Asteri Ostoreskontra - muutoshistoria


23.5.2024, klo 12:21
 SQL-kyselytilasto
  Kun kopioit SQL-kyselyn asteri.fi-sivuilta SQL-kyselylaatikkoon, jotkut merkit saattavat muuttua mustiksi laatikoiksi.
  Nyt oletuksena on ruksattu kohta "[x] Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä", joka tekee korvauksen kyselyvaiheessa, mutta ei SQL-kyselylaatikossa.
  Lisätty painike [Korvaa SQL-kyselyssä olevat mustat laatikot ja puolilainausmerkit heittomerkeillä].
26.4.2024
 Finvoice sisäänluku listaa "Sisäänluetut Fincvoice-verkkolaskut listalle myös ei-löytyneet
18.4.2024
 Aloitettu ALV 24% -> ALV 25,5%
 Tutkittu ALV-nettokirjauksen toimintaa AMN255 koodilla
20.3.2024
 Asteri Muistio jaetaan nyt ohjelmapäivityksen mukana asteri-m.exe nimellä ja kopioidaan ohjelmakansioon
 Oletuksena Asteri Muistio käynnistetään c:\asterits kansiosta tms \asterits kansiosta
 Jos ei löydy sieltä, käynnistetään ohjelmakansiosta asteri-m.exe, jos sellainen on
18.3.2024
 Asteri Muistio ei enää herjaa "Object Required" kun painetaan [Tallenna]
14.3.2024
 Korjattu 12.3.2024 versioon tupsahtanut virhe "Object Required" tilanteessa, kun ohjelma käynnistää Muistion
12.3.2024
 Yritysluettelo / Asteri Muistio avaa käännöshetken version Asteri Muistiosta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
10.3.2024
 ***************************************************************
 ***  Muistion (Notepad) korvaaminen toisella ohjelmalla  ****
 ***  Asteri Muistio, Notepad++ tms.           ****
 ***************************************************************
 Asteri avaa joitain tiedostoja Windowsin Muistioon (Notepad)
 Nyt voit määrittää jonkun muun ohjelman Muistion tilalle
 Määritys on Yritysluettelo / Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema
 Siellä on määritys
  Avataan Muistiossa avattavat tiedostot
  ( ) Windowsin Muistiossa (Notepad
  ( ) Ohjelman omassa ikkunassa (Muistioinen)
  ( ) Asteri Muistiossa (erillinen ohjelma, asteri-muistio.exe)
  ( ) Ohjelmalla [ohjelman käynnistyspolku]
 jolla voit määrittää Muistiolle vaihtoehtoisen ohjelman
 ************************
 *** Asteri Muistio  ***
 ************************
 Asteri Muistio apuohjelma lomakesovitusten ja tekstitiedostojen käsittelyyn.
 Se on tehty ratkaisemaan tilanteita, joissa Windows käyttöjärjestelmän mukana tuleva
 Muistio (notepad) aiheuttaa pulmia åäö-kirjaimissa, esim. tunnistaa ANSI muotoisen tiedoston olevan UTF-8 koodattu.
 Asteri Muistion voit ladata ja tallentaa c:\asterits kansioon sivulta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
8.3.2024
 Yritysluettelo / Ohje / Näytä maa -asetuksia ja ympäristötietoja
 Näyttää maa-asetuksia ja ympäristömuuttujien arvoja
6.3.2024
 **************************************************************************
 ***  Käyttäjäkohtainen levyasema voi olla nyt hakemistopolku     ***
 ***  ja sen voi määrittää ympäristömuuttujilla, esim. %USERPROFILE%  ***
 ***  Hyödyllinen esim. oppilaitoskäytössä               ***
 **************************************************************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää hakemistopolun oletusselaimeksi
 ja käyttää hakemistopolun määrittelyssä ympäristömuuttujia, kuten %USERPROFILE%
 Esim. jos haluat aikaleiman tallentuvan käyttäjän kansioon valitse
 (*) hakemistopolku ja määritä hakemistopoluksi %USERPROFILE%\Documents
 Tehtyäsi määrityksen, napsauta [Testaa] painiketta, jotta näet esimerkin hakemistopolusta ja saat tiedon, voiko sitä kansiota käyttää
 **************************
 ***  Pilviympäristö  ***
 **************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää pilven oletusasetukset painikkeella
 [Aseta MC pilviasetukset]
 Painike on näkyvissä, jos ohjelma näkee Z: aseman
 Painike asettaa
   z: käyttäjäkohtaiseksi levyasemaksi
   varmuuskopioinnit pois
   Chrome oletusselaimeksi)
 sekä tallentaa z:\asterits\pilvi.oma tiedostoon ensimmäiselle riville "mc" (ilman lainausmerkkejä) josta ohjelma tietää
 että sitä käytetään pilviympäristössä
3.3.2024
 Selvennetty Yritysluettelon "Määritä / Tulostimen kysyminen" -ikkunassa olevaa pika -ohjetekstiä
3.12.2023
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2023 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/ostoreskontran-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/ostoreskontra/ 
3.12.2023
  Tiliöintipohjien muokkaamista nopeuttamaan:
  Ostolasku tiliöintiruudulle lisätty "Kopio leikepöydälle"
   Esim: Tiliöidystä ostolaskusta tiliöintipohja:
    Liitä Exceliin ja lisää alkuun sarake "Tunniste" johon tulee tiliöintipohjan tunniste
    Kopioi sitten leikepöydälle ja liitä tiliöintipohjat ikkunaan
  Ikkuna / Tiliöintipohjat lisätty valinnat
   Muokkaa / Kopioi leikepöydälle
   Muokkaa / liitä leikepöydältä
8.10.2023
 Etsi toiminto muistaa nyt edelliskerran valinnat
5.10.2023
 SEPA maksutiedoston tallennuksessa voi nyt määrittää, tarjotaanko tiedostonimeksi
  (*) Edelliskerran tiedostonimi
  ( ) Maksutilikohtaista nimeä, joka määritetty perustiedoissa
 SEPA maksutiedoston tallennukseen lisätty painikkeet, joilla saa asetettua tiedostonimen yrityksen kansioon tai monipankin lähetyskansioon
 Avoimet ostolaskut tilaan lisätty painike [korjaa tiliöintiä]. Samalla painikkeella pääset korjaamaan ostolaskua
 Ostolaskun tiliöinnissä [Näytä tilikartta F9] huomauttaa nyt, jos tilikarttaa ei löydy tai ole määritetty
 Ostolaskun tiliöinnissä tilikarttaikkunassa
  hakuluukku on nyt näkyvillä tilikartan yläpuolella
  mahdollisuus hakea seuraava / edellinen
 Perustiedot / Tiliöinti
  Tarjoaa tilikartan nimeksi oletuksena ohjelmakansiossa olevaa
  Tarjoaa ostovelat tiliksi oletuksena tiliä 2430
  Lisätty [selaa] painike tilikartan valitsemiseksi
25.8.2023
 Lisätty mahdollisuus sammuttaa ohjelma suoraan oik.yläkulman X-painikkeesta
19.8.2023
 Esim. päiväykset päivitetty vuoteen 2023
15.6.2023
 Tulosta / Ostot myyjältä näyttää nyt myös suorituspäivän, jos lasku maksettu kokonaan tai osin
 Parannettu ohjelman toimintaa tilanteessa myyjäkohtainen viite laskua lisättäessä. Aiemmin saattoi herjata Invalid Use Of Null myyjakohtainenviite
11.6.2023
 Parannettu SEPA.xml maksutiedoston laatua
  SEPA maksutiedoston tallennuksessa saattoi tallentaa tyhjän <BIC></BIC> tagin, jos oli ruksattu tallentumaan saajan BIC vaikka IBAN olisi FI alkuinen
  tilanteessa, jossa saajan BIC oli tyhjä
  Nyt jättää tallentamatta <CdtrAgt> lohkon ja sen sisällä olevan <FinInstnId> lohkon ja <BIC> tagin, jos BIC koodia ei ole syötetty eikä sitä voinut muodostaa IBANinsta
20.4.2023
 "Valitse tulostin ikkunassa" noudattaa jälleen "tulosteita kpl" määrää
 Eräät pdf-tulostimet, kuten pdfFactory ja Microsoft Print To PDF hyväksyvät vain arvon 1 tulosteita kpl määräksi. Niille ei voi määrittää tulosteiden kpl määrää suuremmaksi
 Sellaisten tulostimien kohdalla lukee tulosteita kpl: paikalla selittävä teksti "(tulosteita kpl aina 1)"
18.3.2023
 *****************************************
 ***  Myyjäkohtainen vakioviite    ***
 ***  Sama viitenumero myyjälle    ***
 ***  Toistuvat vuokran maksut    ***
 ***  Toistuvat vastikkeiden maksut  ***
 *****************************************
 Nyt voit lisätä myyjälle vakioviitteen, esim. toistuvat vastikelaskut
  Valitse myyjäkortin kentistä vapaa1-vapaa5 se kenttä, johon tulee myyjäkohtainen viitenumero
  Määritä / perustiedot / muut / myyjän vakioviite kentässä: vapaa1 - vapaa5
  Syötä vakioviite niille myyjille, joille maksetaan aina tai usein samalla viitteellä
 Toistuvien laskujen lisäys yhdellä kerralla
  Ohjelmassa on jo aiemmin ollut painike, jolla laskun lisäystilassa saat tallennettua laskun ja pääset lisäämään seuraavan kuukauden laskua
   "Tallenna + jatka lisäten seur.kk"
  Se säilyttää syötetyt tiedot, kasvattaen eräpäivää kuukaudella ja antaen uuden tositenumeron
  Tällä toiminnolla saat kätevästi syötettyä kaikki 12 kk:n vastikemaksut
  ks. myös toinen tapa "maksuerän peruuttaminen" https://asteri.fi/miten-asuntojen-hallintaa-harjoittava-yhtio-maksaa-kuukausittaiset-vastikkeet/ 
 Korjattu 15.3.2023 versiosta tullut herja "Lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään. Virhe 3163. Moduulista Paivakirjat. Rutiinista Suorituspaivakirja"
  Herja esiintyi, jos oli valittu suorituspäiväkirjan selitteeksi tiliöintirivi, jonka pituus yli 30 merkkiä
15.3.2023
 Tulosta / Suorituspäiväkirja
  Nyt voit valita, poimitaanko selite1 kohtaan
  ( ) tiliöinnissä syötetty selite
  ( ) tiliöinnissä syötetty selite ostovelkatili-riviltä
  (*) Myyjän nimi + tavaran selostus
7.3.2023
 **********************************************************
 *** Printer Error , virhe 482             ***
 *** Microsoft Print to PDF tulostimen kanssa      ***
 *** Microsoft XPS Document Writer tulostimen kanssa  ***
 **********************************************************
 "Microsoft Print to PDF" ja "Microsoft XPS Document Writer" tulostimissa on sellainen ominaisuus, että jos
 tallennettavan tiedoston nimen antamisen sijaan napsauttaa Peruuta/Cancel tai painaa Esc, tulee virheilmoitus "Printer error virhe 482"
 Tämä johtuu kyseisten tulostimien rakenteesta.
 Lisätty pulma ikkunaan asiaa selventävä teksti, jos tulee virhe 482 Printer Error
2.3.2023
 Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma on jo käynnissä.
 Tarjoaa vaihtoehtoja
  Asteri Ostoreskontra on jo käynnissä
  Siirrytäänkö siihen?
  Kyllä = siirrytään aiempaan, sammutetaan tämä
  Ei = sammutetaan aiempi/aiemmat, jatketaan tällä
  Peruuta = sammutetaan tämä
23.2.2023
 **************************************
 ***  Oletusselaimeksi Chrome   ***
 **************************************
 Nyt voit määrittää ohjelman käyttämään Chromea nettiselaimena
 Asetus löytyy yritysluettelon määritä -valikosta:
  Yritysluettelo / määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi ..
  [x] Käytä Chromea oletusselaimena
16.2.2023
 Yritysluettelossa näkyvä "vanhin avoin eräpäivä" poimitaan nyt avoimista ja osittain avoimista (tila=1 tai 2), joissa avoin > 0
 (aiemmin ei verrannut tila -tietoa, joten saattoi poimia eräpäivän osasuorituksesta)
26.1.2023
 *************************************************
 ***  Suosikit valikko avoimet laskut tilaan ***
 *************************************************
 Avoimet laskut -valikkorivillä on nyt valinta Suosikit
 Sinne voit koota omat suosikkivalintasi
 https://asteri.fi/suosikit-valikko/ 
 *************************************************
 ***  Painikkeita avoimet laskut -tilaan   ***
 *************************************************
 Lisätty painikkeita avoimet laskut tilaan
  [Maksa monipankilla] = Maksu / Tulosta maksulista / Tallenna SEPA tilisiirron XML tiedosto (jos Monipankin sijainti määritetty)
  [Tallenna SEPA tilisiirron XML tiedosto] = Maksu / Tulosta maksulista / Tallenna SEPA tilisiirron XML tiedosto (jos Monipankin sijaintia ei määritetty)
  [Merkitse kaikki] = Maksu / Merkitse / Kaikki
  [Vaihda Yritys] = Yritys / Vaihda yritys
3.1.2023
 **********************************
 ***  Finvoice laskun tuonti  ***
 **********************************
 Finvoice laskun tuonti saattoi herjata Bad file name or numere (virhe 52), jos laskuttajan nimessä ?, esim. Atsoft Oy M?kinen
 ************************
 *** SEPA maksuerä  ***
 ************************
 SEPA maksuerä jäi avoimeksi, jos kohtaa "Tulosta paperille selväkielisenä" ei oltu ruksattu
 Nyt kysyy aina Tallennetaanko maksut?
 vastaamalla [Kyllä] merkkaa maksuerän maksetuksi
30.12.2022
 Korjattu: funktio, joka poistaa haamuenterit lakannut jossain vaiheessa toimimasta. Korjattu.
7.12.2022
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2022 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/ostoreskontran-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/ostoreskontra/ 
11.10.2022
 Monipankin odota-ikkuna näyttää Asteri Monipankin sijainnin, kutsurivin (parametrit) sekä kutsuvan ohjelman version ja nimen
9.10.2022
 Ohjelmapäivityksen latauslinkki atsoft.fi
4.10.2022
 Monipankin lokitiedosto
  tallentuu nyt sille levyasematunnukselle, mistä monipankkia kutsuttiin (esim. C:)
  aiemmin tallensi sille levyasematunnukselle, mihin ostoreskontra oli asennettu (esim. T:)
9.8.2022
 Ostolaskua korjattaessa piilottaa "avoimet ostolaskut" ikkunan (tai sen ikkunan, mistä kutsuttiin ostolaskun korjaamista), jotta korjaus kohdistuu
 kaikissa tilanteissa oikeaan laskuun ja vältytään alla kuvatulta tilanteelta:
  Ostolaskua korjattaessa korjatun laskun tavat tiedot tallentuivat toisen laskun päälle, jos korjauksen aikana napsautti "avoimet laskut" ruudukossa
  jonkin muun laskun aktiiviseksi. Tällöin korjattu lasku jäi reskontraan tuplana: ennen ja jälkeen korjaamisen olevien tiedoin ja toinen lasku katosi.
  Alkup.lasku jää sellaiseksi, ruudukossa aktiivisen laskun tiedot katosivat ja niiden päälle tuli korjattavan laskun korjatut tiedot.
  Tämä tilanne ilmeni vain, jos ruudukossa vaihtoi aktiivisen rivin muuksi kuin korjattavaksi laskuksi.
17.5.2022
 Finvoice tarkastelu/sisäänluku ikkunaan lisätty mahdollisuus visualisoida käyttäen Finanssialan FinvoiceXML katseluohjelmaa
   (*) Komento [C:\Program Files (x86)\FinvoiceXML\FinvoiceXML.exe]
 Katseluohjelman saa ladattua Finanssialan sivuilta (viitattu 17.5.2022)
   https://www.finanssiala.fi/aiheet/verkkolaskutus-finvoice/#/ 
 kohdasta "Finvoice XML (msi) Ohjelma Finvoice-laskujen katseluun Win10-koneella." tai suoraan linkistä
   https://file.finanssiala.fi/finvoice/AsennaFinvoiceXML.msi 
15.3.2022
 Finvoice tarkastelu/sisäänluku ikkunassa
 * tunnistaa nyt käynnistettiinkö ikkuna yritysluettelosta vai avoimet laskut tilasta
 * tallentaa/lukee oletusasetukset joko ohjelman kansiosta tai yrityksen kansiosta sen mukaan, kummasta vaiheesta Finvoice tarkastelu käynnistettiin
14.3.2022
 Finvoice sisäänluvussa muutettu toimintaa:
 * Jos laskun loppusumma määritetty poimittavaksi EpiInstructedAmount kentästä (laskun lopun "tilisiirto" osasta)
  ei lue kassa-alennusta eikä kassapäivää, koska ohje on maksaa EpiInstructedAmount summa
 * Oletuksena valittu poimi laskun loppusumma kentästä (*) InvoiceTotalVatIncludedAmount aiemman EpiInstructedAmount sijaan
4.3.2022
 Parannettu Finvoice massasisäänluvussa kohdeyrityksen tunnistamista tilanteissa, joissa <BuyerPartyIdentifier> tagissa SchemeID tms. esim
   <BuyerPartyIdentifier SchemeID="0212">0705493-3</BuyerPartyIdentifier>
 Parannettu Asteri etätuen käynnistyminen uudessa pilviympäristössä
 Lisätty XML-validaattorin määrittelyikkunaan painikkeet [Käynnistä XML-validaattori] ja [Asenna tai päivitä XML-validaattori]
3.3.2022
 ********************************************************
 ***  XML -validaattorin sijainti ja määrittäminen  ***
 ********************************************************
 Nyt voit määrittää XML-validaattorin sijainninin ja käytetäänkö sitä vai ei
 Yritysluettelo / määritä / XML-validaattorin sijainti ja käyttäminen
  XML-validaattorin sijainti:
  [ ] Älä käynnistä XML-validaattoria
 Pilvikäytössä uuteen ympäristöön siirryttäessä XML-validointi saattoi herjata aiemmalla ohjelma- ja AsteriXMLValidaattorin versiolla
    Access to the path C:\winxval\~xmlval.txt is denied
2.3.2022
 Finvoice sisäänluvussa
  Parannettu UTF8 koodatun right single quotation mark tunnistusta
  Atso’s Asteri Oy -> Atso’s Asteri Oy -> Atso¿s Asteri Oy
1.3.2022
 Finvoice tarkasteluikkuna
  jos Finvoce-aineisto on UTF8 koodattua, muuntaa merkistöksi ANSI
 Finvoice sisäänluku: päivämäärä ja tiliöinti-ikkuna
  Mahdollisuus valita, mitä tehdään jos myyjää ei löydy myyjäkortistosta
    (*)Kysytään mitä tehdään: lisätäänkö myyjäkortistoon tai valitaanko, kelle myyjälle lasku kohdistetaan
    ( )Lisätään myyjä automaattisesti myyjäkortistoon
 Finvoice sisäänluku
  Jos myyjää ei löydy kortistosta, rikastettu ohjetta,
  lisätty valinta "Peruuta" joka lisää myyjän kortistoon sekä seuraavat uudet myyjät automaattisesti
 Myyjäkortisto
  Muokkaa / Etsi seuraava, jolta puuttuu IBAN
 Avoimet laskut
  Muokkaa / Etsi seuraava, jolta puuttuu IBAN
 SEPA XML maksuaineiston tallennus
  Mahdollisuus hiljentää "tilinumero ei täsmää suomalaiseen tilinumeroon" huomautukset.
  Jos maksun saajissa on ulkomaisten pankkien IBAN tilinumeroita, voit hiljentää em. huomautuksen valitsemalla SEPA tallennuksen alaosasta kohta
  [x] Älä huomauta, vaikka tilinumero ei täsmäisi suomalaisen BBAN numeron kanssa (valitse tämä, jos maksat maksuja ulkomaisille pankkitileille)
28.2.2022
 Nyt voit määrittää Finvoice tarkasteluikkunassa, oik.alareunassa, kummasta tagista laskun loppusumma poimitaan:
  ( ) InvoiceTotalVatIncludedAmount
  (*) EpiInstructedAmount
 Parannettu UTF8 merkistön käsittelyä Finvoice sisäänluvussa
25.2.2022
 Testausversio: SEPA tilisiirron tallennusikkunassa voi nyt valita, että maksun saajan nimi muunnetaan UTF-8 merkistöksi laajennetulla muunnoksella
23.2.2022
 Muutettu Asteri Monipankin lähetysraporttitiedoston
    nimeksi *.tmp -> ~*.txt jotta aukeaa oletuksena muistioon win10/win11
   oletuslevyasemaksi tämän ohjelman käynnistysasema
 jos tiedostotarkenne oli *.tmp, win10/win11 kysyy millä ohjelmalla *.tmp tiedostot avataan
8.2.2022
 Finvoice laskuja sisäänluettaessa myyjän tili on poimittu tähän asti tagista
  <SellerAccountID
 Tänään meille toimitettiin Factoring-lasku, jossa ei ollut em. tagia
 tilinumero oli "tilisiirto-osassa", tagissa
  <EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">
 joten nyt myyjän tilinumero poimitaan tuosta tagista
3.2.2022
 Ostolaskua lisättäessä, jos tiliöinti ei täsmää laskun summaan, ilmoittaa eron.
 Lisäksi pitää olla valittu kohta määritä / perustiedot / tiliöinti / [x] Tarkista ja vaadi tiliöinti aina ostolaskua lisättäessä
26.1.2022
 ******************************************************
 ***  Finvoice verkkolaskun visualisointi     ***
 ***  Windows 11 valitse selainasetukset:     ***
 ***    (*) Chrome               ***
 ***    [x] --allow-file-access-from-files   ***
 ******************************************************
 Parannettu Finvoice verkkolaskun visualisointia Windows 11 Microsoft Edge selaimella käyttämällä sen sijaan Chrome selainta
 Jos Microsoft Edge näyttää vain tyhjän sivun tai herjaa
  This page contains the following errors:
    error on line 8 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document
    error on line 8 at column 44: Encoding error
    Below is a rendering of the page up to the first error.
  valitse Finvoice-tarkasteluikkunan oik.alakulmassa olevista selainasetuksista seuraavaa:
   [x] --allow-file-access-from-files
   (*) Chrome
25.1.2022
 Finvoice verkkolaskun loppusumma
  muutettu poimimaan laskun loppusumma kentästä EpiInstructedAmount
  aiemmin poimittiin InvoiceTotalVatIncludedAmount kentästä
 Koska kävi ilmi, että sähköyhtiön lähetti laskuja esim:
  Laskun loppusumma yhteensä  84,45  <- tämä summa on InvoiceTotalVatIncludedAmount kentässä
  Maksettu ennakko      -69,00  <- tämä summa oli SubInvoiceRow lohkossa
  MAKSETTAVA YHTEENSÄ     15,45  <- tämä summa on EpiInstructedAmount kentässä
10.1.2022
 *********************************************************
 *** muistiinpanot kenttä avoimet ostolaskut -tilaan ***
 *********************************************************
 avoimet laskut tilassa on nyt muistio -kenttä omia sisäisiä muistiinpanoja varten
 siihen voi kirjoittaa lisätietoja, ilman että laskua tarvitsee avata muokkaustilaan
1.12.2021
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2021 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/ostoreskontran-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/ostoreskontra/ 
22.11.2021
 Muokkaa / Tarkasta IBAN tilinumero
  Kopioi nyt muistioon nimen ja virheellisen IBAN tilinumeron
15.11.2021
 Finvoice sisäänluku
  Eräs asiakkaamme oli saanut laskun, jossa ääkköset oli 7-bit ASCII merkkejä (ÅåÄäÖö -> ]}[{\|)
  Tästä syystä Finvoice sisääntuonti herjasi
   Bad file name or number (virhe 52) Moduulista frmFinvoiceKatselu cmdTuoYksi_Click
  Huom: Edelleen tuo 7-bit ääkköset sellaisenaan (ÅåÄäÖö -> ]}[{\|), ym muutos tuli vain tiedoston tuontiin, kun nimetään irroitettu yksittäinen tuotava tiedosto
  Finvoice standardin ja -tiedoston mukaan merkistökoodaus oli ISO-8859-1 = ääkköset normaalisti (ÅåÄäÖö -> ÅåÄäÖö)
 Parannettu muistamaan ed.kerran Finvoice tiedoston nimi.
14.11.2021
 Vaihdettu ikoniksi Asteri-Kukka
2.11.2021
 Nyt saat kopioitua myyjäkortiston sähköpostiosoitteet leikepöydälle valinnalla muokkaa / kopioi sähköpostiosoitteet leikepöydälle
21.10.2021
 Finvoice laskuttajien listaus näyttää nyt laskuttajan kaikki nimet, jos nimi useammassa <SellerOrganisationName> -tagissa
15.10.2021
 Finvoice verkkolaskujen sisäänluku ottaa nyt tiliöintipohjan mukaiset selite ja selite1 kohdissa olevat selitteet, kun määritetty
  Yritysluettelo / Finvoice sisäänluvun tiliöintiselite / (*) tiliöintipohjan selite
13.10.2021
 Uuden ostolaskun syöttö / tiliöinti-ikkuna / Lisätty [Liitä leikepöydältä] -painike
  Esim: Excelissä laaditun koonnin kopioiminen tiliöinti-taulukkoon
  Kopioi Ecelistä ne solut, jotka liitetään tiliöintiruudukkoon
12.10.2021
 Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy
12.8.2021
 Lisätty SEPA maksuaineiston lähetykseen pankkiyhteysohjelmalla virhekäsittely sähkökatkoista johtuvan vikasietotilanteen parantamiseksi.
21.7.2021
 Maksulistalle laskunnumero tai BIC
  Nyt voit valita, tulostetaanko paperille BIC vai laskunnumero
   maksu / tulosta maksulista / paperin asetukset / [x] Tulosta laskunnumero BIC koodin sijaan
 Maksulista leikepöydälle
  Nyt saat kopioitua maksulistan leikepöydälle
   maksu / tulosta maksulista / ruudulle / [kopioi leikepöydälle]
8.7.2021
 Asteri Etätuki
  parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä
23.2.2021
 MONIPANKKI integraatio avoimet laskut tilassa:
  Tiedosto / Tarkastele ja tuo Finvoice-verkkolaskuja käynnistää nyt aluksi Asteri Monipankin, jotta voit tarvittaessa noutaa verkkolaskut
 SEPA maksutiedoston muodostus
  Aikaleima tiedostonimeen, esim c:\asterimp\lahtevat\malliyritys-*.xml saa nimeen aikaleiman malliyritys-2021-02-23-141015.xml
  Tähti tiedostonimessä korvautuu päivämäärällä ja kellonajalla:
  * = vvvv-kk-pp-hhnnss
  Jos tähtiä kaksi, korvautuu vain päivämäärällä
  ** = vvvv-kk-pp
 Mahdollisuus vähentää maksutiedoston muodostuksen kysymyksiä ja avautuvia ikkunoita (esim. kun lähetetään Asteri Monipankilla)
  [x] Tulosta paperille selväkielisenä
  [x] Älä käynnistä XML-validaattoria
 Jo aiemmin oli valinta, jotta sepa.xml tiedostoa ei avata muistioon eikä nettiselaimeen
  Näytä tiedosto lopuksi
  (*) ei missään
 Uuden yrityksen perustaminen: muistaa nyt, mille nimelle uusi yritys perustettiin
 Avoimet laskut -ikkunassa
  Yhdistetty valinnat "Tuo Finvoice-verkkolaskuja" ja "Tarkastele Finvoice-verkkolaskuja" valinnaksi
   Tarkastele ja tuo Finvoice-verkkolaskuja
  poistettu valinta Yhdistä Dos avoimet
15.2.2021
 Muokkaa / Tarkasta IBAN tilinumerot
  tarkastaa, että laskuissa IBAN tilinumero on oikein
  jos ei ole, merkitsee maksuun sarakkeeseen v-kirjaimen ja kopioi saajan nimen ja tilinumeron leikepöydälle
 Käytetään 12.1.2021 ominaisuuden kanssa (peruuntuneen tapahtuman maksujen kertaluonteinen palautus, tarkastaa että maksun saaja ilmoittanut tilinumeron oikein)
10.2.2021
 SQL-raportointityökalu
  Kopioitaessa SQL kyselyjä nettisivuilta, mallikyselyissä saattaa olla puolilainausmerkki heittomerkin sijaan,
   esim BETWEEN DateValue(’%1’) AND DateValue(’%2’) kun pitäisi olla BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2')
  Nyt SQL-raportointityökalu oletuksena vaihtaa puolilainausmerkkien (’) tilalle heittomerkit (')
  Automaattisen korvauksen saa pois poistamalla valinnan kohdasta
   [x] Korvaa SQL kyselyssä olevat puolilainausmerkit heittomerkeillä
  Puolilainausmerkkien käyttäminen heittomerkin sijaan aiheuttaa virheilmoituksen
   Syntaksivirhe (puuttuva operaattori) kyselylausekkeessa ... virhe 3075
  Tällöin ohjelma kysyy, haluatko jatkossa muuttaa puolilainausmerkin tilalle heittomerkin
6.2.2021
 Tuotantotekninen käännös
  kokeiluversio (demoversio) päivitetty
30.1.2021
 Siirtyminen asteri.fi sivustoon
  Muutettu ohjelman kutsut uuteen asteri.fi sivustoon
12.1.2021
 *****************************************************************
 *** Koronan aiheuttamien ilmoittautumismaksujen palauttaminen ***
 *** Maksuaineisto Excelistä maksatukseen           ***
 *****************************************************************
 Korona-aikana saattaa tulla tilanteita, joissa joudutaan perumaan tilaisuus, johon on jo kerätty ennakkomaksuja
 Jos palautettavia maksuja on satoja, niiden palauttaminen yksitellen voi olla työlästä
 Massapalautuksia varten Avoimet laskut -tilassa on nyt toiminto
   Liitä leikepöydältä (työkalu palautuksiin)
 Sen avulla voidaan Excelissä oleva "palautettavien maksujen" aineisto tuoda ostoreskontraa, muodostaa siitä Sepa -maksuaineisto ja lähettää monipankilla pankkiin
 Esim:
 Excelissä on 4 saraketta:
  A Saajan nimi
  B Saajan IBAN tilinumero
  C Viitenumero
  D Summa
 joka rivillä on yksi maksun saaja
 Kopioi rivit leikepöydälle
 Liitä leikepöydältä
 Muodosta SEPA maksuaineisto
18.12.2020
 Nyt voit kohdistaa Finvoice verkkolaskuja entistä tarkemmin.
 Uutena kohdistustietona on <ToIdentifier kentän tieto
 Sitä käytetään, jos BuyerPartyIdentifier, BuyerCode ja BuyerOrganisationUnitNumber kentät ovat tyhjät
 Lisää asiakasyrityksen määritä / Finvoicen kohdistus ikkunaan Vakiotunniste kohdaan ToIdentifier kentän tieto
 Korjattu: yritysluettelossa kun tuotiin yksittäistä laskua, jos laskun BuyerPartyIdentifier, BuyerCode ja BuyerOrganisationUnitNumber kentät ovat tyhjät
 otti kohdistustiedoksi tyhjän ja kohdisti laskun sellaiseen yritykseen, jossa myös oli kohdistustieto tyhjä.
11.12.2020
 Nyt voit tuoda Finvoice verkkolaskuja useaan taloyhtiöön / yritykseen samalla noudolla,
 kun käytät yritysluettelossa olevaa valintaa tiedosto / Finvoice verkkolaskujen tarkastelu
 Se avaa Asteri Monipankin "Noudetaan tiedosto nimelle" ikkunan
5.12.2020
 Vuosipäivitys 2020 julkaisuversio
28.11.2020
 Yritysluettelo / Määritä tulostimen kysyminen ...
 Sieltä voi ruksata, että tulostimet haetaan listalle vaihtoehtoisella tavalla
  [x]Hae tulostimet valintalistalle APIlla (tilanteissa, jos redirected tulostimia ja tulostimen valintaikkunan aukeaminen kestää kauan)
 se on testausversio seuraavaan asiaan:
  Yhdellä asiakkaalla, kun asensivat ohjelman verkkokäyttöön, alkoi esiintymään jopa 3 min viive siinä vaiheessa,
  kun ohjelma avaa tulostusikkunan ennen tulostimien näyttämistä.
  Lisäksi listalle saattoi tulla useita Redirected -tulostimia
20.10.2020
 Verkkolaskuja tuotaessa korjattu tilanne, että tositenumero käytettiin vaikka verkkolaskua ei tuotu ostoreskontraan,
 tilanteessa, jossa ohjelma huomauttaa että lasku on jo reskontrassa ja napsautetaan [Ei tuoda], ohjelma ei käytä tositenumeroa, vaan säästää sen seuraavaan tuotavaan
16.10.2020
 Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema ja toisesta käyttäjästä huomauttaminen
  [ ] Huomauta, jos yhtiössä on toinen käyttäjä sisällä
 Valinta tallentaa yrityksen kansioon ~varattu.txt tiedoston ja poistaa sen samalla kun ohjelma lyö aikaleiman alkoi / loppui
 Sen tarkoitus on huomauttaa verkko-/pilvikäytössä tilanteesta, jossa useampi käyttäjä menee samanaikaisesti samaan yritykseen
8.10.2020
 DebugModen tila säilyy, vaikka ohjelman sammuttaa. Yhteinen muiden DebugModen tilan tallennusta tukevien Asteri versioiden kanssa
25.9.2020
 SEPA XML maksuaineiston <MsgId> tallentuu nyt myös kellonaika sekunnin tarkkuudella
31.7.2020
 Tulostimien rajaaminen (yritysluettelossa määritä / tulostimen kysyminen
  Eräissä tilanteissa, kun tulostimia on paljon, esim 189 tjsp, tulostusikkunan aukeaminen saattaa hidastua
  Lisää tulostin "pika" (ilman lainausmerkkejä) ensimmäiseksi tulostimeksi, niin ohjelma ei tarkista tulostimien löytymistä, esim:
    pika
    Brother
    Hp Laserjet III
    pdfFactory
8.7.2020
 - Finvoice katselussa
   mahdollisuus valita, avataanko IE vai Edge
   mahdollisuus valita komentoriville --allow-file-access-from-files
  (tilanteisiin, joissa selaimen suojausasetukset estävät tiedoston avaamisen palvelimelta)
15.6.2020
 Tulostimet listalla näkyvät tulostimet mahdollisuus rajata
 eräissä etätyöpöytä- ja pilviratkaisussa tulostimien valintalistalla saattaa näkyä "ylimääräisiä tulostimia"
 Niiden rajaamiseksi pois voi nyt määrittää ohjelmahakemistoon tulostimet.oma -tiedoston, jossa on lueteltu näytettävät tulostimet
 Yritysluettelo / määritä / tulostimen kysyminen-ikkunassa on uudet valinnat:
  Näytä muistiossa ne tulostimet, jotka on määritetty näkymään
  Poista rajoitukset, Näytä jatkossa kaikki tulostimet valintalistalla
  Luo lista kaikista tulostimista, poista mitä et halua näyttää valintalistalla
 Tulostimen valintaikkunassa on valinta
  Tulostimien nimet leikepöydälle, joka luo tulostimet.oma tiedoston (tai näyttää sen, jos jo olemassa)
  Jos tulostimia on rajattu, näkyvillä on ohjeteksti "(valittavissa olevat tulostimet rajattu, ks tulostin.oma)" jota napsauttamalla tiedoston saa poistettua
28.5.2020
 Avoimet laskut -rivitila muistaa nyt sarakkeiden leveydet
  Muokkaa / Sarakkeet -valikossa on lisäksi valinnat
   Näytä kaikki sarakkeet
   Tallenna sarakeleveydet
   Lue sarakeleveydet
5.3.2020
 Huomauttaa käynnistyessään,
  jos pvm-muoto ei ole P.K.VVVV tai PP.KK.VVVV
  tai desimaalierottimena ei ole pilkku
15.1.2020
 Uutta laskua lisättäessä voit nyt valita, miten tositenumero muodostetaan:
  Avoimet laskut tilassa: määritä / perustiedot / muut / Lisättävän laskun tositenumeroa kasvatetaan
    Edellinen + 1 (voit muuttaa tositteen juoksutusta)
    Suurin käytetty + 1 (et voi muuttaa tositteen juoksutusta)
  Tositenumeron vahingossa vaihtumisen estämiseksi laskun lisäystilassa "Tositenumero" -kenttä muutettu niin, että siihen voi kirjoittaa vain
  kun painikkeella [Avaa] avaa tosno kentän.
 Lisätty varmuuskopiointi-ikkunaan paikkeet resurssienhallinnan avaamiseen
  [Avaa resurssienhallintaan ohjelmakansio c:\winkp]
  [Avaa resurssienhallintaan yrityksen kansio c:\winkp\malli]
 jotta varmuuskopiointi resurssienhallintaohjelmalla olisi helpompaa
 Poistettu A: asemalle (korppuasemalle) varmuuskopiointi ja palautus (yritysluettelosta) vanhentuneena
29.12.2019
 Uutta laskua lisättäessä jatka painikkeeet näyttävät "Avoimet ostolaskut" ikkunassa lisätyn laskun
 Kuukausittain toistuvien maksujen lisäämiseen uusi painike laskun lisäyksessä:
   Tallenna + jatka lisäten seur.kk
  Se säilyttää syötetyt tiedot, kasvattaen eräpäivää kuukaudella ja antaen uuden tositenumeron
  Tällä toiminnolla saat kätevästi syötettyä kaikki 12 kk:n vastikemaksut
  ks. myös toinen tapa "maksuerän peruuttaminen" https://asteri.fi/miten-asuntojen-hallintaa-harjoittava-yhtio-maksaa-kuukausittaiset-vastikkeet/ 
2.12.2019
 Vuosipäivitys 2019 julkaisuversio
21.10.2019
 päivämäärämuodon tarkistukset lisätty avoimet ostolaskut / tulosta -valintoihin:
  avoimet per pvm, erääntymispäivän raportti, erääntyneet, ostot myyjältä
20.10.2019
 Parannettu tukea leveille, esim. 1440p 2560x1440 näytöille.
 Aiemmin, jos näyttö oli erittäin leveä, saattoi tulkita leveyden väärin ja näyttää vain vähän vas.reunassa vaikka ruudulle mahtuu enemmän
3.9.2019
 - Jos lähetetään usea maksuerä monipankilla, ei enää tule herjaa "File already open"
 - Monipankki ei herjaa "Mitään sovellusta ei ole kytketty määritettyyn tiedostoon tätä toimintoa varten" kun
  TMP tiedostot on määritetty aukeamaan Muistiossa, ks. https://asteri.fi/mitaan-sovellusta-ei-ole-kytketty-maaritettyyn-tiedostoon-tata-toimintoa-varten/ 
23.8.2019
9.7.2019
 Finvoice laskujen tuominen yritysluettelossa: Tuotava lasku kohdistetaan yritykseen
  ensisijaisesti Y-tunnuskentän mukaan <BuyerPartyIdentifier> (jos tuotavassa laskussa on em.kenttä)
  toiseksi OVT-tunnuksen mukaan <BuyerOrganisationUnitNumber> (jos tuotavassa laskussa on em.kenttä)
  OVT-tunnus määritetään avoimet laskut -tilassa valinnalla määritä / Finvoicen kohdistus
6.6.2019
 - Eräällä asiakkaalla tuli herja
    Error in loading dll
    (virhe 48)
    Kutsurivi 2083
    Moduulista frmLisaaOstolasku
    Rutiinista LaskeErot
  Lisätty SUB LaskeErot rutiiniin vaiheilmaisin virheen paikantamiseksi
4.4.2019
 Finvoice katselu: korjattu finvoice.CSS tallentuminen
3.4.2019
 Finvoice tarkastelu (yritysluettelossa tiedosto / finvoice verkkolaskujen tarkastelu)
  Käyttää nyt oletuksena Finvoice 2.0 määritysten mukaisia tiedostoja (finvoice.dtd, finvoice.xsl ja finvoice.css)
  Jotta saat ne käyttöön, valitse ensimmäisellä kerralla [Selaimeen af-headerein], muuten käyttää temp -hakemistossa ja olevia vanhempia määrittelytiedostoja
  [Selaimeen af-headerein] päivittää käyttämään uusimpia määrityksiä
 Finvoice laskun visualisoinnista
  Finvoice laskun tarkastelu irrottaa laskun ja tallentaa sen %TEMP% kansioon, esim:
   C:\Users\atsoft\AppData\Local\Temp\~tmp-asteri.xml
   ja seuraavat muotoilutiedostot, jos ne ei ennestään kansiossa ole
    finvoice.dtd
    finvoice.xsl
    finvoice.css
   jos haluat oman visualisoinnin tallenna omat dtd, xsl ja/tai css tiedostosi temp kansioon
22.3.2019
 Finvoice sisääntuonnissa mahdollisuus ruksata pois, tuodaanko kustannuspaikkakenttiin tiedot
  - kp kust paikka kentästä <RowAccountDimensionText>
  - or kust paikka kentästä <RowShortProposedAccountIdentifier>
20.3.2019
 Finvoice sisääntuonnissa rivikohtaista tiliöintiä tuodessa
 - jos rivillä ei ollut <ArticleName> -tagia, laittoi selitteeksi laskun loppusumman,
  nyt laittaa RowFreeText kentän, tai jos sitä ei ole, myyjäyrityksen nimen
5.8.2018
 - Maksulista paperille ei totellut tulostimenvalintaa vaan tulosti aina
  oletustulostimelle. Korjattu siten, että Yritysluettelo-ikkunan
  Määritä|Tulostimen kysyminen -toiminnossa voit nyt valita eri kirjoittimen
  vaakatulostusta varten. Käy Windowsin Tulostinasetuksissa määrittämässä
  kyseiselle tulostimelle vaakasuuntainen paperi.
21.7.2018
 - kotisivuprotokollaksi https: 
8.5.2018
7.5.2018
 - esim. Helen:in Finvoicen kohdistamisen helpottamiseksi verrataan nyt vain BuyerPartyIdentifier
  ja BuyerCode, muttei enää BuyerOrganisationName, joka estäisi kohdistumisen
27.3.2018
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että varmuuskopiota tai
  automaattista varmuuskopiota ei kysytä eikä tehdä (esim. koska pilvessä
  on oma varmuuskopiointi)
14.3.2018
 - SEPA XML-maksutiedoston luonnissa paljaat aksentit `´^¨~ korvautuvat
  nyt entiteetillä ' eli näkyvät laskussa heittomerkkinä
9.2.2018
29.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös Yritysluettelo-ikkunassa
17.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla
  eli ei tarvitse käydä Tietoja-ikkunan kautta
12.9.2017
 - SEPA-maksutiedostoa luotaessa maksupalvelutunnus:
    - oletusarvoksi tulee Y-tunnus ilman väliviivaa lisäten alkuun 0
    - lisätty vinkki, että on yleensä muotoa Y-tunnus ilman väliviivaa lisäten alkuun 0
15.8.2017
 - SEPA XML-maksutiedostoa luotaessa näkyy nyt maksettavien yhteissumman lisäksi myös maksettavien lukumäärä
13.7.2017
 - jos sisäänluettavassa Finvoicessa ei ole BuyerPartyIdentifier- eikä BuyerCode-kenttää,
  yrityksen kohdistus tapahtuu BuyerOrganisationName-kentän perusteella
6.7.2017
 - monipankkiliittymässä korjattu Danske Bankin aineistojen siirto
24.5.2017
 - maksua lähetettäessä Asteri Monipankilla, ohjelma osaa nyt ehdottaa
  lähetyspankiksi sitä pankkia, joka on maksuaineistossa maksajan pankkina
16.5.2017
 - Danske Bank ja Ålandsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
18.4.2017
 - file already open -pulma Finvoicen sisäänluvussa Asteri Monipankista; korjattu
25.2.2017
 - Sp lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
22.2.2017
 - POP lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
17.2.2017
 - Aktia lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
2.2.2017
 - Ohje-valikossa on nyt valinnat
    - Avaa ohjekirja
    - Tukisivut netissä
    - Päivitä ohjelma netistä
30.1.2017
 - päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta päivitys on mahdollinen
27.1.2017
 - Handelsbanken lisätty Asteri Monipankin pankkivaihtoehtoihin
22.12.2016/2
 - finvoicen sisäänluvussa skandeja korvaava merkit korvautuvat nyt siisteiksi:
22.12.2016
16.12.2016
 - demoversio käännetty
15.12.2016
 - invalid procedure call -pulma monipankkiliittymässä, jos Y-tunnus oli tyhjä;
  korjattu siten, että antaa suomeksi vinkin syöttää perustietoihin Y-tunnus
 - Yritysluettelo-ikkunassa näkyy nyt vanhin avoin eräpäivä, jotta Sinun on helppo
  nopeasti nähdä, mihin yrityksiin kannattaa mennä rastittamaan ostolaskuja maksuun
13.12.2016
 - maksuperusteisen alv:n aputulosteessa Tulosta|Maksetut ostolaskut|Ruudulle
  tulee nyt kredit-tiliksi se pankkitili, jolta maksettiin
29.11.2016
 - monipankkiliittymässä on nyt uusi rastitusmahdollisuus:
    "Yrityksellä ei ole monipankissa omaa asiakasvarmennetta,
    joten käytä varmennetta, joka löytyy
    (esim. tili- tai isännöintitoimiston) Y-tunnuksella ..."
28.11.2016
 - maksuperusteisen alv:n aputulosteet:
    - Tulosta|Maksetut ostolaskut|Ruudulle -ikkunassa ja
     Tulosta|Avoimet ostolaskut per pvm|Ruudulle -ikkunassa on nyt toiminnot
        - Tulosta|Päiväkirja tapahtumittain (ALV-erittely)
        - Tulosta|Päiväkirja yhteissummina (ALV-erittely)
     Kummankin saa paperille tai leikepöydälle.
     Leikepöydältä voi edelleen liittää Asteri Kirjanpidon päiväkirjaikkunaan
14.10.2016
 - monipankkiliittymässä ensikäynnistyksessä nyt oletuksena 120 sekuntia, ei tyhjä
11.10.2016/2
 - monipankki noutaa nyt c:\asterimp\noudetut -kansioon
11.10.2016
7.10.2016
 - monipankkiliittymässä parannettu joukkonoudon odottamistapaa
6.10.2016
 - monipankkiliittymässä type mismatch, jos aikarajat tyhjät; korjattu
27.9.2016
 - monipankkiliittymässä nyt noudon aikarajaus ja monen vaan ei kaikkien
  pankkien valinta
15.9.2016
14.9.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - SEPA XML-maksutiedoston lähetys
9.9.2016
 - liittymä Asteri Monipankkiin
    - saapuneiden Finvoice-verkkolaskujen nouto, kun kirjataan yhden yrityksen sisällä
1.7.2016
 - Nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulma tulostettaessa
  maksulista paperille; korjattu
22.6.2016
 - vaikka hyvityslaskussa olisi (vahingossa) kassa-alennus, maksuunruksatessa
  ohjelma ehdottaa nyt hyvityslaskun koko summan kuittaamista, vaikka maksupäivä
  olisi ennen kassa-päivää
7.6.2016
 - erääntymisraportti/päivän laskut -tulosteeseen saattoi Windows 10:ssä
  tulla viikonpäivään ylimääräinen "na", esim. tiistainana; korjattu
18.4.2016
 - Finvoicen sisäänluku -toiminnossa Syntaksivirhe..-pulma, jos Finvoice-laskussa
  oli myyjän nimessä heittomerkki ('). Nyt ohjelma muuttaa heittomerkin aksentiksi (´),
  jolloin pulmailmoitusta ei tule
19.2.2016
 - SQL-toiminnossa on nyt mahdollisuus avata tulos suoraan Exceliin:
  Tiedosto|Vie Exceliin
17.2.2016
 - tilikartta näkyy nyt tilinumeron mukaan aakkostettuna siten, että uusi
  lisätty 5-numeroinen tili näkyy omalla paikallaan eikä tilikartan lopussa
12.2.2016
 - xml-aineistoa luotaessa, jos koneella ei ole Asteri Xml-validaattoria,
  ohjelma ehdottaa, että asennetaan se netistä saman tien
 - tarkistaa Asteri Xml-validaattorilla SEPA-maksutiedoston, kun se on juuri luotu
11.2.2016/2
29.1.2016
 - Finvoicen sisäänluku lisäsi myyjäkortistoon saman myyjän uudelleen, jos
  myyjälle oli tullut yksi pankkitili lisää; korjattu
15.1.2016
 - etäAsteri-painike sammuttaa muut TeamViewer-istunnot
18.12.2015
8.10.2015
 - vuosipäivitys 2015
30.9.2015
 - jos Windows 10:ssä maa-asetusten vuoksi aikaerotin on piste eikä kaksoispiste,
  SEPA XML c2b-maksutiedostoon meni aikaleimaan piste ja aineisto hylkäytyi pankissa;
  muutettu siten, että maksutiedostoon aikaerottimeksi menee tuolloinkin kaksoispiste
31.8.2015
 - Määritä|Tulostimen kysyminen -kohdassa on nyt ensiasennuksen jälkeen
  oletuksena, että kysytään. Tämä on hyödyllistä mm. Windows 10:ssä,
  jossa oletuksena on "Microsoft print to PDF".
21.8.2015
 - tietotyypin muuntamisvirhe, jos syötettiin tiliöinti-välilehdelle
  summa-sarakkeeseen desimaalierottimeksi piste; korjattu siten, että
  ohjelma muuntaa desimaalierottimeksi pilkun
18.7.2015/2
18.7.2015
 - sisäänluettavasta Finvoicesta katsotaan myyjän IBAN ja
  etsitään myyjäkortiston myyjä ensisijaisesti sillä perusteella,
  joten esim. energialaitoksen sähkölaskut menevät kätevästi eri
  myyjälle kuin energialaitoksen kaukolämpölaskut
25.6.2015
 - jos sisäänluettavassa Finvoicessa ei ole BuyerPartyIdentifier-kenttää,
  yrityksen kohdistus tapahtuu BuyerCode-kentän perusteella
31.3.2015/2
31.3.2015
16.1.2015
15.1.2015
 - SEPA-tilisiirron XML -toiminnossa on nyt uusi rastitusmahdollisuus:
  "kirjoitetaan tiedostoon myös saajan BIC, vaikka saajan IBAN olisi FI-alkuinen
  (rastita tämä mm. jos maksuliikenneohjelmanasi on OpusCapita)"
4.11.2014
 - viestin tyyppi 7 veroviesti -valintamahdollisuus poistettu
10.9.2014/2
 - myyjäkortiston Muokkaa|Tilistä IBAN ja BIC -toiminnon jälkeen
  selaustila-ikkuna ei pysynyt mukana, jos vaihdettiin riviä; korjattu
10.9.2014
 - BIC-muutosten HELSFIHH -> HELSFIHH / ITELFIHH / POPFFI22
  aiheuttamia ohjelmamuutoksia:
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on välillä
     3.11.2014 ... 6.2.2015, niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot
     ja vastaavat IBANit antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH
    - jos koneen kalenterin päivämäärä on 7.2.2015 tai myöhempi,
     niin 4-alkuiset suomalaiset tilinumerot ja vastaavat IBANit
     antavat BIC-koodiksi HELSFIHH tai ITELFIHH tai POPFFI22
 - saajan BIC ei enää mene SEPA-tilisiirron XML-tiedostoon, jos
  saajan IBAN on FI-alkuinen
9.9.2014
 - run-time error 3421 data type conversion error tulostettaessa paperille
  laskujen luetteloa Finvoicenkatseluikkunasta; korjattu
28.8.2014
 - pulma-ikkunassa näkyy nyt sen kansion nimi, johon ohjelma on asennettu
30.5.2014
 - a form can't be moved or sized...-pulma; korjattu
30.4.2014
 - Työmaa-avain tai työmaanumero Finvoicen sisäänluvussa:
    - jos on koodi TA0003 raportoitu työmaarekisteriin Y ( = yes eli kyllä)
     niin Asteriin tulee Ostor kp -kenttään tai Tavaran selostus -kentän
     loppuun teksti "raportoitu"
29.4.2014/2
 - Työmaa-avain tai työmaanumero Finvoicen sisäänluvussa:
  ohjelma varmistaa nyt, että RowDefinitionHeaderText DefinitionCode="TA0001" tai TA0002
  sisältää nyt tekstit Työmaa-avain/Työmaanumero eli että Definitionia ei käytetä muuhun
29.4.2014
 - Työmaa-avain tai sen puuttuessa työmaanumero tulee nyt Finvoicen sisäänluvussa
  laskukohtaisessa tapauksessa ostolaskun Tavaran selostus -kenttään ja
  tuoterivikohtaisessa tapauksessa tiliöintirivien Ostor kp -kenttään
  Työmaakohtaiset urakkasummat saa listattua seuraavilla SQL-kyselyillä:
    - Urakkasummat työmaa-avaimittain laskukohtaisesta "Tavaran selostus"-kentästä
      SELECT [Tavaran selostus], Sum(Summa) AS Laskutettu FROM Ostolaskut
      WHERE [Laskun pvm] BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2') GROUP BY [Tavaran selostus]
    - Urakkasummat työmaa-avaimittain tuoterivikohtaisesta "Ostor kp"-kentästä
      SELECT [Ostor kp] AS Työmaa, Sum(Tiliöintirivit.Summa) AS Laskutettu
      FROM Tiliöintirivit INNER JOIN Ostolaskut
      ON Tiliöintirivit.Laskuntunniste = Ostolaskut.Laskuntunniste
      WHERE [Laskun pvm] BETWEEN DateValue('%1') AND DateValue('%2') GROUP BY [Ostor kp]
13.2.2014
 - käynnistyskuvakkeeseen O-kirjain
9.1.2014
 - perustietojen Tiliöinti-välilehdelle lisätty rivinpoistovinkki
11.11.2013
 - SQL-kysely-ikkunassa Vastauksen käsittely -vaihtoehdot menivät
  tulostaulukon päälle; korjattu
8.11.2013
 - SQL-kyselyä laatiessasi voit nyt säätää näkyvissä olevan kyselyn fonttikokoa.
  Samoin kyselyn tekstikentän kokoa on kasvatettu, jotta kyselystä näkyy enemmän kerralla.
26.10.2013
 - Finvoicen sisäänluvussa hyvityslaskuun tiliöityi miinusmerkkinen summa;
  korjattu siten, että ohjelma kääntää debet/kredit-tilit ja summan etumerkin
25.10.2013
 - ostolaskun lisäysikkunan tiliöinti-taulukon sarakkeiden leveyksien muutokset
  tallentuvat ja tulevat seuraavalla kerralla käyttöön
 - ostolaskun lisäysikkunan tiliöinti-välilehdellä painike "Näytä tilikartta F9"
15.10.2013
 - Selite2-kentän lisäytyminen Tiliöintirivit- ja Tiliöintipohjat-taulukoihin ei luo
  enää turhaa varmuuskopiota silloin, jos kenttä oli jo ennestään ollut olemassa
 - lisätty varmistuksia Selite2-kentän lisäytymiseen
8.10.2013/2
 - ostolaskun tiliöinti-välilehdellä nettokirjaus ei toiminut viimeisellä
  rivillä, jos tili valittiin hiiren kakkospainikkeella ilmestyvästä
  tilikartasta; korjattu
8.10.2013
 - permission denied -pulma tuotaessa Finvoiceja monta kerrallaan
  useita kertoja peräkkäin eri pankeista; korjauskokeilu sekä
  tutkimisen vuoksi lisätty virhepyydyksiä ja paikkailmaisimia
7.10.2013
 - permission denied -pulma tuotaessa Finvoiceja yksi kerrallaan
  useita peräkkäin; korjattu
4.10.2013
3.10.2013/2
3.10.2013
 - Finvoicen sisäänluvussa: jos BuyerPartyIdentifier-kenttä on tyhjä,
  ei enää tuoda ko. ostolaskua mihinkään yritykseen
19.9.2013
 - Finvoicen katselusta Poistu-painikkeessa "virhe:52 Bad file name or number
  pulma lomakkeen oletustekstien tallennuksessa"; korjattu
16.9.2013
 - Finvoicen katselu -ikkunan Paperille laskujen luettelo -toiminnossa
  summat tulevat nyt sentteineen
11.9.2013/2
 - Finvoicen katselu -ikkunassa:
    - listaa levennetty ja siinä näkyy nyt myös ostajayrityksen nimi
    - Paperille laskujen luettelo -painike
    - onnistuneesti sisäänluetut laskut tulostuvat nyt myös ruudulle Muistioon
11.9.2013
 - nettokirjaus tiliöintipohjassa tuotti pulman invalid use of null; korjattu
10.9.2013
 - Finvoicen sisäänluku Finvoicen tarkastelu -ikkunasta:
  päivämääränkysymisikkunan Peruuta-painike ei katkaissut tuontia; korjattu
9.9.2013/2
 - Finvoicen sisäänluku moneen yritykseen ei löytänyt yritystä,
  jos Y-tunnus oli suomalaisessa muodossa BuyerPartyIdentifier-
  kentässä; korjattu
9.9.2013
 - alv-kannat 24, 14 ja 10 tulevat nyt Perustiedot-ikkunan Tiliöinti-
  välilehdelle myös uutta yritystä perustettaessa
6.9.2013
 - Finvoicen sisäänluvussa rastitusmahdollisuus: tiliöidään jokainen tuoterivi,
  vaikkei Finvoice-aineistossa olisi RowNormalProposedAccountIdentifier.
  Käyttää debet-tilinä myyjän oletustiliöintipohjan ensimmäistä
  tyhjästä eroavaa debet-tiliä.
5.9.2013
 - Finvoicen sisäänluku: tuotujen laskujen päiväykseksi voit antaa nyt
  myös tietyn tarkan päivän, esim. 5.9.2013, tai siirtää päiväksi
  Finvoicessa olevan kuukauden tietyn päivänumeron tai ko. kuukauden
  viimeisen päivän
 - INSERT INTO -lause sisältää tuntemattoman kentän nimen "Selite2"
  pulma tiliöinnissä sekä muita pulmia sen jälkitilanteessa; korjattu
4.9.2013
 - tiliöintiriveissä ja tiliöintipohjissa on nyt myös Selite2-kenttä
 - Finvoicen sisäänluku useaan yritykseen kerralla:
    - tositenumero korjattu
    - avointen laskujen ikkunassa on uusi toiminto Määritä|Finvoicen kohdistus
     eli nyt saa laskuttajalla olla Finvoice-aineistossa BuyerPartyIdentifier-
     kentässä Y-tunnus tai OVT-tunnus tai asiakasnumero tai mikä tahansa muu
     tunniste, jotka voit kaikki syöttää tähän määritysikkunaan
    - kysyy nyt myös, mikä otetaan laskupäiväksi: alkuperäinen vai tietty muu päivä
3.9.2013
 - reskontran kausitulosteen edistymis-ikkunassa on nyt teksti "lasken myyjää"
30.8.2013
 - Finvoicen katselu: nettiselaimessa-avauspainikkeet pysyvät
  nyt harmaina, kunnes on painettu Hae laskut allaolevalle listalle
20.8.2013
 - Finvoicen sisäänluku: Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Finvoicen tiliöintiselite
  voit valita, tuleeko tiliöinnin selitteeksi myyjäyrityksen nimi vai
  tiliöintipohjan selite, jos tiliöintipohja löytyy
19.8.2013
 - Finvoicen sisäänluku moneen yritykseen: korjattu löytämään myös suomalaisen Y-mukaan
14.8.2013
 - Finvoicen sisäänluku pystyy nyt tarvittaessa jakamaan samassa Finvoice-tiedostossa olevat
  eri yrityksiin/taloyhtiöihin kuuluvat laskut kuhunkin oikeaan yhtiöön:
  Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Finvoice verkkolaskujen tarkastelu -toiminnossa on nyt
  käytettävissä painikkeet "Tuo tämä lasku reskontraan" ja "Tuo kaikki laskut reskontraan".
  Ostajayrityksen ohjelma tunnistaa vertailemalla perustietojen Y-tunnusta ja Finvoicessa olevaa
  BuyerPartyIdentifier-kenttää, ovatko ne samat tai muunnettavissa samaksi (Y-tunnus <-> VAT-numero)
26.4.2013
 - SQL-tilaston luontiin mentäessä pulma
  Object variable or with block variable not set; korjattu
  Control array element .. doesn't exist; korjattu
12.3.2013
 - demoversio käännetty
27.2.2013
 - Finvoicen sisäänluku: jos tuotavassa aineistossa oli annettu
  suomalainen tilinumero (BBAN) viivallisessa vaan ei konekielisessä
  muodossa, saattoi käydä niin, että ostolaskun IBAN ei näkynyt
  ja Tili:ssä näkyi kaksi väliviivaa; korjattu
31.1.2013
 - Finvoicen sisäänluku: jos laskunnumerossa oli kauttaviiva /
  tuli Path not found -pulma tuotaessa yksittäistä laskua; korjattu
30.1.2013
 - kirjanmerkki ei kelpaa -pulma tulostettaessa suorituspäiväkirja tai
  suorituspäiväkirja tileittäin; korjattu
25.1.2013
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että tulostimenkysymisasetusta
  ei edes näytetä, jolloin asiaankuulumattomia tulostimia ei edes näytetä
18.1.2013/2
 - Finvoicen sisäänluku suoriutuu nyt myös sellaisesta aineistosta, jossa
  edellisen laskun loppumerkin </Finvoice> perään tulee heti ilman välilyöntejä
  seuraavan laskun alkutägi (esim. jokin Kultalinkistä tuleva ainesto)
18.1.2013
 - pulma-ikkunassa on nyt Leikepöydälle-painike
17.1.2013/2
 - Windows 7:ssä kursori ei liiku ostolaskunlisäysikkunan tiliöinti-
  välilehdellä, vaikka painetaan enter; korjattu
16.1.2013
 - SEPA-maksussa pulma EndToEndId-kentän ollessa tyhjä; korjattu
11.12.2012
 - kun perustettiin uusi yritys ja perustiedot-ikkunaan painettiin OK,
  tuli pulma Object variable or With block variable not set (virhe 91)
  Kutsurivi 1045 Moduulista frmPerustiedot Rutiinista cmdOK_Click; korjattu
5.12.2012
 - win7:ssä ostolaskunlisäysikkunan Tiliöinti-välilehdellä jos kopioi pisteellä,
  poisti tekstin ja yritti uudelleen kopioida pisteellä, ei toiminut; korjattu
30.11.2012/2
 - yhdistä DOS-avoimet -toiminnossa
    - mahdollisuus tuoda IBAN ja BIC
    - lukee nyt myös tositenumeron
30.11.2012
 - suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin löytävät nyt tavallisen
  ostovelkatilin silloinkin, kun ostolaskun tiliöinnissä on sama tili toisaalta
  debetissä ja toisaalta kreditissä eli esim. autonvaihtotilanne
23.11.2012
 - Kultalinkistä Finvoicen sisäänluku jätti viimeisen </Finvoice> rivin pois; korjattu
16.11.2012/2
 - varmuuskopioinnissa levykkeelle/a:-asemaan -vaihtoehto mainitaan nyt vanhentuneena tapana
 - eurolaskuri ja euromuuntovalikot poistettu
16.11.2012
 - Data type conversio error -pulma tulostettaessa suorituspäiväkirja
  tai suorituspäiväkirja tileittäin; korjattu
15.11.2012/2
 - tiedostoa ~perusal.tmp ei löydy -pulma perustiedoissa; korjattu
15.11.2012
 - Sampo Pankki on nyt Danske Bank
26.10.2012/2
- SEPA-maksuissa â, ê, î, ô ja û eivät enää aiheuta hylkääntymistä
26.10.2012
 - laskun päivämäärän tarkistuksessa silmukka:
  ei ole kelvollinen päivämäärä -> ei ole 30 päivän sisällä -> ei ole kelvollinen -> jne.
  korjattu
20.10.2012
 - Yritysluettelo-ikkunaan Määritä|Käyttäjäkohtainen levyasema -toiminnolla
  voit valita, mikä levyasemakirjain on mäpätty käyttäjäkohtaiseksi
  "omaksi" levyasemaksi esim. pilvikäytössä
18.10.2012
 - verkkokäytössä permission denied ym. pulmia alv-tilien yhteydessä; korjattu
2.10.2012
 - perustietojen Tiliöinti-välilehdelle tuli pari tyhjää riviä; korjattu
25.9.2012
 - Alv-kannat ja niiden kassa-alennus- ja ylikorkotilit on syötettävissä
  perustietojen Tiliöinti-välilehdelle taulukkomuodossa, joten voit syöttää
  niin monta nykyistä, entistä ja tulevaa arvonlisäverokantaa kuin haluat.
12.9.2012
30.8.2012/2
 - suorituspäiväkirjassa hyvityslaskun kassa-alennuksen tiliöinti korjattu
26.6.2012
 - Finvoicen tarkastelu -kohdassa: 18.4.2012-versio ei jossain koneessa muuntanut
  OP:n luomaa Finvoice-aineistoa sisältämään aidot rivinvaihdot; korjattu?
18.4.2012
 - Finvoicen tarkastelu -kohdasta sisäänluku: Myös OP:n luoma Finvoice-aineisto toimii, koska ohjelma muuntaa
  nyt mahdolliset yksinäiset linefeed/carriage return -merkit aidoiksi rivinvaihdoiksi
22.2.2012
 - type mismatch -pulma tai overflow-pulma rutiinista txtLaskunPvm_LostFocus; korjattu
  ja virheilmoituksen paikkailmaisimia lisätty
17.2.2012
 - ostolaskunlisäysikkunassa ja ostolaskua korjattaessa
    - suomalainen tilinumero muodostuu tallennuksen yhteydessä uudelleen nyt enää vain FI-alkuisista IBANeista
    - BIC tyhjeni joskus; korjattu
    - IBANin tarkistus herjaa nyt enää vain FI-alkuisissa IBANeissa
 - SEPA-tilisiirron XML-tiedoston luonnissa: jos ohjelma huomautti, ettei suomalainen tilinumero
  täsmää IBANiin ja keskeytettiin luonti, seuraavalla kerralla tuli pulma File already open; korjattu
12.1.2012
 - Argumentti ei kelpaa -pulma ostolaskun lisäämisen tai korjaamisen jälkeen jossain koneessa; korjattu
16.12.2011
 - ostolaskun tai tiliöinnin korjaamisen jälkeen kursori palaa nyt entiselle kohdalleen
  avointen ostolaskujen tai kaikkien reskontratapahtumien ikkunaan
12.12.2011
 - ostolaskunlisäys ja -korjausikkunan LaskunPvm ja Viitenumero -tarkistukset
  jäivät joskus silmukkaan; korjattu
 - Määritä|Valuutan paikka ostolaskunlisäysikkunassa -toiminnolla voit valita,
  ovatko valuuttakentät lopussa vai ennen Summaa
9.12.2011
 - lisättävät tiedot eivät mahdu kenttään -pulma tulostettaessa suorituspäiväkirjaa; korjattu
29.11.2011
 - SEPA-maksutiedoston nimeen ei enää tule väkisin xml-tarkennetta
8.11.2011
 - Finvoicen katselu: tiedostonvalintaikkunassa nyt *.* eikä enää *.xml
4.11.2011
 - SEPA XML-maksutiedostoa luotaessa huomauttaa, jos IBAN ja suomalainen tili eivät
  vastaa toisiaan
 - Vertaa suomitili ja IBAN -toiminto myyjäkortistossa ja kaikkien reskontratapahtumien
  ikkunassa. Näillä voit löytää mahdollisesti epäilyttäviä näppäilyvirheitä.
 - Valikkotekstit muutettu:
  Peruuta maksu ja Peruuta maksuerä -> Palauta avoimeksi maksu ja Palauta avoimeksi maksuerä
1.11.2011/2
 - Finvoicen sisäänluvussa huomauttaa, jos sama lasku on jo tietokannassa
1.11.2011
 - Maksu|Tulosta maksulista|Paperin asetukset -kohdassa voit valita, tulostetaanko
  vaaka-arkille normaalikokoisella fontilla vai pystyarkille pienellä fontilla
31.10.2011
 - SEPA XML-maksutiedoston luonnissa 25.10.2011-versiossa:
  Jos perustiedoissa SEPA-maksatustunnus oli tyhjä, ehdotettiin
  maksatustunnukseksi Y-tunnusta. Muutettu ehdottamaan
  viimeksi käytettyä maksatustunnusta.
27.10.2011
 - invalid procedure call -pulma korjattaessa tiliöintiä; korjattu
26.10.2011
 - Finvoicen sisäänluku: Myös OP:n luoma Finvoice-aineisto toimii, koska ohjelma muuntaa
  nyt mahdolliset yksinäiset linefeed/carriage return -merkit aidoiksi rivinvaihdoiksi
25.10.2011
 - SEPA-maksupalvelutunnus on nyt syötettävissä pankkikohtaisesti kohdassa
  Määritä|Perustiedot|Pankkiyhteys, jolloin ko. tunnus tulee käyttöön,
  kun luodaan SEPA-maksuaineistoa.
 - Määritä|Perustiedot|Pankkiyhteys -kohdassa LMP-tiedot siirretty oikeaan laitaan
24.10.2011
 - SEPA XML-maksutiedostojen jatkeeksilukeminen toimii nyt myös silloin, kun
  luet peräkkäin enemmän kuin kaksi maksuerää
21.10.2011
 - SEPA XML-maksutiedostoja voit nyt luoda toinen toisensa perään, esim.
  eri yritysten ostolaskut samaan maksutiedostoon
19.10.2011
 - Muistio-tyyppisten kenttien monirivinen muokkaus on nyt kätevästi mahdollista
  kortisto-työvaiheiden Selaustila-ikkunassa.
  HUOM! Muistio-kentän seuraavalle riville pääset hiirellä napsauttamalla:
     enter on varattu seuraavaan kenttään siirtymiselle ja IBAN-muodostukselle
11.10.2011
 - Finvoicen sisäänluvussa mahdollisuus määrittää, siirretäänkö sisäänluettavien laskujen
  päivämäärät valitulle kuukaudelle vai tuodaanko sellaisenaan
7.10.2011
 - maksulista paperille ja ruudulle sisältävät nyt IBAN + BIC, ei enää
  tavaran selostusta eikä suomalaista tilinumeromuotoa
 - SEPA C2B XML-maksutiedoston saa nyt myös selväkielisenä listana paperille
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa valuutta ja summa valuutassa siirretty alemmas
26.9.2011
 - cancel was selected -pulma toiminnossa Uudelleenrakenna tietokanta; korjattu
24.9.2011
 - uusi toiminto kortistoissa: Muokkaa|Korvaa enter ja sarkain tyhjällä,
  jolla saat tekstikentistä (ei muistiokentistä) pois niihin vahingossa
  joutuneet sarkain- ja rivinvaihtomerkit, jotka voisivat häiritä
  kortiston aakkostumista
23.9.2011
 - Kun syötetään suomalainen tilinumeromuoto tai IBAN, ohjelma täydentää vastaavan
  IBANin, suomalaisen tilinumeromuodon, pankin nimen ja BICin.
  Toimii myyjäkortiston ja pikakortiston Rivitila- ja Selaustila-ikkunoissa sekä
  ostolaskun lisäysikkunassa ja myyjän lisäysikkunassa.
20.9.2011
 - Tallenna, jatka -painikkeen jälkeen ei tullut käyttöön viestin oletustyyppi; korjattu
14.9.2011/3
 - ostolaskun syöttö -ikkunassa myyjän haku enterillä: jos löytyi tasan yksi myyjä,
  jossain koneessa (Windows 7 64bit) kohdistin meni Viitenumero-kenttään;
  korjattu menemään Laskunnumero-kenttään
14.9.2011/2
 - invalid procedure call or argument, jos ei ollut käyty kohdassa Määritä|Viestin oletustyyppi
  korjattu
14.9.2011
 - Määritä|Viestin oletustyyppi -valinta on uusi toiminto, jolla voit määritellä, mitä
  viestin tyyppiä ohjelma tarjoaa, kun syötät uutta ostolaskua. Esim. voit valita
  oletustyypiksi jonkin vapaamuotoisen viestin, jolloin ohjelma ei herjaa viitenumeron
  puuttumisesta, jos syötät esim. ulkomaan maksuja, joita et maksa ohjelmalla.
2.9.2011
 - tiedoston lukitus ei onnistunut -pulma rutiinista SEPA_Tilisiirto_VapaaPmtInfId; korjattu
4.7.2011
 - Ostolaskun lisäys tarkistaa, että laskun päivä annettu, ja jos ei ole
  niin ei anna tallentaa lisättävää laskua
 - kaikki reskontratapahtumat: Muokaa / Etsi seuraava NULL etsii laskun päivämäärästä ja eräpäivästä seuraavan rivin, jossa NULL arvoja
27.6.2011
 - perustiedoissa vinkkiteksti: Y-tunnus menee oletus-Y-tunnukseksi ja oletus-maksutunnukseksi
 - ostolaskupäiväkirjaan paperille tulostuu nyt myös laskunnumero-sarake näkyviin
15.6.2011
 - SEPA maksupalvelutunnus määritetään SEPA-XML -tallennusvälilehdellä, ei perustavissa määrityksissä
  Lisätty perustietojen määritykseen selvennys, että siellä oleva tieto ei tallennu SEPA aineistoon
10.6.2011
 SEPA-maksuissa vinoviiva / ei enää korvaudu ⁄
30.5.2011
 - SEPA-maksun kehitystä:
    - SEPA-maksun syöttötietojen pohjaksi tulee nyt mahdollisimman varmasti ainakin perustietojen Y-tunnus,
     ellei muuta ole syötetty
    - perustietojen ikkunassa selvennetty ohjetekstejä
      - Y-tunnus tulee SEPA-tunnuksen oletusarvoksi
      - palvelutunnus ja maksajan tunnus käytetään vain suomalaisessa LMP-maksamisessa
24.5.2011 / 2
 - SEPA-maksun kehitystä:
    - ostolaskun lisäysikkunan EndToEnd-viesti nimetty olemaan "Suomen ulkopuolelle menevän SEPA-maksun ensisijainen viesti"
    - ostolaskun lisäysikkunan viesti nimetty olemaan "Viesti Suomeen (näkyy myös muissa SEPA-maksussa, jos ensisijainen viesti tyhjä)"
    - ts. jos viitettä ei ole syötetty, niin
      - jos saajan IBAN alkaa FI, viestiksi tulee "Viesti Suomeen..."-kohdan tieto
      - jos saajan IBAN alkaa muulla kuin FI, viestiksi tulee "Suomen ulkopuolelle..."-kohdan tieto
    - ostolaskun lisäysikkunan tallennuksen yhteydessä oleva tarkistus ei enää huomauta, vaikka viite olisi antamatta
     ja viestin tyyppi olisi viite, jos kuitenkin "Suomen ulkopuolelle..."-kohta on syötetty
24.5.2011
 - SEPA-maksun kehitystä:
    - ostolaskun lisäysikkunan EndToEnd-viesti nimetty olemaan "SEPA-maksun ensisijainen viesti"
    - ostolaskun lisäysikkunan viesti nimetty olemaan "LMP-viesti (Näkyy SEPA-maksussa, jos ensisijainen viesti tyhjä)"
    - SEPA-maksun XML-tiedostoon menee ensisijaisesti viitenumero. Jos sitä ei ole, menee
     SEPA-maksun ensisijainen viesti. Jos sitä ei ole, menee LMP-viesti.
4.5.2011
 - demoversio käännetty
18.4.2011
 - Finvoicen sisäänluku
    - tuo nyt myös mahdollisen RF-viitteen
    - jos tuoterivi on rakennuspalvelun käännetyn alv:n mukaista ostoa eli
     jos RowVatCode on AE, ko. rivi tiliöityy ensimmäiselle tilikartasta
     löytyvälle tilille, jonka koodi alkaa RHV (esim. RHV23)
15.4.2011
 - Jos tiedossa on vain myyjän IBAN ja BIC, muttei kansallista tilinumeroa, LMP-tiedoston
  teossa ko. ostolasku jätettäisiin pois. Tämän vuoksi ohjelma muodostaa nyt automaattisesti
  IBANin perusteella kansallisen tilinumeron, jos tätä ei ole annettu. Toimii LMP-tiedoston
  luonnissa, ostolaskunlisäämisikkunassa ja sen alla olevassa myyjänlisäämisikkunassa.
13.4.2011
 - Finvoicen katselu: RF-viite näytetään nyt selaimessa laskussa 4 merkin ryhmissä
8.4.2011
 - Määritä|Tositenumeron tarkistus -toiminnolla voit valita,
  tarkistaako ohjelma, onko syöttämäsi tositenumero jo käytössä
5.4.2011
 - file already open -pulma Finvoicen katselussa; korjattu
1.4.2011
 - file already open -pulma Finvoicen katselussa; korjattu
31.3.2011
 - jos yrität syöttää ostolaskun tositenumerolla, joka on jo käytössä,
  ohjelma huomauttaa ja kysyy, aiotko silti tallentaa
30.3.2011/4
 - reskontran kausitulosteessa pulma
  Microsoft Jet -tietokantamoduuli ei voi avata tiedostoa ...~reskau2.tmp ...
  korjattu
30.3.2011/2
30.3.2011
 - reskontran kausitulosteen pulmailmoitukseen lisätty asiakasnumero
29.3.2011
22.3.2011
 - SEPA-tilisiirron XML-tiedoston nimeämisessä on nyt Selaa-painike
17.3.2011
 - SEPA XML-maksutiedostoon menee nyt IBAN ja BIC aina suuraakkosin, vaikka
  ostolaskuun olisi vahingossa syötetty pienin kirjaimin
15.3.2011
 - Finvoicen katselu näyttää nyt nettiselaimessa RF-viitteen neljän ryhmissä vasemmalta alkaen
17.2.2011
 - osakortistoonrajausikkunassa on nyt vinkki LIKE-operaatorin käyttöön
7.2.2011
 - tulostimenvalintaikkunan vinkkitekstejä selvennetty
1.2.2011/2
 - Finvoicen sisäänluku tallentaa myyjän tilinumeron myös IBAN- ja BIC-
  kenttiin myyjäkortistossa ja ostolaskut-taulukossa
1.2.2011
 - palkkalaskelman viivat tulostuivat katkoviivoina, kun käytössä Windows 7 ja pdfCreator; korjattu
 - mahdollisten valkoisten palkkien tulostuminen tekstin ympärille estetty
18.1.2011
 - ruututulosteissa oikeanpuoleisin sarake ei näkynyt kokonaan Windows 7:ssä; korjattu
 - ruututulosteiden sarakkeiden leveydet muuttuvat nyt automaattisesti sen mukaan
  kuin muutat koko ikkunan leveyttä
14.1.2011
 - tulostimenkysymisikkunassa on nyt Ominaisuudet-painike
13.1.2011
 - SEPA-tilisiirron XML:n luonti-ikkunassa on nyt huomautus, että BatchBooking:in
  täplävalinnat eivät kaikissa tapauksissa vaikuta tiliotteella näkymiseen,
  koska pankeilla on erilaisia käytäntöjä erilaisissa maksuissa
7.1.2011
 - jos tulostimenkysyminen ei ole päällä, ohjelma tulostaa aina Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma ehdottaa tulostettavaksi Windowsin oletustulostimelle
 - jos tulostimenkysyminen on päällä, ohjelma kysyy myös tulosteiden lukumäärän,
  jonka asetus säilyy seuraavaan tulostimenkysymiseen
30.12.2010
 - avoimet-per-pvm paperille: tositenumero-kenttää levennetty, jotta mahtuu 6 merkkiä
15.12.2010
 - Finvoice laskussa oleva tiliöinti ei tullut Asteriin; korjattu
13.12.2010
 - SEPA XML maksutiedostossa jätetään automaattisesti pois aksentit yms.
  myös isoista alkukirjamista, esim. Ü tulee muodossa U
  eli ei aiheuta aineiston hylkääntymistä
1.12.2010
 - Finvoicen sisäänluku ei tuonut myyjän tiliöintipohjaa käyttöön; korjattu
29.11.2010
 - mahdollisuus määrittää, kysytäänkö joka tulosteen yhteydessä, mille kirjoittimelle
  tulostetaan: Yritysluettelo-ikkunan Määritä|Tulostimen kysyminen
25.11.2010
 - SEPA-maksun XML:n muodostus tarkistaa nyt, että maksajan BIC, Y-tunnus ja
  SEPA-maksupalvelutunnus on syötetty sekä poistaa ko. tiedoista
  mahdolliset alku- ja lopputyhjät
22.11.2010
 - ostolaskun lisäys/korjaus-ikkuna ei enää mene pääikkunan taakse esim.
  pulmailmoitusten yhteydessä, vaan ruudulla näkyy rinnakkain ostolaskun
  lisäys/korjaus-ikkuna ja pääikkuna
 - ostolaskua lisättäessä: jos viestin tyyppi on 1 = viite, ohjelma tarkistaa,
  että viite on syötetty
17.11.2010/2
 - jos ostolaskun lisäysikkunassa luetaan pankkiviivakoodi versio 2 ja
  jos myyjä löytyy kansallisen tilin perusteella, myös IBAN ja BIC tulevat:
  nyt aina suomalaisesta tilinumerosta muodostaen
17.11.2010
 - jos ostolaskun lisäysikkunassa luetaan pankkiviivakoodi versio 2 ja
  jos myyjä löytyy kansallisen tilin perusteella, myös IBAN ja BIC tulevat:
  joko myyjäkortistosta tai jos siellä ei ole, niin suomalaisesta muodostaen
28.10.2010/3
 - SEPA XML maksutiedostossa jätetään automaattisesti pois aksentit yms.,
  eli esim. é esiintyy e:nä eli ei aiheuta aineiston hylkääntymistä
28.10.2010/2
 - SEPA XML maksutiedostossa MsgId ja PmtInfId sisältävät nyt alussa 1-,
  josta tunnistaa, että aineisto on tuotettu Asteri Ostoreskontralla
28.10.2010
 - SEPA XML maksutiedostossa MsgId ja PmtInfId sisältävät nyt myös yrityksen y-tunnuksen,
  jotta eri yrityksille tehdyissä aineistoissa ei tulisi samoja tunnuksia
7.10.2010
 - avoimet ostolaskut paperille -listaan mahtuu nyt tositenumerosta
  näkyviin 6 merkkiä aiemman 5:n sijaan
24.9.2010
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa
    - "Viitenumero" on nyt "Viite" ja voi sisältää suomalaisen viitenumeron tai
     kansainvälisen RF-viitteen
    - Viite-kentän tarkistus tarkistaa nyt RF-alkuiset viitteen RF-viitteen tarkistuksen mukaisesti
     ja muut viitteet suomalaisen viitenumeron tarkistuksen mukaisesti
    - ostolaskun lisäysikkunan Lue viivakoodi -toiminto tulkitsee nyt myös
     version 4 (IBAN + suomalainen viite) ja
     version 5 (IBAN + RF-viite)
 - RF-viite menee SEPA-tilisiirron maksutiedostoihin kotimaisiin ja ulkomaisiin maksuihin
  ja tällöin Issr-tagissa on ISO
16.9.2010
 - Valitse tietolähde -kysymys Suorituspäiväkirja tileittäin -tulostuksessa,
  jos perustiedoissa ei ollut tilikarttaa määritettynä; korjattu siten, että
  toimii ilman tilikarttaakin
9.9.2010
 - SEPA-maksun saajan BIC on nyt ilman CmbndId-elementtiä
 - jos finvoice xml-tiedossa on tyhjä tieto ilmoitettu kahdella rivillä, esim:
    <ArticleName>
    </ArticleName>
  ei enää herjaa Invalid procedure call or argument
6.9.2010
 - jos finvoice xml-tiedossa on tyhjä tieto ilmoitettu yhdellä tagilla <ShortProposedAccountIdentifier/>
  ei enää herjaa Invalid procedure call or argument
2.9.2010
 - SEPA-maksutiedoston muodostuksessa: jos jossain maksussa ei ole IBAN-tilinumero
  olemassa tai kunnollinen, asiasta tulee ilmoitus ja XML-tiedoston luonti ja
  maksun käsittely keskeytetään
 - ostolaskun lisäys/korjaus-ikkunassa levennetty IBAN-kenttää
21.6.2010
 - F5 haussa -myyjänumero hakee myyjänumerolla
10.6.2010
 - jos Finvoice tiedostossa on tyhjän tiedon tagit allekkaisilla riveillä, ei herjaa
3.6.2010/2
 - suorituspäiväkirja tileittäin näyttää nyt selitteinä tilinnimet
3.6.2010
 - SEPA XML maksuaineistossa Document tuli usealle riville; muutettu yhdeksi riviksi
26.5.2010
 - demoversio kännetty
26.4.2010
 - kortisto-työvaiheesta lopettaminen ei tehnyt automaattista varmuuskopiota; korjattu
9.4.2010
 - invalid use of null tehtäessä maksulista LMP-tiedostoksi, jos
  tuotu Finvoice, jossa ei ole tavaran selostusta tms.; korjattu
9.3.2010
29.1.2010
 - Etsi-toiminnon Näytä tulosjoukko -painike kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa
  osaa nyt hakea myös kriteereillä jotka ovat tyyppiä esim.
    Summa LIKE 22*
25.1.2010
 - leikepöydällekopiointitoiminnoissa: jos Memo-tyyppisessä kentässä Entereitä,
  muunnetaan ne välilyönneiksi etteivät sotke esim. Excelin rivitystä
18.9.2009
 - SEPA-tilisiirron XML C2B-viestissä
    - Document-elementin schemalocation:issa muutettu yksi piste välilyönniksi
    - BtchBookg-elementissä nyt true tai false pienin kirjaimin
    - AdrLine, Ctry ym. jäävät pois, jos osoite on tyhjä
    - Ustrd jää pois, jos endtoend-viesti on tyhjä
10.9.2009
 - elintarvikkeiden alv 17% -> 12%
    - tilikarttaan voit lisätä 12% tilit koodeilla AOB12 jne.
    - ostolaskua tiliöidessäsi voit käyttää 12% tilejä
    - suorituspäiväkirjaan tulee nyt kassa-alennukset ja ylikorot
     niille tileille, jotka olet määritellyt kohdassa
     Määritä|Perustiedot|Tiliöinti -> Kassa-aletili ja ylikorkotili,
     jossa kohdassa on nyt kentät myös 12%, 23%, 13% ja 9% alv:lle
7.9.2009
 - ostot myyjältä tulostuu nyt tositenumerojärjestyksessä
3.8.2009
 - versio 4.6.2009 antoi Finvoice tarkastelussa Run-time-error: out-of stack space -virheilmoituksen. Korjattu
4.6.2009
 Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmistokansion alla,
 - esim kun ohjelma on    C:\WINOR\WINOR.EXE
  niin yrityksen aineisto on C:\WINOR\MALLI -kansiossa
 Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla
  1. määritä ohjelmakansioon tiedosto
    C:\WINOR\AINEHAKE.OMA
  jossa on yksi rivi, joka osoitaa kansion, jonka alikansioissa
  ovat yritysten aineistot:
    E:\WINOR     = E:\WINOR -kansio
    *         = omat tiedostot
    *Mina dokument  = %USERPROFILE%\Mina dokument
22.5.2009
 - SEPA XML: SEPA-maksussa on nyt myös <PmtInfId>
20.5.2009 / 3
 - tilistä IBAN ja BIC -ominaisuus toimii nyt, vaikka BIC olisi syötetty
  kunhan IBAN ei ole syötetty
 - ostolaskun lisäysikkunan Muodosta-painikkeen teksti on nyt Tilistä IBAN ja BIC
20.5.2009 / 2
 - ostolaskun lisäysikkunassa Muodosta-painike, jolla ohjelma
  muodostaa kansallisen tilinumeron perusteella IBANin ja BICin
 - SEPA XML: voit valita, näkyykö tiliotteella kukin maksu erillisenä
  vai maksupäivän yhteissummana (BatchBooking True/False)
20.5.2009
 - SEPA XML:ssä saman eräpäivän maksut ovat nyt samassa erässä
18.5.2009
 - SEPA XML:ssä skandit ovat nyt ilman pisteitä ja merkistö PcAscii
 - SEPA XML: Suomen ulkopuolelle menevässä SEPA-maksussa RmtInf-kentässä
  välittyy nyt viestinä saajalle se mitä olet syöttänyt ostolaskun
  endToEndViesti-kenttään (syöttöikkunan vasemmassa alalaidassa).
  EndToEndId-kenttään ohjelma laittaa päivämäärän ja juoksevan numeron.
12.5.2009
 - testikäytössä-sana poistettu SEPA XML-valikosta
11.5.2009 / 2
 - SEPA XML
    - Y-tunnus muuntuu nyt oletuksena olemaan ilman väliviivaa ilman etunollatäyttöä
    - kotimaan maksatustunnus poistettu
    - aina käytetään SEPA-maksupalvelutunnusta, joka on oletuksena Y-tunnus ilman väliviivaa
11.5.2009
 - SEPA XML
    - alun Document-osaa muutettu
    - Y-tunnus muuntuu nyt aina olemaan 9 numeron pituinen etunollatäytöllä ilman väliviivaa
8.5.2009
 - SEPA XML alun Document-osaa muutettu
7.5.2009
 - SEPA XML encoding on nyt UTF-8 ja alun rivityksestä poistettu ./
3.3.2009
 - permission denied -pulma tulostettaessa avoimet-per-pvm ruudulle,
  jos aiempi ruututuloste oli vielä näkyvillä; korjattu
2.3.2009
 - Nettineuvot-painike avaa nyt oletusselaimen, ei aina Internet Exploreria
 - Windows-hakemistopolun selvittämiseksi on nyt Yritysluettelo-ikkunassa
  toiminto Tiedosto|Kerro Windows-hakemisto (esim. verkkopulmien tutkimiseksi)
27.2.2009
 - ostolaskun lisäysikkunan myyjän hakutulos -ikkunan Nimi-saraketta
  levennetty, jotta pitkäkin myyjännimi näkyisi ja samalla tavoin
  alkavat myyjännimet erottuisivat paremmin
10.2.2009
 - tietotyypin muuntamisvirhe tulostettaessa suorituspäiväkirjaa; korjattu
 - Muokkaa|Etsi-toiminto toimii nyt myös päivämäärätyyppisissä kentissä
11.12.2008
 - ostolaskua lisättäessä laskunpäivän pikasyöttö ajattelee nyt, että
  myös tänään päivätty ostolasku voidaan jo tänään syöttää koneelle,
  esim. jos tänään on 11.12.2008 niin 11 tuottaa 11.12.2008 kun
  aiemmin tuotti 11.11.2008
8.12.2008
 - osakortistoon valitsemisessa rivilaskuri näytti enintään 501 riviä; korjattu
2.12.2008
 - ostolaskun lisäysikkunan "Päivitä myyjän tiedot" ja "Tallenna uusi myyjä"
  käsittelevät nyt myös IBANin ja BICin
1.12.2008
 - maksulista ruudulle -ikkunan Hyväksy-painike ei näyttänyt
  perustiedoissa määritettyjä maksutilejä; korjattu
28.10.2008
 - selaustila-ikkuna jäi jumiin, jos lukuarvotyyppiseen kenttään
  syötti kirjaimia ja painoi Päivitä; korjattu
13.10.2008
 - SEPA XML
    - MsgId ja PmtInfId sisältävät nyt myös kúluvan päivän
    - Grouping-tiedon arvo on nyt aina MIXD.
     Asterin SEPA-XML:n takenne on todellisuudessa SINGLE,
     mutta sehän on vain yksi MIXEDin erikoistapaus
    - & < > " ja heittomerkki esitetään nyt entiteetteinä
     & < > " '
2.10.2008
 - Nyt voit määrittää, mihin kansioon automaattinen
  varmuuskopio tehdään, ks. yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi -toiminto
30.9.2008
 - varmuuskopioinnin kysymisen sanamuoto muutettu:
  jos automaattinen varmuuskopiointi on päällä,
  tavallinen varmuuskopio kysytään muodossa
  "Tallennetaanko lisäksi toinen varmuuskopio ?"
29.9.2008
 - jos olet mustannut rivin kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa
  ja painat delete-näppäintä, ohjelma kysyy varmistuksen,
  haluatko poistaa rivin
23.9.2008
 - permission denied -pulma rutiinista KaynnistaOstolaskutila; korjattu
19.9.2008
 - Kielen määrittävää koodisivua ei ole annettu tai sitä ei löytynyt
  pulma joissakin koneissa, kun mentiin yrityksen aineistoon; korjattu
17.9.2008
 - automaattinen varmuuskopiointi näyttää nyt odotusikkunan,
  jos kopiointi kestää kauan
 - automaattinen varmuuskopio menee nyt kuukauden kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\200809\winor\firma
  tai jos se on jo olemassa, päivänumeron kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\16\winor\firma
  Näin levylle jää yksi varmuuskopio per kukin mennyt kuukausi
  ja max 31 päivittäistä varmuuskopiota.
  Kuukauden kansiosta löytyy siis kuukauden ensimmäinen
  varmuuskopio ja päivien kansioista sitä uudemmat varmuuskopiot.
 - path not found -pulma verkkokäytössä, jos oli jaettu ohjelman
  kansio eikä sitä ylempi kansio; korjattu
 - Tekee nyt automaattisesti varmuuskopion yrityksen aineistosta
  asterivarmuus-kansioon aina poistuttaessa.
  Varmistuksen saa säädettyä päälle/pois yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi -toiminnolla
 - vaikkei pulmailmoitusta tulisikaan, tietokannankorjaustoiminto
  tunnistaa, jos kohdetietokantaa ei syntynytkään
 - Ostolaskut-taulukkoon lisätty SEPA:n vaatimat kentät
    IBAN
    BIC
    Osoite1
    Osoite2
    Maakoodi
    endToEndViesti
  Ennen kenttien lisäämistä ohjelma tekee automaattisen
  varmuuskopion, jonka nimi on firma.001 tms.
 - Ostolaskujen lisäys -ikkunaan lisätty tekstikentät
    IBAN
    BIC
    Osoite1
    Osoite2
    Maakoodi
    endToEndViesti
 - Ostolaskujen lisäys -ikkunassa on maakoodinvalintapainike
 - Myyjäkortistoon lisätty sekä SEPA:n vaatimat että
  Asteri Tilaustenkäsittelyn käyttämät kentät
    Y-tunnus
    Noutopisteosoite
    Toimittajaosoite
    Alennusprosentti
    Muistio1
    Muistio2
    Muistio3
    Muistio4
    Muistio5
    Ostotilauslomake
    Kielidir
    Maakoodi
    IBAN
    BIC
  Ennen kenttien lisäämistä ohjelma tekee automaattisen
  varmuuskopion, jonka nimi on myyja.001 tms.
 - myyjän lisääminen tai myyjän tietojen päivittäminen
  ostolaskua lisättäessä: tekstikentät tulevat nyt kahteen
  sarakkeeseen
 - myyjäkortistossa ja kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa
  toiminto Muokkaa|Tilistä IBAN ja BIC, jolla saat suomalaisen
  pankkitilinumeron perusteella muodostettua kaikille riveille
  IBAN-tilinumeron ja BIC-pankkikoodin, jos niitä ei jo ole
 - SEPA-tilisiirto eli SEPA Credit Transfer mahdollistaa sen,
  että voit maksaa yhtenäisen euromaksualueen maksuja:
    - Maksu|Tulosta maksulista|SEPA-tilisiirron XML-tiedosto
     HUOM! Ominaisuus on testikäytössä!
 - IBAN-laskuri: Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|IBAN-laskuri -toiminnolla
  saat näkyviin Sepasteri IBAN-laskurin, jolla voit selvittää
  kansallisessa muodossa olevan tilinumeron IBAN- ja BIC-muodon
  ja toisinpäin. IBAN-laskuri jää käyntiin kellumaan ja on käytettävissä
  koko ohjelman käynnissäoloajan, kunnes painat sen ikkunassa Poistu.
  Jos haluat jättää IBAN-laskurin käyntiin, älä paina Poistu vaan
  napsauta allaolevaa ohjelman muuta ikkunaa.
 - syötetyn IBANin tarkistus
    - perustiedoissa
    - ostolaskun lisäys- ja korjausikkunassa
    - kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa
    - myyjäkortiston rivitila- ja selaustila-ikkunassa
 - myyjäkortiston Selaustila-ikkunassa tekstikentät asettuvat nyt
  näkyviin sen mukaan kuin kulloinenkin ikkunan koko mahdollistaa
 - uusi malliaineisto: samples.wor, myyja.wmk ja perus.oma
  tiedostot on muunnettu Access 2000 -muotoon, lisätty IBAN- yms.
  kentät ja täydennetty IBAN ja BIC
4.3.2008
 - SQL-kysely "5 - Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä" sisältää nyt
  myös hyvityslaskut
14.3.2008
 - jos tulee invalid use of null -pulma, ohjelma
  kehottaa suomeksi poistamaan turhat rivit ja
  täyttämään puuttuvat tiedot
12.3.2008
 - maksajan tunnus LMP-tiedostoa luotaessa sisältää nyt oletuksena
  myös loppuun mahdollisesti syötetyt välilyönnit
6.3.2008
 - Ohjelman mukana tullesiin SQL-kyselyihin lisätty WHERE-osioon
  (Ostolaskut.Tila = '1' OR Ostolaskut.Tila = '2' OR Ostolaskut.Tila = '3') AND
  ja 6. kyselyn loppuun '' & eli loppu on nyt
  Val('' & [Tositenumero]) BETWEEN %1 AND %2 ORDER BY Val('' & [Tositenumero])
  Muutokset menevät automaattisesti, jos olet jättänyt 6 ensimmäistä kyselyä
  ennalleen, mutta jos olet muuttanut niitä, tee em. muutokset itse kohdassa
  Tulosta|Kyselytilastot(SQL)|Luo kyselyitä
4.2.2008
 - invalid property value -pulma tulostettaessa maksulistaa
  paperille tai tallennettaessa maksuja, jos perustiedoissa
  ei ollut maksutilejä määritelty; korjattu
28.1.2008
 - aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman
  asterits-kansiossa, jossa sijaitsee windows-kansio,
  eli toimii myös koneessa, jossa c:-asemaa ei ole
17.1.2008
 - tilikartat näkyvät nyt tilinumerojärjestyksessä
8.1.2008
 - suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin:
  Jos käytettiin samassa ostolaskussa kahta ostovelkatiliä,
  joista jälkimmäinen vastasi edestakaista hyvitystä, ja kun
  tiliöintirivien järjestys saattaa ajan saatossa heitellä,
  joskus hyvitys saattoi tulostua ostovelkatiliksi.
  Nyt lisätty loppusummavertailu, jotta useimmiten tulisi
  se ostovelkatili, jota tarkoitettiin.
7.12.2007
 - Finvoicen sisäänluku
    - muistaa nyt viimeksi käytetyn hakemiston
    - cancel was selected; korjattu
21.11.2007
 - tarjoaa nyt maksutiliksi ensimmäistä tai ainoaa maksutiliä
  eikä tyhjää
 - maksun peruuttamisessa ja maksuerän peruuttamisessa panikkeiden
  tekstejä selkeytetty: mm. "peruuta maksuerä" ja "poistu"
 - Finvoicen sisäänluvussa CashDiscountAmount tulkitaan nyt
  kassa-alennukseksi eikä kassa-alennetuksi summaksi
 - Yhden kustannuspaikan tuloste tuli moninkertaisena,
  jos ostolaskussa oli useita osasuorituksia; korjattu
16.11.2007
 - ostolaskun lisäys -ikkunan tiliönti-taulukon taustaväri
  muutettu valkoiseksi
4.10.2007
 - invalid use of null rutiinista se_RsKaannaDKJosSummaNeg; korjattu
1.10.2007
 - Finvoicen sisäänluvussa: jos kyseessä käteismaksu eli jos
  PaymentStatusCode:n arvo on PAID, niin ostolasku tuodaan
  maksetuksi (Tila = 3, Avoinna = 0, Suoritus = loppusumma)
13.9.2007
 - varmuuskopiointi hakemistoon: Selaa-painikkeen takana
  tiedostonvalinta ei toiminut; korjattu
27.8.2007
 - varmuuskopion palauttaminen levykkeeltä (korpulta) -toiminnossa
  voit nyt valita, mitkä tiedostotyypit palautetaan:
    - ostoreskontratietokanta
    - myyjäkortisto
    - määritystiedostot (*.oma)
    - lomakesovitukset
17.8.2007
 - jos olet merkinnyt maksettavaksi suuremman summan kuin on avoinna,
  ohjelma varmistaa, haluatko maksaa oma-aloitteisesti ylikorkoa
16.8.2007
 - yritysluettelo-ikkunassa kohdistin menee nyt heti aluksi
  taulukkoon, jossa yritysten nimet ovat
3.5.2007
 - taulukoiden taustaväri vaihdettu harmaasta valkoiseksi
15.3.2007
 - Ohjelman voi käynnistää komentoriviparametrilla, jossa on
  yrityksen ostoreskontratietokannan nimi, esim.
  winor malli\malli.wor
  jolloin ohjelma käynnistyy suoraan ko. aineistoon.
  Tätä hyödyntää mm. Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma.
2.3.2007
 - aikaleima: tallentaa yritykseen mentäessä, sieltä poistuttaessa
  ja Tauolle painettaessa aikaleiman, jonka avulla voi
  Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmassa raportoida eri ohjelmissa käytetyn ajan
 - aikaleiman työntekijänimen kysyminen:
    - työntekijännimi tallentuu työasemakohtaisesti tiedostoon
     c:\asterits\ttnimi.oma
    - ensikäynnistyksellä ohjelma kysyy työntekijännimen
    - jatkossa kysyy, jos yritysluettelo-ikkunan
     "Määritä|Aikaleiman työntekijännimen kysyminen" on päällä
    - saman istunnon aikana työntekijännimen voi vaihtaa
     Yritysluettelo-ikkunan valinnalla
     "Määritä|Aikaleiman työntekijän nimi"
28.2.2007
 - varmuuskopioinnin kysyminen päälle/pois:
  Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Määritä varmuuskopiointi
5.2.2007
 - LMP-tiedoston luonnissa: jos hakemistopolkua ei ole olemassa,
  ohjelma luo sen automaattisesti (aiemmin tuli path not found)
10.1.2007
 - toiminto ei ole suoritettavissa tälle objektityypille -pulma
  tulostettaessa suorituspäiväkirja tileittäin; korjattu
30.11.2006
 - kortisto-työvaiheen ikkunat eivät enää poistu X:stä painettaessa
 - ostot myyjältä -tulosteen valintaikkunassa:
    - kun ollaan myyjän nimi tai numero -tekstikentissä, vastaava
     Hae-nappi tulee oletukseksi, eli ENTER käynnistää haun
    - object variable or with block variable not set,
     kun liitettiin leikepöydältä ctrl+v:llä; korjattu
21.11.2006
 - sql kyselyssä 20 kpl omalomaketulosteita
7.11.2006
 - uusi toiminto yritysluettelo-ikkunassa: Tiedosto|Uudelleenrakenna tietokanta
  Auttaa mm. pulmaan "Kielen määrittävää koodisivua ei annettu tai sitä ei löytynyt"
 - "Toiminto ei ole suoritettavissa tälle objektityypille" -pulma
  Yritysluettelo-ikkunan toiminnossa Tiedosto|Korjaa tietokanta.
  Tehty tilalle uusi toiminto Tiedosto|Korjaa ja tiivistä tietokanta.
 - jos lisäät hyvityslaskun, eli summa on negatiivinen, etkä muista tiliöinti-
  välilehdellä muuttaa summaa positiiviseksi ja kääntää debet- ja kredit-tilejä
  päittäin, ohjelma tekee sen nyt automaattisesti, kun tallennat ostolaskun
 - ostolaskupäiväkirjat ja suorituspäiväkirjat muokkautuvat nyt ennen tulostusta
  siten, että jos summa on negatiivinen, ohjelma muuttaa sen automaattisesti
  positiiviseksi ja vaihtaa debet- ja kredit-tilit päittäin
3.10.2006
 - suorituspäiväkirjassa hyvityslasku tiliöityy nyt oikein myös silloin, kun
  ostolaskussa/hyvityslaskussa on pidempi kuin yksirivinen tiliöinti
29.9.2006
 - Finvoicen katselu -toiminnossa:
    - ikkuna meni aluksi avointen laskujen ikkunan taakse piiloon; korjattu
    - avointen ikkuna päivittyy, kun tuodaan yksi finvoice-verkkolasku
    - näytä selaimessa -painike käynnistää nyt aina Internet Explorerin,
     joka osaa näyttää laskun muotoilut
28.9.2006
 - valmiin SQL-kyselyn ikkunassa näkyy nyt taas Poistu- ja Suorita-painikkeet
26.9.2006
 - ostolaskun syöttö -ikkunassa uuden myyjän lisäämisen jälkeen
  tiliöintivälilehdelle tulee nyt pohjaksi tiliöinti samaan tapaan
  kuin jo aiemmin ollutta myyjää kirjattaessa, eli kreditiin tulee
  ostovelkatili tai jos myyjällä on oletustiliöintipohja, se tulee voimaan
25.9.2006
 - SQL-kyselyn laatimisikkunassa on nyt uusi painike "Kentät Muistioon",
  jonka avulla näet, mitä taulukoita ja kenttiä ostoreskontratietokannassa on,
  ja josta voit helposti kopioida tarvittavia tietoja kyselyn osaksi.
  "Oheiskortistot Muistioon"-painikkeesta saat myyjäkortiston rakenteen näkyviin.
14.9.2006
 - Yritysluettelossa voi tarkastella Finvoice verkkolaskuja valinnalla Tiedosto / Finvoice verkkolaskujen tarkastelu
 - Yrityksen avoimet laskut -tilassa voi valinnalla Tiedosto / Tarkastele Finvoice verkkolaskuja
  - katsella tuotavia Finvoice verkkolaskuja nettiselaimessa ja muistiossa
  - tuoda niitä avoimiin ostolaskuihin yksitellen tai kaikki kerrallaan
12.9.2006
 - suorituspäiväkirjassa hyvityslaskulle tuli rahatili an kulutili;
  korjattu tulemaan rahatili an ostovelkatili
30.8.2006
 - Overflow tulostettaessa ostolaskupäiväkirja tileittäin tms.,
  jos tositenumero oli yli 6 merkkiä. Nyt suurin sallittu
  tositenumero on 9-10 merkkiä eli 2147483647.
  Sitä suuremmilla tositenumeroilla tulee Overflow-pulma myös
  uutta ostolaskua lisättäessä.
28.8.2006
 - Finvoicen sisäänluvussa myös BBAN muotoinen tili tuodaan
4.7.2006
 - tulosta / tavaraostot voi valita aakkostuksen
14.6.2006
 - sql kyselylomaketta pienennetty, jotta toimii paremmin 800x600 näytöllä
26.5.2006
 - Suorituspäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin mahdollistavat nyt
  usean ostovelkatilin käytön. Toimii seuraavasti:
    - tiliöi ostolasku normaalisti, käytä kussakin ostolaskussa
     sopivaa ostovelkatiliä, esim. kreditissä joskus 2420, joskus 2425
    - maksa ostolaskut
    - suorituspäiväkirjat hakevat nyt kreditistä ensimmäisen löytyvän
     tilinumeron ja kirjaavat sen päiväkirjan debetiin
17.5.2006
 - poistettu 2.5.2006 alkaen ollut kysymys
  "Tulostanko maksulistan, jossa näkyy suorituksen tositenumero?"
  ja sen perään tulostuva keskeneräinen maksulista
16.5.2006
 - Muokkaa|Etsi-toiminnossa Etsi alusta- yms. painikkeissa
  ohjelma sammui pulmailmoitukseen; muutettu siten, että
  herjaa, muttei sammu
12.4.2006
 - Perustietojen määrityksessä tarkistetaan nyt, ettei ole syötetty
  pankki-, ostovelka-, kassa-ale- tai ylikorkotiliksi pidempää kuin
  neljän merkin pituista kirjanpidon tilinumeroa. Mahdollinen huomautus
  tulee suomeksi ja pääset valitsemaan, korjataanko vai hyväksytäänkö.
4.4.2006
 - palauta varmuuskopio -toimintoon lisätty selvennys: "a:-asemasta"
3.4.2006
 - pääikkunalla on nyt Atsoftin logo
31.3.2006
 - suorituspäiväkirja tileittäin ruudulle näytti tapahtumittain; korjattu
2.3.2006
 - method ~ of object ~ failed -pulma
  rutiinista grdTiliointi_AfterInsert:NCR; korjattu
28.2.2006
 - sql-tilastoissa
    - object already loaded; korjattu
    - no current record; korjattu
    - vastaukset menevät nyt oletuksena oletusvastauksiksi
27.2.2006
 - kun lisättiin ostolasku, jossa oli uusi myyjä ja valittiin
  Tallenna, poistu, tiliöinneistä tallentui vain ensimmäinen rivi; korjattu
15.2.2006
 - ostolaskupäiväkirja tileittäin ruudulle ja
  ostolaskupäiväkirja tileittäin kustannuspaikoittain ruudulle
  tulostuivat kaikkine tapahtumineen; korjattu tulemaan tileittäin
  tai tileittäin kustannuspaikoittain
13.2.2006
 - Ostolaskun tiliöinti käyttämällä tiliöintipohjaa, jossa
  on nettokirjaus: verotiliksi tuli 1000
  ohjelmaversioilla 30.1.2006 alkaen.
  Korjattu tulemaan ostojen alv-tili.
7.2.2006
 - Ostolaskun tiliöinti nettokirjauksin: verotiliksi tuli 1000
  ohjelmaversioilla 30.1.2006 alkaen.
  Korjattu tulemaan ostojen alv-tili.
1.2.2006
 - SQL-kyselytilastoissa tulostaulukon alapuolella näkyy nyt
  luukut, joissa on ao. sarakkeen yhteissumma
30.1.2006
 - Määritä|Tiliöinti netto/bruttokirjauksin -toiminnon netto-valinta
  vaikuttaa nyt myös siten, että kun perustiedoissa on määritelty
  ostovelkatili vaan ei oletustiliöintipohjaa, ostolaskun tiliöintiin
  tulee automaattisesti vain yksi rivi, jonka jälkeen nettokirjaus
  on kätevä suorittaa
 - nettokirjauksessa kopioi selitteen myös veron perusteen riville ja
  veron riville
 - ostovelaksi-sana poistettu tiliöinnistä; nyt tulee vain myyjän nimi
 - Pulma 3014 kun oli syötetty peräkkäin hyvin monta ostolaskua; korjattu
27.1.2006
 - joissain tapauksissa edellisen yrityksen määrityksiä saattoi jäädä
  voimaan, vaikka vaihdettiin yritystä; korjattu
18.1.2006 / 2
 - uusi toiminto: Määritä|Tiliöinti netto/bruttokirjauksin, joka
  vaikuttaa siihen, tuleeko uudelle tiliöintiriville summa-sarakkeeseen
  nolla (nettokirjauksessa kätevä) vai ostolaskun summa
 - uusi toiminto Tilikartta-ikkunassa: Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
18.1.2006
 - ostolaskupäiväkirjat ja suorituspäiväkirjat näkyvät nyt aluksi
  ruudulla, josta ne saa edelleen paperille tai leikepöydälle
13.1.2006
 - Nettokirjaustiliöintiä korjatessa kun vaihdettiin toiseksiviimeiseltä
  riviltä kulutiliä (esim. 4010 -> 4011), ohjelma lisäsin loppuun
  rivin, jossa oli tili 1000 ja rivien summat menivät oudoiksi.
  Muutettu siten, että korjattaessa tiliöintiä ohjelma laskee automaattisia
  nettokirjauksia vain kun ollaan tiliöinnin lopussa.
24.11.2005
 - ostolaskun/tiliöinnin lisäys/korjaus -ikkunassa tiliöinti-taulukon
  mustaaminen ja rivinpoisto DELETE-näppäimellä toimi vain, jos oli
  napsautettu jollekin riville; korjattu
21.11.2005
 - Maksu|Merkitse säilyttäen|... ei merkinnyt ostolaskuja maksuun; korjattu
 - pulmia eri kohdissa ohjelmaa, joissa vertailu NULLiin; korjattu
17.11.2005
 - avointen laskujen ikkunassa Maksuun-saraketta levennetty, jotta maksuun
  merkittyjen yhteissumma mahtuu alalaidassa olevaan kenttään paremmin
 - ostolaskun tiliöinti -taulukon Summa-sarake tasautuu nyt oikealle
  ja luku tulee muodossa 0,00
16.11.2005
 - data type conversion error tai tietotyypin muuntamisvirhe
  ostolaskua tiliöitäessä, jos tyhjennettiin summa-sarake; korjattu
11.11.2005 / 4
 - unrecognized database format mentäessä ostolaskun lisäysikkunaan; korjattu
11.11.2005 / 3
 - couldn't use tilioint.tmp file already in use; korjattu
11.11.2005 / 2
3.11.2005
 - ostoreskontraohjelmaa muutettu siten, että myyjäkortisto voi olla yhteinen
  Asteri Tilaustenkäsittelyohjelman toimittajakortiston kanssa:
    - Määritä|Myyjäkortiston polku -toiminnolla voit asettaa myyjäkortistoksi
     tilaustenkäsittelyn tietokannan, esim. c:\winti\malli\malli.wti
    - Asteri Ostoreskontra on nyt Access 2000 -yhteensopiva
    - HUOM! Kun otat tämän tai uudemman version käyttöön ja Sinulla on aiemmalla
        versiolla tehtyä aineistoa, Sinun on asennettava 6-version päivitys
        kohdasta 1.b.
25.10.2005
 - ostolaskupäiväkirja tileittäin ja ostolaskupäiväkirja tileittäin kustannuspaikoittain
  laskee nyt tyhjät tilit ja ****-merkityt tilit samaksi summaksi ja merkitsee ne ****:llä
 - kortisto-työvaiheen Muokkaa|Korvaa -toiminto korvaa nyt myös null-arvon
  sisältävän tyhjän kentän, kun vanhaksi arvoksi pannaan tyhjä
30.9.2005
 - Jos yrityksen kansiossa ei ole olemassa mitään wor-tietokantaa, ohjelma
  perustaa sellainen automaattisesti. Muutoin jos yrityksen kansiossa
  ei ole olemassa hakemistonnimistä wor-tietokantaa, esim. c:\winor\firma\firma.wor,
  käyttäjä saa valita, mikä wor-tietokanta sieltä otetaan käyttöön.
 - kortiston järjestämistoiminnon jälkeen rivilaskuri ei aluksi näyttänyt oikeaa
  rivien kokonaismäärää; korjattu
28.9.2005
 - varmuuskopiointi-ikkunassa näkyy nyt kerrallaan vain ne tekstikentät, jotka
  liittyvät kulloinkin valittuna olevaan varmuuskopiointimenetelmään
26.9.2005
 - type mismatch tulostettaessa raportteja, kun Windowsin päivämäärämuoto
  oli yyyy-mm-dd eli esim. 2005-09-26; korjattu
20.9.2005
 - can't show non-modal form when modal form is displayed
  mentäessä virhelokin tarkasteluun; korjattu
22.8.2005
 - reskontran kausitulosteessa: invalid use of null, jos jonkin ostolaskun tai
  suorituksen päiväys oli tyhjä; nyt ilmoittaa suomeksi, millä myyjänumerolla pulma
 - "anna alkaen- ja päättyen-kohtiin päivämäärät"-ilmoitus on nyt muotoa
  "anna alkaen- ja päättyen-kohtiin kelvollinen päivämäärä, esim. ...", koska ilmoitus
  voi tulla joko päivämäärän puuttuessa tai ollessa virheellinen, esim. 31.11.2005
 - tilinumerosta poistetaan turhat välilyönnit ja se tarkistetaan
  perustiedot-ikkunan OK:ta painettaessa
9.8.2005/3
 - haku -ikkunaan lisätty sql-ehtolauseen määritys, jolloin tulosjoukko
  voidaan rajata sql lauseen avulla.
 - haku -ikkunan oletusarvot tallentuvat
 - avoimet-laskut-per-pvm lisätty ehto, jolla voidaan rajata mukaan otettavat laskut
  (= kirjoittaa SQL WHERE -lauseen loppuosa)
3.8.2005/2
 - invalid use of null edelleen esiintyy suorituspäiväkirjassa jossain tapauksessa,
  jos ylikorko, tiliöintirivin summa tai ostolaskun summa oli nolla
  lisätty tarkempi debuggeri + hiottu laskentatapaa
8.7.2005
 - invalid use of null rutiinista suorituspäiväkirja jossain tapauksessa,
  jos ylikorko, tiliöintirivin summa tai ostolaskun summa oli nolla
15.6.2005
 - etäAsteri neuvojan valitseva käynnistysikkuna tässä ohjelmasssa
10.6.2005
 - etätuki -painikkeet nimetty etäAsteri, käynnistävät etatuki nettisivun
25.5.2005
 - method ~ of object ~ failed ostolaskun lisäysikkunan tiliöinti-
  välilehdellä, jos valittiin tiliöintipohja, jossa on kaksi
  nettokirjaustiliä ja vastaavaa ostojen alv-tiliä; korjattu
 - perustietoihin syötetty oletustiliöintipohja ei tullut käyttöön
  ostolaskua lisättäessä; korjattu
 - tarran korkeus: mm näkyy
19.5.2005
 - Finvoicen sisäänluvussa voidaan lukea myös laskurivikohtaiset tiliöintitiedot
  ks. artikkeli https://asteri.fi/finvoice-ostolaskujen-tuominen-asteri-ostoreskontraan/ 
  Lyhyt yhteenveto:
  - tilinumero kentässä <RowNormalProposedAccountIdentifier>
  - kp kust paikka kentässä <RowAccountDimensionText>
  - or kust paikka kentässä <RowShortProposedAccountIdentifier>
  - ALV:n nettokirjaus tehdään, jos <RowNormalProposedAccountIdentifier> löytyy tilikartasta ja sen alv-koodi alkaa AON
  - kirjausselite <ArticleName>
  - veroton summa <RowVatExcludedAmount>
  - veron osuus <RowVatAmount>
  - bruttosumma <RowAmount>
16.5.2005
 - kustannuspaikkayhteenvedon loppuun tulostuu nyt yhteissumma
 - ostolaskun lisäys -ikkunan pankkitili-kentästä poistetaan
  nyt automaattisesti alussa, keskellä tai lopussa olevat
  välilyönnit, jotka estäisivät tilin hyväksymistä
 - data type mismatch in criteria expression ja seuraavalla
  kerralla object variable not set, kun yritettiin järjestää
  kaikkien reskontratapahtumien ikkunaa jonkin tekstimuotoisen
  kentän (esim. suorituksen tositenumero) mukaan numeerisesti,
  jos kentässä oli tyhjiä (null) arvoja
13.5.2005
 - type mismatch kun siirryttiin ostolaskun lisäys -ikkunassa
  laskun pvm -kentästä pois, jos kenttä oli tyhjä; korjattu
12.5.2005 / 2
 - kustannuspaikka-kenttä menee nyt kahdeksan merkin pituisena
  kustannuspaikkayhteenvetoihin; aiemmin kuuden
12.5.2005
 - kustannuspaikkayhteenveto kysyy nyt, oletko syöttänyt tiliöinnissä
  kustannuspaikan debet-viennin riville, kredit-viennin riville vai
  joka riville
11.5.2005
 - ostolasku- ja suorituspäiväkirjoissa sekä kustannuspaikkayhteenvedoissa
  mahtuu kustannuspaikka-kenttään nyt 8 merkkiä eli sama kuin
  Asteri Kirjanpidossa; aiemmin mahtui 6 merkkiä
 - kustannuspaikkayhteenveto laskee nyt tiliöintiriveistä
  vain kredit-summat yhteensä, joten loppusumma on pääsääntöisesti
  laskujen loppusummien summa, vaikka olisit tiliöinyt laskun
  monirivisesti ja merkinnyt jokaiselle riville kustannuspaikan
3.5.2005
 - uusi toiminto: Muokkaa|Poista maksettuja ostolaskuja
  jolla voit poistaa vanhoja, valitsemanasi päivänä tai sitä ennen
  kokonaan maksetuksi tulleita ostolaskuja
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa on nyt uusi painike:
  Päivitä myyjän tiedot kortistoon, jolla pääset kirjoittamaan
  ostolaskun lisäys -ikkunassa olevalle myyjänumerolle
  myyjäkortiston tiedot ajantasalle
2.5.2005
 - uusi toiminto: Määritä|Päivämäärien tarkistus, jolla voit
  määrittää, pitääkö ostolaskun päiväyksen tai suorituspäivän
  olla riittävän lähellä kuluvaa päivää. Tällä voit ehkäistä
  näppäilyvirheitä, esimerkiksi väärän vuoden tai kuukauden
  syöttämistä.
 - Tulosta|Reskontran kausituloste = uusi toiminto, jolla voit
  tulostaa valitsemaltasi ajanjaksolta yhden tai kaikkien
  myyjien alkusaldon, jakson aikana tulleet ostolaskut ja
  maksetut suoritukset sekä loppusaldon.
  Tulosteen saat paperille, leikepöydälle tai ruudulle.
  Suorituksista näkyy se summa, minkä verran suoritus
  lyhensi ko. laskusta olevaa velkaa. Kassa-alennukset
  tulostuvat omaksi rivikseen. Ylikoroista ei tule riviä.
 - avointen ostolaskujen ikkunan alalaidassa näkyy nyt maksuun
  merkittyjen summien yhteismäärä
 - Tulosta|Myyjien|Kaikki laskut ja Avoimet laskut -toiminnoissa
  tulostuu nyt myös kunkin myyjän laskutettujen summien
  yhteismäärä ja avoinna olevien yhteismäärä myyjäköhtaisesti.
  Toiminnoissa on myös valintamahdollisuus, tulostetaanko myyjät
  numeron vai nimen mukaan järjestettynä.
  Tulosteen loppuun tulee kaikkien myyjien yhteissummat.
 - Kaikkien tulosteiden oikeaan yläkulmaan tulostuu nyt
  tulostuspäivä ja Y-tunnus. Tulostuspäivän saat syötettyä
  tai tulostumisen saat säädettyä pois päältä
  valinnalla Määritä|Tulostuspäivä ja Y-tunnus
 - ostolaskun lisäys -ikkunan tiliöinti-välilehdellä toimii
  alv-nettokirjaus myös silloin, kun tili etsitään
  hiiren kakkospainikkeella tilikartasta.
  HUOM! Tiliöinti tulee parhaiten oikein, kun kursori on
  tiliöintitaulukossa tähdellä merkityllä lisäysrivillä,
  kun painat hiiren kakkospainiketta
28.4.2005
 - Tulosta|Kyselytilastot(SQL) -toiminnolla voit tulostaa tilastoja,
  joissa tiedot on poimittu ostoreskontra-aineistostasi SQL-kyselyin.
  Voit itse muokata kyselyt ja/tai käyttää valmiina tulevia
  mallikyselyitä
    1 - Ostot myyjiltä
    2 - Ostot myyjältä kp-tileittäin
    3 - Kp-tilille kirjatut laskut
    4 - Tilin ostot kustannuspaikoittain
    5 - Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä
    6 - Ostolaskut tositenumeroväliltä
27.4.2005
 - Finvoice-verkkolaskujen sisäänluvussa:
    - jos Finvoice ei sisällä SellerPartyIdentifier:iä, myyjä
     etsitään myyjäkortistosta SellerOrganisationName:n perusteella
    - Cancel was selected; korjattu
26.4.2005
 - Finvoice-verkkolaskujen sisäänluku: Tiedosto|Tuo Finvoice-verkkolaskuja
    - Myyjäkortistossa on uusi kenttä SellerPartyIdentifier.
     Syötä siihen myyjän Y-tunnus tai muu tunniste, jota
     myyjä käyttää Finvoice-laskuissaan.
    - Finvoicea luettaessa ohjelma etsii myyjän perustuen
     SellerPartyIdentifier-kenttään. Jos myyjää ei löydy,
     ohjelma kysyy, lisätäänkö se myyjäkortistoon.
     Jos vastaat Ei, pääset valitsemaan, mikä kortiston
     myyjä on kyseessä ja ohjelma tallettaa sinne
     ko. Finvoice-laskussa olevan SellerPartyIdentifier-
     kentän arvon seuraavaa käyttökertaa varten.
    - Ostolaskut tiliöityvät seuraavasti:
      - jos myyjä löytyy kortistosta ja jos sillä on
       kortistossa määritelty oletustiliöinti, ohjelma
       käyttää ko. tiliöintipohjaa
      - muussa tapauksessa jos perustiedoissa on määritelty
       oletustiliöintipohja, ohjelma käyttää sitä
      - muussa tapauksessa käytetään perustiedoissa olevaa
       ostovelkatiliä ja jätetään kulutili tyhjäksi
      - HUOM! jos tiliöintipohja on pidempi kuin kaksirivinen,
       laskun loppusumma tulee vain kahdelle ensimmäiselle
       riville
      - pääset korjaamaan tiliöintiä Finvoicen lukemisen loputtua
       toiminnoilla Muokkaa|Korjaa ostolaskua ja Korjaa tiliöintiä
 - massapoisto kortisto-työvaiheessa: voit nyt poistaa useita rivejä kerrallaan:
    - Valitse poistettavat mustaamalla ne.
    - Yksittäisen rivin saat mustaksi napsauttamalla vasemmassa laidassa olevaa
     valitsinsaraketta.
    - Mustatessasi uusia rivejä pidä ctrl-näppäintä pohjassa, jolloin vanhat mustaukset
     pysyvät voimassa.
    - Usean rivin pituisen jakson saat mustattua mustaamalla ensin yhden rivin, pitämällä
     sitten shift-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla viimeistä mustattavaa riviä
     muualta kuin valitsinsarakkeesta
    - Mustatut poistetaan toiminnolla Muokkaa|Poista. Ennen lopullista poistamista
     ohjelma kysyy varmistuksen, haluatko todella poistaa valitut rivit.
 - pikakortistosta valittu Työvaihe|Myyjäkortisto ei avannut
  myyjäkortistoa; korjattu
 - viivakoodin lukemisessa rahayksikkö oletetaan euroksi, jos
  rahayksikkö on määrittämättä
 - Tulosta|Maksetut ostolaskut -toiminnossa maksut tulostuvat
  nyt suorituksen tositenumeron mukaisessa järjestyksessä
25.4.2005
 - kortiston selaustila-ikkunassa: jos alettiin syöttämään
  ensimmäisen kortin tietoja painamatta Lisää-painiketta,
  ohjelma huomautti "Paina ensin lisää..."; muutettu siten,
  että ohjelma itse huolehtii Lisää-painalluksesta
15.4.2005
 - LMP-tiedoston rahayksiköksi tulee euro myös silloin kun
  rahayksikkö on määrittämättä
16.3.2005
 - käynnistyessään ohjelma huomauttaa, jos se on asennettu
  polkuun, jossa on välilyönti, kaksoiskenoviiva, heittomerkki
  tai hakasulut, koska niistä voi myöhemmin aiheutua pulmaa
2.2.2005
 - virheellisen päivämäärän syöttäminen ostolaskun lisäys -ikkunan
  joihinkin päivämääräkenttiin jätti jumiin; korjattu
18.1.2005
 - ohjelma seuraa nyt Windosin oletuskirjoittimen vaihtoa myös silloin
  kun ei kysytä kirjoitinta jokaisen tulostuksen yhteydessä
13.12.2004
 - overflow varmuuskopioinnissa, jos yritetään kopioimalla hakemistoon,
  mutta hakemistonnimi tyhjä; korjattu
8.12.2004
 - Uusi varmuuskopiointitoiminto mahdollistaa varmuuskopioinnin
    - korpulle entiseen tapaan
    - kopioimalla kovalevylle valittuun hakemistoon joko ostoreskontra-
     tietokannan, yrityksen tai kaikki yritykset
    - ajamalla komentojonotiedosto (bat), cd-poltto-ohjelma tai muu vastaava
  Sijaitsee samoissa kohdissa kuin entinen varmuuskopiointitoiminto.
29.11.2004
 - tiedostoa ei löydy- tai tiedostonimi ei kelpaa-pulma pikakortisto-työvaiheessa
  avattaessa tai yhdistettäessä kortistoa tai tallennettaessa osakortistoa
  toiseksi kortistoksi; korjattu
 - invalid use of null mentäessä ostolaskun lisäys/korjaus-ikkunaan, jos
  jossain tiliöintipohjassa ei ollut tunnistetta; korjattu
  Ohje:
 - yhden kustannuspaikan tulosteen valintaikkunaan lisätty alaspudotuslistaa
  selventävä teksti
2.11.2004 / 2
 - Tulosta|Yhden kustannuspaikan tuloste -toiminnossa
    - voit nyt ruksata, näkyykö ostolaskun myyjännimi ja/tai
     tiliöintirivin selite tulosteessa omina sarakkeinaan
    - viimeksi käytetyt ajanjaksot ym. valinnat säilyvät
13.10.2004
 - suorituksia eli maksuja hyväksyttäessä eli tallennettaessa: jos maksutili on
  nolla, tyhjä tai tekstimuotoinen,
    - tallentuu maksutiliksi ****, eli sama
     kuin Asteri Kirjanpidon tyhjän tilin merkki
    - suorituksen tositenumero ei kasva, koska nyt ajatellaan, että silloin
     kyseessä on saman tositteen tapahtumat, esimerkiksi hyvityslasku ja
     sitä vastaava veloituslasku
12.10.2004
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa:
    - kopiointi painamalla ctrl+c ja liittäminen painamalla ctrl+v toimivat
    - ctrl+jokin kirjain valitsevat myyjän nyt vain siinä tapauksessa, että
     ollaan Laskun tiedot -välilehdellä ja että myyjänvalintataulukko
     on näkyvissä
    - invalid argument, jos painettiin esim. ctrl+v (liitä), kun myyjänvalinta-
     taulukossa ei ollut niin monta myyjää; korjattu
11.10.2004
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa kohdistin siirtyy tiliöinti-taulukkoon nyt vain
  silloin, kun ollaan tiliöinti-välilehdellä
5.10.2004
 - pulmailmoitusikkunasta poistettu painike, josta voi ladata netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin; lataaminen on ratkaisu vain muutamaan virhenumeroon
  ja niissä tulee erilainen latauskehotusikkuna
23.9.2004
 - myös virheet 339 ja 523 tarjoavat mahdollisuuden asentaa 6-version päivitysasennuspaketti
 - pulmailmoitusikkunassa on uusi painike, josta voit ladata netistä 6-version
  päivitysasennuspaketin
22.9.2004
 - Jos on imuroitu pelkkä 6-version päivitys ilman 6-version ensiasennusta tai
  6-version päivitysasennuspakettia, voi tulla esimerkiksi pulmia 429, 713 tai 372.
  Ratkaisu on, että pitää asentaa 6-version päivitysasennuspaketti. Tästä versiosta
  alkaen ohjelma huomaa ko. tarpeen, ilmoittaa siitä suomeksi ja tarjoaa painikkeen,
  josta imuroituu tarvittava 6-version päivitysasennuspaketti netistä.
14.9.2004
 - lmp-tiedoston luonti keskeytyy nyt vinkki-ilmoitukseen, jos yrität maksaa
  miinusmerkkisiä tai nollasummia
13.9.2004
 - uusi toiminto: Pikakortisto-työvaihe:
    - Työvaihe|Pikakortisto|Tästä ostoreskontratietokannasta -valinnalla pääset
     nopeasti ja kätevästi avaamaan Ostolaskut-, Maksuerät-, Tiliöintirivit- tai
     Tiliöintipohjat-taulukon katselemista, etsimistä, järjestämistä, rajaamista,
     omia tulosteita yms. varten
    - Työvaihe|Pikakortisto|Valitusta tietokannasta -valinnalla pääset nopeasti
     ja kätevästi avaamaan minkä tahansa tietokannan minkä tahansa taulukon
     katselemista, etsimistä, järjestämistä, rajaamista, omia tulosteita yms. varten
10.9.2004
 - uusi toiminto Myyjäkortisto-työvaiheessa: Muokkaa|Korvaa
8.9.2004
 - uusi toiminto kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa: Muokkaa|Etsi
7.9.2004
 - uusi toiminto kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa: Muokkaa|Järjestä
7.9.2004
 - Valitse ensin rivi (syntax error in number in expression) -pulma painettaessa
  Valitse-painiketta kortisto-työvaiheen Muokkaa|Etsi-toiminnon hakutulosikkunassa,
  kun käsiteltäväksi kortistoksi oli avattu muu kuin myyjäkortisto; korjattu
31.8.2004
 - päiväkirjojen loppuun tulostuvat yhteissummat menevät seuraavalle sivulle,
  jos eivät mahdu
 - 6-version demo käännetty
30.8.2004
 - ostolasku- ja suorituspäiväkirjojen loppuun tulostuu nyt myös tieto laskujen
  yhteissummasta, joka kertoo paljonko ostovelat ovat yhteensä muuttuneet
  silloinkin, kun joukossa on hyvityslaskuja
 - jos ostolaskua lisättäessä myyjän oletustiliöintiä tai perustietojen oletustiliöintipohjaa
  ei löydy tiliöintipohjat-ikkunasta, ohjelma huomauttaa siitä, mutta jättää tiliöinti-välilehden
  tiliöinti-taulukon entiselleen
13.8.2004
 - ostot myyjältä -tulosteesta poistettu sarakkeet suorituspäivä, suoritus ja kassa-ale,
  koska eivät ole välttämättömiä tietoja eivätkä näytä mielekkäiltä, jos on ollut
  osasuorituksia
 - lisää ostolasku -painikkeesta avautui tiliöinti-välilehti, nyt avautuu
  laskun tiedot -välilehti
28.5.2004
 - Tulosta|Avoimet ostolaskut -toiminnoissa: kun otettiin tuloste monta kertaa peräkkäin,
  valintaikkunan otsikkoon tuli monta kertaa sana paperille, leikepöydälle tai ruudulle; korjattu
25.5.2004
 - ostolaskun lisäysikkunan tiliöintivälilehdeltä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella tuodusta
  tilikartasta "debetiksi"- ja "kreditiksi"-painikeet toivat tilinumeron joskus seuraavalle
  tiliöintiriville. Muutettu siten, että tuovat tilinumeron aina sille tiliöintiriville, jolla oltiin.
20.5.2004
16.4.2004
 - avoimet-per-pvm -tulostetta korjattu jossain monen osasuorituksen tilanteessa
30.3.2004
26.3.2004
 - viestissä olevat rivinvaihdot tulevat lmp-tiedostoon välilyöntinä
 - maksulista ruuudulle: mahtuu nyt kerralla kaikki sarakkeet näkymään ja myyjännimeä levennetty
 - avoimet per pvm paperille: otsikot ja tiedot tulevat nyt kohdakkain
 - avoimet per pvm myyjittäin ruudulle: otsikkona oli "Expr1001", muutettu olemaan "Avoin"
 - ostot myyjältä paperille: sarakkeita kavennettu siten, että avoinna-sarake näkyy kokonaan
 - myyjien avoimet saldot paperille: otsikot vaihdettu oikeinpäin (myyjä ja myyjänumero)
 - tavaraostot: otsikko-tekstikenttään tuli teksti "Form1..."; muutettu tulemaan "Tavaraostot..."
 - data type conversion error tulostettaessa suorituspäiväkirja tai suor.pvk tileittäin; korjattu
 - kun tulostettiin rahoitusennuste "päiväkohtaiset summat" ja heti sen jälkeen "viikottaiset summat",
  ennuste ei lähtenyt nollasta; korjattu
 - korjaa tiliöintiä -toiminnossa:
    - muutettu toimimattomiksi: painikkeet Hae numerolla, Hae nimellä, Lue viivakoodi, Tallenna myyjä
     sekä valintalista Viestin tyyppi
    - nyt avautuu suoraan tiliöinti-välilehti
25.3.2004
 - yritysluettelo-ikkuna näytti tyhjältä, jos yrityksiä oli 12-13 kpl; korjattu
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa pääsee nyt enterillä eteenpäin myös viitenumero-kentästä
 - kun maksettiin ostolasku ja sitten peruutettiin maksu, ko. suorituksen tositenumero
  jäi käytetyksi eli seuraavalle maksulle tuli vasta sitäseuraava tositenumero; korjattu
24.3.2004
 - path/file access error tai permission denied yritysluettelo-ikkunan
  poista yritys -toiminnossa; korjattu
 - yritysluettelo-ikkunasta poistettu tarpeettomia ohje-valikoita
 - myyjäkortistossa:
    - omatuloste-valikon otsikoihin tulee nyt käyttäjän määrittelemä valikkonimi
    - Muokkaa|Etsi / näytä tulosjoukko -toiminnossa valitse-painamisen jälkeen
     kursori päätyy nyt valitulle riville
    - arkkitarratulostuksen jälkeen fontti palautuu nyt ennalleen
    - selaustila-ikkunan päivitä-painike näkyy nyt harmaana, jos on
     juuri poistettu kortti tai peruutettu muokkaus
    - jos poistettiin viimeinen kortti, kursori menee uudelle viimeiselle riville
23.3.2004
 - syntax error (missing operator) in expression Yritysluettelo-ikkunan
  Tiedosto|Täydennä tunnisteet -toiminnossa, jos summa oli tyhjä; korjattu
22.3.2004
 - varmuuskopion palauttaminen hakemistosta onnistuu nyt myös silloin kun
  hakemistopolku on annettu ilman loppukenoviivaa
 - korjaa ostolaskua - ja korjaa tiliöintiä -toiminnoissa tiliöintivälilehdellä
  näkyi tiliöinnit vasta kun oli klikannut tiliöinti-taulukkoa; korjattu
 - kaikkien reskontratapahtumien ikkunan taulukko on nyt koko ruudun levyinen
 - tuotu ominaisuudet, jotka tehty 16bit-versioon 16.12.2003 - 15.3.2004:
 - ostolaskua korjattaessa näkyi joskus väärä myyjän nimi yms.; korjattu
 - overflow rutiinista VapaaTositenumero; korjattu
 - invalid procedure call kun yritettiin korjata ostolaskua tai tiliöintiä; korjattu
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa myyjän numeroa syötettäessä kursori siirtyi pois
  ko. tekstikentästä tiliöintipohjaa etsimään; korjattu
 - Kaikkien reskontratapahtumien ikkunasta poistettu toiminto Muokkaa|Lisää eteen.
  Tapahtuman lisääminen kannattaa tehdä taulukon viimeiselle lisäysriville.
  Seuraavalla avaamiskerralla tapahtumat näkyvät taas laskuntunnisteen mukaan
  järjestettynä.
 - ostolaskun lisäys -ikkunan Lue viivakoodi -painike toimii nyt myös
  pikanäppäilyllä alt+V
 - käteisalennuksen alv suorituspäiväkirjassa tulee nyt oikein myös silloin
  kun ostolasku on tiliöity monelle kulutilille
 - avoimet-per-pvm versiossa 16.12.2003 näytti turhaan eräitä osina suoritettuja laskuja; korjattu
16.12.2003
 - avoimet-per-pvm ei näyttänyt niitä ostolaskuja, jotka ovat yhä avoinna; korjattu
 - kutosversiossa: perustettavan uuden yrityksen aineisto ei mennyt uuden
  yrityksen kansioon vaan winor-kansioon firmafirma.wor jne. nimelle; korjattu
10.12.2003
2.12.2003
 - maksuerälistaa muutettu siten, että tulostaa suorituksen, ei laskunsummaa
 - nopeutettu peruuta maksuerä -toiminnon alkua. Vaikka maksueriä olisi useita satoja,
  ne kaikki tulevat tarjolle ja silti ohjelma toimii melko nopeasti.
 - nopeutettu avoimet-per-pvm -tulostetta. Ei tule enää sitä hitaammaksi, mitä
  enemmän vanhoja maksettuja ostolaskuja on, vaan hitaus riippuu enää tuolloin
  avoinna olleiden ostolaskujen määrästä.
 - päivämääräntarkistus tunnistaa nyt myös ppkkvvvv-muotoisen päivämäärän
  ostolaskua syötettäessä muissakin kentissä kuin laskunpäivässä
28.11.2003
 - peruuta maksuerä -toiminnossa ohjelma jäi jumiin (yleinen suojausvirhe), kun
  maksueriä oli yli 500 kpl. Nyt ohjelma näyttää vain 50 uusinta maksuerää.
11.11.2003
 - päivämääräntarkistus tunnistaa nyt myös ppkkvvvv-muotoisen päivämäärän
28.10.2003
15.10.2003
 - object already loaded tulostettaessa ruudulle, kun edellinen ruututuloste
  oli näkyvissä; korjattu
11.9.2003
 - run-time error kun painettiin Peruuta(Cancel)-painiketta toiminnossa
  Tiedosto|Täydennä tunnisteet; korjattu
10.9.2003
 - uusi toiminto Yritysluettelo-ikkunassa: Tiedosto|Täydennä tunnisteet.
  Käytä tätä, jos saat pulman invalid procedure call valitessasi
  Ikkuna|Kaikki reskontratapahtumat
28.8.2003
 - invalid use of null tehtäessä lmp-tiedostoa, jos jossakin maksettavista ostolaskuista
  oli viestin tyyppi 2 = laskun tiedot, ja jos kyseisen myyjän kortissa ei ollut
  syötetty mitään asiakasnumero-kenttään; korjattu
26.8.2003
 - ostolaskua korjattaessa tulee nyt näkyviin myös kassa-alennusprosentti ja
  kassa-alennuksen euromäärä
 - päivämääräntarkistus ostolaskun lisäämisessä ja maksamisessa huomauttaa, jos
  vuosiluku ei ole välillä 1900-2900
19.8.2003
 - Ohje|Tietoja -ikkunassa ja Pulma-ikkunassa on nyt Etätuki-painike,
  josta käynnistyy tai asentuu Atsoftin etätukea varten tarvittava Remoteus-ohjelma
15.5.2003
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa ohjelma tarjoaa nyt uudelle ostolaskulle aina
  viestin tyyppiä "1 = viite" eikä enää edellisessä ostolaskussa käytettyä tyyppiä
 - jos viestin tyyppi on "2 = laskun tiedot (asno, lsno, pvm)", lmp-tiedostoon menee
  päivämäärä muodossa VVKKPP eikä enää PPKKVV
4.3.2003
 - [Nettineuvot] painike ei avannut WinXP:ssä hakua Atsoftin tietokantaan.
  nyt tallentaa c:\~astemp.bat tiedoston ja suorittaa sen, jotta myös WinXP:ssä
  saadaan näkymään nettineuvot
28.2.2003 / 2
 - item not found in this collection, kun myyjäkortistoon oli avattu muu kortisto; korjattu
28.2.2003
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa olevaa samanlaskunsyöttötarkistusta muutettu siten, että
  tarkistus suoritetaan, vaikka kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa näkyisikin
  tyhjiä eräpäiviä
24.2.2003
 - lisätty virhepyydykset ostolaskun lisäyksen seliteteksti-toimintoihin
13.2.2003
 - nyt saat ostolaskuun mukaan viesti-tiedon, joka menee lmp-tiedostoon ja
  välittyy maksun saajalle: ostolaskun lisäys -ikkunassa voit valita viestin tyypin
  ja syöttää viestin, mikäli se ei muodostu automaattisesti. Viestin tyypit ovat:
    1 - viitenumero
    2 - laskun tiedot (asiakasnumero, laskunnumero, laskunpäivä)
    3 - 60 merkin pituinen vapaa viesti
    5 - 70 merkin pituinen vapaa viesti
    6 - pitkä viesti, korkeintaan 420 merkkiä
    7 - veron viite ja viesti
  Viestityypeissä 1 ja 2 ohjelma muodostaa viestin automaattisesti eli et pääse sitä
  syöttämään.
  Muissa viestityypeissä voit syöttää oman viestisi vapaasti.
20.12.2002
 - arkkitarrat myyjille (hintalaput)
27.11.2002
 - ohjelmakoodia ei muutettu (ohjelmapäivityksen siirtoketjun testaus)
11.11.2002
 - uuden ostolaskun summaa syötettäessä tuli pulmailmoitus
  object variable or with block variable not set rutiinista HoidaNettokirjausTilPohjassa,
  jos perustiedoissa ei ollut määritelty tilikarttaa; korjattu
 - Lisää ostolasku -painike kysyy nyt, jatketaanko taustalla auki olevan ostolaskun
  tai tiliöinnin korjaamista, jos taustalla on auki ostolaskunlisäysikkuna
 - myyjien kaikki laskut, myyjien avoimet laskut ja myyjien avoimet saldot -toiminnot
  muutettu siten, että samannumeroisen myyjän ostolaskut tulevat samaan ryhmään, vaikka
  myyjän nimi olisi vaihtunut
29.10.2002
28.10.2002
 - suorituspäiväkirja tileittäin -tulosteeseen tulee nyt myös kassa-alennuksen alv
9.10.2002
 - maksulista ruudulle -ikkunassa painettaessa Tee LMP-tiedosto, ohjelma kysyy nyt
  maksutilin uudelleen
 - ohjelma muistaa viimeksi valitun maksutilin kysyessään maksutiliä seuraavan kerran
7.10.2002 / 2
 - kaikkien reskontratapahtumien ikkuna näkyy nyt järjestettynä laskuntunnisteen mukaan
  uusimmasta vanhimpaan laskuun
7.10.2002
 - kun oli käyty ostolaskun korjauksessa tai tiliöinnin korjauksessa ja poistuttu
  ja painettiin Lisää ostolasku, näkyviin tuli kohdalla olevan ostolaskun tiedot; korjattu
4.10.2002
 - ostolaskupäiväkirjan otsikoissa lukee nyt päivämäärä eikä paivamaara
23.9.2002
 - no current record siirryttäessä ostolaskun lisäys -ikkunassa summa-tekstilaatikosta
  pois, jos myyjän oletustiliöintiä vastaavaa tiliöintipohjaa ei ollut olemassa; korjattu
18.9.2002
 - Ostolaskupäiväkirja ja suorituspäiväkirja tileittäin ja kustannuspaikoittain:
    - Tulee nyt myös tositenumero ja päivämäärä.
    - Samoin tulee tähdet (****) debet- ja kredit-sarakkeisiin entisen tyhjän sijasta.
     Tällöin päiväkirja on helpommin liitettävissä Asteri Windows Kirjanpitoon.
17.9.2002
 - alv-nettokirjaus toimii nyt tiliöintipohjien avulla seuraavasti:
    - syötä tiliöintipohjaan kaksi riviä:
        - ensimmäiseen riviin ostovelkatili
        - toiseen riviin AON-koodattu tili
    - ostolaskua lisättäessä, jos em. kaltainen tiliöintipohja on käytössä,
     ohjelma laskee veron perusteen ja veron ja kirjaa ne ko. tileille
 - ostolaskua lisättäessä edellisen myyjän tiliöintipohja tuli käyttöön; korjattu
16.9.2002
 - korjattu toimintoa Muokkaa|Korjaa tiliöintiä siten, että Laskun tiedot -välilehdelle
  tulee oikeat summat ja ainoastaan Tiliöinti-välilehden tiedot tallentuvat korjattuina
4.9.2002
 - Lisää ostolasku -painike ja valikko jäi jumiin seuraavassa tilanteessa:
  Painettiin Lisää ostolasku. Avautui ostolaskun lisäysikkuna. Napsautettiin
  hiirellä avointen laskujen ikkunaa. Ostolaskun lisäysikkuna meni taakse piiloon.
  Lisää ostolasku -painike jäi jumiin.
  -> Korjattu siten, että Lisää ostolasku -painikkeesta ostolaskun lisäysikkuna
   tulee piilosta eteen näkyville.
21.8.2002
 - suorituspäiväkirjassa näkyy nyt Selite2-kentässä Ostol.tosno eli se
  juokseva tositenumero, jolla ostolasku on kirjattu ostoreskontraan saapuneeksi
 - kassa-alennus suorituspäiväkirjassa: jos olet tiliöinyt laskut nettokirjaustileille,
  kassa-alennus tulee suorituspäiväkirjalle siten, että kassa-alennustilille tulee
  alennuksen nettosumma ja seuraavalle riville ostojen alv-tilille (OA22 tms.)
  tulee alenuksen veron osuus.
  Kohdassa Määritä|Perustiedot|Tiliöinti|Kassa-ale-tilit Sinun on siis syötettävä joko
  brutto-alennustili (AOB22 tms.-koodatun tilin numero), jos olet tiliöinyt laskut
  brutto-tileille tai netto-alennustili, jos olet tiliöinyt nettokirjauksena.
 - avointen ostolaskujen ikkunassa on nyt myös laskunnumero-sarake
19.8.2002
 - saman laskun syöttämisen estohuomautusta parannettu:
    - huomautus tulee aina painettaessa tallenna,jatka tai tallenna,poistu,
     olitpa ollut laskun tietojen välilehdellä tai tiliöinti-välilehdellä
    - laskun summan syöttäminen on nyt aiempaa nopeampaa, kun tarkistus poistettiin
     summansyöttöluukusta ja lisättiin tallenna-painikkeisiin
15.8.2002
 - myyjien kaikki laskut ja myyjien avoimet laskut -tulosteissa pitkätkin viitenumerot
  näkyvät nyt siististi
19.7.2002
 - Tulosta / Avoimet Per Pvm: Overflow, virhe 6 tuli kun reskontrantunniste oli
  hyvin pitkä, esim 2903010460752 (13 nroa)
22.5.2002
 - jos kassa-alennettua laskua oli hyvitetty osittain ja sitten maksettiin kassa-alennuksella
  loput ostolaskusta, maksulista paperille tulosti alkuperäisen kassa-alennetun summan,
  vaikka piti tulostaa kassa-summan ja hyvityksen erotus; korjattu. Lmp-tiedostoon ja
  laskuhistoriaan oli kyllä koko ajan mennyt oikea summa. Pulma koski vain paperitulostetta.
29.4.2002
 - uusi toiminto Tulosta|Rahoitusennuste. Toimintoa voit käyttää, vaikka Sinulla olisi
  pelkkä Asteri Windows Ostoreskontra, mutta erityisen suuren hyödyn saat siitä, jos
  Sinulla on myös Asteri Windows Laskutus.
  Tällöin saat listauksen, jossa on osto- ja myyntilaskut samassa listassa
  erääntymisjärjestyksessä ja tulosteessa näkyy joka rivillä kumulatiivinen erotus.
  Valittavissa on myös vaihtoehdot, joilla saat yhdelle riville päivän tai viikon myynnin
  ja ostojen summat, erotukset ja ennusteet. Tulosteen saat valintasi mukaan
  ruudulle tai paperille.
 - myyjäkortisto-työvaiheessa on nyt csv-tiedoston yhdistämis- ja tallentamistoiminnot
17.4.2002
 - virhelokin tarkastelu -toimintoa kehitetty: jos virheloki on hyvin pitkä, ohjelma
  näyttää vain 250 uusinta virhettä (entisen 500 sijaan) ja virhelokin tarkastelu
  käynnistyy entistä nopeammin eikä jää jumiin
19.3.2002 / 2
 - invalid use of null suorituspäiväkirjaa tulostettaessa, jos maksamisten yhteydessä
  ei ollut annettu mitään pankkitiliä; korjattu
19.3.2002
 - ostolaskua lisättäessä summaa syötettäessä run-time error 94 invalid use of null; korjattu
15.3.2002
 - Ennen versiota 14.2.2002 kuitatut hyvityslaskut olivat saaneet tilaksi 2 eikä 3
  niin kuin olisi pitänyt. Tämän vuoksi jotkut vanhat kuitatut hyvityslaskut esiintyivät
  monissa tulostettavissa raporteissa. Nyt eivät enää esiinny.
11.3.2002
 - suorituksen tositenumero ei kasvanut saman maksuerän sisällä, vaikka oli
  perustiedoissa valittu "juoksevasti"; korjattu
7.3.2002
 - syntax error in expression, kun lisättiin ostolaskua myyjälle, jonka nimessä oli
  heittomerkki. Pulma esiintyi vain 1.3.2002-versiossa; korjattu
1.3.2002
 - ohjelma huomauttaa, jos olet lisäämässä ostolaskua, jossa on täsmälleen sama
  myyjän nimi, viitenumero, eräpäivä ja summa kuin jossakin jo olemassa olevassa
  ostolaskussa
 - tositelajin voit määrittää tulemaan mukaan ostolaskupäiväkirjaan ja suorituspäiväkirjaan
27.2.2002
 - suorituksen tositenumero kasvoi joissakin osasuoritusten tapauksissa hyppäyksittäin
  kahdella, vaikka olisi pitänyt kasvaa yhdellä; korjattu
14.2.2002
 - Tiliöinnin korjaaminen onnistuu nyt kätevästi toiminnolla Muokkaa|Korjaa tiliöintiä.
  Tätä voit käyttää silloinkin, kun ostolasku on jo maksettu. Toiminto sijaitsee niin
  avointen laskujen ikkunassa kuin kaikkien reskontratapahtumien ikkunassakin.
 - hyvityslaskun ruksaamisen ja maksamisetuksi hyväksymisen jälkeen tilaksi tulee
  3 (kokonaan maksettu) eikä enää 2 (osittain maksettu), joten kuitattu hyvityslasku
  ei enää näy avoimet laskut -tulosteella
11.1.2002
 - uusi toiminto: Maksu|Nollaa suorituksen tositenumero, jonka avulla voit
  laittaa suorituksen tositenumeron alkamaan uudelleen ykkösestä esimerkiksi
  tilikauden vaihteessa
 - suorituksen tositenumero tulee nyt viimeksi käytetty + 1 eikä enää
  suurin käytetty + 1
27.12.2001
 - uusia toimintoja: Tulosta|Myyjien-valikossa
   - kaikki laskut
   - avoimet laskut
   - avoimet saldot ruudulle tai paperille
4.12.2001
 - uusi toiminto: Muokkaa|Hae (pikavalintanäppäin F5), jonka avulla voit hakea
  ostolaskua nopeasti ja kätevästi. Hakutulokseen voit ruksata haluamasi laskut
  maksettaviksi ja/tai siirtyä haluamasi laskun kohdalle avointen laskujen ikkunaan.
15.11.2001
 - DOS-avointen ja DOS-myyjäkortiston yhdistämistoiminnossa Peruuta- (Cancel-) painikkeen
  painaminen ei peruuttanut kortiston yhdistämistä; korjattu
 - ruututulosteiden rahamäärä-sarakkeita levennetty siten, että alle kymmenen miljoonan
  summat näkyvät heti kokonaan ilman, että saraketta täytyy hiirellä leventää
5.11.2001
 - Erääntymisraportti|Päivän laskut-tulosteessa kunkin päivän ensimmäisen rivin
  myyjän nimi tai tavaran selostus tulostui täyspitkänä perässä olevan tekstin päälle;
  korjattu
18.10.2001
 - kun kelattiin kaikkien reskontratapahtumien ikkunassa lossilla vasemmalta oikealle,
  tuli ilmoitus: WINOR ohjelmavirhe ja edelleen tiedot:
  WINOR aiheutti yleisen suojausvirheen moduulissa DBGRID16.OCX; korjattu
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa: jos summaa ei ollut syötetty, mutta syötettiin
  kassa-ale rahamäärä, ohjelma ilmoitti division by zero (virhe 11) kutsurivi 9135; korjattu
17.10.2001
 - ostolaskun lisäysikkunassa tiliöinti-välilehdelle tulee nyt ensimmäiselle riville
  myyjän nimi, ostovelkatili ja summa sekä ohjelma näyttää dk-eroa
16.10.2001
 - ostolaskua lisättäessä tiliöinti-välilehdellä tuli data has changed; operation stopped
  ja record is deleted; korjattu
26.9.2001
 - ostolaskujen lisäysikkunassa on nyt myös kassa-ale-kenttä, josta näkee ja johon voi syöttää
  rahamääräisen kassa-alennuksen
 - uusi toiminto: Tulosta|Saapuneet erääntyvät, jolla voit tulostaa listan niistä ostolaskuista,
  joiden laskun päivä on valitulla jaksolla ja eräpäivä valitulla jaksolla, toisin sanoen
  saat esimerkiksi ne laskut, jotka on kirjoitettu elokuussa ja jotka erääntyvät syyskuussa
24.9.2001
 - ostolaskun lisäysikkunassa painettaessa Tallenna, jatka ohjelma antaa myös seuraaviin
  laskuihin tiliöintiin ensimmäisen rivin
18.9.2001
 - Ohje-valikosta poistettu valintoja: nämä aiheuttivat property or method not found,
  koska on-line-helppiä ei ole (vielä) olemassa
 - Tulosta|Suorituspäiväkirja-toiminnossa, jos summa on negatiivinen, ohjelma
  kääntää debetin ja kreditin ja muuttaa summan positiiviseksi
 - perustietojen ja lmp:n ikkunoissa vinkeissä lukee nyt Y-tunnus (ei enää LY-tunnus)
 - jos hyvityslasku on suurempi kuin ostolasku, voit nyt syöttää maksuun-sarakkeeseen
  hyvityslaskun kohdalle osan hyvitetyksi, esimerkiksi -5000 markan hyvityslaskusta
  voit kirjoittaa vaikka -2300, jos Sinulla on vastaava ostolasku 2300 ruksattuna.
27.8.2001
 - maksuerälista tulee nyt suorituksen tositenumeron mukaan järjestettynä
 - kun myyjäkortisto-työvaiheeseen avataan jokin muu kortisto, ohjelma ei enää
  ilmoita Item not found in this collection
1.6.2001
 - lisätty toiminto Tulosta|Maksuerälista, joka tulostaa ruudulle, paperille tai
  leikepöydälle halutulta ajanjaksolta maksueräjärjestyksessä olevan listauksen
  maksetuista ostolaskuista: erä, tosno, myyjä, maksutili, summa ja suor.tosno
18.5.2001
 - avointen laskujen ikkunassa avointen yhteissumma tulee nyt yhteissumma-sarakkeen
  kohdalle
 - suorituspäiväkirjaan tulee nyt myös ylikorot niille tileille, jotka on määritelty
  ylikorkotileiksi kohdassa Määritä|Perustiedot|Tiliöinti
 - Ostolaskun lisäys -ikkunan Tiliöinti-välilehdellä
    - Kun on olemassa oletustiliöintipohja tai kun on valittu tiliöintipohja
     ja muokataan tiliöintirivejä, ohjelma ottaa tiliöintipohjan nimen
     pois alaspudotuslaatikosta. Tämän ansiosta tiliöintiä voi muokata
     vapaasti ja se tulee myös myöhemmin ostolaskua korjattaessa näkyviin
     sellaisenaan ilman oletustiliöinnistä tulevaa riviä.
    - Kun on syötetty esim. selite ja painetaan enter, kursori ei enää siirry
     seuraavalle riville vaan pysyy samalla rivillä samassa sarassa
    - Pisteellä (.) tai pilkulla (,) saa kopioitua yläpuolella olevan rivin tekstin
    - Selitteeksi tulee aina myyjän nimi, ellei muuta selitettä tule
     oletustiliöintipohjan perusteella
 - 16.5.2001-versiossa ei toiminut 23.12.2001-muotoa olevat päivämäärät niissä toiminnoissa,
  joissa oli ohjelma kysyi päivämäärän InputBox-syöttöikkunalla
16.5.2001
 - kaikissa päivämääränkysymisikkunoissa kelpaa nyt myös muotoa 160501 oleva päivämäärä
 - LMP-tiedoston luonnin yhteydessä ohjelma ilmoittaa maksettavien yhteissumman
 - ostolaskupäiväkirja tileittäin: selitteeksi tulee tilinnimet, jos tilikartta on
  määritelty kohdassa Määritä|Perustiedot|Tiliöinti|Tilikartta
9.5.2001
 - Ostolaskun lisäys- ja korjaus-ikkunan tiliöinti-välilehdellä, jos tiliöintirivejä on
  vain yksi, ohjelma ehdottaa automaattisesti kredit-tiliksi ostovelkatiliä, joka on
  syötetty Määritä|Perustiedot|Tiliöinti-välilehdellä Ostovelkatili-kohdassa.
 - toiminnossa Maksu|Tulosta maksulista|Ruudulle ohjelma näyttää nyt myös reskontratunnisteen
25.4.2001
 - invalid procedure call valittaessa Muokkaa|Korjaa ostolaskua; korjattu
23.4.2001
 - Ostolaskua lisättäessä tositenumeroksi tulee aina viimeksi käytetty + 1
  eikä enää suurin käytetty + 1.
18.4.2001
 - kun maksulista on ruudulla ja tallennetaan maksut Hyväksy-painikkeella, kassa-alennus
  tallentuu nyt aiemmin kysytyn maksupäivän mukaan eikä koneen kellon päiväyksen mukaan
28.3.2001
 - kun syötetään ostolaskun summaa, ohjelma tuo sen automaattisesti tiliöintirivin summaksi
 - data has changed; operation stopped ja record is deleted syötettäessä tiliöinnin
  summia ostolaskun lisäys -ikkunaan, kun ohjelma oli tuonut tiliöintipohjan
  myyjän perusteella; korjattu
 - ostolaskua tallennettaessa ohjelma laskee debet-kredit-eron ja eron laskun summmaan
  vielä kertaalleen tarkistuksen vuoksi
 - the action was cancelled by an associated object ostolaskun tiliöinnissä; korjattu
 - tiliöintiriville tulee myyjän nimi, jos tiliöintipohjassa selite on tyhjä
21.3.2001
 - object was unloaded ostolaskun tiliöinnissä painettaessa hiiren oikenpuoleista
  painiketta, jos tilikarttaa ei ollut määritelty; korjattu
15.3.2001
 - kun ostolaskun summa syötetään esim. 100e, josta tulee 594,57, ohjelma katkaisee
  nyt pennit kahteen desimaaliin, jolloin luku menee esim. kirjanpitoonkin muodossa
  594,57 eikä esim. 594,573
13.3.2001
 - valittaessa Ikkuna|Tilikartta ohjelma opastaa suomeksi, jos tilikarttaa ei ole
  asianmukaisesti määritelty valinnalla Määritä|Perustiedot, Tiliöinti-välilehden
  kohdassa Tilikartta
 - invalid procedure call näytettäessä avointen ostolaskujen ikkunaa, jos
  avointen järjestys oli määritelty tositenumeron mukaan ja jos ostolaskujen
  joukossa oli tyhjiä tositenumeroita; korjattu siten että ohjelma laittaa
  puuttuviksi tositenumeroiksi nollia
 - ostolaskun lisäysikkunassa kun lisätään uusi myyjä, ohjelma tuo nyt myös
  tiliöintiin pohjaksi rivit, joissa on ostovelkatili valmiina
12.3.2001
 - ostolaskun lisäysikkunassa kursori menee aluksi myyjän nimi -kenttään
9.3.2001
 - lisätty toiminto Tulosta|Ostol-pvk tileittäin kustannusp, jolla saadaan halutulta
  jaksolta kunkin kustannuspaikan (kirjanp kp) kullekin kirjanpitotilille tiliöity summa
6.3.2001
 - lisätty toiminto Tulosta|Kustannuspaikkayhteenveto, jolla saadaan halutulta jaksolta
  kunkin kustannuspaikan summat joko [ostor kp]- tai [kirjanp kp]-kentän mukaan
5.3.2001
 - ostolaskun tiliöintiin mahtuu nyt rajattomasti rivejä
  (jossain välipäivityksessä mahtui vain 13)
14.2.2001
 - tilikartan muokkaus ei anna enää poistaa tiliä, jolla on saldoja
13.2.2001
 - kun on tulostettu ostolaskupäiväkirja ja vaihdetaan yritystä, ohjelma ei enää tarjoa
  ostolaskupäiväkirjan nimeksi samaa
 - ostolaskun lisäysikkunan tiliöinti-välilehdellä näkyy nyt myös debet- ja kredit-
  tilien nimet (mikäli tilikartta on perustiedoissa määritelty)
 - ostolaskun lisäysikkunan tiliöinti-välilehdellä saa nyt koko tilikartan näkyviin
  painamalla taulukon päällä hiiren oikeanpuoleista painiketta
12.2.2001
 - euromuunto: Yritysluettelo-ikkunassa on Tiedosto|Kopioi yritys euroiksi -toiminto,
  jonka avulla voit muuntaa yrityksen ostoreskontra-aineiston markoista euroiksi
 - tilikartan muokkaus: avointen laskujen ikunaan lisätty Ikkuna|Tilikartta -toiminto,
  josta aukeaa tilikartta-ikkuna, jossa voit muokata tilikarttaa
9.2.2001
 - tulosteeseen avoimet-per-pvm saa nyt ostolaskut haluttuun järjestykseen
 - avointen laskujen ikkunassa näkyy myös 'laskun pvm'-sarake
 - avointen laskujen ikkunassa toiminto Muokkaa|Etsi, jonka avulla voit hakea
  ostolaskua minkä tahansa kentän perusteella
 - avointen laskujen näkymisjärjestyksen saa määriteltyä toiminnolla
  Määritä|Avointen järjestys eli avoimet ostolaskut voi aakkostaa halutulla tavalla
 - ostolaskun lisäysikkunassa myyjää haettaessa hakutuloslaatikon pikavalinta-sarake
  kapeni kerta kerralta kunnes meni näkymättömiin; korjattu
8.2.2001
 - tiliöintipohjat-ikkunassa
    - data type conversion error, jos oli syötetty summa, mutta sitten
     poistettu tuo summa; korjattu
    - pisteellä/pilkulla kopiointi onnistuu nyt myös viimeiselle eli lisäysriville
    - the action was cancelled by an associated object pisteellä/pilkulla kopioinnissa; korjattu
 - Maksu|Tulosta maksulista|Ruudulle: ikkunaa suurennettu ja lukuarvosarakkeita
  levennetty, jotta suuretkin summat näkyisivät siististi
 - jos perustiedoissa on määritelty rahayksiköksi EURO tai mk, ostolaskua syötettäessä
  voidaan summa-luukkuun ja kassasumma-luukuun syöttää esim. 100m, jolloin tulee 16,82
  tai 100e jolloin tulee 594,57
 - ostolaskua lisättäessä: jos perustiedoissa on määritelty tiliöintipakko,
  ohjelma tarkistaa, täsmääkö tiliöinti laskun summaan
 - Maksu-valikon merkitsemistoimintoihin lisätty vaihtoehto 'kassa-alennus erääntyy'
  jolla saadaan merkittyä esim. juuri tiettynä päivänä erääntyvät kassa-alet
 - avointen laskujen ikkunassa maksuunvalinta ja maksustapoisvalinta toimii nyt myös
  kaksoisnapauttamalla (kaksoisklikkaamalla) ostolaskua
 - ostolaskua lisättäessä myyjän haun jälkeen kursori menee nyt valmiiksi laskunnumero-
  kenttään
 - ostolaskua lisättäessä, jos kirjoittaa uutta myyjää ja jättää myyjän numeron
  tyhjäksi, painettaessa tallenna-painikkeita ohjelma kysyy uuden myyjän tietoja
 - ostolaskun lisäysikkunan tiliöinti-välilehdellä näkyy nyt laskun loppusumma
 - ostolaskua korjattaessa tiliöintiin ei enää tule ylimääräistä riviä alkuun
 - ostolaskupäiväkirjaan saa valita selitteeksi joko tiliöinnissä syötetyn selitteen
  tai myyjän nimen + tavaran selostuksen
2.2.2001
 - ostolaskua lisättäessa ohjelma ei tallenna uutta ostolaskua, jos sen summa-kenttä
  on tyhjä. Näin ei tule tyhjiä rivejä Ostolaskut-tauluun eikä invalid use of null-
  pulmia. (Jos invalid use of null -pulma tulee, valitse Ikkuna|Kaikki reskontratapahtumat
  ja selaten katso, onko tyhjiä rivejä. Poista ne klikkaamalla vasemmasta laidasta
  rivi mustaksi ja painamalla delete-näppäintä.)
31.1.2001
 - ostolaskua lisättäessä tiliöitäessä tulee jossakin koneessa pulma
  couldn't update; currently locked by another session on this machine
30.1.2001
 - Lisätty menuriville ohjeruutuihin valinnat "Tukisivut netissä" ja yritykset -ruudulle
  valinta "Päivitä ohjelma netistä"
19.12.2000
 - avointen ostolaskujen siirto DOSista siirtää nyt myös tositenumeron
12.12.2000
 - lisätty toiminto Tulosta|Avoimet per pvm, jonka avulla voidaan tarkastella
  halutun menneen päivän tilannetta, esim. viime kuun lopun tilannetta, jälkikäteen
11.12.2000
 - ostolaskupäiväkirjaan tulostuu nyt paperille myös kirjanpidon kustannuspaikka -sarake
8.12.2000
 - avoimet laskut per vertailupäivä-tulosteessa ei enää näy niitä laskuja,
  joiden laskun päivä on myöhempi kuin vertailupäivä
27.11.2000
 - Ostolaskun lisäysvaiheen uuden myyjän lisäysikkunassa Vapaa1-kenttä
  tarkoittaa Oletusmaksuehtoa ja nyt siinä lukee niin.
23.11.2000
 - 'Text' property is read-only Rutiinista AsetaTiliointipohja; korjattu
21.11.2000
 - Tulosta|Maksulista LMP-tiedostoksi: jos täplä kohdassa 'maksetaan kaikki
  vertailupäivänä' niin katsoo myös onko kassa-alennus voimassa ja maksaa sillä
20.11.2000
 - Tulosta|Maksetut ostolaskut tulostaa nyt suorituksen tositenumeron
  (eikä saapumistositenumeroa)
17.11.2000 / 2
 - lmp-tiedostoa luotaessa jos 'maksetaan ensisijaisesti eräpäivänä...' tai
  'ensisijaisesti kassapäivänä...' ohjelma huomioi vain ne erä- ja kassapäivät,
  jotka olivat vertailupäivästä seuraavat; nyt huomioi myös vertailupäivän
17.11.2000
 - kaikkien reskontratapahtumien ikkunaan lisätty toiminto Muokkaa|Poista koko lasku
 - invalid use of null tulostettaessa ostolaskupäiväkirjaa, jos tyhjiä tositenumeroita; korjattu
 - no current record laskua poistettaessa, jos laskuja ei ole; korjattu
16.11.2000
 - tiliöintiä nettokirjauksena tehtäessä riville, joka on jo tallentunut
  The action was cancelled by an associated object. (virhe 3426)
  Kutsurivi 236 Moduulista Rutiinista HoidaNettokirjaus; korjattu
15.11.2000
 - ostolaskun lisäysikkunassa Tallenna uusi myyjä -painikkeella avautuu nyt ikkuna,
  jossa voit syöttää kaikki ko. uuden myyjän kentät
 - toiminnossa Maksu|Tulosta maksulista|Ruudulle ja Paperille ohjelma näyttää myös
  ostolaskun tositenumeron omana sarakkeenaan
 - toiminnossa Tulosta|Avoimet ostolaskut ohjelma tulostaa nyt valintasi mukaan
    - eräpäivän,
    - laskunpäivän tai
    - tositenumeron mukaisessa järjestyksessä
14.11.2000
 - Määritä|Perustiedot-valinnan Tiliöinti-välilehden Tilikartta-kohtaan voit syöttää
  käyttämäsi Asteri Windows Kirjanpidon tilikauden nimen (tilikartta on siinä sisällä).
  Esimerkiksi c:\winkp\malli\my95.wkp
  Ohjelma käyttää tätä hyväksi ostolaskun lisäysvaiheen tiliöinti-välilehdellä.
  Siellä toimii nyt myös nettokirjausmenetelmä seuraavasti:
  Ensimmäisellä rivillä olkoon koko bruttosumma ostovelkatilillä.
  Kun syötät seuraavalle riville nettokirjausperiaatteella olevan kulutilin
  (kirjanpidon alv-koodaus AON tai AMN) numeron, ohjelma etsii verokannan,
  laskee veron perusteen ja veron ja kirjaa ne tiliöintitaulukkoon.
 - ostolaskun lisäys-ikkunan tiliöinti-välilehden taulukossa voit nyt liikkua
  enterillä joustavasti rivin viimeisestä sarakkeesta seuraavan rivin 1. sarakkeeseen
 - lmp tarjoaa nyt vertailupäiväksi kuluvaa päivää (eikä huomista)
 - selaustila-ikkunassa voit nyt liikkua tekstikentästä toiseen ENTER-näppäimellä
  ja alasnuoli- ja ylösnuoli-näppäimillä
1.11.2000
 - Ostolaskun lisäys -ikkunaan lisätty Lue viivakoodi -painike. Tämän avulla voit
  lukea laskussa olevan viivakoodin, jolloin ohjelma löytää
    - eräpäivän
    - viitenumeron
    - summan ja rahayksikön
    - saajan tilin, jonka perusteella ohjelma löytää myyjäkortistosta
      - myyjän nimen
      - myyjän numeron
      - myyjän oletusselostuksen
      - myyjän oletustiliöinnin
 - Ostolaskun lisäys -ikkunaan lisätty Tallenna uusi myyjä -painike, jonka avulla
  voit tallentaa myyjäkortistoon uuden myyjän, jonka tiedot olet juuri syöttänyt.
  Tällöin myyjän numeron pitää olla aluksi tyhjä ja ohjelma etsii vapaan numeron.
 - varmuuskopiointi-toiminto lisätty Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto-valikkoon ja
  ohjelmasta poistumiseen
 - yritysluettelo-ikkunaan lisätty toiminto Tiedosto|Palauta varmuuskopio
 - ostolaskun lisäys-ikkunan tiliöinti-välilehdellä ei ole enää erikseen
  Debet-eroa ja Kredit-eroa vaan yksi yhteinen DK-ero (Debet-Kredit-ero).
  Tämä mahdollistaa myös kustannuspaikkajaon ja alennusten joustavan tiliöinnin.
 - ostolaskun lisäys -ikkunassa voi nyt syöttää päivämäärät muodossa PPKKVV,
  esim. 241200 tuottaa 24.12.2000
 - avointen ostolaskujen ikkunaan lisätty toiminnot Tulosta|Ostolaskupäiväkirja tileittäin
  ja Tulosta|Suorituspäiväkirja tileittäin, jotka tulostavat halutulta jaksolta lyhyet
  yhteenvedot. Tätä on kätevä käyttää, jos käytössä ei ole Asteri Windows Kirjanpitoa
31.10.2000
 - myyjäkortiston Selaustila-ikkunassa pilkku tulee nyt pilkkuna ja piste pisteenä
 - ostolaskua syötettäessä tai korjattaessa annettava tositenumero tallentuu nyt
  tositenumero -kenttään
 - saapuneet laskut -tuloste tulee nyt tositenumerojärjestyksessä
 - ostolaskupäiväkirja tulee nyt tositenumerojärjestyksessä
 - tositenumero tulee nyt näkyviin kaikkiin olennaisiin tulosteisiin
 - avointen ostolaskujen ikkunassa näkyy nyt avointen yhteissumma
23.10.2000
 - ostolaskun syötössä laskun päivän syöttöä kehitetty siten, että jos syötät
  pelkän päivän, ohjelma keksii itse kuukauden ja vuoden. Esimerkiksi jos koneen
  kello näyttää, että tänään on 23.10.2000, niin 4 tuottaa 4.10.2000 mutta 25 tuottaa
  25.9.2000
20.10.2000
 - kirjoitettu lisää vinkkejä palvelutunnuksesta ja maksajan tunnuksesta
19.10.2000
 - salasanankysymisikkunan otsikkoon muutettu teksti "Asteri Ostoreskontra"
16.10.2000
 - Myyjälle voidaan syöttää myyjäkortistossa oletusmaksuehto (entinen kenttä Vapaa1).
  Ostolaskua lisättäessä myyjän löydyttyä ohjelma laskee tämän perusteella eräpäivän
  ja mahdollisen kassa-alennuksen eräpäivän.
  Oletusmaksuehto syötetään esimerkiksi seuraavasti:
      7 pv netto
      14 vrk netto
      21 dagar netto
      7 vrk -2%, 14 vrk netto
  eli netto-sana koodaa eräpäivän ja %-merkki koodaa kassa-alennuksen eräpäivän
 - Rahoitusyhtiölle osoitettujen laskujen kohdalla LMP-tiedostoon on laitettava
  saajatarkenne-2:ksi toimittajan nimi. Ohjelmassa tämä tehdään siten, että
  ko. tyyppistä ostolaskua syötettäessä tavaran selostukseksi laitetaan rah:xxxxxxxxx,
  missä rah: pysyy aina samana ja tarkoittaa, että lasku on osoitettu rahoitusyhtiölle
  ja xxxxxxx vapaasti syötettävää tekstiä, johon laitetaan toimittajan nimi.
13.10.2000
 - lmp:llä voidaan nyt maksaa esimerkiksi koko viikon laskut yhdellä kertaa.
  lmp-tiedosto voidaan luoda siten, että kaikille laskuille tulee sama maksupäivä tai
  siten, että kukin lasku maksetaan omana kassapäivänään tai eräpäivänään. Samaan
  lmp-tiedostoon voi näin ollen tulla yksi tai useampi erä, aina yksi erä kutakin
  eräpäivää varten.
 - maksulista ruudulle ja maksulista paperille kysyy nyt maksupäivän, jota ohjelma
  käyttää verratessaan kassapäivään ja eräpäivään määrätessään maksettavaa summaa.
  Samoin ohjelma käyttää ko. maksupäivää tallentaessaan suoritukset ostoreskontraan.
12.10.2000
 - ostolaskun syöttöikkunassa
    - eräpäivän ja kassa-eräpäivän syöttöä kehitetty siten, että
      - jos syötät plus jotain, esim. +14 niin ohjelma laskee eräpäivän tai
       kassa-eräpäivän lisäten laskun päivään nuo päivät, esim.
       jos laskun päivä on 12.10.2000 niin +14 tuottaa 26.10.2000
      - jos syötät pelkän luvun 0..31 niin ohjelma ottaa eräpäiväksi tai
       kassa-eräpäiväksi seuraavan kyseisennumeroisen päivän joko laskun päivän
       mukaisen kuun lopusta tai seuraavan kuun alusta, esim. jos laskun päivä
       on 12.10.2000 niin 4 tuottaa 4.11.2000 mutta 14 tuottaa 14.10.2000
    - kun on syötetty tiliöintiä ja painetaan Tyhjennä tai Tallenna,jatka -painiketta,
     ohjelma siirtyy automaattisesti Laskun tiedot -välilehdelle
    - perustiedoissa oleva tiliöinnin tarkistus/ei-tarkistusta -ruksi vaikuttaa nyt
     myös Tallenna,Jatka -painikkeeseen
    - kun syötät kassa-alennusprosentin, ohjelma laskee automaattisesti kassasumman
 - maksuerän maksut voi palauttaa maksamattomiksi toiminnolla Maksu|Peruuta maksuerä
 - yksittäisen maksun voi palauttaa maksamattomaksi toiminnolla Maksu|Peruuta maksu
 - lmp-tiedostoa luotaessa ohjelma kysyy aluksi maksutilin, minkä jälkeen ohjelma
  ottaa lmp-tiedoston nimen, palvelutunnuksen ja maksajan tunnuksen perustiedoista
  Pankkiyhteys-välilehdeltä ko. tilin kohdalta
27.9.2000
 - maksun tallentumista muokattu erityisesti osasuoritusten ja liikamaksun kohdalta
 - DOSista siirretyt päivämäärät tulevat nyt esim. 31.12.1999-muotoisiksi

Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio julkaistaan.

Atsoft Oy Mäkinen | asteri.fi | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 23.5.2024