Ajankohtaiset tiedotteet

Tilinpäätösrungon koodaaminen

Ohjelman mukana toimitetaan eri yhtiömuotojen mallitilirungot (.wtr). Usein riittää, että niistä valitaan sopiva. Tarvittaessa tilinpäätösrunkoa voidaan muokata sopivammaksi tilinpäätösrungon muokkaus -työvaiheessa. Tilinpäätösrunko määrittelee tuloslaskelman ja taseen tulostumistavan seuraavasti:

Tilinpäätösrungon muokkausikkunan taulukossa on neljä saraketta:

TekstiPienin tiliSuurin tiliKerroin
Taulukkoon mahtuu enintään 1000 riviä.

Tilinpäätösrunkoon tehtävät muutokset tulee tallentaa valinnalla Tiedosto|Tallenna tai Tiedosto|Tallenna nimellä.
Tuloslaskelmaan ja taseeseen tulostuvat otsikot kirjoitetaan Teksti-sarakkeeseen.

Tuloslaskelman ja taseen asettelu sisennyksineen määrätään teksti-sarakkeen alkuun kirjoitettavilla tähdillä (*). Kukin tähti tarkoittaa yhtä sisennystä (vrt. sarkain-merkki).

Tuloslaskelman ja taseen otsikoiden kohdalle tulostuvat summat määritellään seuraavasti:

Tähtien määräämälle alimmalle hierarkiatasolle merkitään tiliväli, jonka alueella olevien tilien saldot lasketaan yhteen teksti-sarakkeen määräämän otsikon alle. Kerroin-sarakkeeseen merkitään kertoimeksi -1, jos ollaan tuloslaskelman tai taseen vastattavan alueella. Jos taas ollaan taseen vastaavan alueella, kertoimeksi merkitään 1. Näin ohjelma osaa kääntää tilikartan saldojen etumerkit siten, että summat tulostuvat oikein. Tähtien määräämien ylempien hierarkiatasojen summat ohjelma laskee heti perässä olevien alempien otsikoiden summana, esim. kuvassa 5 otsikon Muuttuvat kulut kohdalle tulostuisi otsikoiden TavaraostotMuut muuttuvat kulut kohdalla olevien lukujen summa. Huomaa myös lohko alkaa ja lohko päättyy –tekstien käyttö.

Tuloslaskelman ja taseen tulostumista määrääviä ohjausmerkkejä ovat lisäksi seuraavat kerroin-sarakkeeseen kirjoitettavat tunnukset:

tulostetaan yksinkertainen alleviivaus
===tulostetaan kaksoisalleviivaus
summalasketaan ja tulostetaan välisumma
vertailusummaedellisen lisäksi tiomii vertailusummana tilinpäätöksessä (”% liikevaihdosta”)
laske voitto/tappiolasketaan ja tulostetaan tilikauden tulos
näytä voitto/tappiotulostetaan em. laskettu tulos
sivunvaihtopakotettu sivunvaihdos
nollausnollataan välisummien laskenta; tuloslaskelman ja taseen välissä, vastaavan ja vastattavan välissä
lohko alkaakertoo välisummien laskennan alkukohdan
lohko päättyykertoo välisummien laskennan loppukohdan

Väkisin tulostuva otsikkoteksti

Tuloslaskelmiin ja taseisiin ei normaalisti tulostu nollasummaisia otsikoita näkyviin. Jos kuitenkin haluat jonkin nollasummaisen otsikon näkyviin, lisää tilinpäätösrunkoon #-merkki ko. otsikkotekstiin.

Esimerkiksi

***Liiketoiminnan muut tuotot#

tulostaa aina otsikon ”Liiketoiminnan muut tuotot”  näkyviin, vaikka saldo olisi nolla

Enemmän tähtiä käytettävissä

Tilinpäätösrungon muokkauksessa voit käyttää myös enemmän tähtiä eli saat entistä useampia hierarkiatasoja käyttöösi.

Paperille otettavissa tilinpäätöstulosteissa tähtiä ja kausia voi olla enintään seuraavasti:

  • tähtiä 3 (tai 2 ja tileittäin) -> kausia 4
  • tähtiä 4 (tai 3 ja tileittäin) -> kausia 3
  • tähtiä 5 (tai 4 ja tileittäin) -> kausia 2
  • tähtiä 6 (tai 5 ja tileittäin) -> kausia 2
  • tähtiä 7 (tai 6 ja tileittäin) -> kausia 2

Ruutu-, leikepöytä- ja levy-tulosteissa voi tähtiä olla rajaton määrä.

Monta tiliväliä saman otsikon alle

Jos haluat taseeseen tai tuloslaskelmaan saman otsikon alle tilejä, jotka eivät ole tilikartassa peräkkäin, syötä Pienin tili -sarakkeeseen tilit eroteltuina viivoilla ja pilkuilla, esim. 1700,1730-1799. Tällöin ohjelma ei ota huomioon Suurin tili -saraketta vaan voit jättää sen tyhjäksi.
Esimerkki

”Oma pääoma yhteensä” ja ”Vieras pääoma yhteensä” -tekstit saat tilinpäätöstulosteisiin seuraavasti:

Lisää tilinpäätösrunkoon yksi tähti kullekin Vieras pääoma -otsikon alle kuuluvalle riville siten, että rivit näyttävät seuraavalta:

Tee samanlainen muutos Oma pääoma -otsikon alle.

Tallenna muuttamasi tilinpäätösrunko valitsemalla Tiedosto|Tallenna.

Tilinpäätöstuloste yksisaraisesti näyttää myös ”Vieras pääoma yhteensä” -summan

Pysyvät vastaavat yhteensä ym. välisummat

Saat taseeseen (tai tuloslaskelmaan) tulostettua haluamiesi lohkojen välisummia lisäämättä tilirungossa olevien tähtien määrää.

Lohkon alkavalle riville kirjoita tilirunkoon kerroin-sarakkeeseen ”lohko alkaa”.

Lohkon päättyvälle riville kirjoita teksti-sarakkeeseen esim. kaksi tähteä ja otsikko ja kerroin-sarakkeeseen kirjoita ”lohko päättyy”.

Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, jos haluat tulostaa esim. seuraavat summat:

  • pysyvät vastaavat yhteensä
  • vaihtuvat vastaavat yhteensä
  • oma pääoma yhteensä
  • vieras pääoma yhteensä

Tätä ominaisuutta on käytetty osakeyhtiön mallirungoissa, jotka on nimetty OC… Kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus eivät määrää, että em. yhteissummat on tilinpäätöksessä esitettävä. Kilan lausunto antaa luvan, että ne saa esittää.

Tilinpäätösrunko OC… tekee taseeseen nämä lohkojen summat viimeiseen sarakkeeseen lisäämättä sarakkeita. Tuloste mahtuu paperille niin kuin muutkin mallirunkomme mukaiset tulosteet.

Aiemmin tehty tilinpäätösrunkomme OB… tekee taseen, jossa kyseiset summat esitetään. Siinä tähtien lukumäärää lisäämällä saadaan halutut summat esitettyä. Malli on hankala käyttää monisarakkeisessa tulostuksessa, koska summat tulostuvat omaan sarakkeeseensa. Tulosteesta tulee niin leveä, että tuloste ”kaksi kautta rinnakkain” ei mahdu paperille. Yksisarakkeisena sitä voi käyttää.