Ajankohtaiset tiedotteet

Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin luetteloitava kirjanpitovelvollisen taseeseen tilikauden päättyessä merkitty:

  • pysyvät vastaavat
  • vaihtuvat vastaavat
  • vieras pääoma sekä
  • pakolliset varaukset

Tase-erittely tulostetaan Tulosta|Tase-erittely|Laajana muuhun ohjelmaan

Ohjelmassa on monipuolinen tase-erittelyosa. Tilikartassa on ”tase-erittely” -sarake, jossa voit määritellä, miten ko. tili eritellään tase-erittelyssä:

Tyhjä = jätetään pois yksitellen-tulosteesta, näkyy pitkässä taseessa
S = vain loppusaldot
T = koko tilikauden kaikki tapahtumat ja loppusaldo
2 = kahden viimeisen päiväkirjan tapahtumat ja loppusaldo
Y = tilinavaussaldo, lisäykset yhtenä rivinä, vähennykset yhtenä rivinä ja loppusaldo

Lisäksi jos tilin erittelykoodi = 2 tai T:

  • jos tositerivi on apukirjaus, jossa debet- ja kredit-tili sama, ohjelma tuo siitä tase-erittelyyn kaksi riviä
  • jos tili kreditissä, summa tulostuu miinusmerkkisenä

Tilien ja rungon esitystavan muodon voit valita kahdesta erilaisesta mallista:

Kerro ohjelmalle, mille nimelle ja mihin kansioon aineisto tallennetaan. Käytä tasavälistä erittelyä tekstinkäsittelyohjelmissa, tab-erottelua taulukkolaskennoissa.

Tekstinkäsittelyohjelmassa voit muokata, tallentaa ja tulostaa tase-erittelyn:

Ostovelkojen ja myyntisaamisten tase-erittelystä näkyy avoimet laskut. Tällainen tuloste saadaan saldoreskontratoiminnosta tai erillisistä myyntireskontra- ja ostoreskontraohjelmista.

Voit tulostaa valituista tileistä, esimerkiksi kalustotilistä, tase-erittelyn, jossa näkyy alkusaldo, lisäykset ja vähennykset tositeriveinä ja yhteissummina, poistamaton hankintameno, poisto ja menojäännös.

Tulosteen saat haluamaasi jatkokäsittelyohjelmaan, esim. Muistoon/Wordiin tasavälisenä tai tab-merkein (sarkainmerkein) eroteltuna Excel-taulukkolaskentaan.