Ajankohtaiset tiedotteet

Budjetti

Asteri kirjanpito-ohjelmalla voidaan tehdä näppärästi budjetteja kuukausi- ja vuositasolle. Myös ns. rullaavan budjetin teko onnistuu sekä tilikauden ylittävät, pidemmät projektibudjetit. Jos ohjelmalla halutaan tulostaa tilinpäätösten budjettivertailuja, on tilikauden budjettia varten luotava oma tilikausitietokanta. Siihen kirjataan budjetin luvut, yleensä tuloslaskelman tilien budjetoidut summat. Budjetin lukujen kirjaamiseksi ohjelma tarjoaa monia vaihtoehtoja.

Raportointi onnistuu tilinpäätöstulosteiden kanssa samalla mallilla. Voit vertailla budjetin toteutumista kokonaislukuina, jaksoina tai halutessasi ottaa mukaan laskentaa, kuten budjetti yli/alijäämän taikka prosenttivertailut.

Alusta budjetti perustamalla sille oma tilikausitietokanta ja määrittämällä siihen yrityksen nimi, tilikauden nimi ja oletustilirungon nimi sekä tilikartta. Nimeä tietokanta esimerkiksi bd20.wkp:ksi.

Jos varsinainen tilikausi on perustettu, niin helpoimmalla pääsee, kun ottaa sen tai edellisvuoden tilikauden budjetin pohjaksi.

Budjetin tekeminen

Vuosibudjetin luvut syötetään joko suoraan tilikarttaan tai mieluiten tilinavaussaldoiksi tai ensimmäiseen (ja ainoaan?) päiväkirjaan vienneiksi. Kummassakin tapauksessa budjetoinnin perustaksi voidaan haluttaessa lukea edellisen tilikauden toteutuneet luvut.

Kuukausittaista budjettia varten voidaan luoda riittävä määrä uusia päiväkirjoja ja kirjata niihin budjetoidut summat. Haluttaessa ohjelma jakaa päiväkirjaksi kirjatun vuosibudjetin kuukausittaisiksi budjeteiksi, minkä jälkeen voidaan päiväkirjoihin tarvittaessa näppäillä sopivaa kausivaihtelua.

Jos luet saldoja automaattisesti edellisestä tilikaudesta, valitse sopiva tiliväli, esim. budjetoidessasi vain tuloslaskelman tilit valitse Tilistä 3000 tiliin 9999.

Vuosibudjetin jakaminen

Vuosibudjetin voit jakaa kuukausille esimerkiksi seuraavasti:

  • Luo ensimmäinen päiväkirja, esim. nimelle tammikuu 2020.
  • Tarvittaessa lue budjetin pohjaksi edellisen tilikauden tulos- laskelman tilien saldot toiminnolla Tiedosto|Päiväkirja saldoista. Valitse esim. Tilistä 3000 tiliin 9999.
  • Jos budjettisi on Excelissä, asemoi sarakkeet päiväkirjan kanssa samaan järjestykseen ja tuo aineisto leikepöydältä.
  • Muokkaa vuosibudjetti halutun laiseksi.
  • Valitse Tiedosto|Jaa kuukausibudjeteiksi. Valitse, montako päiväkirjaa haluat ohjelman luovan ja millä luvulla vuosibudjetin rahamäärät jaetaan. Lopuksi tarkista ja korjaa perustettavien päiväkirjojen nimet sopiviksi. Paina OK.
  • Kun ohjelma on luonut kuukausittaiset budjetit, voit halutessasi  lisätä päiväkirjoihin kausivaihtelua. Toiminnolla Tiedosto|Avaa päiväkirja pääset vapaasti muokkaamaan haluamaasi kuukausi-budjettia.

Kuukausibudjetin voit myös kertoa luvulla joka on pienempi kuin 1, esim. jakaminen 0,8333:lla vastaa kertomista 12:lla.

Rullaava budjetti

Rullaavan budjetin, eli sellaisen, joka tarkentuu tilikauden edetessä onnistuu perustamalla budjettitilikausi ja lisäämällä uusi päiväkirja aina uusien lukujen tullessa saataville. Jo olemassa olevan budjetin korjaaminen onnistuu muokkaamalla normaaliin tapaan budjettitilikauden tietoja.

Usean vuoden projektibudjetti

Asteri kirjanpito-ohjelmalla voidaan tehdä myös pidempiä budjetteja, esimerkiksi monivuotisen projektin seurantaan samalla idealla. Tällöin kukin haluttu seurantajakso perustetaan omaksi päiväkirjakseen. Päiväkirjat voidaan nimetä esimerkiksi

Päiväkirjan nimibudjettijakso
Q2/2021huhti-kesäkuu 2021
Q3/2021heinä-syyskuu 2021
Q4/2021loka-joulukuu 2021
Q1/2022tammi-maaliskuu 2022
Q2/2022huhti-kesäkuu 2022

ja tilinpäätöstulosteiden kuusta-kuuhun valintaa hyödyntää halutun jakson seurantaan.

Budjettivertailu

Päiväkirja Tulosta|Tilinpäätöstulosteet mahdollistaa useiden budjettien tai varsinaisen tilikauden kanssa otettavat rinnakkaistulosteet ja -vertailut.