Kiireellisyysjärjestys

Valitse Ikkuna|Kiireellisyys-näkymä, niin näet tehtävät kiireellisyysjärjestyksessä, kiireellisimmät ensimmäisinä.

Ohjelma katsoo tietokoneen kalenterista, mitkä tehtävät ovat myöhässä ja värittää ne yhdellä värillä.

Toisella värillä tulevat ne tehtävät, jotka ovat kiireellisiä, eli joiden pitää olla tietyn ajan kuluessa valmiita.

Kolmannella värillä näkyvät loput tehtävät.

Sitä mukaa kun eri käyttäjät tekevät Asteri Kirjanpidolla ja Asteri Palkanmaksulla töitä ja eri kuukausia kuittaantuu tehdyiksi, kiireellisyysjärjestys-ikkuna jää jälkeen todellisesta tilanteesta. Paina tällöin Rajaa, niin uusi tilanne tulee näkyviin.

Värien määritteleminen

Määritä|Värit -toiminnolla voit valita, minkä värisinä eri tehtävät näkyvät.

Tehtävät kiireellisyysjärjestyksessä -ikkunoiden väritys on oletuksena nopeampi siten, että väritetään vain ensimmäinen sarake ja päivämäärä-sarake. Värimäärityksessä on kuitenkin tämän lisäksi mahdollisuus värittää entiseen tapaan kaikki sarakkeet (=hitaampi) tai jättää kokonaan värittämättä (=nopein).

Aikarajojen määritteleminen

Määritä|Aikarajat -toiminnolla voit määrittää, minkä ajan sisällä erääntyvät tehtävät katsotaan ”Pian erääntyviksi”.

Määräpäivä vai tavoitepäivä?

Määritä|Määräpäivän vai tavoitepäivän mukaan -toiminnolla voit valita, mihin tietoon ohjelma vertaa tietokoneen kalenterin päivämäärää. OK-painallus päivittää myös Asiakkaan kiireellisyysjärjestys -ikkunan.

Kun työ valmistuu

Kun työ valmistuu, merkitse Tehtävän selaus -ikkunan ”Valmis pvm” -kenttään päivämäärä, esimerkiksi 26.4.2020.

Jos haluat, että juuri tämän tehtävän rivi menee Asteri Lähete/Laskutukseen, syötä tiedot Veloitusyksikkömäärä- ja Yksikköhinta-kenttiin, tarvittaessa myös Tuotenumero-, Tuoteryhmä-, Laskutusselite-, Veloitusyksikkö- ja alv%-kenttiin. Jos Laskutusselite on tyhjä, laskutukseen menee Selite-kentän teksti. Jos alv% on tyhjä, laskutukseen menee alv 24 %. Yksikköhinta on arvonlisäveroton eli nettohinta.

Paina lopuksi ”Tallenna muutos”, jolloin ko. tehtävä poistuu kiireellisten ikkunasta.

Monta valmiiksi

Tehtävät kiireellisyysjärjestyksessä -ikkunassa on ”Monta valmiiksi!”- painike, jolla saat merkittyä valmistuneeksi esimerkiksi koko kuukauden tehtävät kerrallaan.

Sarakkeiden leveydet tallentuvat seuraavaa käyttökertaa varten eli kun olet kerran venyttänyt ja kaventanut sarakkeet sopiviksi, asento säilyy myös ohjelman seuraavaan käynnistyskertaan.

Kiireellisyysjärjestys-ikkunassa on Päivitä-painike, jota voit painaa esim. kun Asteri Kirjanpito on merkinnyt jonkin yrityksen jonkin kuukauden tehdyksi.

Jos työ viipuu

Jos työtä ei päästä aloittamaan tai jos se on jostain syystä keskeytynyt, voit kirjoittaa asiasta tarkemman muistiinpanon ”Selostus”-kenttään. Paina sitten Tallenna muutos. Näin ohjelmalta nähdään, miksi ko. työ on myöhässä.