Ajankohtaiset tiedotteet

Toistotehtävien luonti

Ohjelmalla voit seurata erilaisten säännöllisesti toistuvien tehtävien tekemistä ja valmistumista, esimerkiksi kunkin yrityksen kunkin kuukauden kirjanpidon tekemisen eri vaiheita.

Toistotehtävien luominen on helpointa, kun valitset Ikkuna|Tehtävänluonti-näkymä.

Toistuvien tehtävien luomiseksi voit käyttää valmiita, Atsoftin toimittamia, tehtävärunkoja tai muokata täysin omia tehtävärunkojasi.

Tehtävärunkojen käsittelyyn on kaksi mahdollisuutta: tehtävärunkotiedostot, jotka ovat erillisinä tiedostoina, ja mallitehtävärungot, jotka ovat tehtäväseurannan tietokannassa.