Asiakaskortisto-työvaiheen ikkunat

Asiakaskortisto-työvaiheessa on pääikkunan sisällä kolme työikkunaa: Rivitila, Selaustila ja Rajattu osakortisto.

Rivitila-ikkuna on varsinainen työskentelyikkuna, jossa useimmat toiminnot sijaitsevat. Siinä voi mm. yhdistää DOS-kortistoja Win-asiakaskortiston perään, muokata maksuehtoja ja tulostaa koko kortistosta osoiteluettelon ja postitustarrat. Rivitila-ikkunassa asiakkaat näkyvät taulukossa, joka mahdollistaa asiakkaiden lisäämisen, poistamisen ja tietojen muokkaamisen.

Selaustila-ikkunassa näkyy yhden, aktiivisena olevan, asiakkaan tiedot kerrallaan, tarkemmin. Painikkeiden avulla tässäkin ikkunassa voi lisätä, poistaa ja korjata asiakkaan tietoja.

Rajattu osakortisto-ikkunaa käytetään, kun halutaan tulostaa tai tallettaa toiseksi kortistoksi vain osa koko asiakaskortiston aineistosta. Tällöin siirretään halutut asiakkaat rajattuun osakortistoon kaksoisnäpäyttämällä yksittäistä asiakasta rivitilassa tai käyttämällä Osakortistoon-valikon toimintoja. Rajatusta osakortistosta voidaan edelleen poistaa yksittäisiä asiakkaita tai kaikki asiakkaat. Sen sisältö voidaan tallettaa erilliseksi kortistoksi ja siitä voidaan tulostaa osoiteluettelo ja postitustarrat.