Asteri Tuloveroilmoitus - muutoshistoria


5.7.2024
 Poistettu ominaisuus, että Asteri Muistio muistaa edellisen sijaintinsa
  Asteri Muistio avautui eräissä tilanteissa ruudun ulkopuolelle
  Kun sen kutsui päänäyttöön painamalla 2x ESC, se saattoi avautua otsikkopalkin korkuisena
20.3.2024
 Asteri Muistio jaetaan nyt ohjelmapäivityksen mukana asteri-m.exe nimellä ja kopioidaan ohjelmakansioon
 Oletuksena Asteri Muistio käynnistetään c:\asterits kansiosta tms \asterits kansiosta
 Jos ei löydy sieltä, käynnistetään ohjelmakansiosta asteri-m.exe, jos sellainen on
18.3.2024
 Asteri Muistio ei enää herjaa "Object Required" kun painetaan [Tallenna]
14.3.2024
 Korjattu 12.3.2024 versioon tupsahtanut virhe "Object Required" tilanteessa, kun ohjelma käynnistää Muistion
12.3.2024
 Yritysluettelo / Asteri Muistio avaa käännöshetken version Asteri Muistiosta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
10.3.2024
 ***************************************************************
 ***  Muistion (Notepad) korvaaminen toisella ohjelmalla  ****
 ***  Asteri Muistio, Notepad++ tms.           ****
 ***************************************************************
 Asteri avaa joitain tiedostoja Windowsin Muistioon (Notepad)
 Nyt voit määrittää jonkun muun ohjelman Muistion tilalle
 Määritys on Yritysluettelo / Määritä / Käyttäjäkohtainen levyasema
 Siellä on määritys
  Avataan Muistiossa avattavat tiedostot
  ( ) Windowsin Muistiossa (Notepad
  ( ) Ohjelman omassa ikkunassa (Muistioinen)
  ( ) Asteri Muistiossa (erillinen ohjelma, asteri-muistio.exe)
  ( ) Ohjelmalla [ohjelman käynnistyspolku]
 jolla voit määrittää Muistiolle vaihtoehtoisen ohjelman
 ************************
 *** Asteri Muistio  ***
 ************************
 Asteri Muistio apuohjelma lomakesovitusten ja tekstitiedostojen käsittelyyn.
 Se on tehty ratkaisemaan tilanteita, joissa Windows käyttöjärjestelmän mukana tuleva
 Muistio (notepad) aiheuttaa pulmia åäö-kirjaimissa, esim. tunnistaa ANSI muotoisen tiedoston olevan UTF-8 koodattu.
 Asteri Muistion voit ladata ja tallentaa c:\asterits kansioon sivulta
  https://asteri.fi/asteri-muistio/ 
8.3.2024
 Yritysluettelo / Ohje / Näytä maa -asetuksia ja ympäristötietoja
 Näyttää maa-asetuksia ja ympäristömuuttujien arvoja
6.3.2024
 **************************************************************************
 ***  Käyttäjäkohtainen levyasema voi olla nyt hakemistopolku     ***
 ***  ja sen voi määrittää ympäristömuuttujilla, esim. %USERPROFILE%  ***
 ***  Hyödyllinen esim. oppilaitoskäytössä               ***
 **************************************************************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää hakemistopolun oletusselaimeksi
 ja käyttää hakemistopolun määrittelyssä ympäristömuuttujia, kuten %USERPROFILE%
 Esim. jos haluat aikaleiman tallentuvan käyttäjän kansioon valitse
 (*) hakemistopolku ja määritä hakemistopoluksi %USERPROFILE%\Documents
 Tehtyäsi määrityksen, napsauta [Testaa] painiketta, jotta näet esimerkin hakemistopolusta ja saat tiedon, voiko sitä kansiota käyttää
 **************************
 ***  Pilviympäristö  ***
 **************************
 Yritysluettelossa määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi voi nyt määrittää pilven oletusasetukset painikkeella
 [Aseta MC pilviasetukset]
 Painike on näkyvissä, jos ohjelma näkee Z: aseman
 Painike asettaa
   z: käyttäjäkohtaiseksi levyasemaksi
   varmuuskopioinnit pois
   Chrome oletusselaimeksi)
 sekä tallentaa z:\asterits\pilvi.oma tiedostoon ensimmäiselle riville "mc" (ilman lainausmerkkejä) josta ohjelma tietää
 että sitä käytetään pilviympäristössä
3.3.2024
 Selvennetty Yritysluettelon "Määritä / Tulostimen kysyminen" -ikkunassa olevaa pika -ohjetekstiä
6.2.2024
 ************************************************************
 *** Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt 2024         ***
 *** Tuloveroilmoitus tilikaudelta, joka päättyy 2024  ***
 *** Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U            ***
 ************************************************************
 Tässä versiossa on mukana Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C ja 6U liitelomakkeineen verovuodelta 2024 (tilikausi päättyy 2024)
 Perustuen 6.2.2024 Verohallinnon sivulla olleisiin tietuekuvauksiin ja Ms-Access-tietokantaan 6.2.2024
   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
  
 *************************************************************************
 ***  Lomake 4, Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4), verovuosi 2024  ***
 *************************************************************************
 Lomakkeeseen 4 on tullut muutoksia: kenttiä on poistunut ja uusia kenttiä tullut lisää
 Asterin mallitilikartoissa asunto-osakeyhtiölle ja kiinteistöyhtiölle on erilainen tilinumerointi tilinumerosta 6000 eteenpäin
 Lomakkeen 4 tilien poiminta on sovitettu Asunto-osakeyhtiön tilikartalle.
 Jos teet Lomakkeen 4 kiinteistöyhtiön tilikarttaan perustuvasta kirjanpidosta, voit joko käsin naputella oikeat luvut tai muuttaa kaavat siten, että
 verolomakkeelle poimitaan summat halutuilta tileiltä
 https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuvaus_2024_4.pdf 
  
 ==========================================
 Lomakkeen 4 uudet tiedot verovuodelle 2024        tilinumerot   tarkistamaton hahmotelma
 ==========================================        asoytk18     kitk18
 364 Poistot (kirjanpito) ............................... 6000-6399,9050  7000-7049,9000
 365 Poistot (verotus, erittele lomakkeella 62) .........
 284 Arvonalentumiset (kirjanpito) ...................... ................ 7050-7099,7600,7650
 285 Arvonalentumiset (verotus) .........................
 339 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta .............. ................ 7150,7110,7391-7394
 340 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä ............... ................ 7160,
 341 Muut korkotuotot ja veronalaiset osinkotuotot ...... 7000-7259 ...... 7250
 328 Korkokulut konserniyhteysosapuolille (EVL 18a §) ... ................ 7560-7570
 386 Korkokulut omistusyhteysyrityksille ................
 387 Muut korkokulut .................................... 7300-7399 ...... 7400-7499
 398 Korkokuluina käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18a §) 7400-7499 ...... 7500-7550
 399 Korkokulujen oikaisu (EVL 18a §) ...................
  
 =======================================================
 Lomakkeelta 4 poistuneet tiedot (oli 2023, ei ole 2024)
 =======================================================
 248 Rahoitustuotot (verotus)
 801 Kiinteistön sijaintikunta
 802 Kylä tai kaupunginosa (nimi tai nro)
 803 Kortteli (numero tai nimi)
 804 Tontti (numero tai nimi)
 800 Kiinteistötunnus
 440 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä (verotus, erittele lomakkeella 62)
 249 Rahoituskulut (verotus)
 267 Poistot ja arvonalentumiset (kirjanpito)
 268 Rahoitustuotot (kirjanpito)
 269 Rahoituskulut (kirjanpito)
  
 ======================================
 Muihin lomakkeisiin tulleita muutoksia
 ======================================
 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B)
   uusi kenttä: 698 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräinen lisävähennys (erittele lomakkeella 67Y)
   https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuvaus_2024_6b.pdf 
  
 6U Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
   uusi kenttä: 698 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräinen lisävähennys (erittele lomakkeella 67Y)
   https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuvaus_2024_6u.pdf 
  
 67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (67Y)
   uusia kenttiä. Näille ei ole lisätty tilejä, koska Asterin tilikartoissa ei ole vastaavia tilejä:
   https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuvaus_2024_67y.pdf 
    168 Kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
    169 Palkka- ja ostopalvelumenoihin kohdistuvat tuet
    170 Kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tukien vaikutuksen jälkeen
    171 Edeltävän vuoden kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
    172 Edeltävän vuoden palkka- ja ostopalvelumenoihin kohdistuvat tuet
    173 Edeltävän vuoden kaikki yhdistelmävähennykseen oikeuttavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tukien vaikutuksen jälkeen
    174 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisäys edelliseen verovuoteen verrattuna
    175 Ylimääräisen lisävähennyksen määrä (0-500.000 €)
  
 74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74)
   Yksi poistunut kenttä: 222 Veronalainen osuus osingosta tai muusta voitonjaosta yhteensä
   https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto_tietuekuvaus_2024_74.pdf 
  
  
 *********************************************
 ***  Kertauksena kaavoista ja tileistä  ***
 *********************************************
  Kaava    ohjelma laskee kaavalla kenttään summan jyräten siinä olevan tiedon. Turha syöttää käsin, koska ohjelma laskee siihen kaavalla arvon
  Tilit    tilit, joiden saldo tuodaan kirjanpidosta. Arvo muuttuu vain kun tuodaan saldot kirjanpidosta. Muuten voi syöttää käsin
  KaavaTilit ei käytössä. K, T tai KT, informatiivinen tieto, noudattaako ohjelma kaavaa vai tilejä. Jos kaava annettu, noudattaa sitä tässä olevasta tiedosta riippumatta
 Kaavoja (23.vim = verovuoden 2023 peruskaavat)
  ks. hyvät esimerkit käyttöohjeesta https://asteri.fi/tiedostot/pdf/manuvi.pdf 
   # -alkuiset              Yrityksen perustiedoista, esim. #NIMI
   #VAKIO(Muu ohjelmistojen suunnittelu) Tuo arvoksi suluissa olevan vakiotekstin
   @LOM(62,222)             Tuo kentän 222 arvon lomakkeelta 62
   @470+@471+@472            Laskee nämä kentät yhteen
   @LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)       tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
   MAX(741,742)             tuo suuremman arvon kentistä 741 ja 742
   MAX(8B/556,8B/562)          tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
   NEG(501)               jos kentän 501 arvo on negatiivinen, tuo kentän 501 itseisarvon ja tyhjentää kentän 501
  Liitelomakkeelta poimiminen
   MAX(8B/556,8B/562)         tuo lomakkeelta 8B suuremman arvon kentistä 556 ja 562
   @LOM(7A,406)+@LOM(7A,515)     tuo ko. riville lomakkeelta 7A tunnusten 406 ja 515 yhteissumman
  Osatietoryhmän sisällä rivikohtaisten arvojen laskeminen:
   OSUM(+148*150)           osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus. Sulkujen sisällä oltava ensimmäisenä merkkinä + tai -
   OSUM(+506-507-508-509-510)     osatietoryhmän rivikohtainen laskutoimitus: kentästä 506 vähennetään loput kentät. Huom.: sulun jälkeen oltava etumerkki, + tai -
   OMAX(812,813)            osatietoryhmän rivikohtainen vertailu: kentistä 812 ja 813 suurempi arvo, esim. poistamaton hankintameno tai vertailuarvo
  Osatietoryhmän summien poiminta lomakkeen varsinaiseen osaan:
   SUM(149)              osatietoryhmän kentän 149 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
   KSUM(148)              kokonaislukuna osatietoryhmän kentän 148 summa (osatietoryhmä = oikealla olevat osatietoryhmät)
   PSUM(512)              osatietoryhmän kentän 512 positiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutusvoitot
   NSUM(512)              osatietoryhmän kentän 512 negatiivisten arvojen summa tavalliseen luukkuun, esim. luovutustappiot
  
 ************************************************
 ***  edellisvuoden kaavojen hyödyntäminen  ***
 ************************************************
 Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Yhdistele eri vuosien peruskaavoja
  voit tuoda uuden vuoden peruskaavatiedostoon itse edellisenä vuonna tekemäsi kaava- ja tilimuutokset
  
  
5.2.2024
 048: tieto lähettävästä ohjelmasta muodostuu, kun perustetaan uusi verovuosi
 Siinä oleva tuloveroilmoitusohjelman muutospäivämäärän ilmoittava versiopvm ei muutu, vaikka ohjelma päivitettäisiin
 Lisätty 048: tieto lähettävästä ohjelmasta kenttään tieto käytetystä *.vim tiedostosta:
  048:AsteriV6.2.24/esim2023/23/23/
       |   |    | 23 = veroh23.viv = verottajalta saatu, vuoden 23 Access tietokanta
       |   |    23 = 23.vim = kaavatiedostot, tilinumerot, funktiot
       |   esim2023 = esim2023.vil = yrityksen verovuositietokanta
       6.2.24 = Versiopvm 6.2.2024
 missä / viivoilla on eroteltuina tiedot seuraavassa järjestyksessä:
  048:AsteriV6.2.24 = Versiopvm 6.2.2024
  048:AsteriV6.2.24/esim2023 = esim2023.vil = yrityksen verovuositietokanta
  048:AsteriV6.2.24/esim2023/23 = 23.vim = kaavatiedostot, tilinumerot, funktiot
  048:AsteriV6.2.24/esim2023/23/23 = veroh23.viv = verottajalta saatu, vuoden 23 Access tietokanta
 Kun uusi verovuosi luodaan, se kestää jonkin aikaa. Selvyyden vuoksi lisätty isompi ilmoitus "Odota kunnes ohjelma ilmoittaa 'Verovuosi on nyt perustettu'"
 Kun valittiin laske kaikki kaavat / [Kyllä] tuodaan myös saldot, jos "Mistä tilikaudesta tuodaan saldot muille kuin 2, 2C, 2Y, 7C ja 7M lomakkeille"
 ja sitten ei valittu tiedostoa, vaan painettiin [Peruuta], ohjelma kaatui virheilmoitukseen Run-time error 32755 Cancel was selected
 Enää ei kaadu, vaan ilmoittaa, ettei tuotu saldoja, koska valittiin peruuta
9.10.2023
 ***********************************************************************************************************
 *** Henkilöyhtiöpäivitys 2023                                     ***
 *** Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt  ***
 *** Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K                                 ***
 ***********************************************************************************************************
 Sisältää nyt kaikki verovuoden 2023 sähköisen tuloveroilmoituksen yhtiömuodot
  Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U (julkaistiin keväällä)
  Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt, Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 36, 5, 6A, 7K
 Perustuen 9.10.2022 aamulla verohallinnon sivuilla olleisiin tietuekuvauksiin ja Access-tietokantaan
  https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
  Sivun alaosassa luki tuolloin "Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2023"
  
25.8.2023
 Verovuodet ikkunan kun sulkee oik.yläkulman ikkunasta ei enää kysy "Lopetetaanko ASTERI TULOVEROILMOITUS" vaan lopettaa kysymättä
10.8.2023
 Parannettu ohjelman toimintaa tilanteessa, jossa "Tulosta / Paperille verolomake xx" antoi joissain tilanteissa virheilmoituksen
  Run-time error '730'
  Control 'dat' not found
20.4.2023
 "Valitse tulostin ikkunassa" noudattaa jälleen "tulosteita kpl" määrää
 Eräät pdf-tulostimet, kuten pdfFactory ja Microsoft Print To PDF hyväksyvät vain arvon 1 tulosteita kpl määräksi. Niille ei voi määrittää tulosteiden kpl määrää suuremmaksi
 Sellaisten tulostimien kohdalla lukee tulosteita kpl: paikalla selittävä teksti "(tulosteita kpl aina 1)"
7.3.2023
 **********************************************************
 *** Printer Error , virhe 482             ***
 *** Microsoft Print to PDF tulostimen kanssa      ***
 *** Microsoft XPS Document Writer tulostimen kanssa  ***
 **********************************************************
 "Microsoft Print to PDF" ja "Microsoft XPS Document Writer" tulostimissa on sellainen ominaisuus, että jos
 tallennettavan tiedoston nimen antamisen sijaan napsauttaa Peruuta/Cancel tai painaa Esc, tulee virheilmoitus "Printer error virhe 482"
 Tämä johtuu kyseisten tulostimien rakenteesta.
 Lisätty pulma ikkunaan asiaa selventävä teksti, jos tulee virhe 482 Printer Error
2.3.2023
 Tutkittu tilannetta, jossa ohjelma on jo käynnissä.
 Tarjoaa vaihtoehtoja
  Asteri Ohjelma on jo käynnissä
  Siirrytäänkö siihen?
  Kyllä = siirrytään aiempaan, sammutetaan tämä
  Ei = sammutetaan aiempi/aiemmat, jatketaan tällä
  Peruuta = käynnistetään tämäkin
23.2.2023
 **************************************
 ***  Oletusselaimeksi Chrome   ***
 **************************************
 Nyt voit määrittää ohjelman käyttämään Chromea nettiselaimena
 Asetus löytyy yritysluettelon määritä -valikosta:
  Yritysluettelo / määritä / käyttäjäkohtainen levyasema, Chrome oletusselaimeksi ..
  [x] Käytä Chromea oletusselaimena
20.2.2023
 ************************************************************
 *** Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt 2023         ***
 *** Tuloveroilmoitus tilikaudelta, joka päättyy 2023  ***
 *** Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U            ***
 ************************************************************
 Tässä versiossa on mukana Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C ja 6U liitelomakkeineen verovuodelta 2023 (tilikausi päättyy 2023)
 Perustuen 17.2.2023 Verohallinnon sivulla olleisiin tietuekuvauksiin ja Ms-Access-tietokantaan 9.2.2023
   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
 6C Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus on uudistunut täysin. Kaavat on tehty Asteri yhdistysmallitilikartan yh18 mukaan
  
 Uudet, muuttuneet ja päivittyneet kentät
 ----------------------------------------
 4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus
 4/506 vahvistettava tappio
  korjattu kaava muotoon NEG(501)
  
 6B Yhteisö (OY)
 6B/695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikainen lisävähennys (erittele lomakkeella 67A)
  muutettu kaava muotoon @LOM(67A,092)
 6B/697 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (erittele lomakkeella 67Y)
  lisätty kaava @LOM(67Y,167)
  
 67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys
 uusi lomake
 67Y/161 Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat palkat
 67Y/162 Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat ostetut tutkimus- ja kehittämistoiminnan palvelut
 67Y/163 Palkka- ja ostopalvelumenoihin kohdistuvat tuet
 67Y/164 Väliaikaisen lisävähennyksen kulut (liite 67A)
  lisätty kaava @LOM(67A,092)
 67Y/165 Yleisen lisävähennyksen peruste
 67Y/166 Yleisen lisävähennyksen laskennallinen maksimi
 67Y/160 Enimmäismäärän ylittävä osuus
 67Y/156 Yritysjärjestelyiden vaikutus
 67Y/167 Yleisen lisävähennyksen määrä
 67Y/999 Tietueen loppumerkki
  
 67A Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys - alihankintalaskut
 uusi lomake, tullut lomakkeen 67 tilalle
 67A/091 Lisävähennyksen peruste: kulut, joista on vähennetty tuet ja muut erät
 67A/092 Lisävähennyksen määrä
 67A/001 Osatietoryhmä: Tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiot ja niille suoritetut tutkimus- tai kehittämistoiminnan kulut (alihankintalaskut)
 67A/101 Nimi
 67A/102 Y-tunnus
 67A/103 Maksetut kulut
 67A/009 Osatietoryhmän loppumerkki, juokseva numero
 67A/157 Yritys on saanut tutkimus- ja kehittämistoimintaan suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea (1=kyllä,2=ei)
 67A/146 Tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiolle suoritettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskujen summa
  lisätty kaava SUM(103)
 67A/999 Tietueen loppumerkki
 67A/147 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuihin kohdistuvat suorat valtiontuet ja muut julkiset tuet
 67A/156 Yritysjärjestelyiden vaikutus
 67A/159 Lisävähennyksen laskennallinen maksimi
 67A/160 Enimmäismäärän ylittävä osuus
 67A/158 Sopimuspäivä
 67A/091 Lisävähennyksen peruste: kulut, joista on vähennetty tuet ja muut erät
   lisätty kaava @146-@147
  
 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista
 62/882 Aikaisempien vuosien kone- ja laiteinvestoinnit (erittely verohuojennuspoistoista)
  verohuojennuspoistot? korotetut poistot 2020-2021?
 62/883 Aikaisempina vuosina tehdyt poistot näistä kone- ja laiteinvestoinneista (erittely verohuojennuspoistoista)
  verohuojennuspoistot? korotetut poistot 2020-2021?
 62/884 Poistamatta jäljellä oleva osuus / Jäljellä oleva poistopohja aikaisempien vuosien investoinneista
  verohuojennuspoistot? korotetut poistot 2020-2021?
 62/885 Verovuoden poisto aiemmin tehdyistä kone- ja laiteinvestoinneista
  verohuojennuspoistot? korotetut poistot 2020-2021?
 62/886 Poisto verovuoden kone- ja laiteinvestoinneista
  
 81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista
 81/561 Yhtiö on osittain tai kokonaan yksityisomistuksessa ja toteuttaa julkisyhteisön tilaamaa infrastruktuurihanketta (EVL 18 b § 7 mom.)
 81/562 Verovuoden vähennyskelpoiset korkomenot
 81/563 Muille kuin yksityisomistajille suoritetut nettokorkomenot
 81/564 Kaikki nettokorkomenot
  tuleeko tämä laskennan tuloksena, tietuekuvauksessa ei ollut laskentaohjetta?
 81/565 Edellisten kohtien suhdeluku murtolukuna (muille kuin yksityisomistajille suoritetut korot suhteessa kaikkiin korkoihin)
 81/566 Vähennyskelvottomat nettokorkomenot ennen EVL 18 §:n 7 momentin vaikutusta
 81/567 EVL 18 §:n 7 momentin mukaan vähennyskelpoiset nettokorkomenot
 81/568 Jäljelle jäävät vähennyskelvottomat korkomenot
 81/569 Korot, jotka on suoritettu merkittävän osuuden omistaneille tahoille tilikauden aikana (konsernitilinpäätöksen perusteella)
 81/570 Konsernin ulkopuolisille tahoille suoritetut korot (konsernitilinpäätöksen perusteella)
 81/571 Edellisten kohtien suhdeluku prosentteina: (merkittävän osuuden omistaneille suoritetut korot suhteessa konsernin ulkopuolelle suoritettuihin korkoihin)
  
 6C Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus
 (muuttunut täysin)
 6C/772 Elinkeinotoiminnan tuotot
 6C/773 Elinkeinotoiminnan kulut
 6C/774 Selvitys elinkeinotoiminnasta
 6C/775 Kiinteistötulot ja metsätalouden tuotot
 6C/776 Kiinteistötoiminnan ja metsätalouden kulut
 6C/737 Yhteisö on hakenut maksullista veronhuojennuspäätöstä
 6C/738 Yhteisö harjoittaa vain muuta toimintaa kuin elinkeinotoimintaa (EVL 1 § 1 mom.)
 6C/739 Jos yleishyödyllisellä yhteisöllä on elinkeinotoimintaa, selvitys elinkeinotoiminnasta
 6C/740 Varsinaisen toiminnan tuotot
  tilit 3100-3199
 6C/741 Varsinaisen toiminnan kulut
  tilit 5100-5199,4100-4199
 6C/742 Jäsenmaksut
  tili 6000
 6C/743 Muut varainhankinnan tuotot
  tilit 6000,6050
 6C/744 Varainhankinnan kulut
  tilit 6100,6150
 6C/745 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
  tilit 7000-7099
 6C/746 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
  tilit 7100-7199
 6C/747 Yleisavustukset
  tilit 8000-8099
 6C/748 Tilinpäätössiirtoihin perustuvat tuotot
  tilit 9100-9299
 6C/749 Tilinpäätössiirtoihin perustuvat kulut
  kaava NEG(748)
 6C/750 Tulos (verovapaa toiminta)
  kaava @740-@741+@742+@743-@744+@745-@746+@747+@748-@749
 6C/751 Tappio (verovapaa toiminta)
  kaava NEG/750)
 6C/752 Varsinaisen toiminnan tuotot
 6C/753 Varsinaisen toiminnan kulut
 6C/754 Jäsenmaksut
 6C/755 Muut varainhankinnan tuotot
 6C/756 Varainhankinnan kulut
 6C/757 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
 6C/758 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
 6C/759 Yleisavustukset
 6C/760 Tilinpäätössiirtoihin perustuvat tuotot
 6C/761 Tilinpäätössiirtoihin perustuvat kulut
 6C/762 Varsinaisen toiminnan tuotot
 6C/763 Varsinaisen toiminnan kulut
 6C/764 Jäsenmaksut
 6C/765 Muut varainhankinnan tuotot
 6C/766 Varainhankinnan kulut
 6C/767 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
 6C/768 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
 6C/769 Yleisavustukset
 6C/770 Tilinpäätössiirtoihin perustuvat tuotot
 6C/771 Tilinpäätössiirtoihin perustuvat kulut
 6C/500 Elinkeinotoiminnan tulos
   lisätty kaava @752-@753+@754+@755-@756+@757-@758+@759+@760-@761
 6C/501 Kiinteistötoiminnan ja puun myynnin (eli henkilökohtaisen tulolähteen) tulos
   lisätty kaava @762-@763+@764+@765-@766+@767-@768+@769+@770-@771
 6C/505 Elinkeinotoiminnan tappio
   lisätty kaava NEG(500)
 6C/506 Kiinteistötoiminnan ja puun myynnin (eli henkilökohtaisen tulolähteen) tappio
   lisätty kaava NEG(501)
  
 6U Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
 6U/701 Osakkeenomistajan nimi
 6U/702 Henkilötunnus tai Y-tunnus
 6U/703 Verotunnistenumero (TIN)
 6U/704 Osakkeiden lukumäärä (kpl)
 6U/185 Kaikkien osakkaiden omistusosuus on alle 10 %
 6U/705 Kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saadut tuotot
 6U/697 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys (erittele lomakkeella 67Y)
  
 Muita muutoksia
  Jos ikkunassa ei ole osatietoryhmiä, koko leveys käytettävissä
  Uuden verovuoden perustamisvaiheessa näyttää otsikkorivillä ODOTA ..
  Verovuodet-kuvake (työpöydän alareunassa näkyvä kuvake): vaihdettu VI-kukka perus-Asterikukan tilalle
30.12.2022
 Korjattu: funktio, joka poistaa haamuenterit lakannut jossain vaiheessa toimimasta. Korjattu.
28.10.2022
 Yritysluettelossa "Etsi yrityksen nimellä" etsii nyt myös hakemiston nimestä
  [Etsi] = etsii yrityksen nimen ja hakemiston perusteella
  [Etsi vain nimellä] = etsii yrityksen nimen perusteella
17.10.2022
 ***********************************************************************************************************
 *** Henkilöyhtiöpäivitys 2022                                     ***
 *** Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt  ***
 *** Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K                                 ***
 ***********************************************************************************************************
 Sisältää nyt kaikki verovuoden 2021 sähköisen tuloveroilmoituksen yhtiömuodot
  Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U (julkaistiin keväällä)
  Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt, Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 36, 5, 6A, 7K
 Perustuen 17.10.2022 aamulla verohallinnon sivuilla olleisiin tietuekuvauksiin ja Access-tietokantaan
  https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
 Muutoksia
  Vuosilukumuutoksia
  Kenttämuutoksia lomakkeissa 67 ja 81, jotka julkaistiin jo kevätpäivityksen yhteydessä versiossa 22.2.2022
  
9.10.2022
 Ohjelmapäivityksen latauslinkki atsoft.fi
10.8.2022
 Parannettu ohjelman toimintaa tilanteessa, jossa oli veronalainen luovutusvoitto 0-suuruisin kuluin
   verovuosi 2021, 6B liitelomakkeella 71B oli ilmoitettu osatietoryhmässä "4 Muun omaisuuden luovutusvoitto, esimerkiksi kiinteistön, osakehuoneiston, osakkeiden ja osuuksien luovutus"
   sellainen kauppa, jossa "408 Voiton hankkimisesta johtuneet menot" oli 0,00
 Nyt ohjelma tallentaa myös 0-arvon, (768:0,00) ilmoitustiedostoon.
 Ilmoittimen antama huomautus oli:
   Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (VSY71B21)
   Virhe tunnuksessa/positioissa ()
        Jos ilmoittaa jotain tietoa osatietoryhmässä Muun omaisuuden luovutusvoitto, esimerkiksi kiinteistön, osakehuoneiston, osakkeiden ja osuuksien luovutus, ovat kaikki osatietoryhmän tiedot sekä tieto Luovutusvoitto (769) pakollisia.
 Lomake 71B, verovuodet 2021 ja 2022
  Parannettu muodostuvan aineiston laatua lisäämällä laskennat osatietoryhmän 4 voitolle ja 4 tappiolle
    71B/769: OSUM(+766-767-768)
    71B/780: OSUM(+778+779-777)
  Lisätty laskentakaavoihin
    71B/781: SUM(769)
    71B/782: SUM(780)
  Sekä 6B lomakkeelle siirtymään summat 71B lomakkeelta:
    6B/261: @LOM(71B,784)
    6B/260: @LOM(71B,788)
 Tallentamaan 0-arvot 71B osatietoryhmissä 4 ja 5
  4 Muun omaisuuden luovutusvoitto, esimerkiksi kiinteistön, osakehuoneiston, osakkeiden ja osuuksien luovutus
  5 Muun omaisuuden osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappio (ei kiinteistöosakkeet, kuten as.oy:t)
 Muita parannuksia
 Parannettu 048: tieto lähettävästä ohjelmasta kentän luettavuutta, tiedot tulevat nyt kenoviivoin eroteltuina
  Asteri/Versiopvm/yrityksen verovuositietokanta/kaavatietokanta, esim:
  048:Asteri/Ver17.10.2022/malli-22/22/
 Uuden verovuoden perustaminen
  Näyttää nyt "Perustetaan ilmoituksen" (joissain nopeissa koneissa sitä ei ehdi huomaamaan) ja ilmoittaa, kun verovuosi on perustettu
24.5.2022
 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (Lomake 4)
  Parannettu kaavojen laatua verovuodet 2022 ja 2021
26.4.2022
 Lomake 70: Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70)
  Lisätty tallennusvaiheeseen tarkastusääntö
   Jos on ilmoitettu tietoa kohdissa 245, 207, 200, 201, 203, 206, 209 tai
   211, on annettava tiedot kaikissa kohdissa, ja tieto 551 on annettava
 siten, että jos osatietoryhmässä "Hyvitettäväksi vaadittava ulkomainen vero" jokin kentistä 245, 207, 200, 201, 203, 206, 209 tai 211 on tyhjä,
 ohjelma kertoo missä solussa puuttuva tieto on.
 Tarkastuksesta huolimatta ohjelma tallentaa ilmoitustiedoston, vaikka jokin tieto puuttuisi, jotta pikaratkaisuna voi täydentää puuttuvan tiedon muistioon.
 (suositus on kuitenkin palata lomakkeelle 70 ja täydentää puuttuva tieto)
 Lisätty Lomake 70, kenttä 208 tukemaan muotoa D5,5 (aiemmin tallensi kentän arvon sellaisenaan, nyt muodossa D5,5)
  ks. tarkemmin Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus, sivu 4
  https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus.pdf#page=7 
19.4.2022
 Yhdellä asiakkaalla esiintynyt satunnaisesti useassa yrityksessä verolomakkeen tulostuksessa herja
  Run-time error '730'
  Control 'dat' not found
 Lisätty vaihe-ilmaisin ja virheenkäsittely tulostusrutiiniin vikakohdan paikallistamiseksi
17.3.2022
 veroh22.vim korjattu verohallinnon Access-tiedostosta tulleita ohjetekstejä vastaamaan tietuekuvauksen tunnuksen mukaista kuvausta
  Lomake 73, Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (verovuosi 2022)
   Kenttä 300 Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = kyllä)
   Poistettu vinkkitekstistä vaihtoehto 0=ei, koska sallitut arvot ovat tyhjä ja 1
  Lomake 6, Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (verovuosi 2022)
   Kenttä 177 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
   Lisätty vinkkitekstiin "3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta", tietuekuvauksen mukaan sekin on mahdollinen vaihtoehto
   sekä ruotsinkieliseen vinkkitekstiin ", 3=nej, man har inte valt en revisor"
4.3.2022
 Parannettu Asteri etätuen käynnistyminen uudessa pilviympäristössä
22.2.2022
 *****************************************************************
 *** Osakeyhtiöpäivitys 2022: Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt  ***
 *** Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U              ***
 *****************************************************************
 Nyt voit tehdä osakeyhtiön veroilmoituksen tilikaudelta, joka päättyy vuonna 2022
 Tässä versiossa on mukana Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C ja 6U liitelomakkeineen
 Verovuoden 2022 sähköinen tuloveroilmoitus Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt
 Perustuu 16.2.2022 verohallinnon sivulla julkaistuihin tietuekuvauksiin ja Ms-Access-tietokantaan 16.2.2022
   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
 Muutokset edellisvuoteen
 Uusia kenttiä lomakkeissa:
 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot
   156 Luovutetun kohteen tunnuksen tyyppi 1=Y-tunnus 2=Kiinteistötunnus 3=Maatunnus'
 81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista
   121 Yhtiö vastaa julkisen infrastrukruuin toteuttamisesta tai ylläpidosta (EVL18 b §:n 4 momentin 2 kohta) (1=Kyllä)
   122 Konsernitaseen velka merkittävän omistusosuuden omistavalle taholle yhteensä
   123 Tasevertailua tehtäessä omana pääomana pidettävä konsernitaseen velka
   139 Konsernitaseen omavaraisuusaste verovuonna oman pääoman oikaisun jälkeen'
 Muutoksia lomakkeessa 67
 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys
  uusia kenttiä
   157 Yritys on saanut tutkimus- ja kehittämistoimintaan suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea (1=kyllä,2=ei)
   146 Tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiolle suoritettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskujen summa
   158 Sopimuspäivä
   147 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuihin kohdistuvat suorat valtiontuet ja muut julkiset tuet
   156 Muut lisävähennykseen vaikuttavat erät
  muuttuneita ohjetekstiä kentissä
   091 Lisävähennyksen perusteena olevat tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeen alihankintalaskut, jotka on maksettu tutkimus- tai tiedonvälitysorganisaatiolle // Lisävähennyksen peruste: kulut, joista on vähennetty tuet ja muut erät
   092 Alihankintalaskujen perusteella vaadittu lisävähennys // Lisävähennyksen määrä
   103 Maksetut kulu // Maksetut kulut
  poistuneita kenttiä
   137 Yritys ei ole saanut edellä ilmoitettuihin kuluihin suoraa tukea tai rahoitusta (1=kyllä, 2=ei)
   138 Hanke on toteutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa (1=kyllä 2=ei)
25.1.2022
 Parannettu desimaalien tallennusta 2 desimaalista 4/8 desimaaliin lomakkeella 6A kohdassa 620
 6A ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ
   620 Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina
   Muutettu tallentumaan neljän tai kahdeksan desimaalin tarkkuudella (aiemmin kahden) +D3,2 -> +D3,4 tai +D3,8
   Desimaalien määrä määräytyy 6A lomakkeen tiedon 104 ilmoittaja on pääomarahastoyhtymä -arvon mukaan. 1 = on pääomarahastoyhtymä
    muoto on +D3,8 jos ilmoittaja on pääomarahastoyhtymä (6A/104:1)
    muuten muoto on +D3,4
1.12.2021
 *****************************************
 *** Vuosipäivitys 2021 julkaisuversio ***
 *****************************************
 https://asteri.fi/tuloveroilmoituksen-vuosipaivitys/ 
 https://asteri.fi/category/asteri-ohjelmat/tuloveroilmoitus/ 
14.11.2021
 Vaihdettu ikoniksi Asteri-Kukka
12.10.2021
 Pilvi-ympäristössä käynnistää Asteri Etätuen z:\asterits -kansiosta, jos z:\asterits\etatuki.exe löytyy
11.10.2021
 ***********************************************************************************************************
 *** Henkilöyhtiöpäivitys 2021                                     ***
 *** Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt ***
 *** Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K                                 ***
 ***********************************************************************************************************
 Sisältää nyt kaikki verovuoden 2021 sähköisen tuloveroilmoituksen yhtiömuodot
  Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U (julkaistiin keväällä)
  Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt, Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 36, 5, 6A, 7K
 Perustuen 6.10.2021 verohallinnon sivuilla olleisiin tietuekuvauksiin ja Access-tietokantaan
  https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
 Uusi lomake 37 Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista / Kapitalfondssammanslutningens specifikation av inkomstandelar från sammanslutningar
  37 lomake kuuluu vain pääomarahastoille, jotka toimivat kommandiittiyhtiön muodossa.
  Ky-muotoisia pääomarahastoja on noin 700 kpl. Sijoituksia pääomarahastoihin oli PRH:n 05/2021 tiedon mukaan yli 20 000 miljoonaa euroa.
  Vastuunalainen yhtiömies on se, joka hallinnoi ja hoitaa pääomarahastoa
 veroh21.vim korjattu verohallinnon Access-tiedostosta tulleita ohjetekstejä vastaamaan tietuekuvauksen tunnuksen mukaista kuvausta
  Lomake 73, Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (verovuosi 2021)
   Kenttä 300 Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = kyllä)
   Poistettu vinkkitekstistä vaihtoehto 0=ei, koska sallitut arvot ovat tyhjä ja 1
  Lomake 6, Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (verovuosi 2021)
   Kenttä 177 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
   Lisätty vinkkitekstiin "3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta", tietuekuvauksen mukaan sekin on mahdollinen vaihtoehto
6.10.2021
8.7.2021
 Asteri Etätuki
  parannettu koneessa jo olevan toisen toimittajan TeamViewer- version sammuttamista ennen Asteri etätuen käynnistämistä
1.3.2021
 *****************************************************************
 *** Osakeyhtiöpäivitys 2021: Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt  ***
 *****************************************************************
 Nyt voit tehdä osakeyhtiön veroilmoituksen tilikaudelta, joka päättyy vuonna 2021
 Tässä versiossa on mukana Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C ja 6U liitelomakkeineen
 Verovuoden 2021 sähköinen tuloveroilmoitus Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt
 Perustuu 1.3.2021 verohallinnon sivulla julkaistuihin tietuekuvauksiin ja Ms-Access-tietokantaan 23.2.2021 (verohallinto_access2000formaatit_2021_22.02.2021.zip)
   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/ 
 Muutokset edellisvuoteen
  uusi liitelomake: 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys
  vuosilukumuutoksia
 Uusi liitelomake
  67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys
  lomakkeen täyttöohjetta ei julkaistu, kaavamuutokset mahdollisia
  lomake on tulostusvalinnassa viimeisenä, jotta tulostusvaihe muistaa valintaruksit edellisvuodesta
 Uusia kenttiä lomakkeissa:
 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
   695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
   696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys
 6U Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
   695 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
 77 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta
   696 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys) / lisätty uutena kenttänä
 Poistuneita kenttiä lomakkeissa 4, 6, 6B, 6C, 6U
   071 Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (koodi)
   072 Toimiala, sanallinen muoto
 ***************************
 ***  Muita muutoksia  ***
 ***************************
 Tulosta valinnasta aukeavat ikkunat, joissa voi ruksata, mitä lomakkeita tulostetaan näyttävät jälleen tähden (*) vain niissä lomakkeissa,
   joihin käyttäjä on syöttänyt muihinkin kenttiin tietoa, kuin sellaisiin, joihin poimitaan tietoja kaavojen ja tilien perustella
11.2.2021
 Raakalistaukset paperille -ikkunassa levennetty lomakkeen otsikkokenttiä, koska havaittu 7C olleen isoin kirjaimin kirjoitettu ja näin vaatineen
 enemmän tilaa riviltä, kuin pienillä kirjoitettu olisi
 Lisäksi joissain lomakkeissa saattaa olla otsikko myös ruotsiksi, joten nekin mahtuvat paremmin yhdelle riville
30.1.2021
 Siirtyminen asteri.fi sivustoon
  Muutettu ohjelman kutsut uuteen asteri.fi sivustoon
5.12.2020
 Vuosipäivitys 2020 julkaisuversio
28.11.2020
 Yritysluettelo / Määritä tulostimen kysyminen ...
 Sieltä voi ruksata, että tulostimet haetaan listalle vaihtoehtoisella tavalla
  [x]Hae tulostimet valintalistalle APIlla (tilanteissa, jos redirected tulostimia ja tulostimen valintaikkunan aukeaminen kestää kauan)
 se on testausversio seuraavaan asiaan:
  Yhdellä asiakkaalla, kun asensivat ohjelman verkkokäyttöön, alkoi esiintymään jopa 3 min viive siinä vaiheessa,
  kun ohjelma avaa tulostusikkunan ennen tulostimien näyttämistä.
  Lisäksi listalle saattoi tulla useita Redirected -tulostimia
11.11.2020
 Perustettaessa uutta verovuotta, jos peruutettiin perustaminen ei enää jätä tiimalasia / rengasta pyörimään vaan palauttaa hiirikohdistimen normaaliksi
21.10.2020
 Täsmennetty eilistä versiohistoriaa
  8A lomakkeella esiintyvä kohta "Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL)". Täsmennys kuuluu:
    "Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla edelleen myös muita pitkäaikaisia sijoituksia (TVL-omaisuutta)"
  Em. syystä sitä ei poimita 6B lomakkeelle.
 Korjattu kaava, jolla 8A lomakkeelta poimitaan "Käyttöomaisuuden (EVL)" suurempi arvo kentistä poistamaton hankintameno ja vertailuarvo.
   556 Käyttöomaisuuden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno yhteensä
   562 Käyttöomaisuuden vertailuarvo verovuoden päättyessä yhteensä
  Kaava oikeassa muodossaan sisältää ne kentät, joista suurempi arvo poimitaan, kaava on muotoa:
   MAX(8A/556,8A/562)
 Yritysluettelo / Määritä / verovuoden peruskaavat
  Parannettu leveiden näyttöjen tukea, että ei yllättäen kavenna ruudukkoa ikkunan leveyden kasvaessa ylileveäksi
 Verovuoden sisällä / Ohje / Debug Mode
  Asettaa tai poistaa Debug Moden. Debug Mode lisää eräiden ikkunoiden otsikkoriville ikkunan frm -alkuisen nimen, jonka avulla
  ohjelmakehitystiimimme paikantaa nopeammin, mistä ikkunasta ruutukopio on otettu.
  Ruutukopio esim.: ota älykännykällä valokuva tai käytä windowsin kuvakaappaustyökalua
  (Win10 snipping tool, kuvakaappaustyökalu, Win7: leikkaustyökalu)
20.10.2020
 ************************************************************************************
 **  8A lomake, verovuosi 2020, kaavojen lisäyksiä "Muu omaisuus (EVL)" liittyen ***
 ************************************************************************************
  Osatietoryhmä "Muu omaisuus (EVL) on lisätty laskennan suorittava kaava OSUM(+448*450)' kohtaan:
    451 Vertailuarvo yhteensä / muu omaisuus  OSUM(+448*450)
  seuraaviin kolmeen kenttään on lisätty kaavat KSUM ja SUM seuraavasti:
   603 Lukumäärä kpl yhteensä / muu omaisuus               KSUM(448)
   604 Muun omaisuuden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno yhteensä SUM(449)
   605 Muu omaisuuden vertailuarvo verovuoden päättyessä yhteensä     SUM(451)
  Seuraaviin kahteen kenttään on lisätty kaavoihin neljäs yhteenlaskettava kenttä seuraavasti:
   489 Käyttö- ja rahoitusomaisuuden, muun omaisuuden sekä muiden pitkäaikaisten sijoitusten (TVL) tuloverotuksessa poistamaton hankintameno yhteensä
   @556+@559+@558+@604
   490 Käyttö- ja rahoitusomaisuuden, muun omaisuuden sekä muiden pitkäaikaisten sijoitusten (TVL) vertailuarvo yhteensä
   @562+@565+@564+@605
  Jos olet jo perustanut verovuoden 2020, voit lisätä nämä kaavat Yritysluettelo-ikkunan valinnalla "Määritä|Verovuoden peruskaavat"
  Jos et ole perustanut, asenna tämä päivitys ja perusta vasta sitten
 HUOM.: Esim 6B lomakkeella on kohtia, joihin verottajan ohjeiden mukaan poimitaan 8A lomakkeelta tietoja
  Asteri tuloveroilmoitusohjelman perustoimituksessa tulevat sellaiset kaavat, että niihin kenttiin lasketaan saldot tilinumeroiden mukaan
  ja 8A lomakkeelta ei ole linkitystä 6B lomakkeelle
  Linkityksen voi tehdä lisäämällä 6B lomakkeelle kaavan LOM(8A,605), joka tuo 8A lomakkeen kentän 605 saldon ao.kohtaan
 ********************************************************************************************
 ** 8A lomakkeen tietoja voi myös poimia 6B lomakkeelle kaavoilla, tässä muutama esimerkki **
 ********************************************************************************************
 Käyttöomaisuus (EVL)
 6B, 405 Käyttöomaisuusarvopaperit MAX(8A/556,8A/562)
 Rahoitusomaisuus (EVL)
 6B, 424 Rahoitusomaisuusarvopaperit MAX(8A/559,8A/565)
 Muu omaisuus (EVL)
 6B, 430 Arvopaperit MAX(8A/604,8A/605)
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL)
 2020 vain yleishyödyllisellä yhdistyksellä voi olla 8A lomakkeen kohdan "Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL)" tietoja
  ne saa poimittua 8A lomakkeelta päälomakkeelle kaavalla MAX(8A/558,8A/564)
 **********************
 ** Muita muutoksia **
 **********************
 Yritysluettelo / määritä / verovuoden peruskaavat
  aiemmin haki vain ensimmäisen esiintymän alusta alkaen
  nyt hakee aktiivisesta kohdasta eteenpäin. Jos ei (enää tai lainkaan)löydä, hakee alusta alkaen
10.10.2020
 ***********************************************************************************************************
 *** Henkilöyhtiöpäivitys 2020                                     ***
 *** Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt ***
 *** Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 36, 5, 6A, 7K                               ***
 ***********************************************************************************************************
 Sisältää nyt kaikki verovuoden 2020 sähköisen tuloveroilmoituksen yhtiömuodot
  Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt, Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U
  Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt, Päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 36, 5, 6A, 7K
 veroh20.vim korjattu ohjetekstit
  Lomake 73, Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (verovuosi 2020)
   Kenttä 300 Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = kyllä)
   Poistettu vinkkitekstistä vaihtoehto 0=ei, koska sallitut arvot ovat tyhjä ja 1
  Lomake 6, Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (verovuosi 2020)
   Kenttä 177 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
   Lisätty vinkkitekstiin "3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta", tietuekuvauksen mukaan sekin on mahdollinen vaihtoehto
 20.vim kaavamuutoksia: lisätty puuttuvia, poistettu poistuneita kenttiä kaavoista verraten pdf-muotoisiin tietuekuvauksiin
  2Y Maatalouden veroilmoitus, maatalousyhtymä
    332 Tulot yhteensä, muutettu kaava muotoon
    @210+@212+@213+@214+@215+@216+@217+@218+@219+@220+@221+@222+@224+@322+@326+@328
  6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä
   316 ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT YHTEENSÄ, muutettu kaava muotoon
    @300+@318+@301+@302+@303+@305+@306+@308+@312+@313+@314+@315+@563
   355 ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ, muutettu kaava muotoon
    @333+@334+@335+@336+@338+@340+@342+@343+@344+@347+@349+@353+@354
  7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta
    777 Tuotot yhteensä, täydennetty kaava muotoon
    @775+@776+@764
    782 Kulut yhteensä, täydennetty kaava muotoon
    @779+@780+@781+@765
    787 Verovuodelta vahvistettava luovutustappio, muutettu kaava muotoon
    NEG(786)
  7C Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta
    792 Tuotot yhteensä, muutettu kaava muotoon
    @210+@212+@213+@214+@215+@216+@443+@444+@219+@764+@445
  6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
    354 ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT YHTEENSÄ, muutettu kaava muotoon
    @330+@331+@333+@260+@334+@335+@336+@338+@339+@340+@341+@343+@344+@563+@345+@347+@439+@351+@352+@261+@353
31.7.2020
 Tulostimien rajaaminen (yritysluettelossa määritä / tulostimen kysyminen
  Eräissä tilanteissa, kun tulostimia on paljon, esim 189 tjsp, tulostusikkunan aukeaminen saattaa hidastua
  Lisää tulostin "pika" (ilman lainausmerkkejä) ensimmäiseksi tulostimeksi, niin ohjelma ei tarkista tulostimien löytymistä, esim:
    pika
    Brother
    Hp Laserjet III
    pdfFactory
7.7.2020
 Lomake 73, Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (verovuosi 2020)
  Kenttä 300 Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = kyllä)
  Poistettu vinkkitekstistä vaihtoehto 0=ei, koska sallitut arvot ovat tyhjä ja 1
  Jos annettu arvoksi 1, ilmoitin.fi herjaa
    Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (VSY07320)
    Virhe tunnuksessa/positioissa 300 (0)
    Tietovirhe, sallitut arvot: 1
  Ratkaisu on poistaa 0 kohdasta 300 ja tallentaa uudestaan
 Lomake 6, Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (verovuosi 2020)
  Kenttä 177 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
  Lisätty vinkkitekstiin "3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta", tietuekuvauksen mukaan sekin on mahdollinen vaihtoehto
15.6.2020
 Tulostimet listalla näkyvät tulostimet mahdollisuus rajata
 eräissä etätyöpöytä- ja pilviratkaisussa tulostimien valintalistalla saattaa näkyä "ylimääräisiä tulostimia"
 Niiden rajaamiseksi pois voi nyt määrittää ohjelmahakemistoon tulostimet.oma -tiedoston, jossa on lueteltu näytettävät tulostimet
 Yritysluettelo / määritä / tulostimen kysyminen-ikkunassa on uudet valinnat:
  Näytä muistiossa ne tulostimet, jotka on määritetty näkymään
  Poista rajoitukset, Näytä jatkossa kaikki tulostimet valintalistalla
  Luo lista kaikista tulostimista, poista mitä et halua näyttää valintalistalla
 Tulostimen valintaikkunassa on valinta
  Tulostimien nimet leikepöydälle, joka luo tulostimet.oma tiedoston (tai näyttää sen, jos jo olemassa)
  Jos tulostimia on rajattu, näkyvillä on ohjeteksti "(valittavissa olevat tulostimet rajattu, ks tulostin.oma)" jota napsauttamalla tiedoston saa poistettua
14.4.2020
 7A lomake: Verovuoden 2019 ja 2020 lisätty kaavoihin kenttiä 19.vim ja 20.vim tiedostoihin
   406 tuotot yhteensä @480+@482+@483+@566+@567+@568+@491+@493+@484+@494
   411 kulut yhteensä @469+@485+@575+@576+@577+@578+@579+@395+@396+@486
   497 Tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot yhteensä @406+@515
 jos olet jo perustanut verovuoden, voit joko
   Kopioida yo. kaavat: valitse Näkymä / Määrittely
 tai
   Tuoda peruskaavat uudelleen: Tiedosto / Tuo sittenkin peruskaavat uudelleen / valitse ao. verovuoden *.vim -tiedosto
 Jos perustat verovuoden tällä tai uudemmalla versiolla, päivitetyt kaavat tulevat mukana
1.4.2020
 Tehtäväseurannan päättävä aikaleima ei tallentunut, jos valittiin verovuodet -ikkunassa yritys/vaihda yritys
 ei enää huomauta käynnistyessään, jos desimaalierotin on jokin muu kuin pilkku, tarkastaa vain pvm-muodon
5.3.2020
 Huomauttaa käynnistyessään,
  jos pvm-muoto ei ole P.K.VVVV tai PP.KK.VVVV
  tai desimaalierottimena ei ole pilkku
14.2.2020
 Osakeyhtiöpäivitys 2020, testaamaton ensijulkaisu
  Saa testata ja antaa palautetta
  mm. lomakkeessa 4 useita kenttämuutoksia
  Voit tehdä verovuoden 2020 veroilmoituksia, kun huolellisesti tarkistat tiedot ja lähetät palautetta ja kehitysideoita.
 Muutoksia lomakkeissa
  4, 6B, 6C, 6U, 8A, 62, 70, 71B, 78
  Päälomakkeelta 4 jäi pois liitelomake 7A
  Kaavamuutoksia lomakkeissa
   4  Kiinteistöyhteisön veroilmoitus
      Poistettuja kenttiä
      431 Poistoeron muutos
      257 Verotusperusteiset varaukset
      258 Välittömät verot (merkitse mahdollinen veronpalautus miinusmerkillä)
      246 Vastikkeet
      250 Vuokrat
      224 Muut lisäykset yhteensä
      252 Muut kiinteistön tuotot
      251 Käyttökorvaukset
      222 Välittömät verot
      604 Muun lisäyksen peruste
      605 Muun lisäyksen määrä
      613 Tappio
      504 Lisää erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa
      225 Veronpalautus
      405 Luottotappiot ja oikaisuerät
      226 Muut vähennykset yhteensä (älä merkitse kohtaan vahvistettuja tappioita)
      259 Tilikauden tulos (voitto tai tappio). Merkitse mahdollinen tappio miinusmerkillä.
      Lisätty uusia kenttiä
      266 Kiinteistön tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot
      267 Poistot ja arvonalentumiset (kirjanpito)
      268 Rahoitustuotot (kirjanpito)
      269 Rahoituskulut (kirjanpito)
      270 Tehdyt varaukset (kirjanpito)
      271 Tehdyt varaukset (verotus)
      272 Puretut varaukset (kirjanpito)
      273 Puretut varaukset (verotus)
      274 Vähennyskelvottomat kulut
      275 Verovapaat tuotot
      276 Luovutusvoitot
      277 Luovutustappiot
      278 Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio
      279 Veronalaiset luovutusvoitot
      280 Vahvistettava luovutustappio TVL 50§
      281 Verovuosi, jolta tappio on vahvistettu
      282 Verovuosi, jolta tappio vähennetään
      283 Verovuonna vähennettävä tappio
      Tiedon kuvaus muuttunut
   6B  Yhteisön elinkeinotoiminnan veroilmoitus
      Lisätty uusia kenttiä
       169 Yhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa (EVL 1 §:n 1 mom.)8
       260 Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot
       261 Muun omaisuuden luovutusvoitot (erittele lomakkeella 71B)
       270 Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset (erittele lomakkeella 71B)
       271 Vähennyskelpoinen osuus
       272 Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumiset
       273 Vähennyskelpoinen osuus
       318 Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus
       437 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
       438 Muut saamiset
       561 Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym.
       563 Veronalainen osuus
      Tiedon kuvaus muuttunut
       399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) -> Korkokulujen oikaisu (EVL 18 a §)
       433 Muu TVL omaisuus -> Muu tähän ryhmään kuuluva omaisuus
       434 Muut pitkäaikaiset sijoitus (TVL) -> Muu omaisuus yhteensä
   6C  Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus
      Kentän numero muuttunut:
       487 -> 594 Luovutusvoitot yhteensä
       488 -> 595 Luovutustappiot yhteensä (vähennetään luovutusvoitoista viiden seuraavan vuoden aikana, EVL 8 a § ja 42 a §)
       475 -> 596 Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio
       515 -> 597 Veronalaiset luovutusvoitot (laske mukaan elinkeinotoiminnan tulokseen tai tappioon osassa 8)
       514 -> 598 Vahvistettava luovutustappio (älä laske mukaan elinkeinotoiminnan tulokseen tai tappioon)
   6U  Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
      Lisätty uusia kenttiä
      169 - Yhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa (EVL 1 §:n 1 mom.)
      260 - Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot
      261 - Muun omaisuuden luovutusvoitot
      270 - Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset
      271 - Vähennyskelpoinen osuus
      272 - Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumiset
      273 - Vähennyskelpoinen osuus
      437 - Saamiset saman konsernin yrityksiltä
      438 - Muut saamiset
      561 - Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym.
      563 - Veronalainen osuus
      Tiedon kuvaus muuttunut
      399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) -> Korkokulujen oikaisu (EVL 18 a §)
      433 Muu TVL omaisuus -> Muu tähän ryhmään kuuluva omaisuus
      434 Muut pitkäaikaiset sijoitus (TVL) -> Muu omaisuus yhteensä
   8A  Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
      Lisätty uusia kenttiä
      141 Y-tunnus
      241 y -tunnus
      341 y -tunnus
      440 Osakeyhtiön tai osuuskunnan täydellinen nimi / muu omaisuus
      441 y -tunnus
      448 Lukumäärä kpl / muu omaisuus
      449 Tuloverotuksessa poistamaton hankintameno / muu omaisuus
      450 Vertailuarvo á / muu omaisuus
      451 Vertailuarvo yhteensä / muu omaisuus
      603 Lukumäärä kpl yhteensä / muu omaisuus
      604 Muun omaisuuden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno yhteensä
      605 Muu omaisuuden vertailuarvo verovuoden päättyessä yhteensä
   62  Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista
      Lisätty uusia kenttiä
      581 Kone- ja laiteinvestoinnit verovuonna
      584 Poisto kone- ja laiteinvestoinneista
      Tiedon kuvaus muuttunut
      805 Lisäpoisto (EVL 32§) -> Lisäpoisto (EVL 32§) ja veronhuojennuspoisto
   70  Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
      Lisätty uusia kenttiä
      256 Lähdevaltion maakoodi
      260 Hyvitettäväksi vaaditun veron nimi
      261 Maksupäivä
      262 Ulkomailta saatu nettotulo
      263 Ulkomaille maksetun veron määrä
      264 Ulkomaisen veron suhteellinen määrä Suomessa verotettavasta nettotulosta
      265 Hyvitettäväksi vaadittava määrä
   71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot
      Lisätty uusia kenttiä
      074 Luovutusvoitoista vähennyskelpoiset yhtymäosuuksien luovutus- ja purkutappiot yhteensä
      075 Luovutusvoitoista vähennyskelpoiset yhtymäosuuksien luovutus- ja purkutappiot yhteensä
      756 Y-tunnus
      757 Y-tunnus
      758 Y-tunnus
      759 Y-tunnus
      760 Kiinteistön nimi / as.oy:n nimi / omaisuuden kuvaus
      761 Kiinteistötunnus / as.oy:n y-tunnus / maatunnus
      762 Huoneiston numero
      763 Hankinta-aika
      764 Luovutusaika
      765 Omistusosuus %
      766 Luovutushinta
      767 Hankintameno
      768 Voiton hankkimisesta johtuneet menot
      769 Luovutusvoitto
      770 Luovutuksen kohde / Nimi
      771 Luovutuksen kohde / Y-tunnus
      772 Luovutuksen kohde / Maakoodi
      773 Hankinta-aika
      774 Luovutusaika
      775 Myyty, kpl
      776 Omistusosuus ennen luovutusta %
      777 Luovutushinta
      778 Hankintameno
      779 Voiton hankkimisesta johtuneet menot
      780 Luovutustappio
      781 Luovutusvoitot yhteensä (k.769)
      782 Luovutustappiot yhteensä osakkeista ja yhtymäosuuksista (k.780)
      784 Veronalaiset muun omaisuuden luovutusvoitot (siirrä 6B:n kohtaan 261)
      785 Verovuonna syntynyt vähennyskelvoton luovutustappio
      786 Veronalaiset luovutusvoitot
      788 Veronalainen luovutusvoitto (siirrä 6B:n kohtaan 260)
   78  Selvitys siirtohinnoittelusta
      Poistettuja kenttiä
       215 Tilikauden markkinointikustannukset yhteensä
       216 Etuyhteysosapuolen maksama kompensaatio markkinointikustannuksista
      Tiedon kuvaus muuttunut
       218  Etuyhteysosapuolen maksama kompensaatio tutkimus ja tuotekehotyskustannuksista ?
           -> Onko etuyhteysosapuoli maksanut verovelvolliselle kompensaatiota tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista?
5.2.2020
 Parannettu 1336x768 resoluution kanssa toimintaa: verovuoden 2019 avaamisessa alapainikkeet näkyvät ruudun pystyresoluutiolla 768.
 Joissain kannettavissa resoluutio on esim. 1336x768 jolloin aiemmin lomakkeen alaosassa oleva painike [Luo] ei mahtunut ruudulle
 Salasanan syöttöikkunaan lisätty vinkkiteksti "Syötä salasana" jotta jos ääkköset ovat kysymysmerkkejä (salmiakkiääkkösiä) saa vihjeen, että
 tulee määrittää Windows 10 maa-asetuksista "Beeta: Käytä Unicode UTF-8 merkistöä maailmanlaajuista kielitukea" -asetus pois
27.1.2020
 73B ja 9A , asiakkaalla myös 6A lomakkeelle verovuosi 2019, tietuetunnukseen tallentui vuoden 2018 vuosiluku
   ilmoitin.fi herjasi: VSY06A8 , VSY73B18 tietuetta ei voi lähettää vuodelta 2018
   000: tietueessa verovuoden ilmoittavat 2 viimeistä numeroa olivat 18 -> korjattu 19
   Pikaratkaisu: korjaa muistiossa vuosiluku 000:VSY73B18 -> 000:VSY73B19
   tai asenna tämä päivitys, jonka mukana asentuu korjattu veroh19.viv ja tallenna sitten veroilmoitustiedosto uudestaan.
9.1.2020
 Saattoi tarjota joissain tilanteissa "verovuoden peruskaava tiedostosta" -kohtaan jotain aiempaa määritystä, esim. C:\winkp\06LAA-AM.VIM,
 Nyt tarjoaa sitä vuotta, jolta veroilmoitusta ollaan tekemässä.
 Myös käsin voi korjata oikeaksi, esim. C:\winkp\19.vim
20.10.2019
 Parannettu tukea leveille, esim. 1440p 2560x1440 näytöille.
 Aiemmin, jos näyttö oli erittäin leveä, saattoi tulkita leveyden väärin ja näyttää vain vähän vas.reunassa vaikka ruudulle mahtuu enemmän
9.10.2019
 Nyt näet, mitä verohallinnon julkaisemaan access-tietuekuvausta on käytetty tuloveroilmoitusten pohjana
   Ohje / tietoja Asteri Tuloveroilmoituksesta / (veroh access 8.10.2019) tieto näyttää päiväyksen, jonka päivän versioon perustuvat lomakkeet
 Verohallinto on saattanut julkaista uudemman version access-tietuekuvauksesta kuin mitä on käytetty Asterissa pohjana
   muutosten laadusta riippuen niillä joko on tai ei ole merkitystä veroilmoitusten toimintaan
 Nyt pääset verohallinnon tietuekuvauksiin ohje / tietoja Asteri Tuloveroilmoituksesta / napsauta access-labelia
4.10.2019
 HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 2019 julkaistu
   Mukana 9/2019 julkaistut päälomakkeet 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K liitelomakkeineen 2019 päättyvien tilikausien veroilmoitusta varten
    (ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt)
    sen mukaisina, kuin verohallinnon 24.9.2019 julkaisemat ohjeet olivat
   Sisältää kaikki verovuoden 2019 päälomakkeet liitelomakkeineen
   Uudet versiot tiedostoista veroh19.viv ja 19.vim
 Muutokset edellisvuoteen
   6A ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ
      345 Vähennysrajoitteiset korkokulut (EVL 18 a §) Lisätty uutena tietona
      911 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta)
        Muutettu tunnus 911 -> 177
      912 Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5§:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomau-tuksia tai lisätietoja (1=kyllä, 2=ei)
        Muutettu tunnus 912 -> 178
        Muutettu arvot (1=ei, 2=kyllä) -> (1=kyllä, 2=ei)
      620 Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina -> Muutettu tiedon muoto +D3,2 -> +D3,4
   7K VUOKRATULOT -KIINTEISTÖT
      800 Kiinteistötunnus -> Muutetaan muoto AN29 -> AN23
   7B ELINKEINOYHTYMÄN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TIEDOT
      764 Korkotuotot -> lisätty uutena tietona
      765 Korkokulut -> lisätty uutena tietona
   7C ELINKEINOYHTYMÄN MAATALOUDEN TULOLÄHTEEN TIEDOT
      764 Korkotuotot -> Lisätty uutena tietona
   12A VÄHENTÄMÄTTÄ JÄTETYT POISTOT
      010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus Muutettu muoto YTUNNUS||HETU -> YTUNNUS2||HETU2
      020 Verovelvollisen nimi -> Poistettu
      014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto -> lisätty uutena tietona
   18 LUETTELO YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSKIINTEISTÖISTÄ (18)
      010 Verovelvollisen Y-tunnus Muutettu muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2
      020 Verovelvollisen nimi -> Poistettu
      014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto -> Lisätty uutena tietona
   18B LUETTELO ELINKEINOYHTYMÄN JA LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJAN KÄYTTÖOMAISUUSKIINTEISTÖISTÄ
      800 Kiinteistötunnus, Muutettu muoto AN29 -> AN23
   62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT
      010 Verovelvollisen y- tai henkilötunnus, Muutettu muoto YTUNNUS||HETU -> YTUNNUS2||HETU2
      020 Verovelvollisen nimi -> Poistettu
      014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto -> lisätty uutena tietona
   66 SELVITYS KONSERNISUHTEISTA VERONTILITYSTÄ VARTEN
      010 Verovelvollisen Y-tunnus, Muutettu muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2
      020 Emoyhteisön nimi (Verovelvollisen nimi) -> Poistettu
      014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto -> Lisätty uutena tietona
   79 KOULUTUSVÄHENNYS – ELINKEINOTOIMINTA
      010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus, Muutettu muoto YTUNNUS||HETU -> YTUNNUS2||HETU2
      020 Verovelvollisen nimi -> Poistettu
      014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto -> Lisätty uutena tietona
   79A KOULUTUSVÄHENNYS – MAATALOUS
      010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus, Muutettu muoto YTUNNUS||HETU ->  YTUNNUS||HETU2
      020 Verovelvollisen nimi -> Poistettu
      014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto -> Lisätty uutena tietona
   7K VUOKRATULOT -KIINTEISTÖT
      800 Kiinteistötunnus -> Muutetaan muoto AN29 -> AN23
 Nyt voit tehdä kaikilta 2019 päättyviltä tilikausilta veroilmoituksen
   Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt (Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U) julkaistiin 18.4.2019
28.8.2019
 Ohjelman valikon valinta ohje / päivitä ohjelma päivitti vain ohjelman, mutta ei verovuositiedostoja
  Nyt päivittää verovuoden määrittelytiedostotkin
23.8.2019
22.8.2019
 Yritysluettelossa voi nyt hakea yrityksen nimen osalla
 esim. jos sinulla on useita tuloveroilmoitusasiakkaita, kirjoita osa asiakkaan nimestä, esim oy löytää seuraavan oy -sisältävän nimen
19.6.2019
 - Yhdellä asiakkaalla, kun valittiin verovuodeksi 2019 tuli "Run-time error 13" Type Mismatch ilman virhepyydystä
   Lisätty yritysluetteloon Määritä / Debug Mode
   Lisätty msgboxit vv 2019 perustamiseen, jos DebugMode = True
17.6.2019
 - poistettu huomautukset 2019 testaamattomuudesta
29.4.2019
 Lomake 79, koulutusvähennys - elinkeinotoiminta
  Lisätty kenttään 111 "Työnantaja ei ole saanut palkkatukea niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joiden koulutuksesta koulutusvähennystä vaaditaan" täyttöohje
    2=kyllä, 1=ei
18.4.2019
 - testaamaton OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 2019 / Yritykset ja yhteisöt / testaamaton ensijulkaisuversio
 - Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U verovuodelle 2019
  sekä liitelomakkeet 7A, 7M, 8A, 12A, 18, 62, 65, 66, 70, 71A, 71B, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79A, 81, SELVI
 - Vero julkaisee loppuvuodesta lomakkeet 2, 2C, 36, 5, 6A (liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt -verolomakkeet)
 - Kaavamuutoksia: muutettu käyttämään kaavaa tilivälin sijaan, jos veron tietuekuvauksissa esitetty kaava
 Lomakkeet 4 ja 6
  Muuttunut täyttöohje
   178 Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja (1=kyllä,2=ei)
   Numeroiden merkitys on vaihtunut edellisvuodesta, nyt se on (1=kyllä,2=ei)
 Lomake 6B - Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
  Poistunut kenttä
   329 Vähennyskelpoinen osuus (EVL18 a§)
  Uusia kenttiä
   398 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18 a §)
   399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §)
 Lomake 6U - Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta
  Poistuneita kenttiä
   020 Verovelvollisen nimi
   368 Vähennyskelpoinen osuus (EVL 18 a §)
  Uusia kenttiä
   398 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18 a §)
   399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §)
   479 Osuus väliyhteisön tuloon (erittele lomakkeella 74)
 Lomake 7A - Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta
  Uusia kenttiä
   566 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta
   567 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä
   568 Muut korkotuotot
   575 Korkokulut konserniyhteysosapuolille
   576 Korkokulut omistusyhteysyrityksille
   577 Muut korkokulut
   578 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut
   579 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §)
 Lomake 7M - Selvitys nettokorkomenoista
  Poistunut kenttä
   465 Korkokulut
  Uusia kenttiä
   566 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta
   567 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä
   568 Muut korkotuotot
   575 Korkokulut konserniyhteysosapuolille
   576 Korkokulut omistusyhteysyrityksille
   577 Muut korkokulut
   578 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut
   579 Oikaistut osuus korkokuluista
 Lomake 81 - Selvitys nettokorkomenoista
  muuttunut lähes kokonaan edelliseen vuoteen verrattuna
17.4.2019
  71A   osatietoryhmät (500,600)) verovapaat luovutus- ja purkuvoitot, luovutus- ja purkutappiot, joita ei voi vähentää
      tallentaa myös 0,00 -arvoiset kentät. HUOM: jotta tallentuu, tulee jokaisen kenttään 500-513 ja 600-613 syöttää jokin arvio
      Päivityksen asentaminen riittää, korjaus tehtiin ohjelmakoodiin
26.3.2019
  71B   osatietoryhmät (701, 801, 300, 400) luovutus ja purkuvoitoista tallentaa nyt 0,00 -arvoisetkin kentät
  6A 912 Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5§:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja (1=ei,2=kyllä)
      korjattu tooltip-täyttöohjevinkki muotoon (1=ei,2=kyllä)
      korjaus tehtiin veroh18.viv tiedostoon, vinkki on voimassa päivityksen asentamisen jälkeen myös jo perustettuihin verovuosiin
22.3.2019
  5 274 kokonaiskilometrimäärä:
    jos annettu kaava, esim. @271+@273 antaa tulokseksi nyt kokonaisluvun, aiemmin 2 desimaalia (Muoto +N8 -> lisätty +N tunnistus kokonaisluvuksi)
    Lisätty kenttään 274 kaava @271+@273
  6A osatietoryhmän kenttä 619 Vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo tallentuu, vaikka saldo olisi nolla tai tyhjä
  Niksi: voit korjata muistioon lisäämällä kentän 619:0,00 tai asentamalla tämän päivityksen ja tallentamalla uudestaan
  Päivityksen asentaminen riittää, muutos tehty ohjelmakoodiin, ei kaavatiedostoihin
21.3.2019
  7A 514 kenttään lisätty kaava NEG(515) jotta siihen tulee positiivinen arvo kentästä 515 jos 515 kentän arvo on negatiivinen joka samalla tyhjenee
    515 tyhjenee, jos neg ja arvo siirtyy kenttään 514 vahvistettava luovutustappio (ei lasketa mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulokseen tai tappioon)
  18B Tallentaa kentät 790 ja 791 vaikka toinen olisi nolla, jos toisessa nollasta poikkeava luku
20.3.2019
 5  316 Elinkeinotoiminnan veronalaiset tulot yhteensä, lisätty kaavaan laskemaan mukaan 322 Veronalainen osuus osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä
 2  332 lisätty kaavaan kentät +@221+@222+@224+@322+@326+@328
 HUOM:
  Jos olet jo perustanut verovuoden, voit muokata itse kaavaa verolomakkeen tietojen syöttötilassa:
  Valitse näkymä/määrittely
  Lisää kaavan loppuun puuttuva +@322 (Lomake 5, kohta 316)
  tai puuttuvat +@221+@222+@224+@322+@326+@328 (Lomake 2, kohta 332)
  tekemäsi määritys on voimassa vain ao. yrityksessä, ei kopioidu muihin.
7.3.2019
 6A 313 Auton yksityiskäytön osuus: Poistettu kaava @382, jotta kenttään saa syöttää vapaasti euromäärän
 73 944 Suomesta saadut verovapaat osingot/verovapaa osuus: lisätty kaava @330 joka poimii summan kentästä "330 Suomesta saadut verovapaat osingot yhteensä"
19.2.2019
  6B 573 Positiivinen nettovarallisuus tai 574 negatiivinen nettovarallisuus
     Tallentaa nyt 0,00 arvonkin, koska ilmoitin sen vaatii tarkastuksessa
  5 653 Peruskorko +1% D2,2
     Tallentaa nyt 2 desim.tarkkuuteen (aiemmin leikkasi sentit pois)
  Haku -ikkunaan lisätty pikavalinnat Alt H ja Alt E
  [Etsi] -painike hakee nyt seuraava osuman = pystyy hakemaan etsittävän tekstin kaikki esiintymät
  [Sähköiseksi] -painike tallentaa aktiivisen lomakkeen sähköiseksi
16.1.2019
 6A lomake ei tuonut käyttäjän aikaisempina vuosina tekemiä omia kaavoja, paitsi jos yhdistää Atsoftin ja firman peruskaavat
 Arvelu: Veron julkaisemassa Access -taulussa 6A lomakkeen järjestysnro -kentän järjestysnumero on numeroitu 6A vuoden 2018 lomakkeissa
 juoksevaksi aiemman desimaaleja sisältävän numeroinnin sijaan
 Aiemmin vertasi järjestysnro ja tunnus kenttiä, nyt vertaa vain tunnus -kenttää.
 Lähetetään testiin asiakkaalle kommentoitavaksi
15.11.2018
 Lomake 5 muotoilukoodit G2,2 ja G13,2 tallensivat desimaalit väärin -> korjattu
25.10.2018/2
 - tilintarkastuskertomuksen kielteisten lausuntojen kohdissa
  korjattu olemaan 2=ei, 1=kyllä
25.10.2018
 - 7M-lomakkeen otsikkopalkista puuttui lomakenumero, joten lomake
  ei tullut sähköiseen ilmoitustiedostoon; korjattu veroh18.viv
9.10.2018
 - metsätalouden lomake 2C menee Ilmoittimesta hyväksytysti läpi
  vaatimatta turhaan Välityspalvelun tunnusta
3.10.2018
 - HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 2018
   - sisältää kaikki verovuoden 2018 päälomakkeet liitelomakkeineen
   - normaalit vuosimuutokset
   - uudet versiot tiedostoista veroh18.viv ja 18.vim
   - uusi päälomake 2Y - maatalousyhtymä
   - korjattu muototarkistuksia, mm. +D3,2 -tyyppinen muotoilu
   - HUOM! metsätalouden lomake 2C ei vielä mene Ilmoittimesta hyväksytysti läpi
       vaan vaatii turhaan Välityspalvelun tunnusta
21.7.2018
 - kotisivun osoite muutettu http: -> https: 
4.6.2018
 - lomakkeella 4: usein saa jättää varallisuuslaskelman pois, jolloin 573 ja 574 ovat tyhjiä.
  Ilmoitin kuitenkin tällä hetkellä vaatii, että toisessa niistä on pakkonolla, joten
  nyt ohjelma laittaa rivin
    573:0,00
2.5.2018
 - lomakkeelta 6U puuttui otsikko
    - korjattu tiedostoihin veroh17.viv ja veroh18.viv
30.4.2018
 - lomakkeelta 7M puuttui otsikko
    - korjattu tiedostoihin veroh17.viv ja veroh18.viv
27.3.2018
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että varmuuskopiota tai
  automaattista varmuuskopiota ei kysytä eikä tehdä (esim. koska pilvessä
  on oma varmuuskopiointi)
26.2.2018
 - OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 2018
    - uudet peruskaavatiedostot veroh18.viv ja 18.vim
    - MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN NÄHDEN:
      - normaalit vuosilukumuutokset
      - päälomakkeilta poistettu liitteiden rastituskohtia
      - poistettu: lomake 62 tunnus 846 Kehitysalueelle tehtyjen investointien korotetut poistot yhteensä
      - lisätty lomakkeille 4 ja 6B: Vapaan oman pääoman rahastosta tehtyyn varojen jakoon liittyviä kohtia
      - lomakkeessa 78 paljon muutoksia yksittäistietoihin ja osatietoryhmiin, joiden otsikot lisätty:
          Patentin tai patenttihakemuksen siirtyminen etuyhteysosapuolelle
          Tavaramerkin siirtyminen etuyhteysosapuolelle
          Muun aineettoman erän siirtyminen etuyhteysosapuolelle
          Velat etuyhteysosapuolille
          Saamiset etuyhteysosapuolilta
 - lomakkeella 6: jos tulonlähteen tulos on nolla, tulostuu pakotetusti 0,00 kohtaan 500, 501 tai 502
 - invalid use of null -pulmia korjattu
10.2.2018
6.2.2018
 - invalid use of null lomakkeen 5 kohdasta 969
16.1.2018
 - lomake 5 tunnus 384 ja 385: korjattu vuosiluku 2016 -> 2017
  veroh17.viv:iin ja 17.vim:iin
3.1.2018
 - invalid use of null lomakkeen 5 kohdasta 969
16.12.2017
 - ilmoitustiedostoon tuli luku kokonaislukuna eikä desimaaleilla,
  jos kyse oli osatietoryhmästä ja R-koodatusta rahamäärästä; korjattu
29.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla
24.11.2017
 - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla
  eli ei tarvitse käydä Tietoja-ikkunan kautta
 - Määritä|Verovuoden perustiedot -ikkunan OK-nappi korjattu siten, että
    - kirjanpidon tietokannan nimi saa olla tyhjä, esim. päälomakkeen 2
     tapauksessa pitääkin olla annettuna vain 2-lomakkeen wkp
    - oletus-wkp asettuu nyt siihen, mitä käyttäjä oli antanutkin,
     joten Tuo saldot kirjanpidosta -toiminto tarjoaa 2, 2C, 7M, 7C
     lomakkeille niitä wkp-tietokantoja, jotka oli määritettykin
    - ohjelma tarjoaa saldojen tuomista kirjanpidosta
 - desimaalien lukumäärä tulee nyt automaattisesti oikein kaikissa niissä
  kentissä, joissa muotomääritys on rahamääräinen (R) tai desimaaliluku (D)
 - HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 2017
   - sisältää kaikki verovuoden 2017 päälomakkeet liitelomakkeineen
   - normaalit vuosimuutokset
   - uudet versiot tiedostoista veroh17.viv ja 17.vim
   - lomakeyhdistelmämuutoksia:
      - 5-päälomakkeen liitteenä ei ole enää 9A-lomake
      - Lomake 7K on vain päälomakkeen 36 liite ja nuo molemmat löytyvät,
       kun perustat verovuoden valitsemalla täplän "2-päälomakkeeseen",
       vaikket 2-lomaketta rastitakaan lähetettäväksi verohallintoon.
       Lomakkeen 7K voi lähettää itsenäisenä, jos 36-lomakkeelle ei ole muutoksia.
   - maatalouden alla olevat päälomakkeet tulevat nyt ilmoitustiedostoon
    järjestyksessä 2, 36, 2C, 7K
8.7.2017
 - Peruskaavoihin 17.vim lisätty 7A-lomakkeen 501-kohtaan kaava @497-@498
  eli tulos tulee laskettuna tuottojen ja kulujen erotuksena.
  Muutoin olisi ollut vaikea laskea tappiota, koska 501-kohtaan ei suoraan
  pääse syöttämään miinusmerkkistä arvoa.
24.6.2017
 - Tulosta-valikkoa valittaessa ohjelma näytti monen sekunnin ajan tiimalasia; korjattu
22.6.2017
 - lomakkeella 6B nollatuloksen tapauksessa tulee nyt pakosti kenttä 500
  ilmoitustiedostoon sisältönään 0,00
13.6.2017
 - verovuoden 2017 lomakeyhdistelmissä muutoksia päälomakkeiden 6, 6C ja 6U alla
 - korjauksia verovuoden 2017 ilmoituksiin
    - lomakkeesta 70 puuttui tietuetunnus; korjattu
    - lomakkeesta 7M puuttui otsikko; korjattu
    - lomaketta 6U ei ohjelma tunnistanut päälomakkeeksi; korjattu
 - uudet veroh.viv ja 17.vim julkaistu
30.5.2017/2
 - poistoero kertoimeksi korjattu 1 (eikä -1) lomakkeella 62
  verovuosien 08..17 vim-tiedostoissa
24.5.2017
 - veroh17.viv uusi versio (ei juuri muutoksia entiseen)
4.5.2017
 - sähköiseen ilmoitustiedostoon tuli turhia täysin tyhjiä rivejä, jos osatietoryhmään
  oli vahingossa Excelistä tuotaessa tullut rivinvaihtomerkkejä solujen teksteihin;
  korjattu siten, että ohjelma poistaa solunsisäiset rivinvaihtomerkit, kun luodaan
  sähköinen ilmoitustiedosto
8.3.2017
 - korjattu peruskaavatiedostossa 17.vim lomakkeen 73 kaavoja:
    338 = @330+@333+@948+@331+@332+@334+@335+@336+@952+@352
    327 = @306+@310+@317+@321+@324+@953+@353
3.3.2017
 - korjattu peruskaavatiedostoissa 16.vim ja 17.vim
  lomakkeen 73 kohdan 329 kaava olemaan
    @944+@945+@949+@305+@316
9.2.2017/3
 - File not found -pulma napsautettaessa Tulosta-valikkoa; korjattu
9.2.2017/2
 - Nimeä ei löydy tästä kokoelmasta -pulma tuotaessa saldot kirjanpidosta
  vuoteen 2016 tai aiempaan; korjattu
9.2.2017
 - OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 2017
    - uudet malliperuskaavat veroh17.viv ja 17.vim
    - uusi päälomake 6U ulkomaiselle yhteisölle
      - mallikaavat ja -tilit osakeyhtiön tilipuitteiden mukaisina
       HUOM! Jaa liikevaihto pääliikkeen/konsernin/muiden kesken oman tarpeesi mukaan
          ja huolehdi Suomeen kohdistuvien henkilöstökulujen ilmoittamisesta.
          Näihin kohtiin emme tehneet pakottavaa yhteistä mallia.
    - uusi liitelomake 7M yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteelle
    - huomaa päälomakkeilla voiton/tappion käsittely: erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa
    - 4-lomake muuttui vähän
    - 6-lomake supistui
    - 6B-lomake kasvoi hieman
      - huomaa osatuloutuksen saamiset, saatujen ennakoiden jako pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin
    - 6C-lomake uudistui paljon
    - 7A-liitelomake laajeni huomattavasti
    - muilla liitelomakkeilla vähän muutoksia
    - teknisiä muutoksia ilmoitustiedoston muodossa ja ohjauskentissä
    - NEG-kaavaa voi käyttää nyt myös tyyliin
      NEG(500)-@504
     jos esim. voitto (500-kohta) on negatiivinen ja haluat ottaa huomioon
     "erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa" (504-kohta)
2.2.2017
 - Ohje-valikossa on nyt valinnat
    - Avaa ohjekirja
    - Tukisivut netissä
    - Päivitä ohjelma netistä
30.1.2017
 - päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta päivitys on mahdollinen
2.1.2017
 - lomake 35, kenttä 607 : tulee nyt kahden desimaalin tarkkuudella
10.12.2016
 - lomakkeelle 35 lisätty osatietoryhmään kenttä 499 eli
  Sinun kannattaa ladata uusin veroh16.viv netistä
17.10.2016
 - Henkilöyhtiöpäivitys 2016
   - uudet versiot tiedostoista veroh16.viv ja 16.vim
8.6.2016/2
 - verovuoden 2016 moniin lomakkeisiin korjattu nettovarallisuuden laskenta siten, että
  kiinteistöistä otetaan huomioon suurempi arvo kirjanpitoarvosta ja verotusarvosta
8.6.2016
 - verovuoden 2016 lomakkeen 6B kohtaan 405 lisätty tili 1240 peruskaavoihin 16.vim
1.3.2016
29.2.2016
 - osakeyhtiöpäivitys 2016
   - julkaistu tiedostot veroh16.viv ja 16.vim
   - ei isoja kenttämuutoksia verovuoteen 2015 nähden,
    vain mm. verovelvollisen katuosoitteet poistuneet
   - normaalit vuosilukumuutokset
15.1.2016
 - etäAsteri-painike sammuttaa ylimääräiset TeamViewer-istunnot
19.10.2015/2
19.10.2015
 - malliperuskaavoihin 15.vim korjattu 6A-lomakkeen edustuskulujen
  vähennyskelpoisen osuuden kaavaksi 0.5*@341
1.10.2015
 - Henkilöyhtiöpäivitys 2015
   - uudet versiot tiedostoista veroh15.viv ja 15.vim
   - lomakkeilla 5 ja 6A edustuskuluista on vähennyskelpoista 50% eli
    kohdissa 342 on kaavat 0.5*@341
   - osuuskunnan ylijäämät:
     - maatalouden tilikartassa mvtk15.tka ja tilirungossa mv15.wtr on tilit
       7110 Ylijäämä julk. not. osk veroll
       7119 Ylij.julk.not.osk verovapaa
       7120 Ylijäämä muu osk verollinen
       7129 Ylijäämä muu osk verovapaa
       ja vastaavat tilit on peruskaavatiedostossa 15.vim lomakkeessa 2
     - liikkeenharjoittajalla lhtk15.tka ja lh15.wtr vastaavasti
       7100 Osinkotuotot verollinen
       7101 Osinkotuotot verovapaa
       7102 Ylijäämä julk. not. osk veroll
       7103 Ylij.julk.not.osk verovapaa
       7104 Ylijäämä muu osk verollinen
       7105 Ylijäämä muu osk verovapaa
       7110 Osinkotuotot konserniyr. verol
       7119 Osinkotuotot kons.yr. verovap.
       ja vastaavat tilit on peruskaavatiedostossa 15.vim lomakkeessa 5
   - Kommandiittiyhtiössä osingot ja ylijäämät eritellään tulolähteittäin
    lomakkeelle 73B. Tarvittaessa voit perustaa tilikarttaasi ko. tilejä
    esim. tilinumerovälille 7100-7149, kirjata tapahtumat sinne ja lisätä
    vastaavat tilit tuloveroilmoitusohjelma Näkymä|Määrittely-valinnalla.
    Tai voit täyttää 73B-lomakkeen perustuen erillisiin muistiinpanoihisi.
 - siirryttäessä olemassa olevaan verovuoteen "Paperille lomake XX"-valikon
  teksti päivittyy nyt oikein myös heti aluksi
31.8.2015
 - Määritä|Tulostimen kysyminen -kohdassa on nyt ensiasennuksen jälkeen
  oletuksena, että kysytään. Tämä on hyödyllistä mm. Windows 10:ssä,
  jossa oletuksena on "Microsoft print to PDF".
29.4.2015
 - 21.4.2015-versiossa paperille tulostui OTS- ja OHJ-riveille aina
  sama teksti; korjattu
21.4.2015
 - lomake 6C:ssä Erittely varsinaisen toiminnan tuotoista -taulukossa
    - kuvaruudulla pidennetty otsikoita ja
    - paperitulosteessa pidennetty otsikoita,
    jotta erottuu, missä sarakkeessa on tuotot, missä kulut jne.
  Kuvaruudun suhteen ohjelmamuutos vaikuttaa vain uusiin jatkossa
  perustettaviin verovuositietokantoihin.
  Paperitulosteeseen vaikuttaa heti.
  Em. parannukset vaikuttavat muissakin lomakkeissa, jos niissä on näkyvyyspulmaa.
13.4.2015
 - Overflow -pulma 6 tulostettaessa Adobe PDF:llä esim. lomake 8A paperille; korjattu
25.3.2015
 - lomake 5: vaikka kohdat 358 ja 359 olisivat nollia, sähköiseen ilmoitustiedostoon
  tulee nolla, jotta Ilmoitin ei herjaa tuloksenlaskennasta
23.3.2015
 - verolomakeikkunoissa ei näkynyt taulukoita; korjattu?
10.2.2015
 - osakeyhtiöpäivitys 2015
    - edustuskulut osittain vähennyskelpoisiksi ->
     lomakkeen 6B kohta 369
     lomakkeen 77 kohta 904
    - lomake 67 (tutkimus- ja kehitysvähennys) poistunut
4.12.2014
 - korjaus malliperuskaavatiedostoon 14.vim:
    - lomakkeelle 73 korjattu kaavat täysin veronalaisiksi eli kohdassa
        310 kaava on nyt @332
        321 kaava on nyt @335
        324 kaava on nyt @336
28.11.2014
 - lisäys malliperuskaavatiedostoon 14.vim:
    - lomakkeelle 81 lisätty perustietoja tuovat kaavat
     #NIMI, #Y-TUNNUS ja #TILIKAUSI
25.9.2014
 - henkilöyhtiöpäivitys 2014
    - nyt mukana verovuodelta 2014 myös päälomakkeet 2, 2C, 36, 7K, 5, 6A
    - mukana vuoden 2014 uudet lomakkeet:
      - Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79)
      - Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A)
      - Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81)
    - lomakkeelle 73B on tullut viime vuoteen nähden uudet kentät 766, 763 ja 768
    - lomakkeen 2 kentännumero 909 on muuttunut 900:ksi
28.8.2014
 - pulma-ikkunassa näkyy nyt ohjelman asennuskansio
22.6.2014
 - korjaus malliperuskaavatiedostoihin 13.vim ja 14.vim:
    - lomakkeen 4 kohdasta 501 poistettu kaava eli jäljellä tilimäärittely
23.4.2014
 - korjaus malliperuskaavatiedostoihin 13.vim ja 14.vim:
    - Lomakkeen 6B kohdassa 478 on nyt kaava
      @470+@495+@496+@497+@474-@475+@476-@477
31.3.2014
 - osakeyhtiöpäivitys 2014
13.2.2014
 - käynnistyskuvakkeeseen V-kirjain
19.1.2014/2
 - peruskaavatiedostosta 13.vim poistettu lomakkeelta 5 kohdan 413 kaava,
  koska siinä viitattiin kohtaan 412, joka on poistettu
19.1.2014
 - control optSuomi not found -pulma perustettaessa verovuotta 2013; korjattu
17.1.2014
 - Asteri Tuloveroilmoitus -ohjelman salasana on nyt erillinen
  Asteri Kirjanpito -ohjelman salasanasta
  paitsi aluksi ennen kuin tuloveroilmoitusohjelmalle on määritelty omaa salasanaa
24.9.2013
21.9.2013
20.9.2013
 - henkilöyhtiöpäivitys 2013
    - uusi versio tiedostoista
      - veroh13.viv
      - 13.vim
      joissa uutena lomakkeena 67 Vaatimus tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä
    - verovuodenluonti-ikkunalla voi nyt tehdä kaikki verovuoden 2013 päälomakkeet liitteineen
16.4.2013
 - verovuodesta 2012 poistettu lomake 3, jota ei kuulu olla ja joka olisi jäänyt' -
  tyhjäksi ja aiheuttanut Valittuna ei ole tietuetta -pulman
15.3.2013
 - osakeyhtiöpäivitys 2013
   - 3A ei anneta nykyisin liitteenä vaan irrallisena tiedostoliitteenä
   - jos 6:n liitteenä annetaan 2C, se tulee toistaiseksi vuoden 2012 mallisena,
    Ilmoitin ei vielä tätä kirjoitettaessa hyväksynyt 2C:tä 6:n liitteeksi
   - uudet tiedostot veroh13.viv ja 13.vim, sen sijaan ..ki.vim ei enää tarvita,
    koska 4-lomake ei ole enää ei-keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille
25.1.2013
 - pilvikäyttöön yms.: mahdollisuus säätää siten, että tulostimenkysymisasetusta
  ei edes näytetä, jolloin asiaankuulumattomia tulostimia ei edes näytetä
18.1.2013
 - pulma-ikkunassa on nyt Leikepöydälle-painike
5.12.2012
 - Verovuodelta 2012 henkilöyhtiöiden 3A-lomake on erilainen kuin osakeyhtiön,
  joten sitä ei voi tehdä samaan sähköiseen ilmoitustiedostoon kuin
  henkilöyhtiön päälomaketta ja niinollen 3A-lomake ei ole tarjolla
  henkilöyhtiöissä Asteri Tuloveroilmoituksessa.
  Henkilöyhtiön 3A-lomake annetaan mieluiten pdf-liitteenä: lomakepohja löytyy
  vero.fi-sivuilta ja kannattaa täyttää tietokoneella ja tallentaa omalle
  koneellesi. Paperiliitekin on sallittu, muttei suositeltava.
3.12.2012
 - luotaessa verovuotta 2012 tarjosi tietokannan nimeen 2011; korjattu tarjoamaan 2012
16.11.2012
 - varmuuskopioinnissa levykkeelle/a:-asemaan -vaihtoehto mainitaan nyt vanhentuneena tapana
15.11.2012
 - Sampo Pankki on nyt Danske Bank
24.10.2012
 - run-time error 3021 no current record -pulma
  tallennettaessa peruskaavoiksi; korjattu
20.10.2012
 - Yritysluettelo-ikkunaan Määritä|Käyttäjäkohtainen levyasema -toiminnolla
  voit valita, mikä levyasemakirjain on mäpätty käyttäjäkohtaiseksi
  "omaksi" levyasemaksi esim. pilvikäytössä
28.9.2012
 - Henkilöyhtiöpäivitys 2012
    - metsätalouden lomakkeella 2C muutoksia mm.
      - puukauppojen veronhuojennus poistunut
      - selvitys poistoina vähennetävistä menoista annetaan nyt tyyliin
        - menojäännös vuoden alussa
        - lisäykset verovuonna
        - luovutukset verovuonna
        - poistot
        - menojäännös vuoden lopussa
      - tilikartta metk12.tka ja tilinpäätösrunko me12.wtr muuttuneet
    - uusi lomake 7K - Vuokratulot, kiinteistöt
    - monilta lomakkeilta poistunut mm.
      - allekirjoituspäivämäärä ja allekirjoittajan nimi ja asema
      - tiedostoliitteitä- ja paperiliitteitä-kohdat
      - IBAN ja BIC
16.4.2012
 - lomake 4, kohta 501: jos tulos ja tappio ovat nollia,
  sähköiseen ilmoitustiedostoon menee nyt pakollinen 0,00 eikä tietoa jätetä pois
11.4.2012
 - Run-time error 384. A form can't be moved or sized while minimized or maximized. -pulma
  toiminnossa Tiedosto|Katsele tilikarttaa, jos verolomakeikkuna oli maksimoituna; korjattu
29.3.2012
 - lomake 6A, kohta 733: jos varat 718 ja velat 725 ovat nollia ja nettovarallisuus nolla,
  sähköiseen ilmoitustiedostoon menee nyt pakollinen 0,00 kohtiin 718 ja 725, jottei Ilmoitin näytä punaista
22.3.2012
 - verolomake-ikkunan Etsi-painike etsii nyt myös osatietoryhmien otsikoista
  ja tarvittaessa suurentaa ikkunan, jotta osatietoryhmät näkyvät
21.3.2012
 - lomake 5, kohta 733: jos varat 718 ja velat 725 ovat nollia ja nettovarallisuus nolla,
  sähköiseen ilmoitustiedostoon menee nyt pakollinen 0,00 kohtiin 718 ja 725, jottei Ilmoitin näytä punaista
20.3.2012
 - lomakkeen 6A kohta 718 Elinkeinotoiminnan varat määritelty tulemaan nyt kaavalla
  @701+@702+@703+@704+@705+@706+@708+@709+@711+@712+@713+@714+@715+@745+@716
9.3.2012/2
 - Class not registered. Looking for object with CLSID {00000010-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}.
  pulma asennettaessa koneelle, jossa ei ole dao350.dll-kirjastoa; korjattu
9.3.2012
 - Yhteismetsä antaa 6-lomakkeen ja liitteenä voi nyt olla myös 2C-lomake.
  Ilmoitin tullee jossain vaiheessa hyväksymään 6:n liitteenä 2C:n -> toistaiseksi punaisella.
  Asterissa 2C julkaistaan yleensä loppuvuodesta, eli kesken vuoden 2C-ikkuna voi näyttää tyhjältä.
7.3.2012
 - auton yksityiskäyttö: lomakkeella 5 ja 6A jäi kohdat 355, 358 ja 359 päivittymättä
  eli niihin tuli kohta 382 mukaan, vaikka kohdassa 396 olikin 2; korjattu
2.3.2012
 - lomake 5, kohta 733: jos varat ja velat ovat yhtä suuret eli nettovarallisuus nolla,
  sähköiseen ilmoitustiedostoon menee nyt pakollinen 0,00 eikä tietoa jätetä pois
28.2.2012
 - object required -pulma luotaessa verovuotta 2011; korjattu
27.2.2012
OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 2012
 - poistettuja kenttiä verrattuna verovuoteen 2011:
   - allekirjoittajan nimi, allekirjoituspäivä
   - sähköisten tai paperiliitteiden olemassaoloilmoitus ja lukumääräilmoitus
9.1.2012
 - verovuodessa 2011 ei enää ole YKP- eikä TTK-lomakkeita, vaan yhtiökokouksen pöytäkirja
  ja/tai tilintarkastuskertomus annetaan tarvittaessa tiedostoliitteenä tai paperiliitteenä
 - Valittuna ei ole tietuetta / No current record -pulma tallennettaessa peruskaavoiksi; korjattu
10.12.2011
 - henkilöyhtiöpäivitys 2011
    - mukana nyt myös vuoden 2011 päälomakkeet 2, 2C, 5, 6A kaikkine liitelomakkeineen
    - metsätalouden 2C-lomakkeelta poistunut 50% veronhuojennus
17.11.2011
 - yrityksen perustiedot (kirjanpito) sisältää nyt myös alv-saajan IBANin ja BICin,
  joten ei tyhjene mahdollisesti kirjanpidon puolella määritelty IBAN ja BIC
 - verovuotta perustettaessa ei ole enää mitään päälomaketta valittuna valmiiksi ja
  ohjelma estää perustamisen valitsematta jotakin päälomaketta, joten ei tule vahingossa
  perustettua oletusarvoista päälomaketta, joka ei ehkä ollut se jota oli tarkoitettu
14.11.2011
 - verovuosi ja tietokannannimi näkyvät nyt otsikkopalkissa
13.11.2011
 - select data source, kun painettiin Peruuta luotaessa uutta verovuotta; korjattu
21.10.2011
 - lukitus:
    - Voit lukita yrityksen verovuoden syöteaineiston, ettei sitä selailtaessa tule vahingossa
     muuteltua tietoja: ks. verolomaketietojen syöttötilan Lukitus-valikko
 - OHJ- ja OTS-tietojen lisäksi myös OT2 käsitellään pois ilmoituksesta (aiemmin OTS2)
 - OHJ-, OTS- ja OT2-koodatuille riveille ei nyt pääse turhaan syöttämään kaavoja, tilejä tms.
  määrittelynäkymässä
19.10.2011
 - sähköisen ilmoitustiedoston nimenkysymisikkunassa voit nyt rastittaa, että
  Ilmoitin käynnistetään nettiselaimeen ja että ilmoitustiedoston
  nimi kopioidaan leikepöydälle, josta se on näppärää liittää Ilmoittimeen.
  Jos kuitenkin Asteri huomaa virheitä ilmoituksessa, Ilmoitin ei käynnisty
  eikä leikepöydälle mene tekstiä.
11.10.2011
 - lisätty tarkistukset, ettei verovuotta perustettaessa eikä verovuoden perustietoja
  muutettaessa vahingossa valita samaa kirjanpidon tietokantaa pääälomakkeelle
  kuin liitelomakkeille 2, 2C ja 7C
 - tuo saldot kirjanpidosta -toiminnossa kysytään nyt viesti-ikkunalla, tuodaanko
  saldot mahdollisiin 2, 2C ja 7C -lomakkeisiin, jottei noihin tulisi turhaan
  valittua saldoja
17.8.2011
 - peruskaavatiedostoihin 10.vim, 10ki.vim, 11.vim ja 11ki.vim lisätty tili 7550
  lomakkeen 6B kohtaan 379
6.8.2011
 - Tietoja-ikkunasta poistettu Atsoftin fax-numero
30.5.2011 / 2
 - veroh11.viv, 11.vim ja 11ki.vim korjattu kuvaustekstejä lomakkeen 6 kohdissa 337 ja 326
30.5.2011
 - lomakkeella 6A: jos jompikumpi kohdista 346, 347 on ilmoitettu, molemmat
  kohdat tulevat nyt sähköiseen ilmoitukseen, vaikka olisivat nolliakin (Ilmoitin vaatii)
12.4.2011
 - peruskaavatiedostoihin 10.vim, 10ki.vim, 11.vim ja 11ki.vim tehty muutokset siten, että
  lomakkeen 7A kohdassa 411 kulut yhteensä on nyt kaava @469+@485+@486
4.4.2011
 - peruskaavatiedostoihin 10.vim ja 10ki.vim tehty muutokset siten, että
  verotilin korotukset, viivästyskorot ja hyvityskorot osuvat lomakkeilla 5 ja 6A
  oikeille kohdille, jos niille on kirjanpitoon perustettu tilit 6496, 7401 ja 7370
1.4.2011
 - peruskaavatiedostoihin 10.vim ja 10ki.vim korjattu lomakkeen 2C kohdan 635
  kaavaksi @724+@725+@610+@614-@618+@651-@625-@645-@630+@634
30.3.2011
 - auton yksityiskäyttö: lomakkeella 5 ja 6A tuli kohtaan 316 joskus kohdan 382 arvo mukaan,
  vaikka kohta 396 olikin 2 ja 313-kohta 0,00; korjattu
 - peruskaavatiedostoihin 10.vim ja 10ki.vim korjattu lomake 6A kohtaan 353 kaava @352
  jolloin tulee oikein myös kohta 355 Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä
29.3.2011
 - Peruskaavatiedostoihin 10.vim ja 10ki.vim korjattu
  lomakkeen 6A kohtaan 725 kaava @719+@746+@720+@721+@722+@723+@724-@747
  ja kohdasta 725 poistettu tilimäärittely.
  HUOM! Muista lisätä 730-kohdan velkoihin myös summa kohdasta
  747 oikaistu negatiivinen pääoma
28.3.2011
 - MAX-funktio voi nyt viitata lomakkeelta toiselle,
  esim. lomake 5:een tulee suurempi arvo kahdesta lom 8B kentästä
    lomake 5:  705 = MAX(8B/556,8B/562)
    lomake 5:  745 = MAX(8B/558,8B/564)
  em. kaavat korjattu peruskaavatiedostoihin 10.vim ja 10ki.vim
 - peruskaavamäärityksiin 10.vim ja 10ki.vim korjaus:
  lomakkeen 5 kohdasta 317 poistettu kaava, koska ko. kohtaan ei kuulu laittaa
  osinkojen eikä osuuspääoman korkojen verovapaata osuutta
24.3.2011
 - auton yksityiskäyttö: lomakkeella 5 ja 6A toimii nyt seuraava automaatio:
  jos kohdassa 396 on 1, niin kohtaan 313 tulee kohdan 382 arvo
  jos kohdassa 396 on 2, niin kohtaan 313 tulee 0,00
16.3.2011
 - Määritä|Kelluva vinkkiteksti-toiminnolla saat säädettyä, ettei kelluvaa vinkkitekstiä
  näytetä, vaan vinkki näkyy vain ruudun alalaidassa harmaalla pohjalla
 - peruskaavatiedostoihin 10.vim, 10ki.vim, 11.vim ja 11ki.vim täydennetty kaavoja siten, että
  kaikissa lomakkeissa on perusmäärityksiin liittyvät kaavat kuten #VEROPÄÄ jne.
 - lomake 6A ja lomake 5: kohta 747: oikaistu negatiivinen oma pääoma:
  jos tähän tulisi laskennan jälkeen negatiivinen luku eli jos oikaistu oma pääoma
  olisi sittenkin positiivinen, ohjelma jättää luukun tyhjäksi
12.3.2011
 - IBAN-tarkistus hyväksyy IBANin nyt myös välilyönnillisessä muodossa
3.3.2011
 - lomake 5: vaikka tuotot 316 tai kulut 355 olisi nolla, sähköiseen ilmoitustiedostoon
  tulee nolla, jotta Ilmoitin ei herjaa tuloksenlaskennasta
17.2.2011
 - NEG-funktio ei toiminut, jos tuotiin saldot kirjanpidosta; korjattu
10.2.2011
OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 2011
 - uusia kenttiä verrattuna verovuoteen 2010:
   - REIT-yhtiöstä saadut osingot lomakkeilla 4,6 ja 73
   - Toimenpiteen kohteet ja kustannukset lomakkeilla 3 ja 3A
   - Varsinaisen toiminnan tuottojen erittely lomakkeella 6C
   - Kentät: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja yhtiökokouksen pöytäkirjanote lomakkeella 6B
 - poistettuja kenttiä verrattuna verovuoteen 2010:
   - Tavaroiden ja palveluiden myyntituotot lomakkeella 6C
   - Kentät: Yhtiökokouksen pöytäkirja, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase lomakkeella 6B
   - Tuotannollisten investointien korotetut poistot 2009 ja 2010 lomakkeella 62
 - verovuoteen 2010 verrattuna tehty vim-peruskaavatiedostoihin seuraavat muutokset:
   - REIT-yhtiöstä saatujen veronalaisten osinkojen veronalainen osuus
    Osingot merkitty kokonaan veronalaisiksi eli lomakkeilla 4, 6 ja 73 on kohdassa 953 kaava @952
    Lomakkeelle 6 lisätty kaava kohtaan 326 = @337
    Lomakkeelle 4 täydennetty osittain verovapaiden osinkojen kaavoja 0.25* ja 0.75*
    Lomakkeelle 73 korjattu kaava kohtaan 326 = @337
7.2.2011
 - tulostimenvalintaikkunan vinkkitekstejä selvennetty
1.2.2011
 - palkkalaskelman viivat tulostuivat katkoviivoina, kun käytössä Windows 7 ja pdfCreator; korjattu
 - mahdollisten valkoisten palkkien tulostuminen tekstin ympärille estetty
14.12.2010
 - henkilöyhtiöpäivitys 2010
   - julkaistu päälomakkeet 2, 5 ja 6A liitelomakkeineen
    eli nyt mukana kaikki verovuoden 2010 päälomakkeet liitelomakkeineen
   - 10.vim, 10ki.vim ja veroh10.viv sisältävät nyt uudetkin lomakkeet
   - metsätalouden 2C-lomake muuttunut pysty- ja hankintakauppojen osalta paljon:
    mukana nyt myös 75% -> myös metsätalouden tilipuitteisto me10.wtr ja metk10.tka muuttunut
 - oletuskirjoitin ei enää muutu, kun tulostin kysytään joka tulosteen yhteydessä
 - NEG-funktion kohdalle ei enää jää vanha luku, jos
  kohdekentän arvo (esim. voitto/tappio) muuttuu nollaksi
 - kuvaruudulla näkyvissä myös väliotsikoita ja ohjetekstejä, joiden kohdalle
  ei tarvitse syöttää tietoa eikä ko. tieto luonnollisestikaan mene ilmoitustiedostoon
 - tarkistaa IBAN, BIC, YTUNNUS, ALITP (alitilityspiste), HETU tyyppisten kenttien
  muodon oikeellisuuden
23.8.2010
 - veroh10.viv päivitetty:
    - lomake 6B tunnus 497 on nyt muotoa G17 eikä enää R17
 - Jos Sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä y-tunnusta 0000000-0
  tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU. Mikäli syntymäaika ei ole tiedossa, käytä muotoa 010101-UUUU.
2.6.2010
 - päälomakkeen 6C kanssa voi nyt antaa myös liitelomakkeen 12A, koskee verovuosia 2009 ja 2010
 - veroh10.viv, 10.vim, 10ki.vim ja veroh9.viv päivitetty:
    - lomake 6C tunnus 227 on nyt muotoa R17 eikä enää G17
    - lomake 6B tunnus 700 poistettu
    - lomake 3A tunnus 646 on nyt muotoa PPKKVVVV eikä enää PPKKVVVV-PPKKVVVV, koskee verovuosia 2009 ja 2010
24.5.2010
 - veroh10.viv, 10.vim ja 10ki.vim päivitetty sisältämään:
    Lomake Tunnus  Selite
    62   846   Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetut poistot yhteensä 2010|Förhöjda avskrivningar på investeringar i utvecklingsområden sammanlagt 2010
    62   895   Rakennus- ja rakennelmainvestoinnit 2010|Investeringar i byggnader och konstruktioner 2010
    70   211   Hyvitettäväksi vaadittava vero (1=lopullinen vero,2=ennakkovero)|Skatt vars avräkning ni yrkar (1=slutlig skatt,2=förskottsskatt)
21.5.2010
 - verotilin hyvityskoroille, viivästyskoroille ja myöhästymismaksuille
  voi kirjanpidossa perustaa tilit
    - Osakeyhtiö
      7401 Korkokulut ei väh.kelp.
      6496 ei väh.kelp.Veronkorotukset
      7370 Korkotuotot ei-veronalaiset
    - Asunto -osakeyhtiö
      7301 Korkokulut ei väh.kelp.
      5349 Veronkorotukset ei väh.kelp.
      7101 Korkotuotot ei-veronalaiset
    - Yhdistys
      7101 Sijoitus- ja rahoituskulut ei väh.kelp.
      6199 Veronkorotukset liiketoiminnasta ei väh.kelp.
      4999 Veronkorotukset varsinaisesta toiminnasta ei väh.kelp.
      7001 Sijoitus- ja rahoitustuotot ei-veronalaiset
  malliperuskaavat 10.vim ja 10ki.vim muutettu nettiin vastaavasti,
  muuttuneiden rivien uusi muoto on:
    Tunnus Lomake Suomeksi              Tilit              Kerroin
    225   4    Veronpalautus           7101              -1
    417   4    Muut hoitokulut          5300-5348,5350-5399       1  (10ki.vim:issä tilit tyhjänä)
    423   4    Korkotuotot            7100,7102-7199         -1 (10ki.vim:issä tilit tyhjänä)
    425   4    Korkokulut             7300,7302-7399         1  (10ki.vim:issä tilit tyhjänä)
    345   6B   Muut rahoitustuotot        7393-7399,7310-7369,7371-7390  -1
    357   6B   Veronpalautus           7370              1
    379   6B   Veronkorotukset          7401,6496            1
    387   6B   Muut korkokulut          7400,7402-7499         1
    224   6C   Muut lisäykset           6199,4999,7101         1
    226   6C   Muut vähennykset          7001              -1
    618   6C   Muut tuotot            7000,7002-7009         -1
    632   6C   Muut varsinaisen toiminnan kulut  4100-4998            1
    634   6C   Tavara- ja palvelumyynti/kulut   6150-6198            1
    640   6C   Muut kulut             7100,7102-7109         1
30.4.2010
 - malliperuskaavoissa 09.vim, 09ki.vim, 10.vim ja 10ki.vim muutettu:
    - 6B-lomakkeen tulos tileistä 3000-9999  kerroin -1
    - 6B-lomakkeen 389-kohta tileistä 7600-7699 kerroin 1
    - 6B-lomakkeen 390-kohta kaavalla @389
22.3.2010
 - malliperuskaavoissa 09.vim ja 09ki.vim korjattu
    - lomake 5 kohta 742 tulee nyt tileistä 3000-9999 ja kerroin -1
    - lomake 6A kohta 719 tulee nyt tileistä 2320-2339 ja 746 tileistä 2400-2419
2.3.2010
 - osakeyhtiöpäivitys 2010
    - muutokset lomakkeissa 2009 -> 2010
       - lomake 62 tuotannollisten investointien korotetut poistot
       - lomake 6B ja 6C liitteet lueteltu erillisinä kohtina
       - selitemuutoksia, vuosilukumuutoksia, prosenttimuutoksia
   - uudet peruskaavatiedostot
      - veroh10.viv
      - 10.vim
      - 10ki.vim
   - verovuoden 2010 luonti-ikkuna, luontitoiminto ja siirtymistoiminto
25.1.2010
 - leikepöydällekopiointitoiminnoissa: jos Memo-tyyppisessä kentässä Entereitä,
  muunnetaan ne välilyönneiksi etteivät sotke esim. Excelin rivitystä
10.11.2009
 - henkilöyhtiöpäivitys 2009: voit tehdä verovuodelta 2009 myös
  päälomakkeita 2 (maatalous), 2C (metsätalous), 5 (liikkeenharjoittaja)
  ja 6A (elinkeinoyhtymä) sekä niihin liittyvät liitelomakkeet
 - uutena lomakkeena päälomakkeen 2 kanssa voi antaa liitelomakkeen 9A
  HUOM! Ota myös uudistetut peruskaavatiedostot 09.vim ja 09ki.vim
 - invalid use of null rutiinista SaldoTileista; korjattu
 - tarvittaessa ohjelma kysyy: "Lomakkeen 6B kohdassa 537 on osingonjakopäätöksen tekopäivämäärä,
  mutta kohdan 522 mukaan osinko on nolla. Viedäänkö nolla ilmoitustiedostoon?"
7.10.2009
 - lomakkeella 6B kohdassa 537
  - Jos kohdassa "537 Osingonjakopäätös tehty ppkkvvvv" on päiväys annettuna,
   niin kohtaan "522 Jaettavaksi päätetty osinko" menee nyt sähköiseen
   ilmoitustiedostoon aina luku vaikka se olisi nolla 0,00
4.6.2009
 Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmistokansion alla,
 - esim kun ohjelma on    C:\WINKP\WINVI.EXE
  niin yrityksen aineisto on C:\WINKP\MALLI -kansiossa
 Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla
  1. määritä ohjelmakansioon tiedosto
    C:\WINKP\AINEHAKE.OMA
  jossa on yksi rivi, joka osoitaa kansion, jonka alikansioissa
  ovat yritysten aineistot:
    E:\WINKP     = E:\WINKP -kansio
    *         = omat tiedostot
    *Mina dokument  = %USERPROFILE%\Mina dokument
7.5.2009
 - verovuoden perustiedot -toiminnossa saat nyt tarvittaessa tyhjennettyä
  lomakkeelle 2C määritellyn saldojentuomis-tilikausitietokannan
 - verovuoden 2008 peruskaavoissa veroh08.viv, 08.vim ja 08ki.vim
  korjattu lomakkeen 4 kenttä 605 tulemaan osaksi osatietoryhmän taulukkoa
  eli lataa tarvittaessa uudet peruskaavatiedostot
7.4.2009
 - Tuo sittenkin peruskaavat uudelleen -toiminto tuo nyt myös
  KaavaTilit-kenttään K- ja T-kirjaimen, jos tuli kaava tai tilit
 - mm. henkilöyhtiöiden lomakkeisiin lisätty kaavoja
    #MAA
    #VALMISTELURYHMÄ
    #OIKEUSMUOTO
    #KOTIPAIKKA
    #TILIKAUSIPÄÄTTYY
    #KIELI
    #VEROPÄÄ
    #VEROALA
    #PALAUTUSOSOITE
    #PALAUTUSPOSTINUMERO
    #PALAUTUSPOSTITOIMIPAIKKA
    #TOIMIALAKOODI
    #TOIMIALASANALLINEN
    #PANKKIYHTEYS
    #IBAN
    #BIC
6.4.2009
 - yrityksen perustiedot (tuloveroilmoitus) -ikkunan tabulointijärjestys korjattu
25.3.2009
 - peruskaavatiedostoissa 08.vim ja 08ki.vim
    - lomakkeen 2C kohdan 715 kaava korjattu olemaan @655-@722
    - lomakkeen 6B kohdan 410 tilit korjattu olemaan 1000-1219,1240-1399
9.3.2009
 - verovuoden 2008 peruskaavatiedostoihin 08.vim ja 08ki.vim
  muutettu metsätalouden tiliöinnit pystykauppojen sekä
  hankinta- ja käteiskauppojen osalta vastaamaan
  tilipuitteistoa metk08.tka ja me08.wtr
4.3.2009
 - kevätpäivitys 2009:
    - nyt voit tehdä verovuoden 2009 ilmoituksia
     päälomakkeille
      4 - asunto- ja kiinteistöyhtiö
      6 - yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta
      6B - osakeyhtiö
      6C - yhdistys ja säätiö
    - lomakemuutoksia vuoteen 2008 nähden:
      - uusi lomake 78 Selvitys siirtohinnoittelusta (osakeyhtiön 6B-lomakkeen liite)
      - yksittäisiä muutoksia lomakkeilla 12A, 6, 6B ja 6C
    - uudet mallikaavat julkaistu: veroh09.viv, 09.vim ja 09ki.vim
      09.vim on tarkoitettu asunto-osakeyhtiölle
      09ki.vim on tarkoitettu ei-keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle
2.3.2009
 - Nettineuvot-painike avaa nyt oletusselaimen, ei aina Internet Exploreria
 - Windows-hakemistopolun selvittämiseksi on nyt Yritysluettelo-ikkunassa
  toiminto Tiedosto|Kerro Windows-hakemisto (esim. verkkopulmien tutkimiseksi)
26.2.2009
 - verovuoden 2008 luomisessa on nyt valittavissa myös
  lomakkeille 2, 2C ja 7C tuotavat kirjanpitoaineistot
 - lomakkeen 2 kohdan 238 tilit lisätty: 3000-4999,7100-7199  -1
14.2.2009
 - lomakkeen 2C kohdan 668 kaava muutettu muotoon @666+@667
12.2.2009
 - uutta verovuotta perustettaessa näkyy nyt vinkki, että 2C ja 36
  voidaan lähettää myös yksin ja ne löytyvät lomake 2:n alta
10.2.2009
 - lomake 2C (metsätalous) verovuodelta 2008 on nyt julkaistu:
    - lataa netistä uudet peruskaavatiedostot 08.vim, 08ki.vim ja veroh08.viv
    - kun avaat aiemmin luodun 2008-aineiston, jossa lomake 2C
     esiintyi tyhjänä, uudet määrittelyt tulevat näkyviin 2C-ikkunaan
3.2.2009
 - jos osatietoryhmästä puuttuu pakollinen tieto, tulee nyt virhelistalle
 - malliperuskaavatiedostoissa 08.vim ja 08ki.vim muutettu 6A-lomakkeen
  743-tieto tulemaan kaavalla, ei tileistä
8.12.2008
 - liitteiden nimeäminen on nykyisin www.ilmoitin.fi-palvelussa,
  joten asiaa koskeva huomautus lisätty liiteidennimeämistoimintoon
4.12.2008
 - lähetettävien liitetiedostojen nimeämisessä on nyt mahdollisuus antaa
  muun liitteen numero, esim. ...Muu_liite-3.pdf
27.10.2008
24.10.2008 / 2
24.10.2008
 - sisältää nyt myös päälomakkeet 2 (maatalous), 5 (liikkeenharjoittaja)
  ja 6A (elinkeinoyhtymä) verovuodelta 2008 sekä joukon tuoreita liitelomakkeita
 - lomaketta 2C (metsätalous) verovuodelta 2008 ei ole vielä julkaistu
2.10.2008
 - Nyt voit määrittää, mihin kansioon automaattinen
  varmuuskopio tehdään, ks. yritysluettelo-ikkunan
  Määritä|Automaattinen varmuuskopiointi -toiminto
30.9.2008
 - varmuuskopioinnin kysymisen sanamuoto muutettu:
  jos automaattinen varmuuskopiointi on päällä,
  tavallinen varmuuskopio kysytään muodossa
  "Haluatko tehdä lisäksi toisen varmuuskopion?"
17.9.2008
 - automaattinen varmuuskopiointi näyttää nyt odotusikkunan,
  jos kopiointi kestää kauan
16.9.2008
 - automaattinen varmuuskopio menee nyt kuukauden kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\200809\winkp\firma
  tai jos se on jo olemassa, päivänumeron kansioon, esim.
  c:\asterivarmuus\16\winkp\firma
  Näin levylle jää yksi varmuuskopio per kukin mennyt kuukausi
  ja max 31 päivittäistä varmuuskopiota.
  Kuukauden kansiosta löytyy siis kuukauden ensimmäinen
  varmuuskopio ja päivien kansioista sitä uudemmat varmuuskopiot.
 - path not found -pulma verkkokäytössä, jos oli jaettu ohjelman
  kansio eikä sitä ylempi kansio; korjattu
15.9.2008
 - Tekee nyt automaattisesti varmuuskopion yrityksen aineistosta
  asterivarmuus-kansioon aina poistuttaessa.
  Varmistuksen saa säädettyä päälle/pois yritysluettelo-ikkunan
  Määritä|Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnolla
11.9.2008
 - vaikkei pulmailmoitusta tulisikaan, tietokannankorjaustoiminto
  tunnistaa, jos kohdetietokantaa ei syntynytkään
18.8.2008
 - Lomake 6C muuttunut mm. tunnusten 675, 684, 649, 648, 647, 646, 672 ja 671 osalta.
  Uudet veroh08.viv, 08.vim ja 08ki.vim ladattavissa netistä.
 - yrityksen tai verovuoden vaihtaminen sammutti ohjelman; korjattu
7.5.2008
 - kun pääikkunan sulki ruksista, ohjelma jäi "haamuna"
  käyntiin siten, että näkyi tehtäväluettelossa vaikkei
  yhtään ikkunaa ollut näkyvissä; korjattu
29.4.2008
 - päälomakkeen 4 tiliöintien suhteen on nyt kaksi erilaista
  peruskaavatiedostoa:
   07.vim ja 08.vim on tarkoitettu asunto-osakeyhtiölle
   07ki.vim ja 08ki.vim on tarkoitettu ei-keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle
17.4.2008
 - yrityksen perustiedot leikepöydälle toimii nyt myös
  silloin kun leikepöydälle on ennestään tekstiä
 - yrityksen perustiedot paperille -toiminnossa tulostuu
  nyt alv-viitenumero taulukon viimeiseltä riviltä
14.4.2008
 - Ilmoitin haluaa IBAN-muotoisen tilinumeron ilman välissä
  olevia tyhjiä merkkejä, joten perutiedot-ikkunan OK-painike
  poistaa ko. tyhjät automaattisesti
 - huomautti NULL-pulmasta perustettaessa uutta verovuotta; korjattu
10.4.2008
 - kun tuodaan saldot kirjanpidosta:
    - ohjelma tarkistaa jokaisen kentän tiedon muodon oikeellisuuden
    - kaavojen läpilaskenta tulee nyt automaattisesti
 - Nimeä lähetettävät liitetiedostot -ikkunassa on nyt
  Selaa-painike, jolla voit valita kohdehakemiston
 - tilikartan katselua tehostettu: kun vaihdetaan riviä
  lomakeikkunassa, tilikartta kelautuu sen tilin kohdalle,
  joka on lomakerivin tilit-sarakkeessa
 - varmuuskopioinnin kysyminen aina lopetettaessa/vaihdettaessa:
    - Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Määritä|Varmuuskopiointi
     voit valita, tarjoaako ohjelma varmuuskopiointia aina kun
     lopetat ohjelman tai vaihdat yritystä tai verovuotta
9.4.2008
 - Nimeä lähetettävät liitetiedostot -toiminnossa on nyt
  myös vaihtoehto Tuloslaskelma_ja_tase
 - uusi toiminto: Muokkaa|Poista rivi, jolla voit poistaa
  osatietoryhmässä olevan rivin eli tekee saman kuin
  perinteinen rivinmustaaminen ja deletenpainaminen
 - ohjelma poistaa nyt automaattisesti tyhjät rivit
  osatietoryhmistä silloin kun tulostetaan aineisto
  paperille CSV:ksi tai sähköiseksi
 - uusi toiminto: Muokkaa|Lisää eteen rivi, jolla voit lisätä
  osatietoryhmään rivin haluttuun väliin
 - yrityksen perustiedot (kirjanpito) -ikkunassa
  suurennettu ALV-maksun viitenumero-taulukkoa
 - Kaava-sarakkeessa voit nyt käyttää #VAKIO-muuttujaa, jolla saat
  suluissa olevan vakiotekstin tulemaan arvoksi. Esim.
  voit tehdä kaikille saman alan yrityksille yhteisen
  vim-tiedoston, jossa "Toimiala, sanallinen muoto"-kohdassa
  on kaava
    #VAKIO(Muu ohjelmistojen suunnittelu)
  jolloin ko. tunnuksen arvoksi tulee aina
    Muu ohjelmistojen suunnittelu
 - yrityksen perustiedot (tuloveroilmoitus) -kohtaan lisätty
  tietoja, jotka saat tulemaan veroilmoitukseen seuraavilla kaavoilla:
    #MAA
    #VALMISTELURYHMÄ
    #OIKEUSMUOTO
    #KOTIPAIKKA
    #TILIKAUSIPÄÄTTYY
    #KIELI
    #VEROPÄÄ
    #VEROALA
    #PALAUTUSOSOITE
    #PALAUTUSPOSTINUMERO
    #PALAUTUSPOSTITOIMIPAIKKA
    #TOIMIALAKOODI
    #TOIMIALASANALLINEN
    #PANKKIYHTEYS
    #IBAN
    #BIC
  Samat kaavat ovat nyt valmiiksi mukana 08.vim:issä
 - tilikartan katselua tehostettu: lomakeikkuna tulee automaattisesti
  määrittely-näkymään 3/4 ruudun leveydestä ja tilikartta asettuu
  sen viereen lopulle ruudunleveydelle.
  Sama toiminnallisuus tulee sekä Tiedosto|Katsele tilikarttaa että
  Ikkuna|Lomake ja tilikartta -toiminnoilla
8.4.2008
 - NEG-funktion kohdalle ei enää jää vanha luku, jos
  kohdekentän negatiivinen arvo muuttui positiiviseksi
 - KSUM-funktion laskentaa korjattu
 - 6C:n liitteissä on nyt mukana myös 8A
 - peruskaavatiedostoon 08.vim lisätty
    - 71B-lomakkeen 477-kohtaan kaava NEG(476)
    - lomakkeelle 8A kaavoja
    - 70-lomakkeen 551-kohtaan SUM(209)
 - Ilmoitin saattaa vielä turhaan huomauttaa lomakkeen 71A
  tunnuksesta 090, että "Pankkitilinumero on virheellinen".
  Ilmoittimeen tulee tältä osin päivitys lähiaikoina.
7.4.2008
 - kevätpäivitys 2008:
    - nyt voit tehdä verovuoden 2008 ilmoituksia
     päälomakkeille
      4 - asunto- ja kiinteistöyhtiö
      6 - yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta
      6B - osakeyhtiö
      6C - yhdistys ja säätiö
    - lomakemuutoksia vuoteen 2007 nähden:
      - lomake 71 jakautui lomakkeiksi 71A ja 71B
      - lomake 77 on uusi
       (Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta: Luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos)
      - mahdollisuus antaa myös tilastokeskukselle tiedot omassa ikkunassa
    - uudet mallikaavat julkaistu: veroh08.viv ja 08.vim
 - peruskaavatiedostoon 07.vim korjattu veronkorotukset
  eli tili 7550 menemään 5- ja 6A-lomakkeilla kohtaan 366
  eikä vähennyskelpoisiin korkokuluihin
3.4.2008
 - peruskaavatiedostoon 07.vim lisätty
  364-kohtaan kaava @405+@410+@415+@392
  eli laskee nyt päivärahoista ja matkakuluista
  tulevat lisävähennykset yhteensä
26.3.2008
 - peruskaavatiedostossa 07.vim lisätty
  lomakkeelle 4 tunnukseen 608 kaava NEG(601)
  eli tappio tulee nyt 608-kohtaan, mikäli
  tulos on negatiivinen
14.3.2008
 - jos tulee invalid use of null -pulma, ohjelma
  kehottaa suomeksi poistamaan turhat rivit ja
  täyttämään puuttuvat tiedot
13.3.2008
 - peruskaavatiedostossa 07.vim korjattu
  kaluston poistoissa ja luovutuksissa:
  tilille 1125 kertoimeksi -1
  tilivälille 1123-1124 kertoimeksi -1
12.3.2008
 - tuo saldot kirjanpidosta -toiminnossa:
  jos painetaan Peruuta/Cancel esim.
  lomakkeen 2, 2C tai 7C-saldoille,
  ko. lomakkeen tilikoodatut arvot saadaan tyhjiksi
 - lomakkeella 5: jos jokin kohdista 389, 390, 391 tai 392
  on ilmoitettu, kaikki kohdat tulevat nyt sähköiseen
  ilmoitukseen, vaikka olisivat nolliakin (Ilmoitin vaatii)
 - peruskaavatiedostossa 07.vim
    - 6A-lomakkeen 739 Muu oma pääoma tilikauden alussa
     lisätty tiliväli 2020-2029 ja kerroin -1
    - 62-lomakkeen 848-kohdassa on nyt kaava NEG(847),
     jotta 847 ja 848 (poistoeron lisäys/vähennys)
     eivät kumpikaan ole negatiivisia
29.2.2008
 - peruskaavatiedostossa 07.vim korjattu
  lomakkeen 5 kohdan 716 tilit olemaan
  1510-1559,1570-1599
  eli verottomia tai lähdeverollisia pankkitalletuksia
  ei tule veroilmoitukseen.
  Lataa uusi vim netistä tai korjaa aineistoosi.
27.2.2008
 - peruskaavatiedostossa 07.vim korjattu
  lomakkeen 6A kohdan 743 tilit olemaan
  2000-2099,3000-9999
  Lataa uusi vim netistä tai korjaa aineistoosi.
8.2.2008
 - Määritä | Yrityksen perustiedot (kirjanpito) - kohdassa
  arvonlisäveron viitenumero on nyt taulukossa, jossa
  on kukin kalenterivuosi omana rivinään.
31.1.2008
 - liitteiden nimeämiseen lisätty vaihtoehto
  "Yhtiokokouksen_ptkote" eli yhtiökokouksen pöytäkirjanote
 - muuttujilla #PUHELIN ja #SÄHKÖPOSTI tulostuu nyt
  aina vain Perustiedot (tuloveroilmoitus) -kohtaan
  syötetyt yhteyshenkilön tiedot. Näin saat halutessasi
  esim. sähköposti-kentän tyhjäksi, vaikka yrityksen
  kirjanpidon perustiedoissa olisikin sähköpostiosoite
28.1.2008
 - aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman
  asterits-kansiossa, jossa sijaitsee windows-kansio,
  eli toimii myös koneessa, jossa c:-asemaa ei ole
25.1.2008
 - Perustiedot (tuloveroilmoitus) -kohtaan lisätty kentät
  yhteyshenkilön puhelinnumerolle ja sähköpostiosoitteelle
 - muuttujilla #PUHELIN ja #SÄHKÖPOSTI tulostuu nyt
  ensisijaisesti Perustiedot (tuloveroilmoitus) -kohtaan
  syötetyt yhteyshenkilön tiedot, mutta jos ne ovat tyhjät,
  tulostuu Perustiedot (kirjanpito) -kohdassa syötetyt
  verovelvollisen tiedot
24.1.2008
 - varmuuskopiointi-ikkunasta poistettu turhia tekstejä,
  jotka liittyivät korppuvarmuuskopiointiin, jota ei ole
18.1.2008
 - jos kuntanumero alkoi nollalla, tuli 985-kenttään ilman
  etunollaa; korjattu
11.1.2008
 - Microsoft Jet -tietokantamoduuli ei löydä syötetaulukkoa
  tai -kyselyä "...". Varmista, että se on luotu ja ... -
  pulma perustettaessa uutta verovuotta tuotaessa tiedot
  edellisvuodesta, jos esim. perustettiin vuoden 2007
  lomaketta 6C tuoden tiedot vuoden 2006 lomakkeelta 6.
  Korjattu
14.12.2007
 - lähettämisvinkki puhuu nyt Ilmoittimesta, ei enää TaMo:sta
 - sähköistä tiedostoa muodostettaessa ei herjannut kaikista
  virheistä, joita löysi; korjattu
 - jos kaavassa oli vähennyslasku esim. @317-@318 ja jos
  jälkimmäisen arvo oli miinusmerkkinen; korjattu
11.12.2007
 - joulupäivitys: sisältää nyt kaikki verovuoden 2007 lomakkeet
 - liitteiden uusi nimeämissääntö:
   - kuntanumero ja verovuosi pois nimestä
   - uudet liitetyyppivaihtoehdot
   - tuntemattomia liitteitä ei voi lähettää,
    muita liitteitä voi lähettää Muu_liite-tyyppisellä nimellä,
    ennakonmuutoshakemuksen lisäliitteet nimetään omassa
    täpläkohdassa
 - OSUM-funktiossa voi käyttää nyt myös kertolaskua (kertomerkki on *),
  esim. lomakkeella 8B, kohdassa 151 = OSUM(+148*150)
  HUOM! alkava + tai - merkki on pakollinen!
 - KSUM-funktio laskee osatietoryhmän sarakkeen yhteissumman kuten SUM,
  mutta tuottaa lopputuloksen kokonaislukuna, esim. lomakkeen 8B
  kohdassa 600 = KSUM(148)
 - kaavat antavat nyt lopputuloksen kokonaislukuna,
  jos verohallinnon määrittelyssä on kokonaislukumuoto (esim. N8)
  esim. osakkeiden lukumäärät lomakkeen 8B kohdassa 603 = @600+@602
 - tilipuitteistomuutoksia:
   - mv07.wtr
     - apukirjausten vastatilin kerroin on nyt -1, eikä 1
   - mvtk07.tka
     - yksi kirjoitusvirhe korjattu "Tmaatalouden osakkeet..."
   - me07.wtr
     - otsikoiden numeroinnit muutettu vastaamaan
      vuoden 2007 tuloveroilmoituksen numerointia
   - kytk07.tka ja aytk07.tka
     - lisätty tilit
        2488 Velat osakkaille
        6491 Sakot ja muut rangaistusmaksut
        6495 Muut vähennyskelvottomat kulut
        9200 Välittömät verot
   - ky07.wtr ja ay07.wtr
     - lisätty otsikko "Välittömät verot"
 - jos käynnistyskuvake viittaa verkkopolkuun tms., jossa on
  kiellettyjä merkkejä, huomautetaan; näin estetään mm.
  invalid procedure call or argument
 - kaikkien kaavojen läpilaskenta suoritetaan nyt verovuotta 2007
  perustettaessa myös silloin, kun edellisvuoden tietoja ei tuoda
16.11.2007
 - verovuodet-ikkunan Tauolle-painike ei liikkunut sopivalle
  kohdalle, kun ikkunan koko muuttui; korjattu
 - peruskaavatiedostossa 07.vim muutettu lomakkeen 6B
  kohdan 376 tilit olemaan 6490 (eikä 6490-6499)
13.9.2007
 - varmuuskopiointi hakemistoon: Selaa-painikkeen takana
  tiedostonvalinta ei toiminut; korjattu
15.8.2007
 - peruskaavatiedostoon 07.vim tehty seuraava muutos:
    - 6B-lomakkeella varausten vähennys- ja varausten lisäys-
     kohdista nyt vain toinen otetaan tileistä (esim. 9100-)
     kun taas toinen otetaan NEG-funktiolla siitä toisesta,
     joten ilmoitukseen tulee vain joko varausten vähennys
     tai varausten lisäys (se kumpi on positiivinen)
  HUOM! Lataa peruskaavatiedosto omasta kohdastaan nettisivulta
21.5.2007
 - verovuoden 2007 ilmoituksia voi nyt tehdä päälomakkeille
  4, 6 ja 6B sekä niiden liitelomakkeille
 - uusi ikkuna = uusi lomake SELVI, johon voit syöttää
  verohallinnolle ilmoitettavaa lisäselvitystietoa
 - vuoden 2007 lomakemuutokset verovuoteen 2006 nähden:
   - uusi lomake 3A: asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan kiinteistöt
   - joissakin lomakkeissa joitain yksittäisiä uusia,
    poistuneita tai muuttuneita tietoja
 - omien vanhojen peruskaavamääritysten käyttäminen seuraavissa
  verovuosissa:
    - Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla
     Määritä|Yhdistele eri vuosien peruskaavoja
     voit nyt tuoda uuden vuoden peruskaavatiedostoon
     itse edellisenä vuonna tekemäsi kaava- ja tilimuutokset
 - edellisvuoteen syötetyt arvot tulevat nyt uuden vuoden aineistoon
  pohjaksi niihin kohtiin, jotka peruskaavamäärityksissä on
  Edellisvuodesta-sarakkeeseen merkitty x:llä tai @LOM(62,222)-tyyppisellä
  koodauksella. HUOM! Kun ohjelma on tuonut edellisen vuoden tiedot,
  tarkista ja korjaa niihin uuden vuoden pätevät tiedot.
 - 048-kenttään päivittyy ohjelman tiedot nyt jokaisen kaavanlaskennan
  yhteydessä (aiemmin päivittyi vain Tulosta-valikkoa napsautettaessa)
 - muutoksia mallitilikarttoihin:
    - yhdistyksen tilikarttoihin yhtk07, u1tk07, u2tk07 ja u3tk07
     - lisätty tilit
       6020 Muun varainhankinnan tuotot
       6110 Jäsenmaksutuottojen kulut
       6120 Muun varainhankinnan kulut
       7010 Osinkotuotot
       7020 Vuokratuotot
       7110 Osinkotuottojen kulut
       7120 Vuokratuottojen kulut
     - muutettu tilin nimet
       6000 Varainhank. tuotot TVL 23.3 §
       6100 Varainhank. kulut TVL 23.3 §
       7000 Muut sij.- ja rah.tuotot
       7100 Muut sij.- ja rah.kulut
    - osakeyhtiön tilikarttaan oytk07
     - lisätty tilit
       2018 Sij. vapaan oman pääoman rah.
       7380 Muut korkotuotot
    - tilinnimet alkavat nyt isolla alkukirjaimella
30.3.2007
 - peruskaavatiedostoissa (*.vim)
  velat osakkaille ei enää sisällä yksityistilejä eli
    - lomakkeen 6A tunnuksen 721 tilit-sarake on nyt tyhjä
    - lomakkeen 6A tunnuksen 725 tilit-sarake on nyt 2320-2499
15.3.2007
 - Ohjelman voi käynnistää komentoriviparametrilla, jossa on
  yrityksen kansion nimi, esim.
  winvi malli
  jolloin ohjelma käynnistyy ko. yritykseen, josta voit valita verovuoden.
  Tätä hyödyntää mm. Asteri Tehtäväseuranta -ohjelma.
2.3.2007
 - aikaleima: tallentaa yritykseen mentäessä, sieltä poistuttaessa
  ja Tauolle painettaessa aikaleiman, jonka avulla voi
  Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmassa raportoida eri ohjelmissa käytetyn ajan
 - aikaleiman työntekijänimen kysyminen:
    - työntekijännimi tallentuu työasemakohtaisesti tiedostoon
     c:\asterits\ttnimi.oma
    - ensikäynnistyksellä ohjelma kysyy työntekijännimen
    - jatkossa kysyy, jos yritysluettelo-ikkunan
     "Määritä|Aikaleiman työntekijännimen kysyminen" on päällä
    - saman istunnon aikana työntekijännimen voi vaihtaa
     Yritysluettelo-ikkunan valinnalla
     "Määritä|Aikaleiman työntekijän nimi"
7.2.2007
 - peruskaavatiedostoissa (*.vim)
    - lomakkeen 5 tunnuksen 742 kaava on nyt @358-@359-@365
2.2.2007
 - paperitulosteessa
    - rahamäärät alkavat nyt samalta tasolta kuin tekstimuotoiset
     tiedot (ilman etumerkittömyyden aiheuttamaa välilyöntiä)
    - jos rahamäärä = 0,00 niin tulostuu tyhjää
 - sähköisestä ilmoitustiedostosta jää nyt pois ne vapaaehtoiset
  kentät, joissa rahamäärä = 0,00
1.2.2007
 - Yritysluettelo-ikkunassa Määritä|Tulostimen kysyminen.
  Määritys on yhteinen Asteri Kirjanpito -ohjelman kanssa,
  mikäli molemmat ohjelmat ovat winkp-kansiossa (normaalitilanne)
 - paperitulosteessa on nyt tunnusnumero ja arvo niin vierekkäin,
  että tietojen lukeminen ja viralliselle paperilomakkeelle
  siirtäminen on helppoa
 - Laske|Kaikki kaavat läpi -toiminnossa ohjelma kysyy nyt aluksi,
  tuodaanko myös saldot uudelleen kirjanpidosta
30.11.2006
 - NEG-funktion tuoma arvo on nyt muotoiltu tuhaterottimena
  välilyönti ja luvussa kaksi desimaalia, eli
  Ennen oli esim. 12345,6
  Nyt on esim. 12 345,60
 - verolomake-ikkunoiden taulukot muutettu siten, ettei rivin
  korkeutta saa (vahingossakaan) venytettyä tai supistettua
29.11.2006
 - Määritä|Verovuoden perustiedot -toiminnossa tuli pulma 3315
  "ei voi sisältää tyhjää merkkijonoa", jos 2C-lomakkeen
  tilikausitietokannan nimi oli tyhjä; korjattu
 - ohjelman nimi, versiotiedot ja aineistotiedot tallentuvat
  048-kenttaan nyt myös uusilla lomakkeilla 2, 2C, 36, 5 ja 6A
 - invalid use of null rutiinista PaivitaOhjelmanNimi048kenttaan;
  korjattu
 - malliperuskaavoihin (vim) muutettu 6B-lomakkeella 349 = @348
  eli kaikki satunnaiset kulut veronalaisiksi
28.11.2006
 - 24.11.2006-27.11.2006 -versioissa ei tulostunut mitään, kun
  yritettiin tulostaa ruksatut lomakkeet paperille, sähköiseksi
  tai csv-tiedostoksi; korjattu
 - tuotaessa saldoja kirjanpidosta tuli kutsuriviltä 5007 pulma 3315
  "ei voi sisältää tyhjää merkkijonoa"; korjattu
 - malliperuskaavoissa (vim) muutettu 6B-lomakkeella 574 = NEG(573)
  ja 402 = @LOM(18,756)
27.11.2006
 - uusi toiminto: Tiedosto|Tuo sittenkin peruskaavat uudelleen,
  jolla voit tuoda aiemmin perustettuun verovuoden tietokantaan
  peruskaavat uudelleen valitsemastasi peruskaavatiedostosta.
  Tämä toiminto on hyödyllinen esim. jos olet tehnyt omia
  kaava- ja tilimuokkauksia, mutta haluat sittenkin palata
  peruskaavatiedoston mukaisiin kaava- ja tilimäärityksiin
24.11.2006
 - kun aiotaan tulostaa lomakkeita paperille, csv-tiedostoon tai
  sähköiseksi tuloveroilmoitustiedostoksi, ohjelma tutkii, millä
  lomakkeilla on syötettynä tietoa muillekin kuin kaavojen ja tilien
  perusteella merkityille kohdille, ja merkitsee ko. lomakkeet
  tähdellä (*), jotta Sinun on helpompi muistaa, mitkä lomakkeet
  tarvitaan mukaan tulosteeseen
22.11.2006
 - vim:eihin muutettu 2-lomakkeen tiliöintejä kohdissa
  469, 405 ja 470
 - mvtk06.tka:han lisääty tili
    1200 maatilaan kuuluvat etuudet
 - me06.wtr tehty verovuoden 2006 tuloveroilmoituksen 2C-lomakkeen
  numerointien mukaiseksi
21.11.2006
 - Määritä|Verovuoden peruskaavat -toiminto pitää nyt lukittuna
  Atsoftin malli-vim:ejä myös silloin, kun niiden nimet on
  isoin kirjaimin
 - malli-vim:eissä 6B-lomakkeella veronkorotukset (tili 7550)
  joutuivat normaalin 379-kohdan lisäksi myös
  kohtaan 393 Satunnaiset kulut; korjattu
20.11.2006
 - mukana nyt myös päälomakkeet:
   2 = maatalous
   5 = ammatinharjoittaja ja liikkeenharjoittaja
   6A = avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
  sekä liitelomakkeet 2C, 35, 36, 73B, joista 2C on päälomake silloin, kun
  maataloudenharjoittajalla on pelkkää metsätaloutta
 - 2C-lomakkeelle on kysytään erikseen kirjanpidon tilikausitietokanta, koska
  perinteinen määritys tuo saldot 2-lomakkeelle ja 2 ja 2C yleensä perustuvat
  eri tilikarttoihin, joissa on päällekkäinen tilinumerointi
 - uudet peruskaavatiedostot:
    06suppea.lom - Atsoftin 04-tilikarttojen mukainen, jossa 5-lomake lhtk04.tka:n mukainen
    06sup-am.lom - Atsoftin 04-tilikarttojen mukainen, jossa 5-lomake amtk04.tka:n mukainen
    06laaja.lom - Atsoftin 06-tilikarttojen mukainen, paitsi 5-lomake lhtk04.tka:n mukainen
    06laa-am.lom - Atsoftin 06-tilikarttojen mukainen, paitsi 5-lomake amtk04.tka:n mukainen
 - tilikarttamuutoksia:
    mvtk06.tka sisältää samat tilit kuin mvtk04.tka sekä lisätty seuraavat tilit:
      7100  osingot verollinen
      7109  osingot verovapaa
      7110  osuuspääoman korot verollinen
      7119  osuuspääoman korot verovapaa
      7400  maatalouden velkojen korot
    metk06.tka:han on lisätty metk04.tka:han nähden tili:
      3310  hirvivahinkokorvaukset
      3311  AMB22  hirvivahinkokorv., bruttokirj.
 - tietokanta on jo olemassa -pulma, jos yritit tehdä uuden tietokannan
  samannimiseksi kuin jokin vanha tietokanta; korjattu
10.11.2006
 - jos oltiin määrittelynäkymässä muokkaamassa kaavoja tai tilejä
  ja rivin muokkaus oli vielä käynnissä eli vasemmanpuoleisimmassa
  sarakkeessa oli vielä kynä näkyvissä, kaavojenlaskenta tai
  saldojentuonti ei ottanut huomioon sitä kaavaa tai tiliväliä,
  jota juuri oltiin muokkaamassa; korjattu
2.11.2006
 - Määritä|Verovuoden peruskaavat -toiminnossa on nyt
  etsimistoiminto, jolla pääset kätevästi haluamasi lomakkeen
  haluamasi tunnuksen kohdalle
 - Määritä|Kirjasintyyppi -toiminto (entinen "Kirjasinkoko") muutettu siten,
  että kirjasinlajiksi on mahdollista valita myös hieman kapeampi
  malli eli Arial Narrow. Toinen vaihtoehto on entinen MS Sans Serif.
 - määrittelynäkymässä kavennettu tiettyjä sarakkeita, jotta vierelle
  mahtuisi paremmin tilikartta-ikkuna näkyviin
26.10.2006
 - uusi toiminto: Tiedosto|Katsele tilikarttaa,
  jonka avulla saat näkyville valitun kirjanpidon tilikartan, jossa
  näkyy myös kunkin tilin loppusaldo. Näin voit tutkia, mitkä tilit
  ovat tietyllä tilivälillä ja mistä saldoista veroilmoitukseen
  tulevat luvut koostuvat. Tämä helpottaa mm. Näkymä|Määrittely-
  valinnalla tehtävää tilivälien määrittelemistä.
 - uusi toiminto: verolomakeikkunoiden yläosassa on nyt tekstikenttä,
  johon voit syöttää etsittävän tunnusnumeron tai tekstiselitteen,
  jolloin ENTER-painallus tai Etsi-painikkeen painaminen hakee
  ko. ikkunasta ensimmäisen sopivan kohdalle osuvan rivin.
24.10.2006
 - uusi toiminto: Määritä|Kirjasinkoko, jolla voit vaikuttaa
  ruudulla näkyvien verolomake-ikkunoiden tekstin kokoon
 - yrityksen verovuodet -ikkunaan lisätty selventävä teksti,
  että näkyvissä vanhat verovuodet ja jos niitä ei ole, kehotus
  painaa "Uusi verovuosi"
25.9.2006
 - liitteiden nimeämiseen lisätty huomautus, että verohallinto
  toivoo, ettei turhia liitteitä lähetettäisi
 - liitteiden nimeämisessä valittavissa ovat nyt myös
  rtf-tarkenteiset tiedostot
15.9.2006
 - yritysluettelo-ikkunassa näkyy nyt nimitieto myös niistä
  yrityksistä, joiden kansiossa ei ole veroilmoitustietokantoja,
  mutta on kirjanpitotietokantoja
25.8.2006
 - Tiedosto|Nimeä lähetettävät liitetiedostot -toiminnossa:
    - lähdetiedoston kenttää levennetty
    - leikepöydälle menee nyt tiedostonimi myös silloin, kun
     leikepöydällä on ennestään tekstiä
    - Nimetty-ilmoitukseen tulee myös suomenkielinen teksti,
     mikä liite juuri nimettiin
24.8.2006
 - uusi toiminto Tiedosto|Nimeä lähetettävät liitetiedostot,
  jolla voit nimetä doc, pdf ja xl-tiedostot, joita haluat
  lähettää verohallinnolle. Ohjelma muodostaa niille
  verohallinnon määrittelyn mukaiset nimet, esim.
  V1234567-8_123_01012006-31122006_2006_24082006_113002_Liite1.doc
22.8.2006
 - Tiedosto|Tallenna peruskaavoiksi -toiminnolla voit nyt tallentaa
  yrityksen verovuoteen tekemäsi kaavamuutokset yleiseksi
  peruskaavatiedostoksi, jotta voit käyttää samoja kaavamäärityksiä
  muissa uusissa perustettavissa eri yritysten verovuosissa
 - Määritä|Verovuoden perustiedot -kohdassa peruskaavatiedoston
  muutos ei tallentunut; korjattu
21.8.2006
 - Toiminto ei ole suoritettavissa tälle objektityypille -pulma
  mentäessä vanhaan verovuoteen ohjelman kysyttyä verovuoden
  peruskaavatiedoston nimen; korjattu
18.8.2006
 - verovuotta perustettaessa voit valita, mistä vim-tiedostosta otetaan
  verovuoden peruskaavat. Näin ollen voit valita esim. oman erilaisen
  tilikarttasi mukaisen peruskaavan tai jomman kumman Atsoftin malleista,
  jotka ovat 06suppea.vim ja 06laaja.vim
 - Yritysluettelo-ikkunan Määritä|Verovuoden peruskaavat -toiminnossa on nyt
    - Avaa-painike, jolla voit ottaa käsittelyyn minkä tahansa vim-tiedoston
    - Kopioi toisennimiseksi -painike, jolla voit kopioida käsittelyssä
                     olevan vim-tiedoston uudelle nimelle
    - näiden avulla saat tarvittaessa tehtyä oman erityisen tilikarttasi
     mukaisen peruskaavatiedoston
    - Atsoftin malliperuskaavoja (2006.vim, 06suppea.vim, 06laaja.vim)
     pystyy katselemaan, muttei muuttelemaan (ettei netistä tuleva uusi
     vim-tiedosto mene omien muutostesi päälle).
     Muunnimisiä vim-tiedostoja pääsee käsittelemään, eli käytä
     tarvittaessa Avaa- ja Kopioi toisennimiseksi -painikkeita.
    - HUOM! Peruskaavojen taulukkoon tekemäsi muutokset tallentuvat
        vim-tietokantaan automaattisesti heti riviä vaihdettaessa
 - peruskaavatiedosto (vim) on nyt yrityksen verovuosikohtainen tieto ja
  ko. tiedoston polku ja nimi tallentuu yrityksen verovuoden vil-tietokantaan
  Perustiedot-taulukkoon. Tiedostopolun ja -nimen voi muuttaa valinnalla
  Määritä|Verovuoden perustiedot
 - verovuoden perustiedot -ikkunaan lisätty Selaa-painikkeet, joiden avulla
  voit valita sopivan tilikausitietokannan ja peruskaavatiedoston
 - Lomakkeilla 4, 6 ja 6B on verohallinnon kannalta vapaa kenttä
  "048 Tieto lähettävästä ohjelmasta"
  17.8.2006-versioon nähden muutettu siten, että kenttään tulee esim.
  "Asteri1808608126 06suppea mall2006"
  jossa "Asteri" kertoo, että käytetty Asteri Tuloveroilmoitus -ohjelmaa
  "18086" kertoo, että verovuosi perustettiin Asterin versiolla 18.8.2006
  "08126" kertoo, että tiedosto tuotettiin Asterin versiolla 8.12.2006
  "06suppea" kertoo, että peruskaavatiedosto oli 06suppea.vim
  "mall2006" kertoo, että verovuoden tietokanta oli mall2006.vil
  HUOM! Käyttäjä ei pääse itse muuttamaan ko. tietoja vaan ohjelma
     muokkaa niitä Tulosta-menua klikattaessa
17.8.2006
 - veroh06.viv päivitetty Verohallinnon sivulta 16.8.2006
 - 2006.vim-tiedosto päivitetty Verohallinnon sivulta 16.8.2006
 - 2006.vim:iin tehty kaavamuutoksia:
    - 6B-lomakkeella NEG-funktio lisätty kohtiin
      - 475 Edellisten tilikausien tappio = NEG(474)
      - 477 Tilikauden tappio = NEG(476)
    - 6B-lomakkeella 478 Oma pääoma yhteensä -kaava on nyt
      @470+@471+@472+@473+@474-@475+@476-@477
 - NEG-funktio ei toiminut kirjanpidosta tuotujen voiton/tappion yhteydessä; korjattu
 - Lomakkeilla 4, 6 ja 6B on verohallinnon kannalta vapaa kenttä
  048 Tieto lähettävästä ohjelmasta
  Tässä ohjelmassa ko. kenttään "Asteri" ja kaksi versiopäivää, esim.
  "Asteri 15.6.2006 / 17.8.2006"
  tarkoittaa, että verovuoden tietokanta on perustettu
  Asteri Tuloveroilmoitus -ohjelman versiolla 15.6.2006
  ja tuloveroilmoitustiedosto on muodostettu samasta aineistosta
  Asteri Tuloveroilmoitus -ohjelman versiolla 17.8.2006
  HUOM! Käyttäjä ei pääse itse muuttamaan ko. tietoja vaan ohjelma
     muokkaa niitä Tulosta-menua klikattaessa

Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio julkaistaan.

Atsoft Oy Mäkinen | asteri.fi | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 5.7.2024