Ajankohtaiset tiedotteet

Toistotehtävien lataaminen

Toistuvat tehtävät näkyvät Tehtävät-ikkunassa. Sinne voit ladata uusia tehtäviä etukäteen sitä mukaa kuin katsot tarpeelliseksi, esimerkiksi koko vuoden tehtävät etukäteen, tai lyhyemmän jakson. Toistotehtävien luominen.

Lataaminen tapahtuu painamalla Lisää tehtäviä tuomalla tehtävärunkoja -painiketta.

Valitse yritys, aihepiiri ja taajuus sekä syötä, mille kohdevuodelle ja kohdekuukausille haluat ladata tehtäviä.

Paina OK, jolloin ohjelma luo kullekin kuukaudelle ko. tehtävät. Ne tulevat näkyviin Tehtävät-ikkunaan. Huomaa, että ohjelma on nyt laskenut Tavoitepäivät ja Määräpäivät perustuen kohdekuukauteen, kohdevuoteen ja laskentasääntöön. Esimerkiksi tammikuun kirjanpidon (kohdekuukausi 1, kohdevuosi 2020) pitää olla valmis 15.3.2020.

Vinkki 1:

Kun lataat kirjanpidon vuosittaisia tilinpäätöstehtäviä, valitse kohdekuukaudeksi Kuusta-  ja kuuhun-kohtiin samat tiedot eli tilikauden päättymiskuukausi.

Vinkki 2:

Voit lisätä yksittäisen tehtävän tähdellä merkitylle riville.

Tehtävät tulevat myös näkyviin kiireellisyysjärjestys-ikkunaan.

Vinkki 3:

Lataa|Asiakkaille tehtäviä -toiminnolla saat tehokkaasti luotua asiakkaille toistotehtäviä suoraan tehtävärunkotiedostoista  joutumatta perustamaan välivaihetta eli asiakaskohtaisia tehtävärunkoja.

Rajaa ensin Asiakkaat-ikkunaan haluamasi asiakkaat käyttäen Rajaa-painiketta tai SQL-rajausta.

Valitse sitten Lataa|Asiakkaille tehtäviä.