Ajankohtaiset tiedotteet

Tase ja tuloslaskelma

Välitilinpäätöksiä ja tilinpäätöstä varten voidaan tarvita tulosteina mm.

 • tase ja tuloslaskelma
 • tase- ja tuloslaskelmaerittelyt (pitkä tase ja tuloslaskelma)
 • tase ja tuloslaskelma kaksi (2) kautta rinnan

Joissakin yrityksissä voidaan tarvita monipuolisempia vertailuja, esimerkiksi

 • tase ja tuloslaskelma kuluvalta kaudelta, rinnalla budjetti
 • eri kuukausien tuloslaskelmat rinnakkain
 • eri tilikausien taseet ja tuloslaskelmat rinnakkain
 • eri kustannuspaikkojen tuloslaskelmat rinnakkain
 • edellä mainittujen lukujen vertailua, esim. erotuksia ja prosenttilaskua

Ohjelma tarjoaa neljä valmista toimintoa:

 • Tulosta|Tase ja tuloslaskelma, jolla tulostetaan sen hetkinen tase ja tuloslaskelma tilikauden alusta lukien
 • Tulosta|Johdon raportti, jolla tulostetaan kuluvan tilikauden eri kuukausien taseet ja tuloslaskelmat rinnakkain tuhannen euron tarkkuudella.
 • Tulosta|Prosenttivertailu, jolla tulostetaan rinnakkain taseet ja tuloslaskelmat tältä kuukaudelta, tältä kuukaudelta prosentteina liikevaihdosta, kuluvan tilikauden alusta ja tilikauden alusta prosentteina
 • Tulosta|Tase-erittely|Pitkä tase ja tuloslaskelma, jolla tulostetaan tilikohtaisesti eritelty tase ja tuloslaskelma

Kaikki muut tilinpäätöstulosteet tehdään Tilinpäätöstulosteet -toiminnolla. Sillä voidaan tulostaa monipuolisia tase- ja tuloslaskelmavertailuja, enintään viisi (5) kautta ja kolme (3) laskentaa rinnakkain. Kausiksi voidaan valita haluttu jakso kirjattavasta tilikaudesta, edellisestä tai muusta tilikaudesta, budjetista tai eri kustannuspaikoista. Laskennoiksi voidaan valita kahden kauden erotus, kausi prosentteina toisesta kaudesta, kauden luvut prosentteina liikevaihdosta tai muutosprosentti. Tulostus voidaan määritellä normaalissa lyhyessä muodossa tai tileittäin eriteltynä pitkässä muodossa.

Tilinpäätöstulosteet -toiminto

Tilinpäätöstulosteet-ikkunassa on runsas määrä erilaisia valintoja. Ne mahdollistavat tarkkoja vertailutietoja ja mahdollistavat analyyttisemman tuloslaskelman ja taseen tulostamisen.

Tulostesivun otsikko kertoo otsikon. Tyypillisesti se on yrityksen nimi. Otsikon ollessa väärä muokkaa sopivammaksi.

Tilinpäätössarakkeet kohtiin valitaan vertailtavat tilikaudet. Voit valita esimerkiksi kuluvan vuoden ja edellisvuoden rinnakkain tarkasteluun. Halutessasi lisää mukaan budjetti ja lyhyempi tarkastelujakso, kuten kuukausi.

Kuusta kuuhun pudotusvalikot kertovat, mitä tapahtumia lasketaan mukaan kyseiseen sarakkeeseen. Voi valita tilikartan avauksesta viimeiseen kuuhun – näin saat mukaan kaikki tilikauden tapahtumat. Jakso voi olla myös lyhyempi, vaikkapa yksi kuukausi tai vain ensimmäisestä viimeiseen päiväkirjaan (tilikauden muutos ilman alkusaldoja)

Otsikko kertoo sarakkeen otsikon. Ohjelma noukkii ensimmäisen päiväkirjan ensimmäisen tositerivin päivämäärästä viimeisen päiväkirjan viimeiseen tositeriviin päiväykset. Muuta niitä halutessasi.

Vertailusarakkeet mahdollistavat laskennat tilikausista: mukaan saat esimerkiksi tilikausien välisen erotuksen, muutosprosentteja ja prosenttiosuuden liikevaihdon määrästä.

Tulostetaan täpällä voit valita raportin muodon: haluatko sen ruudulle, paperille (PDF-tulosteeksi), leikepöydälle Exceliin siirtoa varten tai levylle tallennettavaksi.

Kausien esitystapa määrittelee, tehdäänkö raportti yksi- tai monisaraisesti.

Lyhyt muoto tulostaa vain otsikot, Kaikki tilit tai Vain saldolliset tilit tulostavat otsikoiden alle myös tilit, eli ns. pitkän muodon.

Esimerkkituloste:

Vertailusarakkeet

Vertailusarakkeet mahdollistavat laskennat tilikausista: mukaan saat esimerkiksi tilikausien välisen erotuksen, muutosprosentteja ja prosenttiosuuden liikevaihdon määrästä.

Vertailusarakkeissa on ominaisuus, jolla voi yhdistää kaksi tilikautta, A+B toisiinsa. Tämä mahdollistaa raportoinnin esimerkiksi tukihakemuksiin, kun jakso on yli tilikauden vaihteen.

Kuvan mukaisesti sarakkeisiin 5 ja 6 saa laskettua yhteen lukuja kahden tilikauden osalta: