Ajankohtaiset tiedotteet

Tuloveroilmoituksen päivitys 6.2.2024 (Ryhmä I, Yritykset ja yhteisöt, päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U)

Asenna uusin versio päivityssivulta.

Versio 6.2.2024 sisältää nyt myös verovuoden 2024 yritysten ja yhteisöjen päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U liitelomakkeineen. Tällä versiolla voit tehdä sellaisten tuloverovelvollisten tuloveroilmoitukset, joiden tilikausi päättyi vuonna 2023 tai sitä ennen sekä yritysten ja yhteisöjen vuonna 2024 päättyneiden tilikausien veroilmoitukset.

Päivitys perustuu 6.2.2024 Verohallinnon sivulla olleisiin tietuekuvauksiin ja Ms-Access-tietokantaan 6.2.2024.
Tietuekuvaukset ovat Verohallinnon sivulla Tietuekuvaukset – Tuloveroilmoitus.

Lomake 4, Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4), verovuosi 2024

Lomakkeeseen 4 on tullut muutoksia: kenttiä on poistunut ja uusia kenttiä tullut lisää.

Asterin mallitilikartoissa asunto-osakeyhtiölle ja kiinteistöyhtiölle on erilainen tilinumerointi tilinumerosta 6000 eteenpäin. Lomakkeen 4 tilien poiminta on sovitettu Asunto-osakeyhtiön tilikartalle.

Jos teet Lomakkeen 4 kiinteistöyhtiön tilikarttaan perustuvasta kirjanpidosta, muuta verolomakkeen kaavat siten, että verolomakkeelle poimitaan summat halutuilta tileiltä tai naputtele summat käsin.

Verohallinnon tietuekuvaus Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4)

Lomakkeen 4 uudet tiedot verovuodelle 2024

Lomakkeen 4 kenttäasoytkkitk18
364 Poistot (kirjanpito)6000-6399,90507000-7049,9000
365 Poistot (verotus, erittele lomakkeella 62)
284 Arvonalentumiset (kirjanpito)7050-7099,7600,7650
285 Arvonalentumiset (verotus)
339 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta7150,7110,7391-7394
340 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä7160
341 Muut korkotuotot ja veronalaiset osinkotuotot7000-72597250
328 Korkokulut konserniyhteysosapuolille (EVL 18a §)7560-7570
386 Korkokulut omistusyhteysyrityksille
387 Muut korkokulut7300-73997400-7499
398 Korkokuluina käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18a §)7400-74997500-7550
399 Korkokulujen oikaisu (EVL 18a §)
Tilikartan tilien kohdistuminen lomakkeelle 4 on tehty asoy tilikartan mukaiseksi

Lomakkeelta 4 poistuneet tiedot (oli 2023, ei ole 2024)

248 Rahoitustuotot (verotus)
801 Kiinteistön sijaintikunta
802 Kylä tai kaupunginosa (nimi tai nro)
803 Kortteli (numero tai nimi)
804 Tontti (numero tai nimi)
800 Kiinteistötunnus
440 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä (verotus, erittele lomakkeella 62)
249 Rahoituskulut (verotus)
267 Poistot ja arvonalentumiset (kirjanpito)
268 Rahoitustuotot (kirjanpito)
269 Rahoituskulut (kirjanpito)

Muihin lomakkeisiin tulleita muutoksia

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B)
uusi kenttä: 698 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräinen lisävähennys (erittele lomakkeella 67Y)
Verohallinnon tietuekuvaus Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B).

6U Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
uusi kenttä: 698 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräinen lisävähennys (erittele lomakkeella 67Y)
Verohallinnon tietuekuvaus Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta (6U).

67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (67Y)
Uusia kenttiä. Näille ei ole lisätty tilejä, koska Asterin tilikartoissa ei ole vastaavia tilejä:
168 Kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
169 Palkka- ja ostopalvelumenoihin kohdistuvat tuet
170 Kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tukien vaikutuksen jälkeen
171 Edeltävän vuoden kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
172 Edeltävän vuoden palkka- ja ostopalvelumenoihin kohdistuvat tuet
173 Edeltävän vuoden kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tukien vaikutuksen jälkeen
174 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisäys edelliseen verovuoteen verrattuna
175 Ylimääräisen lisävähennyksen määrä (0-500.000 €)
Verohallinnon tietuekuvaus Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (67Y).

74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74)
Yksi poistunut kenttä: 222 Veronalainen osuus osingosta tai muusta voitonjaosta yhteensä
Verohallinnon tietuekuvaus Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74).

Kertauksena kaavoista ja tileistä

Kaava ohjelma laskee kaavalla kenttään summan jyräten siinä olevan tiedon. Turha syöttää käsin, koska ohjelma laskee siihen kaavalla arvon
Tilit tilit, joiden saldo tuodaan kirjanpidosta. Arvo muuttuu vain kun tuodaan saldot kirjanpidosta. Muuten voi syöttää käsin
KaavaTilit K, T tai KT, informatiivinen tieto, noudattaako ohjelma kaavaa vai tilejä. Jos kaava annettu, noudattaa sitä tässä olevasta tiedosta riippumatta

Hyviä esimerkkejä kaavojen käytöstä on pdf-käyttöohjeessa.

Valinnalla näkymä / määrittely saat näkyviin kaavat, tilit ja muut laskentaan vaikuttavat kentät
kaavaselitys
#-alkuisetYrityksen perustiedoista, esim #NIMI
VAKIO(Muu ohjelmistojen suunnittelu)Tuo arvoksi suluissa olevan vakiotekstin
@LOM(62,222)Tuo kentän 222 arvon lomakkeelta 62
@470+@471+@472Laskee nämä kentät yhteen
@LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
MAX(741,742)tuo suuremman arvon kentistä 741 ja 742
MAX(8B/556,8B/562)tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
NEG(501)jos kentän 501 arvo on negatiivinen, tuo kentän 501 itseisarvon ja tyhjentä kentän 501
liitelomakkeelta
MAX(8B/556,8B/562)tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
@LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
Osatietoryhmän sisällärivikohtaisten arvojen laskeminen:
OSUM(+148*150)osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus. Sulkujen sisällä oltava ensimmäisenä merkkinä + tai –
OSUM(+506-507-508-509-510)osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus: kentästä 506 vähennetään loput kentät. Huom: sulun jälkeen oltava etumerkki, + tai –
OMAX(812,813)osatietoryhmän rivikohtainen vertailu: kentistä 812 ja 813 suurempi arvo, esim. poistamaton hankintameno tai vertailuarvo
Osatietoryhmän summien poimintalomakkeen varsinaiseen osaaan:
SUM(149)osatietoryhmän kentän 149 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
KSUM(148)kokonaislukuna osatietoryhmän kentän 148 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
PSUM(512)osatietoryhmän kentän 512 positiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutusvoitot
NSUM(512)osatietoryhmän kentän 512 negatiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutustappiot

Edellisvuoden kaavojen hyödyntäminen

Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Yhdistele eri vuosien peruskaavoja voit tuoda uuden vuoden peruskaavatiedostoon itse edellisenä vuonna tekemäsi kaava- ja tilimuutoksetAiempia päivityksiä


Tuloveroilmoituksen päivitys 9.10.2023 (Ryhmä II, Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt (päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K)

Asenna uusin versio päivityssivulta.

Versio 9.10.2023 sisältää kaikki verovuoden 2023 lomakkeet. Päivitys perustuu Verohallinnon sivuilla tuolloin olleisiin tietuekuvauksiin ja 27.9.2023 päivättyyn Access-tietokantaan.

Mukana on verovuosien 2023, 2022 ja 2021 molemmat ryhmät liitelomakkeineen: Ryhmä I: Yritykset ja yhteisöt sekä Ryhmä II: liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt.

Tällä versiolla voit tehdä kaikkien niiden tilikausien tuloveroilmoitukset, joiden tilikausi päättyi 31.12.2023 tai aiemmin.

Lomakemuutoksia

Uudet lomakkeet:
67A Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys – alihankintalaskut
67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys.

Lomake 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys poistuu verovuodelta 2023.

Kaksi päivitystä vuodessa

Verohallinto julkaisee sähköisten tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset kahdessa osassa:
alkuvuodesta Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt (päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U)
loppuvuodesta Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt (päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K)

Tästä syystä ohjelmaan tulee kaksi päivitystä vuodessa: keväällä Osakeyhtiöpäivitys (Ryhmä I) ja syksyllä Henkilöyhtiöpäivitys (Ryhmä II). Syksyn päivitys sisältää molempien ryhmien verolomakkeet.

Access tietokanta perustana

Tuloveroilmoitukset on toteutettu Verohallinnon julkaiseman Access-tietokantaan pohjautuen: kenttien numerot, otsikot ja alaohjeet (täyttöohjeet) näytetään sellaisina kuin ne Access tietokannassa ovat. Täydennämme ja korjaamme Access tietokantaa, jos tunnistamme siellä olevan puutteita tai ristiriitoja pdf-tietuekuvausten ja täyttöohjeiden välillä.

Valinta ohje / tietoja Asteri tuloveroilmoituksesta näyttää versiopäivämäärän ja tiedon, mihin Access versioon Tuloveroilmoituksen tietuekuvaukset perustuvat:

Versio yksilöi, minkä päivän versiosta on kyse. Kellonaika näytetään, jos päivän aikana julkaistaan useampi kuin yksi päivitys samasta ohjelmasta. Sama tieto näytetään muutoshistorian alussa

Tuloveroilmoituksen päivitys 20.2.2023 (Ryhmä I, Yritykset ja yhteisöt, päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U, verovuosi 2023)

Tämä versio sisältää verovuoden 2023 verolomakkeet Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt (päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U).
Sellainen tilikausi, joka päättyy vuonna 2023.
Päivitys on tehty perustuen 17.2.2023 Verohallinnon sivulla olleisiin tietuekuvauksiin ja Ms-Access-tietokantaan 9.2.2023
Mukana on myös verovuosien 2022 ja ja 2021 molemmat ryhmät: Ryhmä II: liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt sekä Ryhmä I: Yritykset ja yhteisöt.

Tällä versiolla voit tehdä kaikkien niiden tilikausien tuloveroilmoitukset, joissa tilikausi päättyi 31.12.2022 tai aiemmin sekä niiden yhteisöjen (kuten OY, yhdistys, säätiö, kiinteistöyhteisö, yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen yhteisö) veroilmoitukset, joiden tilikausi päättyy vuonna 2023

Kaksi uutta lomaketta:
67A Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys – alihankintalaskut
67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys.

Lomake 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys poistuu verovuodelta 2023

6C Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus uudistui täysin.
Poimintakaavat on tehty yhdistyksen (yh18) mallitilikarttaan pohjautuen.
Lisätietoja Verohallinnon artikkelista Yhdistysten ja kuntien veroilmoitus 6C uudistuu verovuodesta 2023 alkaen sekä 6C veroilmoituksen täyttöohje – yhdistys, säätiö, kunta, seurakunta ym.

Lataa uusin versio päivityssivulta 
Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Tämän sivun lopussa on ohje kaavojen ja tilien käytöstä.


Tuloveroilmoituksen päivitys 17.10.2022

Versio 17.10.2022 sisältää kaikki verovuoden 2022 ja 2021 lomakkeet:

  • Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U liitelomakkeineen
    (Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt)
  • Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K liitelomakkeineen
  • (Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt)

Tällä versiolla voit tehdä kaikkien niiden tilikausien tuloveroilmoitukset, joissa tilikausi päättyi 31.12.2022 tai aiemmin.


Vuoden 2021 päivitys

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Kaksi päivitystä vuodessa

Verohallinto julkaisee sähköisten tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset kahdessa osassa:
Alkuvuodesta Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt (päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U)
Loppuvuodesta Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt (päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K)

Päivitys on tehty niiden tietuekuvausten mukaisesti, jotka olivat julkaistu verohallinnon Tuloveroilmoitus – tietuekuvaukset sivuilla 6.10.2021. Valinta ohje / tietoja Asteri tuloveroilmoituksesta näyttää versiopäivämäärän lisäksi, mihin Access versioon tuloveroilmoituksen tietuekuvaukset perustuvat:

Ohje / tietoja Asteri Tuloveroilmoituksesta näyttää muutospäivän ja Access-version päivän

Lomakemuutoksia

67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys

Uusi liitelomake 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys. Lomakkeen täyttöohjetta ei julkaistu, kaavamuutokset mahdollisia.

37 Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista

Uusi liitelomake 37 Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista / Kapitalfondssammanslutningens specifikation av inkomstandelar från sammanslutningar
37 lomake kuuluu vain pääomarahastoille, jotka toimivat kommandiittiyhtiön muodossa.
Ky-muotoisia pääomarahastoja on noin 700 kpl. Sijoituksia pääomarahastoihin oli PRH:n 05/2021 tiedon mukaan yli 20 000 miljoonaa euroa.
Vastuunalainen yhtiömies on se, joka hallinnoi ja hoitaa pääomarahastoa

Uusia kenttiä lomakkeissa:

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys
6U Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
77 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta
696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys) / lisätty uutena kenttänä

Poistuneita kenttiä lomakkeissa 4, 6, 6B, 6C, 6U

071 Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (koodi)
072 Toimiala, sanallinen muoto

Muutettu verohallinnon Access-tiedostosta tulleita ohjetekstejä vastaamaan tietuekuvauksen tunnuksen mukaista kuvausta

Tuloveroilmoitusohjelman kaavat ja ohjetekstit perustuvat verohallinnon julkaisemaan Access-tietokantaan. Kun havaitsemme siinä eroavaisuuksia tietuekuvauksiin, muutamme Access-tietokannan kenttiä tietuekuvausten mukaisiksi:

Lomake 73, Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (verovuosi 2021)
Kenttä 300 Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = kyllä)
Poistettu vinkkitekstistä vaihtoehto 0=ei, koska sallitut arvot ovat tyhjä ja 1

Lomake 6, Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (verovuosi 2021)
Kenttä 177 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
Lisätty vinkkitekstiin ”3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, tietuekuvauksen mukaan sekin on mahdollinen vaihtoehto

Kertauksena kaavoista ja tileistä

Kaava ohjelma laskee kaavalla kenttään summan jyräten siinä olevan tiedon. Turha syöttää käsin, koska ohjelma laskee siihen kaavalla arvon
Tilit tilit, joiden saldo tuodaan kirjanpidosta. Arvo muuttuu vain kun tuodaan saldot kirjanpidosta. Muuten voi syöttää käsin
KaavaTilit K, T tai KT, informatiivinen tieto, noudattaako ohjelma kaavaa vai tilejä. Jos kaava annettu, noudattaa sitä tässä olevasta tiedosta riippumatta

Hyviä esimerkkejä kaavojen käytöstä on pdf-käyttöohjeessa.

Valinnalla näkymä / määrittely saat näkyviin kaavat, tilit ja muut laskentaan vaikuttavat kentät
kaavaselitys
#-alkuisetYrityksen perustiedoista, esim #NIMI
VAKIO(Muu ohjelmistojen suunnittelu)Tuo arvoksi suluissa olevan vakiotekstin
@LOM(62,222)Tuo kentän 222 arvon lomakkeelta 62
@470+@471+@472Laskee nämä kentät yhteen
@LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
MAX(741,742)tuo suuremman arvon kentistä 741 ja 742
MAX(8B/556,8B/562)tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
NEG(501)jos kentän 501 arvo on negatiivinen, tuo kentän 501 itseisarvon ja tyhjentä kentän 501
liitelomakkeelta
MAX(8B/556,8B/562)tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
@LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
Osatietoryhmän sisällärivikohtaisten arvojen laskeminen:
OSUM(+148*150)osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus. Sulkujen sisällä oltava ensimmäisenä merkkinä + tai –
OSUM(+506-507-508-509-510)osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus: kentästä 506 vähennetään loput kentät. Huom: sulun jälkeen oltava etumerkki, + tai –
OMAX(812,813)osatietoryhmän rivikohtainen vertailu: kentistä 812 ja 813 suurempi arvo, esim. poistamaton hankintameno tai vertailuarvo
Osatietoryhmän summien poimintalomakkeen varsinaiseen osaaan:
SUM(149)osatietoryhmän kentän 149 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
KSUM(148)kokonaislukuna osatietoryhmän kentän 148 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
PSUM(512)osatietoryhmän kentän 512 positiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutusvoitot
NSUM(512)osatietoryhmän kentän 512 negatiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutustappiot

Edellisvuoden kaavojen hyödyntäminen

Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Yhdistele eri vuosien peruskaavoja voit tuoda uuden vuoden peruskaavatiedostoon itse edellisenä vuonna tekemäsi kaava- ja tilimuutokset

Muita muutoksia

Tulosta valinnasta aukeavat ikkunat, joissa voi ruksata, mitä lomakkeita tulostetaan näyttävät jälleen tähden (*) vain niissä lomakkeissa, joihin käyttäjä on syöttänyt muihinkin kenttiin tietoa, kuin sellaisiin, joihin poimitaan tietoja kaavojen ja tilien perustella

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä

Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy

Raakalistaukset paperille -ikkunassa levennetty lomakkeen otsikkokenttiä, koska havaittu 7C olleen isoin kirjaimin kirjoitettu ja näin vaatineen enemmän tilaa riviltä, kuin pienillä kirjoitettu olisi. Lisäksi joissain lomakkeissa saattaa olla otsikko myös ruotsiksi, joten nekin mahtuvat paremmin yhdelle riville