Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakaskortiston muokkaus

Muokkaamismahdollisuudet

Asiakaskortiston muokkaaminen on lähinnä tarkoitettu tehtäväksi Asiakaskortisto-työvaiheessa. Siinä voi asiakkaita lisätä ja poistaa ja korjata asiakkaan tietoja. Asteri Laskutuksen asiakaskortistoja voi yhdistää toisiinsa. Koko asiakaskortiston tai osan siitä voi tallettaa erilliseksi kortistoksi. Myös asiakaskortiston tulosteet otetaan Asiakaskortisto-työvaiheessa.

Myös Laskunsyöttö-tilan Asiakkaat-ikkunassa voi asiakaskortistoa muokata jossakin määrin. Tällöin tarjolla on tosin vain lisäämis-, poistamis- ja korjaamismahdollisuus.

Tehokas Etsi-painike on Asiakkaat-, Tuotteet-, Rivitila- ja Palauta lasku avoimeksi -ikkunassa:

– syötä etsittävän tekstin pätkä ja paina Etsi

Asiakkaat- ja Tuotteet-ikkunassa on lisäksi:

– pikasiirtyminen valittuun kenttään Alas-pudotuslistan avulla

– kohdalla olevan asiakkaan/tuotteen nimi näkyy ikkunan otsikkopalkissa

Asiakkaan lisääminen

Jos haluat lisätä uuden asiakkaan kortiston loppuun, toimi seuraavasti: Asiakaskortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa tai Laskunsyöttö-työvaiheen Asiakkaat-ikkunassa:

1) Siirry taulukon aivan viimeiselle riville (vasemmassa laidassa tähti)

2) Kirjoita uuden asiakkaan tiedot ko. riville

3) Siirry jollekin toiselle riville, jolloin uusi rivi tallentuu tietokantaan

Asiakaskortisto-työvaiheen Selaustila-ikkunassa:

1) Paina Lisää

2) Kirjoita uuden asiakkaan tiedot tekstilaatikoihin

3) Paina Päivitä

Jos asiakasnumero-kenttä on jätetty tyhjäksi, ohjelma tarjoaa automaattisesti seuraavaa vapaata asiakasnumeroa.

Jos joltain asiakkaalta on mahdollisesti jäänyt puuttumaan asiakasnumero, valitse Muokkaa|Täydenna asiakasnumero (jos puuttuu). Tällä toiminnolla lisätyt asiakasnumerot voi käydä vielä lisäämässä myyntireskontran avoimiin laskuihin, menemällä Myyntireskontra-työvaiheeseen ja ottamalla siellä Muokkaa|Puuttuvat asiakasnumerot kortistosta.

Jos haluat lisätä asiakkaan keskelle kortistoa, käytä toimintoa Muokkaa|Lisää eteen.

Asiakkaan poistaminen

Asiakaskortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa tai Laskunsyöttö-työvaiheen Asiakkaat-ikkunassa toimi seuraavasti:

1) Siirry taulukossa kyseisen asiakkaan kohdalle

2) Näpäytä hiirellä asiakkaan rivin äärimmäisenä vasemmalla olevaa valitsinsaraketta, jolloin asiakkaan rivi muuttuu mustaksi

3) Paina DELETE-näppäintä

Asiakaskortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa toimi seuraavasti:

1) Siirry taulukossa kyseisen asiakkaan kohdalle

2) Valitse Muokkaa|Poista

3) Hyväksy poistaminen painamalla OK

Asiakaskortisto-työvaiheen Selaustila-ikkunassa toimi seuraavasti:

1) Siirry kyseisen asiakkaan kohdalle joko Rivitila-ikkunan taulukossa tai painelemalla Selaustila-ikkunan tietokannan kelaimia

2) Paina Poista

Jos haluat poistaa useita rivejä kerrallaan, toimi seuraavasti:

1) Mene asiakaskortisto-työvaiheeseen

2) Valitse poistettavat mustaamalla ne

– Yksittäisen rivin saat mustaksi napsauttamalla vasemmassa laidassa olevaa valitsinsaraketta

– Mustatessasi uusia rivejä pidä ctrl-näppäintä pohjassa, jolloin vanhat mustaukset pysyvät voimassa

– Usean rivin pituisen jakson saat mustattua mustaamalla ensin yhden rivin, pitämällä sitten shift-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla viimeistä mustattavaa riviä muualta kuin valitsinsarakkeesta

3) Mustatut poistetaan toiminnolla Muokkaa|Poista. Huom! Delete-näppäin ei toimi tässä massapoistossa

Jos kortistossasi on vahingossa useaan kertaan samat asiakkaat, voit poistaa tuplaesiintymät seuraavilla toiminnoilla:

Muokkaa|Poista tuplat (nimi ja numero) poistaa sellaiset asiakkaat, joiden asiakasnumero ja nimi esiintyvät toistamiseen kortistossa.

Muokkaa|Poista tuplaesiintymät poistaa sellaiset asiakkaat, joiden kaikki kentät ovat samat.

Asiakkaan tietojen korjaaminen

Asiakaskortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunassa tai Laskunsyöttö-työvaiheen Asiakkaat-ikkunassa toimi seuraavasti:

1) Siirry taulukossa kyseisen asiakkaan kohdalle

2) Kirjoita asiakkaan riville tiedot korjatussa muodossa

Asiakaskortisto-työvaiheen Selaustila-ikkunassa toimi seuraavasti:

1) Siirry kyseisen asiakkaan kohdalle joko Rivitila-ikkunan taulukossa tai painelemalla Selaustila-ikkunan tietokannan kelaimia

2) Korjaa asiakkaan tiedot Selaustila-ikkunan tekstilaatikoihin

3) Paina päivitä

Jos haluat muokata monien asiakkaiden samanlaista tietoa, voit käyttää toimintoa Muokkaa|Korvaa. Sillä voit vaihtaa valitsemassasi kentässä olevan tekstin haluamaksesi.

Jos haluat nollata kaikkien asiakkaiden ostanut kpl ja ostanut euro

-kentät, voit käyttää toimintoa Muokkaa|Nollaa myyntitilasto.

Asiakaskortistojen yhdistäminen

Voit yhdistää käsiteltävänä olevan asiakaskortiston perään toisen asiakaskortiston seuraavasti:

1) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Yhdistä kortisto

2) Ilmoita, mikä kortisto yhdistetään käsiteltävänä olevan perään. Kortiston on oltava Asteri Laskutuksen (win) asiakaskortiston muotoa (tarkenteena .wak). Paina OK

Jos olet nimennyt kenttiä uudelleen, käytä Tiedosto|Yhdistä kortisto sarajärjestyksessä -toimintoa.

Muun kortiston muokkaus

Asiakaskortisto-työvaiheessa voit muokata myös muita kortistoja kuin juuri käsiteltävänä olevan yrityksen asiakaskortistoa. Tällainen muu muokattava kortisto voi olla esimerkiksi:

1) Tämän yrityksen vaihtoehtoinen asiakaskortisto

2) Toisen yrityksen asiakaskortisto

3) Mikä tahansa Microsoft Access 2000 -muotoinen tietokanta

Kohtien 1 ja 2 mukaisissa tapauksissa voit perustaa uuden tyhjän asiakaskortiston valitsemalla Rivitila-ikkunassa Tiedosto|Uusi kortisto.

Kohtien 1-3 mukaisissa tapauksissa voit avata olemassa olevan kortiston valitsemalla Rivitila-ikkunassa Tiedosto|Avaa kortisto.

Asiakaskortiston aakkostus

Asiakaskortisto on kovalevyllä tietokannassa siinä järjestyksessä kuin asiakkaat on alun perin syötetty. Kortiston voi järjestää haluttuun järjestykseen toiminnolla Muokkaa|Järjestä. Voit aakkostaa valintasi mukaan yhden tai kahden kentän perusteella.

Uudet asiakkaat lisäytyvät kortiston loppuun. Halutessasi voit aakkostaa kortiston uudestaan.