Saldoreskontra – myyntisaamisten, ostovelkojen ja kaluston seuraamiseen

Saldoreskontra -toiminnon avulla voidaan tarkastella jonkin kirjanpidon tilin tapahtumia, esimerkiksi myyntisaamisia, ostovelkoja tai joissain tapauksissa kalustoa. Toiminnon avulla voidaan esimerkiksi seurata, mistä myyntisaamisista on jo saatu suoritus ja onko se ollut oikeansuuruinen.

Reskontrasta saadaan tulosteena avoimien laskujen luettelo, jota voidaan käyttää yksinkertaisena myynti- tai ostoreskontran korvikkeena. Avoimien laskujen luetteloa voidaan käyttää myös tilinpäätöksen tase-erittelynä myyntisaamisista tai ostoveloista.

Saldoreskontraa voidaan päivittää esimerkiksi kuukausittain ottaen alkavaksi reskontraksi edelliseltä kuulta talletettu reskontratiedosto. Päivitysjakson voi kuitenkin valita täysin vapaasti ja päivittää esimerkiksi koko tilikaudelta kerrallaan.

Saldoreskontraa voidaan päivittää esimerkiksi kuukausittain ottaen alkavaksi reskontraksi edelliseltä kuulta talletettu reskontratiedosto. Päivitysjakson voi kuitenkin valita täysin vapaasti ja päivittää esimerkiksi koko tilikaudelta kerrallaan.

Voit myös ottaa useita tilejä samaan reskontranpäivitykseen, jolloin voit esimerkiksi harjoittaa osakeseurantaa. Syötä tällöin tilit väliviivoin ja pilkuin eroteltuna, esimerkiksi muodossa 1000-1099,1700,1730,2400-2599

Saldoreskontraa ajatellen riittää, että tositteet kirjataan oikeille tileilleen. Jos halutaan tarkastella esimerkiksi myyntisaamisia asiakkaittain ja/tai laskuittain tai ostovelkoja tavarantoimittajittain ja/tai laskuittain, täytyy Laskunnumero-sarakkeeseen syöttää asiakkaan, tavarantoimittajan ja/tai laskun tunniste.

Laskunnumero-sarakkeeseen kirjataan enintään kahdeksan (8) merkin pituinen tunnus. Saldoreskontraa päivittäessään ohjelma osaa tarvittaessa verrata tunnusta osina.

Esim 1: Haluat seurata ostovelkoja laskuittain. Kirjaa Laskunnumero-sarakkeeseen laskun numero. Se voi olla todellinen laskunnumero tai kirjanpidon sisäinen laskunnumero. Kun kirjaat saman laskunnumeron aina, kun ko. lasku esiintyy kirjanpidossa, ohjelma osaa yhdistää laskun ja suorituksen toisiinsa.

Esim 2: Haluat seurata myyntisaamisia laskuittain ja asiakkaittain. Varaa Laskunnumero-sarakkeen neljä ensimmäistä merkkiä asiakkaalle, esim. ABCD, ATSF, KSKO, ja neljä seuraavaa merkkiä laskunnumerolle, esim. 1234, 5342 … Kun olet myynyt Atsoftille jotain ja kirjoittanut siitä laskun numero 5342, laskunnumero on siis esim. ATSF5342.

Jos syötät laskut toispuoleisina kirjauksina, pidä huoli, että laskun, asiakkaan ja/tai tavarantoimittajan tunnus on niillä riveillä, joissa käsitellään saldoreskontralla tarkasteltavia tilejä.

Vaihe 1: Kirjaa vientiriville LSNO kenttään kohdistuksessa käytettävä tunniste

Kirjaa vientiriville LSNO kenttään kohdistuksessa käytettävä tunniste

Vaihe 2: Päivitä reskontra kun kuukauden viennit on kirjattu

Päivitä reskontra kun kuukauden viennit on kirjattu.

Vaihe 3: Alkavalla listalla ovat edellisen kuun lopussa avoinna olleet tapahtumat

Vaihe 4: Lisäytynyt lista sisältää kuukauden viennit

Vaihe 5: Päivityslistalla kohdistetaan tapahtumat LSNO kentän mukaan

Vaihe 6: Päättävä lista näyttää avoimet laskut

Vaihe 7: Tallenna päättävän listan rivit loppusaldoiksi