Ajankohtaiset tiedotteet

Asteri Uutisia 11/2020

Asteri Uutisia -julkaisussa kokoamme viimeaikaisia, tärkeitä huomioita ja asioita yhteen sähköpostiin ja nettisivuun. Päivittelemme tietoja kysymysten ja omien huomioidemme pohjalta.

Eurooppa-normin mukaiset laskut (Finvoice 3.0, EN16931)
Asteri lähete/laskutuksessa ja Asteri Isännöinnissä versioista 8.10.2020 alkaen on mahdollista muodostaa Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja (Finvoice 3.0 joissa on EN16931 määre).
Valtiokonttori on ilmoittanut valtionhallinnon ottavan vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2020 alkaen. Se on ilmoittanut valtionhallinnon palauttavan verkkolaskut, jotka eivät noudata EN16931 Eurooppa-normin vaatimuksia. Siirtymälle annettiin lisäaikaa kevään 2020 vallitsevan poikkeustilan vuoksi.
Operaattoriverkko (pl. pankit) on ilmoittanut 1.4.2021 alkaen tarkistavansa sisältötarkistimella (schematronilla) Eurooppa-normin mukaiset laskut ja hylkäävänsä ne, mikäli lasku ei läpäise schematron tarkistusta.
Lisätietoa Eurooppa-normin mukaisista laskuista

HTJ osakehuoneistorekisteri
Asunto-osakeyhtiöiden osakekirjojen sähköistymisen ensimmäisiin vaiheisiin liittyy osakeluetteloiden siirto huoneistotietojärjestelmään.
Olemme toteuttaneet Asteri Isännöintiohjelmaan siirtoa varten täydennystyökalun, jonka avulla saat tietojen läpikäyntiin kätevän täyttölistan.
Siirtotyökalu täydennyslistaa varten ja siihen liittyvä kurssivideo on nyt ostettavissa hintaan 1.200 eur + ALV.
Lisätietoa huoneistotietojärjestelmästä

Tilikartan vaihtaminen Asterilla tehtyyn kirjanpitoon, esim. siirtyminen Liikekirjuri-tilikarttaan
Olemme toteuttaneet Kirjanpitoon lisäosan, jolla voi vaihtaa tilikarttaa ja tilien numerointia esim. siirryttäessä Asterin mallitilikartoista Liikekirjuriin. Sitä voidaan käyttää esim. tilkauden vaihteessa, jotta saadaan vertailukauden luvut sekä myös kesken tilikauden. Muuntotyökalu kopioi tilikauden ja vaihtaa vanhat tilinumerot uusiin sekä tilikartassa että päiväkirjan kirjausriveillä. Lisätietoa tilikartan vaihtamisesta

Ylläpitohinnat 2021
Asteri työasemaversioiden uudet ylläpitohinnat ovat:
15 €/kk/ohjelma/käyttäjä.
Lisäkäyttäjät puolikas hinta 7,50 €/kk/ohjelma/lisäkäyttäjä
Ylläpito laskutetaan yhdessä erässä tammikuussa kalenterivuoden loppuun, ohjelman oston yhteydessä ostokuukautta seuraavan kuukauden alusta kalenterivuoden loppuun.
Uusilla ylläpitohinnoilla varmistamme erinomaisen asiakaspalvelun Asteri käyttäjille toimintaympäristön monimutkaistuessa ja yleisen kustannustason noustessa.
Hinnasto

Uudet kotisivut
Siirryimme uuteen asteri.fi sivustoon. Aiempi atsoft.fi säilyy rinnalla ja arkistokappaleena kunnes asteri.fi on riittävän laaja.

Verkkopalkka Sähköistyvän maailman myötä olemme jo muutaman vuoden ajan tukeneet verkkopalkkoja Asteri Palkanmaksu-ohjelmasta. Verkkopalkka on GDPR-turvallinen tapa toimittaa laskelmat sähköisesti palkansaajien verkkopankkeihin. Palkkalaskelmat ovat aina saatavilla ja säästyt ylimääräiseltä postittamiselta sekä ylimääräiseltä lähikontaktilta ihmisten kanssa influenssa-aikana.
Lisätietoa verkkopalkasta
Verkkopalkan hintatiedot hinnastossa

Monipankki Pankkiyhteys
Asteri Monipankki pankkiyhteysohjelmalla liikennöit useimpiin suomalaisiin pankkeihin Web Services kanavan kautta. Voit lähettää Asterilla tehtyjä aineistoja pankkiin ja noutaa aineistoja pankista tuotavaksi Asteriin. Asteri Monipankki toimii myös muiden, kuin Asteri Ohjelmien kanssa.
Lisätietoa pankkiyhteydestä

Tapahtumat netistä ohjelma tulkitsee pdf-muotoisista tiliotteista Kirjanpidon päiväkirjan.
Riittää, että saat asiakkaalta nettipankista tulostetun pdf-muotoisen tiliotteen (skannattu ei käy) tai csv-tiedoston, sen mukaan mitä tulkintoja ohjelmassa on.
Lisätietoa Tapahtumat Netistä ohjelmasta

Aurinkoisin terveisin
Atsoftin väki
p. (09)350 7530KYLLÄ. Tähän viestiin voi vastata. Luemme kaikki viestit.
OSOITELÄHDE: Atsoftin asiakasrekisteri.