Ajankohtaiset tiedotteet

Syöttö- ja tulostusaineisto

Syöttöaineistoa ovat päivätyt ja numeroidut tositteet.

Tilinavauksen tulosteet ovat

 • saldoluettelo
 • avaava tase

Kuukauden tulosteet ovat

 • päiväkirja
 • pääkirja
 • saldoluettelo
 • vaihtoehtoisesti tilikauden lopuksi tulostettavat koko tilikauden päiväkirja ja koko tilikauden pääkirja

Tositteina kuukauden lopussa

 • bruttona kirjattujen ALV-kirjaus
 • yhteisöhankintojen ALV-kirjaus
 • rakennusalan hankintojen ALV-kirjaus
 • ALV-laskelmakirjaus
 • ALV-veroilmoitus
 • ALV-tarkistuslaskelma
 • Tilinpäätöksen (ent. Tasekirjan tulosteet) (o = ohjelma tekee, x = muulla tavalla tehtäviä)
 • Tilinpäätös:
 • tase ja tuloslaskelma kaksi kautta rinnan
 • taseen ja tuloslaskelman liitetiedot
 • toimintakertomus (jos vaaditaan)
 • luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista, tositelajeista sekä tieto niiden säilytystavoista
 • allekirjoitukset
 • tilinpäätösmerkintä

Tase-erittelyn tulosteet

 • pitkä tase (tase-erien tilikohtainen erittely)
 • tilien tapahtumakohtainen (sisältöinen) erittely
 • saatavien luettelo
 • velkojien luettelo
 • siirtovelkojen erittely
 • siirtosaamisten erittely
 • jne.

Muut tulosteet (Ne tulosteet joita ei liitetä Tilinpäätökseen (ent. Tasekirjaan) eikä tase-erittelyihin).