Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakaskortisto

Laskujen kirjoittaminen on hyvin nopeaa, kun ohjelma voi hakea laskutettavien asiakkaiden tiedot, mm. osoitteet, maksuehdot ja alennusprosentit, suoraan asiakaskortistosta.

Asiakaskortistosta ohjelma voi tulostaa osoitetarroja kaikille tai tietylle rajatulle osajoukolle, mikä helpottaa erilaisia postituksia.

Kortiston tiedot voi täyttää käsin naputtelemalla, yhdistämällä CSV-tiedoston tai tuomalla aineistoa leikepöydän kautta.

Laskutuksen yhteydessä tallentuvien tilastotietojen perusteella voidaan helposti seurata eri asiakkaiden suorittamia ostoja.

Asteri Laskutus -ohjelmassa asiakaskortisto luodaan ja sitä muokataan pääasiassa Asiakaskortisto-työvaiheen avulla. Tällöin asiakkaita voidaan lisätä, poistaa, asiakkaiden tietoja korjata jne. Osoiteluettelo ja postitustarrat voidaan tulostaa koko asiakaskortistosta tai vapaavalintaisesta osasta kortistoa. Maksuehtokoodien ja niitä vastaavien tekstien märittäminen tapahtuu myös täällä. Kenttien nimiä voi halutessaan muuttaa.

Asiakaskortistoa voi myös jossakin määrin muokata Laskunsyöttö-työvaiheen Asiakkaat-ikkunassa. Tällöin tarjolla on vain asiakkaiden lisäämis-, poistamis- ja muokkausmahdollisuus. Muokkaaminen kannattaakin tehdä asiakaskortisto työvaiheessa – silloin näet kaikki ikkunat, kentät ja tulosteet.

Asiakaskortisto tallentuu erilliseksi tietokannaksi. Ohjelma antaa sille yleensä automaattisesti nimen asiakas.wak ja sijoittaa sen yrityksen omaan alihakemistoon, esim. c:\winls\firma\asiakas.wak. Asiakaskortiston tietokannassa asiakkaiden tiedot ovat omassa taulussaan ja maksuehtokoodien sanalliset vastineet omassa taulussaan.