmäärittämisikkunassa painetaan Suorita,
     kysely ja kysymykset ja vastaukset tallentuvat
    - kun määrittämättä ollut kysely määritellään ja
     tallennetaan, pudotuslistaan vaihtuu kyselyn uusi nimi
     ja laskunsyöttöikkunan valmiit kyselyt -valikon
     tekstit päivittyvät vastaavasti
18.3.2005
 - SQL kyselytilastot:
    - jos kyselyä ei ole määritelty, taulukossa näkyy koko
     Laskuotsikot-taulukon sisältö
17.3.2005
 - SQL kyselytilastot:
    - kysely 1:ssä on oletuksena valmiina mallikysely, joka
     näyttää asiakkaan numero 1001 laskut kuluvalta vuodelta
    - paperitulosteen otsikkoehdotuksessa on nyt
     kysymykset ja vastaukset
    - toimii nyt myös kun on määritelty toinen ja kolmas
     kysymys (%2 ja %3)
    - object variable not set; korjattu
    - poistettu viesti "tätä kyselyä ei ole määritetty"
    - jos kyselyä ei ole määritelty, taulukkoa ei näy
    - Lomake-valikko nimetty olemaan "Luo kyselyitä"
16.3.2005 / 2
 - käynnistyessään ohjelma huomauttaa, jos se on asennettu
  polkuun, jossa on välilyönti, kaksoiskenoviiva, heittomerkki
  tai hakasulut, koska niistä voi myöhemmin aiheutua pulmaa
16.3.2005
 - lisää osto varastoon -toiminto ottaa ostohintaan nyt niin monta
  desimaalia kuin kappalehinnassa tai aiemmassa ostohinnassa on
  desimaaleja
 - SQL kyselytilastot -ikkuna muutettu valintaikkuna-tyyppiseksi
  ja End-painike poistettu
15.3.2005
 - laskunsyöttöikkuna tyhjennetään automaattisesti
  keräily-, sarja- ja maksuerälaskutuksen sekä
  tuo laskut tekstitiedostosta -toiminnon lopuksi,
  jolloin ei tule jatkossa tallennettua seuraavaa
  käsitehtyä laskua samalle numerolle
 - SQL kyselytilastot
    - object variable not set; korjattu
    - kun uuden kyselyn tulosjoukossa on enemmän sarakkeita
     kuin edellisen kyselyn tulosjoukossa, kaikki sarakkeet
     tulevat näkyviin
14.3.2005
 - SQL kyselytilastot:
   Laskunsyöttötilassa Tilasto/Kyselytilastot (SQL)
   40 määritettävää SQL kyselyä tilastointeja varten
4.3.2005
 - kun poistutaan laskunsyöttötilasta työvaihe-, yritys- tai
  lopetusvalikon kautta, ohjelma kysyy, tallennetaanko
  lasku, kuitti, lähete tai tilaus, jos sitä on muuteltu
  edellisen tallentamisen jälkeen
 - tietotyypin muuntamisvirhe Kutsurivi 5003 tai 5102, jos
  perustietojen oletus-alv tyhjä ja tuotekortiston
  tuotteen alv tyhjä; korjattu
 - ohjelman voit sulkea nyt myös pääikkunan ruksista
 - perustietojen määrittely -ikkuna poistaa automaattisesti
  turhat välilyönnit tietojen alusta ja lopusta
 - pääikkunaan lisätty työvaihe- ja yritys-valikot, jotta
  pääsee kätevästi jatkamaan, vaikka olisi sulkenut kaikki
  muut ikkunat
 - run-time error 3071 myyntireskontran Näytä|Laskutus jaksolta -
  toiminnossa; nyt ilmoittaa, että mahdollinen tyhjä rivi
  poistettava kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa
1.3.2005
 - HTML entiteetit lisätty PostiXML ja Finvoice tallennuksiin
9.2.2005
 - ktl:n kirjauksessa onnistuu myös sellainen tapaus, että sama asiakas
  on maksanut samana päivänä samalla viitenumerolla saman laskun
  kahteen kertaan. Nyt toinen kirjautuu ennakkosuoritukseksi (ENSU).
1.2.2005
 - keräilylaskutus: laskutuslisä tuli laskuun kahdesti; korjattu
26.1.2005
 - tuotekortiston ja asiakaskortiston rivitila-ikkunassa lukuarvomuotoisissa
  kentissä näkyy nyt kaikki desimaalit myös kun niitä on enemmän kuin kaksi
20.1.2005
 - bad file name or number varmuuskopioinnissa levykkeelle; korjattu
19.1.2005
 - varmuuskopiointi: ei kyennyt kopioimaan itse laskutustietokantaa
  joissakin sellaisissa tapauksissa, että oli syötetty ja tallennettu
  laskuja ja poistuttiin laskunsyöttötilasta; korjattu
18.1.2005
 - ohjelma seuraa nyt Windosin oletuskirjoittimen vaihtoa myös silloin
  kun ei kysytä kirjoitinta jokaisen tulostuksen yhteydessä
 - myyntireskontran näytä-valikosta saatavissa raportti-ikkunoissa
  Muokkaa|Järjestä korjattu seuraavasti:
    - rahamääräiset kentät järjestyvät nyt numeerisesti
    - luettelossa rahamääräisten kenttien nimessä näkyy
     yrityksen oletusrahayksikkö, esim. euro
 - eKirjelaskutuksessa tallentaa viivakoodin tietosisällön oikein
  (aikaisemmin tallensi ylimääräisen 2 ja sotki viivakoodin sisällön)
11.1.2005
 - myyjän myynti tuotteittain -tilastossa
    - ruudulle ei tullut näkyviin kaikki tiedot ja napsautettaessa ilmoitti
     data access error; korjattu
    - invalid use of null; korjattu
    - kaikista myyjistä -vaihtoehdossa on nyt tarjolla tulosteet
     kirjoittimelle ja levylle. Sen sijaan ruudulle ja
     leikepöydälle voidaan tulostaa ainoastaan yhdelle
     myyjälle kerrallaan.
10.1.2005 / 2
 - hintalaput tuotteista / tarrat asiakkaista -toiminnoissa
  voi nyt jättää viivakoodin pois
 - tuo laskut tekstitiedostosta -toiminnossa syntaksivirhe...-pulma, jos
  asiakkaan nimi sisälsi heittomerkin; korjattu
 - sarjalaskutuksessa toimitusosoite etsitään nyt samalla tavalla kuin
  yksitellen laskuja syötettäessä
 - keräilylaskutuksessa: lähetteiden tuoterivit eivät tulleet
  mukaan; korjattu
10.1.2005
 - eKirje: pc-ascii skandit, viivakoodin voi jättää pois
14.12.2004
 - uusi toiminto asiakaskortistossa:
  Osakortistoon|Valitse ostaneet
  jolla saat valittua rajattuun osakortistoon ne asiakkaat, joita on
  laskutettu siten, että laskun päivämäärä on määrittelemälläsi välillä
13.12.2004
 - lähetelaskutus-osan suoraveloitus-toiminnossa
    - mukaan otettavat laskut voidaan nyt rajata laskunnumeron tai
     eräpäivän tai molempien mukaan
 - overflow varmuuskopioinnissa, jos yritetään kopioimalla hakemistoon,
  mutta hakemistonnimi tyhjä; korjattu
10.12.2004
 - invalid use of null eKirje-laskutuksessa, jos tuoterivillä ei ollut määrää tai nettosummaa; korjattu
9.12.2004 / 2
 - laskunsyöttötilan Vie kortistoon -painike lakkasi toimimasta, kun sitä
  oli painettuu muutamaan kertaan; korjattu
 - object variable or with block variable not set
  tulostettaessa kolme tilisiirtoa arkille; korjattu
9.12.2004
 - laskunsyöttötilassa tuote- ja asiakas-ikkunoiden sarakkeiden leveydet
  eivät säilyneet mm. laskuntallennuksen jälkeen; korjattu
3.12.2004
 - laskulomakesovitusmuuttuja @SIVUNVAIHTO vaihtaa arkkia
 - laskulomakesovituksessa oleva kirjoittimenvaihto @KIRJOITIN-muuttujalla
  antoi toisella peräkkäisellä tulostuskerralla printer error; korjattu
2.12.2004
 - Uusi varmuuskopiointitoiminto mahdollistaa varmuuskopioinnin
    - korpulle entiseen tapaan
    - kopioimalla kovalevylle valittuun hakemistoon joko tilikauden,
     yrityksen tai kaikki yritykset
    - ajamalla komentojonotiedosto (bat), cd-poltto-ohjelma tai muu vastaava
  Sijaitsee samoissa kohdissa kuin entinen varmuuskopiointitoiminto.
 - Varmuuskopiointimahdollisuus nyt myös lopetettaessa ohjelmaa
  asiakas- tai tuotekortistosta tai myyntireskontrasta
 - invalid use of null tulostettaessa katelaskelma tuotteittain tai
  asiakkaan kate tuotteittain, jos joidenkin tuotteiden ostohintaa
  ei ollut määritelty; nyt kysyy, oletetaanko ne nolliksi, tai poistuu
30.11.2004
 - Kun avattiin vanha lasku ja sen jälkeen tyhjennettiin laskunsyöttöikkuna,
  laskun päiväykseksi tuli oletuksena vanhan laskun päiväys. Muutettu siten,
  että tulee se päiväys, jota käytettiin aiemmin, esim. kuluva päivämäärä.
 - keräilylaskutus-toiminto antoi pulman, jos lähetetaulukkoja ei ollut
  olemassa; korjattu: ilmoittaa nyt: Ei lähetteitä.
29.11.2004
 - tiedostoa ei löydy- tai tiedostonimi ei kelpaa-pulma pikakortisto-työvaiheessa
  avattaessa tai yhdistettäessä kortistoa tai tallennettaessa rajattua osakortistoa
  toiseksi kortistoksi; korjattu
8.11.2004
 - tietotyypin muuntamisvirhe kaikkien reskontratapahtumien ikkunan
  korjaa tapahtumaa -toiminnossa, jos tyhjennettiin lukuarvomuotoisia kenttiä; korjattu
4.11.2004 / 5
 - Cannot open any more tables. / Yhtään taulukkoa ei voi enää avata. -pulma
  lähetelaskutuksen niissä toiminnoissa, joissa tuotetaan tai tulostetaan
  satoja laskuja kerralla, kuten
    - Keräilylaskutus
    - Sarjalaskutus
    - Maksuerälaskutus
    - Tulosta eräajona
    - Tulosta 3 tilisiirtoa arkille
    - Tuo laskut tekstitiedostosta
  Korjattu.
  Lisäksi em. toimintoja nopeutettu.
3.11.2004 / 6
 - asiakaskohtainen tuotekortisto ei ole tästä lähtien enää käytettävissä niissä
  lähetelaskutusosan toiminnoissa, joissa luodaan tai tulostetaan suuri määrä
  laskuja kerralla
3.11.2004
 - type mismatch / data type conversion error / tietotyypin muuntamisvirhe
  Tuo laskut tekstitiedostosta -toiminnossa; korjattu
1.11.2004 / 2
 - input past end of file rutiinista se_inikirjoita, jos jokin määrittely-
  tiedosto oli jäänyt tyhjäksi, esim. jonkin aiemman sähkökatkon vuoksi; korjattu
1.11.2004
 - Finvoice-verkkolaskussa:
    - <eb:MessageID>-kohtaan tulee nyt laskunnumero
    - <DeliveryOrganisationName>-kohtaan tulee nyt toimitusosoitteen
     nimi-kentän lisäksi myös lisänimi-kenttä
    - määrittelyikkunassa tab- (sarkain-) näppäin siirtää nyt järjestyksessä
     luukusta seuraavaan
 - cancel was selected painettaessa peruuta muutamissa tiedoston-
  valintaikkunoissa; korjattu
 - kortiston etsimistoiminnossa: jos ei löytynyt yhtään osumaa, kursori jäi
  tiimalasiksi; korjattu
27.10.2004
 - toiminnolla Määritä|Avointen järjestys saat valittua, missä järjestyksessä
  avoimet laskut näkyvät myyntireskontran varsinaisessa ikkunassa
 - laskunsyöttöikkunan tuoterivien sarakkeiden asettelu säilyy nyt myös silloin,
  kun valitaan Muokkaa|Järjestä tuoterivit
 - Tilasto|Asiakkaan viimeaikaiset ostot|Ruudulle -toiminnossa:
    - ruututulosteikkuna tulee heti maksimoituna
    - sarakkeiden leveydet tulevat ruudulle sopivan levyisinä
    - sarakkeiden yhteissummaluukut tuleat sarakkeiden kohdalle
 - varmuuskopiointi-ikkuna muistaa nyt, mihin asemaan tai polkuun
  varmuuskopio on viimeksi tehty
13.10.2004
 - Lähete/laskutukseen laskusaatavarahoitus (opr)
 - Finvoice verkkolasku painikkeet nettisivujen avaamiseen (Atsoft, Pankkiyhdistys)
8.10.2004
 - tyyppivirhe ehtomäärityksessä, kun mentiin myyntireskontraan, jos
  jokin eräpäivä ei ollut päivämäärämuotoa; korjattu
 - alv-erittelylista verokannoista 17% ja 0%: nyt listalle tulostuvat vain ne
  laskut, joissa on mainittuja verokantoja
7.10.2004
 - can't open any more tables toiminnoissa, joissa tallennetaan monta laskua
  peräkkäin automaattisesti, kuten
    - Keräilylaskuta
    - Sarjalaskuta
    - Maksuerälaskutus
    - Tuo laskut tekstitiedostosta
  Nyt saa tehtyä enemmän laskuja kerralla ennen kuin pulma tulee.
5.10.2004
 - object doesn't support this property or method, kun oltiin laskunsyöttöikkunan
  laskutusosoite-taulukossa ja napsautettiin "Tämä on"-kehystä; korjattu
 - null-arvon käyttö ei kelpaa / invalid use of null, kun lisättiin ennakkosuoritus
  myyntireskontraan; korjattu
 - Määritä|Netto-a-hinta -toiminnossa on nyt suurin sallittu desimaalien määrä 15
 - Määritä|Logo-toiminnon Valitse-painikkeesta
  ohjelma tarjoaa nyt automaattisesti kaikki kuvatiedostot
  (*.bmp;*.ico;*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jfif;*.gif;*.tif;*.tiff;*.png;*.ico)
1.10.2004
 - object required, kun vaihdettiin laskunsyöttötilassa täplän paikkaa
  "Tämä on"-kohdassa; korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record, kun oltiin tähdellä merkityllä
  lisäysrivillä ja valittiin Muokkaa|Poista tuoterivi; muutettu siten, että
  antaa nyt ohjeen, että ensin on mentävä poistettavalle riville
 - pulmailmoitusikkunasta poistettu painike, josta voit ladata netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin; lataaminen tarpeen vain muutamissa virhenumeroissa ja
  niissä ilmestyy erilainen ohjeikkuna
27.9.2004
 - Määritä|Logo-toiminnossa:
    - path/file access error tai path not found rutiinista txtLogo_Change,
     kun kirjoitettiin logon polku alusta alkaen tekstikenttään; korjattu
    - kun painetaan Valitse, ohjelma näyttää nyt oletushakemistona sen hakemiston,
     johon tekstikentässä mahdollisesti oleva polkumääritys viittaa
    - cancel was selected painettaessa tiedostonvalintaikkunassa Peruuta; korjattu
24.9.2004
 - asiakas- ja tuotekortistojen siirto DOS-kortistoista: jos DOS-kortistossa esiintyi sama
  numero enemmän kuin kerran tai jos DOS-kortistossa oli sellainen numero, joka oli jo
  olemassa Windows-kortistossa, ohjelma kysyi jokaisen tällaisen kohdalla, otetaanko
  käyttöön seuraava vapaa numero. Nyt kysyy vain kerran.
23.9.2004
 - myös virheet 339 ja 523 tarjoavat mahdollisuuden asentaa 6-version päivitysasennuspaketti
 - pulmailmoitusikkunassa on uusi painike, josta voit ladata netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin
22.9.2004
 - Jos on imuroitu pelkkä 6-version päivitys ilman 6-version ensiasennusta tai
  6-version päivitysasennuspakettia, voi tulla esimerkiksi pulma
  ActiveX component can't create object (virhe 429) tai virhenumeroita 713 tai 372.
  Ratkaisu on, että pitää asentaa 6-version päivitysasennuspaketti. Tästä versiosta
  alkaen ohjelma huomaa ko. tarpeen, ilmoittaa siitä suomeksi ja tarjoaa painikkeen,
  josta imuroituu tarvittava 6-version päivitysasennuspaketti netistä.
21.9.2004
 - invalid row number rutiinista VarmistaGriditiedot, kun tallennettiin tai
  tulostettiin käteiskuittia; korjattu
20.9.2004
 - Tyhjennetäänkö lasku? -kysymys on nyt Tyhjennetäänkö laskunsyöttöikkuna?
 - lisätty paikkailmaisimet VarmistaGriditiedot-rutiiniin
 - monen rutiinin pulmailmoituksessa luki rutiinista VarmistaGriditiedot;
  nyt lukee ko. rutiinin nimi
17.9.2004
 - täydennä laskuntunnisteet -toimintoa nopeutettu
16.9.2004
 - reskontran perustiedot-ikkunan OK-painike tarkistaa nyt, että ktl-välilehdelle
  syötetyt pankkitilinumerot ovat viivallisessa muodossa ja muunnettavissa
  konekieliseen muotoon
 - subscript out of range toiminnossa Tilasto|Asiakkaan viimeaikaiset ostot|Ruudulle,
  jos valitulta asiakkaalta ja ajalta ei löytynyt yhtään ostoa; korjattu
10.9.2004
 - uusi toiminto: Pikakortisto-työvaihe:
    - Työvaihe|Pikakortisto|Tästä laskutustietokannasta -valinnalla pääset nopeasti
     ja kätevästi avaamaan Laskuotsikot-, Tuoterivit-, ALV-erittely-, Reskontra-,
     Tilausotsikot-, Tilausrivit-, Laheteotsikot- tai Laheterivit-taulukon
     katselemista, etsimistä, järjestämistä, rajaamista, omia tulosteita yms. varten
    - Työvaihe|Pikakortisto|Valitusta tietokannasta -valinnalla pääset nopeasti
     ja kätevästi avaamaan minka tahansa tietokannan minkä tahansa taulukon
     katselemista, etsimistä, järjestämistä, rajaamista, omia tulosteita yms. varten
 - lähetelaskutus-osassa: uusi salasanamenettely: pääkäyttäjän salasanalla pääsee
  kaikkiin ohjelman osiin, vaihtoehtoisella salasanalla muualle paitsi Tilasto-valikkoon,
  Myyntireskontra-työvaiheeseen ja Pikakortisto-työvaiheeseen
9.9.2004
 - kortiston Muokkaa|Korvaa on nyt käytettävissä kaikissa kentissä
8.9.2004
 - tulostimen vaihto ohjelman ajon aikana:
    - jos vaihdat Windows-käyttöjärjestelmän oletustulostinta, kun laskutus-
     ohjelma on käynnissä, myös laskutusohjelman kirjoitin vaihtuu
    - saat määritettyä, että ohjelma kysyy jokaisen tulosteen yhteydessä
     erikseen, mille kirjoittimelle tulostetaan. Määritys tehdään
     Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Tulostimen kysyminen.
     Näin saat vaihdettua kätevästi tulostuksen esimerkiksi laserin,
     matriisikirjoittimen ja pdf-tulostimen välillä
7.9.2004
 - valitse ensin rivi (nimeä ei löydy tästä kokoelmasta) -pulma painettaessa Valitse-
  painiketta kortisto-työvaiheen Muokkaa|Etsi-toiminnon hakutulosikkunassa, kun
  käsiteltävän kortistona oli muu kuin asiakaskortistossa wak-tiedoston Asiakkaat-taulukko
  tai tuotekortistossa wtk-tiedoston Tuotteet-taulukko; korjattu
3.9.2004
 - run-time error 3021 no current record, kun napsautettiin taulukon
  tähdellä merkityn lisäysrivin vasemmassa laidassa olevaa valitsemis-
  saraketta; korjattu
2.9.2004
 - perustietoihin muutettu "Pankki1" jne. muotoon "Pankkitilinumero 1"
31.8.2004
 - päiväkirjojen loppuun tulostuvat yhteissummat menevät seuraavalle sivulle,
  jos eivät mahdu
 - demoversiossa: operation is invalid within the event grdRivitila_BeforeInsert
  ja Liittyvä objekti on peruuttanut tämän toimen, kun lisättiin uutta
  asiakasta tai tuotetta; korjattu
30.8.2004
 - laskutuspäiväkirjan ja suorituspäiväkirjan loppuun tulostuu nyt yhteissumma,
  joka kertoo, minkä verran myyntisaamistilin saldo on muuttunut, silloinkin,
  kun joukossa on hyvityslaskuja
27.8.2004
 - Määritä|Vasen marginaali laskuun -toiminto vaikuttaa nyt myös laskun loppusumman
  tulostumiskohtaan sekä omalomaketulostukseen
25.8.2004
 - ohjelman piirtämiin tilisiirtoihin ei enää tulostu rasteroitu euromerkki eikä
  tekstirivi EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 - tietotyypin muuntamisvirhe tai data type conversion error tai type mismatch, kun
  valittiin tuotekortistosta sellainen tuote, jolla ei ollut alv-koodia, jos yrityksen
  perustiedoissa oli määritelty oletus-alv-koodiin %-merkki, esim. 22%; korjattu
 - uusi toiminto: Määritä|Vasen marginaali laskuun, jolla voit säätää
  paperille tulostuvan laskun vasenta marginaalia
18.8.2004
 - lähetelaskutus: tuo laskut tekstitiedostosta:
    - Jos tekstitiedostossa ei ollut tuoterivillä nimikettä, a-hintakin haettiin
     tuotekortistosta. Muutettu ohjelmaa siten, että jos tekstitiedostossa ei ole
     tuoteriville nimikettä, mutta siellä on nollasta eroava a-hinta, tuodaan
     a-hinta tekstitiedostosta eikä haeta tuotekortistosta.
    - invalid use of null; korjattu
12.7.2004
 - nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulma tulostettaessa asiakaskortistosta
  osoiteluetteloa tai myyntitilastoa; korjattu
9.7.2004 / 2
 - ..tai kohde puuttuu -pulma tuostettaessa suoritukset tilille; korjattu
25.5.2004
 - laskun otsikkotietojen laatikoiden ylimmän rivin uusin arvo ei tallentunut/tulostunut, ellei
  ollut vaihdettu riviä; korjattu
 - ruudulle tulostettujen listausten alalaidan yhteissumma-laatikot siirtyvät oikeiden sarakkeiden
  kohdalle myös silloin, kun joitakin sarakkeita on piilotettu
 - asiakkaan viimeaikaiset ostot ruudulle: sarakeleveydet korjattu sopiviksi
 - jos yrität tallentaa laskua, jonkanumeroinen lasku on jo olemassa ja ohjelma kysyy, tallennetaanko
  silti ja vastaat ei, ohjelma ei enää tyhjennä laskusyöttöikkunaa vaan pääset viimeistelemään laskun
  tallennuskelpoiseksi
20.5.2004
17.5.2004
 - asiakasyhteenveto-tilastossa on nyt mahdollisuus rajat asiakasnumeroväli, joka tulostetaan
12.5.2004
 - korjaa ja tiivistä tietokanta -toiminto ei enää kysy, minkänimiseksi korjattu tietokanta
  tallennetaan, vaan tallentaa korjatun tietokannan samannimiseksi kuin oli alkuperäinen tiedosto
11.5.2004
 - laskulomakkeen alussa @kirjoitin[kirjoittimennimi] teki ensin tyhjän sivun oletuskirjoittimelle,
  tulosti sitten laskun lomakesovituksen kirjoittimelle: nyt jättää tyhjän sivun pois
 - korjaa reskontra (invalid use of NULL) -toiminto ei enää huomauta täysin tyhjistä
  arvoista, esimerkiksi kassa-ale pvm -kentässä
10.5.2004
 - jossain tapauksessa ei tallentunut toimitusosoitteen puhelinnumero; korjattu
23.4.2004
 - lähetelaskutuksessa: kolme tilisiirtoa arkille -tulostuksessa ohjelma kysyy nyt, haluatko tulostaa
  myös lisänimen
19.4.2004
 - PostiXML desimaalipisteet
 - hyla/ensu kirjaus: object variable not set; korjattu
 - run-time error 3077, kun etsittiin avaa vanha lasku -toiminnossa summa-kenttää ja syötettiin
  lukuarvoon pilkku. Piste toimi. Nyt toimii pilkkukin.
6.4.2004
 - Finvoice tallentaa Versio 1.1
 - Laskunet vakiokäyttöönottoa hiottu (vielä kesken)
 - Maksumuistutukset eKirjeenä hiottu
31.3.2004
 - kortisto-työvaiheiden selaustila-ikkunan painikkeita kehitetty:
    - mm. poista-painike on toimivana aina kun tarvitaan
    - jos poistettiin viimeinen kortti, poiston jälkeen siirrytään viimeiselle riville
    - ei tule turhia pulmia No Current Record / valittuna ei ole tietuetta eikä
     Update or CancelUpdate without AddNew or Edit
30.3.2004
 - NULL-arvon käyttö ei kelpaa joissakin toiminnoissa tai listauksissa pulmia sellaisten
  tietueiden suhteen, jotka sisältävät tyhjiä arvoja; korjattu
26.3.2004
 - lähetelaskutuksessa: karhu eKirjeenä
 - type mismatch syötettäessä vapaata tekstiriviä, jos oletus-alv-koodi oli tyhjä; korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record syötettäessä laskun tuoteriviä, kun oli
  muokattu kp-tili-saraketta ja jatkettiin painamalla enter; korjattu
25.3.2004
 - yritysluettelo-ikkuna näytti tyhjältä, jos yrityksiä oli noin 12-13 kpl; korjattu
18.3.2004
 - postiXML PenInt tulee ilman % merkkiä
16.3.2004
 - jos käyttöjärjestelmä ei tue scandisk:iä, aja scandisk -toiminto ajaa chkdsk:n vain luku -muodossa
 - samalla istunnolla voit nyt kirjata useita ktl-tiedostoja
  ilman että tarvitsee välillä sammuttaa ohjelmaa
 - kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa:
    - Muokkaa|Korjaa tapahtumaa -toiminnon lopuksi aktiiviseksi ikkunaksi tulee
     kaikkien reskontratapahtumien ikkuna (eikä avointen laskujen ikkuna)
    - poistettu vuosituhannenvaihteeseen liittynyt toiminto 2099->1999
    - Muokkaa|Lisää|Lasku käsin ja Muokkaa|Lisää|Ennakkosuoritus -toiminnon
     lopuksi kohdistin menee nyt lisätyn laskun/ensun kohdalle
    - jos laskulla ei ollut tuoterivejä (lisätty reskontrassa käsin), tuli laskua
     poistettaessa pulmailmoitus "valittuna ei ole tietuetta" / "no current record"
     rutiinista PienennaTuotetilastoa; korjattu
 - kun poistetaan vanha lasku, myös asiakaskortistossa olevat ostanut kpl ja
  ostanut euro -kentät päivittyvät
 - invalid use of null / null-arvon käyttö ei kelpaa tulostettaessa suorituspäiväkirja, jos oli
  olemassa esimerkiksi käsin lisätty ennakkosuoritus; korjattu
 - myyntireskontran avointen laskujen ikkunan järjestäminen eräpäivän mukaan ei ole mahdollista, jos
  jollain tapahtumalla, esim. ennakkosuorituksella, ei ole eräpäivää. Aiemmin ohjelman toiminta
  pysähtyi tässä run-time error:iin; nyt tulee pulmaikkuna ja ok:n jälkeen ohjelman toiminta jatkuu
 - poista monta vanhaa laskua -toiminnon sanamuoto muutettu olemaan "hävitä..."
 - tyyppivirhe ehtomäärityksessä / data type mismatch in criteria expression,
  kun poistettiin monta vanhaa laskua, joissa eräpäivä oli tietyllä välillä; korjattu
15.3.2004
 - lähetelaskutuksessa uudet laskuntulostusmahdollisuudet Tiedosto|Verkkolasku-valikossa:
    - Finvoice
    - eKirje
 - lähetelaskutuksessa: maksuerälaskutuksen jälkimmäisen ikkunan sarakkeita kavennettu
  siten, että kaikki sarakkeet mahtuvat kerralla näkyviin
 - myyntireskontrassa:
    - tietotyypin muuntamisvirhe tulostettaessa suorituspäiväkirja tileittäin; korjattu
12.3.2004
 - nimeä ei löydy tästä kokoelmasta / name not found in this collection,
  jos toiminnossa Määritä|Netto-a-hinta oli ruksattu, että lasketaan
  netto-a-hinta, mutta jätetty tyhjäksi kenttä, johon tulos laitetaan.
  Estetty kentän määrittelemättäjättäminen.
 - tuotu ominaisuudet, jotka tulleet 16-bittiseen versioon 10.12.2003 - 11.3.2004:
 Lisätty laskunet 1.0 (vanhempaan osaan) tallennukseen tallentumaan viivästyskorko
   "<PenInt>18%</PenInt>
 (viivästyskorko otetaan laskun otsikkotiedoista)
 - lähetelaskutus: siirtotiedoston tuomisessa path not found. Tämän tutkimiseksi
    - väliaikaisten aputiedostojen kansioksi otetaan nyt vain olemassaoleva kansio
    - ohjelma tarkistaa, onko olemassa sitä tiedostoa, jonka olet syöttänyt
     tuotavaksi siirtotiedostoksi
 - WinXP:ssä varmuuskopioinnissa ja varmuuskopion palautuksessa tuli
  file not found, paikka = 30; korjattu
 - lähetelaskutus: sarjalaskutuksessa asiakaskohtaisin summin: määrä-sarakkeessa voi olla
  muukin luku kuin ykkönen (1)
 - Tietotyypin muuntamisvirhe tulostettaessa suorituspäiväkirjaa. Pulma esiintyi vain
  32bit versiossa; korjattu
 - tulostettaessa laskutuspäiväkirja tileittäin tuli pulma
  Taulukon luovan kyselyn lähde- ja kohdetaulukoksi on määritetty sama taulukko ("Tuoterivit")
  Pulma esiintyi vain 32bit versiossa; korjattu
 - invalid procedure call varmuuskopioinnin yhteydessä; korjattu
 - jos lomakesovituksessa oli käytetty @AS_Koodirivi- tai muuta @AS_-alkuista koodia
  ja asiakaskortistosta ei löytynyt kyseistä asiakasta, ohjelma ilmoitti, että
  "lomakesovituksessa ... on tuntematon koodaus". Muutettu siten, ettei ilmoita mitään
  pulmaa vaan jättää tulosteessa ko. tiedon tyhjäksi.
 - netto-a-hinta -sarakkeeksi määritellyt luvut tulostuvat nyt paperille
  tasattuna oikeaan reunaan eli desimaalipilkut osuvat samalle kohdalle päällekkäin
 - netto-a-hinnan ollessa käytössä vapaa tekstirivi tulostuu nyt pitkänä
  eikä netto-a-hinnan 0,00 tulostu paperille eikä katkaise vapaan tekstin tulostumista
 - Avatun vanhan laskun uudelleentallennus on nyt mahdollista silloinkin kun
  Reskontra-taulukosta ei löydy ko. laskua ollenkaan. Tästä on hyötyä esimerkiksi
  silloin kun on tuotu laskuja muusta järjestelmästä pelkästään Laskuotsikot- ja
  Tuoterivit-taulukkoon vaan ei Reskontra-taulukkoon ja halutaan avata laskuja
  yksi kerrallaan katsottavaksi, tulostettavaksi ja tallennettavaksi.
 - verkkokäyttö: path/file access error F8-tuotehaussa; korjattu
 - vie kortistoon -painikkeessa ohjelma varmistaa asiakkaan tietojen tallentumisen
  myös sen rivin suhteen, jota on juuri viimeksi syötetty (esim. puhelinnumero)
 - Määritä|Netto-a-hinta -toiminnossa voit määrittää, monenko desimaalin tarkkuudella
  netto-a-hinta näytetään (esim. 3 tai 4)
 - jos Määritä|Netto-a-hinta oli määrittämättä, antoi huoletta ohitettavan virheilmoituksen
  item not found from this collection (ei anna enää em. virheilmoitusta)
 - uusi toiminto: Määritä|Netto-a-hinta, jolla voit määrittää, lasketaanko
  a-hinnan ja alv-prosentin perusteella tuoterivin netto-a-hinta ja mihin
  kenttään se sijoitetaan. Huomautukset:
    - toiminnon käyttäminen on mielekästä vain, jos olet perustiedoissa
     määritellyt hinnoittelutavaksi brutto
    - paperille tulostuvan sarakkeen otsikon ja sarakkeen paikan voit määrittää
     toiminnolla Määritä|Tuoterivit paperille
11.3.2004 / 2
 - lähetelaskutuksessa:
    - tilausta tai lähetettä avattaessa tuoterivien sarakkeiden leveydet eivät säilyneet; korjattu
11.3.2004
 - laskunsyöttötilassa:
    - tietotyypin muuntamisvirhe / data type conversion error tuotteet- ja asiakkaat-
     ikkunassa, jos lukuarvomuotoinen kenttä tyhjennettiin; korjattu
    - kun "tämä on"-kohdan valinta vaihdettiin laskuksi, tuoterivien sarakkeiden
     leveydet muuttuivat; korjattu
    - oletusvaiheen määritys vaikuttaa nyt heti seuraavaan laskuun eli kun
     laskunsyöttöikkuna tyhjennetään
    - Tilasto|Suoritukset myyjittäin -valintaikkunassa: kun valitaan pallukka kohtaan
     "kaikki" tuotteet ja jos pallukka oli kohdassa ruudulle tai leikepöydälle,
     pallukka siirtyy nyt automaattisesti kohtaan kirjoittimelle
    - tuote-ikkunan toiminto Ikkuna|Lue ikkunoiden paikat ei tehnyt mitään; korjattu
    - a form can't be moved or sized while minimized or maximized, kun valittiin
     Ikkuna|Syöttö ja kortistot, kun jokin ikkuna oli pienennettynä kuvakkeeksi; korjattu
8.3.2004
 - lähetelaskutuksessa: Atkoksen PostiXML vakiokäyttöönottomalli
5.3.2004
 - laskunsyöttö-työvaiheessa:
    - kun lisättiin tuoterivien loppuun uusi rivi, jossa on pelkkä vapaa teksti
     Nimike-kentässä ja painettiin enter, kursori hyppäsi edelliselle riville; korjattu
    - kun lasku avattiin korjattavaksi, tuoterivi-taulukon rahamäärä-kentät eivät tulleet
     muotoon 0,00; korjattu
    - kun hypättiin laskutusosoite-taulukosta hiirellä suoraan tuoterivit-taulukon
     tuotenumero-sarakkeeseen, kursori ei tullut näkyviin ennen kuin klikkailtiin
     Nimike-sarakkeeseen ja sieltä uudelleen tuotenumero-sarakkeeseen; korjattu
 - Vanhassa Korjaa tietokanta -toiminnossa tuli pulmailmoitus
  toiminto ei ole suoritettavissa tälle objektityypille, virhe 3251.
  Sen sijaan on nyt yksi yhteinen toiminto "korjaa ja tiivistä tietokanta",
  joka toimii kuten entinen tiivistä tietokanta -toiminto, paitsi että nyt
    - on heti näkyvillä wls-, wak- ja wtk-tiedostot
    - korjattu/tiivistetty tietokanta ehdotetaan oletuksena meneväksi
     samaan kansioon kuin alkuperäinen tietokanta; toki kansiota voi muuttaa
 - kortisto-työvaiheissa:
    - numero on jo käytössä -ilmoituksen jälkeen kursori palaa rivitila-taulukkoon
    - poista tuplat-toiminnot eivät tunnistaneet rivejä samoiksi, jos niissä oli
     tyhjiä (null) kenttiä; korjattu
    - eilisessä versiossa rajattuun osakortistoon Muokkaa|Muuta tietoa -toiminnolla
     tehdyt muutokset eivät näkyneet heti; korjattu
 - tuotekortisto-työvaiheessa:
    - tulosteen yläosassa viivat ja tekstit tulostuivat päällekkäin:
     varastotilanne, varaston arvo, inventaario, puutelista; korjattu
4.3.2004
 - Muokkaa|Etsi -toimintojen Näytä tulosjoukko -ikkunasta Valitse-painalluksen jälkeen
  kursori ei näkynyt missään solussa; korjattu
 - kortisto-työvaiheissa:
    - tietotyypin muuntamisvirhe / data type conversion error,
     rivitila ja/tai selaustila-ikkunassa, kun syötettiin
     lukuarvotyyppiseen, esim. Ostohinta-, kenttään luku, pyyhittiin luku pois,
     solu tyhjäksi ja vaihdettiin riviä; korjattu
    - kun monenrivinpoistoa varten mustattaessa klikattiin tähdellä merkittyä lisäysriviä,
     tuli pulma valittuna ei ole tietuetta / no current record; korjattu
    - monenrivinpoiston jälkeen kursori ei ole missään solussa; korjattu
    - yhden rivin poistaminen Muokkaa|Poista -toiminnolla ei toiminut sen jälkeen
     kun oli ajettu Muokkaa|Muuta tietoa; korjattu
    - tuotenumero/asiakasnumero on jo käytössä -ilmoitus tuli N kertaa.
     Korjattu tulemaan vain yhden kerran
 - tuotekortisto-työvaiheessa:
    - tuotteen lisäämisvaiheessa tuli automaattisesti oletusyksikkö ja oletus-alv-koodi,
     jos alv-koodi oli tyhjä. Muutettu siten, että tulee oletusyksikkö, jos yksikkö
     on tyhjä ja oletus-alv-koodi, jos alv-koodi on tyhjä
    - Muokkaa|Lisää osto varastoon -ikkuna muutettu kiinteäkokoiseksi ja ohjelman
     toiminta jatkuu nyt vasta kun painat OK tai Peruuta
3.3.2004
 - kortisto-työvaiheissa:
    - Muokkaa|Korvaa-toiminnon jälkeen rivitila-ikkunan alkuun tuli näkyviin
     tyhjiä rivejä, joita ei ollut todellisuudessa kortistossa; korjattu
    - Muokkaa|Lisää osto varastoon -valinta poistettu asiakaskortistosta,
     sitä tarvitaan vain tuotekortistossa; eikä tule
     nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulmaa
    - myyntitilaston nollamisen jälkeen Muokkaa|Poista-toiminnossa ei tapahdu
     mitään tai tulee pulma no current record; korjattu
    - Muokkaa|Tulosta tuplanumerot: asiakaskortistossa valikossa lukee nyt
     Muokkaa|Tulosta tuplanimet, koska toiminto vertaa nimenomaan ensimmäistä kenttää
    - subscript out of range tulostettaessa asiakaskortistosta myyntitilasto
     tai osoitteisto; korjattu
    - no current record / valittuna ei ole tietuetta Muokkaa|Muuta tietoa-
     toiminnossa, jos kortistossa / osakortistossa ei ollut yhtään riviä; korjattu
    - selaustila-ikkunassa kun oli painettu lisää ja sitten painettiin peruuta,
     päivitä-painike jäi toimivaksi ja sitä painettaessa tuli pulma
     Update or CancelUpdate Without AddNew or Edit; korjattu
26.2.2004
 - vaihda oletushakemistoa -toiminto vaihtoi oletushakemistoa, vaikka painettiin peruuta; korjattu
9.2.2004
 - laskunsyöttö-ikkunan tuoterivit-taulukossa ei päässyt muokkaamaan solun tekstiä; korjattu
 - jos määrä-sarakkeeseen syötti väärän merkin ja halusi tyhjentää kentän, tuli pulma
  tietotyypin muuntamisvirhe ja data type conversion error; korjattu
30.1.2004
12.1.2004
 - laskua, tilausta tai lähetettä hyväksyttäessä laskutustietokannan tuoterivit-
  taulukkoon ei tallentunut laskuntunnisteet eikä -numerot yms.; korjattu
 - data type mismatch in criteria expression (virhe 3464) rutiinista VarmastiVapaaLaskuntunniste.
  Pulmaa ei synny enää 12.1.2004-versiolla em. korjauksen jälkeen.
10.12.2003
2.12.2003
 - alv-erittelylista ottaa asiakkaan nimen nyt laskuotsikot-taulukosta eikä enää
  asiakaskortistosta. Näin saat myös kerta-asiakkaan nimen näkymään tulosteessa.
 - laskutuslistan määritysmahdollisuus: toiminnolla Määritä|Laskutuslistan tulostuminen
  voit nyt valita, tulostuuko asiakkaan nimi leveänä eikä kassa-alennuksia ollenkaan
  vai entiseen tapaan kassa-alennus näkyvissä ja asiakkaan nimi kapeana

Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio julkaistaan.

Atsoft Oy Mäkinen | asteri.fi | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 23.5.2024