Ajankohtaiset tiedotteet

Tilinpäätös

Tilinpäätösviennit kirjataan joko viimeisen päiväkirjan loppuun tai erilliseksi viimeiseksi päiväkirjaksi.

Tilinpäätöstä (ent. Tasekirjaa) varten tulostetaan

  • tase ja tuloslaskelma kaksi kautta rinnan
  • tase ja tuloslaskelma tileittäin eriteltynä liitteeksi
  • tase-erittelyt

Huomaa, että Tilinpäätös-sanalla tarkoitetaan useaakin eri asiaa, tässä vapaamuotoisia, epätarkkoja määritelmiä:

(a) Tilinpäätös = ’tilien päättäminen’ = kirjanpidollinen prosessi, joka suoritetaan tilikauden päätyttyä ja jossa tehdään mahdolliset tilinpäätösviennit kuten jaksotukset, poistot, tuloverokirjaukset jne. ja tuotetaan tarvittaessa asiakirja nimeltään ’Tilinpäätös’, ks. kohta (b)

(b) Tilinpäätös = ’entinen tasekirja’ = asiakirja, joka joidenkin kirjanpitovelvollisten on tuotettava ja joka sisältää esim. taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.”

Tilinpäätös ja välitilinpäätös

Tilinpäätöstä ja välitilinpäätöstä varten voidaan tulostaa tase sekä tuloslaskelma ja liitetiedoksi tase- ja tuloslaskelmaerittelyt. Ohjelma kysyy käytettävän tilinpäätösrungon nimeä tarjoten tilikaudelle määriteltyä oletustilirunkoa.

Tilinpäätöstulosteet-toiminnolla voidaan tulostaa monipuolisia tilinpäätösvertailuja, enintään viisi (5) kautta ja kolme (3) laskentaa rinnakkain. Kausiksi voidaan valita haluttu jakso kirjattavasta tilikaudesta, edellisestä tai muusta tilikaudesta, budjetista tai eri kustannuspaikoista. Laskennoiksi voidaan valita kahden kauden erotus, kausi prosentteina toisesta kaudesta, kauden luvut prosentteina liikevaihdosta tai muutosprosentti. Tulostus voidaan määritellä normaalissa lyhyessä muodossa tai tileittäin eriteltynä pitkässä muodossa.

Tilinpäätöstä (ent. Tasekirjaa) varten tulostetaan tase ja tuloslaskelma kaksi (2) kautta rinnan sekä liitteeksi tase ja tuloslaskelma tileittäin eriteltynä tilinpäätöstulosteet-toiminnolla. Haluttujen tilien tapahtumat tulostetaan päiväkirjaikkunassa Tulosta | Tilin tapahtumat jaksolta tai Debet-tili- ja Kredit-tili-ikkunoiden toiminnolla Tapahtumat | Valitulta jaksolta. Saldoreskontra-toiminnosta saatu avoimien laskujen luettelo toimii myyntisaamisten ja ostovelkojen tase-erittelynä.

Malleja ja ohjeita tilinpäätöksen teon tueksi

Ohjeja ja malleja löytyy mm. yhteistyökumppaniemme sivuilta:

Tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy

Tilintarkastusammattilaiset Oy