Ajankohtaiset tiedotteet

Eurooppa-normin mukaiset laskut valtiolle (Finvoice 3.0, EN16931)

Havaintoja 19.5.2021 EU-normin mukaisista laskuista:
* Laskun loppusumma ei saa olla pyöristetty (muuten tulee BR-C0-10)
* a-hintojen tulee olla verottomat
* Laskun tuoteriveissä ei saa olla selittäviä rivitekstejä ilman laskutettavaa summaa
* Eurooppa-normin mukaiset laskut hylkääntyvät herkemmin kuin Finvoice 2.01 mukaiset

Eurooppa-normin mukaiset laskut lähetetään Finvoice 3.0 muotoisina, joissa on valittu EN16931.
Kun EN16931 on valittu, operaattoriverkko tarkastaa laskun skeeman lisäksi schematron-tarkastuksella, että se on EN16931 standardin mukainen. Käytä EN16931 valintaa vain niissä laskuissa, joissa vastaanottaja ei ota vastaan muulla tavalla merkittyjä laskuja.

Eurooppa-normin mukaiset laskut eivät sovellu kuluttajalaskutukseen, joissa on vain verolliset hinnat. Ei myöskään koontilaskutukseen, korkolaskutukseen eikä maksukehoituksiin.

Eurooppa-normin mukaisten laskujen muodostus on Asterin versioissa seuraavasti:
Asteri lähete/laskutus, 8.10.2020 tai uudempi
Asteri Isännöinti, 8.10.2020 tai uudempi

Valtiokonttori on ilmoittanut valtionhallinnon ottavan vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2020 alkaen. Se on ilmoittanut valtionhallinnon palauttavan verkkolaskut, jotka eivät noudata EN16931 Eurooppa-normin vaatimuksia. Siirtymälle annettiin lisäaikaa kevään 2020 vallitsevan poikkeustilan vuoksi.

Operaattoriverkko (pl. pankit) tarkastaa eurooppa-normin mukaiset laskut schematronilla 6.4.2021 alkaen. Siitä hetkestä alkaen laskut, jotka on merkitty eurooppa-normin mukaisiksi, mutta eivät sisällöllisesti sellaisia ole, hylkääntyvä tarkastuksessa.

Keskeiset muutokset ja huomiot

  • A-hintojen tulee olla alv-verottomat EN16931 standardista johtuen
  • Yksikkökoodina tulee käyttää vain standardista johtuvia vakioarvoja

(Kpl = EA, Minuutti = MIN , tunti = HUR, kk = MON, vuosi = ANN, Henkilö = IE, Metri = MTR, m2 = MTK,  Ämpäri = XBJ)

  • Lasku tulee lähettää Asterista Finvoice 3.0 / EN16931 mukaisena
  • Päivitä XML-validaattori ja lähete/laskutus uusimpaan vesioon

Asteri lähete/laskutuksen versiossa 8.10.2020 alkaen on mahdollista valita tallennusmuodoksi Finvoice 3.0 / EN16931. Sillä valinnalla Asterista tallentuu eurooppa-normin mukainen lasku. Lisäksi laskuttajan on huolehdittava, että laskussa välitetään valtion edellyttämät tiedot ja käytetään semanttisen mallin mukaisia koodauksia mm. yksikön ilmoittamiseen.

Asterin Finvoice 3.0 / EN16931 ominaisuus on juuri julkaistu. Siitä ei ole runsaasti käytännön kokemusta. Voit ottaa ominaisuuden käyttöön, muodostaa Eurooppa-normin mukaisia laskuja ja lähettää niitä vastaanottajille, kunhan varmistat vastaanottajilta, että ovat saaneet laskut ja varaudut mahdollisiin korjauskierroksiin.

Valtionhallinto edellyttää laskun tietosisällön oikeellisuuden lisäksi, että laskulla on seuraavat tiedot, jos ne on laskuttajalle annettu:

TietoFinvoice tagiSeliteAsterissa
TilausnumeroOrderIdentifierOstajan ilmoittama tilausnumero
Viitteenne tai määritä InvoiceRecipient -välilehdellä, mistä kentästä poimitaan
Myyjän tilausnumeroSellerReferenceIdentifierMyyjän tilausnumero
Viitteemme -kenttä
SopimusnumeroAgreementIdentifierMyyjän sopimusnumero
InvoiceRecipient -välilehti / [ ] Otetaan AgreementIdentifier Kentästä määritetään, mistä kentästä poimitaan
Ostajan viiteBuyerReferenceIdentifierOstajan sopimusnumeroViitteenne, tai määritä InvoiceRecipient -välilehdellä, mistä kentästä poimitaan
TiliöintiviiteAccountDimensioTextOstajan ilmoittama tiliöintiviitemääritä InvoiceRecipient -välilehdellä, mistä kentästä poimitaan
TyömaatunnisteDeliverySiteCodeTilaajavastuulain tarkoittama työmaatunnusmääritä InvoiceRecipient -välilehdellä, mistä kentästä poimitaan
Turvalaskun luokitus, koodi ja tekstiInvoiceClassification
Laskutusohjelmassa on oltava mahdollisuus luokitella lasku tietoturvalaskuksi. Näillä laskulla tulee olla myös InvoiceTypeCode-kentässä vastaavasti SEI01 tai hyvityslaskulla SEI02
määritä InvoiceRecipient -välilehdellä, mistä kentästä poimitaan
Kilpailutuksen no.TenderReferenceHanselin antama hankintaan liittyvä yksilöintitietomääritä InvoiceRecipient -välilehdellä, mistä kentästä poimitaan

Lisätietoa

Valtionkonttorin ppt-esitys 7.11.2019

Finvoice ja TEAPSSXML 3.0 -versiopäivitys ja esimerkkejä semanttisen mallin vaatimuksista

Eurooppalaisen standardin vaikutus laskuttajiin käytännössä

Tieke Verkkolaskufoorumin syysseminaari 2019 videotallenteet

Valtio vastaanottaa eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja

Valtiokonttori: verkkolaskutus

Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiiviin 2014/55 EU ja lakiin hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019).

Taloushallintoliitto: Jos laskutat Suomen valtiota, varaudu päivittämään laskutusjärjestelmäsi

Tilisanomat: Valtio vauhdittaa verkkolaskutusta

Sivua päivitetty 19.5.2021 / jm