Ajankohtaiset tiedotteet

Asiakaskortiston tulosteet

Myyntitilasto

Asiakaskohtainen myyty kappale- ja euromäärä tulostetaan Rivitila-ikkunan toiminnolla Tulosta|Myyntitilasto. Jos haluat tulostaa vain osalle joukosta, ks. kappale 7.8.

Osoitetarrat

Osoitetarrat (3 x 7) kaikille asiakkaille tulostetaan Rivitila-ikkunan toiminnolla Tulosta|Tarrat (3×7). Jos haluat tulostaa vain osalle joukosta, ks. kappale 7.8.

Osoiteluettelo

Osoiteluettelo kaikista asiakkaista tulostetaan Rivitila-ikkunan toiminnolla Tulosta|Osoitteisto. Jos haluat tulostaa vain osalle joukosta, ks. kappale 7.8.

Omatulosteet

Omatuloste-toiminnolla tulostetaan asiakaskortistosta luetteloita, joihin saat itse valita tulostuvat kentät ja niiden muotoilun.

Postitustarrat vuoden aikana ostaneille

Asiakaskortisto-työvaiheen Rivitila-ikkunan toiminnolla Osakortistoon|Valitse ostaneet saat valittua rajattuun osakortistoon ne asiakkaat, joita on laskutettu määrittelemälläsi ajanjaksolla.

Saat ostaneista edelleen tulosteita mm. Rajattu osakortisto -ikkunan Omatuloste- ja Tulosta-valikosta. Postitustarrat saat tulostettua toiminnolla Tulosta|Tarrat. Tällä valinnalla saat tulostettua esim. tarrat joulukortteja varten vuoden aikana ostaneille asiakkaille.