Tuloveroilmoituksen vuosipäivitys 1.12.2021

Tuloveroilmoitusohjelman uusiman version saat ladattua päivityssivulta päivämäärä-linkistä. 
Muutoshistoriassa on muutokset kerrottu aikajärjestyksessä.

Vuosipäivitys 2021 tuo mukanaan mm.,

Windows 11 tuki

Tätä vuosipäivitystä on testattu Windows 11 ympäristössä. Testeissä ei ole havaittu epäyhteensopivuuksia: Windows 11 on toiminut ok.
Tarkemmat huomiot ja havainnot julkaisemme artikkelissa Windows 11 ja Asteri.

Verovuoden 2021 sähköiset tuloveroilmoitukset

Tällä ohjelmalla voit tehdä niiden tilikausien tuloveroilmoitukset, joissa tilikausi päättyy 31.12.2021 tai sitä ennen.

Verohallinto julkaisee sähköisten tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset kahdessa osassa:
Alkuvuodesta Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt (päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U)
Loppuvuodesta Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt (päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K)

Päivitys on tehty niiden tietuekuvausten mukaisesti, jotka olivat julkaistu verohallinnon Tuloveroilmoitus – tietuekuvaukset sivuilla 6.10.2021. Valinnalla ohje / tietoja Asteri tuloveroilmoituksesta näyttää versiopäivämäärän lisäksi, mihin Accessa versioon tuloveroilmoituksen tietuekuvaukset perustuvat:

Ohje / tietoja Asteri Tuloveroilmoituksesta näyttää muutospäivän ja Access-version päivän

Lomakemuutoksia

67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys

Uusi liitelomake 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys. Lomakkeen täyttöohjetta ei julkaistu, kaavamuutokset mahdollisia.

37 Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista

Uusi liitelomake 37 Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista / Kapitalfondssammanslutningens specifikation av inkomstandelar från sammanslutningar
37 lomake kuuluu vain pääomarahastoille, jotka toimivat kommandiittiyhtiön muodossa.
Ky-muotoisia pääomarahastoja on noin 700 kpl. Sijoituksia pääomarahastoihin oli PRH:n 05/2021 tiedon mukaan yli 20 000 miljoonaa euroa.
Vastuunalainen yhtiömies on se, joka hallinnoi ja hoitaa pääomarahastoa

Uusia kenttiä lomakkeissa:

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys
6U Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
77 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta
696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys) / lisätty uutena kenttänä

Poistuneita kenttiä lomakkeissa 4, 6, 6B, 6C, 6U

071 Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (koodi)
072 Toimiala, sanallinen muoto

Muutettu verohallinnon Access-tiedostosta tulleita ohjetekstejä vastaamaan tietuekuvauksen tunnuksen mukaista kuvausta

Tuloveroilmoitusohjelman kaavat ja ohjetekstit perustuvat verohallinnon julkaisemaan Access-tietokantaan. Kun havaitsemme siinä eroavaisuuksia tietuekuvauksiin, muutamme Access-tietokannan kenttiä tietuekuvausten mukaisiksi:

Lomake 73, Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (verovuosi 2021)
Kenttä 300 Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = kyllä)
Poistettu vinkkitekstistä vaihtoehto 0=ei, koska sallitut arvot ovat tyhjä ja 1

Lomake 6, Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (verovuosi 2021)
Kenttä 177 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
Lisätty vinkkitekstiin ”3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, tietuekuvauksen mukaan sekin on mahdollinen vaihtoehto

Kertauksena kaavoista ja tileistä

Kaava ohjelma laskee kaavalla kenttään summan jyräten siinä olevan tiedon. Turha syöttää käsin, koska ohjelma laskee siihen kaavalla arvon
Tilit tilit, joiden saldo tuodaan kirjanpidosta. Arvo muuttuu vain kun tuodaan saldot kirjanpidosta. Muuten voi syöttää käsin
KaavaTilit K, T tai KT, informatiivinen tieto, noudattaako ohjelma kaavaa vai tilejä. Jos kaava annettu, noudattaa sitä tässä olevasta tiedosta riippumatta

Hyviä esimerkkejä kaavojen käytöstä on pdf-käyttöohjeessa.

Valinnalla näkymä / määrittely saat näkyviin kaavat, tilit ja muut laskentaan vaikuttavat kentät
kaavaselitys
#-alkuisetYrityksen perustiedoista, esim #NIMI
VAKIO(Muu ohjelmistojen suunnittelu)Tuo arvoksi suluissa olevan vakiotekstin
@LOM(62,222)Tuo kentän 222 arvon lomakkeelta 62
@470+@471+@472Laskee nämä kentät yhteen
@LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
MAX(741,742)tuo suuremman arvon kentistä 741 ja 742
MAX(8B/556,8B/562)tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
NEG(501)jos kentän 501 arvo on negatiivinen, tuo kentän 501 itseisarvon ja tyhjentä kentän 501
liitelomakkeelta
MAX(8B/556,8B/562)tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
@LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
Osatietoryhmän sisällärivikohtaisten arvojen laskeminen:
OSUM(+148*150)osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus. Sulkujen sisällä oltava ensimmäisenä merkkinä + tai –
OSUM(+506-507-508-509-510)osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus: kentästä 506 vähennetään loput kentät. Huom: sulun jälkeen oltava etumerkki, + tai –
OMAX(812,813)osatietoryhmän rivikohtainen vertailu: kentistä 812 ja 813 suurempi arvo, esim. poistamaton hankintameno tai vertailuarvo
Osatietoryhmän summien poimintalomakkeen varsinaiseen osaaan:
SUM(149)osatietoryhmän kentän 149 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
KSUM(148)kokonaislukuna osatietoryhmän kentän 148 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
PSUM(512)osatietoryhmän kentän 512 positiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutusvoitot
NSUM(512)osatietoryhmän kentän 512 negatiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutustappiot

Edellisvuoden kaavojen hyödyntäminen

Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Yhdistele eri vuosien peruskaavoja voit tuoda uuden vuoden peruskaavatiedostoon itse edellisenä vuonna tekemäsi kaava- ja tilimuutokset

Muita muutoksia

Tulosta valinnasta aukeavat ikkunat, joissa voi ruksata, mitä lomakkeita tulostetaan näyttävät jälleen tähden (*) vain niissä lomakkeissa, joihin käyttäjä on syöttänyt muihinkin kenttiin tietoa, kuin sellaisiin, joihin poimitaan tietoja kaavojen ja tilien perustella

Asteri Etätuki parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä

Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy

Raakalistaukset paperille -ikkunassa levennetty lomakkeen otsikkokenttiä, koska havaittu 7C olleen isoin kirjaimin kirjoitettu ja näin vaatineen enemmän tilaa riviltä, kuin pienillä kirjoitettu olisi. Lisäksi joissain lomakkeissa saattaa olla otsikko myös ruotsiksi, joten nekin mahtuvat paremmin yhdelle riville