Ostoreskontran vuosipäivitys 7.12.2022

Ostoreskontran uusiman version saat ladattua päivityssivulta päivämäärä-linkistä. 
Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Vuoden aikana on hiottu Monipankin ja Ostoreskontran välistä toimintaa ja huomioitu verkkolaskujen visualisoinnin muutoksia ulkoasuun ja kenttiin. Jatkossa on mahdollista käyttää Finanssialan keskusliiton visualisaattoria verkkolaskujen visualisointiin.

Vuosipäivityksessä mukana mm.:

Muistiinpanot kenttä avoimet ostolaskut -tilassa

Yritykseen siirryttäessä pääset avoimet ostolaskut -tilaan. Tänne on lisätty kenttä muistiinpanoja varten, joten voit kirjoittaa laskukohtaisia muistiinpanoja ja lisätietoja ilman laskun avaamista muokkaustilaan. Kenttä mahdollistaa laskujen välivaiheet, kuten hyväksynnän, tiedon reklamoinneista, maksuohjeista jne.

Verkkolaskujen visualisointi

Jos verkkolasku poikkeaa FKL:n standardista merkistökoodauksen osalta, ohjelma muuntaa UTF-8 -koodatun aineiston ANSI-merkistöksi.

Myyjän tili poimitaan jatkossa SellerAccountID:n sijaan EpiAccountID IdentificationShemeName -tagista, sillä joissakin Factoring laskuissa ei ole SellerAccountID-tagia.

Finvoice verkkolaskun loppusumma voidaan valita poimittavaksi EpiInstructedAmount -kentästä aiemman InvoiceTotalVatIncludedAmount -kentän sijaan.

Verkkolaskujen visualisointia parannettu Windows 11 käyttöjärjestelmässä Microsoft Edge -selaimella ja Chromella. Visualisointiohjelmaa valitessa mahdollista valita –allow-file-access-from-files, jolloin osa laitteista tekee visualisoinnin nettiselaimella.

Lisätty mahdollisuus käyttää Finanssialan keskusliiton visualisaattoria nettiselaimen sijaan.

Ostolaskujen tiliöintien parantelua

Ostolaskua tiliöitäessä, jos tiliöinti ei täsmää laskun summaan ohjelma ilmoittaa eron. Tarkistuksen saa asetettua päälle Määritä|Perustiedot|Tiliöinti| [X] Tarkista ja vaadi tiliöinti aina ostolaskua lisättäessä.

Ostolaskut voi tiliöidä automaattisesti perustuen myyjäkortistossa olevaan tiliöintipohjaan myyjittäin.

Lisättäessä ostolaskua ohjelma kysyy, tallennetaanko uusi myyjä.


Ostoreskontran vuosipäivitys 1.12.2021

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Siinä käytössä ei ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen

Pikakuvakkeiden sijaan voit käyttää Asteri Valikkoa ohjelmien käynnistämiseen.
Tarkemmat ohjeet artikkelissa Asteri Valikko ohjelmien käynnistämiseen.

Asteri Valikkoon voit määrittää käynnistyskäskyt haluamillesi ohjelmille

Ostolaskun syöttö / tiliöinti / [Liitä leikepöydältä] -painike

Esim: Excelissä laaditun koonnin kopioiminen tiliöinti-taulukkoon
Kopioi Ecelistä ne solut, jotka liitetään tiliöintiruudukkoon

Excelissä tehdyn tiliöinnin saat liitettyä [Liitä leikepöydältä] -painikkeella

Ilmoittautumismaksujen massapalauttaminen / Maksuaineisto Excelistä

Korona-aikana saattaa tulla tilanteita, joissa joudutaan perumaan tilaisuus, johon on jo kerätty ennakkomaksuja

Jos palautettavia maksuja on satoja, niiden palauttaminen yksitellen voi olla työlästä
Massapalautuksia varten Avoimet laskut -tilassa on nyt toiminto
Liitä leikepöydältä (työkalu palautuksiin)
Sen avulla voidaan Excelissä oleva ”palautettavien maksujen” aineisto tuoda ostoreskontraa, muodostaa siitä Sepa -maksuaineisto ja lähettää monipankilla pankkiin
Excelissä on 4 saraketta:
A Saajan nimi
B Saajan IBAN tilinumero
C Viitenumero
D Summa
joka rivillä on yksi maksun saaja
Kopioi rivit leikepöydälle
Liitä leikepöydältä
Muodosta SEPA maksuaineisto

Excelissä on maksun saaja, tilinumero, viitenumero ja palautettava summa

Muokkaa / liitä leikepöydältä lisää Excelistä kopioidut maksut avoimiksi

Excelistä tuodut kertamaksut

Muokkaa / tarkasta IBAN tilinumerot

Excelistä tuomisen jälkeen kannattaa tarkistaa tilinumerot valinnalla Muokkaa / Tarkasta IBAN tilinumerot:

Muokkaa / tarkasta IBAN tilinumerot merkitsee v, jos IBAN ei oikein

Aikaleima SEPA maksutiedostoon

Aikaleima tiedostonimeen, esim c:\asterimp\lahtevat\malliyritys-*.xml saa nimeen aikaleiman malliyritys-2021-02-23-141015.xml. Tähti tiedostonimessä korvautuu päivämäärällä ja kellonajalla:
* = vvvv-kk-pp-hhnnss
Jos tähtiä kaksi, korvautuu vain päivämäärällä
** = vvvv-kk-pp

Mahdollisuus vähentää maksutiedoston muodostuksen kysymyksiä ja avautuvia ikkunoita (esim. kun lähetetään Asteri Monipankilla)

Nyt voit valita, näytetäänkö SEPA maksutiedosto, tulostetaanko paperille ja käynnistetäänkö XML validaattori

Voit määrittää, mitä ikkunoita avataan SEPA maksutiedostoa muodostettaessa. Myös aikaleiman saa nyt tiedostonimeen.

Maksulista leikepöydälle

Nyt saat kopioitua maksulistan leikepöydälle maksu / tulosta maksulista / ruudulle / [kopioi leikepöydälle].

Maksulistan saat leikepöydälle ”ruudulle” valinnan [Kopioi Leikepöydälle] painikkeella

Maksulistalle laskunnumero tai BIC

Nyt voit valita, tulostetaanko paperille BIC vai laskunnumero
maksu / tulosta maksulista / paperin asetukset / [x] Tulosta laskunnumero BIC koodin sijaan

Myyjien sähköpostiosoitteet leikepöydälle

Nyt saat kopioitua myyjäkortiston sähköpostiosoitteet leikepöydälle myyjäkortiston valinnalla muokkaa / kopioi sähköpostiosoitteet leikepöydälle

Myyjäkortistosta saat kopioitua sähköpostiosoitteet leikepöydälle

Pankkiyhteysohjelman integrointi verkkolaskujen noutoon

Tiedosto / Tarkastele ja tuo Finvoice-verkkolaskuja käynnistää nyt aluksi Asteri Monipankin, jotta voit tarvittaessa noutaa verkkolaskut

Yritysluettelo / määritä / Asteri Monipankin sijainti määritetään, mistä Asteri Monipankki löytyy

Yritysluettelossa määritetään Asteri Monipankin sijainti

Määritettyäsi Asteri Monipankin, saat noudettua verkkolaskut suoraan Avoimet Ostolaskut tilaan monipankkia käyttäen

Finvoice verkkolaskut useaan taloyhtiöön / yritykseen samalla noudolla

Saat tuotua Finvoice verkkolaskuja useaan taloyhtiöön / yritykseen samalla noudolla, kun käytät yritysluettelossa olevaa valintaa tiedosto / Finvoice verkkolaskujen tarkastelu. Se avaa Asteri Monipankin ”Noudetaan tiedosto nimelle” ikkunan

Yritysluettelon valinta ”Tiedosto / Finvoice verkkolaskujen tarkastelu ja sisäänluku” käynnistää nyt Asteri Monipankin, jos se on määritetty ohjelmalle

Voit kohdistaa Finvoice verkkolaskuja entistä tarkemmin

Nyt voit kohdistaa Finvoice verkkolaskuja entistä tarkemmin. Uutena kohdistustietona on <ToIdentifier kentän tieto
Sitä käytetään, jos BuyerPartyIdentifier, BuyerCode ja BuyerOrganisationUnitNumber kentät ovat tyhjät
Lisää asiakasyrityksen määritä / Finvoicen kohdistus ikkunaan Vakiotunniste kohdaan ToIdentifier kentän tieto

Finvoice verkkolaskujen sisäänluku ottaa nyt tiliöintipohjan mukaiset selite ja selite1 kohdissa olevat selitteet

Finvoice verkkolaskujen sisäänluku ottaa nyt tiliöintipohjan mukaiset selite ja selite1 kohdissa olevat selitteet, kun määritetty Yritysluettelo / Määritä / Finvoice sisäänluvun tiliöintiselite / (*) tiliöintipohjan selite

Finvoice laskuttajien listaus näyttää nyt laskuttajan kaikki nimet, jos nimi useammassa -tagissa

Finvoice laskuttajien listaus näyttää nyt laskuttajan kaikki nimet, jos nimi useammassa -tagissa

Yhdistetty valinnat ”Tuo Finvoice-verkkolaskuja” ja ”Tarkastele Finvoice-verkkolaskuja” valinnaksi Tarkastele ja tuo Finvoice-verkkolaskuja

Avoimet laskut -ikkunassa Yhdistetty valinnat ”Tuo Finvoice-verkkolaskuja” ja ”Tarkastele Finvoice-verkkolaskuja” valinnaksi Tarkastele ja tuo Finvoice-verkkolaskuja. Poistettu valinta Yhdistä Dos avoimet

Finvoice sisäänluku, 7 bit merkistö

Eräs asiakkaamme oli saanut laskun, jossa ääkköset oli 7-bit ASCII merkkejä (ÅåÄäÖö -> ]}[{|)
Tästä syystä Finvoice sisääntuonti herjasi
Bad file name or number (virhe 52) Moduulista frmFinvoiceKatselu cmdTuoYksi_Click
Huom: Edelleen tuo 7-bit ääkköset sellaisenaan (ÅåÄäÖö -> ]}[{|), ym muutos tuli vain tiedoston tuontiin, kun nimetään irroitettu yksittäinen tuotava tiedosto
Finvoice standardin ja -tiedoston mukaan merkistökoodaus oli ISO-8859-1 = ääkköset normaalistä (ÅåÄäÖö -> ÅåÄäÖö)

Muita muutoksia

SQL-raportointityökalu

’Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan,
esim BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’)
Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (’)
Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
[x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa … virhe 3075
Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin

Asteri Etätuki

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä

Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy


Vuosipäivitys 5.12.2020

Vuosipäivitys 5.12.2020 toi mukanaan mm.

Ostoreskontra 5.12.2020
Tositenumeron muodostumisen asetuksia
Avoimet laskut -rivitila muistaa sarakkeiden leveydet
MsgId -kenttään tallentuu aikaleima sekunnin tarkkuudella
Yritysvalikossa [x] huomauta, jos yhtiössä on toinen käyttäjä sisällä
Tulostinrajauksia